Geschiedenis Video's en tv-bijdragen
Geschiedenis van BI in Hamm Krantenknipsels
Fort St. Vrain - Het HTR-prototype Boeken over het onderwerp

Belangrijke boeken over het onderwerp atoom

Anti-nucleaire literatuur van de laatste decennia

Sommige van deze boeken zijn zeker niet meer verkrijgbaar in de boekhandel, dus probeer de tweedehands boekwinkel bij jou in de buurt of bijvoorbeeld bij "amazone"Of"ebay".

***


Klokkenluiden in het nucleair-industrieel complex - Berliner Wissenschaftsverlag (BWV) 122 pagina's, 12,80 euro

Klokkenluiden in het nucleair-industriële complex

Prijsuitreiking 2011 - Dr. Rainer Moormann

Deiseroth, Dieter; Falter, Annegret (red.)
Berliner Wissenschaftsverlag (BWV) 122 pagina's, 12,80 euro

BWV Verlag "Klokkenluider"

 

dr. Rainer Moormann werkte 35 jaar in de nucleaire onderzoeksfaciliteit (KFA), het huidige onderzoekscentrum, in Jülich. Lange tijd was de veiligheid van kiezelbed- of hogetemperatuurreactoren (HTR) een van de belangrijkste aandachtspunten van zijn wetenschappelijk werk. Een experimentele reactor van dit type (AVR) met een vermogen van 15 megawatt was tot 1988 in bedrijf in Jülich. Een ander prototype liep tot 423 slechts 1989 vollastdagen in Hamm-Uentrop. Beide werden gebruikt met brandstof ingesloten in grafietbollen en gekoeld met heliumgas. Hogetemperatuurreactoren worden tot op de dag van vandaag door geïnteresseerde kringen in de professionele wereld, in het bedrijfsleven en in de politiek geprezen om het feit dat ze "inherent veilig" zijn: ze vormen geen risico op kernsmelting. Kernrampen zijn daarom niet te vrezen. Dit argument wordt al lang gebruikt om het reactortype te exporteren naar landen met lagere veiligheidsnormen. dr. Daarentegen kwam Moormann in zijn onderzoek tot de conclusie dat de pebble heap HTR-technologie geassocieerd is met andere, niet minder bedreigende ongevalsmogelijkheden en risico's met catastrofale gevolgen voor mens en milieu. Zijn informatie rechtvaardigt ook het vermoeden dat essentiële omstandigheden en gevolgen van een ongeval in 1978 in de Jülich-reactor tot nu toe verborgen zijn gebleven. dr. Het klokkenluiden van Moormann en de focus op het algemeen belang zijn exemplarisch voor verantwoord wetenschappelijk handelen. Daarom ontving hij in 2011 de Klokkenluiderprijs.

prof.dr. Ulrich Bartosch, voorzitter van de Vereniging van Duitse Wetenschappers (VDW). dr. Dieter Deiseroth, rechter bij de federale administratieve rechtbank in Leipzig, lid van de jury voor de klokkenluidersregeling. Dipl.-Pol. Annegret Falter, journalist, lid van de jury van de klokkenluidersprijs. Natuurkundige Lothar Hahn, voormalig voorzitter van de Reactor Safety Commission; voormalig directeur van de Society for Plant and Reactor Safety. Martin Herzog, redacteur bij Westdeutscher Rundfunk in Keulen.

*


Kernenergieincident, VAS-Verlag, 2010

Kernenergie incident

Actuele argumenten voor het uitfaseren van kernenergie

door Karl-W. Koch, Astrid Schneider en Ralph Thomas Kappler
2010 gepubliceerd door VAS-Verlag

Homepage - Kernenergie-incident

 

Is Duitsland al een geheime kernmacht? De civiele en militaire toepassingen van nucleaire technologie zijn in feite onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor het eerst verbindt het boek “STÖRFALL ATOMKRAFT” de debatten over gezondheidsbescherming, hulpbronnen, energiezekerheid, terrorisme, kernwapens en proliferatie. Het levert zeer explosieve argumenten voor het debat over de verlenging van de levensduur en werpt licht op de zogenaamde "renaissance" van kernenergie met een schat aan feiten. Veel mensen wijzen kernenergie emotioneel en uit fundamentele overtuiging af. Actuele data, cijfers en relaties laten duidelijk zien hoe goed je bent.

*


De hogetemperatuurreactor Conflicten, belangen, besluiten 1991 door Ulrich Kirchner

De hoge temperatuur reactor

Conflicten, belangen, beslissingen

1991 door Ulrich Kirchner

Gebaseerd op de ontwikkeling van het federale concept van een hogetemperatuurreactor (HTR), toont dit boek bij wijze van voorbeeld aan dat de ontwikkeling van kernenergie geenszins het resultaat is van rationele planning. Veeleer bleek tijdens de besluitvorming dat het HTR-concept onderhevig was aan een hoge mate van "chaotische", structureel uiteenlopende planningsmomenten. In tegenstelling tot de "snelle veredelaar" was er geen "gemeenschap" die deze technologie op een gesloten manier promootte. De ontwikkeling van HTR roept de vraag op in hoeverre grootschalige technologieën vandaag de dag nog maatschappelijk afdwingbaar zijn.

*


Crash in Hamm - 1986 - Jochen Hering

ONGEVAL HAMM

Het atoombeleid van de VEW

1986 door Jochen Hering

De "nieuwe" oude argumenten van de nucleaire industrie

- De wonderreactor van Hamm-Uentrop

- Het ongeval van 4 mei 1986

- Rampen- en rampenbestrijding - Een 'mindgame' over de mogelijke ramp in Hamm - The United Electricity Works Westfalen - Een kort profiel - Hoe de nucleaire industrie omgaat met kolen en mijnbouw - Inzicht in het atomaire gevoel - Energie uit waterkracht - De ongewenste gift van de natuur - "Niets is tegen de VEW-beregening" - Verzet van de burgerinitiatieven tegen het VEW-informatiecentrum Uentrop 1976 - Werkgroep "Gegengift", Herford: "Verzet altijd aanmoedigen!" - Burgerinitiatieven in de regio -

*


Vreedzaam in de catastrofe - Een documentatie over kerncentrales - 1981 door Holger Strohm

Vreedzaam in rampspoed

Een documentatie over kerncentrales

1981 door Holger Strohm

Tweeduizend en één, publicatiedatum: 1981. 1292 pagina's, het meest uitgebreide werk, veel over de HTR!

Stern noemde het "de bijbel van de anti-kernenergiebeweging", en tot op de dag van vandaag is er geen vergelijkbaar boek ter wereld dat zo uitgebreid ingaat op alle aspecten van het 'vreedzaam gebruik' van kernenergie - de fysieke, economische, ecologische , politiek en sociaal. Voor de anti-nucleaire beweging was het werk een onmisbaar instrument voor de argumentatie.
Met indrukwekkende detailkennis analyseert Holger Strohm politieke en economische verhoudingen, beschrijft hij de techniek en functionaliteit van de verschillende typen kerncentrales tot in detail, legt hij uit wat de gevolgen zijn van radioactieve straling voor mens en natuur en wijst hij op het risico op ongevallen. Hij gaat uitgebreid in op veiligheidsmaatregelen, stralingsbescherming en het bergingsprobleem en laat mogelijke alternatieven voor kernenergie zien. Wie dit boek heeft gelezen, kan onmogelijk nog voorstander zijn van kernenergie.

*


Radioactieve 'lage' stralingsschade bij kinderen en ongeboren baby's 1977 door Ernest J. Sternglass

Radioactieve 'lage' straling

Stralingsschade bij kinderen en ongeboren baby's

1977 door Ernest J. Sternglass

Oberbaumverlag, uitgave 1979, eerste druk 2-3 jaar eerder. 1987 heruitgegeven.

In het begin was er weinig statistisch materiaal...
en degenen die geïnteresseerd zijn in het bagatelliseren van de gevaren van atoombomtests en kerncentrales, zouden kunnen beweren dat lage straling veilig is, zelfs als het langetermijneffecten op mensen heeft.

Maar toen kwam er steeds meer statistisch materiaal...

en de gegevens maakten het steeds duidelijker: het menselijk organisme is honderd of zelfs duizend keer gevoeliger voor radioactieve straling dan eerder werd aangenomen. Vooral de zwaksten worden getroffen: de ongeborenen, de kinderen en de hoogbejaarden.

Het boek van EJ Sternglass, Low-Radiation Radiation, documenteert de strijd om dit bewijs voor het publiek te krijgen en trekt alarmerende conclusies die onze directe vitale belangen aantasten.

"Lage radioactieve straling" bewijst dat er geen ondergrens is aan de gevaarlijkheid van radioactiviteit. Zelfs de kleine hoeveelheden straling die bij normaal bedrijf door nucleaire installaties worden uitgestoten, zijn veel gevaarlijker dan ooit gedacht. Ze komen via lucht en water in de voedselketen terecht en worden gevonden in het menselijk organisme verrijkt.

Deze "lagere" blootstelling aan straling is verantwoordelijk voor de toename van doodgeboorten, misvormingen bij kinderen en sterfgevallen door leukemie en kanker. Desalniettemin zijn tot nu toe 14 kerncentrales in bedrijf in Duitsland - naar verwachting zullen er op een dag meer dan 50 zijn, waarvan 40 alleen al in de Bondsrepubliek Duitsland.

Ernest J. Sternglass, hoogleraar Stralingswetenschappen aan de Universiteit van Pittsburgh (VS), trad ook op als recensent voor de Baden-Elzasser burgergroepen in het proces rond de kerncentrale in Wyhl.

Zijn geschreven boek is niet alleen een wetenschappelijk verslag van de dodelijke effecten van lage doses straling, maar ook een levend verslag van de pogingen van het staatsapparaat en de American Energy Commission (AEC) om zijn werk te belemmeren en in het openbaar effectief te maken.

Het boek wordt aangevuld met een bijdrage van professor Klaus Bätjer en afgestudeerd natuurkundige Pere Carbonell van de Universiteit van Bremen: "The work of EJ Sternglass on problemen of stralingsblootstelling bij mensen."

*


De atoomstaat - 1977 - Robert Jungko

De atomaire toestand

Van vooruitgang tot onmenselijkheid

1977 door Robert Jungko

"Met het technische gebruik van kernsplijting werd de sprong naar een geheel nieuwe dimensie van geweld gewaagd ...", zo begint Robert Jungk dit boek, dat hij schreef in "Angst en woede", "uit angst voor de naderende verlies van vrijheid en menselijkheid".

Het sensationele succes van dit boek kan precies door deze houding worden verklaard. Jungk's thema is de deformatie van mensen door inperking van persoonlijke vrijheid, door onderdrukking, angsten en wederzijdse spionage.

Jungk laat zien wat mogelijk was en is en roept iedereen op om hun angstige "ik kan toch niets veranderen"-houding op te geven.

*


Om de kernindustrie goed te begrijpen. 66 antwoorden

Om de kernindustrie goed te begrijpen. 66 antwoorden

Auteursgroep van het project SAIU aan de Universiteit van Bremen, 66 reacties op een brochure van de nucleaire industrie: "66 vragen: 66 antwoorden - voor een beter begrip van kernenergie"

Oberbaum Verlag, 1975

De klassieker, al deze 66 reacties zijn, zelfs 35 jaar later, zeer actueel.

Boom voor kerncentrales - (1975) in de komende 10 jaar worden in de BRD alleen al veertig kerncentrales gebouwd. Deze hausse is goed voorbereid: 20 jaar lang wordt het publiek overladen met advertenties voor "goedkope, veilige, schone kernenergie". Desalniettemin groeit de weerstand van de getroffen bevolking, die zichzelf bedreigd, misleid en in de steek gelaten ziet, ook in de steek gelaten door de wetenschap, die grotendeels zwijgt over deze geschillen en nucleaire energiepropaganda.

Dit is waar dit boek zou moeten helpen. Het is geschreven door een groep wetenschappers, studenten en medewerkers van de Universiteit van Bremen. Drie jaar lang volgden ze de publieke controverse over het gebruik van kernenergie en waren ze op verschillende manieren actief als experts voorgedragen door de betrokken burgers. In dit boek pakken ze de reclamefolder '200.000 vragen: 66 antwoorden - voor een beter begrip van kernenergie' op, die 66 keer is verspreid. Op elke vraag en elk antwoord geven ze een gedetailleerd en goed onderbouwd antwoord vanuit het oogpunt van kernenergiecritici. Met een samenvattend nawoord en uitleg van afkortingen en trefwoorden.

*


Helderder dan duizend zonnen - 1956 - Robert Jungk

Helderder dan duizend zonnen

Het lot van atoomonderzoekers

1956 door Robert Jungko

Het boek is sinds 1964 ook verkrijgbaar bij rororo en sinds 2000 bij Heyne, het werd voor het eerst gepubliceerd in 1956. Het is de voorloper van "The Atomic State" en behandelt de rol van internationale nucleaire onderzoekers en de "Atomic Nazis".

Dit fascinerende feitenrapport is bedoeld voor iedereen die oog in oog staat met het grootste gevaar van onze eeuw. Hij beschrijft de geschiedenis van de atoombom als "een verhaal van echte mensen" (CF Frhr. Von Weizsäcker) die in de zomer van 1939 de bouw van atoombommen nog hadden kunnen voorkomen en de kans hebben gemist: ze toonden zich aan moreel en politiek bedreigend zijn die de nieuwe uitvinding niet aankunnen. Jungk verspreidt overweldigend feitenmateriaal, ontsluit voorheen ontoegankelijke bronnen en maakt op spannende wijze het dilemma duidelijk van beroemde wetenschappers, die wankelen tussen onderzoeksdrang en gewetenspijn. Wat in de jaren twintig begon als een collegiaal teamwerk van jonge wetenschappers, ontwikkelt zich tot een tragedie. Onderzoekers die zich aanvankelijk uitsluitend verbonden voelden met wetenschappelijke vooruitgang, werden al snel gevangen in de spanning van machtspolitieke geschillen, en velen van hen begonnen te beseffen dat, zoals de Amerikaanse atoomfysicus Oppenheimer het uitdrukt, ze "het werk van de duivel" hadden gedaan. . Ondanks scherpe aanvallen spreekt Jungk geen morele veroordeling uit. Hij wil dat zijn boek begrepen wordt als een bijdrage aan het grote gesprek "dat misschien een toekomst zonder angst kan voorbereiden".

Robert Jungk werd op 11 mei 1913 in Berlijn geboren als zoon van acteur, regisseur en filmschrijver Max Jungk. Na het volgen van de Mommsen High School studeerde hij tot 1933 filosofie en psychologie aan de universiteit in zijn geboorteplaats. Toen het nationaal-socialisme aan de macht kwam, emigreerde Jungk naar Parijs, waar hij zijn studie aan de Sorbonne voortzette. Hij werkte aan documentaires in Frankrijk en het Republikeinse Spanje en schreef van 1940 tot 1945 onder een pseudoniem voor de Weltwoche in Zürich, waar hij ook zijn universitaire studies afrondde met een historisch proefschrift. Hij kwam in 1945 terug naar Duitsland als correspondent voor de Observer en was de eerste buitenlandse journalist die een gedetailleerd verslag gaf van de achtergrond tot 20 juli 1944. "De toekomst is al begonnen" (1952; rororo NT. 6653) was de resultaat van meerdere jaren Verblijf in de VS. Het onderwerp dat hier werd gepost, werd later uitgediept in "Heller dan duizend zonnen" (1956) en "Rays from the Ashes" (1959), internationaal bekende boeken die waarschuwen voor de gevaren van ontketende kernenergie. Robert Jungk doceert futurologie aan de TU Berlijn sinds 1968 en is sinds 1974 voorzitter van de groep “Mankind 2000” in Londen. Zijn boek «De duizendjarige man. Vanuit de werkplaatsen van de nieuwe samenleving ' leidde 1973 tot de oprichting van een 'Fondation pour l'invention sociale', die wordt verondersteld de benaderingen van een meer humane technologie en samenleving te coördineren en te bevorderen.

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt uitgegeven door de 'BI Milieubescherming Hamm' en wordt gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account:

BI milieubescherming Hamm
Doel: THTR circulaire
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

GTranslate

deafarbebgzh-CNhrdanlenettlfifreliwhihuidgaitjakolvltmsnofaplptruskslessvthtrukvi
rb-140-title-picture.jpg