Kaart van de nucleaire wereld Het uraniumverhaal
INES en de ongevallen met kerncentrales Radioactieve lage straling?!
Uraniumtransporten door Europa Het ABC-implementatieconcept

Kaart van de nucleaire wereld

In ontwikkeling sinds 2011

***


Sinds de jaren veertig zijn er waanzinnig grote hoeveelheden door de mens veroorzaakte radioactieve straling vrijgekomen. Niemand kan precies zeggen hoeveel radioactieve deeltjes er tijdens de ruim 1940 atoombomtests door de wind zijn geproduceerd en verspreid. Er zijn van verschillende kanten zeer uiteenlopende meningen over de ernstige ongelukken die bekend zijn geworden in kernreactoren. Tegenwoordig kunnen we alleen de feiten en cijfers over het resterende kernafval documenteren en opsommen; Alleen onze nakomelingen zullen over een paar honderd tot duizend jaar in staat zijn om op realistische wijze de ware gevolgen van de vrijkomende radioactiviteit te herkennen en te classificeren.

Deze wereldkaart is gemaakt op basis van de volgende gegevens: INES en de lijst met nucleaire gebeurtenissen. Nauwelijks iets van de landmassa van onze planeet is te zien achter de enorme massa aan potentiële stralingsbronnen, maar slechts een enkele "klik" op een van de kleine, kleurrijke afbeeldingen en de details worden heel duidelijk. Idealiter zou de kaart zo groot mogelijk moeten worden bekeken "in een nieuw venster/tabblad":

Kaart van de nucleaire wereld

Kaart van de nucleaire wereld - status van redactie bij publicatie in de zomer van 2011.Kaart van de nucleaire wereld - status vanaf oktober 2016.Oorzaken van door de mens veroorzaakte radioactiviteit, van uraniumwinning, uraniumverwerking en -onderzoek, de bouw en exploitatie van nucleaire faciliteiten, inclusief incidenten bij kerncentrales en kernfabrieken, tot de behandeling van kernwapens, uraniummunitie en kernafval.

Het werk aan deze wereldkaart begon in de zomer van 2011 en omvat inmiddels meer dan 1220 inzendingen. De Duitse versie van de kaart werd gepubliceerd tot 30 juni 2024 Dat. 5.381.000 Tijden geroepen.

De kleurrijke afbeeldingen op de kaart staan ​​voor:


Nationale nucleaire activiteiten en ambities - Waarschuwingsbord - 'Attentie, radioactiviteit - Ren zo snel en zo ver mogelijk weg. Radioactiviteit brengt de dood!Nationale nucleaire activiteiten

Uraniumwinning en -verwerkinguraniumwinning
en verwerking


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenAtoomonderzoek, onderzoeksreactoren
en nucleaire fabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijfReactoren in planning (wit), in bedrijf (geel) en buiten bedrijf (groen)


Incidenten in reactoren en kernfabrieken: waar kerncentrales zijn vergaan. Als mensen iets proberen, gaat er soms iets mis...Ongevallen in reactoren
en nucleaire fabrieken

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.Atoombommen
niet alleen over Japan


Testgebieden waar kernwapens zijn ontploft: Waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.Testlocatie voor kernwapens,
bestraalde gebieden

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens: waar kernwapens verloren zijn gegaan. Beschadigde onderzeeërs en waar geschaafd is, vliegen spaanders - overal waar een vlucht is, storten ook vliegtuigen neer ...Uraniummunitie: gebruik en gevolgen -
Broken Arrow


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenNucleair afval! -
Opvouwen en opbergen

atoomindustrie lobby 640Lobbyisten in de nucleaire industrie


Reacties top of page

 

 *

Nationale nucleaire activiteiten en ambities - Waarschuwingsbord - 'Attentie, radioactiviteit - Ren zo snel en zo ver mogelijk weg. Radioactiviteit brengt de dood! Nationale nucleaire activiteiten en ambities

(Let op, ironie!)

Natuurlijk willen ‘grote staatslieden’ altijd alleen het beste voor hun volk; en dus hebben deze ‘grote staatslieden’ hun volkeren altijd fantastische paleizen en tempels geschonken. De dankbare onderdanen van hun kant hadden altijd het recht en de onschatbare eer om deze prachtige gebouwen zelf te mogen bouwen en betalen.

Sinds het midden van de vorige eeuw zijn 'grote staatslieden' blij hun volk een paar bijna superveilige nucleaire installaties te geven, die niet echt veilig zijn, maar wel bijzonder duur. Het voornaamste doel was en is altijd om de extreem dure ontwikkeling van kernwapens te bevorderen, protesten daartegen te voorkomen of op zijn minst vervolgens met alle mogelijke middelen de ‘wet en orde’ te herstellen.

(En dat is nog niet het einde: meer gek dan grappig)

Kortom, het doel van nucleair onderzoek is om militaire macht over zoveel mogelijk mensen te verwerven en zoveel mogelijk geld in eigen zak te steken, onopgemerkt.

Zelfs vandaag de dag kent niet iedereen deze feiten, en om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, praten we er niet eens meer over. Grote delen van onze zogenaamd onafhankelijke media spelen dit kwaadaardige spel en zijn daarom helaas onderdeel van het probleem.

Corruptie? Hier bij ons? 
Het kan nergens ter wereld zijn, maar niet hier.

Radioactiviteit? Van onze kerncentrales? 
Dat kan niet, ergens daar in Tsjernobyl, Harrisburg, Fukushima of ergens anders, maar niet hier.

Het feit is echter:

Corruptie is alomtegenwoordig, maar blijft grotendeels onzichtbaar, net als radioactiviteit, die zich ook in elk levend organisme kan nestelen en ophopen.

De ioniserende straling dringt geheel ongemerkt door; als onzichtbare straling van buitenaf via de huid, als fijn stof via de luchtwegen, of de radioactieve deeltjes – volkomen kleurloos, reukloos en smaakloos – met voedsel in de stofwisseling terechtkomen.

Het is mogelijk dat wij, onze kinderen en kleinkinderen "slechts" worden getroffen door de gestaag toenemende kankercijfers, maar het is ook mogelijk dat geboorteafwijkingen vaker voorkomen bij pasgeborenen en stoornissen bij ogenschijnlijk volledig gezonde mensen.

Radioactiviteit kan generaties later het leven kosten.

Ik weet dat dat niet goed klinkt en je mij niet meer leuk vindt vanwege deze nare, duidelijke woorden, maar ik ben slechts de drager van de boodschap en helaas is de inhoud van de boodschap realiteit...
 

"De staart kwispelt met de hond"

Een minderheid van 9 kernwapenstaten legt zijn nucleair beleid op aan alle andere 184 VN-lidstaten.

De reden voor de oprichting van een nucleaire industrie was en is altijd de wens van de ‘grote staatslieden’ (horrorclowns), om de grootste club te hebben:

Negen landen bedreigen de wereld met kernbommen

Rusland - 6375 kernkoppen VS - 5800 kernkoppen China - 320 kernkoppen Frankrijk - 290 kernkoppen Groot-Brittannië - 215 kernkoppen
Pakistan - 160 kernkoppen India - 150 kernkoppen Israël - 90 kernkoppen Noord-Korea - 40 kernkoppen  

De negen kernwapenstaten (Rusland, de VS, China, Frankrijk, Groot-Brittannië, Pakistan, India, Israël en Noord-Korea) beschikken over ongeveer 13.400 kernwapens. Hoewel dit veel minder is dan op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, betekent het nog steeds een overkill voor de wereld. 92% van de kernwapens is eigendom van de VS en Rusland. Ongeveer 3.720 kernkoppen zijn operationeel...

Stockholm Internationaal Instituut voor Vredesonderzoek SIPRI

SIPRI Jaarboek archieven
 

De soevereine staten en de IAEA

Er zijn 193 soevereine staten Leden van de Verenigde Naties (VN)

Er zijn 178 staten Leden van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA)
 

De 12 meest radioactieve toestanden zijn:

April 2021 - De VS exploiteert 93 commerciële kernreactoren, 2 zijn in aanbouw en 40 zijn ontmanteld ... April 2021 - Japan heeft 60 commerciële kernreactoren, 33 zijn operationeel, 2 zijn in aanbouw en 27 zijn ontmanteld ... April 2021 - Frankrijk exploiteert 56 commerciële kernreactoren, 1 reactor is in aanbouw en 14 zijn ontmanteld ... April 2021 - China exploiteert 51 commerciële kernreactoren en 13 zijn in aanbouw ... April 2021 - Rusland exploiteert 38 commerciële kernreactoren, 3 zijn in aanbouw en 9 zijn ontmanteld ...
April 2021 - Zuid-Korea exploiteert 24 commerciële kernreactoren, 4 zijn in aanbouw en 2 zijn ontmanteld ... April 2021 - India exploiteert 23 commerciële kernreactoren en 6 zijn in aanbouw ... April 2021 - Canada exploiteert 19 commerciële kernreactoren en 6 worden ontmanteld ... April 2021 - Groot-Brittannië exploiteert 15 commerciële kernreactoren, 2 zijn in aanbouw en 30 zijn ontmanteld ...  April 2021 - Oekraïne exploiteert 15 commerciële kernreactoren, 2 zijn in aanbouw en 4 zijn ontmanteld ...
April 2021 - Zweden exploiteert 6 commerciële kernreactoren en 7 worden ontmanteld ... April 2021 - Spanje exploiteert 7 commerciële kernreactoren en 3 worden ontmanteld ...  ...    

 

140 van de 178 IAEA-leden opereren niet commercieel kernreactor en 108 IAEA-leden exploiteren geen kerncentrales Onderzoeksreactoren

Vlag van de soevereine staat OostenrijkAUT - Oostenrijk

1 onderzoeksreactor, 0 commerciële reactoren

IAEA-lid sinds 1957...

Oostenrijk heeft de kerncentrale van Zwentendorf nooit in gebruik genomen omdat deze in gebruik werd genomen november 1978 werd verworpen door een referendum.
 

Vlag van de soevereine staat DuitslandDEU - Duitsland

6 onderzoeksreactoren en 0 commerciële reactoren in bedrijf

IAEA-lid sinds 1957...

Seit 15. April 2023 Alle commerciële kerncentrales in Duitsland zijn gesloten.

De nucleaire lobby werkt graag met grote aantallen en verpakt deze in goed klinkende woorden. De werkelijkheid doet er niet toe, verstoort vaak alleen maar het mooie beeld en wordt indien nodig geherinterpreteerd of aangepast. We kennen deze strategie van de “grote staatslieden”...

Maar nu we het toch over grote aantallen hebben

25 oktober 2013 - Kernenergie gesubsidieerd met 304 miljard euro

De subsidies voor de race voor de grootste club kunnen vrij goed worden geïllustreerd aan de hand van het relatief correct gedocumenteerde voorbeeld van “Duitsland”.

Tot 2010 was de Duitse nucleaire industrie bij
204.000.000.000 € (€ 204 miljard) gesubsidieerd uit belastinggeld.

De 'schoonmaak achter je' krijgt de belastingbetaler nog minstens één keer
100.000.000.000 € (€ 100 miljard)!
 

Deze kostenverantwoording is in 2020 geactualiseerd

Tot op heden (2020) heeft kernenergie Duitsland al meer dan een biljoen euro gekost

Sinds de jaren vijftig heeft het gebruik van atoomenergie voor de opwekking van elektriciteit in Duitsland geleid tot kosten voor de samenleving als geheel van meer dan een biljoen euro. Dat blijkt uit een nieuwe studie die het Forum Ökologische-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) heeft uitgevoerd in opdracht van de eco-energiecoöperatie Greenpeace Energy. Dit bedrag omvat zowel staatssubsidies en verkoopprijzen voor de elektriciteit als externe kosten. "Geen enkele andere energiebron heeft zulke hoge kosten veroorzaakt als de risicovolle kernenergie, die zelfs na 1950 jaar extreem oneconomisch is", zegt Sönke Tangermann, lid van de Raad van Bestuur bij Greenpeace Energy ...

*

Trouwens, "MiK" en de aandeelhouders van de nucleaire industrie genoten echt van het feest, de champagne, de dividenden en de tranen van vreugde vloeiden in stromen, het ging briljant goed. Het risico werd gesocialiseerd!

Conclusie: De belastingbetaler betaalt voor weer een lokale ronde!

Wij, die geen aandeelhouders zijn van de nucleaire industrie, hebben geen andere keuze. Ofwel betalen we de miljarden voor de ontmanteling van de nucleaire installaties en voor de veilige opslag van het radioactieve kernafval tot de “Dag der Heiligen”, ofwel riskeren we de geleidelijke vergiftiging van toekomstige generaties.
 

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar:
nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

**


Nationale nucleaire activiteiten en ambities - Waarschuwingsbord - 'Attentie, radioactiviteit - Ren zo snel en zo ver mogelijk weg. Radioactiviteit brengt de dood!Nationale nucleaire activiteiten

Uraniumwinning en -verwerkinguraniumwinning
en verwerking


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenAtoomonderzoek, onderzoeksreactoren
en nucleaire fabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijfReactoren in planning (wit), in bedrijf (geel) en buiten bedrijf (groen)


Incidenten in reactoren en kernfabrieken: waar kerncentrales zijn vergaan. Als mensen iets proberen, gaat er soms iets mis...Ongevallen in reactoren
en nucleaire fabrieken

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.Atoombommen
niet alleen over Japan


Testgebieden waar kernwapens zijn ontploft: Waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.Testlocatie voor kernwapens,
bestraalde gebieden

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens: waar kernwapens verloren zijn gegaan. Beschadigde onderzeeërs en waar geschaafd is, vliegen spaanders - overal waar een vlucht is, storten ook vliegtuigen neer ...Uraniummunitie: gebruik en gevolgen -
Broken Arrow


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenNucleair afval! -
Opvouwen en opbergen

atoomindustrie lobby 640Lobbyisten in de nucleaire industrie


Reacties top of page

*

Uraniumwinning, verwerking en opslag van giftige en uitstralende materialen. Uraniumwinning en -verwerking

- In 1839 werd in Johanngeorgenstadt het eerste uraniumerts gewonnen.

- Tot 1939 werd in Duitsland 104 ton uraniumerts gewonnen.

- Tussen 1946 en 1995 heeft het bedrijf Wismut 235 ton uraniumerts gewonnen (ten behoeve van de Sovjet-nucleaire industrie).

Sindsdien is de productie van uraniumerts wereldwijd toegenomen:

- In 2014 was het 56041 t

- In 2015 was het 60496 t

- In 2016, 62027 t

- In 2017 werd 69026 ton uranium gewonnen.
 

De IAEA maakt een lijst van 2050 uraniumafzettingen wereldwijd

https://infcis.iaea.org/UDEPO/Deposits

Vertalen met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 

WISE uraniumproject

De meest uitgebreide informatie over uraniummijnen is echter verkrijgbaar bij Wise:

https://www.wise-uranium.org/indexu.html
 

Damdoorbraak 

In sommige gevallen zijn retentiebekkens voor radioactief slib onvoldoende beveiligd tegen damdoorbraken ...

TAILINGS DAM VEILIGHEID

Chronologie van falende uraniumresidudammen

https://www.wise-uranium.org/mdafu.html

Vertalen met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 

Kerncentrales plaag

Uraniumwinning wereldwijd:

Stralende erfenis

Uraniumwinning staat aan het begin van de waardeketen van de nucleaire industrie. Het feit dat uraniumwinning leidt tot schade aan de gezondheid en het milieu, maar ook tot radioactieve besmetting, wordt vaak geheim gehouden voor het publiek...
 

Milieuschade, aantallen, productie 

De nucleaire lobby bepaalt “milieubescherming”.

De nucleair-kritische artsenorganisatie IPPNW beschrijft hoe de gevolgen van deze ‘verantwoordelijkheid’ eruit zien: ‘Het inademen van uraniumstof en radon kan kanker veroorzaken – vooral longkanker. (…) Uranium is zeer giftig en tast inwendige organen zoals Studies tonen aan dat uranium verantwoordelijk is voor misvormingen van foetussen en zuigelingen en het risico op leukemie verhoogt...
 

Wikipedia nl

Zelfs bij de winning van uraniumerts loeren dodelijke gevaren, radioactief radongas komt vrij en de specie bevat nog steeds tot 85 procent van de oorspronkelijke radioactiviteit.

Deze slakkenbergen staan ​​bloot aan weer en wind

- de wind blaast de uitstralende deeltjes van de speciehopen alle kanten op

- het regenwater sijpelt door de hopen heen en vervuilt steeds meer grond en grondwater...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernenergie # load_by_the_uranium mijnbouw

https://de.wikipedia.org/wiki/Bismut_% 28Bedrijf% 29 #Werkincidenten C3.A4lle_und_Gezondheid Sch.C3.A4den

https://de.wikipedia.org/wiki/Radioactiviteit% C3% A4t

https://de.wikipedia.org/wiki/uraniumwinning
 

De volgende alinea is alleen te vinden in de Duitse Wikipedia als je er echt naar op zoek bent: 

Dambreuk in Lengenfeld, Saksen

https://de.wikipedia.org/wiki/Wismut_Objekt_31#Entwicklung_des_Objektes

Door extreme regenval tussen 9 en 12 juli 1954, die leidde tot een overstroming van de eeuw, brak de dam van het sedimentatiesysteem. Hierdoor werd 50.000 m³ residuen weggespoeld en grotendeels weggespoeld in de stuurvijver waar de Plohnbach doorheen stroomt. Deze vijver is een kleine dam gebouwd in 1890. De vijver was bijna helemaal gevuld met de modder. De berekende hoeveelheid uranium in de residuen van de stuurvijver is 10 tot 14 ton.
 

Op de Engelse Wikipedia werkt het iets beter:

Wikipedia op

Categorie: Storingen in de dam van residuen

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Tailings_dam_failures 

Vertalen met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 

1958 Mailuu-Suu residudam mislukt

https://en.wikipedia.org/wiki/1958_Mailuu-Suu_tailings_dam_failure

Het uitvallen van de Mailuu-Suu-residudam in 1958 in de industriestad Mailuu-Suu, (Kirgizië: Майлуусуу), de regio Jalal-Abad, in het zuiden van Kirgizië, veroorzaakte het ongecontroleerd vrijkomen van 600,000 kubieke meter (21,000,000 cu ft) radioactief afval ...
 

Het morsen van de uraniummolen van Church Rock

https://en.wikipedia.org/wiki/Church_Rock_uranium_mill_spill

vond plaats in de Amerikaanse staat New Mexico op 16 juli 1979, toen de afvalvijver van United Nuclear Corporation in de uraniumfabriek in Church Rock de dam doorbrak ...

Vertalen met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 

Zoek op reaktorpleite.de met de zoekterm: uraniumwinning
 

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar:
nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

**


Nationale nucleaire activiteiten en ambities - Waarschuwingsbord - 'Attentie, radioactiviteit - Ren zo snel en zo ver mogelijk weg. Radioactiviteit brengt de dood!Nationale nucleaire activiteiten

Uraniumwinning en -verwerkinguraniumwinning
en verwerking


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenAtoomonderzoek, onderzoeksreactoren
en nucleaire fabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijfReactoren in planning (wit), in bedrijf (geel) en buiten bedrijf (groen)


Incidenten in reactoren en kernfabrieken: waar kerncentrales zijn vergaan. Als mensen iets proberen, gaat er soms iets mis...Ongevallen in reactoren
en nucleaire fabrieken

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.Atoombommen
niet alleen over Japan


Testgebieden waar kernwapens zijn ontploft: Waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.Testlocatie voor kernwapens,
bestraalde gebieden

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens: waar kernwapens verloren zijn gegaan. Beschadigde onderzeeërs en waar geschaafd is, vliegen spaanders - overal waar een vlucht is, storten ook vliegtuigen neer ...Uraniummunitie: gebruik en gevolgen -
Broken Arrow


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenNucleair afval! -
Opvouwen en opbergen

atoomindustrie lobby 640Lobbyisten in de nucleaire industrie


Reacties top of page

*

Atoomonderzoek: waar atoomonderzoek plaatsvindt Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabrieken

Fabricage - verrijking - herverwerking

De geschiedenis van uraniumonderzoek begint met grote namen als Martin Heinrich Klaproth, Antoine Henri Becquerel, Ernest Rutherford, Marie Curie-, Frederik Soddie, Willem Ramsay enz., maar helaas eindigt het niet bij de ruim tweehonderdduizend doden in Hiroshima en Nagasaki...

Het uraniumverhaal
 

Zoek op reaktorpleite.de met de zoekterm: Uraniumhexafluoride

'Hanford' in de VS,
'Mayak' in Rusland,
'Sellafield' (Windscale) in het VK en
'La Haag' in Frankrijk zijn slechts de bekendste voorbeelden van de exploitatie van nucleaire installaties en hun catastrofale gevolgen voor het milieu en de mens...
 

Wikipedia nl

Lijst van nucleaire installaties

Dit artikel bevat een lijst met zoveel mogelijk geplande of definitief onvoltooide kerncentrales, onderzoeksreactoren, tussentijdse en definitieve opslagfaciliteiten en opwerkingsfabrieken...
 

Kerncentrales plaag

Kernfabrieken

Gronau uraniumverrijkingsinstallatie

De uraniumverrijkingsfabriek in Gronau is bijzonder controversieel omdat deze wordt gezien als een contradictie met de nucleaire uitfasering en er zijn gevaren verbonden aan verrijking, transport en opslag...

Van 1996 tot 2010 werd 27.300 ton kernafval van de uraniumverrijkingsfabriek naar Rusland getransporteerd en daar in corroderende containers in de open lucht opgeslagen. Deze transporten werden pas op 17 oktober 2010 stopgezet...

Sinds 2017 wordt er echter weer kernafval naar Rusland getransporteerd. Het bedrijf URENCO heeft het kernafval echter opnieuw aangemerkt als recyclebaar materiaal en, in tegenstelling tot kernafval, kunnen recyclebare materialen worden geëxporteerd...
 

Hanford-site (VS)

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Hanford_(USA)

Stralingsruïne in het noordwesten van de VS

Het militaire complex van Hanford ligt aan de Columbia River ten noorden van de stad Richland in de noordwestelijke staat Washington en werd vanaf 1943 gebruikt voor de productie van plutonium voor militaire doeleinden...
 

Mayak (Rusland)

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Majak_(Russland)

Majak ligt 15 kilometer ten oosten van de stad Kysjtym in de oblast Tsjeljabinsk aan de oostkant van de Zuidelijke Oeral en was vanaf 1945 een belangrijk onderdeel van Stalins plannen om snel plutonium voor wapens te produceren en de Sovjet-Unie op nucleair gebied in te halen. wapens...

http://www.atomwaffena-z.info/glossar/m/m-texte/artikel/4f5fafd6a9/majak-kyschtym.html
 

Sellafield (VK)

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale)%2C_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Maar het meest beruchte deel van Sellafield zijn de opwerkingsfaciliteiten. Een kwart eeuw lang, tot eind jaren tachtig, stroomde hun met plutonium verontreinigde afvalwater in grote hoeveelheden de zee in. (...) De kuststroken rond de kerncentrale zijn stortplaatsen voor plutoniumafval. De Geigerteller toont hogere radioactiviteitsniveaus dan in de uitsluitingszone rond de nucleaire ruïnes in Oekraïne...
 

La Haag (Frankrijk)

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/La_Hague_(Frankreich)

's Werelds grootste opwerkingsfabriek

De exploitanten van de opwerkingsfabrieken voeren een deel van het kernafval goedkoop af via afvalwaterleidingen. Jaarlijks wordt ongeveer 500 miljoen liter radioactief afvalwater (...) in het Engelse Kanaal/Noordzee gepompt...

https://www.atomwaffena-z.info/glossar/begriff/la-hague
 

Tokaimura (Japan) 

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Tokaimura,_Japan_1999

Het ergste nucleaire ongeval in Japan tot nu toe vond plaats op 30 september 1999 in de Tokaimura-brandstofelementenfabriek in Japan. Twee arbeiders, die niet door de exploitant JCO waren geïnformeerd over de gevaren van hoogverrijkt uranium, hadden een uraniumoplossing in een tank met stalen emmers en met de hand in een te grote hoeveelheid gevuld en "lepelachtige apparaten" gebruikt om het te mengen. . Om tijd te besparen tijdens de productie heeft de operator zonder medeweten van de nucleaire toezichthouder een procedurevoorschrift gewijzigd en zijn de werkprocessen ingekort...
 

Rokkasho (Japan) 

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Rokkasho_(Japan)

Vooral de bouw van de opwerkingsfabriek van Rokkasho werd geplaagd door jarenlange vertragingen: de fabriek zou oorspronkelijk in 1997 in gebruik worden genomen, maar werd 24 keer uitgesteld.

Nieuwe veiligheidsvoorschriften voor aardbevingen in 2015 werden genoemd als reden voor de vertragingen.

Ondanks de vertragingen gaat Rokkasho door omdat de regering de brandstofcyclus in Japan essentieel acht. Bovendien is er in 27,5 al zo'n 2016 miljard dollar geïnvesteerd, die we niet willen verspillen - drie keer de oorspronkelijk geschatte kosten.

In augustus 2023 werd de eerste helft van 1 aangekondigd als opleverdatum voor de opwerkingsfabriek en de MOX-fabriek...
 

Zoek op reaktorpleite.de met de zoekterm: atoomonderzoek
 

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar:
nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

**


Nationale nucleaire activiteiten en ambities - Waarschuwingsbord - 'Attentie, radioactiviteit - Ren zo snel en zo ver mogelijk weg. Radioactiviteit brengt de dood!Nationale nucleaire activiteiten

Uraniumwinning en -verwerkinguraniumwinning
en verwerking


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenAtoomonderzoek, onderzoeksreactoren
en nucleaire fabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijfReactoren in planning (wit), in bedrijf (geel) en buiten bedrijf (groen)


Incidenten in reactoren en kernfabrieken: waar kerncentrales zijn vergaan. Als mensen iets proberen, gaat er soms iets mis...Ongevallen in reactoren
en nucleaire fabrieken

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.Atoombommen
niet alleen over Japan


Testgebieden waar kernwapens zijn ontploft: Waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.Testlocatie voor kernwapens,
bestraalde gebieden

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens: waar kernwapens verloren zijn gegaan. Beschadigde onderzeeërs en waar geschaafd is, vliegen spaanders - overal waar een vlucht is, storten ook vliegtuigen neer ...Uraniummunitie: gebruik en gevolgen -
Broken Arrow


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenNucleair afval! -
Opvouwen en opbergen

atoomindustrie lobby 640Lobbyisten in de nucleaire industrie


Reacties top of page

*

Reactoren in de bouw- of planfase: waar nieuwe kerncentrales worden gebouwd.Reactoren in planning

Nog maar een paar jaar geleden probeerden de VS, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië zoveel mogelijk kerncentrales te verkopen aan iedereen die niet snel genoeg weg kon rennen. Toen namen deze aanbieders langzaam afscheid van de trefzekere business - want er waren nog steeds de vervelende aansprakelijkheidskwesties! China en Rusland hebben de rol op zich genomen van het verkopen, bouwen en financieren van nucleaire faciliteiten aan 's werelds beruchte 'grote staatslieden'. “Made in China” en “Made in Russia” gegarandeerd “zonder garantie”. De signalen zijn nu echter weer veranderd en fabrikanten van kerncentrales uit de VS, Frankrijk, Zuid-Korea, enz. gaan weer “ALL IN”.
 

Maart 2024 - WNISR - Statusrapport wereldkernindustrie - Kernenergie 2023

De nieuwbouw van kernreactoren neemt wereldwijd opnieuw af
https://www.worldnuclearreport.org/Nuclear-Reactor-Construction-Starts-Drop-Again-in-the-World.html

China en Rusland blijven wereldleiders. De nichemarkt voor kernenergie wordt nog steeds gedomineerd door China en Rusland. Het eerste land heeft de meeste bouwplaatsen, het tweede land de meeste projecten wereldwijd. De afgelopen vier jaar is er nergens ter wereld een bouwstart geregistreerd die niet in China plaatsvond of door de Russische industrie werd uitgevoerd...

Vertalen met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 

Het IAEA vermeldt wereldwijd in maart 2024:

57 reclame reactoren als "Reactoren in aanbouw" 
https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/UnderConstructionReactorsByCountry.aspx

Er worden echter ook reactoren vermeld waarvan de implementatie twijfelachtig lijkt of vele jaren kan duren.
 

13 onderzoeksreactoren worden genoemd "Reactoren in planning" vermeld (zet het filter op GEPLAND).
https://nucleus.iaea.org/rrdb/#/home
 

7 onderzoeksreactoren zijn als "Reactoren in aanbouw" verklaard (zet het filter op IN AANBOUW).
https://nucleus.iaea.org/rrdb/#/home

Vertalen met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Reactoren in aanbouw, van 1951 tot 1 juli 2023

De toekomst van de nucleaire industrie ziet er niet echt goed uit, wat de lobbyisten ook zeggen.

*

Reactoren in werking: waar kerncentrales elektriciteit produceren als ze draaien. Naast materiaal van wapenkwaliteit produceren kerncentrales ook elektriciteit en warmte...Reactoren in bedrijf

Wereldwijd zijn er 441 reclame Reactoren als “in bedrijf en onderbroken werking”.
 

Het IAEA vermeldt wereldwijd in maart 2024:

Er zijn 415 commerciële reactoren in bedrijf die elektriciteit produceren
https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx

Vertalen met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 

Hiervan zijn 147 reactoren 40 jaar of ouder
https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalByAge.aspx
 

226 onderzoeksreactoren in bedrijf
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/ReactorSearch.aspx?RS=1O

*

Shutdown kerncentrales: waar kerncentrales zijn stilgelegd, stilgelegd en ontmanteld. Het einde van de geschiedenis van een nucleaire installatie is het begin van de geschiedenis van de definitieve berging, die voor duizenden jaren gegarandeerd moet worden...Reactoren buiten bedrijf

Het einde van de geschiedenis van een nucleaire installatie is het begin van de geschiedenis van de opslag van kernafval, die duizenden jaren veilig moet worden gegarandeerd!

GRS - Kernenergie wereldwijd 2022

https://www.grs.de/de/aktuelles/kernenergie-weltweit-2022

Er zijn momenteel (2022) wereldwijd 439 kernreactoren in bedrijf met een gemiddelde leeftijd van 31 jaar, er worden momenteel 52 eenheden gebouwd, 199 zijn buiten gebruik gesteld of worden momenteel ontmanteld.
 

Het IAEA vermeldt wereldwijd in maart 2024:

209 commerciële reactoren defect

Permanente uitschakeling
https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/ShutdownReactorsByCountry.aspx

Vertalen met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 

586 onderzoeksreactoren buiten bedrijf

Uitgebreide uitschakeling, permanente uitschakeling, buiten bedrijf gesteld, buiten gebruik gesteld
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/ReactorSearch.aspx?RS=4S
 

Zoek op reaktorpleite.de met de zoekterm: stillgelegt
 

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar:
nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

**


Nationale nucleaire activiteiten en ambities - Waarschuwingsbord - 'Attentie, radioactiviteit - Ren zo snel en zo ver mogelijk weg. Radioactiviteit brengt de dood!Nationale nucleaire activiteiten

Uraniumwinning en -verwerkinguraniumwinning
en verwerking


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenAtoomonderzoek, onderzoeksreactoren
en nucleaire fabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijfReactoren in planning (wit), in bedrijf (geel) en buiten bedrijf (groen)


Incidenten in reactoren en kernfabrieken: waar kerncentrales zijn vergaan. Als mensen iets proberen, gaat er soms iets mis...Ongevallen in reactoren
en nucleaire fabrieken

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.Atoombommen
niet alleen over Japan


Testgebieden waar kernwapens zijn ontploft: Waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.Testlocatie voor kernwapens,
bestraalde gebieden

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens: waar kernwapens verloren zijn gegaan. Beschadigde onderzeeërs en waar geschaafd is, vliegen spaanders - overal waar een vlucht is, storten ook vliegtuigen neer ...Uraniummunitie: gebruik en gevolgen -
Broken Arrow


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenNucleair afval! -
Opvouwen en opbergen

atoomindustrie lobby 640Lobbyisten in de nucleaire industrie


Reacties top of page

*

Incidenten in reactoren of kernfabrieken: waar kerncentrales zijn uitgevallen. Als mensen iets proberen, gaat er soms iets mis...Incidenten in reactoren en nucleaire installaties (INES 1 tot 7)

De meest bekende ongevallen in nucleaire installaties zijn:

12 - 15 maart 2011 - Fukushima - Japan (INES 7)

26 april 1986 - Tsjernobyl - USSR (INES 7)

28 maart 1979 - Three Mile Island - VS (INES 5)

1977 en 30 - 31 december 1978 - Beloyarsk - USSR (INES 5)

21 januari 1969 - lucens - Zwitserland (INES 5)

07 - 12 oktober 1957 - Sellafield - GB - Het merk Windscale (INES 5)

29 september 1957 - Maya - USSR - Het Kyshtym-ongeval (INES 6)

Naast deze prominente voorbeelden waren en zijn er talloze kleinere incidenten die, als ze überhaupt in de media kwamen, snel uit de krantenkoppen verdwenen, zie: Kernenergie-ongevallen (PDF).
 

Wikipedia nl

Lijst met te rapporteren gebeurtenissen in Duitse nucleaire installaties (INES < 3)

Deze lijst behandelt rapporteerbare operationele gebeurtenissen in Duitse nucleaire installaties.
 

Lijst van ongevallen in Europese nucleaire installaties (INES 2 en 3)

Deze lijst behandelt bekende incidenten in Europese nucleaire installaties buiten Duitsland.

Dit omvat voornamelijk gebeurtenissen die volgens de International Nuclear Event Assessment Scale (INES) in categorie 2 of 3 vallen en te rapporteren operationele verstoringen of incidenten zijn...
 

Lijst van ongevallen in nucleaire installaties (INES 4 t/m 7)

De lijst met ongevallen in nucleaire installaties noemt ongevallen die zijn gebaseerd op de internationale beoordelingsschaal voor nucleaire incidenten INES (Engels Internationale schaal voor nucleaire en radiologische gebeurtenissen) zijn geclassificeerd als een ongeval van niveau 4 en hoger ...
 

Kerncentrales plaag

Ongevallen in nucleaire installaties 

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kategorie:Atomunf%C3%A4lle 
 

Andere nucleaire ongevallen en incidenten

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Weitere_Atomunf%C3%A4lle_und_St%C3%B6rf%C3%A4lle

*

IAEA - Internationale Organisatie voor Atoomenergie

https://www-news.iaea.org/EventList.aspx?pno=0&sc=EventDate&ps=100

Vertalen met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 

Deze quasi-officiële lijst van radioactieve incidenten (The Information Channel on nucleaire en radiologische gebeurtenissen) van het IAEA en zijn partners gaat pas ongeveer een jaar terug...

Waarom? Ik weet het niet.
 

Ik werk al jaren aan deze wereldkaart en toch struikel ik steeds over - voor mezelf - 'nieuwe' informatie die ik absoluut moet verwerken.

INES en de verstoringen in nucleaire installaties

Als ik iets belangrijks vergeet of over het hoofd zie of een andere fout heb gemaakt, deel dan uw kennis met mij en wijs mij erop. Ik zal elke aanwijzing opvolgen.
 

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar:
nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

**


Nationale nucleaire activiteiten en ambities - Waarschuwingsbord - 'Attentie, radioactiviteit - Ren zo snel en zo ver mogelijk weg. Radioactiviteit brengt de dood!Nationale nucleaire activiteiten

Uraniumwinning en -verwerkinguraniumwinning
en verwerking


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenAtoomonderzoek, onderzoeksreactoren
en nucleaire fabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijfReactoren in planning (wit), in bedrijf (geel) en buiten bedrijf (groen)


Incidenten in reactoren en kernfabrieken: waar kerncentrales zijn vergaan. Als mensen iets proberen, gaat er soms iets mis...Ongevallen in reactoren
en nucleaire fabrieken

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.Atoombommen
niet alleen over Japan


Testgebieden waar kernwapens zijn ontploft: Waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.Testlocatie voor kernwapens,
bestraalde gebieden

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens: waar kernwapens verloren zijn gegaan. Beschadigde onderzeeërs en waar geschaafd is, vliegen spaanders - overal waar een vlucht is, storten ook vliegtuigen neer ...Uraniummunitie: gebruik en gevolgen -
Broken Arrow


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenNucleair afval! -
Opvouwen en opbergen

atoomindustrie lobby 640Lobbyisten in de nucleaire industrie


Reacties top of page

*

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht. Kernbommen en kernwapentests bovengronds

Waar kernwapens tot ontploffing zijn gebracht.

Volgens de officiële lezing zijn er 'slechts' twee kernwapens tot ontploffing gebracht, de uraniumbom'kleine jongen'op 06 augustus 1945 boven Hiroshima en de plutoniumbom'Dikke man'op 09 augustus 1945 boven Nagasaki...
 

'kleine jongen'had een explosieve kracht van 12,5 kT = 12.500 ton TNT.

'Dikke man'had een explosieve kracht van 20 kT = 22.000 ton TNT.

Bij de atoombomexplosies kwamen direct in totaal zo'n 100.000 mensen om het leven - bijna uitsluitend burgers en dwangarbeiders die door het Japanse leger waren ontvoerd. Eind 1945 waren nog eens 130.000 mensen overleden aan gevolgschade. In de jaren daarna kwamen er nogal wat bij...

https://de.wikipedia.org/wiki/Atombombenabwürfe_auf_Hiroshima_und_Nagasaki

http://www.atomwaffena-z.info/glossar/h/h-texte/artikel/7205992544/hiroshima.html

http://www.atomwaffena-z.info/glossar/n/n-texte/artikel/6ec52d7020/nagasaki.html

...in totaal waren ze wereldwijd voorbij 2050 kernwapentests uitgevoerd, hoe meer dan 500 pogingen boven de grond zijn gelijk te stellen aan Ontsteking van atoombommen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

Bij sommige van deze tests, zowel in de VS als in de Sovjet-Unie, werden soldaten ingezet om de effecten van de bommen op mensen en materiaal beter te beoordelen en te beoordelen. De gegevens over de ontwikkeling van de gezondheidsschade van deze soldaten door de jaren heen zijn bijna nog geheimzinniger dan de gegevens over de technologie van de bommen ...

Voorbeeld uit 1953:

Operatie Upshot Knothole

De Operatie Upshot Knothole was de negende Amerikaanse serie kernwapenproeven. Het vond plaats in 1953 op de Nevada-testsite in plaats van. In totaal werden elf bommen getest, waarvan er zeven op torens tot ontploffing kwamen, drie uit vliegtuigen vielen en één test een nucleaire artilleriegranaat betrof.

1000 soldaten observeerden de Harry (Dirty Harry) explosie op 19 mei 1953 als onderdeel van de militaire oefening Desert Rock V.

3.388 soldaten namen deel aan manoeuvres tijdens en na de ontploffing als onderdeel van de militaire oefening Desert Rock V.

https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Upshot-Knothole

https://www.atomwaffena-z.info/glossar/s/s-texte/artikel/cc64b06820/strahlenwirkung-auf-menschen.html
 

Voorbeeld uit 1954:

Tozkoye militair oefenterrein

Op 14 september 1954 leidde het Sovjetleger de 215 km van Orenburg afstandelijk Tozkoye militair oefenterrein voerde een manoeuvre uit met behulp van een atoombom. Om 09 uur liet een Tu-53 bommenwerper een atoombom vallen met een explosieve kracht van 4 kiloton op het terrein van het militaire oefenterrein. Het doel van het "experiment" was om de stabiliteit van materiaal en mensen in een strijd onder de omstandigheden van een nucleaire oorlog te onderzoeken.

Nadat de atoombom was gevallen en ontploft, werden de soldaten uit hun beschermende loopgraven gestuurd om de explosie het hoofd te bieden ...

Het dodental van deze manoeuvre is nog onbekend. Zelfs vandaag de dag is het aantal ziekten van sommige soorten kanker in Orenburg twee keer zo hoog als onder de slachtoffers van de reactorramp in Tsjernobyl.
 

De ontwikkeling van kernwapens gaat door. Na generatie 1 (uranium- en plutoniumbommen) in de jaren 1940, werd in de jaren 2 generatie 1950 (waterstofbommen) ontwikkeld, generatie 3 (neutronenbommen) vanaf 1960 en latere generatie 4 (nanotechnologiebommen) ...

http://www.atomwaffena-z.info/glossar/n/n-texte/artikel/2c762a885f/nuklearwaffen.html
 

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar:
nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

**


Nationale nucleaire activiteiten en ambities - Waarschuwingsbord - 'Attentie, radioactiviteit - Ren zo snel en zo ver mogelijk weg. Radioactiviteit brengt de dood!Nationale nucleaire activiteiten

Uraniumwinning en -verwerkinguraniumwinning
en verwerking


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenAtoomonderzoek, onderzoeksreactoren
en nucleaire fabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijfReactoren in planning (wit), in bedrijf (geel) en buiten bedrijf (groen)


Incidenten in reactoren en kernfabrieken: waar kerncentrales zijn vergaan. Als mensen iets proberen, gaat er soms iets mis...Ongevallen in reactoren
en nucleaire fabrieken

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.Atoombommen
niet alleen over Japan


Testgebieden waar kernwapens zijn ontploft: Waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.Testlocatie voor kernwapens,
bestraalde gebieden

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens: waar kernwapens verloren zijn gegaan. Beschadigde onderzeeërs en waar geschaafd is, vliegen spaanders - overal waar een vlucht is, storten ook vliegtuigen neer ...Uraniummunitie: gebruik en gevolgen -
Broken Arrow


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenNucleair afval! -
Opvouwen en opbergen

atoomindustrie lobby 640Lobbyisten in de nucleaire industrie


Reacties top of page

*

Testgebieden waar kernwapens zijn ontploft: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.Kernwapentests - Proving Grounds

Op 16 juli 1945 brachten de Verenigde Staten van Amerika de eerste atoombom tot ontploffing in New Mexico.Drievuldigheid"...

Sinds 2050 zijn er wereldwijd ruim 1945 kernwapenproeven uitgevoerd

De meer dan 500 bovengrondse kernwapenproeven waren niets meer dan atoombomexplosies en minstens 15 van de meer dan 1500 ondergrondse tests waren zo hevig dat de deklaag simpelweg werd weggeblazen en het werden bovengrondse tests.

De explosieve kracht van de kernwapenproeven in de jaren vijftig was meestal veel groter dan de explosieve kracht van de twee atoombommen uit 1950. De VS en de Sovjet-Unie wiegden elkaar in de loop der jaren steeds hoger, tot aan het kasteel van de waterstofbommen Bravo '1945 en' AN 1954 'De zogenaamde' Tsaarbom '602. Het ging niet meer om kiloton (1961 ton TNT) explosieve kracht, ondertussen rekenden de verdachten, vreemde professoren, onderzoekers en politici in megatons (1000) ton TNT) explosieve kracht.

Ontploft op 28 februari 1954 "Kasteel Bravo"in Bikini Atoll met een explosieve kracht van 15 mT (15.000.000 ton TNT).

Op 30 oktober 1961 ontplofte AN 602, de "tsaar bom" boven Novaya Zemlya met 50 - 58 mT (58.000.000 ton TNT).

De explosieve kracht van 58 mT komt ongeveer overeen met een bal gemaakt van het explosieve TNT met een diameter van 400 meter...

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

http://www.atomwaffena-z.info/wissen/atomtests.html
 

Maar natuurlijk kunnen we de andere kernmachten niet negeren. Groot-Brittannië, Frankrijk, China, Israël, India, Pakistan en Noord-Korea pompen enorme hoeveelheden belastinggeld in kernwapens

Geld dat geen van hen daadwerkelijk heeft of verstandiger kan gebruiken - voor het welzijn van de bevolking en voor het veiligstellen van de toekomst.

Noord-Korea kon bijvoorbeeld zijn bevolking niet uithongeren ...

In Pakistan en India ziet de situatie er slechts iets beter uit en alle andere landen zouden er ook beter aan doen om te stoppen met het redden van hun infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg ...

En zelfs het ‘niet-nucleaire bommenland’ Duitsland zou gemakkelijk minder geld kunnen uitgeven aan dood en verderf

Volgens berekeningen van de ICAN zouden de totale kosten van in totaal 135 nieuwe vliegtuigen, waaronder 90 »Eurofighters« over een geschatte gebruiksperiode van 30 jaar met uitgaven voor onderhoud, brandstof, enz. meer dan 100 miljard euro kunnen bedragen. Het feit dat zowel Amerikaanse als EU-jets zullen worden gekocht voor de opvolger van de "tornado's" gaat terug op een compromis van voormalig minister van Defensie Ursula von der Leyen. 35 F-18 straaljagers bestellen zou een welkome injectie van miljarden dollars zijn voor de door crisis geteisterde Amerikaanse fabrikant Boeing ...

21 april 2020 - Bewapening - atoombommen in aantocht

update:

14 maart 2022 - Federale regering wil F-35 stealth-jets kopen voor de Duitse strijdkrachten
 

Tussen 1945 en 1962 voerden de VS alleen al 210 atmosferische kernwapenproeven uit – aanvankelijk alleen in de woestijn van New Mexico, later op het Bikini-atol in de Stille Oceaan.

http://www.scinexx.de/dossier-430-1.html
 

Zoek op reaktorpleite.de met de zoekterm: Atoombomtest
 

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar:
nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

**


Nationale nucleaire activiteiten en ambities - Waarschuwingsbord - 'Attentie, radioactiviteit - Ren zo snel en zo ver mogelijk weg. Radioactiviteit brengt de dood!Nationale nucleaire activiteiten

Uraniumwinning en -verwerkinguraniumwinning
en verwerking


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenAtoomonderzoek, onderzoeksreactoren
en nucleaire fabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijfReactoren in planning (wit), in bedrijf (geel) en buiten bedrijf (groen)


Incidenten in reactoren en kernfabrieken: waar kerncentrales zijn vergaan. Als mensen iets proberen, gaat er soms iets mis...Ongevallen in reactoren
en nucleaire fabrieken

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.Atoombommen
niet alleen over Japan


Testgebieden waar kernwapens zijn ontploft: Waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.Testlocatie voor kernwapens,
bestraalde gebieden

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens: waar kernwapens verloren zijn gegaan. Beschadigde onderzeeërs en waar geschaafd is, vliegen spaanders - overal waar een vlucht is, storten ook vliegtuigen neer ...Uraniummunitie: gebruik en gevolgen -
Broken Arrow


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenNucleair afval! -
Opvouwen en opbergen

atoomindustrie lobby 640Lobbyisten in de nucleaire industrie


Reacties top of page

*

Uraniummunitie: Niet alleen vervuilt de bodem - Waar 'pantserpiercing' uraniummunitie werd en wordt gebruikt.uranium munitie

Van uranium tot uraniummunitie

Natuurlijk uranium in de commerciële vorm "gele koek" opgelost uit het gesteente bestaat uit slechts ongeveer 0,7% splijtbaar uranium-235 en 99% niet-splijtbaar uranium-238. Voor verder gebruik in de nucleaire industrie is verrijkt uranium met een gehalte van minimaal 5% uranium-235 nodig. Tijdens de verrijking in centrifuges wordt 7 ton materiaal verrijkt tot 1% uranium-5 verkregen uit 235 ton "gele koek" en blijft ongeveer 6 ton verarmd uranium (DU Depleted Uranium) over. Als gevolg hiervan is verarmd uranium in overvloed beschikbaar als afvalproduct van de civiele nucleaire industrie en moet het eigenlijk tegen een duur tarief als nucleair afval worden verwijderd.

De uraniumindustrie is echter zeer creatief als het gaat om het op de markt brengen van haar kernafval. In het verleden werd lood bijvoorbeeld gebruikt als trimgewicht in vliegtuigen en als ballast in schepen, aangezien de uraniumindustrie kernafval als waardevol materiaal op de markt heeft geduwd, wordt ook verarmd uranium als gewicht gebruikt.

Het effect van uraniumkogels

Verarmd uranium (99,8% uranium-238, 0,2% uranium-235) heeft een zeer hoge dichtheid van 19,1 g/cm³ en is daarom een ​​extreem zwaar en hard metaal.Projectielen gemaakt van dit materiaal hebben een enorm doordringend vermogen. Bij het binnendringen van het pantser creëert de wrijvingswarmte temperaturen van 3-5000 graden Celsius en een wolk van zeer giftig, radioactief, licht ontvlambaar uraniumstof die alles onmiddellijk in brand zet. Mensen en materiaal verbranden, brandstof en munitie worden in brand gestoken, wat overblijft is een uitgebrand wrak en uraniumstof.

Uraniumstof in het lichaam

Het uranium in deze wolk is in de vorm van nanodeeltjes als metaalgas, dit gas wordt ofwel door de regen en/of de wind in het grondwater gespoeld en/of de wind kan het ver weg blazen of door alle kieren. Geen enkel levend wezen is veilig voor het inademen van dit gas of het innemen van uranium nanodeeltjes met voedsel.

Bewoners van de omliggende dorpen worden langzaam maar zeker vergiftigd.

Als uranium in het lichaam komt, worden de aangetaste organen van binnenuit bestraald; Afhankelijk van de dosis kan het sterven dagen of zelfs jaren duren. Onder bepaalde omstandigheden zijn er veranderingen in de genetische samenstelling en zullen de gevolgen van de straling pas in de volgende generaties zichtbaar zijn. Met de huidige stand van de wetenschap kan de ware oorzaak van de misvormingen niet met zekerheid worden vastgesteld.

Omgaan met het probleem

Het is dus gemakkelijk voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van uraniummunitie om elk kritisch bezwaar te pareren met dezelfde slogan: "Nepnieuws, niets is bewezen, er is geen gevaar"; en omdat wat niet kan zijn wat niet mag zijn, wordt alle roep om consequenties genegeerd en wordt het onderwerp met alle middelen uit de media en dus uit de publieke discussie gehouden.

De media worden zachtjes ingebed en in slaap gezongen met de tongen van engelen of gechanteerd, gedwongen en bedreigd, de beste worden opgeofferd.

De geschiedenis van DU-munitie

Al in de jaren veertig van de vorige eeuw deden Duitse wetenschappers proeven met uraniummunitie, maar vanwege het uraniumtekort konden deze projectielen destijds niet in grote hoeveelheden worden geproduceerd. Met uranium geharde munitie wordt sinds het midden van de jaren zeventig gebruikt om gepantserde voertuigen te bestrijden.

Uraniummunitie wordt opgepot door de strijdkrachten van ten minste 21 landen: VS, Rusland, Groot-Brittannië, Volksrepubliek China, Zweden, Nederland, Griekenland, Frankrijk, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Turkije, Egypte, Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Israël, Saoedi-Arabië, Irak, Pakistan, Thailand, Zuid-Korea, Japan ...

Uraniummunitie is gebruikt in Servië, Bosnië (1991), Somalië (1993), Kosovo (1995), Afghanistan (2001), Irak (1991, 2003), Tsjetsjenië (1999-2009), Libië en Syrië (sinds 2014). Tijdens een drie weken durende missie in de oorlog in Irak in 2003, werden tussen de 1.000 en 2.000 ton uraniummunitie afgevuurd door de "coalition of the will" ...
 

Artikel van 17 maart 2019:

Dodelijk stof - uraniummunitiegebruik en de gevolgen

Uraniummunitie en uraniumbommen zijn misschien wel de meest verschrikkelijke wapens die tegenwoordig in oorlogen worden gebruikt, omdat ze de mensheid onvermijdelijk naar de afgrond leiden. Uraniumkogels en -bommen worden gemaakt van een afvalproduct uit de nucleaire industrie...
 

Artikel van 16 juni 2017:

Gebruikt Saoedi-Arabië uraniummunitie in Jemen?

Gevallen van misvormingen bij pasgeborenen nemen toe

Het is niet bekend of het Saoedi-Arabische leger daadwerkelijk uraniummunitie gebruikt en zal - of helemaal niet - pas na het einde van de oorlog worden vastgesteld ...
 

Artikel van 1 december 2016:

Pentagon bevestigt gebruik van uraniummunitie in Syrië

Opnieuw stemden de Verenigde Staten, die Irak met tonnen uraniummunitie hadden gebombardeerd, samen met Israël, Frankrijk en Groot-Brittannië een maand geleden tegen een VN-resolutie over uraniummunitie - Duitsland onthield zich van stemming

Het Pentagon heeft vermoedens bevestigd dat uraniummunitie ook was gebruikt bij bombardementen tijdens de anti-IS-oorlog. Centcom geeft echter alleen toe dat dit slechts twee keer is gebeurd op 18 en 23 november 2015. 5100 30 mm-munitie werd gebruikt door een A-10 Thunderbolt II-aanvalsvliegtuig, wat overeenkomt met een hoeveelheid van 1524 kg verarmd uranium ...
 

Het taboe-onderwerp van uraniummunitie - waarom zijn onze media erbij betrokken?

De stille stervende na de oorlog

De Duitse media debatteerden zeven jaar geleden voor het laatst over de gevaren van uraniummunitie. Sindsdien is het bijna stil geweest - hoewel de VS en de NAVO de controversiële projectielen in oorlogen blijven gebruiken. Waarom is dat zo - deze vraag is Dr. Sabine Schiffer, oprichter en hoofd van het Institute for Media Responsibility in Erlangen.
 

YouTube 

Trefwoord zoeken: uranium munitie docu
https://www.youtube.com/results?search_query=uranmunition+doku

Videos:

ZDF planeet e 2012 - Het dodelijke geheim van Sardinië (uraniummunitie, thorium)

Op Sardinië, in de regio Salto di Quirra, bevindt zich het grootste militaire oefenterrein van de NAVO in Europa ...
 

Dodelijk stof van Frieder Wagner

Dood stof uranium munitie en de gevolgen 2006

De dokter (prof. Siegwart-Horst Günther) en de bestraalde kinderen van Basra ...
 

Meer informatie over uraniummunitie (Verarmd Uranium, DU)

IPPNW ikn Samenwerking met ICBUW Duitsland - Internationale coalitie om uraniumwapens te verbannen

IPPNW-rapport - Uraniummunitie (PDF bestand)

https://de.wikipedia.org/wiki/Uranmunition

http://www.atomwaffena-z.info/glossar/u/u-texte/artikel/736d04e582/uranwaffen.html

https://uol.de/physik/forschung/ehemalige/uwa/rad/du

http://www.uranmunition.net/

http://www.efriz.ch/archiv/093/f-1.html

http://www.ag-friedensforschung.de/themen/DU-Geschosse/Welcome.html

https://www.nachdenkseiten.de/?tag=uranmunition

https://www.woz.ch/-a85e

http://www.scienzz.de/magazin/art12195.html

https://www.freitag.de/autoren/exnihilo/uranmunition-stiller-todesengel

https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/18309044
 

*

Broken Arrows - Kernwapenongevallen: waar kernwapens verloren zijn gegaan. Beschadigde onderzeeërs en waar geschaafd is, vliegen spaanders - overal waar een vlucht is, storten ook vliegtuigen neer ... Broken Arrow - Ongevallen met kernwapens

Waar kernwapens overal verloren gingen

Wikipedia op

Broken Arrow-incidenten

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft tussen 32 en 1950 ten minste 1980 Broken Arrow-incidenten officieel erkend.

Voorbeelden van deze evenementen zijn:

1950 British Columbia B-36-crash
1956 B-47 verdwijning
1958 Mars Bluff B-47 incident met kernwapenverlies
1958 Tybee Island botsing in de lucht
1961 Yuba City B-52-crash
1961 Goldsboro B-52 crasht
1964 Savage Mountain B-52-crash
1964 Bunker Hill AFB-baanongeval
1965 Filippijnse Zee A-4-incident
1966 Palomares B-52 stort neer
1968 Thule Air Base B-52 crasht
1980 Damascus Titan-raketexplosie, Arkansas

Officieus heeft de Defense Atomic Support Agency (nu bekend als de Defense Threat Reduction Agency (DTRA)) honderden ‘Broken Arrow’-incidenten gedetailleerd beschreven.

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Wayback Machine nl

De OOPS-lijst

In een rapport van Sandia Laboratories uit 1973, waarin een destijds geheime legercompilatie werd aangehaald, werd gesteld dat tussen 1950 en 1968 in totaal 1.250 Amerikaanse kernwapens betrokken waren bij ongevallen of incidenten van verschillende ernst, waaronder 272 (22%), waarbij omstandigheden plaatsvonden die veroorzaakte in sommige gevallen de ontploffing van het conventionele explosief van het wapen...

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie) 
 

Wikipedia nl

Gecrashte vliegtuigen en verloren atoombommen...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernwaffe#Unf.C3.A4lle_mit_Kernwaffen
 

B-52 stort neer bij Thule Air Base op 21 januari 1968

https://de.wikipedia.org/wiki/Absturz_einer_B-52_nahe_der_Thule_Air_Base_1968
 

spectrum

B-52 crash bij Palomares op 17 januari 1966

http://www.spektrum.de/news/wanneer-het-regende-atoombommen /1393804
 

*

Beschadigde nucleaire onderzeeërsBeschadigde nucleaire onderzeeërs

Wikipedia nl

Waar de gezonken kernonderzeeërs zijn... 

er is ook veel radioactief materiaal in de voortstuwingsreactoren, nucleair bewapende torpedo's en raketten bewapend met kernkoppen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Atoomonderzeeër # Sunken_Boats
 

K-129

was een Sovjet-onderzeeër van Project 629 (golfklasse). Het was een diesel-elektrisch aangedreven raketonderzeeër. Nadat het in 1968 was gezonken, werd het in 1974 gedeeltelijk opgetild door de Amerikaanse marine in het Azorian Project.

https://de.wikipedia.org/wiki/K-129
 

USS Schorpioen (SSN-589)

De Schorpioen zonk op 22 mei 1968 ongeveer 400 mijl (740 km) ten zuidwesten van de Azoren met 99 bemanningsleden aan boord tot een diepte van ongeveer 3380 meter.

https://de.wikipedia.org/wiki/USS_Scorpion_(SSN-589)
 

K-219

was een nucleaire onderzeeër van de Sovjet-marine en zonk op 6 oktober 1986. In zonk vroeg in de ochtend K-219 met 14 kernraketten en twee reactoren op een diepte van ongeveer 5.550 m.

https://de.wikipedia.org/wiki/K-219 
 

Kernwapens AZ

http://www.atomwaffena-z.info/geschichte/atomwaffenunfaelle/unfallbeispiele.html
 

Bellona

http://spb.org.ru/bellona/ehome / rusland / nfl / nfl8.htm # O0 
 

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar:
nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

**


Nationale nucleaire activiteiten en ambities - Waarschuwingsbord - 'Attentie, radioactiviteit - Ren zo snel en zo ver mogelijk weg. Radioactiviteit brengt de dood!Nationale nucleaire activiteiten

Uraniumwinning en -verwerkinguraniumwinning
en verwerking


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenAtoomonderzoek, onderzoeksreactoren
en nucleaire fabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijfReactoren in planning (wit), in bedrijf (geel) en buiten bedrijf (groen)


Incidenten in reactoren en kernfabrieken: waar kerncentrales zijn vergaan. Als mensen iets proberen, gaat er soms iets mis...Ongevallen in reactoren
en nucleaire fabrieken

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.Atoombommen
niet alleen over Japan


Testgebieden waar kernwapens zijn ontploft: Waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.Testlocatie voor kernwapens,
bestraalde gebieden

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens: waar kernwapens verloren zijn gegaan. Beschadigde onderzeeërs en waar geschaafd is, vliegen spaanders - overal waar een vlucht is, storten ook vliegtuigen neer ...Uraniummunitie: gebruik en gevolgen -
Broken Arrow


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenNucleair afval! -
Opvouwen en opbergen

atoomindustrie lobby 640Lobbyisten in de nucleaire industrie


Reacties top of page

*

Nucleair afval! Opvouwen en opbergenNucleair afval! Opvouwen en opbergen

Alle radioactief besmette materialen, arbeidsmiddelen, containers, beschermende kleding, gereedschappen en machines, tot aan het puin van complete bouwdelen, moeten veilig worden verpakt en opgeslagen. Deze veilige opslag van radioactief afval moet in sommige gevallen voor duizenden jaren worden gegarandeerd.

De onverantwoordelijke 'verantwoordelijken' maken het zichzelf graag wat makkelijker en goedkoper. 50 jaar lang werd radioactief afval eenvoudig en goedkoop in zee gedumpt. Deze procedure werd pas in 1994 door de 'International Maritime Organization' (IMO) verboden, helaas alleen voor vaste stoffen.

84.688 TBq was de radioactieve besmetting van de vaste stoffen, meestal verpakt in betonnen of metalen vaten, die tot 1994 in zee werden gedumpt.

Wie heeft kernafval in zee gedumpt, waar en hoeveel?

Nucleair afval gezonken in zee - (PDF 4,3 MB) IAEA-TECDOC-1105 uit 1999
 

1 Terabecquerel = 1000 miljard Becquerel (1000.000.000.000 Bq)

1 Becquerel = 1 nucleaire desintegratie per seconde.

De EU-grenswaarde voor drinkwater is 10 Becquerel per liter.
 

Wikipedia nl

In het verleden werden de stortplaatsen regelmatig onderzocht en werden de zeebodem, het water en de vis gecontroleerd op radioactiviteit. In feite hebben onderzoekers radionucliden gevonden die aangeven dat vaten hebben gelekt. In vissen zijn sporen van plutonium gevonden. Maar toen stopten de regeringen gewoon met onderzoeken in de buurt van de zogenaamde stortplaatsen. Tegenwoordig is de meer dan 100.000 ton radioactief afval op de oceaanbodem in het westen van Europa al lang verdreven en vergeten ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Altlasten_in_den_Meeren

https://de.wikipedia.org/wiki/Hurd's_Deep
 

Het dumpingverbod geldt alleen voor verontreinigde vaste stoffen, niet voor radioactieve vloeistoffen, zoals die in Sellafield, La Haque en alle andere uraniumfabrieken wereldwijd! Zowel in Sellafield als in La Hague worden dagelijks grote hoeveelheden giftig afvalwater via lange leidingen onder het wateroppervlak in zee geloosd...

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufarbeitungsanlage_La_Hague
 

Zoek op reaktorpleite.de met de zoekterm: kernafval
 

*

Attentie nucleair afvalWat te doen met het kernafval?

Het zoeken naar en bouwen van 'safe repositories', dit wordt steeds duidelijker, is gewoon weer zo'n mooi en kostbaar verhaal van de nucleaire lobby; een utopie, want veilige bewaarplaatsen voor de eeuwigheid bestaan ​​niet en zullen ook in de toekomst niet bestaan.

Giftig radioactief afval mag het 'einde van de wereld' niet in Taiga of gedumpt in een afzetting diep in de berg, waar het duizenden jaren lang onopgemerkt 'uit het oog, uit het hart' kan reageren...

http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Atomm%C3%BCll_-_Zwischen-_und_Endlagerung

https://de.wikipedia.org/wiki/Radioaktiver_Abfall
 

Kernafval in de Asse II-zoutmijnAces II: bestraalde erfenis

Kernafval, een proefdepot en het retourplan

Duizenden jaren lang zou het kernafval in de Asse II-mijn veilig moeten zijn. Maar de realiteit is anders: sinds het laatste vat met laag- en middelradioactief nucleair afval is gestort, komt er steeds meer water in de zoutkoepel. Nu moet het stralingsafval worden teruggewonnen, anders bestaat er gevaar voor besmetting.

Tussen 1967 en 1978 werden ruim 120.000 vaten laag- en middelradioactief nucleair afval opgeslagen in de voormalige zoutmijn van Asse II - sommige netjes opgezet, maar de meeste gewoon gedumpt. Hoewel op dat moment op sommige plaatsen water naar binnen sijpelde, werd de proefbewaarplaats deels gedempt en staat er ook een overstroming met pekel op de planning...

https://www.scinexx.de/dossier/asse-ii-verstrahltes-erbe/

ezel mijn:

http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Asse

Konrad-schacht:

http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Schacht_Konrad
 

De definitieve opslag van kernafval kan slechts een tussentijdse opslag van kernafval betekenen

Dit materiaal moet gemakkelijk toegankelijk zijn, in hanteerbare kleine eenheden worden opgeslagen en onder voortdurend toezicht van wetenschap, onderzoek en publiek achter dikke muren, zo veilig mogelijk. Dat is duur, maar onvermijdelijk en goed haalbaar.

Er komt geen einde, zoals het woord repository impliceert, als het gaat om atomen en radioactiviteit...
 

Zoek op reaktorpleite.de met de zoekterm: kernafval
 

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar:
nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

**


Nationale nucleaire activiteiten en ambities - Waarschuwingsbord - 'Attentie, radioactiviteit - Ren zo snel en zo ver mogelijk weg. Radioactiviteit brengt de dood!Nationale nucleaire activiteiten

Uraniumwinning en -verwerkinguraniumwinning
en verwerking


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenAtoomonderzoek, onderzoeksreactoren
en nucleaire fabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijfReactoren in planning (wit), in bedrijf (geel) en buiten bedrijf (groen)


Incidenten in reactoren en kernfabrieken: waar kerncentrales zijn vergaan. Als mensen iets proberen, gaat er soms iets mis...Ongevallen in reactoren
en nucleaire fabrieken

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.Atoombommen
niet alleen over Japan


Testgebieden waar kernwapens zijn ontploft: Waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.Testlocatie voor kernwapens,
bestraalde gebieden

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens: waar kernwapens verloren zijn gegaan. Beschadigde onderzeeërs en waar geschaafd is, vliegen spaanders - overal waar een vlucht is, storten ook vliegtuigen neer ...Uraniummunitie: gebruik en gevolgen -
Broken Arrow


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenNucleair afval! -
Opvouwen en opbergen

atoomindustrie lobby 640Lobbyisten in de nucleaire industrie


Reacties top of page

*

De lobbyisten van de nucleaire industrieLobbyisten in de nucleaire industrie

een informatie oorlog, of met andere woorden, een oorlog tegen de vrije stroom van informatie is in volle gang. Alle negen kernwapenstaten en vele andere repressieve staten staan ​​stevig samen en strijden zij aan zij tegen de persvrijheid en om relevante informatie onder de controle van MIK te houden.

Informatiebeheer en Wikipedia

De Vereniging van Duitse nucleaire lobby, bekend als de sinds 1959 Duits Atoomforum V., kreeg in 2019 een nieuwe naam en heet nu Nucleaire Technologie Duitsland e. V.! Deze kleinerende taal van de nucleaire lobby was in het Duits Wikipedia enkele jaren geleden gestart en is nu bijna volledig geïmplementeerd. Slechte woorden zoals atoombom niet meer te vinden. Geluiden in de Duitse taal Nucleair wapen beslist beter, een beetje zoals pinda's en/of. erwt pistool. Dat ook Kerncentrale er is in het Duits Wikipedia niet meer, de omweg leidt nu naar kerncentrale.
Helaas, steeds meer artikelinhoud in het Duits Wikipedia "herzien" en feiten die duidden op bv. problemen in onderzoeksfaciliteiten en/of in de werking van kernreactoren zijn gewoonweg niet meer te vinden...

 

Over het onderwerp 'taal' las ik een interessant artikel in het 'World Nuclear News':

Let op je (kern)taal

Standpunt: Let op je (kern)taal

De nucleaire industrie kan er niet van uitgaan dat de woorden en uitdrukkingen die zij gewoonlijk als wetenschappelijke of technische termen opvat, een positieve bijklank hebben bij het publiek, schrijft Neil Alexander, hoofdadviseur bij Bucephalus Consulting.

"We hebben allemaal gehoord dat een foto meer zegt dan duizend woorden. Dat zou geen verrassing moeten zijn, want onze geest is altijd gericht geweest op het omgaan met foto's, met het gezicht van onze moeder, de omtrek van een leeuw in de savanne, het pad van de onze Grot naar de bessenstruik Beelden zijn altijd van vitaal belang geweest voor ons voortbestaan ​​en zijn onvermijdelijk krachtig.

Minder gewaardeerd is de kracht van woorden om mentale beelden te creëren en hoe dit de perceptie van kernenergie beïnvloedt. De kracht van woorden zou ook geen verrassing moeten zijn, aangezien taal werd ontwikkeld zodat we dingen aan elkaar konden beschrijven als er geen beeld was en vervolgens evolueerde om dingen als emoties of complexe principes te beschrijven door virtuele beelden te creëren.

Taalkundigen spreken van woorden met twee betekenissen, denotatief en connotatief. De woordenboekdefinitie is denotatief en de afbeelding die het woord connotatief maakt. Wetenschappers en ingenieurs wordt geleerd denotatief te schrijven en informatie over te brengen, terwijl dichters en journalisten gewoonlijk met connotatie werken en afbeeldingen voor de geest schilderen. Hoewel denotatieve betekenissen correct kunnen zijn, zijn het de afbeeldingen die autoriteit hebben. Ze kunnen de woorden nog krachtiger maken dan zwaarden.

En hier ligt een van de uitdagingen waarmee de nucleaire industrie wordt geconfronteerd, ongelukkige beelden ...

Vertalen met https://www.deepl.com/translator (gratis versie)

*

Zwelling

Kerncentrales plaag

"De atoomlobby bestaat uit organisaties, bedrijven en mensen uit de politiek, het bedrijfsleven, onderzoek en de media die om politieke en economische redenen en/of vaak ook uit persoonlijke overtuigingen het gebruik van atoomenergie steunen en promoten... "
http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Die_Atomlobby
 

LobbyControl

De totstandkoming van de deal tussen energiebedrijven en de federale overheid om de levensduur van kerncentrales te verlengen is een goed voorbeeld van diep ondemocratische politiek...
https://www.lobbycontrol.de/2010/09/der-atomdeal-eine-kleine-chronologie-undemokratischer-politik/
 

Wikipedia nl

Lobbyen is een uit het Engels ontleende term (lobbying) voor een vorm van belangenbehartiging in politiek en samenleving, waarbij belangengroepen ("lobby's") de uitvoerende macht, de wetgevende macht en andere officiële instanties voornamelijk proberen te beïnvloeden door het cultiveren van persoonlijke connecties.

https://de.wikipedia.org/wiki/Lobbyismus

 

De nucleaire industrie wordt ondersteund door financieel sterke organisaties

Hier heb ik alleen de vier grote internationale lobbyorganisaties opgesomd, maar op de wereldkaart staan ​​ook nationale organisaties, verenigingen en pro-nucleaire burgerinitiatieven. Deze verenigingen en burgerinitiatieven zijn via belangrijke leden vaak nauw met elkaar verbonden. Inteelt à la de nucleaire industrie, zeg maar...
 

IAEA - Internationale Organisatie voor Atoomenergie

Het International Atomic Energy Agency (IAEA, Engels: IAEA) werd opgericht op 29 juli 1957. Het mandaat en doel van deze organisatie is om "de bijdrage van kernenergie aan vrede, gezondheid en welvaart in de wereld te vergroten". Dit doel wordt in detail beschreven in het IAEA-statuut en is sinds de oprichting niet gewijzigd.

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Internationale_Atomenergie-Organisation_(IAEO)
 

EURATOM - Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Doelstellingen van EURATOM

EURATOM (ook bekend als Eurotom) is een Europese gemeenschap die in 1957 werd opgericht als resultaat van de VN-conferentie van 1955 in Genève.

EURATOM is gebaseerd op het "Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EAEC-Verdrag)", dat de Europese samenwerking regelt met als doel de ontwikkeling van atoomenergie te bevorderen en "kernindustrieën" te creëren.

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/EURATOM
 

WANO - Wereldvereniging van nucleaire operators

Stichting en doelen

WANO is een belangenorganisatie van de exploitanten van de kerncentrales, opgericht na de ramp in Tsjernobyl. Het moet voorkomen dat zo'n ramp ooit nog eens gebeurt. De officiële oprichting vond plaats op 15 mei 1989.

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/World_Association_of_Nuclear_Operators_(WANO)
 

WNA - Wereldnucleaire Associatie

Lobbyorganisatie van de nucleaire industrie

De World Nuclear Association (WNA), met het hoofdkantoor in Londen, is naast de IAEA de belangrijkste internationale lobbyorganisatie voor kernenergie. Het werd in 1975 opgericht onder de naam Uranium Institute als een marktforum voor uranium. In 2001 kreeg het zijn huidige naam en stelde het zich ten doel kernenergie te promoten en de nucleaire industrie te ondersteunen. Ook adviseert de WNA onder meer de IAEA.

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/World_Nuclear_Association_(WNA)
 

Op 17 september 2011 verscheen het volgende artikel op stromseite.de:

Duitse nucleaire lobby kreeg sympathie in Londen

"We zullen niet stoppen totdat onze missie is volbracht en we de mensheid de vele voordelen van kernenergie hebben gebracht", zei Gerald Grandey, erevoorzitter van de Wereld Nucleaire Associatie (WNA) aan zijn ongeveer 700 collega's van het podium ...

In Fukushima ontplofte reactoreenheid 12 op 2011 maart 1, eenheid 14 ontplofte op 3 maart en eenheid 15 ontplofte ook op 2 maart.
 

MiK - Militair-industrieel complex

Citaat van Wikipedia:

"Iedereen die spreekt over de 'lobbyisten van de nucleaire industrie' kan niet om het onderwerp 'MiK' heen. De term '(MiK) militair-industrieel complex' wordt gebruikt in sociaal-kritische analyses om de nauwe samenwerking en onderlinge relaties tussen politici te beschrijven en vertegenwoordigers van het leger en vertegenwoordigers van de defensie-industrie ... "
https://de.wikipedia.org/wiki/Militärisch-industrieller_Komplex

Dit citaat van Wikipedia is niet meer actueel. Inmiddels hebben de censoren van de MIK-schoonmaakploeg de eerste zin zonder vervanging geschrapt.
 

Meer over het onderwerp op reaktorpleite.de:
http://www.reaktorpleite.de/nukleare-welt/die-uranstory.html#nutzung-uran
 

Wordt geopend in een nieuw venster! - YouTube-kanaal "Reaktorpleite" afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ...

Deze afspeellijst bevat meer dan 150 video's over de volgende onderwerpen: kern-, zonne- en windenergie, kernwapens, bewapening en militair-industrieel complex (MiK), klimaat, natuur en milieubescherming ...
 

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar:
nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

***


Nationale nucleaire activiteiten - Waarschuwingsbord 'Let op radioactiviteit' of 'Rennen zo snel en zo ver als je kunt' Radioactiviteit doodt je!

Uraniumwinning en -verwerking

Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijf

Incidenten in reactoren en atoomfabrieken: als mensen iets proberen, gaat het wel eens mis...

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.

Testgebieden: waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens - waar kernwapens verloren zijn gegaan. Gesloopte kernonderzeeërs en neergestorte vliegtuigen met atoombommen aan boord ...

Nucleair afval! Opvouwen en opbergen

MiK en de lobbyisten van de nucleaire industrie


Reacties

top of page


Opmerkingen:

Toen in de zomer van 2011 de verlamming in Fukushima langzaam oploste, ben ik begonnen met het onderzoeken en maken van de pagina 'INES en ongevallen in nucleaire installaties' begon. De gegevens waarop deze bijna oneindige loden woestijn is gebaseerd, heb ik vervolgens verwerkt in deze mooie, kleurrijke kaart met het oog op een gemakkelijkere vertering en met behulp van Google Maps.

Gelukkig had ik op dat moment geen idee hoeveel werk ik zou doen om deze kaart te maken. Hoe langer en vaker ik er echter aan werk, hoe duidelijker het voor mij wordt.

Het resultaat was een wereldkaart van 'galopperende onzin', steeds meer bestraalde plekken en landschappen waar 'mensen' eigenlijk alleen maar weg kunnen blijven. Helaas zal deze wereldkaart voor altijd incompleet blijven, want ik moet steeds nieuwe items toevoegen uit 'Bronnen van radioactieve straling'.

Met de tientallen miljarden euro's, ponden, dollars, roebels, renminbi en yen enz., die de constructie van deze waanzin over de hele wereld heeft gekost en die de onvermijdelijke exit zal kosten, zou de mensheid:

Versla honger wereldwijd, huisvest alle vluchtelingen in paleizen en wat ik niet weet, dat is verstandig!

In plaats daarvan gebruikten we het geld om deze planeet te besmetten...

 


Voor werk aan 'THTR nieuwsbrief','reactorpleite.de'En'Kaart van de nucleaire wereld'je hebt behoefte aan actuele informatie, energieke, frisse strijdmakkers onder de 100 (;-) en donaties. Kunt u helpen, stuur dan een bericht naar: info@ Reaktorpleite.de

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt uitgegeven door de 'BI Milieubescherming Hamm' en wordt gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account: BI milieubescherming Hamm

Doel: THTR nieuwsbrief

IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79

BIC: WELADED1HAM

 


***