nucleaire wereld Het uraniumverhaal
INES en de ongevallen met kerncentrales Radioactieve lage straling?!
Uraniumtransporten door Europa Het ABC-implementatieconcept

De kaart van de nucleaire wereld

***

Achter de enorme hoeveelheid potentiële bronnen van radioactieve straling is op deze kleine wereldkaart nauwelijks iets te zien, maar 1 'klik' op een van de kleurrijke foto's en de details worden duidelijker.
Idealiter is de "Kaart van de nucleaire wereld" zo groot mogelijk "in een nieuw venster/tabblad".

Het werk aan deze wereldkaart begon in de zomer van 2011 en ondertussen is er 1195 inzendingen; de Duitse versie van de kaart was aan 12. Januari 2023 meer dan 1.000.000 Tijden geroepen.

Deze kaart zal in de toekomst in andere talen worden vertaald, kaarten zijn gepland in: español, português, français, हिन्दी, 中文, pусский ...

(Met jouw hulp zou het kunnen werken ;-)

*

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar: nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

 

***

De kleurrijke afbeeldingen op de kaart staan ​​voor:


Nationale nucleaire activiteiten en ambities - Waarschuwingsbord - 'Attentie, radioactiviteit - Ren zo snel en zo ver mogelijk weg. Radioactiviteit brengt de dood!Nationale nucleaire activiteiten

Uraniumwinning en -verwerkinguraniumwinning
en verwerking


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenAtoomonderzoek, onderzoeksreactoren
en nucleaire fabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijfReactoren in planning (wit), in bedrijf (geel) en buiten bedrijf (groen)


Incidenten in reactoren en kernfabrieken: waar kerncentrales zijn vergaan. Als mensen iets proberen, gaat er soms iets mis...Ongevallen in reactoren
en nucleaire fabrieken

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.Atoombommen
niet alleen over Japan


Testgebieden waar kernwapens zijn ontploft: Waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.Testlocatie voor kernwapens,
bestraalde gebieden

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens: waar kernwapens verloren zijn gegaan. Beschadigde onderzeeërs en waar geschaafd is, vliegen spaanders - overal waar een vlucht is, storten ook vliegtuigen neer ...uranium munitie:
Gebruik en gevolgen -
Broken Arrow


Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabriekenNucleair afval! -
Opvouwen en opbergen

atoomindustrie lobby 640Lobbyisten in de nucleaire industrie


Pijl omlaag - Naar de toelichting en meer informatieReacties top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

 **

Nationale nucleaire activiteiten en ambities - Waarschuwingsbord - 'Attentie, radioactiviteit - Ren zo snel en zo ver mogelijk weg. Radioactiviteit brengt de dood! Nationale nucleaire activiteiten en ambities

(Let op, ironie!).

natuurlijk willen"grote staatslieden" Altijd alleen het beste voor hun volk; en dus hebben deze "grote staatslieden" hun volk altijd fantastische paleizen en tempels gegeven. De dankbare onderdanen van hun kant hadden altijd het recht en de onschatbare eer om te kunnen bouwen en betalen voor deze prachtige gebouwen zelf.

Sinds het midden van de vorige eeuw zijn ook "grote staatslieden" blij om hun mensen een paar bijna superveilige kerncentrales te geven, die niet echt veilig zijn, maar wel super duur. Het primaire doel was en is altijd om de superdure ontwikkeling van kernwapens te bevorderen, protesten ertegen te voorkomen of in ieder geval achteraf met alle mogelijke middelen de "law and order" te herstellen, kortom: zoveel mogelijk geld in onze eigen zakken onopgemerkt.

(Hier is het einde van het grappige)

Zelfs vandaag de dag kent niet iedereen deze feiten, en om ze zo te houden, wordt er niet eens meer over gesproken.

*

Corruptie? Hier bij ons? Kan niet, ergens daar in Afrika, Klein-Azië of waar dan ook, maar niet hier.

Radioactiviteit? Van onze kerncentrales? Het kan niet ergens in Tsjernobyl, Fukushima of waar dan ook zijn, maar niet hier.

Maar feit is dat dat niet zo is.

Corruptie is alomtegenwoordig, maar meestal onzichtbaar, net als radioactiviteit.

Radioactiviteit kan zich ophopen in elk levend organisme. De ioniserende straling dringt volledig onopgemerkt binnen; als onzichtbare straling van buitenaf via de huid, als onzichtbaar fijnstof via de luchtwegen, of de radioactieve deeltjes - geheel kleurloos, geur- en smaakloos - komen met de voeding in de stofwisseling.

Het is mogelijk dat wij, onze kinderen en kleinkinderen "slechts" worden getroffen door het gestaag toenemende aantal kankergevallen, maar het is ook mogelijk dat steeds vaker geboorteafwijkingen optreden en onzichtbare stoornissen bij ogenschijnlijk volledig gezonde mensen.

Radioactiviteit kan pas generaties later dodelijk zijn.

Ik weet dat dit niet goed klinkt en je mag me haten vanwege deze nare, ware woorden, maar het is toch gewoon de realiteit...

*

De reden voor het bouwen van een nucleaire industrie was en is de wens van deze "horrorclowns"om de grootste club te bezitten:

9 landen bedreigen de wereld met atoombommen

Rusland - 6375 kernkoppen VS - 5800 kernkoppen China - 320 kernkoppen Frankrijk - 290 kernkoppen Groot-Brittannië - 215 kernkoppen
Pakistan - 160 kernkoppen India - 150 kernkoppen Israël - 90 kernkoppen Noord-Korea - 40 kernkoppen  

De negen kernwapenstaten (Rusland, VS, China, Frankrijk, Groot-Brittannië, Pakistan, India, Israël en Noord-Korea) hebben ongeveer 13.400 kernwapens. Hoewel dit veel minder is dan op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, is het nog steeds overdreven voor de wereld. 92% van de kernwapens is van de VS en Rusland. Ongeveer 3.720 kernkoppen zijn operationeel ...

Stockholm Internationaal Instituut voor Vredesonderzoek SIPRI

Samenvatting van de SIPRI Jaarboek 2021 als pdf-bestand.

*

De soevereine staten en de IAEA ...

Wereldwijd zijn meer dan 200 landen genoemd.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Staaten_der_Erde

 

193 soevereine staten zijn lid van de 'Verenigde Naties' (VN).

https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Nationen

 

De International Atomic Energy Agency (IAEA) vermeldt 173 landen als leden (per april 2021).

https://www.iaea.org/about/governance/list-of-member-states

 

**

Wie kan zich kernreactoren veroorloven?

De 12 meest radioactieve toestanden zijn:

April 2021 - De VS exploiteert 93 commerciële kernreactoren, 2 zijn in aanbouw en 40 zijn ontmanteld ... April 2021 - Japan heeft 60 commerciële kernreactoren, 33 zijn operationeel, 2 zijn in aanbouw en 27 zijn ontmanteld ... April 2021 - Frankrijk exploiteert 56 commerciële kernreactoren, 1 reactor is in aanbouw en 14 zijn ontmanteld ... April 2021 - China exploiteert 51 commerciële kernreactoren en 13 zijn in aanbouw ... April 2021 - Rusland exploiteert 38 commerciële kernreactoren, 3 zijn in aanbouw en 9 zijn ontmanteld ...
April 2021 - Zuid-Korea exploiteert 24 commerciële kernreactoren, 4 zijn in aanbouw en 2 zijn ontmanteld ... April 2021 - India exploiteert 23 commerciële kernreactoren en 6 zijn in aanbouw ... April 2021 - Canada exploiteert 19 commerciële kernreactoren en 6 worden ontmanteld ... April 2021 - Groot-Brittannië exploiteert 15 commerciële kernreactoren, 2 zijn in aanbouw en 30 zijn ontmanteld ...  April 2021 - Oekraïne exploiteert 15 commerciële kernreactoren, 2 zijn in aanbouw en 4 zijn ontmanteld ...
April 2021 - Zweden exploiteert 6 commerciële kernreactoren en 7 worden ontmanteld ... April 2021 - Spanje exploiteert 7 commerciële kernreactoren en 3 worden ontmanteld ...  ...    

 

https://cnpp.iaea.org/pages/index.htm

 *

Op de IAEA-lijsten staat:
Er zijn meer dan 1500 reactoren in 72 staten

Commerciële kernreactoren zijn in staat om elektriciteit en radioactieve straling op te wekken en het materiaal waar bommen van gemaakt zijn, komt uit alle reactoren, inclusief onderzoeksreactoren!

858 onderzoeksreactoren in 72 staten

en

688 commerciële reactoren in 38 staten

(vanaf april 2021)

De cijfers kwamen waarschijnlijk meer overeen met de wens van de nucleaire industrie.

Sindsdien heeft de IAEA haar website geüpdatet, is de duidelijkheid verbeterd en komen de cijfers dichter bij de werkelijkheid.

Als je echter beter kijkt, lijken de cijfers toch veel minder positief...

*

Onderzoeksreactoren (FR)

In april 2021 noteerde de IAEA nog 858 FR's in 72 landen; in maart 2022 verdwenen 17 FR's die nooit waren gerealiseerd van de lijst.

841 FR werden gebouwd, daarvan 511 FR al buiten gebruik gesteld (Onder Ontmanteling, Ontmanteld) en 86 FR uitgeschakeld (Tijdelijke/verlengde/permanente uitschakeling).
24 VRIJ niet in bedrijf zijn, waarvan er zijn 11 FR in aanbouw (In aanbouw) en 13 FR in planning (gepland).

Conclusie: 53 staten exploiteren 220 actieve FR en 582 FR vallen in de categorie kernafval.

Onderzoeksreactordatabase (RRDB)

https://nucleus.iaea.org/rrdb/#/home

(vanaf maart 2022)

*

Commerciële reactoren (KR)

De IAEA noteerde in april 2021 688 KR in 38 staten, in maart 2022 is dat 690 KR.

KR439 zijn in bedrijf.

https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx

KR52 zijn in aanbouw, de geplande reactoren niet meegerekend.

https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/UnderConstructionReactorsByCountry.aspx

199 reactoren worden stilgelegd (inclusief de beschadigde reactoren in Tsjernobyl, Fukushima en "Three Mile Island" bij Harrisburg).

https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/ShutdownReactorsByCountry.aspx

Conclusie: 38 staten exploiteren 439 actieve KR en 199 KR vallen in de categorie kernafval.

Van deze 439 kernreactoren zijn tenminste 97 reactoren al voorbij 40 jaar oud en zal ofwel binnenkort worden stilgelegd of blijven werken met een toenemend risico voor de bevolking.

https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalByAge.aspx

(vanaf maart 2022)

*

Bij het raadplegen van andere bronnen ziet het er nog minder goed uit.

WNISR - Statusrapport van de wereldnucleaire industrie

Volgens WNISR (vanaf juli 2021) 415 commerciële kernreactoren die elektriciteit produceerde.

 

**

De lijsten van de IAEA bevatten nog meer interessante gegevens...

116 van de 173 IAEA-leden zijn actief
geen kernreactoren!

Tot de 57 landen die actieve reactoren exploiteren behoren ook landen die al lang afstand hebben gedaan van kernenergie of hebben besloten dit te doen, zoals Oostenrijk, Italië, Duitsland, Noorwegen, Spanje en Zwitserland ...

Vlag van de soevereine staat OostenrijkAUT - Oostenrijk

1 onderzoeksreactor, 0 commerciële reactoren -

IAEA-lid sinds 1957 ...

Energievoorziening - fossiele brandstoffen = 25,0%, kernenergie = 0,0%, waterkracht = 43,0%, hernieuwbare energiebronnen = 31,0%

Oostenrijk heeft de kerncentrale van Zwentendorf nooit in gebruik genomen, aangezien deze in november in gebruik werd genomen 1978 werd verworpen door een referendum.

 

ITA - ItaliëVlag van de soevereine staat Italië

5 onderzoeksreactoren, 0 commerciële reactoren -

IAEA-lid sinds 1957 ...

Energievoorziening - fossiele brandstoffen = 54,0%, kernenergie = 0,0%, waterkracht = 14,0%, hernieuwbare energiebronnen = 32,0%

4 commerciële reactoren stilgelegd. Na de ramp in Tsjernobyl waren alle plannen voor kerncentrales achterhaald omdat de Italiaanse bevolking drie referenda had 1987 oordeelde tegen kernenergie en stopte alle nucleaire activiteiten.

 

Vlag van de soevereine staat DuitslandDEU - Duitsland

6 onderzoeksreactoren en 6 commerciële reactoren in bedrijf -

IAEA-lid sinds 1957 ...

Er zijn al 30 commerciële reactoren en 39 onderzoeksreactoren stilgelegd. Tot het einde 2022 alle commerciële kerncentrales worden stilgelegd.

*

De atoomlobby werkt graag met grote aantallen en verpakt ze in melodieuze woorden. De werkelijkheid doet er niet toe, verstoort vaak alleen het mooie plaatje en wordt zo nodig geherinterpreteerd of bijgestuurd.

We kennen deze tactiek ook van onze "Grote Staatslieden" ...

 

**

Maar nu we bij de grote cijfers zijn:

 

13.10.2010 - De subsidies - voor de race om de dikste club -
kan vrij goed worden weergegeven aan de hand van het relatief correct gedocumenteerde voorbeeld van 'Duitsland'.

Tot 2010 was de Duitse nucleaire industrie bij
204.000.000.000 € (€ 204 miljard) gesubsidieerd uit belastinggeld.

De 'schoonmaak achter je' krijgt de belastingbetaler nog minstens één keer
100.000.000.000 € (€ 100 miljard)!

https://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/atomstrom-mit-304-milliarden-euro-subventioniert

 

Conclusie: de belastingbetaler geeft één tot drie uit!

*

Bijgewerkte kosten

17.09.2020 sep XNUMX - Kernenergie heeft Duitsland tot nu toe al meer dan een biljoen euro gekost

Sinds de jaren vijftig heeft het gebruik van atoomenergie voor de opwekking van elektriciteit in Duitsland geleid tot kosten voor de samenleving als geheel van meer dan een biljoen euro. Dat blijkt uit een nieuwe studie die het Forum Ökologische-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) heeft uitgevoerd in opdracht van de eco-energiecoöperatie Greenpeace Energy. Dit bedrag omvat zowel staatssubsidies en verkoopprijzen voor de elektriciteit als externe kosten. "Geen enkele andere energiebron heeft zulke hoge kosten veroorzaakt als de risicovolle kernenergie, die zelfs na 1950 jaar extreem oneconomisch is", zegt Sönke Tangermann, lid van de Raad van Bestuur bij Greenpeace Energy ...

https://www.greenpeace-energy.de/presse/artikel/atomkraft-hat-deutschland-bis-heute-bereits-mehr-als-eine-billion-euro-gekostet.html

 

Trouwens, de aandeelhouders van de nucleaire industrie hielden van het feest, de champagne, de dividenden en de tranen van vreugde vloeiden vrijelijk, het risico werd genationaliseerd. Ging briljant goed!

Of we betalen de miljarden voor de ontmanteling van de nucleaire installaties en voor de veilige opslag van het radioactieve kernafval tot St. Never Day, of we riskeren de sluipende vergiftiging van alle toekomstige generaties.

 

 *

Wordt geopend in een nieuw venster! - YouTube-kanaal "Reaktorpleite" afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ...

Deze afspeellijst bevat meer dan 150 video's over de volgende onderwerpen: kern-, zonne- en windenergie, kernwapens, bewapening en militair-industrieel complex (MiK), klimaat, natuur en milieubescherming ...

 

**

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar: nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


Nationale nucleaire activiteiten - Waarschuwingsbord 'Let op radioactiviteit' of 'Rennen zo snel en zo ver als je kunt' Radioactiviteit doodt je!

Uraniumwinning en -verwerking

Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijf

Incidenten in reactoren en atoomfabrieken: als mensen iets proberen, gaat het wel eens mis...

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.

Testgebieden: waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens - waar kernwapens verloren zijn gegaan. Gesloopte kernonderzeeërs en neergestorte vliegtuigen met atoombommen aan boord ...

Nucleair afval! Opvouwen en opbergen

atoomindustrie lobby 640


Pijl omlaag - Naar de toelichting en meer informatieReacties

top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina


**

Uraniumwinning, verwerking en opslag van giftige en uitstralende materialen. Uraniumwinning en -verwerking

- In 1839 werd in Johanngeorgenstadt het eerste uraniumerts gewonnen.

- Tot 1939 werd in Duitsland 104 ton uraniumerts gewonnen.

- Tussen 1946 en 1995 heeft het bedrijf Wismut 235 ton uraniumerts gewonnen (ten behoeve van de Sovjet-nucleaire industrie).

Sindsdien is de productie van uraniumerts wereldwijd toegenomen:

- In 2014 was het 56041 t

- In 2015 was het 60496 t

- In 2016, 62027 t

- In 2017 werd 69026 ton uranium gewonnen.

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Uranabbau: Umweltschäden, Zahlen, Produktion

 

Zelfs bij de winning van uraniumerts loeren dodelijke gevaren, radioactief radongas komt vrij en de specie bevat nog steeds tot 85 procent van de oorspronkelijke radioactiviteit.

Deze slakkenbergen staan ​​bloot aan weer en wind

- de wind blaast de uitstralende deeltjes van de speciehopen alle kanten op

- het regenwater sijpelt door de hopen en vervuilt steeds meer grond en grondwater...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernenergie # load_by_the_uranium mijnbouw

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bismut_% 28Bedrijf% 29 #Werkincidenten C3.A4lle_und_Gezondheid Sch.C3.A4den

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Radioactiviteit% C3% A4t

 

https://de.wikipedia.org/wiki/uraniumwinning

 

De IAEA maakt een lijst van 2050 uraniumafzettingen wereldwijd

https://infcis.iaea.org/UDEPO/Deposits

 

WISE uraniumproject

De meest uitgebreide informatie over uraniummijnen is verkrijgbaar bij Wise:

https://www.wise-uranium.org/indexu.html

 

Damdoorbraak 

In sommige gevallen zijn retentiebekkens voor radioactief slib onvoldoende beveiligd tegen damdoorbraken ...

 

TAILINGS DAM VEILIGHEID

Chronologie van falende uraniumresidudammen

https://www.wise-uranium.org/mdafu.html

 

De volgende alinea is alleen te vinden in de Duitse Wikipedia als je er echt naar op zoek bent:

Dambreuk in Lengenfeld, Saksen

Door extreme regenval tussen 9 en 12 juli 1954, die leidde tot een overstroming van de eeuw, brak de dam van het sedimentatiesysteem. Hierdoor werd 50.000 m³ residuen weggespoeld en grotendeels weggespoeld in de stuurvijver waar de Plohnbach doorheen stroomt. Deze vijver is een kleine dam gebouwd in 1890. De vijver was bijna helemaal gevuld met de modder. De berekende hoeveelheid uranium in de residuen van de stuurvijver is 10 tot 14 ton.

https://de.wikipedia.org/wiki/Wismut_Objekt_31#Entwicklung_des_Objektes

 

Het werkt beter in de Engelse Wikipedia:

Categorie: Storingen in de residudam

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Tailings_dam_failures

 

1958 Mailuu-Suu residudam mislukt

Het uitvallen van de Mailuu-Suu-residudam in 1958 in de industriestad Mailuu-Suu, (Kirgizië: Майлуусуу), de regio Jalal-Abad, in het zuiden van Kirgizië, veroorzaakte het ongecontroleerd vrijkomen van 600,000 kubieke meter (21,000,000 cu ft) radioactief afval ...

https://en.wikipedia.org/wiki/1958_Mailuu-Suu_tailings_dam_failure

 

Het morsen van de uraniummolen van Church Rock

vond plaats in de Amerikaanse staat New Mexico op 16 juli 1979, toen de afvalvijver van United Nuclear Corporation in de uraniumfabriek in Church Rock de dam doorbrak ...

https://en.wikipedia.org/wiki/Church_Rock_uranium_mill_spill

 

Zoek op reaktorpleite.de met de zoekterm: uraniumwinning

 *

Wordt geopend in een nieuw venster! - YouTube-kanaal "Reaktorpleite" afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ...

Deze afspeellijst bevat meer dan 150 video's over de volgende onderwerpen: kern-, zonne- en windenergie, kernwapens, bewapening en militair-industrieel complex (MiK), klimaat, natuur en milieubescherming ...

 

**

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar: nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


Nationale nucleaire activiteiten - Waarschuwingsbord 'Let op radioactiviteit' of 'Rennen zo snel en zo ver als je kunt' Radioactiviteit doodt je!

Uraniumwinning en -verwerking

Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijf

Incidenten in reactoren en atoomfabrieken: als mensen iets proberen, gaat het wel eens mis...

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.

Testgebieden: waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens - waar kernwapens verloren zijn gegaan. Gesloopte kernonderzeeërs en neergestorte vliegtuigen met atoombommen aan boord ...

Nucleair afval! Opvouwen en opbergen

MiK en de lobbyisten van de nucleaire industrie


Pijl omlaag - Naar de toelichting en meer informatieReacties

top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina


**

Atoomonderzoek: waar atoomonderzoek plaatsvindt Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabrieken

- Fabricage - Verrijking - Reconditionering -

De geschiedenis van uraniumonderzoek begint met grote namen als Martin Heinrich Klaproth, Antoine Henri Becquerel, Ernest Rutherford, Marie Curie-, Frederik Soddie, Willem Ramsay en nog veel meer, maar houdt helaas niet op bij de meer dan tweehonderdduizend doden van Hiroshima en Nagasaki...

reaktorpleite.de: Het uraniumverhaal

 

Nucleaire fabrieken:

Gronau uraniumverrijkingsinstallatie

De uraniumverrijkingsfabriek in Gronau is bijzonder controversieel omdat deze wordt gezien als een contradictie met de nucleaire uitfasering en er zijn gevaren verbonden aan verrijking, transport en opslag...

Overigens werd van 1996 tot 2010 27.300 ton nucleair afval van de uraniumverrijkingsfabriek naar Rusland getransporteerd en daar in bijtende containers in de open lucht opgeslagen. Deze transporten zijn pas gestopt op 17 oktober 2010 ...

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Urananreicherungsanlage_Gronau

Maar uiterlijk sinds 2017 wordt kernafval weer naar Rusland vervoerd. Het bedrijf URENCO heeft kernafval echter opnieuw als waardevol materiaal aangemerkt en, in tegenstelling tot nucleair afval, kunnen waardevolle materialen worden geëxporteerd ...

Uraniumhexafluoride

 

'Hanford' in de VS,
'Mayak' in Rusland,
'Sellafield' (Windscale) in het VK en
'La Hague' in Frankrijk zijn slechts de bekendste voorbeelden van de exploitatie van nucleaire installaties en hun desastreuze gevolgen voor het milieu en de mensen ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_kerntechnischer_Anlagen

 

Nucleaire faciliteiten (ontmanteld)

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kategorie:Atomanlagen_(stillgelegt)

 

Hanford-site (VS)

Stralingsruïne in het noordwesten van de VS

Het Hanford Military Complex ligt aan de Columbia-rivier ten noorden van de stad Richland in de staat Noordwest-Washington en werd vanaf 1943 gebruikt voor de productie van plutonium voor militair gebruik ...

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Hanford_(USA)

http://www.atomwaffena-z.info/glossar/h/h-texte/artikel/ac11e74021/hanford.html

 

Mayak (Rusland)

Mayak ligt 15 kilometer ten oosten van de stad Kyshtym in de oblast Chelyabinsk aan de oostkant van de zuidelijke Oeral [1] en was vanaf 1945 een belangrijk onderdeel van Stalins plannen om snel plutonium voor wapens te produceren en de Sovjet-Unie in te halen. De achterstand van de Unie in kernwapens ...

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Majak_(Russland)

http://www.atomwaffena-z.info/glossar/m/m-texte/artikel/4f5fafd6a9/majak-kyschtym.html

 

Sellafield (VK)

Het meest beruchte deel van Sellafield zijn echter de opwerkingsfaciliteiten. Een kwart eeuw lang, tot het einde van de jaren tachtig, stroomde hun met plutonium verontreinigde afvalwater in enorme hoeveelheden de zee in. (...) De kuststroken rond de nucleaire installatie zouden plutoniumstortplaatsen zijn. De Geigerteller toont hogere radioactiviteitswaarden dan in de uitsluitingszone rond de nucleaire ruïnes in Oekraïne ...

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale)%2C_Gro%C3%9Fbritannien_1957

http://www.atomwaffena-z.info/glossar/s/s-texte/artikel/787ac88349/sellafield.html

 

La Haag (Frankrijk)

's Werelds grootste opwerkingsfabriek

De exploitanten van de opwerkingsfabrieken voeren een deel van het kernafval goedkoop af via rioolbuizen. Jaarlijks wordt zo'n 500 miljoen liter radioactief afvalwater (...) in het Engels Kanaal/Noordzee gepompt...

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/La_Hague_(Frankreich)

http://www.atomwaffena-z.info/glossar/l/l-texte/artikel/f0e2f049c7/la-hague.html

 

Zoek op reaktorpleite.de met de zoekterm: atoomonderzoek

 *

Wordt geopend in een nieuw venster! - YouTube-kanaal "Reaktorpleite" afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ...

Deze afspeellijst bevat meer dan 150 video's over de volgende onderwerpen: kern-, zonne- en windenergie, kernwapens, bewapening en militair-industrieel complex (MiK), klimaat, natuur en milieubescherming ...

 

**

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar: nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


Nationale nucleaire activiteiten - Waarschuwingsbord 'Let op radioactiviteit' of 'Rennen zo snel en zo ver als je kunt' Radioactiviteit doodt je!

Uraniumwinning en -verwerking

Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijf

Incidenten in reactoren en atoomfabrieken: als mensen iets proberen, gaat het wel eens mis...

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.

Testgebieden: waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens - waar kernwapens verloren zijn gegaan. Gesloopte kernonderzeeërs en neergestorte vliegtuigen met atoombommen aan boord ...

Nucleair afval! Opvouwen en opbergen

MiK en de lobbyisten van de nucleaire industrie


Pijl omlaag - Naar de toelichting en meer informatieReacties

top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina


**

Reactoren in de bouw- of planfase: waar nieuwe kerncentrales worden gebouwd.Reactoren in de planning...

Nog maar een paar jaar geleden probeerden de VS, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië zoveel mogelijk nucleaire installaties te verkopen aan iedereen die niet snel genoeg op de hoogte was. Sinds een paar jaar hebben deze providers echter langzaam afscheid genomen van het trefzekere ding - maar altijd die vervelende aansprakelijkheidskwesties ook!

China en Rusland hebben nu de rol van notoir 'grote staatslieden' op zich genomen om over de hele wereld nucleaire faciliteiten te bouwen en te financieren. 'Made in China' en 'Made in Russia' zijn gegarandeerd 'vrijblijvend'.

 

Er zijn meerdere reactoren in aanbouw en/of. in de planning, zegt de nucleaire lobby. De realiteit ziet er minder rooskleurig uit (gegevens van 07.04.2021 april XNUMX).

De IAEA lijsten wereldwijd:

51 reclame reactoren als 'Reactoren in aanbouw'
https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/UnderConstructionReactorsByCountry.aspx

Er staan ​​echter ook reactoren op de lijst, waarvan de planning inmiddels is gemaakt; bijv. de 2 reactoren in Taiwan.

 

16 onderzoeksreactoren overwogen worden 'Reactoren in planning' vermeld
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/ReactorSearch.aspx?RS=3P

 

11 onderzoeksreactoren zijn als 'Reactoren in aanbouw' verklaard
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/ReactorSearch.aspx?RS=2C

 

In 2017 is gestart met de bouw van een kerncentrale (KUDANKULAM-3)

De toekomst van de nucleaire industrie ziet er niet echt goed uit
wat de lobbyisten ons ook proberen te vertellen.

 

**

Reactoren in werking: waar kerncentrales elektriciteit produceren als ze draaien. Naast materiaal van wapenkwaliteit produceren kerncentrales ook elektriciteit en warmte...Reactoren in werking...

Wereldwijd zijn er meer dan 440 reclame Reactoren in bedrijf. Trouwens, kernreactoren produceren eigenlijk zowel elektriciteit als materiaal van wapenkwaliteit ...

 

De IAEA lijsten wereldwijd:

444 commerciële reactoren in bedrijf
https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx

 

223 onderzoeksreactoren in bedrijf
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/ReactorSearch.aspx?RS=1O

 

130 reactoren zijn 40 jaar en ouder
https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalByAge.aspx

 

**

Shutdown kerncentrales: waar kerncentrales zijn stilgelegd, stilgelegd en ontmanteld. Het einde van de geschiedenis van een nucleaire installatie is het begin van de geschiedenis van de definitieve berging, die voor duizenden jaren gegarandeerd moet worden...Reactoren buiten werking...

Het einde van de geschiedenis van een nucleaire installatie is het begin van de geschiedenis van de opslag van kernafval, die duizenden jaren veilig moet worden gegarandeerd!

193 commerciële reactorblokken zijn tot nu toe ontmanteld ...

 

Nucleaire faciliteiten (ontmanteld)

Deze categorie bevat locaties wereldwijd waar alle of alleen individuele commerciële reactoren (krachtreactoren) zijn ontmanteld.

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kategorie:Atomanlagen_(stillgelegt)

 

De IAEA lijsten wereldwijd:

193 commerciële reactoren defect

(Permanente uitschakeling)
https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/ShutdownReactorsByCountry.aspx

 

> 580 onderzoeksreactoren buiten bedrijf

(Verlengde uitschakeling, permanente uitschakeling, onder ontmanteling, buiten gebruik gesteld)
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/ReactorSearch.aspx?RS=4S

 

Zoek op reaktorpleite.de met de zoekterm: stillgelegt

 *

Wordt geopend in een nieuw venster! - YouTube-kanaal "Reaktorpleite" afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ...

Deze afspeellijst bevat meer dan 150 video's over de volgende onderwerpen: kern-, zonne- en windenergie, kernwapens, bewapening en militair-industrieel complex (MiK), klimaat, natuur en milieubescherming ...

 

**

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar: nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


Nationale nucleaire activiteiten - Waarschuwingsbord 'Let op radioactiviteit' of 'Rennen zo snel en zo ver als je kunt' Radioactiviteit doodt je!

Uraniumwinning en -verwerking

Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijf

Incidenten in reactoren en atoomfabrieken: als mensen iets proberen, gaat het wel eens mis...

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.

Testgebieden: waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens - waar kernwapens verloren zijn gegaan. Gesloopte kernonderzeeërs en neergestorte vliegtuigen met atoombommen aan boord ...

Nucleair afval! Opvouwen en opbergen

MiK en de lobbyisten van de nucleaire industrie


Pijl omlaag - Naar de toelichting en meer informatieReacties

top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina


**

Incidenten in reactoren of kernfabrieken: waar kerncentrales zijn uitgevallen. Als mensen iets proberen, gaat er soms iets mis...Incidenten in reactoren en nucleaire installaties (INES 1 tot 7)

De meest bekende ongevallen in nucleaire installaties zijn:

 

12-15 maart 2011 - Fukushima - Japan (INES 7)

26 april 1986 - Tsjernobyl - USSR (INES 7)

28 maart 1979 - Three Mile Island - VS (INES 5)

1977 en 30-31 december 1978 - Beloyarsk - USSR (INES 5)

21 januari 1969 - Lucens - Zwitserland (INES 5)

07-12 oktober 1957 Sellafield - VK - The Windscale Fire (INES 5)

29 september 1957 - Mayak - USSR - Het Kyshtym-ongeval (INES 6)

 

Naast deze prominente voorbeelden waren en zijn er talloze kleinere incidenten die, als ze al in de media kwamen, snel uit de krantenkoppen verdwenen ...

 

Kerncentrales plaag

Ongevallen in nucleaire installaties 

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kategorie:Atomunf%C3%A4lle

Andere nucleaire ongevallen en incidenten

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Weitere_Atomunf%C3%A4lle_und_St%C3%B6rf%C3%A4lle

- -

 

Wikipedia

De lijst met ongevallen in nucleaire installaties noemt ongevallen die zijn gebaseerd op de internationale beoordelingsschaal voor nucleaire incidenten INES (Engels Internationale schaal voor nucleaire en radiologische gebeurtenissen) zijn geclassificeerd als een ongeval van niveau 4 en hoger ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Unf%C3%A4llen_in_kerntechnischen_Anlagen

- -

 

De quasi-officiële lijst van radioactieve incidenten (Het Informatiekanaal over nucleaire en radiologische gebeurtenissen) van het IAEA en zijn partners gaat slechts ongeveer een jaar terug ...

Waarom? Ik weet het niet.

https://www-news.iaea.org/EventList.aspx?pno=0&sc=EventDate&ps=100

-

De volgende link leidt naar een lijst van incidenten met betrekking tot het vrijkomen van radioactiviteit. De gegevens in deze lijst vormden de basis voor het maken van de "Kaart van de nucleaire wereld".

INES en de ongevallen met kerncentrales

Ik werk al jaren aan deze wereldkaart en toch struikel ik steeds over - voor mezelf - 'nieuwe' informatie die ik absoluut moet verwerken.

Als ik iets belangrijks vergeet of over het hoofd zie of een andere fout heb gemaakt, deel dan uw kennis met mij en wijs mij erop. Ik zal elke aanwijzing opvolgen.

 *

Wordt geopend in een nieuw venster! - YouTube-kanaal "Reaktorpleite" afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ...

Deze afspeellijst bevat meer dan 150 video's over de volgende onderwerpen: kern-, zonne- en windenergie, kernwapens, bewapening en militair-industrieel complex (MiK), klimaat, natuur en milieubescherming ...

 

**

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar: nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


Nationale nucleaire activiteiten - Waarschuwingsbord 'Let op radioactiviteit' of 'Rennen zo snel en zo ver als je kunt' Radioactiviteit doodt je!

Uraniumwinning en -verwerking

Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijf

Incidenten in reactoren en atoomfabrieken: als mensen iets proberen, gaat het wel eens mis...

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.

Testgebieden: waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens - waar kernwapens verloren zijn gegaan. Gesloopte kernonderzeeërs en neergestorte vliegtuigen met atoombommen aan boord ...

Nucleair afval! Opvouwen en opbergen

MiK en de lobbyisten van de nucleaire industrie


Pijl omlaag - Naar de toelichting en meer informatieReacties

top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina


**

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht. Kernbommen en kernwapentests bovengronds

Waar kernwapens tot ontploffing zijn gebracht.

Volgens de officiële lezing zijn er 'slechts' twee kernwapens tot ontploffing gebracht, de uraniumbom'kleine jongen'op 06 augustus 1945 boven Hiroshima en de plutoniumbom'Dikke man'op 09 augustus 1945 boven Nagasaki...

*

'kleine jongen'had een explosieve kracht van 12,5 kT = 12.500 ton TNT.

'Dikke man'had een explosieve kracht van 20 kT = 22.000 ton TNT.

Bij de atoombomexplosies kwamen direct in totaal zo'n 100.000 mensen om het leven - bijna uitsluitend burgers en dwangarbeiders die door het Japanse leger waren ontvoerd. Eind 1945 waren nog eens 130.000 mensen overleden aan gevolgschade. In de jaren daarna kwamen er nogal wat bij...

https://de.wikipedia.org/wiki/Atombombenabwürfe_auf_Hiroshima_und_Nagasaki

http://www.atomwaffena-z.info/glossar/h/h-texte/artikel/7205992544/hiroshima.html

http://www.atomwaffena-z.info/glossar/n/n-texte/artikel/6ec52d7020/nagasaki.html

*

... waren echter over het algemeen voorbij 2050 kernwapentests uitgevoerd, hoe meer dan 500 pogingen boven de grond zijn gelijk te stellen aan Ontsteking van atoombommen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

 

Bij sommige van deze tests, zowel in de VS als in de Sovjet-Unie, werden soldaten ingezet om de effecten van de bommen op mensen en materiaal beter te beoordelen en te beoordelen. De gegevens over de ontwikkeling van de gezondheidsschade van deze soldaten door de jaren heen zijn bijna nog geheimzinniger dan de gegevens over de technologie van de bommen ...

 

Voorbeeld uit 1953:

Operatie Upshot Knothole

de Operatie Upshot Knothole was de negende Amerikaanse nucleaire testreeks. Het vond plaats op de Nevada Test Site in 1953. In totaal zijn elf bommen getest, waarvan zeven op torens tot ontploffing zijn gebracht, drie uit vliegtuigen zijn gedropt en in één test een nucleaire artilleriegranaat is getest.

1000 soldaten observeerden de Harry (Dirty Harry) explosie op 19 mei 1953 als onderdeel van de militaire oefening Desert Rock V.

3.388 soldaten namen deel aan manoeuvres tijdens en na de ontploffing als onderdeel van de militaire oefening Desert Rock V.

https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Upshot-Knothole

https://www.atomwaffena-z.info/glossar/s/s-texte/artikel/cc64b06820/strahlenwirkung-auf-menschen.html

 

Voorbeeld uit 1954:

Tozkoye militair oefenterrein

Op 14 september 1954 leidde het Sovjetleger de 215 km van Orenburg afstandelijk Tozkoye militair oefenterrein voerde een manoeuvre uit met behulp van een atoombom. Om 09 uur liet een Tu-53 bommenwerper een atoombom vallen met een explosieve kracht van 4 kiloton op het terrein van het militaire oefenterrein. Het doel van het "experiment" was om de stabiliteit van materiaal en mensen in een strijd onder de omstandigheden van een nucleaire oorlog te onderzoeken.

Nadat de atoombom was gevallen en ontploft, werden de soldaten uit hun beschermende loopgraven gestuurd om de explosie het hoofd te bieden ...

Het dodental van deze manoeuvre is nog onbekend. Zelfs vandaag de dag is het aantal ziekten van sommige soorten kanker in Orenburg twee keer zo hoog als onder de slachtoffers van de reactorramp in Tsjernobyl.

 *

De ontwikkeling van kernwapens gaat door. Na generatie 1 (uranium- en plutoniumbommen) in de jaren 1940, werd in de jaren 2 generatie 1950 (waterstofbommen) ontwikkeld, generatie 3 (neutronenbommen) vanaf 1960 en latere generatie 4 (nanotechnologiebommen) ...

http://www.atomwaffena-z.info/glossar/n/n-texte/artikel/2c762a885f/nuklearwaffen.html

 *

Wordt geopend in een nieuw venster! - YouTube-kanaal "Reaktorpleite" afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ...

Deze afspeellijst bevat meer dan 150 video's over de volgende onderwerpen: kern-, zonne- en windenergie, kernwapens, bewapening en militair-industrieel complex (MiK), klimaat, natuur en milieubescherming ...

 

**

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar: nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


Nationale nucleaire activiteiten - Waarschuwingsbord 'Let op radioactiviteit' of 'Rennen zo snel en zo ver als je kunt' Radioactiviteit doodt je!

Uraniumwinning en -verwerking

Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijf

Incidenten in reactoren en atoomfabrieken: als mensen iets proberen, gaat het wel eens mis...

Kernwapenmissies: atoombommissies en bovengrondse kernwapenproeven: waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.

Testgebieden: waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens - waar kernwapens verloren zijn gegaan. Gesloopte kernonderzeeërs en neergestorte vliegtuigen met atoombommen aan boord ...

Nucleair afval! Opvouwen en opbergen

MiK en de lobbyisten van de nucleaire industrie


Pijl omlaag - Naar de toelichting en meer informatieReacties

top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina


**

Testgebieden waar kernwapens zijn ontploft: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.Kernwapentests - Proving Grounds

Op 16 juli 1945 brachten de Verenigde Staten van Amerika de eerste atoombom tot ontploffing in New Mexico.Drievuldigheid"...

Sinds 2050 zijn er wereldwijd meer dan 1945 kernwapenproeven uitgevoerd.

De meer dan 500 bovengrondse kernwapenproeven waren niets meer dan atoombomexplosies en minstens 15 van de meer dan 1500 ondergrondse tests waren zo hevig dat de deklaag simpelweg werd weggeblazen en het werden bovengrondse tests.

De explosieve kracht van de kernwapenproeven in de jaren vijftig was meestal veel groter dan de explosieve kracht van de twee atoombommen uit 1950. De VS en de Sovjet-Unie wiegden elkaar in de loop der jaren steeds hoger, tot aan het kasteel van de waterstofbommen Bravo '1945 en' AN 1954 'De zogenaamde' Tsaarbom '602. Het ging niet meer om kiloton (1961 ton TNT) explosieve kracht, ondertussen rekenden de verdachten, vreemde professoren, onderzoekers en politici in megatons (1000) ton TNT) explosieve kracht.

Ontploft op 28 februari 1954'Kasteel Bravo'in Bikini-atol met een explosieve kracht van 15 mT (15.000.000 ton TNT).

Op 30 oktober 1961 ontplofte de AN 602, de 'tsaar bom'' via Nova Zemlya met 50 - 58 mT (58.000.000 ton TNT).

De explosieve kracht van 58 mT komt ongeveer overeen met een bal van TNT met een diameter van 400 meter ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

http://www.atomwaffena-z.info/wissen/atomtests.html

*

Maar we kunnen natuurlijk ook niet om de andere kernmachten heen. Groot-Brittannië, Frankrijk, China, Israël, India, Pakistan en Noord-Korea pompen enorme hoeveelheden belastinggeld in de nucleaire bewapening.

Geld dat geen van hen daadwerkelijk heeft of verstandiger kan gebruiken - voor het welzijn van de bevolking en voor het veiligstellen van de toekomst.

Noord-Korea kon bijvoorbeeld zijn bevolking niet uithongeren ...

In Pakistan en India ziet de situatie er slechts iets beter uit en alle andere landen zouden er ook beter aan doen om te stoppen met het redden van hun infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg ...

En zelfs het 'niet-atoombomland' Duitsland zou minder kunnen uitgeven aan 'dood en verderf':

Volgens berekeningen van de ICAN zouden de totale kosten van in totaal 135 nieuwe vliegtuigen, waaronder 90 »Eurofighters« over een geschatte gebruiksperiode van 30 jaar met uitgaven voor onderhoud, brandstof, enz. meer dan 100 miljard euro kunnen bedragen. Het feit dat zowel Amerikaanse als EU-jets zullen worden gekocht voor de opvolger van de "tornado's" gaat terug op een compromis van voormalig minister van Defensie Ursula von der Leyen. 35 F-18 straaljagers bestellen zou een welkome injectie van miljarden dollars zijn voor de door crisis geteisterde Amerikaanse fabrikant Boeing ...

21 april 2020 - Bewapening - atoombommen in aantocht

update:

14 maart 2022 - Federale regering wil F-35 stealth-jets kopen voor de Duitse strijdkrachten

*

Alleen al de VS voerden tussen 1945 en 1962 210 atmosferische kernwapenproeven uit - aanvankelijk alleen in de woestijn van New Mexico, later onder meer op Bikini-atol in de Stille Oceaan.

http://www.scinexx.de/dossier-430-1.html

 

Zoek op reaktorpleite.de met de zoekterm: Atoombomtest

 *

Wordt geopend in een nieuw venster! - YouTube-kanaal "Reaktorpleite" afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ...

Deze afspeellijst bevat meer dan 150 video's over de volgende onderwerpen: kern-, zonne- en windenergie, kernwapens, bewapening en militair-industrieel complex (MiK), klimaat, natuur en milieubescherming ...

 

**

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar: nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


Nationale nucleaire activiteiten - Waarschuwingsbord 'Let op radioactiviteit' of 'Rennen zo snel en zo ver als je kunt' Radioactiviteit doodt je!

Uraniumwinning en -verwerking

Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijf

Incidenten in reactoren en atoomfabrieken: als mensen iets proberen, gaat het wel eens mis...

Kernwapenoperaties: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.

Testgebieden: waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens - waar kernwapens verloren zijn gegaan. Gesloopte kernonderzeeërs en neergestorte vliegtuigen met atoombommen aan boord ...

Nucleair afval! Opvouwen en opbergen

MiK en de lobbyisten van de nucleaire industrie


Pijl omlaag - Naar de toelichting en meer informatieReacties

top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina


**

Uraniummunitie: Niet alleen vervuilt de bodem - Waar 'pantserpiercing' uraniummunitie werd en wordt gebruikt.uranium munitie

Van uranium tot uraniummunitie

Natuurlijk uranium in de commerciële vorm "gele koek" opgelost uit het gesteente bestaat uit slechts ongeveer 0,7% splijtbaar uranium-235 en 99% niet-splijtbaar uranium-238. Voor verder gebruik in de nucleaire industrie is verrijkt uranium met een gehalte van minimaal 5% uranium-235 nodig. Tijdens de verrijking in centrifuges wordt 7 ton materiaal verrijkt tot 1% uranium-5 verkregen uit 235 ton "gele koek" en blijft ongeveer 6 ton verarmd uranium (DU Depleted Uranium) over. Als gevolg hiervan is verarmd uranium in overvloed beschikbaar als afvalproduct van de civiele nucleaire industrie en moet het eigenlijk tegen een duur tarief als nucleair afval worden verwijderd.

De uraniumindustrie is echter zeer creatief als het gaat om het op de markt brengen van haar kernafval. In het verleden werd lood bijvoorbeeld gebruikt als trimgewicht in vliegtuigen en als ballast in schepen, aangezien de uraniumindustrie kernafval als waardevol materiaal op de markt heeft geduwd, wordt ook verarmd uranium als gewicht gebruikt.

Het effect van uraniumkogels

Verarmd uranium (99,8% uranium-238, 0,2% uranium-235) heeft een zeer hoge dichtheid van 19,1 g/cm³ en is daarom een ​​extreem zwaar en hard metaal.Projectielen gemaakt van dit materiaal hebben een enorm doordringend vermogen. Bij het binnendringen van het pantser creëert de wrijvingswarmte temperaturen van 3-5000 graden Celsius en een wolk van zeer giftig, radioactief, licht ontvlambaar uraniumstof die alles onmiddellijk in brand zet. Mensen en materiaal verbranden, brandstof en munitie worden in brand gestoken, wat overblijft is een uitgebrand wrak en uraniumstof.

Uraniumstof in het lichaam

Het uranium in deze wolk is in de vorm van nanodeeltjes als metaalgas, dit gas wordt ofwel door de regen en/of de wind in het grondwater gespoeld en/of de wind kan het ver weg blazen of door alle kieren. Geen enkel levend wezen is veilig voor het inademen van dit gas of het innemen van uranium nanodeeltjes met voedsel.

Bewoners van de omliggende dorpen worden langzaam maar zeker vergiftigd.

Als uranium in het lichaam komt, worden de aangetaste organen van binnenuit bestraald; Afhankelijk van de dosis kan het sterven dagen of zelfs jaren duren. Onder bepaalde omstandigheden zijn er veranderingen in de genetische samenstelling en zullen de gevolgen van de straling pas in de volgende generaties zichtbaar zijn. Met de huidige stand van de wetenschap kan de ware oorzaak van de misvormingen niet met zekerheid worden vastgesteld.

Omgaan met het probleem

Het is dus gemakkelijk voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van uraniummunitie om elk kritisch bezwaar te pareren met dezelfde slogan: "Nepnieuws, niets is bewezen, er is geen gevaar"; en omdat wat niet kan zijn wat niet mag zijn, wordt alle roep om consequenties genegeerd en wordt het onderwerp met alle middelen uit de media en dus uit de publieke discussie gehouden.

De media worden zachtjes ingebed en in slaap gezongen met de tongen van engelen of gechanteerd, gedwongen en bedreigd, de beste worden opgeofferd.

De geschiedenis van DU-munitie

Al in de jaren veertig van de vorige eeuw deden Duitse wetenschappers proeven met uraniummunitie, maar vanwege het uraniumtekort konden deze projectielen destijds niet in grote hoeveelheden worden geproduceerd. Met uranium geharde munitie wordt sinds het midden van de jaren zeventig gebruikt om gepantserde voertuigen te bestrijden.

Uraniummunitie wordt opgepot door de strijdkrachten van ten minste 21 landen: VS, Rusland, Groot-Brittannië, Volksrepubliek China, Zweden, Nederland, Griekenland, Frankrijk, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Turkije, Egypte, Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Israël, Saoedi-Arabië, Irak, Pakistan, Thailand, Zuid-Korea, Japan ...

Uraniummunitie is gebruikt in Servië, Bosnië (1991), Somalië (1993), Kosovo (1995), Afghanistan (2001), Irak (1991, 2003), Tsjetsjenië (1999-2009), Libië en Syrië (sinds 2014). Tijdens een drie weken durende missie in de oorlog in Irak in 2003, werden tussen de 1.000 en 2.000 ton uraniummunitie afgevuurd door de "coalition of the will" ...

*

Artikel van 17.03.2019-XNUMX-XNUMX:

Dodelijk stof - uraniummunitiegebruik en de gevolgen

Uraniummunitie en uraniumbommen zijn misschien wel de meest verschrikkelijke wapens die tegenwoordig in oorlogen worden gebruikt, omdat ze de mensheid onvermijdelijk naar de afgrond leiden. Uraniumkogels en -bommen worden gemaakt van een afvalproduct uit de nucleaire industrie...

https://www.reaktorpleite.de/69-aktuelles/wichtige-artikel/wichtige-artikel-2019/1238-17-03-2019-toedlicher-staub-uranmunition-einsatz-und-die-folgen.html 

Artikel van 16.06.2017-XNUMX-XNUMX:

Gebruikt Saoedi-Arabië uraniummunitie in Jemen?

Gevallen van misvormingen bij pasgeborenen nemen toe

Het is niet bekend of het Saoedi-Arabische leger daadwerkelijk uraniummunitie gebruikt en zal - of helemaal niet - pas na het einde van de oorlog worden vastgesteld ...

https://www.reaktorpleite.de/aktuelles/zeitungsartikel-2017/61-aktuelles/wichtige-artikel/wichtige-artikel-2017/718-16-06-2017-setzt-saudi-arabien-im-jemen-uran-munition-ein.html

-

Artikel van 1.12.2016-XNUMX-XNUMX:

Pentagon bevestigt gebruik van uraniummunitie in Syrië

Opnieuw stemden de Verenigde Staten, die Irak met tonnen uraniummunitie hadden gebombardeerd, samen met Israël, Frankrijk en Groot-Brittannië een maand geleden tegen een VN-resolutie over uraniummunitie - Duitsland onthield zich van stemming

Het Pentagon heeft vermoedens bevestigd dat uraniummunitie ook was gebruikt bij bombardementen tijdens de anti-IS-oorlog. Centcom geeft echter alleen toe dat dit slechts twee keer is gebeurd op 18 en 23 november 2015. 5100 30 mm-munitie werd gebruikt door een A-10 Thunderbolt II-aanvalsvliegtuig, wat overeenkomt met een hoeveelheid van 1524 kg verarmd uranium ...
https://www.reaktorpleite.de/nukleare-welt/60-aktuelles/wichtige-artikel/wichtige-artikel-2016/666-01-12-2016-pentagon-bestaetigt-einsatz-von-uran-munition-in-syrien.html

 

Het taboe-onderwerp van uraniummunitie - waarom zijn onze media erbij betrokken?

De stille stervende na de oorlog

De Duitse media debatteerden zeven jaar geleden voor het laatst over de gevaren van uraniummunitie. Sindsdien is het bijna stil geweest - hoewel de VS en de NAVO de controversiële projectielen in oorlogen blijven gebruiken. Waarom is dat zo - deze vraag is Dr. Sabine Schiffer, oprichter en hoofd van het Institute for Media Responsibility in Erlangen.

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=12168

 

 **

YouTube 

Trefwoord zoeken: uranium munitie docu
https://www.youtube.com/results?search_query=uranmunition+doku

 

Videos:

ZDF planet e 2012 - 29:21 - Het dodelijke geheim van Sardinië (uraniummunitie, thorium)

Op Sardinië, in de regio Salto di Quirra, bevindt zich het grootste militaire oefenterrein van de NAVO in Europa ...

https://www.youtube.com/watch?v=HdkGxOVopTM&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

 

Dodelijk stof door Frieder Wagner - 01:32:12

Dood stof uranium munitie en de gevolgen 2006

De dokter (prof. Siegwart-Horst Günther) en de bestraalde kinderen van Basra ...

https://www.youtube.com/watch?v=vXHfburcDEg&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

 

Meer informatie over uraniummunitie (Verarmd Uranium, DU)

IPPNW ikn Samenwerking met ICBUW Duitsland - Internationale coalitie om uraniumwapens te verbannen

IPPNW-rapport - Uraniummunitie (PDF bestand)

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Uranmunition

-

http://www.atomwaffena-z.info/glossar/u/u-texte/artikel/736d04e582/uranwaffen.html

-

https://uol.de/physik/forschung/ehemalige/uwa/rad/du

-

http://www.uranmunition.net/

-

http://www.efriz.ch/archiv/093/f-1.html

-

http://www.ag-friedensforschung.de/themen/DU-Geschosse/Welcome.html

-

https://www.nachdenkseiten.de/?tag=uranmunition

-

https://www.woz.ch/-a85e

-

http://www.scienzz.de/magazin/art12195.html

-

https://www.freitag.de/autoren/exnihilo/uranmunition-stiller-todesengel

-

https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/18309044

 *

Wordt geopend in een nieuw venster! - YouTube-kanaal "Reaktorpleite" afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ...

Deze afspeellijst bevat meer dan 150 video's over de volgende onderwerpen: kern-, zonne- en windenergie, kernwapens, bewapening en militair-industrieel complex (MiK), klimaat, natuur en milieubescherming ...

 

**

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar: nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

 

**

Broken Arrows - Kernwapenongevallen: waar kernwapens verloren zijn gegaan. Beschadigde onderzeeërs en waar geschaafd is, vliegen spaanders - overal waar een vlucht is, storten ook vliegtuigen neer ... Broken Arrow - Ongevallen met kernwapens

Waar overal kernwapens verloren gingen.

Gecrashte vliegtuigen en verloren atoombommen...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernwaffe#Unf.C3.A4lle_mit_Kernwaffen

 

B-52 crash bij Palomares op 17 januari 1966

http://www.spektrum.de/news/wanneer-het-regende-atoombommen /1393804

 

B-52 stort neer bij Thule Air Base op 21 januari 1968

https://de.wikipedia.org/wiki/Absturz_einer_B-52_nahe_der_Thule_Air_Base_1968

 

Terminologie van Amerikaanse militaire nucleaire incidenten

Gebroken pijl - Nucflash enz.

https://en.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten_militair_nucleaire_incident_terminologie #Gebroken pijl

 

**

Beschadigde nucleaire onderzeeërsBeschadigde nucleaire onderzeeërs

Waar de gezonken kernonderzeeërs zijn... 

er is ook veel radioactief materiaal in de voortstuwingsreactoren, nucleair bewapende torpedo's en raketten bewapend met kernkoppen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Atoomonderzeeër # Sunken_Boats

 

K-129

was een Sovjet-onderzeeër van Project 629 (golfklasse). Het was een diesel-elektrisch aangedreven raketonderzeeër. Nadat het in 1968 was gezonken, werd het in 1974 gedeeltelijk opgetild door de Amerikaanse marine in het Azorian Project.

https://de.wikipedia.org/wiki/K-129

 

USS Schorpioen (SSN-589)

de Schorpioen zonk op 22 mei 1968 ongeveer 400 mijl (740 km) ten zuidwesten van de Azoren met 99 bemanningsleden aan boord tot een diepte van ongeveer 3380 meter.

https://de.wikipedia.org/wiki/USS_Scorpion_(SSN-589)

 

K-219

was een nucleaire onderzeeër van de Sovjet-marine en zonk op 6 oktober 1986. In zonk vroeg in de ochtend K-219 met 14 kernraketten en twee reactoren op een diepte van ongeveer 5.550 m.

https://de.wikipedia.org/wiki/K-219

 

http://www.atomwaffena-z.info/geschichte/atomwaffenunfaelle/unfallbeispiele.html

 

http://spb.org.ru/bellona/ehome / rusland / nfl / nfl8.htm # O0

 *

Wordt geopend in een nieuw venster! - YouTube-kanaal "Reaktorpleite" afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ...

Deze afspeellijst bevat meer dan 150 video's over de volgende onderwerpen: kern-, zonne- en windenergie, kernwapens, bewapening en militair-industrieel complex (MiK), klimaat, natuur en milieubescherming ...

 

**

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar: nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


Nationale nucleaire activiteiten - Waarschuwingsbord 'Let op radioactiviteit' of 'Rennen zo snel en zo ver als je kunt' Radioactiviteit doodt je!

Uraniumwinning en -verwerking

Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijf

Incidenten in reactoren en atoomfabrieken: als mensen iets proberen, gaat het wel eens mis...

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.

Testgebieden: waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens - waar kernwapens verloren zijn gegaan. Gesloopte kernonderzeeërs en neergestorte vliegtuigen met atoombommen aan boord ...

Nucleair afval! Opvouwen en opbergen

MiK en de lobbyisten van de nucleaire industrie


Pijl omlaag - Naar de toelichting en meer informatieReacties

top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina


**

Nucleair afval! Opvouwen en opbergenNucleair afval! Opvouwen en opbergen

Alle radioactief besmette materialen, arbeidsmiddelen, containers, beschermende kleding, gereedschappen en machines, tot aan het puin van complete bouwdelen, moeten veilig worden verpakt en opgeslagen. Deze veilige opslag van radioactief afval moet in sommige gevallen voor duizenden jaren worden gegarandeerd.

De onverantwoordelijke 'verantwoordelijken' maken het zichzelf graag wat makkelijker en goedkoper. 50 jaar lang werd radioactief afval eenvoudig en goedkoop in zee gedumpt. Deze procedure werd pas in 1994 door de 'International Maritime Organization' (IMO) verboden, helaas alleen voor vaste stoffen.

84.688 TBq was de radioactieve besmetting van de vaste stoffen, meestal verpakt in betonnen of metalen vaten, die tot 1994 in zee werden gedumpt.

Door wie en waar, hoeveel kernafval is in zee gedumpt?

Nucleair afval gezonken in zee - (PDF 4,3 MB) IAEA-TECDOC-1105 uit 1999

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

1 Terabecquerel = 1000 miljard Becquerel (1000.000.000.000 Bq)

1 Becquerel = 1 nucleaire desintegratie per seconde.

De EU-grenswaarde voor drinkwater is 10 Becquerel per liter.

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

In het verleden werden de stortplaatsen regelmatig onderzocht en werden de zeebodem, het water en de vis gecontroleerd op radioactiviteit. In feite hebben onderzoekers radionucliden gevonden die aangeven dat vaten hebben gelekt. In vissen zijn sporen van plutonium gevonden. Maar toen stopten de regeringen gewoon met onderzoeken in de buurt van de zogenaamde stortplaatsen. Tegenwoordig is de meer dan 100.000 ton radioactief afval op de oceaanbodem in het westen van Europa al lang verdreven en vergeten ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Altlasten_in_den_Meeren

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hurd's_Deep

 

Het dumpingverbod geldt alleen voor verontreinigde vaste stoffen, niet voor radioactieve vloeistoffen, zoals die in Sellafield, La Haque en alle andere uraniumfabrieken wereldwijd! Zowel in Sellafield als in La Hague worden dagelijks grote hoeveelheden giftig afvalwater via lange leidingen onder het wateroppervlak in zee geloosd...

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufarbeitungsanlage_La_Hague

 

Zoek op reaktorpleite.de met de zoekterm: kernafval

 

**

Attentie nucleair afvalWat te doen met het kernafval?

Het zoeken naar en bouwen van 'safe repositories', dit wordt steeds duidelijker, is gewoon weer zo'n mooi en kostbaar verhaal van de nucleaire lobby; een utopie, want veilige bewaarplaatsen voor de eeuwigheid bestaan ​​niet en zullen ook in de toekomst niet bestaan.

Giftig radioactief afval mag het 'einde van de wereld' niet in Taiga of gedumpt in een afzetting diep in de berg, waar het duizenden jaren lang onopgemerkt 'uit het oog, uit het hart' kan reageren...

http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Atomm%C3%BCll_-_Zwischen-_und_Endlagerung

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Radioaktiver_Abfall

 *

Kernafval in de Asse II-zoutmijnAces II: bestraalde erfenis

Kernafval, een proefdepot en het retourplan

Duizenden jaren lang zou het kernafval in de Asse II-mijn veilig moeten zijn. Maar de realiteit is anders: sinds het laatste vat met laag- en middelradioactief nucleair afval is gestort, komt er steeds meer water in de zoutkoepel. Nu moet het stralingsafval worden teruggewonnen, anders bestaat er gevaar voor besmetting.

Tussen 1967 en 1978 werden ruim 120.000 vaten laag- en middelradioactief nucleair afval opgeslagen in de voormalige zoutmijn van Asse II - sommige netjes opgezet, maar de meeste gewoon gedumpt. Hoewel op dat moment op sommige plaatsen water naar binnen sijpelde, werd de proefbewaarplaats deels gedempt en staat er ook een overstroming met pekel op de planning...

https://www.scinexx.de/dossier/asse-ii-verstrahltes-erbe/

-

ezel mijn:

http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Asse

 *

Konrad-schacht:

http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Schacht_Konrad

*

Eindopslag van kernafval kan alleen maar tijdelijke opslag zijn.

Dit materiaal moet gemakkelijk toegankelijk zijn, in hanteerbare kleine eenheden worden opgeslagen en onder voortdurend toezicht van wetenschap, onderzoek en publiek achter dikke muren, zo veilig mogelijk. Dat is duur, maar onvermijdelijk en goed haalbaar.

Er is geen 'einde', zoals het woord 'repository' impliceert, als het gaat om 'atomaire en radioactiviteit' ...

 

Zoek op reaktorpleite.de met de zoekterm: kernafval

 *

Wordt geopend in een nieuw venster! - YouTube-kanaal "Reaktorpleite" afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ...

Deze afspeellijst bevat meer dan 150 video's over de volgende onderwerpen: kern-, zonne- en windenergie, kernwapens, bewapening en militair-industrieel complex (MiK), klimaat, natuur en milieubescherming ...

 

**

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar: nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


Nationale nucleaire activiteiten - Waarschuwingsbord 'Let op radioactiviteit' of 'Rennen zo snel en zo ver als je kunt' Radioactiviteit doodt je!

Uraniumwinning en -verwerking

Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijf

Incidenten in reactoren en atoomfabrieken: als mensen iets proberen, gaat het wel eens mis...

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.

Testgebieden: waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens - waar kernwapens verloren zijn gegaan. Gesloopte kernonderzeeërs en neergestorte vliegtuigen met atoombommen aan boord ...

Nucleair afval! Opvouwen en opbergen

MiK en de lobbyisten van de nucleaire industrie


Pijl omlaag - Naar de toelichting en meer informatieReacties

top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina


**

De lobbyisten van de nucleaire industrieLobbyisten in de nucleaire industrie

een informatie oorlog, oftewel een oorlog tegen de vrije stroom van informatie, is in volle gang. Alle negen kernwapenstaten en vele andere repressieve staten staan ​​stevig naast elkaar en strijden tegen de persvrijheid om informatie onder controle van MIK te houden.

Informatiebeheer en Wikipedia

De Vereniging van Duitse nucleaire lobby, bekend als de sinds 1959 Duits Atoomforum V., kreeg in 2019 een nieuwe naam en heet nu Nucleaire Technologie Duitsland e. V.! Deze kleinerende taal van de nucleaire lobby was in het Duits Wikipedia enkele jaren geleden gestart en is nu bijna volledig geïmplementeerd. Slechte woorden zoals atoombom niet meer te vinden. Geluiden in de Duitse taal Nucleair wapen beslist beter, een beetje zoals pinda's en/of. erwt pistool. Dat ook Kerncentrale er is in het Duits Wikipedia niet meer, de omweg leidt nu naar kerncentrale.
Helaas, steeds meer artikelinhoud in het Duits Wikipedia "herzien" en feiten die duidden op bv. problemen in onderzoeksfaciliteiten en/of in de werking van kernreactoren zijn gewoonweg niet meer te vinden...

 

Over het onderwerp 'taal' las ik een interessant artikel in het 'World Nuclear News':

Let op je (kern)taal

Standpunt: Let op je (kern)taal

De nucleaire industrie kan er niet van uitgaan dat de woorden en uitdrukkingen die zij gewoonlijk als wetenschappelijke of technische termen opvat, een positieve bijklank hebben bij het publiek, schrijft Neil Alexander, hoofdadviseur bij Bucephalus Consulting.

"We hebben allemaal gehoord dat een foto meer zegt dan duizend woorden. Dat zou geen verrassing moeten zijn, want onze geest is altijd gericht geweest op het omgaan met foto's, met het gezicht van onze moeder, de omtrek van een leeuw in de savanne, het pad van de onze Grot naar de bessenstruik Beelden zijn altijd van vitaal belang geweest voor ons voortbestaan ​​en zijn onvermijdelijk krachtig.

Minder gewaardeerd is de kracht van woorden om mentale beelden te creëren en hoe dit de perceptie van kernenergie beïnvloedt. De kracht van woorden zou ook geen verrassing moeten zijn, aangezien taal werd ontwikkeld zodat we dingen aan elkaar konden beschrijven als er geen beeld was en vervolgens evolueerde om dingen als emoties of complexe principes te beschrijven door virtuele beelden te creëren.

Taalkundigen spreken van woorden met twee betekenissen, denotatief en connotatief. De woordenboekdefinitie is denotatief en de afbeelding die het woord connotatief maakt. Wetenschappers en ingenieurs wordt geleerd denotatief te schrijven en informatie over te brengen, terwijl dichters en journalisten gewoonlijk met connotatie werken en afbeeldingen voor de geest schilderen. Hoewel denotatieve betekenissen correct kunnen zijn, zijn het de afbeeldingen die autoriteit hebben. Ze kunnen de woorden nog krachtiger maken dan zwaarden.

En hier ligt een van de uitdagingen waarmee de nucleaire industrie wordt geconfronteerd, ongelukkige beelden ...

Vertalen met https://www.deepl.com/translator (gratis versie)

*

Zwelling

Kerncentrales:

"De atoomlobby bestaat uit organisaties, bedrijven en mensen uit de politiek, het bedrijfsleven, onderzoek en de media die om politieke en economische redenen en/of vaak ook uit persoonlijke overtuigingen het gebruik van atoomenergie steunen en promoten... "
http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Die_Atomlobby

 

Lobbycontrole:

De totstandkoming van de deal tussen energiebedrijven en de federale overheid om de levensduur van kerncentrales te verlengen is een goed voorbeeld van diep ondemocratische politiek...
https://www.lobbycontrol.de/2010/09/der-atomdeal-eine-kleine-chronologie-undemokratischer-politik/

 

Wikipedia: 

Lobbyen is een uit het Engels ontleende term (lobbying) voor een vorm van belangenbehartiging in politiek en samenleving, waarbij belangengroepen ("lobby's") de uitvoerende macht, de wetgevende macht en andere officiële instanties voornamelijk proberen te beïnvloeden door het cultiveren van persoonlijke connecties.

https://de.wikipedia.org/wiki/Lobbyismus

*

De nucleaire industrie wordt gefinancierd door financieel sterke organisaties:

IAEA

Internationale Organisatie voor Atoomenergie

Het International Atomic Energy Agency (IAEA, Engels: IAEA) werd opgericht op 29 juli 1957. Het mandaat en doel van deze organisatie is om "de bijdrage van kernenergie aan vrede, gezondheid en welvaart in de wereld te vergroten". Dit doel wordt in detail beschreven in het IAEA-statuut en is sinds de oprichting niet gewijzigd.

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Internationale_Atomenergie-Organisation_(IAEO)

 

EURATOM

Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Doelstellingen van EURATOM

EURATOM (ook bekend als Eurotom) is een Europese gemeenschap die in 1957 werd opgericht als resultaat van de VN-conferentie van 1955 in Genève.

EURATOM is gebaseerd op het "Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EAEC-Verdrag)", dat de Europese samenwerking regelt met als doel de ontwikkeling van atoomenergie te bevorderen en "kernindustrieën" te creëren.

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/EURATOM

 

WANO

Wereldvereniging van Nucleaire Exploitanten

Stichting en doelen

WANO is een belangenorganisatie van de exploitanten van de kerncentrales, opgericht na de ramp in Tsjernobyl. Het moet voorkomen dat zo'n ramp ooit nog eens gebeurt. De officiële oprichting vond plaats op 15 mei 1989.

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/World_Association_of_Nuclear_Operators_(WANO)

 

buitenlander

World Nuclear Association

Lobbyorganisatie van de nucleaire industrie

De World Nuclear Association (WNA), met het hoofdkantoor in Londen, is naast de IAEA de belangrijkste internationale lobbyorganisatie voor kernenergie. Het werd in 1975 opgericht onder de naam Uranium Institute als een marktforum voor uranium. In 2001 kreeg het zijn huidige naam en stelde het zich ten doel kernenergie te promoten en de nucleaire industrie te ondersteunen. Ook adviseert de WNA onder meer de IAEA.

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/World_Nuclear_Association_(WNA)

 

Hier heb ik alleen de 4 grote internationale lobbyorganisaties genoemd, maar de wereldkaart bevat ook nationale organisaties, verenigingen en pro-atoom burgerinitiatieven. Deze verenigingen en burgerinitiatieven zijn vaak nauw met elkaar verbonden via belangrijke leden.

Inteelt à la nucleaire industrie, om zo te zeggen...

 

Het volgende artikel is op 17.09.2011 september XNUMX gepubliceerd op stromseite.de:

Duitse nucleaire lobby kreeg sympathie in Londen

"We zullen niet stoppen totdat onze missie is volbracht en we de mensheid de vele voordelen van kernenergie hebben gebracht", zei Gerald Grandey, erevoorzitter van de Wereld Nucleaire Associatie (WNA) aan zijn ongeveer 700 collega's van het podium ...

In Fukushima explodeerde reactorblok 12.03.2011 op 1 maart 14.03, op 3 maart. Blok 15.03 en op 2 maart Blok XNUMX ging ook de lucht in.

 

MiK

Militair-industrieel complex

Citaat van Wikipedia:

"Iedereen die spreekt over de 'lobbyisten van de nucleaire industrie' kan niet om het onderwerp 'MiK' heen. De term '(MiK) militair-industrieel complex' wordt gebruikt in sociaal-kritische analyses om de nauwe samenwerking en onderlinge relaties tussen politici te beschrijven en vertegenwoordigers van het leger en vertegenwoordigers van de defensie-industrie ... "
https://de.wikipedia.org/wiki/Militärisch-industrieller_Komplex

Dit citaat van Wikipedia is niet meer actueel. Inmiddels hebben de censoren van de MIK-schoonmaakploeg de eerste zin zonder vervanging geschrapt.

 

Meer over het onderwerp op reaktorpleite.de:
http://www.reaktorpleite.de/nukleare-welt/die-uranstory.html#nutzung-uran

 

 **

Wordt geopend in een nieuw venster! - YouTube-kanaal "Reaktorpleite" afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ...

Deze afspeellijst bevat meer dan 150 video's over de volgende onderwerpen: kern-, zonne- en windenergie, kernwapens, bewapening en militair-industrieel complex (MiK), klimaat, natuur en milieubescherming ...

 

**

We zijn op zoek naar actuele informatie, kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar: nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


Nationale nucleaire activiteiten - Waarschuwingsbord 'Let op radioactiviteit' of 'Rennen zo snel en zo ver als je kunt' Radioactiviteit doodt je!

Uraniumwinning en -verwerking

Nucleair onderzoek, onderzoeksreactoren en kernfabrieken

Kerncentrales en reactoren in planning, in bedrijf en buiten bedrijf

Incidenten in reactoren en atoomfabrieken: als mensen iets proberen, gaat het wel eens mis...

Kernbommen en bovengrondse kernwapenproeven: Waar kernwapens, atoom- of waterstofbommen tot ontploffing zijn gebracht.

Testgebieden: waar atoom- of waterstofbommen zijn en worden getest.

Uraniummunitie: gebruik en gevolgen - Gebroken pijlen: ongevallen met kernwapens - waar kernwapens verloren zijn gegaan. Gesloopte kernonderzeeërs en neergestorte vliegtuigen met atoombommen aan boord ...

Nucleair afval! Opvouwen en opbergen

MiK en de lobbyisten van de nucleaire industrie


Pijl omlaag - Naar de toelichting en meer informatieReacties

top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina


Opmerkingen:

Toen in de zomer van 2011 de verlamming in Fukushima langzaam oploste, ben ik begonnen met het onderzoeken en maken van de pagina 'INES en de ongevallen met kerncentrales' begon. De gegevens waarop deze bijna oneindige loden woestijn is gebaseerd, heb ik vervolgens verwerkt in deze mooie, kleurrijke kaart met het oog op een gemakkelijkere vertering en met behulp van Google Maps.

Gelukkig had ik op dat moment geen idee hoeveel werk ik zou doen om deze kaart te maken. Hoe langer en vaker ik er echter aan werk, hoe duidelijker het voor mij wordt.

Het resultaat was een wereldkaart van 'galopperende onzin', steeds meer bestraalde plekken en landschappen waar 'mensen' eigenlijk alleen maar weg kunnen blijven. Helaas zal deze wereldkaart voor altijd incompleet blijven, want ik moet steeds nieuwe items toevoegen uit 'Bronnen van radioactieve straling'.

Met de tientallen miljarden euro's, ponden, dollars, roebels, renminbi en yen enz., die de constructie van deze waanzin over de hele wereld heeft gekost en die de onvermijdelijke exit zal kosten, zou de mensheid:

Versla honger wereldwijd, huisvest alle vluchtelingen in paleizen en wat ik niet weet, dat is verstandig!

In plaats daarvan gebruikten we het geld om deze planeet te besmetten...

 

We zijn op zoek naar actuele informatie, wie kan helpen, stuur dan een bericht naar: nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt uitgegeven door de 'BI Milieubescherming Hamm' en wordt gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account:

BI milieubescherming Hamm
Doel: THTR circulaire
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

GTranslate

deafarbebgzh-CNhrdanlenettlfifreliwhihuidgaitjakolvltmsnofaplptruskslessvthtrukvi
rb141.jpg