Nyhedsbrev XIII 2023

26. marts til 1. april

***


  2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011

Nyheder + Baggrund viden

Atomkraftulykker

Denne PDF-fil indeholder en liste over ulykker og udslip af radioaktivitet. Nogle af disse oplysninger blev kun offentliggjort under de vanskeligste omstændigheder. Efterhånden som nye oplysninger dukker op, vil denne liste blive udvidet og opdateret...

Uddrag for denne måned:

1. Marts 2006 (AGNES 2) Akw Kozloduy, BGR

05. Marts 1969 (AGNES 3) atomfabrik Sellafield, GBR

6. Marts 2006 (AGNES ? klasse.?atomfabrik NFS, USA

8. Marts 2002 (AGNES 3) Akw Davis Besse, USA

10. Marts 1970 (AGNES 3 | NAVNE 2,6) atomfabrik Sellafield, GBR

11. Marts 1958 (Broken ArrowMars Bluff, USA

11. Marts 2011 (AGNES 7 | NAVNE 7,5) Akw Fukushima I Daiichi, JPN

12. Marts 2011 (AGNES 3) Akw Fukushima II Daini, JPN

13. Marts 1980 (AGNES 4) Akw Saint-Laurent, FRA

19. Marts 1971 (AGNES 3 | NAVNE 2) atomfabrik Sellafield, GBR

22. Marts 1975 (AGNES ? klasse.?) Akw Browns færge, USA

25. Marts 1955 (AGNES 4 | NAVNE 4,3) atomfabrik Sellafield, GBR

28. Marts 1979 (AGNES 5 | NAVNE 7,9) Akw Three Mile Island, USA

*

Vi leder efter aktuelle oplysninger. Hvis du kan hjælpe, så send en besked til: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***

1. april

 

Klimabeskyttelsesloven | Begræns CO2 | sektormål

Reform af klimabeskyttelsesloven:

Afvigelse fra sektormål

Regeringen ønsker at reformere klimabeskyttelsesloven. Dette distraherer fra de ministerier, der har noget at indhente i forhold til klimapolitikken.

BERLIN taz | Det er en iøjnefaldende sætning, der har til formål at tømme den tyske klimabeskyttelseslov. "Overholdelse af klimabeskyttelsesmålene skal i fremtiden kontrolleres ved hjælp af et tværsektorielt og flerårigt samlet regnskab," lyder resultaterne fra trafiklysregeringens koalitionskomité.

Hidtil har der været specifikke CO2-grænseværdier gældende for hvert år og for de enkelte økonomiske sektorer. Overskrides de, skal det ansvarlige ministerium rette op på situationen med et nødprogram.

Det er rigtigt, at emissionerne fremover skal kontrolleres årligt, også opdelt på sektorer. Men det ville ikke have nogen praktiske konsekvenser for det enkelte ministerium. Ministerierne kunne også handle indbyrdes: Hvis transportsektoren overskrider sit budget, ville der være råderum i energisektoren, hvis der ikke var formelle problemer - hovedsagen er, at den overordnede balance er rigtig ...

*

Vedvarende | opvarmning af træ | Rumænien | skovrydning | tømmermafia

Vedvarende energidirektiv RED III

EU er enige om et højere mål for vedvarende energi

Den Europæiske Union ønsker at øge sin andel af vedvarende energi i de kommende år. Men det nye mål for 2030 lever ikke op til det nødvendige. Afbrænding af træ fra skove bør også i fremtiden betragtes som vedvarende.

[...]

Eksperter har længe været imod at anerkende afbrænding af træ for at generere energi som vedvarende. Brændefyring i stor skala er ikke CO2-neutral, selv når skovryddet skov genbeplantes. Den energi, der kræves til rydning, transport og skovrejsning, fører til yderligere CO2-udledning.

EU-Parlamentet havde derfor udtalt sig i sin beslutning om direktivet om en øvre grænse for afbrænding af "primær biomasse". Kun afbrænding af savværksbiprodukter såsom spåner og grene bør stadig betragtes som vedvarende. I løbet af trilogforhandlingerne har medlemslandene dog slået fast, at brændefyring kan fortsætte i stor skala.

Grøn MEP Martin Häusling beskrev beslutningen som nøgternt. "På området for træenergi er trilogresultatet kun en lille forbedring af status quo," sagde han. Europas skove, som generelt er i dårlig stand, bliver fortsat meget brugt til tømmerhøst. "Vi er på vej mod overudnyttelse af skovene, som vi har et presserende behov for for at beskytte klimaet," advarede Häusling...

*

LPG | budgetudvalget | LNG-terminal Rügen

Stigning i omkostninger ved flydende gasterminaler

Udvalget sætter Rügen LNG-projekt i bero

En forudsigelig overdimensioneret flydende gas-infrastruktur bygges med mange penge – og omkostningerne stiger fortsat. Det antyder beslutninger i Forbundsdagen i denne uge. Foreløbig stoppede budgetudvalget strømmen af ​​midler til RWEs LNG-terminal i Rügen.

Det såkaldte "Germany-tempo", som flydende gasterminalerne indtil nu har fået til at svømme med, er i denne uge blevet bremset - i hvert fald lidt og af en krop, der ikke engang var på radaren for LNG: Forbundsdagens budgetudvalg.

I midten af ​​marts havde det føderale finansministerium allerede ansøgt udvalget om at frigive mere end 3,1 milliarder euro til yderligere udvidelse og drift af flydende flydende naturgasterminaler. Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) er den tekniske betegnelse for disse specielle skibe.

Af de 3,1 milliarder godkendte budgetudvalget onsdag kun godt halvdelen, godt 1,6 milliarder euro. Parlamentsmedlemmerne blokerede yderligere udgifter på 1,5 milliarder euro for øjeblikket, hvilket i det væsentlige satte den gigantiske terminal planlagt af RWE ud for Østersøøen Rügen i bero...

*

finansieringsprogram | Energieffektivitet | energisk renovering

Hvordan staten fremmer boligrenovering

Energisk renovering eller modernisering af en ejendom burde kunne betale sig igen. Der har været nye finansieringsprogrammer siden marts. De vigtigste innovationer og hvad betaler sig for hvem - et overblik.

[...]

Med en investeringssum på op til 150.000 euro pr. bolig giver KfW-banken et lån. Det opkræver så væsentligt lavere renter, end det ville være tilfældet med standardfinansieringslån. "Beregnet over en periode på ti år, baseret på den nuværende status, giver det en besparelse på 30.000 til 40.000 euro til sammenligning," forklarer Halboth.

Gunstige KfW-renter kun for energisk renovering

Tildelingen af ​​dette lån er dog underlagt betingelser: Ejendommen skal opfylde energistandarderne efter renoveringen. Der er et yderligere incitament til at opnå dette: Jo mere energieffektiv renoveringen er, jo mere reduceres lånebeløbet efterfølgende.

Et eksempel: Enhver, der ved hjælp af renoveringsforanstaltninger formår at bringe sit hus i den gennemsnitlige energieffektivitetsklasse 70, får frafaldet ti procent af det oprindelige lånebeløb. For et hus, der opnår den bedste effektivitetsklasse 40 efter renovering, er det 20 procent...

 

***

31. marts

 

opfordre til fred | socialdemokrat | Olaf Scholz

200 socialdemokrater for fred

Willy Brandts søn skriver til Scholz

Mens kansleren i sin vendepunktstale understregede, at intet har været det samme siden Ruslands angreb på Ukraine, peger SPD-erfarne kammerater på den gammeldags afspændingspolitik. Willy Brandts søn og 200 underskrivere skriver til Scholz, at det ikke er forældet.

Tidligere højtstående SPD-politikere og fagforeningsfolk har appelleret til kansler Olaf Scholz om at gå ind for tidlige forhandlinger for at afslutte kampene i lyset af den russiske angrebskrig i Ukraine. "For hver dag, der går, vokser faren for en optrapning af fjendtlighederne. Skyggen af ​​en atomkrig ligger over Europa. Men verden må ikke glide ind i en ny storkrig," lyder opfordringen "Skab fred!", om hvilken den "Frankfurter Rundschau" rapporterede. "Vi opfordrer forbundskansleren til sammen med Frankrig at overtale især Brasilien, Kina, Indien og Indonesien til at mægle for hurtigt at opnå en våbenhvile. Det ville være et nødvendigt skridt for at afslutte drabet og udforske mulighederne for fred. Kun så kan vejen udjævnes til en fælles sikkerhedsorden i Europa", skriver initiativtagerne ...

*

PFAS | Nato luftbase | Brug af grundvand forbudt

Kræftfremkaldende PFAS fra Nato Air Base forurener Gangelts grundvand

bander/Geilenkirchen I Niederbusch og Stahe må beboerne ikke længere bruge grundvandet. Baggrunden er eksponering for skadelig PFAS. Udløseren er NATO-luftbasen.

Privatpersoner i Gangelt-kvartererne Niederbusch og Stahe vil ikke længere kunne bruge grundvandet fra lørdag. Bydelen Heinsberg har nu forbudt dette ved almindelig dekret. Årsagen til forbuddet er forurening af grundvandet, som kan forårsage sundhedsskader.

For beboerne i Niederbusch og dele af byen Stahe betyder det for eksempel, at deres brønde ikke må bruges og grundvandet heller ikke må bruges til havevanding. Forbuddet vil vare i mere end 20 år, indtil 31. december 2043...

*

Gift for evigheden | grænser | Forbyd farlige stoffer

"Århundredes gift" PFAS: Nye grænseværdier for drikkevand

Pander, udendørsjakker, pizzaæsker – utallige produkter indeholder PFAS-kemikalier. Mange steder er de til dels giftige stoffer i jorden. Grænseværdier for PFAS i drikkevand skal nu sættes. For nogle går det ikke langt nok.

Gerhard Merches fra Bund Naturschutz står foran en kildesø i bydelen Altötting. Vandet er så klart, at du kan se hver eneste sten på bunden. Men paradis er bedragerisk. Fordi vandet er forurenet med PFAS. Stofferne nedbrydes næsten ikke i naturen og betragtes som potentielt kræftfremkaldende, hvorfor de i daglig tale kaldes "evige kemikalier" eller "århundredets gift".

[...]

Den miljøpolitiske ordfører for De Grønne i Forbundsdagen, Jan-Niclas Gesenhues, efterlyser derfor en fond finansieret af industrien til at finansiere rengørings- og sanitetsforanstaltninger.

I sidste ende vil der efter hans mening være et europæisk forbud mod farlige stoffer. Dette diskuteres allerede i EU. For industrien er problemet dog, at der stadig ikke er alternativer til nogle PFAS-kemikalier. Derudover frygter nogle, at produktionen så vil migrere til lande, hvor der ikke er nogen som helst miljøstandarder.

*

hydrogen | E brændstoffer | fotosyntese

Solsyntesegas i ét trin

Nanofactory producerer samtidig brint og kulilte ved hjælp af sollys

Solbrændstoffabrik: Kemikere har udviklet et nyt nanomateriale, der kan bruge sollys til at producere syntesegas fra kuldioxid og vand – i ét trin. Dette er gjort muligt af to katalysatorer, der er låst ind i en lysabsorberende metal-organisk ramme. Denne kombination muliggør samtidig produktion af brint og kulilte. Systemet opnår en effektivitet på 36 procent og er mere effektivt end tidligere katalysatorer til sådanne sol-til-x-reaktioner.

Syntesegas, en blanding af kulilte og brint, er et vigtigt mellemprodukt til basiskemikalier som ammoniak og methanol, men også til fremstilling af syntetiske brændstoffer i form af e-brændstoffer. Hidtil er syngas primært blevet produceret ved hjælp af fossile brændstoffer. I de senere år har forskere imidlertid udviklet forskellige teknologier til at producere syngas fra vand og CO2 ved hjælp af sollys. Udvalget går fra flydende blade til tre-trins solraffinaderi.

Nanofabrikken opdeler vand og CO2 på samme tid

Philip Stanley fra det tekniske universitet i München (TUM) og hans kolleger har nu udviklet en ny tilgang til en sol-til-gas-proces. De var inspireret af fotosyntese: nanomaterialet udviklet af forskerne efterligner egenskaberne af de enzymer, der er involveret i fotosyntesen. Det genialt sammensatte "nanozym" siges at producere syntesegas fra kuldioxid, vand og lys i et trin ...

*

Kinas forskningsuniversitet | Grønt brint | elektrolysesaltvand

Ny metode til direkte elektrolyse fra saltvand

Måske skal man ikke altid tale om "revolutioner" eller "store videnskabelige gennembrud", men hvad den 30-årige Xie Heping netop har opfundet i Kina, kunne teoretisk set en dag revolutionere verdens energiforsyning.

En ny metode udviklet af kinesiske videnskabsmænd ledet af den 30-årige forsker Xie Heping muliggør direkte elektrolyse af brint fra havvand - uden det tidligere nødvendige afsaltningstrin.

[...]

Forskerne har allerede installeret en prototype af deres nye elektrolyseanlæg uden forudgående afsaltning i Shenzhen-bugtens kystvande og "kørt det i 3.200 timer under praktiske anvendelsesforhold," skriver de.

Det er 133 dage, og i denne tid har prototypen produceret mere end en million liter brint, uden at der er observeret slid på komponenter.

"Da havvand udgør mere end 96 procent af vandet på jorden, kan dette være et vigtigt skridt i retning af produktion af grøn brint (produceret med vedvarende energi)," kommenterer Financial Times i en rapport om denne opfindelse fra Kina ...

*

fossile brændstoffer | social balance | CO2-prissætning

"Klimapenge" i stedet for skattelettelser

Et klimatjek for alle

Indtægterne fra CO2-prisen skal ikke kun bruges til energiomstillingen, men også til social balance. Resultatet af et Copernicus-forskningsprojekt er ikke den første påmindelse til lyskrydset om at opfylde sit store klimapolitiske løfte.

"Klimapenge" er varslet i trafiklys-koalitionsaftalen. Dette skal overføres til alle borgere én gang årligt for at give dem tilbage i hvert fald en del af statens indtægter fra CO2-prissætningen af ​​brændsel og varmeenergi.

Tanken bag: Alle betaler i første omgang mere på tankstationen og for varmeudgifter, men dem, der bruger mindre fossil energi, ender med at have endnu mere på deres konti takket være overførslen. På den anden side, hvis du indtager meget, tilføjer du mere.

Især fattigere husstande ville have gavn af det. Deres CO2-udledning er normalt lav, fordi de normalt bor i små lejligheder og kører lidt eller ingen bil.

[...]

I lighed med Schweiz, hvor der siden 2008 er blevet opkrævet en CO2-afgift på fossile brændstoffer, og to tredjedele af indtægterne fra privatforbrug tilbagebetales som et beløb pr. Det samme sker der i økonomien. Den resterende tredjedel bruges som startfinansiering til energi- og klimainvesteringer.

*

batteriteknologi | Gem vedvarende | mineskakt

Tyngdekraftsbatterier kunne drive hele jorden

Ny forskning tyder på, at genbrugte underjordiske miner kunne lagre nok energi til at drive "hele jorden" i en dag.

I gode vejrforhold genererer vind og sol ofte mere strøm, end nettet kan forbruge. Så hvor kan vi opbevare denne overskydende energi?

Ifølge videnskabsmænd ved International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) kunne forladte miner tilbyde en løsning.

De siger, at konvertere forladte miner til gigantiske "tyngdekraftsbatterier" kan lagre op til 70 terawatt energi. Det er nok til at dække hele verdens daglige elforbrug...

*

fossil industri | Californien | overskudsskat

Californien straffer oliegiganter for overdreven profit

Guvernør Gavin Newsom underskriver lovforslag - Statens kontrolagentur er planlagt

Californiens guvernør Gavin Newsom har underskrevet et nyt lovforslag, der vil tillade statens myndigheder at straffe olieselskaber, hvis de overprofiterer. Beslutningen om, hvorvidt enkelte selskaber skal sanktioneres eller ej, overtages af en nyoprettet statslig kontrolinstans, som løbende vil følge udviklingen på oliemarkederne og desuden har beføjelse til at indhente og undersøge interne data om prisfastsættelse af grupperne.

"Største hindring for forandring"

"Den amerikanske økonomi er bygget på olie, det forstår jeg. Men vi er i en overgangsproces, og det eneste, jeg beder om, er, at de holder op med at rippe os af," citerede Newson NBC News for at sige i en erklæring, der for nylig gjorde opmærksom på kl. et pressemøde om emnet.

[...]

Det var trods alt ikke for ingenting, at Western States Petroleum Association brugte i alt 2021 millioner dollars (omkring 2022 millioner euro) i lovperioden fra 11,7 til 10,8 for at påvirke lovgiverne. "Vi har nu bevist, at vi er stærkere end olielobbyen," sagde Newson ...

 

***

30. marts

 

Mellemlagring | atomaffald | lav og middel radioaktiv | KIT Campus Nord

To mellemlagre tages i brug i 2023

Ny lagerhal for atomaffald på KIT Campus Nord

To nye mellemlagre for lavaktivt og mellemaktivt radioaktivt atomaffald skal tages i drift i Eggenstein. På KIT Campus North, det tidligere atomforskningscenter i Karlsruhe.

I lokalerne af Karlsruhe Institute of Technology (KIT) nær Eggenstein (Karlsruhe-distriktet) vil to nye midlertidige lagerfaciliteter for lavaktivt og mellemaktivt radioaktivt nukleart affald gå i drift i år. Affaldet kommer fra nedtagningen af ​​de nukleare anlæg på Campus Nord.

En ny logistik- og lagerhal til lavaktivt radioaktivt affald blev taget i brug for et par uger siden. Det nye mellemlager for mellemaktivt radioaktivt affald afventer stadig endelig godkendelse. Udgivelsen forventes i efteråret i år. De største mængder radioaktivt affald i Tyskland opbevares i øjeblikket på KIT Campus North til Konrad-minen i Salzgitter ...

*

Karlsruher Institut for TeknologiLithium | Genbrug af batterier

SÆT: Lithiumgenanvendelse fra batterier uden en masse kemikalier og energi

Batterigenanvendelse har hidtil været en lidt vanskelig proces. Det behøver dog ikke at være tilfældet, som forskere ved Karlsruhe Institute of Technology (KIT) nu har vist, som kan genvinde en stor mængde lithium uden større indsats.
Den nye proces udviklet af KIT-forskerne gør det muligt at genvinde omkring 70 procent af det lithium, der bruges i et batteri. Og dette uden behov for ætsende kemikalier, høje temperaturer eller forudgående sortering af materialerne.

I dag genvindes og genanvendes hovedsageligt nikkel, kobolt, kobber og aluminium samt stål fra batteriaffald. Genvinding af lithium er i øjeblikket stadig dyrt og ikke særlig rentabelt. De tilgængelige, for det meste metallurgiske processer forbruger meget energi og/eller efterlader skadelige biprodukter ...

*

Afslut | atomaffald | Lav stråling

Nukleart affald vil forblive i årtier

Neckarwestheim-atomkraftværket går offline den 15. april. Samlet set koster demonteringen af ​​de fem reaktorer i sydvest ni milliarder euro - næsten lige så meget som Stuttgart 21.

Atomtidsalderen i Baden-Württemberg er ved at være slut uden nogen officielle festligheder: Når kontrolstængerne i anden blok af atomkraftværket i Neckarwestheim trækkes tilbage, og generatoren afbrydes fra elnettet den 15. april, vil Jörg Michels, Administrerende direktør for EnBW's atomkraftdivision, er på stedet - men gæster er ikke inviteret, ingen taler holdes. Udenfor vil der til gengæld være uro: Atomkraftmodstandere vil fejre en nedlukningsfest foran kraftværket fra klokken 13 og 50 års modstand.

[...]

Forbundsmiljøminister Steffi Lemke (De Grønne) sagde i Berlin torsdag, at det var godt, at en ny æra begyndte i midten af ​​april. Hun advarede mod "bagudskuende debatter" om yderligere brug af atomkraft. Lemke: "Vi brugte atomkraft i omkring tre generationer og producerede affald, der vil forblive farligt i 30 generationer."

*

vedvarende energihydrogen | EU retningslinjer

EU sigter mod 45 procent vedvarende energi i 2030

Efter to års forhandlinger er Europa-Parlamentet, EU-Kommissionen og Rådet blevet enige om nye mål for vedvarende energi.

Ved udgangen af ​​dette årti skal 45 procent af bruttoenergiforbruget i EU dækkes af vedvarende energi (VE). Det er EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd blevet enige om efter to års forhandlinger. Det underliggende EU-direktiv om vedvarende energi (RED) fra 2018 satte et mål på 32 procent. Dette vil nu blive fornyet, hvis de bliver formelt vedtaget af EU-Parlamentet og EU-rådet.

[...]

42 procent af den brint, der forbruges i industrien i 2030, skal komme fra vedvarende energikilder, i 2035 skal det være 60 procent. Andelen af ​​vedvarende energi i det samlede energiforbrug i industrien bør om muligt stige med 1,6 procent hvert år. Målet for varmesektoren er fastsat til en bindende stigning på 1,1 procentpoint om året. Derudover er der et nyt vejledende, det vil sige uforpligtende, byggemål på 49 procent vedvarende energi for varmebehovet i bygninger.

Indtil for nylig var spørgsmålet om, hvorvidt brændstof og brændstoffer med lavt kulstofindhold skulle medregnes i målene for vedvarende energi, kontroversielt. Den føderale regering har slået til lyd for, at disse brændstoffer - såsom brint produceret ved hjælp af atomkraft - ikke er med i beregningen. Der vil fortsat blive skelnet mellem grønt og kulstoffattigt brint.

*

Eufori | WNISR | SMR

Enorme omkostninger, tvivlsom fordel: Der udføres forskning over hele verden i koncepter for nye typer atomreaktorer

Det er endelig overstået i midten af ​​april. Tyskland er ved at udfase atomenergi og vil fremover primært fokusere på vedvarende energi, vind og elektricitet. Andre lande som Kina bygger nye atomkraftværker. Og små virksomheder rundt om i verden arbejder på koncepter for innovative systemer, der formodes at være billigere og højeffektive.

En ny nuklear eufori breder sig næsten, som det var i XNUMX'erne og XNUMX'erne. Indtil videre virker det meste dog kun på papiret.

Ifølge World Nuclear Industry Congestion Report er 412 reaktorer i øjeblikket i drift på verdensplan, og 57 anlæg er ved at blive bygget. Andelen af ​​atomenergi i det globale elmix er 9,8 procent og har været faldende siden midten af ​​90'erne. Ikke desto mindre er mange lande, især Kina, Indien og Frankrig, med 69 procent af verdens største elproduktion, afhængige af atomkraft. En fordel: Atomenergi udleder ikke klimaskadelig CO1. En ulempe: På trods af årtiers erfaring er omkostningerne til atomkraftværker ikke faldet som forventet, som en undersøgelse fra det tyske institut for økonomisk forskning fra marts 2 viser. Vedvarende energi er betydeligt billigere ...

*

Lingen brændselselementfabrik | Rosatom | Framatome

Joint venture fremstiller brændselselementer

Faktisk burde der ikke være et joint venture med en russisk virksomhed til fremstilling af brændselselementer i Tyskland. Nu er dette firma grundlagt i Frankrig - produktionen er i Niedersachsen.

Russiske og franske virksomheder har etableret et joint venture, der skal fremstille brændselselementer til østeuropæiske atomkraftværker i brændselselementfabrikken i Lingen. Det sagde en talsmand for miljøministeriet i Hannover onsdag. Ministeriet skal som atomlicensmyndighed tage stilling til en ansøgning om, hvorvidt brændselselementer til østeuropæiske atomkraftværker af russisk type også i fremtiden må fremstilles på licens i Lingen. "Neue Osnabrücker Zeitung" rapporterede først.

I første omgang var der planlagt et joint venture mellem den franske Framatome-koncern, som ejer Lingen brændselselementfabrikken ANF, og et datterselskab af det russiske statsejede selskab Rosatom i Tyskland. Denne ansøgning blev trukket tilbage efter den russiske invasion af Ukraine, efter at den føderale økonomiminister Robert Habeck (De Grønne) havde udtrykt alvorlig tvivl om godkendelsen. Som følge heraf grundlagde Framatome GmbH, ANF's moderselskab, og det russiske Rosatom-datterselskab TVEL ifølge miljøministeriet et joint venture i Frankrig. Der er planlagt et tæt samarbejde med Rosatom om produktionen af ​​brændselselementerne til den russiske reaktortype...

*

hydrogentørke | Vandmangel

Tørke i Brandenburg: Hvor skal vandet til brinten komme fra?

Landet har store planer for nye, grønne industrier. Men de har brug for meget vand. Og det er desværre knapt i Marken. Om en statsregering, der tænker for lidt over en værdifuld ressource

På vej ned til Sacrower See møder du en lystfisker. Hvordan er vandstanden? "Lavt," svarer han og presser tommelfingeren og pegefingeren hårdt sammen. Længere nede, direkte ved kysten, ligger et gult hus med sadeltag, som huser Instituttet for Indlandsfiskeri (IfB). Steffen Zahn har observeret niveauet i Brandenburg-farvandet derfra i årevis: Sacrower See er faldet med 2018 centimeter siden 60, Seddiner See med to meter. Zahn sidder foran sin computer og viser billeder af den indtørrede Black Elster, en flod i Lusatia, der typisk er en meter dyb og op til 20 meter bred. Der kunne man godt have fisket før i tiden: gedde, aborre, brasen og chub. "En hel potpourri," siger Zahn, "nu er alle fiskene væk." Flodbunden af ​​Black Elster har været tom hver sommer siden tørken i 2018...

*

kølereaktor | mangel på vandAnti-atomudvalg

Intet vand til afkøling af atomkraftværker i Europa

I fremtiden vil nye atomkraftværker ikke længere kunne køles, og der mangler vand til kunstvanding i landbruget.

Næsten udtørrede floder og søer er allerede en klar advarsel. Anti-Nuklear Komité opfordrer til en massiv udvidelse af vedvarende energi. Efter megaoverskuddet kræves det offentlige og e-business på bekostning af elkunderne.

[...]

»Det, der absolut ikke tages i betragtning af regeringerne, er den store, stigende vandmangel i Europa og også i andre lande, som vil føre til en uforudset energikatastrofe. For for at køle reaktorerne har man brug for enorme mængder livsvigtigt vand, 2,44 milliarder kubikmeter. Efter afkøling bliver denne kun delvist genopvarmet og tilført vandkredsløbet, og derudover opvarmes floderne langs atomkraftværkerne igen. En stor del fordampes dog via køletårnene, hvilket øger den globale opvarmning og ikke bruges i landbruget til kunstvanding,” præciserer Josef Engelmann og Manfred Doppler fra Anti-Nuklear Komité. Denne vandmangel gjorde det klart sidste sommer, at de franske atomkraftværker ikke kunne køles tilstrækkeligt på grund af mangel på vand i floderne og måtte lukkes ned ...

 

***

29. marts

 

Tjekkiet | Dukovany | Temelin | Westinghouse | Framatome

Det amerikanske selskab Westinghouse vil levere atombrændsel til det tjekkiske atomkraftværk i Dukovany fra 2024

Fra 2024 vil det nukleare brændsel til Dukovany NPP blive leveret af det amerikanske selskab Westinghouse. Indtil nu har Dukovany-kraftværket brugt brændstof fra det russiske selskab TVEL, som tilhører den russiske stat med Rosatom.

Efter krigsudbruddet i Ukraine besluttede operatøren af ​​kraftværket, det halvoffentlige energiselskab ČEZ, at udskifte leverandøren af ​​sikkerhedsmæssige årsager...

*

FDP | klimapolitik | Trafiklys koalition

Klimapolitik i stil med FDP: Trafiklys-koalitionen fejler som sidste generation

Efter et maratonmøde følger lyskrydskoalitionen stort set FDP's kurs i klimapolitikken. Men de liberale tilbyder kun overbevisende strategier på papiret – i praksis beskæftiger de sig med farligt og dyrt selvbedrag. En analyse

I den klima- og miljøpolitiske debat er FDP i øjeblikket i søjlen som medlem af trafiklyskoalitionen og den føderale regering. Hun er imod et forbud mod forbrændingsbiler og nye oliefyringssystemer, fremmer dyre og ineffektive "syntetiske brændstoffer" og afviser en hastighedsgrænse på motorveje. Din forbundstransportminister, Volker Wissing, mangler de klimamål, der er pålagt sit ministerium, og din forskningsminister, Bettina Stark-Watzinger, kommer med urealistiske udmeldinger om, hvornår elektricitet fra atomfusion kan tilføres nettet. Og deres finansminister og partileder Christian Lindner beskyldes for at være mere bekymret for Porsche-virksomhedens velfærd end for klimabeskyttelse...

*

Depot | højradioaktivt atomaffald | evighedens gift

Atomaffald for evigt - søgen efter og opførelse af et depot tager historisk tid

Da folk begyndte at bygge atomkraftværker, vidste meget få, hvad de gik ind til. Katastrofale ulykker som i Tjernobyl og Fukushima viste, at teknologien mod forventning ikke kan kontrolleres. Heldigvis blev Tyskland og dets nabolande forskånet for en alvorlig atomulykke.

Søgningen efter et depot for højradioaktivt affald viser, hvor uforudsigeligt brugen af ​​atomkraft er. I dag ved ingen, hvad resultatet af denne proces vil blive.

Hvad man derimod ved er, at hvis de sidste tre atomkraftværker i Tyskland afbrydes fra elnettet senest den 15. april, vil mængden af ​​højradioaktivt, stærkt udstrålende affald, især fra brændselselementerne, ikke længere stige. . Det bliver så til omkring 27.000 kubikmeter, som skal pakkes i omkring 1.900 containere af specialstål. Der søges efter et underjordisk depot for denne arv fra atomindustrien, som vil beskytte det farlige affald fra miljøet i en million år. Det er en periode på 30.000 generationer – man kan virkelig ikke planlægge så langt.

Hidtil har det været et mysterium, hvor det tyske depot skal bygges, hvornår arbejdet starter, og hvornår det er færdigt. For for et par år siden startede jagten på et sted igen. Og for nylig meddelte det føderale selskab for endelig opbevaring (BGE), at det muligvis ikke vil være i stand til at navngive en lokation før 2068. Så kan der gå 20 år, før lejren er færdig. Tilføj et par forsinkelser mere, og det ville være 2100, før de første containere forsvandt under jorden...

*

Rusland sanktioner | Brændstofsamlinger

Ufuldstændige sanktioner: Sådan fortsætter Putin med at tjene milliarder

EU har slukket for pengeforsyningen til Putin. Eller? Tilsyneladende er der store huller i sanktionerne - de muliggør milliarder i erhvervslivet.

  • Trods adskillige sanktioner tjener Rusland milliarder på handel med EU
  • Fordi nogle områder er udelukket fra de tiltag, der er besluttet
  • Har EU virkelig slukket for pengeforsyningen til Putin?

[...]

Siden starten på Ukraine-krigen har EU allerede vedtaget ti sanktionspakker - men der er stadig gådefulde huller i importforbuddene. Rusland må ikke længere sælge tankolie, kul eller stål til EU. Men nukleart brændsel til europæiske atomkraftværker og diamanter er stadig ikke på sanktionslisten. Rusland fortsætter med at tjene milliarder på dette...

*

Finland | opdelingsserie | Akw Olkiluoto, Eurajoki, Sydvestfinland

Atomkraftmester Finland - grund til misundelse?

Mens de sidste atomkraftværker lukkes ned i Tyskland, er landet stadig afhængig af atomkraft. Men det ser tilbage på en række sammenbrud. Potentialer for vedvarende energi blev ikke udnyttet.

Nogle mennesker ser måske misundeligt på Finland i disse dage, hvor de sidste atomkraftværker i Tyskland nu lukkes ned. Fordi landet ikke kun er det "gladeste" i verden for sjette gang, har det også et helt nyt atomkraftværk, der snart vil blive jævnligt tilsluttet nettet, og der er allerede et depot. Men bag dette øjebliksbillede af den nuværende "atommester" ligger en række uheld, der viser, at atomkraft hverken er en hurtig eller billig energikilde.

Atomkraftværket, som forventes at gå i kommerciel drift i midten af ​​april, er Olkiluoto 3 i Eurajoki kommune i det sydvestlige Finland - det projekt, der har overhalet selv Berlins BER-lufthavn med hensyn til forsinkelser og omkostningsstigninger. Det var oprindeligt kendt og fejret som det første atomkraftværk, der blev bygget i Europa i årtier.

Det skulle oprindeligt gå online i 2009. Overskrifter som "Olkiluoto 3-lanceringen forsinket igen" blev gentaget næsten konstant og dæmpede euforien. Og sådan fortsatte det, da kraftværket gik i testdrift i slutningen af ​​2021: Fire måneder blev til mere end et år...

*

Sydkorea | sikkerhedstest | Akw Kori, Busan, Sydkorea

Reaktor Kori-2 vil blive midlertidigt lukket ned i april

Kori-2-reaktoren, den tredjeældste atomreaktor i Sydkorea, bliver midlertidigt lukket ned i april.

Årsagen er, at driftstilladelsen til reaktoren udløber den 8. april. Enhed 2 af Kori Nuclear Power Plant i Busan blev tilsluttet nettet den 9. april 1983.

Ministeriet for Handel, Industri og Energi sagde onsdag, at fortsat drift efter driftstilladelsens udløb vil kræve procedurer som sikkerhedstest og anlægsforbedringer, hvilket vil tage tre til fire år...

*

Nitro | E-Fuels Hydrogen Aw

Ingen dårlige kompromiser til fordel for den franske atomindustri

Der er stigende beviser for, at Frankrig køber sit samtykke til produktionen af ​​nogle få forbrændingsbiler efter 2035 til en ekstrem høj pris.

Atomkraft skal tilpasses til vedvarende energikilder i forskellige EU-forordninger. Frankrig ser dette som en mulighed for at fortsætte med at finansiere sin skrantende flåde af atomkraftværker og for at kunne bygge nye reaktorer.

»Selvom, eller rettere netop fordi, den franske atomflåde er så forfalden og tilbøjelig til at mislykkes, at halvdelen af ​​den gik i stå omkring sommeren 2022, ser Frankrig sig selv som hovedlobbyisten for atomindustrien. Præsident Emmanuel Macron gør alt for at organisere offentlige og private midler til hende ...

 

***

28. marts

 

PutIns nye tøj | gyser klovn | Sæt ind | iscenesat | fængselsdom

Datter malede antikrigsbillede - russisk fordømt

I Rusland er en far blevet idømt to års fængsel for at kritisere krigen i Ukraine. Sagen startede, efter at hans datter tegnede et billede i skolen, hvor der stod "Ære til Ukraine."

En russisk domstol har idømt en enlig far to års fravær for at kritisere krigen i Ukraine. Alexey Moskalyov blev fundet skyldig i at "miskreditere" den russiske hær i online-netværkene, sagde hans advokat Vladimir Bilenko.

[...]

Uafhængige medier rapporterede fra retssalen om en iscenesat retssag med indøvede belastende vidneudsagn fra påståede vidner. Der blev ikke fremlagt beviser. Kreml-kritikeren Mikhail Khodorkovsky kommenterede, at magtapparatet brugte faderen til at straffe barnet, som ikke var retsforfulgt af loven...

*

koalitionens fremskridt | motorvej sol | koalitionsudvalg

Smash for de grønne

Trafiklysets føderale regering ødelægger klimabeskyttelsen, og solenergimotorveje hjælper heller ikke. For De Grønne var koalitionsudvalget et enormt nederlag – og også for SPD og deres "Klimabeskyttelseskansler".

Er det den "fremskridtskoalition", vi har brug for? Efter mega-overvejelser af koalitionslederne er én ting sikker: den føderale trafiklysregering fortsætter med at bygge motorveje kraftigt og i et hurtigere tempo. Men de bør udstyres med solcelleanlæg.

Skal det være politik? Eller er det en joke?

Det er det, der kommer frem, når FDP og De Grønne (og SPD) danner en regering sammen, men har for få kryds, når det kommer til det mega-fremtidige spørgsmål om klimabeskyttelse.

"Solmotorvejen", som naturligt producerer mere frem for mindre CO2, er det groteske symbol på den resulterende fiasko. Berlin CDU havde i øvrigt oprindeligt ideen med deres udvidede A100, den såkaldte "klimamotorvej"...

*

trafiklys koalition | Klimabeskyttelsesloven

Koalitionsudvalgets beslutninger

Klimabeskyttelsesloven bør lempes

Klimapolitisk var koalitionsudvalgets maratonmøde - fra tirsdag aften - ikke et stort hit. Nye autobaner skal udstyres med solcelleanlæg, varmeafbryderen væk fra gas og olie skal understøttes på en teknologiåben måde, og klimabeskyttelsesloven skal reformeres.

Efter et maratonmøde offentliggjorde partilederne for SPD, De Grønne og FDP koalitionsudvalgets resultater tirsdag aften.

Et af de godkendte projekter letter klimabeskyttelsesloven: Fremover skal det være muligt at modregne de enkelte sektorers resultater mod hinanden.

[...]

Hvis "anti-klimabeskyttelseskoalitionen" nu lægger hænder på klimaloven, "synder den mod alle fremtidige generationer," sagde DUHs administrerende direktør Jürgen Resch. Dette ville modvirke ånden og indholdet af den historiske klimabeskyttelsesdom fra den føderale forfatningsdomstol.

Resch fortsætter: "Medmindre de ansvarlige ministerier er forpligtet til at foretage årlige reduktioner, vil klimabeskyttelsesloven udarte sig til en papirtiger." Det vil føre til, at Tyskland bryder sine forpligtelser i henhold til Paris-klimaaftalen.

Resch talte også om "rædselsnyheder" for transportsektoren i lyset af 144 accelererede motorvejsanlægsprojekter og en planlagt "faktisk ligestilling" af forbrændingsbiler med elbiler.

*

Frankrig | Nuklear lobby | netto nul

Atomkraftstrid: Paris vil øge presset på Bruxelles

Senest beskrev kommissionsformand Ursula von der Leyen atomkraft som ikke værende strategisk. Det har den franske energiminister Agnès Pannier-Runacher kritiseret skarpt og arbejder på en modoffensiv i Bruxelles.

Atomkraft er ikke nævnt på listen over "strategiske" teknologier i Europa-Kommissionens Net-Zero Industry Act (NZIA), der blev afsløret den 16. marts. I Paris er indignationen udløst.

Forud for sidste uges EU-topmøde opfordrede den franske præsidents kontor til klarhed i sagen og opfordrede medlemslandene til at beslutte "en gang for alle", hvorvidt atomkraft er et aktiv for EU's dekarbonisering.

Von der Leyen reagerede efter topmødets første dag og sagde: "Kun de net-nul-teknologier, som vi betragter som strategiske for fremtiden - såsom solceller, batterier og elektrolysere - har adgang til de fulde fordele og fordele." ikke tilfældet med atomkraft...

*

fossil | klimakrise | ForsikringForsikre vores fremtid

Udvinding af fossile brændstoffer

Miljøorganisationer øger klimapresset på forsikringsselskaberne

I lyset af klimakrisen kræver miljøorganisationer og -aktivister drastiske tiltag fra forsikringsselskaberne: De bør ikke længere støtte reduktionen af ​​fossile brændstoffer.

I et brev til de administrerende direktører for 30 forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber opfordrer næsten to dusin interesseorganisationer forenet i initiativet "Forsikre vores fremtid" ledere til at stoppe med at forsikre projekter til udvikling af fossile energikilder "med øjeblikkelig virkning". Det samme gælder investeringer i virksomheder i disse sektorer, der ikke har forpligtet sig til 1,5 graders målsætningen. Forsikringsbranchens forpligtelser, som hidtil primært har relateret til kulproduktion og elproduktion, er ikke tilstrækkelige til at opfylde grænsen for global opvarmning på maksimalt 1,5 grader celsius ...

*

demonstration af vold | dobbeltmoralsk | Amnesty International

Amnesty International kritiserer vestlig dobbeltmoral

Hårdhed mod Moskva, mildhed blandt venner: I lyset af Ukraine-krigen har Amnesty fordømt dobbeltmoral. Den føderale regering er også kritiseret.

Organisationen Amnesty International (AI) har offentliggjort sin årlige rapport om menneskerettighedssituationen på verdensplan. Det voksende antal flygtninge og den voldelige undertrykkelse af protester er særligt skræmmende. Det oplyste organisationen i Berlin, da årsrapporten for 2022/23 blev offentliggjort. Rapporten undersøgte menneskerettighedssituationen i 156 lande.

Ifølge dette har sikkerhedsstyrker i 85 af staterne brugt ulovlig magt mod demonstranter i det seneste år. Aktivister blev vilkårligt arresteret i mere end halvdelen af ​​de undersøgte lande, og i 25 lande brugte beredskabstjenester dødelige våben mod protester...

*

INES kategori 5 28. Marts 1979 (AGNES 5 | NAMS 7,9) Akw Three Mile Island, PA, USA

Der var ca 3,9 millioner TBq frigivet radioaktivitet.

Udstyrsfejl og operatørfejl førte til tab af kølevæske og delvis kernenedsmeltning i blok 2 af Three Mile Island-atomkraftværket.

Atomkraftulykker.pdf

-

Atomkraftværker plager

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Harrisburg/Three_Mile_Island_(USA)

Three Mile Island 2 nedsmeltning

Hvad der skete den 28. marts 1979 ved Reactor 2 på Three Mile Island atomkraftværket nær Harrisburg, Pennsylvania, er et eksempel på, hvor let nukleare ulykker kan opstå gennem en kombination af små tekniske defekter og menneskelige fejl uden behov for en naturkatastrofe er.

På grund af indtrængen af ​​fugt slukkede to vandpumper i det sekundære kredsløb i reaktoren automatisk, hvorefter to nødpumper startede op. Deres vandforsyning var dog blokeret på grund af to ventiler, der ikke var blevet åbnet igen efter tidligere vedligeholdelse. Det betød, at afgivelsen af ​​henfaldsvarmen i reaktoren, som derefter blev slukket, kollapsede, brændselsstavene blev ved med at varme op, og der skete omfattende kerneafsmeltning.

... "Det hvidglødende reaktorhjerte strømmede ned til bunden af ​​trykbeholderen i en tonsvis strøm. Næsten tre fjerdedele af kernen, bestående af 36.816 brændselsstave, bundtet i 177 brændselselementer, var smeltet ved temperaturer på næsten 2800 grader." Men af ​​årsager, der stadig er ukendte den dag i dag, holdt trykbeholderen stand, og nødkølingen var trods alt effektiv...

-

Wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Reaktorunfall_im_Kernkraftwerk_Three_Mile_Island

Reaktorulykke på Three Mile Island atomkraftværket

Reaktorulykken i Three Mile Island atomkraftværket nær Harrisburg (Pennsylvania) i USA den 28. marts 1979 var en alvorlig ulykke (INES niveau 5), hvor der var en delvis kernenedsmeltning i reaktorblok 2 af Three Mile Ø-atomkraftværk, hvor omkring en tredjedel af reaktorkernen blev fragmenteret eller smeltet...

Udluftning til miljøet

... ved at lufte ud i atmosfæren. Det anslås, at radioaktiv gas (i form af krypton-85; 10,75 års halveringstid) med en aktivitet på omkring 1,665 × 10 blev frigivet under hændelsen15 Bq.

 

***

27. marts

 

Frankrig | macron | atomlobbyist

Macrons forgæves fremme af atomkraft

Frankrig ønsker at klassificere atomkraft som "grøn" energi, og sætte den på niveau med vind- og solenergi. Men præsidenten regnede uden EU.

Emmanuel Macron er en stor fan af atomenergi. Den franske præsident benytter enhver lejlighed til at fremme, hvad han anser for at være ren atomkraft. Men der er et problem: omkring halvdelen af ​​de 56 ovne i Frankrig er inaktive, og staten har ikke penge til at modernisere dem. Det volder vanskeligheder for landet, fordi omkring 70 procent af den nødvendige energi kommer fra atomkraftværker.

Af denne grund fortsætter Macron på en salgsfremmende tur til Bruxelles for at hente de manglende milliarder fra EU...

*

enzym | nedbryder plastik | plastaffald

Speed ​​​​enzym nedbryder PET på rekordtid

Naturlige katalysatorer fundet i en kirkegårdskompost i Leipzig kan nedbryde PET natten over.

Plast nedbrydes normalt næsten ikke i miljøet. Det ved enhver, der nogensinde har fundet gammel plastikemballage i naturen. Undtagelser bekræfter dog reglen. Nogle mikroorganismer formår at tilpasse sig og nedbryde de holdbare menneskeskabte polymerer.

For næsten et år siden fandt et forskerhold fra Leipzig et imponerende eksempel på en sådan undtagelse. Den mikrobielle han opdagede enzym PHL7 formår at "afmontere en hel PET-emballage fuldstændigt fra supermarkedet på én dag", forklarer biokemikeren Christian Sonnendecker i et interview med SWR. Sammenlignet med tidligere fund er dette ekstremt hurtigt...

*

Beskyttelse klima | Klimamål | folkeafstemning

Klimabeskyttere ønsker at fortsætte kampen efter en mislykket folkeafstemning

På trods af fiaskoen ved klimaafstemningen i Berlin ser initiativtagerne også positive sider ved afstemningen. Og se fremad.

Efter fiaskoen i Berlin-afstemningen om mere ambitiøse klimamål, ønsker initiativtagerne til afstemningen og andre klimaprotektionister ikke at trække sig. "Det er en skam for alle i Berlin. Selvfølgelig fortsætter vi, vi bliver ved med at kæmpe," siger Jessamine Davis, talskvinde for Climate New Start Alliance.

[...]

Resultatet af folkeafstemningen viser ifølge initiativtagerne, at mange i Berlin mener, at politikerne ikke handler hurtigt nok, når det kommer til klimabeskyttelse. 442.210 mennesker stemte trods alt ja, flere end CDU fik andenstemmer, da det vandt valget den 12. februar (428.228). Folkeafstemningen mislykkedes på grund af beslutningsdygtighed. Men han viser: "Berlin vil have mere klimabeskyttelse." Takket være kampagnen for folkeafstemningen har politikerne også erkendt, at...

*

pacifist | Klump | nonsens

Du er en lurvet kludepacifist!

"Lumpenpacifisten" er en af ​​disse nye neologismer af vendepunktet. Udtrykket lyder gammelt, som om det var blevet stjålet af Folkeretten. Men det er han ikke. Dårligt nok, at man kunne antage det.

Clemens Wergin er chefudlændingepolitisk korrespondent for dagbladet Welt. For nylig talte han i en pjece, der var markeret som et meningsindlæg, uforskammet om "lumpen-pacifister". De burde nu forstå, at Putin ikke ønsker at forhandle. Hvordan ved han, at når du ikke engang prøver, kan du spørge dig selv. Men det burde ikke være emnet her. Hvad er relevant her: Hvor kommer dette udtryk egentlig fra? Og hvorfor anses det nu for helt ufarligt at bruge sådan en ærekrænkende formulering?

Alt klart: Udtrykket kommer ikke fra nazistisk jargon. Det blev først tydeligt i april 2022. På det tidspunkt brugte Spiegel-kamphanen Sascha Lobo denne sammensætning. For at være mere præcis, så var det den 20. april sidste år: Måske var det tænkt som en reminiscens, for at skabe et udtryk, der minder om gamle dage...

*

NATO | kulør | Uran ammunition

Kræft forårsaget af DU ammunition - gruppesøgsmål mod NATO

For eksempel, mens 'Die Zeit' og ZDF i øjeblikket nedtoner farerne ved at bruge DU-ammunition som sædvanlig,Verdens', Springer-koncernens tabsgivende flagskib, relativt sagligt om den serbiske advokat Srdan Aleksics retssag mod NATO. Advokaten repræsenterer i øjeblikket 3.500 klienter i et gruppesøgsmål.

I november 2016 opfordrede 146 stater i FN's Generalforsamling - fra i alt 193 medlemslande - til en resolution om at forbyde fremstilling, distribution og brug af DU-ammunition. Til dato er dette ikke blevet håndhævet.

Det amerikanske militær havde allerede brugt DU-ammunition i Irak i 2 under den anden Golfkrig. Forkortelsen DU står for "depleted uranium". DU ammunition er værdsat af militæret for sin høje gennemtrængende kraft.

[...]

Ifølge NATO blev 15 tons DU-ammunition kastet på områder i Serbien og Kosovo. Da bomberne detonerede, blev radioaktivt støv kastet i luften, som også blev spredt til dele af nabolandene: Kroatien, Bulgarien, Rumænien, Albanien og Makedonien. Ifølge Aleksic er det derfor ikke kun et serbisk problem. Visse endemiske plantearter er gået stærkt tilbage, ligesom nogle fuglearter. Aleksic er afhængig af videnskabelig viden om, at det tager mindst 4,5 millioner år for naturen at komme sig. Han kommer derfor til den konklusion, at DU-ammunition forurener alt, hvad vi mennesker har brug for for at leve: "Fremtidige generationer bliver frataget deres levebrød."

 

***

26. marts

 

opvarmning | kølevand | tørke

Atomkraftværker fordamper vores dyrebare vand

Hård kritik fra De Grønnes anti-atom-talsmand Martin Litschauer: Køling af atomkraftværker i EU fortærer hvert år mængder af vand i mængden af ​​hele det østrigske årlige forbrug.

I mange regioner i Europa bliver tørken mere og mere et problem, og fossile kraftværker med køletårne ​​fratager vores floder det værdifulde vand, som vi har akut brug for blandt andet til landbruget.

[...]

Disse mængder er betydelige: Gasfyrede kraftværker i EU kræver 530 millioner kubikmeter vand, kulfyrede kraftværker 1,54 milliarder kubikmeter og atomkraftværker 2,44 milliarder kubikmeter vand om året. I alt svarer det til vandforbruget for alle husstande i Tyskland.

[...]

Men atomkraftværkernes store vandbehov bliver også et problem for operatørerne, hvor reaktorer oftere og oftere skal drosles eller lukkes, fordi kølevandet ikke længere rækker. Atomindustrien er ikke tilstrækkeligt forberedt på klimaændringer og er selv truet.

*

Nuklear industri | Sanktioner Rusland | Lingen brændselselementfabrik

Rusland sanktioner? Ja, men ikke for atomindustrien

EU har udstedt ti pakker med sanktioner mod Rusland. Forretninger i atomindustrien fortsætter med at trives. En tysk placering spiller også en rolle.

Omstruktureringen af ​​energimarkederne er fuld af modsætninger, især i Tyskland. En af grundene er EU's sanktionspolitik over for Rusland. Straffeforanstaltningerne har ifølge Bruxelles til formål at reducere den russiske stats indtægter og dermed gøre det sværere at finansiere krigen mod Ukraine.

[...]

Grøn energipolitiker Hans-Josef Fell kritiserer, at den europæiske atomindustri finansierer den russiske krig og atomoprustning:

Alene det franske atomselskab EDF betalte sidste år mindst 345 millioner euro til det russiske atomselskab Rosatom og var dermed markant med til at finansiere krigen i Ukraine og opbygningen af ​​det russiske atomarsenal. Frygten for et russisk atomangreb er meget diskuteret, men russisk atomvåbenfinansiering pumpes fortsat ud af EU.

TVEL Group arbejder hovedsageligt med uranberigelse og produktion af nukleart brændsel. Selskabet tilhører holdingselskabet Atomenergoprom, som igen er en del af det statsejede selskab Rosatom. Rosatom har også tilsyn med de russiske atomvåben ...

*

Energiewende | Beskyttelse klima | transport

Forsinket energiomstilling, chokerende gaskapacitet og hårdere klimakamp

Klimareporter°: Fru Kemfert, koalitionsudvalget mødes i aften. Mange af stridighederne mellem SPD, De Grønne og FDP handler om klimapolitik: kulafvikling, motorvejsbyggeri, fremtiden for olie- og gasopvarmning. Er de dage, hvor klimapolitikken primært handlede om søndagstaler, forbi?

Claudia Kemmert: Ja. Energiomstillingen er ligesom reel klimabeskyttelse generelt blevet forsinket alt for længe. Det betaler vi prisen for. Nu er det tid til at komme i gang, for der er meget at komme efter, og det kan ikke længere udskydes.

Debatterne chokerer mig stadig. Vi synes at lære for lidt af tidligere fejl. Vi befinder os i endeløse cirkulære og spøgelsesdebatter, der ikke bringer os længere for klimabeskyttelse. Tiden er spildt igen.

Vi burde handle meget hurtigere. I stedet for at skændes om e-brændstoffer eller slutningen af ​​forbrændingsmotorer, bør vi styrke jernbanetransporten og den lokale kollektive transport og udvide ladeinfrastrukturen. Skrotbonusser til gamle olie- og gasvarmesystemer er også mere nødvendige end gasprisbremser...

*

Solceller | tyndt lag | organisk solcelle

I fremtiden vil solceller komme af rullen – og ud af 3D-printeren

Hvor ville det være praktisk, hvis man blot kunne dække biler, smartphones eller hele bygninger med solceller. Så kunne batterierne i fremtiden simpelthen lades op konstant. Det er ikke så langt ude, som det umiddelbart lyder. Forskere arbejder allerede intensivt med såkaldte solfolier, som kun er få millimeter tykke. Et britisk team er nu lykkedes med at producere nye solceller med en 3D-printer. Men vi har også lovende projekter.

Skal solceller snart sælges i metermål på rulle? Nuværende forskningsarbejde og kommende unge virksomheder tyder på det. For de arbejder på såkaldte solcellefolier – altså solcellemoduler, der er meget tynde og meget fleksible. De er ofte ikke så effektive som klassiske solcellemoduler, men de scorer med andre fordele. Ved hjælp af solcellefolier kan der for eksempel udstyres overflader, der tidligere var udelukket til montering af solpaneler ... 

*

Nuklear udfasning | atomaffald | Depot

Tyskland og den lange søgen efter et depot for atomaffald

Atomkraftens tidsalder slutter i Tyskland i disse dage. Udgangen er blevet udskudt flere gange. Men nu er tiden kommet: I midten af ​​april lukker de sidste tre atomkraftværker ned. En æra slutter, men endnu et kapitel er stadig uafsluttet: søgen efter et atomaffaldsdepot.

Tyskland leder efter depotet: et sted, der formodes at tilbyde sikkerhed fra den strålende arv fra atomkraftværker i mindst en million år. Indkapslet i granit, salt eller lersten skulle affaldet fra 66 års energiproduktion under tysk jord hvile for evigt.

[...]

Det radioaktive affald distribueres i øjeblikket over hele Tyskland i mellemlageranlæg over jorden - overvåget af Federal Agency for Interim Storage. De første tilladelser til affaldscontainerne udløber dog i løbet af de næste ti år. Det var ikke beregnet til at blive brugt så længe. Nu skal de være i drift meget længere, før vi finder atomkraftens sidste hvilested.

 

***


Nyheder + Baggrund viden

***

Nyheder +

**

Ukraine | DU ammunitionradioaktiv | meget giftig

Hvad uran ammunition ville gøre ved Ukraine

Storbritannien ønsker at levere såkaldte DU-skaller til Kiev. Dette våben har allerede forårsaget enorme lidelser. Hvorfor dette er så lidt kendt, og hvilken rolle WHO kan have spillet i det.

Die Den britiske forsvarsminister Annabel Goldie, udtalte for nylig, at uranskaller også vil blive leveret til Ukraine med Challenger 2-tankene annonceret af London. Dette har vakt opsigt, især i Rusland, og med rette.

Fordi uranprojektiler og bomber er våben lavet af forarmet uran 238 eller kort sagt DU. Forarmet uran er radioaktivt og meget giftigt. Den har en halveringstid på omkring 4,5 milliarder år.

Forarmet uran er et affaldsprodukt fra atomindustrien og dannes, når naturligt uran beriges til brændselsstave, der bruges i atomkraftværker. Hvis der kræves brændstofstænger på et ton, produceres omkring syv til otte tons forarmet uran som et affaldsprodukt. Og fordi dette biprodukt er radioaktivt og meget giftigt, skal det opbevares sikkert og beskyttes. Det koster penge, mange penge.

Der er nu omkring 1,3 millioner tons af det på verdensplan, og de er konstant stigende.

Derfor var atomindustrien glade, da våbenproducenter interesserede sig for dette affaldsprodukt. For de havde opdaget, at hvis man former forarmet uran til en metalstang, så trænger sådan et projektil ind i en tanks metalplader som varmt metal gennem en smørstang.

Ved gennemtrængning af en panserplade slibes uranprojektilet, som antændes eksplosivt ved den høje friktionsvarme på omkring 1.000 grader. Besætningen på tanken brænder op, og tanken bliver ødelagt.

Det er på grund af disse to egenskaber – gennemtrængende stål som smør, og selvantændende og virker som sprængstoffer – at atomindustriens affaldsprodukt, forarmet uran, er blevet så populært blandt militæret.

Derfor blev tonsvis af disse missiler brugt i Irak-krigene i 1991 og 2003. Men også i Kosovo-krigen i 1999, i Afghanistan, i Libanon, i Somalia, i den libyske krig og i Syrien i 2015 i kampen mod terrormilitsen "Islamisk Stat".

Da jeg besøgte Irak, Serbien, Bosnien-Hercegovina og Kosovo i 2003 til en WDR-tv-dokumentar, inkluderede vores udstyr naturligvis en geigertæller for at beskytte os mod farerne ved denne ammunition.

Udgivet af Frieder Wagner: Dødsstøv - Fremstillet i USA: Uran ammunition forurener verden, Promedia Verlag Wien, 24,90 euro (ISBN: 978-3-85371-452-2). En DVD med dokumentaren "Death Dust" er inkluderet i bogen.

Frieder Wagner, født i 1942, er en tysk journalist og filmskaber. Han blev tildelt Adolf Grimme-prisen for sit tv-arbejde. Siden 1982 har han produceret sine egne tv-dokumentarer for ARD og ZDF i personlig forening som forfatter, kameramand og instruktør. Hans dokumentar The Doctor and the Radiated Children of Basra, som han optog til WDR-serien Die Story, om konsekvenserne af at bruge uraniumammunition, modtog den europæiske tv-pris i 2004.

At farerne kan være dødelige, forstod vi pludselig, da vi besøgte hospitalerne i disse lande. Babyer med alvorlige deformiteter blev født der allerede dengang: Babyer uden øjne, uden ben eller arme; Babyer, der bar deres indre organer i en hudsæk på ydersiden. Alle disse skabninger levede kun et par timer, sandsynligvis i ulidelig smerte.

Læs mere ...

 

  ***


Nyheder + Baggrund viden

***

Baggrund viden

**

Kortet over den nukleare verden

Uran ammunitionWikipedia: Mens uran ammunition vides at blive oplagret af 21 lande (USA, Rusland, Storbritannien, Kina, Sverige, Holland, Grækenland, Frankrig, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Tyrkiet, Egypten, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Israel, Saudi-Arabien, Irak, Pakistan, Thailand, Sydkorea og Japan; uraniumammunition er blevet brugt til at bekæmpe pansrede køretøjer siden midten af ​​1970'erne), kun ét land, USA, har indtil videre indrømmet at bruge denne ammunition i krigsmanøvrer. For nylig blev flere tusinde tons uraniumammunition hovedsagelig brugt i Anden Golfkrig (320 tons), i Jugoslavien, Bosnien, i Kosovo-krigen, i Irak-krigen og i den syriske borgerkrig. Alene under en tre ugers operation i Irak-krigen i 2003 blev mellem 1000 og 2000 tons uraniumammunition brugt af "koalitionen af ​​de villige".

*

Den interne søgen efter

Uran ammunition | evighedens gift

bragte blandt andet følgende resultater:

 

22. marts 2023 - Lægers organisation frygter langsigtede sundheds- og miljøskader på Ukraine

*

13. marts 2023 - Poisons Forever - Glyphosat, PFAS, Uranium og alle deres slægtninge

*

1. december 2016 - Pentagon bekræfter brug af uraniumammunition i Syrien

*

Uran-historien - halveringstid for fissile atomer

 

**

YouTube

Søgeordssøgning: uran ammunition

https://www.youtube.com/results?search_query=Uranmunition

 

Videoer:

US Army Training Manual - 0:59

Uran ammunition - Nato atomaffald skudt

*

ZDF planet e - 29:21

Sardiniens dødbringende hemmelighed (uran ammunition, thorium)

*

Frieder F. Wagner - 1:32:12

Deadly Dust - uraniumammunition og dens konsekvenser

*

 

Vil åbne i et nyt vindue! - YouTube-kanal "Reactor failure" playliste - radioaktivitet på verdensplan ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Playliste - radioaktivitet i hele verden ...

Denne playliste indeholder over 150 videoer om emnet

 

**

Ecosia

Denne søgemaskine planter træer!

Søgeordssøgning: uran ammunition

https://www.ecosia.org/search?q=Uranmunition

 

**

Atomkraftværker plager

 

Uran ammunition

Våben med forarmet uran

Uran ammunition (også kaldet uran våben eller uran projektiler) er våben, der indeholder forarmet uran (DU). På grund af den høje densitet af uran har sådanne våben en høj penetrationsevne og bruges derfor mod f.eks. Derudover, når målet rammer målet, genereres der intens varme, som kan sætte brændstof og ammunition fra tanke i brand.

Forarmet uran er et affaldsprodukt fra produktionen af ​​brændsel til atomkraftværker. Det er sammensat af 99,8% uran-238 og 0,2% uran-235 og kan også indeholde spor af plutonium-239. Uran-238 har en halveringstid på 4,468 milliarder år...

 

**

Wikipedia

 

Uran ammunition

Uran ammunition, også DU ammunition (af engelsk depleted uranium), er panserbrydende ammunition, hvis projektiler indeholder forarmet uran. På grund af den høje densitet (≈19,1 g/cm³) af uran udvikler disse projektiler stor gennemtrængende kraft, når de rammer målet. Sammenlignet med naturligt uran består det udtømte uran i mindre grad af den fissile uranisotop 235U og dermed hovedsageligt af isotopen 238U, som ikke kan fissile af termiske neutroner. Radioaktiviteten af ​​det udtømte uran (α-strålingsaktiviteten på 15.000 Bq/g er omkring 40 % lavere end naturligt uran) tjener ikke noget militært formål i dette tilfælde...

 

**

Tilbage til:

Nyhedsbrev XII 2023 - 19. til 25. marts

Avisartikel 2023

 


Til arbejde på 'THTR nyhedsbrev','reactorpleite.de'Og'Kort over den nukleare verden' du har brug for opdateret information, energiske, friske kampfæller under 100 (;-) og donationer. Hvis du kan hjælpe, så send en besked til: info@ Reaktorpleite.de

Ring for donationer

- THTR-Rundbrief er udgivet af 'BI Environmental Protection Hamm' og er finansieret af donationer.

- THTR-Rundbrief er i mellemtiden blevet et meget bemærket informationsmedie. Der er dog løbende omkostninger på grund af udvidelse af hjemmesiden og udskrivning af yderligere informationsblade.

- THTR-Rundbrief undersøger og rapporterer i detaljer. For at vi kan gøre det, er vi afhængige af donationer. Vi er glade for hver donation!

Donationer konto: BI miljøbeskyttelse Hamm

Anvendelse: THTR nyhedsbrev

IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79

BIC: WELADED1HAM

 


Nyheder + Baggrund viden Øverst på siden

 ***