Kort over den nukleare verden Historien om uran
AGNES, NAVNE og forstyrrelserne Radioaktiv lav stråling?!
Uran transporteres gennem Europa ABC-implementeringskonceptet

AGNES (International Nuclear Event Scale)

***


INES - International Rating Scale - Billede fra Society for Plant and Reactor Safety (GRS)

INES niveau 0 - 7 / kort navn

Niveau 0 - 7
Aspekter
1. aspekt:

Radiologiske effekter
uden for anlægget

2. aspekt:

Radiologiske effekter
inden for anlægget

3. aspekt:

Forringelse af sikkerheden
forholdsregler

INES kategori 7
7 Katastrofal ulykke
Alvorlig udgivelse:

Effekter på sundhed og miljø i en bred vifte

   
INES kategori 6
6 Alvorlig ulykke
Betydelig udgivelse:

Fuldt engagement i katastrofekontrolforanstaltningerne

   
INES kategori 5
5 Alvorlig ulykke
Begrænset udgivelse:

Brug af individuelle katastrofekontrolforanstaltninger

Alvorlig skade på reaktorkernen / radiologiske barrierer  
INES kategori 4
4 ulykke
Lav udgivelse:

Befolkningens strålingseksponering omtrent på niveau med naturlig strålingseksponering

Begrænset skade på reaktorkernen / radiologiske barrierer

Strålingseksponering blandt personale med døden til følge

 
INES kategori 3
3 Alvorlig hændelse
Meget lav udgivelse:

Befolkningens strålingseksponering svarende til en brøkdel af den naturlige strålingseksponering

Kraftig forurening

Akut skade på personalets helbred

Næsten et uheld

Omfattende svigt af de forskudte sikkerhedsforanstaltninger

INES kategori 2
2 hændelse
  Betydelig forurening

Uacceptabelt høj strålingseksponering blandt personalet

Ulykke

Begrænset svigt af de forskudte sikkerhedsforanstaltninger

INES kategori 1
1 fejl
    Afvigelse fra de tilladte områder for sikker drift af systemet
INES kategori 0
0 Rapporterbar begivenhed
    Ingen eller meget lille relevans for sikkerheden


Hævelse Liste over hændelser

INES! Hvad sker der?

INES-skalaen

Uddrag fra INES-selvskildringen af ​​IAEA:

International Scale of Nuclear and Radiological Incidents (INES) er et værktøj til at formidle til offentligheden den sikkerhedsmæssige betydning af nukleare og radiologiske hændelser. Skalaen kan anvendes på begivenheder, der finder sted på forskellige faciliteter (f.eks. kernekraftværker, brændselskredsløbsanlæg, forskningsreaktorer og acceleratorer og faciliteter relateret til radioaktivt affald) og forbundet med en bred vifte af aktiviteter...

Oversat med https://www.DeepL.com/Translator (gratis version)
 

... og nu til virkeligheden

Die INES begivenhedsliste omfatter normalt kun begivenheder fra de seneste 12 måneder. En komplet liste, i det mindste siden IAEA (International Atomic Energy Agency) blev grundlagt i 1957, har ikke været tilgængelig fra IAEA ...

To eller tre spørgsmål opstår ufrivilligt:

1. Tag dig af Samarbejde den WHO med IAEA, OECD / NEA og WANO at gennemsigtighed bliver uklarhed?

2. Blev INES oprettet for at forhindre klarhed?

3. Er gartneren IAEA muligvis en buk?

* 

klasse.? Uforståelig eller ingen INES-klassificering

Selv en meget lille udslip, strålingseksponering af befolkningen svarende til en brøkdel af den naturlige strålingseksponering, er klassificeret af IAEA som INES kategori 3 "alvorlig ulykke"!

Det er dog kun de data, der transmitteres af operatøren, der registreres. IAEA kan kun skride til handling, når hemmelige ulykker bliver kendt gennem eksterne målinger eller whistleblowere - det anmoder så om oplysninger fra operatørerne af det nukleare anlæg og håber på svar. Selvom operatører er forpligtet til at give information, gør de det ofte nok bare ikke; samarbejdet med IAEA er frivilligt. Dette til tider utilstrækkelige samarbejde betyder, at den frigivne radioaktivitet i nogle tilfælde kun kan estimeres. Hvis hændelserne holdes hemmelige "længste nok" (12 måneder), vises de ikke i INES og bliver dermed ikke i fokus for offentligheden.

 

SPIEGEL rapport om skjulte atomkraftværkshændelser rundt om i verden

»Et koldt gys løber ned ad min rygrad«

Menneskeheden er gled forbi katastrofen flere gange i en hårsbredde. Dette afsløres af 48 ulykkesrapporter, der blev holdt hemmelige af Wiens Internationale Atomenergiagentur: sammenbrud, ofte af den mest bizarre, profane slags fra USA og Argentina til Bulgarien og Pakistan ...

 

 

INES tilstand er ikke god

Vær på INES Nuclear Event List Fukushima den 12. marts 2011 og Tjernobyl den 26. april 1986 som INES kategori 7 og den næsten super katastrofe fra Harrisburg den 28. marts 1979 som kategori 5 klassificeret.

Udslip af radioaktivitet i miljøet skete dog på:

28. Marts 1979 i Harrisburg med 3,7 millioner TBq (INES kategori 5)
meget højere end på
11. Marts 2011 i Fukushima med 1,59 millioner TBq (INES kategori 7).

En sammenligning med det bringer heller ingen klarhed
26. April 1986 i Tjernobyl med 5,2 millioner TBq (INES kategori 7).

 

Det er lige så uforståeligt for mig, hvorfor ulykken skete i THTR 300 i Hamm / Uentrop kun som AGNES kategori 0 klassificeret, selv om den 4. og 5. maj 1986 blev højradioaktivt grafitstøv blæst ind i miljøet. Ifølge INES-kriterierne overvejes også "Meget lav frigivelse" af radioaktivitet til miljøet INES kategori 3 "Alvorlig hændelse" at vurdere.

Situationen er den samme med en ulykke i Canada 17. marts 2011 ved atomkraftværket Pickering / Ontario, denne ulykke dumpede 73.000 liter tritiumforurenet vand i Lake Ontario, og der var ingen INES-vurdering. Andre hændelser kunne angiveligt ikke klassificeres korrekt, fordi situationen i blandingen forblev uklar (Gundremmingen 1975 og 1977).

Hver enkelt lidelse kan være "næppe værd at nævne" alene, men de underliggende love om overmod og "Hvad der ikke må være - det kan ikke være", sjuskheden og måden, problemerne håndteres på i forhold til offentligheden, er allestedsnærværende. At nedgøre, dække over og latterliggøre kritiske røster for ikke at blive taget alvorligt, sådan har det været alle disse år siden begyndelsen af ​​atomkraftværket. debat, og sådan er det den dag i dag, "MIK's venner" Spil duesak ...

En række andre hændelser blev først kendt år senere og nåede dermed slet ikke at optræde i INES. For eksempel en næsten super nedsmeltning i Argentinas Embalse-atomkraftværk 1983 og 1986, eller udslip af radioaktivitet af enorme proportioner i de russiske oparbejdningsanlæg Tomsk 7 1993 og Mayak 2017 ...

 

Følgende artikler kaster lidt lys:

1. artikel

Spiegel-artikel fra 08. juli 2016

Atomkraftrisiko: Hvornår sprænger det næste atomkraftværk i luften?

Sammenfattende:

Risikoforskere er i tvivl om, hvilke beregningsmetoder, hvormed forekomsten af ​​ulykker i atomkraftværker kan estimeres. Især svarer den korte afstand på kun 25 år mellem Tjernobyl- og Fukushima-katastroferne ikke til de lange perioder uden alvorlige hændelser, som operatørerne opererer med. Det er muligt, at risiciene ved atomkraft systematisk undervurderes ...
 

2. artikel

En objektiv størrelsesskala for nukleare ulykker til at kvantificere alvorlige og katastrofale hændelser 

David Smith

FYSIK I DAG 12. december 2011

Underskud i den eksisterende International Nuclear Event Scale (INES) er blevet tydelige gennem sammenligninger mellem ulykkerne i 2011 i Fukushima Daiichi atomkraftværket og i 1986 i Tjernobyl.

(Bemærk - begge blev navngivet INES kategori 7 klassificeret, selvom 1986 millioner blev dræbt i Tjernobyl i 5,2. TBq og 2011 TBq radioaktivitet blev frigivet i Fukushima i 1,59.)

- For det første er skalaen i det væsentlige en diskret kvalitativ rangering, der ikke er defineret ud over begivenhedsniveau 7.

For det andet var det designet som et PR-værktøj, ikke en objektiv videnskabelig skala.

For det tredje er dens mest alvorlige mangel, at den forveksler størrelse og intensitet.

Jeg foreslår en ny kvantitativ størrelsesskala for nukleare ulykker (NAMS). Den bruger jordskælvsstørrelsestilgangen til at beregne ulykkesstørrelsen M = log (20R), hvor R = atmosfærisk frigivelse af radioaktivitet uden for stedet, normaliseret til jod-131 ækvivalenter Terabecquerel ...

oversættelse med www.DeepL.com/Translator (gratis version)
 

** 

Atomkraftulykker

Da "INES Nuclear Event List" har vist sig at være af begrænset brug til empiriske analyser, har tre risikoforskere fra University of Sussex og ETH Zurich, Spencer Wheatley, Benjamin Sovacool og Didier Sornette, udarbejdet deres egen liste over nukleare ulykker til deres arbejde og offentliggjort den 22. marts 2016 i bladet "Risikoanalyse"publicerede en artikel om emnet. Denne liste indeholder nogle ulykker, som af en eller anden grund ikke kom på INES-listen ...
 

NAMS - Nuclear Accident Magnitude Scale

David Smythes Nuclear Accident Magnitude Scale søger at rette op på manglerne ved International Nuclear Event Scale (INES) ved i modsætning til INES:

 - er gennemgående og åben i toppen

 - er knyttet til en objektiv størrelse (TBq)

 - Adskiller størrelse fra intensitet

Analogt med de to jordskælvsskalaer:

Den ene skala vurderer jordskælvets fysiske styrke, den anden vurderer jordskælvets ødelæggende effekt, som blandt andet afhænger af geologiske og strukturelle faktorer. Det kan for eksempel ses, når kernenedsmeltningen i Lucens forskningsreaktoren (1969) sammenlignes med branden i Windscale (1957). Begge ulykker blev vurderet til 5 på INES-skalaen, selvom den meget mere alvorlige hændelse fandt sted i Lucens - men takket være reaktorens underjordiske konstruktion var der ingen radioaktiv forurening af området.

NAMS er baseret på mængden af ​​radioaktivitet, der frigives til atmosfæren og miljøet außerhalb af reaktorpladsen forurenet ...

Nuclear Accident Magnitude Scale (NAMS)

 

Data fra forskellige kilder (Atomkrafthændelser og -ulykker, NAVNE - Skala for nukleare ulykker, INES - International Nuclear Event Scale, Wikipedia og sidst men ikke mindst Atomkraftværker plager) jeg har i følgende liste 'Hændelser og ulykker i nukleare anlæg' og oprettede følgende PDF-fil fra rådataene.

Her er et uddrag fra PDF'en:

Atomkraftulykker (PDF)

Det mest beskidte dusin...

Dato, placering og frigivelse af radioaktivitet i Terabecquerel (sorteret efter Slip TBq), klassificeringen i NAMS og i INES samt omkostningerne i millioner af dollars (dollarkurs 2013):

Dato
dato

Lokation
sted

Slip
(TBq)

NAVNE

AGNES

Koste
(millioner US$)

26. April 1986 Tjernobyl, UKR 5,2 millioner 8 7 259336
28. Marts 1979 TMI, Harrisburg, USA 3,7 millioner 7,9 5 10910
11. Marts 2011 Fukushima, JPN 1,59 millioner 7,5 7 166089
29 sep 1957 Mayak, USSR 1,0 millioner 7,3 6 1733
11 sep 1957 Rocky Flats, USA 7800 2,3 5 8189
1. April 1967 Mayak, USSR 5600 5 5 ?
6. April 1993 Seversk, RUS 3500 4,8 4 51.4
7. oktober 1957 Windscale, Storbritannien 1786 4,6 5 89.9
25. Marts 1955 Sellafield, Storbritannien 1000 4,3 4 4400
1. Maj 1968 Sellafield, Storbritannien 550 4 4 1900
19. Juni 1961 Sellafield, Storbritannien 540 4 3 800
10. April 2003 Paks, HUN 360 3,9 3 42.8
og meget mere ...          


Hævelse Liste over hændelser

Hævelse

 

Hvad er Becquerel - Enhed for radioaktivitet - Definition

En becquerel er SI-enheden til at måle mængden af ​​radioaktivitet. En becquerel (1Bq) svarer til 1 henfald i sekundet. Becquerel (symbol Bq). Becquerel er opkaldt efter Henri Becquerel, en fransk fysiker, der opdagede radioaktivitet i 1896. strålingsdosimetri.

1CI = 3,7 × 10 10 Bq = 37 GB q (1 curie = 37 giga becquerel)

https://www.radiation-dosimetry.org/de/was-ist-becquerel-einheit-der-radioaktivitat-definition/ 

Konverter radioaktivitetsenheder

https://www.umrechnung.org/masseinheiten-radioaktivitaet-umrechnen/radioaktivitaet-einheiten-umrechnung.htm 

INES (International Nuclear Event Scale)

INES NEWS Begivenheder - Den aktuelle hændelse rapporterer fra IAEA ...

Væsentlige hændelser i nukleare brændselskredsløbsanlæg
 

Atomkrafthændelser og -ulykker

Da "INES Nuclear Event List" har vist sig at være af begrænset brug til empiriske analyser, har tre risikoforskere fra University of Sussex og ETH Zurich, Spencer Wheatley, Benjamin Sovacool og Didier Sornette, udarbejdet deres egen liste over nukleare ulykker til deres arbejde og offentliggjort den 22. marts 2016 i bladet "Risikoanalyse" udgav en artikel om dette emne. Denne liste indeholder nogle ulykker, der af en eller anden grund ikke kom med på INES-listen: 

Begivenhedsliste - Atomkrafthændelser og -ulykker (PDF)
 

Læs også artiklen i 'www.spiegel.de' fra 08.07.2016. juli XNUMX:

Atomkraftrisiko: Hvornår sprænger det næste atomkraftværk i luften?

Tagesschau.de fra 11. marts 2014:

Omkostninger ved nukleare ulykker - Fukushima, Tjernobyl og mange andre

 


Atomkraftværker:

nukleare ulykker

Andre nukleare ulykker og hændelser

 


Atomvåben AZ:

atomvåbenstater

 


En række ulykker og udslip af menneskeskabt radioaktivitet er ikke eller længere på tysk Wikipedia at finde.

Wikipedia:

Liste over atomkraftværker - i hele verden

Liste over nukleare anlæg - i hele verden

Liste over ulykker i nukleare anlæg - i hele verden
Uheld --- INES 4 til 7

Liste over fejl i europæiske atomkraftværker
Hændelse --- INES 1 til 3

Liste over rapporterbare hændelser i tyske nukleare anlæg
Rapporterbar begivenhed --- INES 0

Wikipedia - engelsk:

Liste over atomkraftulykker efter land

Liste over nukleare og strålingsdræbte efter land

Liste over militære nukleare ulykker

Liste over civile nukleare ulykker
 

'Ingenting overhovedet' Oplysninger om Gundremmingen.
 

Spejlet:

Hvornår sprænger det næste atomkraftværk? - 08.07.2016

Atomstaten - Japan i maj 2011

Det kolde gys løber ned ad min rygrad - Spejl 17/1987

THTR-hændelsen i "Spiegel" - Tyskland i juni 1986

Oplysninger om Gundremmingen - Tyskland i november 1975

Los Alamos - Den forbudte by - USA i december 1962

Lucky Dragon V. - en japansk fiskerbåd nær Bikini Atoll i marts 1954
 

WNISR:

World Nuclear Industry Status Report (WNISR)

 


Nuklear overvågning i Tyskland

I Tyskland refererer begrebet til de nukleare regulerings- og licensmyndigheder, der ligesom finansadministrationerne er placeret i forbundsstaterne, mens den lovgivende myndighed i atomretten ligger hos den føderale regering. De tyske nukleare tilsynsmyndigheder er normalt tildelt det relevante miljøministerium og overvåger sikkerheden i alle relevante områder af de nukleare anlæg i den respektive forbundsstat og godkender alle væsentlige sikkerhedsrelaterede ændringer...

Forbundsministeriet for miljø, naturbeskyttelse, bygning og nuklear sikkerhed

Forbundskontor for strålebeskyttelse

Statens miljøministerier:

Ministeriet for miljø, klimabeskyttelse og energisektoren Baden-Wuerttemberg;

Bayerns statsministerium for miljø og forbrugerbeskyttelse;

Hessisk Ministerium for Miljø, Klimabeskyttelse, Landbrug og Forbrugerbeskyttelse;

Ministeriet for landbrug, miljø og forbrugerbeskyttelse i delstaten Mecklenburg-Vorpommern;

Ministeriet for miljø, naturbeskyttelse, landbrug og forbrugerbeskyttelse i delstaten Nordrhein-Westfalen;

Ministeriet for Miljø, Landbrug, Fødevarer, Vinavl og Skove RLP;

Saksiske statsministerium for miljø og landbrug;

 


Internationale nukleare myndigheder, ansvarlige for tilsyn, fremme
og nogle gange også til dækning:

IAEA - Det Internationale Atomenergiagentur

Belgien: FANK Føderale Agentur for Nuklear Kontrol

Kina: China National Nuclear Corporation

Finland: STUK Säteilyturvakeskus

Frankrig: ASN Autorité de surete nucléaire

Storbritanien: Kontoret for Nuklear Regulering

Indien: AERB Atomic Energy Regulatory Board

Iran: Iransk Atomenergiorganisation

Israel: Israels atomenergikommission

Japan: Japansk nuklear reguleringsagentur

Holland: KFD nuklear fysisk tjeneste

Rusland: Rostekhnadzor

Sverige: SSM Strålsikkerhedsmyndigheten

Schweiz: ENSI Federal Nuclear Safety Inspectorate

Spanien: CSN Consejo de Seguridad Nuclear

Sydkorea: Nuklear Sikkerheds- og Sikkerhedskommission

Tjekkiet: SUJB statskontor for nuklear sikkerhed

USA: NRC Nuclear Regulatory Commission

 

Wayback maskine:

Find gamle hjemmesider: https://archive.org/

 


Til arbejde på 'THTR nyhedsbrev','reactorpleite.de'Og'Kort over den nukleare verden' du har brug for opdateret information, energiske, friske kampfæller under 100 (;-) og donationer. Hvis du kan hjælpe, så send en besked til: info@ Reaktorpleite.de

Ring for donationer

- THTR-Rundbrief er udgivet af 'BI Environmental Protection Hamm' og er finansieret af donationer.

- THTR-Rundbrief er i mellemtiden blevet et meget bemærket informationsmedie. Der er dog løbende omkostninger på grund af udvidelse af hjemmesiden og udskrivning af yderligere informationsblade.

- THTR-Rundbrief undersøger og rapporterer i detaljer. For at vi kan gøre det, er vi afhængige af donationer. Vi er glade for hver donation!

Donationer konto: BI miljøbeskyttelse Hamm

Anvendelse: THTR nyhedsbrev

IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79

BIC: WELADED1HAM


***