Tin cuối cùng của năm cũ khiến tôi cảm thấy tự tin.