Nuklear na mundo Ang kwento ng uranium
INES at ang mga aksidente sa nuclear power plant Radioactive mababang radiation?!
Ang uranium ay nagdadala sa Europa Ang konsepto ng ABC deployment

National ABC deployment concept - 1. -

***


1. Ang mga espesyal na pwersa sa pambansang konsepto ng ABC deployment
2. Analytical task forces
3. Central Federal Support Group (Meckenheim)
Ika-4 na espesyal na NBC defense reaction train ng Bundeswehr (Sonthofen)
5. Mga sentro ng pagsisiyasat ng NBC ng Bundeswehr (Sonthofen)
6. Biological Task Forces
7th Task Force - Outbreak Investigation Team
8. Espesyal na unit rescue ABC
9. Medical Task Forces
10th Task Force - Medical NBC Protection (Munich)
11. Kerntechnische Hilfsdienst GmbH (Eggenstein-Leopoldshafen)
12. Mobile Animal Disease Control Center (Dörverden-Barme)

*

1. Ang mga espesyal na pwersa sa pambansang konsepto ng ABC deployment

ni Gerhard Piper

Sa Pederal na Republika mayroong humigit-kumulang 1.600 na aksidenteng operasyon (mga may sakit na nuclear power plant, bio-tech na kumpanya at mga kemikal na halaman). Bilang karagdagan, humigit-kumulang 340 milyong tonelada ng mga mapanganib na kalakal ang dinadala taun-taon sa pamamagitan ng kalsada, tren o hangin. Mayroon ding mga nuclear na pagnanakaw, tulad ng serye ng mga pagnanakaw ng americium-241 mula noong Disyembre 2008 sa Denmark at Germany. (1) Ang isa pang kadahilanan ng panganib ay ang lumalaking panganib ng mga pag-atake ng mega-terorista. Matapos ang pag-atake ng anthrax sa USA noong Setyembre / Oktubre 2001 (5 patay, 22 nasugatan, 120.000 maling alarma) mayroong humigit-kumulang 5.000 "copycat acts" ng mga libreng sakay sa FRG Germany ay lalong nanganganib sa susunod na 5 hanggang 10 taon. "Alam din namin na ang Alemanya ay nasa aming mga pasyalan," ipinahayag ni Chancellor Angela Merkel noong Setyembre 8, 2009 sa kanyang pahayag ng gobyerno sa masaker na dulot ng pag-atake ng German-American sa dalawang tanker truck. (2) Upang hindi hayaan ang mga gastos sa pagtatanggol laban sa mga mega-terorista na lumubog sa astronomical na taas, ang pambansang konsepto ng proteksyon ng NBC ay higit na nakabatay sa tinatawag na "mga espesyal na pwersa", na ang mga kapasidad ng tauhan at teknikal na mapagkukunan ay limitado.

1. Proteksyon ng sibil at proteksyon ng NBC

Ayon sa pederal na sistemang legal ng Pederal na Republika ng Alemanya, ang mga pederal na estado ay may pananagutan para sa kontrol ng sakuna (Artikulo 30 ng Batayang Batas) at ang Federation o ang Pederal na Pamahalaan ay eksklusibong responsable para sa proteksyong sibil (Artikulo 73, Talata 1 ng Batayang Batas). Sa pagsasagawa, ang mahigpit na legal na paghihiwalay na ito ay bahagyang inalis, dahil ang mga pwersang proteksyong sibil ay kinuha mula sa mga kawani at mga organisasyon (brigada ng bumbero at mga organisasyon ng tulong) na nagbibigay din ng mga serbisyong pang-emerhensiya kung sakaling magkaroon ng mga sakuna. Samakatuwid, nasa pansariling interes ng pederal na pamahalaan na suportahan ang mga serbisyong pang-emerhensiya para sa pagkontrol sa kalamidad (KatS) ng mga pederal na estado na may mga pondo at materyal upang hindi direktang maisulong ang proteksyong sibil. Sa loob ng mga dekada, ipinaubaya ng pederal na pamahalaan ang "federal na kagamitan" nito sa mga boluntaryong fire brigade at mga organisasyon ng tulong sa ilalim ng pribadong batas (Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, German Red Cross, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser-Hilfsdienst , atbp.) nang libre Gamitin kung sakaling magkaroon ng mga sakuna at aksidente (Art. 35 GG): 8.103 mga makina ng bumbero, mga sasakyang medikal ng tropa, mga four-wheelers, mga combo ng pangangalaga, mga kusina sa bukid, atbp. Sa kabilang banda, gagawin ng pederal na pamahalaan ang nagawang bawiin ang mga kakayahan ng estado sa - hindi pa idineklara - kaso ng proteksyong sibil sa ngayon na isang legal na batayan para sa magkaparehong "dobleng benepisyo".

Bagama't patuloy na susuportahan ng pederal na pamahalaan ang kontrol sa sakuna ng mga pederal na estado sa mga lugar ng proteksyon sa sunog, proteksyon ng NBC, mga serbisyong medikal at suporta, hindi na bibigyan ng pederal na pamahalaan ang mga yunit ng KatS ng mga pederal na estado ng mga bagong sasakyan sa buong board. ayon sa "prinsipyo ng watering can", ngunit nakatuon lamang sa pagsangkap sa tinatawag na task forces. Ang kaukulang "Federal Concept for Equipping Supplementary Disaster Protection" ay nagkakaisang pinagtibay ng Conference of Interior Ministers (IMK) noong Hulyo 27, 2009 at nagbibigay ng para sa pederal na paggasta na 57 milyong euro taun-taon sa loob ng sampung Taon na ang nakalipas. Ayon sa iba't ibang mga mapagkukunan, ang pederal na pamahalaan ay nagpaplano na bumili ng 5.036 hanggang 5.120 na mga bagong kotse sa presyong humigit-kumulang 500 milyong euro, na magiging iba sa mga lumang sasakyan dahil sa kanilang makabagong disenyo (mga sasakyan ng grupong panlaban sa sunog, mga troli ng kagamitan, tubig sa logistik. supply, pangangalaga sa mga troli ng kagamitan, mga bagon ng istasyon ng pangangalaga, mga troli ng kagamitan sa serbisyong medikal ) ay naiiba. Ang mga ito ay inilaan para sa analytical task forces, ang medical task forces at ang tinatawag na supplementary equipment sa ABC area.

Kasabay nito, ang pederal na pamahalaan ay sa unang pagkakataon na ipinapalagay ang sarili nitong mga kakayahan sa pagkontrol sa kontrol ng kalamidad. Opisyal, ito ay iniharap sa paraang ang pederal na pamahalaan - sa pagsang-ayon sa mga pederal na estado - ay gustong isaalang-alang "ang pangangailangan para sa koordinasyon patungkol sa mga espesyal na sitwasyon ng pinsala" Samantala, mayroon itong sariling sentro ng pagpapatakbo, ang Karaniwang Pag-uulat at Situation Center (GMLZ), na nakabatay naman sa isang malawak na database system para sa mga emerhensiya at emerhensiya, ang tinatawag na German Emergency Preparedness and Information System (deNIS II).(plus)), maaaring bumagsak.

Para sa reporma, ang lumang Civil Protection Act (ZSG) ng 1997 ay kailangang baguhin ng Civil Protection Amendment Act (ZSGÄndG) ng Abril 2, 2009. (3). Ang bagong Civil Protection and Disaster Relief Act (ZSKG) ay nagsimula noong Abril 9, 2009. Ang matagal nang kasanayan na ang mga pederal na estado ay gumagamit ng mga bahagi ng proteksyong sibil na ibinigay ng pederal na pamahalaan para sa kanilang mga operasyon sa pagkontrol sa sakuna ay binigyan ng legal na batayan sa unang pagkakataon.

Kaya sinasabi sa ZSKG:

"Seksyon 16 Mga Panukala sa Koordinasyon; Pamamahala ng mapagkukunan

(1) Ang mga pasilidad at probisyon ng Federal Office for Civil Protection at Disaster Relief, partikular sa larangan ng pagtatasa at pagtatasa ng sitwasyon gayundin ang ebidensya at brokerage ng bottleneck resources, ay maaari ding gamitin upang suportahan ang isang Lupain sa konteksto ng tulong administratibo sa ilalim ng Artikulo 35 (1) ng Batayang Batas.

(2) Kasama rin sa suportang tinutukoy sa talata 1 ang koordinasyon ng mga hakbang sa pagtulong ng Pederal na Gobyerno kung humiling ang kinauukulang Lupain o Lupain. Dapat tukuyin ng pederal na pamahalaan kung aling mga hakbang ang ikoordina ng pederal na pamahalaan sa kasunduan sa Lupa o Lupain na kinauukulan.

(3) Ang pananagutan ng mga pederal na estado para sa pamamahala ng krisis sa pagpapatakbo ay nananatiling hindi naaapektuhan.

(4) Ang Confederation ay nagpapanatili ng mga instrumento sa koordinasyon. Ang panawagan para sa mga istruktura ng pamamahala ng pederal na krisis upang isagawa ang sarili nitong mga gawain ay nananatiling hindi naaapektuhan.

§ 17 pangongolekta at paggamit ng data

(1) Hangga't kinakailangan upang matupad ang mga gawain nito ayon sa Seksyon 16, ang Federal Office for Civil Protection and Disaster Assistance ay maaaring mangolekta at gumamit ng impormasyon, kabilang ang personal na data, tungkol sa potensyal na tulong at tungkol sa mga bagay at pasilidad ng imprastraktura na may kaugnayan para sa sibil. proteksyon at kontrol sa kalamidad. Kabilang dito, sa partikular, ang impormasyon tungkol sa

1. Mga tauhan, materyal at potensyal na imprastraktura para sa pangkalahatang pag-iwas sa panganib,

2. Mga establisyimento, pasilidad at sistema kung saan maaaring lumitaw ang mga karagdagang panganib sakaling magkaroon ng sitwasyon ng pinsala (potensyal sa peligro),

3. Mga imprastraktura, ang kabiguan nito ay seryosong makapipinsala sa suplay ng populasyon (mga kritikal na imprastraktura), at

4. Mga bagay na, dahil sa kanilang simbolikong kapangyarihan o sukat, ay posibleng mga target para sa mga pag-atake (mga endangered object). (...)

Seksyon 31 Paghihigpit ng Mga Pangunahing Karapatan

Ang mga pangunahing karapatan ng pisikal na integridad (Artikulo 2, Talata 2, Sugnay 1 ng Batayang Batas), kalayaan ng tao (Artikulo 2, Talata 2, Sugnay 2 ng Batayang Batas), kalayaan sa paggalaw (Artikulo 11, Talata 1 ng ang Batayang Batas) at ang hindi maaaring labagin ng tahanan ( Artikulo 13 ng Batayang Batas) ay pinaghihigpitan alinsunod sa batas na ito. "(4)

Sa pagpupulong nito noong Marso 25, 2002 sa Hanover, nagpasya ang Working Group V ng Conference of Interior Ministers sa isang nagtapos na konsepto ng apat na antas ng proteksyon at pangangalaga bilang bahagi ng tinatawag na "Bagong Diskarte para sa Proteksyon ng Populasyon sa Germany. ", na ipinatupad noong Hunyo 5, 2002 ng IMK ay opisyal na pinagtibay.

- Proteksyon at antas ng supply I:
pamantayan, pang-araw-araw na proteksyon,

- Proteksyon at antas ng supply II:
pamantayan, komprehensibong pangunahing proteksyon,

- Proteksyon at antas ng supply III:
pinataas na proteksyon para sa mga nanganganib na rehiyon at pasilidad,

- Antas ng proteksyon at pangangalaga IV:
Espesyal na proteksyon sa tulong ng mga espesyal na pwersa (task forces) para sa mga espesyal na panganib na magkasamang tinukoy ng pederal at estadong pamahalaan. (5)

Katulad ng pangkalahatang konsepto ng proteksyon kasama ang apat na antas ng supply nito, isang apat na antas na konsepto ng CBRN (CBRN = Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) ay partikular ding binuo para sa mga panganib sa NBC:

- Proteksyon at antas ng supply I:
Pangunahing supply ng mga bahagi ng CBRN

Ang pamantayang pang-araw-araw na proteksyon ng populasyon ay dapat pangasiwaan gamit ang lokal na paraan ng pag-iwas sa panganib. Sa limitadong lawak, magagamit din ng mga yunit ng munisipal na propesyonal at boluntaryong fire brigade ang kanilang mga kagamitan, na ginagamit nila para sa normal na paglaban sa sunog, para sa depensa ng NBC: mga gas detection tube at breathing apparatus. Bilang karagdagan, ang mga yunit ng fire brigade ay nilagyan sa iba't ibang antas ng kagamitan sa pagsukat ng teknolohiya ng troli (GW Mess).

- Antas ng proteksyon at pangangalaga II:
Comprehensive at standardized CBRN exploration at decontamination

Mula sa antas ng supply II, bilang karagdagan sa mga kagamitang pang-munisipyo, ginagamit ang "mga pandagdag na kagamitan ng pederal na pamahalaan sa proteksyon ng NBC": Ang orihinal na plano noong dekada nineties ay nagsasaad na ang bawat isa sa (kasalukuyang) 301 rural na distrito ng Aleman at 107 independiyenteng lungsod na may tatlong NBCs each -Exploring vehicles (ABC-ErkKW). Dahil sa gastos, sa wakas ay nabawasan ang bilang sa kabuuang 450 explorer, kaya karamihan ay isa bawat distrito o lungsod. Ang mga unang explorer ay ipinakilala noong 2001, samantala 371 sasakyan ng Fiat Ducato 230 L type ang naitayo na aktwal na ipinakilala. Ginagamit sila ng mga fire brigade at mga organisasyon ng tulong (DRK at DLRG). Ang mga explorer ay nilagyan ng Geiger counter Thermo FG 40 G-10, isang photoionization detector (Auer ITOX) at isang ion mobility spectrometer (Bruker RAID-1) Limitado lamang na bilang ng mga kemikal ang malinaw na matutukoy sa explorer. Mula noong Hulyo 2009, ang umiiral na Fahr nakamoderno ang saksi. Ang "na-upgrade" na bersyon ay magkakaroon ng bagong computer na may mas user-friendly na software at - marahil mula Disyembre 2009 - isang backpack para sa pagkuha ng mga organic na sample. Sa panlabas, ang pagkakaiba lamang sa pagitan ng bago at lumang bersyon ay mayroong apat na kulay pilak mga suction nozzle sa harap ng kanang bahagi ng pinto .

Iniisip ng orihinal na plano na hanggang limang explorer ang gagabayan mula sa isang mobile command post sa panahon ng isang misyon. Gayunpaman, ang pagkuha nitong tinatawag na measurement control component (MLK) ay naantala ng mga taon. Ang isang prototype (BN-8026) ay binuo ng Institute for Automation Technology sa University of Bremen at sinubukan ng Bremen Fire Department. Ang opisyal na tender para sa proyekto ay inaasahang lalabas sa industriya ngayong taon. 104 MLK ay dapat makuha sa mga darating na taon.

Parallel sa pagkuha ng mga explorer, ang mga distrito ay dapat na nilagyan ng 450 bagong mga trak para sa personal na decontamination ng uri ng MAN 10.163 LAEC. Samantala, 374 sa mga tinatawag na Dekon-P na ito ang nabili para sa mga fire brigade at mga organisasyon ng tulong. Sa kanilang mga pneumatic shower tents, hanggang 50 tao ang maaaring ma-decontaminate kada oras. Bilang karagdagan, sa pagitan ng 2001 at 2006, ang pederal na pamahalaan ay bumili ng mahigit 53.000 NBC protective suit (overgarment at liquid-tight overalls) para sa mga fire brigade at mga organisasyon ng tulong. Nakatanggap ang mga paramedic ng kaunting pagsasanay sa proteksyon ng NBC.

- Proteksyon at antas ng supply III:
karagdagang mga sasakyang ABC sa mga lugar ng panganib

Habang ang mga nabanggit na explorer at Dekon-P na sasakyan ay ginagamit sa buong bansa sa Germany, isa pang 50 o 51 ABC explorer at 61 Dekon-P 2+ (para sa Medical Task Forces) ang kinukuha para sa pagtutok ng panganib. Ang pederal na kabisera ng Berlin, ang mga estado ng lungsod (Hamburg at Bremen) at ang mga lokasyon ng mga industriyang nuklear at kemikal ay itinuturing na mga lugar na mapanganib. Ang mga ito ay binigyan ng kagustuhan na paghahatid, iyon ay, habang ang ilan sa mga distrito ay naghihintay pa rin para sa "kanilang" mga explorer, ang mga pangunahing panganib na lugar ay kumpleto na sa kagamitan na sporadically.

Ayon sa isang resolusyon ng Conference of Ministers of the Interior (IMK) noong Hulyo 27, 2007, ang sumusunod na pamamahagi ng 950 ABC explorers at decon P na sasakyan ay hinahangad: Baden-Württemberg (93 units), Bavaria (102), Berlin ( 20), Brandenburg (36 ), Bremen (7), Hamburg (12), Hesse (52), Mecklenburg-Western Pomerania (36), Lower Saxony (98), North Rhine-Westphalia (138), Rhineland-Palatinate (72 ), Saarland (12), Saxony (58), Saxony-Anhalt (48), Schleswig-Holstein (30) at Thuringia (46 na kopya). (6) Bilang karagdagan, dahil sa densidad ng populasyon nito at sa antas ng industriyalisasyon nito, ang North Rhine-Westphalia ay nagtatayo ng isang "Measuring Train NRW" na pagmamay-ari ng estado na may limang karagdagang ABC explorer at isang decontamination area ("Injured Decontamination Area 50 NRW") na may lalagyan ng decon roll-off. (7)

- Antas ng proteksyon at pangangalaga IV:
Mga espesyal na pwersa

Ang pamahalaang pederal at estado ay magkatuwang na responsable sa pagbibigay ng espesyal na proteksyon sa tulong ng mga espesyal na pwersa (task forces). Ang mga serbisyong pang-emergency sa site ay dapat suportahan ng pinakamalapit, espesyal na gamit at sinanay na Analytical Task Forces (ATF). Ang mga ito ay ipinamamahagi sa pitong base sa Germany (Berlin, Hamburg, Heyrothsberge, Munich, Mannheim, Cologne at Dortmund) at gagamitin sa loob ng radius na 200 kilometro bawat isa.

Sa teorya, ang mga unang pwersa mula sa fire brigade at rescue service ay dapat dumating sa pinangyarihan mga 8 minuto pagkatapos ng isang aksidente na may mapanganib na mga kalakal - wala pa ring proteksyon ng NBC. Ang mga unang resulta ng reconnaissance ng mga ABC explorer ng lokal na fire brigade ay dapat na makukuha pagkatapos ng 30 minuto at pagkatapos ng humigit-kumulang 50 minuto ang decon-P ay dapat magsimula sa decontamination ng mga unang biktima. Pagkatapos ng humigit-kumulang 2 hanggang 3 oras, ang pinakamalapit na ATF kasama ang espesyal na teknolohiya nito ay dapat na nasa kamay para sa reinforcement upang mas tumpak na matukoy ang mapanganib na substance upang masimulan ang angkop na mga hakbang sa pagpigil. Bilang karagdagan, ang mga rescue worker sa site ay dapat palakasin ng isa o higit pa sa 61 Medical Task Forces (MTF), na may mga espesyal na kapasidad para sa pag-decontamination ng mga pinsala. Ang mga ATF at MTF ay bumubuo ng tinatawag na "pangunahing bahagi" ng konsepto ng kagamitan ng CBRN. Opisyal ang mga ito na tinutukoy bilang "mga espesyal na pwersa", ngunit ang pagkakategoryang ito ay dapat tingnan nang may pag-iingat: Bagama't ang mga ATF ay binubuo ng mga dalubhasang propesyonal na bumbero, ang Ang mga MTF ay binubuo ng mga boluntaryong paramedic Karagdagang pagsasanay nang magkasama. Bilang karagdagan sa mga ATF at MTF, may ilang mga espesyal na yunit na ginagamit sa mga espesyal na sitwasyon sa ABC.

Bilang karagdagan sa pagpapalawak ng mga yunit ng NBC, ginawa rin ng mga awtoridad ang gawain ng pagpaplano ng pagpapatakbo: mayroong isang hiwalay na plano ng fire brigade o plano sa pagkontrol ng kalamidad (K plan) para sa bawat operasyon ng insidente. Sa kaso ng mga supra-regional na epidemya, ang National Pandemic Plan o ang Smallpox Alert Plan ay magkakabisa. Mayroong hindi bababa sa isang kumpidensyal na pederal at balangkas ng estado na plano upang labanan ang bio-terrorism. Kung kinakailangan, maaari kang bumalik sa mga batas at regulasyon sa seguridad.

*

Pinagmulan:

(1) NN: Radiant Prey, Die Zeit, Agosto 27, 2009,
Online: http://www.zeit.de/2009/36/Schmutzige-Bombe

(2) Merkel, Angela: Deklarasyon ng Pamahalaan, sa: German Bundestag, Stenographic Report, Plenary Protocol 16/232, Berlin, Setyembre 8, 2009, p. 300,
Online: http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/16/16233.pdf

(3) German Bundestag: draft na batas ng pederal na pamahalaan - draft ng isang batas na nagsususog sa batas sa proteksyong sibil, naka-print na bagay 16/11338, Berlin, 10 Disyembre 2008,
Online: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/113/1611338.pdf

(4) Batas sa proteksyong sibil at tulong sa pederal na kalamidad, Berlin, 2009,

(5) Federal Office of Administration - Academy for Crisis Management, Emergency Planning and Civil Protection (ed.): Bagong diskarte para protektahan ang populasyon sa Germany, Bonn-Bad Godesberg, 2003,

(6) German Bundestag: Sagot ng Federal Government sa isang maliit na tanong mula sa mga MP na sina Hartfrid Wolff (Rems-Murr), Jens Ackermann, Dr. Si Karl Addicks, isa pang miyembro ng parlamento at ang parlyamentaryong grupo ng FDP, ay nakalimbag na bagay 16/6867, Berlin, Oktubre 29, 2007,

(7) Ministri ng Panloob ng Estado ng North Rhine-Westphalia: Konsepto sa proteksyon ng NBC NRW - "Pagsukat ng tren NRW"
Online: http://www.idf.nrw.de/service/downloads/pdf/2009_07_17_abc_schutzkonzept_messzug_nrw.pdf

 

***


tuktok ng pahinangPataas na Arrow - Hanggang sa tuktok ng pahina

***

Apela para sa mga donasyon

- Ang THTR-Rundbrief ay inilathala ng 'BI Environmental Protection Hamm' at pinondohan ng mga donasyon.

- Samantala, ang THTR-Rundbrief ay naging isang napapansing daluyan ng impormasyon. Gayunpaman, may mga patuloy na gastos dahil sa pagpapalawak ng website at pag-print ng karagdagang mga sheet ng impormasyon.

- Ang THTR-Rundbrief ay nagsasaliksik at nag-uulat nang detalyado. Para magawa natin iyon, umaasa tayo sa mga donasyon. Masaya kami sa bawat donasyon!

Mga Donasyon account:

Pangangalaga sa kapaligiran ng BI Hamm
Layunin: THTR circular
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


tuktok ng pahinangPataas na Arrow - Hanggang sa tuktok ng pahina

***

GTranslate

deafarbebgzh-CNhrdanlenettlfifreliwhihuidgaitjakolvltmsnofaplptruskslessvthtrukvi
luegenbaron-trump.jpg