คุณต่อต้านการยืดกล้ามเนื้ออย่างเด็ดขาด ดังนั้น ความคิดที่จะปล่อยให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทำงานต่อไปอีกหน่อยโดยไม่มีแท่งเชื้อเพลิงใหม่?