28. november 2013

Pressmeddelande

Miljödepartementet presenterar en rapport om det möjliga sambandet mellan cancer och den tidigare THTR Hamm-reaktorn

Utvärdering av det epidemiologiska cancerregistret NRW ser ingen påverkan på cancer i den omgivande befolkningen

++ SÄNDBLOCKERINGSPERIOD, 28 november 2013, 01:00 +++

En aktuell utvärdering på uppdrag av NRW:s miljöministerium ser för närvarande inget inflytande från den tidigare kärnreaktorn THTR Hamm på cancer i den omgivande befolkningen. Detta bekräftas av en rapport från det epidemiologiska cancerregistret i Nordrhein-Westfalen, som undersökte cancerfrekvensen i befolkningen. För detta ändamål analyserades cancerfrekvenserna i de kringliggande kommunerna Hamm, Beckum, Ahlen, Lippetal och Welver. "Människorna som bor nära den före detta kärnreaktorn behöver säkerhet att de inte utsätts för några hälsorisker, eftersom deras hälsa har högsta prioritet", sa Nordrhein-Westfalens miljöminister Johannes Remmel när han presenterade den epidemiologiska rapporten Cancerregistret NRW i Düsseldorf. Men rapporten väcker också en öppen fråga, som delstatsregeringen nu kommer att driva på med kraft. NRW-cancerregistret har hittat en abnormitet i sköldkörtelcancersjukdomar. En statistiskt signifikant ökad andel av sköldkörtelcancer hos kvinnor hittades här mellan 2008 och 2010.

Bakgrunden till rapporten var det ökande antalet förfrågningar från medborgare i regionen. Ministeriet har därför reagerat som en försiktighetsåtgärd på lokalbefolkningens oro och beställt en utvärdering av det epidemiologiska cancerregistret i Nordrhein-Westfalen. Resultaten av den statistiska utvärderingen är nu tillgängliga. Den avvecklade reaktorn i Hamm-Uentrop hade nyligen hamnat i fokus på grund av misstanken om att radioaktiva PAC-sfärer hade rymt från reaktorn och ut i miljön. Detta bekräftades dock inte. Enligt den nuvarande teknikens ståndpunkt var kulorna som hittades sfäriska komponenter av gödningsmedel som innehöll omvandlarkalk. Dessutom inträffade en incident 1986 inom THTR där radioaktivitet släpptes ut. För att förtydliga diskussionen om misstänkta canceransamlingar jämfördes utvalda cancersjukdomar i befolkningen från åren 2008 till 2010 med de i ett referensområde i den aktuella utvärderingen. Senare uppgifter finns ännu inte tillgängliga.

De viktigaste resultaten av analysen:

- För cancer i matstrupen, tarmen, lungorna och bronkierna, bröstet, äggstockarna och myeloida och akuta lymfatiska leukemier visade studieregion Hamm och de omgivande samhällena Ahlen, Beckum, Lippetal och Welver inga märkbara ansamlingar jämfört med referensregionen Recklinghausen-distriktet.

– Däremot har NRW:s cancerregister identifierat en abnormitet i sköldkörtelcancersjukdomar. En statistiskt signifikant ökad andel av sköldkörtelcancer hos kvinnor hittades här mellan 2008 och 2010. Enligt resultaten är den standardiserade incidensen för sköldkörtelcancer hos kvinnor i studieregionen 2008 och 2010 1.64. Enligt cancerregisterrapporten kan detta tolkas som en 64% ökad risk att utveckla sköldkörtelcancer. Detta gäller endast i jämförelse med den valda referensregionen.

- Den typ av sköldkörteltumörer som observerats är dock sådan att de upptäcktes och rapporterades i ett tidigt skede (små tumörer). Cancerregistret beskriver därför regionalt intensiva aktiviteter för tidig upptäckt av sköldkörtelcancer (intensiv screening) som en möjlig orsak till de observerade ökningarna av frekvensen av sköldkörtelcancer.

- Strålningsexponering som orsak, till exempel från THTR Hamm, verkar dock osannolik, eftersom inga avvikelser påträffades vid sköldkörtelcancer hos män. Om strålning var orsaken borde det ha funnits en ansamling av cancer även här. Men så är inte fallet. Dessutom hittades inga abnormiteter i tumörer av snabbt delande cellaggregat (blodbildande system/leukemi), som vanligtvis är förknippade med strålningsexponering. Om man därutöver antar strålexponering i samband med en incident vid THTR 1986 skulle man förvänta sig att eventuella effekter skulle bli märkbara under undersökningsperioden vid ett ökat antal sjukdomsfall hos yngre jämfört med äldre åldersgrupper. De åldersspecifika analyserna bekräftar dock inte denna misstanke. Dessutom visar utvärderingen av cancerregistret för andra regioner i Nordrhein-Westfalen som inte ligger i närheten av en reaktor också en ökad förekomst av sköldkörtelcancer hos kvinnor. Enligt nuvarande kunskapsläge har resultaten i studieregionen inget unikt försäljningsargument.

Ändå markerar den statistiska analysen en abnormitet som delstatsregeringen kommer att ha ytterligare undersökt. Vi vill få så mycket klarhet som möjligt och fortsätter därför att utreda, sa minister Remmel, och har skickat frågan vidare till Epidemiologiska cancerregistret. Dessutom vill vi också inhämta bedömningar från relevanta institut på federal nivå för att inkludera ytterligare expertutlåtanden. Incidensen av sköldkörtelcancer har ökat markant i Tyskland och andra länder i Europa de senaste åren. Denna trend är mer uttalad hos kvinnor än hos män. Detta bekräftas av siffror som Robert Koch-institutet presenterar i sina årsrapporter.

Cancerregister är anläggningar för att samla in, lagra och tolka information om cancer och personer som drabbats av den. Epidemiologiska cancerregistret i Nordrhein-Westfalen är ett ideellt företag. gGmbH:s uppgift är att förvalta och underhålla det epidemiologiska cancerregistret i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Weitere Informationen:
www.umwelt.nrw.de

Ytterligare information erbjuder:

www.krebsregister.nrw.de
www.krebsdaten.de

Medborgarinitiativet Hamm kommer noggrant att arbeta igenom detta pressmeddelande och följande rapport (PDF-fil) och kommentera dem så snart som möjligt.

"Rapport från det epidemiologiska cancerregistret NRW GmbH till ministeriet för klimatskydd, miljö, jordbruk, natur och konsumentskydd i delstaten Nordrhein-Westfalen"


En första, preliminär bedömning av BI några timmar efter publiceringen av cirka 20 sidor pressmeddelande och studie av NRW:s miljöministerium:

Vi avvisar uttalandet av miljöminister Remmel att 1986 endast "en mycket liten mängd radioaktiva aerosoler släpptes ut från anläggningen" som en bagatellisering av incidenten i THTR. Operatörerna avbröt inspelningarna av mätremsorna vid tidpunkten för händelsen. Remmels påstående kan lika gärna komma från RWE:s PR-avdelning och kan inte bevisas. Snarare mättes tiotusentals Bequerels med olika mätinstrument i omedelbar närhet av THTR under de första dagarna och veckorna. Se även:

http://www.reaktorpleite.de/nr-139-juni-2012.html

Undersökningstiden för Epidemiologiska cancerregistret är bara tre år från 2008 till 2010! De viktiga 22 åren innan lämnas utanför denna utredning. Men det är just denna period som är av största intresse. Under decennier har myndigheter och ansvariga regeringar medvetet misslyckats med att få fram statistik om denna tid. Uppenbarligen ville de inte låta en diskussion om cancerfall nära THTR, som var irriterande för dem, uppstå i första hand.

Det är desto mer anmärkningsvärt att det 27 år efter händelsen konstaterades att 64 % mer sköldkörtelcancer förekom hos kvinnor i Hamm-området än i andra jämförbara regioner. Följande aktuella citat från ntv om de olika effekterna av artificiell radioaktivitet på kvinnor och män:

– Biostatistiker, strålningsbiologer och humangenetiker har länge letat efter en förklaring till varför artificiell strålning har olika effekter på könen. Detta inkluderar "fenomenet förlorade flickor". För detta ändamål fastställde forskare som arbetade med biomatematiker Hagen Scherb från Helmholtz Center i München ett "imponerande underskott av flickor" inom en 40-kilometers radie från mellanlagringsanläggningen i Gorleben. Och sedan 1995, när de första Castor-behållarna med radioaktivt avfall rullade in i regionen."

Aus: http://www.n-tv.de/politik/Mehr-Krebs-am-Atomreaktor-Hamm-Uentrop-article11810801.html

Det vore viktigt att förlänga utredningstiden till hela 27 år efter händelsen.

Horst Blume

*

Vidare till: Tidningsartikel 2013

***


FörstasidanUpp-pil - Upp till toppen av sidan

***

Vädja om donationer

- THTR-Rundbrief publiceras av 'BI Umwelt Hamm e. V. ' - Postfach 1242 - 59002 Hamm och finansieras av donationer.

– THTR-Rundbriefen har under tiden blivit ett mycket uppmärksammat informationsmedium. Det finns dock löpande kostnader på grund av utbyggnaden av webbplatsen och utskrift av ytterligare informationsblad.

- THTR-Rundbrief undersöker och rapporterar i detalj. För att vi ska kunna göra det är vi beroende av donationer. Vi är glada över varje donation!

Donationer konto:

BI miljöskydd Hamm
Syfte: THTR-cirkulär
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


FörstasidanUpp-pil - Upp till toppen av sidan

***

 

GTranslate

deafarbebgzh-CNhrdanlenettlfifreliwhihuidgaitjakolvltmsnofaplptruskslessvthtrukvi
rb-140-title-picture.jpg