Kärnkraftsvärlden Historien om uran
AGNES och kärnkraftsolyckorna Radioaktiv låg strålning?!
Uran transporteras genom Europa ABC-distributionskonceptet

INES och listan över incidenter och olyckor i kärntekniska anläggningar

***

INES? Vem f... är INES?

(INES - International Nuclear Event Scale) International Nuclear and Radiological Event Scale (INES) är ett verktyg för att förmedla säkerhetsbetydelsen av nukleära och radiologiska händelser till allmänheten, men INES har mer än ett problem...

 

***


Årens radioaktiva händelser:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

2017

-------------------------------------------------- -------------------------

Svampmolnet står för atom- eller vätebomber, också i testsammanhang03. September 2017 Kärnvapen provar mark

Nordkoreas sjätte kärnvapenbombtest

P'unggye-ri

-

wikipedia

Nordkoreas kärnvapenprogram

Den 03 september 2017 klockan 11:00 lokal tid registrerade jordbävningsövervakningsstationer över hela världen en artificiellt orsakad jordbävning i Nordkorea. Enligt den kinesiska jordbävningsbyrån hade den en magnitud på 6,3 – myndigheten använde den för att korrigera initiala amerikanska mätningar som initialt indikerade 5,6. Nordkorea tillkännagav det framgångsrika testet av en vätebomb. Liksom i de tidigare testerna låg hypocentret i Kilchu-regionen i nordöstra delen av landet, vilket också är där P'unggye-ri kärnvapentestplats ligger.

Hittills var det den sista av totalen 2056 Kärnvapenprover över hela världen...

Som en konsekvens av detta kärnvapenprov kommer FN:s säkerhetsråd att besluta att ytterligare skärpa sanktionerna mot Nordkorea ...

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

2016

-------------------------------------------------- -------------------------

Svampmolnet står för atom- eller vätebomber, också i testsammanhang09. September 2016Kärnvapen provar mark

Nordkoreas sjätte kärnvapenbombtest

P'unggye-ri

-

wikipedia

Nordkoreas kärnvapenprogram

Den 09 september 2016 runt 2:30 CET registrerade jordbävningsstationer i Sydkorea, Kina, USA och Europa en jordbävning med magnituden 5,3 i Nordkorea. Några timmar senare meddelade Nordkorea att man framgångsrikt hade testat en atombomb.

Som en konsekvens av detta kärnvapenprov kommer FN:s säkerhetsråd att besluta att ytterligare skärpa sanktionerna mot Nordkorea ...

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

Svampmolnet står för atom- eller vätebomber, också i testsammanhang04. Januari 2016Kärnvapen provar mark

Nordkoreas sjätte kärnvapenbombtest

P'unggye-ri

-

wikipedia

Nordkoreas kärnvapenprogram

Den 06 januari 2016 runt 2:30 CET registrerade jordbävningsstationer i Sydkorea, Kina, USA och Europa en artificiellt orsakad jordbävning med en magnitud på 5,1 i Nordkorea. Ungefär en timme senare meddelade Nordkorea det framgångsrika testet av en vätebomb. 

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

2015

-------------------------------------------------- ------------------------

INES kategori 218. augusti 2015

Blaaiis, FRA 

-

Överexponering av en arbetare utöver den lagliga gränsen.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Blaaiis

Den 18 augusti 2015 exponerades en arbetare för nivåer av strålning som översteg riktlinjerna. Händelsen klassificerades som en INES nivå 2-incident.

-

wikipedia

Blaaiis

Byggandet av de två första reaktorblocken började den 1 januari 1977. Enhet 1 togs i bruk den 12 juni 1981 och enhet 2 den 17 juli 1982. Den 1 april 1978 påbörjades bygget av ytterligare två reaktorblock, som togs i drift den 16 maj 1983 och 17 augusti 1983.

År 2020 tillkännagav den franska regeringen en förlängning på 10 år för alla reaktorer i drift med ytterligare 10 år från 40 till 50 år. Detta godkändes av den franska tillsynsmyndigheten 2021 på villkor ...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 128. kan 2015

Cattenom, FRA

-

Oväntad öppning av en ventil i det sekundära systemet, vilket resulterar i en ångläcka.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

Cattenom

Den 28 maj 2015 fastnade en ventil på sekundärkylningen av reaktorblock 1 i öppet läge och släppte ut ånga till omgivningen. Vattennivån i en ansluten ånggenerator sjönk; för att undvika ett kraftutbrott stängdes reaktorblocket automatiskt av i en nödsituation. Enligt INA kan ånggeneratorn ha skadats; i händelse av ytterligare skador kan radioaktivitet strömma ut i miljön, men detta hände inte ...

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Cattenom

Cattenoms kärnkraftverk ligger i Lorraine-regionen norr om Metz vid Mosel och ligger bara några kilometer från de tyska och luxemburgska gränserna. På grund av närheten till gränsen, de frekventa haverierna och de dåliga säkerhetsstandarderna kräver Rheinland-Pfalz, Saarland och Luxemburg upprepade gånger att systemet ska stängas ...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

2014

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 117. kan 2014

Tarapore, Maharashtra, IND

(AGNES - Klassificering!)

-

Överdosering av en arbetare under en överföringsprocess av en bestrålad neutrondetektor.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Tarapore

Enligt en rapport från maj 2015 planerades en utbyggnad av tomten med två enheter med totalt 1.000 XNUMX MW; någon tidtabell för detta gavs inte.

utarmning, fördrivning och sjukdom

Dokumentären filmad 2013"Hög kraft" klargjorde i intervjuer de förödande effekterna av kärnkraftverket i Tarapur på de människor som har protesterat mot anläggningen sedan 1999, och den indiska statsmaktens hänsynslösa agerande. Polisen körde ut dem från sina byar och rensade deras hus med bulldozers På grund av det varma kylvattnet lider "Många av tidigare okända sjukdomar som cancer, hjärt-, luftvägs- och njursjukdomar, infertilitet, missfall, hög spädbarnsdödlighet, hjärnskador och funktionsnedsättningar."

Filmen, som är förbjuden i Indien, är regisserad av Pradeep Indulkar, som arbetade som ingenjör vid ett indiskt kärnkraftsforskningscenter i tolv år innan han blev anti-kärnkraftsaktivist...

-

wikipedia

Tarapore

Den 9 maj 1983 rapporterade dagstidningen The Times of India att kärnkraftverket i Tarapur var allvarligt radioaktivt förorenat och knappast kunde drivas. Prestigeobjektets anställda skulle exponeras för den joniserande strålningen långt över de officiellt och internationellt godkända riktvärdena.

Förutom generatorerna har PREFRE (Fuel Reprocessing Plant) och Advanced Fuel Fabrication Facility (AFFF) för tillverkning av MOX-bränsleelement och bränsleelement för lättvattenreaktorer (LWR) och tungvattenreaktorer (PHWR) också placerats på webbplatsen sedan 1982.

Sedan 1990 har det funnits en Waste Immobilization Plant (WIP), där kärnavfallet förglasas, och ett förvar (Solid Storage Surveillance Facility), som ska ta emot avfallet från Tarapur och Trombai senast 2010.

-

Kärnkraftsolyckor per land#Indien

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

2013

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 226. September 2013

Kepsar, NLD

-

Tre av sex styrstavar visade defekter och kraftverket fick stängas av i 5 månader.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

Institutet för energi

Enligt en rapport från Federal Office for Radiation Protection från 2014 stängdes LFR-reaktorn (Argonaut) i Schagen slutligen 2010. Bränsleelementen har sedan tagits bort. Högflödesreaktorn (HFR) i Petten är fortfarande i drift och är planerad att ersättas 2024 av en ny multifunktions-HFR av Pallas-typ.

Lista över kärnkraftsincidenter par pays

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Niederlande

Nederländerna har ett jämförelsevis litet kärnkraftsprogram. 1955 påbörjades byggandet av högflödesreaktorn (HFR) i Petten, med vilken man ville få erfarenhet av atomenergi ...

År 2020 gav Rutte-regeringen konsultföretaget Enco, som grundades 1994 av före detta medlemmar av Internationella atomenergiorganet (IAEA), i uppdrag att genomföra en pro-nukleär studie. Detta kom fram till att kärnkraft är en kostnadseffektiv energikälla för målet att minska CO2 och rekommenderade att förlänga livslängden på det befintliga kärnkraftverket och bygga nytt. Tre till tio nya kraftverk diskuterades.

I december 2021 meddelade den nya regeringen att den skulle bygga två nya kärnkraftverk och ge fem miljarder euro till dem. Dessutom ska löptiden för Borssele kärnkraftverk förlängas. Skälen som angavs var klimatförändringar och en ökad försörjningstrygghet med energi ...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

Svampmolnet står för atom- eller vätebomber, också i testsammanhang12. Februari 2013Kärnvapen provar mark

Nordkoreas 3:e kärnvapenprov

P'unggye-ri

-

wikipedia

Nordkoreas kärnvapenprogram

Den 12 februari 2013 runt 12:4 lokal tid (4,9:5,2 CET) registrerade jordbävningskontrollcenter i flera länder ett artificiellt orsakat skalv med en magnitud på 6 till 7 i Nordkorea. Hypocentret låg ungefär en kilometer under ytan i Kilchu-regionen i den nordöstra delen av landet, där kärnvapenprovplatsen P'unggye-ri ligger. Den statliga nyhetsbyrån KCNA hade tidigare meddelat en "högintensiv aktion". Efter jordbävningen tillkännagav KCNA ett underjordiskt test av ett lätt, miniatyriserat kärnvapen, men med större styrka än tidigare. Den explosiva kraften uppskattades av Sydkorea till 40 till XNUMX kiloton TNT-ekvivalent, vilket är ungefär hälften av den explosiva kraften hos Hiroshima-atombomben. Tyska experter från Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) uppskattade sprängkraften till XNUMX kiloton. 

Som en konsekvens av detta kärnvapenprov beslutade FN:s säkerhetsråd enhälligt den 7 mars 2013 att skärpa sanktionerna mot Nordkorea ...

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

2012

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 218. Januari 2012

Cattenom, FRA

-

wikipedia

Cattenom

Den 18 januari 2012 inträffade en incident på nivå INES 2. En saknad komponent hindrade inte tillbakaflödet i kylledningarna i lagringspoolen av bränsleelementen i enheterna 2 och 3. Förrådspoolen kunde ha tömts på ett okontrollerat sätt. Till följd av en funktionsstörning kunde kylvattenmatningsledningen i bassängen för använt bränsle - istället för att mata in vanligt vatten - suga in vatten från bassängen, vilket långsamt skulle tömma den och leda till större utsläpp av radioaktivitet. Normalt finns det en anordning för att avbryta denna sugprocess. I januari upptäcktes det i Cattenom att detta aldrig hade installerats i block 2 och 3. Om bassängen hade tömts där hade sista motåtgärden varit att pumpa in externt vatten, till exempel från ån, med tankbrandbilar och slanganslutningar. INES 2...

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Cattenom

I juli 2012 ställde den franska kärnkraftsmyndigheten (ASN) krav på att operatören Électricité de France (EDF) skulle byta ut motorpumparna för vattenförsörjningen till kyldammarna, eftersom de inte var tillräckligt robusta i händelse av bränsle överhettning. Detta påverkar kärnkraftverken Cattenom, Belleville, Flamanville, Paluel och Saint-Alban.

Enligt ett informationsblad från medborgarinitiativet "Cattenom Non Merci" hade omkring 2014 rapporterbara händelser inträffat vid kärnkraftverket i Cattenom år 800...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

2011

-------------------------------------------------- -------------------------

14. Mars 2011

Pickering, Ontario, CAN

(AGNES - Klassificering!)

-

Wikipedia - engelska

Pickering Incidenter 

Den 14 mars 2011 läckte 73 kubikmeter avmineraliserat vatten in i Lake Ontario på grund av en misslyckad pumptätning. Enligt den kanadensiska kärnsäkerhetskommissionen var det liten risk för allmänheten...

Den 10 december 1994 inträffade en olycka med förlust av kylvätska. Senatens ständiga kommitté för energi, miljö och naturresurser kallade det den dödligaste olyckan i kanadensisk historia (juni 2001). Nödkylsystemet sattes in för att förhindra en härdsmälta.

Översatt med https://www.DeepL.com/Translator (gratis version)

Kärnkraftsolyckor per land#Kanada

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Pickering_(Kanada)

Gräsrotsorganisationen Sierra Club Canada protesterade mot livstidsförlängningen 2013 och krävde att kärnkraftverket skulle stängas omedelbart på grund av åldrande, ökande strålning och ökande utsläpp av tritium. I juni 2010 släpptes till exempel oväntad beta-gammastrålning från reaktorerna 5 till 8 ut i vattnet.

Den 17 mars 2011 rann 73.000 XNUMX liter vatten, lätt förorenat med tritium, in i Lake Ontario på grund av ett tätningsproblem vid en pump. Operatören och tillsynsmyndigheten beskrev riskerna som "försumbara".

I januari 2012, enligt Sierra Club, läckte den "trasiga" reaktor 4 förorenat vatten på grund av en läcka ...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 213. Mars 2011

mål, TREVLIG 

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Doel

Den 13 mars 2011 upptäcktes skador på vattenpumpen i enhet 4 och klassificerades som INES nivå 2.

-

Kärnkraftsolyckor per land#Belgien

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Doel_(Belgien) 

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 312. Mars 2011

Fukushima 2 Daini, JPN 

-

wikipedia 

https://de.wikipedia.org/wiki/Chronologie_der_Katastrophe_in_Japan_von_2011

På grund av den stora jordbävningen i Tōhoku den 11 mars 2011 och den efterföljande tsunamin stängdes alla fyra reaktorblocken i kärnkraftverket Fukushima-Daini (Fukushima II) automatiskt av.

Den 12.03.2011 mars 1 steg temperaturen i kondensationskammarna i enheterna 2, 4 och 100 till över 10 ° C och tryckreduceringssystemen upphörde att fungera. För Fukushima II beordrades en evakueringszon med en radie på 20 kilometer. Evakueringsområdet för Fukushima II var nästan helt inom 3 km evakueringszonen för Fukushima I Daiichi. Temperaturen i de 15 reaktorerna sjönk under 100 °C först den XNUMX mars.

Den 18.04.2011 april 3 klassade den japanska tillsynsmyndigheten för kärnkraft (NISA) händelserna i Fukushima-Daini som INES-nivå XNUMX.

-

Kärnkraftsolyckor per land#Japan

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Fukushima_Daini_(Japan)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 712. Mars 2011

Fukushima 1 Daiichi, JPN

-

En jordbävning och tsunami vid kärnkraftverket Fukushima Daiichi misslyckades med nödkraftsgeneratorerna, vilket fick reaktorerna att spricka och ledde till bränder och kärnsmälta.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Chronologie_der_Katastrophe_in_Japan_von_2011

På grund av skadorna på strömförsörjningen och kylsystemet, som orsakades av den stora jordbävningen i Tōhoku den 11 mars 2011 och den efterföljande tsunamin, samt avsaknaden av kablar för mobila kraftgeneratorer, inträffade det i tre av sex kl. kärnkraftverket Fukushima-Daiichi (Fukushima I) Reaktor blockerar för överhettning av reaktorhärden.

Det var flera explosioner:
I block 1 den 12 mars,
i block 3 den 14 mars och
i block 2 den 15 mars,

där de yttre byggnadsskalen förstördes och radioaktivt material släpptes ut. Den 15 mars bröt dessutom en brand ut i reaktorblock 4. Reaktorhärdarna i enheterna 1 och 3 översvämmades med havsvatten och borsyra för provisorisk kylning och för att skydda mot radioaktiv strålning. Den japanska regeringen beordrade evakueringsåtgärder med en radie på 20 km, som hittills har påverkat omkring 80.000 XNUMX människor.

Den 1 mars 3 klassificerades händelserna i block 18 till 2011 preliminärt som INES 5 av den japanska kärnsäkerhetsmyndigheten (NISA).

Den 12.04.2011 april 7 satte den japanska kärnkraftsmyndigheten (NISA) Fukushima-Daiichi på nivå med Tjernobyl-katastrofen (INES nivå XNUMX) ...

-

Kärnkraftsolyckor per land#Japan

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Fukushima_Daiichi_(Japan)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 216. Februari 2011

trikastin, FRA

-

Felet i nöddieselgeneratorn upptäcktes under ett av de regelbundna testerna.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tricastin

Den 16 februari konstaterades att i mer än hälften av nöddieselaggregaten i enheterna 3 och 4 kan vissa enskilda delar som användes för två år sedan i utbytessyfte gå sönder i förtid om dieseln är igång under en längre tid av tid. I ett test i ett annat kärnkraftverk visade sig dessa kvalitetsbrister vara orsaken till totalt fel på dieslarna, men endast en liten del av dem var utrustade med dem där. Vid fel på det externa kraftnätet och reservnätet (nödströmförsörjning) hade strömförsörjningen för att kyla ned sönderfallsvärmen i reaktorhärden inte säkrats med Tricastin 3/4, i värsta fall kunde till och med ha lett till en kärnsmälta i båda enheterna. (INES nivå 2)

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Tricastin_(Frankreich)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

2010

-------------------------------------------------- -------------------------

slutet av februari 2010

Vermont Yankee, USA

(AGNES - Klassificering!)

-

Radioaktivt tritium läckte från kärnkraftverkets underjordiska rör till Vermonts grundvatten, vilket gjorde att anläggningen stängdes av.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

Vermont Yankee

I slutet av februari 2010 hittades spår av 137C på kärnkraftverksplatsen, vars koncentrationer, enligt Vermonts regering, var tre till tolv gånger högre än vad som skulle förväntas från effekterna av kärnvapenprov och Tjernobyl. katastrof. Operatören Entergy meddelade då att man skulle ta bort jorden och göra sig av med den som kärnavfall.

Den 27 augusti 2013 meddelade ägaren Entergy, trots förlängt tillstånd, att kärnkraftverket bör avvecklas 2014, eftersom fortsatt drift inte längre är ekonomiskt lönsam. Anledningen till senatens beslut var en Tritiumläckage in i anläggningens underjord, varvid tillsynsmyndigheten NRC hade försäkrat att det inte fanns något omedelbart hot mot grundvattnet och att utvecklingen övervakades med mätsonder ...

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_States

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Vermont Yankees (USA)

2010 visade det sig att radioaktivt vatten innehållande tritium hade läckt ut i grundvattnet. Operatören ådrog sig 821 miljoner dollar i kostnader. Dessutom upptäcktes cesium-137 på platsen. Samma år, som ett resultat av markförorening, beslutade delstaten Vermont att fasa ut kärnkraften och stänga ner Vermont Yankee...

-

USA:s kärnkraftverk - radioaktiva ämnen förorenar marken:

https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/us-atomkraftwerk-radioaktive-substanzen-verseuchen-boden-a-686621.html

- -

-------------------------------------------------- ------------------------- 

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

Årens radioaktiva händelser:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

2009

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 127 december 2009

Fessenheim, FRA

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Fessenheim

Den 27 december inträffade en liknande störning vid kärnkraftverket Fessenheim som tidigare i Cruas, där anläggningsrester kom in i kylkretsen när reaktorn startades (INES steg 1).

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Fessenheim_(Frankreich)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 22 december 2009

Cruas, FRA 

-

Vegetation blockerade kylsystemets inlopp, systemet fick stängas av och repareras.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

Wikipedia (FRA)

Centrale nucleaire de Cruas

Den 2 december, i block 4 av kärnkraftverket Cruas, samlades löv och annat höstskräp i flodens kylvattenkrets och blockerade det. Reaktorn stängdes av och gick över till varm standby med den flödesoberoende nödmatningen via ånggeneratorn. Men även efter denna process måste reaktorhärden kylas ytterligare med flodens kylvatten - på grund av det pågående sönderfallet - i så kallat efterkylningsläge så att den inte överhettas och smälter. Den interna beredskapsplanen utlöstes och som en nödåtgärd kopplades kylbassängens kylkrets för de använda bränsleelementen till reaktorns kylkrets. Efter 5,5 timmar var blockeringen i insugningsstrukturen åtgärdad och normal efterkylningsdrift återställdes. Händelsen klassificerades som INES 2.

Översatt med https://www.DeepL.com/Translator (gratis version)

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Cruas_(Frankreich)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

9 augusti 2009 - Gravelines, FRA INES kategori 1

Bränslepatronssystemet misslyckades med att kasta ut de använda bränslestavarna från kärnkraftverket Gravelines, vilket resulterade i att bränslestavarna fastnade och reaktorn stängdes av.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Gravelines

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Gravelines_(Frankreich)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 210 juni 2009 - Cadarache, FRA 

Nedmontering av produktionsanläggningen för MOX-bränsleelement

I juni utfördes rivningsarbeten vid den franska kärnkraftsanläggningen Cadarache 39 kilo plutonium upptäckt.
den Atomsäkerhetsverket ASN stoppade arbetet den 15 oktober 2009 och tilldelade incidenten till INES-kategori 2. Hon anklagade också operatören för att inte rapportera händelsen i tid...

-

wikipedia

Cadarache - ATPu produktionsanläggning - demontering

Efter att användningen som produktionsanläggning för MOX-bränsleelement upphört 2003, beslutades att demontera denna del av anläggningen. Rivningsarbetet påbörjades i februari 2009. I oktober 2009 fick arbetet på anläggningen tillfälligt stoppas på order av den franska kärnsäkerhetsmyndigheten, eftersom totalt 39 kg plutoniumdamm oväntat hittades i handskfacket...

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Cadarache (Frankrike)

Cadarache grundades den 14 oktober 1959 och är ett av nio centra i CEA (Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives). Det bedriver forskning och utveckling inom områdena kärnklyvning, kärnfusion, förnybar energi, växtekofysiologi och mikrobiologi.

Centre de Cadarache ligger på den så kallade Durance Fault, en geologisk sprickzon där kraftiga till förödande jordbävningar upprepade gånger har inträffat var 100:e år, senast 1913. De flesta av anläggningarna i Cadarache klassificeras därför av franska seismologer som en strålning risk för att se regionen...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

Svampmolnet står för atom- eller vätebomber, också i testsammanhang25. kan 2009Kärnvapen provar mark

Nordkoreas andra kärnvapenbombtest

P'unggye-ri

-

wikipedia

Nordkoreas kärnvapenprogram

Underjordisk, 10-20 kiloton (kT) - Den 25 maj 2009 genomfördes det andra kärnvapenprovet i Nordkorea. Enligt rysk information hade sprängladdningen en sprängkraft på 20 kiloton. Utöver kärnvapenprovet avfyrades flera kortdistansmissiler.

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

- -

-------------------------------------------------- ------------------------- 

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

2008

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 1 - 305 september till 06 november 2008

Asco, ESP

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Ascó

Mellan 5 september 2008 och 6 november 2008 registrerades åtta INES-olyckor i dubbelenhetsanläggningen, fem av dem i enhet II. (Källa: CSN)

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Asc%C3%B3_(Spanien)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

Oktober 2008INES kategori 1 - 3

Gravelines 5, FR

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Gravelines

Vid revideringen i juni byttes motorn till en av de två nöddieselmotorerna. Efter mer än tre månader, i oktober, fann man att denna ersättningsmotor inte hade installerats korrekt: dieseln skulle inte ha varit tillgänglig på tre månader, vilket är ett redundansfel som är alldeles för länge (källa: ASN).

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Gravelines_(Frankreich)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

25. augusti 2008INES kategori 3

IRE Fleurus, TREVLIG

-

wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_radioéléments

Inom området för avfallshantering vid Institutet för radionuklider (franska: Institut des Radioéléments - IRE) i Fleurus, Belgien, släpptes uppskattningsvis 45 GBq jod-131 ut genom skorstenen under överföringen av flytande avfall. Den belgiska kärnkraftstillsynsmyndigheten Agence Fédérale de Contrôle Nucleaire (AFCN) stängde ner IRE, en tillverkare av radioisotoper för den medicinska sektorn, omedelbart efter att olyckan rapporterades. Sex dagar efter händelsen varnade polisen invånarna för konsumtion av frukt, grönsaker, mjölk och vatten från området via högtalare efter att regeringens kristeam återkallat det initiala helklaret och aktiverat det europeiska informationssystemet ECURIE. Händelsen klassades som en "allvarlig incident" på nivå 3 på INES-skalan.

-

Kärnkraftsolyckor per land#Belgien

-

http://www.greenpeace.de/themen/energiewende/atomkraft/belgien-strahlenunfall-schwerer-als-gedacht

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

23. juli 2008INES kategori 1 - 3

 trikastin, FRA

-

Den 23 juli var cirka 100 personer radioaktivt förorenade under underhållsarbeten i kraftverket, men under dosgränsvärdena (källa: ASN)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tricastin

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Tricastin_(Frankreich)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

15. juli 2008INES kategori 1 - 3

Santa Maria de Garona, ESP

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Santa_María_de_Garoña

Den 15 juli och 19 augusti testades anläggningens två batterisystem. Enligt myndigheten CSN var deras fastställda kapacitet otillräcklig. Dessa likströmssystem fyller vid felfunktion olika säkerhetsfunktioner, till exempel som starthjälp för nöddieseln eller visning av reaktorstatus. Huvudproblemet med denna händelse är att efter att felet i det första systemet upptäcktes den 15 juli testade operatören inte det andra systemet omedelbart, utan först den 19 augusti ...

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_de_Garo%C3%B1a_(Spanien)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

13. juli 2008INES kategori 1 - 3

Eurodif, FRA

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearanlage_Tricastin

Den 13 juli läckte 30 kubikmeter radioaktiv vätska från urananrikningsanläggningen Eurodif och en del av den kom in i de omgivande floderna (källor: ASN/ IRSN)

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Tricastin_(Frankreich)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

06. Juni 2008INES kategori 1

Philippsburg, ENG

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Philippsburg

Enligt miljöministeriet i Baden-Württemberg konstaterades natten till fredagen den 6 juni 2008 ett tryckfall i inneslutningen av Block I som översteg de tillåtna värdena. Behållaren, som omsluter viktiga delar av reaktorn, har ett lätt övertryck på 20 millibar vid normal drift. Enligt departementet var det fastställda tryckfallet 1 millibar per timme och berodde på en läcka. Läckan uppstod när systemet startades upp efter översynen och direkt efter att tanken var översvämmad med kväve. (INES nivå 1)

-

Kärnkraftsolyckor per land#Tyskland

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Philippsburg_(Baden-W%C3%BCrttemberg)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

Juni 2008INES kategori 1 - 3

Rivne, UKR

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Riwne

Nästan två veckor efter Krško upprepades samma scenario (som den 04 juni i Krško) i det ukrainska kärnkraftverket Riwne/Rowno. Den här gången rapporterade media bara mycket sparsamt eller inte alls. Kraftverket togs tillfälligt från nätet.

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Riwne_(Ukraine)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

04. Juni 2008INES kategori 0

växt, SVN

(AGNES - Klassificering!)

-

Regulatorer stängde av kärnkraftverket i Krsko efter att det primära kylsystemet misslyckades och kylvätska läckte in i reaktorinneslutningen.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

Kärnkraftverket Krško | incidenter

Den 4 juni 2008 klockan 15 inträffade en olycka med förlust av kylvätska. Kylvätska hade läckt ut i huvudkylsystemet (primärkretsen) och reaktoreffekten strypts som ett resultat. Reaktorn stängdes av och stängdes helt av klockan 07:20 för att undersöka orsaken till problemet. Enligt den slovenska kärnsäkerhetsmyndigheten fångades det läckta radioaktiva vattnet upp av inneslutningen, en säkerhetsbehållare. Det fanns inga effekter utanför kärnkraftverket...

 

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Krško (Slovenien) | risker och incidenter

Problem uppstod redan under leveransen 1981: när den 322 ton tunga ånggeneratorn transporterades från Rijeka till Krško kraschade den på motorvägen. Under de första åtta åren stoppades verksamheten vid anläggningen på 70 miljarder dollar XNUMX gånger. Reaktorn var tvungen att förbättras vad gäller säkerhet.

2003 upptäcktes att en ventil på huvudångledningen var defekt. Reaktorn var tvungen att stängas av. Efter en olycka i juni 2008 utlöstes ett larm av misstag i hela EU. Slovenien medgav att de använt fel formulär för rapportering. Endast lite kylvatten skulle ha läckt ut ur reaktorn, ökad radioaktivitet uppmättes inte ...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

Maj 2008INES kategori 1 - 3

Cruas 4, FR

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Cruas

Detta block stod i revideringsstopp med reaktorn öppen. Plötsligt märktes det att två ventiler för restvärmeavlägsnandet endast var delvis öppna i hela fyra dagar, vilket avsevärt försvårade värmeavledningen efter sönderfallet. Skriver från ett automatiskt larm ASN ingenting, det är därför tänkbart att det hela märktes först efter dessa fyra dagar av uppkomsten av ånga i reaktorns översvämningsbassäng (Obs: kärnkraftverk måste kyla bränslet även efter att reaktorn har kylts ner och öppnats för första gången , eftersom klyvningsprodukterna fortsätter att med degressiv intensitet, sönderfall). Att inga ovanliga doser tydligen har registrerats kan förklaras av att reaktorvattnet renas rent tekniskt innan det stängs av.

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Cruas_(Frankreich)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

april 2008INES kategori 1 - 3

Flamanville, FRA

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Flamanville

I block 2 av Akw Flamanville var enl Nuclear Regulatory Authority ASN "Svår korrosion" finns i motorns kylledningar på båda nöddieselgeneratorerna. Säkerhetsreserverna för ett nödkraftsfall var därför små ...

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Flamanville_(Frankreich)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

april 2008INES kategori 2

Asco, ESP

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Ascó

Upptäckt av radioaktivitet från bränslepatronbyggnaden i fabrikslokalen. Även om doserna låg under gränsvärdena klassificerade CSN-myndigheten incidenten med INES 2: Operatören hade misstolkat tydliga indikationer (utlöste aktivitetslarm) i månader och försåg senast CSN med nedtonade data ...

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Asc%C3%B3_(Spanien)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

04. Februari 2008

Smulor, ENG

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Krümmel

Kärnkraftverket Krümmel – Geesthacht – På morgonen den 4 februari 2008 bröt en pyrande brand ut i ett ventilationssystem i kraftverket. Som ett resultat skickade kärnkraftstillsynsmyndigheten en expert. Ingen radioaktivitet slapp dock någon gång eftersom olycksplatsen låg utanför reaktorbyggnaden. Denna incident väckte återigen stort intresse i media och användes av många miljöskyddsorganisationer som ett tillfälle att upprepade gånger tvivla på kärnkraftverket i Krümmel och kärnkraftens säkerhet. Då hade kraftverket stått stilla sedan 2007.

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Kr%C3%BCmmel_(Schleswig-Holstein)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

februari 2008INES kategori 1 - 3

La Hague, FRA

-

wikipedia

La Hague upparbetningsanläggning

De högaktiva ämnena som behandlas i denna upparbetningsanläggning frigör ständigt explosivt väte, vilket hotar byggnadens täthet när den reagerar med syre. För att undvika en explosion befrias luften i byggnaden från väte genom kontinuerlig cirkulation. Under 3,5 timmar fungerade denna cirkulation endast i normal drift, båda reservluftledningarna var inte i drift på grund av defekter eller underhållsarbete. (Källa: ASN)

Greenpeace, under överinseende av en edsvuren teknisk expert, fastställde ... 400 kubikmeter radioaktivt avloppsvatten spolades dagligen genom ett fyra och en halv kilometer långt rör in i Alderneysundet via Herqueville. Denna operation är laglig, eftersom endast dumpning av tunnor med kärnavfall i havet är förbjuden, men direkt utsläpp är inte ...

-

https://en.wikipedia.org/wiki/La_Hague_site

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

La Hague (Frankrike)

Världens största upparbetningsanläggning

Byggandet av La Hague började 1961 efter att den franska atomenergikommissionen (CEA) beslutat att driva en upparbetningsanläggning kallad UP2 för UNGG-reaktorer. 1966 öppnade La Hague och 1967 startade UP2 kommersiell verksamhet.

Det har inträffat ett antal incidenter i La Hague sedan det togs i bruk.

En studie som publicerades av Europaparlamentet 2001 listar händelser från 1989 till 2011 som rapporterades av operatören. Åtta olyckor beskrevs mer i detalj...

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

-

Youtube - Reaktorkonkurs

Uranekonomi: Anläggningar för bearbetning av uran

Upparbetningsanläggningar förvandlar några ton kärnavfall till många ton kärnavfall

Alla uran- och plutoniumfabriker producerar radioaktivt kärnavfall: uranbearbetnings-, anriknings- och upparbetningsanläggningar, oavsett om det är i Hanford, La Hague, Sellafield, Mayak, Tokaimura eller var som helst i världen, har alla samma problem: med varje bearbetningssteg Mer och mer extremt giftigt och högradioaktivt avfall produceras...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

februari 2008INES kategori 1 - 3

Paluel, FRA

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Paluel

Feldispositioner av isoleringsbeslag hittades i ett av de fyra kvarteren i februari, som funnits i mer än fem månader. "Detta ifrågasatte tätheten av inneslutningen", skriver ASN, "under den aktuella perioden hade en olycka inträffat". En kärnsmälta kunde ha resulterat i utsläpp.

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Paluel_(Frankreich)

- -

-------------------------------------------------- ------------------------- 

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

2007

-------------------------------------------------- -------------------------

December 2007INES kategori 1 - 3

Vandellòs 2, ESP

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Vandellòs

Efter att de åtta spanska kärnkraftverksenheterna hade registrerat 14 INES-incidenter på bara tre månader i följd, inträffade en annan incident i Vandellos i december. Under ett test med reaktorn igång kollapsade några avstängningsstavar oväntat in i härden. Enligt tillsynsmyndigheten CSN ledde detta till ett tryckfall i reaktorkretsen och därmed till att nödkylningen utlöstes. Den efterföljande tryckuppbyggnaden utlöste även aktiveringen av reaktorns säkerhetsventiler och läckage av lätt förorenat kylvatten in i inneslutningssumpen. Ett internt nödförlarm utlöstes.

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Vandell%C3%B3s_(Spanien) 

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

21. augusti 2007INES kategori 1 - 3

Beznau 1, CHE

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Beznau

Den 21 augusti var block 2 i årlig revision. Inmatningen av det blockgemensamma reservnätet stängdes av för underhållsarbete. Som kompensation slogs nöddieselgeneratorn till enhet 1, som körde på full belastning, på på tomgång. Efter att reservnätet återupprättats märktes att denna diesel inte skulle ha fyllt sin nödkraftsfunktion på grund av ett fel. Enligt HSK-myndigheten skulle det teoretiskt sett fortfarande ha funnits en korskoppling till nöddieseln till avstängd enhet 2, men även denna diesel underhölls. Om det hade varit en översvämning som den bara tolv dagar innan hade vattenkraftverket inte heller varit tillgängligt med tillräckligt med nödkraft...

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Beznau_(Schweiz)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

Juli 2007INES kategori 1

Nedre Weser, ENG

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Unterweser

Enligt en E.ON-rapport från juli 2007 var en av de fyra delarna av nöd- och restvärmeborttagningssystemet "bara tillgänglig i begränsad omfattning" under en ospecificerad tid. Dessutom utfördes periodiska reparationsarbeten på en andra linje. De två återstående ledningarna (2 x 50 %) skulle dock fortfarande ha tillhandahållit tillräcklig kylkapacitet för den begränsande incidenten om det skulle behövas.

BMU tillade sedan och kritiserade detta faktum: Operatören hade känt till felet i den aktuella ledningen i över ett år, men hade inte åtgärdats. (INES nivå 1)

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Unterweser_(Niedersachsen) 

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

28. Juni 2007INES kategori 0

Brunsbuettel, ENG

(AGNES - Klassificering!)

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Brunsbüttel

Vid underhållsarbeten i transformatorstationen utanför kraftverksområdet av E.ON uppstod en kortslutning när en nyinstallerad omriktare slogs på, av en anledning som ännu inte är klarlagd. Som ett resultat kopplades kärnkraftverket från nätet den 28 juni 2007 och stängdes av med en automatisk nödavstängning. Enligt TÜV Nord gick avstängningen inte smidigt. En liten pyrande brand utvecklades i en turbin på grund av den utströmmande oljan. Dessutom skulle det ha bildats sprickor på täckplåtarna.

När reaktorn återstartades ledde felaktig drift av personalen till två avstängningar i reaktorns vattenreningssystem den 1 juli. Vid införande av vatten från reaktorn in i kondensationskammaren har ett gränsvärde överskridits. Detta gränsvärde är avsett att indikera ett trasigt rör i systemet och sedan styra systemet till avstängning, men det var inget trasigt rör.

Trots en uttrycklig begäran från reaktorövervakningen den 2 juli till den biträdande verkschefen, förnekade den sistnämnde först denna rapporterbara händelse, den rapporterades officiellt först den 6 juli kl. (INES nivå 0)

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Brunsb%C3%BCttel_(Schleswig-Holstein) 

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

28. Juni 2007INES kategori 0

Smulor, ENG

(AGNES - Klassificering!)

-

wikipedia

Smulor

Den 28 juni 2007 började en brand på en transformator på platsen för kärnkraftverket, som kunde släckas inom några timmar. Transformatorolja sägs ha antänts på grund av en kortslutning av oförklarlig orsak. Enligt myndigheterna var det ingen fara för kärnkraftsområdet i kärnkraftverket. Det fanns inga personskador. Kärnreaktorn stängdes av genom en nödavstängning.

Brandkåren var på plats med ett 80-tal räddningstjänster för att vidta åtgärder mot branden. Enligt Kielers socialministerium, som ansvarar för kärnkraftstillsynen, är händelserna i både Krümmel och Brunsbüttel "definitivt anmälningspliktiga". En talesman för operatören av Krümmels kärnkraftverk, Vattenfall Europe, förnekade dock först detta för sitt kraftverk, eftersom händelsen ägde rum utanför reaktorn.

På grund av denna serie av haverier ingrep den nukleära tillsynsmyndigheten vid det federala miljöministeriet. Den 13 juli 2007 gjordes husrannsakningar av polisen eftersom Vattenfall flera gånger vägrat att förhöra reaktorföraren. En husrannsakningsorder utfärdades efter en rapport från taz om att det påstås finnas skadade personer i kontrollrummet.

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Smulor

I och med olyckan som inträffade den 28 juni 2007 nådde "säkerhetskulturen" hos operatörerna Vattenfall och E.ON en ny bottennivå. En brand utbröt i en transformatoranläggning som omslöt kärnkraftverket i stora svarta moln. Operatören och miljödepartementet sa unisont att det inte var någon fara. Vattenfalls påstående att det inte fanns något samband mellan branden och reaktorns kärnkraftsområde beskrevs dock som vilseledande och desinformation av socialdepartementet i Schleswig-Holstein, som ansvarar för kärnkraftstillsynen.

Incidenten, som från början såg ut som en ofarlig industriolycka, gav alltmer intrycket av en "nästan katastrof" som höll allmänheten sysselsatt i veckor...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 1 - 3Juni 2007

Cattenom, FRA

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Cattenom

Anläggningen på gränsen till Saarland släppte ut zink i Mosel i juni i en koncentration som låg över den tillåtna gränsen. Den årliga gränsen har inte överskridits, skriver EDF; det är fortfarande oklart om det var normal zink (tungmetall) eller den radioaktiva isotopen.

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Cattenom_(Frankreich)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

Exemplet med Philipsburgs kärnkraftverk gör det tydligt vad som gick fel i kärnenergidebatten, och inte bara i Tyskland. Varje enskild störning kan vara "knappt värd att nämnas" för sig, men de bakomliggande principerna om övertro, "vad som inte kan vara, vad kan inte vara", slarv och hantering av problemen i allmänhetens ögon är genomgående. Att spela ner det, täcka över det och förlöjliga kritiska röster för att inte tas på allvar, så har det varit i alla år sedan kärnkraftsdebatten började och så är det än i dag. Även om resonemanget av Kärnkraftslobby har sedan länge misslyckats spektakulärt, "MIKs vänner" beter sig som den ökända duvan på schackbrädet...

INES kategori 207. kan 2007

Philippsburg, ENG 

(AGNES - Klassificering!)

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Philippsburg

Den 7 maj 2007 stängdes inte inneslutningen ordentligt efter en översyn "eftersom gränslägesbrytaren inte kopplades exakt". En ventil var öppen på båda sidor av säkerhetslåset (INES nivå 1).

Rapporterbar händelse 07/2001: För låga nivåer i översvämningstankarna

Som en del av en inspektion konstaterades att reaktorn i flera år efter inspektioner och andra avstängningar hade körts vid underkritiska temperaturer utan att alla översvämningstankar i nöd- och restvärmeavledningssystemet hade erforderlig fyllnadsnivå, så att nödkylning i i enlighet med bruksanvisningen tillhandahölls inte under uppstarten i det subkritiska tillståndet. Detta utgör ett grovt brott mot säkerhetsföreskrifterna, som redan var norm vid tidigare års revisioner och även praxis i andra anläggningar. Som ett resultat av undersökningarna var bruksanvisningen tvungen att göras mer exakt. Liksom för händelsen i juni 2001 rapporterades även denna händelse av operatören med nivå N (normalrapport). Denna rapportering som en nivå N-händelse var oregelbunden. Nivå S (omedelbar anmälan) skulle ha varit korrekt. En INES-tjänsteman klassade evenemanget som nivå 2 ...

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Philippsburg_(Baden-W%C3%BCrttemberg)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

2007 INES kategori 1 - 3

Leibstadt, CHE

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leibstadt

När det automatiska tryckavlastningssystemet (DAS) oavsiktligt utlöstes under ett test i normal drift, öppnades några av övertrycksventilerna i reaktorsystemet. Vattnet var tvungen att fyllas på med nödkylningen (källor: IAEO, HSK)

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Leibstadt_(Schweiz) 

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 1 - 3April 2007

penny 2, FR 

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Penly

När blocket startades om efter översynen i april, efter två dagars testning, märktes det att alla nödkylningspumpar skulle ha varit otillgängliga under de två dagarna om det krävdes (källa: ASN)

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Penly_(Frankreich) 

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

2007INES kategori 1

Dampierre, FRA

(AGNES - Klassificering!)

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Dampierre

Fel på det externa nätet inklusive reservnätet samt en nöddieselgenerator med 100 % försörjningskapacitet. Fabriken ligger cirka 80 km från Paris. Reaktorn kyldes ned med den enda kvarvarande dieseln (100%). Ändå klassade den franska tillsynsmyndigheten ASN bara incidenten med INES 1. Orsak: Redundansreserverna för den självångdrivna hjälpturbinen (färdig för omedelbar användning) och gasturbinen (vars synkronisering kan ta timmar) var fortfarande tillgängliga (källor: ASN, IRSN)

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Dampierre_(Frankreich) 

- -

-------------------------------------------------- ------------------------- 

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

2006

-------------------------------------------------- -------------------------

Svampmolnet står för atom- eller vätebomber, också i testsammanhang09 oktober 2006Kärnvapen provar mark

P'unggye-ri, Nordkoreas första atombombtest

-

wikipedia

Nordkoreas kärnvapenprogram

Underjordisk, 0,55 kiloton (kT) - Enligt nordkoreansk information genomfördes testet framgångsrikt den 9 oktober 2006. Många regeringar runt om i världen kritiserade skarpt bombtestet; även Kina, allierat med Nordkorea, fick konsekvenser ...

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

25. juli 2006INES kategori 2

Forsmark, SWE

(AGNES 2 - Klassificering!)

-

En kortslutning i ett utomhusställverk i nätverket nära kokvattenreaktorerna orsakade nödavstängningen av enhet 1 och ledde till en rad efterföljande fel i anläggningen i ett komplext scenario. På grund av ett konstruktionsfel har det inte fungerat som planerat att koppla bort anläggningen från nätet och byta till huslastdrift - där kraftverket använder egen el för att driva viktiga hjälpenheter. Försöket att ansluta säkerhetsrelevant utrustning till nödströmförsörjningen misslyckades på grund av en felaktig omvandlarinställning. Starten av två av de fyra nödgeneratorerna avbröts, vilket också ledde till ett partiellt strömavbrott i huvudkontrollrummet.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

Forsmarks kärnkraftverk

Den 25 juli 2006 kopplades Forsmark-1-reaktorn automatiskt från strömförsörjningen efter en kortslutning i transformatorstationen genom vilken kärnkraftverket matar sin el till det allmänna nätet. Detta ledde till en belastningsminskning av generatorn och värmen som producerades i reaktorn kunde inte längre omvandlas till elkraft. Reaktorn stängdes av via en scram. Elen för styrningen av kärnkraftverket och matarpumparna, som ska leda bort sönderfallsvärmen, misslyckades. Den måste tillhandahållas som ersättning av dieselnödgeneratorer. Två av de fyra generatorerna kunde dock inte mata in i nödkraftsnätet eftersom de förblev elektriskt anslutna till 500 V-ledningen, som hade havererat. Dessutom misslyckades strömförsörjningen för några av mätapparaterna i kontrollrummet...

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Forsmark (Sverige)

Den 25 juli 2006 undkom Sverige tydligen med nöd och näppe en kärnkraftskatastrof. Reaktor 1 vid Forsmarks kärnkraftverk tappade ström på grund av kortslutning. Endast två av fyra nödgeneratorer startade. En undersökning av olyckan visade att kortslutningen hade havererat datorer, högtalare och bildskärmar, vilket hindrade personal från att se reaktordata tydligt. "Till exempel sjönk vattennivån i reaktorn avsevärt som ett resultat av förvrängningen, men den exakta nivån förblev oklart på grund av strömavbrottet."

Enligt den tidigare chefskonstruktören för kärnkraftverket, Höglund, befann sig ettan bara 20 minuter från en härdsmälta.

Olyckan klassificerades som en INES nivå 2-incident.

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

11. Mars 2006INES kategori 4

IRE Fleurus, TREVLIG

-

wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_radioéléments

Den 11 mars 2006 bestrålades en arbetare som bestrålade mat på Sterigenics allvarligt av den joniserande strålkällan Cobalt-60. Han gick in i rummet när källan var osäkrad och fick en hög, potentiellt dödlig dos på 4,4 till 4,8 Gray. Det var en INES 4-olycka. IRE hade ett kontrakt för säkerhetsledning i företaget.

 Översatt med https://www.DeepL.com/Translator (gratis version)

-

Kärnkraftsolyckor per land#Belgien

Från 2002 till 2011 registrerades totalt 5 INES-relevanta olyckor (3 x INES-2 och 1 INES-3 och INES-4 vardera) i Belgien.

(Olyckor i rent medicinska installationer klassas vanligtvis inte som INES, men IRE är en kärnkraftsanläggning).

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 206. Mars 2006

NFS, Erwin, Tennessee, USA 

-

Vid en anläggning för kärnbränsletjänster i Erwin rann 35 liter höganrikat uran ut, vilket krävde en avställning på sju månader.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

Kärnbränsletjänster

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_States

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 201. Mars 2006

Kozloduy 5, BGR 

Först INES 1 sedan 2 ... (AGNES - Klassificering!)

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Kosloduj

Under avstängningen av det 5:e blocket den 1 mars efter ett fel på huvudkylvätskepumpen, fastnade en tredjedel av alla kontroller i uppläget. En nödboration behövde utföras för att stänga av reaktorn. Operatören klassade ursprungligen incidenten som INES 0, men tillsynsmyndigheten korrigerade den till INES nivå 2 ...

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Kosloduj_(Bulgarien) 

- -

-------------------------------------------------- ------------------------- 

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

2005

-------------------------------------------------- -------------------------

29. Juni 2005

Forsmark, SWE

(AGNES - Klassificering!)

-

Radioaktivt vatten läckte ut i Östersjön från ett mellanlager.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

Forsmark den 29 juni 2005

Den 29 juni 2005 kom radioaktivt vatten från mellanlagret för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i det svenska kärnkraftverket Forsmark ut i Östersjön. Tio gånger den normala nivån av radioaktivt cesium uppmättes i vattnet nära kraftverket. Enligt Statens Strålskyddsinstitut SSI är detta dock fortfarande inom de tillåtna gränserna. Korroderade plåtcontainrar med radioaktivt avfall var troligen skulden till läckan.

Forsmarks kärnkraftverk

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Forsmark

Enligt ett Greenpeace uttalande från 2012 utgör de svenska kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals en stor fara för befolkningen i Sverige och dess grannländer på grund av "tekniska defekter och en dålig kultur av säkerhetskontroll" ...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

16. Juni 2005

Braidwood, USA

(AGNES - Klassificering!)

-

Miljontals liter tritiumförorenat vatten släpptes ut från kärnkraftverket från våren 1996 till mars 2006, vilket förorenade den lokala vattenförsörjningen.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Braidwood 16 juni 2005

Braidwood-platsen ligger i Will County, nordvästra Illinois, bara 60 miles sydväst om Chicago. Två tryckvattenreaktorer med en kapacitet på 1.270 1.230/1987 1988 MW drivs i Braidwood som togs i drift XNUMX och XNUMX. Anläggningen ägs av Exelon Corporation, som drivs av Exelon Generation Co., tillverkad av Westinghouse.

2006 åtalades Excelon för att ha dumpat miljontals liter tritumförorenat avloppsvatten i grundvattnet från våren 1996 till mars 2006, en anklagelse som operatören inte rapporterade förrän i december 2005.

Till exempel, den 16 juni 2005, läckte tritium från kärnkraftverket och förorenade den lokala vattenförsörjningen; skadan kostade 48 miljoner dollar...

-

wikipedia

Braidwood

Braidwood kärnkraftverk
(Eng. Braidwood Nuclear Generation Station) med två Westinghouse tryckvattenreaktorer ligger i Will County i nordöstra delstaten Illinois i USA.

Kärnkraftverket har två reaktorblock, som i maj 2001 fick en effektökning på fem procent från Nuclear Regulatory Commission. Reaktorerna har drivits av kraftbolaget Exelon sedan förvärvet av Commonwealth Edison 2000 och har en sammanlagd nettokapacitet på 2330 megawatt. Detta gör det till det mest kraftfulla kärnkraftverket i den amerikanska delstaten Illinois.

I mars 2006 lämnades flera stämningar in mot Exelon och Commonwealth Edison för tritiumutsläpp i lokala vattensystem mellan 1996 och 2003.

I USA utfärdas drifttillståndet för ett kärnkraftverk initialt av Nuclear Regulatory Commission (NRC) för en period på upp till 40 år. 40-årsperioden baserades ursprungligen på avskrivningstiden för anläggningstillgångar. Atomic Energy Act från 1954 tillåter att drifttillståndet förlängs (också upprepade gånger) med 20 år åt gången.

Driftstillståndet för Enhet 1 förlängdes den 27 januari 2016 till den 17 oktober 2046.

Driftstillståndet för block 2 förlängdes den 27 januari 2016 till den 18 december 2047 ...

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_States

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 319. April 2005

Thorp, Seascale, Sellafield, GBR

-

20 ton uran och 160 kilo plutonium rymde från ett sprucket rör vid Sellafields Thermal Oxides Reprocessing Plant (Thorp) i mer än ett år.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

Sellafield

Efter den allvarliga olyckan 1957 och olyckan 1973 inträffade ytterligare en incident i Sellafield 2005 (INES nivå 3). Efter mer än 7 månader upptäcktes en läcka i upparbetningsanläggningen, genom vilken ca 83.000 XNUMX liter av en radioaktiv vätska bestående av salpetersyra, uran och plutonium läckte ut. Den drabbade hallen var kraftigt förorenad, så att fjärrstyrda maskiner fick göra sig av med vätskan.

Sedan slutet av 1940-talet och Windscale/Sellafields tillkomst har cirka 20 incidenter av större eller mindre svårighetsgrad med utsläpp av radioaktivitet rapporterats. Fram till mitten av 1980-talet släpptes stora mängder av det kärnavfall som genererades i den dagliga verksamheten ut i flytande form via en rörledning till Irländska sjön.

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_Kingdom

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Sellafield (tidigare_Windscale), Storbritannien

Den 19 april 2005 upptäcktes en läcka från ett skadat rör vid THORP-anläggningen, från vilken 83.000 500.000 liter radioaktiv syra hade spillts ut. Det brittiska kärnkraftsföretaget British Nuclear Group (BNC) medgav att man inte hade följt säkerhetsföreskrifterna och ålades att betala 3 XNUMX brittiska pund. Incidenten har klassats av IAEA som en allvarlig INES nivå XNUMX-incident... 

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

 

INES kategori 1 - 328. Mars 2005

Leibstadt, CHE

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leibstadt

Den 28 mars 2005 stannade kärnkraftverket i Leibstadt i fem månader. Anledningen till detta var skador på generatorn; Reparationsarbetet på generatorn låg inte på HSK (Nuclear Supervisory Authority), eftersom kärnkraftsdelen av kärnkraftverket inte berördes.

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Leibstadt_(Schweiz)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

2005 INES kategori 2

Alla kärnkraftsfordon i Frankrike

den ASN tillsynsmyndighet meddelade att - i händelse av en läcka i reaktorkretsen - om nödkylningens ledningssugsilar i inneslutningssumpen (med avfall som isoleringsmaterial eller trasor) täpps till, "kan härdens kylbarhet inte garanteras". INES-klassificering: 2. Förbättringsåtgärder har aviserats. Renligheten är det mindre problemet. det förutnämnda isoleringsmaterialet lossnar endast på grund av en läcka som uppstått, på grund av tryckkrafterna från den utgående vattenstrålen.

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

- -

-------------------------------------------------- ------------------------- 

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

2004

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 22004

Vandellòs 2, ESP 

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Vandellòs

Tillsynsmyndigheten CSN konstaterade att operatören av denna anläggning hade hållit en ledningskorrosion från den i flera år, vilket kunde ha ifrågasatt komponentkylans funktionalitet. Om de två ledningarna hade havererat vid ungefär samma tidpunkt (och inte bara en, som hände), skulle reaktorn knappast ha kunnat kylas ner (INES steg 2)

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Vandell%C3%B3s_(Spanien)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

04 november 2004 INES kategori 1 - 3

Balakovo, RUS

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Balakowo

Den 4 november 2004 inträffade en incident i Balakovo. Reaktorn stängdes av. Enligt operatören Rosenergoatom kom ingen radioaktivitet ut.

-

Kärnkraftsolyckor per land#Ryssland

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Balakovo_(Russland) 

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

09. augusti 2004INES kategori 1

mihama, JPN

(AGNES - Klassificering!)

-

En ångexplosion vid kärnkraftverket i Mihama dödade 5 arbetare och skadade dussintals.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Mihama

-

Kärnkraftsolyckor per land#Japan

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Mihama_(Japan) 

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

27. juli 2004INES kategori 1

Neckarwestheim, ENG

(AGNES - Klassificering!)

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Neckarwestheim

Vid kärnkraftverket i Neckarwestheim inträffade en incident orsakad av mänskliga misstag där vatten från Block II förorenat med två megabecquerel kom in i Neckar, trots omedelbara motåtgärder. För första gången i Tyskland ledde incidenten till att driftbolaget för ett kärnkraftverk (EnBW) fick betala böter (25.000 1 euro). En verksamhetsledare fick sparken eftersom han varit kritisk. (INES nivå XNUMX)

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Neckarwestheim_II_(Baden-W%C3%BCrttemberg) 

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

08. Februari 2004INES kategori 0

Biblis, ENG

(AGNES - Klassificering!)

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Biblis

Ett fel inträffade vid Biblis kärnkraftverk där minst fem av strömförsörjningssystemen gick sönder efter varandra. Under en storm kolliderade två högspänningsledningar nära kärnkraftverket och orsakade en kortslutning. Det ledde till att en stamnätskoppling i kraftverket misslyckades och kort därefter den andra. Reservförbindelsen fungerade inte heller. Nödströmförsörjningen av block A och den interna försörjningen av block B misslyckades då också. Det fanns därför en risk att säkerhetssystemen inte längre kunde försörjas med energi. Som ett resultat av dessa händelser stängdes reaktorn automatiskt av av säkerhetsskäl. De väl fungerande nöddieselgeneratorerna förhindrade värre. Tidigare var några av dessa fyra nödkraftsgeneratorer inte tillgängliga flera gånger under regelbundet återkommande inspektioner, men en är tillräcklig för att säkerställa att reaktorsäkerheten upprätthålls. (INES nivå 0)

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Biblis_(Hessen) 

- -

-------------------------------------------------- ------------------------- 

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

2003

-------------------------------------------------- -------------------------

19 november 2003 INES kategori 2

La Hague, FRA

-

Arbetaren var förorenad med plutonium under rengöringsarbetet.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

La Hague upparbetningsanläggning

De högaktiva ämnena som behandlas i denna upparbetningsanläggning frigör ständigt explosivt väte, vilket hotar byggnadens täthet när den reagerar med syre. För att undvika en explosion befrias luften i byggnaden från väte genom kontinuerlig cirkulation. Under 3,5 timmar fungerade denna cirkulation endast i normal drift, båda reservluftledningarna var inte i drift på grund av defekter eller underhållsarbete. (Källa: ASN)

Greenpeace, under överinseende av en edsvuren teknisk expert, fastställde ... 400 kubikmeter radioaktivt avloppsvatten spolades dagligen genom ett fyra och en halv kilometer långt rör in i Alderneysundet via Herqueville. Denna operation är laglig, eftersom endast dumpning av tunnor med kärnavfall i havet är förbjuden, men direkt utsläpp är inte ...

-

https://en.wikipedia.org/wiki/La_Hague_site

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

La Hague (Frankrike)

Världens största upparbetningsanläggning

Byggandet av La Hague började 1961 efter att den franska atomenergikommissionen (CEA) beslutat att driva en upparbetningsanläggning kallad UP2 för UNGG-reaktorer. 1966 öppnade La Hague och 1967 startade UP2 kommersiell verksamhet.

Det har inträffat ett antal incidenter i La Hague sedan det togs i bruk.

En studie som publicerades av Europaparlamentet 2001 listar händelser från 1989 till 2011 som rapporterades av operatören. Åtta olyckor beskrevs mer i detalj...

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

10. April 2003INES kategori 3

Paks, HUN

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Paks

Under rengöringsarbetet i enhet 2 i Paks kärnkraftverk skadades höljet av bränslestavar. Radioaktiv gas strömmade ut och orsakade en "allvarlig incident" (INES 3). Ingen skadades i denna olycka. Mätsonderna i området registrerade dock inertgasnivåer över gränsvärdena. 

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Paks_(Ungarn) 

-------------------------------------------------- -------------------------

01. Mars 2003INES kategori 1 - 3

Kozloduy 3, BGR

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Kosloduj

Vid full belastning inträffade plötsligt en primärkretsläcka vid en svetsfog. Nödkylningen började fungera. Till skillnad från de mer kraftfulla enheterna 1 och 4 och alla västerländska tryckvattenreaktorer, kunde enheterna 5 till 6, som nu har stängts av, stänga av enskilda segment av primärkretsen med ventiler. En avstängning gjordes så att vattenförlusten kunde stoppas efter relativt kort tid.

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Kosloduj_(Bulgarien)

- -

-------------------------------------------------- ------------------------- 

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

2002

-------------------------------------------------- -------------------------

22 november 2002INES kategori 2

Tihange, TREVLIG

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tihange

Även om reaktorn var avstängd vid denna tidpunkt och inte längre var kritisk, producerade reaktorn fortfarande värme på grund av sönderfallsvärmen, som, som i effektläge, avleds genom att kylvätskan cirkulerar i primärkretsen. Som ett resultat av ett test öppnades en säkerhetsventil i tryckregulatorn av misstag, vilket resulterade i att trycket i primärkretsen sjönk från 155 bar till 85 bar på mycket kort tid. Det höga trycket i primärkretsen under drift gör att vattnet inte kokar, även vid höga temperaturer, utan förblir i flytande tillstånd. Men om trycket sjunker sjunker vattnets koktemperatur och det ändras till gasformigt tillstånd. Då kan bränslepatronernas sönderfallsvärme inte längre transporteras bort och det finns risk för härdsmälta. I det här fallet aktiverades dock på grund av det snabba tryckfallet flera säkerhetssystem som matade in vatten i reaktorn och därmed ytterligare kylde bränslepatronerna. Den felaktigt öppnade övertrycksventilen stängdes först igen efter tre minuter på grund av kommunikationsproblem. Incident (INES nivå 2).

-

Kärnkraftsolyckor per land#Belgien

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Tihange_(Belgien)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

08. Mars 2002INES kategori 3

Davis Besse, Ohio, USA

-

08 mars 2002 - INES 3 - Allvarlig korrosion på kontrollstaven tvingade Davis-Besse-reaktorn till en 24-månaders avstängning.
-
09 juni 1985 - INES 4 - I juni 1985 stängde en potentiellt katastrofal 12-minuters förlust av kylvätska ner kraftverket i mer än ett år. NRC beskrev olyckan som den värsta sedan Three Mile Island.
-
24 september 1977 - INES 3 - En övertrycksventil öppnade i primärkretsen och ånga strömmade ut.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Davis_Besse#St%C3%B6rf%C3%A4lle

I mars 2002, vid en försenad inspektion, fann man att borsyra hade läckt ut från reaktorn nära en styrstavsgenomföring på locket till reaktortryckkärlet. Borsyran används för att styra reaktorn och tillsätts till kylvätskan. Syran reagerar dock mycket aggressivt på tungmetaller. Som ett resultat blev det kraftig korrosion på reaktorlocket, så att endast några millimeter tunt lager av lockets innerbeklädnad återstod. Experter vid Oak Ridge National Laboratory beräknade då att det i värsta fall skulle ha tagit ytterligare fem månader för en stor läcka att bildas i reaktorlocket. Kärnkraftsexperterna från NGO Union of Concerned Scientists (UCS) kombinerade detta scenario med de problem som hade upptäckts för några år sedan i samband med igensättning av myrsilarna i vissa kärnkraftverk.

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_States

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Davis-Besse_(USA)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

21. Januari 2002INES kategori 1

Centre de Stockage de la Manche, FRA

-

Styrsystem och säkerhetsventiler misslyckades efter felaktig installation av kondensorer, vilket tvingade Centre de stockage de la Manche att stängas av i två månader.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Centre_de_la_Manche

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Frankreich#Atomm.C3.BCll.2C_Wiederaufarbeitung_und_Endlager

- -

-------------------------------------------------- ------------------------- 

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

2001

-------------------------------------------------- -------------------------

14 december 2001

Brunsbuettel, ENG

(AGNES - Klassificering!)

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Brunsbüttel

Allvarlig incident vid kärnkraftverket Brunsbüttel. Som det blev känt bara några månader senare hade en väteexplosion inträffat i omedelbar närhet av reaktortryckkärlet. Tillförselledningen för kylning av reaktorlocket med en diameter av 100 mm revs över en längd av 2 till 3 meter. Det fanns en risk att splitter kunde skada inneslutningen genom att passera splinterskyddet. Operatören HEW försökte dölja händelsen så långt det var möjligt. Det rapporterades till exempel endast till ansvarigt departement som "spontant tätningsläckage". Först efter två månader lyckades tillsynsmyndigheterna inspektera ”läckan” medan reaktorn var avstängd och omfattningen av incidenten upptäcktes. Om reaktorn hade stängts av enligt föreskrifterna direkt efter explosionen hade operatören i början av vintern fått köpa ytterligare el för flera miljoner euro.

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Brunsb%C3%BCttel_(Schleswig-Holstein)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

16 november 2001

HFR Kepsar, NLD

(AGNES - Klassificering!)

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Institut_für_Energie

Enligt rapporten från den förre IE-direktören Frans Saris inträffade den 16 november 2001 en officiellt dold incident (Station Blackout = totalt strömavbrott) vid högflödesreaktorn, där en bara precis var på väg att smälta samman. På grund av ett fel på den externa strömförsörjningen var pumparna som används för att kyla reaktorn plötsligt utan ström. Därefter har även nödströmförsörjningen slocknat och på grund av den otillräckliga strömförsörjningen hade operatörerna stora svårigheter att öppna en ventil som används för passiv nödkylning ...

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Niederlande

- -

-------------------------------------------------- ------------------------- 

INES kategori 212. augusti 2001

Philippsburg, ENG

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Philippsburg

Vid kärnkraftverket i Philippsburg förbise driftgruppen vid uppstart av block 2 det faktum att nödkylsystemet inte uppfyllde kraven i bruksanvisningen. Nödkylsystemet var tillräckligt för att kyla den kalla och icke-kritiska reaktorn. Efter omstart av reaktorn uppgraderades nödkylsystemet i den utsträckning som gränsvärdena kräver. Händelsen som nämns nedan inträffade dock. Kylvätskan som buffras i kärnkraftverkets översvämningstankar (nödkylsystem) föll under den tillåtna borkoncentrationen. Tre av de fyra befintliga containrarna påverkades. På grund av dessa händelser förlorade kraftverkschefen och två styrelseledamöter i operatören EnBW sina poster. (INES nivå 2)

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Philippsburg_(Baden-W%C3%BCrttemberg)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

2000

-------------------------------------------------- -------------------------

05. juli 2000INES kategori 0

Grafenrheinfeld, ENG

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Grafenrheinfeld

Vid kärnkraftverket Grafenrheinfeld brann det i motorn till huvudkylvätskepumpen, som är belägen i omedelbar närhet av reaktorns tryckkärl. (INES nivå 0)

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Grafenrheinfeld_(Bayern) 

-------------------------------------------------- -------------------------

26. Juni 2000INES kategori 1

Grafenrheinfeld, ENG

(AGNES - Klassificering!)

-

Den 26 juni 2000 inträffade en incident med INES steg 1 vid kärnkraftverket Grafenrheinfeld. Tekniska defekter hittades i fem av åtta styrventiler som hade installerats året innan.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Grafenrheinfeld

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Grafenrheinfeld_(Bayern) 

-------------------------------------------------- ------------------------- 

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

Årens radioaktiva händelser:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

1999

-------------------------------------------------- -------------------------

27 december 1999INES kategori 2

Blaaiis, FRA

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Blayais

I Blayais kärnkraftverk med fyra block, inte långt från Bordeaux på Atlanten, översvämmade stormen Lothar området och orsakade ett partiellt fel på den externa strömförsörjningen. Två block var tvungna att kylas ned med hjälp av nöddieselgeneratorerna. Dessutom var några av nödkylnings- och komponentkylningspumparna översvämmade och skulle inte ha varit i drift om det krävdes (källor: EDF, ASN) INES nivå 2

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Blayais_(Frankreich)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 430. September 1999

Tokaimura, JPN

(AGNES - Klassificering!)

-

Arbetare vid Tokaimura uranbearbetningsanläggning försökte spara tid och stoppade för mycket uran i en förberedelsetank (16,6 kg istället för 2,3 kg). Två personer dog och 1.200 XNUMX skadades.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

Tokaimura kärnkraftsolycka 1999

... För att påskynda processen och därmed spara pengar fyllde fabriksarbetarna den dagen nederbördskärlet med 16,6 kg uran istället för de tillåtna 2,4 kg - ett sexfaldigt överskott. Den kritiska massan, som i detta fall var 5 kg, överskreds betydligt, vilket resulterade i en explosiv ansamling av fissionsneutroner. Detta ledde oundvikligen till en okontrollerbar kedjereaktion, som arbetarna uppfattade som en "blå blixt" (Cherenkov-ljus) åtföljd av en hög smäll. De arbetare som då var involverade i arbetsprocesserna hade inte eller endast delvis informerats om farorna med kritikaliteten.

Kärnkedjereaktionen frigjorde gamma- och neutronstrålning under en period av 20 timmar...

Antalet personer som fått ökade stråldoser anges till 35 till 63. Tre arbetare exponerades för särskilt höga nivåer av radioaktivitet på upp till 17 sievert. Omkring 300.000 4 invånare ombads att inte lämna sina hem. Denna olycka är officiellt klassad INES 5, men av vissa forskare INES nivå XNUMX. 

Två arbetare dog till följd av den ökade strålningen ...

-

Kärnkraftsolyckor per land#Japan

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Tokaimura, Japan

Den 30 september 1999 inträffade den allvarligaste kärnkraftsolyckan i Japan hittills i Tokaimura bränsleelementsfabrik i Japan. Två arbetare, som inte hade informerats om farorna med höganrikat uran av operatören JCO, hade fyllt en uranlösning med stålhinkar och för hand i för stor mängd i en tank och använt "skedliknande anordningar" för blandning. För att spara tid under produktionen ändrade operatören en procedurföreskrift utan kärnkraftstillsynsmyndighetens vetskap och arbetsmomenten förkortades ...

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

-

Youtube - Reaktorkonkurs

Uranekonomi: Anläggningar för bearbetning av uran

Upparbetningsanläggningar förvandlar några ton kärnavfall till många ton kärnavfall

Alla uran- och plutoniumfabriker producerar radioaktivt kärnavfall: uranbearbetnings-, anriknings- och upparbetningsanläggningar, oavsett om det är i Hanford, La Hague, Sellafield, Mayak, Tokaimura eller var som helst i världen, har alla samma problem: med varje bearbetningssteg Mer och mer extremt giftigt och högradioaktivt avfall produceras...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

18. Juni 1999INES kategori 2

Shika, Ishikawa, JPN

-

Ett fel på styrstaven utlöste en okontrollerad kärnreaktion i enhet 1 i Shika kärnkraftverk. Skadebelopp cirka 39,6 miljoner USD

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

Shika kärnkraftverk

Den 18 juni 1999 inträffade en incident där tre styrstavar togs bort från kärnan istället för att sätta in en. Detta gjorde att reaktorn inte längre kunde styras under 15 minuter. Allt detta blev känt först den 15 mars 2007, myndigheterna hade inte informerats.

-

Kärnkraftsolyckor per land#Japan

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Akw Shika (Japan)

Från 1992 och 2005 drevs två kokvattenreaktorer med 540 och 1.206 16 MW kapacitet i Shika. Efter den svåra jordbävningen den 2007 juli 2007 utanför Japans västkust, eftermonterades de två reaktorerna från december 18 av säkerhetsskäl. Den 2009 mars 2 avslogs en stämningsansökan från japanska medborgare på grund av säkerhetsproblem och syftet med att stänga av Shika-XNUMX i andra hand ...

Olycka

I juni 1999 gled tre av 1 kontrollstavar på Shika-89-enheten från sina normala positioner, vilket satte igång en okontrollerad kärnklyvningskedjereaktion. Denna händelse, som operatören höll hemlig fram till 2007, klassificerades så småningom som en INES nivå 2-incident. Reaktorn stängdes därför av från mars 2007 till mitten av maj 2009. Händelsen spårades till ett fel i en manual...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1998

-------------------------------------------------- -------------------------

Svampmolnet står för atom- eller vätebomber, också i testsammanhang28 och 30 maj 1998Kärnvapen provar mark

Pakistan detonerar sex kärnvapenbomber under jorden

Ras Koh

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Streitkr%C3%A4fte_Pakistans

Enligt sina egna uttalanden genomförde Pakistan framgångsrikt sex kärnvapenprov den 28:e och 30:e maj 1998 (som en reaktion på de 5 indiska testerna den 11:e och 13.05.1998:e maj XNUMX). Men baserat på de seismiska signalerna antar experter att endast två tester faktiskt utfördes ...

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Pakistanisches_Atomprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Atommacht

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten/pakistan.html

-------------------------------------------------- -------------------------

Svampmolnet står för atom- eller vätebomber, också i testsammanhang11. till 13. kan 1998Kärnvapen provar mark

Indien detonerar 5 kärnvapenbomber under jorden

Pokhran

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernenergie_in_Indien#Milit%C3%A4rische_Nutzung

Den första kärnladdningen hade en explosiv kraft på 43 kiloton TNT-ekvivalent och detonerades den 11 maj 1998 vid armébasen nära Pokhran (Rajasthan) i Thar-öknen för teständamål, 4 ytterligare tester utfördes också i Pokhran i maj 13.

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Atommacht

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten/indien.html

-------------------------------------------------- -------------------------

1998 INES kategori 1 - 3

Åh mål eller Tihange, TREVLIG

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Doel

Belgien är ett av få västeuropeiska länder som i likhet med USA undersöker sina olyckor med hjälp av så kallade prekursoranalyser för riskrelevans. Även tillsynsmyndigheten AVN använder sannolikhetsberäkningen. Den allvarligaste incidenten var ett fullständigt kortvarigt fel på komponentkylningen i ett ospecificerat block av kärnkraftverken Doel eller Tihange. Många av drift- och säkerhetssystemen är beroende av andra system (de misslyckade) för att kylningen ska fungera, vilket illustrerar omfattningen av detta fel.

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tihange

-

Kärnkraftsolyckor per land#Belgien

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Tihange_(Belgien)

-

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Doel_(Belgien)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

1998 INES kategori 2

Bilibino i Sibirien, RUS

-

wikipedia

En INES 2-incident inträffade 1998 vid kärnkraftverket i Bilibino.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Bilibino

-

Kärnkraftsolyckor per land#Ryssland

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Bilibino_(Russland)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1997

-------------------------------------------------- -------------------------

11. Mars 1997INES kategori 3

Tokaimura, JPN

-

Minst 37 arbetare utsattes för ökade strålningsnivåer efter en explosion i anläggningen. ...

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Tokai_(Ibaraki)

Den 11 mars 1997 orsakade en brand i befästningsanläggningen den hittills allvarligaste kärnkraftsolyckan i Japan. 37 arbetare förorenades. En vecka senare, i staden Tsukuba, 60 kilometer bort, hittades "drastiskt ökade nivåer av den radioaktiva gammastrålaren cesium i regnvatten". Enligt Georg Blume, Japans dåvarande "mest inflytelserika politiker", Seiroku Kajiyama (LDP), sa: "'Vi har satt för mycket förtroende för kärnkraftsindustrin i över fyrtio år.'" Olyckan klassificerades slutligen efter nivå. tre av den internationella betygsskalan för kärntekniska händelser.

-

Kärnkraftsolyckor per land#Japan

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Tokaimura,_Japan_1999

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1996

-------------------------------------------------- -------------------------

1996 INES kategori 1 - 3

Oskarshamn 1, SWE

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Oskarshamn

I detta system var kärnjackan tvungen att bytas ut på grund av en reva i dess omkretssöm nästan runt omkretsen. Kärnmanteln är en del av reaktorkärlets inre delar. Dess brott kan göra det omöjligt att stänga av reaktorn snabbt. (Källor: IAEA, SKI)

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Oskarshamn_(Schweden) 

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1995

-------------------------------------------------- -------------------------

1995 INES kategori 1 - 3

Trillo, ESP

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Trillo

Vid inspektioner visade det sig att hälften av strängarna i sumpåtercirkulationen av nödkylningen var blockerade med främmande föremål. Enligt myndigheten CSN handlade det om felaktiga dispositioner i byggskedet för åtta år sedan, vilket gjorde att även leverantören Siemens-KWU var ansvarig (källa: NRC-NUREG 0933)

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Trillo_(Spanien)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1994

-------------------------------------------------- -------------------------

ines210 december 1994

Pickering, Ontario, CAN

(AGNES - Klassificering!)

-

Wikipedia - engelska

Pickering Incidenter 

Den 10 december 1994 inträffade en olycka med förlust av kylvätska. Senatens ständiga kommitté för energi, miljö och naturresurser kallade det den dödligaste olyckan i kanadensisk historia (juni 2001). Nödkylningssystemet för kärnan användes för att förhindra en härdsmälta...

Översatt med https://www.DeepL.com/Translator (gratis version)

Kärnkraftsolyckor per land#Kanada

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Pickering_(Kanada)

Gräsrotsorganisationen Sierra Club Canada protesterade mot livstidsförlängningen 2013 och krävde att kärnkraftverket skulle stängas omedelbart på grund av åldrande, ökande strålning och ökande utsläpp av tritium. I juni 2010 släpptes till exempel oväntad beta-gammastrålning från reaktorerna 5 till 8 ut i vatten...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

mars 1994

Biblis A, GER

(AGNES - Klassificering!)

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Biblis

I mars 1994 fattade motorn till en huvudkylvätskepump eld i Biblis A inne i inneslutningen eftersom en kortslutning hade inträffat på grund av en mejsel som glömdes bort i motorn under underhållsarbetet....

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Biblis_(Hessen)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

1994 INES kategori 1 - 3

Dukovany, CZE

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Dukovany

En elektrikers fel att underhålla nätet ledde till att alla fyra reaktorblocken kopplades bort från nätet. Efter avlastning nådde två av blocken produktion för eget bruk, de andra två misslyckades med att följa denna procedur och var tvungna att försörjas av sina nöddieselgeneratorer efter en nödstopp. En av dieslarna startade inte automatiskt och fick startas manuellt på plats. Det förekom även ett stort antal mindre funktionsfel (källa: SKI-Report IRS)

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Dukovany_(Tschechien)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1993

-------------------------------------------------- -------------------------

06. April 1993INES kategori 4

Tomsk 7, Seversk, RUS

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kerntechnische_Anlage_Tomsk

Stora mängder kortlivade radioaktiva ämnen släpptes ut till följd av en olycka i upparbetningsanläggningen vid Tomsks kärntekniska anläggning (främst används för tillverkning av vapenplutonium). Som ett resultat förorenades hundra kvadratkilometer i Seversk Oblast (även känd som Tomsk-7). (INES nivå 4)

-

Kärnkraftsolyckor per land#Ryssland

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Sewersk/Tomsk-7,_ehemalige_Sowjetunion_1993

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1992

-------------------------------------------------- -------------------------

Atomcentrum i Dessel, TREVLIG 

(AGNES - Klassificering!)

-

wikipedia

Lista över incidenter i europeiska kärnkraftsanläggningar#1991-2000

En olycka inträffade i den största europeiska fabriken för tillverkning av MOX-bränsleelement (uran-plutonium blandad oxid): en bränslestav gick sönder och MOX-damm släpptes. Detta resulterade i att minst en anställd andades in plutonium. Plutonium är radiotoxiskt (källa: Öko-Institut).

-

Studiecentrum för kärnenergi

Studiecentrum för kärnenergi (nederländska Studiecentrum voor Kernenergie • French Centre d'Étude de l'énergie Nucléaire, SCK•CEN förkortat) i Mol grundades 1952 som Belgian Nuclear Research Centre ...

Från 1967 till 1974 verkade Eurochemic, en upparbetningsanläggning, här.

-

Eurochemic

Eurochemic var en kärnbränsleupparbetningsanläggning som drevs från 1967 till 1974 i Mol, Belgien. I denna anläggning, ett gemensamt projekt av 13 medlemsländer i OECD, bearbetades totalt cirka 180 ton bränsle från kraftreaktorer och 30 ton höganrikat bränsle från materialtestreaktorer.

Återupptagandet övervägdes tillfälligt, men avslogs slutligen i slutet av 1986 på grund av bristande intresse från utländska partners ...

-

Wikiwand

Belgonucleaire

Upparbetning av MOX kärnbränsle Dessel

Belgonucleaire var en belgisk anläggning för upparbetning av kärnbränsle i Dessel. Bolagets aktieägare var SCK-CEN och Electrabel-SUEZ. Företaget sysselsatte 261 personer.

Belgonucleaire har tillverkat MOX-kärnbränsle sedan 1970-talet. På grund av lagändringar, fallande efterfrågan och koncentrationen av återtillverkning till två fabriker (en i Frankrike och en i Storbritannien) upphörde produktionen den 15 augusti 2006 och företagen Belgoprocess, Tecnubel, SCK och Studsvik började avveckla produktionsenheten 2009 . Detta arbete beräknas vara klart under 2014.

MOX-bränslet i reaktor 3 i Fukushima I kärnkraftverk upparbetades i Belgonucleaire och levererades till TEPCO 1999. Staberna togs i drift i september 2010 i Fukushima.

Översatt med https://www.DeepL.com/Translator (gratis version)

-

Kärnkraftverk plågar

Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Mol_(Belgien)

Mol Atomic Center var och är verksamt inom områdena upparbetning och förglasning av kärnavfall.

1957 öppnades Eurochemics upparbetningsanläggning, vars dimensioner planerades att vara dubbelt så stora som de i La Hague och Wackersdorf. Anläggningen stängdes dock av operatören 1974 på grund av bristande lönsamhet. Byggkostnaden var 36,5 miljoner dollar, och kostnaden för demontering uppskattades till sju gånger så mycket. Eurochemic lämnade efter sig 2.865 XNUMX kubikmeter flytande, högradioaktivt avfall...

Platsen Mol var inblandad i skandalen kring handel med kärnavfall och mutor i Hanaus "kärnkraftsby", som avslöjades 1986.

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

28. Juni 1992INES kategori 2

bar rulle-2, SWE

-

En läckande ventil i Barsebäcks kokvattenreaktor utlöste automatiskt säkerhetsfunktioner som reaktoravstängning, högtrycksinsprutning, härdspray och inneslutningsspraysystem. Ångstrålen från en öppen säkerhetsventil träffade värmeisolerad utrustning. Isoleringsmaterialet sopades in i dämpningsbassängen, vilket påverkade härdens nödkylningssystem, vilket är nödvändigt för att avlägsna värme i händelse av en reaktorkylvätskeläcka. Liknande incidenter inträffade i flera länder och det visade sig att problemet drabbade många, om inte de flesta, av världens lättvattenreaktorer.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

Barsebäcks kärnkraftverk

Det nedlagda kärnkraftverket Barsebäck ligger i Barsebäck i Kävlinge kommun i Skåne, Sverige.

... Reaktorerna hade varit i kommersiell drift sedan 1 juli 1975 respektive 1 juli 1977.

Eftersom det bara ligger 20 kilometer från den danska huvudstaden Köpenhamn, drev den danska regeringen på att kärnkraftverket skulle bli det första att stängas av i spåren av Sveriges kärnkraftsavveckling...

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Barsebäck (Sverige)

risker och incidenter

Kärnkraftverket Barsebäck ansågs särskilt farligt i grannlandet Danmark, eftersom det bara ligger 20 km från huvudstaden Köpenhamn på andra sidan Öresund. Öresund är en av de mest trafikerade vattenvägarna i Europa och Köpenhamns flygplats infartsväg ligger nära kärnkraftverket.

Den 28 juli 1992 sköt het ånga ut från en defekt ventil in i reaktorhallen på Barsebäck-2 och tog med sig stora mängder stenull som använts som isolering. Stenullen täppte till alla filter i nödkylsystemet inom 20 minuter, en tid som ingen förväntat sig. Lyckligtvis undvek Sverige en allvarlig olycka eftersom den normala kylningen fungerade. Händelsen resulterade i en tillfällig stängning av Barsebäck I och II, Oskarsham I och II samt Ringhals samt kostsamma ombyggnadsarbeten. Som har varit fallet flera gånger tidigare har Danmark krävt stängning av Barsebäck.

I maj 1999 togs vattenkylningen i reaktor 2 bort på grund av ett operatörsfel. Incidenterna 1992 och 1999 kategoriserades båda som INES nivå 2-incidenter.

Åren 2002/2003 upptäcktes halter av radionuklider i havsväxter på olika avstånd från Barsebäcksområdet.

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1991

-------------------------------------------------- -------------------------

10. juli 1991INES kategori 3

Bilibino, RUS

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Bilibino

Det uppstod en läcka till följd av överföring av flytande högaktivt radioaktivt avfall till ett lager. Inte bara Akw-byggnaden och transportmedlen förorenades, utan även huvudkontorets lokaler.

-

Kärnkraftsolyckor per land#Ryssland

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Bilibino_(Russland)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1990

-------------------------------------------------- -------------------------

1990INES kategori 2

Leibstadt, CHE

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leibstadt

Vid uppstart av denna reaktor - belägen vid den tyska gränsen - märktes det efter tre timmar vid en effekt på 20 % att nödavstängningen inte skulle fungera om den begärdes. Reaktorn stängdes långsamt av med styrstavsmotorerna. Myndigheten HSK klassade händelsen med INES nivå 2.

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Leibstadt_(Schweiz)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

Årens radioaktiva händelser:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

1989

-------------------------------------------------- -------------------------

1989INES kategori 3

Vandellòs-1, ESP

-

Säkerhetssystemen drabbades hårt av en brand i Akw Vandellòs. Vandellòs 1 stängdes slutligen efter ett politiskt beslut av den spanska regeringen. (INES nivå 3)

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Vandellos

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Vandellos_(Spanien) 

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

1989INES kategori 1 - 3

växt, SVN

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Krsko

Som en korrekt reaktion på ett driftsfel öppnades en övertrycksventil i reaktorkretsen på grund av tryck. Efter att trycktransienten hade försvunnit fastnade den oväntat i öppet läge (som det gjorde före härdsmältningsolyckan 1979 i Three Mile Island). På grund av tillhörande förlust av kylvatten slogs nödkylningen på automatiskt (i motsats till TMI stängdes den inte av igen av misstag av personalen). Efter ca 15 minuter stängde ventilen fortfarande och nödkylningen hade återfyllt reaktorkretsen till viss del. Lätt radioaktivt vatten var tvungen att avlägsnas från inneslutningssumpen efter händelsen genom att släppa ut det i den angränsande floden (källa: SKI Report IRS)

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Krsko_(Slowenien)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1988

-------------------------------------------------- -------------------------

18. Juni 1988

Tihange-1, BEL

(AGNES - Klassificering!)

Den 18 juni 1988, under driften av tryckvattenreaktorn, inträffade en plötslig läcka i en kort del av ECCS-rörledningen (Emergency Core Cooling System) som inte kunde isoleras. Läckagehastigheten var i storleksordningen 1.300 9 liter per timme. Orsaken till läckan var en spricka i rörledningens vägg som mätte 4,5 cm på insidan och XNUMX cm på utsidan. Risken för rörbrott i nödkylsystemet är stor när nödinsprutningssystemet är aktiverat, eftersom stora mängder kylvatten sprutas in om kylvätska går förlorad.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tihange 

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Tihange_(Belgien)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

12. kan 1988INES kategori 2

Civaux-1, FRA

-

Civaux-1 tryckvattenreaktorn stängdes av i fem dagar när, under uppstartstest, ett 25 cm diameterrör i det huvudsakliga restvärmeavledningssystemet brast och en stor läcka (30.000 18 liter per timme) inträffade i den primära kylkretsen . Reaktorhärden måste kontinuerligt kylas, även när den är avstängd, för att avleda den betydande mängden restvärme från bränslet. Det tog nio timmar att isolera läckan och uppnå en stabil situation. En 300 cm lång spricka hittades vid en svets och 3 m50 primärkylvätska hade läckt in i reaktorbyggnaden. Innan händelsen inträffade hade reaktorblocket endast varit i drift i sex månader med maximalt XNUMX % kapacitet. Operatören EDF föreslog att evenemanget skulle klassificeras som nivå 1 på INES-skalan, men säkerhetsmyndigheterna valde nivå 2.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Civaux 

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Civaux_(Frankreich) 

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1987

-------------------------------------------------- -------------------------

16 december 1987INES kategori 1

Biblis A, GER

(AGNES - Klassificering!)

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Biblis

När reaktorn startades fastnade en ventil som var tvungen att stänga av en anslutningsledning till reaktorkretsen, som var under 150 gånger atmosfärstryck, och förblev öppen. Först efter 15 timmar tog driftpersonalen varningslampan på allvar, eftersom lampans kontrolllogik ansågs vara defekt. Personalen stängde inte av reaktorn omedelbart, utan öppnade en andra, redundant säkerhetsventil för att spola ut den fastnade ventilen och därmed stänga den. Ventilen stängdes inte och 107 liter radioaktivt kylvatten rann in i ringen. Olyckan blev offentlig först efter ett år genom en artikel i en amerikansk facktidning (Nucleonic Weeks), men operatören anmälde den till myndigheterna i god tid, som i sin tur inte publicerade något pressmeddelande. Händelsen klassades senare som nivå 1 (störning) enligt INES-skalan...

-

Kärnkraftsolyckor per land#Tyskland

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Biblis_(Hessen)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1986

-------------------------------------------------- -------------------------

1986INES kategori 1 - 3

Muhleberg, CHE

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Mühleberg

Under Tjernobylåret 1986 gjorde en oberoende fysiklärare dosmätningar i närheten av Mühlebergs kärnkraftverk. Till hans förvåning var avläsningarna ovanligt höga en dag. Operatören fick erkänna filterskador, vilket ledde till utsläpp strax under gränsvärdet. Det påstås att varken operatören eller HSK:s tillsynsmyndighet har registrerat denna frigivning. Värdena är fortfarande något högre idag...

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/M%C3%BChleberg_(Schweiz)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

04. - 05. maj 1986INES kategori 0

THTR 300, ENG

(AGNES - Klassificering!)

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_THTR-300#Probleme_und_St.C3.B6rf.C3.A4lle

Okända mängder radioaktiva aerosoler rymde från kärnkraftverket THTR-300 i Hamm-Uentrop. Trasiga sfäriska bränsleelement täppte till rören i laddningssystemet och försök gjordes att blåsa loss dessa rör igen med högt gastryck (helium). De befintliga mätanordningarna var avstängda vid tidpunkten för händelsen, så ingenting är känt om de exakta kvantiteterna. Ytterligare försök att rensa rören resulterade i att alla fastklämda kulor gick sönder och delar av systemet böjdes. Reaktorn stängdes tillfälligt av. Den 1 september 1989 beslutades avvecklingen av THTR-300 på grund av oenighet om ytterligare finansiering. 

-

Kärnkraftsolyckor per land#Tyskland

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Hamm-Uentrop_(Nordrhein-Westfalen)

-

se: Olyckan

-

SPEGEL artikel 'Glittrande ögon'

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

26. April 1986INES kategori 7

Tjernobyl, Sovjetunionen

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearkatastrophe_von_Tschernobyl

I en super-GAU (INES nivå 7) i Block 4 av Chernobyl Akw i Ukraina inträffade en härdsmälta och, som ett resultat, explosioner. Stora mängder radioaktivitet släpptes ut genom exponering och brand av reaktorhärden, det omedelbara området var kraftigt förorenat; dessutom fanns det många direkta strålningsoffer bland hjälparbetarna. Det värsta scenariot bevisades av radioaktivitetsmätningar och nedfall i Sverige och andra europeiska länder. Ett stort restriktionsområde upprättades och området evakuerades. Antalet personer som skadas varierar avsevärt beroende på studien. Att olyckan hittills resulterat i oväntat få offer (enligt IAEA) beror bland annat på att den våldsamma grafitbranden förde stora delar av radioaktiviteten direkt och upp i atmosfären och att vinden blåste till stor del i riktningen för mindre befolkade regioner innan evakueringen av större städer som Prypiat.

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Den 26 april 1986 inträffade den katastrofala INES nivå 4-olyckan i Tjernobyl-reaktor 7, under vilken, efter en härdsmälta och väteexplosioner, stora mängder radioaktiva ämnen läckte ut i miljön och atmosfären ...

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Tschernobyl_(Ukraine)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

06. Januari 1986INES kategori 4

Cimarron Fuel Fabrication Site, Oklahoma, USA

-

wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Kerr-McGee

Vid Kerr-McGees upparbetningsanläggning i Gore, Oklahoma, gick en cylinder av kärnmaterial sönder efter att ha värmts upp på ett felaktigt sätt. En arbetare dog och 100 fick läggas in på sjukhus. (INES nivå 2-4)

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

-

Youtube - Reaktorkonkurs

Uranekonomi: Anläggningar för bearbetning av uran

Upparbetningsanläggningar förvandlar några ton kärnavfall till många ton kärnavfall

Alla uran- och plutoniumfabriker producerar radioaktivt kärnavfall: uranbearbetnings-, anriknings- och upparbetningsanläggningar, oavsett om det är i Hanford, La Hague, Sellafield, Mayak, Tokaimura eller var som helst i världen, har alla samma problem: med varje bearbetningssteg Mer och mer extremt giftigt och högradioaktivt avfall produceras...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information, som kan hjälpa till, skicka ett meddelande till:

nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1985

-------------------------------------------------- -------------------------

augusti 1985INES kategori 5

K-431 atomubåt, Vladivostok, Sovjetunionen

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Echo-Klasse#K-31

I Chazhma Bay nära Vladivostok inträffade en allvarlig olycka när bränsleelementet i den kärnkraftsdrivna ubåten K-314 skulle bytas ut. När reaktorlocket byttes ut ledde felaktig hantering till en spontan kedjereaktion. Kylvattnet förångades plötsligt och reaktorhärden kastades ut på piren av explosionen. 29 personer fick höga doser av strålning, ytterligare 10 personer dog av en dödlig dos neutroner. Det radioaktiva molnet nådde inte Vladivostok, 55 kilometer bort, men ytterligare offer för denna olycka (långvarig cancer) kan inte uteslutas på närmare platser. (INES nivå 5)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

10. juli 1985

regnbågskrigare - Hamnen i Auckland, Nya Zeeland

-

wikipedia

Sänka regnbågskrigaren

Greenpeace-skeppet Rainbow Warrior sänktes av franska Service Action-agenter i Auckland, Nya Zeeland, den 10 juli 1985...

På kvällen den 10 juli 1985 fäste dykare från den franska underrättelsetjänsten två bomber på fartygets skrov. Ett möte med Greenpeace-aktivister ägde rum ombord samtidigt. Den första bomben detonerade klockan 23:38 efter att mötet redan var över. Besättningen var dock kvar på fartyget. Kort därefter följde den andra explosionen, som fick Rainbow Warrior att sjunka. Av de tolv besättningsmedlemmarna drunknade den holländsk-portugisiske Greenpeace-fotografen Fernando Pereira... 

Åtgärden, kallad "Operation Satanique" av den franska underrättelsetjänsten, finansierades från "fonds speciaux", en sorts officiell "svarta låda" som bara republikens president har tillgång till, och täcktes alltid av den franska regeringen. ..

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

09. Juni 1985INES kategori 4

Davis Besse, Ohio, USA

-

08 mars 2002 - INES 3 - Allvarlig korrosion på kontrollstaven tvingade Davis-Besse-reaktorn till en 24-månaders avstängning.
-
09 juni 1985 - INES 4 - I juni 1985 stängde en potentiellt katastrofal 12-minuters förlust av kylvätska ner kraftverket i mer än ett år. NRC beskrev olyckan som den värsta sedan Three Mile Island.
-
24 september 1977 - INES 3 - En övertrycksventil öppnade i primärkretsen och ånga strömmade ut.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Davis_Besse#Störfälle

Den 9 juni 1985, när kylsystemet i 'Kkw Davis Besse 1' togs i drift, uppstod ett fel i en pump som, på grund av felaktig drift av en operatör, körde med för hög hastighet. För att motverka detta stryps leveranshastigheten. Kort därefter uppstod övertryck vid en annan pump. Operatörerna stängde av pumpen. Detta stoppade dock cirkulationen av kylvätskeflödet. För att motverka detta aktiverade en operatör nödmatarvattenpumparna. Händelsen klassades först som "extraordinär"; senare undersöktes händelsen närmare och det visade sig att en nära nedsmältning (smältning av reaktorhärden) hade inträffat. Enligt uppskattningar från IAEA skulle incidenten klassificeras som minst INES 4, det vill säga "olycka".

-

Sierra Club

DAVIS BESSE KÄRNREAKTOR

Kärnreaktorn Davis-Besse ligger vid Lake Erie i Oak Harbor, Ohio, 20 mil öster om Toledo. Det är ett kommersiellt kärnkraftverk med en effekt på 894 megawatt. År 2015 beviljade Nuclear Regulatory Commission (NRC) FirstEnergy en licensförlängning för att driva Davis-Besse 20 år utöver dess designlivslängd på 40 år. Genereringen av högaktivt radioaktivt avfall i Davis-Besse kommer att öka med cirka 30 ton per år.

OLYCKOR OCH INCIDENTER: Davis-Besse har upplevt olyckor och kränkningar sedan innan den togs i drift.

1972 fick starka vindar sjöns vatten att översvämma platsen i en månad. Återkommande under drift av reaktorn kan få katastrofala konsekvenser.

Sex av de 34 "stora olyckorna" i USA inträffade vid Davis-Besse.

I oktober 1977 öppnade en pilotmanövrerad tryckavlastningsventil i en incident som nästan var identisk med orsaken till 1979 Three Mile Island (TMI) härdsmälta. Hade NRC då bett alla liknande tryckvattenreaktorer att åtgärda detta problem, hade TMI-incidenten kunnat undvikas.

I juni 1985 stängde en potentiellt katastrofal 12 minuters förlust av kylvätska ner anläggningen i mer än ett år. NRC beskrev olyckan som den värsta sedan Three Mile Island.

Den direkta effekten av en tornado 1998 resulterade i total förlust av extern ström, vilket förstörde larm, kommunikation och nödsystem. En härdsmälta hotade...

Översatt med https://www.DeepL.com/Translator (gratis version)

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_States

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Davis-Besse_(USA)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1984

-------------------------------------------------- -------------------------

17. juli 1984INES kategori 3

Sellafield, GBR

-

En lösningsmedelsbrand i slamtanken i avloppsreningsverket i byggnad B241 orsakades av het metall från förbränning.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

Sedan slutet av 1940-talet och Windscale/Sellafields tillkomst har cirka 20 incidenter av större eller mindre svårighetsgrad med utsläpp av radioaktivitet rapporterats. Fram till mitten av 1980-talet släpptes stora mängder av det kärnavfall som genererades i den dagliga verksamheten ut i flytande form via en rörledning till Irländska sjön.

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_Kingdom

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Sellafield (tidigare_Windscale), Storbritannien

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1983

-------------------------------------------------- -------------------------

01 november 1983INES kategori 3

Sellafield, GBR

-

Oavsiktlig överföring av 59 TBq radioaktivitet med lösningsmedel och råmaterial från byggnad B205 till en sjötank i byggnad B242.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

Sedan slutet av 1940-talet och Windscale/Sellafields tillkomst har cirka 20 incidenter av större eller mindre svårighetsgrad med utsläpp av radioaktivitet rapporterats. Fram till mitten av 1980-talet släpptes stora mängder av det kärnavfall som genererades i den dagliga verksamheten ut i flytande form via en rörledning till Irländska sjön.

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_Kingdom

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Sellafield (tidigare_Windscale), Storbritannien

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

1983INES kategori 1 - 3

mål 1 och 2, BEL

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Doel

Efter haveriet i 380 kV-nätet och kraftiga spänningsfluktuationer i reservnätet uppstod en nödströmssituation i de två äldsta Doel-blocken. Fyra dieselgeneratorer startade, men kunde inte garantera nödvändig försörjning för kallstart på grund av fel. Som en sista reserv trädde ett eloberoende kylsystem, drivet av sönderfallsvärmens ånga, i funktion i båda reaktorblocken tills strömförsörjningen återställdes efter cirka en timme (källa: SKI Report IRS)

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Doel_(Belgien

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

23. September 1983INES kategori 4

Centro Atomic Constituents, BUENOS AIRES, ARG

-

Den 23 september 1983 inträffade en kärnsmälta i Constituyentes kärnkraftscentrum på grund av ett operatörsfel under omkonfigureringen av forskningsreaktorn RA-2, där totalt 18 personer bestrålades; en av reaktorteknikerna dog två dagar senare av strålskadorna han ådrog sig.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

Wikipedia ESP

Olyckskärnreaktor RA-2

Kärnkraftsolyckan RA-2 som inträffade i Argentina fredagen den 23 september 1983 härrör från allvarliga mänskliga operatörsfel som utlöste en kraftutflykt vid forskningsreaktorn RA-2. Reaktorn var belägen i Centro Atómico Constituyentes, en avdelning av Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Detta är den dödligaste olyckan i den argentinska kärnkraftsutvecklingens historia, och teknikern som ansvarade för testerna dog. Dessutom exponerades 17 andra personer för olika grader av strålning, beroende på deras avstånd från olycksplatsen...

 Översatt med https://www.DeepL.com/Translator (gratis version)

-

Spegel 17/1987

"En kall rysning rinner längs min ryggrad"

SPIEGEL-rapport om dolda kärnkraftsincidenter runt om i världen

Mänskligheten har glidit förbi katastrofen flera gånger hårsmån. Detta avslöjas av 48 olycksrapporter som hölls hemliga av Wiens internationella atomenergiorgan: haverier, ofta av det mest bisarra, profana slaget från USA och Argentina till Bulgarien och Pakistan ...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

30. Juni 1983

Reservoar, ARG

(AGNES - Klassificering!)

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Embalse

Den 30 juni 1983 inträffade en allvarlig incident i kärnkraftverket (överhettning av kylkretsen), som dock kunde bringas under kontroll av anställda. 1986 inträffade ytterligare en incident då tungt vatten kom ut ur kraftverket. Båda incidenterna hölls hemliga av de ansvariga under lång tid, endast Internationella atomenergiorganet (IAEA) informerades. Operatörerna kunde uppenbarligen förhindra en INES-klassificering. Det var bara genom forskning som media lyckades få ut händelsen till allmänheten.

Fram till 2007 hade det inträffat totalt tio incidenter vid Akw Embalse ...

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Embalse_(Argentinien)

Förhindrade GAU 1983 och andra incidenter

Den 30 juni 1983 inträffade en incident som de ansvariga höll hemlig för allmänheten: Enligt "Spiegel" kollapsade sekundärkretsen efter att flera pumpar havererat och på grund av driftsfel fortsatte vattnet att värmas upp, radioaktiv ånga och varmvatten sköt ut en defekt hjälpventil. Efter mer än tre timmar kunde alla ventiler stängas med improviserade åtgärder, en GAU förhindrades bara ...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1982

-------------------------------------------------- -------------------------

september 1982INES kategori 5

Tjernobyl, Sovjetunionen

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tschernobyl

I block 1 av kärnkraftverket i Tjernobyl förstördes en bränslekanal i mitten av reaktorn på grund av misstag av personalen. En stor mängd radioaktiva ämnen distribuerades över kärnkraftverkets industriområde och staden Pripyat. Personalen som var involverad i att likvidera konsekvenserna av denna olycka fick höga doser av strålning. (INES nivå 5)

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Tschernobyl_(Ukraine)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1981

-------------------------------------------------- -------------------------

01 oktober 1981 INES kategori 3

Sellafield, GBR

-

Upparbetning av bränsleelement som hade kylts i endast 27 dagar resulterade i utsläpp av radioaktivt jod...

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

Sedan slutet av 1940-talet och Windscale/Sellafields tillkomst har cirka 20 incidenter av större eller mindre svårighetsgrad med utsläpp av radioaktivitet rapporterats. Kärnavfallet som genereras under den dagliga verksamheten släpps ut i stora mängder i flytande form via en rörledning till Irländska sjön.

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_Kingdom

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Sellafield (tidigare_Windscale), Storbritannien

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

22. kan 1981INES kategori 3

La Hague, FRA

-

En incident inträffade vid upparbetningsanläggningen i La Hague som exponerade arbetare för förhöjda strålningsnivåer. (INES nivå 3)

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

La Hague upparbetningsanläggning

De högaktiva ämnena som behandlas i denna upparbetningsanläggning frigör ständigt explosivt väte, vilket hotar byggnadens täthet när den reagerar med syre. För att undvika en explosion befrias luften i byggnaden från väte genom kontinuerlig cirkulation. Under 3,5 timmar fungerade denna cirkulation endast i normal drift, båda reservluftledningarna var inte i drift på grund av defekter eller underhållsarbete. (Källa: ASN)

Greenpeace, under överinseende av en edsvuren teknisk expert, fastställde ... 400 kubikmeter radioaktivt avloppsvatten spolades dagligen genom ett fyra och en halv kilometer långt rör in i Alderneysundet via Herqueville. Denna operation är laglig, eftersom endast dumpning av tunnor med kärnavfall i havet är förbjuden, men direkt utsläpp är inte ...

-

https://en.wikipedia.org/wiki/La_Hague_site

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

La Hague (Frankrike)

Världens största upparbetningsanläggning

Byggandet av La Hague började 1961 efter att den franska atomenergikommissionen (CEA) beslutat att driva en upparbetningsanläggning kallad UP2 för UNGG-reaktorer. 1966 öppnade La Hague och 1967 startade UP2 kommersiell verksamhet.

Det har inträffat ett antal incidenter i La Hague sedan det togs i bruk.

En studie som publicerades av Europaparlamentet 2001 listar händelser från 1989 till 2011 som rapporterades av operatören. Åtta olyckor beskrevs mer i detalj...

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

-

Youtube - Reaktorkonkurs

Uranekonomi: Anläggningar för bearbetning av uran

Upparbetningsanläggningar förvandlar några ton kärnavfall till många ton kärnavfall

Alla uran- och plutoniumfabriker producerar radioaktivt kärnavfall: uranbearbetnings-, anriknings- och upparbetningsanläggningar, oavsett om det är i Hanford, La Hague, Sellafield, Mayak, Tokaimura eller var som helst i världen, har alla samma problem: med varje bearbetningssteg Mer och mer extremt giftigt och högradioaktivt avfall produceras...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1980

-------------------------------------------------- -------------------------

22. September 1980INES kategori 3

Sellafield, GBR

-

Korrosion i B38-byggnaden Magnox lagringssilo resulterade i att 35-70 Gbq...

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

Sedan slutet av 1940-talet och Windscale/Sellafields tillkomst har cirka 20 incidenter av större eller mindre svårighetsgrad med utsläpp av radioaktivitet rapporterats. Kärnavfallet som genereras under den dagliga verksamheten släpps ut i stora mängder i flytande form via en rörledning till Irländska sjön.

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_Kingdom

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Sellafield (tidigare_Windscale), Storbritannien

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

13. Mars 1980INES kategori 4

Saint-Laurent, FRA

-

Ett felaktigt kylsystem har smält bränsleknippen i Saint Laurent A2-reaktorn, vilket tvingar fram en förlängd avstängning. Partiell härdsmälta med 20 kg uran, reparationerna tog år...

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Saint-Laurent

Den partiella smältningen av några bränsleelement ledde till förorening av reaktorbyggnaden (INES nivå 4). De två första reaktorerna som byggdes vid St. Laurent var grafitmodererade och gaskylda. Nödkylningen utfördes därför inte med vatten, utan med indragen luft från fabriksmiljön. Reaktorn fortsatte att fungera ett tag efter reparationer.

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Saint-Laurent_(Frankreich)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

Årens radioaktiva händelser:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

1979

-------------------------------------------------- -------------------------

1979INES kategori 1 - 3

mål 2, BEL

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Doel

Brottning av en ånggenerators värmerör resulterade i en liten utsläpp av radioaktivitet i miljön. Kontrollen av denna incident kräver korrekt hantering av komplicerade procedurer av personalen. De fyra kärnkraftverken i Doel ligger bara 8 km från Antwerpen (källa: NEA-OECD)

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Doel_(Belgien)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

11. September 1979INES kategori 4

Sellafield, GBR

-

Plutonium släpptes när radioaktivt avloppsvatten transporterades till byggnad B242.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

Sedan slutet av 1940-talet och Windscale/Sellafields tillkomst har cirka 20 incidenter av större eller mindre svårighetsgrad med utsläpp av radioaktivitet rapporterats. Kärnavfallet som genereras under den dagliga verksamheten släpps ut i stora mängder i flytande form via en rörledning till Irländska sjön.

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_Kingdom

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Sellafield (tidigare_Windscale), Storbritannien

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

-

Youtube - Reaktorkonkurs

Uranekonomi: Anläggningar för bearbetning av uran

Upparbetningsanläggningar förvandlar några ton kärnavfall till många ton kärnavfall

Alla uran- och plutoniumfabriker producerar radioaktivt kärnavfall: uranbearbetnings-, anriknings- och upparbetningsanläggningar, oavsett om det är i Hanford, La Hague, Sellafield, Mayak, Tokaimura eller var som helst i världen, har alla samma problem: med varje bearbetningssteg Mer och mer extremt giftigt och högradioaktivt avfall produceras...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

16. juli 1979INES kategori 3

Sellafield, GBR

-

En brand av magnox-spån och uran bröt ut i en avlägsen rensningsgrotta i byggnad B30.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

Sedan slutet av 1940-talet och Windscale/Sellafields tillkomst har cirka 20 incidenter av större eller mindre svårighetsgrad med utsläpp av radioaktivitet rapporterats. Kärnavfallet som genereras under den dagliga verksamheten släpps ut i stora mängder i flytande form via en rörledning till Irländska sjön.

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_Kingdom

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Sellafield (tidigare_Windscale), Storbritannien

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

28. Mars 1979INES kategori 5

Three Mile Island, USA

-

Utrustningsfel och operatörsfel ledde till förlust av kylvätska och partiell kärnsmälta vid kärnreaktorn Three Mile Island.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Three_Mile_Island

I ett kärnkraftverk nära Harrisburg ledde fel på maskindelar och mätsignaler samt driftsfel av teamet till fel på reaktorns kylsystem, vilket resulterade i en partiell härdsmälta (50 % av kärnan) och frigörande av 90 TBq radioaktiva gaser. Denna olycka är den värsta hittills i en kommersiell reaktor i USA och har klassificerats som INES 5 av IAEA.

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_States

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Harrisburg/Three_Mile_Island_(USA)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1978

-------------------------------------------------- -------------------------

31 december 1978INES kategori 4

Belojarsk, Sovjetunionen

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Belojarsk

I turbinhuset i enhet 2 i Belojarsk kärnkraftverk föll en takplatta på en turbinoljetank och orsakade en stor brand. 8 personer drabbades av höga doser av strålning när de organiserade reaktornödkylningen. (INES nivå 3–4)

-

Kärnkraftsolyckor per land#Ryssland

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Beloyarsk_(Russland) 

Från 1964 till 1979 var det en serie händelser i Beloyarsk-1 där bränslekanaler förstördes och arbetare utsattes för ökade strålningsnivåer. 1977 smälte 50 % av bränslepatronerna i Beloyarsk-2 ner; personalen exponerades för höga nivåer av radioaktivitet. I en brand som bröt ut den 31 december 1978 på grund av en fallande täckplåt drabbades åtta personer av en ökad stråldos.

Olika incidenter under uppfödarverksamheten rapporterades också på 1990-talet ...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

18. Juni 1978

Brunsbuettel, ENG

(AGNES - Klassificering!)

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Brunsbüttel

Bara två år efter driftsättningen läckte två ton radioaktiv ånga in i maskinbyggnaden genom att ett blindmunstycke rivs av och sedan ut i det fria genom takluckor. Trots det fortsatte reaktorn att gå i över två timmar. Driftsteamet hade manipulerat det automatiska säkerhetssystemet för att hålla systemet anslutet till nätverket. Brunsbüttels kärnkraftverk stod då stilla i mer än två år.

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Brunsb%C3%BCttel_(Schleswig-Holstein)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

13. kan 1978

AVR Julich, ENG

(AGNES - Klassificering!)

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/AVR_(Jülich)

En vatteninträngningsolycka i Jülich-experimentreaktorn, som då endast tillhörde den lägsta kategori C, ledde till en hög nivå av förorening av kylkretsen och marken och grundvattnet under reaktorn med strontium-90 och tritium. Kritiker av konceptet med stenbäddsreaktorer misstänker att den alltför gynnsamma klassificeringen av denna händelse som obetydlig ur dagens synvinkel tjänade till att bevara utvecklingsmöjligheterna för stenbäddsreaktorer.

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Jülich_(Nordrhein-Westfalen)

Den 13 maj 1978 inträffade en allvarlig incident. Vatten läckte in i reaktorn på grund av en läcka i en värmeväxlare. Detta hade en inverkan på rivningen av reaktorn, eftersom den fortfarande innehöll "197 förstörda eller finfördelade bränsleelement", som sedan bäddades in i betong. Stora mängder strontium-90 och tritium ska ha rymt från händelsen och kommit ner i grundvattnet. Trots detta fortsatte reaktorn att arbeta vid en alltför hög temperatur...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1977

-------------------------------------------------- -------------------------

24. September 1977INES kategori 3

Davis Besse, Ohio, USA

-

08 mars 2002 - INES 3 - Allvarlig korrosion på kontrollstaven tvingade Davis-Besse-reaktorn till en 24-månaders avstängning.
-
09 juni 1985 - INES 4 - I juni 1985 stängde en potentiellt katastrofal 12-minuters förlust av kylvätska ner kraftverket i mer än ett år. NRC beskrev olyckan som den värsta sedan Three Mile Island.
-
24 september 1977 - INES 3 - En övertrycksventil öppnade i primärkretsen och ånga strömmade ut.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Davis_Besse#Störfälle

Den 24 september 1977 öppnades en övertrycksventil i primärkretsen, vilket fick ånga att strömma ut. Kontrollrumspersonalen kunde under en längre tid inte få läget under kontroll. Det fanns en risk att kärnan i reaktorn kunde ha blivit blottad och överhettad på grund av den stora förlusten av kylvätska. Innan det hände kunde ventilen stängas igen. Några år senare tilldelades incidenten kategori 3 på den internationella klassificeringsskalan för nukleära händelser.

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Davis-Besse_(USA)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

10. Juni 1977

Kvarnsten, USA

(AGNES - Klassificering!)

En vätgasexplosion skadade tre byggnader och tvingade fram en avstängning av Millstone-1-reaktorn.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Kvarnsten

... Den 10 juni 1977 inträffade en väteexplosion vid Millstone-1; reaktorn stängdes av.

[...]

och många fler incidenter...

-

wikipedia

Lista över kärnkraftsolyckor per land

Kvarnsten är det enda kärnkraftverket i den amerikanska delstaten Connecticut. Den är belägen på, och uppkallad efter, ett före detta stenbrott vid Atlantens Niantic Bay i staden Waterford. Den består av tre reaktorer, en avvecklad kokvattenreaktor och två aktiva tryckvattenreaktorenheter...

 Översatt med https://www.DeepL.com/Translator (gratis version)

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_States

- -

Vad är det för fel på Wikipedia?

Wikipedia-artikeln "Millstone kärnkraftverk" innehåller ingen hänvisning till väteexplosionen den 10 juni 1977.

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

22. Februari 1977INES kategori 4

Jaslovke Bohunice, SVK

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Bohunice

Den 22 februari 1977 skadades anläggningen allvarligt när den fylldes på med bränslestavar: Vid olyckan ledde bortglömda rester av silikageltorkmedlet som ingick i förpackningen till stopp på ett bränsleelement, så att kylvätskan inte kunde rinna igenom korrekt och lokal överhettning inträffade. Tryckröret, liksom omgivande tekniska kanaler, skadades. Tungt vatten kom in i gaskylkretsen. På grund av den snabba temperaturökningen skadades beläggningen av bränslestavarna i den aktiva zonen. På grund av brottet i denna barriär förorenades det primära området och sedan delar av det sekundära området på grund av läckor i ånggeneratorerna. Redan under första halvåret 1978 stod det klart att verksamheten inte skulle återupptas av ekonomiska och tekniska skäl. Den federala regeringen beslutade 1979 att inte återuppta driften och att stänga av reaktorblocket.

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Tschechien

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

13. Januari 1977

Åh Gundremmingen, ENG

På grund av den oklara situationen tilldelades inte denna incident en INES-nivå!

(AGNES - Klassificering!)

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Gundremmingen

I kallt och fuktigt väder inträffade kortslutningar på två strömförande högspänningsledningar. Den resulterande snabba avstängningen ledde till kontrollfel. Efter cirka tio minuter var det radioaktiva vattnet i reaktorbyggnaden i Block A cirka tre meter högt och temperaturen hade stigit till cirka 80 °C. Först sades det att reaktorn skulle kunna tas i drift igen om några veckor. Efter händelsen utgick operatörerna från att enhet A snabbt skulle sättas i drift igen. Men på grund av moderniseringen av kontroll- och säkerhetstekniken som krävs av politik och tillsynsmyndigheter beslutade operatörerna senare att inte återuppta enhet A (kategori A eller E) av ekonomiska och politiska skäl.

-

"Gar Nix" ger ytterligare information

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Gundremmingen_A_(Bayern)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

01. Januari 1977INES kategori 5

Belojarsk, Sovjetunionen

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Belojarsk

I en olycka smälte 50 % av bränslekanalerna i enhet 2 i Belojarsk NPP, en tryckrörsreaktor som liknar RBMK. Reparationen tog ungefär ett år. Personalen utsattes för höga nivåer av strålning. (INES nivå 5)

-

Kärnkraftsolyckor per land#Ryssland

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Beloyarsk_(Russland)

Från 1964 till 1979 var det en serie händelser i Beloyarsk-1 där bränslekanaler förstördes och arbetare utsattes för ökade strålningsnivåer. 1977 smälte 50 % av bränslepatronerna i Beloyarsk-2 ner; personalen exponerades för höga nivåer av radioaktivitet. I en brand som bröt ut den 31 december 1978 på grund av en fallande täckplåt drabbades åtta personer av en ökad stråldos.

Olika incidenter under uppfödarverksamheten rapporterades också på 1990-talet ...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1976

-------------------------------------------------- -------------------------

05. Januari 1976

Jaslovke BohuniceCS

(AGNES - Klassificering!)

Två arbetare dog i en olycka på grund av att koldioxid läckte ut från reaktorkylsystemet på en KS 150 i Bohunice kärnkraftverk.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Bohunice 

Den 5 januari 1976 läckte radioaktivt förorenad kylvätska in i reaktorhallen. Bränsleelementen byttes vanligtvis under full drift. Efter att ha bytt ett bränsleelement lossnade det i tryckröret, sköt upp ur reaktorn in i reaktorhallen och krossades på kranen som stod ovanför reaktorn. Den trycksatta koldioxiden som användes som kylmedel strömmade genom den öppna kanalen in i reaktorutrymmet. Driftpersonalen lyckades täta den öppna kanalen med lastkranen, men två anställda kunde inte rädda sig i tid och kvävdes.

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Tschechien

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1975

-------------------------------------------------- -------------------------

07 december 1975INES kategori 3

Greifswald, DDR

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Greifswald

När en elektriker vid kärnkraftverket i Greifswald ville visa en lärling hur man kringgår elektriska kretsar, utlöste han en kortslutning på primärsidan av blocktransformatorn i block 1. Den resulterande ljusbågen orsakade en kabelbrand. Branden i huvudkabelkanalen förstörde strömförsörjningen och styrledningarna för 5 huvudkylmedelspumpar (6 är i drift för ett block). En härdsmälta kunde ha hotat, eftersom reaktor 1 inte längre kunde kylas ordentligt. Branden fick dock snabbt kontroll av företagets brandkår och strömförsörjningen till pumparna återställdes tillfälligt. Fallet offentliggjordes först på tv efter murens fall 1989. Sovjetiska myndigheter informerade IAEA bara några timmar efter incidenten, som senare klassificerade den i INES 3 (föregångare till en olycka, här ett "station blackout"-smältningsscenario).

-

Kärnkraftsolyckor per land#Tyskland

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Greifswald/Lubmin_(Mecklenburg-Vorpommern)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

30 november 1975INES kategori 5

Sosnovy Bor, Leningrad, Sovjetunionen

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leningrad

1975 skedde en partiell förstörelse av reaktorhärden i enhet 1 i Leningrad kärnkraftverk. Reaktorn stängdes av. Nästa dag rengjordes kärnan genom att pumpa genom en nödreserv av kväve och ventilera genom avgasstapeln. Cirka 1,5 megacurie (55 PBq) radioaktiva ämnen släpptes ut i miljön. (INES nivå 5)

-

Kärnkraftsolyckor per land#Ryssland

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Leningrad_(Russland)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

19 november - 1975

Åh Gundremmingen, ENG

På grund av den oklara situationen (?) tilldelades denna incident inte en INES-nivå!

(AGNES - Klassificering!)

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Gundremmingen

I Gundremmingens kärnkraftverk inträffar en olycka där två personer dör (spegel). När du arbetar på ett tilläggssystem för primärkretsen lossar 2 låssmeder monteringen av en packbox och en radioaktiv ång-vattenblandning med en temperatur på 280 ° C exploderar. Den yngre av de två, en Master vid 34 års ålder, träffades direkt av strålen och dog omedelbart. Det var bara 15 minuter efter olyckan som andra kraftverksanställda klädda i kraftiga strålskyddsdräkter hämtade honom. Den andre var 46 år gammal och kunde till en början fly det trånga utrymmet trots svåra brännskador. Han fördes till det närliggande sjukhuset i Lauingen för akutvård. Han fördes sedan med helikopter till en brännskadeklinik där han avled under de tidiga timmarna nästa dag.

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Gundremmingen_A_(Bayern)

-

"Gar Nix" ger ytterligare information

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1974

-------------------------------------------------- -------------------------

Svampmolnet står för atom- eller vätebomber, också i testsammanhang18. kan 1974Kärnvapen provar mark

Indiens första kärnvapenbombtest

Pokhran

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernenergie_in_Indien#Militärische_Nutzung

Detta atombombtest "Smiling Buddha" hade en explosiv kraft på cirka 8 kiloton TNT-ekvivalent och detonerades den 18 maj 1974 på ett djup av 107 m vid arméns sammansättning nära Pokhran (Rajasthan) i Thar-öknen.

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Smiling_Buddha

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten/indien.html

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 506. Februari 1974

Sosnovy Bor, Leningrad, Sovjetunionen

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leningrad

På grund av kokande vatten uppstod ett brott på värmeväxlaren i enhet 1. Tre personer dog. Högradioaktivt vatten från primärkretsen tillsammans med radioaktivt filterslam släpptes ut i miljön. (INES nivå 5)

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Leningrad_(Russland)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1973

-------------------------------------------------- -------------------------

26. September 1973INES kategori 4

Sellafield, GBR

-

En exoterm reaktion mellan ansamlat zirkonium och ett lösningsmedel inträffade i en tank vid bearbetningsanläggningen, vilket exponerade 35 arbetare för ökade strålningsnivåer.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

Sedan slutet av 1940-talet och Windscale/Sellafields tillkomst har cirka 20 incidenter av större eller mindre svårighetsgrad med utsläpp av radioaktivitet rapporterats. Kärnavfallet som genereras under den dagliga verksamheten släpps ut i stora mängder i flytande form via en rörledning till Irländska sjön.

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_Kingdom

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Sellafield (tidigare_Windscale), Storbritannien

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

-

Youtube - Reaktorkonkurs

Uranekonomi: Anläggningar för bearbetning av uran

Upparbetningsanläggningar förvandlar några ton kärnavfall till många ton kärnavfall

Alla uran- och plutoniumfabriker producerar radioaktivt kärnavfall: uranbearbetnings-, anriknings- och upparbetningsanläggningar, oavsett om det är i Hanford, La Hague, Sellafield, Mayak, Tokaimura eller var som helst i världen, har alla samma problem: med varje bearbetningssteg Mer och mer extremt giftigt och högradioaktivt avfall produceras...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1972

-------------------------------------------------- -------------------------

06 december 1972INES kategori 3

Sellafield, GBR

-

Bearbetningen till bränsleelement lagrade under en kort tid resulterade i en hög jodhalt och frigjorde 2,2 Tbq.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

Sedan slutet av 1940-talet och Windscale/Sellafields tillkomst har cirka 20 incidenter av större eller mindre svårighetsgrad med utsläpp av radioaktivitet rapporterats. Kärnavfallet som genereras under den dagliga verksamheten släpps ut i stora mängder i flytande form via en rörledning till Irländska sjön.

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_Kingdom

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Sellafield (tidigare_Windscale), Storbritannien

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

1972INES kategori 1 - 3

Santa Maria de Garona, ESP

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Santa_María_de_Garoña

Under de första åren av sin drift registrerade denna kokvattenreaktor regelbundet betydande överskridanden av utsläppsgränsvärdena som fortfarande var mindre restriktiva vid den tiden (källa: IAEA)

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Santa_Maria_de_Garona_(Spanien)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

27. juli 1972

Surry, Va, USA

(AGNES - Klassificering!)

-

Två dödades när ett ångrör sprack. 

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

Kärnkraftverk i Surry County i sydöstra Virginia...

Den 27 juli 1972 brändes två arbetare dödligt efter att en ventilationsledning bröt ångan under en rutinmässig ventiljustering.

Översatt med https://www.DeepL.com/Translator (gratis version)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1971

-------------------------------------------------- -------------------------

19. Mars 1971INES kategori 3

Sellafield, GBR

-

Gnistor från en ljusbåge antände radioaktivt avfall i en källare och släppte ut 4,8 TBq radioaktivitet.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

Sedan slutet av 1940-talet och Windscale/Sellafields tillkomst har cirka 20 incidenter av större eller mindre svårighetsgrad med utsläpp av radioaktivitet rapporterats. Kärnavfallet som genereras under den dagliga verksamheten släpps ut i stora mängder i flytande form via en rörledning till Irländska sjön.

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_Kingdom

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Sellafield (tidigare_Windscale), Storbritannien

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1970

-------------------------------------------------- -------------------------

29 november 1970INES kategori 3

Sellafield, GBR

-

Cirka 230 GBq plutonium släpptes ut genom skorstenen i byggnad B1,6.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

Sedan slutet av 1940-talet och Windscale/Sellafields tillkomst har cirka 20 incidenter av större eller mindre svårighetsgrad med utsläpp av radioaktivitet rapporterats. Kärnavfallet som genereras under den dagliga verksamheten släpps ut i stora mängder i flytande form via en rörledning till Irländska sjön.

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_Kingdom

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Sellafield (tidigare_Windscale), Storbritannien

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

08. Juni 1970INES kategori 4

Lawrence Livermore, USA

-

Denna olycka släppte omkring 650.000 10.700 curies (200 XNUMX TBq) tritium till ett avstånd av XNUMX miles.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

Källor:

1. Historiska doser till allmänheten från rutinmässiga och oavsiktliga utsläpp av tritium - Lawrence Livermore National Laboratory, 1953 - 2005

Hittad vid Researchgate.net

2. Tritium och Lawrence Livermore National Laboratory

hittas på Livermore Eco Watchdogs - Se upp för ekologin i Livermore

ANVÄNDNING AV TRITIUM PÅ LIVERMORE LABORATORY:

Under sina femtiotre år av drift släppte Lawrence Livermore National Laboratorys Livermore-webbplats ut uppskattningsvis 29.300 75 TBq tritium i atmosfären; cirka 1965 % av detta släpptes av misstag som gasformigt tritium 1970 och 3.700. Rutinmässiga utsläpp bidrog till den totala dosen med drygt 2.800 XNUMX TBq gasformigt tritium och cirka XNUMX XNUMX TBq tritierad vattenånga...

Två av de tre största tritiumolyckorna jag någonsin sett dokumenterade inträffade här på Livermore Labs huvudsajt. 1965 och 1970 släppte Livermore Lab ut cirka 650.000 23.700 curies (331 XNUMX TBq) tritium i luften från tritiumanläggningens staplar (byggnad XNUMX).

Obs!
En curie motsvarar 37 miljarder radioaktiva sönderfallsprocesser per sekund, i becquerel 37 GBq.

Den största utgåvan i LLNL:s historia var cirka 13.000 1965 TBq XNUMX.

Den näst högsta dosen kommer från frisättningen av 10.700 1970 TBq som ägde rum XNUMX.

Efter olyckan 1965 finns inte mycket data tillgänglig om vindmönster, nederbörd etc., men efter olyckan 1970 fann Livermore Labs forskare förhöjda tritiumnivåer som de kopplade till olyckan 1970, så långt söderut som Fresno, i sydost omkring 200 mil bort.

Översatt med https://www.DeepL.com/Translator (gratis version)

-

wikipedia

Tyvärr finns det ingen information om dessa olyckor i Wikipedia heller.

https://de.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Livermore_National_Laboratory 

-

på engelska Wikipedia ger detta:

https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Livermore_National_Laboratory#Public_protests

Offentliga protester

Livermore Action Group organiserade många massprotester mot produktionen av kärnvapen av Lawrence Livermore National Laboratory från 1981 till 1984. Fredsaktivisterna Ken Nightingale och Eldred Schneider var inblandade. Den 22 juni 1982 arresterades mer än 1.300 2003 anti-kärnvapendemonstranter i en icke-våldsdemonstration. På senare tid finns det en årlig protest mot kärnvapenforskning i Lawrence Livermore. I augusti 1.000 protesterade 2007 64 människor vid Livermore Labs mot "den nya generationens kärnstridsspetsar". Under 2008 års protester greps 80 personer. I mars XNUMX greps mer än XNUMX personer när de protesterade utanför portarna.

Den 27 juli 2021 gick Society of Professionals, Scientists and Engineers - University of Professional & Technical Employees Local 11, CWA Local 9119 i en tredagarsstrejk för orättvisa arbetsmetoder.

Översatt med https://www.DeepL.com/Translator (gratis version)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

10. Mars 1970INES kategori 3

Sellafield, GBR

-

Utsläpp av cirka 1,8 GBq Pu genom skorstenen i byggnad B230.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

Sedan slutet av 1940-talet och Windscale/Sellafields tillkomst har cirka 20 incidenter av större eller mindre svårighetsgrad med utsläpp av radioaktivitet rapporterats. Kärnavfallet som genereras under den dagliga verksamheten släpps ut i stora mängder i flytande form via en rörledning till Irländska sjön.

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_Kingdom

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Sellafield (tidigare_Windscale), Storbritannien

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

Årens radioaktiva händelser:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

1969

-------------------------------------------------- -------------------------

17 oktober 1969INES kategori 4

Saint-Laurent, FRA

-

Mer än 50 kilo uranbränsle vid kärnkraftverket i Saint-Laurent började smälta efter att kylsystemen misslyckades. Anläggningen fick läggas ner och repareras.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Saint-Laurent

-

Kärnkraftsolyckor per land#Frankrike

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Saint-Laurent_(Frankreich) 

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

12 oktober 1969INES kategori 4

Sellafield, GBR

-

Utsläpp från skorstenen i byggnad B204.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

Sedan slutet av 1940-talet och Windscale/Sellafields tillkomst har cirka 20 incidenter av större eller mindre svårighetsgrad med utsläpp av radioaktivitet rapporterats. Kärnavfallet som genereras under den dagliga verksamheten släpps ut i stora mängder i flytande form via en rörledning till Irländska sjön.

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Sellafield (tidigare_Windscale), Storbritannien

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

-

Youtube - Reaktorkonkurs

Uranekonomi: Anläggningar för bearbetning av uran

Upparbetningsanläggningar förvandlar några ton kärnavfall till många ton kärnavfall

Alla uran- och plutoniumfabriker producerar radioaktivt kärnavfall: uranbearbetnings-, anriknings- och upparbetningsanläggningar, oavsett om det är i Hanford, La Hague, Sellafield, Mayak, Tokaimura eller var som helst i världen, har alla samma problem: med varje bearbetningssteg Mer och mer extremt giftigt och högradioaktivt avfall produceras...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

11. kan 1969INES kategori 5

Steniga lägenheter, USA

-

En plutoniumbrand bröt ut i bearbetningsavdelningen i byggnad 776 och orsakade höga doser av strålning till 41 brandmän.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Rocky_Flats

Plutonium antändes spontant i en behållare med 600 ton brandfarligt material. Elden brände 2 ton av materialet och släppte ut plutonium. Genom att ta jordprover i närheten av anläggningen konstaterades att området var förorenat med plutonium. Eftersom operatörerna av anläggningen vägrade att inleda undersökningar togs proverna som en del av en inofficiell undersökning. (INES nivå 4–5)

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/USA

-

Youtube - Reaktorkonkurs

Uranekonomi: Anläggningar för bearbetning av uran

Upparbetningsanläggningar förvandlar några ton kärnavfall till många ton kärnavfall

Alla uran- och plutoniumfabriker producerar radioaktivt kärnavfall: uranbearbetnings-, anriknings- och upparbetningsanläggningar, oavsett om det är i Hanford, La Hague, Sellafield, Mayak, Tokaimura eller var som helst i världen, har alla samma problem: med varje bearbetningssteg Mer och mer extremt giftigt och högradioaktivt avfall produceras...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

01 maj 1969 - Ågesta, Stockholm, SWE

(AGNES - Klassificering!)

-

Ett ventilfel orsakade en översvämning i Agestas tungvattentrycksreaktor.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_%C3%85gesta 

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

05. Mars 1969INES kategori 3

Sellafield, GBR

-

En release av 370 MBq plutonium i laboratoriet i byggnad B229.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

Sedan slutet av 1940-talet och Windscale/Sellafields tillkomst har cirka 20 incidenter av större eller mindre svårighetsgrad med utsläpp av radioaktivitet rapporterats. Kärnavfallet som genereras under den dagliga verksamheten släpps ut i stora mängder i flytande form via en rörledning till Irländska sjön.

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_Kingdom

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Sellafield (tidigare_Windscale), Storbritannien

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

21. Januari 1969INES kategori 5

Lucens, CHE

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Reaktor_Lucens

När kylsystemet i en experimentreaktor i det experimentella kärnkraftverket Lucens (VAKL) i kantonen Vaud misslyckades, inträffade en partiell härdsmälta i reaktorn. I början av 1968 genomfördes en inspektion av reaktorn som producerar energi med en kapacitet på 8 MW. Den togs i drift i april/maj, men stängdes sedan av igen till januari nästa år. Under detta stillastående rann externt vatten in i reaktorns kylkrets via en defekt fläkttätning. Magnesiumbränslestavens kapslingsrör korroderade. När reaktorn återstartades klockan 21 den 1969 januari 4 hindrade korrosionsprodukterna nedkylningen. Runt 00:17 överhettades bränslet och flera bränslestavar smälte. En hel bunt bränslestavar fattade eld och sprängde moderatortanken. Koldioxid (kylvätska) och tungt vatten (moderator) läckte in i reaktorhålan. Eftersom den ökade radioaktiviteten uppmättes lite tidigare kunde kraftverket evakueras och grottan isoleras. En stor mängd strålning har släppts ut i Fels Reactor Cavern. Det radioaktiva skräpet kunde rensas från tunnelsystemet först år senare. Grottan innehöll fortfarande mycket radioaktivt material, men var förseglad på ett sådant sätt att ingen strålning kunde komma ut i miljön tills vidare. Saneringsarbetet pågick till maj 00. Skräpet förvarades i slutna containrar på platsen tills det 1973 transporterades till det centrala mellanlagret i Würenlingen (ZWILAG). (INES nivå 2003)

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Lucens,_Schweiz_1969

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1968

-------------------------------------------------- -------------------------

01. kan 1968 INES kategori 4

Sellafield, GB

-

Radioaktivitet strömmade ut från skorstenen på byggnad B230 under en månad på grund av ett defekt filter.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

Sedan slutet av 1940-talet och Windscale/Sellafields tillkomst har cirka 20 incidenter av större eller mindre svårighetsgrad med utsläpp av radioaktivitet rapporterats. Kärnavfallet som genereras under den dagliga verksamheten släpps ut i stora mängder i flytande form via en rörledning till Irländska sjön.

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_Kingdom

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Sellafield (tidigare_Windscale), Storbritannien

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

-

Youtube - Reaktorkonkurs

Uranekonomi: Anläggningar för bearbetning av uran

Upparbetningsanläggningar förvandlar några ton kärnavfall till många ton kärnavfall

Alla uran- och plutoniumfabriker producerar radioaktivt kärnavfall: uranbearbetnings-, anriknings- och upparbetningsanläggningar, oavsett om det är i Hanford, La Hague, Sellafield, Mayak, Tokaimura eller var som helst i världen, har alla samma problem: med varje bearbetningssteg Mer och mer extremt giftigt och högradioaktivt avfall produceras...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

05. April 1968INES kategori 5

Mayak, Chelyabinsk, Sovjetunionen

-

En tekniker dog av exponering för strålning efter att ha påbörjat ett test vid det ryska federala kärnkraftscentret.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Mayak plutoniumfabriken 

1957 inträffade den första stora olyckan i användningen av atomenergi, som till sina dimensioner är jämförbar med katastroferna i Fukushima och Tjernobyl, men som blev känd för världspubliken först 1989.

Kärnkraftskomplexet Mayak, 15 kilometer öster om staden Kyshtym i Chelyabinsk oblast på östra sidan av södra Ural, var en viktig del av Stalins planer från 1945 att snabbt producera plutonium av vapenkvalitet och stänga Sovjetunionens kärnvapenunderskott. 1948 slogs den första reaktorn på, 1949 detonerades den första atombomben och Stalin hade kommit ikapp USA.

235 radioaktiva olyckor med allvarliga konsekvenser för miljön inträffade i Mayak ...

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

-

Youtube - Reaktorkonkurs

Uranekonomi: Anläggningar för bearbetning av uran

Upparbetningsanläggningar förvandlar några ton kärnavfall till många ton kärnavfall

Alla uran- och plutoniumfabriker producerar radioaktivt kärnavfall: uranbearbetnings-, anriknings- och upparbetningsanläggningar, oavsett om det är i Hanford, La Hague, Sellafield, Mayak, Tokaimura eller var som helst i världen, har alla samma problem: med varje bearbetningssteg Mer och mer extremt giftigt och högradioaktivt avfall produceras...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1967

-------------------------------------------------- -------------------------

Wuerenlingen, CHEINES kategori 1 - 3

-

wikipedia

Den lilla forskningsreaktorn "Diorit" producerade ett smält bränsleelement, reaktorhallen var förorenad. Senare gjordes en spillvattensats som motsvarade 40 gånger normalvärdet. (Källa: ASK, dagens Federal Nuclear Safety Inspectorate ENSI)

https://de.wikipedia.org/wiki/Forschungsreaktor_Diorit

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Schweiz

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

02. kan 1967INES kategori 4

Chaplecross, Skottland, GBR

-

En bränslestav fattade eld och orsakade en partiell härdsmälta vid Chaplecross Magnox kärnkraftverk, avstängning och 2 års reparationstid.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Chapelcross

I maj 1967 inträffade en partiell härdsmälta i Block 2. Orsaken var en testbränslestav där en grafitpartikel blockerade kylsystemet. Kärnan förnyades och togs i bruk igen 1969.

2001 inträffade en incident när reaktor 3 tankades.

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_Kingdom

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Partiell härdsmälta, Lockerbie-plankrasch och andra incidenter

Den 2 maj 1967 inträffade en partiell härdsmälta i Chapelcross-2. Avtryckaren var en bränslestav som gick sönder och fattade eld. Händelsen hölls hemlig i flera år, reaktorn förblev avstängd i två år ...

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Chapelcross_(Großbritannien) 

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1966

-------------------------------------------------- -------------------------

05 oktober 1966INES kategori 4

Enrico Fermi, Michigan, USA

-

Fermi 1, prototypen av snabbuppfödningsreaktorn, drabbades av en partiell bränslesmälta.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Enrico_Fermi_(USA)#Enrico_Fermi_1

Ett fel på natriumkylsystemet i Enrico Fermi demonstrationskärnreaktor (snabbuppfödningsreaktor) på stranden av Lake Erie resulterade i en partiell härdsmälta utan att någon strålning kom ut från inneslutningen. Reaktorhärden innehöll 105 bränslepatroner bestående av zirkoniumklädda stift.

... Två av de 105 bränsleelementen smälte, men ingen strålning uppmättes utanför inneslutningen. Veckor senare befarades dock rekritik. 60 MWe-reaktorn gick på full effekt igen i oktober 1970. Denna incident utgjorde grunden för John G. Fullers kontroversiella polemik We Almost Lost Detroit. (INES nivå 4)

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_States

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Fermi_(USA)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

Svampmolnet står för atom- eller vätebomber, också i testsammanhang02. juli 1966Kärnvapen provar mark

 

Frankrikes första atombombtest i Stilla havet

Muroroa Atoll

-

http://www.spiegel.de/einestages/mururoa-wie-frankreich-atombomben-auf-dem-atoll-testete-a-1100371.html

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

07. kan 1966INES kategori 4

Melekess, nära Nizhny Novgorod (Gorky), USSR

-

En olycka inträffade i forskningsreaktorn VK-50: teknikern och skiftchefen utsattes för en hög dos av strålning ...

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/VK-50_Melekess_(Russland)

Den 7 maj 1966 inträffade en olycka i forskningsreaktorn VK-50: en kraftexkursion inträffade under en kedjereaktion av snabba neutroner. Operatören och skiftledaren utsattes för en hög dos av strålning...

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/RIAR

En kraftexkursion av snabba neutroner inträffade i en experimentell kokvattenreaktor (VK-Reactor) vid Atomic Reactor Research Institute Melekess. Operatören och skiftövervakaren fick höga doser av strålning...

-

Med VK-50 i Melekess antogs också USA:s kokvattenreaktorkoncept en kort tid på 1960-talet, som dock fick ett abrupt slut efter två år med en allvarlig olycka.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_kerntechnischen_Anlagen_in_Russland#Geschichte

-

Kärnkraftsolyckor per land#Ryssland

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1965

-------------------------------------------------- -------------------------

Den 2 mars 1965 bombade USA Nordvietnam för första gången och från den 8 mars landade vanliga amerikanska stridstrupper i Vietnam.

-------------------------------------------------- -------------------------

20. Januari 1965INES kategori 4

Lawrence Livermore, USA

-

Cirka 350.000 13.000 curies (331 XNUMX TBq) tritium släpptes ut från en skorsten i byggnad XNUMX.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

Källor:

1. Historiska doser till allmänheten från rutinmässiga och oavsiktliga utsläpp av tritium - Lawrence Livermore National Laboratory, 1953 - 2005

Hittad vid Researchgate.net

2. Tritium och Lawrence Livermore National Laboratory

hittas på Livermore Eco Watchdogs - Se upp för ekologin i Livermore

ANVÄNDNING AV TRITIUM PÅ LIVERMORE LABORATORY:

Under sina femtiotre år av drift släppte Lawrence Livermore National Laboratorys Livermore-webbplats ut uppskattningsvis 29.300 75 TBq tritium i atmosfären; cirka 1965 % av detta släpptes av misstag som gasformigt tritium 1970 och 3.700. Rutinmässiga utsläpp bidrog till den totala dosen med drygt 2.800 XNUMX TBq gasformigt tritium och cirka XNUMX XNUMX TBq tritierad vattenånga...

Två av de tre största tritiumolyckorna jag någonsin sett dokumenterade inträffade här på Livermore Labs huvudsajt. 1965 och 1970 släppte Livermore Lab ut cirka 650.000 23.700 curies (331 XNUMX TBq) tritium i luften från tritiumanläggningens staplar (byggnad XNUMX).

Obs!
En curie motsvarar 37 miljarder radioaktiva sönderfallsprocesser per sekund, i becquerel 37 GBq.

Den största utgåvan i LLNL:s historia var cirka 13.000 1965 TBq XNUMX.

Den näst högsta dosen kommer från frisättningen av 10.700 1970 TBq som ägde rum XNUMX.

Efter olyckan 1965 finns inte mycket data tillgänglig om vindmönster, nederbörd etc., men efter olyckan 1970 fann Livermore Labs forskare förhöjda tritiumnivåer som de kopplade till olyckan 1970, så långt söderut som Fresno, i sydost omkring 200 mil bort.

Översatt med https://www.DeepL.com/Translator (gratis version)

-

wikipedia

Tyvärr finns det ingen information om dessa olyckor i Wikipedia heller.

https://de.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Livermore_National_Laboratory 

-

på engelska Wikipedia ger detta:

https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Livermore_National_Laboratory#Public_protests

Offentliga protester

Livermore Action Group organiserade många massprotester mot produktionen av kärnvapen av Lawrence Livermore National Laboratory från 1981 till 1984. Fredsaktivisterna Ken Nightingale och Eldred Schneider var inblandade. Den 22 juni 1982 arresterades mer än 1.300 2003 anti-kärnvapendemonstranter i en icke-våldsdemonstration. På senare tid finns det en årlig protest mot kärnvapenforskning i Lawrence Livermore. I augusti 1.000 protesterade 2007 64 människor vid Livermore Labs mot "den nya generationens kärnstridsspetsar". Under 2008 års protester greps 80 personer. I mars XNUMX greps mer än XNUMX personer när de protesterade utanför portarna.

Den 27 juli 2021 gick Society of Professionals, Scientists and Engineers - University of Professional & Technical Employees Local 11, CWA Local 9119 i en tredagarsstrejk för orättvisa arbetsmetoder.

Översatt med https://www.DeepL.com/Translator (gratis version)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1964

-------------------------------------------------- -------------------------

1964 1979 tillINES kategori 4

Belojarsk, Sovjetunionen

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Belojarsk

Från 1964 till 1979 skedde en serie förstörelse av bränslekanaler i reaktor 1 i kärnkraftverket i Beloyarsk. I var och en av dessa olyckor utsattes personalen för betydande strålningsexponering. (INES nivå 4)

-

Kärnkraftsolyckor per land#Ryssland

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Beloyarsk_(Russland)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

23. juli 1964INES kategori 4

Charlestown, Rhode Island, USA

-

Vid en kärnbränsleanläggning (Wood River Junction Chemical Process Plant) i Charlestown dog en man av en dödlig dos av strålning när en flytande uranlösning han hanterade blev kritisk. (INES nivå 4)

-

wikipedia

United Nuclear Corporation, Wood River Junction

Den 24 juli 1964 inträffade en dödsolycka vid United Nuclear Corporations kärnkraftsanläggning i Wood River Junction. Denna anläggning är designad för återvinning av höganrikat uran från avfall från produktion av bränsleelement. Teknikern Robert Peabody arbetade med en tank innehållande radioaktivt uran-235 i en natriumkarbonatlösning omrörd med en omrörare. Han hade för avsikt att lägga till en flaska trikloretan för att ta bort organiska ämnen, och han tillsatte av misstag en flaska uranlösning till tanken, vilket resulterade i en kritisk utflykt (runaway-kedjereaktion) som åtföljs av en ljusblixt och sprutning ut av cirka 20 % av tankens innehåll (ca 10 liter från 40 till 50 liter inklusive flaskans innehåll).

Denna kritik exponerade den 37-årige Peabody för en dödlig stråldos på "mer än 700 rem", motsvarande 7 Sv. Han dog 49 timmar efter händelsen...

Översatt med https://www.DeepL.com/Translator (gratis version)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

Svampmolnet står för atom- eller vätebomber, också i testsammanhang1. April 1964Kärnvapen provar mark

Kinas testplats för kärnvapen

Loop Nor

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernwaffentestgelände_Lop_Nor

Kineserna Lop Nor kärnvapenprovplats etablerades den 1 april 1960 i Xinjiang nära Qinggir norr om Lop Nor-öknen i Kuruk Tagh-bergen som den största kärnvapenprovplatsen i världen med en yta på 100.000 1964 km². Mellan 1996 och 45 genomfördes totalt 16 ovanjordiska (senast den 1980 oktober 1967) och underjordiska kärnvapenprov för plutoniumbomber och från XNUMX även för vätebomber där.

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1963

-------------------------------------------------- -------------------------

Det verkar ha varit ett lyckligt år för mänskligheten ...

Eller har jag bara glömt något?

 

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1962

-------------------------------------------------- -------------------------

Svampmolnet står för atom- eller vätebomber, också i testsammanhang01. kan 1962Kärnvapen provar mark

Franskt atombombtest i Algeriet - "Beryl"

I Ecker

-

Kärnvapenprov Béryl - 1961 och 1962 genomförde Frankrike 13 underjordiska kärnvapenprov i Hoggarbergen, det andra testet "Béryl" den 01.05.1962/XNUMX/XNUMX slog igenom och var överjord ...

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Atombomb testar Frankrike

Algeriet och Franska Polynesien

Fram till 2001 förnekade den franska regeringen fortfarande att det fanns några strålningsoffer som ett resultat av dess 210 kärnvapenprov i Algeriet och Polynesien.

I det algeriska Sahara, kort efter ett av testerna, leddes franska rekryter medvetet till platsen för explosionen för att "utforska kärnvapnets fysiska och mentala effekter på människor". Många av kärnprovsveteranerna lider nu av cancer och andra strålningssjukdomar...

-

Kärnvapen A-Ö

Kärnvapenstaterna

Översikt över atomarsenalerna över hela världen ... 

-

wikipedia

Franska atombombtest

I närheten av In Ekker drev Frankrike ett experimentcenter för militären ("Center d'expérimentations militaires des oasis, CEMO"). 7 kärnvapenprov utfördes där mellan den 1961 november 16 och den 1966 februari 13. På det andra testet (Beryll) den 1 maj 1962 motstod inte stängningen av tunneln. Radioaktiva gaser, damm och lava slängdes ut. Observatörerna av testet var kontaminerade (inklusive franska ministrar närvarande) ...

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1961

-------------------------------------------------- -------------------------

Svampmolnet står för atom- eller vätebomber, också i testsammanhang30 oktober 1961Kärnvapen provar mark

Vätebombtest, USSR - "AN602"

Novaja Zemlja

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/AN602

AN602, även känd som tsarbomben, detonerades den 30 oktober 1961 klockan 11:32 i Moskva-tid över testplatsen i Mityushika-bukten på ön Novaja Zemlja i Nordsjön. Bomben släpptes från en modifierad Tupolev Tu 95W bombplan på över 10.000 XNUMX meters höjd och bromsades ned med en fallskärm för att ge flygplanet tillräckligt med tid att lämna testområdet.
Explosionen skedde på en höjd av cirka 4.000 57 m. Tsarbombens explosiva kraft var 4000 megatons TNT-ekvivalent, vilket gör den cirka XNUMX XNUMX gånger så kraftfull som Hiroshima Little Boy-bomben och ungefär tre till fyra gånger så kraftfull som Castle Bravo, det kraftfullaste kärnvapenprovet i USA. Var konstruktören av tsarbomben Andrej Sacharov ...

Mängden av det kemiska sprängämnet TNT, som skulle frigöra en energi jämförbar med tsarbomben (57 MT), skulle ha en diameter på 400 meter som en sfär.

AN602 var det största konstgjorda kärnvapnet och den förödande effekten gjorde det klart för alla politiker som tänker och agerar ansvarsfullt att att fortsätta med allt större bomber oundvikligen skulle göra denna planet obeboelig.

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

19. Juni 1961INES kategori 3

Sellafield, GBR

-

En läcka i en förångare släppte ut stora mängder vätska innehållande plutonium (540 TBq) i kylvattnet under lång tid. Även om det var det XNUMX:e största utsläppet av radioaktivitet i världen har vi ingen ytterligare information.

Kärnkraftsolyckor

-

Kärnkraftskedjan

Sellafield/Windscale, Storbritannien

kärnkraftsfabrik

Den största civila och militära kärnkraftsanläggningen i Europa finns i Sellafield. Medan plutonium tidigare producerades här för det brittiska kärnvapenprogrammet, fungerar platsen nu som en anläggning för upparbetning av kärnavfall. Den stora branden 1957 och många radioaktiva läckor förorenade miljön och utsatte befolkningen för ökade nivåer av strålning...

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

Sedan slutet av 1940-talet och Windscale/Sellafields tillkomst har cirka 20 incidenter av större eller mindre svårighetsgrad med utsläpp av radioaktivitet rapporterats. Kärnavfallet som genereras under den dagliga verksamheten släpps ut i stora mängder i flytande form via en rörledning till Irländska sjön.

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Sellafield (tidigare_Windscale), Storbritannien

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 403. Januari 1961

NRTS Idaho Falls, USA

-

wikipedia

Lista över olyckor i kärnkraftsanläggningar

Vid National Reactor Testing Station Idaho drabbades den experimentella SL-1-reaktorn av en kritisk ångexplosion och kraftigt utsläpp av radioaktivt material, vilket dödade de tre operativa besättningsmedlemmarna. Med undantag för jod-131 var strålningens spridning begränsad till en yta av 12.000 30 m². Inom en radie av 131 km runt reaktorn var föroreningen av vegetationen med jod-100 cirka 80 gånger den naturliga strålningsintensiteten. Även XNUMX mil bort var belastningen på vegetationen dubbelt så hög...

... Räddningsteamet kunde först inte hitta varken en brand eller offren, men de hittade strålningsnivåer på cirka 10 mSv/h inne i reaktorbyggnaden. När lämplig skyddsutrustning anlände gick ett team in i reaktorbyggnaden och hittade en död och en annan medlem av besättningen på tre personer fortfarande vid liv. Enligt en rapport från US Atomic Energy Commission fick 22 räddare en ekvivalent dos i intervallet 30 till 270 mSv. Reaktorn demonterades och reaktorhärden och tryckkärlet på 12 ton grävdes ner några månader senare... (INES nivå 4)

-

http://de.wikipedia.org/wiki/Idaho_National_Laboratory

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Experimental_Breeder_Reactor_I

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_States

- - 

Vad är det för fel på Wikipedia?

Händelsen den 4 januari 3 med betyget INES 1961 finns i Wikipedia-inlägget "Idaho National Laboratory" i detta stycke:

Stationary Low-Power Reactor Number One (SL-1) var en särskilt lågeffektsreaktor som var avsedd att tillhandahålla elektrisk kraft och värme till avlägsna amerikanska arméstationer som arktiska radarstationer. En olycka den 3 januari 1961 dödade tre personer, operatörerna av reaktorn. Radioaktivt jod läckte ut från reaktorbyggnaden och förorenade det omgivande området med 50-100 gånger den naturliga nivån, och 80 km medvindsstrålningsnivåer var dubbelt så normala.

I Wikipedia-artikeln länkad härifrån "Experimentell uppfödningsreaktor I"Den dödliga INES 4-olyckan den 29 november 1955 behandlas i en mening.

Under driften av den andra kärnan inträffade en partiell härdsmälta 1955, men effekterna av detta begränsades till själva kärnan.

Två INES 4-incidenter borde faktiskt räcka för att inkludera en separat kategori för incidenter.

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1960

-------------------------------------------------- -------------------------

03. April 1960INES kategori 4

Valskvarn, USA

-

WTR-2 reaktor härdsmältningsolycka vid Westinghouses Waltz Mill plats.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

Wikipedia - engelska

https://en.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_TR-2#1960_accident

Söndagskvällen den 3 april 1960 inträffade en partiell härdsmälta i reaktorn. Ett bränsleelement smälte och släppte ut de radioaktiva gasformiga klyvningsprodukterna krypton och xenon. Överhettningen och efterföljande skada på bränslepatronen sades ha orsakats av en lokal brist på tillräckligt kylvätskeflöde. Olyckan fick betyget 4 på den internationella skalan för kärntekniska händelser, en olycka med lokala konsekvenser ...

Översatt med https://www.DeepL.com/Translator (gratis version)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

Svampmolnet står för atom- eller vätebomber, också i testsammanhang13. Februari 1960Kärnvapen provar mark

1. Franskt atombombtest i Algeriet

Reggane

-

FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung

Frankrike lät medvetet bestråla soldater

Den framväxande kärnkraften Frankrike skickade soldater till radioaktiva områden i Algeriet för en rad kärnvapenprov i början av XNUMX-talet och brydde sig inte mycket om deras hälsa. Avslöjandet utdrag ur en hemlig rapport.

Cirka 50 km sydväst om Reggane eller 20 km söder om Hamoudia fanns en fransk kärnvapenprovplats (CSEM - Centre Sahara des Expérimentations Militaires) fram till 1965. Där, den 13 februari 1960, genomförde Frankrike sitt första kärnvapenprov med en 70 kT atombomb, som var ungefär 4 gånger så kraftfull som Hiroshimabomben. Den 1 april 1960, 27 december 1960 och 25 april 1961 utfördes ytterligare tre ovanjordiska atombombtest med mindre än 5 kT vardera på denna plats ...

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Atombomb testar Frankrike

Algeriet och Franska Polynesien

Fram till 2001 förnekade den franska regeringen fortfarande att det fanns några strålningsoffer som ett resultat av dess 210 kärnvapenprov i Algeriet och Polynesien.

I det algeriska Sahara, kort efter ett av testerna, leddes franska rekryter medvetet till platsen för explosionen för att "utforska kärnvapnets fysiska och mentala effekter på människor". Många av kärnprovsveteranerna lider nu av cancer och andra strålningssjukdomar...

Omkring 150.000 XNUMX personer arbetade för testprogrammet, av vilka många exponerades för oskyddad strålning, utvecklade cancer och dog ...

-

Kärnvapen A-Ö

Kärnvapenstaterna

Översikt över atomarsenalerna över hela världen ... 

-

wikipedia

Franska atombombtest

Den 13 februari 1960 testade Frankrike sin första atombomb (med en avkastning på 70 kt TNT-ekvivalent) nära Reggane. Det var den kraftigaste bomben som någonsin detonerats i ett första test. Som jämförelse: det första amerikanska testet (Trinity) hade en effekt på 20 kt, det första USSR-testet (RDS-1) var 22 kt, det första brittiska testet (Hurricane) var 25 kt. Hiroshimabomben (Little Boy) var 13 kt, Nagasaki-bomben (Fat Man) var 22 kt. De andra tre ytbomberna vid Reggane var mindre än 5 kt vardera...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

Årens radioaktiva händelser:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

1959

-------------------------------------------------- -------------------------

20 november 1959INES kategori 4

Oak Ridge Laboratories, USA

-

wikipedia

Lista över olyckor i kärnkraftsanläggningar

En kemisk explosion inträffade vid Oak Ridge National Laboratorys radiologiska kemiska anläggning i Tennessee under saneringen av arbetsanläggningar. Totalt släpptes 15 gram plutonium-239 ut. Under explosionen orsakade detta betydande föroreningar av byggnaden, de intilliggande gatorna och fasaderna på intilliggande byggnader. Explosionen tros ha utlösts av kontakt av salpetersyra med fenoliska dekontamineringsvätskor. En tekniker hade glömt att spola en förångare med vatten för att göra den fri från saneringsvätskor. Områden som inte kunde saneras markerades med en iögonfallande varningsfärg eller betongades in. Oak Ridge myndigheter började använda inneslutning vid hantering av radioaktiva kemiska material. (INES nivå 4)

https://de.wikipedia.org/wiki/Oak_Ridge_National_Laboratory

 

Vad är det för fel på Wikipedia?

I Wikipedia-artikeln länkad härifrån "Oak Ridge National Laboratory" denna INES 4-klassade olycka nämns inte.

Varför släpper du det här? Är du inte rädd för din trovärdighet?

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

26. juli 1959INES kategori 6

Santa Susana Field Laboratory, Simi Valley, USA

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Santa_Susana_Field_Laboratory

Vid Santa Susana Field Laboratory i Kalifornien, som drev en natriumkyld snabbuppfödare med 7,5 MWe, inträffade en härdsmälta på 30 procent i denna reaktor på grund av en blockerad kylkanal. De flesta klyvningsprodukterna kunde filtreras bort. De flesta av de radioaktiva gaserna släpptes ut i miljön, vilket resulterade i ett av de största jod-131-utsläppen i kärnkraftshistorien. Olyckan hölls hemlig under lång tid. (INES nivå 5-6)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sodium_Reactor_Experiment#Stoerfall_im_Jahr_1959

Denna INES 6-incident är dokumenterad som ett exempel i Wikipedia-artiklarna som länkas härifrån.

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_States

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1958

-------------------------------------------------- -------------------------

30 december 1958INES kategori 4

Los Alamos, USA

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Los_Alamos_National_Laboratory

En kritisk olycka inträffade vid utvinning av en plutoniumhaltig lösning vid Los Alamos Scientific Laboratory i New Mexico. Operatören dog av akut strålsjuka. Efter denna olycka användes manipulatorer för gott när man arbetade med kritiska massor i USA. Fram till dess, trots kritikalitetsolyckorna på 1940-talet, var manuellt arbete med att hantera plutonium utbrett. (INES nivå 4)

-

Vad är det för fel på Wikipedia?

I Wikipedia-artikeln som är länkad härifrån behandlas denna INES 4-incident, liksom alla andra olyckor i Los Alamos, i fyra meningar...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

15 oktober 1958

Vinca, Boris Kidrič Institute, YU

(AGNES - Klassificering!)

-

6 arbetare utsattes för en hög dos strålning, varav en dog några dagar senare.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

NTI - Nuclear Threat Initiative

https://www.nti.org/learn/countries/former-yugoslavia/nuclear/

Jugoslavien arbetade med Norge inom området plutoniumupparbetning, inrättade en avdelning för upparbetning av använt bränsleelement i Vinca, undertecknade ett samarbetsavtal med Sovjetunionen 1956 för forskningsreaktorn RA på 6,5 MW (tungvattenreaktor med moderering och kylning). ) och byggde RB, ett kritiskt arrangemang med tungt vatten naturligt uran med noll utgång. Beskrevs av Vinca-tjänstemän som "i huvudsak en reaktor för att producera plutonium", var RA-reaktorn grundläggande för Titos vapenforskning.

I början av 1960-talet, när kärnforskningsprogrammet tog fart, skulle Tito enligt uppgift minska vapenaspekten av programmet. 1958 dödades en person i en kritisk olycka vid Vincas tungvatten RB-reaktor och fem andra drabbades av strålförgiftning...

Översatt med https://www.DeepL.com/Translator (gratis version)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

24. kan 1958

ChalkRiver, Ontario, CAN

(AGNES - Klassificering!)

-

En bränslestav fattade eld och förorenade halva anläggningen.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

Kraften i kärnkraftslobbyn.

Precis som det inte fanns någon INES-klassificering vid den tiden, nämns denna olycka helt enkelt inte i den tyska Wikipedia än i dag.

Från engelska Wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Chalk_River_Laboratories#1958_NRU_incident

Olyckan 1958 resulterade i ett bränslebrott och brand i reaktorbyggnaden av National Research Universal Reactor (NRU). Några bränslestavar hade överhettats. Med hjälp av en robotkran drogs en av stavarna innehållande metalliskt uran ut ur reaktorkärlet. När kranens arm rörde sig bort från reaktorkärlet fattade uranet eld och staven gick sönder. Det mesta av staven föll ner i inneslutningskärlet och brann fortfarande. Hela byggnaden var förorenad. Ventilationssystemets ventiler öppnades och ett stort område utanför byggnaden förorenades. Branden släcktes av forskare och underhållspersonal i skyddsutrustning, som körde hinkar med våt sand genom hålet i inneslutningen och kastade ner sanden i samma ögonblick som de passerade den rökande ingången.

... Den Kanadensisk koalition för kärnkraftsansvar, en anti-kärnkraftsorganisation, påpekar dock att vissa saneringsarbetare som ingick i den militära kontingenten i NRU-reaktorbyggnaden utan framgång ansökte om militär förtidspension på grund av dålig hälsa. Chalk River Laboratories förblir en AECL-anläggning till denna dag och används både som en forskningsanläggning (i samarbete med NRC) och som en tillverkningsanläggning (på uppdrag av AECL) till stöd för andra kanadensiska elföretag...

Översatt med https://www.DeepL.com/Translator (gratis version)

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

02. Januari 1958INES kategori 4

Mayak, Chelyabinsk, Sovjetunionen

-

En superkritisk olycka vid Sovjetunionens Mayak Complex dödade tre människor och skadade en.

Kärnkraftsolyckor.pdf 

-

wikipedia

Mayak, 2 januari 1958

Efter ett kritikalitetsexperiment bör uranlösningen överföras till geometriskt säkra behållare. För att spara tid gick försöksledarna förbi standardproceduren för dekantering eftersom de antog att den återstående lösningen var mycket subkritisk. Men på grund av den ändrade geometrin under överföringen var närvaron av människor tillräcklig för att reflektera tillräckligt många neutroner för att lösningen snabbt skulle bli kritisk. Lösningen exploderade och tre arbetare fick stråldoser på cirka 60 grått och dog efter fem till sex dagar. En arbetare på 3 meters avstånd fick 6 Gray, överlevde den akuta strålsjukan, men led av allvarliga sekundära sjukdomar. Kritikalitetsexperimenten i denna fabrik avbröts sedan. På den internationella bedömningsskalan för kärnkraftsincidenter (INES) klassades incidenten till nivå 4 (olycka) ...

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Mayak plutoniumfabriken 

1957 inträffade den första stora olyckan i användningen av atomenergi, som till sina dimensioner är jämförbar med katastroferna i Fukushima och Tjernobyl, men som blev känd för världspubliken först 1989.

Kärnkraftskomplexet Mayak, 15 kilometer öster om staden Kyshtym i Chelyabinsk oblast på östra sidan av södra Ural, var en viktig del av Stalins planer från 1945 att snabbt producera plutonium av vapenkvalitet och stänga Sovjetunionens kärnvapenunderskott. 1948 slogs den första reaktorn på, 1949 detonerades den första atombomben och Stalin hade kommit ikapp USA.

235 radioaktiva olyckor med allvarliga konsekvenser för miljön inträffade i Mayak ...

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

-

Youtube - Reaktorkonkurs

Uranekonomi: Anläggningar för bearbetning av uran

Upparbetningsanläggningar förvandlar några ton kärnavfall till många ton kärnavfall

Alla uran- och plutoniumfabriker producerar radioaktivt kärnavfall: uranbearbetnings-, anriknings- och upparbetningsanläggningar, oavsett om det är i Hanford, La Hague, Sellafield, Mayak, Tokaimura eller var som helst i världen, har alla samma problem: med varje bearbetningssteg Mer och mer extremt giftigt och högradioaktivt avfall produceras...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1957

-------------------------------------------------- -------------------------

07. - 12. oktober 1957INES kategori 5

vindskala/ Sellafield, GBR

-

En brand antände plutonium och genererade en mycket stor mängd radioaktivt damm (1786 TBq), vilket bland annat tvingade de omgivande mjölkgårdarna att ge upp.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

Sedan slutet av 1940-talet och Windscale/Sellafields tillkomst har cirka 20 incidenter av större eller mindre svårighetsgrad med utsläpp av radioaktivitet rapporterats. Kärnavfallet som genereras under den dagliga verksamheten släpps ut i stora mängder i flytande form via en rörledning till Irländska sjön.

-

wikipedia

Sellafield

Sellafield (tidigare Windscale) är ett brittiskt kärnkraftskomplex vid Irländska sjön i grevskapet Cumbria i nordvästra England...

-

Vindskalsmärke

I kärnreaktorn Pile No. 1 i Windscale respektive Sellafield, värmde tekniker upp reaktorn för att lysa upp den så kallade Wigner-energin från grafiten som fungerar som moderator...

Olyckan får senare skulden för dussintals dödsfall i cancer. (INES nivå 5)

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_Kingdom

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Sellafield (tidigare_Windscale), Storbritannien 1957

Windscale började sin verksamhet på 1940-talet. Platsen var från början ansvarig för inspektion och förpackning av handeldvapenammunition och senare, med hjälp av sin isolerade plats, för plutoniumproduktion för det brittiska kärnvapenprogrammet...

Den 7 oktober 1957 värmdes påle 1 upp för nionde gången och till en början var det inga komplikationer. Men när temperaturen inte steg till den önskade nivån dagen efter, bestämde sig besättningen för att värma upp den igen, vilket fick reaktorn att spiralera utom kontroll. Det skedde en plötslig temperaturökning, som fortsatte under de närmaste dagarna utan att kunna stoppas. Den 10 oktober fattade reaktorn eld och radioaktivitet släpptes ut. Alla försök att ta bort det misslyckades. Den 11 oktober 1957 nåddes en maxtemperatur på 1.300 XNUMX °C och ett stort radioaktivt moln innehållande jod, cesium, strontium och plutonium spreds över Irländska sjön. Reaktorn kyldes slutligen med stora mängder vatten och branden släcktes dagen efter.

Ingen evakuerades. Hela omfattningen av olyckan och misstagen i organisation och teknik hölls hemliga i 30 år...

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

-

Youtube - Reaktorkonkurs

Uranekonomi: Anläggningar för bearbetning av uran

Upparbetningsanläggningar förvandlar några ton kärnavfall till många ton kärnavfall

Alla uran- och plutoniumfabriker producerar radioaktivt kärnavfall: uranbearbetnings-, anriknings- och upparbetningsanläggningar, oavsett om det är i Hanford, La Hague, Sellafield, Mayak, Tokaimura eller var som helst i världen, har alla samma problem: med varje bearbetningssteg Mer och mer extremt giftigt och högradioaktivt avfall produceras...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

29. September 1957INES kategori 6

Mayak, Kyshtym-olyckan, USSR

-

Vid Majak Scientific-Production Associations lagringsanläggning för använt bränsle gick värmeväxlare i nitratlagringstanken sönder, vilket orsakade en allvarlig kemisk explosion.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kyschtym-Unfall

Även känd som Mayak-olyckan. Upparbetningsanläggningen där lagrade sina restprodukter i stora tankar. Det radioaktiva sönderfallet av ämnena genererar värme, varför dessa tankar ständigt måste kylas. Efter att kylledningarna till en av dessa 1956 m³ tankar läckte under loppet av 250 och kylningen därför stängdes av, började innehållet i denna tank torka ut. Utlöst av en gnista från en intern mätanordning exploderade de inneslutna nitratsalterna och släppte ut stora mängder radioaktiva ämnen. Eftersom det förorenade molnet låg kvar nära marken var föroreningarna i området runt det ryska Kyshtym nästan dubbelt så mycket som Tjernobylolyckan. Eftersom föroreningen var begränsad till Ural, slog mätinstrument inte larm i Europa (se Tjernobylolyckan), vilket gjorde att olyckan kunde hållas hemlig för den globala allmänheten i 30 år. (INES nivå 6)

-

Kärnkraftsolyckor per land#Ryssland

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Mayak plutoniumfabriken 

1957 inträffade den första stora olyckan i användningen av atomenergi, som till sina dimensioner är jämförbar med katastroferna i Fukushima och Tjernobyl, men som blev känd för världspubliken först 1989.

Kärnkraftskomplexet Mayak, 15 kilometer öster om staden Kyshtym i Chelyabinsk oblast på östra sidan av södra Ural, var en viktig del av Stalins planer från 1945 att snabbt producera plutonium av vapenkvalitet och stänga Sovjetunionens kärnvapenunderskott. 1948 slogs den första reaktorn på, 1949 detonerades den första atombomben och Stalin hade kommit ikapp USA.

235 radioaktiva olyckor med allvarliga konsekvenser för miljön inträffade i Mayak ...

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

-

Youtube - Reaktorkonkurs

Uranekonomi: Anläggningar för bearbetning av uran

Upparbetningsanläggningar förvandlar några ton kärnavfall till många ton kärnavfall

Alla uran- och plutoniumfabriker producerar radioaktivt kärnavfall: uranbearbetnings-, anriknings- och upparbetningsanläggningar, oavsett om det är i Hanford, La Hague, Sellafield, Mayak, Tokaimura eller var som helst i världen, har alla samma problem: med varje bearbetningssteg Mer och mer extremt giftigt och högradioaktivt avfall produceras...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

11. September 1957INES kategori 5

Steniga lägenheter, USA

-

En brand förstörde en plutoniumbearbetningsanläggning.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

 

wikipedia

Steniga lägenheter

Plutonium antändes spontant i en behållare med 600 ton brännbart material. Branden brände 2 ton av materialet och släppte ut plutoniumoxid. Jordprover som tagits runt anläggningen visade att området var förorenat med plutonium. Eftersom operatörerna av anläggningen vägrade att inleda undersökningar togs proverna som en del av en inofficiell undersökning. (INES nivå 5)

Den 11 september 1957, året för Mayak- och Windscale-olyckorna, inträffade den dödligaste olyckan i anläggningens historia vid Rocky Flats när ett inkapslat plutoniumlagringsutrymme i byggnad 771 spontant förbrändes. Branden rasade i nästan fyra timmar. Den kom in i ventilationskanalerna och brände en filterbank, vilket förorenade området runt anläggningen. Det uppskattas att mellan 40 g och 500 g plutonium (median 300 g) släpptes ut ...

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/USA

-

Youtube - Reaktorkonkurs

Uranekonomi: Anläggningar för bearbetning av uran

Upparbetningsanläggningar förvandlar några ton kärnavfall till många ton kärnavfall

Alla uran- och plutoniumfabriker producerar radioaktivt kärnavfall: uranbearbetnings-, anriknings- och upparbetningsanläggningar, oavsett om det är i Hanford, La Hague, Sellafield, Mayak, Tokaimura eller var som helst i världen, har alla samma problem: med varje bearbetningssteg Mer och mer extremt giftigt och högradioaktivt avfall produceras...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1956

-------------------------------------------------- -------------------------

Det verkar ha varit ett lyckligt år för mänskligheten ...

Eller har jag bara missat något?

 

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1955

-------------------------------------------------- -------------------------

08 december 1955INES kategori 3

vindskala/ Sellafield, GBR

-

En brand utbröt i en silo för radioaktivt avfall i byggnad B247.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

Sedan slutet av 1940-talet och Windscale/Sellafields tillkomst har cirka 20 incidenter av större eller mindre svårighetsgrad med utsläpp av radioaktivitet rapporterats. Kärnavfallet som genereras under den dagliga verksamheten släpps ut i stora mängder i flytande form via en rörledning till Irländska sjön.

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Sellafield (tidigare_Windscale), Storbritannien

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

29 november 1955INES kategori 4

NRTS Idaho Falls, EBR-I, ID, USA

-

Partiell härdsmälta under ett kylvätskeflödestest.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

Vid National Reactor Testing Station Idaho drabbades EBR-I-forskningsreaktorn av en partiell härdsmälta. Kärnan, gjord av anrikat uran i kombination med 2 % zirkonium, smälte i tester som krävde en snabb ökning av kraften på grund av att bränslerören blev skeva. Avdunstning av kylvätskan NaK transporterade det smältande bränslet in i kylsystemets rör och sjönk under kritiken, vilket fick reaktorn att stänga av sig själv... (INES steg 4)

https://de.wikipedia.org/wiki/Idaho_National_Laboratory

I Wikipedia-artikeln nämns inte ens denna INES 4-incident från 29.11.1955 november 4 och den dödliga incidenten från 03.01.1961 januari 4, även klassad som INES XNUMX, berörs bara kort. Två INES XNUMX-incidenter borde faktiskt räcka för att inkludera ett separat avsnitt för incidenter.

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_States

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

14. juli 1955INES kategori 3

vindskala/ Sellafield, GBR

-

Ytterligare ett radioaktivt läckage upptäcktes under ett saneringsarbete.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

Sedan slutet av 1940-talet och Windscale/Sellafields tillkomst har cirka 20 incidenter av större eller mindre svårighetsgrad med utsläpp av radioaktivitet rapporterats. Kärnavfallet som genereras under den dagliga verksamheten släpps ut i stora mängder i flytande form via en rörledning till Irländska sjön.

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Sellafield (tidigare_Windscale), Storbritannien

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

25. Mars 1955INES kategori 4

vindskala/ Sellafield, GBR

-

En brand släppte ut 1000 terabecquerel radioaktivitet i atmosfären.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

Sedan slutet av 1940-talet och Windscale/Sellafields tillkomst har cirka 20 incidenter av större eller mindre svårighetsgrad med utsläpp av radioaktivitet rapporterats. Kärnavfallet som genereras under den dagliga verksamheten släpps ut i stora mängder i flytande form via en rörledning till Irländska sjön.

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_Kingdom

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Sellafield (tidigare_Windscale), Storbritannien

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

-

Youtube - Reaktorkonkurs

Uranekonomi: Anläggningar för bearbetning av uran

Upparbetningsanläggningar förvandlar några ton kärnavfall till många ton kärnavfall

Alla uran- och plutoniumfabriker producerar radioaktivt kärnavfall: uranbearbetnings-, anriknings- och upparbetningsanläggningar, oavsett om det är i Hanford, La Hague, Sellafield, Mayak, Tokaimura eller var som helst i världen, har alla samma problem: med varje bearbetningssteg Mer och mer extremt giftigt och högradioaktivt avfall produceras...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1954

-------------------------------------------------- -------------------------

Svampmolnet står för atom- eller vätebomber, också i testsammanhang28. Februari 1954Kärnvapen provar mark

Testserie med 6 vätebomber, USA

Bikini Atoll

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

Den 28.02.1954 februari 6 ägde det första av sex vätebombtest rum inom XNUMX veckor nära Bikini Atoll, hela serien blev känd under namnet 'Operation Castle'. Som ett resultat drabbades 236 personer på Rongelap Island av höga nivåer av strålning. De 140 besättningsmedlemmarna på den japanska fiskebåten hittades 23 km från explosionsplatsen.Lucky Dragon V.' kraftigt bestrålad.

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1953

-------------------------------------------------- -------------------------

Tydligen var det ett lyckligt år för mänskligheten, det var inga större kärnkraftsolyckor ...
Eller har jag bara missat något?

Ett vapenstilleståndsavtal har varit i kraft i Korea sedan den 27 juli 1953!

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1952

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategori 512 december 1952

ChalkRiver, KAN

-

En väteexplosion skadade reaktorns inre och släppte ut 30 kilo uranoxidpartiklar.

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

Den första allvarliga reaktorolyckan inträffade i den så kallade NRX-reaktorn vid Chalk River Laboratories nära Ottawa, Kanada. Vid ett test av forskningsreaktorn förstörde driftfel, missförstånd mellan operatören och driftpersonalen, felaktiga statusvisningar i kontrollrummet, felaktiga bedömningar av operatören och tveksamma handlingar reaktorhärden vid en partiell härdsmälta. En syreexplosion i reaktorhärden kastade kupolen på en fyra ton tung heliumgasbehållare 1,2 m hög, vilket gjorde att den fastnade i strukturen. Explosionen släppte ut minst 100 TBq klyvningsprodukter i atmosfären. Upp till fyra miljoner liter radioaktivt förorenat vatten med cirka 400 TBq långvariga fissionsprodukter pumpades från källaren av reaktorinneslutningen in i en sandig septiktank för att förhindra kontaminering av den närliggande Ottawafloden. Den skadade reaktorhärden begravdes. Den senare USA:s president Jimmy Carter, då kärnkraftstekniker i marinen, hjälpte till med saneringsarbetet som varade i flera månader ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Chalk_River_Laboratories

-

https://de.wikipedia.org/wiki/NRX-Reaktor#Reaktorunfall

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Unfaellen_in_kerntechnischen_Anlagen

-

Kärnkraftsolyckor per land#Kanada

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Chalk_River,_Kanada_1952

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

Svampmolnet står för atom- eller vätebomber, också i testsammanhang03 oktober 1952Kärnvapen provar mark

Storbritanniens första kärnvapenprov

Trimouille Island

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

Storbritannien använde testplatser i Australien (12 tester), på jul ö (6 försök) och vidare Malden Island (3 försök).

den Operation Hurricane var den första britten Atombombstestsom bodde den 3 oktober 1952 på Trimouille Island, en av 174 små Montebelloöarna genomfördes på nordvästra kusten i västra Australien.

Det sista atmosfäriska testet ägde rum 1958. 1962 tillät Storbritannien USA att genomföra testserien Dominic på Julöarna. Storbritannien anslöt sig till förbudet mot atmosfäriska kärnvapenprov 1962. Därefter genomfördes alla tester under jord i samarbete med USA på Nevada Test Site (24 tester), senast 1991. Storbritannien genomförde totalt 45 tester.

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1951

-------------------------------------------------- -------------------------

Tydligen var det ett lyckligt år för mänskligheten, det var inga större kärnkraftsolyckor ...
Eller har jag bara missat något?

 

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1950

-------------------------------------------------- -------------------------

Tydligen var det ett lyckligt år för mänskligheten, det var inga större kärnkraftsolyckor ...
Eller har jag bara missat något?

Åh ja, Koreakriget började den 25 juni 1950!

 

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

Årens radioaktiva händelser:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

1949

-------------------------------------------------- -------------------------

ines402 december 1949 - "Green Run" Kärnvapen provar mark

Avsiktligt utsläpp av radioaktivitet

Hanford, Washington, USA

-

Operatörerna släppte ut 8.000 296 curies (131 Tbq) jod-XNUMX under två dagar i ett experiment känt som "Green Run".

Kärnkraftsolyckor.pdf

-

wikipedia

Green Run

I Green Run-experimentet släpptes ett radioaktivt moln från Hanford Site militära kärnkraftskomplex. Uppskattningar ligger inom intervallet flera 100 TBq jod-131 och ännu mer cesium-133. Enbart jod-131-delen var 5500 curie; detta motsvarar ungefär 250 gånger den mängd som, enligt officiella siffror, släpptes ut i området vid olyckan 1979 vid kärnkraftverket Three Mile Island nära Harrisburg. Farorna med jod 131 för sköldkörteln hade ännu inte upptäckts på 1940-talet, jod 131 kunde släppa ofiltrerat från Hanford-platsen även när det användes som avsett. Under normal drift släpptes flera 10 TBq medel- och långlivade nuklider ut i Columbiafloden varje dag. Hanford anses vara den mest radioaktiva platsen på det västra halvklotet.

Vid den tiden visste knappast någon något om vad som hände den 02.12.1949 december XNUMX i Hanford Washington. Vi fick alla ut något av det...

-

Hanford webbplats

USA betalar över 200.000 miljarder dollar årligen till privata företag för att sanera anläggningen; dessutom ska cirka 2014 6 kubikmeter radioaktivt avfall slutförvaras. I början av 2047 sparkades en projektledare för sanering för tredje gången efter att han eller hon uttryckte oro över säkerheten i verksamheten och övervakningsprocedurerna.[2014] En preliminär plan krävde att arbetet skulle avslutas 2052, sedan XNUMX har energiministeriet antagit minst XNUMX ...

-

Kärnkraftsolyckor per land#United_States

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

Hanford (USA)

Hanford Military Complex ligger vid Columbia River norr om staden Richland i nordvästra delstaten Washington och användes för att producera plutonium för militärt bruk från 1943 ...

Med Hanford har USA den värst utstrålade kärnkraftsanläggningen i västvärlden, som stängdes 1988 och sedan dess har sanerats.

-

Det finns jämförbara kärnkraftsfabriker över hela världen:

Anrikning och upparbetning av uran - anläggningar och platser

Under upparbetningen kan lagret av utbrända bränsleelement separeras från varandra i en komplex kemisk process (PUREX). Separerat uran och plutonium kan sedan återanvändas. Vad gäller teorin...

-

Youtube - Reaktorkonkurs

Uranekonomi: Anläggningar för bearbetning av uran

Upparbetningsanläggningar förvandlar några ton kärnavfall till många ton kärnavfall

Alla uran- och plutoniumfabriker producerar radioaktivt kärnavfall: uranbearbetnings-, anriknings- och upparbetningsanläggningar, oavsett om det är i Hanford, La Hague, Sellafield, Mayak, Tokaimura eller var som helst i världen, har alla samma problem: med varje bearbetningssteg Mer och mer extremt giftigt och högradioaktivt avfall produceras...

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

Svampmolnet står för atom- eller vätebomber, också i testsammanhang29. augusti 1949Kärnvapen provar mark

Första kärnvapenbombtest av Sovjetunionen - "RDS-1"

Semipalatinsk

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

Sovjetunionen genomförde sitt första atombombtest ("RDS-1") den 29 augusti 1949 den Semipalatinsk kärnvapentestplats (nu Kazakstan) igenom. Mellan 1949 och 1990 genomförde Sovjetunionen totalt 715 tester med 969 individuella sprängämnen ...

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1948

-------------------------------------------------- -------------------------

Tydligen var det ett lyckligt år för mänskligheten, det var inga större kärnkraftsolyckor ...
Eller har jag bara missat något?

 

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1947

-------------------------------------------------- -------------------------

Tydligen var det ett lyckligt år för mänskligheten, det var inga större kärnkraftsolyckor ...
Eller har jag bara missat något?

 

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1946

-------------------------------------------------- -------------------------

Svampmolnet står för atom- eller vätebomber, också i testsammanhangJuli 1946Kärnvapen provar mark

USA:s atombombstestserie

Bikini Atoll, Stilla havet

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

den Operation Korsväg var den andra kärnvapenprovoperationen av USA:s väpnade styrkor. Den omfattade två kärnvapenprov, "Able" och "Baker", på Bikini-atollen i American Pacific Islands Trust Territory sommaren 1946, var och en med en TNT-motsvarighet på 23 kT: Test Able var en den 1 juli 1946 från en Boeing B. -29 Mk.158 implosionsbomber släppte och detonerade 3 meter ovanför lagunen Test Baker var en undervattensdetonation av en identisk bomb på ett djup av 27 meter och ägde rum den 25 juli 1946 mars 1 ägde rum på större djup , men avbröts.

-

Kärnkraftverk plågar
Forskningsplattform om atomenergi

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

21. kan 1946INES kategori 4

Los Alamos, USA

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Slotin

I Kärnvapenfabrik i Los Alamos Den kanadensiske fysikern Louis Slotin genomförde tester på plutoniums kritikalitet i närvaro av flera forskare. Den experimentella uppställningen bestod av en subkritisk plutoniumkärna (samma som var inblandad i olyckan 6, hädanefter kallad "Demon Core") som vägde cirka 1945 kg, och två halvklot gjorda av beryllium, som fungerade som neutronreflektorer och kärnan kunde bifoga. Ju närmare de halvsfäriska skalen fördes samman, desto färre neutroner kunde fly och desto lägre blev massan som krävdes för kritikalitet. Normalt fungerade två 3,2 mm tjocka distanser som säkerhetsanordningar, men Slotin hade tagit bort dessa innan experimentet påbörjades. Istället placerade han en skruvmejsel i springan, genom att vrida på den kunde han sakta föra de halvsfäriska skalen närmare varandra samtidigt som han höll det övre skalet med sin andra hand. Men skruvmejseln gled ut och arrangemanget blev snabbt alltför kritiskt. De inblandade kände en kort värmebölja och testrummet var insvept i ett blåaktigt skimmer (Cherenkov-ljus). Slotin kunde lyfta av det övre halvklotformade skalet och därmed minska reaktiviteten igen. Men han exponerades för en dödlig dos av energi från olyckan med cirka 10 Gray, de sju observatörerna fick upp till 1,7 Gray. Slotin dog av strålningssjuka den 30 maj...

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Unfaellen_in_kerntechnischen_Anlagen

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1945

-------------------------------------------------- -------------------------

21. augusti 1945INES kategori 4

Los Alamos, USA

-

wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Daghlian

Harry K. Daghlian Jr. arbetade på Omega-webbplatsen för Kärnvapenfabrik i Los Alamos och skapade superkritisk massa när han av misstag tappade ett block av volframkarbid på en plutoniumkärna (Demon Core). Trots att han sköt bort pjäsen fick han en dödlig dos strålning i händelsen och dog den 15 september 1945. (INES nivå 4)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Unfaellen_in_kerntechnischen_Anlagen

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

Svampmolnet står för atom- eller vätebomber, också i testsammanhang06 och 09 augusti 1945

1:a och 2:a användningen av kärnvapenbomber över Japan

tappa Atombomber mot Japan

-

wikipedia

9 augusti 1945 - Den andra atombomben - plutoniumbomben "Fat man" - släpptes över Nagasaki! (Explosiv kraft 2 22.000 ton TNT)

6 augusti 1945 - Den första atombomben - uranbomben "Little Boy" - släpptes på Hiroshima! (Explosiv kraft 1 12.500 ton TNT)

De två Atombombsexplosioner dödade totalt cirka 92.000 XNUMX människor omedelbart.
Ytterligare 130.000 1945 människor dog till följd av attackerna i slutet av XNUMX, och otaliga andra dog av följdskador under åren som följde.

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

Svampmolnet står för atom- eller vätebomber, också i testsammanhang16. juli 1945Kärnvapen provar mark

Första atombombtestet - "Trinity"

"Trinity", New Mexico, USA

-

wikipedia

USA ledde den första "Trinity" atombombtest i Alamogordo Test Range användes plutonium-239 producerad på Hanford-platsen som klyvbart material, den explosiva kraften var 20-22 kiloton (kT).

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1944

-------------------------------------------------- -------------------------

Andra världskriget rasar...

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare - 1942 Ett år senare - 1944 Förstasidan

1943

-------------------------------------------------- -------------------------

Andra världskriget rasar...

Arbeta på Hanford Engineer Works (HEW) började i mars 1943. Före krigets slut i augusti 1945 uppfördes 554 byggnader i Hanford:

- tre reaktorer (100-B, 100-D och 100-F)

- tre plutoniumbearbetningsanläggningar (200-T, 200-B och 200-U)

- 64 underjordiska tankar för högradioaktivt avfall

- Anrikningsanläggningar för uran

- 621 km väg

- 254 km järnväg

- 4 eldistributionsstationer

- plus hundratals kilometer stängsel.

För detta användes 600.000 40.000 m³ betong och 230 XNUMX ton stål till en total kostnad av XNUMX miljoner US-dollar. I staden Richland byggdes också skyddsrum för arbetare. Hanford anses vara den mest radioaktiva platsen på västra halvklotet ...

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1942

-------------------------------------------------- -------------------------

Andra världskriget rasar...

I juli 1942 startade Urankommittén vid State Office of Scientific Research and Development (OSRD) ett intensivt forskningsprogram om plutonium vid University of Chicago Metallurgical Laboratory (MetLab).

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


svullnad Ett år tidigare Ett år senare Förstasidan

1941

-------------------------------------------------- -------------------------

Andra världskriget rasar...

Den 07.12.1941 december XNUMX attackerade japanska sjöflygare den amerikanska hamnen.Pearl HarborPå Hawaii gick USA officiellt in i andra världskriget den 08.12.1941 december XNUMX.

Den 24.02.1941 februari 94 gav kemisten Arthur Wahl tydliga bevis för grundämnet XNUMX (plutonium).

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


1940

-------------------------------------------------- -------------------------

Andra världskriget rasar...

plutonium grundades av amerikanerna Glenn T. Seaborg, JW Kennedy, EM McMillan, Michael Cefola och Arthur Wahl den 14.12.1940 upptäckte, producerade de isotopen 238Pu genom att bombardera uran 238U med deuterium i en cyklotron ...

den Andra världskriget började på 01.09.1939 med den tyska invasionen av Polen. Vid den tiden var Japan i ett gränskrig med Sovjetunionen (1938/39) och i Östasien, sedan incidenten vid Marco Polo-bron den 07.07.1937/XNUMX/XNUMX, i krig med Kina ...

Am 02.08.1939 Albert Einstein skrev brevet till USA:s president Roosevelt som han själv senare beskrev som sitt "största misstag".

-------------------------------------------------- -------------------------

*

Vi söker aktuell information. Om du kan hjälpa, skicka ett meddelande till: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


Årens radioaktiva händelser:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

Vädja om donationer

- THTR-Rundbrief publiceras av 'BI Environmental Protection Hamm' och finansieras av donationer.

– THTR-Rundbriefen har under tiden blivit ett mycket uppmärksammat informationsmedium. Det finns dock löpande kostnader på grund av utbyggnaden av webbplatsen och utskrift av ytterligare informationsblad.

- THTR-Rundbrief undersöker och rapporterar i detalj. För att vi ska kunna göra det är vi beroende av donationer. Vi är glada över varje donation!

Donationer konto:

BI miljöskydd Hamm
Syfte: THTR-cirkulär
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


svullnad Förstasidan

***

GTranslate

deafarbebgzh-CNhrdanlenettlfifreliwhihuidgaitjakolvltmsnofaplptruskslessvthtrukvi
avr.jpg