Newsletter I 2022

 

01. až 06. januára

 

***


      2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011

Správy + znalosť pozadia

***

Výpis zo súboru PDF
Incidenty a nehody v jadrovej energetike + NAMS + INES

*

01. Januára 1977 - (AGNES 5) Belojarská jadrová elektráreň - Pri havárii sa roztavilo 50 % palivových kanálov v 2. bloku Belojarskej JE, tlakového rúrkového reaktora podobného RBMK. Oprava trvala asi rok. Personál bol vystavený vysokej úrovni radiácie...

03. Januára 1961 - (AGNES 4) Vodopády NRTS v Idahu - V National Reactor Testing Station v Idaho došlo v experimentálnom reaktore SL-1 ku kritickej nehode s výbuchom pary a silným únikom rádioaktívneho materiálu, ktorý zabil troch členov posádky...

17. Januára 1966 - (Zlomený šíp) - Holubníky - Diaľkový bombardér B-52 so 4 vodíkovými bombami na palube havaruje a plutónium kontaminuje asi 200 hektárov v provincii Almeria...

20. Januára 1965 - (AGNES 4 - MENÁ 3,8) - Národné laboratórium LLNL Lawrence Livermore - Uvoľnilo sa 259 TBq rádioaktívneho žiarenia. Zatiaľ som nenašiel žiadne informácie o tomto incidente...

21. Januára 1968 - (Zlomený šíp) - Letisko Thule, Grónsko - Havária bombardéra B-52 so 4 vodíkovými bombami na palube...

21. Januára 1969 - (AGNES 5 - MENÁ 1,6) - Akw Lucens - Keď zlyhal chladiaci systém experimentálneho reaktora v experimentálnej jadrovej elektrárni Lucens (VAKL) v kantóne Vaud, došlo k čiastočnému roztaveniu ...

 

**

06. januára

 

Evolučný energetický reaktor EPR | Akw Taishan

Obavy o bezpečnosť proti nádeji jadrových priateľov EÚ

*

Gronau

Po jazde na vigíliu: vyšetrovanie proti demonštrantom

*

MiK | brnenie

Energizácia armády v postfosílnej ére

*

Olkiluoto | Evolučný energetický reaktor

Atómová energia v Európe

Vo Fínsku bola dokončená nová jadrová elektráreň Olkiluoto III

 

**

05. januára

 

Taxonómia EÚ: Rámcový obchod

*

MiK | brnenie

Nikto nemá v úmysle použiť jadrové zbrane

*

Francúzsko | Nebezpečná jadrová energia

Výpadok: Takmer 30 % francúzskych jadrových elektrární sa vypne

*

jadrový odpad

Rádioaktívna kyselina mala byť spracovaná už pred 40 rokmi – no jadrový odpad je stále uložený v starých sudoch pri Turíne

 

**

04. januára

 

MiK

Jadrové zbrane: „Ľudia sa pripravujú na jadrovú vojnu“

*

Lobby | Registrácia v Bundestagu:

Štartovací signál pre registračnú miestnosť

*

utrpel

04. január – komentár: Prečo jadrová energia dnes stále nemá nič spoločné s udržateľnosťou

 

**

03. januára

 

Finančný expert preč taxonómia EÚ

"EÚ podkopáva svoj cieľ"

*

Cena energie

Cena plynu klesá o 61 percent len ​​za šesť obchodných dní – tu je dôvod

*

Plány komisia EÚ

Minister životného prostredia Lemke oznámil rýchlu reakciu na návrh jadrovej energie

 

**

02. januára

 

Rozvrat pre klímu

*

Podnebie

Klimatické zmeny: Mestá budú vrieť

*

brnenie

Ďalej: zákaz jadrových zbraní!

 

**

01. januára

 

energetická revolúcia

Energetický prechod: stále je čo robiť

*

Brokdorf | grohnde | Gundremmingen

Elektrárenské spoločnosti odoberajú zo siete ďalšie jadrové reaktory

 

***


Horná časť stránkyŠípka hore – nahor do hornej časti stránky
Správy + znalosť pozadia

***

 

Správy +

 

**

taxonómia EÚ

Jadrová energia a klimatické zmeny

EÚ považuje jadrové elektrárne za ekologické

 

**

Viac o:

DW | FOCUS | FR | HORÚCI | MALÉ NOVINY | SPRÁVA O KLÍME | MDR | RND | SPIEGEL | ST | SZ | SVET ...

 

***


Horná časť stránkyŠípka hore – nahor do hornej časti stránky
Správy + znalosť pozadia

***

znalosť pozadia

 

**

reaktorpleite.de

 

Mapa jadrového sveta:

Najmocnejšou deliacou silou Európy je oddelenie PR MiK:
jadrová lobby...

 

Anglická verzia tejto mapy sveta:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1fCmKdqlqSCNPo3We1TWZexPjgNDQOaLD

 

**

Am 31. Decembra 2022 budú posledné 3 reaktory v Nemecku
stiahnuté z mriežky:
Emsland, Isar a Neckarwestheim.

 

**

Hľadajte na reaktorpleite.de:

 

Hľadanie

taxonómia EÚ

priniesol okrem iného tieto výsledky:

 

30. septembra 2021 – IPPNW zdôrazňuje zdravotné dôsledky ťažby uránu

*

25. marca 2021 – Macron, Orbán a spol. žiadajú „aktívnu“ podporu EÚ pre jadrovú energiu

 

**

kanál YouTube "Reaktorpleite"

 

wikithek - prezident USA Dwight D. Eisenhower - 01:55 hod

Varovanie pred vojensko-priemyselným komplexom (Deep State)

*

ZDF – Dobrodružný výskum Haralda Lescha – 08:45

Využívanie jadrovej energie a likvidácia jadrového odpadu

*

Terra X - 07:38

Bez uhlia a jadrovej energie – dochádza nám elektrina? | Harald Lesch

 

Otvorí sa v novom okne! - zoznam videí kanála YouTube "Reaktorpleite" - rádioaktivita na celom svete ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Playlist - rádioaktivita na celom svete...

Tento zoznam videí obsahuje viac ako 150 videí na túto tému

 

**

Ecosia

Tento vyhľadávač sadí stromy!

 

Hľadanie kľúčového slova: taxonómia EÚ jadrová energia

https://www.ecosia.org/search?q=EU-Taxonomie+Atomkraft

 

**

Jadrové elektrárnePlag -
Výskumná platforma pre atómovú energiu

 

Európska komisia

Európska komisia obhajuje nové jadrové elektrárne

Aj po Fukušime Európska komisia dôsledne presadzovala rozšírenie jadrovej energie v Európe.

Napríklad Günther Oettinger, komisár EÚ zodpovedný za rezort energetiky do roku 2014, plánoval v roku 2011 „výstavbu 40 nových jadrových elektrární do roku 2030“, a to aj napriek postupnému vyraďovaniu jadrových zariadení z prevádzky v rôznych krajinách. Európska komisia to chcela v prípade potreby presadiť proti odporu európskych národov: „Veľká časť európskej verejnosti považovala riziká jadrovej technológie za neprijateľné a problémy s konečnou likvidáciou za nevyriešené, píše Oettingerova autorita.“ A nová generácia jadrovej technológie by mohla pomôcť riešiť problémy s odpadom a bezpečnosťou.

Stanovisko komisie EÚ k jadrovej energetike sa po záťažovom teste jadrových elektrární v roku 2012 nezmenilo. Uplatňuje stratégiu modernizácie, ale nie vyraďovania z prevádzky. „FAZ“ kritizoval: „To zodpovedá dobre známej línii EÚ, ktorá sa od svojho založenia považuje za vehementného zástancu jadrovej energie a ani sa neospravedlnila za (blízko) katastrofy ako Harrisburg, Černobyľ a Fukušima. Nehovoriac o nebezpečných situáciách, ktoré sa znovu a znovu vyskytovali v západoeurópskych jadrových elektrárňach." ...

*

Lobistické organizácie

V posledných desaťročiach vzniklo mnoho národných a medzinárodných lobistických organizácií, ktoré zastupujú záujmy jadrového priemyslu v politike a snažia sa ovplyvňovať mienku verejnosti v médiách. Slúžia aj na sieťovanie lobistov z politiky, biznisu, výskumu a médií.

Kritizuje sa, že inštitúcie, v ktorých je zapojená spolková vláda, sú členmi lobistických organizácií, ako je Nemecké atómové fórum alebo Spoločnosť pre jadrovú technológiu, a podporujú ich príspevkami...

 

**

Wikipedia

 

Nariadenie (EÚ) 2020/852 Nariadenie o taxonómii

Nariadenie obsahuje kritériá na určenie, či sa ekonomická činnosť má klasifikovať ako ekologicky udržateľná (taxonómia), aby bolo možné určiť stupeň ekologickej udržateľnosti investície. Ide o kľúčový právny predpis, ktorého cieľom je prispieť k Európskej zelenej dohode podporou súkromných investícií do ekologických a udržateľných projektov...

Realizácia

Nariadenie o taxonómii nadobudlo účinnosť dvadsať dní po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, teda 12. júla 2020. Keďže nariadenie EÚ je „právnym aktom so všeobecnou platnosťou a priamou účinnosťou v členských štátoch“, nie je implementované vo vnútroštátnych vnútroštátnych zákonodarcov.

Podľa článku 27 sa toto nariadenie má uplatňovať v závislosti od environmentálnych cieľov (podľa článku 9) takto:

- od 1. januára 2022 o ochrane klímy (9 a) a prispôsobení sa zmene klímy (9 b)
- od 1. januára 2023 na ostatné environmentálne ciele, tj
- trvalo udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov (9 c)
- - Prechod na obehové hospodárstvo (9 d)
- - Predchádzanie a znižovanie znečistenia životného prostredia (9 e)
- - Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov (9f)

Komisia EÚ je týmto nariadením nariadená prijať delegované akty (t. j. RTS alebo ITS) do nasledujúcich dátumov s cieľom definovať kritériá technického hodnotenia:
- do 31. decembra 2020 na ochranu klímy (9 a) a prispôsobenie sa zmene klímy (9 b)
- do 31. decembra 2021 pre ostatné environmentálne ciele (9 cf / pozri vyššie)

Tieto dátumy sú každý 1 rok pred príslušnou prvou žiadosťou (pozri vyššie), takže každý zúčastnený má 1 rok na implementáciu.

 

**

 

Ďalej: Článok v novinách 2022

 

***


Horná časť stránkyŠípka hore – nahor do hornej časti stránky
Správy + znalosť pozadia

***

Žiadosť o dary

- THTR-Rundbrief vydáva 'BI Environmental Protection Hamm' a je financovaný z darov.

- THTR-Rundbrief sa medzičasom stal veľmi sledovaným informačným médiom. Stále však vznikajú náklady v dôsledku rozširovania webovej stránky a tlače ďalších informačných listov.

- THTR-Rundbrief podrobne skúma a podáva správy. Aby sme to dokázali, sme odkázaní na dary. Tešíme sa z každého daru!

Dary účtu:

BI ochrana životného prostredia Hamm
Účel: kruhový THTR
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


Horná časť stránkyŠípka hore – nahor do hornej časti stránky


***

 

GTranslate

deafarbebgzh-CNhrdanlenettlfifreliwhihuidgaitjakolvltmsnofaplptruskslessvthtrukvi
rb-140-title-picture.jpg