Geschichte Videá a TV príspevky
História BI v Hamme Výstrižky z novín
Fort St. Vrain - Prototyp HTR Knihy na túto tému

Fort St. Vrain - Prototyp HTR v USA bol už v bankrotovom reaktore

***


Das dokumenty zlyhania z roku 1985 opäť prístupné:

Prevádzkovatelia predchodcu HTR Fort St. Vrain v USA hlásia problémy a poruchy

USA chcú robiť ďalší výskum v oblasti vysokoteplotných reaktorov. Berieme to ako príležitosť riešiť predchádzajúce zlé skúsenosti s americkým prekurzorovým reaktorom linky HTR vo Fort St. Vrain a následne zdokumentovať originálny dokument vtedajšieho prevádzkovateľa z roku 1985, ktorý bol predtým verejnosti neprístupný, ukazujúci je možné pridať veľa problémov a porúch počas jeho prevádzkovej doby.

Už dva roky je čoraz jasnejšie, že HTR už nemá v Južnej Afrike budúcnosť. Spoločnosť Pebble Bed Modular Reactor musela v marci 800 prepustiť okolo 2010 zo svojich 600 zamestnancov, pretože juhoafrický štát už neposkytoval žiadne granty na projekt, ktorý bol vo víchrici. Manažéri PBMR už mesiace intenzívne hľadajú nových darcov.

*

Celoobrazovková verzia mapy jadrového sveta - Pevnosť St. Vrain, Colorado, USA

*

Zachráni Obama THTR?

V marci 2010 bolo oznámené, že americké ministerstvo energetiky daruje 10 miliónov dolárov spoločnosti PBMR, aby mohla prežiť niekoľko nasledujúcich mesiacov a udržiavať operácie aktuálne.

Napriek tejto (pomerne malej) injekcii financií je veľmi pravdepodobné, že za týchto okolností bude možné PBMR ďalej rozvíjať len v USA. Už v januári 2009 boli rádioaktívne sférické palivové články vyrobené v Juhoafrickej republike s pomocou nemeckých spoločností v tichosti odoslané do USA. Podľa správ juhoafrických médií by sa dalo očakávať, že nový PBMR bude uvedený do prevádzky v USA v roku 2024. Vláda USA teraz schválila dve skupiny s celkovým počtom 40 účastníkov, ktoré sa téme budú venovať podrobnejšie (1).

Určite by bolo vhodné, aby sa tvorcovia energetickej politiky v USA konečne popasovali s katastrofálnymi skúsenosťami ich vlastných „archaických“ predchodcov PBMR, Peach Bottom-1 a Fort St. Vrain. Ale o tom nemôže byť ani reči. Americký prezident Obama 16. februára 2010 oznámil, že po dlhom čase opäť poskytne štátne pôžičky pre jadrové elektrárne a pustí sa do jadrového výskumu.

USA sú už dlhé roky členom medzinárodného fóra IV. generácie (GIF) a sú jednou z hnacích síl ďalšieho rozvoja reaktorovej rady HTR. Štát na to dal k dispozícii nemalé peniaze. Vzhľadom na zaostávanie vo vývoji HTR môže mať výstavba HTR prinajlepšom len strednodobú perspektívu. Dokonca aj údajne progresívny bývalý viceprezident USA a samozvaný guru ochrany klímy Al Gore sa vo svojej najnovšej knihe „We Have the Choice“ nevyjadril nepriateľsky k THTR.

Je zrejmé, že Obama a Al Gore nie sú hlúpi. Samozrejme, že vedia o prepadoch energetickej politiky z minulosti vo svojej vlastnej krajine. Ale aj oni musia uspokojiť želania korporácií v oblasti energetickej politiky. Už 20 rokov pred (!) zlyhaním THTR v Hamm-Uentrop sa katastrofická porucha celej reaktorovej linky už nápadným spôsobom prejavila pri konštrukcii vysokoteplotných reaktorov! S výskumným reaktorom Peach Bottom-1 a prototypom HTR Fort St. Vrain.

***

Fort St. Vrain: Väčšinou stoj

Podobne ako pri THTR v Hamme, čas výstavby reaktora Fort St. Vrain (FSV) bol veľmi dlhý. Neboli v ňom použité žiadne sférické palivové články, ale blokové prvky. Ökoinstitut Freiburg v roku 1986 informoval: „FSV-HTR bol uvedený do prevádzky v roku 1976 po 11 rokoch výstavby a nepretržite pri plnom zaťažení nebol prevádzkovaný od roku Opäť sa vyskytli závažné chyby, napr. 1985 uzatváracích tyčí nebolo zasunutých pre „neznáme“ dôvody. Okrem toho sa našli korózne trhliny v kábloch riadiacej tyče atď. (6)

Fort St Vrain -

Vedci z Darmstadtu dodali: „Takmer od začiatku nesmelo FSV bežať na viac ako 70 % plnej kapacity kvôli kolísaniu plynu v aktívnej zóne reaktora a problémom s chladiacim ventilátorom, ako aj nejasnostiam s garantovaným zvyškovým teplom. odstraňovacia kapacita. Okrem toho sa vyskytla netesnosť v parogenerátore a celý rad ďalších problémov. Napríklad od spustenia prevádzky do roku 1981 systém dosahoval priemernú pracovnú dostupnosť len 1988 %. (14,5)

Dokonca ani Werner von Lensa (viceprezident European High Temperature Reactor Technology Network) sa nemôže vyhnúť priznaniu problémov vo Fort St. Vrain vo svojej dnešnej prezentácii pod „Zážitkami“:

"- Kavitácia ("vyhĺbenie", HB) vodných čerpadiel = jednoročné oneskorenie

- Netesnosti v ložiskách ventilátora He = ďalšie oneskorenia

- Chyba na (rezervných) uzatváracích tyčiach

- Obtok horúceho hélia a korózie na pohonoch uzatváracích tyčí

- Kolísanie prietoku jadra = 70% výkonu

- Netesnosti vložky na podpere jadra "(4)

*

250 zamestnancov bolo evakuovaných...

To všetko nie je nič v porovnaní s tým, čo skúmal Holger Strohm vo svojom bestselleri "Peaceful in the Catastrophe": "Američania vkladali veľké nádeje a veľa peňazí do vývoja vysokoteplotných reaktorov. S výstavbou pevnosti St. demonštračný reaktor Američania tiež dostali náskok 300 MWel v roku 1973. Začiatkom roku 1975 však do aktívnej zóny preniklo niekoľko ton vody, takže reaktor niekoľko rokov stál na mieste. výpadok externého napájania ako možné hlavné príčiny veľkých havárií.

V januári 1978 došlo k ďalšej havárii amerického vysokoteplotného reaktora. Na žiadosť poslanca Zywietza (FDP) federálna vláda informovala Bundestag: „V jadrovej elektrárni Fort St. Vrain bola dňa otvorená Verejná služba Colorada, ktorá je vybavená héliom chladeným vysokoteplotným reaktorom. 23. januára 1978 okolo 11.30 (čas východného pobrežia USA) Porucha tesnenia vretena ventilu Hélium, ktoré bolo preniknuté rádioaktívnym jódom, bolo uvoľnené do budovy reaktora... V dôsledku havarijných plánov bolo evakuovaných 250 zamestnancov do informačného centra oproti zariadeniu a okolité ulice boli ohradené v Jülichu...“(5)

Greenpeace hlásilo aj ďalší incident z 3. októbra 1987: "Jadrová elektráreň Fort St. Vrain v Colorade: Únik ropy spúšťa požiar v oblasti turbíny. Vedenie riadiacej miestnosti, ventily a prístroje sú vážne poškodené." (6)

*

Pokles línie reaktora

Ulrich Kirchner popisuje úpadok tejto reaktorovej línie v USA vo svojej štandardnej práci „The High Temperature Reactor“ nasledovne: „V rokoch 1974 a 1975 spoločnosti dodávajúce energiu v USA z rôznych dôvodov stiahli všetky možnosti pre vysokoteplotné reaktory. pri týchto rozhodnutiach zohrávali osobitnú úlohu rozhodnutia Problémy a incidenty s reaktorom Fort St. Vrain, ktorého úspešné uvedenie do prevádzky bolo považované za „conditio sine qua non“ (podmienka, HB) pre uvedenie na americký trh. V lete 1989 prevádzková spoločnosť rozhodla, že reaktor by nemal pokračovať v prevádzke, hoci bola plánovaná prevádzková doba do roku 2008. (7)

Pevnosť St. Vrain bola zbúraná v roku 1992 a tak neslávne skončila. S Peach Bottom-1 a FSV americký jadrový priemysel medzi rokmi 1962 a 1992 celých 30 rokov zápasil a bol v rozpakoch. Ale nič z toho sa nepočíta. Priemysel má svoje priania a vládni úradníci, ktorí sú od neho závislí, ich musia splniť. Preto teraz Barack Obama míňa miliardy dolárov na pokračovanie jadrového dobrodružstva, ktorého výsledok je predvídateľný.

Horst kvet

***


Anmerkungen:

  1. BusinessDay od 30. marca 3
  2. Ökoinstitut Freiburg (Frey, Fritsche, Herbert, Kohler): „Tóriový vysokoteplotný reaktor v Hamme a plánované varianty vysokoteplotného reaktora“, strana 19
  3. Ökoinstitut Darmstadt, pozri pod 2, strany 2 - 4
  4. Werner Lensa, "Medzinárodné rozvojové programy pre vysokoteplotné reaktory", list 33
  5. Holger Strohm: „Pokoj v katastrofe“, 1981, strana 789; Malá oprava zápisu v knihe: K vniknutiu vody došlo v roku 1975, nie v roku 1973.
  6. Greenpeace
  7. Ulrich Kirchner: "Vysokoteplotný reaktor. Konflikty, záujmy, rozhodnutia", 1991, strana 120

***


Horná časť stránkyŠípka hore – nahor do hornej časti stránky

***

FORT ST. AKTUALIZÁCIA VRAIN

Uvádza 0. R. Lee

1985 Utility / Konferencia používateľov o HTGR

úvod

Minulý rok, keď som s vami hovoril, som opísal poruchu elektrárne, ku ktorej došlo v júni a ktorá zahŕňala šesť párov regulačných tyčí, ktoré sa automaticky nezasúvali gravitáciou do aktívnej zóny, ako sa vyžaduje po prijatí signálu odstavenia reaktora.

Iniciovali sme opatrenia na identifikáciu príčiny udalosti, vyčistili sme šesť zostáv pohonu riadiacej tyče a očakávali sme návrat závodu do prevádzky v septembri.

Avšak objav korózneho praskania v kábloch pohonu riadiacej tyče a kryštalizácie kyseliny boritej na rezervnom vypínacom materiáli, ako aj neexistencia jednoznačného mechanizmu zlyhania, ktorý bol identifikovaný pre šesť riadiacich tyčí, ktoré sa nevložili do jadra, viedli k rozhodnutie zrenovovať všetky pohonné jednotky riadiacej tyče a uviesť ich do stavu „ako nové“.

Tento veľký počin, spojený s objavením medzipriestorového úniku vody na jednom zo štyroch héliových obehových čerpadiel a následným odhalením korózneho praskania v pridržiavacej skrutke tohto obehového čerpadla, predĺžil odstávku a vyústil do úsilia o prepracovanie bezprecedentné v História pevnosti St. Vrain. V dôsledku toho zostal generátor posledných dvanásť mesiacov mimo prevádzky, čím sa zvrátil stúpajúci trend, ktorý sme videli minulý rok.

(Umiestnite na obrazovku graf elektrickej generácie Fort St. Vrain a diskutujte o „Trende“)

operácie

Keď sme sa pred rokom stretli, informoval som vás, že Fort St. Vrain dokončil svoje tretie natankovanie a elektráreň bola reštartovaná počas druhého júnového týždňa a privedená na približne 60 % výkonu, až kým 23. júna porucha elektrárne neukončila prevádzku.

Podrobne rozvediem úsilie o prepracovanie pohonu riadiacej tyče a opíšem ďalšie problémy, s ktorými sme sa stretli a vyriešili počas tohto jedinečného obdobia.

Po udalosti z 23. júna sme iniciovali opatrenia na identifikáciu základnej príčiny poruchy a obnovenie nedostatočných ovládacích tyčí do prevádzkyschopného stavu. Šesť riadiacich tyčí, ktoré sa nepodarilo vložiť, bolo preskúmaných a prestavaných ako prvých, pričom sa skúmali a prestavovali ďalšie riadiace tyče. Nemohla byť identifikovaná žiadna konkrétna príčina poruchy, ale nasvedčovalo tomu, že hlavným prispievateľom bolo opotrebovanie ložiska vyrovnávacieho motora a nahromadenie nečistôt.

Počas nášho snaženia sa zistilo aj niekoľko ďalších problémov, ktoré nesúvisia so zlyhaním riadiacej tyče.

Jeden problém zahŕňal anomálie prístrojového vybavenia riadiacej tyče, ktoré sa začali prejavovať, zjavne spôsobené vysokým obsahom vlhkosti v primárnom chladive.

Ďalší pozostával z poruchy lanka závesného lanka tlmiča riadiacej tyče. „Kábel bol vyhodnotený a ako mechanizmus zlyhania sa identifikovalo praskanie koróziou pod napätím.

Tretí problém bol objavený pri teste vypínacej násypky rezervy pohonu riadiacej tyče. Výsledky testov odhalili, že len 30 až 40 z 80 libier (nominálnych) rezervného vypínacieho materiálu bolo vytlačených, keď bol zásobník aktivovaný. Kontrola a chemická analýza materiálu zostávajúceho v násypke odhalila kryštalizáciu oxidu boritého, ktorá uľahčila premostenie bórových guľôčok vo vnútri násypky.

S cieľom implementovať opravu, ktorá by zabránila opakovanému výskytu porúch a problémov, sa 22. februára 1985 začal prísny program renovácie pohonu riadiacej tyče a zahŕňal:

- renovácia všetkých dištančných motorov, pohonov otvorov a ozubených súkolesí a výmena všetkých ložísk motora za nové ložiská,

- Výmena celého prístrojového vybavenia riadiacej tyče za nové komponenty, všetky závesné káble z nehrdzavejúcej ocele za káble Inconel a rôzne komponenty za podobné komponenty vyrobené z materiálov, ktoré nie sú tak náchylné na koróziu chloridovým napätím.

- Výmena všetkého rezervného odstávkového materiálu materiálom, ktorý výrazne znižuje množstvo nečistôt dostupných na konverziu na kryštály kyseliny boritej,

- Inštalácia zariadení na monitorovanie teploty a preplachovacích tesnení určených na zabránenie vstupu primárneho chladiva do oblasti ozubeného súkolesia a motora.

Program obnovy pohonu riadiacej tyče bol ukončený 24. júna 1985. V reaktore bolo kompletne zrekonštruovaných XNUMX pohonov riadiacej tyče.

V septembri 1984 bola zistená vlhkosť v medzipriestore prestupu obehového čerpadla. Nosič bol určený ako únik ložiskovej vody z jedného z héliových obehových čerpadiel do medzipriestoru. To si vyžiadalo odstránenie obehového čerpadla na opravu.

Počas renovácie obehového čerpadla bolo objavené praskanie koróziou pod napätím na skrutke pridržiavača. Skrutky z nehrdzavejúcej ocele boli nahradené skrutkami inconel a vykonali sa prípravy na odstránenie zostávajúcich troch obehových čerpadiel, aby sa vykonala výmena skrutiek.

Do júna 1985 všetky štyri héliové obehové čerpadlá prešli nevyhnutnou výmenou skrutiek a boli znovu nainštalované do reaktora.

V júli nám NRC oznámilo, že Fort St. Vrain by sa mohol reštartovať. Hoci sme obmedzení na úrovne výkonu menšie ako 15 percent menovitého tepelného výkonu, usilujeme sa o oprávnenie NRC na prevádzku pri plnom menovitom výkone.

Regulačný vývoj

Minulý rok som si všimol, že došlo k výraznému nárastu regulačnej angažovanosti na štátnej aj federálnej úrovni. Tento rok je táto angažovanosť ešte výraznejšia a rád by som sa s vami podelil o naše iniciatívy pri riešení vybraných problémov.

- Minulý október sme dostali hodnotiacu správu NRC, ktorá obsahovala požiadavku, aby sme využili poradenskú skupinu tretej strany na preskúmanie našej riadiacej štruktúry a postupov. Na splnenie tejto požiadavky bol najatý konzultant, ktorý vykonal analýzu celkového priebehu operácií vo Fort St. Vrain. Po obdržaní hodnotenia a odporúčaní konzultanta sme podnikli množstvo dôležitých opatrení na riešenie problémov nastolených v správe konzultanta a v predchádzajúcej hodnotiacej správe NRC. V prvom rade sme vykonali veľkú reorganizáciu, v rámci ktorej teraz podlieham priamo prezidentovi našej spoločnosti. Aby sme ušetrili môj čas, zjednotili sme všetky činnosti súvisiace s výrobou fosílnych palív pod novú pozíciu generálneho riaditeľa, ktorá bude priamo podriadená mne. Aby sme zlepšili našu interakciu s NRC, vytvorili sme komunikačné prepojenie vrcholového manažmentu s NRC.

- V reakcii na odporúčania konzultanta a na riešenie obáv NRC sme zaviedli program zvyšovania výkonnosti. V rámci tohto programu sme identifikovali šesť veľkých projektov s mnohými podprojektmi, prostredníctvom ktorých máme v úmysle:

1) Vyriešte organizačné problémy.

2) Zaviesť funkciu hlavného plánovania a plánovania pre plánované projekty.

3) Začleniť funkciu plánovania a plánovania do existujúcej funkcie preventívnej údržby.

4) Aktualizovať jadrovú politiku a postupy vrátane programu kontroly záväzkov.

5) Zlepšiť školenie manažmentu a jadrového personálu.

6) Zlepšiť vedenie prevádzky elektrárne, najmä pozorovanie NRC týkajúce sa nášho nedodržiavania postupov.

Tieto projekty predstavujú z našej strany veľké úsilie o zabezpečenie toho, aby Fort St. Vrain dosahoval konzistentný štandard dokonalosti.

- Od roku 1979 predkladáme NRC informácie o environmentálnej kvalifikácii. Tieto návrhy sme založili na našom chápaní toho, „ako by sa mali aplikovať predpisy týkajúce sa environmentálnej kvalifikácie elektrických zariadení typu V súvisiacich s bezpečnosťou na vysokoteplotný reaktor chladený plynom. Počas tohto obdobia poskytlo NRC veľmi malú spätnú väzbu. V januári 1985 sme dostali list od NRC so žiadosťou o dodatočné informácie na určenie rozsahu nášho dodržiavania predpisov. Po mnohých diskusiách, stretnutiach a výmene korešpondencie sme boli upozornení NRC, že v našom programe sú nedostatky a že nám nebude umožnené prejsť na plný výkon, kým nepreukážeme súlad s platnými predpismi. Táto pozícia NRC by v skutočnosti mohla zakázať kvalifikáciu všetkých elektrických zariadení inštalovaných v drsnom prostredí vo Fort St. Vrain. Prebiehajú rôzne štúdie a testy a energicky sa usilujeme o vyriešenie tejto záležitosti.

- Minulý rok som vám povedal o rozhodnutí PUC v Colorade, podľa ktorého by sme boli penalizovaní za neadekvátny výkon Fort St. Vrain presunom nadmerných nákladov na výrobu energie vo Fort St. Vrain z poplatníkov na našich akcionárov. Potenciálna refundácia na základe tohto príkazu, ktorá sa dosť dramaticky zvyšuje, pokiaľ nebude Fort St. Vrain v prevádzke, bola zodpovedná za poplatok vo výške 10.9 milióna USD z príjmu pred zdanením za prvých šesť mesiacov roku 1985. Hoci Okresný súd v Denveri vydal príkaz o zrušení proti rozhodnutiu Colorado PUC, vec sa teraz odvolala na Najvyšší súd štátu.

Rádiologické

Pevnosť St. Vrain opäť porazila zvyšok celosvetového jadrového energetického priemyslu s mimoriadne nízkou radiačnou expozíciou personálu. Celková expozícia personálu Fort St. Vrain v roku 1984 bola 3.11 rem. To predstavuje nárast z 0.95 rem na osobu prijatú v roku 1983, ale stále je hlboko pod priemerom v odvetví pre ľahkovodné reaktory. Tento graf znázorňuje porovnanie expozícií pre PWR, BWR a Fort St. Vrain počas tohto obdobia.

Nárast v roku 1984 vo Fort St. Vrain možno pripísať údržbe a predrekonštrukcii pohonu riadiacej tyče, pričom sa uznáva, že formálny program renovácie pohonu riadiacej tyče sa začal až začiatkom roku 1985.

Závery

V minulosti sme sa stretli s nepriaznivými vplyvmi. V súčasnosti sa podieľa na veľkom vývoji týkajúcom sa environmentálnej kvalifikácie zariadení. V budúcnosti budeme nepochybne čeliť ďalším rovnako náročným problémom. Napriek tomu je Public Service Company naďalej oddaná Fort St. Vrain a technológii a skúsenostiam, ktoré môže prispieť k jadrovému priemyslu.

fort-st-vrain-graph9

***


Horná časť stránkyŠípka hore – nahor do hornej časti stránky

***

Žiadosť o dary

- THTR-Rundbrief vydáva 'BI Environmental Protection Hamm' a je financovaný z darov.

- THTR-Rundbrief sa medzičasom stal veľmi sledovaným informačným médiom. Stále však vznikajú náklady v dôsledku rozširovania webovej stránky a tlače ďalších informačných listov.

- THTR-Rundbrief podrobne skúma a podáva správy. Aby sme to dokázali, sme odkázaní na dary. Tešíme sa z každého daru!

Dary účtu:

BI ochrana životného prostredia Hamm
Účel: kruhový THTR
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


Horná časť stránkyŠípka hore – nahor do hornej časti stránky

***

GTranslate

deafarbebgzh-CNhrdanlenettlfifreliwhihuidgaitjakolvltmsnofaplptruskslessvthtrukvi
high-power-derfilm.jpg