1. Newsletter XXXIX 2022 – 01. až 08. október – News+ Belgicko ukazuje problémy s predlžovaním prevádzky jadrových elektrární

    ako vyplýva zo zoznamu ministerstva hospodárstva. Tieto systémy majú kombinovaný výkon približne 5,6 gigawattov... * Federácia pre životné prostredie a ochranu prírody Nemecko | Predĺženie platnosti | Štúdia dávkového limitu BUND o zdravotných rizikách pre pracovníkov a obyvateľov jadrových elektrární - Nie predlžovaniu prevádzkových časov V diskusii o predlžovaní prevádzkových časov nemeckých jadrových elektrární...

  2. Newsletter THTR č. 76 september 02

    výrazne zhoršila radiačnú ochranu obyvateľstva. Celková prípustná ročná expozícia pre bežného občana sa zvýšila z 0,6 milisievertov na jeden milisievert (limit dávky). Červeno-zelená umožňuje vystavenie žiareniu takmer dvojnásobne. Okrem toho sú tehotné ženy vystavené veľkému nebezpečenstvu. Nedávno bolo povolené ich použitie v oblasti vnútornej kontroly reaktorov...

Výsledky 1 - 2 z 2