Kontakt Ochrana dát
Odkazy, zdroje na nete Vnútorné vyhľadávanie

Ochrana dát

***


Zhromažďujeme údaje o každom prístupe na server, na ktorom sa táto služba nachádza (tzv. serverové protokolové súbory). Prístupové údaje zahŕňajú názov navštívenej webovej stránky, súbor, dátum a čas prístupu, množstvo prenesených dát, notifikáciu o úspešnom prístupe, typ a verziu prehliadača, operačný systém používateľa, adresu URL odkazujúceho subjektu (predtým navštívená stránka), IP adresu a žiadajúceho poskytovateľa.

Údaje denníka bez priradenia k osobe užívateľa alebo iného vytvorenia profilu v súlade so zákonnými ustanoveniami používame len na štatistické vyhodnotenia za účelom prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie našej online ponuky. Vyhradzujeme si však právo spätne skontrolovať údaje protokolu, ak na základe konkrétnych indícií existuje dôvodné podozrenie z nezákonného použitia.


Zodpovedným orgánom v zmysle zákonov o ochrane údajov, najmä základného nariadenia EÚ o ochrane údajov (DSGVO), je:

Werner Neubauer
Welserstr. 13
10777 Berlin

e-mail: w.neubauer@ Reaktorpleite.de

*

Vaše práva ako dotknutej osoby

Nasledujúce práva môžete kedykoľvek uplatniť pomocou kontaktných údajov nášho úradníka pre ochranu údajov:

- informácie o vašich údajoch, ktoré uchovávame, a ich spracovaní,

- oprava nesprávnych osobných údajov,

- vymazanie vašich údajov uložených nami,

- Obmedzenie spracovania údajov, ak ešte nie je povolené vymazať vaše údaje z dôvodu zákonných povinností,

- Námietka proti spracovaniu vašich údajov nami a

- Prenosnosť údajov za predpokladu, že ste súhlasili so spracovaním údajov alebo ste s nami uzavreli zmluvu.

Ak ste nám dali súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

So sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorý za vás zodpovedá. Váš príslušný orgán dohľadu závisí od štátu vášho bydliska, vašej práce alebo údajného porušenia. Zoznam orgánov dohľadu (pre neverejnú oblasť) s adresami nájdete na adrese:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Účely spracovania údajov zodpovedným orgánom a tretími stranami

Vaše osobné údaje spracovávame iba na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov. K prenosu vašich osobných údajov tretím stranám na iné ako uvedené účely nedochádza. Vaše osobné údaje odovzdáme tretím stranám, iba ak:

- dali ste s tým svoj výslovný súhlas,

- spracovanie je nevyhnutné na spracovanie zmluvy s vami,

- spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,

- spracovanie je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov a nie je dôvod predpokladať, že máte prevažujúci oprávnený záujem nezverejniť svoje údaje.

 

Vymazanie alebo blokovanie údajov

Dodržiavame princípy vyhýbania sa dátam a dátovej ekonomiky. Vaše osobné údaje preto uchovávame iba tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie tu uvedených účelov alebo ako je stanovené v rôznych obdobiach uchovávania stanovených zákonom. Po ukončení príslušného účelu alebo po uplynutí týchto lehôt budú príslušné údaje pravidelne blokované alebo vymazané v súlade so zákonnými ustanoveniami.

 

Zhromažďovanie všeobecných informácií pri návšteve našich webových stránok

Keď vstúpite na našu webovú stránku, informácie všeobecného charakteru sa automaticky zaznamenávajú pomocou súboru cookie. Tieto informácie (súbory denníka servera) zahŕňajú napríklad typ webového prehľadávača, použitý operačný systém, názov domény vášho poskytovateľa internetových služieb a podobne. Toto sú výlučne informácie, ktoré neumožňujú vyvodiť závery o vašej osobe.

Tieto informácie sú technicky potrebné na správne doručenie požadovaného obsahu webových stránok a sú povinné pri používaní Internetu. Spracúvajú sa najmä na tieto účely:

- zabezpečenie bezproblémového pripojenia na webovú stránku,

- zabezpečenie bezproblémového používania našej webovej stránky,

- Hodnotenie bezpečnosti a stability systému, ako aj

- na ďalšie administratívne účely.

Spracovanie vašich osobných údajov je založené na našom oprávnenom záujme z vyššie uvedených účelov zhromažďovania údajov. Vaše údaje nepoužívame na vyvodenie záverov o vás osobne. Príjemcom údajov je iba zodpovedný orgán a v prípade potreby aj spracovateľ.

Anonymné informácie tohto druhu môžeme štatisticky vyhodnotiť s cieľom optimalizovať našu webovú stránku a technológiu, ktorá za ňou stojí.

 

Poskytovanie spoplatnených služieb

Aby sme mohli poskytovať spoplatnené služby, požadujeme dodatočné údaje, ako sú platobné údaje, aby sme mohli zrealizovať vašu objednávku. Tieto údaje uchovávame v našich systémoch až do uplynutia zákonných lehôt uchovávania.

 

šifrovanie SSL

Na ochranu bezpečnosti vašich údajov počas prenosu používame najmodernejšie šifrovacie techniky (napríklad SSL) cez HTTPS.

 

Používanie Máp Google

Táto webová stránka používa Google Maps API na vizuálne zobrazenie geografických informácií. Pri používaní máp Google Google zhromažďuje, spracúva a používa aj údaje o používaní funkcií máp návštevníkmi. Viac informácií o spracovaní údajov spoločnosťou Google nájdete na stránke Upozornenie spoločnosti Google o ochrane osobných údajov odstrániť. Tam môžete tiež zmeniť svoje nastavenia ochrany osobných údajov v centre ochrany údajov.

 

Podrobné pokyny na správu vlastných údajov v súvislosti s produktmi Google Nájdete tu.

 

Vložené videá z YouTube

Na niektoré z našich webových stránok vkladáme videá z YouTube. Prevádzkovateľom príslušných doplnkov je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Keď navštívite stránku s doplnkom YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. YouTube je pritom informovaný, ktoré stránky navštevujete. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, služba YouTube vám môže vaše surfovacie správanie priradiť osobne. Tomu môžete zabrániť predbežným odhlásením z účtu YouTube.

Ak sa spustí video na YouTube, poskytovateľ použije súbory cookie, ktoré zhromažďujú informácie o správaní používateľov.

Ak ste deaktivovali ukladanie súborov cookie pre reklamný program Google, nebudete musieť s týmito súbormi cookie počítať pri sledovaní videí YouTube. YouTube však ukladá aj informácie o neosobnom použití do iných súborov cookie. Ak tomu chcete zabrániť, musíte zablokovať ukladanie cookies vo vašom prehliadači.

Ďalšie informácie o ochrane údajov na „YouTube“ nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov poskytovateľa na:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Zmena našich predpisov o ochrane údajov

Vyhradzujeme si právo prispôsobiť toto vyhlásenie o ochrane údajov tak, aby vždy vyhovovalo súčasným právnym požiadavkám, alebo vykonávať zmeny v našich službách vo vyhlásení o ochrane údajov, napríklad pri zavádzaní nových služieb. Nové vyhlásenie o ochrane údajov sa bude vzťahovať na vašu ďalšiu návštevu.

 

Otázky pre úradníka pre ochranu údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, pošlite nám e-mail alebo kontaktujte priamo osobu zodpovednú za ochranu údajov v našej organizácii:

Werner Neubauer
Welserstr. 13
10777 Berlin

e-mail: w.neubauer@ Reaktorpleite.de

 

Vyhlásenie o ochrane údajov bolo vydané spolu s dokumentom
Generátor vyhlásení o ochrane údajov vytvorený spoločnosťou activeMind AG.

 


Pre prácu na 'newsletter THTR","bankrot reaktora.de' a 'Mapa jadrového sveta' potrebujete aktuálne informácie, energických, čerstvých spolubojovníkov do 100 (;-) a dary. Ak môžete pomôcť, pošlite správu na: info@ Reaktorpleite.de

Žiadosť o dary

- THTR-Rundbrief vydáva 'BI Environmental Protection Hamm' a je financovaný z darov.

- THTR-Rundbrief sa medzičasom stal veľmi sledovaným informačným médiom. Stále však vznikajú náklady v dôsledku rozširovania webovej stránky a tlače ďalších informačných listov.

- THTR-Rundbrief podrobne skúma a podáva správy. Aby sme to dokázali, sme odkázaní na dary. Tešíme sa z každého daru!

Dary účtu: BI ochrana životného prostredia Hamm

Použitie: newsletter THTR

IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79

BIC: WELADED1HAM

 


***