Prihlás sa na odber Newslettra X 2021

03. – 09. marca

 

***


    2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011

Správy + znalosť pozadia

***

09 - Vyraďovanie jadrových zbraní: nedbanlivosť sa vypláca

*

08. marca 2021 - Japonský jadrový biely slon

*

08. marca 2021 – Kompenzácia za postupné vyraďovanie jadrových zariadení: Kritika na nesprávnej adrese

*

08. marca 2021 - Atómový úrad schválil nové reaktory v JE Dukovany

*

Jadrová elektráreň Neckarwestheim

08. marca 2021 - Takmer 500 jadrových odporcov na cestách

*

Japonsko by sa malo zamerať na zelenú energiu

07. marca 2021 – Väčšina ľudí, ktorí prežili katastrofu vo Fukušime, podporuje postupné vyraďovanie jadrovej energie

*

07 - CSU proti preprave jadrového odpadu do Grafenrheinfeldu

*

07. marca 2021 - Plánovanie jadrového úložiska vo Würgassene pokračuje

*

06. marca 2021 – Protest pri Brandenburskej bráne: Spomienka na Fukušimu

*

05. marca 2021 - V Nemecku sa začali prípravy na jadrové zbrojenie

*

05. marca 2021 - Vyraďovanie jadrových zbraní: Vláda a energetické spoločnosti sa dohodli na náhrade škôd

*

05 - jadrové zastavenie: 'V budúcnosti bez EURATOM-u' oficiálne zaregistrované ako petícia v Európskom parlamente

Úspešná registrácia petície „V budúcnosti bez EURATOM-u“ môže oznámiť atómovú stopu – presne v ten istý deň, kedy bol stanovený harmonogram niekoľkokrát odloženého začiatku „Konferencie o budúcnosti Európy“.

»Je to dobrý deň pre dôležitý ďalší rozvoj európskej myšlienky: dlho odkladaná „Konferencia o budúcnosti Európy“ sa teraz začne na Deň Európy, 9. mája! V tejto súvislosti sa občania EÚ výslovne vyzývajú, aby politikom vyjadrili svoje obavy. A prvé stovky priaznivcovV budúcnosti bez EURATOMU„Už sú tam včas, pretože naša petícia bola potvrdená oficiálnou registráciou Európskym parlamentom! «...

*

05. marca 2021 – Desať rokov od jadrovej katastrofy vo Fukušime: Už nikdy viac!

*

04. marca 2021 - Porýnie-Falcko chce využiť parkovacie miesta na solárnu energiu

*

04 - Únik alebo prasknutie? Expert požaduje, aby bol Neckarwestheim II vypnutý

*

03. marca 2021 – Nie účasti Ruska na výrobe palivových prvkov v Lingene

*

Trojitý krok správnym smerom.

03. marca 2021 – Viac transparentnosti pre lobistov: prichádza register lobistov

*

03. marca 2021 – Komisia EÚ prehodnotila miliardové kompenzácie pre uhoľné spoločnosti

*

Prečítajte si prosím aj komentáre.

03. marca 2021 – Ruiny jadrovej elektrárne: Nezávislí kritizujú bagatelizáciu

 

***


Horná časť stránkyŠípka hore – nahor do hornej časti stránky
Správy + znalosť pozadia

***

Správy +

 

**

03. marca 2021 - Rádioaktivita napája hlbokú biosféru

Rádioaktívny rozpad poskytuje mikróbom v hlbokom sedimente živobytie

Žiarivý zdroj potravy: Veľká časť životného prostredia v hlbokých sedimentoch je poháňaná rádioaktivitou – prirodzeným rozpadom rádioaktívnych prvkov, potvrdila teraz štúdia. Pretože žiarenie uvoľnené v procese vytvára vodík a ďalšie molekuly, ktoré sú pre mikróby životne dôležité. Vo vlhkom sedimente vzniká obzvlášť veľké množstvo radiáciou vyvolaného vodíka – to by mohlo mať následky pre jadrové úložiská ...

 

***


Horná časť stránkyŠípka hore – nahor do hornej časti stránky
Správy + znalosť pozadia

***

znalosť pozadia

 

**

reaktorpleite.de

 

Mapa jadrového sveta:

Možno by sme náš jadrový odpad nemali pochovať čo najhlbšie,
ale určite by sme mali nechať urán v zemi ...

 

Anglická verzia tejto mapy sveta:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1fCmKdqlqSCNPo3We1TWZexPjgNDQOaLD

 

**

Vyhľadávanie na stránke reaktorpleite.de s hľadaným výrazom 

     
  rádioaktivita  
     

 

priniesol okrem iného tieto výsledky:

 

29. október 2019 - Rádioaktívny ľadovcový prach - Kryokonit skrýva žiarivé tajomstvo

 

**

kanál YouTube "Reaktorpleite"

 

Rádioaktivita vo svete...

Otvorí sa v novom okne! - YouTube kanál Reaktorpleite - Žltý koláč: Klamstvo o čistej energiiŽltý koláč: Klamstvo o čistej energii

 

**

Jadrové elektrárne mor

 

Rádioaktivita a žiarenie

Čo znamená „rádioaktívne žiarenie“?

Žiarenie, ktorému sme vystavení, pochádza z rôznych zdrojov: z vesmíru, z hornín a plynov, z medicíny, z testov jadrových zbraní, ako aj z jadrových havárií a prevádzky jadrových elektrární.

Pojem „rádioaktívne žiarenie“ používaný v každodennom jazyku v skutočnosti zahŕňa dva javy: rádioaktivitu a ionizujúce žiarenie.

Rádioaktivitou sa rozumie vlastnosť rádionuklidov (nestabilných atómových jadier) rozpadať sa, teda samovoľne sa premieňať na iné atómové jadrá. Rádionuklidy sa vyskytujú prirodzene, ale môžu byť vyrobené aj umelo počas jadrového štiepenia v jadrových elektrárňach.

Pri rozpade nestabilných atómových jadier sa uvoľňuje takzvané ionizujúce žiarenie. Ionizujúce žiarenie vzniká rôznymi spôsobmi: ako časticové žiarenie, ako napr B. alfa žiarenie z protónov a neutrónov (α žiarenie) a beta alebo elektrónové žiarenie z elektrónov (β žiarenie), a ako elektromagnetické žiarenie, ako napr. B. Gama žiarenie (γ žiarenie). Ak ionizujúce žiarenie zasiahne atómy alebo molekuly, môže vyradiť elektróny a zanechať ióny alebo molekulárne zvyšky. Inými slovami: dokáže meniť a ničiť atómy a molekuly hmoty, vrátane buniek a tkanív živých bytostí. Ionizujúce žiarenie môže zlomiť reťazec DNA a spôsobiť nezvratné poškodenie. Napríklad zmenené delenie buniek môže mať za následok zmenený krvný obraz alebo rakovinu...

*

Plutóniové batérie a rádioaktívna kontaminácia

Na výrobu elektriny sa pri cestovaní do vesmíru už desaťročia používajú takzvané rádionuklidové batérie, ktoré vyrábajú energiu z rádioaktívneho rozpadu; anglický výraz pre to je rádioizotopové termoelektrické generátory (RTG). V RTG sa väčšinou používa plutónium alebo amerícium. Okrem toho boli vyvinuté takzvané rádioizotopové ohrievače (RHU) na výrobu tepla pre prístroje.

USA prvýkrát použili RTG v roku 1961 na navigačnom satelite Transit 4A a ďalší v roku 1969 na meteorologickom satelite Nimbus III. RTG a do určitej miery aj RHU boli použité v misiách Apollo, Pioneer, Viking, Voyager, Galileo, Ulysses, Cassini a New Horizons. Mars rovery Pathfinder, Spirit a Opportunity využívali slnečnú energiu, ale teplo pre prístroje vyrábali pomocou RHU. Počas misie Curiosity z roku 2011 bol prvýkrát použitý viacúčelový rádioizotopový termoelektrický generátor na výrobu elektriny a tepla. Od 1960. rokov XNUMX. storočia využíval rádionuklidové batérie pri cestovaní do vesmíru aj Sovietsky zväz a neskôr Rusko.

Použitie rádioaktívnych batérií viedlo niekoľkokrát k vážnym nehodám:

V roku 1964 sa pri štarte zrútil satelit amerického námorníctva a do atmosféry sa dostal jeden kilogram plutónia.

V roku 1978 jadro reaktora sovietskeho satelitu "Kosmos 954" kontaminovalo 124.000 XNUMX kilometrov štvorcových v Kanade po havárii. 

V roku 1996 sa ruská sonda Mars-96 zrútila s 200 gramami plutónia do pohraničnej oblasti medzi Čile a Bolíviou...

 

**

Wikipedia

 

Rádioaktivita v životnom prostredí

Rádioaktivita sa sčasti vyskytuje v našom prostredí prirodzene (bez ľudského zásahu), sčasti vznikla alebo vzniká ľudskou činnosťou („antropogénne“). Príčinou prirodzeného rádioaktívneho žiarenia sú primordiálne rádionuklidy s ich sekundárnymi produktmi, ako aj nuklidy, ktoré vznikajú kozmickým žiarením v zemskej atmosfére. Ľudská rádioaktivita má zvyčajne izotopové zloženie, ktoré sa líši od prirodzeného, ​​pretože obsahuje aj rádionuklidy s krátkou životnosťou, ktoré nevznikajú v sériách rozpadov alebo trieskových procesov.

Prirodzene sa vyskytujúca rádioaktivita

Prvotné rádionuklidy pochádzajú z materiálu prvotnej zeme a sú prítomné aj dnes kvôli ich dlhému polčasu rozpadu. Patrí medzi ne draslík-40, ktorý je vždy obsiahnutý v ľudskom tele, a izotopy uránu, ktoré sú dôležité ako jadrové palivo. Iné rádionuklidy vznikajú nepriamo ako produkty rozpadu série rádioaktívneho rozpadu týchto prvotných nuklidov, ktoré sa neustále reprodukujú, ako napríklad plynný radón, ktorý uniká z celej zeme. Tieto nuklidy sa nazývajú rádiogénne. Ďalej, kozmogénne rádionuklidy sú nepretržite generované v atmosfére prostredníctvom jadrových reakcií s kozmickým žiarením. Zahŕňajú uhlík-14, ktorý sa podobne ako draslík-40 dostáva do všetkých organizmov prostredníctvom metabolizmu.

Žiarenie zo všadeprítomných prírodných rádionuklidov je známe ako terestriálne žiarenie.

Rádioaktivita generovaná alebo uvoľňovaná ľuďmi

Dávno predtým, ako bola objavená rádioaktivita, ľudské činnosti, ako je ťažba a spaľovanie uhlia, uvoľňovali rádioaktívne látky. Paracelsus opísal Schneebergerovu chorobu v roku 1567. Kovové rudy a uhlie obsahujú viac rádionuklidov ako priemerná biosféra; Banské systémy transportujú radón z vnútra zeme na povrch.

Ťažbou uránu, výstavbou jadrových elektrární a hlavne výstavbou a nadzemným testovaním jadrových zbraní sa do biosféry dostala rádioaktivita, ktorá mala globálny dosah.

Veľké množstvá rádioaktívnych látok sa uvoľnili (okrem jadrových skúšok do roku 1963) pri haváriách v jadrových zariadeniach. Najznámejšie sú jadrová katastrofa v Černobyle a jadrová katastrofa vo Fukušime. Po roku 1990 sa stala známa nehoda v Kyshtyme v roku 1957 a Ostural Trail, ktorá sa v tomto procese objavila ...

*

Rádionuklidové batérie pre vesmírne lety

Dostatočne veľké, kompaktne usporiadané množstvo 238Pu sa vlastným rádioaktívnym rozpadom zohreje na biele teplo a vyžaruje len veľmi malé množstvo gama žiarenia, takže si človek vystačí s najtenším tienením v porovnaní s piatimi ďalšími potenciálne vhodnými nuklidmi. Používa sa preto v oxidovanej forme ako chemicky inertný oxid plutónium na výrobu elektrickej energie v rádionuklidových batériách.

Pre svoju dlhú životnosť sa rádionuklidové batérie používajú pri medziplanetárnych cestách do vesmíru, najmä pre vesmírne sondy, ktoré majú dosiahnuť vonkajšiu slnečnú sústavu. Pretože solárne články už nedodávajú dostatok energie vo veľkej vzdialenosti od Slnka. Takéto jadrové batérie boli zabudované napríklad do sond Voyager, Cassini-Huygens (1997–2005 pre Saturn) alebo New Horizons (2006–2015 pre Pluto). V minulosti sa rádionuklidové batérie s plutóniom 238Pu používali aj v satelitoch na obežnej dráhe.

V roku 1964 asi 5 kilometrov nad Pacifikom pri chybnom štarte zhorel americký satelit Transit 3BN-50 s rádionuklidovou batériou na palube. Satelit obsahoval takmer jeden kilogram plutónia, ktoré sa potom merateľne rozložilo po celej severnej pologuli ...

 

**

Ďalej: Článok v novinách 2021

 

***


Horná časť stránkyŠípka hore – nahor do hornej časti stránky
Správy + znalosť pozadia

***

Žiadosť o dary

- THTR-Rundbrief vydáva 'BI Environmental Protection Hamm' a je financovaný z darov.

- THTR-Rundbrief sa medzičasom stal veľmi sledovaným informačným médiom. Stále však vznikajú náklady v dôsledku rozširovania webovej stránky a tlače ďalších informačných listov.

- THTR-Rundbrief podrobne skúma a podáva správy. Aby sme to dokázali, sme odkázaní na dary. Tešíme sa z každého daru!

Dary účtu:

BI ochrana životného prostredia Hamm
Účel: kruhový THTR
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


Horná časť stránkyŠípka hore – nahor do hornej časti stránky


***