TTR 300 Biuletyny THTR
Studia nad THTR i wiele więcej. Lista awarii THTR
Badania HTR Incydent THTR w „Spiegel”

Badania związane z THTR

***


Od samego początku istniały krytyczne badania nad energią jądrową, a zwłaszcza nad koncepcją wysokotemperaturowych reaktorów ze złożem żwirowym. Nie wszystkie jednak badania trafiły do ​​opinii publicznej, inne zostały zdyskredytowane…

 


2015 - badanie INWORKS - białaczka nawet przy najmniejszym napromieniowaniu

Badanie pracowników elektrowni jądrowych pokazuje rakotwórcze skutki niskich dawek promieniowania.
Nie ma nieszkodliwej dawki: nawet najmniejsza ekspozycja na promieniowanie jonizujące wystarcza, aby w dłuższej perspektywie zwiększyć ryzyko białaczki i chłoniaka. Potwierdzają to największe dotychczas badania na ten temat na ponad 300.000 tys. pracowników elektrowni jądrowych. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie ma dolnej granicy, a utrzymująca się niska dawka jest tak samo rakotwórcza jak pojedyncza wyższa ostra ekspozycja, jak donoszą naukowcy w czasopiśmie specjalistycznym „Lancet Hematology”.

więcej ...

 


2013 – Efekty genetyczne wywołane promieniowaniem po Czarnobylu i w pobliżu obiektów jądrowych

Badanie na temat „promieniowania w niskich dawkach” przeprowadzone przez monachijskie Centrum Helmholtza z 2013 r.

Wniosek: „Niska dawka promieniowania” zwiększa liczbę martwych urodzeń i wad rozwojowych, a także stosunek płci wtórnej zasadniczo liniowo

Wyniki pomagają obalić panującą opinię, że skutki genetyczne wywołane promieniowaniem u ludzi nie zostały jeszcze udowodnione.

więcej ...

 


2011 - Anomalie epidemiologiczne wokół elektrowni jądrowych: analiza synoptyczna

Autor: Alfred Körblein

Od czasu opublikowania wyników badania KiKK 3 lata temu opublikowano dwa kolejne badania epidemiologiczne, jedno dotyczące wad rozwojowych u noworodków wokół elektrowni jądrowych, a drugie dotyczące proporcji płci przy urodzeniu wokół bawarskich elektrowni jądrowych. Oba badania potwierdzają zależność odległościową stwierdzoną w badaniu KiKK, nawet jeśli nie wszystkie indywidualne wyniki są istotne statystycznie ze względu na niewielką liczbę przypadków. Wspólna analiza trzech zestawów danych z nieliniowym modelem odległości (rozkład Rayleigha) daje w wyniku wysoce istotną zależność ryzyka od odległości, z maksymalnym skutkiem od 3 do 5 kilometrów.

więcej ...

 


2008 - Incydenty nieodłączne i ładunki radioaktywne na linii HTR!

Od dr. Rainer Moormann
Nowe badanie naukowca Rainera Moormanna dotyczące działania reaktora wysokotemperaturowego (THTR) AVR w Jülich, który został zamknięty w 1988 roku, kwestionuje nie tylko całą dotychczasową oficjalną architekturę bezpieczeństwa tej linii reaktora, ale także wstrząsa deklaracjami międzynarodowej społeczności jądrowej o zaletach reaktorów nowej generacji IV w ich fundamentach.

więcej ...

 


2007 - Badanie KiKK

Badanie epidemiologiczne nowotworów dziecięcych w okolicach elektrowni jądrowych

Począwszy od 2003 r. w Niemieckim Rejestrze Nowotworów Dziecięcych (DKKR) przeprowadzono epidemiologiczne badanie kliniczno-kontrolne w celu zbadania, czy nowotwór występuje częściej u dzieci poniżej 5 roku życia w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni jądrowych niż w większej odległości. ...
Niemiecki Rejestr Nowotworów Dziecięcych
Kierownik: dr. Piotr Kaatsch
(Badanie KiKK) Raport końcowy

Streszczenie
Część 1 (badanie kliniczno-kontrolne bez przesłuchania)
Część 2 (badanie kliniczno-kontrolne z kwestionariuszem)
więcej ...

 


1988 - „Raport Benecke”

do THTR Hamm i AVR Jülich

W 1988 r. prof. Jochen Benecke sporządził w imieniu przedsiębiorstwa inżynieryjnego Elektrowatt dla Ministra Gospodarki, Średnich Przedsiębiorstw i Technologii w Nadrenii Północnej-Westfalii raport, który przez ponad dwadzieścia lat był utrzymywany w tajemnicy ze względu na zawartość wybuchowa: "Krytyka urządzeń bezpieczeństwa i koncepcji bezpieczeństwa THTR 300 w Hamm i reaktora eksperymentalnego Jülich (AVR)".
Benecke i jego współpracownicy (Peter Breitenlohner, Dieter Maison, Michael Reimann, Erhard Seiler) potwierdzili, że zarówno AVR, jak i THTR były podatne na wybuchy podobne do wybuchów w Czarnobylu podczas wnikania wody. Forschungszentrum Jülich (FZJ) i AVR nie przedłożyły grupie ekspertów AVR (2014) żadnych dokumentów, które obalają ocenę Benecke, jak wyraźnie stwierdziła grupa ekspertów.
W "Raport Benecke" jako plik PDF

 


1988 - Bezpieczeństwo, proliferacja i szczególne ryzyko wypadków w HTR

Czerwca 1988 - Fragmenty raportu Lothara Hahna -

Rozdział 8.) Problemy z proliferacją linii HTR

Rozdział 6.) Problemy bezpieczeństwa i ryzyko awarii modułu HTR i innych reaktorów wysokotemperaturowych

Pod względem bezpieczeństwa, HTR, a zwłaszcza małe reaktory wysokotemperaturowe HTR-Modul i HTR-100, są uważane za cuda. Zainteresowane strony zgłaszają twierdzenia, które nie wytrzymują kontroli. Kampanie propagandowe zdominowały publiczną debatę na temat bezpieczeństwa, konieczne zróżnicowane rozważania dotychczas były pomijane.

więcej ...

 


1986 - Badanie HTR przez Öko-Institut Freiburg

Sierpień 1986 - Redaktor: Öko-Institut Freiburg -

Reaktor wysokotemperaturowy toru w Hamm i planowane warianty reaktora wysokotemperaturowego.
Ocena potrzeb i powiązanych strategii rozmieszczenia w Republice Federalnej Niemiec.
Autorzy: Günther Frey, Uwe Fritsche, Andreas Herbert, Stephan Kohler

więcej ...

 


1986 - Podstawowe problemy bezpieczeństwa

w reaktorze wysokotemperaturowym i szczególne deficyty w THTR-300

czerwiec 1986 - Lothara Hahna

O rzekomym „wrodzonym” bezpieczeństwie HTR Od początku rozwoju reaktora wysokotemperaturowego zainteresowane strony próbowały sugerować opinii publicznej, że HTR jest „z natury” bezpieczny. Ta sprytnie zaprojektowana strategia reklamowa bez wątpienia odniosła pewien sukces, ponieważ doprowadziła do bezprecedensowej dezinformacji, nawet w debacie o energii atomowej. Jak mało które twierdzenie przemysłu jądrowego opiera się na naukowo niemożliwych do przyjęcia założeniach i błędnych wnioskach.

więcej ...

 


Do pracy nad 'Biuletyn THTR'"Reactorpleite.de' oraz 'Mapa świata nuklearnego' potrzebujesz aktualnych informacji, energicznych, świeżych towarzyszy broni poniżej 100 (;-) i darowizn. Jeśli możesz pomóc, wyślij wiadomość na adres: info@Reaktorpleite.de

Apel o darowizny

- THTR-Rundbrief jest publikowany przez „BI Environmental Protection Hamm” i jest finansowany z darowizn.

- THTR-Rundbrief stał się w międzyczasie bardzo zauważonym medium informacyjnym. Istnieją jednak stałe koszty związane z rozbudową strony internetowej i drukowaniem dodatkowych arkuszy informacyjnych.

- THTR-Rundbrief prowadzi szczegółowe badania i raporty. Aby móc to zrobić, jesteśmy uzależnieni od darowizn. Cieszymy się z każdej darowizny!

Darowizny na konto: BI ochrona środowiska Hamm

Cel: Biuletyn THTR

IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79

BIC: SPAWANA1SZYNKA

 


góra strony


***