18 grudnia 2016

Energia jądrowa staje się coraz droższa dla przeciwników energii jądrowej!

Informacja prasowa do natychmiastowej publikacji

OLG odrzuca rewizję -
Niezwykle wysoki werdykt za ostateczną akcję łańcuchową antynuklearną

Latem 2012 roku akcja łańcuchowa i wspinaczka zablokowały linię kolejową między Münster (Westfalia) a zakładem wzbogacania uranu w Gronau. OLG Hamm potwierdził obecnie niezwykle wysokie kary w wysokości 90 i 110 stawek dziennych sądu rejonowego w Münster za pozew łańcuchowy.

Podczas gdy postępowanie z powodu akcji wspinaczkowej zostało umorzone po krótkim czasie, dwie osoby, które były wówczas skute łańcuchami, zostały skazane za „zakłócanie działalności publicznej” przed sądem rejonowym Steinfurt oraz w apelacji przed sądem rejonowym w Münster. Apelacja wniesiona od wyroku w grudniu 2015 r. została odrzucona przez Wyższy Sąd Okręgowy w Hamm. Decyzja sądu okręgowego, zgodnie z którą dwie skute osoby skazano na 90 i 110 stawek dziennych po 15 euro każda, czyli odpowiednio 1350 euro i 1650 euro, jest już prawomocne.

W potwierdzonym obecnie wyroku sądu okręgowego rzekomo złagodzenie kary ma to, że oskarżonemu można przypisać zamieszanie dopiero w ciągu około dwóch godzin. Wręcz przeciwnie, nałożona kara jest najwyższą dotychczas karą, jaka została potwierdzona przez sądy wyższej instancji za takie działanie w krajach niemieckojęzycznych. Na przykład osoby zaangażowane w akcję łańcuchową na betonowym bloku pod torami w Wendland zostali skazani na grzywny w wysokości od 16 do 35 stawek dziennych, pomimo 40-godzinnego opóźnienia w transporcie i akcji łańcuchowej na głównej linii ICE między Hamburgiem a Hanower z dwugodzinnym opóźnieniem zaowocował również skazaniem po sobie 40 stawek dziennych. Inne porównywalne postępowania zostały umorzone w zamian za ograniczenia pieniężne.

„Z naszego punktu widzenia sąd chciał z jednej strony ukarać opór wobec działającej wciąż bezterminowo zakładu wzbogacania uranu i odstraszyć od niego ludzi aktywnych. Z drugiej strony widzimy w tym orzeczeniu odpowiedź sądu na nasz spór” – powiedziała skazana Hanna Poddig. Licznym wnioskami oskarżeni na próżno próbowali nakłonić sąd do zajęcia się niebezpieczeństwami związanymi z transportem uranu i instalacjami jądrowymi.

Pociąg przewoził ponad 400 ton sześciofluorku uranu. Ta toksyczna substancja reaguje z wodą, tworząc kwas fluorowodorowy, który z kolei może tworzyć śmiertelne chmury trującego gazu nawet w niewielkich ilościach i powodować poważne oparzenia. Również w Niemczech zdarzają się częste wypadki kolejowe, a odpady wytwarzane w Gronau są wspólnie odpowiedzialne za znacznie zwiększoną liczbę przypadków raka w jednym z obecnych miejsc przechowywania w Angarsku w Rosji. Sąd jednak odrzucił wszystkie złożone w tej sprawie wnioski jako bezprzedmiotowe, by potem, wbrew temu, po prostu stwierdzić w wyroku, że nie było widocznego zagrożenia ze strony konkretnego transportu sześciofluorku uranu. Fakt ten został również wskazany w rewizji, która została teraz odrzucona.

„To, co widzimy po raz kolejny wyraźnie potwierdzone w tej decyzji, to to, że oczywiście nie możemy w żadnym momencie polegać na sądzie, aby zapobiec niebezpieczeństwu obiektów jądrowych. Wręcz przeciwnie: sądy są jedną z instytucji państwowych, o których mówi się, gdy słyszymy o Jesteś tak samo odpowiedzialny za dalsze funkcjonowanie obiektów jądrowych, jak policja, która powstrzymuje protesty”, tak życiorys obserwatora procesu. „Jeśli chcesz wycofać energię jądrową, musisz sam podjąć działania”.

Kontakt: Hanna Poddig, 0175/9767027, urantransporte@noirgenwo.info

Więcej informacji

- do procesu poniżej nigdzie.info/steinfurt

- do transportów uranu poniżej urantransport.de

- do obiektów jądrowych w Muensterland sofa-ms.de

*

W nawiązaniu do: Artykuł prasowy 2016

***


góra stronyStrzałka w górę – do góry strony

***

Apel o darowizny

- THTR-Rundbrief jest publikowany przez BI Umwelt Hamm e. V. ' - Postfach 1242 - 59002 Hamm i finansowane z datków.

- THTR-Rundbrief stał się w międzyczasie bardzo zauważonym medium informacyjnym. Istnieją jednak stałe koszty związane z rozbudową strony internetowej i drukowaniem dodatkowych arkuszy informacyjnych.

- THTR-Rundbrief prowadzi szczegółowe badania i raporty. Aby móc to zrobić, jesteśmy uzależnieni od darowizn. Cieszymy się z każdej darowizny!

Darowizny na konto:

BI ochrona środowiska Hamm
Cel: okrągły THTR
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: SPAWANA1SZYNKA

***


góra stronyStrzałka w górę – do góry strony

***