28 listopada 2013

Informacja prasowa

Ministerstwo Środowiska przedstawia raport na temat możliwego związku raka z byłym reaktorem THTR Hamm

Ocena Epidemiologicznego Rejestru Nowotworów NRW nie widzi wpływu na nowotwory w otaczającej populacji

++ OKRES BLOKOWANIA WYSYŁEK, 28 listopada 2013, 01:00 +++

Aktualna ocena przeprowadzona na zlecenie Ministerstwa Środowiska NRW nie wykazuje obecnie wpływu byłego reaktora jądrowego THTR Hamm na raka w otaczającej populacji. Potwierdza to raport Epidemiologicznego Rejestru Nowotworów Nadrenii Północnej-Westfalii, który badał zachorowalność na raka w populacji. W tym celu przeanalizowano częstość występowania raka w okolicznych gminach Hamm, Beckum, Ahlen, Lippetal i Welver. „Ludzie mieszkający w pobliżu byłego reaktora jądrowego potrzebują pewności, że nie są narażeni na żadne zagrożenia dla zdrowia, ponieważ ich zdrowie jest najwyższym priorytetem” – powiedział minister środowiska Nadrenii Północnej-Westfalii Johannes Remmel, przedstawiając raport epidemiologiczny Rejestr nowotworów NRW w Düsseldorf. Raport podnosi jednak również kwestię otwartą, którą rząd stanowy będzie teraz energicznie podejmował. Rejestr nowotworów NRW wykrył nieprawidłowości w chorobach nowotworowych tarczycy. Stwierdzono statystycznie istotnie zwiększoną częstość występowania raka tarczycy u kobiet w latach 2008-2010.

Tłem raportu były wzmożone zapytania ze strony mieszkańców regionu. Ministerstwo zareagowało zatem zapobiegawczo na obawy miejscowej ludności i zleciło przeprowadzenie oceny przez Epidemiologiczny Rejestr Nowotworów Nadrenii Północnej-Westfalii. Wyniki oceny statystycznej są już dostępne. Zlikwidowany reaktor w Hamm-Uentrop niedawno znalazł się w centrum uwagi z powodu podejrzenia, że ​​radioaktywne kule PAC wydostały się z reaktora do środowiska. Nie zostało to jednak potwierdzone. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy znalezione kulki były kulistymi składnikami nawozów zawierających wapno konwertorowe. Ponadto w 1986 r. w obrębie THTR miał miejsce incydent, w którym uwolniono radioaktywność. W celu wyjaśnienia dyskusji na temat podejrzeń nagromadzenia nowotworów porównano wybrane choroby nowotworowe w populacji z lat 2008-2010 z obszarami referencyjnymi w bieżącej ocenie. Nowsze dane nie są jeszcze dostępne.

Główne wyniki analizy:

- W przypadku raka przełyku, jelita, płuc i oskrzeli, sutka, jajnika oraz białaczki szpikowej i ostrej limfatycznej, badany region Hamm i okoliczne społeczności Ahlen, Beckum, Lippetal i Welver nie wykazały żadnych zauważalnych nagromadzeń w porównaniu z regionem referencyjnym powiat Recklinghausen.

- Jednak rejestr raka NRW wykrył nieprawidłowości w chorobach raka tarczycy. Stwierdzono statystycznie istotnie zwiększoną częstość występowania raka tarczycy u kobiet w latach 2008-2010. Zgodnie z wynikami, standaryzowany współczynnik zapadalności na raka tarczycy wśród kobiet w badanym regionie w latach 2008 i 2010 wynosi 1.64. Według raportu rejestru nowotworów można to interpretować jako 64% zwiększone ryzyko zachorowania na raka tarczycy. Ma to zastosowanie tylko w porównaniu z wybranym regionem referencyjnym.

- Jednak rodzaj obserwowanych guzów tarczycy jest taki, że zostały wykryte i zgłoszone na wczesnym etapie (drobne guzy). Rejestr raków opisuje zatem intensywną regionalnie działania na rzecz wczesnego wykrywania raka tarczycy (intensywne badania przesiewowe) jako możliwą przyczynę obserwowanego wzrostu zachorowalności na raka tarczycy.

- Narażenie na promieniowanie jako przyczyna, na przykład z THTR Hamm, wydaje się jednak mało prawdopodobne, ponieważ nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w raku tarczycy u mężczyzn. Jeśli przyczyną było promieniowanie, tutaj również powinno być nagromadzenie raka. Ale tak nie jest. Ponadto nie stwierdzono nieprawidłowości w guzach szybko dzielących się agregatów komórkowych (układ krwiotwórczy / białaczka), które są zwykle związane z ekspozycją na promieniowanie. Ponadto, zakładając narażenie na promieniowanie w związku ze zdarzeniem w THTR w 1986 r., można by oczekiwać, że możliwe skutki staną się zauważalne w okresie objętym badaniem w postaci zwiększonej liczby zachorowań w młodszych niż starszych grupach wiekowych. Jednak analizy specyficzne dla wieku nie potwierdzają tego podejrzenia. Ponadto ocena rejestru nowotworów w innych regionach Nadrenii Północnej-Westfalii, które nie znajdują się w sąsiedztwie reaktora, również wskazuje na zwiększoną zachorowalność na raka tarczycy u kobiet. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy wyniki w badanym regionie nie mają unikatowego punktu sprzedaży.

Niemniej jednak analiza statystyczna wskazuje na anomalię, którą rząd stanowy będzie dalej badał. Chcemy uzyskać jak najwięcej jasności i dlatego kontynuujemy dochodzenie – powiedział minister Remmel – i przekazaliśmy pytanie do Epidemiologicznego Rejestru Nowotworów. Ponadto chcemy również uzyskać oceny od odpowiednich instytutów na szczeblu federalnym, aby uwzględnić dalsze ekspertyzy. Częstość występowania raka tarczycy znacznie wzrosła w Niemczech i innych krajach Europy w ostatnich latach. Tendencja ta jest wyraźniejsza u kobiet niż u mężczyzn. Potwierdzają to liczby przedstawione przez Instytut Roberta Kocha w jego rocznych raportach.

Rejestry onkologiczne to obiekty służące do gromadzenia, przechowywania i interpretacji informacji na temat raka i osób nim dotkniętych. Epidemiologiczny Rejestr Nowotworów Nadrenii Północnej-Westfalii jest spółką non-profit. Zadaniem gGmbH jest prowadzenie i prowadzenie rejestru epidemiologicznego nowotworów kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia.

Weitere Informationen:
www.umwelt.nrw.de

Więcej informacji oferuje:

www.krebsregister.nrw.de
www.krebsdaten.de

Inicjatywa Obywatelska Hamm zajmie się uważnie niniejszą informacją prasową i następnym sprawozdaniem (plik PDF) i skomentuje je tak szybko, jak to możliwe.

„Raport z Epidemiologicznego Rejestru Nowotworów NRW GmbH dla Ministerstwa Ochrony Klimatu, Środowiska, Rolnictwa, Przyrody i Ochrony Konsumentów Nadrenii Północnej-Westfalii”


Pierwsza, wstępna ocena BI kilka godzin po opublikowaniu ok. 20 stron komunikatu prasowego i opracowania Ministerstwa Środowiska NRW:

Odrzucamy oświadczenie ministra środowiska Remmela, że ​​w 1986 roku tylko „bardzo mała ilość aerozoli radioaktywnych została uwolniona z obiektu” jako banalizacja incydentu w THTR. Operatorzy przerwali zapis pasków pomiarowych w momencie zdarzenia. Oświadczenie Remmela równie dobrze mogłoby pochodzić z działu PR RWE i nie można tego udowodnić. W pierwszych dniach i tygodniach dziesiątki tysięcy Bequereli zostały zmierzone przez różne urządzenia pomiarowe w bezpośrednim sąsiedztwie THTR. Zobacz też:

http://www.reaktorpleite.de/nr-139-juni-2012.html

Okres badań Epidemiologicznego Rejestru Nowotworów to tylko trzy lata od 2008 do 2010 roku! Ważne 22 lata wcześniej zostały pominięte w tym śledztwie. Ale to właśnie ten okres jest najbardziej interesujący. Przez dziesięciolecia władze i odpowiedzialne rządy celowo nie przygotowały statystyk dotyczących tego czasu. Oczywiście nie chcieli, aby w pierwszej kolejności pojawiła się dyskusja na temat przypadków raka w pobliżu THTR, co ich denerwowało.

Jest to tym bardziej niezwykłe, że 27 lat po wypadku stwierdzono, że u kobiet w regionie Hamm występuje o 64% więcej raka tarczycy niż w innych porównywalnych regionach. Poniższy aktualny cytat z ntv na temat różnych skutków sztucznej radioaktywności na kobiety i mężczyzn:

„Biostatystycy, biolodzy zajmujący się promieniowaniem i genetycy od dawna szukają wyjaśnienia, dlaczego sztuczne promieniowanie ma różny wpływ na płeć. Obejmuje to „zjawisko zagubionych dziewcząt”. W tym celu naukowcy współpracujący z biomatematykiem Hagenem Scherbem z Centrum Helmholtza w Monachium określili „imponujący deficyt dziewcząt” w promieniu 40 kilometrów od tymczasowego magazynu w Gorleben. A od 1995 roku, kiedy to w regionie pojawiły się pierwsze pojemniki Castor z odpadami promieniotwórczymi.”

Aus: http://www.n-tv.de/politik/Mehr-Krebs-am-Atomreaktor-Hamm-Uentrop-article11810801.html

Istotne byłoby wydłużenie okresu śledztwa na całe 27 lat po incydencie.

Horst kwiat

*

W nawiązaniu do: Artykuł prasowy 2013

***


góra stronyStrzałka w górę – do góry strony

***

Apel o darowizny

- THTR-Rundbrief jest publikowany przez BI Umwelt Hamm e. V. ' - Postfach 1242 - 59002 Hamm i finansowane z datków.

- THTR-Rundbrief stał się w międzyczasie bardzo zauważonym medium informacyjnym. Istnieją jednak stałe koszty związane z rozbudową strony internetowej i drukowaniem dodatkowych arkuszy informacyjnych.

- THTR-Rundbrief prowadzi szczegółowe badania i raporty. Aby móc to zrobić, jesteśmy uzależnieni od darowizn. Cieszymy się z każdej darowizny!

Darowizny na konto:

BI ochrona środowiska Hamm
Cel: okrągły THTR
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: SPAWANA1SZYNKA

***


góra stronyStrzałka w górę – do góry strony

***