Ministerstwo Środowiska Dolnej Saksonii od prawie roku bada, czy pozwolenie na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych jest nadal aktualne. Tymczasem budowa trwa.