Reaktorens konkurs - THTR 300 THTR-nyhetsbrevet
Studier på THTR og mye mer. THTR-sammenbruddslisten
HTR-forskningen THTR-hendelsen i 'Spiegel'

Denne artikkelen er fra "Der Spiegel" uke 24 1986 -
Side 28, 29 og 30

*

KJERNEKRAFT

Glitrende øyne

Hammer-reaktortypen ble ansett for å ha en lovende fremtid

– frem til hendelsen i begynnelsen av mai. Operatørene stilnet ned sammenbruddet som NRW-sosialdemokratene har, i tillegg til Kalkar, en annen problematisk haug.

FSkiftet startet stille 4. mai for vakthavende tekniker i hjertet av Hammer høytemperaturreaktoren (THTR). Ovnen gikk ikke engang på halv hastighet.

Like etter klokken 15 denne mai-søndagen fikk mannen i kontrollrommet en ordre. Han skulle manøvrere 41 "absorberelementer", grafittkuler fylt med bor, som tjener til å moderere atomkjedereaksjonen, via et rør inn i det såkalte ladesystemet - en normal prosess, med ett unntak.

Det automatiske systemet kan bare mate nøyaktig 60 baller, ikke mindre. Hvorfor det bare skulle være 41 baller denne gangen var uklart før i slutten av forrige uke. Uansett krevde oddenummeret til «kontrollromsjåføren», som vakthavende tekniker kalles på THTR-sjargong, spesielle forholdsregler. Han måtte bytte systemet til manuell modus. Dette er kun tillatt i nødstilfeller og må da gjøres av en spesialingeniør.

Fordi manuell betjening er komplisert. For å plassere en ball, må mer enn tjue regler følges nøyaktig. Hvert kontrollhåndtak må være riktig hvis ballen skal nå reaktorkjernen, som avkjøles med edelgassen helium. Et av de innførte absorberelementene (diameter: seks centimeter) ble sittende fast halvveis i rørsystemet. "Kul ikke bekreftet," rapporterte datamaskinen.

Kontrollpultens sjåfør byttet tilbake til automatisk modus og forsøkte å blåse vekk blokkeringskulen med høyt gasstrykk. Det han først ikke la merke til: Forurenset helium hadde fløyet inn i luftslusen og deretter, gjennom en ventil som var åpnet ved en feiltakelse, rømt inn i skorsteinen til utsiden.

Kontrolløren informerte:

"Aerosolaktivitetskonsentrasjon i skorsteinen høy." Alarmhorn gikk på, datamaskinen sendte mer enn tjue alarmmeldinger. Mennene i reaktoren, vaktlederen var i ropeavstand fra teknikeren, mente tilsynelatende ikke dette som alvorlig. Teknikeren, som prøvde seg på apparatet i seks timer, skjøt tjue eller tretti absorberkuler for å få det tette røret fritt igjen. Han byttet flere ganger mellom manuell og automatisk drift – alt uten hell.

Trykket var så stort fra åpning og lukking av slusene at alle baller som ble skjøvet etter ble knust. Ved 21.40-tiden, ved slutten av skiftet, sluttet mannen arbeidet. Kolleger, som skiftboka viser, fortsatte å spille ballen. Men nå kunne ikke armen som bar de runde elementene beveges lenger. Systemet ble slått av i løpet av natten.

Det som skjedde i reaktorbygget i Hamm-Uentrop i begynnelsen av mai minner om Charlie Chaplins slapstick-scener i «Modern Times»: En mann sliter med teknologiens fallgruver og taper.Men det som Chaplins smarte gags var i Hamm var en kjede. av sammenbrudd som ingen ingeniør kunne ha forestilt seg.

Mer enn 100 tonn papir har blitt merket på 15 år for godkjenning av THTR - med bruksanvisning, TÜV-dokumenter og produksjonsplaner. En hendelse som den 4. mai forekommer ikke i den.

Det som kom ut av skorsteinen, anslagsvis 90 millioner Becquerel, var bare en radioaktiv sky – ingen sammenligning med Tsjernobyl. Det som gjorde hendelsen til en skandale var selskapets forsøk på å dekke over alt.

Da reaktorhavariet ble kjent bit for bit forrige uke og Nordrhein-Westfalens økonomiminister Reimut Jochimsen la ned atomkraftverket, ble et foretrukket argument fra vesttyske atompolitikere devaluert: at de innenlandske reaktorene er de sikreste i verden. Ulykken rammet en svært tysk utbygging, den såkalte rullesteinsreaktoren, som både kjernekraftteknikere og politikere så på som lovende * (se under "Ramme på side 29"). Spesielt siden de regjerende sosialdemokratene i Nordrhein-Westfalen hadde stolt på denne typen reaktorer. Preferansen ble grunnlagt i håp om at Hammer atomfabrikk en dag kunne levere prosessvarme til kullgassifisering - en essensiell for kull- og industristaten Nordrhein-Westfalen.

Ledende sosialdemokrater husker også at den tidligere lederen av gruveindustriens fagforening, Adolf Schmidt, «alltid fikk glitrende øyne» «når THTR ble nevnt».

NRW økonomiminister Jochimsen beskrev nylig reaktorutbyggingen som en "milepæl" i forordet til en arbeidsbok. Og forrige uke sa statsminister Johannes Rau, SPDs kanslerkandidat, at han fortsatt anser høytemperaturreaktoren for å være " sikreste reaktorlinje "Han var" overbevist ". Miljøvernpropagandisten Jo Leinen, i dag Saarlands SPD-miljøminister, kalte Düsseldorf-kameratenes favorittovn for mange år siden" statsreaktoren til delstatsregjeringen i Nordrhein-Westfalen ". I SPDs stortingsgruppe oppsto det i forrige uke frykt for at Rau og vennene hans, om ikke nødvendig, ville bidra til ytterligere å viske ut SPDs allerede uklare standpunkt om exit fra atomenergi.

I beslutningen om å trekke seg fra den føderale eksekutivkomiteen 26. mai, heter det: «Andelen kjernekraft i elektrisitetsproduksjonen vil gradvis reduseres.» Rau gikk med på dette, men han lot kun sin parlamentariske gruppe i Düsseldorf passere ikke. -bindende setning: "Det er derfor det (atomenergi) bare er ansvarlig for en overgangsperiode." I NRW Energy Commission forklarte statsøkonomiminister Jochimsen forskjellen slik: «Det gjør en forskjell om du er i opposisjonen i Bonn eller om du holder politikken ansvarlig for et land».

Düsseldorf SPD ser seg selv i en dobbelt vanskelig situasjon etter ulykken i Hamm. Etter hurtigoppdretteren i Kalkar har THTR nå også blitt et problem. "Vi burde ikke bli sittende fast her," sa et statsråd.

Miljøekspert Volker Hauff sa at nedstengningsreaktoren bare kunne være tilbake på nettet hvis alle sikkerhetsspørsmål var blitt grundig undersøkt og "en bred offentlig diskusjon har funnet sted". Presidiummedlem Herta Däubler-Gmelin forklarte: Test for partiets troverdighet. "

Den siste atomulykken kan ha vært fullstendig dekket av Tsjernobyl-skyen hvis ikke en THTR-ansatt hadde gitt et anonymt tips. Den fremmede, trolig en senior ansatt, har gitt målrettet informasjon om farer på anlegget i flere måneder.

Et blunk nådde tilsynelatende også de ansatte ved alternative Darmstadt Eco-Institut. I begynnelsen av mai fastslo ekspertene under målinger nær reaktoren at tre fjerdedeler av strålingen - totalt 35000 XNUMX Becquerel per kvadratmeter - kom fra selve THTR, bare resten fra Tsjernobyl-vinden.

Da statsråd Jochimsen spurte operatørene ved middagstid 7. mai, ble de tynget. Han fikk høre: «Tull, det er ingenting med det».

Svaret var feil. For de ansvarlige hadde allerede den morgenen i sine egne målinger funnet ut at noe av radioaktiviteten faktisk var hjemmelaget. Selskapets informasjonspolitikk fikk nesten sovjetiske trekk, den ble murt opp og tildekket. Den 12. mai kunngjorde driftsselskapet via ekspresspost til alle medlemmer av delstatsparlamentet i Düsseldorf at ryktene om problemer med THTR ikke var sanne - de "manglet" noe "grunnlag": THTR "fungerer skikkelig".

På dette tidspunktet skjedde det allerede mye i Hamm. Resten fra kulene ble støvsuget og det defekte lastesystemet reparert. Reaktoren var bygd opp som en Potemkin-landsby.

Da en gruppe FDP-medlemmer av delstatsparlamentet kom på besøk i midten av mai, ble politikerne ikke vist en ulykkesrapport, men en reklamefilm, som, i stemmen til Tagesschaus talskvinne Dagmar Berghoff, fremhevet fordelene med rullesteinsengen. reaktor. Bielefelder Zeitung "Neue Westfälische" på besøket: "Strålende inn - rens ut igjen."

Düsseldorfs økonomidepartement fulgte allerede opp de første indikasjonene på radioaktive utslipp. Operatørens falske rapporter satte seg ikke fast i byråkratiet, slik man i utgangspunktet antok, men ble i utgangspunktet sjekket for slapt. Først da Öko-instituttet informerte offentligheten ble det sendt en regjeringskommisjon til Hamm, og Jochimsen erklærte på TV at det var en "utrolig tildekning" - som fikk sjefen for United Electricity Works, Klaus Knizia, til å ta rettslige skritt. Skandalen delte lisensmyndigheten og operatøren, og sosialdemokratene i Düsseldorf måtte til slutt erkjenne at deres THTR også er en helt normal og derfor sårbar atomreaktor.

Kanskje ikke engang det.I slutten av forrige uke sirkulerte et papir fra Kraftwerk-Union (KWU), et Siemens-datterselskap, blant sosialdemokratene i Düsseldorf. Det står at høytemperaturreaktoren har fått spesielt høye sikkerhetsegenskaper. Imidlertid, ifølge KWU-lederne, "kom de ikke til på forventet måte" med den store Hammer Meiler. Og: en forbedring av sikkerheten var "ikke oppnåelig".


"Miljøvennlig i storbyområder"

Håp og feil i høytemperaturreaktoren

ZFamlende med håpefull forventning ser TV-seerne hver uke på når de svarte nummererte plastkulene plopper ned fra glasstrommelen gjennom en transportkanal inn i de syv rørene.

Noe sånt, bare med nesten kilometerlange transportbånd som et pneumatisk rør og alt i alt 675 000 grafittkuler på størrelse med tennisballer, må man forestille seg forsynings- og utløpssystemet til 300 megawatt thorium høytemperaturreaktoren (THTR 300) i Hamm-Uentrop. Det oppsto en slags trafikkork i et av de heliumfylte tilførselsrørene til reaktorkjernen - den utløsende faktoren for hendelsen.

Grafittkuler i stedet for de stålbelagte uranbrenselstavene som vanligvis brukes i atomreaktorer - det var kjerneideen for høytemperaturreaktoren designet for tre tiår siden av den tyske fysikeren og Heisenberg-studenten Rudolf Schulten. Ideen lovet en hel rekke økonomiske og sikkerhetsmessige fordeler sammenlignet med de ellers mye brukte lettvannsreaktorene:

Mens konvensjonelle reaktorer må stenges regelmessig for å erstatte de brukte brenselelementene, kan høytemperaturreaktoren drives kontinuerlig; Atombrenselet (høyt anriket uran og / eller thorium) fanget i grafittkulene er i en konstant syklus gjennom reaktoren, brukte brenselelementer blir stadig erstattet av ubrukte (se grafikk).

Varmen som genereres av atomkjedereaksjonen forsvinner ikke med vann, men med edelgassen helium, som varmes opp til nesten 1000 grader og deretter sender varmen videre til turbinen via en sekundær vann-damp-syklus - med en langt høyere effektivitetsgrad enn i konvensjonelle kjernekraftverk.

Ved svikt i den varmeavgivende heliumgasstrømmen overopphetes ikke reaktorkjernen teoretisk, men reaktoreffekten faller automatisk til omtrent fem hundredeler av den nominelle ytelsen; Ifølge operatørene er smelting av brenselelementene derfor neppe mulig ved THTR.

I 1987 ble den første minireaktoren (15 MW) basert på rullesteinsprinsippet koblet til nettet i Jülich kjernefysiske forskningsanlegg. Den gikk tilfredsstillende i flere år inntil en uventet ulykke inntraff i 1978: 25 tonn vann brøt inn i testreaktoren, en første indikasjon på at heller ikke denne typen reaktorer var feilsikre.

Atomelektrisitet fra høytemperaturreaktoren skulle koste 1,5 pfennig per kilowattime, beregnet oppfinneren Schulten på slutten av XNUMX-tallet – langt mindre enn elektrisitet fra kull og omtrent like mye som atomelektrisitet fra lettvannsreaktorer. Men THTR bør, igjen på grunn av sitt forskjellige tekniske prinsipp, være overlegen de vanlige atomhaugene i to henseender:

Heliumgassen, som bringes til så høye temperaturer i reaktoren, kan i motsetning til kjølevannet brukes ikke bare til å generere elektrisitet, men også som såkalt prosessvarme – for eksempel til flytende kull eller andre energikrevende prosesser. i kjemisk industri.

Relativt små rullesteinsreaktorer skal ikke bare levere strøm i byområder, men også fjernvarme.

Dens talsmenn berømmet rullesteinsreaktoren som "spesielt trygg og miljøvennlig"; fordelene dens, sa det i 1972 i en "prosjektinformasjon" fra Uentrop-operatøren, "kan brukes når man velger fremtidige reaktorplasseringer i tettbefolkede områder".

Testreaktoren bygget i Jülich så i utgangspunktet ut til å bekrefte de antatte sikkerhetsfordelene. Men når man forsøkte å bygge en reaktor av samme type med 20 ganger kapasitet som et storskalaanlegg, økte problemene og kostnadene. I stedet for de estimerte fem årene med bygging, var det nesten 15; i stedet for de opprinnelig estimerte 690 millioner markene, slukte reaktoren til slutt mer enn fire milliarder mark i byggekostnader.

Så langt har reaktoren stått stille 21 ganger, noen ganger sviktet en nødstrømgenerator, noen ganger en avtrekksvifte, eller defekte sensorer rapporterte om "for høye temperaturer" i reaktorhallen.

Det var også tekniske problemer med lasting av reaktoren. Grafittkulene - blant dem er det alltid tomme rør og flere borfylte "absorberelementer" for å moderere Meiler-brannen - hadde vist seg å være tøffe i prototypen Pushing balls, dette ble det svake punktet: I motsetning til alle prognoser, ballene brudd i hauger - siden september 675 har det vært 000 brudd.

(Merk: frem til avviklingen var det 8000 drivstoffelementkuler som gikk i stykker!)

THTR 300 Thorium høytemperaturreaktor, rullesteinsreaktor
Jeg vil gjerne uttrykke min takk til "Spiegel" for kopiene av artiklene om THTR-emnet.

***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden

***

Appel om donasjoner

- THTR-Rundbrief er utgitt av 'BI Environmental Protection Hamm' og er finansiert av donasjoner.

– THTR-Rundbrief har i mellomtiden blitt et mye bemerket informasjonsmedium. Det er imidlertid løpende kostnader på grunn av utvidelse av nettsiden og utskrift av tilleggsinformasjonsark.

- THTR-Rundbrief undersøker og rapporterer i detalj. For at vi skal klare det er vi avhengige av donasjoner. Vi er glade for hver donasjon!

Donasjoner konto:

BI miljøvern Hamm
Formål: THTR-sirkulær
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden

***

GTranslate

deafarbebgzh-CNhrdanlenettlfifreliwhihuidgaitjakolvltmsnofaplptruskslessvthtrukvi
high-power-derfilm.jpg