Kart over atomverdenen Historien om uran
INES og kjernekraftverksulykkene Radioaktiv lav stråling?!
Uran transporteres gjennom Europa ABC-distribusjonskonseptet

Kart over atomverdenen

I utvikling siden 2011

***


Siden 1940-tallet har store mengder menneskeskapt radioaktiv stråling blitt sluppet ut.

se: INES og forstyrrelsene i atomanlegg

Basert på disse dataene ble følgende verdenskart laget:

Kart over atomverdenen

Kart over atomverdenen - Google Maps! - Status for behandling ved publiseringKart over atomverdenen - Google Maps! - Status for behandling i oktober 2016Årsaker til menneskeskapt radioaktivitet, fra utvinning og prosessering av uran, atomforskning, bygging og drift av atomanlegg, inkludert hendelser ved atomkraftverk og atomfabrikker, til håndtering av atomvåpen, uranammunisjon og atomavfall.

 


På verdenskartet kan du knapt se noe bak massen av potensielle kilder til radioaktiv stråling, men bare 1 'klikk' på et av de fargerike bildene og detaljene blir tydeligere. Ideelt sett burde det Kart over atomverdenen så stor som mulig "i nytt vindu/fane".

Arbeidet med dette verdenskartet startet sommeren 2011, i mellomtiden er det flere enn 1200 innganger. Den tyske versjonen av kartet ble publisert til 30. November 2023 om 4.951.750 Tider ringte.

De fargerike bildene på kortet står for:


Nasjonale kjernefysiske aktiviteter og ambisjoner - Advarselsskilt - 'Oppmerksomhet, radioaktivitet - Løp så fort og så langt du kan. Radioaktivitet bringer død!Nasjonal atomvirksomhet

Utvinning og prosessering av uranUranutvinning
og behandling


Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikkerAtomforskning, forskningsreaktorer
og atomfabrikker

Kjernekraftverk og reaktorer i planlegging, i drift og ute av driftReaktorer i planlegging (hvit), i drift (gul) og ute av drift (grønn)


Hendelser i reaktorer og atomfabrikker: Der atomkraftverk har ødelagt. Når folk prøver noe, går noe galt noen ganger...Ulykker i reaktorer
og atomfabrikker

Atombomber og overjordiske atomvåpenprøver: Hvor atomvåpen, atom- eller hydrogenbomber har blitt detonert.Atombomber
ikke bare om Japan


Testområder hvor atomvåpen har blitt detonert: Hvor atom- eller hydrogenbomber har vært og blir testet.Prøvested for atomvåpen,
bestrålte områder

Uranammunisjon: Bruk og konsekvenser - ødelagte piler: Ulykker med atomvåpen: Hvor atomvåpen gikk tapt. Skadede ubåter og der det er planing, flyr det spon - uansett hvor det er en flytur, krasjer også fly ...Uran ammunisjon:
Bruk og konsekvenser -
Broken Arrow


Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikkerAtomavfall! -
Folding og oppbevaring

atom industri lobby 640Lobbyister i atomindustrien


kommentarer toppen av siden

 

 **

Nasjonale kjernefysiske aktiviteter og ambisjoner - Advarselsskilt - 'Oppmerksomhet, radioaktivitet - Løp så fort og så langt du kan. Radioaktivitet bringer død! Nasjonal atomvirksomhet og ambisjoner

(Oppmerksomhet, ironi!).

Selvfølgelig vil «store statsmenn» alltid bare det beste for sitt folk; og derfor har disse "store statsmenn" alltid gitt sine folk fantastiske palasser og templer. De takknemlige undersåttene hadde på sin side alltid rett og den uvurderlige ære av selv å kunne bygge og betale for disse praktbyggene.

Siden midten av forrige århundre har «store statsmenn» gjerne gitt folket sitt noen få nesten supersikre atomanlegg, som egentlig ikke er trygge, men som er spesielt dyre. Hovedmålet var og er alltid å fremme den ekstremt kostbare utviklingen av atomvåpen, å forhindre protester mot det eller i det minste å gjenopprette "fred og orden" med alle mulige midler - kort sagt: å avlede så mye penger som mulig til sine egne. lommer uten å bli lagt merke til.

(Her er slutten på det morsomme)

Selv i dag er det ikke alle som kjenner til disse fakta, og for å holde det slik snakker vi ikke engang om dem lenger. Store deler av våre antatt uavhengige medier spiller sammen med dette onde spillet og er dessverre en del av problemet.

Korrupsjon? Her hos oss? Kan ikke være, et sted der ute i Afrika, Lilleasia eller noe annet sted, men ikke her.

Radioaktivitet? Fra våre atomkraftverk? Kan ikke være et sted der ute i Harrisburg, Tsjernobyl, Fukushima eller noe annet sted, men ikke her.

Faktaen er:

Korrupsjon er allestedsnærværende, men for det meste usynlig, akkurat som radioaktivitet.

Radioaktivitet kan akkumuleres i enhver levende organisme. Den ioniserende strålingen trenger helt ubemerket inn; som usynlig stråling utenfra via huden, som fint støv via luftveiene, eller som radioaktive partikler – helt fargeløse, luktfrie og smakløse – kommer inn i stoffskiftet med maten.

Det er mulig at vi, våre barn og barnebarn «bare» blir rammet av stadig økende kreftforekomster, men det er også mulig at fødselsskader forekommer hyppigere hos nyfødte og svekkelser hos tilsynelatende helt friske.

Radioaktivitet kan ikke drepe før generasjoner senere.

Jeg vet at det ikke høres bra ut og du liker meg ikke lenger på grunn av de onde, sanne ordene, men jeg er bare bæreren av budskapet og dessverre er innholdet i budskapet virkeligheten...
 

"Halen logrer med hunden"

Et mindretall på 9 atomvåpenstater tvinger sin ekspansive atompolitikk på alle andre 184 FN-medlemsland.

Årsaken til opprettelsen av en atomindustri har alltid vært og er ønsket til de "store statsmennene" (skrekkklovner), for å ha den største klubben:

Ni land truer verden med atombomber

Russland - 6375 atomstridshoder USA - 5800 atomstridshoder Kina - 320 atomstridshoder Frankrike - 290 atomstridshoder Storbritannia - 215 atomstridshoder
Pakistan - 160 atomstridshoder India - 150 atomstridshoder Israel - 90 atomstridshoder Nord-Korea - 40 atomstridshoder  

De ni atomvåpenstatene (Russland, USA, Kina, Frankrike, Storbritannia, Pakistan, India, Israel og Nord-Korea) har rundt 13.400 92 atomvåpen. Selv om dette er mye mindre enn på høyden av den kalde krigen, representerer det fortsatt overkill for verden. 3.720 % av atomvåpnene tilhører USA og Russland. Omtrent XNUMX stridshoder er i drift...

Stockholms internasjonale fredsforskningsinstitutt SIPRI

SIPRI Årbokarkiv
 

De suverene statene og IAEA

Det er 193 suverene stater Medlemmer av "De forente nasjoner" (FN)

Det er 177 stater Medlemmer av Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA)

123 FNs medlemsland driver ikke atomkraftverk eller forskningsreaktorer

De 12 mest radioaktive tilstandene er:

April 2021 - USA driver 93 kommersielle atomreaktorer, 2 er under bygging og 40 er tatt ut av drift ... April 2021 - Japan har 60 kommersielle atomreaktorer, 33 er i drift, 2 er under bygging og 27 er tatt ut av drift ... April 2021 - Frankrike driver 56 kommersielle atomreaktorer, 1 reaktor er under bygging og 14 er tatt ut av drift ... April 2021 - Kina driver 51 kommersielle atomreaktorer og 13 er under bygging ... April 2021 - Russland driver 38 kommersielle atomreaktorer, 3 er under bygging og 9 er tatt ut ...
April 2021 - Sør-Korea driver 24 kommersielle atomreaktorer, 4 er under bygging og 2 er tatt ut... April 2021 - India driver 23 kommersielle atomreaktorer og 6 er under bygging ... April 2021 - Canada driver 19 kommersielle atomreaktorer og 6 er tatt ut av drift ... April 2021 - Storbritannia driver 15 kommersielle atomreaktorer, 2 er under bygging og 30 er tatt ut ...  April 2021 - Ukraina driver 15 kommersielle atomreaktorer, 2 er under bygging og 4 er tatt ut av drift ...
April 2021 - Sverige driver 6 kommersielle atomreaktorer og 7 er tatt ut av drift ... April 2021 - Spania driver 7 kommersielle atomreaktorer og 3 er tatt ut av drift ...  ...    

 

Forskningsreaktorer (FR)

Research Reactor Database (RRDB)

224 FR i drift

9 FR under bygging (Under konstruksjon) og 13 FR i planlegging (Planlagt)

76 FR slått av (midlertidig/utvidet/permanent nedleggelse)

519 FR tatt ut av drift (Under dekommisjonering, dekommisjonert)

54 land driver 224 aktive forskningsreaktorer og
593 forskningsreaktorer faller inn under kategorien atomavfall.

(fra oktober 2023)

Kommersielle reaktorer (KR)

Kraftreaktorinformasjonssystem (PRIS)

411 KR i drift

58 KR i byggefasen (ikke medregnet de utallige antatt planlagte reaktorene som atomlobbyen konstant drømmer om høyt)

209 KR la ned (inkludert de skadede reaktorene i Tsjernobyl, Fukushima og "Three Mile Island" nær Harrisburg)

118 Reaktorer over 40 år gamle (dvs. vil enten bli slått av snart eller fortsette å operere med økende risiko for befolkningen)

31 stater driver 411 aktive kommersielle reaktorer og
209 kommersielle reaktorer faller inn under kategorien atomavfall.

(fra oktober 2023)
 

146 av de 177 IAEA-medlemmene driver ikke kommersielle atomreaktorer!

Disse inkluderer:

Flagget til den suverene staten ØsterrikeAUT - Østerrike

1 forskningsreaktor, 0 kommersielle reaktorer

IAEA-medlem siden 1957...

Østerrike satte aldri atomkraftverket i Zwentendorf i drift, siden det ble satt i drift i november 1978 ble avvist ved en folkeavstemning.
 

Flagget til den suverene staten TysklandDEU - Tyskland

6 forskningsreaktorer og 0 kommersielle reaktorer i drift

IAEA-medlem siden 1957...

Siden 15. april 2023 alle kommersielle atomkraftverk er stengt ned.

Atomlobbyen liker å jobbe med store tall og pakke dem inn i velklingende ord. Virkeligheten er irrelevant, forstyrrer ofte bare det vakre bildet og omtolkes eller justeres om nødvendig. Vi kjenner denne strategien fra de "store statsmennene"...

Men mens vi er på de store tallene:

Atomkraft – subsidiert med 304 milliarder euro

25.10.2013. oktober XNUMX - Tilskuddene til løpet om den største klubben kan illustreres ganske godt ved å bruke det relativt korrekt dokumenterte eksempelet "Tyskland".

Fram til 2010 var den tyske atomindustrien med
Euro 204.000.000.000 (204 milliarder euro) subsidiert fra skattebetalernes penger.

'Rengjøringen bak deg' får skattebetaleren minst én gang til
Euro 100.000.000.000 (€ 100 milliarder)!

 

I 2020 ble kostnadsregnskapet oppdatert:

Til dags dato (2020) har atomkraft allerede kostet Tyskland mer enn én billion euro

Siden 1950-tallet har bruken av atomenergi til å generere elektrisitet i Tyskland resultert i kostnader for samfunnet som helhet på mer enn én billion euro. Dette er resultatet av en ny studie som Forum Ökologische-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) har utført på oppdrag fra øko-energikooperativet Greenpeace Energy. Denne summen inkluderer både statlige tilskudd og salgspriser for elektrisiteten samt eksterne kostnader. "Ingen annen energikilde har forårsaket så høye kostnader som den risikable atomkraften, som er ekstremt uøkonomisk selv etter 65 år," sier Sönke Tangermann, styremedlem i Greenpeace Energy ...

*

«MiK» og aksjonærene i atomindustrien nøt forresten festen, champagnen, utbyttet og gledestårene rant fritt, og det gikk strålende bra. Risikoen er sosialisert!

Konklusjon: Skattebetaleren gir nok en lokal runde!

Vi, som ikke er aksjonærer i atomindustrien, har ikke noe annet valg. Enten betaler vi milliardene for demontering av atomanleggene og for sikker lagring av det radioaktive atomavfallet frem til «De dødes dag», eller så risikerer vi en gradvis forgiftning av alle fremtidige generasjoner.

 *

Vi ser etter oppdatert informasjon, hvis du kan hjelpe vennligst send en melding til: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

**


Nasjonale kjernefysiske aktiviteter og ambisjoner - Advarselsskilt - 'Oppmerksomhet, radioaktivitet - Løp så fort og så langt du kan. Radioaktivitet bringer død!Nasjonal atomvirksomhet

Utvinning og prosessering av uranUranutvinning
og behandling


Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikkerAtomforskning, forskningsreaktorer
og atomfabrikker

Kjernekraftverk og reaktorer i planlegging, i drift og ute av driftReaktorer i planlegging (hvit), i drift (gul) og ute av drift (grønn)


Hendelser i reaktorer og atomfabrikker: Der atomkraftverk har ødelagt. Når folk prøver noe, går noe galt noen ganger...Ulykker i reaktorer
og atomfabrikker

Atombomber og overjordiske atomvåpenprøver: Hvor atomvåpen, atom- eller hydrogenbomber har blitt detonert.Atombomber
ikke bare om Japan


Testområder hvor atomvåpen har blitt detonert: Hvor atom- eller hydrogenbomber har vært og blir testet.Prøvested for atomvåpen,
bestrålte områder

Uranammunisjon: Bruk og konsekvenser - ødelagte piler: Ulykker med atomvåpen: Hvor atomvåpen gikk tapt. Skadede ubåter og der det er planing, flyr det spon - uansett hvor det er en flytur, krasjer også fly ...Uran ammunisjon:
Bruk og konsekvenser -
Broken Arrow


Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikkerAtomavfall! -
Folding og oppbevaring

atom industri lobby 640Lobbyister i atomindustrien


kommentarer toppen av siden

**

Uranutvinning, prosessering og lagring av giftige og utstrålende materialer. Utvinning og prosessering av uran

– Den første uranmalmen ble utvunnet i Johanngeorgenstadt i 1839.

– Fram til 1939 var det utvunnet 104 tonn uranmalm i Tyskland.

- Mellom 1946 og 1995 gruvede Wismut-selskapet 235 tonn uranmalm (til fordel for den sovjetiske atomindustrien).

Siden den gang har produksjonen av uranmalm økt over hele verden:

– I 2014 var det 56041 tonn

– I 2015 var det 60496 tonn

- I 2016, 62027 t

– I 2017 ble det utvunnet 69026 tonn uran.

Uranutvinning: miljøskader, antall, produksjon

 

Wikipedia

Selv ved gruvedrift av uranmalm lurer dødelige farer, radioaktiv radongass frigjøres og byttet inneholder fortsatt opptil 85 prosent av den opprinnelige radioaktiviteten.

Disse haugene er utsatt for vær og vind

- vinden blåser de utstrålende partiklene fra massehaugene i alle retninger

- regnvannet siver gjennom haugene og forurenser mer og mer jord og grunnvannet...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kjernekraft # belastninger_etter_uranutvinningen

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vismut_% 28Company% 29 #Arbeidshendelser C3.A4lle_und_Helse Sch.C3.A4den

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Radioaktivitet% C3% A4t

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Uranutvinning

 

IAEA lister opp 2050 uranforekomster over hele verden

https://infcis.iaea.org/UDEPO/Deposits

 

WISE uranprosjekt

Den mest omfattende informasjonen om urangruver er tilgjengelig fra Wise:

https://www.wise-uranium.org/indexu.html

 

Dambrudd 

I noen tilfeller er oppbevaringsbassenger for radioaktivt slam utilstrekkelig sikret mot dambrudd ...

SIKKERHET I DAMNING AV HALS

Kronologi av uranavgangsdamfeil

https://www.wise-uranium.org/mdafu.html

 

Følgende avsnitt kan bare finnes i den tyske Wikipedia hvis du virkelig ser etter det:

Dambrudd i Lengenfeld, Sachsen

På grunn av ekstrem nedbør mellom 9. og 12. juli 1954, som førte til århundrets flom, brøt demningen til sedimentasjonssystemet. Som et resultat ble 50.000 1890 m³ avgangsmasse vasket ut og stort sett spylt inn i styredammen som Plohnbach renner gjennom. Denne dammen er en liten demning bygget i 10. Dammen var nesten helt fylt av gjørmemassene. Uranmengden beregnet i avgangsmassene til styredammen er oppgitt til 14 til XNUMX tonn.

https://de.wikipedia.org/wiki/Wismut_Objekt_31#Entwicklung_des_Objektes

 

Det fungerer litt bedre i den engelske Wikipedia:

Kategori: Damsvikt i avgangsmasser

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Tailings_dam_failures

 

1958 Mailuu-Suu avgangsdemningssvikt

Avfallsdemningen i Mailuu-Suu i 1958 i industribyen Mailuu-Suu, (kirgisisk: Майлуусуу), Jalal-Abad-regionen, sørlige Kirgisistan, forårsaket ukontrollert utslipp av 600,000 21,000,000 kubikkmeter (XNUMX XNUMX XNUMX kubikkmeter) radioaktivt avfall ...

https://en.wikipedia.org/wiki/1958_Mailuu-Suu_tailings_dam_failure

 

The Church Rock uran mill utslipp

skjedde i den amerikanske delstaten New Mexico 16. juli 1979, da United Nuclear Corporations avfallsdam ved uranfabrikken i Church Rock brøt demningen ...

https://en.wikipedia.org/wiki/Church_Rock_uranium_mill_spill

 

Søk på reaktorpleite.de med søkeordet: Uranutvinning

 *

Vi ser etter oppdatert informasjon, hvis du kan hjelpe vennligst send en melding til: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

**


Nasjonale kjernefysiske aktiviteter og ambisjoner - Advarselsskilt - 'Oppmerksomhet, radioaktivitet - Løp så fort og så langt du kan. Radioaktivitet bringer død!Nasjonal atomvirksomhet

Utvinning og prosessering av uranUranutvinning
og behandling


Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikkerAtomforskning, forskningsreaktorer
og atomfabrikker

Kjernekraftverk og reaktorer i planlegging, i drift og ute av driftReaktorer i planlegging (hvit), i drift (gul) og ute av drift (grønn)


Hendelser i reaktorer og atomfabrikker: Der atomkraftverk har ødelagt. Når folk prøver noe, går noe galt noen ganger...Ulykker i reaktorer
og atomfabrikker

Atombomber og overjordiske atomvåpenprøver: Hvor atomvåpen, atom- eller hydrogenbomber har blitt detonert.Atombomber
ikke bare om Japan


Testområder hvor atomvåpen har blitt detonert: Hvor atom- eller hydrogenbomber har vært og blir testet.Prøvested for atomvåpen,
bestrålte områder

Uranammunisjon: Bruk og konsekvenser - ødelagte piler: Ulykker med atomvåpen: Hvor atomvåpen gikk tapt. Skadede ubåter og der det er planing, flyr det spon - uansett hvor det er en flytur, krasjer også fly ...Uran ammunisjon:
Bruk og konsekvenser -
Broken Arrow


Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikkerAtomavfall! -
Folding og oppbevaring

atom industri lobby 640Lobbyister i atomindustrien


kommentarer toppen av siden

**

Atomforskning: hvor atomforskning finner sted Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikker

Fabrikasjon - anrikning - reprosessering

Historien om uranforskning begynner med store navn som Martin Heinrich Klaproth, Antoine Henri Becquerel, Ernest Rutherford, Marie Curie, Frederick Soddy, William Ramsay osv., men dessverre ender det ikke med de over to hundre tusen dødsfallene i Hiroshima og Nagasaki...

reaktorpleite.de: Uranhistorien

Atomfabrikker

Gronau urananrikningsanlegg

Anrikningsanlegget for uran i Gronau er spesielt kontroversielt fordi det blir sett på som en motsetning til den nukleære utfasingen og det er farer forbundet med anrikning, transport og lagring ...

Fra 1996 til 2010 ble 27.300 tonn atomavfall fraktet fra urananrikningsanlegget til Russland og lagret der i korroderende beholdere i friluft. Disse transportene ble først stoppet 17. oktober 2010...

Imidlertid har atomavfall blitt fraktet til Russland igjen senest siden 2017. Imidlertid har selskapet URENCO re-erklært atomavfallet som et resirkulerbart materiale, og i motsetning til atomavfall kan resirkulerbare materialer eksporteres...

Uranheksafluorid

'Hanford' i USA,
'Mayak' i Russland,
'Sellafield' (Windscale) i Storbritannia og
'La Hague' i Frankrike er bare de mest kjente eksemplene på driften av atomanlegg og deres katastrofale konsekvenser for miljø og mennesker...

Liste over atomanlegg

 

Atomanlegg (nedlagt)

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kategorie:Atomanlagen_(stillgelegt)

 

Hanford Site (USA)

Strålingsruin i nordvest i USA

Militærkomplekset Hanford ligger ved Columbia River nord for byen Richland i nordvestlige delstaten Washington og ble brukt til å produsere plutonium til militære formål fra 1943...

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Hanford_(USA)

http://www.atomwaffena-z.info/glossar/h/h-texte/artikel/ac11e74021/hanford.html

 

Mayak (Russland)

Mayak ligger 15 kilometer øst for byen Kyshtym i Chelyabinsk oblast på østsiden av Sør-Ural og var fra 1945 en viktig del av Stalins planer om raskt å produsere plutonium av våpenkvalitet og å ta igjen Sovjetunionen innen atomkraft. våpen...

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Majak_(Russland)

http://www.atomwaffena-z.info/glossar/m/m-texte/artikel/4f5fafd6a9/majak-kyschtym.html

 

Sellafield (Storbritannia)

Men den mest beryktede delen av Sellafield er reprosesseringsanleggene. I et kvart århundre, frem til slutten av XNUMX-tallet, strømmet deres plutoniumforurensede avløpsvann ut i havet i enorme mengder. (...) Kyststripene rundt atomanlegget er plutoniumavfallsdeponier. Geigertelleren viser høyere radioaktivitetsnivåer enn i eksklusjonssonen rundt atomruinene i Ukraina...

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale)%2C_Gro%C3%9Fbritannien_1957

http://www.atomwaffena-z.info/glossar/s/s-texte/artikel/787ac88349/sellafield.html

 

La Hague (Frankrike)

Verdens største reprosesseringsanlegg

Operatørene ved reprosesseringsanleggene disponerer noe av atomavfallet billig via avløpsrørledninger. Hvert år pumpes rundt 500 millioner liter radioaktivt avløpsvann (...) inn i Den engelske kanal/Nordsjøen...

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/La_Hague_(Frankreich)

http://www.atomwaffena-z.info/glossar/l/l-texte/artikel/f0e2f049c7/la-hague.html

 

Søk på reaktorpleite.de med søkeordet: Atomforskning

 *

Vi ser etter oppdatert informasjon, hvis du kan hjelpe vennligst send en melding til: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

**


Nasjonale kjernefysiske aktiviteter og ambisjoner - Advarselsskilt - 'Oppmerksomhet, radioaktivitet - Løp så fort og så langt du kan. Radioaktivitet bringer død!Nasjonal atomvirksomhet

Utvinning og prosessering av uranUranutvinning
og behandling


Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikkerAtomforskning, forskningsreaktorer
og atomfabrikker

Kjernekraftverk og reaktorer i planlegging, i drift og ute av driftReaktorer i planlegging (hvit), i drift (gul) og ute av drift (grønn)


Hendelser i reaktorer og atomfabrikker: Der atomkraftverk har ødelagt. Når folk prøver noe, går noe galt noen ganger...Ulykker i reaktorer
og atomfabrikker

Atombomber og overjordiske atomvåpenprøver: Hvor atomvåpen, atom- eller hydrogenbomber har blitt detonert.Atombomber
ikke bare om Japan


Testområder hvor atomvåpen har blitt detonert: Hvor atom- eller hydrogenbomber har vært og blir testet.Prøvested for atomvåpen,
bestrålte områder

Uranammunisjon: Bruk og konsekvenser - ødelagte piler: Ulykker med atomvåpen: Hvor atomvåpen gikk tapt. Skadede ubåter og der det er planing, flyr det spon - uansett hvor det er en flytur, krasjer også fly ...Uran ammunisjon:
Bruk og konsekvenser -
Broken Arrow


Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikkerAtomavfall! -
Folding og oppbevaring

atom industri lobby 640Lobbyister i atomindustrien


kommentarer toppen av siden

**

Reaktorer i bygge- eller planleggingsfasen: hvor nye atomkraftverk skal bygges.Reaktorer i planlegging ...

For bare noen få år siden forsøkte USA, Tyskland, Frankrike og Storbritannia å selge så mange atomanlegg som mulig til alle som ikke var raske nok på treet. I noen år har imidlertid disse leverandørene sakte sagt farvel til det sikre - men alltid disse irriterende ansvarsproblemene også!

Kina og Russland har nå tatt på seg rollen som notorisk "store statsmenn" for å bygge og finansiere atomanlegg rundt om i verden. 'Made in China' og 'Made in Russia' er garantert 'uten engasjement'.

 

Flere reaktorer er under bygging og/eller. i planleggingen, sier atomlobbyen. Virkeligheten ser mindre lys ut (data fra 07.04.2021. april XNUMX).

IAEA lister over hele verden:

51 kommersiell Reaktorer som "Reaktorer under bygging"
https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/UnderConstructionReactorsByCountry.aspx

Imidlertid er det også oppført reaktorer, og planleggingen av disse er i mellomtiden utført; for eksempel de 2 reaktorene i Taiwan.

 

16 forskningsreaktorer være så 'Reaktorer i planlegging' oppført
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/ReactorSearch.aspx?RS=3P

 

11 forskningsreaktorer områder "Reaktorer under bygging" erklært
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/ReactorSearch.aspx?RS=2C

 

I 2017 startet byggingen av et kjernekraftverk (KUDANKULAM-3)

Fremtiden for atomindustrien ser ikke veldig bra ut
uansett hva lobbyistene prøver å fortelle oss.

 

**

Reaktorer i drift: der kjernekraftverk produserer strøm når de er i gang. I tillegg til materiale av våpenkvalitet produserer kjernekraftverk også elektrisitet og varme ...Reaktorer i drift...

Det er over 440 over hele verden kommersiell Reaktorer i drift. Forresten, atomreaktorer produserer faktisk elektrisitet så vel som materiale av våpenkvalitet ...

 

IAEA lister over hele verden:

444 kommersielle reaktorer i drift
https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx

 

223 forskningsreaktorer i drift
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/ReactorSearch.aspx?RS=1O

 

130 reaktorer er 40 år og eldre
https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalByAge.aspx

 

**

Nedleggelse av kjernekraftverk: der kjernekraftverk har blitt stengt, nedstengt og demontert. Slutten på historien til et kjernefysisk anlegg er begynnelsen på historien om endelig deponering, som må garanteres i tusenvis av år ...Reaktorer ute av drift...

Slutten på historien til et kjernefysisk anlegg er begynnelsen på historien om lagring av kjernefysisk avfall, som må garanteres trygt i tusenvis av år!

193 kommersielle reaktorblokker har blitt tatt ut så langt ...

 

Atomanlegg (nedlagt)

Denne kategorien inneholder steder over hele verden der alle eller bare individuelle kommersielle reaktorer (kraftreaktorer) er tatt ut av drift.

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kategorie:Atomanlagen_(stillgelegt)

 

IAEA lister over hele verden:

193 kommersielle reaktorer ute av drift

(Permanent nedleggelse)
https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/ShutdownReactorsByCountry.aspx

 

> 580 forskningsreaktorer ute av drift

(Utvidet nedleggelse, permanent nedleggelse, under dekommisjonering, utrangert)
https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/ReactorSearch.aspx?RS=4S

 

Søk på reaktorpleite.de med søkeordet: skru av

 *

Vi ser etter oppdatert informasjon, hvis du kan hjelpe vennligst send en melding til: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

**


Nasjonale kjernefysiske aktiviteter og ambisjoner - Advarselsskilt - 'Oppmerksomhet, radioaktivitet - Løp så fort og så langt du kan. Radioaktivitet bringer død!Nasjonal atomvirksomhet

Utvinning og prosessering av uranUranutvinning
og behandling


Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikkerAtomforskning, forskningsreaktorer
og atomfabrikker

Kjernekraftverk og reaktorer i planlegging, i drift og ute av driftReaktorer i planlegging (hvit), i drift (gul) og ute av drift (grønn)


Hendelser i reaktorer og atomfabrikker: Der atomkraftverk har ødelagt. Når folk prøver noe, går noe galt noen ganger...Ulykker i reaktorer
og atomfabrikker

Atombomber og overjordiske atomvåpenprøver: Hvor atomvåpen, atom- eller hydrogenbomber har blitt detonert.Atombomber
ikke bare om Japan


Testområder hvor atomvåpen har blitt detonert: Hvor atom- eller hydrogenbomber har vært og blir testet.Prøvested for atomvåpen,
bestrålte områder

Uranammunisjon: Bruk og konsekvenser - ødelagte piler: Ulykker med atomvåpen: Hvor atomvåpen gikk tapt. Skadede ubåter og der det er planing, flyr det spon - uansett hvor det er en flytur, krasjer også fly ...Uran ammunisjon:
Bruk og konsekvenser -
Broken Arrow


Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikkerAtomavfall! -
Folding og oppbevaring

atom industri lobby 640Lobbyister i atomindustrien


kommentarer toppen av siden

**

Hendelser i reaktorer eller atomfabrikker: hvor atomkraftverk har brutt sammen. Når folk prøver noe, går noe galt noen ganger...Hendelser i reaktorer og atomanlegg (INES 1 til 7)

De mest kjente ulykkene i atomanlegg er:

 

12.–15. mars 2011 – Fukushima – Japan (INES 7)

26. april 1986 – Tsjernobyl – USSR (INES 7)

28. mars 1979 – Three Mile Island – USA (INES 5)

1977 og 30.–31. desember 1978 – Beloyarsk – USSR (INES 5)

21. januar 1969 - Lucens - Sveits (INES 5)

07.–12. oktober 1957 Sellafield – Storbritannia – The Windscale Fire (INES 5)

29. september 1957 – Mayak – USSR – Kyshtym-ulykken (INES 6)

 

I tillegg til disse fremtredende eksemplene, var og er det utallige mindre hendelser som, hvis de i det hele tatt kom inn i media, raskt forsvant fra overskriftene ...

 

Atomkraftverk plager

Ulykker i atomanlegg 

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kategorie:Atomunf%C3%A4lle

 

Andre atomulykker og hendelser

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Weitere_Atomunf%C3%A4lle_und_St%C3%B6rf%C3%A4lle

*

Wikipedia

Liste over ulykker i atomanlegg

Listen over ulykker i kjernefysiske anlegg navngir ulykker som er basert på den internasjonale vurderingsskalaen for atomhendelser INES (engelsk International Nuclear and Radiological Event Scale) har blitt klassifisert som en ulykke på nivå 4 og høyere ...

*

IAEA

https://www-news.iaea.org/EventList.aspx?pno=0&sc=EventDate&ps=100

Den kvasi-offisielle listen over radioaktive hendelser (The Information Channel on nuclear and radiological events) fra IAEA og dets partnere går bare et år tilbake ...

Hvorfor? Jeg vet ikke.

 

Følgende lenke fører til en liste over hendelser knyttet til utslipp av radioaktivitet. Dataene i denne listen var grunnlaget for å lage "Kart over atomverdenen".

INES og forstyrrelsene i atomanlegg

Jeg har jobbet med dette verdenskartet i årevis, og likevel snubler jeg stadig over - for meg selv - "ny" informasjon som jeg absolutt må innlemme.

Skulle jeg glemme eller overse noe viktig eller ha gjort en annen feil, vennligst del kunnskapen din med meg og påpek det for meg. Jeg kommer til å følge opp hvert spor.

 *

Vi ser etter oppdatert informasjon, hvis du kan hjelpe vennligst send en melding til: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

**


Nasjonale kjernefysiske aktiviteter og ambisjoner - Advarselsskilt - 'Oppmerksomhet, radioaktivitet - Løp så fort og så langt du kan. Radioaktivitet bringer død!Nasjonal atomvirksomhet

Utvinning og prosessering av uranUranutvinning
og behandling


Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikkerAtomforskning, forskningsreaktorer
og atomfabrikker

Kjernekraftverk og reaktorer i planlegging, i drift og ute av driftReaktorer i planlegging (hvit), i drift (gul) og ute av drift (grønn)


Hendelser i reaktorer og atomfabrikker: Der atomkraftverk har ødelagt. Når folk prøver noe, går noe galt noen ganger...Ulykker i reaktorer
og atomfabrikker

Atombomber og overjordiske atomvåpenprøver: Hvor atomvåpen, atom- eller hydrogenbomber har blitt detonert.Atombomber
ikke bare om Japan


Testområder hvor atomvåpen har blitt detonert: Hvor atom- eller hydrogenbomber har vært og blir testet.Prøvested for atomvåpen,
bestrålte områder

Uranammunisjon: Bruk og konsekvenser - ødelagte piler: Ulykker med atomvåpen: Hvor atomvåpen gikk tapt. Skadede ubåter og der det er planing, flyr det spon - uansett hvor det er en flytur, krasjer også fly ...Uran ammunisjon:
Bruk og konsekvenser -
Broken Arrow


Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikkerAtomavfall! -
Folding og oppbevaring

atom industri lobby 640Lobbyister i atomindustrien


kommentarer toppen av siden

**

Oversett med https://www.deepl.com/translator (gratis versjon)

Atombomber og overjordiske atomvåpenprøver: Hvor atomvåpen, atom- eller hydrogenbomber har blitt detonert. Atombomber og atomvåpenprøver over bakken

Der atomvåpen ble detonert.

I følge den offisielle lesningen ble 'bare' to atomvåpen detonert, uranbomben 'Liten gutt'den 06. august 1945 over Hiroshima og plutoniumbomben'Feit mann'den 09. august 1945 over Nagasaki ...

*

'Liten gutt'hadde en eksplosiv kraft på 12,5 kT = 12.500 XNUMX tonn TNT.

'Feit mann'hadde en eksplosiv kraft på 20 kT = 22.000 XNUMX tonn TNT.

Atombombeeksplosjonene drepte totalt rundt 100.000 1945 mennesker øyeblikkelig - nesten utelukkende sivile og slavearbeidere bortført av den japanske hæren. Ved utgangen av 130.000 hadde ytterligere XNUMX XNUMX mennesker dødd av følgeskader. Ganske mange ble lagt til i løpet av de neste årene ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Atombombenabwürfe_auf_Hiroshima_und_Nagasaki

http://www.atomwaffena-z.info/glossar/h/h-texte/artikel/7205992544/hiroshima.html

http://www.atomwaffena-z.info/glossar/n/n-texte/artikel/6ec52d7020/nagasaki.html

*

... totalt sett var imidlertid over 2050 atomvåpenprøver utført, jo mer enn 500 forsøk over bakken er å likestille med Tenning av atombomber.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

I noen av disse testene, både i USA og i Sovjetunionen, ble soldater brukt for å bedre vurdere og vurdere bombenes effekter på mennesker og materiell. Dataene om utviklingen av helseskadene til disse soldatene gjennom årene er nesten enda mer hemmelige enn dataene om teknologien til bombene ...

 *

Eksempel fra 1953:

Operasjon Upshot Knothole

Die Operasjon Upshot Knothole var den niende amerikanske serien med atomvåpenprøver. Det fant sted i 1953 på Nevada testside i stedet for. Totalt ble elleve bomber testet, hvorav sju ble detonert på tårn, tre ble sluppet fra fly og en test involverte et atomartillerigranat.

1000 soldater observerte Harry (Dirty Harry)-eksplosjonen 19. mai 1953 som en del av militærøvelsen Desert Rock V.

3.388 soldater deltok i manøvrer under og etter detonasjonen som en del av militærøvelsen Desert Rock V.

https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Upshot-Knothole

https://www.atomwaffena-z.info/glossar/s/s-texte/artikel/cc64b06820/strahlenwirkung-auf-menschen.html

*

Eksempel fra 1954:

Tozkoye militære treningsområde

Den 14. september 1954 ledet den sovjetiske hæren de 215 km fra Orenburg fjern Tozkoye militære treningsområde gjennomført en manøver med bruk av en atombombe. Klokken 09:53 slapp en Tu-4-bombefly en atombombe med en eksplosiv kraft på 40 kilotonn på området til det militære treningsområdet. Målet med "eksperimentet" var å undersøke stabiliteten til materiale og mennesker i en kamp under forholdene i en atomkrig.

Etter at atombomben ble sluppet og eksplodert, ble soldatene sendt ut av sine beskyttende skyttergraver for å møte eksplosjonen ...

Dødstallet fra denne manøveren er fortsatt ukjent. Selv i dag er antallet sykdommer av noen typer kreft i Orenburg dobbelt så høyt som blant ofrene for Tsjernobyl-reaktorkatastrofen.

 *

Utviklingen av atomvåpen fortsetter. Etter generasjon 1 (uran- og plutoniumbomber) på 1940-tallet, ble generasjon 2 (hydrogenbomber) utviklet på 1950-tallet, generasjon 3 (nøytronbomber) fra 1960 og senere generasjon 4 (nanoteknologibomber) ...

http://www.atomwaffena-z.info/glossar/n/n-texte/artikel/2c762a885f/nuklearwaffen.html

 *

Vi ser etter oppdatert informasjon, hvis du kan hjelpe vennligst send en melding til: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

**


Nasjonale kjernefysiske aktiviteter og ambisjoner - Advarselsskilt - 'Oppmerksomhet, radioaktivitet - Løp så fort og så langt du kan. Radioaktivitet bringer død!Nasjonal atomvirksomhet

Utvinning og prosessering av uranUranutvinning
og behandling


Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikkerAtomforskning, forskningsreaktorer
og atomfabrikker

Kjernekraftverk og reaktorer i planlegging, i drift og ute av driftReaktorer i planlegging (hvit), i drift (gul) og ute av drift (grønn)


Hendelser i reaktorer og atomfabrikker: Der atomkraftverk har ødelagt. Når folk prøver noe, går noe galt noen ganger...Ulykker i reaktorer
og atomfabrikker

Atombomber og overjordiske atomvåpenprøver: Hvor atomvåpen, atom- eller hydrogenbomber har blitt detonert.Atombomber
ikke bare om Japan


Testområder hvor atomvåpen har blitt detonert: Hvor atom- eller hydrogenbomber har vært og blir testet.Prøvested for atomvåpen,
bestrålte områder

Uranammunisjon: Bruk og konsekvenser - ødelagte piler: Ulykker med atomvåpen: Hvor atomvåpen gikk tapt. Skadede ubåter og der det er planing, flyr det spon - uansett hvor det er en flytur, krasjer også fly ...Uran ammunisjon:
Bruk og konsekvenser -
Broken Arrow


Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikkerAtomavfall! -
Folding og oppbevaring

atom industri lobby 640Lobbyister i atomindustrien


kommentarer toppen av siden

**

Testområder hvor atomvåpen har blitt detonert: Hvor atomvåpen, atom- eller hydrogenbomber har vært og blir testet.Atomvåpenprøver – bevisgrunnlag

Den 16. juli 1945 detonerte USA den første atombomben i New Mexico.Trinity"...

Mer enn 2050 atomvåpenprøver har blitt utført over hele verden siden 1945.

De mer enn 500 overjordiske atomvåpentestene var ikke annet enn atombombeeksplosjoner, og minst 15 av de mer enn 1500 underjordiske testene var så voldsomme at overbelastningen rett og slett ble sprengt bort og de ble overjordiske tester.

Sprengkraften til atomvåpenforsøkene på 1950-tallet var stort sett mye høyere enn sprengkraften til de to atombombene fra 1945. USA og Sovjetunionen rystet hverandre høyere og høyere opp gjennom årene, opp til hydrogenbombenes Slott Bravo '1954 og' AN 602 'Den såkalte' tsarbomben '1961. Dette handlet ikke lenger om kilotonn (1000 tonn TNT) eksplosiv kraft, i mellomtiden regnet de mistenkte, merkelige professorene, forskere og politikere i megatonn (1000.000) tonn TNT) eksplosiv kraft.

Detonert 28. februar 1954 'Slottet Bravo'i Bikini Atoll med en eksplosiv kraft på 15 mT (15.000.000 XNUMX XNUMX tonn TNT).

Den 30. oktober 1961 eksploderte AN 602,Tsarbombe'' via Novaya Zemlya med 50 - 58 mT (58.000.000 XNUMX XNUMX tonn TNT).

Den eksplosive kraften på 58 mT tilsvarer omtrent en ball laget av TNT med en diameter på 400 meter ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

http://www.atomwaffena-z.info/wissen/atomtests.html

*

Men vi kan selvfølgelig ikke se bort fra de andre atommaktene heller. Storbritannia, Frankrike, Kina, Israel, India, Pakistan og Nord-Korea pumper enorme mengder skattepenger inn i atomvåpen.

Penger som ingen av dem faktisk har eller kunne brukt mer fornuftig – til beste for befolkningen og for å sikre fremtiden.

Nord-Korea, for eksempel, kunne ikke sulte sin befolkning ...

I Pakistan og India ser situasjonen bare litt bedre ut, og alle de andre landene vil også være bedre rådet til å slutte å redde deres infrastruktur, utdanning og helsevesen ...

Og til og med det 'ikke-atombombelandet' Tyskland kunne bruke mindre på 'død og fortapelse':

I følge ICAN-beregninger vil de totale kostnadene for totalt 135 nye fly inkludert 90 »Eurofighters« over en estimert 30-års bruksperiode med utgifter til vedlikehold, drivstoff etc. komme opp i mer enn 100 milliarder euro. At både USA- og EU-produserte jetfly skal kjøpes til etterfølgeren til «tornadoene» går tilbake til et kompromiss gjort av tidligere forsvarsminister Ursula von der Leyen. Å bestille 35 F-18 jagerfly vil være en velkommen milliardinjeksjon for den kriserammede amerikanske produsenten Boeing ...

21. april 2020 - Bevæpning - atombomber på vei

Oppdatering:

14. mars 2022 - Føderale myndigheter ønsker å kjøpe F-35 stealth-jetfly til de tyske væpnede styrkene

*

Mellom 1945 og 1962 gjennomførte USA alene 210 atmosfæriske atomvåpenprøver – først bare i ørkenen i New Mexico, senere blant annet på Bikini-atollen i Stillehavet.

http://www.scinexx.de/dossier-430-1.html

 

Søk på reaktorpleite.de med søkeordet: Atombombetest

 *

Vi ser etter oppdatert informasjon, hvis du kan hjelpe vennligst send en melding til: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

**


Nasjonale kjernefysiske aktiviteter og ambisjoner - Advarselsskilt - 'Oppmerksomhet, radioaktivitet - Løp så fort og så langt du kan. Radioaktivitet bringer død!Nasjonal atomvirksomhet

Utvinning og prosessering av uranUranutvinning
og behandling


Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikkerAtomforskning, forskningsreaktorer
og atomfabrikker

Kjernekraftverk og reaktorer i planlegging, i drift og ute av driftReaktorer i planlegging (hvit), i drift (gul) og ute av drift (grønn)


Hendelser i reaktorer og atomfabrikker: Der atomkraftverk har ødelagt. Når folk prøver noe, går noe galt noen ganger...Ulykker i reaktorer
og atomfabrikker

Atombomber og overjordiske atomvåpenprøver: Hvor atomvåpen, atom- eller hydrogenbomber har blitt detonert.Atombomber
ikke bare om Japan


Testområder hvor atomvåpen har blitt detonert: Hvor atom- eller hydrogenbomber har vært og blir testet.Prøvested for atomvåpen,
bestrålte områder

Uranammunisjon: Bruk og konsekvenser - ødelagte piler: Ulykker med atomvåpen: Hvor atomvåpen gikk tapt. Skadede ubåter og der det er planing, flyr det spon - uansett hvor det er en flytur, krasjer også fly ...Uran ammunisjon:
Bruk og konsekvenser -
Broken Arrow


Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikkerAtomavfall! -
Folding og oppbevaring

atom industri lobby 640Lobbyister i atomindustrien


kommentarer toppen av siden

**

Uranammunisjon: Ikke bare forurenser jorda - Der 'pansergjennomtrengende' uranammunisjon ble og brukes.Uran ammunisjon

Fra uran til uran ammunisjon

Naturlig uran i den kommersielle formen "gul kake" oppløst fra bergarten består av kun ca. 0,7% spaltbart uran-235 og 99% av ikke-spaltbart uran-238. Anriket uran med et innhold på minst 5 % uran-235 er nødvendig for videre bruk i atomindustrien. Under anrikningen i sentrifuger oppnås 7 tonn materiale anriket til 1 % uran-5 fra 235 tonn "gul kake" og ca. 6 tonn utarmet uran (DU Depleted Uranium) gjenstår. Som et resultat er utarmet uran tilgjengelig i overflod som et avfallsprodukt fra den sivile atomindustrien og må faktisk deponeres som atomavfall til en dyr hastighet.

Imidlertid er uranindustrien veldig kreativ når det kommer til markedsføring av sitt atomavfall. Tidligere ble for eksempel bly brukt som trimvekt i fly og som ballast i skip, siden uranindustrien har presset atomavfall ut på markedet som et verdifullt materiale, har utarmet uran også blitt brukt som vekt.

Effekten av urankuler

Utarmet uran (99,8 % uran-238, 0,2 % uran-235) har en meget høy tetthet på 19,1 g/cm³ og er derfor et ekstremt tungt og hardt metall.Prosjektiler laget av dette materialet har enorm penetreringskraft. Ved penetrering av rustningen skaper friksjonsvarmen temperaturer på 3 - 5000 grader Celsius og en sky av svært giftig, radioaktivt, svært brannfarlig uranstøv som umiddelbart setter alt i brann. Mennesker og materiell brenner opp, drivstoff og ammunisjon blir antent, det som gjenstår er et utbrent vrak og uranstøv.

Uran støv i kroppen

Uranet i denne skyen er i form av nanopartikler som metallgass, denne gassen blir enten vasket inn i grunnvannet av regnet og/eller vinden kan blåse den langt bort eller gjennom alle sprekkene. Ingen levende vesener er trygge fra å inhalere denne gassen eller innta uran-nanopartikler med mat.

Innbyggerne i landsbyene rundt blir sakte men sikkert forgiftet.

Hvis uran kommer inn i kroppen, blir de berørte organene bestrålt fra innsiden; Avhengig av dosen kan det ta dager eller til og med år å dø. Under visse omstendigheter er det endringer i den genetiske sammensetningen og konsekvensene av strålingen vil først være synlige i de neste generasjonene. Med dagens vitenskapelige tilstand kan den sanne årsaken til deformitetene ikke bestemmes med sikkerhet.

Håndtere problemet

Så det er lett for de som er ansvarlige for bruken av uranammunisjon å parere enhver kritisk innvending med samme slagord: «Falske nyheter, ingenting er bevist, det er ingen fare»; og fordi det som ikke kan være, alle oppfordringer om konsekvenser ignoreres og temaet holdes utenfor media og dermed utenfor offentlig diskusjon for all del.

Mediene blir forsiktig innebygd og sunget i dvale med englenes tunger eller utpresset, tvunget og truet, de beste blir ofret.

Historien til DU-ammunisjon

Tester med uranammunisjon ble utført av tyske forskere allerede på 1940-tallet, men på grunn av uranmangel kunne disse prosjektilene ikke produseres i store mengder på den tiden. Ammunisjon herdet med uran har blitt brukt til å bekjempe pansrede kjøretøy siden midten av 1970-tallet.

Uranammunisjon hamstres av de væpnede styrkene i minst 21 land: USA, Russland, Storbritannia, Folkerepublikken Kina, Sverige, Nederland, Hellas, Frankrike, Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Tyrkia, Egypt, De forente arabiske emirater, Kuwait, Israel, Saudi-Arabia, Irak, Pakistan, Thailand, Sør-Korea, Japan ...

Uranammunisjon har blitt brukt i Serbia, Bosnia (1991), Somalia (1993), Kosovo (1995), Afghanistan (2001), Irak (1991, 2003), Tsjetsjenia (1999-2009), Libya og Syria (siden 2014). Under et tre ukers oppdrag i Irak-krigen i 2003 ble mellom 1.000 og 2.000 tonn uran ammunisjon avfyrt av "koalisjonen av de villige" ...

*

Artikkel fra 17. mars 2019:

Dødelig støv - bruk av uranammunisjon og konsekvensene

Uranammunisjon og uranbomber er uten tvil de mest forferdelige våpnene som brukes i kriger i dag fordi de uunngåelig fører menneskeheten ned i avgrunnen. Urankuler og bomber er laget av et avfallsprodukt fra atomindustrien ...

https://www.reaktorpleite.de/69-aktuelles/wichtige-artikel/wichtige-artikel-2019/1238-17-03-2019-toedlicher-staub-uranmunition-einsatz-und-die-folgen.html 

Artikkel fra 16. juni 2017:

Bruker Saudi-Arabia uranammunisjon i Jemen?

Tilfeller av misdannelser hos nyfødte øker

Det er ikke kjent om det saudiarabiske militæret faktisk bruker uran ammunisjon og vil - om i det hele tatt - først bli bestemt etter slutten av krigen ...

https://www.reaktorpleite.de/aktuelles/zeitungsartikel-2017/61-aktuelles/wichtige-artikel/wichtige-artikel-2017/718-16-06-2017-setzt-saudi-arabien-im-jemen-uran-munition-ein.html

-

Artikkel fra 1. desember 2016:

Pentagon bekrefter bruk av uranammunisjon i Syria

Nok en gang stemte USA, som hadde bombet Irak med tonnevis med uranammunisjon, sammen med Israel, Frankrike og Storbritannia mot en FN-resolusjon om uranammunisjon for en måned siden - Tyskland avsto fra å stemme.

Pentagon har bekreftet mistanker om at uranammunisjon også ble brukt i bombing under anti-IS-krigen. Centcom innrømmer imidlertid bare at dette bare skjedde to ganger 18. og 23. november 2015. 5100 30 mm ammunisjon ble brukt av et A-10 Thunderbolt II angrepsfly, som tilsvarer en mengde på 1524 kg utarmet uran ...
https://www.reaktorpleite.de/nukleare-welt/60-aktuelles/wichtige-artikel/wichtige-artikel-2016/666-01-12-2016-pentagon-bestaetigt-einsatz-von-uran-munition-in-syrien.html

 

Det tabubelagte emnet uran ammunisjon - hvorfor er våre medier involvert?

De stille døende etter krigen

Tyske medier debatterte sist farene ved uranammunisjon for syv år siden. Siden den gang har det vært nesten stille – selv om USA og NATO fortsetter å bruke de kontroversielle prosjektilene i kriger. Hvorfor er det slik - dette spørsmålet er Dr. Sabine Schiffer, grunnlegger og leder av Institutt for medieansvar i Erlangen.

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=12168

 

 **

YouTube 

Søkeordsøk: uran ammunisjon docu
https://www.youtube.com/results?search_query=uranmunition+doku

Videoer:

ZDF planet e 2012 - 29:21 - Sardinias dødelige hemmelighet (uran ammunisjon, thorium)

På Sardinia, i Salto di Quirra-regionen, er det det største NATOs militære treningsområde i Europa ...

https://www.youtube.com/watch?v=HdkGxOVopTM&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

 

Deadly Dust av Frieder Wagner - 01:32:12

Dødsstøv-uranammunisjon og konsekvensene 2006

Legen (Prof. Siegwart-Horst Günther) og de bestrålte barna til Basra ...

https://www.youtube.com/watch?v=vXHfburcDEg&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

 

Mer informasjon om uranammunisjon (Depleted Uranium, DU)

IPPNW in Samarbeid med ICBUW Tyskland - International Coalition to Ban Uranium Weapons

IPPNW-rapport - Uranammunisjon (PDF-fil)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Uranmunition

-

http://www.atomwaffena-z.info/glossar/u/u-texte/artikel/736d04e582/uranwaffen.html

-

https://uol.de/physik/forschung/ehemalige/uwa/rad/du

-

http://www.uranmunition.net/

-

http://www.efriz.ch/archiv/093/f-1.html

-

http://www.ag-friedensforschung.de/themen/DU-Geschosse/Welcome.html

-

https://www.nachdenkseiten.de/?tag=uranmunition

-

https://www.woz.ch/-a85e

-

http://www.scienzz.de/magazin/art12195.html

-

https://www.freitag.de/autoren/exnihilo/uranmunition-stiller-todesengel

-

https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/18309044

 

**

Broken Arrows - Atomvåpenulykker: Hvor kjernefysiske våpen ble tapt. Skadde ubåter og der det er planing, flyr det flis - uansett hvor det er en flytur, krasjer også fly ... Broken Arrow - Ulykker med atomvåpen

Hvor atomvåpen gikk tapt overalt.

Kræsjte fly og tapte atombomber ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernwaffe#Unf.C3.A4lle_mit_Kernwaffen

 

B-52 krasjet nær Palomares 17. januar 1966

http://www.spektrum.de/news/når-det-regnet-atombomber /1393804

 

B-52 styrtet nær Thule Air Base 21. januar 1968

https://de.wikipedia.org/wiki/Absturz_einer_B-52_nahe_der_Thule_Air_Base_1968

 

Terminologi for amerikanske militære nukleære hendelser

Broken Arrow - Nucflash etc.

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_military_nuclear_incident_terminology #Brukket pil

 

**

Skadede atomubåterSkadede atomubåter

Hvor de sunkne atomubåtene er ... 

det er også mye radioaktivt materiale i fremdriftsreaktorene, atombevæpnede torpedoer og missiler bevæpnet med atomstridshoder.

https://de.wikipedia.org/wiki/Atomubåt # Sunken_Boats

 

K-129

var en sovjetisk ubåt av Project 629 (golfklasse). Det var en dieselelektrisk drevet missilubåt. Etter å ha sunket i 1968, ble den delvis løftet av den amerikanske marinen i Azorian Project i 1974.

https://de.wikipedia.org/wiki/K-129

 

USS Scorpion (SSN-589)

Die Skorpionen sank 22. mai 1968 ca. 400 km sørvest for Azorene med 740 besetningsmedlemmer om bord til en dybde på ca. 99 meter.

https://de.wikipedia.org/wiki/USS_Scorpion_(SSN-589)

 

K-219

var en atomubåt av den sovjetiske marinen og sank 6. oktober 1986. In sank tidlig om morgenen K-219 med 14 atomraketter og to reaktorer på ca. 5.550 meters dyp.

https://de.wikipedia.org/wiki/K-219

 

http://www.atomwaffena-z.info/geschichte/atomwaffenunfaelle/unfallbeispiele.html

 

http://spb.org.ru/bellona/ehome / russland / nfl / nfl8.htm # O0

 

 *

Vi ser etter oppdatert informasjon, hvis du kan hjelpe vennligst send en melding til: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

**


Nasjonale kjernefysiske aktiviteter og ambisjoner - Advarselsskilt - 'Oppmerksomhet, radioaktivitet - Løp så fort og så langt du kan. Radioaktivitet bringer død!Nasjonal atomvirksomhet

Utvinning og prosessering av uranUranutvinning
og behandling


Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikkerAtomforskning, forskningsreaktorer
og atomfabrikker

Kjernekraftverk og reaktorer i planlegging, i drift og ute av driftReaktorer i planlegging (hvit), i drift (gul) og ute av drift (grønn)


Hendelser i reaktorer og atomfabrikker: Der atomkraftverk har ødelagt. Når folk prøver noe, går noe galt noen ganger...Ulykker i reaktorer
og atomfabrikker

Atombomber og overjordiske atomvåpenprøver: Hvor atomvåpen, atom- eller hydrogenbomber har blitt detonert.Atombomber
ikke bare om Japan


Testområder hvor atomvåpen har blitt detonert: Hvor atom- eller hydrogenbomber har vært og blir testet.Prøvested for atomvåpen,
bestrålte områder

Uranammunisjon: Bruk og konsekvenser - ødelagte piler: Ulykker med atomvåpen: Hvor atomvåpen gikk tapt. Skadede ubåter og der det er planing, flyr det spon - uansett hvor det er en flytur, krasjer også fly ...Uran ammunisjon:
Bruk og konsekvenser -
Broken Arrow


Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikkerAtomavfall! -
Folding og oppbevaring

atom industri lobby 640Lobbyister i atomindustrien


kommentarer toppen av siden

**

Atomavfall! Folding og oppbevaringAtomavfall! Folding og oppbevaring

Alt radioaktivt forurenset materiale, arbeidsutstyr, containere, verneklær, verktøy og maskiner, helt opp til ruinene av hele bygningsdeler, skal pakkes og oppbevares trygt. Denne trygge lagringen av radioaktivt avfall må i noen tilfeller garanteres i tusenvis av år.

De uansvarlige 'ansvarlige personene' liker å gjøre ting litt enklere og billigere for seg selv. I 50 år ble radioaktivt avfall enkelt og billig dumpet i havet. Denne prosedyren ble bare forbudt av 'International Maritime Organization' (IMO) i 1994, dessverre bare for faste stoffer.

84.688 1994 TBq var den radioaktive forurensningen av de faste stoffene, for det meste pakket i betong- eller metallfat, som ble dumpet i havet frem til XNUMX.

Av hvem og hvor, hvor mye atomavfall ble dumpet i havet?

Atomavfall senket i havet - (PDF 4,3 MB) IAEA-TECDOC-1105 fra 1999

*

1 Terabecquerel = 1000 milliarder Becquerel (1000.000.000.000 Bq)

1 Becquerel = 1 kjernefysisk desintegrasjon per sekund.

EUs grenseverdi for drikkevann er 10 Becquerel per liter.

*

Tidligere ble dumpeområdene jevnlig undersøkt og havbunn, vann og fisk kontrollert for radioaktivitet. Faktisk fant forskere radionuklider som indikerer at fat har lekket. Det er funnet spor av plutonium i fisk. Men så stoppet myndighetene rett og slett undersøkelser i nærheten av de såkalte dumpeplassene. I dag har de mer enn 100.000 XNUMX tonnene med radioaktivt avfall som ligger på havbunnen vest for Europa for lengst blitt fortrengt og glemt ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Altlasten_in_den_Meeren

https://de.wikipedia.org/wiki/Hurd's_Deep

 

Forbudet mot dumping gjelder kun for forurensede faste stoffer, ikke for radioaktive væsker som de i Sellafield, La Haque og alle andre uranfabrikker over hele verden! Både i Sellafield og La Hague slippes store mengder giftig avløpsvann ut i havet hver dag ved hjelp av lange rør under vannoverflaten ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufarbeitungsanlage_La_Hague

 

Søk på reaktorpleite.de med søkeordet: atomavfall

 

**

Vær oppmerksom på atomavfallHva skal man gjøre med atomavfallet?

Jakten på og byggingen av "trygge depoter", dette blir mer og mer tydelig, er bare en annen vakker og kostbar historie om atomlobbyen; en utopi, fordi trygge depoter for evigheten ikke eksisterer og vil heller ikke eksistere i fremtiden.

Giftig radioaktivt avfall slippes ikke inn i "verdens ende" Taiga eller dumpet inn i en forekomst dypt nede i fjellet, hvor den kan reagere «ute av syne, ute av sinn», i tusenvis av år, uobservert ...

http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Atomm%C3%BCll_-_Zwischen-_und_Endlagerung

https://de.wikipedia.org/wiki/Radioaktiver_Abfall

 *

Atomavfall i saltgruven i Asse IIAces II: Irradiated Legacy

Atomavfall, et prøvelager og returplanen

I tusenvis av år skulle atomavfallet i Asse II-gruven være trygt. Men realiteten er en annen: Siden den siste tønnen med lavt og middels radioaktivt atomavfall ble dumpet, har mer og mer vann kommet inn i saltkuppelen. Nå må det utstrålende avfallet gjenvinnes, ellers er det fare for forurensning.

Fra 1967 til 1978 ble godt 120.000 XNUMX fat med lavt og middels radioaktivt atomavfall lagret i den tidligere saltgruven i Asse II - noen pent oppsatt, men de fleste av dem ble ganske enkelt dumpet. Selv om vann sivet inn noen steder på den tiden, var prøvelageret delvis fylt ut, og det var også planlagt oversvømmelse med saltlake ...

https://www.scinexx.de/dossier/asse-ii-verstrahltes-erbe/

Asse min:

http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Asse

Konrad skaft:

http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Schacht_Konrad

*

Sluttlagring av atomavfall kan kun bety mellomlagring.

Dette materialet skal være lett tilgjengelig, lagret i håndterbare små enheter og under konstant observasjon av vitenskap, forskning og publikum bak tykke vegger, så trygt som mulig. Det er dyrt, men uunngåelig og ganske gjennomførbart.

Det er ingen "ende", som ordet "depot" antyder, når det kommer til "atom og radioaktivitet" ...

 

Søk på reaktorpleite.de med søkeordet: atomavfall

 *

Vi ser etter oppdatert informasjon, hvis du kan hjelpe vennligst send en melding til: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

**


Nasjonale kjernefysiske aktiviteter og ambisjoner - Advarselsskilt - 'Oppmerksomhet, radioaktivitet - Løp så fort og så langt du kan. Radioaktivitet bringer død!Nasjonal atomvirksomhet

Utvinning og prosessering av uranUranutvinning
og behandling


Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikkerAtomforskning, forskningsreaktorer
og atomfabrikker

Kjernekraftverk og reaktorer i planlegging, i drift og ute av driftReaktorer i planlegging (hvit), i drift (gul) og ute av drift (grønn)


Hendelser i reaktorer og atomfabrikker: Der atomkraftverk har ødelagt. Når folk prøver noe, går noe galt noen ganger...Ulykker i reaktorer
og atomfabrikker

Atombomber og overjordiske atomvåpenprøver: Hvor atomvåpen, atom- eller hydrogenbomber har blitt detonert.Atombomber
ikke bare om Japan


Testområder hvor atomvåpen har blitt detonert: Hvor atom- eller hydrogenbomber har vært og blir testet.Prøvested for atomvåpen,
bestrålte områder

Uranammunisjon: Bruk og konsekvenser - ødelagte piler: Ulykker med atomvåpen: Hvor atomvåpen gikk tapt. Skadede ubåter og der det er planing, flyr det spon - uansett hvor det er en flytur, krasjer også fly ...Uran ammunisjon:
Bruk og konsekvenser -
Broken Arrow


Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikkerAtomavfall! -
Folding og oppbevaring

atom industri lobby 640Lobbyister i atomindustrien


kommentarer toppen av siden

**

Kjernekraftindustrien lobbyisterLobbyister i atomindustrien

en informasjonskrig, eller med andre ord en krig mot fri flyt av informasjon, er i full gang. Alle de ni atomvåpenstatene og mange andre undertrykkende stater står solid sammen og kjemper side om side mot pressefriheten og for å holde relevant informasjon under MIKs kontroll.

Informasjonskontroll og Wikipedia

Foreningen av tysk atomlobby, kjent som siden 1959 Tysk atomforum V., fikk nytt navn i 2019 og heter nå Atomteknologi Tyskland e. V.! Dette nedlatende språket til atomlobby var på tysk Wikipedia startet for noen år siden og er nå nesten fullstendig implementert. Dårlige ord som atombombe kan ikke lenger finnes. Lyder på tysk Atomvåpen desidert bedre, litt som peanøtter og/eller. ertepistol. Det også atomkraftverk det er på tysk Wikipedia ikke mer, fører nå omveien til atomkraftverk.
Dessverre, mer og mer artikkelinnhold på tysk Wikipedia "revidert" og fakta som indikerte for eksempel problemer i forskningsanlegg og / eller i driften av atomreaktorer er ganske enkelt ikke lenger å finne ...

 

Om emnet 'språk' leste jeg en interessant artikkel i 'World Nuclear News':

Pass på ditt (kjernefysiske) språk

Synspunkt: Vær oppmerksom på ditt (kjernefysiske) språk

Atomindustrien kan ikke anta at ordene og uttrykkene den vanligvis forstår som vitenskapelige eller tekniske termer har en positiv konnotasjon for publikum, skriver Neil Alexander, hovedkonsulent ved Bucephalus Consulting.

"Vi har alle hørt at et bilde sier mer enn tusen ord. Det burde ikke komme som noen overraskelse, for tankene våre har alltid vært fokusert på å håndtere bilder, med ansiktet til vår mor, omrisset av en løve på savannen, vei til vår hule til bærbusken. Bilder har alltid vært avgjørende for vår overlevelse og er uunngåelig kraftige.

Mindre verdsatt er ordenes kraft til å skape mentale bilder og hvordan dette påvirker oppfatningen av kjernekraft. Kraften til ord burde heller ikke komme som en overraskelse, ettersom språket ble utviklet slik at vi kunne beskrive ting for hverandre når det ikke var noe bilde, og deretter utviklet seg til å beskrive ting som følelser eller komplekse prinsipper ved å lage virtuelle bilder.

Lingvister snakker om ord med to betydninger, denotativ og konnotativ. Ordbokdefinisjonen er denotativ og bildet som skaper ordet konnotativt. Forskere og ingeniører blir lært opp til å skrive denotativt og formidle informasjon, mens poeter og journalister ofte jobber med konnotasjoner og maler bilder for sinnet. Selv om denotative betydninger kan være korrekte, er det bildene som har autoritet. De kan gjøre ordene enda kraftigere enn sverd.

Og her ligger en av utfordringene atomindustrien står overfor, uheldige bilder ...

Oversett med https://www.deepl.com/translator (gratis versjon)

*

swell

Atomkraftverk:

«Atomlobbyen består av organisasjoner, selskaper og personer fra politikk, næringsliv, forskning og media som av politiske og økonomiske grunner og/eller ofte også ut fra personlig overbevisning støtter og fremmer bruken av atomenergi ... "
http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Die_Atomlobby

 

Lobbykontroll:

Fremveksten av avtalen mellom energiselskaper og den føderale regjeringen om å forlenge levetiden til atomkraftverk er et godt eksempel på dypt udemokratisk politikk ...
https://www.lobbycontrol.de/2010/09/der-atomdeal-eine-kleine-chronologie-undemokratischer-politik/

 

Wikipedia: 

Lobbyvirksomhet er et begrep hentet fra engelsk (lobbying) for en form for representasjon av interesser i politikk og samfunn, der interessegrupper ("lobbyer") prøver å påvirke den utøvende, lovgivende og andre offisielle organer hovedsakelig ved å dyrke personlige forbindelser .

https://de.wikipedia.org/wiki/Lobbyismus

 

Atomindustrien er finansiert av finansielt sterke organisasjoner:

IAEA

Den internasjonale atomenergiorganisasjonen

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA, engelsk: IAEA) ble grunnlagt 29. juli 1957. Mandatet og målet for denne organisasjonen er å "øke atomenergiens bidrag til fred, helse og velstand i verden". Dette målet er beskrevet i detalj i IAEA-vedtektene og har ikke blitt endret siden det ble grunnlagt.

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Internationale_Atomenergie-Organisation_(IAEO)

 

Euratom

European Atomic Energy Community

Mål for EURATOM

EURATOM (også kjent som Eurotom) er et europeisk fellesskap som ble grunnlagt i 1957 som et resultat av FN-konferansen i Genève i 1955.

EURATOM er basert på «Traktaten om etablering av det europeiske atomenergifellesskapet (EAEC-traktaten)», som regulerer europeisk samarbeid med sikte på å fremme utviklingen av atomenergi og skape «kjerneindustrier».

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/EURATOM

 

WANO

World Association of Nuclear Operators

Grunnlag og mål

WANO er ​​en interessegruppe for operatørene av atomkraftverkene, som ble grunnlagt etter Tsjernobyl-katastrofen. Det bør forhindre at en slik katastrofe noen gang skjer igjen. Den offisielle etableringen fant sted 15. mai 1989.

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/World_Association_of_Nuclear_Operators_(WANO)

 

utlending

Verdens kjerneforening

Lobbyorganisasjon av atomindustrien

World Nuclear Association (WNA), med hovedkontor i London, er den viktigste internasjonale lobbyorganisasjonen for atomenergi ved siden av IAEA. Det ble grunnlagt i 1975 under navnet Uranium Institute som et markedsforum for uran. I 2001 fikk det sitt nåværende navn og satte seg et utvidet mål om å fremme atomenergi og støtte atomindustrien. WNA gir også råd til blant annet IAEA.

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/World_Nuclear_Association_(WNA)

 

Her har jeg kun listet opp de 4 store internasjonale lobbyorganisasjonene, men verdenskartet inneholder også nasjonale organisasjoner, foreninger og pro-atom borgerinitiativer. Disse foreningene og innbyggerinitiativene er ofte nært knyttet til hverandre gjennom viktige medlemmer.

Innavl à la atomindustri, så å si ...

 

Følgende artikkel ble publisert på stromseite.de 17.09.2011. september XNUMX:

Tysk atomlobby møtte sympati i London

"Vi vil ikke stoppe før oppdraget vårt er fullført, og vi har brakt de mange fordelene med atomenergi til menneskeheten," sa Gerald Grandey, æresformann i organisasjonen. World Nuclear Association (WNA) til sine rundt 700 kolleger som hadde reist fra podiet ...

I Fukushima eksploderte reaktorblokk 12.03.2011 1. mars 14.03, 3. mars. Blokk 15.03 og 2. mars Blokk XNUMX gikk også i lufta.

 

MiK

Militærindustrielt kompleks

Sitat fra Wikipedia:

"Alle som snakker om "atomindustriens lobbyister" kan ikke se bort fra temaet "MiK". Begrepet "(MiK) militærindustrielt kompleks" brukes i samfunnskritiske analyser for å beskrive det nære samarbeidet og de gjensidige relasjonene mellom politikere. og representanter for militæret så vel som representanter for forsvarsindustrien ... "
https://de.wikipedia.org/wiki/Militärisch-industrieller_Komplex

Dette sitatet fra Wikipedia er ikke lenger aktuell. I mellomtiden har sensorene til MIK-renholdspersonalet slettet første setning uten erstatning.

 

Mer om emnet i reaktorpleite.de:
http://www.reaktorpleite.de/nukleare-welt/die-uranstory.html#nutzung-uran

 

 *

Åpnes i nytt vindu! - YouTube-kanal "Reaktorpleite" spilleliste - radioaktivitet over hele verden ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Spilleliste - radioaktivitet over hele verden ...

Denne spillelisten inneholder mer enn 150 videoer om følgende emner: atom-, sol- og vindenergi, atomvåpen, våpen og militærindustrielt kompleks (MiK), klima, natur og miljøvern ...

**

Vi ser etter oppdatert informasjon, hvis du kan hjelpe vennligst send en melding til: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

***


Nasjonale kjernefysiske aktiviteter - Advarselsskilt 'Oppmerksomhet radioaktivitet' eller 'Røm så fort og så langt du kan' Radioaktivitet dreper deg!

Utvinning og prosessering av uran

Atomforskning, forskningsreaktorer og atomfabrikker

Kjernekraftverk og reaktorer i planlegging, i drift og ute av drift

Hendelser i reaktorer og atomfabrikker: når folk prøver noe, går noe galt noen ganger ...

Atombomber og overjordiske atomvåpenprøver: Hvor atomvåpen, atom- eller hydrogenbomber har blitt detonert.

Testområder: hvor atom- eller hydrogenbomber har vært og blir testet.

Uranammunisjon: bruk og konsekvenser - knuste piler: ulykker med atomvåpen - hvor atomvåpen gikk tapt. Ødelagt atomubåter og styrtet fly med atombomber om bord ...

Atomavfall! Folding og oppbevaring

MiK og atomindustriens lobbyister


kommentarer

toppen av siden


Anmerkungen:

Da lammelsen i Fukushima sakte oppløste seg sommeren 2011, begynte jeg å undersøke og lage siden 'INES og ulykker i atomanlegg' begynte. Dataene som denne nesten uendelige blyørkenen er basert på, inkorporerte jeg deretter i dette vakre, fargerike kartet for lettere fordøyelse og ved hjelp av Google Maps.

Heldigvis hadde jeg på det tidspunktet ingen anelse om hvor mye arbeid jeg ville gjøre for å lage dette kartet. Men jo lenger og oftere jeg jobber med det, jo klarere blir det for meg.

Resultatet ble et verdenskart over «galopperende tull», flere og flere bestrålede steder og landskap som «mennesker» faktisk bare kan holde seg unna. Dessverre vil dette verdenskartet forbli ufullstendig for alltid, fordi jeg må fortsette å legge til nye oppføringer fra 'Kilder til radioaktiv stråling'.

Med titalls milliarder euro, pund, dollar, rubler, renminbi og yen, etc., som det har kostet å bygge denne galskapen rundt om i verden og den uunngåelige utgangen vil koste, ville menneskeheten ha:

Beseire sult over hele verden, ta imot alle flyktninger i palasser og det jeg ikke vet kan gjøre er fornuftig!

I stedet brukte vi pengene til å forurense denne planeten ...

 


For arbeid med 'THTR nyhetsbrev','reactorpleite.de"Og"Kart over atomverdenen' du trenger oppdatert informasjon, energiske, friske kampfeller under 100 (;-) og donasjoner. Hvis du kan hjelpe, vennligst send en melding til: info@ Reaktorpleite.de

Appel om donasjoner

- THTR-Rundbrief er utgitt av 'BI Environmental Protection Hamm' og er finansiert av donasjoner.

– THTR-Rundbrief har i mellomtiden blitt et mye bemerket informasjonsmedium. Det er imidlertid løpende kostnader på grunn av utvidelse av nettsiden og utskrift av tilleggsinformasjonsark.

- THTR-Rundbrief undersøker og rapporterer i detalj. For at vi skal klare det er vi avhengige av donasjoner. Vi er glade for hver donasjon!

Donasjoner konto: BI miljøvern Hamm

Tiltenkt bruk: THTR nyhetsbrev

IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79

BIC: WELADED1HAM

 


***