avisartikkel

2016

***


  2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

***

31. desember 2016 - E.On opprettholder søksmål mot drivstoffelementavgift

*

Toshiba kvittet seg med kjøpet av et amerikansk atomselskap -
Japansk teknologikonsern undersøker kapitaløkning

28. desember 2016 - Toshiba-aksjen stuper

*

Atomforskning ved KIT Karlsruhe: Uoppdaget vei til uran-233 som er i stand til atomvåpen

21. desember 2016 - Thorium: halve sannheten er den største løgnen!

*

Atomkraft blir dyrere for motstandere av atomkraft!

18. desember 2016 – Høyere regionale domstol avviser anke – Uvanlig høy dom for anti-kjernefysisk kjedeaksjon

Sommeren 2012 blokkerte en kjedeaksjon og en klatreaksjon jernbanelinjen mellom Münster (Westfalen) og urananrikningsanlegget i Gronau. OLG Hamm har nå bekreftet de uvanlig høye straffene på 90 og 110 dagspriser fra Münster Regional Court for kjedeaksjonen.

Mens saksgangen på grunn av klatreaksjonen ble avbrutt etter kort tid, ble de to personene som var lenket den gang dømt for å «forstyrre offentlig drift» for Steinfurt tingrett og i anke for Münster tingrett. Anken over dommen i desember 2015 er nå avvist av Hamm Higher Regional Court. Avgjørelsen fra den regionale domstolen, ifølge hvilken de to lenkede personene ble dømt til 90 og 110 dagspriser på 15 euro hver, det vil si henholdsvis 1350 euro og 1650 euro, er nå endelig.

mer ...

*

Energiavgift gjelder ikke lenger for operatører av kjernekraftverk!

16. desember 2016 - Gaver til operatører av kjernekraftverk - ingen energiavgift!

*

Kjernefysisk utfasing

12. desember 2016 - Hvorfor forfatningsdomstolens avgjørelse bare er begynnelsen

*

Juridisk strid om utfasing av atomkraft

10. desember 2016 - Antikjernefysisk organisasjon anklager selskaper for juks

*

Frykt for atomulykke

05. desember 2016 - Aachen-borgere oppretter sitt eget nettverk for måling av radioaktivitet

*

Uran ammunisjon bestråler Syria

01. desember 2016 - Pentagon bekrefter bruk av uranammunisjon i Syria

 

***


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

***

29. november 2016 - Atomforskning med thorium, dansk regjering flørter plutselig med atomkraft

*

Atomlobby - Sveits

25. november 2016 - Øko-millioner for kjernefysisk PR-byrå før dommer

*

25. november 2016 - Atomkraft: Gamle reaktorer varmes opp

*

21. november 2016 - Robert Habeck vil forby "trygg innkapsling" av atomkraftverk

*

19. november 2016 holdt BUND NRW og Nature and Environmental Protection Academy NRW seminaret «Pebble bed reactors, thorium and transmutation: the last straws of the atomic lobby», som ble godt besøkt av 35 deltakere. I denne sammenheng holdt Horst Blume et foredrag om motstanden mot THTR i Tyskland og Sør-Afrika, som vi dokumenterer her:

19. november 2016 - Pebble bed-reaktorer, thorium og transmutasjon: De siste stråene til atomlobbyen

Motstand mot THTR i Tyskland og Sør-Afrika

BI Hamm er nå over 40 år og historien er rik på opplevelser og arrangementer. Så spørsmålet dukket opp om hvilke erfaringer jeg legger vekt på i dag og hvilke jeg neglisjerer.

I mitt foredrag vil jeg fremheve noen lokale særegenheter, men også vise hvordan vi har jobbet med internasjonale spørsmål, spesielt Sør-Afrika, de siste 15 årene.

Byggingen av THTR begynte i 1971, da mange av grunnleggerne var for unge til å være interessert i emnet. Det var først i 1975 at noen av oss hørte på da vi hørte fra bøndene som gjorde motstand mot et planlagt atomkraftverk i Wyhl uten vold. På den tiden var jeg medlem av DFG/VK og vi tok for oss temaet atomvåpen og organiserte oss i en egen arbeidsgruppe for å forberede grunnlaget for et innbyggerinitiativ mot atomkraftverk ...

*

16. november 2016 – Vietnam kansellerer byggeplanene

*

12. november 2016 – Japan gjør India til et atomland

*

Premiere: 1. melding fra Vatikanets radio

09. november 2016 – Filippinene: Biskop berømmer Dutertes atomforbud

*

Uten et atomkraftverk ville det ikke vært noen atombombe

06. november 2016 - Etter Fukushima: Atompolitikk i Japan

*

Debatt om exit og repository

04. november 2016 - Atomkraft: EU bremser slutten

 

***


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

***

Utgang, depot, Akw-operatør, hvem får hva og hvor mye til Halloween

31. oktober 2016 – Politikerne mangler mot

*

Japan - Tepco konkurs

25. oktober 2016 - Kostnadene for Fukushima-nedsmeltingen øker dramatisk

*

22. oktober 2016 - Gundremmingen atomkraftverk skal demonteres innen 2040

*

Felles uttalelse innenfor rammen av foreningens høring om implementering av anbefalingene fra «Kommisjonen for å gjennomgå finansieringen av atomutfasningen» (KFK)

20. oktober 2016 - Felles uttalelse fra '.aussendung' og 'Umweltinstitut München ev' om milliardavtalen

1. Generelle merknader

Prinsippet om at forurenser betaler er et av de tre grunnleggende prinsippene i miljøretten i Tyskland og Europa. Den slår fast at kostnadene for å forebygge og eliminere miljøskader forårsaket av økonomisk virksomhet skal belastes forurenseren. Målet med dette prinsippet er å hindre at individuelle samfunnsaktører oppnår økonomiske fordeler ved å overføre kostnadene og risikoene som følger av deres virksomhet over på samfunnet. Implementeringen av dette prinsippet skal også sikre at økonomiske sektorer hvis økonomiske kostnader overstiger de økonomiske fordelene som skal oppnås, ikke kan gå foran andre løsninger som er bedre i et samfunnsperspektiv.

mer ...

*

Evolusjonær kraftreaktor EPR

16. oktober 2016 – Hinkley Point må bygges – av militære årsaker

*

Gjør prinsippet om at forurenser betaler obligatorisk for atomkraftoperatører gjennom ansvar!

15. oktober 2016 - atomstopp: Begjæring om atomansvar startet i dag!

*

Aksjonsallianse Münsterland mot atomanlegg
Federal Association of Citizens' Initiatives Environmental Protection (BBU)

13. oktober 2016 - Antikjernefysiske motstandere skuffet over grønt valgprogram:

- ingen konkrete uttalelser om dekommisjonering av urananrikning Gronau
- ingen konkrete uttalelser om lagring av uranavfall i Gronau
– Ingen konkrete uttalelser om Ahaus atomavfallsmellomlager
– Ingen konkrete uttalelser om stopp av atomtransport i NRW

Antikjernekraftinitiativene i Münsterland samt Federal Association of Citizens' Initiatives Environmental Protection (BBU) er skuffet over utkastet til valgprogrammet til NRW Greens. Det er riktignok en generell oppfordring om tilbaketrekning fra urananrikning i Gronau, men det er ingen konkrete uttalelser om hvordan og når dette skal oppnås. Verken den enstemmige avslutningen av statens miljøministre fra juni eller tilbudet om samtaler fra den føderale miljøministeren Hendricks (SPD) i juli er nevnt. En planlagt nedstengningsdato mangler også, og det er ikke et ord i utkastet til valgprogrammet for den planlagte åpningen av den nye uranavfallshallen i Gronau i 2017 - et nytt stort lagringsanlegg for atomavfall for Nordrhein-Westfalen hvis lagring er ikke begrenset i tid...

*

IAEA – Det internasjonale atomenergibyrået:

11. oktober 2016 - Cyber ​​​​angrep forstyrret driften av et atomkraftverk

*

02. oktober 2016 - Den nye drømmen om "gjenfødelse av kjernekraft

 

***


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

***

Fukushima: sikkerhet satt på vent ...

29. september 2016 - Retten avviser subsidiekrav mot Hinkley Point C NPP

*

Dumpet, senket og igangsatt

21. september 2016 – Atomavfall utenfor Europas kyster

*

EDF kan bygge Hinkley Point atomkraftverk og investere 8 milliarder i Kina

15. september 2016 - Første nye atomkraftverk i EU godkjent siden Fukushima

*

Sammen med Russland

10. september 2016 - Iran starter byggingen av to atomreaktorer i Bushehr

*

Nord-Koreas femte atomprøvesprengning

09. september 2016 - Nok en atomvåpentest i Nord-Korea

*

08. september 2016 - Nok en hendelse ved atomkraftverket Temelin

*

08. september 2016 - Tihange atomkraftverk: Reaktor av nettet igjen

*

05. september 2016 - Ny studie halvveis i utfasing av atomkraft:

*

01. september 2016 - Kjernekraft i Europa: Avgjørende dager

 

***


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

***

Ingenting å sverge til ingeniøren, for dyrt eller til og med for monstrøst ...

26. august 2016 - Hurtigoppdretterreaktor i Russland går nå for full kraft

*

Atomkraft i Ukraina

23. august 2016 - Uran fra Vesten

*

11. august 2016 - Strid om atomkraftverk nær grensen

*

06. august 2016 - Hiroshima, Nagasaki og Fukushima

 

***


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

***

30. juli 2016 – Strålende hav

*

25. juli 2016 – ARD-dokumentar avliver myten om billig atomkraft

*

Vi betaler det! "Langsiktig ansvar" for demontering av kjernekraftverk

25. juli 2016 - smutthull for atomselskaper stengt

*

20. juli 2016 - Atomkraftverket Fessenheim: atomtilsynet stenger reaktoren

*

14. juli 2016 - Atomavfallsdeponiet i Bure nærmer seg

*

Utvikling av atomenergi over hele verden

14. juli 2016 - "Det er Kina og resten av verden"

*

08. juli 2016 - Falske kontroller ved atomkraftverket i Phillipsburg: Statsadvokatens kontor etterforsker nå

*

06. juli 2016 - Atomkraftrisiko: når vil neste kjernekraftverk sprenges?

*

05. juli 2016 - BUNDs avvikende mening om rapporten fra depotsøkeutvalget publisert

*

03. juli 2016 - Betydelig nedgang i utvidelsen av fornybar energi er nært forestående

 

***


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

***

Offentlighetsprinsippet - eller hva?

30. juni 2016 - Kjernekraftverk Leibstadt trenger ikke å publisere måledata for avtrekksluft

*

Israels atomreaktor i Dimona ...

27. juni 2016 - En åpen hemmelighet forfaller i ørkenen

*

Trygghet og/eller lønnsomhet? Begge er illusjoner!

23. juni 2016 - Eksperter avgir en ødeleggende dom over atomkraftverkene Fessenheim og Beznau

*

Emne: Jada, kundene betaler for alt!

17. juni 2016 - Kjernekraft i Frankrike: 28 millioner EDF-kunder må betale tilbake

*

THTR-hendelse 1986 - Fortidens løgner forgifter fremtiden

16. juni 2016 - THTR: Spørsmål ser ut til å forbli ubesvarte

*

Avhengigheter

16. juni 2016 - Atomkraftverkprosjektet kansellert: Bulgaria må betale 550 millioner til Russland

*

Atomkraftverk i Belgia

14. juni 2016 - 80 kommuner sender inn begjæring om Tihange

*

07. juni 2016 – Bikini-atollen: Øya er fortsatt forurenset og øde

*

Nyheter om THTR-hendelsen - 30 år senere

04. juni 2016 - Atomkraftverksulykke skjedde som planlagt?

 

***


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

***

Atomkraft i Afrika

26. mai 2016 - Race for kjernekraftverksbyggerne

*

Atomkraft i Sør-Amerika - Russland vil bygge atomkraftverk i Bolivia

26. mai 2016 - Atomkraft og det gode liv

*

Atomkraft i Afrika

24. mai 2016 – Kina planlegger å bygge atomkraftverk i Sudan

*

Pressemelding fra innbyggerinitiativet for miljøvern i Hamm

Selv etter 30 år:
18. mai 2016 - Nyheter om THTR-hendelsen

4 år etter Tsjernobyl og hendelsen i thorium høytemperaturreaktoren (THTR) Hamm-Uentrop, som ble kjent noen dager senere 1986. mai XNUMX, bekrefter et bidrag på Wikipedias diskusjonsside om THTR motstandernes verste frykt. av atomkraftverk.

Hva skjedde?

Først nå oppdaget vi Dr. Hermann Schollmeyer fra 1. mars 2015. Schollmeyer var spesialist idriftsettelsessjef hos BBC AG Mannheim, ansvarlig for avstengningsstengene produsert av dette selskapet, samt for de fem dampturbinene inkludert måle- og kontrollteknologien for THTR i Hamm .

I THTR, 4. mai 1986, blokkerte Kugelbruch nok en gang reaktordriften. Hva som skjedde videre er beskrevet av Schollmeyer på Wikipedia i avsnitt 34, kontrollstenger / absorberstenger:

"Det unødvendige utblåsningen av den ødelagte ballen, filteret var allerede bestilt (!), Inn i 'Tschernobil-skyen' var en avgjørelse tatt av den daværende sjefsoperatøren, Dr. Daoud, som han utførte mot enhver advarsel og forsøkte å skjule på grunn av mangel på spesialistkunnskap. "...

*

13. mai 2016 - En kostbar atomavtale

*

11. mai 2016 - Mangler ved Akw-leveranser?

 

***


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

***

Astronomer finner opprinnelsen til en kosmisk nøytrino for første gang

29. april 2016 - Mysteriet med kosmisk "spøkelsespartikkel" løst?

*

Tsjernobyl, Fukushima og etterdønningene

26. april 2016 - Atomulykker forårsaker mutasjoner hos dyr

*

26. april 2016 - 30 år etter Tsjernobyl og 5 år etter Fukushima

Kommentar fra Werner Neubauer

Etter Tsjernobyl hadde man inntrykk av at noe faktisk ville endre seg. I dag, 30 år senere, vet vi...

Alt har forandret seg!

Sovjetunionen har sagt farvel, ikke bare fra finansieringen av Tsjernobyl-oppfølgingskostnadene, følgelig fullstendig og definitivt. De russiske, hviterussiske og ukrainske dødssonene rundt Tsjernobyl ble et virkelig kult biosfærereservat med helt glade ulver og reaktor nr. 4 har blitt en hip selfie-bakgrunn for fullstendig smertefri katastrofeturisme ...

*

Tsjernobyl - Ukraina - USSR

24. april 2016 – Ingenting stemte

*

24. april 2016 - "Jeg hadde aldri sett noe lignende" entomolog på Tsjernobyl

*

sikkerhetskontroller forfalskning - AKW-Biblis, AKW-Philippsburg, ...

18. april 2016 – Flere falske sikkerhetskontroller

*

Intervju med strålevernisten Wolfram König om de simulerte sikkerhetsundersøkelsene i Philippsburg kjernekraftverk

14. april 2016 - "Standardene må ikke dras"

*

Forfallen atomreaktor

12. april 2016 – Luxembourg tilbyr Frankrike penger for å stenge atomkraftverk

*

06. april 2016 - EnBWs søksmål om utfasing av atomkraft avvist

 

***


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

***

25. mars 2016 - Frykt for egne ansatte i atomkraftverket

*

12. mars 2016 – Verden faser ut kjernekraft

*

11. mars 2016 - Fem år med Fukushima: Det er langt fra over

*

Hinkley Point C

07. mars 2016 - EDFs finansdirektør trekker seg på grunn av atomkraftverkstvist

*

Euratom-traktaten

04. mars 2016 - En anakronisme i energipolitikken?

 

***


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

***

23. februar 2016 - Sprengstofflager

*

10. februar 2016 – EPR-ene blir også forsinket i Kina

***


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

***

Frykt for katastrofe

28. januar 2016 - Aachen-regionen saksøker mot belgisk atomkraftverk

*

Canada, Ontario, Lake Huron

26. januar 2016 - Strid om planlagt atomavfallsdeponi

*

PFOA, PFOS, PFAS

23. januar 2016 – Mannen som lærte DuPont å frykte

*

22. januar 2016 - Arbeidere ved spansk atomregulator ber om "sikkerhetskultur" og "gjennomsiktighet"

*

15. januar 2016 - BBU: Flyulykke på atomkraftverk Lingen 2 ville få katastrofale konsekvenser

*

Kim Jong Un har iscenesatt Nord-Koreas fjerde atomvåpentest

06. januar 2016 – Nord-Koreas hydrogenbombetest ville få en ny dimensjon

 

***


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

  2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011

For arbeid med 'THTR nyhetsbrev','reactorpleite.de"Og"Kart over atomverdenen' du trenger oppdatert informasjon, energiske, friske kampfeller under 100 (;-) og donasjoner. Hvis du kan hjelpe, vennligst send en melding til: info@ Reaktorpleite.de

Appel om donasjoner

- THTR-Rundbrief er utgitt av 'BI Environmental Protection Hamm' og er finansiert av donasjoner.

– THTR-Rundbrief har i mellomtiden blitt et mye bemerket informasjonsmedium. Det er imidlertid løpende kostnader på grunn av utvidelse av nettsiden og utskrift av tilleggsinformasjonsark.

- THTR-Rundbrief undersøker og rapporterer i detalj. For at vi skal klare det er vi avhengige av donasjoner. Vi er glade for hver donasjon!

Donasjoner konto: BI miljøvern Hamm

Tiltenkt bruk: THTR nyhetsbrev

IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79

BIC: WELADED1HAM

 


toppen av siden


***