Nyhetsbrev VIII 2023

19. til 25 Februar

 

***


    2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011

Nyheter + bakgrunnskunnskap

***

Atomkraftulykker

Denne PDF-filen inneholder en liste over kjente ulykker og utslipp av radioaktivitet. Etter hvert som ny informasjon blir tilgjengelig, vil denne listen bli utvidet og oppdatert...

Utdrag for denne måneden:

5. Februar 1958 (Broken Arrow) Tybee Island, GA, USA

6. Februar 1974 (AGNES 4-5) Akw Sosnovy Bor, USSR

13. Februar 1950 (Broken Arrow) Prinsesse Royal Island, KAN

16. Februar 2011 (AGNES 2) Akw trikastin, FRA

22. Februar 1977 (AGNES 4) Akw Jaslovke Bohunice, SVK

Februar 2010 (AGNES Klasse.?!) Akw Vermont Yankee, VT, USA

*

Vi ser etter aktuell informasjon. Hvis du kan hjelpe, vennligst send en melding til: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***

25. februar

 

opprør for fredsvartvogngutt

Tusenvis demonstrerer i «Uprising for Peace» for forhandlinger med Russland

Ifølge politiet demonstrerte minst 13.000 mennesker foran Brandenburger Tor i Berlin for å få slutt på krigen i Ukraina og for forhandlinger med Russland. Arrangementet var stort sett problemfritt.

Venstrepolitikeren Wagenknecht og kvinnesaksforkjemperen Schwarzer oppfordret til demonstrasjon under mottoet «Rebellion for Peace». Schwarzer snakket om begynnelsen på en borgerbevegelse som var sårt tiltrengt. Wagenknecht kritiserte diskusjonskulturen i Tyskland og klaget på kampanjer mot initiativet. Hun anklaget den føderale regjeringen - bokstavelig talt - for "krigsbesettelse". I sin tale advarte Schwarzer om at den store atommakten Russland ikke kunne beseires ...

*

Internasjonal lov | krigsforbrytelser | dobbeltmoral

Vestens dobbeltmoral i forhold til folkeretten

Vesten bruker også folkeretten i forhold til Putin for å kunne forfølge sine egne interesser uforstyrret, om nødvendig med militære midler.

Putin på prøve – dette elektrifiserende perspektivet ble allerede arbeidet med rett etter det russiske angrepet på Ukraina i februar 2022. 28. februar kunngjorde hovedanklageren for Den internasjonale straffedomstolen (ICC) Karim Khan en etterforskning av situasjonen i Ukraina. Dette handler om mulig rettsforfølgelse av krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

[...]

Internasjonale domstoler ville absolutt vært et alternativ for de mulige krigsforbryterne Scholz, Fischer, Bush, Rumsfeld, Cheney, Blair, Obama og Trump. Men på den tiden ba ingen om internasjonal lov, og ICC var kun aktiv mot afrikanske despoter og krigsforbrytere. Med tanke på denne enøydeheten oppstår imidlertid spørsmålet om hva som legitimerer spesielt USA, men også NATO-landene, til å nå spørre etter dommeren. Og det er her Göttingen-kriminal- og folkerettseksperten Kai Ambos med sitt slanke bind «Double standarder. The West and the Ukraine" i Westend-Verlag til ...

*

FN-pakten | plikt til fred | krig forbudt

Ukraina-krigen og vår plikt til fred

Her i landet er det kun Russlands krig mot naboen som forstås som et brudd på verdensordenen. Men Vesten har også en del av skylden. En titt på FN-pakten viser dette.

[...]

I ingressen til FN-pakten står det: "Folkene i FN (er) fast bestemt på å redde fremtidige generasjoner fra krigens svøpe, som to ganger i løpet av vår levetid har ført til uendelig lidelse for menneskeheten."

Dessverre ser denne appellen til FN-pakten ut til å ha blitt glemt i dag. Dette skyldes hovedsakelig det faktum at de faktiske beskytterne (og FN-grunnleggende medlemmene) av FN-pakten – USA, Storbritannia, Frankrike og nå også Russland – kontinuerlig har erodert prinsippene i FN-pakten, faktisk har gjentatte ganger ignorert dem fullstendig. ...

*

Februar 2010 (AGNES Klasse.?!) Akw Vermont Yankee, VT, USA

Atomkraftverk plager

Vermont Yankees (USA)

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Vermont_Yankee_(USA)

I 2010 viste det seg at radioaktivt vann med tritium hadde lekket ut i grunnvannet. Operatøren pådro seg 821 millioner dollar i kostnader. I tillegg ble det påvist cesium-137 på stedet. Samme år, som et resultat av jordforurensning, bestemte staten Vermont seg for å fase ut atomkraft og stenge Vermont Yankee ...

-

USAs kjernekraftverk - radioaktive stoffer forurenser jord:

https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/us-atomkraftwerk-radioaktive-substanzen-verseuchen-boden-a-686621.html

- -

Wikipedia

Vermont Yankee kjernekraftverk

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Vermont_Yankee

I februar 2010 ble spor av 137Cs funnet på atomkraftverkstedet på nivåer som er tre til XNUMX ganger høyere, ifølge Vermont-regjeringen, enn det som kunne forventes fra virkningen av atomvåpentesting og Tsjernobyl-katastrofen. Operatøren Entergy annonserte da at de ville fjerne jorda og deponere den som atomavfall.

27. august 2013 varslet eieren Entergy, til tross for utvidet konsesjon, at atomkraftverket skulle avvikles i 2014, da fortsatt drift ikke lenger er økonomisk forsvarlig. Årsaken til senatavgjørelsen var en Tritiumlekkasje i undergrunnen til fabrikken ...

 

***

24. februar

 

WNISR | Sikkerhet atomkrig | Ukraina Aw | IAEA

Energiekspert på atomsikkerhet i krig:

"Handelsrelasjoner er viktigere"

Energieksperten Mycle Schneider kritiserer FNs atombyrå IAEA. På grunn av hennes arbeid i Ukraina vil det bli normalt å drive et atomkraftverk under krigen.

taz: Herr Schneider, hvordan ser du på rollen til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i denne konflikten?

Mycle Schneider: Jeg synes de er veldig problematiske. Ingen steder i tolkningen av sikkerhetsstandarder for atomanlegg står det noe om hvordan man skal håndtere en krig som føres rundt et atomanlegg. Eller at et atomkraftverk er okkupert av fiendtlige tropper. At personellet blir tvunget av motparten til å fortsette driften av et flerreaktorkraftverk. At deres slektninger angivelig er kidnappet og torturert.

Hvorfor synes du IAEAs rolle i dette er så problematisk?

I en aktiv krig kan ingen garantere sikkerheten til et atomkraftverk. Den er basert på et system med komplekse forskrifter, inspeksjoner, vedlikehold, regelmessige kontroller og sunt, uthvilt personale. Men det har ikke vært kontroller i Zaporizhia på flere måneder. Driftsmannskapene gjør absolutt det de kan, men uten normal tilsyn og kontroll utenfra jobber de under enormt stress. Ingenting er kjent om vilkårene for reservedelsleveranser og vedlikehold ...

*

fredsmøte | svart | vogngutt

rent av hjertet

Initiativtakerne til rally for fred vil heller sette venstrefolk fra seg enn tilhengere av AfD

Krig har herjet i Ukraina i ett år nå, og de som ikke ønsker å svare med flere våpen på masseslakt og lemlesting, lidelsene til sivile og ødeleggelsene av et helt land, er i defensiven. En stor demonstrasjon mot logikken i krig og opprustning, for våpenhvile, forhandlinger og tilbaketrekning av russiske tropper har vært savnet i lang tid. Men fredsmøtet til Alice Schwarzer og Sahra Wagenknecht er det ikke.

For kretsen av initiativtakere ble bevisst kommunisert på en så motstridende måte at AfD kan føle seg invitert. Dette setter motstandere av våpenleveranser og opprustning i en undertrykkende situasjon: enten holder de seg unna en begivenhet hvis bekymringer de i hovedsak støtter, eller så demonstrerer de sammen med AfD.

[...]

Det hadde vært så enkelt for initiativtakerne å trekke linjen til høyre. Intervjuspørsmål: Er AfD-medlemmer velkomne? Svar: nei. I stedet: »Alle er velkomne.« »Ingen holdningsprøve.« »Ærlig hjerte.« Bare vær så snill å la flagg være hjemme og om mulig ikke dytte inn på første rad ...

*

Russland | Ukraina krig | FN-resolusjon

FN-resolusjon om Ukraina-krigen: Ingen stor triumf

141 land krever Russlands tilbaketrekning fra Ukraina. Men det er fortsatt ikke snakk om Russlands omfattende internasjonale isolasjon.

Det kan betraktes som en diplomatisk suksess for Vesten at nok en gang et stort flertall av 141 stater i FNs generalforsamling vedtok en resolusjon som krever umiddelbar tilbaketrekking av russiske tropper fra hele Ukrainas territorium.

[...]

Ikke desto mindre kan ikke selv dette resultatet skjule det faktum at Russland ikke kan sies å være globalt isolert. Kina, India, Sør-Afrika og 29 andre land avsto fra å stemme, og XNUMX andre stemte ikke i det hele tatt. For ikke å snakke om de syv diktaturene som stemte imot.

Men ikke alle som var enige er villige til å trekke ytterligere konklusjoner for å gjennomføre resolusjonens krav. Selv NATO-medlemmet Tyrkia har hatt en tendens til å utvide økonomiske forbindelser med Russland siden begynnelsen av krigen ...

*

Strømbrudd i Ukraina | miljøskade | klimaskader

Giftige gasser, skogbrann, oljeflak

Greenpeace har i samarbeid med ukrainske miljøvernere presentert en første vurdering av miljø- og klimaskadene i Ukraina ett år etter krigens start. Mens klimaet tjener på en kynisk måte, er den økologiske påvirkningen ødeleggende.

For snart et år siden startet Putins brutale angrepskrig i Ukraina. Det blir nå stadig tydeligere at det ikke bare er mennesker som lider under de militære angrepene, det er også ødeleggende skader på natur, miljø og klima.

En fersk Greenpeace-rapport viser omfanget av dette. Imidlertid kan konflikten som har forstyrret energimarkedene rundt om i verden indirekte fremme en raskere overgang til nullkarbonenergi. Det ville være et press for klimabeskyttelse.

Greenpeace-rapporten dokumenterer nesten 900 tilfeller av alvorlig miljøskade, inkludert storskala skogbranner, utslipp av giftige gasser fra kraftverk og oljeforurensning i vannforekomster. Den er basert på en dokumentar av den ukrainske miljøorganisasjonen Ecoaction ...

*

Greenpeace | armeringmilitærbudsjett

Alexander Lurz om vendepunktet og opprustningen:

"Det er en gullrush-atmosfære akkurat nå"

I samtale Det såkalte vendepunktet betyr en ting fremfor alt: opprustning. Greenpeace-ekspert Alexander Lurz advarer mot hektisk, dødelig sløsing med penger

Et år har gått siden det russiske angrepet på Ukraina. På den tiden forkynte kansler Olaf Scholz et vendepunkt: Hva betyr det for den tyske våpenindustrien og Bundeswehr siden den gang? En samtale med nedrustningsekspert Alexander Lurz fra Greenpeace Tyskland.

der Freitag: Mr. Lurz, du er en ekspert på nedrustning. Men siden det såkalte vendepunktet forkynt av kansler Olaf Scholz som svar på den russiske invasjonen av Ukraina, har en ny æra med opprustning begynt.

Jeg ser på dette med bekymring på flere plan. Vi vet at opprustning vanligvis fører til enda mer opprustning og dermed øker risikoen for opptrapping og vold. Og det bruker enorme økonomiske ressurser. Disse pengene kommer ikke ut av ingensteds, noe som betyr at de må spares andre steder. Vi har allerede betydelige sosiale ulikheter og forvrengninger i Tyskland, men også utenfor. Det er visstnok ikke penger til å motvirke dette. Det er likt med klimavern. Hvis du, som denne føderale regjeringen, samtidig ønsker å overholde gjeldsbremsen, må opprustning resultere i besparelser i kampen mot sosial urettferdighet, i klimabeskyttelse og andre viktige ting...

*

Kina | våpenhvileforhandlingeravslutte krigen i Ukraina

Tolv punktsplan

Forsiktige reaksjoner på Kinas forslag om å avslutte Ukraina-krigen

Kina har offentliggjort sin plan for å avslutte krigen i Ukraina. Tolvpunktspapiret oppfordrer Russland og Ukraina til å legge ned våpnene og starte forhandlinger. De første reaksjonene fra Tyskland er forsiktige.

[...]

Kina krever våpenhvile og dialog

Det kinesiske forslaget snakker bokstavelig talt om en "politisk løsning". Dialog mellom Russland og Kina er den eneste måten å løse «krisen» på, heter det i tolvpunktsplanen. Verken atomvåpen eller biologiske eller kjemiske våpen skal brukes.

Papiret fortsetter med å si at alle lands suverenitet, uavhengighet og territorielle integritet må bevares og legitime sikkerhetsinteresser må tas på alvor...

*

Ukraina krigfossil | våpenprodusent

Vinnere og tapere av Ukraina-krigen

Etter et år med krig: hvem lider, hvem tjener på det? En liste som bare tillater én konklusjon: hver ekstra dag er en katastrofe for Ukraina og verden.

Som enhver krig produserer Ukraina-krigen mange tapere. Men det finnes også profitører som utnytter krigshandlingene og får innflytelse.

En oversikt over vinnere og tapere etter et år med krig...

 

***

23. februar

 

Kjernefysisk utfasing | Anti-atomvår

Oppfordrer til en "anti-atomvår" i 2023

Kjernefysisk utfasing nå!

Egentlig burde atomkraft vært historie i Tyskland på nyttårsaften. Men i stedet for å stenge de tre siste atomkraftverkene Neckarwestheim 2, Emsland og Isar 2 som planlagt 31.12.2022. desember 15, kan de fortsette å gå i såkalt strekkdrift frem til 2023. april XNUMX.

Kjente politikere fra FDP, CDU og CSU etterlyser allerede ytterligere, langsiktige forlengelser. Du ønsker fortsatt å omstøte den nukleære utfasingen. Vi vil protestere mot dette med all kraft. Vi etterlyser en varm anti-atomvår for å øke sosialt press mot lengre levetid for kjernekraftverk. Senest 15. april må atomkraft i Tyskland endelig ta slutt!

Vinteren har tydelig vist at de tre atomkraftverkene ikke er nødvendige for vår kraftforsyning, selv i krisetider...

*

Resistance | Blackoutfryktkampanje

Kampanjer for kjernefysisk utfasing, blackout og perfekt frykt

«Hvis atomkraftverket Wyhl ikke bygges, vil lysene slukkes i Baden-Württemberg», sa statsminister og pensjonert sjøstabsdommer Hans Filbinger i 1975. «Hvis vi stenger de tre siste atomkraftverkene, vil lysene gå ut i Tyskland», truer kjernefysisk fossilt tauteam i dag. Tidene endrer seg, men de perfekt organiserte og alltid effektive skremselskampanjene forblir...

*

Kjemi lobby | Kältemittel | propan

lobbykamp

Hvor mye gift trenger varmepumpen?

Varmepumpen anses som en viktig spak mot klimaendringer og avhengighet av gassimport. Men gift slumrer i mange enheter - for noen er det et nødvendig onde.

[...]

Kuldemediet er avgjørende for effektiviteten til en varmepumpe. Den flyter i en krets, absorberer varme fra utsiden, blir deretter komprimert – og derved varmet opp. Varmen som oppnås blir deretter ført videre til husets varmesystem. Når det endelig avkjøles, starter syklusen på nytt.

Men det er et problem: I de fleste tilfeller inneholder kuldemediet i dag kunstige gasser fra gruppen av per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS). Disse F-gassene anses å være så giftige og persistente at de i stor grad skal forbys i Europa i løpet av få år.

[...]

Faktum er at nesten alle store pumpeprodusenter nå tilbyr pumper med naturlige kuldemedier. Propan er spesielt populær - gassen som er kjent fra gassgrillen i hagen. Den er miljøvennlig og tilgjengelig i nesten ubegrensede mengder...

*

hydrogen | effektivitet | varmepumpe

Serie med studier om potensialer og grenser for grønt hydrogen - første publikasjon analyserer varmesektoren

[...]

For å økonomisk vurdere ulike oppvarmingsteknologier mot bakgrunnen av den forventede markedsøkningen av hydrogen, sammenlignet forfatterne de faktiske kostnadene som ble påløpt over tid i studien. De kommer til den konklusjon at gasskondenserende kjeler basert på hydrogen ikke gir mening: "Av effektivitetshensyn bør ikke bruken av hydrogen til desentralisert varmeforsyning prioriteres, siden det er et multiplum av grønn elektrisk energi for elektrolyse sammenlignet til et scenario med varmepumper ville være nødvendig, sier Felix Doucet, forfatter av studien og forskningsassistent ved CC4E. Den direkte sammenligningen viser at bruken av fornybar elektrisitet per kWh varme som skal genereres ved brenning av grønt hydrogen i kondenserende kjeler er fem til seks ganger høyere enn ved direkte bruk i varmepumpe.

Dersom alle bygningsbrukere skulle stole på varmepumper og det ikke var restriksjoner på strømnettet, kan store deler av eksisterende gassnettinfrastruktur i boligområder bli utdatert, heter det videre i studien...

*

hydrogen | Hydrogen fargeteori

Gullrush-stemning: På jakt etter skjult hydrogen i jorden

Ifølge en amerikansk studie er det så mye naturlig hydrogen dypt under jorden at det kan gi oss energi i tusenvis av år. Hvordan kan dette ha blitt oversett og hvor kan du finne det?

Hydrogen anses som en viktig driver for energiomstillingen – men lager du det fra olje eller gass, er det skittent. Å produsere grønt hydrogen har så langt vært ganske dyrt. Nå kommer plutselig naturlig hydrogen inn, slik som gjemmer seg i bakken. Så langt har forskere antatt at finansiering ikke er lønnsomt fordi det er for få av dem eller fordi det er for vanskelig å finansiere. Det kan ha vært en feilslutning, Jorden kan ha enorme reserver av det fornybare, karbonfrie drivstoffet. Det søkes nå over hele verden. Det er en gullrush-stemning. Tyskland er også med og er involvert i forskning på naturlig forekomst av hydrogen i flere afrikanske land ...

*

PFAS | evighetens gift | Lobby | berikelse | Kjemisk industri

Hvordan Bayer, BASF & Co lobbyer for PFAS

For første gang kunne EU forby en hel gruppe stoffer med mer enn 10.000 kjemikalier. Motstanden er tilsvarende massiv: Ifølge NDR, WDR og SZ kjemper mer enn 100 industriorganisasjoner mot den – med til dels tvilsomme argumenter.

For godt to uker siden foreslo fem land – inkludert Tyskland – et forbud mot den såkalte PFAS. Disse vann-, fett- og smussavvisende alkylstoffene har allerede spredt seg over hele verden og blir mer og mer vanlige fordi de er praktisk talt uforgjengelige. Det er ikke for ingenting at de også omtales som "evige kjemikalier". De har til og med blitt funnet i Antarktis, i regnvann, morsmelk og i bekymringsverdig høye doser i blodet til barn...

Hvor PFAS forurenser overalt Tyskland - Interaktivt kart

 

IMHO

Det er slående at de mørkerøde prikkene (>100.000 XNUMX nanogram per kilo) på det interaktive kartet ofte indikerer militær bruk. Følgelig kan store mengder PFAS finnes i jord og grunnvann i brakker, militære øvingsområder og militære flyplasser.

*

menneskeliv | våpenhvile | FNs sikkerhetsråd

"Ikke et eneste ukrainsk eller russisk liv kan bli ofret lenger"

Den britiske musikeren og aktivisten Roger Waters om Russlands krig mot Ukraina. FNs sikkerhetsråd krever våpenhvile. Talen utløste debatt.

Telepolis dokumenterer en tale av den britiske musikeren og aktivisten Roger Waters for FNs sikkerhetsråd i en tysk oversettelse. Medgründeren av bandet Pink Floyd ble med i panelet 8. februar 2023 via video. Han ble invitert til debatten om "Trusler mot internasjonal fred og sikkerhet" av den russiske føderasjonens delegasjon.

Dette forårsaket en del hard kritikk i vestlige land. Waters tese om at Russlands angrep på Ukraina for snart ett år siden var «ikke uprovosert» ble også kritisert av politikere og media.

[...]

Hva er dine mål?

Og nå må jeg nok heller rette spørsmålene mine til de fem faste medlemmene i dette rådet.

Hva er målene dine, hva er potten med gull ved enden av regnbuen? Mer profitt til krigsindustrien, mer makt på verdensbasis, en større del av den globale kaken? Er Moder Jord en kake som skal slukes? En større del av kaken for noen betyr mindre for alle andre.

Hva om vi i dag, på dette trygge stedet, fant nye måter å utvikle vår evne til empati, for eksempel å ha empati med andre, for eksempel den andre siden? Hvis vi kunne sympatisere med det målløse flertallet som er fremmede for medfølelse?

Flertallet uten en stemme er bekymret fordi de ikke ønsket dine kriger - ja, dine kriger - disse evige krigene. Hun er bekymret for at krigene dine ødelegger planeten. At vårt hjemland, som vi deler med alle andre levende vesener, blir ofret på to guders alter: krigsfortjenesten, som strømmer inn i lommene våre veldig, veldig lite, og den hegemoniske jakten på et eller annet imperium etter unipolært verdensherredømme ...

 

***

22. februar

 

forhandlinger | Ukraina krig | Manifest for fred

Krig i Ukraina: stoppe alle våpenleveranser og overgi seg?

«Manifest for Peace» krever verken det ene eller det andre, sier Trabert, den første underskriveren. Han ser kritisk på debatten om tiltaket. Han peker på et sentralt problem.

[...]

Gerhard Trabert: I forkant av krigen gjorde NATO åpenbart alvorlige feil. For mange år siden forklarte Putin hvor de røde linjene er for ham. Kanskje var det avgjørende spørsmålet om Ukrainas militærnøytralitet på bordet som et alternativ. Alt dette ble ignorert selv etter måneder med russiske tropper utplassert foran den ukrainske grensen. Forhandlinger tilpasset situasjonens alvor kan ha reddet titusenvis av liv.

Denne uttalelsen setter på ingen måte i perspektiv det «brutale angrepet på den ukrainske befolkningen», som manifestet tydelig sier. Men for å forme fremtiden, må vi erkjenne våre egne feil. Du kan lære av disse feilene - og læring her betyr at du setter temaet "forhandlinger" rett øverst på agendaen ...

*

Kjernefysisk utfasing | driftstid | Schleswig-Holstein

Statlig parlament med stort flertall mot lengre atomkraftverkperioder

Med stort flertall tok delstatsparlamentet onsdag til orde mot å forlenge levetiden til de tre siste tyske atomkraftverkene som fortsatt er i drift – bare FDP var av et annet syn. «Det er en industri i ferd med å bli behandlet», sa energiminister Tobias Goldschmidt (De Grønne). En slik debatt skaper bare usikkerhet. Fordi haugens bidrag er ubetydelig, er det ingen krav om forlengelse fra energibransjen. "Fordi systemene er gamle, er de rettet mot demontering." ...

*

Offentlige verktøygass ​​lobby | KORREKTIV

Naturgass: Hvordan kommunale forsyninger finansierer gasslobbyen

Byverk, av alle mennesker, finansierer arbeidet til den innflytelsesrike lobbyforeningen Zukunft Gas. De kommunale selskapene ønsker imidlertid ikke å opplyse hvor mye penger de betaler til foreningen – ifølge CORRECTIV-undersøkelse dreier det seg om millioner.

Alle som spør kommunale energiselskaper hvor mye penger de gir for å støtte kampanjer og reklamebegivenheter i gassindustrien, vil få unnskyldninger. «Vennligst forstå at vi ikke gir noen informasjon om dette», skriver Mainova, datterselskapet til Stadtwerke Frankfurt am Main. Stadtwerke Meerbusch håper også på forståelse for deres mangel på åpenhet og skriver: «Vi vil gjerne avstå fra en ytterligere uttalelse etter samråd med ledelsen».

Mange kommunale selskaper reagerte på CORRECTIVs spørsmål i dette eller noe lignende: nesten 70 kommunale selskap i hele Tyskland ble bedt om å avsløre hvorfor de er eller var medlemmer av gassindustriens største lobbyforening, Zukunft Gas. Og med hvilke årlige bidrag de finansierer foreningen ...

*

USA | togvrakForurensere skal betale

Lekkede kreftfremkallende kjemikalier

Jernbane skal betale for opprydding etter togulykke i Ohio

I begynnelsen av februar sporet et tog som fraktet giftige kjemikalier av og tok fyr i Ohio. Lokale innbyggere har siden blitt evakuert. Nå vil det amerikanske miljøbyrået be jernbaneselskapet betale.

Myndighetene har beordret Norfolk Southern railroad company å betale for oppryddingen etter at et godstog lastet med giftige kjemikalier sporet av i Ohio, USA. "Norfolk Southern vil betale for å rydde opp i rotet de har laget og traumene de har påført dette samfunnet," sa EPA-sjef Michael Regan tirsdag.

Obligatoriske EPA-ordrer krever at Norfolk Southern identifiserer og rydder opp forurenset jord og forurensede vannkilder. Selskapet må også refundere EPA for opprydding av hjem og virksomheter i det berørte øst-Palestina-samfunnet. Hvis jernbanen ikke rydder opp i miljøskadene, vil EPA overta arbeidet og be Norfolk Southern betale "trippel" kostnadene, sa byrået.

*

Fornybargassimport | redusere

Elektrisitet fra vind- og solenergi

Fornybar energi sparer EU for milliarder ved å unngå gassimport

Fra mars 2022 til slutten av januar produserte EU ti prosent mer vind- og solkraft enn i samme periode fra 2021 til 2022. Dette er rekord – og vil hjelpe medlemslandene til å spare flere milliarder euro. Fordi gassimport ville blitt betydelig dyrere.

Brussel. Ifølge en studie har mer strøm fra vind- og solkraft spart EU for tolv milliarder euro på gassimport siden utbruddet av den russiske angrepskrigen mot Ukraina.

"Takket være økende kapasitet og gunstige værforhold har vind- og solenergi produsert rekordmengder EU-elektrisitet siden begynnelsen av krigen," heter det i en analyse fra tenketanken Ember Climate publisert onsdag.

*

Manifest for fredAlice Schwarzerrød linje

Alice Schwarzer: "På den politiske siden er det fulle omfanget av faren ennå ikke forstått"

I samtale om manifestet, det politiske klimaet i landet, krigerske kvinner og den krevde grensedragningen fra høyresiden.


Alice Schwarzer (journalist, forfatter, feminist og forlegger og sjefredaktør for magasinet Emma, ​​publiserte sammen med Sahra Wagenknecht "Manifest for Peace" for å avslutte krigen i Ukraina startet av Russland. Oppropet har så langt vært undertegnet av nesten 600.000 25 mennesker.Den kalles til en samling "opprør for fred" 14. februar kl XNUMX ved Brandenburger Tor, blant andre Alice Schwarzer, Sahra Wagenknecht og tidligere brigadegeneral Erich Vad vil tale.


Florian Rotzer: Du har publisert et nytt «Manifest for Peace» med Sahra Wagenknecht og etterlyser et møte. I april i fjor publiserte du et åpent brev til Scholz, som 500.000 XNUMX mennesker allerede hadde signert. Jeg tror ikke mye har skjedd bortsett fra sinte protester. Hvorfor neste forsøk nå?

Alice Schwarzer: Hvorfor dette initiativet nå? På den ene siden fordi krigen eskalerer til det mest truende nivået for menneskene i selve Ukraina, for soldatene på begge sider, for de sivile, og fordi landet blir ødelagt. På den annen side er det helt klart faren for en verdenskrig. Jeg kan ikke forstå hvorfor en motstander som bør tas så alvorlig som Putin, ikke skal bli tatt seriøst på dette punktet også. Vesten bestemmer ikke hvor den røde linjen er, bestemmer Putin. Vi har allerede krysset flere røde linjer og nærmer oss nå veldig dype røde linjer som Krim og stadig tungere bevæpning.

I januar tenkte jeg at noe måtte skje, slik kan det ikke fortsette. Selv om det åpne brevet fikk stor oppmerksomhet, skal man ikke være megaloman: det er ikke derfor regjeringens politikk endres. Jeg har følelsen av at den politiske siden ennå ikke har forstått det fulle omfanget av faren. Det er en veldig urovekkende følelse. Og fremfor alt forstår du ikke at mer enn halvparten av den tyske befolkningen er imot denne politikken. Med manifestet og også rallyet ønsker vi å synliggjøre dette hittil ignorerte og stumme flertallet...

*

INES kategori 4 22. Februar 1977 (AGNES 4) Akw Jaslovke Bohunice, SVK

Atomkraftverk plager

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Bohunice

Delvis nedsmelting i Bohunice A1

De to farligste atomhendelsene i 1976 og 1977, som skjedde i det som da var Tsjekkoslovakia i A1-reaktoren, brakte landet to ganger på randen av katastrofe.

Våren 1976 (5. januar 1976 - Ingen INES-klassifisering?!) tre arbeidere døde etter at dekselet til en drivstoffkanal løsnet og en drivstoffsamling skjøt ut. En storulykke ble bare unngått på grunn av en provisorisk tetting av den åpne kanalen.

Enda farligere var en delvis nedsmelting 22. februar 1977, som ble vurdert som en INES nivå 4-ulykke. Årsaken til ulykken var at "pakkingen og fuktighetsabsorberende materialet silikagel ikke var fjernet fra en drivstoffsamling og deretter tilstoppet kjølekanalen." Med vanndampen ble det frigjort radioaktiv stråling i området. Dette var bare det siste i en lang rekke av hendelser ved denne reaktoren. Ifølge en uttalelse fra den tyske føderale regjeringen i 1994 var «en stor del av anlegget og reaktorbygningen forurenset» som følge av ulykkene. Reaktoren ble stengt for alltid på dagen for den store ulykken i 1977...

- -

Wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Bohunice

 

***

21. februar

 

India | hetebølgeEl Niño

India opplever hetebølge allerede i februar

India opplever rekordtemperatur - El Niño-fenomenet kan forverre situasjonen

India er igjen truet med et "år uten vår" etter at rekordtemperaturer allerede ble nådd i enkelte regioner i vintermåneden februar. Termometeret i byen Bhuj i delstaten Gujarat på vestkysten av subkontinentet viste 40,3 grader celsius forrige torsdag – den tidligste temperaturen på over 40 grader som India noen gang har opplevd. Situasjonen minner om fjoråret, da landet med 1,4 milliarder mennesker led av en av de alvorligste hetebølgene i landets historie. Og i år kan stillehavsklimafenomenet El Niño forverre situasjonen...

*

Naturgass lobby | strømpriseneGreenwashing

Naturgasslobbyen har fortsatt Tyskland under kontroll

Naturgasslobbyen med sine store selskaper som BASF, Wintershall Dea, Uniper, RWE og Total har gjort EU og Tyskland sterkt avhengig av russiske energiforsyninger.

I tillegg fremmet lobbyen der nedgangen av fornybar energi og er derfor en av hovedskyldige når det gjelder krisene knyttet til den i dag - som høye naturgasspriser, høye strømpriser, inflasjon, krigsfinansiering fra Russland, global oppvarming , blant andre.

Naturgass som årsak til krisene forplantes som en løsning

Men selv i krisene de utløste, påvirker de nevnte selskapene igjen politikk på alle nivåer med enorm lobbykraft. Nå tør de til og med presentere naturgass som en del av løsningen, selv om det var det som forårsaket problemene i utgangspunktet...

*

Greenpeacebatterilagring | Havbunn

Batterier klarer seg uten dyphavsmetaller

Lagring og andre grønne teknologier krever ikke metaller fra dyphavet. Det viser en studie fra Greenpeace, som også advarer mot ødeleggelser forårsaket av dyphavsgruvedrift.

Dyphavsmetaller er ikke nødvendige for batterier eller andre potensielt grønne teknologier. Det viser en ny studie publisert av Greenpeace i anledning FN-konferansen i New York om den internasjonale havvernavtalen (BBNJ). Ifølge Greenpeace viser studien blant annet at manganknuter i dyphavet ikke kan gi viktige batteriråvarer som litium og grafitt. Relevante mengder for mangan, kobolt og nikkel er mulig. Dette vil imidlertid ikke skje før etter 2030. Trenden for batterier går imidlertid bort fra kobolt og nikkel. I tillegg er det ikke å forvente mangel på mangan til batteriproduksjon.

"Dyphavsgruvelobbyen misbruker energiomstillingen for å rettferdiggjøre planene sine som er skadelige for klimaet og miljøet," sier Greenpeace-marinekspert Till Seidensticker ...

*

FrankrikeFlamanville | EDF fremtid

kjernekraftpolitikk

Milliard grav kjernekraftverk

Den statlige franske elektrisitetsgiganten EDF skriver et tap på 2022 milliarder euro for 18. Regjeringen holder fast ved bruken av atomkraft

[...]

I rundt 15 år har franskmennene med utrolig forbauselse sett på at den nevnte Flamanville 3-reaktoren, type EPR, på kysten av Normandie-kanalen uttømmer de tekniske og økonomiske mulighetene til gruppen. Byggearbeidene på den nordvestlige spissen av departementet Manche startet i 2007, og energimonsteret med en planlagt kapasitet på 1.650 megawatt skulle settes i drift fem år senere. I mellomtiden har ferdigstillelsen blitt forsinket med tolv år, og kostnadene for EPJ, opprinnelig anslått til 3,3 milliarder euro, har firedoblet seg til 13,2 milliarder euro. Den private industrien følger fortsatt Macrons overordnede prosjekt «med stor interesse», sa EDF-sjef Rémont.

Denne interessen kommer ikke som noen overraskelse for økonomiske analytikere; når staten først betaler kostnadene for å opprette og reparere den, kan private driftsselskaper – med en ny nyliberal leder – gå inn i samtaler om privatisering av kjernekraftsektoren.

*

Russland | Hviterussland

Russlands planer

Ønsker Kreml å annektere Hviterussland?

Et internt Kreml-strategidokument tilgjengelig for WDR, NDR og SZ beskriver i detalj Moskvas planer for en snikende overtakelse av nabolandet Hviterussland. Vestlige sikkerhetskretser anser papiret for å være autentisk.

Alexander Lukasjenko reiste til Moskva sist fredag. Foran kameraene takket Russlands president Vladimir Putin det hviterussiske statsoverhodet for besøket. Han svarte på sin side med et glis: «Som om jeg ikke kunne vært enig». ...

 

***

20. februar

 

USA | togvrak | Godstoget sporet av

Kjemisk togulykke i USA:

Fortjeneste i stedet for sikkerhet

For to og en halv uke siden tok et godstog med giftige kjemikalier fyr i den amerikanske delstaten Ohio. Nå øker kritikken mot operatøren.

NEW YORK taz | Ingen i Øst-Palestina vet om landsbyen, halvveis mellom Cleveland og Pittsburgh, fortsatt har en fremtid. Lokale innbyggere klager over symptomer som spenner fra hodepine og pustevansker til hudutslett. Dyr - inkludert fisk, høner og rev - dør. Luften lukter neglelakkfjerner...

*

Russland kjernefysisk virksomhet | Rosatom | sanksjoner

Statlig selskap Rosatom

Russlands atomeksport øker tilsynelatende kraftig

Vesten har innført sanksjoner mot Russlands energisektor, men med unntak av atomsektoren. Nå viser de nye tallene at industrien tjener store penger – også takket være kunder i Europa.

Energieksport er en av Kremls viktigste inntektskilder – og Vesten har ikke klart å begrense dette gjennom sanksjoner i alle sektorer. En ny evaluering fra nyhetsbyrået "Bloomberg" og London-baserte Royal United Services Institute (RUSI) viser til og med en økning i russisk atomeksport det siste året ...

*

Brennerforbud | Firmabil

Store selskaper etterlyser forbud mot forbrenningsmotorer til firmabiler

Fra 2030 skal kun e-tjenestebiler tillates nyregistrert i EU. Kravet om forbud mot firmabiler med forbrenningsmotor kommer fra 30 selskaper som har skrevet et åpent brev til EU-kommisjonen.

[...]

De ser en enorm mulighet i elektrifiseringen av flåter. «6 av 10 biler som selges i Europa er firmabiler, med disse kjøretøyene som kjører dobbelt så mye som privatbiler», heter det i brevet. Forfatterne av brevet (inkludert SAP, Coca-Cola, Ikea, Tesco, Unilever, Uber og Vattenfall) påpekte at flåtekjøpsbeslutninger har en betydelig effekt på resten av markedet, ettersom kjøretøyer generelt blir tilgjengelige etter bare 3 måneder - Gå inn på bruktbilmarkedet i 5 år...

*

Irananrikning av uranIAEA

Rapport: IAEA kjenner tilsynelatende 84 prosent anriket uran i Iran

Uranet sies å ha en nesten renhet av våpenkvalitet. FNs atomenergibyrå undersøker nå hvordan det oppsto.

Ifølge en medierapport fant FNs atomenergibyrå uran i Iran som var blitt anriket nesten til en renhetsgrad som er egnet for våpen. Bloomberg-byrået rapporterte søndag, med henvisning til to høytstående diplomater, at IAEA nå prøver å finne ut hvordan berikelsen til 84 prosent kom i stand...

*

BrasilFlomjordskred

Flom og jordskred: dødsfall i Brasil på grunn av kraftig regn

I delstaten São Paulo har dusinvis av hus blitt ødelagt av vannmasser. Det har vært kraftig regn siden lørdag.

São PAULO dpa | Flom og jordskred krevde minst 36 menneskeliv i Brasil i løpet av karnevalshelgen. Bare i São Sebastião sørøst i landet døde 35 mennesker, slik regjeringen i delstaten São Paulo meldte søndag (lokal tid). En annen ble rapportert fra Ubatuba. Kraftig regn hadde forårsaket flom og jordskred langs delstatens Atlanterhavskyst siden lørdag...

*

Manifest for fredvogngutttverrgående front

Sahra Wagenknecht: "De fleste journalister lever i den grønne boblen hvor entusiasme for krig er på moten"

Snakker om «Manifestet for fred», kravene om forhandlinger og mulig deltakelse av høyreorienterte i rallyet.


Sammen med Alice Schwarzer publiserte Sahra Wagenknecht «Manifest for Peace» for å avslutte krigen i Ukraina, der forbundskansleren blir bedt om å «stanse eskaleringen av våpenleveranser. Nå! Han bør lede en sterk allianse for våpenhvile og fredsforhandlinger på både tysk og europeisk nivå. Nå! For hver tapte dag koster opptil 1.000 flere menneskeliv – og bringer oss nærmere en 3. verdenskrig.»

Oppropet er allerede signert av mer enn 550.000 25 mennesker. Det ringes til et «Revolt for Peace»-rally 14. februar fra kl. XNUMX ved Brandenburger Tor. Foredragsholdere vil inkludere Alice Schwarzer, Sahra Wagenknecht og brigadegeneral a. D. Erich Vad.


[...]

Florian Rotzer: Fra venstre side blir du anklaget for å ha forsøkt å «lukke rekker med høyre» på rally eller det trylles frem en tverrfront. Er AfD og rettigheter invitert til å delta, som enkelte medier sier? Eller tar du avstand fra det?

Sahra Wagenknecht: Dette er en latterlig debatt. Alle er selvfølgelig velkommen til vårt rally som ønsker å demonstrere med et ærlig hjerte for fred og mot våpenleveranser. Det sier seg selv at høyreekstreme og nazister, som er i tradisjonen med et regime som startet den verste verdenskrigen i manns minne, ikke har noen plass på en fredsdemonstrasjon.Derfor vil vi ta konsekvente grep mot høyresiden. ekstremistiske flagg og symboler av alle slag . Kanskje våre kritikere imidlertid ikke bør glemme at det ikke er oppfordringen til fred, men støtten til militarisme og krig som har vært kjennetegnet for høyreorientert politikk i evigheter ...

 

IMHO

Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner.

 

***

19. februar

 

Ukraina kjernefysisk bombingZaporizhia | katastrofe

Russere militariserer atomkraftverk

Zaporizhia: Ukraina advarer mot «katastrofe som Europa aldri har opplevd»

Russland bør blokkere endringen av uavhengige IAEA-eksperter i atomkraftverket i Zaporizhia og militarisere området ytterligere. Ukraina advarer nå om en katastrofe som aldri har skjedd i Europa. Det var først i helgen at kryssermissiler skal ha kommet farlig nær atomanlegget.

Det ukrainske utenriksdepartementet anklager Russland for å hindre bytte av eksperter fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i det okkuperte atomkraftverket i Zaporizhia. «Moskva må umiddelbart muliggjøre rotasjon av IAEA-ekspertene og sørge for at de umiddelbart når atomkraftverket gjennom de midlertidig okkuperte områdene i Ukraina», heter det i et brev som er tilgjengelig for redaksjonsnettverket Tyskland (RND).

Russland fortsetter militariseringen av atomkraftverket og stasjonerer militært utstyr og soldater på stedet, ifølge UD. "Hvis Russlands kriminelle aktiviteter i det ukrainske atomkraftverket ikke stoppes, kan det oppstå en katastrofe som Europa aldri har sett maken til." ...

*

fredsdemovogngutt | tverrgående front

Manifest for Querfront - Vi vil jakte på dem

Den 25.02/XNUMX Nazister som Elsässer, Chrupalla & Co. ønsker å bli med i Wagenknecht & Schwarzers høyreorienterte «fredsdemo». Som en del av den antifascistiske bevegelsen i Berlin ber vi om at fascistene heller ikke denne dagen får en kvadratmeter i Berlin.

[...]

Mobiliseringen (av de rasistiske og antiqueer-initiativtakerne) Wagenknecht og Schwarz neste lørdag kan ikke være standpunktet til en venstreorientert fredsbevegelse. Din oppfordring er ikke en som er i solidaritet med befolkningen og de som lider mest under krigen. Men hvis vi kan krangle om dette, kan vi ikke krangle om at høyreekstreme ikke er involvert i politikk.

Ikke bare innholdsmessig er de to initiativtakerne med sin klønete nasjonale krigsposisjon helt på linje med høyresidens krav. Oskar Lafontaine, hvis venstreposisjon ble tapt for lenge siden, oppfordrer også åpent AfD-fascister til å komme til demonstrasjonen...

*

energipolitikkArbeidsplasserCO2 rekordnitro

«Konservativ» energipolitikk

Full gass i feil retning

Den såkalte borgerlige leiren vet bare én retning når det gjelder energi og mobilitet: tilbake til fortiden. Dette ble vist igjen denne uken på en dramatisk og komisk måte. Det er ikke morsomt.

Året 2011 var et rekordår når det gjelder utslipp av karbondioksid: 34 milliarder tonn ble sluppet ut da, mer enn noen gang før. Dessverre varer CO₂-poster på planeten Jorden aldri mer enn ett år. I 2022 hadde utslippene allerede steget til over 40 milliarder tonn...

*

Fornybarbondelandbruks | land grabbing

Selger ut av gårder:

Slutt å gripe land!

Jordbruksareal kan gi avkastning. Derfor prøver et eiendomsselskap å kjøpe opp land i Brandenburg. Dette må politikerne forhindre.

Landgrabbingen i Øst-Tyskland fortsetter: En finansiell beholdning av eiendomskonsernet Deutsche Wohnen prøver for tiden å kjøpe en stor landbruksbedrift i Brandenburg. Prisene på åker og beite stiger fortsatt raskt fordi man også kan installere solcelleanlegg der, som lover høy avkastning.

For allmennheten er landovertakelsen av selskaper og utenlandske rike spesielt problematisk fordi penger strømmer fra økonomisk svake rurale regioner til metropoler og velstående områder. Overskudd som genereres i Sachsen-Anhalt, for eksempel, ender til slutt i Starnberg, Hamburg eller Leipzig. Disse overskuddene er ofte i stor grad basert på landbrukssubsidier fra EU, som har til hensikt å styrke distriktene. Gårdsregioner taper også skatter. Til slutt vil folk som allerede sitter på millioner eller milliarder tjene på det. Landgrabbing fordeler rikdommen i samfunnet vårt enda mer ulikt...

*

Sveitsatomlobbystemmekostnader

Den sveitsiske atomlobbyen kjøper stemmer:

CHF 7,50 per signatur

Atomlobbyen i Sveits ønsker å oppheve atomkraftverkforbudet i landet. En tjenesteleverandør organiserer stemmene for en stemme.

FREIBURG taz | I Sveits ønsker et populært initiativ kalt "Stop Blackout" å oppheve det eksisterende forbudet mot å bygge nye atomkraftverk. Tilsynelatende er tvilsomme midler riktige for henne. Det har nå blitt kjent at de ansvarlige får de nødvendige signaturene innhentet fra en tjenesteleverandør til en pris av 7,50 sveitsiske franc...

*

breenAntarktisvippepunkt

Klimatippepunkt: Undervannsdrone finner sprekker i «Dommedagsbreen».

En undervannsrobot har oppdaget sprekker og sprekker i «dommedagsbreen» i Antarktis. Der smelter kolossen raskere. Men det er også gode nyheter.

Thwaites-breen i det vestlige Antarktis smelter med ulik hastighet på forskjellige steder. Ved hjelp av en torpedodrone kunne forskere ved Cornell University, ledet av Britney Elyce Schmidt, studere disse prosessene mer detaljert. Det viste seg at sprekker og sprekker går gjennom breen. På disse punktene smelter kolossen raskere.

Totalt sett smelter imidlertid isen langsommere enn beregnet, ifølge Studerer ved Nature. Thwaites har kallenavnet "Dommedagsbreen" på grunn av dens betydning ved et avgjørende vendepunkt for klimaendringer ...

*

FrankrikeFlamanvilleHinkley PointEDF-gjeld

Frankrikes konkurs

Atomselskap dypt i minus. Skattyter bør være ansvarlig for gjelden mens ventetiden på neste GAU starter.

Nyheter om billig atomkraft, som lokale liberale, høyreekstreme og høyreekstreme ikke kan få nok av: Det franske atomselskapet EDF (Electricité de France), som er majoritetseid av staten, gikk med et tap på 17,9 milliarder euro i fjor. Dette melder blant annet Spiegel.

Dette økte selskapets gjeld til 64,5 milliarder euro. EDF eier blant annet de 56 for det meste nedslitte franske atomkraftverk. Gruppen bygger en ny ovn i Hinkley Point nær Cardiff i Storbritannia, selv om den permanente byggeplassen i Flamanville på vestkysten sør for Bretagne fortsatt ikke er ferdig etter 15 år.

Derfra, kort før jul 2022, ble det sagt: ytterligere forsinkelser på ett år. Samtidig ble det kjent at summen for byggingen var steget med en halv milliard euro til 13,2 milliarder. Likevel holder regjeringen fast ved planene sine om å bygge 14 nye atomkraftverk...

*

kapitalismen | kommunismesosialisme | sosial markedsøkonomi

Missing Link: Hvorfor fortsatt markedskapitalisme i det hele tatt?

Vi ser problemene med kapitalismen hver dag. Vi tar fordelene for gitt. Kan kommunismen gjøre det bedre?

I "Fragile States Index" er USA mellom Barbados og Panama, med nylig økende statlig skjørhet. Nylig rammet koronakrisen vår hegemon av vestlig kultur hardt, nå presser resesjonen seg. Striden om hvordan man best kan håndtere global oppvarming deler samfunnet inn i ideologiske leire. Men USA opplever bare det Europa også gjennomgår (kanskje i en noe svakere form). Under disse vanskelige omstendighetene tror mange unge at den kapitalistiske markedsøkonomien har hatt sin tid. For eksempel gjenoppdager de sosialismen, som tiltrekker seg med rettferdig fordeling, menneskelige verdier og redusert ressursintensitet. Hvis du vil vite i detalj hvordan denne bevegelsen ser ut, kan du padle over en bred, fargerik bukt fra Googles søkeord «Millennial Socialism». Men før vi kan snakke om sosialisme, må vi se på hva det er: markedskapitalisme...

*

Propaganda | Media | skrekkklovntrumf

Trumps løgner spres - Fox News-moderatorer innrømmer alt privat

En medieskandale ryster USA. I bunnen av det er stjernene til Fox News: Tucker Carlson, Sean Hanity og Laura Ingraham. Og selvfølgelig Donald Trump.

New York - Det største medieimperiet i USA er dypt inne i en troverdighetskrise. Som nå publiserte rettsdokumenter viser, visste hovedpersonene i den høyrekonservative nyhetskanalen Fox News godt at Donald Trumps påstander om valgfusk i 2020 var tull – likevel tilbød de konspirasjonsteoriene en plattform og spredte løgnene videre.

Tekstmeldinger som sendes frem og tilbake av Fox News-stjerner, reflekterer ikke godt over den konservative kringkasterens håndtering av sannheten. Stjerneprogramleder Tucker Carlson skrev for eksempel til sin kollega Laura Ingraham at han visste hvilket tull Donald Trumps advokat Sydney Powell ville fortelle om valgfusk. «Forresten, Sidney Powell lyver», skrev Carlson. «Jeg tok henne. Det er sinnssykt." Ingraham svarte: "Sidney er en total galning. Ingen vil jobbe med henne. Det samme gjelder Rudy.» Dette refererer til Rudy Giuliani. Den tidligere borgermesteren i New York ble ansett som Trumps juridiske rådgiver og nære fortrolige. Han var en velkommen gjest med både Tucker Carlson og Laura Ingraham. Det samme gjelder Powell. Men verken henne eller Giulianui ble stilt kritiske spørsmål der …

 

***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden
Nyheter + bakgrunnskunnskap

***

Nyheter +

 

**

Munk av Lützerath | Fossil lobby | utslipp av klimagasser

Åpnes i nytt vindu! - Gjørme skjer! - YouTube - Lützerath Police Academy - Videobeviset, 1 1/2 minutt ingenting annet enn sannheten - https://www.youtube.com/watch?v=Q2t5_ZD0B0kStoi Polipop... hold ut gjørme munk!

Mönch von Lützerath: sympatisør for klimabevegelsen

"Gjørmemagikeren" snakker om hvorfor han kommer til det rhenske brunkullsgruveområdet, hva som inspirerer ham og hva som får ham til å gråte


Intervju med Niels Siebert

Munken fra Lützerath kaller seg også gjørmemagikeren. Han kjemper for bevaring av natur og jordbruksland ulike steder i Europa. Han er selv grønnsaksbonde. Siden han ønsker å være anonym, ble intervjuet gjennomført skriftlig via kryptert kommunikasjon.

Når det er en stor demonstrasjon mot atomavfallsdepotet som er planlagt der 3. juni 2023 i Bure i det nordøstlige Frankrike, vil han være der igjen i munkevane. Han inviterer alle her i landet til å bli med, da de rådende vindene hovedsakelig blåser fra vest til øst og Tyskland vil derfor bli hardere rammet enn Frankrike dersom det for eksempel skjer en atomavfallsulykke under levering. Han er en av underskriverne av demosamtalen, som også er tilgjengelig på tysk: dasnd.de/bure


Niels Siebert: Videoen av politibetjentene fast i gjørma, som du danset rundt, gikk verden rundt. Hvordan føles det å være i sentrum av oppmerksomheten utilsiktet?

Jeg er glad for at identiteten min har vært anonym. Oscar Wilde sa en gang: «Mennesket er minst seg selv når det taler i sitt eget navn. Gi ham en maske, og han vil fortelle deg sannheten.» Jeg ønsket å benytte denne muligheten og plutselige ryktet til å spre budskap vi hører lite om. Så jeg opprettet @MonchLutzi Twitter-kontoen, hvor jeg la ut en første video om kullgruvedrift i Colombia. Derfra eksporteres den til og med til Tyskland. Alt dette skjer på bekostning av urbefolkningen, hvis medlemmer er ofre for fordrivelse, påtvungne forsvinninger og drap.

Du er ikke borte i gjørma. Hjelpte overnaturlige krefter deg til å gå på gjørme, slik Jesus gikk på vannet?

Få kunne bevege seg så lett. En video tatt fra en annen vinkel viser personen som filmet scenen. Hun satt også fast i gjørma, rett bak meg. Jeg vet ikke om overnaturlige krefter var på jobb den dagen. Jeg tror det var mer et spørsmål om vekt.

Er du egentlig religiøs?

Religion er en menneskelig oppfinnelse. Man må ikke falle inn i dogmer, men må forbli fordomsfri og stille spørsmålstegn ved mer. Vi lever i et samfunn av illusjoner, også illustrert i science fiction-filmen «Snowpiercer». Først når man stiller spørsmål ved alle ting med et åpent sinn, vil både løgn og sannhet bli avslørt. Vi må ta fatt på et slikt anarkistisk oppdrag. Forfattere som Leo Tolstoj, som var en kristen anarkist, Ivan Illich eller Jacques Ellul kan inspirere oss.

Hvorfor har du på deg en munkevane?

Jeg brukte dem for første gang i 2018 under forsøket på evakuering av ZAD (tysk: »sone som skal beskyttes«) Notre-Dame-des-Landess. Der skulle det bygges en flyplass på jordbruksland, som staten ga fra seg etter utallige politiske kamper og okkupasjoner. Jeg er rørt over tiden for bondekrigen rundt 1525. Store deler av denne historien ble visket ut av seierherrene. Religiøse strukturer hadde alliert seg med de mektige i verden for å undertrykke de svake. Martin Luther forrådte de fattige bøndene og snakket ekstremt voldsomt: «Du må rive dem i stykker, kvele dem, kutte strupen på dem, i hemmelighet og offentlig, mens du skyter rabiate hunder! Derfor, mine herrer, kutt strupen på dem, skyt dem, kvel dem, sett dem fri her, redd dem der! Hvis du faller i kamp, ​​vil du aldri ha en hellig død.» Dette er ordene til en fanatiker. I de teologiske sfærene, som er formet av historiene til seierherrene, blir vi fortalt at Thomas Müntzer var en så fanatiker. Først deltok han i fredelige demonstrasjoner og sang lovsanger sammen med bøndene. De krevde en sosial orden skissert i de berømte "Tolv artikler om bondestanden". Ridderne av de tyske fyrstene slaktet disse bøndene blodig med Luthers velsignelse. 


Les også: «Mediediskursen er overopphetet» – Bevegelsesforsker Sebastian Koos om klimabevegelsens strategier og deres oppfatning.


Ordet "munk" står for alenehet. Munken fra Lützerath var også individuelt med på opptakene. Hvor viktig er det å være sammen med andre?

Faktisk er jeg ofte alene. Jeg vil elske verden, selv om det er lett å si. Det er det jeg vil jobbe mot. En gruppe kan bli sekterisk. Hun bygger ofte sin identitet i avgrensning fra gruppen av andre. Det finnes også gode foreninger, men sjelden slike som er åpne for alle, det være seg av frykt, hat eller uinteresse. For å illustrere: En gruppe likesinnede kan for eksempel være basert på en delt kritikk av en annen person som finner dem "for små". Hver gruppe bør derfor stille seg selv spørsmålet: Hva er egentlig forbindelsene våre basert på? Når det er sagt, er et kollektiv viktig for å lette vår eksistens og hjelpe hverandre.

Les mer ...

 

  ***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden
Nyheter + bakgrunnskunnskap

***

bakgrunnskunnskap

 

**

reactorpleite.de

 

Kart over atomverdenen:

Hvert av disse nesten 1200 punktene på kartet er grunn nok til motstand...

*

Det interne søket etter

AKW - WAK - WKA

Motstandsklimaatom

ga blant annet følgende resultater:

 

05. januar 2023 - Vi har allerede vunnet

*

06. november 2022 - Straffer for aktivister: Og hva med klimaet?

*

14. desember 2021 - Nobelprisvinnere krever to prosent nedrustning for klimaet

*

01. november 2021 - Umiddelbart, umiddelbart

 

**

YouTube

Nøkkelordsøk: politisk motstand

https://www.youtube.com/results?search_query=politischer Widerstand

 

Videoer:

 

Dato tatt: 11. september 1967 - 3:26

Tom Lehrer - We Will All Go Together When We Go

*

klima:nøytral - 11:24

Krig: Fatal for mennesker og klima!

*

engel spør - hr - 29:32

Bryte lover for klimaet?

*

phoenix-2017-44:08

Ville vesten ved Wismut - atombomber fra Ertsfjellene

*

arte - 59:48

Den sanne historien om den første gulfkrigen

*

Rådatadump - arte-dokumentasjon - 01:38:43

Dokumentar: Why We Fight - America's Wars - The Military-Industrial Complex

 

Åpnes i nytt vindu! - YouTube-kanal "Reactor failure"-spilleliste - radioaktivitet over hele verden ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Spilleliste - radioaktivitet over hele verden ...

Denne spillelisten inneholder over 150 videoer om emnet

 

**

Ecosia

Denne søkemotoren planter trær!

 

Nøkkelordsøk: AKW - WAK - motstand klima Atom

https://www.ecosia.org/search?q=Widerstand Klima Atom

 

**

Wikipedia

 

motstand (politikk)

Motstand er nektelse av å adlyde eller aktiv motstand mot myndighetene eller regjeringen.

Det er i utgangspunktet av underordnet betydning om herskerne som det utøves motstand mot utøver sitt styre lovlig, legitimt eller ulovlig. Evalueringer som «begrunnet motstand», mål og midler for motstand, moralske og juridiske hensyn krever en observatørs synspunkt: det avhenger av hvem, hvor og når evalueringen gjøres. Motstanderen vil alltid vurdere motstanden annerledes enn den motstanden er rettet mot. Sistnevnte er imidlertid vanligvis «autoriteten» som samtidig har makten til å definere lov og rett. Følgelig er motstand utenfor den fastsatte rekkefølgen.

bakgrunn og avgrensning

Motstand som en form for sosial og politisk debatt har vært forankret i europeisk politisk kultur siden antikken. I nesten alle samfunnsformer var det eller er det konsensus om at motstand kan være nødvendig og legitim i visse tilfeller. I spesifikke tilfeller er meningene noen ganger forskjellige.

Motstand må skilles fra revolusjon fordi den ikke er grunnleggende rettet mot å reformere den sosiale orden. Under visse omstendigheter kan gjenoppretting av en gammel lov eller et rettssystem som er opphevet være det sentrale anliggende. Likevel kan en bevegelse som startet som en motstand føre til en revolusjon...

 

**

Tilbake til:

Nyhetsbrev VII 2023 - 12. til 18. februar

Avisartikkel 2023

 

***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden
Nyheter + bakgrunnskunnskap

***

Appel om donasjoner

- THTR-Rundbrief er utgitt av 'BI Environmental Protection Hamm' og er finansiert av donasjoner.

– THTR-Rundbrief har i mellomtiden blitt et mye bemerket informasjonsmedium. Det er imidlertid løpende kostnader på grunn av utvidelse av nettsiden og utskrift av tilleggsinformasjonsark.

- THTR-Rundbrief undersøker og rapporterer i detalj. For at vi skal klare det er vi avhengige av donasjoner. Vi er glade for hver donasjon!

Donasjoner konto:

BI miljøvern Hamm
Formål: THTR-sirkulær
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden


***