Nyhetsbrev LII 2022

26-31 desember

 

***


    2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011

Nyheter + bakgrunnskunnskap

***

Atomkraftulykker

Denne PDF-filen inneholder en liste over kjente ulykker og utslipp av radioaktivitet. Etter hvert som ny informasjon blir tilgjengelig, vil denne listen bli utvidet og oppdatert...

Utdrag for denne måneden:

02. Desember 1949 (AGNES 4 | NAMS 3,8) atomfabrikk Hanford, USA

05. Desember 1965 (Broken Arrow) Douglas A-4E Skyhawk, USA

06. Desember 1972 (AGNES 3 | NAMS 1,6) atomfabrikk Sellafield, GBR

07. Desember 1975 (AGNES 3) Akw Greifswald, DDR

21. Desember 1972 (AGNES Klasse.?!) atomfabrikk pawling, USA

31. Desember 1978 (AGNES 4) Akw Belojarsk, USSR

*

Vi ser etter aktuell informasjon. Hvis du kan hjelpe, vennligst send en melding til: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***

31. desember

 

klimavern | gjennomføring | Klima forandringer

Et år uten Putin

Det var ikke helt galt i 2022. Store og viktige land har bestemt seg for klimavernkurs. Nå skal planene «bare» settes ut i livet.

2022. Hvordan vil året gå inn i historien? Som et år der en Moskva-despot bombet Europa tilbake til forrige århundre, med tusenvis av dødsfall, millioner av flyktninger og som sideskade for en renessanse i bruken av kull og atomkraft?

Eller som et år der de vestlige demokratiene satte en stopper for den brutale blandingen av nasjonalisme, imperialisme og miljøødeleggelse og la grunnlaget for klimavennlige energiers gjennombrudd? 

Det er fortsatt for tidlig å bestemme seg. Likevel er det håp om at Russlands president Putin ikke får siste ordet i sitt ødeleggende angrep på Ukraina og menneskeheten.

Året som er over har brakt en rekke gode nyheter, som viser at det globale samfunnet har innsett hva som står på spill for det som nå er åtte milliarder mennesker...

*

Fornybar | ekspansjon | Opplæring

Fornybar energi: venter på turboen

Energi og klima – kompakt: Utvidelsen av sol, vind & co. går fortsatt alt for sakte. Nye lover lover en løsning. En titt bak kulissene.

Til tross for mye motstand er fornybare energikilder, spesielt vind- og solenergi, fortsatt på vei oppover. Både internasjonalt og innenlands, men betydelig tregere her. Utvidelsen måtte selvsagt gå mye raskere for å få klimakrisen under kontroll.

I den tredje og siste delen av vår lille, svært ufullstendige årlige gjennomgang går vi nå over til status og perspektiver for utvidelse av fornybar energi.

Ifølge tall fra Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems var andelen fornybar energi i netto elektrisitetsproduksjon for det offentlige nettet rundt 2022 prosent i 49. Det er like under den forrige rekorden fra 2020...

*

Frankrike | Strømpris | Ukraina

Det som er en del av problemet selges som løsningen

I Frankrike står atomkraftverk stille i rekker, strømprisene i Europa går gjennom taket – og hva gjør en føderal regjering med de grønnes medvirkning? Hun utsetter rett og slett utfasingen av atomvåpen og ser frem til en ny pro-kjernefysisk kampanje i det kommende året med støtte fra det medregjerende FDP.

Året 2022 var fullt av overraskelser – mange av dem var ved nærmere ettersyn ikke så overraskende likevel. Det som faktisk overrasket meg i fjor var at kjernekraften ikke ble faset ut.

Nesten halvparten av atomreaktorene i Frankrike står stille, elektrisitetsprisene eksploderer ved de europeiske energihandelsentrene, atomkraftverk skytes på i Ukraina og det gjøres forsøk på å bruke dem som stasjonære skitne bomber – og likevel er det plutselig kjernekraft. blir brukt igjen som en løsning på energi- og klimaproblemer hyped...

*

Finland | energi omdreining | Vindkraft

Energiomstilling i Finland: Vinden blåser selv i den mørke vinteren

Vindkraft Landet helt i nord trenger mye strøm. For elbiler, men også til oppvarming. I lang tid var den derfor avhengig av import fra utlandet og atomkraft. Nå endrer Finland kurs

[...]

De 4.000 megawattimene som landet nå har igjen og kan mate inn i markedet kommer fra vindkraft. Det tok Finland litt lenger tid for det: Faktisk har kunngjøringen om at en tredje trykkvannsreaktor snart skal settes i drift på den vestfinske øya Olkiluoto hengt på den politiske arenaen i årevis som et nytt løfte. Grønne Anni Sinnemäki finner heller ikke atomkraft kritikkverdig, men hun ser også at Olkiluoto har bremset investeringene i fornybar energi.

Fra atomær Olkiluoto til vindfulle Kalajoki

Den tredje reaktorblokken er nå rundt 14 år forsinket og tre ganger over budsjett. Den skal endelig gå på nett i januar og øke andelen kjernekraft i total produksjon med nesten en tredjedel. De satte «Vi klarte det!» med store bokstaver på inngangsporten, men selv den entusiastiske pressetalsmannen innrømmer at jubelen kom litt tidlig: Etter prøvekjøringen gikk systemet offline igjen, og nå må de undersøke årsaken. av de centimeterlange sprekkene klarer fire kjølepumper. Talsmannen vet ikke hva som vil skje videre.

Den finske vindenergisektoren utvikler seg derimot raskt - fra i underkant av 630 megawattimer i 2014 til 5.000 nå, men i mellomtiden, etter at statlige subsidier utløp i 2017 og ingen nye turbiner ble bygget i det hele tatt året etter. , kapasiteten hadde til og med falt ...

*

 

Ukraina krig | Media | sanksjoner

Ukraina-krigen: Det store pokerspillet for seier

Kan Vesten holde tritt med sanksjonene? Og hvem bløffer, med hvilke konsekvenser? Og fremfor alt spørsmålet: Hvor sannsynlig er en seier for Ukraina? (Del 1 - 2 - 3)

Det kan anses som ganske sikkert at Russland ikke lenger kan underlegge Ukraina. Selv om Ukraina måtte kapitulere, etter alt som er gjort mot ukrainerne, ville det fortsatt være intern motstand.

Siden september har Ukraina til og med startet en motoffensiv, flere tusen kvadratkilometer og flere hundre landsbyer er gjenerobret. De russiske troppene har trukket seg tilbake fra den strategisk viktige, fjerde største ukrainske byen Cherson til østbredden av elven Dnepr og forskanset seg der.

Momentumet er på ukrainsk side, sier de, og Ukraina har kontroll over handelen. Det er til og med snakk om en «seier» for Ukraina. Vesten har lovet flere milliarder i militærhjelp.

Mot håpet om seier står imidlertid det nøkterne funnet at maktbalansen mellom Russland og Ukraina fortsatt er drastisk forskjellig. Påstandene fra den russiske forsvarsministeren Sergei Shoigu om at det er 25 millioner reservister i Russland kan være grovt overdrevet, men selv om Russlands militærmakt ble svekket, ville det å ha verdens største atomarsenal til disposisjon være nok til å bakholde naboen eller til og med truer hele verden...

*

INES kategori 4 31. Desember 1978 (AGNES 4) Akw Belojarsk, USSR

-

Wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Belojarsk

Den 30./31. I desember 1978 falt temperaturen i området til -50 °C. Den påfølgende nyttårsaften førte de lave temperaturene til en alvorlig hendelse som nesten gikk over til en nedsmelting. Taket på turbinhallen kollapset på grunn av materialtretthet. Deler falt på generatoren og det oppsto en kortslutning som startet en brann i turbinhallen. Måleledninger til reaktoren ble delvis ødelagt. Brennende olje gjorde det vanskelig for brannmenn å få kontroll over brannen. For å forhindre en MAU, måtte reaktoren stenges. Det kom tett røyk inn i kontrollrommet, slik at driftspersonellet måtte forlate kontrollrommet midlertidig og kun kunne gå inn igjen i kort tid for å gjennomføre noen koblingsoperasjoner. I løpet av de første timene, i frykt for konsekvensene, begynte de å evakuere den nærliggende arbeiderbyen Zarechny. Det er allerede gjort forsøk på å organisere mange busser og tog for evakuering i Sverdlovsk oblast.

Åtte personer var sterkt radioaktive, nesten to dusin var midlertidig bevisstløse fra røykgassen, men etter noen timer var reaktorene under kontroll igjen...

-

Wikipedia - no

Atomkraftulykker etter land#Russland

I den engelskspråklige versjonen av Wikipedia er denne hendelsen - AGNES 4 "ulykke" - ikke nevnt i det hele tatt.

- -

Atomkraftverk plager

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Beloyarsk_(Russland) 

Fra 1964 til 1979 var det en serie hendelser i Beloyarsk-1 der drivstoffkanaler ble ødelagt og arbeidere ble utsatt for økte nivåer av stråling. I 1977 smeltet 50 % av brenselelementene ved Beloyarsk-2; personalet ble utsatt for høye nivåer av radioaktivitet. I en brann som brøt ut 31. desember 1978 på grunn av en fallende dekkplate, fikk åtte personer økt stråledose.

Det var også rapporter om ulike hendelser i oppdretterdrift (enhet 3 og 4) på ​​1990-tallet ...

 

***

30. desember

 

Neckarwestheim | strekkoperasjon | Resistance

Neckarwestheim kjernekraftverk går i kort stopp

Neckarwestheim (dpa) – For å kunne forsyne Tyskland med strøm de neste månedene, vil energileverandøren EnBW legge ned atomkraftverket Neckarwestheim 2 ved årsskiftet. De 193 drivstoffelementene skal deretter settes sammen igjen under en kort nedleggelse på to til tre uker. Etter omstart forventes haugen i Heilbronn-distriktet å produsere opptil 1,7 milliarder kilowattimer med strøm innen midten av april. Uten den nye konfigurasjonen av brenselelementene ville bare rundt en tredjedel av dette vært mulig, forklarte sjefen for kjernekraftdivisjonen, Jörg Michels...

*

Australia | miljøpolitikk | fornybar energi

Arbeiderpartiet ønsker å gjøre Australia til en «fornybar energisupermakt».

Australias miljøpolitikk i 2023: Den vanhellige koalisjonen av selskaper, konservative og mektige private medier har stoppet enhver fremgang på miljøpolitikken i flere tiår.

Den 21. mars 2022 seiret Arbeiderpartiet (omtrent sammenlignbart med SPD) i Australia mot de konservative (omtrent: CDU/CSU/FDP) med 52% (77 seter) mot 48% (58 seter) og ble dermed valgt ( Grønne 3 seter). Dette erstattet nesten et tiår med styre av den reaksjonære koalisjonsregjeringen – bestående av det konservative «(ny-)liberale» partiet og det reaksjonære nasjonalpartiet.

De siste tiårene har en av de konservatives hovedanliggender vært å forsinke kampen mot klimaendringer. Som et resultat er Australia på noen måter håpløst bak når det gjelder fornybar energi sammenlignet med andre OECD-land.

[...]

Oppsummert vil Aps fremtidige miljøpolitikk fortsatt være bestemt av de fire nøkkelfaktorene. Labour møter fire mektige politiske motstandere: for det første den allmektige og ekstremt konservative Murdoch-pressen; for det andre, det konservative partiet; tredje, de allmektige gruveselskapene, og for det fjerde deres like mektige lobby. Dessuten sørget disse fire for at Scomo (Scott Morrison) vant det såkalte «uvinnelige» valget i 2019.

Velbegrunnet frykt for disse fire motstanderne og å tape valget i 2019 vil sikre at selv om partiet sitter ved makten, vil Labour være svært trege med å innføre miljøverntiltak som faktisk er veldig lenge på tide.

*

atomlobby | Kjernefysisk utfasing

Atomkraft: "Ikke et alternativ for Tyskland"

Energi og klima – kompakt: Ulempene er åpenbare. Atomkraftverk sliter med sprekker, manglende drivstoffstaver, mangel på ansatte og astronomiske kostnader. Hvorfor politikere fortsatt ønsker å kunstig blåse liv i den døde industrien.

Atomdebatten er de vandøde i striden om fremtidens energiforsyning. Dagens andre del av vår lille, uunngåelig svært ufullstendige gjennomgang av energi- og klimapolitikken handler om dem.

I 2022 bidro kjernekraft i underkant av syv prosent til netto strømproduksjon til offentlig nett (vind 24 prosent, sol 12 prosent). I full kontrast er plassen den opptar i offentlig diskurs.

På begynnelsen av året var alt fortsatt klart. Utfasingen av sivil bruk var nesten fullstendig og stort sett ukontroversiell. Med det militære alternativet, som vi ikke skal gå nærmere inn på her, ser ting litt annerledes ut, fordi folk liker å holde en bakdør åpen, som for tiden åpner seg mer og mer...

*

Ukraina krig | Propaganda | sanksjoner

Den forgiftede diskusjonen om et fredspolitisk perspektiv

Krig er forferdelig, alltid. Men grusomhetene fra Ukraina-krigen blir utnyttet. Hvordan debatten om et fredspolitisk perspektiv forhindres (Del 1 - 2 - 3)

Vi opplever det alle hver dag: Emosjonalisme og moralsk overdrevne anklager dominerer den offentlige diskursen om Russlands angrepskrig i Ukraina. Når vi slår på dagsnyhetene eller Today-nyhetene om kvelden, ser vi bilder av bombede hus, døde mennesker eller intervjuer med skadde personer i flere minutter.

Selvfølgelig er alt forferdelig. Krig bringer ødeleggelse og uendelig menneskelig lidelse. I krig er det kriminalitet og grusomhet – på alle kanter. Ifølge estimater fra den amerikanske hærens general Mark Milley, er 100.000 XNUMX russiske soldater drept og skadet så langt, og tusenvis har dødd i Ukraina.

[...]

Heribert Prantl, tidligere medlem av sjefredaktøren for Süddeutsche Zeitung, skriver med rette:

Det er fatalt og uendelig tåpelig at her i landet blir ordene «våpenhvile», «appell for fred» og «fred» ansett som uanstendige når de brukes i forbindelse med krigen mot Ukraina. Det er fatalt når det å fremme en diplomatisk offensiv blir sett på nærmest som en medskyldig til en forbrytelse.

Hvis den offentlige debatten er dominert av moral og følelser blir drevet og utnyttet, får saklige argumenter det vanskelig og en nøktern og rasjonell debatt blokkeres ...

 

***

29. desember

 

Resistance | Ausstieg | strekkoperasjon

Kjernefysisk utfasing som en suksesshistorie

Stretching utsatte atomkraftverkets slutt i Tyskland

Bruken av atomkraft i Tyskland ville faktisk vært historie denne lørdagen – i hvert fall hvis den skulle gå i henhold til utreiseloven som ble innført av CDU/CSU i 2011 og vedtatt av en veldig stor koalisjon i Forbundsdagen. I lys av en påstått energikrise og under press fra Unionen, FDP og noen industriforeninger, har SPD og De Grønne som kjent blitt enige om at de tre gjenværende atomkraftverkene forblir koblet til nettet: Emsland, Neckarwesheim- 2 og Isar-2 reaktorer skal være i drift til midten av april, fortsette å produsere strøm.

Ledende frie demokrater har allerede signalisert at dette ikke er nok for dem. De krever at reaktorene skal drives lenger, og noen krever til og med reaktivering av anlegg som allerede er nedlagt eller bygging av nye atomkraftverk. Det vil det imidlertid ikke komme til. I overskuelig fremtid vil det ikke bli produsert mer strøm fra atomkraftverk i Forbundsrepublikken. I tillegg ville bygging av nye anlegg bli for dyrt og for langvarig, og storkonflikten om lagring av atomavfall, som i utgangspunktet ble avgjort, ville blusse opp igjen hvis vi startet på nytt ...

*

Lobby | Taksonomi | Greenwashing

«Greenwashing» i EU: Kjernekraft og gass får øko-plomberingen

Fra 1. januar vil kjernekraft og gass bli ansett som "bærekraftig" i EU og vil få et "økosegling". Denne nye forskriften fortsetter å skape kontrovers.

Brussel - I begynnelsen av juli 2022 stemte EU-parlamentet for å klassifisere gass og atomkraft som "bærekraftig". Fra 1. januar 2023 vil disse to energiformene regnes som miljøvennlige og blir en del av den såkalte taksonomien. Kort tid før avstemningen hadde miljøvernere aksjonert for et nei til EU-planene. Forgjeves vil også gass- og kjernekraftverk i fremtiden tjene på investeringer i klimafond.

[...]

Miljømerke for kjernekraft og gass: Østerrike saksøker

Kan den nye forskriften likevel oppheves?

Kritikere håper å oppheve forskriften. Østerrike har anlagt søksmål til Den europeiske unions domstol (EuG), som også Luxembourg ønsker å slutte seg til. Dette annulleringssøksmålet har imidlertid ingen oppsettende virkning. Greenpeace og andre miljøorganisasjoner har også varslet rettslige skritt. – Atomkraft og naturgass er ikke et bidrag til klimabeskyttelse, understreket den østerrikske klimavernministeren Leonore Gewessler. EU hadde «latt seg trekke til vognene til fossil- og atomlobbyen». Østerrike har sett på seg selv som «atomfritt» siden 1999.

*

Gorleben | Søndagstur

Protest mot atomkraft XNUMX. nyttårsdag

Innbyggerinitiativet for miljøvern Lüchow-Dannenberg inviterer til et protestarrangement i Gorleben 2022. januar under tittelen »Adieu 2023, AKW nee 1!« og annonserte onsdag:

14. nyttårsdag inviterer innbyggerinitiativet for miljøvern i Lüchow-Dannenberg (BI) til sin tradisjonelle «nyttårsmottakelse» klokken 13 på Greenpeace-skipet «Beluga». Før det, fordi det er søndag, foregår søndagsturen naturlig nok kl.15. – Vi hadde antatt at vi skulle klare å skåle for slutten av atomkraften, men det er nå utsatt til helgen etter påske etter at de tre siste atomreaktorene har vært i drift til XNUMX. april, sier BI-talsmann Wolfgang Ehmke.

BI antar at det vil bli turbulent igjen i 2023: »CDU og AfD går aldri glipp av en mulighet til å bønnfalle for fortsatt drift av atomkraftverk, leser man fra FDP at deres samferdselsminister Volker Wissing ønsker å bruke atomkraft til å drive elektromobilitet , og dens styreleder, finansminister Christian Lindner, hadde allerede tatt opp en fartsgrense på de føderale autobahnene – i bytte mot fortsatt drift av atomkraftverkene. Vi ser oss selv utfordret til å bringe oss selv i spill argumentativt og demonstrativt.« ...

*

Frankrike | EDF | atompolitikk

Franske atomkraftverk: «Utilsiktede nedstenginger og usikkerhet» er å forvente

Tviler på informasjonen gitt av EDF; nervøs regjering i Paris legger press på. Det er også frykt for strømbrudd om vinteren i Storbritannia, ettersom Frankrike har gått over fra å være strømeksportør til importør.

Strømforsyningssituasjonen i Frankrike er virkelig ikke bra. Ved å bruke eksemplet med atomkraftverket Cattenom har vi nettopp fremhevet «oppgangen og fallet av kjernekraft», som den anerkjente avisen Le Monde nå kaller prosessen.

For om vinteren glir landet stadig tydeligere mot en blackout, som regjeringen egentlig ikke er forberedt på om det faktisk skulle bli kaldt om vinteren. Dette har blant annet sammenheng med at det fortsatt er forsinkelser i restarten av atomreaktorene som er bestilt av regjeringen.

Farlige sprekkreaktorer, som de i Cattenom på den tyske grensen, skal kobles til nettet med all kraft for å kunne levere strøm igjen om vinteren. Sikkerheten er satt på baksiden slik at ting ikke blir så ille, og det blir tydelig at Frankrike har havnet i en blindvei på grunn av atompolitikk...

*

Kjernefysisk utfasing | strekkoperasjon | høyrisikoteknologi

Atomkraft: stopp nå! Stretching er ubrukelig og farlig

Den kjernefysiske konsensus sørget for at de tre gjenværende tyske kjernekraftverkene (NPP) Isar 2, Neckarwestheim 2 og Emsland ble stengt innen 31. desember 2022. Men med beslutningen om å beholde strekkoperasjonen til april 2023, har den føderale regjeringen og Forbundsdagen kansellert dette brede sosiale kompromisset. Federation for the Environment and Nature Conservation Germany (BUND) kritiserer denne avgjørelsen på det sterkeste og advarer mot kjernefysiske farer i utformingsoperasjonen.

Olaf Bandt, styreleder i BUND, kritiserer: «Fortsatt drift av de tre atomkraftverkene er ren symbolpolitikk. Det gir ikke noe vesentlig bidrag verken til forsyningssikkerheten eller stabiliteten til kraftnettet i Tyskland og har ingen sammenheng med risikoene. I stedet for å feire slutten på atomkraften i Tyskland i disse dager, stiller staten igjen enorme summer til disposisjon for denne høyrisikoteknologien. I henhold til avtalen mellom føderal økonomiminister Robert Habeck og operatørene skal skattebetalerne betale for demonteringskostnadene, som sannsynligvis vil øke betydelig på grunn av strekkoperasjonen. Fordel: Ingen!" 

På bakgrunn av den russiske angrepskrigen mot Ukraina har den føderale regjeringen hensynsløst åpnet døren for ytterligere forlengelser av levetiden i stedet for avgjørende å stenge ned høyrisikoteknologien ...

*

atomavfallslager | Sikkerhet | Mellomlagring

Trygghet i en million år?

For mer enn 10 år siden ønsket USAs president Barack Obama å bygge et atomavfallslager i Nevada-ørkenen. En amerikansk domstol slo fast: Leiren vil bli godkjent hvis operatørene kan garantere sikkerhet i én million år.

For det er så lenge søppelet vil skinne og så lenge vil det være en fare for menneskeheten og for alt liv. Operatørene kunne imidlertid bare garantere sikkerhet i 10.000 XNUMX år. Atomavfallslageret ble ikke godkjent.

Det er sånn over hele verden

Det er likt over hele verden. Atomfysiske «depoter» har vært søkt i flere tiår, men ingen steder har man funnet et depot for tungt atomavfall. Heller ikke i Tyskland.

I 60 år har operatørene av atomkraftverk lovet at problemet med atomavfall vil være løst «om noen få år». Men foreløpig er det bare farlige og midlertidige "mellomlager" i verden...

 

***

28. desember

 

Bundesnetzagentur | anbud | Utvidelse av vind og sol

Potensiell vindkraftturbo: Byggingen av vindturbiner bør bli mer lukrativ

Federal Network Agency har økt maksimalverdiene for anbud for vindenergi på land betydelig. Hun håper på mer deltakelse i lotteriet.

Utvidelsen av fornybar energi bør ta fart under trafikklyskoalisjonen. Tirsdag justerte Federal Network Agency et viktig tannhjul og hevet maksimumsverdiene for 2023-anbudene for vindenergi på land fra 5,88 til 7,35 cent/kWh. Det er 25 prosent mer enn i 2022. Reguleringsmyndigheten har dermed fullt ut utnyttet det nye kompetanserammeverket som nylig ble fastsatt av Forbundsdagen.

[...]

I følge regulatoren er justeringene et svar "på de økte kostnadene innen bygging og drift av anlegg" samt økte rentekostnader for deres finansiering.

[...]

To prosent av det føderale territoriet som faktisk kan bygges på, må være fullstendig utpekt innen 2025. Ellers ville den føderale regjeringen ikke være i stand til å oppnå "de nødvendige utvidelsesmålene satt parallelt i EEG" innen 2030.

Også høyere soltilskudd

Samtidig har tilsynsmyndigheten satt maksimale budverdier for solcelleanlegg på tak til 11,25 øre/kWh. Økningen for bakkemonterte solcelleanlegg forberedes for tiden «for å skape stabile forhold for å nå ekspansjonsmålene også i dette segmentet», understreket Müller. For innovasjonsanbudene vil kontoret undersøke et slikt trinn tidlig i 2023...

*

atomlobby | termindebatt | Energiewende blokkert

Og begrepet forlengelse hilser deg hver dag

Unødvendige debatter og tapte muligheter preget året energipolitisk. I stedet for en strategi for en rask desentralisert energiomstilling, ble det en baklengs diskusjon om utfasing av atomkraft. Et regjeringsparti deltok også. Dette kan og må endres i 2023.

Når det gjelder energipolitikk, var det som overrasket meg mest i dette begivenhetsrike året den pågående tyske debatten om atomkraftverks levetid. Det ble og diskuteres fortsatt om og hvor lenge vilkårene skal forlenges.

Jeg synes det er utrolig hvor mye tid og energi en blanding av tabloidpresse, deler av vitenskapen og konservative partipolitikere holder temaet tilstede ...

*

Blackout | Fornybar

Beste beskyttelse mot strømbrudd: lokalt produsert elektrisitet fra fornybare kilder

Ukraina-krigen viser sårbarheten til sentralisert kraftforsyning. Men det finnes en løsning mot katastrofen. Hvorfor vi skal følge Hamburg-politiet og si farvel til dieselmotoren.

Med krigen i Ukraina er det også mange i Tyskland som diskuterer muligheten for en «blackout». Fordi de brutale russiske rakettangrepene mot Ukrainas energiforsyning viser hvor sårbar den kritiske infrastrukturen i et samfunn er hvor strømmen går ut i lang tid: så svikter plutselig alle kommunikasjonskanaler, det samme gjør vannforsyningen, og etter en viss tid også matforsyningen, bankene, sykehusene. Og selv en nødstrømforsyning med dieselgeneratorer forsinker bare feil i noen dager.

[...]

Bare svært få i Ukraina som forsyner seg med strøm fra fornybar energi har strøm. Hvis det fantes en desentralisert blackout-sikker energiforsyning med fornybar energi i stedet for sentraliserte storskalaleverandører som kjernekraft, naturgass og kullkraftverk, så ville de russiske angrepene på energiforsyningen på ingen måte ha den katastrofale effekten de har i dag.

*

Japan | reproduksjon | Rokkasho

Rokkasho-reprosesseringsanlegget venter på ferdigstillelse

Starten av reprosesseringsanlegget for kjernebrensel i Aomori er utsatt igjen

Fullføringen av reprosesseringsanlegget for kjernebrensel i den japanske prefekturen Aomori må utsettes igjen, ifølge Japan Nuclear Fuel Ltd, operatøren av anlegget. Dette er det 26. skiftet siden prosjektet startet for mer enn tre tiår siden.

Egentlig skulle systemet vært klart «allerede» i første halvdel av regnskapsåret 2022. I september utsatte selskapet imidlertid denne datoen uten å oppgi ny dato. Det er nå en ny timeplan. Etter dette skal reprosesseringsanlegget kunne stå ferdig i første halvdel av regnskapsåret 2024. Selskapet har dermed holdt løftet om å presentere en ny ferdigstillelsesdato innen utgangen av året...

*

EEG | følsom | Citizen Energy

Innbyggerenergiprosjekter inntil 18 MW unntatt fra anbud fra 2023

Berlin - For å styrke fellesskapets energiprosjekter og øke aksepten for energiomstillingen, har den føderale regjeringen lansert to viktige innovasjoner.

01. januar 2023 trer en endring i forbindelse med anbudsprosedyrer i kraft for vindenergi på land i lov om fornybare energikilder 2023 (EEG 2023) for samfunnsenergiprosjekter. I tillegg vil nye midler til landbaserte vindenergiprosjekter fra lokale energiselskaper starte tidlig i 2023.

Som en del av endringen av EEG 2023, vil vind- og solprosjekter fra innbyggere energiselskaper utelukkes fra anbud så langt som mulig i fremtiden. En anbudsgrense på 18 megawatt (MW) vil da gjelde for vindmøller på land. I tillegg, i EEG 2023, har begrepet borgerenergisamfunn blitt omdefinert i henhold til § 3 nummer 15 ...

*

Utvidelse av fornybar energi | klimavern

Gjør 2023 til året for implementering av fornybar ekspansjon

Ved årsskiftet 2022/23 kårer Federal Association for Renewable Energy (BEE) de viktigste reformkravene for å få fart på utvidelsen av fornybar energi det kommende året.

«I år satte trafikklyskoalisjonen et nytt tempo når det gjelder energipolitikk. På bakgrunn av ambisiøse mål for fornybar energi ble det satt sammen store reformpakker og energiomstillingen satt på sporet igjen. Nå må 2023 være implementeringsåret. De siste EU-resolusjonene om å akselerere utvidelsen av fornybar energi i Europa bidrar også til dette," sier BEE-president Dr. Simone Peter. "Utvidelsen av fornybar energi i alle sektorer er grunnlaget for en moderne økonomi og det eneste svaret på fossil-atomforsyningskriser. Nå må de siste kantene på instrumentene jevnes ut og tiltakene besluttes å tre i kraft.»

«Den russiske angrepskrigen og den resulterende kostnads- og forsyningskrisen for fossilt brensel, den varme sommeren på grunn av den pågående klimakrisen og den franske atomkraftverksparken, som har slitt i flere måneder, har igjen vist grensene for en forsyning basert på fossil og atomenergi. Samtidig har fornybar, som nå utgjør nesten 50 prosent av strømforsyningen, bidratt betydelig til å redusere kostnadene på strømbørsene, og det har kommet en ny dynamikk i å skifte varmesystem og kjøpe e-biler. Klimabeskyttelse, rimelighet og sikker forsyning er pålitelig mulig gjennom utvidelse av fornybar energi i alle sektorer," sier Peter ...

 

***

27. desember

 

lagring av kjernefysisk avfall | svært radioaktivt | BASE

Lagerplass for atomavfall: I verste fall ikke før i 2068

Letingen etter stedet hvor atomavfallet skal lagres, drar utover. I ekstreme tilfeller kunne en beslutning først fattes om 40 år.

GOETTINGEN taz | Høsten 2020 fulgte stor hjelpeløshet og overraskelse den første delrapporten fra Federal Agency for Disposal (BGE). Publikasjonen omhandlet letingen etter et lagringssted for det høyradioaktive atomavfallet.

Mange ble overrasket fordi saltkuppelen Gorleben, som var det eneste stedet som ble utforsket, ble ekskludert fra søkeprosessen på grunn av geologiske defekter. De var på et tap fordi det samtidig ble identifisert 90 såkalte lokaliseringsregioner som potensielt egnet for deponering.

BGE som har fått i oppdrag med søket har nå annonsert hvordan de skal gå frem: Innen 2027 ønsker det statlige selskapet å destillere noen få områder fra regionene som kan være egnet for bygging av depotet. Innsidere gjetter at det kan være tre, fire på det meste.

Når tilsynsmyndigheten - Federal Office for the Safety of Nuclear Waste Management (BASE) - har undersøkt dette forslaget og Forbundsdagen har godkjent det, bør disse mulige depotstedene først undersøkes ytterligere over bakken og sammenlignes med hverandre ...

*

Bundesnetzagentur | anbud

Federal Network Agency hever maksimalverdiene for sol- og vindkraft betydelig

Bonn – I den siste anbudsrunden for regenerative kraftproduksjonssystemer har deltakelsen fortsatt å synke. I tillegg til de juridiske godkjenningsproblemene førte de økte kostnadene til at stadig færre aktører deltok i anbudene.

Federal Network Agency (BNetzA) har nå satt maksimumssatsene for 2023-anbudene for vindenergi på land til 7,35 ct/kWh og for solcelleanlegg på taket til 11,25 ct/kWh. Klaus Müller, president for Federal Network Agency, håper at antallet bud, som har falt betydelig den siste tiden, vil øke igjen ...

*

Frankrike | Sprekker | Cattenom

Cattenom NPP: Problemet i blokk 4

Fremveksten og fallet av kjernekraft i Frankrike: elendigheten fortsetter. Nødvendig reparasjonsarbeid vil bli utsatt.

Kort før jul oppsummerte den kjente franske dagsavisen Le Monde elendigheten i Frankrike i en grunnrapport som er vel verdt å lese.

«Rise and Decline of Nuclear Energy» er tittelen på artikkelen. Der står det at det en gang var teknologien fra USA, sammen med kraftverksoperatørens EDFs pragmatisme og myndighetenes vilje, som gjorde «suksessen til fransk atomkraft».

Men forholdene er ikke lenger der, konstaterer Le Monde, nøkternt over det faktum at selv om vinteren offisielt har begynt, er 16 reaktorer fortsatt «stengt ned på grunn av problemer». Åtte av dem ble først bygget på 1990-tallet.

Det var per 20. desember. I mellomtiden var situasjonen i strømforsyningen i nabolandet til og med forverret. For på den tyske grensen måtte det store atomkraftverket Cattenom Block 4 stenges ned igjen på kort varsel...

*

Taksonomi | klima~~POS=TRUNC

Atomkraft blir «grønn» – Kontroversiell EU-klassifisering trer i kraft

"Milliarder vil strømme inn i alternativer som ikke gir noen innløsning for klimakrisen."

Fra 1. januar kan investeringer i gass- og atomkraftverk i EU klassifiseres som klimavennlige. Det omstridte tillegget til EUs taksonomiforordning trer i kraft ved årsskiftet. Et søksmål fra Østerrike ved EU-domstolen (ECJ) vil foreløpig ikke endre på dette. Det er ikke ventet en avgjørelse før om to år. Eksperter antar at den nye forskriften vil resultere i ytterligere investeringer primært i eksisterende kjernekraftverk...

*

trafikklys | våpeneksport | krigssone

Godkjenninger i 2022

Våpeneksport for 8,35 milliarder euro

Så langt i år har den føderale regjeringen godkjent våpeneksport for minst 8,35 milliarder euro. Det er allerede den nest høyeste verdien i Forbundsrepublikkens historie.

Den føderale regjeringen godkjente våpeneksport for minst 8,35 milliarder euro i år. Dette er allerede den nest høyeste verdien i Forbundsrepublikkens historie. Først i fjor var tallet enda høyere med 9,35 milliarder euro.

Mer enn en fjerdedel av våpnene og militærutstyret som ble levert fra 1. januar til 22. desember gikk til Russland-invaderte Ukraina. Dette kommer frem av et svar fra det føderale økonomidepartementet på en forespørsel fra det venstreorienterte medlemmet av Forbundsdagen Sevim Dagdelen ...

 

***

26. desember

 

FinlandRosatom | Hanhikivi

Voldgiftsnemnd: Finland lider tilsynelatende nederlag i strid med Rosatom

Byggingen av Hanhikivi-1 NPP ensidig avsluttet. Rosatom-sjefen ser voldgiftsdommen til fordel for gruppen sin. Hvorfor saken bør følges tett i Vesten.

I første halvår i år kansellerte regjeringen i Finland byggingen av et atomkraftverk av det russiske statseide selskapet Rosatom. Begrunnelsen for avgjørelsen mot det allerede kontroversielle prosjektet var Russlands krig mot Ukraina. Nå kan Helsingfors-saken koste dyrt: Ifølge russisk side har en internasjonal voldgiftsnemnd funnet at oppsigelsen er i strid med kontrakten.

Dette kan ikke bare gjøre Finlands erstatningskrav ugyldig. Det finskdominerte konglomeratet Fennovoima, der Rosatom har en eierandel på 34 prosent, må tilsynelatende også betale erstatning. Den siste utviklingen i striden vil trolig bli fulgt tett i Vesten – selv om den ennå ikke er plukket opp av lokale medier. For også der ble gyldige energikontrakter med Russland sagt opp og erstatningskrav hevdet ...

*

energi omdreiningbyråkrati | bremsene løsnet

Robert Habeck ser "tårernes dal" passert for fornybar energi

«Utviklingen peker i riktig retning»: Forbundsøkonomiminister Robert Habeck er «ikke misfornøyd» med utvidelsen av fornybar energi i Tyskland.

Føderal økonomi- og klimaminister Robert Habeck (De Grønne) ser fremgang i utvidelsen av grønn elektrisitet i Tyskland. Dette året har vist at det virkelig er gjort fremskritt, sa han til nyhetsbyrået dpa. "Vi er langt fra ferdige. Men vi har laget store lover, laget en rekke store og små justeringsskruer for å forenkle prosedyrer, gradvis legge byråkratiet bak oss og bli raskere. Vi har sluppet bremsene overalt."

– Jeg er ikke misfornøyd med hvordan det går med utvidelsen av fornybar, sa statsråden. Det er sant at "alt er fortsatt en øm liten plante og vi kommer virkelig fra tåredalen her. Men de har tørket og du kan allerede tørre å smile igjen." ...

 

***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden
Nyheter + bakgrunnskunnskap

***

Nyheter +

 

** 

Part 1 | Part 2

ZeitenwendeA | Media

"Putin og Lavrov burde ha gått foran FN"

Daniela Dahn om den verst tenkelige varianten av Scholz vendepunkt. Om falske nyheter fra en Øst-Europa-korrespondent. Og om behovet for å gjøre fred til en bedre avtale enn krig. (del 2 og konklusjon)

Fru Dahn, i den første delen av dette intervjuet uttrykte du en grunnleggende kritikk av media og relaterte den likt til private og offentlige medier. For ikke å generalisere igjen, kan du illustrere dette med et konkret eksempel?

Daniela Dahn: Jeg leste boken "Ukraina og vi" av Sabine Adler, Øst-Europa-korrespondenten for Deutschlandfunk. Den tendensiøse karakteren av deres likesinnede rapportering kan illustreres i et enkelt avsnitt:

På side 40 ønsker hun å overbevise leserne om at det russiske utkastet til forslag til sikkerhetsgarantier mellom USA og Russland fra desember 2021, det vil si trolig siste sjanse til å løse den geostrategiske konflikten fredelig, ikke var verdt papiret det er skrevet på. Hun stoler åpenbart på at knapt noen kjenner til ordlyden i kontraktstilbudet.

 - Russlands forslag til traktat om sikkerhetsgarantier -

Siden desember har han ikke bare vært på siden av det russiske utenriksdepartementet, men også på siden av den russiske ambassaden i Berlin. Men hvem gidder å finne ut noe sånt? Adler: "Så sent som i desember 2021 insisterer Vladimir Putin fortsatt på sin liste over krav om at NATO må trekke seg utover 1997-grensene."

Det er feil. Det antydes her at Kreml har krevd at hele utvidelsen av NATO østover skal reverseres. Hvordan skal man ellers forstå «å trekke seg tilbake bak grensene i 1997», dvs. til en status quo da alle landene i den tidligere østblokken ennå ikke var medlemmer av NATO: Tsjekkia, Ungarn, Polen, Estland, Latvia, Litauen, Bulgaria , Romania, Slovakia, Slovenia, Kroatia, Montenegro og Nord-Makedonia. Det ville faktisk vært en absurd påstand.

Spesielt siden forslagene uttrykkelig er identifisert som et utkast og ikke som et endelig krav. Artikkel 4 i de foreslåtte tiltakene forklarer hva kontraktstilbudet egentlig sier: Russland og alle statene i NATOs utvidelse østover stasjonerer ingen væpnede styrker eller våpen på deres territorium, i tillegg til de som var der før 1997.

Dette betyr at NATO bør reversere sin opprustning av disse landene. Disse ville forbli medlemmer med de militære styrkene de brakte inn i NATO fra sovjetisk arv. Den potensielle trusselen mot Russland fra vestlige våpen i umiddelbar nærhet vil reduseres.

Fristen i mai 1997 ble ikke valgt vilkårlig, det var undertegningen av NATO-Russland-dokumentet. Er det en grunn til slike krav i dette dokumentet?

Daniela Dahn: Absolutt. Den uttalte at begge sider ikke lenger ser på hverandre som motstandere og at permanent stasjonering av ytterligere NATO-kamptropper i disse nye allianselandene derfor er begrenset. Det var kun tillatt ved forsvar eller i akutte trusselsituasjoner. Med sitt forslag bygde Kreml derfor på kontrakter som en gang var gyldige.

I neste setning hevder Sabine Adler at Putin krever slutt på USAs stasjonering av kort- og mellomdistanse atomraketter i Europa. Det er i hvert fall misvisende formulert.

Kreml har foreslått at alle atommakter skal stasjonere sine atomvåpen kun på deres nasjonale territorium. For mange år siden satte Russland et godt eksempel ved å trekke ut atomstridshoder fra Øst-Tyskland og andre Warszawapakt-land.

Det er en fornuftig tilnærming. Alliansefri bevegelse har krevd dette i årevis, og det kan ikke bare avfeies som det maksimale russiske kravet. Med tanke på det generelle FN-forbudet mot atomvåpen, som flertallet av FN-medlemmene har gått med på, vil det være et første skritt mot restriksjoner.

"Krig er alltid en fiasko for politikk."

Også i Tyskland har man ofte krevd tilbaketrekking av amerikanske atomvåpen. En utenriksminister Westerwelle beskrev dem en gang som "relikvier fra den kalde krigen", under president Trump ville SPDs parlamentariske gruppeleder Mützenich heller kvitte seg med djevelens ting, og parlamentsgruppene til Venstre og De Grønne ba om en "slutt med atomvåpen". deling" i separate bevegelser så sent som i februar 2021. Hvorfor hadde det russiske forslaget fra før krigen plutselig ingen offisielle sympatisører?

Daniela Dahn: At USA, og med det mange journalister og politikere, fant forslaget urimelig, er bevis på den rådende, unipolare utrygghetsstrategien. I flere tiår har Washington diktert sin militære doktrine til NATO og resten av verden.

Sabine Adler foretrekker å snu dette i nevnte avsnitt: "Moskva mener det kan diktere en ny politisk og militær orden og har absolutt ingenting å tilby tilbake. Samtaler om nedrustning, tillitsskapende tiltak som NATO-landene snakker om med Kreml. ønsker å komme, Putin er ikke interessert."

Har hun i det hele tatt lest ferdig kontraktsutkastet? Han skriver ned alt som eskalerer. Han krever at begge avtalepartene følger FN-pakten, inkludert Helsingfors-sluttakten og OSSE-avtalene.Han ønsker å løse «tvister gjennom konstruktiv dialog». Han bekrefter at "en atomkrig ikke kan vinnes og aldri må utkjempes".

Han foreslår å gjenopplive alle avtaler som en gang tjente til å redusere risiko. Den forplikter også avtalepartene til å "løse alle internasjonale tvister med fredelige midler" og til å utveksle informasjon om aktuelle trusler eller manøvrer med jevne mellomrom.

Alle «instrumenter for tillitsskapende tiltak» bør brukes «for å sikre åpenhet og forutsigbarhet i militær virksomhet».

På den tiden ga traktatutkastet Vesten et visst spillerom, som det bryskt avviste.

Sier du at krig ble uunngåelig?

Daniela Dahn: Aldri. Krig er alltid en fiasko for politikk. Og politikk starter alltid med å finne alternativer. Putin og Lavrov burde ha gått foran FNs sikkerhetsråd eller Generalforsamlingen med sin følelse av truet sikkerhet og utkastene til mottiltak.

De burde ha hengt ham på den store klokken. Det kunne ikke utelukkes at de ville fått støtte fra alle som også er lei av unipolaritet. Og hvis ikke, burde de ha funnet alternative måter å varsle FN om å krysse deres røde linjer.

Men kanskje jeg bukker under for et glorifisert bilde av FNs handlingsmuligheter. På fredsrådet i Kassel hørte jeg nettopp et desillusjonerende foredrag av mangeårig FN-ansatt Hans-Christof Graf von Sponeck, som beskrev maktesløsheten til flertallet av land og deres avhengighet av vestlige givere.

Hvordan vil fredsbevegelsen håndtere «vendepunktet»?

Daniela Dahn: Rådet var godt besøkt og veldig stimulerende. Det virker for meg som om bevegelsen sakte overvinner sjokket. Den FN-erfarne Michael von der Schulenburg viste veier for en fredsløsning, som selvfølgelig førte til våpenhvile og forhandlinger så raskt som mulig.

Ingen, egentlig ingen, kan garantere at ytterligere våpenleveranser ikke vil koste flere liv enn de utgir seg for å beskytte. Til det er kriger altfor uforutsigbare. Ødeleggelsen av Ukraina i hennes frelses navn. Det må unngås.

Vi diskuterte også om pasifismen fortsatt kan opprettholdes, gitt urettferdigheten til dette angrepet og proxy-krigen mellom USA og Russland som utviklet seg fra det. Jeg har vist til det nylig publiserte forsvaret til vitenskapsfilosofen Olaf Müller, som anbefaler en «pragmatisk pasifisme».

Som pasifist er han villig til å gi svært sjeldne unntak. Hvis en pasifistisk holdning ville få verre konsekvenser enn krigen i seg selv.I likhet med den «militante pasifisten» Einstein og Lord Russel ser han bare ett legitimt unntak den dag i dag: Den allierte krigen mot det fascistiske Tyskland.

Han tror på «det gode i mennesker» og kjærlighetens kraft og er overbevist om at pasifismen en dag vil seire på grunn av disse driftene.

Jeg frykter heller at det som unektelig er godt i mennesker er fullstendig maktesløst mot kapitalens strukturelle vold. Fred måtte være en bedre avtale enn krig, da ville den ha en sjanse. Jeg tror imidlertid at strukturell vold er lett å gjenkjenne. Og det fra denne analysen kan pasifismen få styrke.

 

Daniela Dahn, født i Berlin, studerte journalistikk i Leipzig og var TV-journalist. Hun sa opp i 1981 og har jobbet som frilansskribent og publisist siden den gang. Hun var et grunnleggende medlem av «Democratic Awakening» og hadde flere gjesteforeleserskap i USA og Storbritannia.

Hun er medlem av PEN og har blant annet blitt tildelt Fontane-prisen, Kurt Tucholsky-prisen for litterær journalistikk, Luise Schroeder-medaljen fra Berlin og Ludwig Börne-prisen.

Til dags dato har Rowohlt utgitt 13 essays og sakprosabøker, før den aktuelle boken «I krig taper også seierherrene: bare fred kan vinnes» (2022).

Artikkel av Daniela Dahn på Telepolis.

 

  ***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden
Nyheter + bakgrunnskunnskap

***

bakgrunnskunnskap

 

**

reactorpleite.de

 

Kart over atomverdenen:

Krig betyr alltid: militæret kjemper og befolkningen lider...

*

Det interne søket etter

Øst forlengelse

ga blant annet følgende resultater:

 

02. oktober 2022 - Chomsky: "Vil Putin bare pakke sammen og snike seg unna?"

*

28. april 2022 - Vindflagg og lommefyllere i utrettelig bruk

*

26. februar 2022 – Project Encirclement Russia stoppet og jukset i årevis. Om historien til NATOs utvidelse østover

 

**

YouTube

Stikkordsøk: Russland krever sikkerhetsgarantier

https://www.youtube.com/results?search_query=russlands+forderungen+sicherheitsgarantien

 

Videoer:

 

24. Desember 2021 - Faz - 1:29

Putin: NATOs utvidelse østover "uakseptabel"

*

17. Desember 2021 - DW nyheter - 6: 06

Russland stiller vidtrekkende krav til Vesten

 

Åpnes i nytt vindu! - YouTube-kanal "Reaktorpleite" spilleliste - radioaktivitet over hele verden ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Spilleliste - radioaktivitet over hele verden ...

Denne spillelisten inneholder over 150 videoer om emnet

 

**

Ecosia

Denne søkemotoren planter trær!

 

Nøkkelordsøk: Russlands foreslåtte avtale om sikkerhetsgarantier

https://www.ecosia.org/search?q=Russlands Vertragsvorschlag für Sicherheitsgarantien

 

*

lover rett og slett

Russlands forslag til traktat om sikkerhetsgarantier

I midten av desember 2021 la Russland fram et traktatforslag til USA og NATO om avtaler om gjensidige sikkerhetsgarantier.

[...]

Det russiske utenriksdepartementet publiserte to traktatforslag 17. desember 2021 slik at den globale offentligheten kan forstå hva Russland ønsker å bli enige om ...

 

**

Wikipedia

NATO utvidelse østover

I et åpent brev datert 26. juni 1997 til daværende president i USA, Bill Clinton, uttrykte mer enn 40 tidligere senatorer, medlemmer av regjeringen, ambassadører, nedrustnings- og militæreksperter sine bekymringer om hans planlagte utvidelse av NATO østover og ba om dens suspensjon. Underskriverne inkluderte Senatets forsvarsekspert Sam Nunn, Gary Hart, Bennett Johnston, Mark Hatfield, Gordon J. Humphrey og Moskva-ambassadørene Jack Matlock og Arthur Hartman, samt Paul Nitze, Reagans nedrustningsforhandler, Robert McNamara, forsvarsminister. D., Adm. James D. Watkins, tidligere direktør for CIA, Adm. Stansfield Turner, Philip Merrill, og forskerne Richard Pipes og Marshall D. Shulman. Brevet beskriver NATOs tilbud om medlemskap i 1997 som en "politisk feil av historiske proporsjoner" ...

*

FNs sikkerhetsråd

FNs sikkerhetsråd, ofte referert til som Verdens sikkerhetsråd, er et organ i FN. Den består av fem faste medlemmer (også kjent som P5) og ti ikke-faste medlemmer (valgte medlemmer) eller stater. De fem faste medlemmene (Frankrike, Russland, USA, Folkerepublikken Kina og Storbritannia) har utvidet vetorett ved vedtak av resolusjoner og omtales derfor også som vetomakter...

 

**

Tilbake til:

Nyhetsbrev LI 2022 - 20. til 25. desember

Avisartikkel 2022

 

***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden
Nyheter + bakgrunnskunnskap

***

Appel om donasjoner

- THTR-Rundbrief er utgitt av 'BI Environmental Protection Hamm' og er finansiert av donasjoner.

– THTR-Rundbrief har i mellomtiden blitt et mye bemerket informasjonsmedium. Det er imidlertid løpende kostnader på grunn av utvidelse av nettsiden og utskrift av tilleggsinformasjonsark.

- THTR-Rundbrief undersøker og rapporterer i detalj. For at vi skal klare det er vi avhengige av donasjoner. Vi er glade for hver donasjon!

Donasjoner konto:

BI miljøvern Hamm
Formål: THTR-sirkulær
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden


***