Nyhetsbrev L 2022

15-19 desember

 

***


    2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011

Nyheter + bakgrunnskunnskap

***

Atomkraftulykker

Denne PDF-filen inneholder en liste over kjente ulykker og utslipp av radioaktivitet. Etter hvert som ny informasjon blir tilgjengelig, vil denne listen bli utvidet og oppdatert...

Utdrag for denne måneden:

02. Desember 1949 (AGNES 4 | NAMS 3,8) atomfabrikk Hanford, USA

05. Desember 1965 (Broken Arrow) Douglas A-4E Skyhawk, USA

06. Desember 1972 (AGNES 3 | NAMS 1,6) atomfabrikk Sellafield, GBR

07. Desember 1975 (AGNES 3) Akw Greifswald, DDR

21. Desember 1972 (AGNES Klasse.?!) atomfabrikk pawling, USA

31. Desember 1978 (AGNES 4) Akw Belojarsk, USSR

*

Vi ser etter aktuell informasjon. Hvis du kan hjelpe, vennligst send en melding til: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***

19. desember

 

siste generasjon | Protest | politiets kostnad

siste generasjons protester:

Blokkering blir enda dyrere

De statlige tiltakene mot klimaaktivister blir mer massive. Politiet i München vil nå tiltale deg for å ha fraktet dem bort.

Den siste generasjonens aktivister må snart også betale politikostnader i München dersom klistremerket fjernes fra gaten og de blir båret bort eller ført bort. Det meldte politiet i München søndag. Det juridiske grunnlaget for dette er blant annet den bayerske politiomkostningsordningen, sa en talsmann til taz ...

*

kraftproduksjon | bioenergi

Ny prestasjonsrekord 2022

Elektrisitet fra bioenergi går forbi atomkraft i Tyskland

Betydningen av kjernekraft i Tyskland vil fortsette å avta i 2022, selv bioenergiverkene produserer nå mer grunnlastelektrisitet enn de tre siste kjernekraftverkene. Den 17.12.022. desember XNUMX satte også bioenergianleggene i Tyskland ny ytelsesrekord (all-time high).

Sist lørdag ble bioenergianlegg med en effekt på over 5.200 MW koblet til nettet i Tyskland og matet strøm inn i det tyske nettet, mer kraftverkseffekt enn noen gang før. Samtidig ble de tre atomkraftverkene i Tyskland som fortsatt var i drift med bare rundt 3.700 MW koblet til nettet ...

*

Frankrike | Flamanville | kostnadene økte

Ytterligere forsinkelse i igangsettingen av EPJ i Flamanville

Lastingen av brenselelementer i EPR-reaktoren Flamanville 3 i Frankrike er igjen blitt forsinket med minst seks måneder. Den estimerte kostnaden på ferdigstillelsestidspunktet øker med ytterligere 500 millioner euro (530 millioner dollar), sa EDF.

I en oppdatering 16. desember kunngjorde EDF at lasting av drivstoffelementene, som tidligere var planlagt for andre kvartal 2023, nå er planlagt for første kvartal 2024.

[...]

Selskapet kunngjorde også at de estimerte kostnadene for å fullføre anlegget har økt fra €12,7 milliarder til €13,2 milliarder...

Oversatt med https://www.DeepL.com/Translator (gratis versjon)

*

konsulentpolitikk | lobbyist | lobbyregister

Den mørke siden av rådgivning:

Hvorfor mange konsulenter i Berlin også er lobbyister

Konsulenter og lobbyister er vanligvis enkle å skille fra hverandre. Men ser du nærmere etter finner du flere likheter og blandinger enn du ønsker. Mange konsulenter må derfor registrere seg i lobbyregisteret

Koblingene mellom råd, lobbyvirksomhet og politikk er mangfoldige, men dessverre ofte ugjennomsiktige.

[...]

Konklusjon: Konsulenter driver med lobbyvirksomhet

Så ja: Konsulenter er – hvis du følger denne tankegangen og vil si det rett ut – lobbyister. Eller sagt på en annen måte og for å si det mer rett ut: Når det gjelder konsulentselskaper som støtter føderale departementer fra underavdelingsledelsesnivå og oppover i form av ekspertrådgivning, er det sannsynlig at de møter egenskapene til en lobbyist innen betydningen av Lobbyregisterloven og må registrere der ...

*

bevaring | biologisk mangfold | Verdens naturtoppmøte

Toppmøtet blir enige om naturvernavtale

På World Conservation Summit ble deltakerne enige om en ny FNs naturvernavtale. Rundt 200 land har satt seg som mål å beskytte minst 30 prosent av land- og havområdene innen 2030.

Etter rundt to uker med forhandlinger har deltakerne på World Nature Summit i Montreal, Canada, blitt enige om en slutterklæring. Rundt 200 land satte seg som mål å beskytte minst 30 prosent av verdens land- og havområder innen 2030. De ønsker også å bruke mer penger på å beskytte biologisk mangfold. Blant annet skal rikere land gi fattigere land rundt 2025 milliarder dollar årlig innen 20.

[...]

Naturvernforbundet er kritisk til avtalen

Naturvernforbundet NABU reagerte derimot med desillusjon på avtalen. Til tross for fremgang i substans, er ikke avtalen nok til å stoppe eller reversere tapet av biologisk mangfold og økosystemer. "Verden raser mot en avgrunn i natur- og klimakrisen," advarte NABU-president Jörg-Andreas Krüger. "Men i stedet for å bremse resolut, bremser hun bare litt ned."

NABU kritiserte blant annet mangelen på målbare mål som kan stoppe tapet av biologisk mangfold gjennom landbruk, fiskeri og handel ...

*

økosystem | Økonomi | Nature

Monetisering av økosystemtjenester

Regn med naturen

Bedrifter vurderer knapt verdien av biologisk mangfold i sine investeringsbeslutninger. Det kommer til å endre seg, men problemet er kontroversielt på FNs naturtoppmøte i Montreal.

Tallet er imponerende. Mer enn halvparten av det globale bruttonasjonalproduktet er avhengig av naturen, det vil si av fungerende, stabile økosystemer. Davos World Economic Forum 2020 fikk dette fastslått i en studie.

I følge dette er mange økonomiske sektorer avhengig av for eksempel god vannkvalitet, bærekraftig brukt skog, fungerende pollinering eller kontroll av patogener fra naturens side. Når naturlige systemer blir ødelagt, rammes byggesektoren hardest, etterfulgt av landbruk og mat- og drikkevareindustrien.

Eksperter anslår at sammenbruddet av økosystemer innen 2030, som tap av pollinatorer i landbrukssektoren eller fiskebestander, kan føre til at den globale økonomiske produksjonen faller med 2,7 billioner amerikanske dollar. Det er omtrent tre prosent...

*

hydrogenproduksjon | energi omdreining | Energikilde

Lydbølger som en elektrolyseturbo

Høyfrekvente vibrasjoner øker hydrogenutbyttet med en faktor på 14

Gode ​​vibrasjoner: Et utrolig enkelt verktøy kan gjøre hydrogenproduksjonen mer effektiv. Utsetter man elektrolysen for høyfrekvente lydbølger, øker vibrasjonene hydrogenutbyttet med en faktor på 14, som et eksperiment nå har vist. Årsaken: På den ene siden forhindrer den akustiske sonikeringen akkumulering av forstyrrende gassbobler på elektrodene. På den annen side blir H2O-molekyler ristet ut av forbindelsen, noe som letter vanndeling.

«Grønt» hydrogen anses som en viktig komponent i energiomstillingen og en klimavennlig energibærer. For å oppnå det brytes vannmolekyler ned til oksygen og hydrogen i elektrolysesystemer. Energien som kreves til dette kan tilføres av sol- og vindkraft eller direkte sollys. For å øke effektiviteten til disse elektrolysørene er elektrodene deres vanligvis laget av dyre platinametaller, og det brukes en sterkt sur eller alkalisk elektrolyttløsning – noe som fører til rask korrosjon av systemene.

Elektrokjemi med vibrasjoner

Men det er en annen måte...

 

***

18. desember

 

energipolitikk | Klimamål | LNG

Energipolitikk for trafikklys:

Med fart i feil retning

Regjeringen innviet den første tyske terminalen for flytende gass på rekordtid. Det er synd at hun ikke viser like stor entusiasme når det kommer til klimavern.

Hvis gassen kommer tilbake nå, må jeg i det hele tatt skru ned varmen eller ta en lunken dusj i kortere tid for ikke å kaste penger i halsen på Putin? Budskapet som kommer fra mediehypen om innvielsen av Tysklands første flytende gassterminal i Wilhelmshaven er mer enn tvetydig.

[...]

De som er bekymret for klimaet, vil endelig se at utvidelsen av fornybar energi virkelig får fart. I stedet har LNG-skipet «Höegh Esperanza» nå tillatelse frem til 31. desember 2043 til å konvertere dypfryst gass til gassformig flytende gass – og tar dermed de tyske klimamålene ad absurdum ...

*

siste generasjon | Demokratie | klimapolitisk svikt | Reich borger

Siste generasjon og Reich-borgere:

De statstroende klimaaktivistene

Den siste generasjonen tar bokstavelig talt loven på alvor. Dermed avslører hun politikken, som reagerer i panikk og absurditet.

Det var av vridd symbolikk: raidet på rikets borgere ble fulgt av et raid på klimaaktivister fra siste generasjon. Denne hendelseskjeden insinuerer at terror truer staten fra høyre og venstre. Faktisk er det imidlertid akkurat omvendt: ingen tror så mye på staten som den siste generasjonen. Aktivistene ønsker å tvinge regjeringen til å ta sine egne lover på alvor.

Det virker for lengst glemt, men det siste kabinettet, Merkel, vedtok en klimabeskyttelseslov i 2021, ifølge hvilken Tyskland allerede skal være klimanøytralt innen 2045. Du trenger ikke være matematiker for å umiddelbart se at det bare er 23 år igjen. Egentlig ville fart vært dagens orden, men i stedet er mye tid bortkastet. Ikke engang en fartsgrense på tyske autobahn kunne håndheves...

*

korrupsjon | EU-parlamentet | sosialdemokrater | Marokko

EU-korrupsjonssak Eva Kaili: Hvordan «Qatargate» blir en «Marokkogate».

Ifølge etterforskerne spiller den hemmelige tjenesten og ambassadøren for det autoritære riket en sentral rolle i skandalen.

EU-korrupsjonsskandalen rundt Eva Kaili, nå ofte kalt «Katargate», utvikler seg i økende grad til en spionthriller og får en helt ny vri – ikke minst fordi Eva Kailis partner avga en tilståelse overfor de belgiske etterforskerne. En ting er klart: Saken utvides.

Visepresidenten i Europaparlamentet og medlem av de greske sosialdemokratene, som siden har blitt avsatt, er bare den mest fremtredende av de fire personene som så langt er arrestert eller som er under etterforskning som en del av etterforskningen.

[...]

"Skandale av sosialdemokratene"

At etterforskernes dokumenter ble lekket til en belgisk og en italiensk avis av alle steder har noe å gjøre med at tidligere MEP Pier Antonio Panzeri er i sentrum av skandalen.

Men det har også sammenheng med at Panzeri skal ha bestukket en rekke andre parlamentsmedlemmer, som belgiske Marc Tarabella. Giorgi innrømmet dette overfor etterforskerne. Som mange aktører i skandalen er Tarabella også en «sosialist». Dette gjelder også italieneren Andrea Cozzolino, hvis navn Kailis partner også nevnte.

Vi har åpenbart å gjøre med en skandale som særlig rammer sosialdemokratene. Det kan forklare deres sentrale politiske skifte i forhold til Marokko, men mer om det nedenfor...

*

Kjernefysisk fusjon | finansiere fusjonsforskning

Kjernefysisk fusjonsgjennombrudd: Mer utseende enn virkeligheten

I et fusjonseksperiment i California ble det hentet ut mer energi enn det ble satt inn. Det får fysikerhjertet til å slå raskere. Men det er ikke så lett.

[...]

Energien til å kjøre lasere ble akkurat falt under bordet. Faktisk ble det brukt rundt 167 ganger mer energi enn det som ble frigjort til slutt. Og hvis det var et gjennombrudd, så skjedde det i august 2021, da det for første gang noensinne var mulig å smelte sammen atomkjerner ved hjelp av laserfusjon. 

Selve sammenslåingen har allerede vært vellykket av andre. Ved Joint European Torus Facility JET i England sent i fjor ble kjerner smeltet sammen i fem sekunder ved hjelp av magnetisk fusjon.

Å snakke om et gjennombrudd som setter oss på kurs for en fusjonsreaktor er mer PR for videre forskningsfinansiering enn virkelighet. Det er på tide å lande...

*

energi omdreining | politikk blokkert | landwirte

Politikerne blokkerer energiomstillingen

Interessen for solcellefrie arealer i sørvest større enn tillatt

Det målrettede utvidelsesvolumet på 200 megawatt per år for PV åpne områder i RLP var allerede fullstendig oppbrukt i 2022. Og i BW er grensene så stramme at nesten ingen nye solcelleparker er mulig.

Det er behov for solenergi fra bakkemonterte systemer i Rheinland-Pfalz og Baden-Württemberg og mange bønder vil gjerne bygge, men motstanden og juridiske hindringer er store.

[...]

Når det gjelder den påtrengende solcelleutvidelsen, kommer ikke sørvestlandet noen vei. Når det gjelder bygging per innbygger, har Baden-Württemberg allerede falt til 11. plass i en forbundsstatssammenligning (2021), da det var lite bygging, spesielt i solcelleparkene. Dersom arealmålet på 0,2 prosent skulle bestå, vil dette ikke bare ha en negativ innvirkning på forsyningssikkerheten i Baden-Württemberg, men også sikre at klimavernmålene ikke kan nås.

 

***

17. desember

 

energipolitikk | driftstid | Kjernefysisk fusjon

"Et kjernekraftverk er ikke en Märklin-jernbane"

Det er to farlige fantasier i tysk energipolitikk ved utgangen av 2022: lengre driftstider for atomkraftverk utover 15. april 2023 og det nye håpet om atomfusjon.

Begge fantasiverdenene næres hovedsakelig av FDP og deler av unionspartiene som fortsatt ikke har anerkjent eller ikke ønsker å anerkjenne de reelle sjansene for fornybar energi. EnBW-sjef Georg Stamatelopoulos har nettopp avvist den første fantasien, og den andre er ren og dyr drøm om fremtiden.

[...]

Det er lovet langt mer innen fusjonsforskning enn det som er innfridd. Fordi sol- og vindenergi allerede er uovertruffen når det gjelder verdi. EnBW-sjefen sa også i Süddeutsche Zeitung: "Det viktigste er å raskt nå våre ekspansjonsmål for fornybar energi."

Av klimapolitiske årsaker, av tekniske årsaker og av prishensyn er det ingen vei utenom den raske solenergiomstillingen. Løsningen er i himmelen. Det betyr: solenergi, vindenergi, solenergi som lagringsmedium...

*

klima~~POS=TRUNC | desinformasjon | Twitter | Musk

polarisering i sosiale medier

Desinformasjon om klima blomstrer på Twitter

Løgn og desinformasjon om klimaendringer har skutt i været på Twitter siden Elon Musk tok over den sosiale medieplattformen, ifølge en analyse. Bommen i klimaskeptisk innhold begynte i 2019.

Hvis du skriver inn søkeordet "klima" på Twitter, vil du for øyeblikket se "#ClimateScam" som toppresultat. Hashtaggen fungerer som en slags oppsamlingsboks for løgner og desinformasjon om klimaendringer. Med skingrende falske påstander spres tvil og gjøres narr av klimatiltak.

Det er snakk om en "fiktiv katastrofe". Hensikten er å "fyre opp frykt og skyld for å skatte oss og innskrenke våre friheter".

[...]

Som studien påpeker, har antallet brukere som benekter klimaendringer og sprer «antiklimasyn» på ingen måte økt. Snarere er det en liten minoritet som nå opptrer enda mer ekstremt og høyere, og dermed får mer oppmerksomhet og dermed trekker andre med. Bare ti Twitter-kontoer er for tiden ansvarlige for en fjerdedel av klimaskeptisk innhold...

*

Kjernefysisk fusjon | atomvåpenforskningLLNL | Lawrence Livermore National Laboratory

To megajoule inn, tre megajoule ut:

Hvorfor den vellykkede kjernefysiske fusjonen er et vitenskapelig, men ennå ikke et teknologisk gjennombrudd

Et kjernefysisk fusjonseksperiment i USA har for første gang oppnådd en positiv energibalanse. Men alle som håper på en tidlig løsning på energiproblemene våre tar feil.

Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL)-direktør Kimberly Budil forble overraskende ærlig selv i suksessens time. Byggingen av en elektrisitetsforsynende kjernefysisk fusjonsreaktor er fortsatt flere tiår unna, sa fysikeren på en pressekonferanse tirsdag.

[...]

Så langt har energiproduksjon kun vært en sidelinje i forskningen

National Ignition Facility er ikke det ideelle stedet for å fremme utviklingen av en kommersiell fusjonsreaktor. Dette forskningsanlegget rapporterer til National Nuclear Security Administration og brukes først og fremst til å simulere atomvåpeneksplosjoner ...

 

***

16. desember

 

energi krise | Flamanville | Mochovce | Olkiluoto

Strømbrudd: Atomkraftverk hjelper ikke EU ut av energikrisen

Bruk av kjernekraft har vært gjenstand for heftig debatt i flere tiår, ikke minst på grunn av energikrisen i de enkelte EU-landene. EU-markedet for kjernekraftverk er håndterbart lite, med bare tre kjernekraftverkprosjekter under bygging eller i ferd med å bli igangsatt kommersielt. Det vil heller ikke endre seg med det første.

I EU med sine 27 medlemsland er de tre atomkraftverkene Flamanville-3 (Frankrike), Olkiluoto-3 (Finland) og atomkraftverket Mochovce-3 (Slovakia) for tiden i bygge- eller idriftsettelsesfasen. Ingen av de tre prosjektene har imidlertid vært en suksesshistorie så langt, og de respektive kostnads- og byggeplanene kunne ikke engang begynne å overholdes. Etter idriftsettelse av disse tre kjernekraftverkene bør det være en lang pause på 10 til 15 år på grunn av de lange byggetidene for kjernekraftverk, hvor ikke et eneste nytt kjernekraftverk i EU vil bli koblet til nettet, men de nåværende atomkraftverkene blir eldre og eldre...

*

whistleblower | hemmelige tjenester

Bedre beskyttelse for varslere Forbundsdagen stemmer for varslerlov

Varslere fra myndigheter og selskaper skal beskyttes bedre i fremtiden. Forbundsdagen bestemte det. Denne nye forskriften skulle imidlertid vært implementert for et år siden.

Alle som påpeker overgrep i sin virksomhet eller myndighet bør beskyttes bedre mot profesjonelle represalier i fremtiden. En lov vedtatt av Forbundsdagen slår fast at varslere ikke kan stilles dårligere etter rapportering; ellers kan de kreve erstatning. Trafikklysfraksjonene stemte for, Union og AfD stemte imot, venstresiden avsto. Loven må fortsatt gå gjennom Bundesrat.

[...]

Organisasjonen Transparency International Germany berømmet forbedringer, men ser likevel rom for forbedringer. Det er avgjørende at det også skal være anonyme rapporteringskanaler i fremtiden, forklarte Sebastian Oelrich fra Transparency. Men i enkelte områder er det vanskelig for potensielle varslere å vurdere om de er beskyttet eller ikke...

*

Media | Russland | NATO utvidelse østover | forhandlinger

Det ignorerte tilbudet: Russlands brev av 17. desember 2021

For et år siden gjentok Russland at de ikke ville akseptere NATO i Ukraina. Vesten nektet å forhandle.

Rapportering i Vest-Ukraina har ikke bare hatt en rekke hvite flekker siden begynnelsen av krigen. Ingen her i landet vet for eksempel at så tidlig som i mars 1997 – år før Vladimir Putin kom til makten – gjorde vestvennen Boris Jeltsin det klart for USAs daværende president Bill Clinton i oppkjøringen til den første NATO-utvidelsen østover. , senest når Ukraina ville krysse en rød linje for Russland. Tilsynelatende var dette allerede et sikkerhetspolitisk alternativ i visse amerikanske kretser på den tiden.

[...]

Hva Russland foreslo til NATO...

17. desember 2021 sendte Russland NATO og USA utkast til traktater som ville fastsette juridisk bindende sikkerhetsgarantier for begge sider. – Selv fra dagens perspektiv virker Russlands krav verken absurde eller uoppfyllelige: 

Begge sider bør bekrefte at de ikke ser på hverandre som motstandere;

gå tilbake til prinsippene om "lik og udelelig sikkerhet";

Avstå fra å bruke og true med å bruke makt;

og mye mer.

*

Fornybar | ekspansjon

Fornybar energi: ekspansjonen akselererer

Flere vindturbiner og solcelleanlegg ble koblet til nettet over hele verden i 2022 enn forventet. Denne trenden fortsetter. Hvorfor Tyskland også bør investere mer i fornybar energi.

I Tyskland er håndbremsen på fornybare energikilder fortsatt ikke helt utløst, men verdensomspennende ekspansjon har skutt fart i 2022. Dette går fram av en rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) i Paris, som overvåker de internasjonale energimarkedene der for Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Ifølge dette har regjeringer brukt en halv trillion amerikanske dollar på å fremme rene strømleverandører siden mars 2022 alene.

[...]

I dette landet skyter utbyggingen av solenergi i mellomtiden fart igjen, som ble brått kvalt av for ti år siden av den svarte og gule regjeringen den gang. I følge tall fra Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems 2022 har det blitt installert systemer med en total effekt på 2022 GW så langt i 5,5...

 

***

15. desember

 

Biogass | pris brems | skimming

Landbruksminister ønsker regulering for biogass til prisbrems velkommen

Niedersachsens landbruksminister, Miriam Staudte, hilser regelverket for biogass i loven om strøm- og gassprisbrems velkommen. Det er gode nyheter at uttaket av inntekter fra elektrisitetsmarkedet fra biogassanlegg kun får effekt fra en nominell effekt på én megawatt, sa den grønne politikeren torsdag i Hannover. Det betyr at de fleste biogassanlegg er fritatt for avgiften. – Biogassanlegg er av stor betydning for at energiomstillingen skal lykkes, sa Staudte. "Uten dem kan vi knapt nå klimamålene våre - så det er riktig å støtte dem." Henvisningen til den nominelle produksjonen var et sentralt krav fra huset hennes til den føderale regjeringen ...

*

atomavfall | Castor | Oppbevaringssted

Grafenrheinfeld mellomlager: Forskere undersøker hva som skjer med atomavfall i containerne på lang sikt

I mange tiår har hjulbeholdere vært ment å beskytte mot strålene fra kjernefysiske brenselelementer. Men kan de gjøre det så lenge? Som et prosjekt for å finne ut nå.

Hva skjer med høyradioaktivt atomavfall når det lagres i et Castor-fat i 40 år? Ingen vet. Det føderale selskapet for mellomlagring (BGZ), som er ansvarlig for deponering av avfallet og driver mellomlagringsanleggene ved de tyske kjernekraftverkene (NPP), ønsker å finne ut om og hvordan den indre funksjonen til containerne har endret seg over tid. Med et langsiktig forskningsprosjekt, hvor målene BGZ nå har presentert for første gang i Nedre Franken på et interkommunalt rådsmøte i Schwebheim (distriktet Schweinfurt). Grafenrheinfeld kjernekraftverk er også berørt.

Motivasjonen er ikke bare forskningstrangen, men også mye praktisk: Godkjenningen av BZR-mellomlageret i Grafenrheinfeld varer frem til 2046. Inntil da vil det ikke være noe depot i Tyskland for tusenvis av år med radioaktive rester. BGZ planlegger derfor å søke om forlengelse. Som på de andre mellomlagringsstedene vil det måtte bevises at materialet fortsatt er trygt innelukket i stålfatene. Fordi det ikke er noen empiriske verdier så langt ...

*

hydrogen | Namibia | naturgass | Senegal

Tysklands sult etter afrikansk hydrogen

Energi og klima – kompakt: Tyskland ønsker å få produsert grønt hydrogen i den namibiske ørkenen. Blått hydrogen skal også brukes. Hvorfor dette ikke er en god idé med tanke på klimavern.

Tross alt vil den tyske føderale regjeringen ikke bare importere fossil naturgass fra Senegal, som allerede nevnt på Telepolis, men også grønt hydrogen eller grønn ammoniakk fra Namibia. Forbundsdepartementet for utdanning og forskning (BMBF) vil finansiere fire tysk-namibiske hydrogenprosjekter med rundt 2023 millioner euro fra 30, og ytterligere milliardprosjekter er på trappene.

[...]

Hyphen ønsker å sette opp produksjonen av grønt hydrogen på 4.000 kvadratkilometer i Tsau Khaeb nasjonalpark, med mål om å bygge fem gigawatt energiproduksjonskapasitet og en elektrolysør med tre gigawatt kapasitet og dermed kunne produsere 300.000 kubikktonn hydrogen i året.

Dette er området der den tidligere tyske kolonimakten utvann diamanter, noe som gir prosjektet en merkelig ettersmak, også gitt den utilstrekkelige kompensasjonen til ofrene for folkemordet Herrero og Nama. Det er å håpe at de 3.000 jobbene Hyphen har lovet, hvorav 90 prosent vil bli besatt av lokale arbeidere, vil forbli ...

*

sol vind | hydrogen | SynFuel | nord-Afrika

Kan Nord-Afrika forsyne oss med grønt hydrogen og SynFuels?

Studie viser gjennomførbarhet og potensial for importert fornybart drivstoff

Potensialet er der: For å konvertere transport og industri til fornybare energier kreves det enorme mengder grønn strøm, hydrogen og alternativt brensel – for mye til å produsere dem helt i eget land. Imidlertid kan passende planter i Midtøsten og Nord-Afrika tilby et middel. I følge en studie kunne det genereres mer enn 400.000 XNUMX terawattimer med sol- og vindkraft der hvert år, og energikilder kunne hentes fra den for mindre enn to euro per liter – forutsatt at du investerer.

Det kreves enorme mengder grønn elektrisitet, hydrogen og syntetisk brensel for energiomstillingen og spesielt for avkarboniseringen av høyutslippssektorene innen transport og industri. Men hvor får du tak i det? Det er påregnelig at Tyskland bare vil kunne dekke deler av sine fremtidige hydrogen- og elektrisitetsbehov selv. På den annen side er det betydelig mer potensiale der sol og vind er rikelig og billig kan konverteres til fornybare energikilder ...

*

Lingen drivstoffelementer | Russland | Mikhail Dudin | Kasachstan | Kina

Eksport av drivstoffstang Lingen-Russland-Kasakhstan - sluttkunden er det kinesiske atomselskapet CGN

Russisk uranskip fortsetter i Rotterdam – «Tvilsomme avtaler» med Kina

Som «Spiegel» melder i dag, har det franske atomselskapet Framatome også inngått «tvilsomme avtaler» med Kina i brenselelementavtalen med Kasakhstan. Drivstoffstavene fra Lingen i Emsland skal til syvende og sist brukes i kinesiske atomkraftverk til det statseide atomselskapet CGN. Men den amerikanske regjeringen "suspenderte" eksporten av "radioaktive materialer" til CGN høsten 2021 på grunn av mistanke om mulig militær aktivitet. De ansvarlige føderale økonomi- og utenriksdepartementene ønsket ikke å kommentere atomavtalen til «Spiegel».

Blant annet reiser «Spiegel» med rette spørsmålet om hvordan denne utbredte atomavtalen med Russland, Kasakhstan og Kina passer inn i den tyske regjeringens «nye Kina-strategi»...

*

Russland | Ukraina | atomvåpen | Putin

Russlands stats-TV: Bare bruk av atomvåpen fører til seier i Ukraina-krigen

Ifølge en russisk sjef er det bare én måte Russland fortsatt kan vinne Ukraina-krigen på. Du er ikke bare i krig med Ukraina, men med hele Vesten. "Vi har ikke ressurser til å føre denne krigen mye lenger," sa Alexander Sergeyevich Khodakowski på russisk stats-TV. Det melder blant annet de amerikanske nyhetsportalene CNN og Newsweek om. – Alle vet at neste etappe i eskaleringsspiralen i Ukraina-krigen bare kan være atomstadiet, sa lederen for den internasjonalt ukjente folkerepublikken Donetsk.

[...]

Den russiske presidenten har selv gjentatte ganger utelukket bruk av atomvåpen i Ukraina-krigen. Bare hvis Russland selv skulle bli angrepet, ville et atomangrep mot angriperen være et alternativ. I oktober sa Putin ifølge nyhetsbyrået AP at bruken av atomvåpen «gir ingen mening, verken politisk eller militært».

 

***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden
Nyheter + bakgrunnskunnskap

***

Nyheter +

 

**

siste generasjon | Resistance | Demokratie | klimapolitisk svikt

Kriminalisering av siste generasjons aktivister

Statsadvokatembetet i Brandenburg, som styres av den rød-grønn-svarte regjeringen, slår overdrevet mot klimaaktivistene som forstyrrer politiske operasjoner. Radikal, til og med fredelig og statslojal opposisjon er ikke ønsket.

Kort tid etter den store Raid mot rikets borgere, som planla å styrte regjeringen og bygde en militær arm for å gjøre det, raidet hjemmene til «siste generasjons»-aktivister i fem føderale stater. Ifølge gruppen var søkene rettet mot XNUMX medlemmer, hvorav fem allerede sitter i forebyggende forvaring i fengsler. Det var ingen andre arrestasjoner. Mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og plakater ble beslaglagt.

Det dreier seg om ytterst tvilsomme undersøkelser fra Neuruppin statsadvokatembeter om dannelse av eller medlemskap i en kriminell organisasjon etter straffelovens paragraf 129. Dette er en forening dannet for å begå forbrytelser. Anklagen er ikke eksplisitt rettet mot sit-ins på gater og flyplasser, men mot aksjoner i april og mai, da aktivister forsøkte å forstyrre driften av raffineriet PCK Schwedt (Uckermark) ved å skru av ventiler og holde seg til anlegg.

Etter at Bayern uttømte den forebyggende interneringen av noen aktivister fra den siste generasjonen og i München, som ble styrt av den rødgrønne regjeringen, forbød et antagelig omstridt generelt dekret sit-ins uten registrering, der aktivister teiper seg selv eller fester seg på annen måte (Red-Green i München forbyr siste generasjons klimalimkampanjer), så nå kom neste slag.

Det «godt befestede demokratiet» ​​forsvarer seg mot de irriterende blokkeringene og påminnelsene og ønsker å kriminalisere deres ganske fredelige motstand for å kunne stenge dem inne. Myndighetene vet at flertallet av innbyggerne står bak dem, og politikerne har allerede identifisert aktivistene som kaotiske, kriminelle og terrorister. Man skulle ikke nødvendigvis ha forventet steget mot å etterforske en kriminell organisasjon, men det politiske presset for å gå videre med kriminaliseringen av klimapolitiske protester var tydeligvis høyt. En rød-svart-grønn koalisjon regjerer i Brandenburg. Statsadvokater i Tyskland er som kjent ikke politisk uavhengige, men kan brukes som et virkemiddel. At det ble benyttet en handling fra lang tid tilbake viser at kriminaliseringen av de aktuelle handlingene ikke ville kommet særlig langt og at det derfor var søkt etter egnede hendelser.

Etterforskningen er i det hele tatt tvilsom, fordi gruppen kan begå straffbare handlinger som overtredelse eller tvang, men disse er ikke målet som i en kriminell organisasjon, men å rette oppmerksomheten mot klimavernets presserende bekymring. Protestene er alt annet enn statsfiendtlige, på den annen side er de ute etter å overtale staten, som er anerkjent som en demokratisk representant, til å handle – også med henvisning til en konstitusjonell rettsavgjørelse som bekreftet politikernes manglende vilje til å handle.

For den siste generasjonen, som protesterte fredelig, om enn irriterende med sit-ins og andre handlinger, at politikerne nå måtte handle raskt, noe som innføringen av fartsgrense på 100 km/t og 9-euro-billetten først var taktisk smart. trinn som kreves, prosedyren er sannsynligvis ikke upraktisk. Det gjør klimaaktivistene forfulgt og til en slags martyr for den gode sak.

Der ligger muligheten for at medlemmer eller følgere av gruppen vil bli radikalisert, noe som ikke skjer av seg selv, men snarere som en reaksjon på regjeringens handlinger, som nå tilsynelatende tar en tøff tilnærming – muligens fordi aktivistene demonstrerer at klimavern er politisk forfulgt, men bare halvhjertet og spesielt i tider med krig med bruk av fossilt brensel og undergraving av miljøvern, noe som gjør det sannsynlig at både 1,5 og to-gradersmålene vil bli bommet. I den tyske regjeringen er det spesielt FDP som holder bremsen, som også hardnakket klamrer seg til fetisjen om gratis reiser for biler og ønsker å bygge flere autobahn.

The Last Generation hevder det nå er et 2-3 års vindu for å forhindre klimavippepunkter som vil innlede en "fiendtlig varm sesong." Det er der det blir apokalyptisk. Du ser deg selv på et "unikt tidspunkt i menneskets historie". Man kan krangle om det, men straffeforfølgelse er rett og slett overdreven.

"Vi visste at staten ikke bare ville akseptere at vi offentliggjør dens feil hver dag," skriver aktivistene. «I et år har vi sett forsøk på trusler, forsøk på å stoppe våre handlinger, forsøk på å få oss til å tie. Vi ble fornærmet, dømt, fengslet. Med etterforskningen av dannelsen av en kriminell organisasjon når dette et nytt nivå. Tyskland er et demokrati. Forutsetningen for den demokratiske prosessen er muligheten til å samles fritt og offentlig, forene seg som en gruppe og også gjøre motstand. Hvis dette prinsippet blir kriminalisert, truer det grunnlaget for demokratiet.»

Myndighetene ønsker å skremme dem og overvåke dem mer fritt. Du gir deg ikke, selv om du er innelåst: «Men er det ikke absurd at fredelige mennesker etterforskes her mens de virkelige kriminelle pøser ut millioner i profitt og sender dette landet i forfall?»

Fridays for Future viser nå solidaritet med den siste generasjonen mot statsangrepene: «Vi fordømmer på det sterkeste raidene som for tiden utføres på aktivister av #siste generasjon. Denne kriminaliseringen av klimaprotester er uforholdsmessig og farlig.» Senter for politisk skjønnhet, som mange andre, også: «Staten henter ut det tyngste artilleriet: forebyggende internering og nå 129a. Politiet blir håndlangerne til fossil- og motorlobbyen. Stopp kriminaliseringen! Full solidaritet med de berørte!»

Som vanlig jubler og eskalerer AfD når de snakker om «asfaltterrorister». Cicero gjør narr av «paddegjerdenes land» i stedet for å snakke om utryddelse av arter: «Vi bør ikke bli overrasket over fenomenet siste generasjon: den yngre generasjonen blir overøst med dommedagsscenarier i skoler og i media hver gang. dag. «Fem til tolv» er blitt en permanent tilstand.» Indoktrineringen har skylden, ifølge avslaget på å tenke på et system som setter naturen og klimaet i fare. Dommedagsscenarioet dyrkes ikke bare av blindede unge mennesker, men i motsetning til statsvitere og journalister av en rekke forskere basert på studier og simuleringer.

 

  ***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden
Nyheter + bakgrunnskunnskap

***

bakgrunnskunnskap

 

**

reactorpleite.de

 

Kart over atomverdenen:

Fredelige klimaaktivister og væpnede, kuppklare fiender av staten i en sekk og alltid på den?

Noe er helt galt her!

*

Det interne søket etter

klimapolitisk svikt

ga blant annet følgende resultater:

 

07. november 2022 - COP27 i Egypt: Finnes det en vei ut av den globale klimasvikten?

*

06. november 2022 - Straffer for aktivister: Og hva med klimaet?

*

07. august 2022 - Ekte politikere gjør ikke det som er nødvendig

*

08. juli 2022 - "Elitene svikter, ute av stand til å svare på klimakrisen"

 

**

YouTube

Stikkordsøk: lamslått Klimapolitisk dokumentar

https://www.youtube.com/results?search_query=Versagen+Klima+Politik+doku

 

Videoer:

2022 - euronews - 1:30

«Fredager for fremtiden»: Hundretusener demonstrerer mot klimaendringer

*

2020 - ZDF: tid - Harald Lesch - 43: 35

Tyskland i klimaendringene

*

2019 - Clixoom natur - 6:40

Utilstrekkelig klimapolitikk: Tyskland feiler i klimavernindeksen!

 

Åpnes i nytt vindu! - YouTube-kanal "Reaktorpleite" spilleliste - radioaktivitet over hele verden ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Spilleliste - radioaktivitet over hele verden ...

Denne spillelisten inneholder over 150 videoer om emnet

 

**

Ecosia

Denne søkemotoren planter trær!

 

Nøkkelordsøk: feil i klimaendringer

https://www.ecosia.org/search?q=Klimawandel%20Politik%20Versagen

 

**

Naturvenner Tyskland

21. desember 2012 - Politikkens fiasko i klimaendringene

Den nasjonale styrelederen for Friends of Nature i Tyskland, Michael Müller, forklarer krisen med global klimabeskyttelse:

Globale klimaendringer er også et tegn på politisk fiasko. For i tvilstilfeller er vekstinteresser viktigere og sterkere enn økologisk fornuft, fordi nasjonale interesser er mer avgjørende enn internasjonal solidaritet, fordi klimaendringene ser ut til å være lenger unna i industrialiserte land enn i de økologisk sensitive regionene i den såkalte tredje. Verden, på grunn av motsetningen mellom kortsiktige suksesser og langsiktige reformer, går ikke økologisk modernisering frem ...

 

**

Wikipedia

Forskningshistorie om klimaendringer

Historien om klimaendringsforskning beskriver oppdagelsen og studien av klimaendringer over geologiske og historiske tidsskalaer, inkludert global oppvarming som har skjedd siden det 20. århundre. Den systematiske studien av naturlige klimaendringer startet i første halvdel av 19-tallet med den gradvise rekonstruksjonen av istidssykluser og andre klimarelaterte miljøendringer innenfor rammen av paleoklimatologi og kvartærforskning. Menneskelig påvirkning på jordens klimasystem via klimagasser ble mistenkt allerede på slutten av 19-tallet, men tilsvarende beregninger ble sterkt tvilt frem til 1960-tallet. Detaljerte beskrivelser av forskningshistorien til klimaendringer, spesielt av de menneskeskapte klimaendringene som kunne bestemmes i løpet av 20-tallet, finnes for eksempel i kapittel 1 i IPCCs fjerde vurderingsrapport og i flere detalj av den amerikanske fysikeren og vitenskapshistorikeren Spencer R. Weart. En tyskspråklig utdyping basert på arbeidet til Spencer Weart finner du på hjemmesiden til Skeptical Science.

Mens drivhuseffekten ble oppdaget allerede i 1824, kunne den klimavarmende effekten av den stadig økende konsentrasjonen av karbondioksid i jordens atmosfære først kvantifiseres mot slutten av 1950-tallet takket være forbedrede målemetoder og en bredere database. Selv om noen forskere fant ut at menneskeskapt luftforurensning også kunne avkjøle klimaet, favoriserte klimaforskere i økende grad antakelsen om oppvarming fra midten av 1970-tallet og utover. På 1990-tallet, med avanserte datamodeller og en dypere forståelse av isperioder, oppsto følgende konsensus: Drivhusgasser spiller en stor rolle i klimaendringer, og menneskeskapte utslipp er de viktigste bidragsyterne til pågående global oppvarming...

 

**

Tilbake til:

Nyhetsbrev XLIX 2022 - 08. til 14. desember

Avisartikkel 2022

 

***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden
Nyheter + bakgrunnskunnskap

***

Appel om donasjoner

- THTR-Rundbrief er utgitt av 'BI Environmental Protection Hamm' og er finansiert av donasjoner.

– THTR-Rundbrief har i mellomtiden blitt et mye bemerket informasjonsmedium. Det er imidlertid løpende kostnader på grunn av utvidelse av nettsiden og utskrift av tilleggsinformasjonsark.

- THTR-Rundbrief undersøker og rapporterer i detalj. For at vi skal klare det er vi avhengige av donasjoner. Vi er glade for hver donasjon!

Donasjoner konto:

BI miljøvern Hamm
Formål: THTR-sirkulær
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden


***