Nyhetsbrev XLIX 2022

08-14 desember

 

***


    2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011

Nyheter + bakgrunnskunnskap

***

Atomkraftulykker

Denne PDF-filen inneholder en liste over kjente ulykker og utslipp av radioaktivitet. Etter hvert som ny informasjon blir tilgjengelig, vil denne listen bli utvidet og oppdatert...

Utdrag for denne måneden:

02. Desember 1949 (AGNES 4 | NAMS 3,8) atomfabrikk Hanford, USA

05. Desember 1965 (Broken Arrow) Douglas A-4E Skyhawk, USA

06. Desember 1972 (AGNES 3 | NAMS 1,6) atomfabrikk Sellafield, GBR

07. Desember 1975 (AGNES 3) Akw Greifswald, DDR

21. Desember 1972 (AGNES Klasse.?!) atomfabrikk pawling, USA

31. Desember 1978 (AGNES 4) Akw Belojarsk, USSR

*

Vi ser etter aktuell informasjon. Hvis du kan hjelpe, vennligst send en melding til: nucleare-welt@ Reaktorpleite.de

 

***

14. desember

 

siste generasjon | lobbyister | overlevelse | klimabevegelse

Demokratidilemma: «Siste generasjon» og den (u)sunne følelsen til folket

Metodene deres kan være vanskelige å formidle til massene. Det eneste problemet er at ingen ennå har funnet et universalmiddel for å overtale de som sitter i regjeringen til å beskytte livsgrunnlaget vårt. Og tiden renner ut.

Miljø- og klimabevegelsen har lenge stilt Bertrand Russells kortfattede spørsmål om hvordan menneskeheten kan overtales til å «gå med på sin egen overlevelse».

Et annet problem er at menneskeheten som sådan ikke har lov til å stemme demokratisk om dette – det som er demokratisk vedtatt i rike industriland forblir ikke i de rike industrilandene når det gjelder økonomisk og energipolitikk. Andre kjenner konsekvensene først. Og også her har faktisk lobbyister mer innflytelse enn vanlige velgere – mens de som må betale for det lengst ikke en gang får stemme ...

*

Polen | Westinghouse | Lubiatowo-Kopalino

Mecklenburg-Vorpommern mot polske atomkraftverksplaner

Motstanden i Tyskland mot den planlagte byggingen av et atomkraftverk i Polen vokser. Mecklenburg-Vorpommern - sammen med andre føderale stater - har også uttalt seg mot det.

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen og Berlin ber Polen om å stoppe prosjektet. I lys av de ødeleggende atomulykkene i Tsjernobyl og Fukushima, bør planene for videre bruk av atomenergi forlates av hensyn til befolkningen og miljøet i alle Østersjølandene, ifølge en uttalelse fra Brandenburg-departementet for forbrukerbeskyttelse. Mecklenburg-Vorpommern sendte innvendingene, som også eksisterer fra Brandenburg-departementet for forbrukerbeskyttelse, til Warszawa...

*

Kjernefysisk fusjon | LLNL | Lawrence Livermore National Laboratory

Kommentar: Kjernefysisk fusjon bruker milliarder uten å gi energi

Amerikanske forskere har nettopp fått et gjennombrudd innen kjernefysisk fusjon – og noen medier gjør saltomortaler: Endelig, redningen! Billig, ren energi! Faktisk?

Da kjernefysiske kjerner ble smeltet sammen, ble det produsert mer energi enn det som ble brukt for første gang, sa USAs energiminister Jennifer Granholm i Washington. – Enkelt sagt er dette en av de mest imponerende vitenskapelige prestasjonene i det 21. århundre, sa den demokratiske politikeren. Dette var over hele nyhetene i går, med noen TV-journalister som henga seg til blind glede over at det for en gangs skyld er gode nyheter midt i alle krigs- og korrupsjonshistoriene. Kritiske henvendelser ville tilsynelatende bare ha forstyrret. 

[...]

Når det gjelder kostnadene ved ITER: EU alene pumpet 6,6 milliarder euro inn i prosjektet frem til 2020 og godkjente ytterligere 6 milliarder euro for perioden frem til 2027. Lignende summer strømmer inn fra andre land. Mellom 2008 (da ITER-aktiviteter startet) og 2016 tildelte den europeiske ITER-organisasjonen Fusion for Energy 839 kontrakter og tilskudd verdt rundt 3,8 milliarder euro til mottakere over hele Europa.

Til sammenligning: Siden 2010 har det bare vært 923 millioner amerikanske dollar til klimatilpasningsfondet for fattige land ...

 

IMHO

Da fusjonsforskningen startet for 60 år siden, ble det sagt at teknologien skulle gi strøm om 20 år. Siden den gang har det blitt sagt igjen og igjen at det vil være om 20 år.

Faktum er: For å oppnå 2,05 megajoule varmeenergi med en effekt på 3,15 megajoule, forbrukte laserne 500 megajoule. (scinexx)

*

sør-Korea | Reaktor | kommersiell drift | Shin Hanul

Shin Hanul 1 atomreaktor koblet til nettet

Shin Hanul 1-reaktoren, den 27. atomreaktoren i Sør-Korea, gikk i full drift tolv år etter byggingen startet i 2010.

Ministeriet for handel, industri og energi holdt innvielsesseremonien i Uljin, Nord-Gyeongsang-provinsen onsdag. 

Shin Hanul 1-reaktoren er Koreas neste generasjons APR1400-reaktortype, utviklet ved bruk av innenlandsk teknologi. 

Reaktoren var opprinnelig planlagt ferdigstilt og koblet til nettet i 2017. Datoen ble imidlertid forsinket hovedsakelig på grunn av en sikkerhetssjekk av stedet etter et alvorlig jordskjelv i Gyeongju ...

 

***

13. desember

 

Plutonium | våpenenergi atomforskning | Nobelpris

82 år siden i dag

Oppdagelsen av element 94

«Søknad» er et moteord innen forskningsfinansiering. Etter oppdagelsen av et kjemisk grunnstoff var dets potensielle anvendelse grunn til å holde tilbake publisering.

Den 14. desember 1940 gjennomførte et forskerteam ledet av Glenn Seaborg ved University of California i Berkeley et eksperiment som de bidro til å bane vei for fredelig bruk av kjernefysisk fisjon for energiproduksjon – og til militær bruk som massevåpen. ødeleggelse.

[...]

Seaborgs team forsøkte ikke kjernefysisk fisjon. Den bombarderte uran i en partikkelakselerator med tunge hydrogenkjerner, som ikke bare besto av et proton, men av et proton og et nøytron. Kjernereaksjonen gjør uran til neptunium, som raskt forfaller til plutonium...

*

ekorn | Nuclear Free Future Foundation | speedwell

Ærespris Cécile Lecomte, Frankrike

Ærespriskategori

"Uten engasjementet fra Cécile Lecomte ville anti-atombevegelsen i Tyskland vært mye svakere og den internasjonale dimensjonen av uranbehandling i Tyskland ville vært langt mindre kjent," sa NFFF-juryen, "Hennes arbeid er desto mer bemerkelsesverdig fordi hun har vært alvorlig syk i årevis og avhengig av rullestol. Din forpliktelse til en verden fri for atomvåpen er eksemplarisk på flere måter.»

Med sine spektakulære rappellaksjoner, spesielt mot atomtransporter, inkludert urantransporter fra Gronau til Russland og Frankrike, har Cecile Lecomte gjentatte ganger klart å trekke offentlig oppmerksomhet til den lite kjente virksomheten til urananrikningsselskapet Urenco i Gronau. Med aksjoner mot brenselelementfabrikken i Lingen, vakte hun – også kjent som «ekornet» på grunn av sine ekstraordinære klatreferdigheter – mye oppmerksomhet i kampen mot videre bruk av atomenergi i Tyskland. Dette inkluderer også bevisstgjøring av offentligheten om de forskjellige internasjonale relasjonene som er et resultat av urananrikning i Gronau og produksjon av drivstoffelementer i Lingen...

*

siste generasjon | klimakrise | forbryter | global oppvarming

Siste generasjons raid:

kriminaliseringsklima

Det er ubeskrivelig å behandle klimabevegelsen til og med fjernt som terrorgruppen «Reichsbürger». I mellomtiden fortsetter klimakrisen å forverre seg.

[...]

Mistanke om å danne eller støtte en kriminell organisasjon. Bare medlemskap i en slik gruppe kan føre til fengsling, til og med ren støtte eller oppfordring.

Dette bringer uunngåelig frem minner fra den siste uken, fra angrepene på den angivelige "Reichsbürger"-terrorgruppen. Politiet fant våpen, lister over fiender og forseggjorte planer for et kupp blant de høyreekstreme konspirasjonsideologene.

[...]

I mellomtiden blir selve klimakrisen verre. De globale klimagassutslippene har økt igjen i år. De burde ha gått ned for lenge siden. I følge det mellomstatlige panelet for klimaendringer må de nå sitt absolutte høydepunkt før 2025 og deretter halveres innen 2030. Innen 2050 må verden som helhet da være karbonnøytral. Ellers er målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader utenfor rekkevidde...

*

Lobby | Den Europeiske Union | Åpenhet | whistleblower

Hvilke lobbyregler gjelder i EU? Trenger det en reform?

Oppfordringene til en reform av lobbyregler for EU-institusjoner blir stadig sterkere ettersom Brussel rystes av en korrupsjonsskandale som involverer Europaparlamentet.

[...]

Hva er lobbyvirksomhet?

Lobbyvirksomhet er i dag definert av EU som «enhver aktivitet (...) som utføres med sikte på å påvirke, direkte eller indirekte, utformingen eller implementeringen av politikk og beslutningsprosessene til EU-institusjonene, uavhengig av hvor de utføres og av kommunikasjonskanalen eller mediet som brukes».

[...]

I mellomtiden publiserte Transparency International en liste med ti påstander om skandalen mandag. Anti-korrupsjonsorganisasjonen oppfordrer ikke-EU-regjeringer som driver lobbyvirksomhet i Brussel-institusjoner om å bli inkludert i åpenhetsregisteret. Samtidig oppfordrer Transparency International Europaparlamentet til å reformere sine interne varslerregler.

Organisasjonen ber også om etablering av et nytt uavhengig eksternt organ for å erstatte den rådgivende komité for medlemmers oppførsel, som den sier er «tannløs», og for umiddelbar innføring av «strenge regler for finanskontroll» i forhold til alle MP-godtgjørelser. ...

*

atomavfallsbatteri | americium | universet

Esa: Det er slik atomavfall skal gi elektrisitet og varme i verdensrommet

Batterier laget av atomavfall sies å gi strøm i verdensrommet når det ikke er sollys. ESA har nå godkjent utviklingen av den nye metoden.

Ministerrådet for European Space Agency (ESA) har godkjent et forskningsprogram på 29 millioner euro for European Devices Using Radioisotope Energy (Endure). Senest for Esa-måneoppdragene på begynnelsen av 2030-tallet skal langlivede varme- og kraftproduksjonsenheter basert på det radioaktive grunnstoffet americium-241 utvikles ...

*

arter utryddelse | beskyttelse av arter | verdenskonferanse om natur

World Nature Summit "Montréal 2022": Den store utryddelsen og klimaet

Energi- og klimakompakt: Å erklære nesten en tredjedel av verden som et beskyttet område kan tjene klimavern og biologisk mangfold. Hvorfor urfolk er bekymret.

I Montreal, Canada, har den 15. verdenskonferansen om natur gått inn i den andre uken med forhandlinger. Det som forhandles om er intet mindre enn tiltak for å bevare biologisk mangfold på denne planeten, da vi er midt i en masseutryddelse.

Rundt en million dyre- og plantearter kan bli utryddet i løpet av de neste tiårene - det vil være en åttendedel av alle arter på jorden. En fjerdedel av pattedyrarter, én av åtte fuglearter og 40 prosent av amfibiearter er truet, ifølge miljøorganisasjonen World Wide Fund for Nature (WWF).

I følge en rapport fra World Biodiversity Council IPBES er den nåværende utryddelsen av arter ti til hundre ganger raskere enn gjennomsnittet for de siste ti millioner årene - og det akselererer ...

 

***

12. desember

 

Kjernefysisk fusjon | LLNL | Lawrence Livermore National Laboratory

USA snakker om "netto energigevinst"

Er dette gjennombruddet innen kjernefysisk fusjon?

Energi fra kjernefysisk fusjon anses som trygg og ren, men prosessen har så langt krevd mer energi enn det som faktisk produseres. Ifølge en rapport kan det endre seg snart.

[...]

Ifølge avisrapporten, som siterer tre personer involvert i forskningen, har eksperter ved det føderale laboratoriet Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) for første gang lyktes i å bruke en eksperimentell fusjonsreaktor for å generere mer energi enn det som ble forbrukt under prosessen. Det ble oppnådd en «netto energigevinst» på 120 prosent

[...]

"Selv om dette er positive nyheter, er dette resultatet fortsatt et stykke unna den faktiske energiutvinningen som kreves for å generere elektrisitet," sa Tony Roulstone ved University of Cambridge, ifølge en uttalelse. Energien til laserne som ble brukt ble ikke tatt med i nettoresultatet. Imidlertid ville de ha spist mange ganger så mye energi som ble oppnådd...

*

energi omdreining | grønn strøm | biomassekraftverk | Akw Stendal

Stendal og biomassekraftverket:

Det stinker, men kraftverket går

Industrianlegg bruker alt for lite grønn strøm. Bortsett fra i Stendal. Tysklands største biomassekraftverk står nå der det en gang var planlagt et atomkraftverk.

Hvis energimiksen i industrien var et skolefag, ville alle 294 tyske distrikter ha forvaring bortsett fra ett. Bare i Stendal bruker industrien overveiende fornybar energi. Ellers er den i Tyskland primært drevet av naturgass og trekker i gjennomsnitt 4 prosent fra fornybar energi. Stendal skiller seg ut fra mengden: Her er det 73 prosent ...

*

Polen | Westinghouse | høy risiko

Bygging av kjernekraftverk i Polen: farlig, uøkonomisk og uten fremtid

Det tyske miljø- og naturvernforbundet (BUND) advarer mot store sikkerhetsrisikoer for hele Europa med tanke på den progressive planleggingen av et nytt atomkraftverk (NPP) i Polen. Det planlagte atomkraftverket ligger rundt 250 kilometer fra den tyske grensen. Knapt noen driftserfaring er tilgjengelig for det planlagte reaktordesignet. Atomkraftverk er ekstremt risikable og dyre. Det er da ikke penger til fremtidsrettet fornybar energi.

[...]

Polen har allerede uten hell forsøkt å komme inn i atomkraft flere ganger. Tallrike planer ble forkastet, et atomkraftverk ble kansellert og minst to milliarder amerikanske dollar ble kastet bort. Betydelige forsinkelser, kostnadseksplosjoner og sikkerhetsproblemer er alltid uunngåelige med kjernekraftverksprosjekter.

Av Broock. «Det er nå en mulighet til å bytte direkte til fornybar energi. Med minst 20 milliarder dollar til de nye atomkraftverkene kan mye gjøres med vind- og solenergi...

*

Biblis | steinsprut

Angst og "dårlig humør"

Nabodistriktet ønsker ikke atomavfallet fra Biblis

I Büttelborn er det en heftig debatt om deponering av avfallet fra det nedlagte anlegget. Det dreier seg om 3200 tonn steinsprut fra demonteringen av det tidligere atomkraftverket.

Biblis/Büttelborn. Byggerus fra Biblis: For det første landsomfattende kanselleringer fra søppelfyllinger, ingen vil ha den lettere forurensede frakten. Nå vil myndighetene ta grep og fastslå hvor 3200 tonn steinsprut fra demonteringen av det tidligere atomkraftverket i Bergstrasse-distriktet skal deponeres. Et deponi er planlagt i Büttelborn i nabodistriktet Groß-Gerau. Men der og også i distriktstinget er det hard motstand.

Et argument fra staten, ansvarlig regionråd i Darmstadt og operatøren, energiselskapet RWE, om at det er ufarlig avfall, tror man ikke på der. På et ekstraordinært møte i bydelsstyret ble vedtaket om å lagre avfallet på deponiet i det 15.000 innbyggere samfunnet enstemmig avvist på tvers av partigrensene, med henvisning til en helserisiko for lokalt ansatte. Det er også en klar holdning fra innbyggerne ...

*

Hellas | energi omdreining | Biogass

Feilen i energiomstillingen: Hvordan et samfunn forhindres fra klimavern

En gresk by har presset på energiomstillingen i årevis, ved å bruke EU-midler til å renovere bygninger og bygge et kraftverk. Hvorfor en vindkraftlov kan avspore planen.

Landene i EU har mange regler som står i veien for en rask energiomstilling. Det satiriske magasinet ARD Extra 3 rapporterte om en av dem fredag Driftsansvarlige for eldre biogassanlegg tvunget til å fakle noe av gassen de produserer.

[...]

Til tross for den nåværende energikrisen, har den føderale regjeringen scoret et selvmål. En sak fra Hellas viser at ting kan bli verre.

Den lille byen Argos Orestiko ligger på de øvre delene av Aliakmonas i det vestlige Makedonia. Det er den nest største byen i Kastoria Regional Unit, kjent for sitt kalde klima. Den varmes opp fra midten av september til mai. Byen har rundt 11.000 XNUMX innbyggere.

Ordfører Panos Kepaptsoglou er like bekymret for kampen mot klimakatastrofen som den økonomiske overlevelsen til innbyggerne hans ...

 

***

11. desember

 

Neckarwestheim | Lingen drivstoffelementer | Lützerath

Kjære venner,

Nok en begivenhetsrik uke ligger bak oss og den neste blir også veldig spennende: Denne onsdagen 14.12. desember er det en ny våken foran brenselelementfabrikken i Lingen klokken 14, fordi det russiske atomskipet Mikhail Dudin er igjen. på vei til Rotterdam. Og samme dag forhandlet VGH Mannheim om fortsatt drift av sprekkreaktoren Neckarwestheim 2:

https://www.ausgestrahlt.de/presse/uebersicht/mi-1412-vgh-mannheim-verhandelt-klage-auf-widerruf/

 

1. Østutvidelse av Framatome Lingen

Denne uken viste det seg at Framatome Lingen i Tsjekkia og Bulgaria ønsker å bygge «russiske» brenselelementer til russiske reaktorer i fremtiden. Men det er bare mulig hvis Rosatom hjelper. Derfor planlegger Framatome fortsatt et joint venture med Rosatom midt under Ukraina-krigen, først nå i Frankrike og ikke lenger i Lingen. Neue Osnabrücker Zeitung rapporterte mye om dette. Det er ingenting å se på «energiuavhengighet», tvert imot: Kreml bør fortsatt ha tilgang til det vesteuropeiske atommarkedet og til produksjon av drivstoffelementer i Emsland.

I tillegg skal Lingen-drivstoffstavene til den kasakhiske drivstoffelementfabrikken Ulba fraktes bort denne uken med Mikhail Dudin. Det endelige målet er reaktorer i Kina, mulige kandidater er Daya Bay og Taishan. Vi forsker for tiden intenst på dette fordi Framatome starter en kjedeforsyning av kinesiske atomkraftverk fra Lingen for første gang. Dette er bekymringsfullt, spesielt siden Russland definitivt er om bord som transittland.

Her er all bakgrunnen og diverse medieoppslag om denne hete kjernefysiske virksomheten:

https://sofa-ms.de/?p=2595

https://www.sueddeutsche.de/wissen/atom-lingen-ems-buergerinitiativen-kritisieren-ostexpansion-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221208-99-829903

https://www.nd-aktuell.de/artikel/1169195.brennelementefabrik-lingen-schliessung-oder-ost-expansion.html

 

2. BMUV: nedleggelse av Lingen og Gronau?

Og midt i disse planene for en drastisk utvidelse østover av Framatome, mottok vi et brev fra det føderale miljødepartementet om at BMUV nå mener at "produksjon av kjernebrensel" faktisk burde avsluttes i Tyskland, "med tanke på troverdigheten av den tyske kjernefysiske utfasingen".

Det kan vi bare gå med på, men da må BMUV nå snarest legge fram et tilsvarende lovutkast – også av troverdighetshensyn.

 

3. Kamp for Lützerath

Det er bare uforståelig: De grønne «klima»-ministrene i NRW og Berlin, sammen med RWE- og CDU-politiminister Reul, presser nådeløst gjennom evakueringen av Lützerath, mens den lokale CDU-ordføreren yter utrolig motstand:

https://taz.de/Gepante-Raeumung-von-Luetzerath/!5898883/

Hvor er ramaskrik i det grønne klimapartiet? Hvor er protesten mot planene til dine egne statsråder? Hvordan skal NRW og Tyskland nå klimamålene hvis vi fortsetter å grave ut landsbyer etter kull og rett og slett kaster klimaet vårt i strupen på RWE???

Vi fortsetter derfor å oppfordre til solidaritet med Lützi - 1,5° grensen fra Paris går FØR Lützerath!!

https://www.alle-doerfer-bleiben.de/

 

Så det er ikke mye å se fra den stille førjulstiden for tiden – og på nyåret fortsetter det umiddelbart:

Kom til Lützerath i januar - og lørdag 21.1. januar kl. 13 vil det være rally ved Lingen atomkraftverk - for umiddelbar stenging av det ubrukelige og farlige atomkraftverket og mot ytterligere eksport av brenselelementer fra Lingen til Russland og Kina - og også som en solidaritetskampanje for Lützi - fra et RWE-sted til et annet!

Atomfrie klimahilsener
SOFA (Umiddelbar kjernefysisk utfasing) Münster, aksjonsalliansen Münsterland mot atomanlegg
www.sofa-ms.de, www.urantransport.de

*

EU-parlamentet | korrupsjon | katarr

Mistanke om korrupsjon i EU-parlamentet:

Selvmål i Brussel

Korrupsjonsanklagene er bare toppen av isfjellet. Det trengs strengere åpenhetsregler – for å forbli troverdig mot Orbán.

En gresk og flere italienske parlamentsmedlemmer er mistenkt for korrupsjon. Det «onde» Qatar har tilsynelatende vært giveren. Slik starter EU-parlamentet den siste uken av fotball-VM i Qatar. I denne stemningen håndterer EU den allerede utsatte beslutningen om å fryse milliarder av euro i EU-penger for korrupte Orbán Ungarn, som bør tas senest denne uken. En vanskelig tid for Brussel å gjøre overtalelsesarbeid i et eksemplarisk demokrati – eget mål i Brussel.

[...]

Offentliggjøring av møter mellom parlamentsmedlemmer og lobbyister i lobbyregisteret bør være obligatorisk – bare rundt halvparten gjør det nå frivillig – og tredjeland bør inkluderes på listen, så langt har de blitt ekskludert. En øvre grense for merinntekt ville også vært på tide – en tredjedel av parlamentsmedlemmene får vanlige annen inntekt.

Ellers vil det europeiske demokratiet bli ytterligere svekket, sårbart for korrupsjon, og fremtidige maktspill vil bli vunnet av populister som den ungarske statsministeren.

*

vismut | Uranutvinning | Ertsfjell

Strålende oppussing i Ertsfjellene: Wismut tar status

Aue - Det faktum at Russland kan true med å bruke atomvåpen i Ukraina-krigen har en historie i Sachsen.

Fra 1947 begynte Wismut, som opprinnelig ble drevet av sovjeterne, å grave opp halvparten av Ertsfjellene for uran. Konsekvensene over og under bakken er fortsatt med oss ​​i dag, oppussingen fortsetter å koste millioner. En balanse er nå tilgjengelig.

[...]

Totalt sett har oppryddingen av de russiske arvene kostet tyske skattebetalere mer enn syv milliarder euro siden 1990, og innen 2035 vil det være 7,45 milliarder...

 

***

10. desember

 

Niederlande | Borssel eller Rotterdam

Nederland bygger atomkraftverk – men ikke i Eemshaven

Nederland ønsker å få bygget to nye atomkraftverk (NPP) innen 2035. Regjeringen har nå identifisert provinsen Zeeland som det foretrukne stedet, slik energidepartementet annonserte. Den endelige avgjørelsen bør tas innen utgangen av 2024. Rotterdam diskuteres også som et mulig sted. Etter det opplyste er Eemshaven ved Ems-elvemunningen ikke langt fra Niedersachsen ute av løpet.

*

USA | Uranutvinning | Arizona/New Mexico

Uranutvinning for våpen og atomkraftverk: "Hvorfor var det så mange enker?"

Atomindustrien har permanent ødelagt hjemmet hennes sørvest i USA, sier aktivisten Anna Rondon.

– Byttehaugene var ikke sikret. Åtti prosent av steinen som ligger der er fortsatt radioaktiv, vinden sprer støvet over store avstander." Dette melder Anna Rondon fra Navajo-indianerreservatet i den amerikanske delstaten New Mexico. Og likevel har gruvene der vært stengt siden 2005.

Navajo-området var spesielt attraktivt for energiselskapene fordi uranet var nær overflaten. Opprinnelig ble det utvunnet i dagbrudd. Du måtte bare fjerne overflaten av bakken, og uranmalmen kunne eksponeres med liten innsats. Men denne gruvedriften har forurenset enorme områder og forurenset grunnvannet ...

*

USA | Havvind | følsom

California leier havbunn for utvikling av flytende havvindparker

Etter Skottland har USA nå også tildelt kontrakter for store kommersielle flytende havvindparker. Områder tillater 8,1 gigawatt.

US Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) tildelte tentative leiekontrakter for fem dekar utenfor California-kysten for utvikling av flytende havvindparker. Budene gikk til budgivere, som på sin side tilbød høye millionbeløp for sine utbyggingsrettigheter. Staten samlet inn totalt 757 millioner dollar fra de fem vinnende budgiverne...

*

siste generasjon | Klimakatastrofe

Første eller siste generasjon?

"Klimaterrorister" - "Grønn RAF" - "økofascister" - "putschister mot rettsstaten" i disse dager er det ingen mangel på verbal og politisk begeistring om den "siste generasjonen" og deres handlinger.

Dette navnet betyr forøvrig ikke at de radikale ungdommene ser på seg selv som den siste generasjon av de overlevende fra klimakatastrofen, men tar for seg en viktig Tale av USAs tidligere president Barack Obama som sa i 2015: "Vi er den første generasjonen som kjenner klimaendringene på første hånd og den siste generasjonen som gjør noe med det...vi har bare én planet...og det er ingen plan B".

[...]

Bevegelsen var og er vellykket. Greta ble invitert til FN, talte på internasjonale kongresser og med den tyske kansleren. Selv den føderale konstitusjonelle domstolen ble inspirert av henne.

Men hva hjelper egentlig klimaet?

Så det mangler ikke på kunnskap om klimaendringer. Riktignok er de nødvendige tiltakene for klimavern fortsatt ikke iverksatt. Politikk frem til verdens klimakonferanser er fortsatt altfor avhengig av den gamle fossil-kjernekraftøkonomien. I 1990 slapp verden ut rundt 100 millioner tonn klimagasser hver dag, i dag er det rundt 180 millioner tonn – hver dag. Og hver dag utrydder vi rundt 180 dyre- og plantearter. Planeten tåler ikke dette i det lange løp. Vi er på vei mot global økologisk konkurs. Et opplyst sivilsamfunn må forsvare seg mot dette...

*

USA | katastrofe | rørledningslekkasje

USAs rørledning mister tilsynelatende mer enn to millioner liter olje

Store mengder råolje har sølt i delstaten Kansas, inkludert i en elv. Aktivister snakker om den største katastrofen i sitt slag i USA siden 2013.

En lekkasje i en rørledning i USA har tilsynelatende sølt mer enn to millioner liter olje. Den kanadiske operatøren TC Energy kunngjorde fredag ​​at oljelekkasjen fra Keystone-rørledningen i den amerikanske delstaten Kansas var begrenset. Ifølge aktivister, hvis estimater på opptil 2,2 millioner liter råolje bekreftes, vil det være den største slike katastrofe i USA siden 2013 ...

 

***

09. desember

 

korrupsjon | EU-parlamentet | katarr

Søk i Brussel

Mistanke om korrupsjon ryster EU-parlamentet - visepresident Kaili i etterforskernes syn

Politiet etterforsker mistanke om korrupsjon i EU-parlamentet, det har vært ransakinger og arrestasjoner. Tilsynelatende er også den greske visepresidenten Eva Kaili involvert – partiet hennes har allerede reagert.

I løpet av etterforskningen av påstått korrupsjon fra Qatar, har også visepresidenten for EU-parlamentet, Eva Kaili, blitt målrettet av det belgiske politiet. Nyhetsbyrået AFP rapporterte fredag ​​kveld, med henvisning til opplysninger fra statsadvokaten, at Kaili var arrestert. Andre medier rapporterte at Kaili ble avhørt av politiet...

*

Kina | Pebble bed reaktor | HTR PM | Shidaowan

Kinas demonstrasjon HTR-PM når full kraft

Den høytemperatur gasskjølte rullesteinsdemonstrasjonsreaktoren (HTR-PM) på Shidaowan-anlegget i Shandong-provinsen, Kina, har oppnådd sin første fulle ytelse med stabil drift i "to reaktorer med en maskin"-modus.

Kraftverket består av to små reaktorer som driver en enkelt turbin på 210 MWe.

[...]

Huaneng Shidaowan høytemperatur gasskjølt reaktordemonstrasjonsprosjekt er verdens første modulære gasskjølte reaktor med høy temperatur rullestein. Etter at den første fulllastdriften av de to reaktorene ble oppnådd og evnen til å kontrollere operasjoner i "to reaktorer med en maskin"-modus ble testet, kaller operatørene dette "å legge grunnlaget for fremtidig kommersiell drift" ...

Oversatt med https://www.DeepL.com/Translator (gratis versjon)

*

Iran | berikelse | Overvåking

Iran fortsetter å anrike uran av kjernefysisk kvalitet

Ny berikelse, ingen overvåking

Iran bryter den internasjonale avtalen fra 2015 og beriker betydelig mer uran av atomvåpenkvalitet.

Protestene i Iran fortsetter, mens vestlige regjeringer har innført noen sanksjoner mot mullahenes regime, som i beste fall kan forstås som symbolpolitikk. I mellomtiden hersker det en flau stillhet på Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) fra 2015. Denne avtalen mellom Den islamske republikken og en gruppe på seks stater, som inkluderte USA, Russland, Kina, Tyskland, Storbritannia og Frankrike, begrenset anrikning av uran i Iran, som var ment å gjøre det vanskeligere å utvikle atomvåpen. Til gjengjeld ble sanksjonene mot Iran opphevet. I 2018 sa USAs daværende president Donald Trump opp traktaten og innførte nye sanksjoner. Diplomatene i landene som signerte JCPOA har nå et utkast til reaktivering av atomavtalen, som ble utarbeidet av EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell og anses generelt å være akseptabel. Men vil du forhandle frem en omfattende avtale med et regime som massakrerer sitt eget folk? ...

*

Frankrike | fornybar energi | gass ​​import

Forsinkelse i fornybar energi koster Frankrike milliarder

Frankrike taper årlig gassimport for mellom 6 og 9 milliarder euro fordi landet ikke klarer å oppfylle sine avtalte mål for fornybar energi på europeisk nivå, ifølge en ny studie fra en tenketank presentert torsdag (8. desember).

Frankrikes andel av fornybar energi er 19 prosent av landets energiforbruk, godt under målet på 23 prosent som Paris hadde som mål å nå innen 2020 under EUs direktiv om fornybar energi

I følge studien fra Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI), Jacques Delors Institute, Institute for Climate Economics (I4CE) og French Observatory for Economic Interrelationships (OFCE), må dette gapet dekkes opp av annen energi kilder.

Kostnadene for at Frankrike faller bak i å nå målet vil beløpe seg til 100 til 150 milliarder euro per år til en gasspris på 6 til 9 euro per megawattime (MWh), ifølge Andreas Rüdinger fra IDDRI ...

*

byråkrati | fornybar energi

Byråkratisk galskap: 66 mapper sendt inn til godkjenning

Innovasjonsprosjektet Energiepark Bad Lauchstädt med vindpark, elektrolysør og H2-lager startet for ett år siden. Prosjektet kjemper fortsatt mot mange hindringer, hovedsakelig byråkratiske, men det har også vært suksesser. 

Et godt år etter starten av innovasjonsprosjektet Energiepark Bad Lauchstädt er det første viktige suksesser i den tekniske prosjektgjennomføringen. Likevel må hindringer overvinnes sammen med politikk og administrasjon. Hovedsaken her: det mangler regulatoriske rammebetingelser for også å kunne realisere den økonomiske siden av prosjektet.

[...]

I utgangspunktet ser konsortiet følgende hinder i prosedyrer av denne typen:

1. Personalmangel ved myndigheter

2. Fortsatt liten erfaring med prosjekter av denne typen

3. Svært byråkratisk fremgangsmåte – søknadsdokumenter måtte leveres i sin helhet som trykte kopier, noe som resulterte i totalt 66 mapper og hvert dokument som ble sendt inn senere måtte leveres parallelt som trykt kopi ...

*

fornybar energi | energibyrå

Fornybar energi: Globalt gjennombrudd på fem år

Det internasjonale energibyrået forventer at global fornybar elektrisitetsproduksjon vil øke med 2027 gigawatt innen 2.400. Tyskland og EU kan miste kontakten.

Det internasjonale energibyrået (IEA) har publisert sin "Renewables 2022"-rapport, som inneholder prognoser for den globale utvidelsen av fornybar energi innen områdene elektrisitet, transport og oppvarming frem til 2027. Ifølge rapporten vil kapasitetsveksten nesten dobles i løpet av de neste fem årene, og erstatte kull som den største kilden til elektrisitetsproduksjon.

[...]

Det haster også mye mer enn mange fortsatt tar tak i for øyeblikket å forbedre rammebetingelsene slik at Tyskland og EU ikke mister kontakten med toppgruppen i det industripolitiske kappet om klimateknologier. Fokuset bør nå være mye mer enn allerede planlagt på å fremskynde planleggings- og godkjenningsprosedyrer, utvide nettverket og raskt utvide hydrogenproduksjonen og den tilhørende infrastrukturen.

*

Utvidelse av fornybar energi | Marokko | Dänemark

"Ideimport"

Hvordan utvide fornybar energi?

I Tyskland vakler utvidelsen av fornybar energi – spesielt bygging av nye vindturbiner er lammet. Andre land er mye lenger på vei. Podcasten «Import of Ideas» viser hva Marokko og Danmark gjør annerledes.

[...]

Marokko som en pioner i Afrika

Når det gjelder fornybar energi, regnes Marokko som en pioner på det afrikanske kontinentet: kongeriket har ikke bare investert tungt i vindenergi, men også bygget verdens største solkraftverk i ørkenen Ouarzazate bygget.

[...]

Uansett naturgass – gjennom dritt

Danmark kan snart bli helt uavhengig av naturgass – takket være sine kyr og griser! Ideen: Bønder selger dyrenes ekskrementer til et biogassanlegg. Gjødsel, gjødsel og matrester blandes til en pasta i tanker like høye som en bygning. Gjæringen produserer metan, en biogass som kan brukes til oppvarming...

 

***

08. desember

 

Neckarwestheim | fortsatt drift | TÜV eksamen

Fortsatt drift av Neckarwestheim kjernekraftverk

Atomreaktor trenger ny Tüv-test

Neckarwestheim II-reaktoren kan fortsette å gå til april 2023. Men TÜV er ifølge interne dokumenter kun gyldig til utgangen av 2022. Miljøverndepartementet bekrefter at sikkerheten måtte sjekkes på nytt...

*

trafikklys | klimapolitikk

Det revne klimalaget Tyskland

Mange klimaord prydet den nye føderale regjeringen da den tok over roret for ett år siden: En klimakoalisjon med en klimakansler burde gjøre Tyskland til klimamester igjen. Så langt har det ikke fungert. Lyskrysset er delt og revet når det gjelder klimasikring.

Hvordan fungerer klimavern sammen med seks ulike føderale departementer? Statsministeren sukker. Det er ikke lett, svarer han kort. Ikke noe mer kan hentes fra ham.

Budskapet kan høres over hele landet på lignende måte: Denne føderale regjeringen er revet i stykker når det kommer til klima og er derfor i det minste delvis blokkert.

Det første funnet er åpenbart. Tro det eller ei, seks avdelinger skal ivareta klimaet i lyskryssregjeringen: økonomi, miljø, utvikling, samferdsel, bygg og utenrikskontor. Og faktisk også kanselliet, der "klimakansleren" holder til...

*

samferdselsminister | motorvei jernbane | Offentlig transport

Utvidelse av motorveiene:

Wissings forvirrede akselerasjonsplaner

Trafikken er en av de avgjørende faktorene i transformasjonen. Å bygge ut motorveier og stamveier nå i stedet for å investere i kollektivtransport er absurd.

Trafikk er problembarnet når det gjelder å oppfylle den føderale regjeringens klimamål innen 2030. Og føderal transportminister Volker Wissing (FDP) ønsker å presse videre med utvidelsen av motorveier og føderale stamveier. I tider med en planet som fortsetter å varmes opp, er dette et absurd signal. Med sitt utkast til en «lov for å fremskynde godkjenningsprosessen» ønsker Wissing å ta med seg det som egentlig er tiltenkt et helt annet mål.

For å utvide fornybar energi skal planleggings- og godkjenningsprosedyrer forenkles og fremskyndes. Wissing ønsker også å håndheve dette for sitt departement for å få bygget nye motorveier og stamveier raskere. Wissing fortsetter dermed en tiår lang misforstått praksis fra det føderale transportdepartementet: mer asfalt for alt som kjører fort på fire hjul...

*

overskudd | Fornybarinntektsskimming

«Milliarder» av kapital blokkert for vindkraft og solcelleanlegg helt i nord

Schleswig-Holsteins fornybare energisektor slår alarm. Den planlagte skumringen av overskudd fra grønn strømprodusenter setter de nødvendige investeringene i fare.

Den regionale vindenergiforeningen, et bankstyremedlem og tre gründere som setter opp og driver vindenergi-, solcelle- og bioenergisystemer i Schleswig-Holstein refererte tirsdag i fellesskap til de forestående «enorme negative effektene» av den planlagte overskytende inntektsskatten for grønn elektrisitet selskaper. "Loven om å innføre en strømprisbrems og å endre andre energilovbestemmelser" planlagt av den føderale regjeringen fører allerede til suspensjon av investeringsprosjekter "i milliardklassen", forklarte statsrepresentanten for Federal Wind Energy Association (BWE) i sin skriftlige kommunikasjon. De tre regjeringsfraksjonene SPD, FDP og Bündnis 90/Die Grünen presenterte lovforslaget for Forbundsdagen 1. desember.

BWE State administrerende direktør Marcus Hrach, som også fungerer som administrerende direktør for LEE statlige forening for hele fornybar energiindustrien, klaget: "Disse forslagene skummer ikke av ytterligere fortjeneste, men mersalget generert av krisen." Ignorer skimmingen på denne måten, de "delvis uhyre økte produksjonskostnadene" til operatørene av fornybar energianlegg siden slutten av 2021 senest. I følge utkastet til versjonen ville den gripe "massivt inn i lønnsomheten til prosjektene" ...

*

Plyndringstokt | Reich borger | terrorgruppe

Etter raid på "Reich Citizens"

Myndighetene forventer ytterligere arrestasjoner

Sikkerhetsmyndighetene er overbevist om at en «reell fare» stammet fra kuppplanene til en gruppe såkalte Reich-borgere. Etter den store razziaen onsdag er ytterligere arrestasjoner og ransakinger mulig.

Etter et større razzia mot en «Reichsbürger»-gruppe på grunn av påståtte kuppplaner, forventer tyske sikkerhetsmyndigheter at det vil bli utført ytterligere søk mot åstedet og mistenkte.

Onsdag ble totalt 25 personer arrestert i elleve delstater samt i Italia og Østerrike. Rundt 3000 offiserer var involvert i angrepene. Den føderale påtalemyndigheten anklager 22 mistenkte for å være medlemmer av en terrororganisasjon som ønsket å styrte det politiske systemet i Tyskland. 19 av de siktede er allerede varetektsfengslet...

*

Frankrike | strømmen av | Blackout

Frankrike på grunn av en skrantende atompark før strømbrudd eller strømbrudd

I Frankrike er bare 54 av 24 atomkraftverk i gang. En strømavbrudd er nært forestående om vinteren, og derfor planlegges rullende strømbrudd, som i Ukraina. Ralf Streck sier at det gjennomføres en åpen hjerteoperasjon med den, i en nødssituasjon kan opptil 60 % av befolkningen bli rammet av strømbrudd. Og så er det Ukraina i det europeiske nettverket.

Florian Rotzer: I Frankrike har situasjonen nå nådd et punkt hvor de ønsker å gjenta Ukraina-modellen og også starte med strømbrudd. Fra når skal det gå? Er dette allerede kjent?

Ralph Streck: Ja, selvfølgelig, nedleggelser kommer i det øyeblikket etterspørselen etter strøm er for høy og strømproduksjonen er for lav eller du ikke lenger kan kjøpe nok fra utlandet. Jeg så tidligere. Frankrike importerte tidligere tolv gigawatt. Luftledningene som går fra Tyskland til Frankrike eller fra Spania til Frankrike er praktisk talt glødende.

Florian Rotzer: Så det er alt du kan gjøre?

Ralph Streck: Du kan også få litt fra Sveits. Men Sveits planlegger allerede nødstans. Og fremfor alt planlegger de tydeligvis allerede at elbiler ikke lenger kan lades fordi Sveits ofte var avhengig av strøm fra Frankrike om vinteren. I likhet med britene kjenner sveitserne problemet godt. Britene famler også allerede fordi de ikke vet hvordan de skal dekke strømbehovet sitt fordi de alltid har vært avhengig av strøm fra Frankrike. Nå vet alle hva som kommer. Allerede i sommer bommet franskmennene så vidt på blackouten. Det var problemet at de gikk tom for kjølevann...

 

***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden
Nyheter + bakgrunnskunnskap

***

Nyheter +

 

**

Solcellepanel | tysk miljøstøtte | solenergiindustrien

Miljøstøtte fremmer forslag for rask utvikling av europeisk solcelleproduksjon

For å etablere en verdikjede i Europa er det nødvendig med konkrete krav til solkomponentene i tillegg til subsidier. DUH anbefaler ytterligere tiltak.

Mangelen på produksjon av solcellekomponenter i Europa er et stort hinder for å nå klimamålene. Det er derfor den tyske miljøhjelpen (DUH) oppfordrer til rask utvikling av en tilsvarende industri og presenterer anbefalinger til handling. Disse ble utviklet i en serie workshops med representanter fra politikk, næringsliv, vitenskap og innbyggere ...

 

De fullstendige anbefalingene for handling, inkludert en detaljert forklaring, finner du på DUHs nettsted.

 

  ***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden
Nyheter + bakgrunnskunnskap

***

bakgrunnskunnskap

 

**

reactorpleite.de

 

Kart over atomverdenen:

til og med Hvis politikken ikke sviktet solenergiindustrien i Tyskland for 10 år siden, ville vi ikke ha snakket om kull, gass og hydrogen i dag...

*

Det interne søket etter

solenergiindustrien

ga blant annet følgende resultater:

 

30. september 2022 – Deglobalisering: Hvordan tegnene peker mot en europeisk solindustri

*

30. juli 2022 – Habeck ser muligheter for et comeback i solenergibransjen

*

31. mars 2022 - Retur av solenergiindustrien? "Uten Kina ville energiomstillingen ha dødd"

*

28. mai 2021 - Ny start for solenergiindustrien: Meyer Burger åpner en solcellemodulfabrikk på det tidligere Solarworld-stedet

 

**

YouTube

Søkeordsøk: Fotovoltaisk solcelleindustri doku

https://www.youtube.com/results?search_query=photovoltaik+solarindustrie+doku

 

Videoer:

Engineering - 6:19

Undergangen til den tyske PV-industrien

*

Delusion & Sense - 14:05

Hvordan den føderale regjeringen ødela den tyske solenergiindustrien

 

Åpnes i nytt vindu! - YouTube-kanal "Reaktorpleite" spilleliste - radioaktivitet over hele verden ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Spilleliste - radioaktivitet over hele verden ...

Denne spillelisten inneholder over 150 videoer om emnet

 

**

Ecosia

Denne søkemotoren planter trær!

 

Søkeordsøk: solcelleprodusenter over hele verden

https://www.ecosia.org/search?q=Solar%20Hersteller%20weltweit

 

**

Wikipedia

solenergiindustrien

Med solindustri menes alle industribedrifter som leverer deler til produksjon av systemer for direkte bruk av solenergi, f.eks. B. solceller for solcelleanlegg, leverer eller inngår i selve produksjonsprosessen. Det er produsenter som har utviklet hele verdikjeden og andre som kun utfører delprosesser, som for eksempel waferproduksjon. Solcelleindustrien omfatter også selskaper som leverer systemer og maskiner for produksjon av solsilisium. Termisk solenergi representerer en annen gren, her gjøres den termiske energien brukbar. Håndverksbedrifter som installerer solcelleanlegg er ikke en del av solcelleindustrien.

Produsenter fra Kina dominerer nå verdensmarkedet. Fra 2020 produserte Kina nesten 70 % av alle solcellemoduler, foran Vietnam (7,9 %), Sør-Korea (5,2 %), Malaysia (4,2 %) og USA (3,2 %). Bare 1,8 % av solcellemodulene ble produsert i Europa. I motsetning til dette hadde europeiske selskaper fortsatt en markedsandel på 2020 % i produksjonen av solcelleomformere i 24...

Tyskland

I Tyskland skyldte solenergiindustrien sin første oppgang siden år 2000, spesielt den lovlig garanterte innmatingstariffen, som er regulert av loven om fornybare energikilder. Fra 2000 til 2011 økte energien generert med solceller fra 0,064 TWh til ca 19 TWh og dermed rundt tre hundre ganger.

I følge den tyske solarindustriforeningen (BSW) var det rundt 2012 10.000 selskaper i solenergiindustrien i Tyskland i 350, inkludert rundt 120.000 produsenter. Disse sysselsatte til sammen 2011 19 personer. Totalt salg innen solcelleanlegg inkludert maskinteknikk utgjorde rundt XNUMX milliarder euro i XNUMX...

 

**

Tilbake til:

Nyhetsbrev XLVIII 2022 - 01. til 07. desember

Avisartikkel 2022

 

***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden
Nyheter + bakgrunnskunnskap

***

Appel om donasjoner

- THTR-Rundbrief er utgitt av 'BI Environmental Protection Hamm' og er finansiert av donasjoner.

– THTR-Rundbrief har i mellomtiden blitt et mye bemerket informasjonsmedium. Det er imidlertid løpende kostnader på grunn av utvidelse av nettsiden og utskrift av tilleggsinformasjonsark.

- THTR-Rundbrief undersøker og rapporterer i detalj. For at vi skal klare det er vi avhengige av donasjoner. Vi er glade for hver donasjon!

Donasjoner konto:

BI miljøvern Hamm
Formål: THTR-sirkulær
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden


***