Nyhetsbrev XXXIII 2021

27. juli til 01. august

 

***


    2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011

Nyheter + bakgrunnskunnskap

***

Julian Assange og krigsforbryter

01. august 2021 - Julian Assange: Hvordan USA beskytter sine krigsforbrytere

*

klima~~POS=TRUNC

31. juli 2021 - Carbon Footprint: Hvordan et PR-triks distraherer fra klimaendringene

*

kommentere energi omdreining

31. juli 2021 - Diskusjonen om et nytt atomkraftverk er en falsk debatt

*

Lungekreft er fortsatt den største sykdomsgruppen

31. juli 2021 - Mer enn én milliard euro i kompensasjon til Wismut-gruvearbeidere

*

Vind

30. juli 2021 – Niedersachsen og Baden-Württemberg tilpasser rammeverket for vindutvidelse

*

CO2-utslipp innen elektrisitetsproduksjon

30. juli 2021 - På sporet av superforurenserne

*

Klimakatastrofe | California tørke

30. juli 2021 – Kampen om vannet har begynt

*

Kampanje før det føderale valget

29. juli 2021 – Forhindre klimablokkerne

*

29. juli 2021 - Atomkraftverk med våte føtter

*

CO2

28. juli 2021 - Basaltstøv som CO2-absorber?

*

Klimakatastrofe

28. juli 2021 – «Klimanød»: Tusenvis av forskere slår alarm igjen

*

Russland skinner i det sterke lyset fra atomkraftverket Utviklingshjelp ...

27. juli 2021 - Byggestart på boliviansk forskningsreaktorkompleks

Oversett med https://www.deepL.com/translator (gratis versjon)

*

Ausstieg

27. juli 2021 - Taipower sender inn søknad om å avvikle Maanshan kjernekraftverk

Oversett med https://www.deepL.com/translator (gratis versjon)

 

***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden
Nyheter + bakgrunnskunnskap

***

Nyheter+ 27. juli 2021

 

**

Fornybar | Vind | utbygging av vindkraft

Igjen flere vindturbiner på land

Det bygges flere vindturbiner på land igjen, men det er fortsatt færre enn i de sterkeste ekspansjonsårene. Dette viser nåværende tall fra Federal Wind Energy Association, som er tilgjengelig for ARD-hovedstadsstudioet.

Vindkraft er den viktigste energikilden for elektrisitetsproduksjon i Tyskland. Og senest har kapasiteten til vindparkene på land økt igjen – etter at utvidelsen hadde falt betydelig mellom 2018 og 2020. De siste tallene fra den tyske vindenergiforeningen er eksklusivt tilgjengelig for ARD-hovedstadsstudioet. I følge dette ble det lagt til en nettoeffekt på rundt 830 megawatt i første halvår i år. Sammenlignet med første halvår 2020 tilsvarer dette en økning på nesten to tredjedeler. For hele 2021 forventer forbundet en netto økning i produksjonen på 2,2 til 2,5 gigawatt. 3,5 til nesten 4,9 gigawatt ble lagt til i toppårene mellom 2014 og 2017 ...

 

***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden
Nyheter + bakgrunnskunnskap

***

bakgrunnskunnskap

 

**

reactorpleite.de

 

Kart over atomverdenen:

Utvidelsen av vindenergi bremses ...

 

Den engelske versjonen av dette verdenskartet:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1fCmKdqlqSCNPo3We1TWZexPjgNDQOaLD

 

**

Søket i reaktorpleite.de med søkeordet 

     
  Vindkraft  
     

 

ga blant annet følgende resultater:

 

22. desember 2020 - Naturvern og energiomstillingen: Vindturbiner i skogen varmer opp mennesker

*

05. januar 2020 – Klimapolitikk – Tragedy eller Punch and Judy

 

**

Wikipedia

 

vindenergi

Vindenergi eller vindkraft er storstilt bruk av vind som en fornybar energikilde. Vindens kinetiske energi har vært brukt siden antikken for å gjøre energi fra miljøet tilgjengelig for tekniske formål. Tidligere ble den mekaniske energien som ble gjort tilgjengelig med vindmøller brukt direkte på stedet til å drive maskiner og enheter. Med deres hjelp ble korn malt til mel, grunnvann ble brakt til overflaten, eller sagbruk ble drevet. I dag er generering av elektrisk energi med vindturbiner den desidert viktigste bruken.

Ved utgangen av 2020 ble det installert vindturbiner med en nominell effekt på ca 743 GW på verdensbasis, hvorav 35,3 GW offshore. Ikke helt halvparten av denne kapasiteten (ca. 347 GW) ble installert i Asia og Stillehavsregionen, ca 220 GW i Europa og rundt 170 GW i Amerika, mens kun noen få GW er installert i Afrika og Midtøsten. I 2020 ga systemene installert over hele verden rundt 1590 TWh elektrisk energi, ifølge BPs tall; tilsvarende rundt 5,9 % av den globale elektrisitetsproduksjonen. Dens andel av det globale primærenergiforbruket på 154.620 1,0 TWh, hvorav det pleier å være underrepresentert på grunn av beregningsmetoden, var 2013 %. På gode beliggenheter var strømproduksjonskostnadene til vindturbiner allerede i 1.400 billigere enn strømproduksjonskostnadene til nye kull- og kjernekraftverk. Avhengig av ulike faktorer som f.eks B. Vindfrekvens (her: kvantitativt og kvalitativt egnede vindressurser - på stedet) og systemdesign, vindturbiner oppnår mellom 5.000 og over XNUMX fullasttimer (sistnevnte på de beste offshorelokasjonene) ...

 

**

Atomkraftverk plager

 

Motstandere av vindkraft

Tvilsomme organisasjoner

I prinsippet nyter vindenergi en høy grad av aksept i Tyskland. I følge en undersøkelse fra TS Infratest fra 2013 vurderte 60 % av de spurte en vindturbin i nabolaget som god eller svært god. Vindkraftverk er imidlertid ikke ubestridte: Det er også motstand fra innbyggere eller innbyggergrupper.

De siste årene har noen overregionale foreninger og allianser gjort seg bemerket, som ikke bare har engasjert seg i kampen mot vindenergi, men også mot energiomstillingen som sådan. Noen av disse organisasjonene foretrekker utvidelse av kjernekraft og fossilt brensel som alternativer.

Dette ble også tatt opp i en sending av ARD-magasinet Monitor "Wind power: The wrong game of the electricity lobby" 25. mars 2004, som dessverre ikke lenger er tilgjengelig på Internett ...

 

**

YouTube-kanalen "Reaktorpleite"

 

arte - 00:06:41

5 år etter Parisavtalen:
Holdt løftet?

*

Panorama3 - NDR - 00:11:19

Den bremset vindkraftutvidelsen

 *

ZDFtoday - 00:16:27

Vindkraft i Tyskland:
Hva motstandere frykter og hva eksperter krever

 

Åpnes i nytt vindu! - YouTube-kanal "Reaktorpleite" spilleliste - radioaktivitet over hele verden ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Spilleliste - radioaktivitet over hele verden ...

Denne spillelisten inneholder over 120 videoer om emnet

 

**

Videre til: Avisartikkel 2021

 

***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden
Nyheter + bakgrunnskunnskap

***

Appel om donasjoner

- THTR-Rundbrief er utgitt av 'BI Environmental Protection Hamm' og er finansiert av donasjoner.

– THTR-Rundbrief har i mellomtiden blitt et mye bemerket informasjonsmedium. Det er imidlertid løpende kostnader på grunn av utvidelse av nettsiden og utskrift av tilleggsinformasjonsark.

- THTR-Rundbrief undersøker og rapporterer i detalj. For at vi skal klare det er vi avhengige av donasjoner. Vi er glade for hver donasjon!

Donasjoner konto:

BI miljøvern Hamm
Formål: THTR-sirkulær
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


toppen av sidenPil opp - Opp til toppen av siden


***