Nieuwsbrief XII 2023

De THTR nieuwsbrief

19 maart tot ...

 

***


    2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011

Nieuws + achtergrond kennis

***

Kernenergie-ongevallen

Dit pdf-bestand bevat een lijst met bekende ongevallen en het vrijkomen van radioactiviteit. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt, zal deze lijst worden uitgebreid en bijgewerkt...

Uittreksel voor deze maand:

01. Maart 2006 (INES 2) Akwa Kozloduy, BGR

05. Maart 1969 (INES 3) nucleaire fabriek Sellafield, GBR

06. Maart 2006 (INES klas.?!!) NFS, Erwin, Tennessee, VS

08. Maart 2002 (INES 3) Akwa Davis Besse, OH, VS

10. Maart 1970 (INES 3 | NAMS 2,6) nucleaire fabriek Sellafield, GBR

11. Maart 1958 (Broken Arrow) Mars bluf, USA

11. Maart 2011 (INES 7 | NAMS 7,5) Akwa Fukushima I Daiichi, JPN

12. Maart 2011 (INES 3) Akwa Fukushima II Daini, JPN

13. Maart 1980 (INES 4) Akwa Saint-Laurent, FR

19. Maart 1971 (INES 3 | NAMS 2) nucleaire fabriek Sellafield, GBR

22. Maart 1975 (INES klas.?!!) Akwa Browns veerboot, USA

25. Maart 1955 (INES 4 | NAMS 4,3) nucleaire fabriek Sellafield, GBR

28. Maart 1979 (INES 5 | NAMS 7,9) Akwa Three Mile Island, PA, VS

*

We zijn op zoek naar actuele informatie. Kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar: nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

 

***

24. maart

 

uitbreiding | Hernieuwbaar | Elektriciteitsprijs

Zonder fossiele brandstoffen: waar komt straks de elektriciteit vandaan?

De toekomst is een stroomvreter. E-auto's, warmtepompen en de industrie zullen veel regeneratieve elektriciteit nodig hebben zodra de gaskraan is dichtgedraaid en fossiele brandstoffen verleden tijd zijn. Dit kan voordelen hebben voor de consument.

De doelstellingen van de federale regering zijn ambitieus. Tegen 2030 – dat is over iets minder dan zeven jaar – moet Duitsland 80 procent van zijn elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen halen. Volgens bondskanselier Olaf Scholz (SPD) moet de Bondsrepubliek daarmee een pionier in Europa worden.

Tot op heden is bijna 50 procent van de elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Voor de andere helft zijn nog fossiele brandstoffen zoals kolen en gas in gebruik en tijdelijk kerncentrales...

 

***

23. maart

 

Klimaschutz | warmtepomp | Fossiel verwarmen

Verkeerslicht omstreden, burgers gealarmeerd

Geschil over het Habeck-plan: wat wil hij precies?

Het federale ministerie van Economische Zaken waarschuwt voor paniekaankopen van nieuwe verwarmingssystemen. De nieuwe regeling voor verwarming gepland door de afdeling Habeck is de oorzaak van de onzekerheid. Dus wat is het precies? En zijn de plannen echt zo nieuw?

De plannen van de stoplichtcoalitie zijn "destructief", schold Helmut Bramann, algemeen directeur van de Centrale Vereniging voor Sanitair, Verwarming en Klimaatbeheersing, uit. Dat was bijna een jaar geleden. Het ging erom hoe Duitsland onafhankelijker kan worden van de Russische energievoorziening en tegelijkertijd klimaatvriendelijker kan worden in de bouwsector.

In maart 2022 besloten de SPD, de Groenen en de FDP de in het regeerakkoord overeengekomen maatregelen te versnellen met het oog op de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Al in januari 2022 informeerde minister van Economische Zaken Robert Habeck (Groenen) over een bijstelling van de doelstellingen voor geïnstalleerde warmtepompen: tegen 2030 moeten er zes miljoen in plaats van vier miljoen systemen worden geïnstalleerd in Duitsland...

*

Rusland | aardgas | LNG

Meer gas uit Rusland

Rusland is de op twee na grootste LNG-leverancier van Europa. Een deel van het vloeibaar aardgas bereikt ook via omwegen Duitsland. Analisten gaan ervan uit dat de export zal blijven toenemen en waarschuwen voor "stranded assets".

De EU en vooral Duitsland hebben de afhankelijkheid van aardgas uit Rusland sterk verminderd. De Bondsrepubliek Duitsland heeft daar sinds 2 september 2022, de dag waarop Moskou een leveringsstop oplegde, geen pijpleidinggas meer ontvangen.

Maar er is een achterdeur aan het importeren van Russisch gas dat steeds vaker lijkt te worden gebruikt. Volgens nieuwe gegevens van de Amerikaanse denktank IEEFA is sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zo'n twaalf procent meer LNG uit Rusland aangekomen bij Europese vloeibaar-aardgasterminals.

Daarmee is Rusland de op twee na grootste LNG-leverancier van Europa – na de VS en Qatar. En een deel van het gas bereikt ook Duitsland via omwegen...

*

onderzoek naar zonnecellen | fotosynthese | energieverlies

Biologische zonnecellen denkbaar

Voor het eerst is het onderzoekslaboratorium erin geslaagd om elektronen rechtstreeks uit de beginfasen van de fotosynthese te halen. Deze doorbraak heeft het potentieel om de ontwikkeling van zonnecellen op basis van biologische katalysatoren mogelijk te maken.

Vrijwel al het leven is direct of indirect afhankelijk van de omzetting van lichtenergie door planten, algen of bepaalde bacteriën die biomassa produceren uit de koolstofdioxide in de atmosfeer. Preciezer gezegd: tijdens de fotosynthese worden suikermoleculen en zuurstof geproduceerd door met behulp van licht koolstofdioxide en water om te zetten. Alle fossiele brandstoffen zoals kolen, olie of gas zijn uiteindelijk gebaseerd op energieconversie door fotosynthetische organismen.

[...]

Tot nu toe werd aangenomen dat de fotosystemen vanwege hun constructieprincipe onvermijdelijk hoge energieverliezen zouden hebben. Terwijl de eerste stappen van energieconversie nog zeer efficiënt zijn (tot 99 procent), gaat een groot deel van de energie al verloren op het niveau van de fotosystemen door het transport van elektronen (ongeveer 60 procent energieverlies).

Aan het einde van het proces is, afhankelijk van het organisme, minder dan één procent van de oorspronkelijke lichtenergie chemisch gebonden. De huidige studie kon echter aantonen dat de hoge verliezen in principe vermeden konden worden. Ultrasnelle spectroscopie heeft aangetoond dat bepaalde synthetische bemiddelaars - kleine moleculen van chemische bemiddelaars - elektronen uit de fotosystemen kunnen halen op een veel eerder tijdstip dan eerder werd gedacht...

*

Oekraïne | Veiligheid | Zaporizja | IAEA

Voeding alleen via één lijn

"Precaire toestand": IAEA alarmeert over de veiligheid in de kerncentrale van Zaporizhia

... Het Internationaal Atoomenergie Agentschap waarschuwt dat de situatie bij Europa's grootste kerncentrale precair is. Een gezamenlijke inzet van Oekraïne en Rusland is nodig voor meer veiligheid.

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) blijft waarschuwen voor een gevaarlijke situatie in de kerncentrale van Zaporizhia in het zuiden van Oekraïne, die wordt bezet door Russische troepen.

"De nucleaire veiligheid in de kerncentrale van Zaporizhia blijft in een precaire toestand", zei IAEA-chef Rafael Grossi woensdag volgens een verklaring van zijn organisatie. Hij voegde eraan toe: "Ik roep nogmaals op tot een toezegging van alle partijen om de nucleaire veiligheid en de bescherming van de energiecentrale te waarborgen."

IAEA-baas Grossi: 'Op een dag is ons geluk op'

Sinds drie weken wordt de kerncentrale alleen nog van elektriciteit voorzien via een overgebleven externe hoofdstroomleiding, aldus Grossi. Als het beschadigd raakt, zal dit leiden tot een totale uitval van de externe voeding...

 

***

22. maart

 

Klimawandel | droogte | drinkwater | ontzilting van zeewater

Drinkwater uit de zee?

Meer dan twee miljard mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Ontzilting van zeewater kan helpen, maar brengt ook milieurisico's met zich mee. Waarom de methode toch een oplossing kan zijn.

Hoewel 70 procent van het aardoppervlak bedekt is met water, is slechts XNUMX procent daarvan drinkbaar. Bovendien is zoet water, een eindige hulpbron, zeer ongelijk verdeeld. In hete en dorre streken van de wereld, waar de bevolking meegroeit met de levensstandaard, is er niet genoeg water voor iedereen. Een situatie die wordt verergerd door klimaatverandering.

[...]

Er zijn momenteel meer dan 20.000 ontziltingsinstallaties in bedrijf in meer dan 170 landen over de hele wereld - de tien grootste bevinden zich in Saoedi-Arabië, de Verenigde Staten, Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

[...]

Het ontzilten van zeewater is een goede gelegenheid om bestaande hulpbronnen te gebruiken, ook omdat de kosten "drastisch zijn gedaald", zegt Qadir - van zo'n vijf dollar per kubieke meter in 2000 naar het huidige gemiddelde van 50 cent...

*

Chemische industrie | productie verbod | PFAS | PFOA

Verbod op alle PFAS kunststoffen

De autoriteiten willen nooit meer trappen in deze branchetruc

Het verbod op PFAS plastics gaat de volgende ronde in. Er zouden nog een paar uitzonderingen moeten zijn – maar de regelgevers willen in geen geval één principe opgeven. De lobbystrijd is nog maar net begonnen.

Uitstel klinkt als een voor de hand liggende optie. In het jaar 2025 zal de Europese Commissie volgens de huidige schattingen waarschijnlijk de volgende versie van de chemicaliënverordening REACH aannemen. Volgens het huidige plan worden per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) dan verboden. Voor veel gebieden komen er echter lange overgangsperioden, maximaal 13,5 jaar.

[...]

In tegenstelling tot de gebruikelijke verboden, moet bij PFAS voor het eerst niet alleen een lijst met stoffen uit de roulatie worden genomen, maar vrij algemeen een hele klasse. En dat betekent: nieuwe creaties met vergelijkbare eigenschappen die vandaag de dag niet eens bestaan, worden ook beïnvloed.

"Dit is de enige manier waarop we het probleem van de betreurenswaardige vervanging kunnen oplossen", zegt Averbeck. Deze term beschrijft een typische truc die de industrie gebruikte na eerdere verbodsrondes, bijvoorbeeld nadat het gebruik van perfluoroctaanzuur (PFOA) enkele jaren geleden werd verboden. Binnen korte tijd kwamen er vervangers op de markt die nog korter zijn en dus problematischer voor het milieu...

*

Zonne-uitbreiding | Speicher

verdrievoudiging in vergelijking met vorig jaar

Nieuw record: meer dan 60.000 nieuwe zonne-installaties geïnstalleerd in Duitsland in januari

Alleen al in januari werden meer dan 60.000 nieuwe zonnesystemen geïnstalleerd. Experts verwachten dit jaar nieuwe records voor uitbreiding. Maar wat er zo indrukwekkend uitziet, is lang niet genoeg om de klimaatdoelen te halen.

Het goede nieuws is er nog steeds. Bijvoorbeeld uit de zonne-industrie. Alleen al in januari werden meer dan 60.000 fotovoltaïsche systemen nieuw geïnstalleerd. Dat is een nieuw hoogtepunt op maandbasis en een verdrievoudiging vergeleken met vorig jaar. In februari kwamen er zo'n 46.700 woningen bij op daken en open plekken. Dit betekent dat in de eerste twee maanden van 2023 bijna een derde van de totale nieuwe installaties van het voorgaande jaar is gerealiseerd. Dat blijkt uit een studie van de Berlijnse start-up Enpal (aanbieder van verhuurzonnesystemen), die ter beschikking staat van het redactienetwerk Duitsland (RND). De databank was het marktstamgegevensregister van het Bundesnetzagentur.

De plus in de systemen gaat gepaard met een exponentiële groei in de opslag - ondertussen is het standaard dat de modules op het dak een batterij in de kelder hebben. Volgens berekeningen van de Duitse Solar Industry Association (BSW) zijn er vorig jaar ongeveer 50 procent meer thuisopslagsystemen geïnstalleerd dan in 2021...

*

Landbouw | zonnestelsels

Aldi, Fielmann en Co. kopen landbouwgrond voornamelijk in Oost-Duitsland

Sinds een aantal jaren kopen grote investeerders boerderijen die veel landbouwgrond bezitten - en plaatsen daar bijvoorbeeld zonnesystemen op. Vooral in Oost-Duitsland neemt deze "grondovername via de achterdeur" door investeerders toe. Politici zijn verontrust. Landbouwwetenschapper Andreas Tietz van het Thünen Instituut pleit voor regulering van grote investeerders.

[...]

In feite kopen niet-agrarische investeerders steeds vaker Oost-Duitse boerderijen. Tot de kopers behoren de Lukas Foundation van Aldi, de herverzekeringsmaatschappij Munich Re en de brillenwinkel Fielmann. Zelfs als er geen gedetailleerde cijfers zijn, baart de aanhoudende trend hem zorgen, zegt Reiko Wöllert, Thüringer melkveehouder en vicevoorzitter van de werkgroep plattelandslandbouw.

Een groot probleem bij het kopen van aandelen is dat de grondprijzen de pan uit rijzen, zegt hij. "Binnen tien jaar verviervoudigd. Voor ons als boeren is land een productiemiddel. Het moet dus mogelijk zijn om het te kopen en binnen enkele decennia af te betalen. Op veel plaatsen kan dat niet meer omdat je zoveel geld hebt. Landbouw kan helemaal niet verdienen...

*

uranium munitie | Schade aan de gezondheid

Artsenorganisatie vreest langdurige gezondheids- en milieuschade voor Oekraïne

Groot-Brittannië levert pantserdoorborende uraniummunitie

De medische vredesorganisatie IPPNW veroordeelt het besluit van de Britse regering om pantserdoorborende uraniummunitie (verarmd uranium, DU) aan Oekraïne te leveren. Daarnaast veroorzaakt het gebruik van verarmd uranium vergaande en blijvende schade aan het milieu en de gezondheid van de mensen die al lijden onder de oorlog. De artsenorganisatie doet een beroep op de federale overheid om invloed uit te oefenen op Groot-Brittannië en Oekraïne met als doel af te zien van de export van uraniummunitie. De IPPNW veroordeelt ook het gebruik van uraniummunitie door het Russische leger, wat het Geneva International Centre for Humanitarian Demining al in één geval heeft bevestigd.

VU schaadt het leven op twee manieren: als zwaar metaal is het een chemisch cytotoxine, als alfastraler veroorzaakt het radioactieve schade. Beide effecten worden versterkt. Het gebruik van deze munitie leidt tot langdurige toxische en radiologische schade...

YouTube

Dodelijk stof - uraniummunitie en de gevolgen ervan

Het dodelijke geheim van Sardinië (uraniummunitie, thorium)

*

22. Maart 1975 (INES klas.?!!) Akwa Browns veerboot, USA

Kerncentrales plaag
Onderzoeksplatform atoomenergie

Brown's Ferry (VS)

De kerncentrale bestaat uit drie kokendwaterreactoren met elk een vermogen van 1.155 MW, die tussen 1973 en 1976 in gebruik zijn genomen. Op 22 maart 1975 ontstond een zeer gevaarlijke situatie. Een arbeider was met een kaars op zoek gegaan naar lekken om ze te dichten en ontstak daarbij licht ontvlambaar polyurethaanschuim. Na 15 september 1984 kreeg Browns-Ferry-2 zes jaar aan de grond (kosten: $ 129 miljoen) vanwege inbreuken op de beveiliging, fouten van de operator en ontwerpproblemen. De drie reactoren werden vanaf 1985 lange tijd stilgelegd, maar werden in 1991 (reactor 2), 1995 (reactor 3) en 2007 (reactor 1) weer in bedrijf gesteld. In juni 2011 meldden Amerikaanse media dat er tritiumlekken waren ontdekt op 48 van de 65 locaties van kerncentrales in de VS. Volgens een lijst van juli 2014 werd ook Browns Ferry getroffen. De drie reactoren hebben exploitatievergunningen tot 2033, 2034 en 2036...

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Browns_Ferry_(USA)

 

***

21. maart

 

uranium munitie | Groot-Brittannië geëscaleerd

Projectielen voor Challenger 2:

Londense plannen voor uraniummunitie: Moskou verontwaardigd

Groot-Brittannië zou Oekraïne kunnen voorzien van pantserdoorborende munitie met verarmd uranium. Bedreigingen uit Rusland volgen al snel.

Rusland heeft zijn woede geuit over de Britse plannen om krachtigere munitie met verarmd uranium te leveren aan het belegerde Oekraïne. Poetin zei dinsdag na een ontmoeting met het Chinese staatshoofd en partijleider Xi Jinping in Moskou:

Ik zou willen opmerken dat als dit alles gebeurt, Rusland gedwongen zal worden dienovereenkomstig te reageren.

Vladimir Poetin, Russische president

De Russische minister van Defensie Sergei Shoigu dreigde ook: "Natuurlijk heeft Rusland een antwoord klaar."

Britse minister van Defensie: zeer effectieve wapens

Maandag maakte de Britse regering bekend dat ze Oekraïne ook van munitie zou voorzien naast de al beloofde Challenger 2-gevechtstanks. Dit omvat pantserdoorborende munitie gemaakt van verarmd uranium, zei minister van Defensie Annabel Goldie in antwoord op een vraag in het House of Lords.

*

disinformatie | klimaat wetenschap | ridder blad

Schande: Intergovernmental Panel on Climate Change vernietigt "WELT" nep over "tipping points"

Een WELT-artikel dat desinformatie over klimaatwetenschap wilde verspreiden, werd binnen enkele dagen overgedragen door het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change.

Maar de krant Axel Springer radicaliseert zich blijkbaar in een adembenemend tempo. Zo is de schrijver Tim Röhn net hoofd van een onderzoeksafdeling geworden. Röhn, die regelmatig desinformatie verspreidt en die zich al door een rechtbank mocht certificeren, dat bepaalde berichten van hem kunnen worden omschreven als “nepnieuws”:

"Nepnieuws": Welt-Reporter faalt in de rechtbank tegen critici

Talrijke goede journalisten hadden eerder ontslag genomen bij de afdeling "Wetenschap":

Nog minder wetenschap bij WELT: 3 medewerkers van de kennisafdeling zijn opgestapt

Mogelijk een waardevolle stap als je niet geassocieerd wordt met desinformatie en berichten die indruisen tegen de wetenschappelijke consensus...

*

ramp klimaat | COXNUMX-voetafdruk | hittegolven | DWD

Klimaatexperts waarschuwen: we stappen uit de comfortzone

Volle zon - voor veel mensen is dat geen goed nieuws meer. De klimaatbalans van de Duitse weerdienst voor 2022 ziet er nogal somber uit. Maar er is ook goed nieuws.

Berlijn - Klimaatexperts van de Duitse Weerdienst (DWD) hebben gewaarschuwd voor de toenemende invloed van de opwarming van de aarde op de klimatologische balans voor het jaar 2022. "We stappen uit de comfortzone", zegt Andreas Becker, hoofd klimaatmonitoring bij de DWD in Berlijn. Met sterke hittegolven, zonneschijnrecords en aanhoudende droogte behoorde het jaar niet alleen in Duitsland maar in heel Europa tot de warmste sinds het begin van de metingen...

*

Klimawandel | 1,5 gradenIntergouvernementeel panel inzake klimaatverandering | IPCC

Kritiek op het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering en regeringen

'Klimaatverandering wordt gewoon niet serieus genomen'

De klimaatonderzoeker Mojib Latif ziet geen reële kans meer op de 1,5 graaddoelstelling omdat de CO2-uitstoot bijna overal blijft stijgen. In veel landen heerst de overtuiging dat klimaatbescherming te duur is, dat het schadelijk is voor de economie en dat het kan wachten.

Klimareporter°: Meneer Latif, het Intergovernmental Panel on Climate Change stelt dat de limiet van 1,5 graad voor de opwarming van de aarde nog steeds kan worden gehandhaafd. Hoe realistisch is dat?

Mojib Latif: Dit is zelfbedrog. Voldoen aan de 1,5 graadgrens acht ik praktisch onmogelijk omdat de wereldwijde CO2-emissies nog steeds toenemen en alleen deze zijn relevant voor de antropogene klimaatontwikkeling.

Het maakt niet uit waar de CO2 wordt uitgestoten. Het gas blijft bijna een eeuwigheid in de atmosfeer hangen, waardoor het zich over de hele wereld kan verspreiden.

De inspanningen van de grootste uitstoters zijn volstrekt ontoereikend. Overigens ligt geen enkel land op koers voor 1,5 graad.

Wat zou er moeten gebeuren om minimaal onder de twee graden te blijven?

De wereldwijde CO2-uitstoot zou onmiddellijk aanzienlijk moeten dalen, met ongeveer 80 procent in 2050 en vervolgens nul in 2100. Er zouden ook duurzame manieren moeten worden gevonden om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen.

Op dit moment stevent de wereld af op een opwarming van de aarde van rond de drie graden, op basis van de maatregelen die tot nu toe zijn genomen...

*

FDP-minister van Transport | ontslag gevraagdweigering om te werken

»Goed gedocumenteerde weigering om te werken«

Klimaatactivist Neubauer eist het aftreden van minister van Transport Wissing

Scherpe woorden tegen Volker Wissing: Luisa Neubauer beschuldigt de FDP-minister van Transport van mislukking in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Fridays for Future plant nu een online petitie met een oproep aan de kanselier.

De klimaatbeschermingsactiviste van Fridays for Future, Luisa Neubauer, bevestigt dat minister van Transport Volker Wissing gefaald heeft in de strijd tegen de opwarming van de aarde en roept op tot aftreden van de FDP-politicus. Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat Wissing zich bezighoudt met "goed gedocumenteerde weigering om te werken", vertelde ze aan het Duitse persbureau. In plaats van zijn primaire verantwoordelijkheid in het kabinet na te komen en coalitiebeloften en internationale verplichtingen na te komen, mislukte zijn werk met een interne toetsing door een commissie van deskundigen.

[...]

Met het oog op de dringende waarschuwingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) over de snel escalerende klimaatcrisis, wees Neubauer ook op de democratische plicht van alle federale ministers om hun eigen wetten, zoals de Climate Protection Act, na te leven. De VN-doelen en het Intergovernmental Panel on Climate Change zijn duidelijk, en ook de federale overheid heeft besloten zich aan de 1,5 graadgrens te houden. "Vertaald betekent dat: we hebben geen legislatuur meer te verspillen aan een transportminister die weigert zijn werk te doen."

*

Banklobby | Red de rijken | depositogarantie

reddingsoperatie van banken

Zorgen over het Amerikaanse banksysteem voeden de discussie over hogere depositoverzekeringen

De regionale bank van de Eerste Republiek blijft worstelen om te overleven. In de politiek neemt de bereidheid om deposito's in grotere mate te garanderen dan ook toe.

De hoofden van de grote Amerikaanse banken komen dinsdag bijeen in Washington. De bijeenkomst van de bankenlobby Financial Services Forum stond al lang op de planning. Maar twee actuele vragen zullen de conferentie domineren: hoe zou een nieuw reddingsplan voor de noodlijdende First Republic Bank eruit kunnen zien? En moet de Amerikaanse depositoverzekering worden verhoogd om het vertrouwen in het banksysteem te herstellen?

Momenteel worden deposito's van $ 250.000 per klant per bank gegarandeerd door de FDIC. Maar in Washington is een discussie ontstaan ​​over hoe het plafond verhoogd kan worden...

 

***

20. maart

 

belastingbetaler betaalt verliezen en bonussen de Zwitserse bank

Winsten geprivatiseerd, verliezen overgedragen

Lange tijd hebben de Zwitserse toezichthouders de ineenstorting van Credit Suisse gadegeslagen zonder iets te doen. Vragen over wie verantwoordelijk is voor de ramp blijven onbeantwoord en de brede kritiek is terecht.

[...]

Belastingbetalers zijn terecht boos

Het risico wordt dus grotendeels gedragen door de Zwitserse belastingbetaler. En nu zijn ze echt boos. Want hoe zit het met de verantwoordelijke topmanagers bij Credit Suisse? Volgens de in Zürich gevestigde "Tagesanzeiger" hebben ze sinds 2013 32 miljard frank aan bonussen ontvangen, terwijl de bank over dezelfde periode een verlies van 3,2 miljard maakte.

Zelden is het zo duidelijk geworden hoe winsten worden geprivatiseerd en verliezen worden overgedragen aan de staat onder het mom van pro-business en liberaal beleid...

*

Klimaschutz | Intergouvernementeel panel inzake klimaatverandering | IPCC

Eindrapport van de klimaatraad

Eén ding is zeker, zo gaat het niet werken

Zoals het nu gaat, werkt klimaatbescherming niet, vat het IPCC het klimaatbeleid samen. Waarom überhaupt het klimaat beschermen? Ook daar heeft hij een antwoord op.

Eerst het goede nieuws: er is nog niets verloren. Technisch en fysiek zou het nog steeds mogelijk zijn om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen en zo de mensheid een toekomst te bieden die de moeite waard is om in te leven. En dit ondanks het feit dat de klimaatverandering sneller gaat dan verwacht. De hoeveelheid slecht nieuws in de laatste publicatie van het Intergovernmental Panel on Climate Change laat zich ook samenvatten in een simpele formule: zo gaat het niet werken. De manier waarop de wereldgemeenschap omgaat met haar existentiële crisis, klimaatverandering kan niet worden beperkt tot een aanvaardbaar niveau.

Dit is van degene die maandag is gepubliceerd Samenvatting van het huidige beoordelingsrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) uit. Noch de eerdere verminderingen van de uitstoot van broeikasgassen, noch de toekomstige verminderingen die door de landen van de wereld op de laatste klimaattop zijn beloofd, zijn ook maar in de verte voldoende om een ​​catastrofale opwarming van de aarde van meer dan 1,5 graden af ​​te wenden ...

*

Filippijnen | Milieuramp

Olievlek voor de Filipijnen bedreigt de biodiversiteit

Een olievlek van 10.000 vierkante kilometer vervuilt een van de meest biodiverse habitats ter wereld. Mariene natuurbeschermers zien het levensonderhoud van duizenden mensen bedreigd.

Een enorme olievlek voor de Filipijnen bedreigt een van de meest biodiverse mariene habitats ter wereld. De olie heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van zo'n 10.000 vierkante kilometer. Het spoelde onlangs ook aan op Isla Verde, een eiland midden op de drukste scheepvaartroute van de Filipijnen. Dat heeft de kustwacht van de provincie Batanga bekendgemaakt. Hun eenheden zijn op het eiland druk bezig om de milieuschade van de olie in te perken, zodat deze de biodiversiteit niet meer in gevaar brengt...

*

Thailand | Cesium

Verloren cesium-137 in Thailand

Sporen van radioactief materiaal gevonden in gieterij

Een stalen cilinder met radioactieve inhoud is verdwenen uit een elektriciteitscentrale in Thailand. Autoriteiten hebben nu aanwijzingen gevonden voor de verblijfplaats van de gevaarlijke container – heel dichtbij.

Op zoek naar een container met hoogradioactieve inhoud die uit een elektriciteitscentrale was verdwenen, Thai

Onderzoekers vonden sporen bij een nabijgelegen gieterij. In de staalgieterij in de provincie Prachin Buri zijn sporen van cesium-137 gevonden, zei gouverneur Ronnarong Nakornjinda maandag.

Het is onduidelijk of de container "al gesmolten is". Het radioactieve materiaal bevindt zich in ieder geval in een "afgesloten" ruimte en er is geen bewijs van besmetting van de omgeving...

*

Irak | InvasieGeorge W. Bush | coalitie van bereidwilligen

20 jaar oorlog in Irak

Hoe de "coalitie van bereidwilligen" 20 jaar geleden in Irak faalde

Op 20 maart 2003 begon de "coalitie van bereidwilligen" onder leiding van de Amerikaanse president George W. Bush Irak binnen te vallen. Het regime van Saddam Hoessein viel drie weken later. Iran bleek de grote winnaar van de oorlog

Twintig jaar later begon wat beter bekend staat als "de eerste fase van de oorlog" op 19 maart 2003 met Amerikaanse luchtaanvallen op een boerderij in de buurt van Bagdad en werd de dag erna aan de grond gebracht met een door de VS geleid offensief vanuit het zuiden van Bagdad. Irak. Het was snel. Op 7 april namen Amerikaanse troepen de Iraakse hoofdstad in en vielen de standbeelden van Saddam Hoessein.

Op 1 mei kondigde de Amerikaanse president George W. Bush aan "missie volbracht" op het vliegdekschip USS Lincoln en het begin van de wederopbouw en stabilisatie. In de zomer – uiterlijk met de bomaanslag op de VN in Bagdad – was de illusie van vrede in Irak voorbij. Niets was "volbracht". Geen van de Amerikaanse oorlogsdoelen was bereikt ...

*

Nucleaire uitfasering | isarNeckarwestheim | Emsland

Kerncentrales slepen zich naar hun bestemming

Terwijl sommige politici blijven debatteren over de toekomst van kernenergie, zijn de Duitse centrales al lang buiten adem

Over een maand komt er een einde aan een tijdperk. "De stopzetting van kernenergie medio april zal blijven", bevestigde de federale minister van Milieu Steffi Lemke (Groenen) aan de kranten van de Funke-mediagroep (maandagedities). Bondskanselier Olaf Scholz (SPD) verkreeg dit afgelopen najaar met een machtswoord nadat zijn co-coalitiepartners, de Groenen en de FDP, bittere ruzie hadden gemaakt. In plaats van eind 2022 zouden de laatste drie Duitse kerncentrales op 15 april offline gaan. Toch gaat het politieke debat door.

Met praktijk heeft dit echter weinig te maken. De prestaties van het Beierse reactorblok Isar 2 dalen al weken - de bestaande splijtstofelementen zijn gewoon aan het einde ...

 

***

19. maart

 

kleverig | activistProtest | Procede

Kleefprotesten: de politie van NRW brengt geen kosten in rekening bij klimaatactivisten

De deelstaat Noordrijn-Westfalen klaagt klimaatactivisten die zich opdraaien voor de kosten van politieoperaties niet aan. In andere staten is het anders.

[...]

De acties zijn echter niet noodzakelijkerwijs zonder gevolgen. Alleen al in deze weken vinden er bij de rechtbank van Keulen verschillende processen plaats tegen klimaatactivisten die zich hadden vastgebeten. Eén beschuldiging: dwang.

In Beieren en Hessen is het anders...

*

gevolgen van een nucleaire oorlog | nucleaire explosie

Nergens te verbergen: de langetermijneffecten van een nucleaire oorlog

Er zou geen bescherming zijn tegen een nucleaire uitwisseling. De meeste mensen zouden sterven aan de nucleaire explosies of de nasleep ervan. Welke scenario's wetenschappers aan het schetsen zijn (deel 2 en conclusie).

Het tweede deel van dit artikel beschrijft de langetermijneffecten van een nucleaire oorlog. Deze omvatten een ineenstorting van het klimaat met een nucleaire winter, het verlies van de beschermende ozonlaag van de aarde en wereldwijde hongersnoden met vele miljoenen hongersnood.

de eerste deel Dit artikel behandelt de gevolgen van een enkele nucleaire explosie en de onmiddellijke gevolgen van een nucleaire oorlog.

Dit tweede deel vervolgt de vertaling van het artikel van Francois Diaz-Maurin waarin de gevolgen op langere termijn van een nucleaire oorlog worden beschreven...

*

milieuhulp | LNG-terminal

Milieusteun: voorbereidende werkzaamheden voor LNG-terminals in Rügen

Ondanks het veto van de premier van Mecklenburg-Voor-Pommeren, Manuela Schwesig (SPD), zijn volgens de Duitse milieuhulp de voorbereidende werkzaamheden voor verdere LNG-terminals ten oosten van Rügen blijkbaar begonnen. Scheepsbewegingen in het betreffende zeegebied gaven aan dat een spoelbaggerschip aan het werk was gegaan en dat er ook proefboringen konden worden uitgevoerd. "Het patroon herhaalt zich. Dit was ook hoe de North Sea Terminal bij Wilhelmshaven werd gebouwd”, zegt Constantin Zerger, hoofd Energie en Klimaatbescherming bij Deutsche Umwelthilfe.

In de loop van de dag werden de scheepsbewegingen van baggerschip "Swarog" op het bouwplatform "JB119" voor de zuidoostpunt van Rügen geregistreerd en ook op foto vastgelegd. Milieusteun diende uit voorzorg bezwaar in bij de Stralsund Mining Authority, maar kreeg tegen de avond geen antwoord...

*

INES-categorie 319. Maart 1971 (INES 3 | NAMS 2) nucleaire fabriek Sellafield, GBR

Vonken van een boog ontstoken radioactief afval in een kelder, waardoor: 4,8 TBq radioactiviteit vrijkwam.

Kernenergieongevallen.pdf

-

Dit ongeval, evenals verschillende andere lozingen van radioactiviteit afkomstig van Sellafield, zijn niet langer in de Duitse Wikipedia te vinden.

Wikipedia nl

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

Het complex werd beroemd door een catastrofale brand in 1957 en door frequente nucleaire incidenten, wat een van de redenen is waarom het werd omgedoopt tot Sellafield. Tot het midden van de jaren tachtig werden grote hoeveelheden kernafval die bij de dagelijkse operaties vrijkwamen in vloeibare vorm via een pijpleiding in de Ierse Zee geloosd.

Wikipedia op

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield#Incidents

radiologische releases

Tussen 1950 en 2000 waren er 21 ernstige off-site incidenten of ongevallen met radiologische lozingen die classificatie op de International Nuclear Event Scale rechtvaardigden, één op niveau 5, vijf op niveau 4 en vijftien op niveau 3. Daarnaast waren er opzettelijke lozingen van plutonium en bestraalde uraniumoxidedeeltjes in de atmosfeer, bekend gedurende langere perioden in de jaren vijftig en zestig...

vertaald met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

- - 

Kerncentrales plaag

Sellafield (voorheen_Windscale), Verenigd Koninkrijk

Volgens exploitant Sellafield Ltd., sinds april 2016 een dochteronderneming van de Nuclear Decommissioning Authority (NDA) namens de Britse regering, zullen de opwerkingswerkzaamheden bij Sellafield in 2020 worden afgerond. Er is een transformatieprogramma gestart dat tot doel heeft Sellafield te ontsmetten, de gevaarlijke situatie te verminderen en de kosten te verlagen.

Volgens een rapport uit oktober 2018 zal de ontmanteling van Sellafield tegen 2120 voltooid zijn. Geschat op £ 121 miljard...

-

Er zijn vergelijkbare kernfabrieken over de hele wereld:

Uraniumverrijking en opwerking - faciliteiten en locaties

Tijdens de opwerking kan de inventaris van verbruikte splijtstofelementen in een complex chemisch proces (PUREX) van elkaar worden gescheiden. Gescheiden uranium en plutonium kunnen dan hergebruikt worden. Tot zover de theorie...

 

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina
Nieuws + achtergrond kennis

***

Nieuws +

 

**

Fossiele lobbyPropaganda | haast

Het gif van de twijfel is suiker voor de klootzak

We ondervinden momenteel de gevolgen van het al jaren verspreide gif van de twijfel. De fossielenlobby voert gerichte PR-campagnes. Miljarden stroomden naar geavanceerde terminologie en framings. Hun enige doel: twijfel zaaien. Twijfels over bevindingen, over wetenschap, over vrouwen, over het maatschappelijk middenveld.

"Er is iets mis", zei mijn buurman laatst. Dit misselijke gevoel deelt hij met vele anderen. Mensen hebben zorgen. Ze voelen dat de wereld ontwricht is en dat er iets moet gebeuren. "Tijdswisseling", is duidelijk. Maar wat betekent dat precies? En zo ja, voor wie?

We aarzelen tussen de echte beelden van de Russische oorlog in Oekraïne en de fictieve beelden van de Eerste Wereldoorlog uit Hollywood. De eerste schok, de laatste juichen. Daartussenin is er alleen onzekerheid.

We wrijven ons in de ogen van verbazing waarom de wereld plotseling midden in een fossiele brandstofoorlog zit. We vragen ons af hoe de gasafhankelijkheid van Duitsland tot stand is gekomen, bijna volledig onbewust van het publiek, zonder dat het ooit serieus werd besproken of bekritiseerd.

Verward kijken we naar een gigantisch uitsterven van soorten. Elke dag verdwijnen ongeveer 150 soorten dieren en planten van de aardbodem en komen nooit meer terug voordat we zelfs maar begrijpen dat ze bestaan ​​en waarvoor ze nuttig kunnen zijn.

We zijn geschokt als we de eerste effecten van een klimaatcatastrofe zien die een idee geven van hoe het mensen in de toekomst van hun bestaansmiddelen zal beroven.

Maar iedereen die zijn zorgen of angsten uitspreekt en op welke manier dan ook oproept tot verandering, wordt uitgelachen of weggeschreeuwd. De media en politici nemen alleen degenen serieus die elke vorm van verandering in dubieuze initiatieven boycotten.

Er is iets fout.

Toch leek alles op de goede weg te zijn. Meer dan 180 landen over de hele wereld hebben het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 geratificeerd. Alle 27 EU-landen kondigden unaniem de Europese Green Deal aan in Brussel in 2022. Nu gaat het eindelijk beginnen!

Maar als het EU-parlement na maandenlang praten nu een compromis heeft gevonden voor een "Fit for 55" nieuwe autoregeling, trapt de Duitse transportminister zo plotseling op de rem dat bijna de hele Green Deal begint te slippen. Zijn partij zingt rustgevende slaapliedjes dat alles kan blijven zoals het is, en blaast zeepbellen gevuld met "technologie openheid" in onze dromen van de toekomst.

Helaas gebeurt er niets op die manier, alles gaat gewoon door: overbodige gasterminals worden gebouwd, steeds meer gebieden worden afgesloten, illegale bosgebieden worden gekapt - alsof de gevolgen van dergelijke acties ons niet aangaan. We betalen al waanzinnig veel geld, en niet alleen voor verschrikkelijke prijzen voor fossiele brandstoffen.

Er is iets fout. Maar waar en wat – en vooral waarom?

De lobby kent de regels van de media

Wat we momenteel ervaren zijn de verraderlijke gevolgen van een vergif van de twijfel dat al jaren op een wazige manier wordt verspreid. De fossielenlobby voert gerichte PR-campagnes. Miljarden petrodollars stroomden naar het concept en het testen van geavanceerde terminologie en framings.

Hun enige doel: twijfel zaaien. twijfels over kennis. twijfels over wetenschap. twijfels over vrouwen. Twijfels over het maatschappelijk middenveld.

Want twijfel vertraagt ​​elke activiteit. Verandering heeft vertrouwen nodig. Als je je niet veilig voelt, durf dan niet te experimenteren. Als je bang bent, ga dan niet.

Het spectrum van campagnes varieert van haat en haatdragende taal op sociale media tot subtiele verhalen en vooroordelen tegen elke sociaal-ecologische verandering.

Op het beproefde toetsenbord van reclame en propaganda werd het grote publiek dan ook via constant herhaalde basismelodieën bijgebracht dat kolen, olie en gas voorspoed, vrijheid en geluk brachten. Vermeende bijwerkingen zijn geen probleem. Iedereen die het tegendeel beweert, is een eco‑activist of sinds kort zelfs een “klimaatterrorist”

Meer lezen ...

 

  ***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina
Nieuws + achtergrond kennis

***

achtergrond kennis

 

**

reactorpleite.de

 

De kaart van de nucleaire wereld

kan in een deutschen en een Engels versie worden weergegeven.

Zelfs de nucleaire lobby heeft vanaf het begin desinformatie gepromoot...

*

De interne zoektocht naar

Klimaatcrisis | disinformatie

leverde onder meer de volgende resultaten op:

 

27 januari 2023 - Hoe Big Oil desinformatie over het klimaat verspreidt met Big Tech

*

17 juli 2022 - Overheid in de klimaatcrisis

*

1 december 2021 - Hoeveel van onze uitstoot van broeikasgassen schrijven we toe aan China?

*

6 november 2021 - Is dit grootheidswaanzin of het einde van de klimaatcrisis?

 

**

YouTube

Trefwoord zoeken: klimaatcrisis

https://www.youtube.com/results?search_query=Klimakrise

 

Videos:

Terra X Lesch & Co - 18:01

Wat bekend was in de jaren 70 - en geheim werd gehouden

*

mdr-kennis - 30:39

Wie betaalt de toekomst? - De prijs van de klimaatcrisis

*

ZDF live vandaag - 34:18

Hoe erg gaat de klimaatcrisis werkelijk worden?

 

Wordt geopend in een nieuw venster! - YouTube-kanaal "Reactorstoring" afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ...

Deze afspeellijst bevat meer dan 150 video's over dit onderwerp

 

**

Ecosia

Deze zoekmachine plant bomen!

Trefwoord zoeken: klimaatcrisis

https://www.ecosia.org/search?q=Klimakrise

 

**

Wikipedia

 

Klimaatcrisis

is een politiek modewoord dat sinds de jaren 2010 wordt gebruikt om de ecologische, politieke en maatschappelijke crisis te beschrijven die verband houdt met de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. Net als bij klimaatcatastrofe wordt het steeds vaker gebruikt in het publieke discours in plaats van onschuldig klinkende termen als klimaatverandering om de omvang van de opwarming van de aarde te illustreren...

-

disinformatie

is het gericht verspreiden van valse informatie, met als doel de samenleving, individuele groepen of individuen te misleiden in termen van politieke of economische belangen. “Desinformatie” verwijst zelden ook naar de verkeerde informatie zelf (beschouwd als een poging tot misleiding) (bijvoorbeeld “het verspreiden van schadelijke desinformatie”). De verzonden informatie is niet alleen onwaar volgens objectieve maatstaven, maar wordt door de auteur opzettelijk met het oog op misleiding in de wereld gezet. De desinformatie kan bijvoorbeeld via massamedia worden verspreid, ook wel mediamanipulatie genoemd. De desinformatie is ronduit liegen of indirect door subtiele onderdrukking, weglating of afleiding van geverifieerde feiten.

Desinformatie wordt op tal van terreinen van de politiek en het bedrijfsleven gericht ingezet. Veel geheime diensten hebben hun eigen afdelingen voor het vervalsen en verspreiden van informatie. Op militair gebied wordt desinformatie gebruikt om de vijand te misleiden, bijvoorbeeld om hem verkeerde beslissingen te laten nemen door onjuiste informatie over de eigen troepensterkte of hun ruimtelijke verdeling...

 

**

Terug naar:

Nieuwsbrief XI 2023 - 12 t/m 18 maart

Krantenartikel 2023

 

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina
Nieuws + achtergrond kennis

***

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt uitgegeven door de 'BI Milieubescherming Hamm' en wordt gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account:

BI milieubescherming Hamm
Doel: THTR circulaire
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina


***