Het reactorfaillissement - THTR 300 De THTR nieuwsbrief
Studies over THTR en nog veel meer. De THTR-uitsplitsingslijst
Het HTR-onderzoek Het THTR-incident in de 'Spiegel'

onderzoeksethiek

HTR-onderzoek in Duitsland

zelfs in het 3e millennium:

Wetenschappelijke nucleaire elite verdient goed van HTR-financiering!

Veel geld voor HTR-onderzoeksinstellingen in Dresden, Rossendorf, Zittau, Görlitz, Hamburg, Stuttgart, Garching, Karlsruhe, Bochum, Aken, Jülich ...

"Psst, geen woord over het beschamende einde van de geplande hogetemperatuurreactor in Zuid-Afrika. Geen woord over de zinloos verspilde 1,5 miljard euro in het arme land!"

Dit is natuurlijk het motto van de spreekbuis van de nucleaire industrie, het tijdschrift "atw", dat hardnekkig zwijgt over het laatste faillissement van de Pebble Bed Modular Reactor (PBMR).

En namens de hele industrie worden de toekomstige EU-projecten die moeten worden betaald om generatie IV-reactoren te promoten, gepresenteerd in hun editie van juli 2010 op 8 pagina's. Deel twee volgt in het volgende nummer...

Want in het najaar wordt beslist over het nieuwe energieconcept van de federale overheid. En naast de verplichte termijnverlengingen heeft de nucleaire industrie hiervoor een paar hele speciale verzoeken van haar overheid. De eerdere onderzoeksprojecten moeten worden voortgezet en er moeten nieuwe dingen worden opgestart.

Het atoomblad atw presenteert eerlijk gezegd het indrukwekkende onderzoeks- en ontwikkelingswerk voor HTR-technologie van de afgelopen twee jaar. Hier is een overzicht van de details, gecategoriseerd per stad.

*

Dresden-Rossendorf

Voor het zogenaamde "Competence Center East for Nuclear Technology", dat ook het Dresden-Rossendorf Research Center en de Zittau / Görlitz University of Applied Sciences omvat, beschrijft de atw de toekomstige focus in april 2010:

- "Op basis van simulatiemethoden voor de veiligheidsanalyse van de huidige lichtwaterreactoren verschuift de focus in toenemende mate naar de ontwikkeling van methoden voor reactoren van de 4e generatie en versneller-aangedreven systemen" (2010, p. 260).

- Hier in Dresden-Rossendorf wordt het DYN3D-reactordynamicaprogramma niet alleen verder ontwikkeld voor lichtwaterreactoren: "Het toepassingsgebied wordt geleidelijk uitgebreid met Generation IV-reactoren" (2010, p. 260).

- Onderzoek naar de materiaal- en componentveiligheid van kernreactoren: "Chroomstaal wordt beschouwd als potentiële constructiematerialen voor kernreactoren van de vierde generatie vanwege hun voordelige combinaties van eigenschappen" (2010, p. 261).

- "In de context van Gen IV is er momenteel een sterke renaissance van onderzoeken naar natriumgekoelde snelle reactoren waarin de FZD participeert in de Europese projecten ADRIANA en CP-ESFR" (2010, p. 261). Er werd een nieuw experimenteel platform voor vloeibare metaalstromen (DRESDYN) gecreëerd.

- Omdat de eindberging van de radioactieve sferische splijtstofelementen van HTR's de komende eeuwen nog op de een of andere manier moet worden gereguleerd, wordt er onderzoek gedaan naar het verminderen van de hoeveelheid afval en radioactieve straling. "Transmutatie" omvat dus de omzetting van langlevende radionucliden in kortlevende of stabiele nucliden: "Voor de ontwikkeling van GenIV-systemen en speciale door versnellers ondersteunde transmutatiesystemen (ADS) zijn nauwkeurige doorsneden van reacties met snelle neutronen vereist" ( 2010, blz. 261).

"Met betrekking tot de verbetering van de veiligheidseigenschappen van gasgekoelde kernreactoren, in het bijzonder hogetemperatuurreactoren, de ontwikkeling van innovatieve materialen voor hogetemperatuur-energietechnologie", wordt het volgende onderzoekswerk uitgevoerd door de Technische Universiteit van Dresden :

- Stofvrijgave van de HTR.

- "Als onderdeel van het internationale F-Bridge-project streeft de TU Dresden naar het doel om een ​​lasergebaseerd proces te ontwikkelen voor de hittebestendige afdichting van volledig keramische splijtstofelementbehuizingen voor geavanceerde hogetemperatuurreactoren (VHTR) verder ontwikkeld door lasergeïnduceerd solderen ... "(2009, p. 2010).

- Vervaardiging van ultradichte diffusiebarrières met behulp van innovatieve lasertechnologie: "Een essentieel onderdeel van het veiligheidsconcept van kernreactoren op hoge temperatuur is de gasdichte omhulling van de splijtstofdeeltjes in een meerlaagse keramische coating ..." (2010, blz. 264).

- Ontwikkeling van een hoge temperatuur warmtewisselaar.

*

Studenten attractie:
Atoomenergie "beleefbaar maken in het experiment": kernreactor AKR-2 trainen!!!

"De opleiding kernreactor is een integraal onderdeel van het lectoraat voor waterstof- en kernenergietechnologie aan de TU Dresden en levert een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van competenties - zowel in samenwerking met andere hogescholen en universiteiten als met de industrie. (...) De AKR -2 is niet alleen een echte studentenattractie aan de TU Dresden, maar niet in de laatste plaats "(2010, p. 264) een contradictie met de exit-beslissingen, maar wat maakt het uit?

Antonio Hurtado is sinds 2007 hoofd van het lectoraat Waterstof en Kernenergie aan de TU Dresden. Hij promoveerde in HTR aan de RWTH Aachen University (2009, p. 204). Gedetailleerde informatie hierover in THTR circulaire nr. 117.

*

Zittau-Goerlitz

Als onderdeel van het RAPHAEL-project worden hier experimentele onderzoeken uitgevoerd op de testbank met magnetische lagers FLP 500. Ze dienen ter ondersteuning van roterende HTR-componenten. "Er werden tal van onderzoeks- en ontwikkelingswerk uitgevoerd onder de projecttitel RAPHAEL binnen het 6e EURATOM-kaderprogramma van de Europese Commissie" (2010, p. 265).

Er wordt gewerkt aan het "Very High Temperature Reactor Project" (VHTR) met als doel het opwekken van elektriciteit, waterstof en bruikbare warmte met kernenergie. Naast AREVA (Erlangen) zijn ook vertegenwoordigers van het Instituut voor Nucleaire Energietechnologie van de Universiteit van Stuttgart (W. Scheuermann) en het Jülich Research Center (W. von Lensa) betrokken bij het RAPHAEL-project. Voor meer informatie, zie de THTR Circulaires 107 en 117.

*

Hamburg

"De afgelopen jaren heeft TÜV Nord het aantal werknemers in de nucleaire technologiesector vergroot. (...) TÜV Nord is ook betrokken bij projecten in bijvoorbeeld Finland, Zweden, Argentinië of Zuid-Afrika. Buitenlandse opdrachten vergroten de onafhankelijkheid van de deskundigen, de professionele ontwikkeling bevorderen en vooruitzichten op lange termijn bieden. TÜV Nord-medewerkers nemen in toenemende mate deel aan internationale conferenties en zijn actief betrokken bij de internationale ontwikkeling van het reglement "(2010, p. 485). - Wat betreft de PBMR in Zuid-Afrika is er nauwelijks sprake van "lange termijn vooruitzichten" (oorspronkelijk geluid aw in juli 2010!).

De momenteel laatste "Kaderovereenkomst ED 120" tussen ESKOM en TÜV Nord om voor de PBMR te werken, werd in december 2008 gesloten. Reeds 3 weken later kwam het einde en werden de in Zuid-Afrika geproduceerde bolvormige splijtstofelementen per schip naar de VS gebracht om daar te experimenteren.

*

Stuttgart

"Onderzoeksgebieden van het Institute for Nuclear Energy Technology and Energy Systems (IKE) zijn op het gebied van ongevalsimulatie en modelvalidatie in het kader van nationaal reactorveiligheidsonderzoek van bestaande reactoren en in de analyse van ontwerpconcepten voor toekomstige kernenergie installaties, met name de hogetemperatuurreactor (HTR).(...) Het werk voor de ontwikkeling en validatie van gekoppelde methoden tussen neutronische en thermohydraulica van gasgekoelde hogetemperatuurreactoren (HTR) zal worden voortgezet.(...) )

De IKE is betrokken bij de ontwikkeling van de Chinese HTR-PM "(2010, p. 266). HTR-PM is een "Hoge temperatuur Gasgekoelde Reactor - Pebble-bed Module". Volgens de RWTH Aachen homepage" is een modulaire hogetemperatuurreactor, de HTR-PM, wordt momenteel gepland in China.

Het State Materials Testing Institute (MPA) is ook betrokken bij het "nieuw begonnen theoretische en experimentele werk aan thermische menging" in Stuttgart (2010, p. 266).

De wetenschappers sleutelen nog steeds aan het verknoeide kiezelbed (en de daarmee gepaard gaande schade) aan de splijtstofelementen, die zo typerend zijn voor HTR's. Een probleem waar sinds de jaren vijftig niemand meer grip op heeft gekregen. De ballen schikken zich gewoon niet in de hoop zoals de ingenieur dat wil! "Er wordt zowel basis- als toepassingsgericht gewerkt. Dit gebeurt in nauwe samenhang met de ontwikkeling van geavanceerde simulatiemodellen en meettechnieken" (50, p. 2009). - Veel plezier met rekenen!

"Het werk aan de ontwikkeling en validatie van gekoppelde methoden tussen neutronen en thermohydraulica van hogetemperatuurreactoren (HTR) zal worden voortgezet. Een driedimensionaal gekoppeld computerprogramma voor de kerncontainer is in ontwikkeling. Opname van HTR is het onderwerp van verschillende doctoraten op de IKE "(3, p. 2009):

- "Uitbreiding van een thermohydraulische code voor HTR's" door Kamal Hossain.
- "Plutonium en kleine actiniden als brandstof in hogetemperatuurkiezelbedreactoren" door Astrid Meier (2009, p. 195).

*

Garchen

HTR-ontwikkeling: "In samenwerking met de Society for Plant and Reactor Safety (GRS) Garching wordt een driedimensionaal computerprogramma ontwikkeld voor kernontwerp en veiligheidsanalyse" (3, p. 2010).

*

Karlsruhe

"Ook voor reactoren van de vierde generatie zijn experimenten gestart en andere zijn in voorbereiding. De HELOKA-VHTR-fabriek wordt uitgebreid. De fabriek krijgt dan een hoge temperatuur testbaan (...). De proefstand is niet alleen interessant voor toekomstige gasgekoelde reactoren met snelle neutronen, maar kan ook worden gebruikt voor de reeds grotendeels ontwikkelde hogetemperatuurreactoren. (...) )

De werkgroep "Taak Advanced Reactor Experimental Facilities (TAREF) heeft tot taak de behoeften (!!) en prioriteiten voor onderzoek naar geavanceerde gasgekoelde en natriumgekoelde snelle reactoren te bepalen" (2010, p. 172)!

"In het kader van het QUENCH-project werden de waterstofbronterm en het materiaalgedrag bij hoge temperaturen van reactorcomponenten in de vroege fase van een ernstig ongeval, vooral tijdens opnieuw overstromen, onderzocht" (2010, p. 254). De overstroming van een gedeeltelijk vernietigde kern wordt geanalyseerd.

"In 2009 werden verschillende EU-programma's in het 6e kaderprogramma zoals EISOFAR, ELSY, Eurotrans enz. om de transmutatiemogelijkheden in innovatieve kritische en subkritische systemen te onderzoeken met succes afgerond" (2010, p. 256). Voor transmutatie (vermindering van het radioactief afvalvolume) zie ook onder Dresden-Rossendorf.

*

Bochum

"De focus van de werkgroep over reactorsimulatie en veiligheid aan de Ruhr-Universität Bochum ligt op interdisciplinaire onderzoeksprojecten over de analyse van technologie, simulatie en veiligheid van nucleaire installaties. Deze worden gefinancierd door de Europese Commissie, de federale overheid, onderzoekscentra en industrie en zijn onderworpen aan internationale steun Samenwerkingen.(...)

Analyses van ongevallenbeheersing, de effecten van interne noodbeschermingsmaatregelen en de kwantificering van de radionuclidebronterm van het systeem naar de omgeving zijn evenzeer een aandachtspunt als de evaluatie van nieuwe systeemconcepten (Gen III en Gen IV) "( 2009, blz. 329).

*

Jülich-Aken

We hebben al veel gerapporteerd over de hoofdrolspeler in de ontwikkeling van HTR. Hier zijn nog een paar belangrijke details:

"Veiligheidsonderzoeken met betrekking tot de insluitingsintegriteit van de huidige reactoren, evenals reactortheoretisch werk aan het ontwerp en de veiligheid van gasgekoelde reactoren van de vierde generatie worden uitgevoerd bij het Institute for Energy Research - Safety Research and Reactor Technology - IEF -6 in het Jülich Research Center. ...) Voor gasgekoelde Gen IV-reactoren wordt het ongeval met drukontlasting waarbij lucht binnendringt beschouwd "(4, p. 2010). De nadruk ligt op:

Transmutatie en definitieve opslag van bestraalde THTR- en AVR-splijtstofelementen: Men moet niet denken dat de exploitanten van de kerncentrales hebben nagedacht over wat ze met het radioactieve afval moesten doen voordat ze de kerncentrales in bedrijf namen!

*

Decontaminatie van 1.000 ton bestraald grafiet.

"In Duitsland moet ongeveer 1.000 Mg (dat is 1 miljoen kilogram of 1.000 ton!) bestraald grafiet als radioactief afval worden verwijderd. Dit komt voornamelijk van de twee hoge temperaturen AVR en THTR. Onderzoeken van de C-2-inventaris van de AVR hebben aangetoond dat de verwijdering van de keramische AVR-componenten alleen al ongeveer 14/3 van de goedgekeurde C-4-inventaris van de Konrad-opslagplaats zou innemen "(14, p. 2009)!

"Gezien de lange perioden van definitieve berging van kernafval in diepe geologische formaties, kan contact tussen afval en overeenkomstige formatiewateren niet worden uitgesloten." Pas nu heeft IEF-6 "het gedrag onderzocht van bestraalde onderzoeksreactor-splijtstofelementen in dit water in aanwezigheid van ijzer (materiaal van de brandstofelementcontainer in een hot cell-systeem" (2010, p. 258)!

Puma-project: "Voor een effectieve reductie van het plutonium dat wordt geproduceerd tijdens de opwekking van kernenergie buiten MOX-splijtstofelementen, wordt ook verbranding in hogetemperatuurreactoren (HTR) besproken" (2010, p. 259).

Standaardisatie van de nucleaire database in het VSOP-computerprogramma voor het kernontwerp.

De NACOK-trainer is nog steeds in bedrijf: "Het wordt gebruikt om het proces en de gevolgen van het binnendringen van lucht in het heliumkoelcircuit van een hogetemperatuurreactor (HTR) te simuleren. In het meest recente experiment werden grafietblokken geoxideerd met behulp van de schoorsteeneffect" (2010, p. 259).

"In samenwerking met de leerstoel voor Reactorveiligheid en Technologie (LRST) van de RWTH Aachen University is een nieuwe testcontainer (REKO-4) gebouwd waarin de rol van natuurlijke convectie in de toekomst nader wordt onderzocht. Dit project is de eerste van de momenteel 4 geplande Activiteiten die in de toekomst in nauwe samenwerking met de LRST zullen worden uitgevoerd Momenteel zijn er planningsactiviteiten gaande voor gezamenlijk gebruikte experimenten op het gebied van wandcondensatie, aerosolgedrag evenals thermische hydraulica en grafietoxidatie in VHTR "(2009, p. 322).

Ten slotte moet hier nog een bijzonder pikant detail van de onderzoeksactiviteiten worden vermeld:

"De chemische en mechanische stabiliteit op lange termijn van HTR-FA (brandstofassemblages) tijdens directe verwijdering wordt onderzocht in de FZJ. De studies die tot nu toe zijn uitgevoerd door onze Nederlandse partner NRG (SiC en in de FZJ (PyC) als onderdeel van het EU-project RAPHAEL heeft aangetoond dat in ieder geval voor de periode van de eerste 1.000 jaar een betrouwbare insluiting van het essentiële deel van de splijtstof door de coating kan worden verwacht "(2009, p. 323) !!!

De bollen van het brandstofelement bevatten hoogradioactieve stoffen en plutonium. En we horen van de wetenschappelijke instelling die zich bezighoudt met het langdurig behoud van deze zeer gevaarlijke tijdbommen, zelfs in de kleinste hoeveelheden, vage en vage veronderstellingen over de toekomst als:

"de eerste 1.000 jaar (en daarna?) ... substantieel (onvolledig !!) gedeelte ... kan worden verwacht (!!) (!!) ..."

Het enige dat zeker is, is dat in ieder geval de komende 1.000 jaar veel mensen zullen moeten boeten voor het onverantwoorde gedrag van nucleaire onderzoekers en politici in dubbele zin. Met hun gezondheid en veel geld. Laten we de hebzuchtige nucleaire bende stoppen. Voor een hete herfst! 

Horst bloem

 ***


FZJ-publicaties in 2010 over de ontwikkeling van een kiezelbedreactor
(zonder demontage / verwijdering)

Allelein, H.-J.; Kasselman, S.; Xhonneux, A.; Herber, S.-C.

Vooruitgang bij de ontwikkeling van een volledig geïntegreerd HTR-codepakket

5e Internationale Conferentie over High Temperature Reactor Technology, HTR 2010, Praag, Tsjechië, 18-20 oktober 2010 Artikel in een boek (procedure)

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

Li, J.; Nünighoff, K.; Pohl, C.; Alleleïne, H.-J.

Onderzoek naar ruimtelijke zelfafscherming en temperatuureffecten voor homogene en dubbele heterogene kiezelmodellen met MCNP

Jaarlijkse conferentie over nucleaire technologie 2010, Berlijn, 4.-6. Mei 2010, op cd-rom, Deutsches Atomforum eV en Kerntechnische Gesellschaft eV, Berlijn

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

Nabielek, H.; Verondern, K.; Kania, MJ

HTR-brandstoftesten in AVR en in MTR's

Proc. van HTR 2010, Paper 064, Prague, Czech Republic, CD-Proceedings, 12 pagina's, 2010

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

Nünighoff, K.; Druska, C.; Alleleïne, H.-J.

Code-naar-code vergelijking tussen INK en MGT voor tijdelijke scenario's

Proceedings van de 5e internationale conferentie over hogetemperatuurreactoren
Technologie, HTR 2010, Praag, Tsjechië, 18-20 oktober 2010

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

Pohl, C.

Temperatuurreactiviteitscoëfficiënt voor plutoniumbrandstof in een hogetemperatuurreactor

Procedure PHYSOR 2010, Pittsburgh, Pennsylvania, VS. 9 - 14 mei 2010

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

Pohl, C.

Temperatuurreactiviteitscoëfficiënt voor plutoniumbrandstof in een hogetemperatuurreactor

Proceedings of the American Nuclear Society, LaGrange Park, IL (2010) tot nu toe alleen beschikbaar op cd-rom

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

Pohl, C.; Alleleïne, H.-J.

Kleine actiniden verbranden in een HTR-energiespectrum

5e Internationale Conferentie over High Temperature Reactor Technology, HTR, 2010, Praag, Tsjechië, 18-20 oktober 2010

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

Verondern, K.; van Lensa, W.

Kernkoolvergassing voor de productie van waterstof en synthetische brandstoffen

Proc. 18e Internationale Conferentie over Nucleaire Engineering ICONE18, Paper 29176

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

Van Lensa, W.; veroordelen, K.

Kolenvergassing voor waterstofproductie met behulp van kernenergie

Proc. 18e Wereld Waterstof Energieconferentie WHEC2010, Paper C1004, Essen, Duitsland

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

Evenals twee lezingen van FZJ en één van RWTH op de Freiberg Conference on Coal Gasification 2010:

http://www.gasification-freiberg.org/desktopdefault.aspx/tabid-61/ (niet meer beschikbaar)

-------------------------------------------------- ---------------------------------------

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt uitgegeven door de 'BI Milieubescherming Hamm' en wordt gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account:

BI milieubescherming Hamm
Doel: THTR circulaire
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

GTranslate

deafarbebgzh-CNhrdanlenettlfifreliwhihuidgaitjakolvltmsnofaplptruskslessvthtrukvi
Brennkugel.jpg