nucleaire wereld Het uraniumverhaal
INES en de ongevallen met kerncentrales Radioactieve lage straling?!
Uraniumtransporten door Europa Het ABC-implementatieconcept

Nationaal ABC-inzetconcept - 2. -

***


1. De special forces in het nationale ABC-inzetconcept
2. Analytische taskforces
3. Centrale Federale Steungroep (Meckenheim)
4e speciale NBC-verdedigingsreactietrein van de Bundeswehr (Sonthofen)
5. NBC-onderzoekscentra van de Bundeswehr (Sonthofen)
6. Biologische taskforces
7. Task Force - Onderzoeksteam voor uitbraken
8. Speciale eenheid redding ABC
9. Medische taskforces
10e Task Force - Medische NBC-bescherming (München)
11. Kerntechnische Hilfsdienst GmbH (Eggenstein-Leopoldshafen)
12. Mobiel Centrum voor Dierenziektebestrijding (Dörverden-Barme)

*

2. Analytische taskforces

De Analytical Task Force (of: Analytical Task Force) gaat haar bijzondere kennis en inlichtingenresultaten gebruiken om de on-site operations manager te adviseren over ABC-kwesties bij een terroristische aanslag of ramp. Het idee om ATF-eenheden op te richten dateert van 1999. In juni 2002 besloot de Conferentie van Ministers van Binnenlandse Zaken tot de oprichting van de Analytical Task Forces. Hiervoor werd een pilootprojectgroep van het Federaal Bureau voor Civiele Bescherming en Rampenhulp (BBK) en de betrokken brandweerkorpsen en politieagenten opgericht om een ​​organisatorisch en operationeel concept te ontwikkelen. Zoals het hoofd van de ATF Mannheim, Mario König, uitlegde, was het doel om:

“Het idee was om de lokale brandweerkorpsen in korte tijd en over de hele linie te voorzien van hightech en mobiele units met optimale apparatuur en vakkennis om complexere ABC-situaties beter aan te kunnen. Om deze taak te kunnen volbrengen, moeten de eenheden snel kunnen worden gelegd en door de lucht vervoerd kunnen worden. Om de strijdkrachten ter plaatse te ondersteunen, moet parallel een expertsysteem worden geactiveerd in geval van nood. Het team, bestaande uit experts uit alle disciplines (meteorologen, chemici, artsen, fysici, ingenieurs, enz.) zou de ATF-hulpdiensten moeten ondersteunen met de ter plaatse verkregen gegevens. (....) Op basis van ervaring zal de belangrijkste taak bij een beschadigd gebied het identificeren van onbekende chemicaliën zijn. Hiertoe wordt in de eerste detectiefase het gebied door middel van een soort screeningsproces onderzocht op verontreinigde gebieden. In de tweede stap wordt op punten een monster genomen met een positief resultaat en wordt een stofidentificatie uitgevoerd. Samen met deze detectieopdracht worden ook de eerste monsters voor stationaire laboratoria genomen. Zodra de vrijgekomen stoffen zijn geïdentificeerd, moet de omvang van het risico worden bepaald, dat wil zeggen met behulp van teledetectie of exploratie in het veld, de kwantitatieve verdeling van de stoffen voornamelijk in de lucht, maar zo nodig ook in de bodem en water, moet worden bepaald. Wanneer de analytische feiten beschikbaar zijn, begint het data-onderzoek zodat als laatste stap de bedrijfsvoering kan worden geadviseerd over tactiek of geneeskunde en het milieu.”(8)

Sinds 2005 wordt het ATF-project geleid door Dr. Roman Trebbe gecoördineerd vanuit sectie III.2 van de BBK in Bonn. Elke ATF bestaat standaard uit 14 man. Volgens het grove ATF-concept is de technische uitrusting van de verschillende eenheden in grote lijnen hetzelfde: een commandovoertuig, een uitrustingsvoertuig met hightech meettechnologie en twee ABC-ontdekkingsreizigers. Er zijn ook ongeveer 20 CSA-beschermende pakken en 15 satellietradio's. Met 11 ATF's in het hele land is hun totale potentieel slechts 154 mannen en 44 speciale voertuigen. De standaarduitrusting omvat een gaschromatograaf-massaspectrometer (GS-MS), b.v. B. de EM 640, een Hazardous Substance Detector Array II (GDA II), een HazMat Identification System (HazMat ID System) voor 80.000 euro en een Fourier Transform Infra-Red (FTIR) remote sensing spectrometer.

Het FTIR-systeem is speciaal voor de ATF's ontwikkeld door professor Roland Harig van de Technische Universiteit Hamburg-Harburg en kost 100.000 euro per stuk. Het werd in maart 2006 geïntroduceerd ter gelegenheid van het wereldkampioenschap voetbal. Dit zogenaamde scanning infrarood gasvisualisatiesysteem (SIGIS II) kan een wolk van oorlogsagenten op een maximale afstand van 5 km scannen. Om de efficiëntie van hun SIGIS II te onderstrepen, willen de leden van de ATF's erop wijzen dat het met behulp van dit systeem mogelijk was om op grotere afstand te bewijzen dat internationale voetbalwedstrijden op het WK veel beschaafder waren dan Bundesliga voetbalwedstrijden van Hertha BSC etc. In het laatste geval was de methanoldampwolk boven het stadion beduidend groter.

Omdat de speciale eenheden op de verschillende locaties waren gebaseerd op de bestaande structuren, zijn er in de praktijk kleine verschillen in personeel en materieel. Tijdens haar bijeenkomst op 1 juni 2007 in Berlijn heeft de Conferentie van Ministers van Binnenlandse Zaken vastgesteld dat het gepresenteerde ATF-concept "technisch goed en coherent" is. Ondertussen is een geheim "gedetailleerd concept" uitgewerkt. Gezien het goed ontwikkelde snelwegsysteem in Duitsland zal een ATF doorgaans met zijn hulpverleningsvoertuig ter plaatse komen. Elke locatie binnen een straal van 200 km moeten ze binnen 2 tot 3 uur na alarmering bereiken. Indien nodig is vervoer met helikopters van de Federale Politie of de Federale Strijdkrachten mogelijk. Omdat de meetvoertuigen, in tegenstelling tot de tracer van de Bundeswehr, niet gasdicht zijn, kunnen de ATF's alleen tot aan de rand van de wolk van gevaarlijke stoffen oprukken om hun verkenningen uit te voeren.

Volgens het ATF-apparatuurconcept van oktober 2008 heeft de ATF de volgende taken:

"- Detectie en identificatie van gevaarlijke chemische stoffen en stofmengsels,

- Monitoring van grote gebieden door middel van remote sensing,

- Lokalisatie en identificatie van verontreinigende stoffen in de lucht,

- Situatiebeoordeling op basis van analyseresultaten en toxicologische aspecten,

- Beoordeling van de ontwikkeling van de situatie,

- Aanbeveling van tegenmaatregelen (vb. waarschuwing van de bevolking, evacuatie, saneringsmaatregelen, ...) "(9)

Op de brandweerbeurs "Florian" van 8 tot 10 oktober 2009 in Karlsruhe werden de ATF's voor het eerst aan een groter (vak)publiek gepresenteerd.10) Anders zijn de overheidsinstanties terughoudend met het verstrekken van informatie over de ATF's. Of de gegevens "geheim" zijn, is niet bekend, maar het mag niet naar het publiek lekken, bijvoorbeeld, zei de Berlijnse Staatsrecherche.

Aangezien de ATF's in principe alleen bestemd zijn voor gebruik op land, heeft de Waterways and Shipping Authority (WSA) in Wilhelmshaven drie schepen van de kustwacht van de federale politie laten uitrusten met EM 640 gaschromatografen / massaspectrometers voor gebruik in de Noordzee en de Baltische Zee . Dit zijn de multifunctionele schepen (MzS) Mellum (thuishaven: Wilhelmshaven), Neuwerk (Helgoland) en Scharhörn (Lübeck).


Analytische Task Force (Berlijn)

Bij de Staatsrecherche van Berlijn (LKA) is de politie NBC-defensie verdeeld in twee afdelingen: 1. Afdeling LKA 3 "Georganiseerde misdaad en economische delicten" met afdeling LKA 35 "Nucleaire / Milieudelicten", en 2. Competence Center for Forensic Technologie met afdeling 6 "Environmental and Explosives" en zijn specialistische groep KT 61 "Mobiele en stationaire omgevings- en explosievenanalyse".

De vakgroep KT 61 bestaat uit 21 medewerkers uit verschillende disciplines: biologen, chemici, ingenieurs, laboratoriummedewerkers en technisch assistenten. Het is onderverdeeld in een veiligheidslaboratorium, een milieu-, chemisch en brandmeetteam en een analytische taskforce (ATF) die de ABC-verkenning ter plaatse uitvoert. Hiervoor is het uitgerust met meerdere ABC-meetvoertuigen: Een nieuw hulpverleningsvoertuig uitgerust met een EM 640 gaschromatograaf, een ABC ErkKW Fiat Ducato (B-8050), die mogelijk over extra uitrusting beschikt ten opzichte van het standaardmodel, een mobiele milieuvriendelijke voertuig (MUK II) van het type VW LT 35 (BT 2488) en een Mercedes-Benz reddingsvoertuig (B-7102) voor het vervoer van chemicaliënpak en zware ademhalingsapparatuur. De vakgroep is gestationeerd bij het Instituut voor Politietechnisch Onderzoek aan Tempelhofer Damm 12; de chemicaliënopslag bevindt zich in het politiebureau aan de Kaiserdamm 1.

De Analytische Task Force (ATF) staat onder leiding van een "Teamleider ATF". Deze functie is dit jaar ingevuld. Drie andere mensen (twee meetingenieurs en één persoon voor logistieke ondersteuning) worden - "normaal" ingezet. Als er verder begeleidend werk is ter plaatse uit te voeren naast de loutere meetactiviteit worden in totaal zeven mensen ingezet: een ATF-teamleider, twee meetingenieurs, 2 noodteams en twee personen ter ondersteuning.

Het takenpakket van de vakgroep LKA KT 61 omvat de volgende functies:

"Ondersteuning in de volgende situaties

- Bedreiging en besmetting met gevaarlijke stoffen

- Vrijkomen van allerlei soorten gevaarlijke stoffen

- Het vinden van alle soorten containers met niet-identificeerbare vaste, vloeibare en gasvormige stoffen, voor zover het vermoeden bestaat dat het gevaarlijke stoffen kunnen zijn

- Vinden van alle soorten containers met een verklaring van gevaarlijke stoffen

- Vermoeden van vervaardiging en bezit van gevaarlijke stoffen

Ondersteuning bij grote rampen

- Monitoring van grote gebieden door middel van remote sensing

- Detectie en identificatie van gevaarlijke chemische stoffen

- Situatiebeoordeling

- Beoordeling van de ontwikkeling van de situatie

- Uitwerken van voorstellen voor tegenmaatregelen (waarschuwing van de bevolking, sluitingen, opruiming, evacuatie, saneringsmaatregelen)

- Advies aan het hoofd operaties ter plaatse. ".

Telkens als er zich in Berlijn een ongeval met gevaarlijke stoffen voordoet of als er ergens een onbekende stof wordt ontdekt, stapt eerst het LKA uit en daarna zo nodig de beroepsbrandweer. Volgens het voormalige hoofd van KT 61, Dr. Lothar Fiedler, de ATF kan binnen een uur een eerste meetresultaat presenteren. De operatie wordt aangestuurd via het situatiecentrum van de Berlijnse politie LZ1. dr. violist:

“De identificatie van de polluenten resulteert in specifieke materiaalgegevens, waarvan de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen bekend zijn door onderzoek in databases. (...) De verspreiding van verontreinigende stoffen in de atmosfeer of bodemverontreiniging moet in individuele gevallen worden onderbouwd met metingen. Aangezien het vanwege de tijd niet mogelijk is om op elke locatie te meten, moeten geschikte controleparameters worden gedefinieerd die het mogelijk maken de geïdentificeerde verontreinigende stoffen te registreren met behulp van andere detectie- en meettechnieken. (...) De soorten stoffen en hun verspreidingspotentieel leiden tot het afbakenen van gevarengebieden waarin bijzondere maatregelen moeten worden genomen ter bescherming van de bevolking en de hulpdiensten. (...) Het "DISMA"-systeem wordt gebruikt om de verspreiding van verontreinigende stoffen te berekenen. "

De Berlijnse ATF nam deel aan verschillende oefeningen, waaronder de PIPELINE-PARTNERSCHAFT-DEBNO 2005-manoeuvre in Debno, Polen in september 2005, de TRIANGEL-oefening (Berlijn, maart 2006) en TANK-DEBNO 2007 (Debno, juni 2007). De ATF werd gebruikt bij het wereldkampioenschap voetbal (2006), de G8-top in Heiligendamm en de NAVO-top in Kehl (april 2009).

Bijvoorbeeld:

Rijksrecherche - Specialistengroep KT 61 Mobiele en stationaire milieuonderzoeken / specialistisch advies

Tempelhofer dam 12

12101 Berlijn

Tel: 4664-976100

Fax: 4664-976299


Analytische Task Force Chemical Hazard (Hamburg)

De Analytical Task Force chemische gevaarsituatie (ATFC) is gestationeerd bij de technische en milieubeschermingswacht van de professionele brandweer van Hamburg. Het wordt geleid door Brandoberamtsrat Manfred Lange en heeft 15 medewerkers. Het SIGIS II remote sensing-apparaat wordt geïnstalleerd op een detectie- en meetvoertuig (SMF) Mercedes-Benz 311 CDI Sprinter (HH-2473 of HH-2844).

De Hamburg ATF nam deel aan verschillende oefeningen, waaronder EUDANEX (Denemarken, 2006). De vorige missies van de Hamburg ATF omvatten een ongeval in de biogasinstallatie in Zeven (2005), het wereldkampioenschap voetbal (2006), de ontdekking van een bom tijdens de bouwwerkzaamheden aan het FC St. Pauli-stadion in Millerntor (16 augustus 2007 ), het Europees voetbalkampioenschap in Wenen (2008), de G8-top in Heiligendamm, de conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken van de Asia-Europe-Meeting (ASEM) in Hamburg (mei 2007) en de NAVO-top in Kehl (april 2009).

Bijvoorbeeld:

Brandweer Hamburg - technologie en milieuwacht F32

Neuhöfer Brueckenstr. 2

21031 Hamburg

Tel.: 040 / 42851-3200

Fax: 040 / 42851-3209


Analytische Task Force (Heyrothsberge)

Het Instituut van de Brandweer van Saksen-Anhalt (IdF) in Heyrothsberge bij Magdeburg is een van de toonaangevende centra voor brandonderzoek in de Bondsrepubliek Duitsland. Het is z. Momenteel door de hoofdbranddirecteur Prof. Dr. Reinhard Grabski. De 23 medewerkers zijn verdeeld over de drie afdelingen natuurkunde van het brand- en blusproces (hoofd: Dr. Horst Starke), chemie van gevaarpreventie (hoofd: Dipl.Chem. Klaus Steinbach) en brandbestrijding en testtechniek (hoofd: Dipl .Ing. Ulrich Dubbel). Verschillende grote onderzoeksfaciliteiten (brandweerhal, enz.) staan ​​ter beschikking van de wetenschappers en ingenieurs. Het jaarlijkse budget bedraagt ​​ongeveer 1,5 miljoen euro.

In tegenstelling tot de andere ATF's is de speciale eenheid in Heyrothsberge niet XNUMX uur per dag operationeel, anderzijds moet het hoge technische en wetenschappelijke niveau van haar leden worden benadrukt.

De uitrusting van de ATF omvat een mobiel brandtechnisch laboratorium (MOBLAB) met een gaschromatograaf-massaspectrometer (GS-MS) EM 640. (11) Het MOBLAB was al in 1995 door de IdF aangekocht voor chemische analyses. Het laboratorium is gebruikt tijdens de brand in een voormalig koelhuis in Magdeburg (7 december 1998) en tijdens de overstroming in Bitterfeld (2002).

De IdF werkt nauw samen met de Fire Protection and Disaster Protection School (BKS) in Heyrothsberge en de Otto von Guericke University in Magdeburg. De universiteit biedt sinds 2003 een bachelor in "Security and Hazard Defense" (SGA) aan. Afgestudeerden zijn in dienst van federale en staatsoverheden, professionele brandweerkorpsen, de politie of brandbeveiligingsbedrijven. Als onderdeel van de samenwerking biedt de IdF een lezing De verspreiding van verontreinigende stoffen en de begeleiding van scripties.12) Daarnaast kunnen de studenten een laboratoriumstage lopen bij de ABC speciale unit voor de detectie van gevaarlijke stoffen, waar ze onder meer leren werken met een ionenmobiliteitsspectrometer (IMS), de vlamionisatiedetector (FID), de foto-ionisatiedetector (PID) en het chipmeetsysteem (CMS). (13)

Bijvoorbeeld:

Instituut van de brandweer Saksen-Anhalt

Biederitzer Strae 5

39175 Heyrothsberge

Telefoon: 039292 / 61-02

E-mail: idf@uni-magdeburg.de

Web: www.idf.sachsen-anhalt.de

 


Analytische Task Force (München)

Terwijl de "Süddeutsche Zeitung" in maart 2009 meldde dat de ATF van de beroepsbrandweer van München gereed was voor actie, zal de eenheid pas op 1 januari 2010 officieel worden opgericht. De nieuwe eenheid zal onder leiding staan ​​van brandweerdirecteur Dipl. Ing. Christoph Altheim, hoofd van de afdeling operaties van de brandweer van München Het exacte aantal medewerkers in zijn speciale eenheid is nog niet bekend: "Omdat we nog niet alle apparatuur hebben, is dit momenteel voor ons Organisatiestructuur met twee milieuwachten kan nog niet definitief worden voorzien. Het aantal functies dat voor 24 uur permanent bezet zal zijn, het totaal aantal medewerkers dat functies kan opnemen (ook op afroep), is nog niet te voorzien voor de laatste uitbreidingsfase", aldus brandweerdirecteur Altheim hiermee te doen.

Tot dusver had de professionele brandweer van München NBC-troepen gestationeerd bij vier brandweerkazernes: Brandweerkazerne 2 Sendling (een voertuig met stralingsbeschermingsapparatuur en een reddingsvoertuig voor het milieu), 5 brandweerkazerne Ramersdorf (een voertuig met stralingsbeschermingsapparatuur, een infectieambulance en een deconcontainer (V), brandweerkazerne 6 Pasing (een voertuig voor ademhalingsapparatuur en stralingsbescherming) en Brandweerkazerne 7 Milbertshofen (een voertuig voor milieubeschermingsmiddelen) Daarnaast heeft de vrijwillige brandweer haar NBC-trein (een NBC-ontdekkingsreiziger, een voertuig met stralingsbeschermingsapparatuur, een vrachtwagen Dekon-P en twee rolcontainers Dekon-P en Dekon -G) in het stadscentrum Het Beierse alarm-, veiligheids- en informatiesysteem (BASIS) is beschikbaar als computerprogramma.

Bijvoorbeeld:

Brandweer München

Bij de hoofdbrandweerkazerne 8

80331 München

Tel .: 089 2353 3102

Fax: 089 2353 6100

E-mail: bfm.abt_1.kvr@muenchen.de

 


Analytische Task Force (Mannheim)

De analytische taskforce van de beroepsbrandweer in Mannheim bestaat uit de brandweeradviseur Dipl. Chem. Mario König en de brandweercommandant dr. Ralph Rudolph regisseerde. Ze is gestationeerd op de "Wache Süd" in Mannheim-Rheinau.

De ATF Mannheim is onder meer uitgerust met een veldlaboratorium, een voertuigmeettechniek (Mercedes Benz Atego) en een ontdekkingsreiziger (MA-8161). (14) Voor analyse van verontreinigende stoffen heeft het een massaspectrometer EM 640, een infraroodspectrometer Miran 104, een fotometer en meer dan 100 verschillende reageerbuizen. Voor hun luchttransport werkt de ATF samen met de Duitse Luchtreddingsdienst, die meerdere BK 117 Medicopter-helikopters gereed heeft staan.

De ATF Mannheim heeft de afgelopen jaren deelgenomen aan verschillende Duitse en internationale oefeningen: EUDREX (Oostenrijk, september 2004), EURATECH (Frankrijk, april 2005), BIOTECT (Denemarken, mei 2006), EULUX (Luxemburg, 2007), DIVERSE ATTACKs RESPONSE ( Frankrijk, november 2008), enz.

De ATF Mannheim is al meerdere keren nationaal en internationaal ingezet: XX. Wereldjongerendagen van de Katholieke Kerk (Keulen, augustus 2005), Wereldbeker (2006), pausbezoek (Oostenrijk, 2007), Europees voetbalkampioenschap (Basel, Zwitserland, 2008), NAVO-top (Kehl, april 2009) enz. (15)

Bijvoorbeeld:

Analytische taskforce

Meerfeldstrae 1-5

Mannheim 68163

Telefoon (controlecentrum): 0621 / 32888-0

E-mail: mario.koenig@mannheim.de

 


Analytische Task Force (Keulen)

Op 1 januari 2010 wordt de analytische taskforce van de Keulse beroepsbrandweer officieel in gebruik genomen. De nieuwe ATF heeft vier voertuigen: een commandovoertuig, een laboratoriumvoertuig met GS-MS en twee conventionele ABC-verkenners. De apparatuur kost in totaal zo'n 1,2 miljoen euro. Als hoofdbrandweerman dr. Volker Ruster maakte bekend dat er exclusief voor de ATF twee nieuwe functies worden ingericht bij de beroepsbrandweer. (16)

De nieuwe speciale eenheid is gebaseerd op de bescheiden NBC-troepen van de professionele brandweer en de milieubeschermingsdienst (USD) van de vrijwillige brandweer. De vrijwillige brandweer in Keulen-Flittard onder vuur groepsleider D. Hennig heeft een ontdekkingsreiziger, een meetvoertuig, een Dekon-P (K-8494) en een oud multifunctioneel voertuig voor decontaminatie. De vrijwillige brandweer in Keulen-Brück onder vuur inspecteur Ralph Quint heeft ook een ontdekkingsreiziger (K-8005), een Dekon-P en een oud multifunctioneel voertuig voor decontaminatie. ATF Keulen neemt de twee ontdekkingsreizigers over en werkt samen met de speciale operatiedienst van het Rijksbureau voor Natuur, Milieu en Consumentenbescherming (LANUV), dat een eigen meettrein heeft.

Bijvoorbeeld:

Professionele brandweer / kantoor voor brandbeveiliging, reddingsdienst en civiele bescherming

Scheibenstrae 13e

50737 Köln

Telefoon: 0221 / 9748-0

E-mail: brandweer@stadt-koeln.de

 


Analytische Task Force (Dortmund)

Op 1 januari 2010 wordt de analytische taskforce van de beroepsbrandweer in Dortmund officieel in gebruik genomen. Om de nieuwe speciale eenheid in stand te houden, zijn er jaarlijkse subsidies van de federale overheid voor een bedrag van 95.000 euro en van de deelstaat Noordrijn-Westfalen een jaarlijks bedrag van 145.000 euro. De ATF gaat samenwerken met de dienst Bijzondere Operaties van het Rijksbureau voor Natuur, Milieu en Consumentenbescherming (LANUV).

De nieuwe ATF is gebaseerd op de speciale eenheid ABC (SE-ABC) van de beroepsbrandweer, die gestationeerd is op brandweer- en reddingspost 8 in Dortmund-Eichlinghofen. Het is uitgerust met een noodcontrolevoertuig en vier wissellaadbakken met afrolcontainers (adembescherming, gevaarlijke goederen, besmetting en stralingsbescherming). Er zijn ook vijf brandweerwagens van de vrijwillige brandweer, die over NBC-capaciteiten beschikken, waaronder brandweerwagen 12 onder leiding van Prof. Dr.-Ing. Rainer Koch in Dortmund-Aplerbeck (Riesestr. nr. 3). Hij heeft een ontdekkingsreiziger (Do-8314). De overige treinen hebben drie Dekon-P en twee decontaminatie multifunctionele voertuigen. (17)

Bijvoorbeeld:

Dortmund brandweer

Steinstr. 25

44147 Dortmund

Tel. (Hoofdkantoor): 0231 845-0

E-mail: feuerwehr@dortmund.de

 


*

Bronnen:

(8) König, Mario: Support from the Analytical Task Force, in: Federal Office for Civil Protection and Disaster Aid (red.): Civil Protection, Special Edition, 2006, blz. 21

(9) Federaal Bureau voor Civiele Bescherming en Rampenhulp: Uitrustingsconcept voor de Analytical Task Force, Bonn, oktober 2008, blz. 2,

(10) Federaal Bureau voor Civiele Bescherming en Rampenhulp: Persbericht - Speciale eenheid mobiele analyse gepresenteerd op Florian 2009, Bonn, 24 augustus 2009,

(11) Grabski, Reinhard: The Mobile Fire Technical Laboratory (MOBLAB) van de IdF LSA, Institute of the Fire Brigade, Heyrothsberge, ongedateerd,
online: http://www.idf.uni-magdeburg.de/idf_leistmoblab.html

(12) Grabski, Reinhard: Verspreiding van vervuiling, Brandweerinstituut, Heyrothsberge, ongedateerd,
online: http://www.idf.uni-magdeburg.de/vorlesung/vorl_01.pdf

(13) Instituut van de Brandweer Saksen-Anhalt: Stage "Detectie van gevaarlijke stoffen", Instituut van de Brandweer, Heyrothsberge, niet gedateerd
online: http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/fileadmin/Elementbibliothek/Bibliothek_Feuerwehr/idf_dokumente/SGA/Laborpraktika/idf_praktikum_gefahrstoffnachweis.pdf

(14) Stad Mannheim - Bureau voor brandweer en rampenbescherming: informatie over de meetapparatuurwagen, Flyer, Mannheim, ongedateerd

(15) Rastatt-brandweer: NAVO-topsectie "Analytical Task Force", Rastatt, 5 april 2009

(16) Moeck, Thorsten: Laboratoriumtechnologie miljoenen waard, interview met Chief Fire Officer Dr. Volker Ruster, Rhein-Sieg-Anzeiger, Keulen, 5 september 2008,
online: http://www.rhein-sieg-anzeiger.ksta.de/html/artikel/1218660491281.shtml

(17) NN: Brandweer Dortmund, Wikipedia, o.O., 5 augustus 2009,
online: http://de.wikipedia.org/wiki/Feuerwehr_Dortmund

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt uitgegeven door de 'BI Milieubescherming Hamm' en wordt gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account:

BI milieubescherming Hamm
Doel: THTR circulaire
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***