nucleaire wereld Het uraniumverhaal
INES en de ongevallen met kerncentrales Radioactieve lage straling?!
Uraniumtransporten door Europa Het ABC-implementatieconcept

INES (Internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen)

en de lijst van incidenten en ongevallen in nucleaire installaties


Radioactieve gebeurtenissen van de jaren:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***

INES - Internationale beoordelingsschaal - Afbeelding van GRS

INES-niveau 0 - 7 / korte naam

Niveau 0 - 7
Aspecten
1e aspect:

Radiologische effecten buiten de faciliteit

2e aspect:

Radiologische effecten binnen de faciliteit

3e aspect:

Aantasting van veiligheidsmaatregelen

INES-categorie 7
7 Catastrofaal ongeval
Zwaarste vrijlating:

Effecten op gezondheid en milieu in een breed scala

INES-categorie 6
6 Ernstig ongeval
Aanzienlijke uitgave:

Volledige inzet van de rampenbestrijdingsmaatregelen

INES-categorie 5
5 Ernstig ongeval
Beperkte uitgave:

Gebruik van individuele rampenbeheersingsmaatregelen

Ernstige schade aan de reactorkern / radiologische barrières
INES-categorie 4
4 ongeval
Lage afgifte:

Stralingsblootstelling van de bevolking ongeveer op het niveau van natuurlijke stralingsblootstelling

Beperkte schade aan de reactorkern / radiologische barrières

Blootstelling aan straling onder personeel met de dood tot gevolg

INES-categorie 3
3 Ernstig incident
Zeer lage afgifte:

Blootstelling aan straling van de bevolking gelijk aan een fractie van de natuurlijke blootstelling aan straling

Zware vervuiling

Acute schade aan de gezondheid van het personeel

Bijna een ongeluk

Uitgebreide mislukking van de gespreide veiligheidsmaatregelen

INES-categorie 2
2 incident
  Aanzienlijke besmetting

Ontoelaatbaar hoge stralingsblootstelling onder personeel

Ongeluk

Beperkt falen van de gespreide veiligheidsmaatregelen

INES-categorie 1
1 fout
    Afwijking van de toegestane bereiken voor de veilige werking van het systeem
INES-categorie 0
0 Rapporteerbare gebeurtenis
    Geen of zeer weinig relevantie voor veiligheid

***

INS! Wat is er gaande?

de INES-evenementenlijst bevat alleen evenementen van de afgelopen 12 maanden.

Een volledig archief bestaat, althans sinds de oprichting van de IAEA (International Atomic Energy Agency) in 1957, niet. Vragen over het onderwerp zijn tot nu toe genegeerd ...

Onwillekeurig rijzen er twee of drie vragen:

1. Zorg voor de Samenwerking de WIE met IAEA, OESO / NEA en WANO dat transparantie vertroebeling wordt?

2. Is INES in het leven geroepen om duidelijkheid te voorkomen?

3. Is de tuinman mogelijk een bok?

 

SPIEGEL-rapport over verborgen incidenten in kerncentrales over de hele wereld

De mensheid is de catastrofe meerdere malen op een haar na geglipt. Dit blijkt uit 48 ongevalsrapporten die geheim werden gehouden door het Weense International Atomic Energy Agency: storingen, vaak van de meest bizarre, profane soort van de Verenigde Staten en Argentinië tot Bulgarije en Pakistan ...

De koude rilling loopt over mijn rug Spiegel 17/1987

 

INES-conditie is niet goed!

Op de INES Nuclear Event List staan Fukushima op 12 maart 2011 en Tsjernobyl op 26 april 1986 als INES categorie 7 en de bijna super ramp van Harrisburg op 28 maart 1979 als categorie 5 geclassificeerd.

Het vrijkomen van radioactiviteit in het milieu was echter aan

28. Maart 1979 in Harrisburg met 3,7 miljoen TBq (INES categorie 5)
veel hoger dan op
11. Maart 2011 in Fukushima met 1,59 miljoen TBq (INES categorie 7),
De INES-classificatie lijkt op dezelfde manier verward in vergelijking met de
26. April 1986 in Tsjernobyl met 5,2 miljoen TBq (INES categorie 7).

 

Het is voor mij even onbegrijpelijk waarom het ongeval in de THTR 300 in Hamm / Uentrop alleen als INES categorie 0 werd geclassificeerd, hoewel op 4 en 5 mei 1986 zeer radioactief grafietstof in het milieu vrijkwam, omdat volgens de INES-criteria zelfs een "zeer lage emissie van radioactiviteit in het milieu" als INES categorie 3 Ernstig incident beoordelen.

De situatie is vergelijkbaar met een ongeval in Canada op 17 maart 2011 in de kerncentrale Pickering / Ontario, 73.000 liter verontreinigd water is bij dit ongeval geloosd in Lake Ontario en er is nog steeds geen INES-classificatie. Blijkbaar konden andere incidenten niet correct worden geclassificeerd omdat de situatie tot op de dag van vandaag onduidelijk zou zijn (bijv. Gundremmingen 1975 en 1977).

 

Later vond ik de volgende artikelen die enig licht werpen op de inconsistentie van de INES-classificaties:

1. - Artikel uit FYSICA VANDAAG 12 december 2011

vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie):

Een objectieve schaal voor nucleaire ongevallen om ernstige en catastrofale gebeurtenissen te kwantificeren 

David Smith

Tekorten in de bestaande International Nuclear Event Scale (INES) zijn duidelijk geworden door vergelijkingen tussen de ongevallen in 2011 in de kerncentrale van Fukushima Daiichi en in 1986 in Tsjernobyl.

(Opmerking - beide werden INES genoemd categorie 7 hoewel in 1986 in Tsjernobyl 5,2 miljoen TBq aan radioactiviteit is vrijgekomen en in 2011 1,59 TBq in Fukushima.)

 - Ten eerste is de schaal in wezen een discrete kwalitatieve rangschikking die niet verder wordt gedefinieerd dan gebeurtenisniveau 7.

 Ten tweede was het ontworpen als een public relations-instrument, niet als een objectieve wetenschappelijke schaal.

 Ten derde, de grootste tekortkoming is dat het grootte en intensiteit door elkaar haalt.

Ik stel een nieuwe kwantitatieve schaal voor nucleaire ongevallen (NAMS) voor. Het gebruikt de aardbevingsmagnitudebenadering om de ongevalsmagnitude M = log (20R) te berekenen, waarbij R = atmosferische afgifte van radioactiviteit buiten de locatie, genormaliseerd naar jodium-131-equivalenten Terabecquerel ...

 

2. - Artikel van spiegel.de van 08 juli 2016: 

Kernenergierisico: wanneer ontploft de volgende kerncentrale?

In het kort:

Risicoonderzoekers hebben twijfels over de rekenmethoden waarmee het optreden van ongevallen in kerncentrales kan worden ingeschat. Met name de korte periode van slechts 25 jaar tussen de rampen in Tsjernobyl en Fukushima komt niet overeen met de lange perioden zonder ernstige incidenten waarmee de operators opereren. Mogelijk worden de risico's van kernenergie stelselmatig onderschat...

 

**

Kernenergie ongevallen

Aangezien de "INES Nuclear Event List" van beperkt nut is gebleken voor empirische analyses, hebben drie risicoonderzoekers van de Universiteit van Sussex en ETH Zürich, Spencer Wheatley, Benjamin Sovacool en Didier Sornette, hun eigen voor hun werk. Lijst van nucleaire ongevallen samengesteld en gepubliceerd op 22 maart 2016 in het tijdschrift "Risico analyse"een artikel over het onderwerp gepubliceerd. Deze lijst bevat enkele ongevallen die om wat voor reden dan ook niet op de INES-lijst zijn terechtgekomen ...

 

NAMS - schaal voor kernongevallen

David Smythe's Nuclear Accident Magnitude Scale probeert de tekortkomingen van de International Nuclear Event Scale (INES) te corrigeren door, in tegenstelling tot INES:

 - is doorlopend en open aan de bovenkant

 - is gekoppeld aan een objectieve variabele (TBq)

 - Scheidt grootte van intensiteit

Analoog aan de twee aardbevingsschalen:

De ene schaal evalueert de fysieke sterkte van de aardbeving, de andere houdt rekening met het vernietigende effect van de aardbeving, dat onder meer afhangt van geologische en structurele factoren. Dit is bijvoorbeeld te zien wanneer de kernsmelting in de Lucens onderzoeksreactor (1969) wordt vergeleken met de brand in Windscale (1957). Beide ongevallen kregen een 5 op de INES-schaal, hoewel het veel ernstiger incident plaatsvond in Lucens - maar dankzij de ondergrondse constructie van de reactor was er geen radioactieve besmetting van het gebied.

De NAMS is gebaseerd op de hoeveelheid radioactiviteit die vrijkomt in de atmosfeer en het milieu außerhalb van de reactorsite vervuild ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Accident_Magnitude_Scale

 

Gegevens uit verschillende bronnen (Kernenergie-incidenten en -ongevallen, NAMEN - Nucleair Ongeval Magnitude Schaal, INES - Internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen, Wikipedia tenslotte Kerncentrales plaag) Ik heb in de volgende lijst 'Incidenten en ongevallen in nucleaire installaties'' en maakte het volgende PDF-bestand van de onbewerkte gegevens:

 

Kernenergieongevallen + NAMS + INES (PDF)

 

Hier is een fragment uit de PDF: Het smerigste dozijn ...

Datum, plaats en vrijkomen van radioactiviteit in Terabecquerel, de indeling in de NAMS- en INES-lijsten en de kosten in miljoenen dollars (koers van de dollar vanaf 2013):

Datum

datum

Locatie

Plaats

Vrijgeven (TBq)

 Terabequerel

NAMEN

 

INES

 

Kosten

(miljoen US $)

26. April 1986 Tsjernobyl,
UKR
5,2 Mio. 8 7 259336
28. Maart 1979 TMI, Harrisburg,
Verenigde Staten
3,7 Mio. 7,9 5 10910
11. Maart 2011 fukushima,
JPN
1,59 Mio. 7,5 7 166089
29. sept. 1957 Maya,
USSR
1,0 Mio. 7,3 6 1733
11. sept. 1957 rotsachtige flats,
Verenigde Staten
7800 2,3 5 8189
1. April 1967 Maya,
USSR
5600 5 5 0
6. April 1993 Seversk,
RUS
3500 4,8 4 51.4
7 okt 1957 windschaal,
UK
1786 4,6 5 89.9
25. Maart 1955 Sellafield,
UK
1000 4,3 4 4400
1. Mei 1968 Sellafield,
UK
550 4 4 1900
19. 1961. Juni XNUMX Juni XNUMX Sellafield,
UK
540 4 3 800
10. April 2003 Pakjes,
HUN
360 3,9 3 42.8

 en nog veel meer.

***

Lijst met incidenten en ongevallen
in nucleaire installaties


Radioactieve gebeurtenissen van de jaren:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaNaar de referenties Ga naar de topNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

12.03.2011 - Fukushima schudde ons allemaal wakker. Maar ik wilde niet voor altijd wegzinken in stille toewijding en ontzetting of zinloze acties overslaan. Over straat lopen, met vlaggen zwaaien, leuzen schreeuwen en luisteren naar hypocriete roddels van politici, dat is allemaal niet mijn ding. Dus begon ik met het maken van deze lijst. Zo'n - hopelijk enigszins - compleet overzicht miste ik sinds het begin van de jaren tachtig, maar was tot het voorjaar van 1980 altijd te lui geweest om het zelf te doen.

*

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testenKernwapens proefterreinTerwijl ik aan deze lijst werkte, kwam ik beide tegen Atoombommen boven Japan evenals over de meer dan 2050 atoombomtests die sinds 1945 wereldwijd zijn uitgevoerd.

Behoorlijk 'off topic', want atoombommen en hun tests staan ​​niet in de INES-lijst, maar deze en andere feiten over het 'vrijkomen van radioactiviteit' wilde en kon ik niet weglaten...

Dit is niet de 'pure doctrine', dat weet ik en ik bied er bij voorbaat mijn excuses voor aan.

Mocht ik iets belangrijks vergeten of over het hoofd zien of een andere fout hebben gemaakt, deel dan uw kennis en wijs mij erop. Ik zal elke serieuze tip opvolgen en nieuwe kennis onmiddellijk inbouwen.

 

Werner Neubauer

 

ps. Terwijl ik uren en uren werkte om deze nogal saaie lijst van onze stralende overtredingen sinds 1940 samen te stellen, bleef één gedachte door mijn hoofd spoken:

'De gegevens waarop deze bijna oneindige loden woestijn is gebaseerd, zouden eigenlijk gegarneerd moeten worden met mooie, kleurrijke plaatjes.'

Dus kort na de voorlopige voltooiing van deze lijst, met behulp van Google Maps, begon ik de 'Kaart van de nucleaire wereld' maken.

 

***


Radioactieve gebeurtenissen van de jaren:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder   top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

2017

-------------------------------------------------- -------------------------

03 september - P'unggye-ri, de zesde atoombomtest van Noord-Korea

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testenKernwapens proefterreinOp 03 september 2017 om 11 uur lokale tijd registreerden aardbevingsmeetstations wereldwijd een kunstmatig veroorzaakte aardbeving in Noord-Korea. Volgens het Chinese Earthquake Agency had het een magnitude van 00 - het bureau gebruikte het om initiële Amerikaanse metingen te corrigeren die aanvankelijk 6,3 aangaven. Noord-Korea heeft de succesvolle test van een waterstofbom aangekondigd. Net als bij de vorige tests bevond het hypocentrum zich in de regio Kilchu in het noordoosten van het land, waar zich ook de testlocatie voor kernwapens van P'unggye-ri bevindt.

Tot nu toe was het de laatste van het totaal 2056 Kernwapentests wereldwijd...

Als gevolg van deze kernproef zal de VN-Veiligheidsraad besluiten de sancties tegen Noord-Korea verder aan te scherpen...

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkoreanisches_Kernwaffenprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

2016

-------------------------------------------------- -------------------------

09 september - P'unggye-ri, Noord-Korea's vijfde atoombomtest

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testenKernwapens proefterreinOp 09 september 2016 rond 2 uur CET registreerden aardbevingsstations in Zuid-Korea, China, de VS en Europa een aardbeving met een kracht van 30 op de schaal van Richter in Noord-Korea. Een paar uur later maakte Noord-Korea bekend dat het met succes een atoombom had getest.

Als gevolg van deze kernproef zal de VN-Veiligheidsraad besluiten de sancties tegen Noord-Korea verder aan te scherpen...

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkoreanisches_Kernwaffenprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

-------------------------------------------------- -------------------------

04 januari - P'unggye-ri, de vierde atoombomtest van Noord-Korea

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testenKernwapens proefterreinOp 06 januari 2016 rond 2 uur CET registreerden aardbevingsstations in Zuid-Korea, China, de VS en Europa een kunstmatig veroorzaakte aardbeving met een kracht van 30 in Noord-Korea. Ongeveer een uur later kondigde Noord-Korea de succesvolle test van een waterstofbom aan. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkoreanisches_Kernwaffenprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

2015

-------------------------------------------------- -------------------------

18 augustus - Blaais, FRA INES-categorie 2

Accidentele overmatige blootstelling van een werknemer aan een dosis ioniserende straling die de wettelijke limieten overschrijdt.

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Blayais

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Blayais_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

28 mei - Cattenom, FRAINES-categorie 1

Onverwachte opening van een klep in het secundaire systeem, waardoor stoom ontsnapt

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Cattenom

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Cattenom_(Frankreich)

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

2014

-------------------------------------------------- -------------------------

INES-categorie 117 mei - Tarapore, Maharashtra, IND

Overdosering van een werknemer tijdens een overdrachtsproces van een bestraalde neutronendetector.

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tarapur

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tarapur_(Indien)

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

2013

-------------------------------------------------- -------------------------

26 september - Petten, NLDINES-categorie 2

Drie van de zes regelstaven vertoonden defecten en de centrale moest 5 maanden stilgelegd worden.

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_Energie

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Niederlande

-------------------------------------------------- -------------------------

24 april - Blaais, FRA INES-categorie 2

Onopzettelijke overdosis door een werknemer boven de wettelijke limiet.

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Blayais

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Blayais_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

12 februari - P'unggye-ri, de derde kernproef van Noord-Korea

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testenKernwapens proefterreinOp 12 februari 2013 rond 12 uur lokale tijd (4 uur CET) registreerden aardbevingscentra in verschillende landen een kunstmatig veroorzaakte aardbeving met een kracht van 4,9 tot 5,2 in Noord-Korea. Het hypocentrum bevond zich ongeveer een kilometer onder het oppervlak in de regio Kilchu in het noordoosten van het land, waar de testlocatie voor kernwapens van P'unggye-ri zich bevindt. Het staatspersbureau KCNA had eerder een "high intensity action" aangekondigd. Na de aardbeving kondigde KCNA een ondergrondse test aan van een licht, geminiaturiseerd kernwapen, maar van grotere kracht dan voorheen. De explosieve kracht werd door Zuid-Korea geschat op 6 tot 7 kiloton TNT-equivalent, wat ongeveer de helft is van de explosieve kracht van de atoombom in Hiroshima. Duitse experts van het Federaal Instituut voor Geowetenschappen en Natuurlijke Hulpbronnen (BGR) schatten de explosieve kracht op 40 kiloton. 

Naar aanleiding van deze kernwapentest heeft de VN-Veiligheidsraad op 7 maart 2013 unaniem besloten de sancties tegen Noord-Korea aan te scherpen. Er werd onder meer besloten tot reisverboden en accountbevriezingen. Vóór de bijeenkomst van de Veiligheidsraad had de Noord-Koreaanse leiding voor het eerst de Verenigde Staten en Zuid-Korea gedreigd met een preventieve nucleaire aanval. Als reactie op de nieuwe VN-sancties heeft Noord-Korea uren later zijn niet-aanvalsverdrag met Zuid-Korea en alle andere gerelateerde overeenkomsten opgezegd. Ook het vaste verbindingskanaal naar het zuiden, de 'rode telefoon', wordt afgesloten. Noord-Korea kondigde ook een uitbreiding van zijn nucleaire technologieprogramma aan ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkoreanisches_Kernwaffenprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

2012

-------------------------------------------------- -------------------------

18 januari - Cattenom, FRA

INES-categorie 2

Op 18 januari 2012 was er een incident van niveau INES 2. Een ontbrekend onderdeel verhinderde niet het terugstromen in de koelleidingen van het opslagbassin van de splijtstofelementen van unit 2 en 3. De opslagpool had op ongecontroleerde wijze kunnen worden geleegd. Als gevolg van een storing zou de koelwatertoevoerleiding van het bekken voor de splijtstofassemblage - in plaats van regulier water toe te voeren - water uit het bassin kunnen aanzuigen, waardoor het langzaam leeg zou raken en tot grotere uitstoot van radioactiviteit zou leiden. Normaal gesproken is er een apparaat om dit zuigproces te onderbreken. In januari werd in Cattenom ontdekt dat deze in blokken 2 en 3 nog nooit geplaatst was. Als het bassin daar was geleegd, zou de laatste tegenmaatregel zijn geweest om extern water aan te pompen, bijvoorbeeld uit de rivier, met tankbrandwagens en slangaansluitingen. INS 2 ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Cattenom

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Cattenom_(Frankreich)

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

2011

-------------------------------------------------- -------------------------

17. maart - Pickering, Ontario, CAN

Volgens de exploitant is er 73.000 liter water uit de kerncentrale Pickering in het meer op de grens tussen Canada en de VS gestroomd vanwege een afdichtingsprobleem op een pomp. Volgens de informatie bevatte het water sporen van tritium, een radioactief materiaal. Om mij niet bekende redenen was er geen INES-classificatie voor dit incident...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Pickering

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Pickering_(Kanada)

-------------------------------------------------- -------------------------

13. maart - Doel, BEL INES-categorie 2

Op 13 maart 2011 werd schade aan de waterpomp in unit 4 ontdekt en geclassificeerd als INES-niveau 2.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Doel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Doel_(Belgien)

-------------------------------------------------- -------------------------

12. maart - Fukushima 2 Daini, JPN INES-categorie 3

Door de grote aardbeving in Tōhoku van 11 maart 2011 en de daaropvolgende tsunami werden alle vier de reactorblokken in de kerncentrale Fukushima-Daini (Fukushima II) automatisch uitgeschakeld.

Op 12.03.2011 maart 1 liep de temperatuur in de condensatiekamers van unit 2, 4 en 100 op tot boven de 10°C en hielden de drukreducerende systemen op te functioneren. Voor Fukushima II werd een evacuatiezone besteld met een straal van 20 kilometer. Het evacuatiegebied van Fukushima II lag vrijwel geheel binnen de 3 km evacuatiezone voor Fukushima I Daiichi. De temperatuur in de 15 reactoren zakte pas op 100 maart onder de XNUMX°C.

Op 18.04.2011 april 3 beoordeelde de Japanse nucleaire regelgevende instantie (NISA) de gebeurtenissen in Fukushima-Daini als INES-niveau XNUMX.

https://de.wikipedia.org/wiki/Chronologie_der_Katastrophe_in_Japan_von_2011

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Fukushima_Daini_(Japan)

-------------------------------------------------- -------------------------

 12. maart - Fukushima 1 Daiichi, JPN INES-categorie 7

Vanwege de schade aan de stroomvoorziening en het koelsysteem, veroorzaakt door de grote Tōhoku-aardbeving van 11 maart 2011 en de daaropvolgende tsunami, evenals het ontbreken van kabels voor mobiele stroomgeneratoren, vond het plaats in drie van de zes in de Fukushima-Daiichi (Fukushima I) kerncentrale Reactorblokken tegen oververhitting van de reactorkern.

Er waren verschillende explosies:
In Blok 1 op 12 maart,
in blok 3 op 14 maart en
in blok 2 op 15 maart,

waarbij de buitenste gebouwschillen werden vernietigd en radioactief materiaal vrijkwam. Daarnaast brak op 15 maart brand uit in reactorblok 4. De reactorkernen van eenheden 1 en 3 werden overspoeld met zeewater en boorzuur voor geïmproviseerde koeling en ter bescherming tegen radioactieve straling. De Japanse regering beval evacuatiemaatregelen met een straal van 20 km, die tot nu toe ongeveer 80.000 mensen hebben getroffen.

De gebeurtenissen in blokken 1 tot 3 werden op 18 maart 2011 voorlopig toegewezen aan niveau INES 5 door de Japanse nucleaire regelgevende instantie (NISA). Op 15 maart beoordeelden de Franse autoriteit voor atoomveiligheid, Autorité de sûreté nucléaire (ASN) en het Amerikaanse Instituut voor Wetenschap en Internationale Veiligheid (ISIS) de incidenten echter als INES-niveau 6.

Op 12.04.2011 april 7 plaatste de Japanse nucleaire regelgevende instantie (NISA) Fukushima-Daiichi op één lijn met de ramp in Tsjernobyl (INES-niveau XNUMX) ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Chronologie_der_Katastrophe_in_Japan_von_2011

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Fukushima_Daiichi_(Japan)

-------------------------------------------------- -------------------------

16 februari - Tricastin, FRA INES-categorie 2

Op 16 februari is gebleken dat bij meer dan de helft van de nooddieselaggregaten in unit 3 en 4 enkele losse onderdelen die twee jaar geleden ter vervanging zijn gebruikt, voortijdig kunnen uitvallen als de diesel langere tijd draait. tijd. Bij een test in een andere kerncentrale bleken deze kwaliteitsgebreken de oorzaak van het totaal uitvallen van de diesels, maar slechts een klein deel daarvan was daar uitgerust. Bij uitval van het externe stroomnet en het reservenetwerk (noodstroomvoorziening) zou de stroomvoorziening voor het afkoelen van de vervalwarmte in de reactorkern niet zijn verzekerd met Tricastin 3/4; in het ergste geval zou had zelfs kunnen leiden tot een kernsmelting in beide eenheden. (INES-niveau 2)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tricastin

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tricastin_(Frankreich)

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

2010

-------------------------------------------------- -------------------------

2 januari - Vermont Yankee, USA

Op 27 augustus 2013 maakte eigenaar Entergy, ondanks de verlengde vergunning, bekend dat de kerncentrale in 2014 moet worden ontmanteld, aangezien voortzetting van de exploitatie economisch niet meer haalbaar is. De reden voor het besluit van de Senaat was: Tritium lek in de ondergrond van de centrale, waarbij de toezichthouder NRC had verzekerd dat er geen directe bedreiging voor het grondwater was en dat de ontwikkeling werd gevolgd met meetsondes ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Vermont_Yankee

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Vermont_Yankee_(USA)

-

Amerikaanse kerncentrale - radioactieve stoffen vervuilen de bodem:

https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/us-atomkraftwerk-radioaktive-substanzen-verseuchen-boden-a-686621.html

***


Radioactieve gebeurtenissen van de jaren:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

2009

-------------------------------------------------- -------------------------

27 december - Fessenheim, FRA INES-categorie 1

Op 27 december had de kerncentrale van Fessenheim een ​​storing vergelijkbaar met die in Cruas, waar plantresten in het koelcircuit kwamen toen de reactor werd opgestart (INES-stap 1).

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Fessenheim

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Fessenheim_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

02 december - Cruas, FRA INES-categorie 2

Op 2 december werden in Blok 4 van de kerncentrale Cruas bladeren en ander herfstafval verzameld in het koelwatercircuit van de rivier en geblokkeerd. De reactor werd uitgeschakeld en op hot standby geschakeld met de stroomonafhankelijke noodvoeding via de stoomgenerator. Maar ook na dit proces moet de reactorkern - vanwege het voortschrijdende verval - in de zogenaamde nakoelingsmodus met het rivierkoelwater verder worden gekoeld, zodat deze niet oververhit en smelt. Het interne noodplan werd geactiveerd en als noodmaatregel werd het koelcircuit van het koelbad voor de verbruikte splijtstofelementen aangesloten op het koelcircuit van de reactor. Na 5,5 uur was de verstopping in de inlaatstructuur verholpen en was de normale werking van de nakoeling hersteld. Het incident werd geclassificeerd met INES 2.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Cruas

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Cruas_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

15 oktober - Cadarache, FRA INES-categorie 2

In de Franse kerncentrale Cadarache is waarschijnlijk al in juni 39 kilo plutonium ontdekt tijdens ontmantelingswerkzaamheden. de Atomic Safety Agency ASN op 15 oktober de werkzaamheden stopgezet en het incident in INES-categorie 2 ingedeeld. Daarnaast beschuldigde ze de telefoniste ervan de gebeurtenis niet op tijd te hebben gemeld...

https://de.wikipedia.org/wiki/Cadarache

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Cadarache_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

12 augustus - Gravelines, FRA INES-categorie 1

Het montagesysteem slaagde er niet in verbruikte splijtstofstaven naar behoren uit de kerncentrale van Gravelines te werpen en zorgde ervoor dat de splijtstofstaven vastliepen en de reactor stilviel.

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Gravelines

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Gravelines_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

25 mei - P'unggye-ri, de tweede atoombomtest van Noord-Korea

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testenKernwapens proefterreinOndergronds, 10-20 kiloton (kT) - Op 25 mei 2009 vond de tweede kernproef plaats in Noord-Korea. Volgens Russische informatie had het explosief een explosieve kracht van 20 kiloton. Naast de kernproef werden verschillende korteafstandsraketten gelanceerd.

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkoreanisches_Kernwaffenprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

2008

-------------------------------------------------- -------------------------

Asco, ESP INES-categorie 1 - 3

Tussen 5 september en 6 november werden in de dubbele faciliteit acht INES-incidenten geregistreerd, waarvan vijf in Blok II (Bron: CSN)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Ascó

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Asc%C3%B3_(Spanien)

-------------------------------------------------- -------------------------

Oktober - Gravelines 5, FR INES-categorie 1 - 3

Bij de revisie in juni is de motor van een van de twee noodstroomdiesels vervangen. Na meer dan drie maanden, in oktober, werd ontdekt dat deze vervangende motor niet goed was geïnstalleerd: de diesel zou drie maanden niet beschikbaar zijn geweest, wat een veel te lange redundantiestoring betekent (bron: ASN).

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Gravelines

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Gravelines_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

25 augustus - IRE Fleurus, BEL INES-categorie 3

Op het gebied van afvalverwijdering in het Instituut voor Radionucliden (Frans: Institut des Radioéléments - IRE) in Fleurus, België, kwam naar schatting 45 GBq jodium-131 ​​vrij via de schoorsteen tijdens de overdracht van vloeibaar afval. De Belgische nucleaire regelgevende instantie Agence Fédérale de Contrôle Nucleaire (AFCN) heeft het IRE, een producent van radio-isotopen voor de medische sector, onmiddellijk na de melding van het ongeval stilgelegd. Zes dagen na het incident waarschuwde de politie de bewoners voor de consumptie van fruit, groenten, melk en water uit het gebied via luidsprekers nadat het crisisteam van de regering de aanvankelijke all-clear had ingetrokken en het Europese informatiesysteem ECURIE had geactiveerd. Het evenement werd geclassificeerd als een "ernstig incident" op niveau 3 op de INES-schaal.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_radioéléments

-

http://www.greenpeace.de/themen/energiewende/atomkraft/belgien-strahlenunfall-schwerer-als-gedacht

-------------------------------------------------- -------------------------

15 juli - Santa Maria de Garona, ESP INES-categorie 1 - 3

Op 15 juli en 19 augustus werden de twee batterijsystemen van de fabriek getest. Volgens de autoriteit CSN was hun vastgestelde capaciteit onvoldoende. Bij een storing vervullen deze gelijkstroomsystemen diverse veiligheidsfuncties, bijvoorbeeld als starthulp voor de nooddiesel of weergave van de reactorstatus. Het grootste probleem met deze gebeurtenis is dat nadat de storing van het eerste systeem op 15 juli werd ontdekt, de operator het tweede systeem niet onmiddellijk testte, maar pas op 19 augustus ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Santa_María_de_Garoña

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_de_Garo%C3%B1a_(Spanien)

-------------------------------------------------- -------------------------

juli - Tricastin, FRA INES-categorie 1 - 3

Op 23 juli zijn zo'n 100 mensen radioactief besmet geraakt tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de elektriciteitscentrale, maar onder de dosisgrenswaarden (bron: ASN)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tricastin

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tricastin_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

juli - Eurodif, FRA INES-categorie 1 - 3

Op 8 juli lekte 30 kubieke meter radioactieve vloeistof uit de uraniumverrijkingsinstallatie Eurodif en een deel ervan kwam in de omliggende rivieren terecht (bronnen: ASN/ IRSN)

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearanlage_Tricastin

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tricastin_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

06 juni - Philippsburg, ENG INES-categorie 1

Volgens het Ministerie van Milieu van Baden-Württemberg werd in de nacht van vrijdag 6 juni 2008 een drukval in de insluiting van blok I gevonden die de toegestane waarden overschreed. De container, die belangrijke delen van de reactor omsluit, heeft tijdens normaal bedrijf een lichte overdruk van 20 millibar. De vastgestelde drukval was volgens het ministerie 1 millibar per uur en was te wijten aan een lekkage. De lekkage ontstond bij het opstarten van het systeem na de revisie en direct nadat de tank met stikstof was overstroomd. (INES-niveau 1)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Philippsburg

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Philippsburg_(Baden-W%C3%BCrttemberg)

-------------------------------------------------- -------------------------

juni - Rivne, UKR INES-categorie 1 - 3

Bijna twee weken na Krško werd hetzelfde scenario herhaald in de Oekraïense kerncentrale Rivne / Rowno. Deze keer berichtten de media weinig of helemaal niet. De centrale is tijdelijk van het net losgekoppeld.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Riwne

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Riwne_(Ukraine)

-------------------------------------------------- -------------------------

04 juni - plant, SVN INES-categorie 0

Op 4 juni 2008 om 15:07 was er een ongeval met koelvloeistofverlies. Er was koelvloeistof gelekt in het hoofdkoelsysteem (primaire circuit) en de reactoruitgang werd vervolgens gesmoord. Om 20:10 uur werd de reactor stilgelegd en volledig stilgelegd om de oorzaak van het probleem te onderzoeken. Volgens de Sloveense nucleaire toezichthoudende autoriteit is het gelekte radioactieve water opgevangen in de insluiting, een veiligheidscontainer. Er waren geen effecten buiten de kerncentrale. Het incident werd geclassificeerd als "ongebruikelijk", het laagste niveau van gevaar.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Kr%C5%A1ko

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kr%C5%A1ko_(Slowenien)

-------------------------------------------------- -------------------------

Kunnen - Cruas 4, FR INES-categorie 1 - 3

Dit blok stond in revisiestilstand met de reactor open. Plotseling viel het op dat twee kleppen van de restwarmteafvoer vier volle dagen slechts gedeeltelijk openstonden, wat de afvoer na het verval aanzienlijk belemmerde. Schrijft vanaf een automatisch alarm ASN niets, het is dus denkbaar dat het geheel pas na deze vier dagen werd opgemerkt door het verschijnen van stoom in het overstromingsbassin van de reactor (NB: kerncentrales moeten de brandstof ook koelen nadat de reactor is afgekoeld en voor de eerste keer is geopend, terwijl de splijtingsproducten doorgaan met degressieve intensiteit, verval). Dat er blijkbaar geen ongebruikelijke doses zijn geregistreerd, kan worden verklaard doordat het reactorwater technisch wordt gereinigd voordat het wordt stilgelegd.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Cruas

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Cruas_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

April - Flamanville, FRA INES-categorie 1 - 3

In blok 2 van de Akw Flamanville was volgens Nucleaire regelgevende instantie ASN "Ernstige corrosie" gevonden in de motorkoelleidingen van beide nooddieselgeneratoren. De veiligheidsreserves voor een noodstroomkoffer waren dan ook klein...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Flamanville

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Flamanville_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

April - Asco, ESP INES-categorie 2

Ontdekking van radioactiviteit in het brandstofassemblagegebouw op het fabrieksterrein. Hoewel de doses onder de grenswaarden lagen, classificeerde de CSN-autoriteit het incident met INES 2: De operator had maandenlang duidelijke indicaties verkeerd geïnterpreteerd (activeren van activiteitsalarmen) en meest recentelijk verstrekte hij de CSN met downplaying-gegevens ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Ascó

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Asc%C3%B3_(Spanien)

-------------------------------------------------- -------------------------

04 februari - kruimels, ENG

Kerncentrale Krümmel - Geesthacht - In de ochtend van 4 februari 2008 is er een smeulende brand ontstaan ​​in een ventilatiesysteem in de centrale. De nucleaire regelgevende instantie stuurde vervolgens een deskundige. Er was echter nooit radioactiviteit gelekt omdat de plaats van het ongeval zich buiten het reactorgebouw bevond. Dit incident wekte opnieuw grote belangstelling in de media en werd door tal van milieubeschermingsorganisaties aangegrepen om herhaaldelijk de kerncentrale Krümmel en de veiligheid van kernenergie in twijfel te trekken. Op dat moment stond de centrale sinds 2007 stil.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Krümmel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kr%C3%BCmmel_(Schleswig-Holstein)

-------------------------------------------------- -------------------------

Februari - La Haag, FRA INES-categorie 1 - 3

De zeer actieve stoffen die in deze opwerkingsfabriek worden behandeld, geven continu explosieve waterstof af die bij reactie met zuurstof de dichtheid van het gebouw bedreigt, die veel kwetsbaarder is dan in westerse kerncentrales. Om een ​​explosie te voorkomen, wordt de gebouwlucht door continue circulatie ontdaan van waterstof. Gedurende 3,5 uur werkte deze circulatie alleen in normaal bedrijf, beide reserveluchtlijnen waren niet operationeel vanwege defecten of onderhoudswerkzaamheden. (Bron: ASN)

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufarbeitungsanlage_La_Hague

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/La_Hague_(Frankreich)

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

Februari - Paluel, FRA INES-categorie 1 - 3

In een van de vier blokken, die al meer dan vijf maanden bestonden, werden in februari verkeerde plaatsingen van isolatiemateriaal gevonden. "Hierdoor werd de dichtheid van de insluiting in twijfel getrokken", schrijft de ASN, "was er in de betreffende periode een ongeluk gebeurd". Een kernsmelting had kunnen leiden tot uitstoot.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Paluel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Paluel_(Frankreich)

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

2007

-------------------------------------------------- -------------------------

December - Vandells 2, ESP INES-categorie 1 - 3

Nadat de acht Spaanse kerncentrales 14 INES-incidenten hadden geregistreerd in slechts drie opeenvolgende maanden, vond in december nog een incident plaats in Vandellos. Tijdens een test met draaiende reactor vielen onverwacht enkele afsluitstaven in de kern. Volgens de toezichthouder CSN leidde dit tot een drukval in het reactorcircuit en daarmee tot het in werking stellen van de noodkoeling. De drukopbouw die daarop volgde, leidde tot het activeren van de veiligheidskleppen van de reactor en het lekken van licht verontreinigd koelwater in de opvangbak. Er is een intern noodvooralarm geactiveerd.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Vandellòs

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Vandell%C3%B3s_(Spanien) 

-------------------------------------------------- -------------------------

21 augustus - Beznau 1, CHE INES-categorie 1 - 3

Op 21 augustus werd Blok 2 jaarlijks herzien. De gemeenschappelijke reserve netvoeding is uitgeschakeld voor onderhoudswerkzaamheden. Ter compensatie werd de nooddieselgenerator van Blok 1, die op vollast draait, stationair aangezet. Nadat het reservenetwerk was hersteld, werd geconstateerd dat deze diesel door een storing niet aan zijn noodstroomfunctie zou hebben voldaan. Volgens de HSK-autoriteit zou er in theorie een dwarsverbinding zijn geweest met de nooddiesel van de uitschakeleenheid 2, maar deze diesel was ook in onderhoud. Als er een overstroming was geweest zoals twaalf dagen eerder, zou de waterkrachtcentrale ook niet beschikbaar zijn geweest met voldoende noodstroom. Bij een extra onderbreking van het hoofdnet zou KKB 1 nog maar twee dieselgeneratoren hebben om de kernsmelting te voorkomen, elk met slechts 50% van het benodigde noodstroomvermogen. Deze of de daarop aangesloten noodkoelpompen kunnen na het inschakelen mogelijk relatief snel uitvallen door een storing.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Beznau

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Beznau_(Schweiz)

-------------------------------------------------- -------------------------

juli - Neder-Weser, ENG INES-categorie 1

Volgens een E.ON-rapport van juli was een van de vier snaren van het nood- en nakoelingssysteem "slechts in beperkte mate beschikbaar" gedurende een onbepaalde tijd. Daarnaast werden periodiek reparaties uitgevoerd op een tweede lijn. De overige twee strings (2 x 50%) zouden indien nodig voldoende koelcapaciteit hebben geleverd voor het beperkende incident.

De BMU voegde hieraan toe en bekritiseerde dit feit: de operator was al meer dan een jaar op de hoogte van de storing in de betreffende lijn, maar was niet verholpen. (INES-niveau 1)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Unterweser

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Unterweser_(Niedersachsen) 

-------------------------------------------------- -------------------------

28 juni - Brunsbüttel, ENG INES-categorie 0

Tijdens onderhoudswerkzaamheden in het onderstation buiten het energiecentralegebied door E.ON is er kortsluiting opgetreden bij het inschakelen van een nieuw geïnstalleerde omvormer, om een ​​nog niet opgehelderde reden. Als gevolg hiervan werd de kerncentrale op 28 juni 2007 losgekoppeld van het net en stilgelegd door middel van een automatische noodstop. Volgens TÜV Nord verliep de shutdown niet vlekkeloos. Door de ontsnappende olie ontstond een klein smeulend vuurtje in een turbine. Bovendien zouden er scheuren in de afdekplaten zijn ontstaan.

Bij de herstart van de reactor leidde een verkeerde bediening door het personeel op 1 juli tot twee afsluitingen in de waterzuivering van de reactor. Bij het inbrengen van water uit de reactor in de condensatiekamer is een grenswaarde overschreden. Deze grenswaarde is bedoeld om een ​​kapotte leiding in het systeem aan te geven en vervolgens het systeem op afsluiting te sturen, maar er was geen leidingbreuk.

Ondanks een uitdrukkelijk verzoek van de reactortoezicht op 2 juli aan de plaatsvervangend bedrijfsleider, ontkende deze deze in eerste instantie te melden gebeurtenis, maar werd pas officieel gemeld op 6 juli om 0 uur. (INES-niveau XNUMX)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Brunsbüttel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Brunsb%C3%BCttel_(Schleswig-Holstein) 

-------------------------------------------------- -------------------------

28 juni - kruimels, ENG INES-categorie 0

Op 28 juni 2007 ontstond er brand op een transformator op het terrein van de kerncentrale, die binnen enkele uren geblust kon worden. Transformatorolie zou zijn ontstoken door een kortsluiting door een onverklaarbare oorzaak. Volgens de autoriteiten was er geen gevaar voor het nucleaire gebied van de kerncentrale en vielen er geen gewonden. De kernreactor werd stilgelegd met een noodstop.

De brandweer was met zo'n 80 hulpdiensten ter plaatse om actie te ondernemen tegen de brand. Volgens het ministerie van Sociale Zaken van Kiel, dat verantwoordelijk is voor het nucleaire toezicht, zijn de gebeurtenissen in zowel Krümmel als Brunsbüttel "zeker meldingsplichtig". Een woordvoerder van de exploitant van de kerncentrale Krümmel, Vattenfall Europe, ontkende dit aanvankelijk voor zijn elektriciteitscentrale, aangezien de gebeurtenis buiten de reactor plaatsvond. Het verantwoordelijke ministerie gaf later toe dat de reactor ook secundair werd getroffen. Een te snelle drukverlaging van de reactor als gevolg van een menselijke fout - de reactoroperator begreep een instructie van zijn superieur verkeerd en opende twee veiligheids- en ontlastkleppen met de hand - en "ongeplande storing van een van de verschillende voedingswaterpompen van de reactor" leidden tot een "snelle druk- en niveaudaling in het reactordrukvat" van 65 naar 20 bar. "Er was altijd genoeg water over de splijtstofstaven", zei een woordvoerder van het ministerie. De daling van het waterpeil en de druk kon worden opgevangen door automatisch een extra veiligheidssysteem aan te sluiten. Vattenfall bevestigde de gebeurtenissen, maar verklaarde dat het ministerie "onmiddellijk na de brand en de noodstop" op de hoogte was gesteld van de anomalieën. De noodstop leidde ook tot problemen met de eigen stroomvoorziening van de centrale en met de back-up van gegevens. Verder kwamen rookgassen van de brand via het ventilatiesysteem in de controlekamer, zodat de reactorbestuurder zijn werk pas met een gasmasker kon voortzetten nadat hij uit voorzorg de kleppen had geopend.

Vanwege deze reeks storingen kwam de nucleaire toezichthoudende autoriteit van het federale ministerie van Milieu tussenbeide. Op 13 juli 2007 vond er huiszoeking plaats door de politie omdat Vattenfall herhaaldelijk had geweigerd de reactorbestuurder te ondervragen. Een huiszoekingsbevel werd uitgevaardigd na een melding van de taz dat er naar verluidt gewonden in de controlekamer waren.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Krümmel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kr%C3%BCmmel_(Schleswig-Holstein) 

-------------------------------------------------- -------------------------

INES-categorie 1 - 3

juni - Cattenom, FRA

De fabriek aan de grens met Saarland bracht in juni zink in de Moezel vrij in een concentratie die boven de toegestane grens lag. De jaarlijkse limiet is niet overschreden, schrijft EDF; het blijft onduidelijk of het normaal zink (zwaar metaal) of de radioactieve isotoop was.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Cattenom

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Cattenom_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

07 mei - Philippsburg, ENG INES-categorie 1

Op 7 mei 2007 werd de containment na een revisie niet goed gesloten "omdat de eindschakelaar niet exact werd geschakeld". Aan beide zijden van het veiligheidsslot (INES-niveau 1) stond een klep open.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Philippsburg

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Philippsburg_(Baden-W%C3%BCrttemberg)

-------------------------------------------------- -------------------------

Leibstadt, CHE INES-categorie 1 - 3

Toen het automatische drukontlastingssysteem (DAS) per ongeluk werd geactiveerd tijdens een test in normaal bedrijf, gingen enkele kleppen voor de drukontlasting van het reactorsysteem open. Het water moest worden bijgevuld met de noodkoeling (bronnen: IAEO, HSK)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leibstadt

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Leibstadt_(Schweiz) 

-------------------------------------------------- -------------------------

April - Penly 2, FR INES-categorie 1 - 3

Toen het blok na de revisie in april weer werd opgestart, werd na twee dagen testen geconstateerd dat alle noodkoelpompen desgewenst gedurende de twee dagen niet beschikbaar zouden zijn geweest (bron: ASN)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Penly

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Penly_(Frankreich) 

-------------------------------------------------- -------------------------

Dampierre, FRA INES-categorie 1

Uitval van het externe netwerk inclusief het reservenetwerk en een nooddieselgenerator met 100% voedingscapaciteit. De fabriek ligt op ongeveer 80 km van Parijs. De reactor werd afgekoeld met de enige overgebleven diesel (100%). Desalniettemin classificeerde de Franse regelgevende instantie ASN het incident alleen met INES 1. Reden: De redundantiereserves van de zelfstoomaangedreven hulpturbine (klaar voor direct gebruik) en de gasturbine (waarvan de synchronisatie uren kon duren) waren nog beschikbaar (bronnen: ASN, IRSN)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Dampierre

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Dampierre_(Frankreich) 

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

2006

-------------------------------------------------- -------------------------

09 oktober - P'unggye-ri, Noord-Korea's eerste atoombomtest

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testenKernwapens proefterreinOndergronds, 0,55 kiloton (kT) - Volgens Noord-Koreaanse informatie is de test op 9 oktober 2006 met succes uitgevoerd. Talloze regeringen over de hele wereld hadden scherpe kritiek op de bomtest; zelfs China, gelieerd aan Noord-Korea, kreeg te maken met gevolgen ...

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkoreanisches_Kernwaffenprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

-------------------------------------------------- -------------------------

25 juli - Forsmark, ZWE INES-categorie 1 - 3

Op 25 juli 2006 werd de Forsmark-1-reactor automatisch losgekoppeld van het elektriciteitsnet na een kortsluiting in het onderstation waardoor de kerncentrale haar elektriciteit overdraagt ​​aan het algemene net. Dit leidde tot een belastingafschakeling van de generator en de warmte die in de reactor werd geproduceerd, kon niet meer worden omgezet in elektrische stroom. De reactor werd stilgelegd via een noodstop. De elektriciteit voor de aansturing van de kerncentrale en de voedingspompen, die de vervalwarmte moeten afvoeren, viel uit. Het moest worden geleverd door diesel noodstroomgeneratoren als vervanging. Twee van de vier generatoren konden echter niet terugleveren aan het noodstroomnet omdat ze elektrisch aangesloten bleven op de 500 V-lijn, die echter uitviel. Daarnaast viel de stroomvoorziening van een deel van de meetapparatuur in de controlekamer uit. Na 23 minuten konden de andere twee dieselgeneratoren handmatig worden ingeschakeld. Deze aansluiting maakte het mogelijk om het waterpeil in de reactor weer op peil te brengen. Volgens de Zweedse stralingsbeschermingsautoriteit SKI was een acute kernsmelting op geen enkel moment van het incident te verwachten, maar zou het een zeer ernstig incident zijn geweest.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Forsmark

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Forsmark_(Schweden) 

-------------------------------------------------- -------------------------

11. maart - IRE Fleurus, BEL INES-categorie 4

In een bestralingsinstallatie voor de vervaardiging van radiofarmaceutische producten van het Institut national des radio-éléments (IRE), zorgde een hydraulische storing ervoor dat een kobaltbron uit een stralingsafschermend waterbassin werd getild, hoewel er geen bestraling plaatsvond en de deur naar de kamer was open. Door het afgaan van het alarm kwam een ​​medewerker de kamer binnen. Tijdens het verblijf van slechts 20 seconden kreeg hij een stralingsdosis van ongeveer 4,6 Sievert, wat op middellange termijn levensbedreigend kan zijn (INES-niveau 4). (Ongevallen in zuiver medische inrichtingen worden doorgaans niet geclassificeerd in INES, maar het IRE is een nucleaire inrichting).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_radioéléments

-------------------------------------------------- -------------------------

06 maart - NFS, Erwin, Tennessee, VS INES-categorie 2

Kernbrandstofcentrale - In maart 2006 liep 35 liter uraniumoplossing uit een lekkende leiding en verspreidde zich door een gang zonder voldoende op te vangen.

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Fuel_Services 

-------------------------------------------------- -------------------------

01. maart - Kozloduy 5, BGR INES-categorie 2

Tijdens de stopzetting van het 5e blok op 1 maart na een storing in de hoofdkoelvloeistofpomp, zat een derde van alle bedieningselementen vast in de bovenste positie. Er moest een noodboring worden uitgevoerd om de reactor stil te leggen. De exploitant classificeerde het incident oorspronkelijk als INES 0, maar de regelgevende instantie corrigeerde het naar INES-niveau 2 ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Kosloduj

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kosloduj_(Bulgarien) 

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

2005

-------------------------------------------------- -------------------------

29 juni - Forsmark, ZWE INES-categorie 1 - 3

Op 29 juni 2005 bereikte radioactief water uit de tijdelijke opslagfaciliteit voor laag- en middelradioactief afval in de Zweedse kerncentrale Forsmark de Oostzee. In de wateren bij de elektriciteitscentrale werd tien keer het normale niveau van radioactief cesium gemeten. Volgens het Zweedse Radiation Protection Institute SSI ligt dit echter nog binnen de toegestane limieten. Gecorrodeerde blikken containers met radioactief afval waren waarschijnlijk de oorzaak van het lek.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Forsmark

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Forsmark_(Schweden)

-------------------------------------------------- -------------------------

19 april - Sellafield, GBRINES-categorie 3

Na het ernstige ongeval van 1957 en het ongeval van 1973 was er in 2005 nog een incident in Sellafield (INES-niveau 3). Na ruim 7 maanden werd in de opwerkingsfabriek een lek ontdekt, waardoor ca. 83.000 liter van een radioactieve vloeistof bestaande uit salpeterzuur, uranium en plutonium lekte. De getroffen hal was enorm vervuild, waardoor op afstand bestuurbare machines de vloeistof moesten afvoeren.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Opwerkingsfabrieken maken van enkele tonnen kernafval vele tonnen kernafval.

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

28. maart - Leibstadt, CHE INES-categorie 1 - 3

Op 28 maart 2005 kwam de kerncentrale Leibstadt voor vijf maanden stil te liggen. De reden hiervoor was schade aan de generator; de reparatiewerkzaamheden aan de generator vielen niet onder de verantwoordelijkheid van de HSK (nucleaire toezichthouder), aangezien het nucleaire deel van de kerncentrale niet werd aangetast.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leibstadt

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Leibstadt_(Schweiz)

-------------------------------------------------- -------------------------

Alle nucleaire voertuigen in Frankrijk INES-categorie 2

de ASN-toezichthouder kondigde aan dat - bij lekkage in het reactorcircuit - als de leidingzuigzeven van de noodkoeling in de opvangbak (met afval zoals isolatiemateriaal of vodden) verstopt raken, "de koelbaarheid van de kern niet gegarandeerd is". INES-classificatie: 2. Er zijn verbetermaatregelen aangekondigd. De netheid is het kleinere probleem; voornoemd isolatiemateriaal komt pas los door een lekkage die is ontstaan ​​door de drukkrachten van de uittredende waterstraal.

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

2004

-------------------------------------------------- -------------------------

Vandells 2, ESP INES-categorie 2

De toezichthouder CSN stelde vast dat de exploitant van deze installatie jarenlang een lijncorrosie had tegengehouden, waardoor de functionaliteit van de componentkoeling in twijfel zou kunnen worden getrokken. Als de twee lijnen ongeveer tegelijkertijd waren uitgevallen (en niet slechts één, zoals gebeurde), zou de reactor nauwelijks kunnen worden afgekoeld (INES-stap 2)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Vandellòs

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Vandell%C3%B3s_(Spanien)

-------------------------------------------------- -------------------------

04 november - Balakovo, RUS INES-categorie 1 - 3

Op 4 november vond een incident plaats in Balakovo. De reactor werd stilgelegd. Volgens de uitbater Rosenergoatom is er geen radioactiviteit ontsnapt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Balakowo

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Balakovo_(Russland) 

-------------------------------------------------- -------------------------

09 augustus - mihama, JPN INES-categorie 1

Bij een stoomexplosie in de kerncentrale van Mihama zijn 5 arbeiders omgekomen en tientallen gewonden.

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Mihama

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Mihama_(Japan) 

-------------------------------------------------- -------------------------

27 juli - Neckarwestheim, ENG INES-categorie 1

Bij de kerncentrale van Neckarwestheim was er een incident veroorzaakt door een menselijke fout waarbij water uit Blok II dat verontreinigd was met twee megabecquerels in de Neckar terechtkwam, ondanks onmiddellijk genomen tegenmaatregelen. Voor het eerst in Duitsland heeft het incident ertoe geleid dat de exploitatiemaatschappij van een kerncentrale (EnBW) een boete (€ 25.000) moet betalen. Een operations manager werd ontslagen omdat hij kritisch was geweest. (INES-niveau 1)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Neckarwestheim

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Neckarwestheim_II_(Baden-W%C3%BCrttemberg) 

-------------------------------------------------- -------------------------

08 februari - Biblis, ENG INES-categorie 0

Bij de kerncentrale Biblis deed zich een storing voor waarbij minimaal vijf van de stroomvoorzieningssystemen na elkaar uitvielen. Tijdens een storm zijn twee hoogspanningslijnen nabij de kerncentrale op elkaar gebotst en is er kortsluiting ontstaan. Daardoor viel één hoofdnetaansluiting in de elektriciteitscentrale uit, en kort daarna de tweede. Ook de reserveverbinding werkte niet. De noodstroomvoorziening van blok A en de interne voeding van blok B vielen toen ook uit. Daardoor bestond het risico dat de beveiligingssystemen niet meer van energie konden worden voorzien. Als gevolg van deze gebeurtenissen werd de reactor om veiligheidsredenen automatisch uitgeschakeld. De goed werkende nooddieselgeneratoren hebben erger voorkomen. In het verleden was een deel van deze vier noodstroomaggregaten meerdere keren niet beschikbaar tijdens regelmatig terugkerende inspecties, maar één is voldoende om de reactorveiligheid te handhaven. (INES-niveau 0)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Biblis

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Biblis_(Hessen) 

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

2003

-------------------------------------------------- -------------------------

19 november - La Haag, FRA INES-categorie 2

Werknemer werd besmet met plutonium tijdens een stofverwijderingsoperatie ...

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufarbeitungsanlage_La_Hague

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/La_Hague_(Frankreich)

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

10 april - Paks, HUN INES-categorie 3

Bij het reinigen van brandstofstaven in Unit 2 van de Paks NPP, werd hun behuizing beschadigd. Er ontsnapte radioactief gas, wat een "ernstig ongeval" veroorzaakte (INES-niveau 3). Bij dit ongeval raakte niemand gewond. De meetsondes in het gebied registreerden echter edelgasverontreinigingen boven de grenswaarden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Paks

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Paks_(Ungarn) 

-------------------------------------------------- -------------------------

01. maart - Kozloduy 3, BGR INES-categorie 1 - 3

Bij vollastbedrijf trad er plotseling een lek in het primaire circuit op bij een lasnaad. De noodkoeling begon te werken. In tegenstelling tot de krachtigere Units 1 en 4 en alle westerse drukwaterreactoren, waren de inmiddels stilgelegde units 5 t/m 6 in staat om afzonderlijke segmenten van het primaire circuit met kleppen af ​​te sluiten. Er is een afsluiting gemaakt zodat het waterverlies na relatief korte tijd gestopt kon worden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Kosloduj

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kosloduj_(Bulgarien)

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

2002

-------------------------------------------------- -------------------------

22 november - Tihange, BEL INES-categorie 2

Hoewel de reactor op dat moment werd stilgelegd en niet langer kritisch was, produceerde de reactor nog steeds warmte vanwege de vervalwarmte, die, net als in de energiemodus, wordt afgevoerd door het koelmiddel in het primaire circuit te circuleren. Als resultaat van een test werd per ongeluk een veiligheidsklep op de drukregelaar geopend, waardoor de druk in het primaire circuit in zeer korte tijd daalde van 155 bar naar 85 bar. Door de hoge druk in het primaire circuit tijdens bedrijf kookt het water niet, ook niet bij hoge temperaturen, maar blijft het in vloeibare toestand. Als de druk echter daalt, daalt de kooktemperatuur van het water en verandert het in de gasvormige toestand. Dan kan de vervalwarmte van de splijtstofassemblages niet meer worden afgevoerd en bestaat het risico op kernsmelting. In dit geval werden echter vanwege de snelle drukval verschillende veiligheidssystemen geactiveerd die water in de reactor voerden en zo de splijtstofassemblages verder afkoelden. Het verkeerd geopende overdrukventiel werd pas na drie minuten weer gesloten vanwege communicatieproblemen. Incident (INES-niveau 2).

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tihange

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tihange_(Belgien)

-------------------------------------------------- -------------------------

08. maart - Davis Besse, Ohio, USA INES-categorie 3

In maart 2002 werd tijdens een vertraagde inspectie geconstateerd dat boorzuur uit de reactor was ontsnapt nabij een regelstaafdoorvoer op het deksel van het reactordrukvat. Het boorzuur wordt gebruikt om de reactor te regelen en wordt aan het koelmiddel toegevoegd. Het zuur reageert echter zeer agressief op zware metalen. Hierdoor ontstond er ernstige corrosie op het reactordeksel, zodat er slechts een paar millimeter dunne laag van de binnenbekleding van het deksel overbleef. Deskundigen van het Oak Ridge National Laboratory berekenden vervolgens dat het in het ergste geval nog vijf maanden zou hebben geduurd voordat zich een groot lek in het reactordeksel had gevormd. De nucleaire experts van de NGO Union of Concerned Scientists (UCS) combineerden dit scenario met de problemen die enkele jaren geleden werden ontdekt in verband met verstopping van de moeraszeven van enkele kerncentrales.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Davis_Besse#St%C3%B6rf%C3%A4lle

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Davis-Besse_(USA)

-------------------------------------------------- -------------------------

21 januari - Centre de Stockage de la Manche, FRA INES-categorie 1

Regelsystemen en veiligheidskleppen faalden na onjuiste installatie van condensors en dwongen een uitschakeling van twee maanden af.

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Centre_de_la_Manche

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Frankreich#Atomm.C3.BCll.2C_Wiederaufarbeitung_und_Endlager

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

2001

-------------------------------------------------- -------------------------

Augustus - Philippsburg, ENG INES-categorie 2

Bij de kerncentrale van Philippsburg heeft het bedieningsteam bij het opstarten van blok 2 over het hoofd gezien dat het noodkoelsysteem niet voldeed aan de eisen van het bedieningshandboek. Het noodkoelsysteem was voldoende om de koude en niet-kritieke reactor te koelen. Na het opnieuw opstarten van de reactor werd het noodkoelsysteem opgewaardeerd tot de door de grenswaarden vereiste mate. Het hieronder genoemde incident heeft zich echter wel voorgedaan. De koelvloeistof die in de overstromingstanks (noodkoelsysteem) van de kerncentrale wordt gebufferd, zakte onder de toegestane boorconcentratie. Drie van de vier bestaande containers werden getroffen. Door deze gebeurtenissen verloren de beheerder van de energiecentrale en twee bestuursleden van de exploitant EnBW hun post. (INES-niveau 2)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Philippsburg

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Philippsburg_(Baden-W%C3%BCrttemberg)

-------------------------------------------------- -------------------------

14 december - Brunsbüttel, ENG

Ernstig incident bij kerncentrale Brunsbüttel. Zoals pas enkele maanden later bekend werd, had zich in de directe omgeving van het reactordrukvat een waterstofexplosie voorgedaan. De toevoerleiding voor het koelen van het reactordeksel met een diameter van 100 mm was over een lengte van 2 tot 3 meter gescheurd. Het risico bestond dat splinters de insluiting zouden kunnen beschadigen door het passeren van de splinterbescherming. De telefoniste HEW probeerde het incident zoveel mogelijk te verdoezelen. Zo werd het alleen bij het verantwoordelijke ministerie gemeld als "spontane afdichtingslekkage". Pas na twee maanden lukte het de toezichthoudende autoriteiten om het "lek" te inspecteren terwijl de reactor was stilgelegd, en de omvang van het incident werd ontdekt, ondanks een gewelddadig dispuut met de exploitant. Als de reactor direct na de explosie volgens de voorschriften was stilgelegd, had de exploitant aan het begin van de winter voor enkele miljoenen euro's extra elektriciteit moeten kopen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Brunsbüttel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Brunsb%C3%BCttel_(Schleswig-Holstein)

-------------------------------------------------- -------------------------

16 november - HFR Petten, NLD

Volgens het rapport van voormalig IE-directeur Frans Saris heeft er op 16 november 2001 een officieel verhuld incident (Station Blackout = totale stroomstoring) plaatsgevonden bij de Hoge Flux Reactor, waarbij men op het punt stond in te storten. Door een uitval van de externe stroomvoorziening zaten de pompen die worden gebruikt om de reactor te koelen ineens zonder stroom. Daarna viel ook de noodstroomvoorziening uit en door de onvoldoende stroomvoorziening hadden de operators grote moeite een klep te openen die wordt gebruikt voor passieve noodkoeling ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Institut_für_Energie

-

http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Niederlande

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

2000

-------------------------------------------------- -------------------------

05 juli - Grafenrheinfeld, ENG INES-categorie 0

In de kerncentrale van Grafenrheinfeld vatte de motor van de hoofdkoelvloeistofpomp, die zich in de directe omgeving van het reactordrukvat bevindt, vlam. (INES-niveau 0)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Grafenrheinfeld

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Grafenrheinfeld_(Bayern) 

-------------------------------------------------- -------------------------

26 juni - Grafenrheinfeld, ENG INES-categorie 1

Op 26 juni 2000 vond in de kerncentrale van Grafenrheinfeld een INES-incident plaats 1. In vijf van de acht regelkleppen die het jaar ervoor waren geïnstalleerd, werden technische defecten gevonden.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Grafenrheinfeld

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Grafenrheinfeld_(Bayern) 

***


Radioactieve gebeurtenissen van de jaren:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1999

-------------------------------------------------- -------------------------

27 december - Blaais, FRA

INES-categorie 2

In de vier blokken tellende kerncentrale van Blayais, niet ver van Bordeaux aan de Atlantische Oceaan, overstroomde storm Lothar het gebied en veroorzaakte een gedeeltelijke storing van de externe stroomvoorziening. Met behulp van de nooddieselgeneratorsets moesten twee blokken worden gekoeld. Bovendien was een deel van de noodkoelings- en componentkoelpompen overstroomd en zouden deze indien nodig niet operationeel zijn geweest (bronnen: EDF, ASN) INES-niveau 2

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Blayais

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Blayais_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

INES-categorie 430 september - Tokaimura, JPN

In een fabriek voor splijtstofelementen in Tokaimura, Japan, vulden arbeiders een voorbereidingstank met 16,6 kg uraniummengsel (in plaats van de vereiste 2,3 kg). Een ongecontroleerde kettingreactie zette in en straling ontsnapte. Het aantal mensen dat verhoogde stralingsdoses heeft gekregen, wordt gegeven als 35 tot 63. Drie arbeiders werden blootgesteld aan bijzonder hoge niveaus van radioactiviteit tot 17 Sieverts. Ongeveer 300.000 inwoners werd gevraagd hun huizen niet te verlaten. Dit ongeval heeft officieel INES 4, maar sommige wetenschappers hebben INES 5 beoordeeld. De werknemer op de 17 Sievert-dosis stierf een paar maanden na het ongeval ondanks een beenmergtransplantatie ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearunfall_von_T%C5%8Dkaimura_1999

-

http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Tokaimura,_Japan_1999

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

18 juni - shika, Ishikawa, JPNINES-categorie 2

Een storing in de stuurstang veroorzaakte een ongecontroleerde nucleaire reactie bij Shika Nuclear Power Station Unit-1.

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Shika

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Shika_(Japan) 

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1998

-------------------------------------------------- -------------------------

28 en 30 mei - Ras Koh, Pakistan laat 6 atoombommen ondergronds tot ontploffing brengen

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testenKernwapens proefterreinVolgens eigen verklaringen heeft Pakistan op 28 en 30 mei 1998 met succes zes kernproeven uitgevoerd (als reactie op de Indiase tests op 11.05.1998 mei XNUMX). Op basis van de seismische signalen gaan experts er echter van uit dat er slechts twee tests zijn uitgevoerd ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Streitkr%C3%A4fte_Pakistans

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten/pakistan.html

-------------------------------------------------- -------------------------

11-13 mei - Pokhran, India laat 6 atoombommen ondergronds tot ontploffing brengen

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testenKernwapens proefterreinDe eerste kernlading had een explosieve kracht van 43 kiloton TNT-equivalent en werd op 11 mei 1998 voor testdoeleinden tot ontploffing gebracht op het legerterrein bij Pokhran (Rajasthan) in de Thar-woestijn; in de volgende 5 dagen werden nog 2 tests uitgevoerd .

https://de.wikipedia.org/wiki/Indisches_Atomprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten/indien.html

-------------------------------------------------- -------------------------

Doel of Tihange, BELINES-categorie 1 - 3

België is een van de weinige West-Europese landen die, net als de VS, zijn ongevallen onderzoekt met behulp van zogenaamde precursoranalyses op risicorelevantie. Ook de toezichthouder AVN maakt gebruik van de kansberekening. Het ernstigste incident sinds 1997 was een volledige uitval op korte termijn van de componentkoeling in een niet nader gespecificeerd blok van de kerncentrale Doel of Tihange. Veel van de bedienings- en veiligheidssystemen zijn afhankelijk van koeling van andere systemen (degenen die defect zijn) om te kunnen functioneren, wat de omvang van dit incident illustreert.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Doel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Doel_(Belgien)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tihange

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tihange_(Belgien)

-------------------------------------------------- -------------------------

Bilibino in Siberië, RuslandINES-categorie 2

In 2 vond een INES 1998-incident plaats in de kerncentrale van Bilibino.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Bilibino

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Bilibino_(Russland)

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1997

-------------------------------------------------- -------------------------

03 november - Tokaimura, JPNINES-categorie 3

Minstens 37 arbeiders werden blootgesteld aan verhoogde stralingsniveaus na een kleine explosie in de fabriek. Een week nadat hoge niveaus van calcium werden gedetecteerd, 25 mijl ten zuidwesten van de plant ...

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearunfall_von_T%C5%8Dkaimura_1999

-

http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Tokaimura,_Japan_1999

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1996

-------------------------------------------------- -------------------------

Oskarshamn 1, ZWE INES-categorie 1 - 3

In dit systeem moest de kernmantel worden vervangen vanwege een scheur in de omtreksnaad van bijna de omtrek. De kernmantel maakt deel uit van het inwendige van het reactorvat. De breuk zou het onmogelijk maken om de reactor snel stil te leggen. (Bronnen: IAEA, SKI)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Oskarshamn

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Oskarshamn_(Schweden) 

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1995

-------------------------------------------------- -------------------------

trillo, ESP INES-categorie 1 - 3

Tijdens inspecties bleek dat de helft van de strengen van de carterrecirculatie van de noodkoeling verstopt was met vreemde voorwerpen. Volgens de autoriteit CSN was er acht jaar geleden sprake van verkeerde disposities in de bouwfase, waardoor ook leverancier Siemens-KWU verantwoordelijk was (bron: NRC-NUREG 0933)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Trillo

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Trillo_(Spanien)

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1994

-------------------------------------------------- -------------------------

Maart - Biblis A, GE

In maart 1994 vatte de motor van een hoofdkoelvloeistofpomp vlam in Biblis A in het vat omdat er kortsluiting was opgetreden doordat een beitel in de motor was vergeten tijdens onderhoudswerkzaamheden....

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Biblis

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Biblis_(Hessen)

-------------------------------------------------- -------------------------

Dukovany, CZE INES-categorie 1 - 3

: Een fout van een elektricien tijdens het onderhoud van het net leidde tot de ontkoppeling van alle vier de reactorblokken van het net. Twee van de blokken bereikten de productie voor eigen verbruik nadat de lading was afgeworpen, de andere twee misten deze procedure en moesten na een noodstop worden gevoed door hun nooddieselgeneratoren. Een van de diesels startte niet automatisch en moest ter plaatse handmatig worden gestart. Ook waren er een groot aantal kleine storingen (bron: SKI Rapport IRS)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Dukovany

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Dukovany_(Tschechien)

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1993

-------------------------------------------------- -------------------------

06 april - Tomsk 7, Seversk, RUS INES-categorie 4

In de opwerkingsinstallatie van de nucleaire installatie van Tomsk (voornamelijk gebruikt voor de productie van plutonium van wapenkwaliteit) kwamen als gevolg van een ongeval grote hoeveelheden kortlevende radioactieve stoffen vrij. Als gevolg hiervan raakte honderd vierkante kilometer in de regio Seversk (ook bekend als Tomsk-7) besmet. (INES-niveau 2-4)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kerntechnische_Anlage_Tomsk

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sewersk/Tomsk-7,_ehemalige_Sowjetunion_1993

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1992

-------------------------------------------------- -------------------------

Atoomfabriek Mol in Dessel, BEL INES-categorie 1 - 3

In de grootste Europese fabriek voor de productie van MOX-splijtstofelementen (uranium-plutonium gemengd oxide) deed zich een ongeval voor: een splijtstofstaaf brak en MOX-stof kwam vrij. Dit resulteerde in het inademen van plutonium door minimaal één medewerker. Plutonium is radiotoxisch (bron: Öko-Institut).

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Studienzentrum_f%C3%BCr_Kernenergie

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Mol_(Belgien)

-------------------------------------------------- -------------------------

28 juni - Barseback-2, ZWE INES-categorie 2

Een lekkende stuurklep in de kokendwaterreactor in Barseback leidde automatisch tot veiligheidsfuncties zoals reactorscram, hogedrukveiligheidsinjectie, kernspray en insluitingssproeisystemen. De stoomstraal van een open veiligheidsklep botste op thermisch geïsoleerde apparatuur. Isolatiemateriaal werd in het onderdrukkingsbassin gespoeld en tastte het noodkoelsysteem aan, dat essentieel is voor het afvoeren van warmte in het geval van een lek in het koelmiddel van de reactor. Soortgelijke incidenten deden zich in verschillende landen voor en het probleem bleek van toepassing te zijn op veel, zo niet de meeste, lichtwaterreactoren in de wereld.

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Barseb%C3%A4ck

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Barseb%C3%A4ck_(Schweden)

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1991

-------------------------------------------------- -------------------------

10 juli - Bilibino, RUSINES-categorie 3

Er was een lek als gevolg van de overslag van vloeibaar hoogradioactief afval naar een magazijn. Niet alleen het Akw-gebouw en de transportmiddelen waren vervuild, maar ook het pand van het hoofdkantoor.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Bilibino

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Bilibino_(Russland)

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1990

-------------------------------------------------- -------------------------

Leibstadt, CHE INES-categorie 2

Bij het opstarten van deze reactor - gelegen aan de Duitse grens - werd na drie uur bij een vermogen van 20% geconstateerd dat de noodstop op verzoek niet zou werken. De reactor werd langzaam stilgelegd met de stuurstangmotoren. De autoriteit HSK classificeerde het incident met INES-niveau 2.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leibstadt

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Leibstadt_(Schweiz)

***


Radioactieve gebeurtenissen van de jaren:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1989

-------------------------------------------------- -------------------------

Vandell's-1, ESP INES-categorie 3

De beveiligingssystemen werden zwaar getroffen door een brand in Akw Vandellòs. Vandellòs 1 werd uiteindelijk stilgelegd na een politiek besluit van de Spaanse regering. (INES-niveau 3)

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Vandellos

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Vandell%C3%B3s_(Spanien) 

-------------------------------------------------- -------------------------

plant, SVN INES-categorie 1 - 3

Als correcte reactie op een bedrijfsstoring is door druk een overdrukventiel in het reactorcircuit geopend. Nadat de tijdelijke druk was verdwenen, kwam het onverwacht vast te zitten in de open positie (zoals het deed vóór het kernsmeltingsongeval in 1979 in Three Mile Island). Door het daarmee gepaard gaande verlies van koelwater is de noodkoeling automatisch ingeschakeld (in tegenstelling tot TMI niet per ongeluk weer uitgeschakeld door het personeel). Na ca. 15 minuten sloot de klep nog steeds en had de noodkoeling het reactorcircuit weer enigszins gevuld. Na het incident moest licht radioactief water uit de opvangbak worden verwijderd door het in de aangrenzende rivier te lozen (bron: SKI Report IRS)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Kr%C5%A1ko

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kr%C5%A1ko_(Slowenien)

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1988

-------------------------------------------------- -------------------------

12 mei - Civaux-1, FRA INES-categorie 2

De Civaux-1 drukwaterreactor werd vijf dagen stilgelegd, toen tijdens opstarttests een leiding van 25 cm diameter van het hoofdrestwarmteafvoersysteem openbarstte en een grote lekkage (30,000 liter per uur) optrad in het primaire koelcircuit . De reactorkern moet permanent worden gekoeld, ook wanneer deze is uitgeschakeld, om de aanzienlijke hoeveelheid restwarmte van de brandstof af te voeren. Het kostte negen uur om het lek te isoleren en een stabiele situatie te bereiken. Er werd een 18 cm lange scheur in een las geconstateerd en er was 300 m3 primaire koelvloeistof in het reactorgebouw gelekt. De unit had voorafgaand aan het evenement slechts zes maanden op maximaal 50% vermogen gewerkt. De exploitant, EDF, stelde voor dit evenement op niveau 1 op de INES-schaal te beoordelen, maar de veiligheidsinstanties besloten op niveau 2.

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Civaux 

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Civaux_(Frankreich) 

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1987

-------------------------------------------------- -------------------------

16 december - Biblis A, GE INES-categorie 1

Bij het opstarten van de reactor blokkeerde een klep die een verbindingsleiding naar het reactorcircuit, dat onder 150 keer atmosferische druk staat, moest afsluiten en bleef open staan. Pas na 15 uur nam het bedienend personeel de knipperende waarschuwingslamp serieus; de besturingslogica van de lamp zou defect zijn. Het personeel heeft de reactor niet direct stilgelegd, maar een tweede, overtollige veiligheidsklep geopend om de vastgelopen klep door te spoelen en zo te sluiten. De klep ging niet dicht en 107 liter radioactief koelwater liep de annulus in. De veiligheidsklep sloot seconden later. Het incident kwam pas na een jaar aan het publiek via een artikel in een Amerikaans tijdschrift (Nucleonic Weeks), maar werd door de exploitant tijdig gemeld aan de autoriteiten, die op hun beurt geen persbericht publiceerden. Het incident werd later geclassificeerd als niveau 1 (incident) op de INES-schaal. Na het incident hebben de fabrikanten corrigerende maatregelen genomen: Met het achteraf aanbrengen van een overdrukventiel tussen de primaire en secundaire afsluiter (dwz de genoemde kleppen) van deze verbindingsleidingen, wordt een storing van de secundaire afsluiter en dus een bypass voorkomen na de eerste afsluiting door middel van drukontlasting in de insluiting.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Biblis

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Biblis_(Hessen)

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1986

-------------------------------------------------- -------------------------

Mühleberg, CHE INES-categorie 1 - 3

In het jaar van Tsjernobyl deed een onafhankelijke natuurkundeleraar dosismetingen in de buurt van de kerncentrale van Mühleberg. Tot zijn verbazing waren de waarden op een dag ongewoon hoog. De operator moest filterschade toegeven, wat leidde tot emissies net onder de grenswaarde. Naar verluidt hebben noch de exploitant, noch de toezichthoudende autoriteit van HSK deze release geregistreerd. De waarden zijn vandaag nog iets hoger...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Mühleberg

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/M%C3%BChleberg_(Schweiz)

-------------------------------------------------- -------------------------

21 mei - La Haag, FRAINES-categorie 3

In de Franse opwerkingsfabriek in La Hague zijn 5 arbeiders bij een ongeval blootgesteld aan straling. (INES-niveau 2-3)

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufarbeitungsanlage_La_Hague

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/La_Hague_(Frankreich)

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

04 - 05 mei - THTR 300, ENGINES-categorie 0

Radioactieve aerosolen lekten uit de kerncentrale THTR-300 in Hamm-Uentrop. Gebroken sferische splijtstofelementen verstopten de leidingen van het laadsysteem en er werd getracht deze leidingen met hoge gasdruk weer los te blazen. De bestaande meetapparatuur was op het moment van het incident uitgeschakeld, dus over de exacte bedragen is niets bekend. Verdere pogingen resulteerden in het breken van alle vastgelopen ballen en het verbuigen van delen van het systeem. De reactor werd tijdelijk stilgelegd. Op 1 september 1989 werd besloten de THTR-300 buiten gebruik te stellen vanwege onenigheid over verdere financiering. (INES-niveau 0)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_THTR-300#Probleme_und_St.C3.B6rf.C3.A4lle

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Hamm-Uentrop_(Nordrhein-Westfalen)

-

Zie ook: Het ongeluk

-

Evenals de bijdrage 'Sprankelende ogen' in de spiegel

-------------------------------------------------- -------------------------

26 april - Tsjernobyl, USSR INES-categorie 7

In een super-GAU (INES-niveau 7) in blok 4 van de Akw van Tsjernobyl in Oekraïne was er een kernsmelting en als gevolg daarvan explosies. Door blootstelling en brand van de reactorkern kwamen grote hoeveelheden radioactiviteit vrij, de directe omgeving was zwaar verontreinigd; daarnaast waren er tal van directe stralingsslachtoffers onder de hulpkrachten. Het worstcasescenario werd bewezen door radioactiviteitsmetingen en radioactieve neerslag in Zweden en andere Europese landen. Er werd een groot verboden gebied ingesteld en het gebied werd geëvacueerd. Het aantal gewonden varieert aanzienlijk, afhankelijk van het onderzoek. Dat het ongeval tot nu toe onverwacht weinig slachtoffers heeft gemaakt (volgens de IAEA) is mede te wijten aan het feit dat het hevige grafietvuur grote delen van de radioactiviteit direct en omhoog in de atmosfeer heeft meegevoerd en dat de wind grotendeels in de richting van minder bevolkte regio's vóór de evacuatie van grotere steden zoals Prypiat.

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearkatastrophe_von_Tschernobyl

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tschernobyl_(Ukraine)

-------------------------------------------------- -------------------------

06 januari - Cimarron-brandstoffabriek, Oklahoma, VS.INES-categorie 4

In de opwerkingsfabriek van Kerr-McGee in Gore, Oklahoma, brak een cilinder met nucleair materiaal nadat deze verkeerd was verwarmd. Een werknemer stierf en 100 moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. (INES-niveau 2-4)

https://en.wikipedia.org/wiki/Kerr-McGee

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1985

-------------------------------------------------- -------------------------

Augustus - K-431 nucleaire onderzeeër, Vladivostok, USSRINES-categorie 5

In de Chazhma-baai bij Vladivostok vond een ernstig ongeval plaats toen het brandstofelement van de nucleair aangedreven onderzeeër K-314 werd vervangen. Toen het reactordeksel werd teruggeplaatst, leidde een onjuiste behandeling tot een spontane kettingreactie. Het koelwater verdampte plotseling en de reactorkern werd door de explosie op de pier geworpen. 29 mensen kregen hoge doses straling, nog eens 10 mensen stierven aan een dodelijke dosis neutronen. De radioactieve wolk bereikte het 55 kilometer verderop gelegen Vladivostok niet, maar verdere slachtoffers van dit ongeval (langdurige kanker) kunnen op dichterbij gelegen locaties niet worden uitgesloten. (INES-niveau 5)

https://de.wikipedia.org/wiki/Echo-Klasse#K-31

-------------------------------------------------- -------------------------

09 juni - Davis Besse, Ohio, USA INES-categorie 4

Op 9 juni 1985, toen het koelsysteem van de 'Kkw Davis Besse 1' in bedrijf werd genomen, ging een pomp defect doordat deze door een bediener niet goed functioneerde. Om dit tegen te gaan, werd het leveringstarief verlaagd. Kort daarna ontstond er overdruk op een andere pomp. De operators hebben de pomp uitgeschakeld. Dit stopte echter de circulatie van de koelvloeistof. Om dit tegen te gaan heeft een operator de noodvoedingswaterpompen geactiveerd. Eerst werd het evenement geclassificeerd als "buitengewoon"; Later werd het incident nader onderzocht en bleek het bijna tot een kernsmelting (smelten van de reactorkern) te komen. Volgens schattingen van de IAEA zou het incident op de INES op zijn minst als niveau 4 worden beoordeeld, dwz "ongeval".

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Davis_Besse#St%C3%B6rf%C3%A4lle

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Davis-Besse_(USA)

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1984

-------------------------------------------------- -------------------------

17 juli - Sellafield, GBR

INES-categorie 3

Een brand met oplosmiddelen in de slibtank van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van gebouw B241 werd veroorzaakt door heet metaal van verbrandingsactiviteiten ...

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1983

-------------------------------------------------- -------------------------

Doel 1 en 2, BELINES-categorie 1 - 3

Na het uitvallen van het 380 kV-net en sterke spanningsschommelingen in het reservenet deed zich een noodstroomsituatie voor in de twee oudste Doelblokken. Vier dieselgeneratoren gingen aan de slag, maar konden door fouten de benodigde voeding voor koude start niet garanderen. Als laatste reserve kwam in beide reactorblokken een elektriciteitsonafhankelijk koelsysteem, aangedreven door de stoom van de vervalwarmte, in werking totdat de stroomvoorziening na ongeveer een uur weer hersteld was (bron: SKI Report IRS)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Doel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Doel_(Belgien)

-------------------------------------------------- -------------------------

Buenos Aires, ARG INES-categorie 4

Door het negeren van veiligheidsvoorschriften stierf een operator tijdens het aanpassen van de reactorkern. Hij was slechts een paar meter verwijderd en kreeg een dodelijke stralingsdosis van ongeveer 20 Gy (INES-niveau 4).

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

SPIEGEL-rapport over verborgen incidenten in kerncentrales over de hele wereld

De mensheid is de catastrofe meerdere malen op een haar na geglipt. Dit blijkt uit 48 ongevalsrapporten die geheim werden gehouden door het Weense International Atomic Energy Agency: storingen, vaak van de meest bizarre, profane soort van de Verenigde Staten en Argentinië tot Bulgarije en Pakistan ...

De koude rilling loopt over mijn rug Spiegel 17/1987

-------------------------------------------------- -------------------------

Reservoir, ARG

Op 30 juni 1983 deed zich een ernstig incident voor in de kerncentrale (oververhitting van het koelcircuit), dat echter door medewerkers onder controle kon worden gebracht. In 1986 was er weer een incident toen er zwaar water uit de elektriciteitscentrale kwam. Beide incidenten werden lange tijd geheim gehouden door de verantwoordelijken, alleen de International Atomic Energy Agency (IAEA) werd op de hoogte gebracht. Uiteraard hebben de operators een INES-classificatie kunnen voorkomen. Alleen door onderzoek zijn de media erin geslaagd om het incident aan het publiek te brengen.

Tot 2007 waren er in totaal tien incidenten bij Akw Embalse ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Embalse

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Embalse_(Argentinien)

-------------------------------------------------- -------------------------

01 november - Sellafield, GBR

INES-categorie 3

Onbedoelde overdracht van 59 TBq-activiteit met oplosmiddel en ruwe olie vond plaats van Gebouw B205 naar een zeetank in Gebouw B242 ...

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1982

-------------------------------------------------- -------------------------

September - Tsjernobyl, USSR INES-categorie 5

In blok 1 van de kerncentrale van Tsjernobyl werd een brandstofkanaal in het midden van de reactor vernietigd door fouten van het personeel. Een grote hoeveelheid radioactieve stoffen werd verspreid over het industriegebied van de kerncentrale en de stad Pripyat. Het personeel dat betrokken was bij het opruimen van de gevolgen van dit ongeval kreeg hoge doses straling. (INES-niveau 5)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tschernobyl

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tschernobyl_(Ukraine)

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1981

-------------------------------------------------- -------------------------

01 oktober - Sellafield, GBR

INES-categorie 3

Onbedoelde opwerking van brandstof uit de Oldbury Power Station die slechts 27 dagen was gekoeld, leidt tot het vrijkomen van jodium

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

 

-------------------------------------------------- -------------------------

La Haag, FRA INES-categorie 3

In de Noord-Franse opwerkingsfabriek voor kernbrandstof vielen de twee transformatoren voor de stroomvoorziening uit, en daarmee alle elektrische pompen die de na-bederfwarmte afvoeren van de verschillende brandstofopslagbassins. Omdat er geen redundantie meer was, moest er tijdelijk handmatig een noodvoorziening worden opgezet. Omdat de warmte van de brandstof na het verval in dit stadium al gedeeltelijk is afgenomen (degressief verloop), was er voldoende tijd om dit te doen. Het incident werd geclassificeerd als INES 3 (ernstig incident) ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufarbeitungsanlage_La_Hague

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/La_Hague_(Frankreich)

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

 

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1980

-------------------------------------------------- -------------------------

Saint-Laurent, FRAINES-categorie 4

Het gedeeltelijk afsmelten van enkele splijtstofelementen leidde tot verontreiniging van het reactorgebouw (INES-niveau 4). De eerste twee reactoren die in St. Laurent werden gebouwd, waren grafietgemodereerd en gasgekoeld. De noodkoeling werd daarom niet uitgevoerd met water, maar met lucht die uit de fabrieksomgeving werd aangezogen. De reactor bleef na reparatie nog een tijdje in bedrijf.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Saint-Laurent

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Saint-Laurent_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

22 september - Sellafield, GBR

INES-categorie 3

Verbeterde corrosie in de Magnox-opslagsilo van Building B38 veroorzaakte lozingen in de atmosfeer van € 35- € 70 GBq ??

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

 

***


Radioactieve gebeurtenissen van de jaren:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1979

-------------------------------------------------- -------------------------

Doel 2, BEL INES-categorie 1 - 3

Door het breken van een verwarmingsbuis van een stoomgenerator is er een lichte uitstoot van radioactiviteit in de omgeving ontstaan. De beheersing van dit incident vereist een correcte afhandeling van gecompliceerde procedures door het personeel. De vier kerncentrales van Doel liggen op slechts 8 km van Antwerpen (bron: NEA-OESO)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Doel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Doel_(Belgien)

-------------------------------------------------- -------------------------

11 september - Sellafield, GBR

INES-categorie 4

Er kwam plutonium vrij in de atmosfeer tijdens de overdracht van laag radioactief vloeibaar effluent naar gebouw B242

Deze gegevens zijn afkomstig van de Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

 

-------------------------------------------------- -------------------------

16 juli - Sellafield, GBR

INES-categorie 3

Een brand van magnoxspanen en uranium vond plaats in een afgelegen decanninggrot in gebouw B30

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

 

-------------------------------------------------- -------------------------

28. maart - Three Mile Island, USAINES-categorie 5

In een kerncentrale in de buurt van Harrisburg leidden uitval van machineonderdelen en meetsignalen, evenals bedieningsfouten door het team tot het falen van het reactorkoelsysteem, wat resulteerde in een gedeeltelijke meltdown (50% van de kern) en het vrijkomen van 90 TBq radioactieve gassen. Dit ongeval is het ergste tot nu toe in een commerciële reactor in de VS en is door de IAEA als INES 5 beoordeeld.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Three_Mile_Island

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Harrisburg/Three_Mile_Island_(USA)

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1978

-------------------------------------------------- -------------------------

31 december - Beloyarsk, USSR INES-categorie 4

In het turbinehuis van Unit 2 van de kerncentrale van Belojarsk viel een plafondplaat op een turbineolietank en veroorzaakte een grote brand. 8 mensen leden aan hoge doses straling tijdens het organiseren van de noodkoeling van de reactor. (INES-niveau 3-4)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Belojarsk

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Beloyarsk_(Russland) 

-------------------------------------------------- -------------------------

18 juni - Brunsbüttel, ENG

Slechts twee jaar na de ingebruikname lekte twee ton radioactieve stoom het machinegebouw binnen via een afgescheurde blinde straalpijp en vervolgens via dakkleppen in de open lucht. Niettemin bleef de reactor meer dan twee uur draaien. Het bedieningsteam had het automatische beveiligingssysteem gemanipuleerd om het systeem verbonden te houden met het netwerk. De kerncentrale van Brunsbüttel stond toen ruim twee jaar stil.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Brunsbüttel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Brunsb%C3%BCttel_(Schleswig-Holstein)

-------------------------------------------------- -------------------------

13 mei - AVR Julich, ENG

Een waterindringingsongeval in de experimentele reactor Jülich, die destijds alleen in de laagste categorie C was ingedeeld, leidde tot een hoge verontreiniging van het koelcircuit en de bodem en het grondwater onder de reactor met strontium-90 en tritium. Critici van het concept van de kiezelbedreactor vermoeden dat de veel te gunstige classificatie van deze gebeurtenis als onbeduidend vanuit het huidige gezichtspunt, diende om de ontwikkelingskansen van kiezelbedreactoren te behouden.

https://de.wikipedia.org/wiki/AVR_(Jülich)

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/J%C3%BClich_(Nordrhein-Westfalen)

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1977

-------------------------------------------------- -------------------------

24 september - Davis Besse, Ohio, USA INES-categorie 3

Op 24 september 1977 ging een overdrukventiel in het primaire circuit open, waardoor stoom ontsnapte. Het meldkamerpersoneel kon de situatie lange tijd niet onder controle krijgen. Het risico bestond dat de kern van de reactor bloot kwam te liggen en oververhit raakte door het grote verlies aan koelvloeistof. Voordat dat gebeurde, kon de klep weer worden gesloten. Een paar jaar later werd het incident ingedeeld in categorie 3 op de International Rating Scale for Nuclear Events.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Davis_Besse#St%C3%B6rf%C3%A4lle

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Davis-Besse_(USA)

-------------------------------------------------- -------------------------

Beloyarsk, USSR INES-categorie 5

Bij een ongeval smolt 50% van de brandstofkanalen in eenheid 2 van de kerncentrale van Belojarsk, een drukbuisreactor vergelijkbaar met de RBMK. De reparatie duurde ongeveer een jaar. Het personeel werd blootgesteld aan hoge niveaus van straling. (INES-niveau 5)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Belojarsk

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Beloyarsk_(Russland)

-------------------------------------------------- -------------------------

Februari - Jaslovke Bohunice, SVKINES-categorie 4

Een ongeval deed zich voor in de eerste Slowaakse kerncentrale Bohunice A-1, die was uitgerust met een drukbuisreactor: bij het laden van verse splijtstofelementen raakten sommige oververhit en raakte de reactorhal besmet (INES-niveau 4). De reactor werd na het ongeval stilgelegd.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Bohunice 

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tschechien

-------------------------------------------------- -------------------------

13 januari - Akwa Gundremmingen, ENG

Vanwege de onduidelijke situatie is dit incident geen INES-niveau toegekend!

Bij koud en vochtig weer ontstonden kortsluitingen op twee stroomvoerende hoogspanningslijnen. De resulterende snelle uitschakeling leidde tot besturingsfouten. Na zo'n tien minuten was het radioactieve water in het reactorgebouw van Blok A zo'n drie meter hoog en was de temperatuur opgelopen tot rond de 80°C. In eerste instantie werd gezegd dat de reactor binnen enkele weken weer in bedrijf zou kunnen gaan. Na het incident gingen de operators ervan uit dat Unit A snel weer in gebruik zou worden genomen. Vanwege de modernisering van de besturings- en veiligheidstechnologie die vereist is door de politiek en de toezichthoudende autoriteiten, hebben de exploitanten later echter besloten om om economische en politieke redenen Unit A (categorie A of E) niet opnieuw in gebruik te nemen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Gundremmingen

-

'Gar Nix' geeft meer informatie

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Gundremmingen_A_(Bayern)

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1976

-------------------------------------------------- -------------------------

05 januari - Jaslovke BohuniceCS

(Geen INES-classificatie)

Gelekte kooldioxide uit een reactorkoelsysteem in de kerncentrale van Bohunice heeft twee arbeiders dodelijk verstikt.

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Bohunice 

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tschechien

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1975

-------------------------------------------------- -------------------------

07 december - Greifswald, DDR INES-categorie 3

Toen een elektricien van de kerncentrale Greifswald een leerling wilde laten zien hoe elektrische circuits te omzeilen, veroorzaakte hij een kortsluiting aan de primaire zijde van de bloktransformator in blok 1. De resulterende boog veroorzaakte een kabelbrand. De brand in het hoofdkabelkanaal heeft de voeding en de stuurleidingen van 5 hoofdkoelvloeistofpompen vernield (waarvan 6 in bedrijf voor één blok). Een kernsmelting had kunnen dreigen, omdat reactor 1 niet meer goed kon worden gekoeld. De brand was echter snel onder controle door de bedrijfsbrandweer en de stroomvoorziening van de pompen werd tijdelijk hersteld. De zaak werd pas na de val van de Muur in 1989 op televisie openbaar. De Sovjetautoriteiten informeerden het IAEA slechts een paar uur na het incident, dat het later classificeerde in INES 3 (voorloper van een ongeval, hier een "station black-out" smeltscenario).

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Greifswald

-

 

-------------------------------------------------- -------------------------

19 november - Akwa Gundremmingen, ENG

Vanwege de onduidelijke situatie (?), heeft dit incident geen INES-niveau gekregen!

In de kerncentrale van Gundremmingen is er een ongeval waarbij twee mensen omkomen (spiegel). Bij het werken aan een hulpsysteem van het primaire circuit, maken 2 slotenmakers de montage van een pakkingbus los en explodeert een radioactief stoom-watermengsel met een temperatuur van 280 ° C. De jongste van de twee, een meester op 34-jarige leeftijd, werd direct geraakt door de balk en was op slag dood. Het was slechts 15 minuten na het ongeval dat andere werknemers van de energiecentrale die zware stralingsbeschermingspakken droegen, hem terugvonden. De ander was 46 jaar oud en kon aanvankelijk ondanks ernstige brandwonden uit de besloten ruimte ontsnappen. Hij werd voor spoedeisende zorg naar het nabijgelegen Lauingen-ziekenhuis gebracht. Vervolgens werd hij per helikopter naar een brandwondenkliniek gebracht waar hij in de vroege uurtjes van de volgende dag overleed.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Gundremmingen

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Gundremmingen_A_(Bayern)

-

'Gar Nix' geeft meer informatie

-------------------------------------------------- -------------------------

30 november - Sosnovy Bor, Leningrad, USSRINES-categorie 5

In 1975 werd de reactorkern in eenheid 1 van de kerncentrale van Leningrad gedeeltelijk vernietigd. De reactor werd stilgelegd. De volgende dag werd de kern schoongemaakt door een noodreserve stikstof door te pompen en door de uitlaatschoorsteen te blazen. Ongeveer 1,5 megacuria (55 PBq) aan radioactieve stoffen kwam in het milieu terecht. (INES-niveau 4-5)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leningrad

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Leningrad_(Russland)

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1974

-------------------------------------------------- -------------------------

18 mei - Pokhran, India's eerste atoombomtest

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testenKernwapens proefterrein

De bom had een explosieve kracht van ongeveer 8 kiloton TNT-equivalenten en werd voor testdoeleinden op 18 mei 1974 tot ontploffing gebracht op een diepte van 107 m op het legerterrein nabij Pokhran (Rajasthan) in de Thar-woestijn.

https://de.wikipedia.org/wiki/Indisches_Atomprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Smiling_Buddha

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten/indien.html

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

-------------------------------------------------- -------------------------

INES-categorie 506 februari - Sosnovy Bor, Leningrad, USSR

Door kokend water ontstond er een breuk in de warmtewisselaar in unit 1. Drie mensen kwamen om het leven. Hoogradioactief water uit het primaire circuit kwam samen met radioactief filterslib in het milieu terecht. (INES-niveau 4-5)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leningrad

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Leningrad_(Russland)

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1973

-------------------------------------------------- -------------------------

26 september - Sellafield, GBR

INES-categorie 4

In de opwerkingsfabriek deed zich een exotherme reactie voor in een bassin dat voor reparatie was leeggemaakt toen het werd bijgevuld met water vanwege hete radionucliden op de bodem van het bassin. Als gevolg hiervan waren een deel van de faciliteit en 35 werknemers radioactief besmet. Door de inwendige besmetting en blijkbaar ook een zekere vrijlating werd dit ongeval geclassificeerd als INES 4.

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1972

-------------------------------------------------- -------------------------

06 december - Sellafield, GBR

INES-categorie 3

Onbedoelde verwerking van splijtstofelementen van Chapelcross had een hoog jodiumgehalte en afgifte 2.2 TBq

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

1972 - Santa Maria de Garona, ESP INES-categorie 1 - 3

In de beginjaren van zijn werking registreerde deze kokendwaterreactor regelmatig aanzienlijke overschrijdingen van de emissiegrenswaarden die toen nog minder restrictief waren (bron: IAEA)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Santa_María_de_Garoña

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_de_Garo%C3%B1a_(Spanien)

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1971

-------------------------------------------------- -------------------------

19. maart - Sellafield, GBR

INES-categorie 3

Vonken van een elektrische boog ontstoken radioactief afval in een kelder, waardoor 0.48 GBq vrijkwam

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1970

-------------------------------------------------- -------------------------

29 november - Sellafield, GBR

INES-categorie 3

Een abnormale lozing van ongeveer 1.6 GBq Pu vond plaats via de stapel van Building B230

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

08 juni - Lawrence Livermore, USAINES-categorie 4

Bij een ongeval kwamen ongeveer 650,000 tritiumcuries vrij tot op 200 mijl afstand

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Livermore_National_Laboratory 

-------------------------------------------------- -------------------------

10. maart - Sellafield, GBR

INES-categorie 3

Abnormale ontlading van ongeveer 1.8 GBq Pu via de Building B230-stack

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Radioactieve gebeurtenissen van de jaren:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1969

-------------------------------------------------- -------------------------

17 oktober - Saint-Laurent, FRA INES-categorie 4

Meer dan 50 kilogram uraniumbrandstof in de kerncentrale van Saint-Laurent begon te smelten nadat de koelsystemen faalden en gedwongen stillegging en reparaties.

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Saint-Laurent

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Saint-Laurent_(Frankreich) 

-------------------------------------------------- -------------------------

12 oktober - Sellafield, GBR

INES-categorie 4

Verbeterde ontlading van de Building B204-stack van ongeveer 1.8 TBq bètaradioactiviteit

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

11 mei - Rotsachtige flats, USAINES-categorie 5

Plutonium spontaan ontstoken in een container met 600 ton brandbaar materiaal. Het vuur verbrandde 2 ton van het materiaal en bracht plutonia vrij. Door het nemen van grondmonsters in de buurt van de inrichting werd vastgesteld dat het gebied verontreinigd was met plutonium. Aangezien de exploitanten van de fabriek weigerden een onderzoek in te stellen, werden de monsters genomen in het kader van een onofficieel onderzoek. (INES-niveau 4-5)

https://de.wikipedia.org/wiki/Rocky_Flats

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/USA

-------------------------------------------------- -------------------------

01 mei - gesta, Stockholm, ZWE

(Geen INES-classificatie)

Defecte klep veroorzaakte overstromingen in de zwaarwaterkernreactor van Agesta.

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_%C3%85gesta 

-------------------------------------------------- -------------------------

05. maart - Sellafield, GBR

INES-categorie 3

Een lekkage van 370 MBq Pu in het laboratorium van gebouw B229 leidt tot aanzienlijke lozingen

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

21 januari - lucens, CHEINES-categorie 5

Toen het koelsysteem van een experimentele reactor van de experimentele kerncentrale van Lucens (VAKL) in het kanton Vaud uitviel, was er een gedeeltelijke kernsmelting in de reactor. Begin 1968 was er een onderzoek van de reactor, die 8 MW aan energie produceerde. Hij werd in april/mei in gebruik genomen, maar daarna weer uitgeschakeld tot januari van het volgende jaar. Tijdens deze stilstand liep extern water via een defecte ventilatorafdichting in het koelcircuit van de reactor. De bekledingsbuizen van de magnesium-brandstofstaaf waren gecorrodeerd. Toen de reactor op 21 januari 1969 om 4:00 uur weer in bedrijf werd genomen, hinderden de corrosieproducten de koeling. Rond 17 uur raakte de brandstof oververhit en smolten enkele splijtstofstaven. Een hele bundel brandstofstaven vatte vlam en brak de moderatortank. Kooldioxide (koelvloeistof) en zwaar water (moderator) lekten in de reactorcaverne. Omdat de verhoogde radioactiviteit iets eerder werd gemeten, kon de centrale worden geëvacueerd en de caverne worden geïsoleerd. In de reactorcaverne van Fels kwam een ​​grote hoeveelheid straling vrij. Het radioactieve puin kon pas jaren later uit het tunnelsysteem worden verwijderd. De caverne bevatte nog veel radioactief materiaal, maar was zodanig afgesloten dat er in eerste instantie geen straling in de omgeving kon komen. De saneringswerkzaamheden duurden tot mei 00. Het puin werd op het terrein in verzegelde containers opgeslagen totdat het in 1973 werd vervoerd naar de centrale tussenopslag in Würenlingen (ZWILAG). (INES-niveau 2003-4)

https://de.wikipedia.org/wiki/Reaktor_Lucens

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Lucens,_Schweiz_1969

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1968

-------------------------------------------------- -------------------------

01 mei - Sellafield, GBR

INES-categorie 4

Een maand lang wordt er radioactiviteit geloosd uit de stapel van gebouw B230 als gevolg van een defect filter

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

05 april - Maya, Tsjeljabinsk, USSRINES-categorie 5

Technicus stierf aan blootstelling na het starten van de test in het Russisch Federaal Nucleair Centrum.

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Majak_(Russland) 

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1967

-------------------------------------------------- -------------------------

Wurenlingen, CHEINES-categorie 1 - 3

De kleine onderzoeksreactor "Diorit" produceerde een gesmolten splijtstofelement, de reactorhal was vervuild. Later werd een afvalwaterpartij gemaakt, die overeenkwam met 40 keer de normale waarde. (Bron: ASK, de huidige federale inspectie voor nucleaire veiligheid ENSI)

https://de.wikipedia.org/wiki/Forschungsreaktor_Diorit

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Schweiz

-------------------------------------------------- -------------------------

02 mei - Kapelkruis, Schotland, GBRINES-categorie 4

De brandstofstaaf vatte vlam en veroorzaakte een gedeeltelijke meltdown in de kerncentrale van Chaplecross Magnox.

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Chapelcross

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Chapelcross_(Gro%C3%9Fbritannien) 

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1966

-------------------------------------------------- -------------------------

05 oktober - Enrico Fermi, Michigan, VS.INES-categorie 4

Een storing in het natriumkoelsysteem in de Enrico Fermi-demonstratie-kernreactor aan de oevers van Lake Erie leidde tot een gedeeltelijke meltdown waarbij geen straling uit de insluiting ontsnapte. De reactorkern bevatte 105 splijtstofassemblages gemaakt van met zirkonium beklede pinnen. Het ongeval wordt toegeschreven aan een stuk zirkonium dat een stroomregelaar in het natriumkoelsysteem blokkeert. Het reactorgebouw werd automatisch geïsoleerd door sensoren; er was op dat moment geen personeel in het gebouw. Medewerkers wisten de reactor handmatig uit te schakelen. Twee van de 105 splijtstofelementen smolten, maar er werd geen straling gemeten buiten de insluiting. Weken later was er echter nog de vrees dat er kritiek op zou komen. In oktober 60 draaide de 1970 MWe-reactor weer op vol vermogen. Dit incident vormde de basis voor de controversiële polemiek We Almost Lost Detroit van John G. Fuller. (INES-niveau 4)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Enrico_Fermi_(USA)#Enrico_Fermi_1

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Fermi_(USA)

-------------------------------------------------- -------------------------

02 juli - Muroroa-atol, de eerste atoombomtest van Frankrijk

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testenKernwapens proefterreinhttp://www.spiegel.de/einestages/mururoa-wie-frankreich-atombomben-auf-dem-atoll-testete-a-1100371.html

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

-------------------------------------------------- -------------------------

07 mei - Melekess, nabij Nizhny Novgorod (Gorki), USSRINES-categorie 4

Bij het Atomic Reactor Research Institute Melekess vond een krachtexcursie door snelle neutronen plaats in een experimentele kokendwaterreactor (VK-reactor). De machinist en de ploegleider kregen hoge doses straling. (INES-niveau 3-4)

https://de.wikipedia.org/wiki/RIAR

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/VK-50_Melekess_(Russland) 

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1965

-------------------------------------------------- -------------------------

Op 2 maart 1965 bombardeerden de VS voor het eerst Noord-Vietnam en vanaf 8 maart landden reguliere Amerikaanse gevechtstroepen in Vietnam.

-------------------------------------------------- -------------------------

20 januari - Lawrence Livermore, USAINES-categorie 4

Ongeveer 350,000 Ci werden vrijgelaten uit een stapel in gebouw 331

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Livermore_National_Laboratory 

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1964

-------------------------------------------------- -------------------------

1964 tot 1979 - Beloyarsk, USSRINES-categorie 4

Van 1964 tot 1979 was er een reeks vernietiging van brandstofkanalen in reactor 1 van de kerncentrale van Beloyarsk. Bij elk van deze ongevallen werd het personeel blootgesteld aan aanzienlijke blootstelling aan straling. (INES-niveau 4)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Belojarsk

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Beloyarsk_(Russland)

-------------------------------------------------- -------------------------

23 juli - Charlestown, Rhode Island, VS INES-categorie 4

In een Wood River Junction Chemical Process Plant in Charlestown stierf een man aan een dodelijke dosis straling toen een vloeibare uraniumoplossing die hij hanteerde kritiek werd. (INES-niveau 4)

Geen informatie meer!

-------------------------------------------------- -------------------------

1964 - Lop Nor, China's testlocatie voor kernwapens

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testenKernwapens proefterreinDe Chinezen Lop noch kernwapens testsite werd op 1 april 1960 in Xinjiang bij Qinggir ten noorden van de Lop Nor-woestijn in het Kuruk Tagh-gebergte opgericht als de grootste testlocatie voor kernwapens ter wereld met een oppervlakte van 100.000 km². Tussen 1964 en 1996 werden daar in totaal 45 bovengrondse (laatst 16 oktober 1980) en ondergrondse kernproeven uitgevoerd voor plutoniumbommen en vanaf 1967 ook voor waterstofbommen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernwaffentestgel%C3%A4nde_Lop_Nor

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1963

-------------------------------------------------- -------------------------

Het lijkt een gelukkig jaar te zijn geweest voor de mensheid...

Of ben ik gewoon iets vergeten?

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1962

-------------------------------------------------- -------------------------

01 mei - Vervelend, de nucleaire testlocatie van Frankrijk in Algerije

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testenKernwapens proefterreinIn de buurt van In Ekker exploiteerde Frankrijk een experimenteel centrum voor het leger ("Center d'expérimentations militaires des oasis, CEMO"). Daar werden tussen 7 november 1961 en 16 februari 1966 13 kernwapenproeven uitgevoerd. Bij de tweede toets (Beryl) op 1 mei 1962 werd de tunnel niet afgesloten. Radioactieve gassen, stof en lava werden uitgestoten. De waarnemers van de test waren besmet (inclusief aanwezige Franse ministers).

https://de.wikipedia.org/wiki/Algerien#Franz%C3%B6sische_Atomwaffentests

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Algerien#Streitkr.C3.A4fte

-

https://de.wikipedia.org/wiki/In_Ekker

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1961

-------------------------------------------------- -------------------------

30 oktober - Nova Zembla, AN602 Waterstofbomtest, USSR

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testenKernwapens proefterreinDe AN602, ook bekend als de tsaarbom, werd op 30 oktober 1961 om 11 uur Moskouse tijd tot ontploffing gebracht boven de testlocatie in de Mityushika-baai op het Noordzee-eiland Nova Zembla. De bom werd vanaf een gemodificeerde Tupolev Tu 32W bommenwerper op een hoogte van meer dan 95 meter gedropt en afgeremd door een parachute om het vliegtuig voldoende tijd te geven om het testgebied te verlaten.
De explosie vond plaats op een hoogte van ongeveer 4.000 meter. De explosieve kracht van de tsaarbom was 57 megaton TNT-equivalent, waarmee hij ongeveer 4000 keer zo krachtig is als de Hiroshima Little Boy-bom en ongeveer drie tot vier keer zo krachtig als Castle Bravo, de krachtigste kernwapentest in de Verenigde Staten. Was de ontwerper van de tsaarbom Andrei Sacharov ...

De hoeveelheid van het chemische explosief TNT, dat een energie zou afgeven die vergelijkbaar is met de tsaarbom (57 MT), zou als bol een diameter van 400 meter hebben.

AN602 was het grootste door mensen gemaakte kernwapen en het verwoestende effect maakte het alle politici die verantwoordelijk denken en handelen duidelijk dat doorgaan met grotere en grotere bommen deze planeet onvermijdelijk onbewoonbaar zou maken.

https://de.wikipedia.org/wiki/AN602

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

-------------------------------------------------- -------------------------

19 juni - Sellafield, GBR

INES-categorie 3

Er kwam plutoniumhoudende vloeistof vrij in het proceskoelwater door een lek in een verdamper ...

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

INES-categorie 403 januari - NRTS Idaho Falls, USA

Bij het National Reactor Testing Station Idaho kreeg de SL-1 experimentele reactor te maken met een kritieke stoomexplosie en een grote uitstoot van radioactief materiaal waarbij de drie bemanningsleden omkwamen. Met uitzondering van jodium-131 ​​was de verspreiding van de straling beperkt tot een oppervlakte van 12.000 m². In een straal van 30 km rond de reactor was de vervuiling van de vegetatie met jodium-131 ​​ongeveer 100 keer zo hoog als de natuurlijke stralingsintensiteit. Zelfs op 80 km afstand was de vervuiling van de vegetatie twee keer zo hoog, ook in een strook landschap langs de Snake River bij Burley en American Falls. De reactor had handmatig bediende regelstaven. Het verplaatsen van een enkele stok had het kritieke incident kunnen veroorzaken. Het was bekend dat de staven konden vastlopen in de lichte aluminium behuizing. Sommige onderzoekers waren van mening dat zo'n paal vastzat en plotseling loskwam, waardoor het ongeval zou zijn veroorzaakt. Onderzoekers zijn er nooit achter gekomen waarom het stokje werd verwijderd. Een operator werd gevonden gespietst door een bedieningsstang aan het plafond. De staaf werd blijkbaar uitgeworpen door stoomdruk. De reactorkern bestond uit hoogverrijkt uranium (circa 50%). Het snel uittrekken van de bedieningsstang leidde tot een supersnelle kettingreactie (performance-excursie), die de stoomexplosie veroorzaakte. Het ongeval werd ontdekt door arbeiders buiten het reactorgebouw toen een stralings- en te hoge temperatuuralarm de reddingswerkers alarmeerden. Op honderd meter van het reactorgebouw vonden ze dosistempowaarden die hoger waren dan 2 mSv/h. In eerste instantie kon het reddingsteam noch een brand noch de slachtoffers vinden, maar ze vonden stralingswaarden van rond de 10 mSv/h in het reactorgebouw. Toen er geschikte beschermingsmiddelen arriveerden, brak een team het reactorgebouw binnen en vond een dode man en een ander lid van het driekoppige operationele team dat nog in leven was. Hij werd onmiddellijk gered, maar stierf een paar uur later aan acute stralingsziekte. De dode man werd de volgende dag gered, het aanvankelijk vermiste lid van de reactorbemanning pas een paar dagen later. Volgens een rapport van de Amerikaanse Atomic Energy Commission kregen 22 van de reddingswerkers een equivalente dosis in het bereik van 30 tot 270 mSv. De reactor werd ontmanteld en de kern van 12 ton en het drukvat werden enkele maanden later begraven... (INES-niveau 4)

http://de.wikipedia.org/wiki/Idaho_National_Laboratory

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Experimental_Breeder_Reactor_I

 

Wat is er mis met Wikipedia?

In het Wikipedia-artikel waarnaar hier wordt gelinkt, wordt dit dodelijke INES 4-incident nauwelijks genoemd.

Het incident van 4 november 29.11.1955, dat ook werd beoordeeld met INES XNUMX, wordt in het geheel buiten beschouwing gelaten.

Twee INES 4-incidenten zouden eigenlijk voldoende moeten zijn om een ​​aparte categorie voor incidenten op te nemen.

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1960

-------------------------------------------------- -------------------------

03 april - Waltz Mill, VS INES-categorie 4

Een gedeeltelijke kernsmelting vond plaats in de reactor op zondagavond 3 april 1960. Eén brandstofelement smolt, waarbij de radioactieve gasvormige splijtingsproducten krypton en xenon vrijkwamen. De oververhitting en de daaruit voortvloeiende schade aan het brandstofelement is naar verluidt veroorzaakt door een plaatselijk gebrek aan voldoende koelvloeistofstroom. Het ongeval werd beoordeeld met een 4 op de International Nuclear Event Scale, een ongeval met lokale gevolgen ...

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_TR-2#1960_accident

-------------------------------------------------- -------------------------

13 februari - Reggane, de nucleaire testlocatie van Frankrijk in Algerije

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testenKernwapens proefterreinOngeveer 50 km ten zuidwesten van Reggane of 20 km ten zuiden van Hamoudia was er tot 1965 een Franse testlocatie voor kernwapens (CSEM - Centre Sahara des Expérimentations Militaires). Daar voerde Frankrijk op 13 februari 1960 zijn eerste kernproef uit met een 70 kT atoombom, die ongeveer 4 keer zo krachtig was als de Hiroshima-bom. Op 1 april 1960, 27 december 1960 en 25 april 1961 werden op deze plaats nog drie bovengrondse atoombomproeven uitgevoerd met elk minder dan 5 kT ...

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/atomtests-frankreich-liess-soldaten-vorsaetzlich-verstrahlen-1940835.html

Tot 30.000 mensen hebben schade opgelopen als gevolg van de 4 bovengrondse kernproeven.

https://de.wikipedia.org/wiki/Algerien#Streitkr.C3.A4fte

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Reggane

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Radioactieve gebeurtenissen van de jaren:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1959

-------------------------------------------------- -------------------------

20 november - Oak Ridge Laboratorium, USAINES-categorie 4

In het Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, radiochemische fabriek, was er een chemische explosie tijdens de decontaminatie van werkfaciliteiten. In totaal kwam 15 gram plutonium-239 vrij. Bij de explosie zorgde dit voor aanzienlijke vervuiling van het gebouw, de aangrenzende straten en de gevels van aangrenzende gebouwen. Er wordt aangenomen dat de explosie werd veroorzaakt door contact van salpeterzuur met ontsmettingsvloeistoffen die fenolen bevatten. Een technicus vergat een verdamper schoon te maken met water om deze te ontdoen van decontaminatievloeistoffen. Gebieden die niet konden worden gesaneerd, werden gemarkeerd met een opvallende waarschuwingskleur of in beton gezet. De autoriteiten van Oak Ridge begonnen insluiting te gebruiken bij het hanteren van radioactieve chemische materialen. (INES-niveau 3-4)

https://de.wikipedia.org/wiki/Oak_Ridge_National_Laboratory

Wat is er mis met Wikipedia?

In het Wikipedia-artikel waarnaar hier wordt gelinkt, wordt dit INES 4-incident niet eens genoemd.

Waarom laat je dit los? Ben je niet bang voor je geloofwaardigheid?

Informatie over het incident vind je hier: Lijst van ongevallen in nucleaire installaties van 1950 tot 1959

-------------------------------------------------- -------------------------

26 juli 1959 - Veldlaboratorium Santa Susana, Simi Valley, VSINES-categorie 6

In het Santa Susana Field Laboratory in Californië, waar een natriumgekoelde fast breeder met 7,5 MWe werkte, vond een kernsmelting van 30 procent plaats in deze reactor als gevolg van een geblokkeerd koelkanaal. De meeste splijtingsproducten konden worden weggefilterd. De meeste radioactieve gassen kwamen vrij in het milieu, wat resulteerde in een van de grootste lozingen van jodium-131 ​​in de nucleaire geschiedenis. Het ongeval werd lange tijd geheim gehouden. (INES-niveau 5-6)

https://de.wikipedia.org/wiki/Santa_Susana_Field_Laboratory

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sodium_Reactor_Experiment#Stoerfall_im_Jahr_1959

Het kan dus ook in Wikipedia! In de Wikipedia-artikelen waarnaar hier wordt gelinkt, wordt dit INES 6-incident als voorbeeld gedocumenteerd.

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1958

-------------------------------------------------- -------------------------

30 december - Los Alamos, USAINES-categorie 4

Een kritiek ongeval deed zich voor tijdens het extraheren van een plutoniumbevattende oplossing in het Los Alamos Scientific Laboratory in New Mexico. De telefoniste stierf aan acute stralingsziekte. Na dit ongeval werden manipulatoren voorgoed ingezet bij het werken met kritische massa's in de Verenigde Staten. Tot dan toe was, ondanks de ongevallen met het kritieke karakter in de jaren veertig, handenarbeid bij het hanteren van plutonium wijdverbreid. (INES-niveau 1940)

https://de.wikipedia.org/wiki/Los_Alamos_National_Laboratory

Wat is er mis met Wikipedia? In het Wikipedia-artikel waarnaar hier wordt gelinkt, wordt dit INES 4-incident, net als alle andere incidenten in Los Alamos, in slechts één zin genoemd ...

-------------------------------------------------- -------------------------

15 oktober - Vinca, YU

(Geen INES-classificatie)

NTI - Initiatief voor nucleaire dreiging

Joegoslavië werkte samen met Noorwegen op het gebied van de opwerking van plutonium, zette een afdeling op voor de opwerking van verbruikte splijtstofelementen in Vinca, tekende in 1956 een samenwerkingsovereenkomst met de Sovjet-Unie voor de 6,5 MW onderzoeksreactor RA (zwaarwaterreactor met matiging en koeling ) en bouwde de RB, een kritische regeling met natuurlijk uranium zwaar water bij nul output. Beschreven door Vinca-functionarissen als "in wezen een reactor voor de productie van plutonium", was de RA-reactor van fundamenteel belang voor Tito's wapenonderzoek.

In het begin van de jaren zestig, toen het nucleaire onderzoeksprogramma aan kracht won, zou Tito naar verluidt het wapenaspect van het programma terugdraaien. In 1960 kwam één persoon om het leven en raakten vijf anderen door straling vergiftigd bij een kritiek ongeval in de Vinca zwaarwater RB-reactor. Het besluit van Tito kan echter ook te wijten zijn aan de dooi in de Sovjet-Joegoslavische betrekkingen na de dood van Stalin. Andere factoren kunnen het klaarblijkelijke gebrek aan resultaten van het programma en de financiële druk op de economie van het land zijn geweest. Joegoslavië pleitte ook op internationaal niveau voor nucleaire ontwapening en drong er bij de nucleair bewapende staten op aan afstand te doen van hun kernwapens. Joegoslavië ondertekende het NPV in 1958 en ratificeerde het in 1968. Er waren ook tekenen dat de focus van het Joegoslavische nucleaire programma verschoof van een onderzoek naar een kernenergieprogramma. Na jaren van haalbaarheidsstudies kreeg het Amerikaanse bedrijf Westinghouse de opdracht om de eerste kerncentrale van het land te bouwen, een lichtwaterdrukreactor met een capaciteit van 1970 MW in Krsko ...

https://www.nti.org/learn/countries/former-yugoslavia/nuclear/

vertaald met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

-

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-------------------------------------------------- -------------------------

24 mei 1958 - Chalk River, Ontario, CAN

(Geen INES-classificatie)

Op zaterdag 24 mei 1958 kreeg de NRU een zwaar ongeval. Een beschadigde uranium splijtstofstaaf vloog in brand en werd in tweeën gescheurd toen deze uit de kern werd verwijderd. De brand was geblust, maar een aanzienlijke hoeveelheid radioactieve verbrandingsproducten had het interieur van het reactorgebouw en, in mindere mate, een deel van het omliggende laboratoriumterrein verontreinigd. Het duurde drie maanden om schoon te maken en te repareren. In augustus 1958 was de NRU weer in bedrijf...

https://de.wikinew.wiki/wiki/National_Research_Universal_reactor#History

Brandstofstaaf vloog in brand en verontreinigde de helft van de faciliteit.

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-------------------------------------------------- -------------------------

02 januari - Maya, Tsjeljabinsk, USSRINES-categorie 4

Na een kritikaliteitsexperiment moet de uraniumoplossing worden overgebracht naar geometrisch veilige containers. Om tijd te besparen, hebben de onderzoekers de standaardprocedure voor decanteren omzeild omdat ze ervan uitgingen dat de resterende oplossing verre van subkritisch was. Vanwege de veranderde geometrie tijdens de overdracht was de aanwezigheid van de mensen echter voldoende om voldoende neutronen te reflecteren om de oplossing snel kritiek te laten worden. De oplossing explodeerde en drie arbeiders kregen stralingsdoses van ongeveer 60 grijs en stierven na vijf tot zes dagen. Een arbeider op een afstand van 3 meter kreeg 6 Gray, overleefde de acute stralingsziekte, maar leed aan ernstige secundaire ziekten. De kriticiteitsexperimenten in deze fabriek werden toen stopgezet. Op de internationale beoordelingsschaal voor nucleaire incidenten (INES) werd het incident geclassificeerd op niveau 4 (ongeval) ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kerntechnische_Anlage_Majak#2._Januar_1958:_Kritikalit%C3%A4tsst%C3%B6rfall_in_Beh%C3%A4lter_mit_hochangereichertem_Uran

-

Kernenergieongevallen-2016.pdf 

Opwerkingsfabrieken maken van enkele tonnen kernafval vele tonnen kernafval.

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1957

-------------------------------------------------- -------------------------

07 - 12 oktober - Windschaal/ Sellafield, GBRINES-categorie 5

In de stapel nr. 1 in Windscale of Sellafield verwarmden technici de reactor om de zogenaamde Wigner-energie uit het grafiet te laten gloeien, dat als moderator dient. De reactor was een van de twee luchtgekoelde en grafietgemodereerde reactoren. Ze werden aangedreven door natuurlijk uranium en werden gebruikt om plutonium voor kernwapens te produceren. Ze werden gekoeld door een luchtstroom gecreëerd door enorme fans. Op de ochtend van 7 oktober 1957 werd de reactor gecontroleerd stilgelegd en de luchtkoeling uitgeschakeld. Daarna werd de reactor weer opgestart in het lagere vermogensbereik. De technici merkten een temperatuurdaling op in plaats van een temperatuurstijging. Om de Wigner-energie sneller te kunnen afvoeren, werd de reactor de volgende dag in een ontoelaatbaar vermogensbereik gereden. De technici maakten echter een misvatting: bij normaal bedrijf traden de temperatuurpieken op heel andere plaatsen op dan tijdens het gloeien. Er waren echter geen sensoren op deze locaties, en dus begon het grafiet daar te branden, aanvankelijk onopgemerkt. De luchtfilters hebben de brand slechts korte tijd weerstaan, waarna de radioactiviteit ongehinderd door de uitlaatschoorstenen kon ontsnappen. Blauwe vlammen stegen op vanaf de achterkant van de reactor. 750 TBq kwamen vrij in de atmosfeer. Het vuur brandde vier dagen en verteerde een groot deel van de grafietpresentator. De technici slaagden er slechts in om een ​​deel van de splijtstofstaven uit het brandende gebied van de reactor te duwen. Dus sneden ze een brandgang door naburige stokken eruit te slaan. Als laatste gevolg werd de reactor overstroomd met water. Deze overstroming was erg gevaarlijk omdat de hoge temperatuur het water in zuurstofwaterstof had kunnen splitsen. Dit zou een explosie hebben veroorzaakt. Gelukkig doofde het water het vuur echter. Grote hoeveelheden radioactieve gassen ontsnapten in de atmosfeer. Dit waren voornamelijk jodium, krypton en xenon. Melkproductie in een gebied van 520 km² werd verboden. Kort na de vernietiging van reactor 1 door het ongeval werd ook reactor 2 stilgelegd toen men zich realiseerde dat een veilige afvoer van de Wigner-energie door het ontwerp onmogelijk was. De ontmanteling van de stilgelegde reactoren begon in 1993 en zal naar verwachting in 2012 worden afgerond. Het ongeval wordt later de schuld voor tientallen sterfgevallen door kanker. (INES-niveau 5)

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

29 september - Maya, het Kyshtym-ongeluk, USSRINES-categorie 6

Ook bekend als het Mayak-ongeval. De opwerkingsfabriek daar sloeg zijn afvalproducten op in grote tanks. Door het radioactieve verval van de stoffen komt warmte vrij, daarom moeten deze tanks constant gekoeld worden. Nadat in de loop van 1956 de koelleidingen van één van deze 250 m³ tanks lekte en de koeling daarom werd uitgeschakeld, begon de inhoud van deze tank uit te drogen. Getriggerd door een vonk van een intern meetapparaat, explodeerden de nitraatzouten die erin zaten en kwamen grote hoeveelheden radioactieve stoffen vrij. Omdat de verontreinigde wolk dicht bij de grond bleef, was de vervuiling in het gebied rond het Russische Kyshtym bijna het dubbele van de hoeveelheid van het ongeval in Tsjernobyl. Aangezien de besmetting beperkt bleef tot de Oeral, luidden meettoestellen in Europa geen alarm (zie ongeval in Tsjernobyl), waardoor het ongeval 30 jaar geheim kon worden gehouden voor het wereldpubliek. (INES-niveau 6)

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kyschtym-Unfall

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Majak,_ehemalige_Sowjetunion_1957 

Opwerkingsfabrieken maken van enkele tonnen kernafval vele tonnen kernafval.

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1956

-------------------------------------------------- -------------------------

Het lijkt een gelukkig jaar te zijn geweest voor de mensheid...

Of heb ik gewoon iets gemist?

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1955

-------------------------------------------------- -------------------------

08 december - Windschaal/ Sellafield, GBR

INES-categorie 3

Er is brand ontstaan ​​in een silo voor radioactief afval in gebouw B247 ...

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

29 november - NRTS Idaho Falls, USAINES-categorie 4

De onderzoeksreactor EBR-I leed aan een gedeeltelijke kernsmelting in het National Reactor Testing Station Idaho. De kern van verrijkt uranium gecombineerd met 2% zirkonium smolt in tests die gericht waren op een snelle prestatieverhoging omdat brandstofbuizen kromtrokken. Door verdamping van het koelmiddel NaK werd de smeltende brandstof in de buizen van het koelsysteem getransporteerd en werd de kriticiteit niet bereikt, waardoor de reactor zichzelf uitschakelde. De reactorkern is ontworpen om uitwisselbaar te zijn en kan worden vervangen ... (INES-niveau 4)

https://de.wikipedia.org/wiki/Idaho_National_Laboratory

In het Wikipedia-artikel wordt dit INES 4-incident van 29.11.1955 november 4 niet eens genoemd en wordt het fatale incident van 03.01.1961 januari 4, ook beoordeeld als INES XNUMX, slechts kort aangestipt. Twee INES XNUMX-incidenten zouden eigenlijk voldoende moeten zijn om een ​​apart onderdeel voor incidenten op te nemen.

-------------------------------------------------- -------------------------

14 juli 1955 - Windschaal / Sellafield, GBR

INES-categorie 3

Een andere radioactieve lek- en saneringsoperatie ...

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

25 maart 1955 - Windschaal / Sellafield, GBR

INES-categorie 4

Bij brand komt tot enkele tienden van een terabecquerel aan radioactiviteit vrij in de atmosfeer

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1954

-------------------------------------------------- -------------------------

28 februari - Bikini-atol, Testserie met 6 waterstofbommen

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testenKernwapens proefterreinOp 28.02.1954 februari 6 vond de eerste van zes waterstofbomproeven plaats binnen XNUMX weken nabij Bikini-atol, de hele serie werd bekend onder de naam 'Operatie Kasteel'. Als gevolg hiervan leden 236 mensen op het eiland Rongelap aan hoge niveaus van straling. De 140 bemanningsleden van de Japanse vissersboot werden op 23 km van de explosieplek gevonden.Lucky Dragon V.'zwaar bestraald.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1953

-------------------------------------------------- -------------------------

Blijkbaar was het een gelukkig jaar voor de mensheid, er waren geen grote kerncentraleincidenten...
Of heb ik gewoon iets gemist?

In Korea is sinds 27 juli 1953 een wapenstilstand van kracht!

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1952

-------------------------------------------------- -------------------------

12 december - Chalk River, KANINES-categorie 5

Het eerste ernstige reactorongeval vond plaats in de zogenaamde NRX-reactor bij Chalk River Laboratories bij Ottawa, Canada. Tijdens een test van de onderzoeksreactor, verkeerde bediening, misverstanden tussen de operator en het bedienend personeel, onjuiste statusweergaven in de controlekamer, onjuiste beoordelingen door de operator en aarzelend handelen zorgden ervoor dat de reactorkern vernietigd werd bij een gedeeltelijke kern instorting. Een zuurstofwaterstofexplosie in de reactorkern gooide de koepel van een viertons heliumgascontainer van 1,2 m hoog, waardoor deze vast kwam te zitten in de structuur. Bij de explosie kwam minstens 100 TBq aan splijtingsproducten vrij in de atmosfeer. Tot vier miljoen liter radioactief besmet water met ongeveer 400 TBq aan langlevende splijtingsproducten werd uit de kelder van het reactorvat in een zanderige septic tank gepompt om besmetting van de nabijgelegen rivier de Ottawa te voorkomen. De beschadigde reactorkern werd begraven. De latere Amerikaanse president Jimmy Carter, toen een nucleair technicus bij de marine, hielp met de maandenlange schoonmaak. Twee jaar later ging de reactor weer in bedrijf. (INES-niveau 5)

https://de.wikipedia.org/wiki/Chalk_River_Laboratories

Dit INES 5-incident wordt nauwelijks genoemd in het Wikipedia-artikel. De informatie die u zoekt is alleen beschikbaar via de volgende link.

https://de.wikipedia.org/wiki/NRX-Reaktor#Reaktorunfall

-

Kernenergieongevallen-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Unfaellen_in_kerntechnischen_Anlagen

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Chalk_River,_Kanada_1952

-------------------------------------------------- -------------------------

03 oktober - Trimouille-eiland, de eerste nucleaire test van Groot-Brittannië

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testenKernwapens proefterrein Groot-Brittannië gebruikte testlocaties in Australië (12 tests), op de Christmas Island (6 pogingen) en verder Malden eiland (3 pogingen).

de operatie orkaan was de eerste Brit Atoombomtestdie op 3 oktober 1952 op het eiland Trimouille woonde, een van de 174 kleintjes Montebello-eilanden werd uitgevoerd aan de noordwestkust in West-Australië.

De laatste atmosferische test vond plaats in 1958. In 1962 stond Groot-Brittannië de Verenigde Staten toe om de Dominic-testreeksen op de Christmas Islands uit te voeren. Groot-Brittannië sloot zich in 1962 aan bij het verbod op kernproeven in de atmosfeer. Daarna zijn alle tests ondergronds uitgevoerd in samenwerking met de VS op de Nevada Test Site (24 tests), meest recentelijk in 1991. In totaal heeft Groot-Brittannië 45 tests uitgevoerd.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1951

-------------------------------------------------- -------------------------

Blijkbaar was het een gelukkig jaar voor de mensheid, er waren geen grote kerncentraleincidenten...
Of heb ik gewoon iets gemist?

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1950

-------------------------------------------------- -------------------------

Blijkbaar was het een gelukkig jaar voor de mensheid, er waren geen grote kerncentraleincidenten...
Of heb ik gewoon iets gemist?

Oh ja, de Koreaanse Oorlog begon op 25 juni 1950!

***


Radioactieve gebeurtenissen van de jaren:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1949

-------------------------------------------------- -------------------------

02 december - "Groene Run" Hanford-site, USA
Vrijkomen van radioactiviteit

Kernwapens proefterreinHet Green Run-experiment zag het vrijkomen van een radioactieve wolk uit het militaire nucleaire complex van Hanford Site. Schattingen lopen uiteen van enkele 100 TBq jodium-131 ​​en zelfs meer cesium-133. Het jodium-131 ​​gedeelte alleen al was 5500 curie; dit komt overeen met ongeveer 250 keer de hoeveelheid die, volgens officiële cijfers, in het gebied werd vrijgelaten bij het ongeval in 1979 in de kerncentrale van Three Mile Island bij Harrisburg. De gevaren van jodium 131 voor de schildklier waren in de jaren veertig nog niet onderkend; jodium 1940 kon ongefilterd uit de Hanford-site ontsnappen, zelfs als het werd gebruikt zoals bedoeld. Tijdens normaal bedrijf kwamen er elke dag meerdere 131 TBq aan middellange en langlevende nucliden vrij in de Columbia-rivier. Hanford wordt beschouwd als de meest radioactieve plaats op het westelijk halfrond.

In die tijd wist bijna niemand iets van wat er op 02.12.1949 december XNUMX in Hanford Washington gebeurde. We hebben er allemaal wat van...

https://de.wikipedia.org/wiki/Green_Run

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Hanford_Site

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Hanford_(USA)

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Er zijn nucleaire fabrieken zoals deze over de hele wereld:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

29 augustus - Semipalatinsk, "RDS-1" Eerste atoombomtest van de Sovjet-Unie

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testenKernwapens proefterreinDe Sovjet-Unie voerde haar eerste atoombomtest uit ("RDS-1") op 29 augustus 1949 op de Testlocatie voor kernwapens in Semipalatinsk (nu Kazachstan) door. Tussen 1949 en 1990 voerde de Sovjet-Unie in totaal 715 tests uit met 969 individuele explosieven ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1948

-------------------------------------------------- -------------------------

Blijkbaar was het een gelukkig jaar voor de mensheid, er waren geen grote kerncentraleincidenten...
Of heb ik gewoon iets gemist?

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1947

-------------------------------------------------- -------------------------

Blijkbaar was het een gelukkig jaar voor de mensheid, er waren geen grote kerncentraleincidenten...
Of heb ik gewoon iets gemist?

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1946

-------------------------------------------------- -------------------------

juli - Bikini-atol, Stille Oceaan

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testenKernwapens proefterreinde Operatie Crossroads was de tweede nucleaire testoperatie door de Amerikaanse strijdkrachten. Het omvatte twee kernproeven, 'Able' en 'Baker', op Bikini-atol in het Amerikaanse Pacific Islands Trust Territory in de zomer van 1946, elk met een TNT-equivalent van 23 kT: Test Able was één op 1 juli 1946 van een Boeing B. -29 Mk.158 implosiebommen gedropt en tot ontploffing gebracht 3 ​​meter boven de lagune Test Baker was een onderwaterontploffing van een identieke bom op een diepte van 27 meter en vond plaats op 25 juli 1946 Maart 1 vond plaats op grotere diepte , maar werd geannuleerd.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

-------------------------------------------------- -------------------------

21 mei - Los Alamos, USAINES-categorie 4

In de Kernwapenfabriek in Los Alamos De Canadese natuurkundige Louis Slotin voerde in aanwezigheid van verschillende wetenschappers tests uit op de kriticiteit van plutonium. De experimentele opstelling bestond uit een subkritische plutoniumkern met een gewicht van ongeveer 6 kg (dezelfde die betrokken was bij het ongeval van 1945 en die later werd aangeduid als de "Demon Core") en twee halfronde schelpen van beryllium, die dienden als neutronenreflectoren en de kern zou kunnen omsluiten. Hoe dichter de halfronde schillen bij elkaar werden gebracht, hoe minder neutronen konden ontsnappen en hoe lager de massa die nodig was voor kriticiteit. Meestal fungeerden twee afstandhouders van 3,2 mm als een veiligheidsvoorziening, maar Slotin verwijderde ze voordat het experiment begon. In plaats daarvan plaatste hij een schroevendraaier in de opening en draaide deze om de halfronde bekers langzaam dichter bij elkaar te brengen terwijl hij de bovenste beker met zijn andere hand vasthield. De schroevendraaier gleed er echter uit en de opstelling werd al snel overdreven kritisch. Betrokkenen voelden een korte hittegolf en de testruimte was gehuld in een blauwachtige glans (Cherenkov-licht). Slotin was in staat om de bovenste hemisferische schaal op te tillen en zo de reactiviteit weer te verminderen. Als gevolg van het ongeval werd hij echter blootgesteld aan een dodelijke geabsorbeerde dosis van ongeveer 10 Gray, de zeven waarnemers ontvingen tot 1,7 Gray. Slotin stierf op 30 mei aan stralingsziekte. Dit ongeval wordt ook besproken in de film "Fat Man and Little Boy" (1989). (INES-niveau 4)

https://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Slotin

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Unfaellen_in_kerntechnischen_Anlagen

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1945

-------------------------------------------------- -------------------------

21 augustus - Los Alamos, USA

INES-categorie 4

Harry K. Daghlian Jr. werkte aan de Omega-site van de Kernwapenfabriek in Los Alamos en creëerde superkritische massa toen hij per ongeluk een stuk wolfraamcarbide op een plutoniumkern liet vallen. Hoewel hij het stuk wegduwde, kreeg hij bij het incident een dodelijke dosis straling en stierf op 15 september 1945. (INES-niveau 4)

https://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Daghlian

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Unfaellen_in_kerntechnischen_Anlagen

-------------------------------------------------- -------------------------

06 en 09 augustus - drop the Atoombommen op Japan

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testen9 augustus 1945 - De 2e atoombom - plutoniumbom 'Fat man' - valt op Nagasaki! (Explosiekracht 22.000 ton TNT)

6 augustus 1945 - De eerste atoombom - de 'Little Boy' uraniumbom - werd op Hiroshima gedropt! (Explosiekracht 1 ton TNT)

De twee Atoombomexplosies in totaal ongeveer 92.000 mensen onmiddellijk gedood.
Eind 130.000 stierven nog eens 1945 mensen als gevolg van de aanslagen en in de jaren daarna stierven talloze anderen door gevolgschade.

-------------------------------------------------- -------------------------

16 juli - "Drievuldigheid", New Mexico, VS

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testenKernwapens proefterreinDe VS leidden de eerste "Trinity" atoombomtest in de Alamogordo Test Range werd plutonium-239 geproduceerd op de Hanford-locatie gebruikt als splijtstof; de explosieve kracht was 20-22 kiloton (kT).

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1944

-------------------------------------------------- -------------------------

De 2e wereldoorlog woedt...

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder - 1942 Een jaar later - 1944 top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1943

-------------------------------------------------- -------------------------

De 2e wereldoorlog woedt...

Werk aan de Hanford Engineer Works (HEW) begon in maart 1943. Voor het einde van de oorlog in augustus 1945 werden 554 gebouwen opgetrokken in Hanford:

- drie reactoren (100-B, 100-D en 100-F)

- drie plutoniumverwerkingsfabrieken (200-T, 200-B en 200-U)

- 64 ondergrondse tanks voor hoogradioactief afval

- uraniumverrijkingsinstallaties

- 621 km weg

- 254 km spoorlijn

- 4 elektrische verdeelstations

- plus honderden kilometers hekken.

Hiervoor werd 600.000 m³ beton en 40.000 ton staal gebruikt voor een totaalbedrag van 230 miljoen US dollar. In de stad Richland werden ook onderkomens voor arbeiders gebouwd. Hanford wordt beschouwd als de meest radioactieve plaats op het westelijk halfrond ...

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1942

-------------------------------------------------- -------------------------

De 2e wereldoorlog woedt...

In juli 1942 startte de Uraniumcommissie van het State Office of Scientific Research and Development (OSRD) een intensief onderzoeksprogramma naar plutonium aan het Metallurgical Laboratory van de University of Chicago (MetLab).

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling Een jaar eerder Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1941

-------------------------------------------------- -------------------------

De 2e wereldoorlog woedt...

Op 07.12.1941 december XNUMX vielen Japanse marinevliegers de Amerikaanse haven aan'Pearl Harbor'op Hawaï, op 08.12.1941 december XNUMX, gingen de VS officieel de Tweede Wereldoorlog in.

Op 24.02.1941 februari 94 leverde de chemicus Arthur Wahl duidelijk bewijs voor het element XNUMX (plutonium).

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling   Een jaar later top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

1940

-------------------------------------------------- -------------------------

De 2e wereldoorlog woedt...

Plutonium werd opgericht door de Amerikanen Glenn T. Seaborg, JW Kennedy, EM McMillan, Michael Cefola en Arthur Wahl op 14.12.1940 ontdekten, produceerden ze de isotoop 238Pu door uranium 238U te bombarderen met deuterium in een cyclotron ...

de Tweede Wereldoorlog begon op 01.09.1939 met de Duitse inval in Polen. Op dat moment was Japan in een grensoorlog met de Sovjet-Unie (1938/39) en in Oost-Azië, sinds het incident bij de Marco Polo-brug op 07.07.1937/XNUMX/XNUMX, in oorlog met China ...

Am 02.08.1939 Albert Einstein schreef de brief aan de Amerikaanse president Roosevelt die hij later zelf omschreef als zijn "grootste fout".

***


Radioactieve gebeurtenissen van de jaren:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


Naar de referenties aan het einde van deze paginaZwelling top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

Referenties

-------------------------------------------------- -------------------------

INES (Internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen)

INES NIEUWS Evenementen - De huidige incidentrapporten van de IAEA ...

 

Kernenergie ongevallen

Aangezien de "INES Nuclear Event List" van beperkt nut is gebleken voor empirische analyses, hebben drie risicoonderzoekers van de Universiteit van Sussex en ETH Zürich, Spencer Wheatley, Benjamin Sovacool en Didier Sornette, voor hun werk hun eigen lijst met nucleaire ongevallen samengesteld en gepubliceerd op 22 maart 2016 in het tijdschrift "Risico analyse"een artikel over het onderwerp gepubliceerd. Deze lijst bevat enkele ongevallen die om wat voor reden dan ook niet op de INES-lijst zijn terechtgekomen ...

Kernenergie-incidenten en -ongevallen (PDF)

 

NAMS - schaal voor kernongevallen

De feiten uit drie verschillende lijsten, de kerncentraleongevallen, INES en NAMS in één pdf-bestand...

Kernenergieongevallen + NAMS + INES (PDF)

Lees ook het artikel in 'www.spiegel.de' van 08.07.2016 juli XNUMX: 'Kernenergierisico: wanneer ontploft de volgende kerncentrale?'

-------------------------------------------------- -------------------------

Wikipedia:

Lijst van kerncentrales - wereldwijd

Lijst van nucleaire installaties - wereldwijd

 

Lijst van ongevallen in nucleaire installaties - wereldwijd
Ongeval --- INES 4 naar 7

Lijst met storingen in Europese kerncentrales
Incident --- INES 1 naar 3

Lijst van te rapporteren gebeurtenissen in Duitse nucleaire installaties
te rapporteren gebeurtenis --- INES 0

 

11.03.2011/XNUMX/XNUMX Super ramp in Fukushima

26.04.1986/XNUMX/XNUMX Super ramp in Tsjernobyl

28.03.1979-XNUMX-XNUMX 'Three Mile Island' in Harrisburg

 

Kerncentrale van Hanford-site Plutoniumproductie

Oak Ridge National Laboratory Atoombomfabriek

Los Alamos National Laboratory Nucleair onderzoek - Manhatten-project

 

Lijst met kernwapenproeven - Van 1945 tot 2013 waren er 2.053 kernwapentests!

De atoombommen op Hiroshima en Nagasaki in augustus 1945.

-------------------------------------------------- -------------------------

Kerncentrales plaag

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Weitere_Atomunf%C3%A4lle_und_St%C3%B6rf%C3%A4lle

-------------------------------------------------- -------------------------

Kernwapens AZ:

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

-------------------------------------------------- -------------------------

'Helemaal niets' Informatie over Gundremmingen.

-------------------------------------------------- -------------------------

De spiegel:

Wanneer ontploft de volgende kerncentrale? - 08.07.2016

De nucleaire staat - Japan in mei 2011

De koude rilling loopt over mijn rug - Spiegel 17/1987

Het THTR-incident in de "Spiegel" - Duitsland in juni 1986

Informatie overGündremmingen - Duitsland in november 1975

Los Alamos - Verboden Stad - VS in december 1962

Lucky Dragon V. - een Japanse vissersboot in de buurt van Bikini-atol in maart 1954

 


Nucleair toezicht in Duitsland

In Duitsland wordt de term gebruikt om de regelgevende en vergunningverlenende autoriteiten op het gebied van nucleair recht aan te duiden, die, net als de financiële administraties, in de deelstaten zijn gevestigd, terwijl de wetgevende bevoegdheid op het gebied van nucleair recht berust bij de federale overheid. De Duitse nucleaire toezichthoudende autoriteiten worden gewoonlijk toegewezen aan het relevante ministerie van Milieu en houden toezicht op de veiligheid van alle relevante gebieden van de nucleaire installaties van de respectieve federale staat en keuren alle essentiële veiligheidsgerelateerde wijzigingen goed. De oprichting van de nucleaire toezichthoudende autoriteiten in de deelstaten was een van de fundamenten voor het geschil over de verplichting van de Bondsraad om in 2010 in te stemmen met de verlenging van de levensduur van Duitse kerncentrales door de federale regering. In andere landen, zoals Groot-Brittannië of Zwitserland, is de nucleaire toezichthouder, in tegenstelling tot Duitsland, een federale autoriteit.

 

Federaal Ministerie voor Milieu, Natuurbehoud, Bouw en Nucleaire Veiligheid

Federaal Bureau voor Stralingsbescherming

-------------------------------------------------- ------------------------- 

Staatsministeries voor het milieu:

Ministerie van Milieu, Klimaatbescherming en de Energiesector Baden-Wuerttemberg;


Beiers Staatsministerie voor Milieu en Consumentenbescherming;


Hessisch ministerie van Milieu, Klimaatbescherming, Landbouw en Consumentenbescherming;


Ministerie van Landbouw, Milieu en Consumentenbescherming van de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren;


Ministerie van Milieu, Natuurbehoud, Landbouw en Consumentenbescherming van de deelstaat Noordrijn-Westfalen;


Ministerie van Milieu, Landbouw, Voedselvoorziening, Wijnbouw en Bossen RLP;


Saksische staatsministerie voor Milieu en Landbouw;

 


Atoomautoriteiten, verantwoordelijk voor toezicht, financiering
en soms ook voor dekmantel:

IAEA - Internationaal Agentschap voor Atoomenergie

België: FANK Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

China: China National Nuclear Corporation

Finland: STUK Säteilyturvakeskus

Frankrijk: ASN Autorité de sûreté nucléaire

Groot Brittanië: Bureau voor Nucleaire Regelgeving

India: AERB Atomic Energy Regulatory Board

Ik rende: Iraanse Organisatie voor Atoomenergie

Israël: Israel Atomic Energy Commission

Japan: Japanse Nuclear Regulatory Agency

Nederlands: KFD nucleair fysieke dienst

Rusland: Rostekhnadzor

Zweden: SSM Strålsäkerhetsmyndigheten

Zwitserland: ENSI Federale Inspectie voor Nucleaire Veiligheid

Spanje: CSN Consejo de Seguridad Nuclear

Zuid-Korea: Nucleaire Veiligheids- en Beveiligingscommissie

Tsjechië: SUJB Staatsbureau voor Nucleaire Veiligheid

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA: NRC Nuclear Regulatory Commission

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt uitgegeven door de 'BI Milieubescherming Hamm' en wordt gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account:

BI milieubescherming Hamm
Doel: THTR circulaire
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

GTranslate

deafarbebgzh-CNhrdanlenettlfifreliwhihuidgaitjakolvltmsnofaplptruskslessvthtrukvi
nr4.jpg