Kaart van de nucleaire wereld Het uraniumverhaal
INES en de ongevallen met kerncentrales Radioactieve lage straling?!
Uraniumtransporten door Europa Het ABC-implementatieconcept

Het uraniumverhaal

Mythe en realiteit

 ***


Geschiedenis en mythologie uraniumwinning
uranium onderzoek Halfwaardetijd van splijtbare atomen
nucleaire ongevallen Nucleaire lobby / uraniumeconomie / MiK

Geschiedenis en mythologie

De geschiedenis van uranium is een verhaal van beproevingen en beproevingen, van droomdromen en valse hoop, van bedrog en fraude, van verleiding en de ongebreidelde honger naar macht.

Maar langzaam, één voor één!

De planeet Uranus oorlog 1781 van Wilhelm Herschel werd ontdekt en vernoemd naar de Griekse god Uranos gedoopt zijn. Uranus was 1789 van Martin Heinrich Klaproth geïsoleerd en vernoemd naar de planeet Uranus. 

*

Ik maak deel uit van die kracht
die altijd het kwade wil en altijd het goede creëert.
Ik ben de geest die altijd ontkent!
En terecht; want alles wat zich voordoet
is het waard om te vergaan;
Het zou dus beter zijn als er niets gebeurt.
Zo is alles wat je zondigt,
Vernietiging, kortom kwaad,
mijn echte element.

Johann Wolfgang van Goethe (1749-1832)
Vuist. De tragedie eerste deel, 1808. Mefistofeles spreekt met Faust.

*

De creatie van uranium

Valse kleurenafbeelding van de Krabnevel, overblijfsel van de supernova uit het jaar 1054, de kleuren komen overeen met verschillende gebieden van het elektromagnetische spectrum, van infrarood tot röntgenstralen. - Röntgenfoto: NASA / CXC / J. Hester (ASU); Optisch: NASA / ESA / J. Hester & A. Loll (ASU); Infrarood: NASA / JPL-Caltech / R.Gehrz (Univ. Minn.) - http://gallery.spitzer.caltech.edu/ImagegalleryNach dem Oerknal 13,8 miljard jaar geleden waren zij de eersten lichte elementen Er ontstonden waterstof (H1) en helium (He2).

In de loop van de evolutie van het heelal hebben kernreacties in sterren altijdzwaardere elementen' gemaakt.

De explosies van jonge sterren 'inoculeren' het omringende heelal met de lichtere elementen (tot orde nummer 60), terwijl oudere sterren, bij hun laatste grote verschijning, de zwaardere elementen uitstoten.

De metalen, van ijzer tot goud en platina tot uranium en plutonium, zijn afkomstig uit de overblijfselen van verschillende 'Supernova's'waarmee zeer zware, oude sterren afscheid namen.

 Eerst op 17.08.2017 Astronomen konden zwaartekrachtgolven en tientallen telescopen gebruiken om er een te vinden kosmische fabriek van de zwaarste elementen opsporen en observeren.

 **


Geschiedenis en mythologie uraniumwinning
uranium onderzoek Halfwaardetijd van splijtbare atomen
nucleaire ongevallen Nucleaire lobby / uraniumeconomie / MiK

Reacties top of page

Uraniumwinning - uraniumwinning

 

Eerste uraniumvondsten in de 16e eeuw

In Joachimsthal (Jáchymov in de Tsjechische Republiek) is sindsdien 1516 Zilver gedolven in grote hoeveelheden. De resulterende zwarte rots, 'Pitchblende' was het duidelijke teken van een opgedroogde zilverader. De mijnwerkers hadden dus pech toen ze 'pitchblende' tegenkwamen en dit zogenaamd waardeloze materiaal op de vuilnisbelten naast de mijn dumpten. Pas vele jaren later ontstond de eerste interesse in dit materiaal...
 

Druk van uraniumwinning

Zelfs bij de winning van uraniumerts loeren dodelijke gevaren, radioactief radongas komt vrij en de specie bevat nog steeds tot 85 procent van de oorspronkelijke radioactiviteit.

De wind blaast de stralingsdeeltjes van de speciehopen alle kanten op.

Het regenwater sijpelt door de hopen en vervuilt steeds meer bodem en grondwater...

*

De uraniumkoorts in de 19e, 20e en 21e eeuw

- In Johanngeorgenstadt was 1839 het eerste uraniumerts gedolven.

- Tot 1939 waren in Duitsland 104 t verminderd.

- Tussen 1946 en 1995 bevorderde de Bedrijf bismut al 235 t.

- Alleen in het jaar 2015 was het leveringstarief wereldwijd 60496 t Uraniumerts.

*

De uraniumprijs

De IAEA somt wereldwijd ongeveer 4500 uraniumvoorraden op. 1200 uraniummijnen worden als "slapend" beschouwd en minder dan 150 uraniummijnen zijn operationeel. Jarenlang was de prijs per pond uranium niet voldoende om uraniummijnen winstgevend te exploiteren.

De prijs van uranium was $ 2011/lb in januari 60 en $ 2021/lb in januari 30.

 

uranium prijs

De volgende lijst toont de maximumprijzen voor uraniumoxide (U3O8) in Amerikaanse dollars per pond (454 gram).

Piekprijzen: 2007 = $136,22 - 2014 = $44,00 - 2021 = $50,80 - maart 2022 = $59,15

*

De uraniumatlas 2022

Gegevens en feiten over de grondstof van het nucleaire tijdperk

De grondstof uranium lijkt onmisbaar: "Winning zonder grote risico's", "Winbare nucleaire first strike", "Kernenergie als klimaatneutraal alternatief" en "Energie-onafhankelijkheid door kernenergie" zijn de slogans. Wereldpolitiek is momenteel ook nucleaire politiek. De nucleaire industrie probeert overal aan tafel te zitten. 

Maar de waarheid is anders: uranium wordt voornamelijk gewonnen in gebieden van inheemse volkeren in het Zuiden - met extreme risico's voor het milieu en de gezondheid. De grote mijnbouw- en verrijkingsbedrijven zijn gevestigd in slechts een paar landen in het Noorden. Alle staten die kernenergie gebruiken, zijn dienovereenkomstig afhankelijk ...

**


Geschiedenis en mythologie uraniumwinning
uranium onderzoek Halfwaardetijd van splijtbare atomen
nucleaire ongevallen Nucleaire lobby / uraniumeconomie / MiK

Reacties top of page

uranium onderzoek

 

Uranglas - 320px U-glas met zwart licht - https://de.wikipedia.org/wiki/UranglasDe ontdekking van uranium

De wilde dans rond uranium begon heel langzaam in het jaar 1789 in Berlijn.

De Duitse scheikundeprofessor en apotheker Martin Heinrich Klaproth geïsoleerd uit het mineraal 'pitchblende' (Uraniet, uranium) het element uranium.

uraniumverbindingen werden gedurende de 19e eeuw gebruikt om glas en keramiek te kleuren.

Vazen en decoratieartikelen, maar ook alledaagse gebruiksvoorwerpen zoals schalen en glazen, schitteren in een magisch glinsterende, geelgroene kleur door de vermenging van uraniet (Anna geel, Eleanor groen).

*

De exploratie van uranium

1896 ontdekt Antoine Henri Becquerel het fenomeen van voorheen volledig onbekende straling.

1897 erkannt naar Ernest Rutherforddat de 'ioniserende straling' van uranium uit meerdere soorten deeltjes bestaat.

1898 kwam deze straling van? Marie Curie- en Pierre Curie nader onderzocht, bedacht ze de term 'radioactief'.

1903 Wiesen Frederik Soddie samen met Sir William Ramsey volgens het feit dat helium wordt gevormd wanneer radium vervalt.

*

Wat is 'radioactiviteit'?

radioactiviteit (Latijnse straal 'straal' en activus 'actief', 'effectief'; Duitse stralingsactiviteit) is het eigendom van onstabiele atoomkernen, spontaan ioniserende straling uit te sturen. De kern verandert in een andere kern met de emissie van deeltjes of verandert van toestand door energie vrij te geven.

Dit omzettingsproces wordt 'nucleair verval' of 'radioactief verval' genoemd.

Wat is 'ioniserende straling'?

Straling transporteert energie - uitgaande van een stralingsbron.

Bij ioniserende straling is er een groter energietransport (per foton/lichtdeeltje) dan bij zichtbaar licht of infrarode straling (warmtestraling).

Materie die door ioniserende straling wordt binnengedrongen, kan daardoor veranderen. Specifiek worden atomen of moleculen geïoniseerd, dat wil zeggen, elektronen worden "uitgeslagen" uit de schil van atomen of moleculen. Het resterende atoom of molecuul is dan (althans voor korte tijd) elektrisch positief geladen. Elektrisch geladen deeltjes worden ionen genoemd.

Wanneer ioniserende straling levende cellen of organismen treft, kan het door deze ionisatieprocessen of door andere veranderingen in moleculen meer of minder ernstige schade aan de cellen en organismen veroorzaken.

geaccumuleerde radioactiviteit; Dit betekent dat radioactieve deeltjes zich blijven ophopen in het levende organisme en na verloop van tijd schade zichtbaar wordt die vergelijkbaar is met die welke optreedt bij kortdurende, massale blootstelling aan straling...

Zie ook:

'Radioactieve lage straling?!

*

Uranium in drinkwater

Naast het radiotoxische potentieel heeft uranium een ​​chemisch toxisch potentieel dat ongeveer vijf keer sterker is, bijvoorbeeld om de nieren te beschadigen. Het Federaal Instituut voor Risicobeoordeling (BfR) heeft een grenswaarde voor uranium van 2 μg/l voor drink- en mineraalwater afgeleid die wordt geadverteerd voor de bereiding van babyvoeding.

Federaal Instituut voor Risicobeoordeling:
Vragen en antwoorden over uranium in mineraalwater

Federaal Ministerie van Justitie en Consumentenbescherming:
Verordening op de kwaliteit van water voor menselijke consumptie (Drinkwaterverordening - TrinkwV van 2001)
Met de wijziging van de Drinkwaterverordening, die op 1 november 2011 in werking is getreden, is voor uranium in drinkwater een grenswaarde van 10 µg/l ingevoerd.

Milieu-instituut München eV:
Radioactiviteit in drink- en mineraalwater

Federaal Milieuagentschap:
Uranium in water en bodem (.pdf)
Het gaat onder meer over uranium in kunstmest en dus in water en bodem.

**


Geschiedenis en mythologie uraniumwinning
uranium onderzoek Halfwaardetijd van splijtbare atomen
nucleaire ongevallen Nucleaire lobby / uraniumeconomie / MiK

Reacties top of page

Splijtbare Atomen - 233U - 235U - 239Pu

 

Otto Hahn ontdekt in 1938: 235U is splijtbaar!

Alleen radioactieve elementen met een oneven aantal neutronen kunnen überhaupt worden gesplitst. (Uranium 92 + 143 neutronen = 235U) uranium 235U is erbij, naast de uiterst zeldzame plutoniumisotoop 239Pu, het enige bekende natuurlijk voorkomende element dat in staat is tot splijtingskettingreacties. Vind daarom 235U en 239Pu Gebruik als primaire energiebron in kerncentrales en kernwapens.

Hiervoor worden grote hoeveelheden uranium met een hoog gehalte aan uranium gebruikt 235U nodig, het productieproces is: uraniumverrijking genoemd en verbruikt enorme hoeveelheden natuurlijk uranium.

235U was de splijtstof in de atoombom die op 6 augustus 1945 viel Hiroshima werd laten vallen.

*

Wat is 'uranium, uranium'?

Uranium is er aan te danken radioactiviteit zeer gevaarlijk en, zoals de meeste zware metalen, chemisch giftig!

Uranus is dit chemish element met het element symbool U en het volgnummer 92 im Periodiek systeem der elementen.

U 92 - De atoomkern van uranium bestaat uit 92 protonen

Periodiek systeem der elementen - 1052px Periodiek systeem Duits EN.svg - Door Joshua D. Wondrousch, Mattlaabs - Eigen werk gebaseerd op: Bestand: Periodiek systeem (Duits) .svg, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w /index .php?curid = 19964114

PSE - Het periodiek systeem der elementen

Natuurlijk voorkomend Uranus omvat 99,3% 238U en alleen 0,7% 235U.

238U = uranium 92 protonen plus 146 neutronen / niet splijtbaar

235U = uranium 92 protonen plus 143 neutronen / splijtstof

*

Interactieve versie van het periodiek systeem
met een 'wow-factor'!

 

PSE - Het periodiek systeem der elementen www.paket.de

*

uranium 92 maar is niet zomaar een van de chemische elementen, het is bijna uniek. gewoon dat Plutonium 94 is van vergelijkbare aard.

Op de volledig natuurlijke manier van radioactiviteit kunnen de elementen uranium en plutonium spontaan en volledig van aard veranderen door protonen en neutronen uit te zenden - ioniserende straling. Er ontstaan ​​nieuwe elementen.

Halveringstijd van uranium 238U = 4,5 miljard jaar

uranium is een vergif van de eeuwigheid!

*

Wanneer U 92 desintegreert ontstaan:

Im PSE links van het uranium - de lichtere derivaten van uranium. De eerste elementen die naar voren komen zijn protactinium Pa 91 en thorium Do 90.

 

De verval serie van uranium 238U eindigt, na miljarden jaren, met niet-radioactief Pb 82 leiden 206Pb.

Een element dat voor uiteenlopende onderzoeksrichtingen van belang is en de laatste tijd steeds vaker genoemd wordt, is: rutenium RU 44.

*

Wanneer U 92 wordt gedoteerd, gebeurt het volgende:

Im PSE rechts van het uranium - de zware transuranen, neptunium NP 93, plutonium Pu94 en Ununoctium Uuu 118, kan worden gemaakt van uranium U 92 worden kunstmatig geproduceerd.

Transuranen kan worden gemaakt van uranium, zal dit proces transmutatie genoemd.

Hiervoor worden atoomkernen bestookt met neutronen of andere atoomkernen; de transuranen worden gevormd door de kernfusies die optreden.

*

Wat is 'Plutonium'?

Plutonium is het scheikundige element met het elementensymbool Pu en het volgnummer 94. Plutonium is een transuranium en net als uranium een ​​giftige, radioactief Zwaar metaal. De in die tijd alom gewaardeerde dwergplaneet Pluto was blij de naamgenoot en peetvader te zijn. Ondertussen zijn zowel Pluto als Plutonium niet zo populair meer...

Halveringstijd van plutonium 239Pu = 24.110 jaar

Plutonium komt in de natuur alleen in de kleinste sporen voor. De hoeveelheden die dagelijks in meer dan 400 kerncentrales over de hele wereld worden opgewekt, zijn veel groter.

Omdat het explosieve effect van plutonium veel groter is dan dat van uranium, wordt het vrijwel alleen geproduceerd voor militair gebruik. Als favoriet van militaire strategen speelt plutonium een ​​cruciale rol bij de constructie van kernwapens. Als het gaat om wapenontwikkeling, zijn de wensen van het leger grenzeloos, dat zit in de aard van de dingen. Barrières zijn er niet, hoger, groter, verder is al decennia lang het devies.

Onderzoek naar kerncentrales voor puur civiele doeleinden?

zonder dat Productie van plutonium?

Dit is uitgesloten voor het leger - want pure geldverspilling!

Dus zo is het geworden puur civiel nucleair onderzoek eerst graag uit de politiek
- Helaas kon ik geen foto vinden van een politicus met een vijgenblad -
maar later slechts halfslachtig ondersteund. Aan het onvermijdelijke en bittere einde werd de aanpak van een puur civiel nucleair onderzoek niet langer gefinancierd - want pure geldverspilling!

Wat leren we hiervan?

Elektriciteit uit atoom is niets - want pure geldverspilling!

De productie van enkele kg plutonium levert tientallen tonnen nucleair afval op.

Kernreactoren komen uit 238U - 239Pu

Zo wordt het niet-splijtbare uranium 238U het felbegeerde, splijtbare plutonium 239Pu.

239Pu was de splijtstof in de atoombom die op 9 augustus 1945 viel Nagasaki werd laten vallen.

  *

Wat is 'thorium'?

Het element thorium komt in de natuur veel vaker voor dan uranium, omdat in de loop van de tijd veel uranium is vergaan tot thorium.

Het radioactieve metaal wordt gewonnen in Australië, Noorwegen, Sri Lanka, Canada, de VS, India, Lapland en Brazilië.

De wereldwijde totale reserves aan winbare thoriumdioxide worden geschat op meer dan een miljoen ton.

Alleen al in Turkije zijn stille afzettingen van ongeveer 800.000 ton te vinden en ongeveer hetzelfde in India.

Halveringstijd van thorium 228D = 19.116 jaar

By the way,

De DTR 300 - Thorium-hogetemperatuurreactor met 300 megawatt - in Hamm-Uentrop zou deze eigenlijk met thorium als brandstof moeten werken!

Dit leverde "mooie argumenten" op voor het vernieuwende concept van de THTR:

1. Thorium is overvloedig aanwezig

2. De halfwaardetijd van thorium is veel korter dan die van uranium

3. Er wordt geen plutonium geproduceerd in de reactor

Maar dan met het thorium niet werkte, werden de splijtstofelementbollen in plaats daarvan gemaakt met uranium en dus werden alle "grote argumenten" in één klap gedaan.

Dat was een van de eerste grote tegenslagen voor de reactor in Hamm, maar deze lelijke ontwikkeling werd natuurlijk nooit openlijk en eerlijk besproken.

*

2012 verscheen in 'spectrum'de vertaling van een artikel uit'NATUUR'

Het vergeten gevaar van thorium

Velen beschouwen thorium als een wonderbrandstof voor toekomstige kernreactoren. Maar het materiaal brengt risico's met zich mee: het is te gemakkelijk om er uranium voor wapens uit te halen, waarschuwt een groep van vijf nucleaire technici.
Stephen F Ashley, Geoffrey T Parks, William J Nuttall, Colin Boxall, Robin W Grimes

Thorium is gewoon een wondermateriaal, wordt keer op keer gezegd: het element zou kunnen worden gebruikt in een nieuwe generatie kernreactoren en daar veilig, efficiënt en met een lage CO2-uitstoot energie kunnen opwekken. Bovendien wordt het als ongeschikt beschouwd voor secundair militair gebruik. Want in tegenstelling tot uranium is het materiaal in eerste instantie ongeschikt voor gebruik in kernwapens. Wij vinden dit standpunt echter te eenzijdig...

1,6 ton thorium is voldoende om de acht kilogram uranium te produceren die door de IAEA als kritische grens is vastgesteld. Met de beschreven methode zou het haalbaar zijn om uit thorium alleen deze hoeveelheid uranium in minder dan een jaar te produceren.

meer ...

*

Gemaakt van thorium 232Dit is door neutronenbestraling 233Th uitgekomen; dit valt uit elkaar protactinium 233Pa in uranium 233jij en ik 233U is splijtbaar!

**

Wat zijn 'splijtingsproducten'?

Bij de kernsplijting van uranium in kerncentrales of kernwapens worden naast plutonium een ​​aantal andere gevaarlijke splijtstoffen gevormd, zoals cesium, technetium, krypton, strontium, jodium, ruthenium, rhodium, palladium en ook het superzware waterstof isotoop tritium (genaamd ³H of T).

*

De 'radioactieve isotopen' tritium, 137Cesium, 90Strontium en 131iod laten we eens nader kijken, want ze vormen grote gevaren.

*

tritium heeft een halfwaardetijd van 12,32 jaar.

'tritium kan worden opgeslagen en omgezet in het lichaam in de vorm van water. Een Frans-Belgische studie uit 2008 concludeert dat de radiologische effecten tot dusver zijn onderschat. B. opslaan in het DNA (genetisch materiaal), wat problematisch kan zijn, vooral tijdens de zwangerschap. Een ander onderzoek komt zelfs tot de conclusie dat de effecten van tritium tot nu toe mogelijk met een factor 1000-5000 zijn onderschat.'

In Fukushima zou moeten? 780.000 ton met tritium verontreinigd water worden vrijgelaten in de oceaan (vanaf juli 2017).

Update vanaf januari 2018: Inmiddels heeft zich meer dan 1 miljoen ton water verontreinigd met Tritum verzameld, dat in de loop van 2018 moet worden afgevoerd ...

*

137Cesium heeft een halfwaardetijd van 30 jaar.

Het grootste probleem met 137Cesium, die in de vorm van zouten is, is de hoge oplosbaarheid in water. de 137Cesiumionen verdelen zich daarom goed in het lichaam en vooral in spierweefsel. De biologische halfwaardetijd is dan 70 dagen. Dit betekent dat de helft van het cesium na 70 dagen wordt uitgescheiden.

*

90Strontium heeft een halfwaardetijd van 28 jaar.

belangrijkste probleem met 90Strontium is de chemische gelijkenis met calcium, dat is de reden waarom het element in botten is opgenomen. 90Strontium kan bijvoorbeeld gemakkelijk worden gedetecteerd in het gebit van mensen die na 1963 zijn geboren als gevolg van de wereldwijde tests met kernwapens.

Een directe relatie tussen de hoeveelheid ingebouwde 90Strontium en de kans op kanker werd gecreëerd en leidde er uiteindelijk toe dat de bovengrondse atoombomtests werden stopgezet.

*

131iod heeft een halfwaardetijd van 8 dagen.

De gevaarlijke β-straling bereikt een indringdiepte van slechts enkele millimeters. Het probleem is dat schildklierhormonen ook jodium bevatten.

Omdat het lichaam het onstabiele is 131iod niet kan onderscheiden van stabiel jodium, hij gebruikt het ook bij de biosynthese van hormonen.

Als productielocatie wordt de schildklier vaker aangetast door stralingseffecten - in de vorm van schildklierkanker - omdat hij jodiumhoudende tussenverbindingen op voorraad houdt.

**


Geschiedenis en mythologie uraniumwinning
uranium onderzoek Halfwaardetijd van splijtbare atomen
nucleaire ongevallen Nucleaire lobby / uraniumeconomie / MiK

Reacties top of page

nucleaire ongevallen

 

Er zijn nogal wat ongelukken gebeurd in nucleaire installaties:

2011 Fukushima - Japan (INES 7),

1986 Tsjernobyl - USSR (INES 7),

1979 Three Mile Island - VS (INES 5),

1977 Beloyarsk - USSR (INES 5)

1969 Lucens - Zwitserland (INES 5),

1957 Sellafield - GB - The Windscale Fire (INES 5),

1957 Mayak - USSR - Het Kyshtym-ongeval (INES 6)

en nog veel meer.

Mehr Informationen zum Thema finden Sie hier:

INES en de ongevallen met kerncentrales

*

Hoe ouder de systemen, hoe groter de kans op storingen en ongevallen.

De methusalems van de nucleaire industrie:


Naam

Land

In bedrijf sinds

Afsluiten (gepland)

Tarapore Indië 01. April 1969 ???
Beznau Zwitserland 17. Juli 1969 (2019)
Oester Kreek USA 23 september 1969 (14 december 2019) verlengd tot 09 april 2029
Nine_Mile_Point_1 USA 09. November 1969 (2014) verlengd tot 22 augustus 2029
R._E._Ginna_1 USA 02. December 1969 (31 maart 2017) verlengd tot 18 september 2029
Pickering_1 Canada 04. April 1971 (31 augustus 2018)
Oskarshamn Schweden 19. Augustus 1971 (2017)
Karachi Pakistan 18. Oktober 1971 ???
Novovoronez Rusland 28. December 1972 (2017)
Borssele Niederlande 04. Juli 1973 (2033)
Leningrad Rusland 21. December 1973 (2019)
Ring nek Schweden 17. Augustus 1974 (2020)
Doel België 28. Augustus 1974  (2025) 
Tihange België 07. Maart 1975  (01. april 2025) 
Hinkley_Point Groot-Brittannië 05. Februari 1976 (2023)
Hunterston Groot-Brittannië 06. Februari 1976 (2023)
Fessenheim Frankrijk 06. April 1977 (31 december 2018)
bugey Frankrijk  10. Mei 1978 (15 maart 2019)
Gosgen Zwitserland 02. Februari 1979 undefristet

**


Geschiedenis en mythologie uraniumwinning
uranium onderzoek Halfwaardetijd van splijtbare atomen
nucleaire ongevallen Nucleaire lobby / uraniumeconomie / MiK

Reacties top of page

nucleaire lobby / uranium economie / MiK

 

Voor iedereen propagandisten, Experts, zakvuller,
grote staatslieden en horrorclowns

Iedereen die in het voorjaar van 2022 serieus zou kunnen beweren dat het exploiteren van kerncentrales een goede zaak was, zal uiterlijk nu, na de explosies bij de kerncentrales van Tsjernobyl en Zaporizja, moeten stoppen en zich moeten afvragen of het militair-industriële complex (MiK) is echt genoeg voor dergelijke betaalde propaganda en desinformatie.

Want wie de mensen vandaag de dag wil vertellen dat een kerncentrale... vuile bom Hoewel het in de achtertuin zijn voordelen kan hebben, moeten mensen het volkomen stom vinden. Als adviseur verliest hij zijn geloofwaardigheid en is daarom alleen aanvaardbaar voor dictators; Als politicus verliest hij voor altijd zijn geloofwaardigheid en is daarom – zelfs voor MiK – alleen nog bruikbaar als despootacteur.

Dus het loon moet boven alle maten goed zijn.

*

duif schaken

Hoewel de redenering van nucleaire lobby is allang spectaculair mislukt, ze gedragen zich Vrienden van MIK zoals de spreekwoordelijke duif op het schaakbord:

Ruzie maken met nucleaire lobbyisten is als schaken met een duif. Hoe goed je schaakspel ook is, de duif zal alle stukken omgooien, op het bord poepen en rondstruinen alsof hij gewonnen heeft.

Het gezegde zou afkomstig zijn van voetballer Erik Cantona en luidt: "Debatteren met racisten is als...".

Dit heet in de psychologie de overhand techniek. Aan de andere kant kun je alleen maar verliezen, hoe superieur je eigenlijk ook bent. De bovenhandse techniek wordt ook vaak gebruikt door bazen om overdreven bekwame en daarom onbeminde werknemers te pesten.

Beide citaten zijn van: www.chessmail.de (Vabanque - 09 mei '19)

*

Wie of wat is de...

nucleaire lobby

Citaat van Wikipedia:

... De energiesector, in het bijzonder de vier grote energiebedrijven in Duitsland (RWE, EON, EnBW en Vattenfall), moesten in 2000 aanvankelijk onder de rood-groene partij kernenergie voor het eerst uitfaseren met de "Overeenkomst tussen de federale regering en de energieleveranciers". aanvaardt de regering van Gerhard Schröder. Daarna werkte ze met de hulp van haar lobbyorganisaties, zoals: B. het German Atomic Forum (DAtF) en de Nuclear Technical Society (KTG), en gesteund door voorstanders van kernenergie uit de politiek voor een herziening van de "nucleaire consensus". De nucleaire lobby probeerde in de aanloop naar de federale verkiezingen van 2009 van gedachten te veranderen; in het najaar van 2010 kon het na uitgebreide mediacampagnes de levensduurverlenging van Duitse kerncentrales doordrukken. Sinds maart 2011 probeert de nucleaire lobby de tweede nucleaire uitfasering onder Angela Merkel uit te stellen of terug te draaien...

https://de.wikipedia.org/wiki/Lobbyismus#Situation_in_der_Bundesrepublik_Deutschland

*

Citaat van AtomkraftwerkePlag:

De atoomlobby bestaat uit organisaties, bedrijven en mensen uit de politiek, het bedrijfsleven, onderzoek en de media die het gebruik van atoomenergie om politieke en economische redenen en/of vaak ook uit persoonlijke overtuiging ondersteunen en promoten. Deze zijn nationaal of internationaal genetwerkt en hebben als doel de levensduur van kerncentrales te verlengen, de bouw van nieuwe kerncentrales te bevorderen en de in sommige landen besloten uitfasering van kernenergie te vertragen en terug te draaien. Om dit doel te bereiken probeert de atoomlobby systematisch met behulp van gestandaardiseerde argumentatie de politiek en het publiek op haar eigen manier te beïnvloeden en te manipuleren...

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Die_Atomlobby

*

uranium economie

Citaat van Wikipedia:

Onder uraniumeconomie wordt verstaan ​​alle economische activiteiten die variëren van de winning en verwerking van uranium via de handel in uraniumproducten tot industrieel en militair gebruik. En niet te vergeten de omgang met wat er nog van het feest over is: Duizenden tonnen zeer giftig, radioactief nucleair afval worden vervoerd, opgeslagen en soms verborgen door enkele dubieuze bedrijven!

Radioactief afval

ontstaat bij de winning en verwerking van uranium of plutonium en bij het gebruik ervan voor de opwekking van kernenergie. Allemaal Kernenergie, Staten met een kernwapenprogramma hebben aanzienlijke hoeveelheden radioactief afval van ontwikkeling, onderzoek en productie waarmee ze te maken hebben. Landen die "slechts een paar" kerncentrales of onderzoeksreactoren exploiteren, hebben een zeer vergelijkbaar probleem, slechts een paar ton minder nucleair afval ...

Het transport, de verwerking en de opslag van kernafval zijn steeds duurder geworden, ook door hogere veiligheidseisen. Vooral sinds 1994 nucleair afval niet meer zomaar in zee kan worden gedumpt, heeft de 'berging van radioactief afval' zich ontwikkeld tot het meest lucratieve en kansrijke gebied van de uraniumindustrie.

Geen wonder dat de traditionele 'grote speler' in de afvalindustrie Maffia jarenlang in het vak met de kernafval wordt gepleegd!

*

Wie de f ... is MiK?!

De term militair-industrieel complex (MiK) wordt in maatschappijkritische analyses gebruikt om de nauwe samenwerking en onderlinge relaties tussen politici, vertegenwoordigers van het leger en vertegenwoordigers van de wapenindustrie te beschrijven.

Al in 1961 waarschuwde de ex-generaal en vertrekkende Amerikaanse president Eisenhower in zijn afscheidsrede:

“Wij in de regeringsinstellingen moeten onszelf beschermen tegen ongeoorloofde invloed - opzettelijk of onopzettelijk - door het militair-industriële complex. Het potentieel voor de catastrofale toename van verkeerd gerichte krachten is aanwezig en zal blijven bestaan. We mogen nooit toestaan ​​dat de kracht van deze combinatie onze vrijheden of onze democratische processen in gevaar brengt. We moeten niets als vanzelfsprekend beschouwen. Alleen waakzame en geïnformeerde burgers kunnen het gigantische industriële en militaire defensieapparaat dwingen om goed te netwerken met onze vreedzame methoden en doelen, zodat veiligheid en vrijheid samen kunnen groeien en bloeien."

Youtube video:

De Amerikaanse president Dwight D. Esenhower houdt zijn afscheidsrede op 17.01.1961 januari XNUMX.Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower: waarschuwing voor het militair-industriële complex

(kunst - 00:01:54)

De afscheidsrede van de vertrekkende Amerikaanse president Eisenhower op 17 januari 1961 is een uittreksel uit de Arte-documentatie "Waarom we vechten - Amerika's oorlogen". 

Zijn opvolger, John F. Kennedy, sprak ook heel duidelijk over het onderwerp "beïnvloeding van het militair-industriële complex" ...

De Amerikaanse presidenten van na JFK waren toen zo "op één lijn" of geïntimideerd dat ze alle pogingen om de democratie te beschermen tegen de invloed van de MIC staakten.

Het militair-industriële complex was ook zo sterk in de twee andere nucleaire landen van de westerse alliantie (Groot-Brittannië en Frankrijk) dat de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld de macht van de MIK niet effectief konden beheersen.

In Duitsland was in dezelfde tijd de atoombom fan Franz Josef Strauss 'Bondsminister van Defensie' (hij was een geweldige zakvuller en zou zeker een uitstekende horrorclown zijn geweest als de Duitse kiezers hem hadden gekozen.) en er was genoeg geld om uit te delen en in zak te steken...

In 2012 moest de minister van Defensie naar Rusland Serdyukov ontslag nemen. Hij had het aangedurfd om de almacht van de Russische MiK aan te vechten en inderdaad geprobeerd zijn invloed te beperken.

Niets nieuws in het Westen, en ook niet in het Oosten!

**


Geschiedenis en mythologie uraniumwinning
uranium onderzoek Halfwaardetijd van splijtbare atomen
nucleaire ongevallen Nucleaire lobby / uraniumeconomie / MiK

Reacties top of page

Opmerkingen en verdere links

 

uranium, uranium

Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Uran

https://de.wikipedia.org/wiki/Transurane

chemie.com:
http://www.chemie.de/lexikon/Uran.html

http://www.chemie.de/lexikon/Transurane.html

 *

thorium

Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/thorium

 *

Plutonium

Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Plutonium

 *

radioactiviteit

Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Radioaktivität

radioaktiv-strahl.org:
http://www.radioaktive-strahlung.org/

 *

Ioniserende straling

Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ionisierende_Strahlung

Federaal Bureau voor Stralingsbescherming:
https://www.bfs.de/DE/themen/ion/einfuehrung/einfuehrung.html

 *

uranium economie

Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Uranwirtschaft

 *

Uraniumwinning - uraniumwinning

Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Uranbergbau

 *

uraniumverwerking

Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Uran-Anreicherung

 *

kernafval

Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Radioaktiver_Abfall

 *

MiK - Militair-industrieel complex

Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Militärisch-industrieller_Komplex

 


Voor werk aan 'THTR nieuwsbrief','reactorpleite.de'En'Kaart van de nucleaire wereld'je hebt behoefte aan actuele informatie, energieke, frisse strijdmakkers onder de 100 (;-) en donaties. Kunt u helpen, stuur dan een bericht naar: info@ Reaktorpleite.de

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt uitgegeven door de 'BI Milieubescherming Hamm' en wordt gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account: BI milieubescherming Hamm

Doel: THTR nieuwsbrief

IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79

BIC: WELADED1HAM

 


top of page


***