Het reactorfaillissement - THTR 300 De THTR nieuwsbrieven
Studies over THTR en nog veel meer. De THTR-uitsplitsingslijst
Het HTR-onderzoek Het THTR-incident in de 'Spiegel'

***


       2022 2021 2020
2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008
2007 2006 2005 2004 2003 2002

***


THTR nieuwsbrief nr. 155, december 2022:


inhoud:

Rampen als het nieuwe normaal. Omslagpunten, domino-effecten en de komende ineenstorting

Activiteiten van het burgerinitiatief 2022

Duitse uraniumdeals met Rusland

Vahrenholt: Van THTR-fan tot spreker bij AfD Foundation

"Eco-nucleaire energie" uit Oostenrijk voor Slovenië?

Moet en is. Het oneindige verhaal van HTR in China

Boek recensies

Beste lezers!

 


***

Rampen als het nieuwe normaal

THTR circulaire nr: 155, december 2022

Slechts een paar mensen hadden verwacht dat het zou kunnen gebeuren en toch gebeurde het: sinds februari 2022 zijn 's werelds grootste kerncentrale in Zaporizhia met zes reactorblokken en drie andere en het ontmantelde Tsjernobyl onderdeel geworden van vijandelijkheden op het bedrijfsterrein in Oekraïne. Deze zeer explosieve situatie is in catastrofescenario's niet eens als een mogelijkheid beschouwd.

De klimaatcatastrofe zal leiden tot intensievere strijd om de verdeling van hulpbronnen en een toename van gewelddadige conflicten en oorlogen wereldwijd, die mogelijk niet stoppen bij kerncentrales en zullen leiden tot instabiele extreme situaties. De situatie komt al tot een hoogtepunt.

meerdere crises

Maar dat is niet alles. Naast de geopolitieke spanningen, het risico op oorlog en mogelijke nucleaire catastrofes, worden we bedreigd door een groot aantal ernstige milieu- en energieproblemen, voedselcrises, pandemieën, het uitsterven van soorten, crises in het financiële systeem, sociale onrust en andere gevolgen van de klimaatcatastrofe . Al deze crises zijn met elkaar verbonden, beïnvloeden en versterken elkaar. Door veel specialisten afzonderlijk van elkaar beschouwd, suggereren catastrofes een al te simpele beperkte "oplossing" voor een enkel probleem en leiden ze tot een al te optimistische vertekening van het beeld.De echte wereld is geen verzameling van afzonderlijke risico's.

Bovendien erkennen kwaadwillende rechtse bewegingen en regeringen in verschillende grote landen klimaat- en milieurampen niet als een existentieel probleem en maken ze de situatie alleen maar erger. Discoursen worden vergiftigd door samenzweringsverhalen, verwarring, flagrante leugens en haatdragende taal. Ze voorkomen ook dat de meest urgente kwesties constructief worden aangepakt.

Omslagpunten en domino-effecten

Grenzen die in het verleden de stabiliteit van onze levensomstandigheden garandeerden, zijn allang overschreden. De eerdere voorspellingen van klimaatonderzoekers zijn schrikbarend betrouwbaar gebleken en voorspellen dat de 1,5 graadgrens de komende jaren fors zal worden overschreden en niet alleen voor de volgende generatie. Daarnaast kunnen voorbij de 2 graden-grens tipping points worden overschreden die onherstelbare breuken in de ecosystemen veroorzaken. De gevolgen kunnen gigantische domino-effecten zijn die zich in korte tijd in een cascade opbouwen en leiden tot massale ineenstorting van de industriële beschaving.

Het raam van resterende mogelijkheden om deze ontwikkeling te stoppen sluit zich in een mum van tijd en overschrijdt duidelijk de mentale horizon van de meeste mensen in Midden-Europa, die geloven dat het niet zo erg zal worden en dat een beetje meer alternatieve energie, energiebesparing en nieuwe technologieën kunnen op de een of andere manier worden gebruikt om het probleem op te lossen. Maar daarvoor is het te laat.

Zelfs als in theorie alle CO2-emissies en milieubelastende processen van de ene op de andere dag zouden worden stopgezet, zullen de tot nu toe begaan zonden hun vernietigende kracht nog tientallen jaren behouden. De auteurs van het boek "Hoe alles kan ineenstorten" (1), dat in Frankrijk veel bijval heeft gekregen en inmiddels in het Duits is vertaald, schrijven over de komende catastrofes: "Het is voor hen onmogelijk geworden om niet plaats te vinden!"

Er is een gebrek aan wil en inzicht

De overgrote meerderheid van de mensen in industriële samenlevingen mist de wil om hun leven echt fundamenteel te veranderen. Dit omvat met name de gebieden consumptie, voeding (onthoud u van bijna dagelijkse vleesconsumptie, dit leidt tot 14,5% van de uitstoot van broeikasgassen!), mobiliteit, energie- en hulpbronnenverbruik.

Een familie in Hamm, die veel media-aandacht kreeg, laat zien dat zelfs met een "slim" woongebouw met zonnesystemen, sommige huiseigenaren de oorspronkelijke intentie om alternatieve energie te gebruiken omdraaien in het groteske tegenovergestelde, dat eigenlijk elke klein ding in huis en in totaal 232 ( !) apparaten uitgegeven en 14 kilometer kabel gelegd (2)!

Digitale technologieën zijn niet ecologisch. “Twee jaar geleden berekende het Öko-Institut de ecologische voetafdruk van het digitale leven. Het gebruik van televisie, smartphones en spraakassistenten is inbegrepen, evenals videostreaming, het gebruik van clouddiensten en sociale media. En al wordt dat vaak vergeten bij het berekenen van de eigen levenscyclusanalyse: de emissies bij de fabricage van bijvoorbeeld smartphones en laptops. De onderzoekers kwamen uiteindelijk uit op 2 kilogram CO849 per persoon per jaar. Bijna de helft hiervan is alleen terug te voeren op de fabricage van apparaten. (...) De productie en het gebruik van digitale apparaten en diensten vertegenwoordigt momenteel ongeveer 2 tot 8 procent van de wereldwijde elektriciteitsvraag" (10). Het energieverbruik van Google, Youtube, Facebook enz. is de afgelopen vijf jaar verdrievoudigd, terwijl Voldoende (langdurig gebruik, materiaal besparen, repareren) en zuinig leven voor de meeste mensen vreemde woorden blijven.

Zelfs "groene" groei kan schadelijk zijn

We kunnen duidelijk zien dat zelfs de economische vertraging als gevolg van de pandemiegerelateerde lockdown bij lange na niet voldoende was voor de noodzakelijke vermindering van broeikasgassen. De bekende taz-zakencorrespondent Ulrike Herrmann laat zien dat "groene groei" een illusie is: niet alleen elektrische auto's, maar vrachtwagens, schepen en vliegtuigen kunnen alleen worden gebruikt met gigantische, dure batterijopslagcapaciteiten om elektriciteit te leveren in de winter of wanneer er valt een stilte.Ze zouden beter zijn dan benzine en diesel, maar geenszins klimaatneutraal.Ook het aantal auto's zou moeten dalen van 50 miljoen naar 30 miljoen.

“Maar het zou geen ‘groene groei’ meer zijn maar ‘groene krimp’ als het wagenpark met 40 procent zou krimpen. Veel werknemers zouden hun baan verliezen, aangezien er in dit land momenteel zo'n 1,75 miljoen mensen direct of indirect voor de auto-industrie werken. Je kunt de vraag ook anders stellen: wat moet er van Baden-Württemberg worden?" (4)

Volgens Herrmann zal klimaatverandering niet eenvoudig zijn: “Het brengt reële kosten met zich mee, die bovendien erg hoog zijn omdat er een compleet nieuwe en zeer complexe infrastructuur moet worden aangelegd. Groene stroom zal dus schaars blijven, waardoor "groene groei" een illusie wordt. Groene energie is niet "economisch", het is de enige kans om te overleven op deze planeet".

We zitten dus in een bijna uitzichtloze situatie. Of de wereld zoals wij die kennen vernietigd zal worden door materiële en energetische groei, of dat we zouden besluiten om de zelfdestructieve koers te stoppen en de meest ernstige sociale en economische omwentelingen in deze transformatie te accepteren: we hebben alleen de keuze tussen ineenstorting en instorten.

economische krimp

Dat de energie- en grondstoffenconsumerende economie moet krimpen en dat decentraal georganiseerde daadwerkelijke alternatieve energie in contrast staat met conventionele productiemethoden en denkwijzen is geen nieuwe bevinding, maar werd al in de jaren zeventig en tachtig duidelijk geformuleerd.

In 1979 citeerde ik de libertaire ecoloog Murray Bookchin in "Der Grüne Hammer" over "alternatieve" grootschalige technologieën: "Vanwege hun afmetingen zijn ze conventioneel op een bijna klassieke manier" (5) en hij benadrukte: "Alternatieve technologie is slechts ecologisch voor zover diversiteit bevorderlijk is". Grote, gecentraliseerde, onderling afhankelijke systemen zijn in elk opzicht erg kwetsbaar en kunnen snel instorten, zoals we vandaag zien. Daarom is een grotere regionalisering zinvol. In 1980 besprak ik ook het boekblad "Alemantschen. Materials for radical ecology" in "Schwarzer Faden", dat destijds het concept van een "economische krimp" in de discussie introduceerde, omdat "verdere economische groei zeker ecologisch catastrofaal zal zijn " (6).

Een groot deel van de mensen in Europa zal dit alles nog steeds als onbeschaamdheid zien en het afwijzen. Als je kijkt naar het feit dat in Lützerath acht windturbines worden vernietigd om de winning en verbranding van bruinkool voort te zetten (7), dan is het duidelijk waar de reis naartoe gaat. Bij de komende catastrofale gebeurtenissen zullen er steeds meer noodregimes komen en zal de democratische inspraak in de besluitvorming worden beperkt. Staats- en internationale instellingen zijn steeds minder in staat om op te treden. Bedrijven, besluitvormers en degenen die betrokken zijn bij de bouw en exploitatie van nucleaire en klimaatschadelijke centrales hoeven zich dan niet eens meer voor de rechter te verantwoorden voor hun schandelijke daden. Het mondiale zuiden zal veel meer te lijden hebben onder de rampen dan het noorden. Armere mensen sterker dan rijk. Dit is weer een groot onrecht.

Wat kunnen we nu nog meer doen?

Als we niet willen opgeven, hebben we geen andere keuze dan te doen alsof we geloven in het succes van onze activiteiten. We kunnen proberen mondiale risico's te minimaliseren, vernietiging en industriële groei te vertragen, de opwarming van de aarde te beperken, ons aan te passen aan veranderende levensomstandigheden, regionale netwerken van wederzijdse hulp te organiseren, kleine systemen van veerkracht op lokaal niveau op te bouwen. En hopen dat de omslagpunten nog lang op zich laten wachten en dat onomkeerbare gebeurtenissen zich niet zo snel zullen voltrekken, zodat met veel geluk een deel van de menselijke beschaving een bescheiden "langzame achteruitgang" wordt gegund met kans op overleven en niet de (bijna) met volledige uitsterving bedreigde. 

 

Reacties

(1) Zeer lezenswaardig: Pablo Servigne, Raphaël Stevens “Hoe alles kan instorten. Handbook of Collapseology". Vertaald door Lou Marin. Mandelbaum Verlag. Wenen, € 22, 316 pagina's. Ik zal dit boek bespreken voor de volgende libertaire boekpagina's van de "Grassroots Revolution".

https://www.mandelbaum.at/buch.php?id=1109

(2) Westfaalse Staatscourant (WA) van 27 oktober 10

(3) https://taz.de/Digitalfirmen-und-Nachhaltigkeit/!5882301/

(4) https://taz.de/Wachstum-und-Klimakrise/!5892098/

(5) https://www.machtvonunten.de/atomkraft-und-oekologie/116-bookchin-oekologie-technik-und-herrschaft.html

(6) https://www.machtvonunten.de/landwirtschaft/230-alemantschen-materialien-fuer-radikale-oekologie.html

(7) https://www1.wdr.de/nachrichten/garzweiler-windrad-abriss-100.html

 

***

Activiteiten van het burgerinitiatief 2022

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

De Fukushima-wake van dit jaar op 30 maart op het marktplein in Hamm, die door 11 mensen werd bijgewoond, werd overschaduwd door de net begonnen oorlog in Oekraïne. Een foto van de wake werd gepubliceerd in de Westfälischer Anzeiger (WA) en Horst Blume werd als volgt geciteerd: “We hebben eerder gewaarschuwd dat militaire conflicten een impact hebben op kernenergie. Er wordt momenteel gevochten bij 19 reactorblokken in Oekraïne" (1).

Een dag na het Tsjernobyl-jubileum kwam Vladimir Slivyak, Ecodefence-activist uit Rusland en winnaar van de Alternatieve Nobelprijs, op 27 april naar Hamm. Dankzij verschillende lezingen en toespraken op bijeenkomsten is hij geen onbekende meer in Hamm.

Om deze reden en als blijk van waardering voor zijn inzet, werd hij uitgenodigd om het gouden boek van de stad Hamm in het gemeentehuis te ondertekenen in aanwezigheid van burgemeester Marc Herter en tal van bezoekers. Diezelfde avond hield Vladimir een drukbezochte lezing in het Technisch Stadhuis, waarover uitgebreid werd bericht in de lokale pers. Hij riep onder meer op tot beëindiging van de lopende nucleaire samenwerking tussen Duitsland en Rusland. Het evenement werd georganiseerd door FUeE Hamm, Amnesty International, BI milieubescherming en het centrum voor volwasseneneducatie (zie noot 2, met verslag en foto's).

Ook de geplande levensduurverlengingen van drie kerncentrales kwamen in Hamm aan de orde. Op 4 augustus, toen de buitentemperatuur 34 graden was, belde de WDR mij om te vragen of ik een verklaring mocht afleggen bij de THTR in Uentrop. Ik vertelde de plaatselijke krant: "Politici, die tientallen jaren lang hun stokpaardje waren om de energietransitie te saboteren, proberen nu kernenergie weer sociaal aanvaardbaar te maken in Duitsland in de schaduw van de oorlog in Oekraïne. Maar het paard is dood". De moderatie van de omroep bleek buitengewoon slecht: "Dat was een reportage, een subjectieve indruk. Maar vandaag hebben we ook echte informatie voor jullie".

Dit gedrag laat duidelijk zien hoe snel redacteuren hun vlag in de wind draaien wanneer de oorlog offensief wordt gebruikt door rechtse krachten om de angst voor energieonzekerheid aan te wakkeren. De "oplossing" is niet een snelle uitbreiding van alternatieve energie, maar het gebruik van nucleaire risicotechnologie.

In het dagblad "Die Gocke" van 6 augustus hebben Matthias Eickhoff en ik onze argumenten tegen de levensduurverlenging van kerncentrales op een speciale pagina kunnen uiteenzetten. Dat was zeker goed Advertentie voor de terugkeer naar kernenergie Zo snel is het dus pas verworven kennis over de gevaren van kernenergie terzijde schuiven zodra zich een goedkope kans voordoet...

Toch zijn diverse tentoonstellingsorganisatoren, musea en organisaties op de hoogte van de decennialange inzet van de anti-nucleaire beweging en proberen daar rekening mee te houden.

Sinds december 2021 is er in de Martin-Luther-Viertel aan de Nassauerstrasse een grootschalige en visueel opvallende poster en tentoonstelling over "burgerlijke ongehoorzaamheid"-acties, met speciale aandacht voor het THTR-verzet. 

Vanaf mei 2023 toont openluchtmuseum Hagen in de speciale tentoonstelling "Technologie van de jaren 70" een affiche van ons uit 1976. En er zijn nog meer verzoeken.

In het rijk geïllustreerde, groot formaat boek "Atomic power, no thanks! 50 jaar anti-nucleaire beweging" (uitgeverij Ökobuch) wordt ook gerapporteerd over het THTR-verzet (3). - Helaas vrees ik dat we, gezien de dramatisch escalerende klimaatcatastrofe, geen tijd meer zullen hebben voor conventionele, langdurige educatief werk.

 

(1) De tekst van de toespraak van Horst Blume:
https://www.machtvonunten.de/lokales-hamm/412-fukushima-krieg-klima-und-moegliche-nuklearkatastrophe.html

(2) Verslag van de gebeurtenissen:
https://fuge-hamm.org/2021/10/27/aktuelle-stunde-zur-lage-in-russland-ukraine-mit-wladimir-sliwjak/

(3) https://oekobuch.de/buecher/atomkraft-nein-danke/

 

***

Duitse uraniumdeals met Rusland

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

Als burgerinitiatief hebben we, samen met 26 andere organisaties, ter gelegenheid van de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 op 3 november 2022 in Münster, in een open brief aan minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock geëist dat de nucleaire deals met Rusland onmiddellijk worden stopgezet . Het gaat er ook om dat het staatsbedrijf Rosatom de splijtstoffabriek in Lingen en de uraniumverrijkingsfabriek (UAA) in Gronau van uranium voorziet. Hier zijn fragmenten uit de open brief:

“Op 28 en 29 september 2022 werd voor het eerst sinds de illegale aanval van Rusland op Oekraïne ondanks internationale protesten Russisch uranium geleverd aan de splijtstoffabriek van Lingen in Emsland. Deze uraniumfabriek behoort tot de Franse groep Framatome, een dochteronderneming van het staatsenergieconcern EdF. (...)

Zoals bekend bezetten Russische troepen de fel bevochten kerncentrale Zaporizhia in de Oekraïne – met de technische ondersteuning van Rosatom-medewerkers. Framatome doet dus zaken met de bezetters van Zaporizhia in Lingen – uitgerust met vergunningen van de Duitse autoriteiten. Dat vinden wij absoluut onaanvaardbaar. Ze geven het signaal af dat zelfs het dreigende vooruitzicht van een nucleaire catastrofe in Zaporizhia wordt geaccepteerd om de zaken met Rosatom gaande te houden.

Maar dat is nog niet alles: Framatome Erlangen en Siemens Energy werken samen in Hongarije aan de bouw van de kerncentrale in Paks, beheerd door Rosatom. Ook hier was er geen heroverweging na de vernietigende aanval op Oekraïne. Framatome kwam eind 2021 ook een strategisch partnerschap met Rosatom overeen, dat tot op heden niet is beëindigd.

Bovendien levert Rosatom nog steeds ongeveer 20% van het uranium dat in de EU wordt verbruikt, en nog eens 20% komt uit het bevriende Kazachstan. (...)

Samen met Groot-Brittannië, Nederland, Zweden en de VS is Duitsland ook direct verantwoordelijk voor het feit dat de verouderde kerncentrales, die nu als oorlogswapen worden gebruikt, nog steeds in de Oekraïne in bedrijf zijn. Het Duits-Nederlands-Britse nucleaire bedrijf Urenco levert al enkele jaren het verrijkte uranium voor de splijtstofelementen in zes reactoreenheden in Oekraïne, waarvan vier in Zaporizhia! Deze splijtstofelementen worden vervaardigd door het Amerikaanse concern Westinghouse in de Zweedse splijtstofelementenfabriek Vasteras. Jaren geleden riepen milieuorganisaties Oekraïne op om in plaats daarvan te helpen met een duurzame energietransitie - tevergeefs. Nu moet heel Oekraïne en de helft van Europa de gevolgen van dit verkeerde beleid dragen als nucleaire gijzelaars van het Kremlin." (...)

 

Bron: https://sofa-ms.de/wp-content/uploads/2022/11/Brief-an-Ministerin-Baerbock-G7-zu-Urangeschaeften-mit-Russland.pdf

 

 ***

Vahrenholt: Van THTR-fan tot spreker bij AfD Foundation

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

Het is niet voor niets dat sommige actoren in het energiebeleid, maar ook bepaalde bedrijven en landen, al tientallen jaren onder "bijzondere observatie" staan ​​in de THTR-circulaire. Dit is ook het geval in dit geval, waar het afscheid van de "sociale- democratische staatsreactor", zoals de THTR in het verleden vaak werd genoemd, bracht sommige SPD-leden er nog steeds moeilijk mee.

In het bijzonder de Hamburgse SPD-milieusenator van Fritz Varenholt uit de jaren 90. In circulaire nr. 71 van oktober 2001 wees ik erop dat dit "lid van de Raad voor Duurzame Ontwikkeling bij de bondskanselier" zich in "Vorwarts" opnieuw had uitgesproken voor de bouw en het onderzoek van hogetemperatuurreactoren, zelfs 12 jaar na de ellendige mislukking van de failliete reactor.

Ondertussen is Varenholt een ontkenner van klimaatverandering geworden. Op 27 oktober 10 schreef de taz-Nord:

“De voormalige Hamburgse senator voor milieu Fritz Vahrenholt (SPD) trad op als spreker bij de Desiderius Erasmus Foundation (DES), die dicht bij de AfD staat. Zoals de Hamburgse "Alliantie tegen Rechts" (HBGR) onderzocht, stelde Vahrenholt de vraag tijdens een online seminar in juni vorig jaar: "Neemt de klimaatverandering een pauze? Welke gevolgen heeft dit voor het klimaatbeleid". In september 2021 sprak hij over hetzelfde onderwerp in Essen. (...)

Met zijn stellingen over klimaatverandering is Vahrenholt niet alleen controversieel in de wetenschap - ook in de SPD. Op de website van het SPD-milieuforum in Sleeswijk-Holstein staat een beoordeling van Michael Müller, de nationale voorzitter van de Natuurvrienden Jeugd - eigenlijk een verslag van het SPD-lid met zijn partijvriend. "Klimaatbescherming is een uitdaging voor de mensheid, dus het mag geen speelterrein zijn voor bemoeizuchtige lui", schrijft Müller. Maar juist de voormalige milieuactivist Vahrenholt voedt populistische vooroordelen. Hij is "een soort klimaat-Sarrazin". (...) "De tegenstander van kernenergie (??, HB) werd een aanhanger van levensduurverlengingen, en de harde criticus van de vernietiging van het milieu werd een klimaatontkenner", schrijft Müller Formuleringen als "klimaatleugen", "wetenschap- "politics-zeitgeist" en "CO2-leugen" vertegenwoordigen verstrekkende milieubeleidsbevindingen van de klimaatraad als "halve waarheden en complotten".

 

Bron: https://taz.de/Ex-SPD-Senator-Fritz-Vahrenholt/!5887199/

 

 ***

"Eco-nucleaire energie" uit Oostenrijk voor Slovenië?

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

De beruchte schandalige krant "Kronenzeitung" uit Wenen bazuinde op 20 september 9 de volgende absurde kop: "Onderzoek naar eco-nucleaire energie vordert". En inderdaad, het in Graz gevestigde bedrijf Emerald Horizon kon op 2022 oktober 18 zijn concept voor kleine thoriumreactoren (vloeibaar zoutreactoren) presenteren in het Oostenrijkse parlement als onderdeel van het discussie-evenement "Technologie voor de toekomst".

De hedgefondsmanager en CEO van Emerald Horizon AG Florian Wagner kon op de parlementaire website de vermeende voordelen van de geplande reactor presenteren. "Hij heeft het tot zijn missie gemaakt om een ​​energiebron te vinden die ecologisch schoon, risicoarm en betrouwbaar is, maar ook economisch efficiënt en effectief."

Het zeker volkomen onbaatzuchtige project heeft al geld ingezameld voor een prototype en zamelt nu geld in bij investeerders voor een demonstratiereactor die zo'n 250 miljoen euro zou kosten. Het doel is om het wereldwijd gegenereerde kernafval bruikbaar te maken voor de stroomvoorziening. “Daartoe heeft het bedrijf de buurlanden die kerncentrales exploiteren al als doelgebied gedefinieerd. Slovenië maakt al deel uit van het project. Terwijl het basisonderzoek plaatsvindt in Graz, vindt de ontwikkeling van de zogenaamde "lus" - waar het eigenlijke verval van het thorium en het vrijkomen van energie plaatsvindt - plaats in het Jožef Stefan Instituut (JSI) in Slovenië. bestaan ​​in 2031" (1 ).

"Der Standard" citeert de nucleair expert Thomas Schulenberg dat er wereldwijd nog steeds geen functionerende thorium vloeibaar-zout reactor is en dat er nog veel problemen moeten worden opgelost en dat het nog vele decennia zal duren voordat er mogelijk energie mee geproduceerd kan worden. wetenschappelijke diensten" van de Op 23 september 2020 schreef de Duitse Bondsdag onder meer over het risico van proliferatie in thoriumvloeistof-zoutreactoren:

“In de thoriumcyclus kan uranium-233 voor wapens chemisch worden gescheiden. De sterke gammastraling van de vervalproducten van uranium-232, dat naast uranium-233 altijd aanwezig is, kan misbruik als kernwapen bemoeilijken. De sterke warmtestraling kan andere structurele componenten zoals het ontstekingssysteem beschadigen. Zelfs als er geen kernwapens gemaakt zouden kunnen worden van het kernafval, zou de radioactieve straling mogelijk voldoende zijn voor gebruik in een terroristisch wapen. (...) Een op thorium gestookte reactor zou volgens de wetenschappers minder langlevend radioactief afval produceren dan een op uranium gestookte reactor. Dit afval zou aanzienlijk meer uitstralen en transport en opslag bemoeilijken. Het is ook onduidelijk of het concept in 20 of 30 jaar kan worden geïmplementeerd tegen economisch verantwoorde kosten" (2).

Conclusie: Een bedrijf wil, onder het mom van grote intenties, op verschillende manieren fondsen en institutionele steun verwerven om een ​​nieuw nucleair avontuur te beginnen, terwijl alle middelen nodig zijn om in tijden van klimaatcatastrofe snel een echte ecologische energietransitie te realiseren. En omdat het onwaarschijnlijk is dat er een nieuwe kerncentrale zal worden gebouwd in Oostenrijk, dat kritiek heeft op kernenergie, willen ze die in buurland Slovenië bouwen.

 

(1) https://www.tt.com/artikel/30834834/sicherer-und-billiger-grazer-firma-praesentiert-neuartigen-atomreaktor

(2) https://www.bundestag.de/resource/blob/803686/9029c1122daec9568e97bd6b32fdd019/WD-8-049-20-pdf-data.pdf

 

 ***

Moet en is

Het oneindige verhaal van HTR in China

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

In 2021 hebben de Chinese operators van de twee hogetemperatuurreactoreenheden (HTR-PM) op het schiereiland Shandong (Shidaowan) een aantal persverklaringen afgegeven over deze reactoren, die sinds 2012 in aanbouw zijn. Dit jaar zwegen de officiële stemmen echter en het is onduidelijk wat dit betekent. In de laatste THTR-nieuwsbrief presenteerde ik dat het eerste blok kritiek werd op 12 september 2021 en het tweede op 11 november 2021. Op 16 december 2021 schreef World Nuclear News

(WNN):

“Volgens CNNC (China National Nuclear Corporation) zal de HTR-PM online komen op 15 januari, 65 dagen nadat de tweede van de twee reactoren in gebruik is genomen. (...) Er zijn nog 18 van dergelijke HTR-PM-blokken gepland voor de locatie in Shidaowan. Naast HTR-PM stelt China een verbeterde versie voor, HTR-PM 600 genaamd, waarin een grote turbine met een vermogen van 650 MWe zal worden aangedreven door ongeveer zes HTR-PM-reactorblokken.

Op 21 december 2021 meldde WNN:

“Volgens China Huaneng vond de aansluiting van de eerste tweelingreactor van de centrale plaats op 20 december. De stoom die werd gegenereerd door de hitte van de eerste reactor werd gebruikt om de turbine aan te drijven. De eerste reactor wordt geleidelijk aan op vol vermogen gebracht en er worden verschillende tests uitgevoerd voordat de tweede reactor een soortgelijk proces ondergaat. De huidige prestaties zijn niet bekendgemaakt. Het bedrijf verwacht dat het tweelingreactorblok medio 2022 volledig operationeel zal zijn."

Vanaf dat moment kon er tien maanden lang niets nieuws worden ontdekt over de Chinese HTR's, tot 4 oktober 2022, toen de opmerkingen van de Duitse HTR-sekte over "Gauffrei", waarvan alleen met de nodige voorzichtigheid moet worden genoten, konden worden gelezen:

“Wat China betreft, vernemen we dat de twee modules van de HTR PM met respectievelijk 70 MWth en 20 MWth een lange reeks inbedrijfstellingstests ondergaan, bijv. , kritikaliteit Vergelijking van prognose en WERKELIJK. (...) Turbine-testruns, kogellaadsysteem (er was alleen een beetje stof en splinters van de kogels zonder brandstof (waarschijnlijk omdat ze gemaakt waren van volledige grafietblokken)).

De verwijzing naar "slechts kleine hoeveelheden stof en splinters" in de splijtstofelementen maakt duidelijk dat de bekende zwakke punten van deze reactorlijn nog steeds actueel zijn.

Militair-civiele fusie met Duitsland

In mei 2022 onthulde de onderzoekscoöperatie China Science Investigation, bestaande uit elf Europese media, dat in totaal 48 Duitse universiteiten intensief samenwerken met Chinese academische onderzoeksinstellingen die dicht bij het leger staan ​​(1). Deze omvatten het Research Center Jülich met 16, RWTH Aachen met 15 en het Karlsruhe Institute of Technology (KIT) met 21 coöperaties. Sommigen van hen hebben tot in het recente verleden intensief onderzoek gedaan naar de HTR-lijn en kiezelbedreactoren en in het geval van KIT tot op de dag van vandaag. Al in 1989 wees Lothar Hahn van het Öko-Institut er uitvoerig op dat HTR's van het grootste militaire belang zijn (2). Ook de vandaag geplande Small Modular Reactors (SMR) zijn expliciet bedoeld om energiebronnen decentraal in te zetten ter ondersteuning van oorlogshandelingen (3).

De onderzoekssamenwerking benadrukt: “De meeste (ongeveer tweederde) van deze publicaties van Duitse onderzoekers zijn gepubliceerd samen met onderzoekers van de Chinese National Defense Science and Technology University (NUDT). De NUDT is de belangrijkste universiteit in het Chinese defensieapparaat en rapporteert rechtstreeks aan de Centrale Militaire Commissie, het hoogste defensieorgaan van China" (4).

De taz licht nader toe: “Een van de basisprincipes van het Chinese leger is ‘military-civil fusion’ (MCF). Hieronder valt onder meer het opheffen van belemmeringen voor commercieel of academisch onderzoek. Met andere woorden: China’s militairen kunnen - in geval van nood - vrij beschikken over de kennis van particuliere bedrijven of wetenschappelijke instituten" (5).

Wang Dazhong tussen FZ Jülich en dictator XI Jimping

Op 3 november 11 reikte de Chinese president Xi Jinping de prestigieuze nationale wetenschapsprijs uit aan professor Gu voor de ontwikkeling van militaire stealth-interceptors en aan de nu 2021-jarige Wang Dazhong voor de ontwikkeling van kiezelbedreactoren en modulaire HTR's in de Grote Hall of the People uitgereikt.

Oplettende lezers van de THTR-nieuwsbrief kennen Wang Dazong al omdat hij in het onderzoekscentrum Jülich aan de HTR werkte (6). Het is veelbetekenend en interessant hoe ongegeneerd en opschepperig dit onderzoekscentrum in zijn officiële nieuwsbrief 3/2021, geschreven in het Duits en Chinees, nog steeds kritiekloos een reactorlijn viert die het begaf en stopte in Duitsland. Over Wang Dazong staat:

“In 1982 behaalde hij een doctoraat in de natuurwetenschappen aan de RWTH Aachen University. Van 1994 tot 2003 was hij president van Tsinghua University en de belangrijkste expert op het gebied van energie van de nationale planning voor wetenschap en technologie op middellange en lange termijn. (...)

In de afgelopen 20 jaar heeft hij onderzoek gedaan naar en ontwikkeling van gasgekoeld
Actieve bevordering en beheer van hogetemperatuurreactoren. (...) Van januari 1981 tot oktober 1982 kwam Wang Dazhong als gastwetenschapper naar de wereldberoemde onderzoeksbasis voor kernenergie, het Federaal Duits Nucleair Onderzoekscentrum Jülich. Duitse wetenschappers presenteerden toen het concept van een nieuwe generatie modulaire gasgekoelde hogetemperatuurreactoren, ook wel kiezelbedreactoren genoemd, met een hoge intrinsieke veiligheid (sic!).

Wang Dazhong heeft gekozen voor het onderzoeksonderwerp "Ontwerp en onderzoek naar modulaire kleine en middelgrote hogetemperatuurgasgekoelde reactor". Na enkele maanden intensief onderzoekswerk bereikte hij resultaten die de "vader van de kiezelbedreactor", professor Rudolf Schulten, baanbrekend vond. Wang Dazhong promoveerde al na één jaar en negen maanden aan de RWTH Aachen vanwege de uitzonderlijke kwaliteit van zijn werk. Wang Dazhong verhoogde de ontwerpprestaties van de intrinsiek veilige modulaire gasgekoelde hogetemperatuurreactor van 200.000 kilowatt naar 500.000 kilowatt en verwierf daarom uitvindingsoctrooien in Duitsland, de VS, Japan en andere landen - "Een kiezelbedreactor met veiligheid en zelf- stabiliteit bij ernstige ongevallen".

Het nooit eindigende verhaal van het falen van deze reactorlijn gaat verder met dit verfraaide verhaal. Eerdere bevindingen en exitresoluties van de meerderheid worden dus genegeerd. Niet omdat de betrokkenen te dom en onredelijk zijn, maar omdat ze egoïstisch en eigenbelang zijn en hopen op winstgevende banen en vette subsidies. In een wereld waar de klimaatcatastrofe plaatsvindt, is dit een gevaarlijk anahonisme!

 

Reacties

(1) https://correctiv.org/aktuelles/wirtschaft/2022/05/18/deutschland-hochschulen-kooperation-mit-china-militaer/

(2) https://www.reaktorpleite.de/reaktorpleite-thtr300/25-frontpage/thtr-rundbriefe/rundbriefe-2003/21-nr-86-november-2003.html

(3) https://www.machtvonunten.de/atomkraft-und-oekologie/373-kleine-urenco-reaktoren-small-is-not-beautiful.html

(4) Zie onder 1

(5) https://taz.de/Kooperation-mit-Wissenschaft-in-China/!5852282/

(6) https://www.reaktorpleite.de/nr-98-maerz-05.html

https://www.reaktorpleite.de/thtr-rundbrief-nr-143-juni-2014.html

 

 ***

Boek recensies

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

"De kibboets: twee realiteiten. Tussen libertaire utopie en uiterlijke onderdrukking" in "Grassroots Revolution" nr. 467. James Horrox: "De revolutie leefde. Anarchisme in de kibboetsbeweging", Verlag Grassroots Revolution

https://www.machtvonunten.de/literatur/411-der-kibbuz-zwei-realitaeten.html

 

“Bleef in de bruine kamer. Joseph Beuys en het nationaal-socialisme" in "Grassroots Revolution" nr. 472. "Ron Manheim: Op zijn woord genomen. Joseph Beuys en het nationaal-socialisme", Neofelis Verlag

https://www.machtvonunten.de/literatur/413-zurueckgeblieben-im-braunraum.html

 

***

Beste lezers!

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

Dit jaar bestaat onze homepage " Reaktorpleite.de " 20 jaar en trekt steeds meer aandacht. Een dagelijkse persrecensie over het onderwerp energie draagt ​​daar zeker aan bij. Gelukkig is de toegang in de afgelopen 12 maanden meer dan verdubbeld!

Mijn homepage "machtvonunten.de" is nog maar 10 jaar oud en wordt ook zeer goed bezocht en bevat onder andere meer dan 120 langere artikelen over kernenergie en energie, evenals honderden foto's van onze eerdere campagnes en activiteiten.

https://www.machtvonunten.de/

Het maandblad "Grasroots Revolution", dat ook in de stationsboekwinkels verkrijgbaar is en met behulp waarvan ons burgerinitiatief in 1975 werd opgericht, bestaat 50 jaar en wordt in het hele land vaak geciteerd en hoog aangeschreven als een belangrijk orgaan van grassroots-bewegingen.

https://www.graswurzel.net/gwr/

 

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt uitgegeven door de 'BI Milieubescherming Hamm' en wordt gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account:

BI milieubescherming Hamm

Doel: THTR circulaire

IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79

BIC: WELADED1HAM

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***