Het reactorfaillissement - THTR 300 De THTR nieuwsbrieven
Studies over THTR en nog veel meer. De THTR-uitsplitsingslijst
Het HTR-onderzoek Het THTR-incident in de 'Spiegel'

De THTR nieuwsbrieven uit 2006

***


        2021 2020
2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008
2007 2006 2005 2004 2003 2002

***

THTR nieuwsbrief nr. 108, augustus 2006


Lippesee-a.de:

Grote burgers kunnen nu zelfs rekenen!

Honderdvijfentwintig keer een miljoen maakt in totaal € 125 miljoen. En aangezien elk kind weet dat alles toch veel duurder wordt dan gepland: 50 procent toeslag! Dat was zelfs voor de hamer Michel teveel en daarom stemde 57 procent tegen de Lippesee. Bijna niemand had dit duidelijke resultaat verwacht.

Was het vanwege de pro Lippesee onenigheid die als "voorzitter van de huis- en eigendomsvereniging" aan iedereen die kon zien wat zijn bedoelingen waren, openbaarde? Was het de oneindige hoeveelheid geld die meer dan duidelijk werd geïnvesteerd in een overdreven brutale verkiezingscampagne: dure kleurenadvertenties in de WA elke dag op pagina één, stomme wasmiddelreclameposters (of was het PampersReclame?) Op elke andere boom; volledig eenzijdige, ongebreidelde meute van de stad Hamm ten koste van de belastingbetaler ??

Of was de gedwongen speciale inzet van zeer begaafde en volgzame hordes huursoldaten die op zoek waren naar nieuwe actiegebieden en voordelen geeuwde, even onthullend egoïstisch als verachtelijk ?? Misschien was het ook te wijten aan de "glorious four", dat wil zeggen aan die vier burgemeesters die in de laatste twee weken voor de stemming velen aan de alarmbel lieten luiden door hun pr-werk en de laatste slaapkop rechtop lieten zitten en let op? Het is duidelijk dat in de ogen van veel burgers al het afval dat burgemeesters de afgelopen vier decennia hebben gedumpt en moesten delen, zich ophoopte in een lelijk, stinkend riool, ook wel bekend als de Lippesee.

Uiteindelijk mogen we onze lokale Monopoly-krant niet vergeten, wiens berichtgeving over dit onderwerp een understatement zou zijn. Alleen de brieven aan de redacteur waren "evenwichtig". Onvergetelijk hoe deze krant Marion Siebert, die duidelijk terrier-minded was, in beroering bracht bij een paar mensen die, bewonderenswaardig kalm, bijna verlegen en gereserveerd, slechts enkele kritische vragen stelden en enkele zorgen uitten.

En toch was het goed zoals het allemaal gelopen was. Anders zou de meerderheid niet hebben opgemerkt aan welke kant macht en arrogantie opereerden. - Zijn de resultaten hoopgevend? Vallen Hammer-burgers niet langer in een eenzijdige opinievorming of, breder, zullen ze binnenkort weigeren te lezen of zich erop te abonneren? - Dat zou te veel gevraagd zijn. Zo is hij nu eenmaal, onze gemiddelde hamster. Zal hij de heersende politiek in de toekomst met meer vertrouwen aanvallen? We zullen wel zien.

Het is duidelijk dat burgemeester Hunsteger-Petermann genoeg heeft van al te veel medezeggenschap door de burgers van Hammer. Zoals te lezen was in de TAZ-NRW van 25 juli 7, pleitte hij als voorzitter van de lokale politieke vereniging van de NRW-CDU krachtig voor een termijn van acht jaar van burgemeesters. Met deze stap zouden de gemeentelijke parlementen in Noordrijn-Westfalen omver worden geworpen en nog meer Zonnekoningen en, zo niet, zouden grote populisten autocratisch aan de top van de stad kunnen wonen. De volgende stap naar het herstel van de gemeentelijke monarchie is slechts een kwestie van tijd.

Horst bloem

  THTR-afval op de Baltische Zee: komt de ineenstorting van het toerisme nu?

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

Zoals we al meldden in THTR-circulaire nr. 104, wordt het kleinere onderzoek THTR (AVR) in Jülich, dat in 1988 werd stilgelegd, momenteel in een complex proces ontmanteld en ontmanteld.

Inmiddels wordt de kostprijs hiervan niet meer gegeven als 400 miljoen euro, maar steeds vaker is het 500 miljoen euro. De ontmanteling in Jülich wordt uitgevoerd door het federale bedrijf Energiewerke Nord (EWN). Deze EWN exploiteert sinds 1998 een tijdelijke opslagfaciliteit voor laag- en middelactief afval op enkele kilometers van het vakantie-eiland Rügen in Lublin. Het draagt ​​de naam Tussenopslag noord (ZLN). De omvang en de tijdsduur waren voorheen beperkt: 6.700 ton kon daar maximaal twee jaar worden opgeslagen. En alleen kernafval van de oostelijke kerncentrales in Lubmin en Greifswald.

Inmiddels heeft de EWN een aanvraag ingediend om de zogenaamde "bufferopslag" te verlengen tot 10 jaar, de opslagcapaciteit te vergroten tot 15.000 ton en kernafval uit het westen van de republiek te mogen verwerken. De EWN pleitte voor een betere benutting van de 235 miljoen euro faciliteit met extra kernafval. De deelstaatregering van Mecklenburg-Vorpommern wil dit echter niet en heeft de verlenging geweigerd. Daarentegen daagde het federaal eigendom EWN, overigens met een DGB-functionaris als plaatsvervangend voorzitter van de raad van toezicht, de bestuursrechter in Greifswald voor de rechter en kreeg het recht op 21 juni 2006. "Het gevaar voor de tijdelijke opslagfaciliteit, zoals vermeld door het ministerie van Milieu (Meck.-Pomm), bijvoorbeeld van een vliegtuigcrash, moet worden toegewezen aan het restrisico", meldde de "Ostsee-Zeitung" in juni 22, 2006.

Maar er is veel meer aan de geplande uitbreiding: De intrede in het industriële gebruik van een grootschalige nucleaire installatie!

"Bovendien zijn de vertegenwoordigers van het ministerie van mening dat de uitbreiding van bufferopslag een langetermijnperspectief zou kunnen bieden voor het ZLN (Zwischenlager Nord) als opslagfaciliteit voor nucleair afval. misschien zelfs internationale zakenpartners. De faciliteit heeft al de nodige infrastructuur - naast een nieuw ontwikkelde haven is er ook een aansluiting op het spoorwegnet. Op de website van Energiewerke staat dat de tijdelijke opslagfaciliteit, met zijn capaciteiten en technische voorzieningen, de enige faciliteit ter wereld is Art'. grote capaciteiten zijn blijkbaar het resultaat van een opzettelijke misleiding van de autoriteiten: tijdens het goedkeuringsproces heeft de EWN veel grotere veiligheidsafstanden tussen de atomaire containers gespecificeerd dan was voorgeschreven. De afstanden werden vervolgens tot het minimum gecorrigeerd - dit resulteerde in ruimte f voor extra afval." (Van: ND van 9 juni 6)

Nu kan kernafval dus tot 10 jaar worden opgeslagen en geconditioneerd in Lubmin. Hieronder vallen ook grote onderdelen en complete reactordrukvaten. Licht belaste onderdelen worden vervolgens na een passende behandeling gesloopt of op stortplaatsen gestort. Radioactieve componenten die de grenswaarden overschrijden, moeten na het verstrijken van de bewaartermijn door de leverancier worden teruggenomen. De tijdelijke opslagfaciliteit voor kernafval bevindt zich in de directe omgeving van het Greifswald Bodden en de toeristische eilanden Rügen en Usedom. (Dit is overigens ook de geboorteplaats van de schrijvers Wolfgang Koeppen en Hans Fallada...)

De "Ostsee-Zeitung" had bijgevolg een paginagrote kop: "Angst voor de toeristische ineenstorting"en schreef op 22 juni 6 in haar commentaar:" De bedrijven willen tot 2006 banen veiligstellen in de werkloze regio. Tien jaar kernafval - tien jaar werk. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat de operaties de kosten dekken. Een begrijpelijke factuur. Maar gaat het echt open? De regio leeft voornamelijk van het toerisme. En dat kan zijn imago flink schaden. Een nucleair toilet voor de natie zou de ineenstorting van het toerisme betekenen. Niemand houdt van vakantie in de directe omgeving van glanzende erfenissen."- En niet te vergeten het constante leven in dit gevaarlijke gebied ...

Het is natuurlijk niet de eerste keer dat deze regio kennis moet maken met THTR-kernafval. Al in 1998 bracht een "Probecastor" van de buiten dienst gestelde THTR Hamm-Uentrop een bezoek aan het Federale Bureau voor Materiaalonderzoek (BAM) in Greifswald. We herinneren ons: de wielen zijn sinds 1995 opgeslagen in Ahaus en begonnen te roesten. Tijdens het onderzoek in Greifswald zijn waterresten aangetroffen in het afdichtingsgebied van het primaire deksel. Het afdichtingssysteem werkte niet meer goed; het belangrijke veiligheidshek was weg (zie ook THTR-RB nr. 61). Opmerking: Als kernafval één keer komt, zal er vaker kernafval zijn.

Horst bloem

THTR-microsferen in Geesthacht: Diddl-muis binnenkort met geigerteller?

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

Het kleine stadje Geesthacht aan de poorten van Hamburg is om verschillende redenen goed bekend bij zowel kinderen als nucleaire critici, maar is via enkele omwegen met elkaar verbonden. Geesthacht is de thuisbasis van de Diddl-muis.

De lieveling van de 7 tot 12-jarigen heeft enorme voeten en oren (mutaties?), drie haren, tuinbroeken en een overwegend rooskleurig wereldbeeld. Dit is het hoofdkantoor van het bedrijf, dat sinds 1990 een jaaromzet van ongeveer 150 miljoen euro maakt met een groot aantal Diddl-gebruiksvoorwerpen van alle soorten, "naïeve" slogans op ansichtkaarten in een speciale Diddl-taal.

Op dezelfde plaats staat de kerncentrale van Krümmel en de Vereniging voor Nucleair Energiegebruik in Scheepsbouw en Scheepvaart (GKSS), die hier een nucleaire onderzoeksreactor exploiteert. Sinds 1990 hebben 16 kinderen in de Elbmarsch leukemie ontwikkeld; vier van hen zijn al overleden. Het is de grootste opeenhoping van bloedkanker op één plek ter wereld. "Jij bent de voltreffer die in het midden van mijn hart belandde!" Zei de Diddl-muis een keer. Terwijl ze op zoek waren naar de mysterieuze oorzaak van de muis, stuitten sommige onderzoekers op een incident op 12 september 1986, toen alarmerend hoge niveaus van radioactiviteit werden gemeten in de kerncentrale van Krümmel. De limiet werd 500 keer overschreden.

Omdat een storing in de kerncentrale uitzonderlijk kon worden uitgesloten, werd het naburige GKSS ervan verdacht geheime nucleaire experimenten te hebben uitgevoerd voor de productie van minibommen, die hadden geleid tot een ernstig ongeval. Diverse getuigen in de omgeving hebben de explosie gezien.

Sinds 1992 zijn er in de buurt van Geesthacht kleine bolletjes met een diameter van ongeveer een halve millimeter gevonden. Ze bevatten uranium, thorium en plutonium. Deze ingrediënten geven belangrijke informatie over de gebruikte brandstof en het onderzoeksonderwerp. De verantwoordelijke deelstaatregeringen in Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein hebben 15 jaar lang geprobeerd het schandaal te verdoezelen en verwezen naar de radioactiviteit van Tsjernobyl en "vliegas" van wereldwijde bovengrondse atoombomtests. Het is duidelijk dat het leven van kinderen weinig weegt in verhouding tot de belangen van de nucleaire en wapenindustrie.

Onafhankelijke experts ontdekten dat de pellets al waren gevonden in de buurt van de fabriek van kernbrandstofelementen in Hanau, waar ook in 1987 een explosie plaatsvond. Hier de sferische splijtstofelementen voor de 1989 ontmanteld Thorium-hogetemperatuurreactor (THTR) vervaardigd in Hamm-Uentrop. De bolletjes maakten deel uit van zijn nucleaire brandstof. Meerdere wetenschappers vermoeden dat Geesthacht onderzoek deed naar een verdere ontwikkeling van hogetemperatuur- en hybride reactoren in verband met waterstofbommen. De GKSS wilde - dus de veronderstelling - door laserbombardementen van deze bollen nucleaire mini-explosies teweegbrengen.

de militaire componenten Dit onderzoek is natuurlijk adembenemend ongelooflijk en buitengewoon spannend. Dit verklaart ook waarom de autoriteiten liever de hele Abrakadiddledabra-affaire in de vergetelheid laten verdwijnen. Maar na verschillende sensationele programma's op ZDF en 3Sat in de afgelopen weken, werkt professor Blubberpeng keihard in zijn testlaboratorium om sterfgevallen door leukemie op te lossen. Namens de kinderen is de ontmanteling van de nucleaire installaties dringend vereist - en met een sisser af!

Uit het maandblad "Graswurzelrevolution" nr. 311; www.grassroots.net

Vreemd genoeg komt het bij niemand in Hamm op om de effecten van de THTR-microbeads in deze regio te onderzoeken, hoewel meer dan 8000 grotere THTR-splijtstofelementen met meer dan 24 miljoen microbeads tijdens bedrijf werden beschadigd en in 1986 was er een ongeval met radioactieve "releases" kwam (zie ook circulaire THTR nr. 82).

Horst bloem

Groot-Brittannië draait

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

Begin vorig jaar tekenden bijna een dozijn staten in Washington een samenwerkingsovereenkomst voor de verdere ontwikkeling van de vierde generatie kerncentrales, waartoe ook hogetemperatuurreactoren behoren. Groot-Brittannië was een van hen, hoewel in 2003 een witboek kernenergie een "onaantrekkelijke optie" noemde.

In Groot-Brittannië zijn tot nu toe 23 kerncentrales gebouwd, waarvan er nog twaalf op het net staan ​​en 19 procent van de energievraag dekken. Alle oude kerncentrales zullen naar verwachting in 2023 worden stilgelegd omdat ze verouderd zijn. Het debat over de toekomstige energievoorziening van het VK is in volle gang, gedreven door de angst voor toekomstige afhankelijkheid en de inzet om de klimaatschadelijke koolstofdioxide te verminderen.

Een langzame ommezwaai naar een pro-kernenergiebeleid dreigde al enige tijd (zie THTR-RB 107). Afgelopen najaar heeft de Labour-regering opdracht gegeven voor een nieuw energierapport. Maar midden in de voorbereidingen voor de aankondiging van de nieuwe opties deed zich een ongunstige gebeurtenis voor. Op verzoek van Greenpeace en een burgerinitiatief moest de atoomveiligheidsautoriteit verschillende rapporten openbaar maken, waarin sprake was van scheuren in de reactorkern in meerdere kerncentrales. Zelfs intern waren strengere controles, sluitingen en onmiddellijke sluiting van bepaalde reactoren nodig. Het feit dat het bestaan ​​van de cracks jarenlang bekend was maar stil werd gehouden, werd een schandaal. De aankondiging van de geplande nucleaire renaissance moest enkele weken worden uitgesteld. Op 10 juni 2006 werd bekend dat Frankrijk en Groot-Brittannië nauwer wilden samenwerken aan de technische ontwikkeling van toekomstige kernreactoren en aan bewapeningsprojecten. Op 13 juli 2006 was het zover: bijna alle landelijke dagbladen berichtten over de ommekeer van de regering-Blair, die nu officieel bekend is geworden. Een 216 pagina's tellend rapport "The Energy Challenge" gaf groen licht voor de bouw van een nieuwe generatie kerncentrales.

Kerncentrales zijn hier getuigd van een "uitzonderlijke noodzaak" voor de toekomst. "Met deze stap wordt critici de kans ontnomen om het goedkeuringsproces voor nieuwe fabrieken te vertragen met het argument dat ze niet nodig zijn. In de toekomst tellen alleen bezwaren die betrekking hebben op lokale omstandigheden, die in Groot-Brittannië werden goedgekeurd, het goedkeuringsproces duurde zes jaar, in de toekomst zou het slechts drie jaar moeten zijn", schreef de FAZ. De verwachting is dat deze centrales nog steeds niet voor 2017 in gebruik kunnen worden genomen. De kosten voor de nieuwbouw worden drastisch verlaagd, want: "De nieuwe kerncentrales moeten uitsluitend door de private sector worden aangevraagd, gepland, gefinancierd en gebouwd. De Britse regering wil geen subsidies of subsidies verlenen." (FAZ). Als je het gelooft ... er is altijd een maas in de wet. Voor de zes tot tien geplande installaties zou tot 30 miljard euro nodig zijn. De particuliere sector moet met de regering onderhandelen over welk type kerncentrales de uitverkorenen behoren, die, zoals bekend, vorig jaar nieuwe HTR-samenwerkings- en doorontwikkelingscontracten heeft afgesloten.

Manfred Kriemer, ecologieredacteur bij TAZ in de jaren tachtig, vindt dit alles niet zorgwekkend. Op 80 juli schreef hij zijn artikel "Opknoping in de atoomschacht" in de TAZ: "En Tony Blair? Zijn nieuwe energierapport, dat deze week werd gepresenteerd, kan niet verkeerd worden begrepen als een nucleair programma. Hij bekent dat hij vaag blijft over nieuwe nucleaire projecten, maar ook dat kernenergie een rol moet spelen in de toekomstige energiemix.” En verwijst naar de hoge kosten van nieuwe kerncentrales.

Met zijn gedurfde interpretatie verbergt hij echter zelfs berichten die twee dagen eerder in "zijn" TAZ stonden: "De Duitse groep Eon en zijn Franse concurrent EDF hadden het al over potentiële investeerders en bemoeien zich met het goedkeuringsproces voor nieuwe kernenergie planten, 'zei Paul Golby, hoofd van Eon UK'! "Zeit" schreef ook twee dagen voor Krieners dubieuze kalmerende pil: "Deskundigen twijfelen er echter niet aan dat de grote leveranciers zich binnenkort zullen gaan roeren." En het kapitaalvriendelijke "Handelsblatt" weerlegde Kriener twee dagen eerder: "" Vincent de Rivaz, hoofd van het Franse nutsbedrijf EDF, beweerde kerncentrales te bouwen in Groot-Brittannië. De Fransen zijn samen met hun dochteronderneming EDF Energy een van de zes grote elektriciteits- en gasleveranciers naast de Duitse groepen Eon en RWE, de marktleider Centrica en de twee Schotse providers Scottish Power. Centrica prees de regering voor het uitsluiten van subsidies voor nieuwe kerncentrales."

Geldgebrek lijkt voor de energiebedrijven niet het probleem te zijn. - Maar waarom komt Kriemer tot zo'n beoordeling? En wie dient hij door zo snel 'alles vrij' te geven? Het is hetzelfde soort "alles duidelijk" dat rood-groene politici gebruikten om het electoraat gek te maken door te beweren dat de vermeende nucleaire uitfasering het einde van de nucleaire industrie zou betekenen. We weten nu dat dit niet alleen een schandelijke misrekening was, maar een opzettelijke partijpolitiek gemotiveerde misleiding.

Waarom niet: Pinkepink (e) wratten Sommer-TheaTeR

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

Op de allereerste dag van de vakantie zette NRW-onderzoeksminister Pinkwart zijn favoriete tijdverdrijf na - de zomerse malaise vullen met een zeer innovatief idee: NRW zou opnieuw de locatie moeten zijn van een nieuwe THTR. "Waarom niet?" vroeg hij, schijnbaar verbaasd, in het interview.

Bijna alle kranten berichtten binnen een paar maanden over zijn tweede inval in de zaak. De Westfälische Rundschau zelfs drie dagen achter elkaar op pagina één. Zo blijf je in het gesprek. "In de toekomst willen we weer deelnemen aan internationaal onderzoek naar Generation IV-reactoren" de gehabiliteerde chaostheoreticus bazuinde volmondig uit op 27 juni 6 in de WR. Om onmiddellijk terug te trekken: "Binnen 2006 uur stapte de minister zowel weer in kernenergie als meteen weer weg - puur in termen van ideeën natuurlijk" (TAZ-NRW van 24 juni 27). Omdat nu de federale minister van Milieu Sigmar Gabriel tussenbeide kwam als de redder van de nucleaire uitfasering THeaTeR-Bühne en beschuldigde hem van een overtreding van de wet: "Er is niet veel meer over van de rechtsstaatpartij FDP" (TAZ-NRW van 28 juni 6).

In de volgende wet haastte de NRW Kamer van Koophandel en Industrie zich gisteren naar de zijde van de belegerde Pinkwart als een nucleaire hulpmacht, de chief executive van de IHK in NRW, Crone-Erdmann "(TAZ-NRW van 30. 6. 2006) .

Was het allemaal gewoon het absurde theater van een droomdanser die verslaafd was aan profileren of was er meer aan de hand? In zijn commentaar vleidde de TAZ-NRW de gehavende rood-groene ziel, die inmiddels verdwenen was, met een op het eerste gezicht sympathiek standpunt: "Juridisch niet haalbaar, politiek niet afdwingbaar en bovendien technologisch twijfelachtig. (... ) ... maakt de amateuristisch geplande opmars nog gênanter "(27 juni 6).

Met enige vertraging in brieven aan de redactie heb ik de TAZ een andere invulling gegeven. Na de verplichte vermelding van jarenlang rood-groen gefinancierd THTR-onderzoek in de staat, de federale overheid en de EU, zijn de vorderingen van Pinkwart naar mijn mening heel logisch:

(...) "De verdere ontwikkeling van een reactorlijn duurt meestal één tot twee decennia. Veel onopvallende kleine stappen zijn al stilletjes onder rood-groen gemaakt in NRW - uitgeroepen tot "veiligheidsonderzoek". Dus alles heeft tot nu toe perfect gewerkt , maar stilaan wil de nucleaire industrie dat de volgende logische stap zetten en een nucleaire faciliteit bouwen. En alles in gereedheid brengen als er over drie jaar een zwart-gele coalitie in de federale regering zit. Met zoveel continuïteit en slaperigheid van vele milieuactivisten gedurende tientallen jaren, is Pinkwarts vraag over de nieuwbouw van een THTR redelijk gerechtvaardigd: Waarom niet?" (TAZ-NRW, 17 juli 7)

Op 2 juli 7 verklaarde het onofficiële CDU/FDP-verklarende orgel "Welt am Sonntag" een andere achtergrond voor Pinkwarts initiatief: "Hij gaat over hen onmiddellijke beveiliging van twee stoelen, die verbonden zijn aan de RWTH Aachen University en in Jülich, op middellange termijn tot nieuwe onderzoeksovereenkomsten met de federale overheid - en op lange termijn om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kernenergie niet simpelweg uit te sluiten van onderzoek. (...) Ik zet mij in om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk twee nieuwe lectoraten worden geadverteerd en dat de leerstoelen goed zijn ingericht. Dat wil ik ook bereiken vier miljoen euro Onderzoekshulpmiddelen worden weer uitsluitend gebruikt voor onderzoek naar reactorveiligheid en verwijdering van kernafval'". Daarnaast heeft Pinkwart serieus de volgende nieuwe kerncentralelocaties in Noordrijn-Westfalen in het spel gebracht:" Leverkusen, Hamm-Uentrop, Gelsenkirchen-Scholven , Rees, Datteln, Paderborn, Würgassen".

Dankzij Pinkwart heeft iedereen het weer over de oude faillissementsreactor. We zouden de goede man het erevoorzitterschap moeten voorstellen van een nog op te richten herdenkingsstichting THTR.

Horst bloem

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt gesponsord door de 'BI Environmental Protection Hamm e. V.' uitgegeven en gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account:

BI milieubescherming Hamm
Doel: THTR circulaire
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

GTranslate

deafarbebgzh-CNhrdanlenettlfifreliwhihuidgaitjakolvltmsnofaplptruskslessvthtrukvi
Brennkugel.jpg