Het reactorfaillissement - THTR 300 De THTR nieuwsbrieven
Studies over THTR en nog veel meer. De THTR-uitsplitsingslijst
Het HTR-onderzoek Het THTR-incident in de 'Spiegel'

***


      2022 2021 2020
2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008
2007 2006 2005 2004 2003 2002

***


THTR nieuwsbrief nr. 153, november 2020:


inhoud:

De beste politie ... Geeft de politiegeschiedenissite van Hammer de voorkeur aan rechts-extremistische houdingen?

Rechts nucleair (T) terugdraaien zal mislukken!

Gronau: Het verzet gaat door!

THTR ontmanteling

HTR-PM in China

Japan: poging tot herstart voor HTTR

HTR-conferentie in Indonesië

Noorwegen vervalste resultaten kernproeven

Joods tijdschrift “Jalta. Standpunten over het joodse heden"

Landrechtenbeweging in India

Beste lezers!

 


**

De lieve politie...

THTR circulaire nr: 153, november 2020

Begunstigt de politiegeschiedenissite van Hammer rechts-extremistische houdingen?

Als burgerinitiatief dat met geweldloze acties zijn zorgen onder de aandacht wil brengen, moeten we in de gaten houden hoe de vertegenwoordigers van de staat op onze activiteiten reageren. Daarom hebben wij ons de afgelopen 45 jaar ingespannen om onze inhoudelijke zorgen voor de politie begrijpelijk te maken en beleefd uit te leggen. Met succes. Met tal van acties van burgerlijke ongehoorzaamheid en blokkades hebben we kunnen bijdragen aan het feit dat de THTR uiteindelijk moest worden stilgelegd. Er werden werkgroepen gevormd van kritische politieagenten die ons standpunt binnen de politie naar voren brachten en daar controversiële discussies veroorzaakten. Want de gevaarlijke radioactiviteit stopt niet bij de politie.

Onze belangrijkste acties in de jaren 80 zijn geschiedenis. Inmiddels is het maatschappelijke klimaat flink naar rechts verschoven. In de Bondsdag zit een extreemrechtse partij, antisemitisme en racisme nemen flink toe. Ook bij de politie, ook in Hamm.

Rechtse terrorist bij de Hammer Police

In februari 2020 zijn de appartementen van de rechts-terroristische groepering S. doorzocht. Thorsten Wollschläger uit Hamm was daar lid en als politiemedewerker tijdelijk verantwoordelijk voor de afgifte van wapenvergunningen. Hij wilde 5000 euro voorzien voor de aankoop van wapens en zo terroristische aanslagen tegen "buitenlanders" en antifascisten steunen.

Wikipedia schrijft: "Volgens SWR-onderzoek deelde hij in maart 2018 een citaatbord met een foto van een pistool en de tekst: 'Beste politieagent, dit is uw dienstwapen! Het is er niet alleen om naar te kijken, het hoort bescherm ons en jullie en gebruik ze daarom eindelijk! Als je dat niet wilt en kunt, geef ze dan aan ons, we zullen ze zeker gebruiken tegen elk gepeupel! Groeten, je mensen en werkgever!' In oktober 2019 deelde hij het volgende citaat: "We moeten van tijd tot tijd terroristische aanslagen plegen waarbij omstanders omkomen. Hierdoor kan de hele staat en de hele bevolking worden gecontroleerd. Het primaire doelwit van een dergelijke aanval zijn niet de doden , maar de overlevenden omdat ze gestuurd en beïnvloed moeten worden."

Het "Westfalenblatt" meldde dat rechercheurs bij Wollschläger in 2018 al de andere kant op keken: "Rechercheurs maakten foto's van de vlaggen en de deurbel van hun collega. W. had zijn naam in een soort Sütterlin geschreven, en hij wees naar zijn brievenbus wees erop dat hij “geen leugenachtige pers” en “geen vluchtelingenrapport uit de stad Hamm” wilde. collega Het proces had ook niet schriftelijk vastgelegd mogen worden".

Hij verspreidde zijn onmenselijke ideologie buitensporig op internet, ook op YouTube, las tijdens zijn dienst rechtse tijdschriften (waaronder "Junge Freiheit"), hees de Reichsburgerschapsvlag op zijn huis, trok nazi-kleding aan, plakte en plakte passende bumperstickers en slogans, enz .... Zijn politiecollega's zagen hem alleen als een freak uit de middeleeuwen en een excentriek. Niemand maakte een einde aan zijn jarenlange rechtse drukte.

Naast Wollschläger zijn verschillende andere politieagenten in Hamm achterdochtig geworden. In 2016 werd een procedure gestart tegen een nu gepensioneerde politieagent die deel uitmaakte van de Reichsburger-scene. Inmiddels zijn er nog twee testgevallen bekend. Een politieagent werd in februari 2020 gekozen in het districtsbestuur van AfD Hamm, maar nam na een paar dagen ontslag.

Een heel bijzonder politieverleden!

Tijdens mijn onderzoek naar Thorsten Wollschläger en de groep S. kwam ik een vermelding tegen in het gastenboek van de homepage van de "Politie Historische Collectie Paul" uit Hamm. Wollschläger schreef daar op 23 november 2001: "Echt goed gedaan". Wat vond hij leuk, wat versterkte zijn opvattingen, wat ontbrak er mogelijk om zijn juiste kijk op de wereld aan het wankelen te brengen? De homepage is gemaakt door Hammer Police Chief Inspector A. D. Siegfried Paul (voormalig lijfwacht van NRW minister Figgen) opgericht op vrijwillige basis en ook ondersteund en geprezen door de Hammer Police President.

Op deze homepage staan ​​een groot aantal artikelen. Deze bevatten een aantal dubieuze berichten. Hier worden zonder enige afstand de euforische missieverslagen van Hammer Police van de invasie van een politiebataljon in het Sudetenland in 1938 gepubliceerd. Kort daarna werden 200.000 Tsjechoslowaakse joden vermoord en moesten talloze antifascisten vluchten.

In een beschrijving van het gebruik van Hammer-politieagenten in Nederland tijdens de Jodenvervolging in 1942, gedocumenteerd op deze pagina, proberen de daders zich te verontschuldigen door het gedrag van Nederlandse politieagenten als moreel erger dan hun eigen gedrag af te schilderen en ze te noemen " nazi-politie". In dit zelfportret werden leugens en excuses gepubliceerd die het onwetendheid van de daders opvallend duidelijk maken.

Een andere opmerkelijke schande op de geschiedenispagina van de politie is de "herdenkingsplaat" voor de politieagenten die "in de loop van hun dienst" in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Hier vindt een dader/slachtoffer-omkering plaats: "Net als de Duitse bevolking als geheel moest ook de Hammer Police tijdens de Tweede Wereldoorlog een aanzienlijke bloedtol betalen". Opvallend is dat de 52 op de lijst geplaatste overleden politieagenten in Hamm slechts gedeeltelijk zijn omgekomen. Een groot aantal van de op de lijst geplaatste personen viel in Rusland of Polen. Het is niet langer een geheim wat de taak van Duitse politieagenten in de "bezette gebieden" was. Er zijn tentoonstellingen, boeken en rapporten over hoe de politie in deze gebieden massamoordenaars en oorlogsmisdadigers werden, van wie sommigen zelfs weerstand boden.

Rechtse Freikorps als rolmodel

Op de pagina over politiegeschiedenis wordt de rechts-extremistische en antidemocratische terreur van Hammer Freikorps-leden na de Eerste Wereldoorlog gepresenteerd als een legitieme aanpak van rechtvaardige wetshandhavers: voorkom chaos, creëer veiligheid en orde. - Dit is de klassieker die wordt gebruikt om radicaal rechtse en autoritaire crisisoplossing te rechtvaardigen.

In het artikel over de wijk Hamm-Heessen schrijft auteur Siegfried Paul over de situatie daar vanaf 1948: "Op verzoek van de KPD in de gemeenteraad van de gemeente Heessen kreeg deze nederzetting de naam 'Karl-Liebknecht-Siedlung'. Overigens Lütticher Str. in Heessen op verzoek van de KPD te Heessen in 'Rosa-Luxemburg-Str.' De bewoners zijn niet geïnterviewd, democratische spelregels waren nog niet bekend". Uiteraard kent de auteur zelf de spelregels van het parlement niet: de gekozen parlementsleden beslissen over de straatnamen in het lokale parlement. De KPD beschuldigen van het schenden van democratische normen, omdat ze bij wijze van uitzondering de overhand had bij een stemming in een parlement, is goedkoop anticommunisme dat rechten als Wollschläger gretig omarmen.

Terwijl de inhoud op de politiegeschiedenispagina historisch revisionisme, tekortkomingen en een gebrek aan bereidheid om historische verbanden heel duidelijk te classificeren onthult, worden hiërarchische insignes van rang en de gebruikte "instrumenten" op een breed niveau gecultiveerd als teken van staatsmacht. De homepage bevat in totaal 26 bijlagen voor rangklanten en 21 bijlagen bij de politiestick! Thorsten Wollschläger, die zich graag pronkte met wapenschilden, vlaggen, insignes, zwaarden, dolken en lansen, zal het leuk hebben gevonden.

Deze zeer gênante pagina over de politiegeschiedenis laat duidelijk zien dat er een ideologisch gevormde omgeving in Hamm is die rechts-extremistische houdingen kan bevorderen. De hierboven als positieve ontwikkeling genoemde kritische politieagenten komen hier niet voor.

 

Een artikel van ongeveer tien pagina's met veel updates over dit onderwerp is te vinden op mijn homepage op:

https://www.machtvonunten.de/nationalisten-rechte-neoliberale/384-hamm-rechtsextremist-bei-der-polizei-unter-terrorverdacht.html

 

***

Rechts nucleair (T) terugdraaien zal mislukken!

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

Jezelf opvoeren als "klimaatbeschermer" en tegelijkertijd optreden tegen echte klimaatbeschermers van Fridays for Future en hen intimideren is voor rechtsextremisten gebruikelijk en geen contradictie. Vorig jaar, op 2 juli 7, diende de AfD een verzoek in bij het parlement van de deelstaat NRW om symbolisch een "klimaatnoodtoestand" af te kondigen door de Hamm Climate Alliance. Hier belasterde en markeert de AfD zijn vijand: "Vermoedelijk bevindt de 'Climate Alliance Hamm' zich in de nabijheid van andere ecoradicale splintergroepen". De deelstaatregering van NRW zag geen probleem in haar reactie op de symbolische verklaring van een klimaatnoodtoestand.

Als BI Hamm krijgen we ook kwaadaardige e-mails van mensen die ons beschuldigen van het aanwakkeren van de klimaatcatastrofe door onze activiteiten tegen kerncentrales en verwijzen tr (i) umphing naar actuele artikelen in sommige media en naar de geplande nieuwbouw van kerncentrales wereldwijd . Voor ons, die al 45 jaar betrokken zijn bij de meest uiteenlopende gebieden van milieubescherming, zijn dergelijke beschuldigingen niets nieuws. Ze komen van dezelfde mensen die zich decennialang niets hebben bekommerd om milieubescherming.

Inmiddels is door ons jarenlange werk kritiek op kernenergie om goede redenen mainstream geworden en zal dat ook blijven dankzij nucleair afval, incidenten, schandalen en de dreiging van kernwapens. Kleine groepen en lobbyisten in de antisociale media, deze plaag van tegenwoordig, kunnen ruzie maken tot ze zwart worden.

Dat wil niet zeggen dat deze mensen ongevaarlijk zijn omdat ze andere mensen in rechtse media en fora aanzetten tot moord. De 'Junge Freiheit', vaak gebagatelliseerd als een strikt rechts-conservatieve krant, is ook een journalistieke reddingslijn voor nucleaire fans. Ik lees en analyseer dit blad al 30 jaar. In het begin was het een klein maandblad voor ultrarechtse broederschappen en studenten (1). Thorsten Wollschläger, de rechtse terroristenpolitieagent uit Hamm (zie vorige post) had de "Junge Freiheit" op zijn werkplek op de kantoortafel om wekelijks te lezen. Dit blad fungeert als waterverwarmer voor nuchtere karakters en bevordert rechtse radicalisering. Iedereen die daar schrijft is in ieder geval een geestelijke brandstichter.

Het "atw - International Journal for Nuclear Power", de spreekbuis van de nucleaire lobby, noemt Roland Tichy als "expert" en geeft hem de kans om zijn zegje te doen. In zijn tijdschrift "Tichys Insight" pathologiseert hij "groen-linkse weldoeners" als "geestesziek" en gaf hij vrouwenhaat toe in zijn krant, zodat zelfs de minister van digitalisering Dorothee Bär (CSU) Ludwig-Erhard is, die Tichy's voorzitter sinds 2015 Stichting vertrokken.

 

(1) https://www.machtvonunten.de/nationalisten-rechte-neoliberale/136-altbekannte-junge-frechheit.html

 

Als je meer wilt weten over de kleine maar extreem luidruchtige rechtse atoompropagandisten in de AfD-omgeving, raad ik het artikel "The Atomic Klüngel" in nr. 47 in "broadcast-magazin" aan:

https://www.ausgestrahlt.de/blog/2020/05/04/der-atom-kl%C3%BCngel/

***

Gronau: Het verzet gaat door!

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

De afgelopen 11 maanden hebben we in Hamm enkele activiteiten kunnen uitvoeren tegen het transport van nucleair afval van de uraniumverrijkingsfabriek (UAA) in Gronau via Hamm naar Rusland. Kort voor het uitbreken van de coronapandemie en ook daarna. Op 9 december 2019 vond tijdens het transport - evenals op 11 andere locaties - een drukbezochte wake plaats voor het Hammer Hauptbahnhof. Op dezelfde dag werd een interview met mij over dit onderwerp afgedrukt in "Westfälischer Anzeiger" (1).

Op 12 februari 2020 hebben we een zeer interessant evenement gehouden in het nieuwe Fuge-gebouw met co-voorzitter Vladimir Slivyak van Ecodefence in Rusland en Matthias Eickhoff van Münster. Op 10 maart 2020 namen we deel aan een demonstratie via het Bahnhofsviertel in Münster. Op 11 maart 2020 (jubileum Fukushima) berichtte ik in mijn toespraak in Beckum na een demonstratie ook over onder meer de uraniumtransporten. Na een corona-gerelateerde pauze vond op 22 juni 2020 in Hamm met afstand weer een wake plaats voor het centraal station.

In januari 2020 overhandigden Russische activisten in het federale ministerie van Milieu 70.000 protesthandtekeningen uit Rusland tegen de uraniumtransporten. Ondanks vele grensoverschrijdende protesten werden er in juni 2020 nog twintig transporten goedgekeurd. Op 4 oktober 2020 stopten activisten een transport in het Münsterland gedurende vijf uur door over het platform te klimmen. Het ministerie van Milieu, RWE en E.ON hebben vervolgens schriftelijk bevestigd dat er in de toekomst geen uraniumtransporten meer zullen plaatsvinden vanuit Gronau.

 

(1) https://www.machtvonunten.de/lokales-hamm/374-atomtransporte-schon-in-kleinsten-mengen-toedlich.html

 

In het maartnummer van het tijdschrift “Graswurzelrevolution” (446/447) berichtte ik in het artikel “Kleine Urenco-reactoren: Klein is niet mooi” over de voorbereidingen van Urenco voor de ontwikkeling en bouw van kleine HTR-reactoren in de VS en Europa. Ze zijn ook bedoeld voor militaire doeleinden:

https://www.machtvonunten.de/atomkraft-und-oekologie/373-kleine-urenco-reaktoren-small-is-not-beautiful.html

 

Zoek op reaktorpleite.de met het trefwoord: atoomtransport
http://www.reaktorpleite.de/interne-suche.html?searchword=Atomtransport

 

 ***

THTR ontmanteling

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

De planning van de ontmanteling van de THTR moet over ruim twee jaar beginnen. Op 21 december 2019 berichtte de Westfälische Anzeiger in detail op twee dubbele pagina's over de ontmantelde reactor en de eerder door de operators gepubliceerde informatie (1). Op 30 december 2019 heb ik in een lange brief aan de redactie gereageerd en geschreven over de gevaren, kosten en tijdsperspectieven (2). - Het is tijd om het onderwerp ontmanteling aan te pakken, om het veld niet over te laten aan operators en overheden.

(1) https://www.wa.de/hamm/letzte-geheimnis-thtr-hunderte-tonnen-radioaktiver-muell-hamm-reaktor-atommuell-13366573.html

(2) https://www.machtvonunten.de/leserbriefe-von-horst-blume/369-rueckbau-uran-im-thtr-hat-halbwertzeit-von-160-000-jahren.html

 

Zoek op reaktorpleite.de met het trefwoord: THTR ontmanteling
http://www.reaktorpleite.de/interne-suche.html?searchword=THTR-Rückbau

 

 ***

HTR-PM in China

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

Sinds twee jaar staat de hogetemperatuurreactor (HTR-PM) in China op het schiereiland Shandong (Shidaowan) op het punt weer in bedrijf te gaan, aldus de operators. In principe is het al in bedrijf. Er waren nog maar een paar kleine dingen te doen.

Lange tijd aangekondigd in het afgelopen millennium, de definitieve bouwvoornemens bevestigd in 2005 en de bouw begon in 2012, het sleept voort. Ondertussen waardeert de numeriek kleine overgebleven Duitse atoomgemeenschap elk schroefje dat in de fabriek wordt aangedraaid met enthousiast applaus en toenemende euforie.

Het Swiss Atomic Forum kondigde op 2020 april 18 aan: “In de tweede module van de kiezelbed-hogetemperatuurreactor HTR-PM, die in aanbouw is in China, zijn belangrijke componenten met elkaar verbonden. De China National Nuclear Corporation (CNNC) heeft aangekondigd dat het zogenaamde knooppunt van de tweede module op 2020 maart XNUMX is voltooid. Het drukvat, de stoomgenerator en de heetgasleiding van de reactor zijn gekoppeld. Volgens de CNNC vond de koppeling van het sleutelknooppunt tweeënhalve dag eerder plaats dan gepland”.

De homepage (hopelijk) "Gaufrei" kondigde op 27 juli 2020 aan dat, volgens de exploitant, het project "de inbedrijfstellingsfase is ingegaan. Dit is de laatste fase voor het demoproject. Geleidelijk zal een uitgebreide verificatie van de systemen nu worden uitgevoerd en apparatuur zal worden uitgevoerd, waardoor een solide basis wordt gelegd voor de commerciële exploitatie van de volgende eenheden ”.

Elders in dit artikel wordt echter benadrukt dat de HTR-PM alleen "aan de voorwaarden voldoet om de inbedrijfstellingsfase in te gaan". Wat nu?

Op 20 oktober meldde "Gaufrei" "veel vooruitgang" en dat de lektest voor het primaire circuit van de 2021e module "volgens specificaties" was uitgevoerd vóór de geplande netaansluiting in 1.

Ondanks alle vertragingen zijn er natuurlijk nog steeds volledige aankondigingen over de toekomst van hogetemperatuurreactoren. De Neimagazin schreef op 2 september 2020:

“In Shidaowan worden nog eens 18 van dergelijke HTR-PM-blokken voorgesteld. Naast HTR-PM stelt China een vergrote versie voor, de HTR-PM 600, waarin een turbine van 650 MWe wordt aangedreven door zes HTR-PM-reactorblokken. Er lopen haalbaarheidsstudies naar het gebruik van HTR-PM 600 voor Sanmen (provincie Zhejiang), Ruijin (Jiangxi), Xiapu en Wan'an (Fujian) en Bai'an (Guangdong) ”.

 

Zoek op reaktorpleite.de met het trefwoord: China
http://www.reaktorpleite.de/interne-suche.html?searchword=China

 

 ***

Japan: poging tot herstart voor HTTR

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

De hogetemperatuurtestreactor, die in 1999 voor het eerst volledig in bedrijf ging en sinds de ramp in Fukushima moest worden stilgelegd, kreeg op 2 juni 2020 een herstartvergunning, aldus berichten van World Nuclear News. Er zijn nieuwe veiligheidsvoorschriften opgesteld om in de toekomst beter om te kunnen gaan met incidenten en "natuurverschijnselen". Volgens de exploitant waren de in 2014 gevraagde inspecties positief. De High Temperature Engineering Test Reactor werkt niet met sferische brandstof elementen, maar met hexagonale grafietblokken.Forschungszentrum Jülich droeg tussen 1992 en 1995 vijf onderzoeken en studies bij aan de ontwikkeling van de HTTR in Japan. Meer informatie in THTR-Rundbrief nr. 88 (2004):

THTR-Rundbrief Nr: 88, februari 2004 - De HTTR in Japan

 

Zoek op reaktorpleite.de met het trefwoord: Japan
http://www.reaktorpleite.de/interne-suche.html?searchword=Japan

 

 ***

HTR-conferentie in Indonesië

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

De tiende internationale conferentie over hogetemperatuurreactortechnologie vindt plaats van 2 tot 4 juni 2021 in Yogyakarta, Indonesië. Vertegenwoordigers uit tal van landen (waaronder Zwitserland, Nederland, Polen, Zuid-Afrika) zijn benoemd in het 35 leden tellende organisatiecomité. Tot nu toe echter nog niemand uit de BRD.

De Indonesische atoomenergieorganisatie Batan was al sinds de jaren zeventig geïnteresseerd in het bouwen van hogetemperatuurreactoren en werkte nauw samen met het Jülich Research Center.

In 2002 en 2003 voerde het Geesthacht Research Centre (GKSS) een wetenschappelijk project uit in Jakarta (Indonesië). Günter Lohnert, toen hoofd van de afdeling "HTR Safety Analysis" bij Siemens / Interatom en later professor aan de Universiteit van Stuttgart ("Competence Center for Nuclear Energy"), gaf talrijke gastcolleges in Indonesië. Ook dr. Hans-Joachim Klar van de RWTH Aachen University. Meer informatie over HTR en Indonesië in THTR-Rundbrief nr. 144 (2014):

THTR-Rundbrief Nr: 144, november 2014 - THTR in Indonesië?

 

Zoek op reaktorpleite.de met het trefwoord: Indonesië
http://www.reaktorpleite.de/interne-suche.html?searchword=Indonesien

 

***

Noorwegen vervalste resultaten kernproeven

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

Noorwegen heeft de op twee na grootste thoriumafzettingen ter wereld en exploiteert sinds 1958 de Halden-thoriumreactor op een diepte van 30 tot 50 meter in een berg, waarbij in 2016 een ongeval plaatsvond. We berichtten hierover in THTR-circulaire nr. 148 (1). In mei 2020 maakte een klokkenluider bekend dat tussen 1990 en 2005 onderzoeksresultaten in deze reactor opzettelijk zijn vervalst, doorgegeven en in sommige gevallen wereldwijd gebruikt voor de verdere ontwikkeling van nieuwe kerncentrales.

De taz schreef hierover: "Deze manipulaties kunnen zowel" veiligheidsrisico's als economische gevolgen met zich meebrengen". De officier van justitie is hiervan op de hoogte gesteld. Het is niet de eerste storing van het instituut: vorig jaar werden achter beschermende muren twee oude onderzoeksreactoren ontdekt, waarvan het bestaan ​​gewoonweg vergeten was.

Dit keer werden testresultaten die niet opleverden wat de klanten hadden gevraagd, gewoon "geschikt gemaakt" door de onderzoeksmedewerkers - soms door de werkelijk vastgestelde gegevens te wijzigen of door de testopstelling te wijzigen, die in werkelijkheid niet meer overeenkwam met wat was besteld. Op andere momenten werden andere druk- en temperatuurwaarden gebruikt dan gerapporteerd (2).

Deutschlandfunk voegt toe: “Soms manipuleerden de onderzoekers de data, soms veranderden ze stiekem de experimentele opstelling. Minstens vier internationale projecten worden getroffen. Drie anderen worden verdacht van vervalsing. Deze vervalsingen zijn slim gemaakt en moeilijk te detecteren. (...) Deze materialen zijn getest om bijvoorbeeld na te gaan hoe corrosiebestendig of hoe lang de splijtstofelementen zijn bij gebruik in kerncentrales. Dit betekent dat de manipulaties wel eens gevolgen kunnen hebben. Hoe ernstig deze gevolgen zouden zijn, hangt af van hoe deze testgegevens verder werden gebruikt '”(3).

(1) THTR-Rundbrief Nr: 148, Zomer 2017 - Incident in de thoriumreactor in Halden (Noorwegen)!

(2) https://taz.de/Manipulation-in-der-AKW-Forschung/!5686879/

(3) https://www.deutschlandfunk.de/forschungsreaktor-halden-norwegen-faelschte-testergebnisse.676.de.mhtml?dram: artikel_id = 477337

 

Zoek op reaktorpleite.de met het trefwoord: Noorwegen
http://www.reaktorpleite.de/interne-suche.html?searchword=Norwegen

 

***

Joods tijdschrift “Jalta. Standpunten over het joodse heden"

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

Over het zeer interessante halfjaarlijkse progressieve joodse tijdschrift “Jalta. Standpunten over het Joodse heden "Ik schreef een recensie in de" Grassroots Revolution "No. 451:" From Babylon to Yalta. Joods tijdschrift bespreekt nieuwe allianties en 'ongehoorde' standpunten ":

https://www.machtvonunten.de/medienkritik/385-von-babylon-nach-jalta.html

 

***

Landrechtenbeweging in India

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

De twaalf maanden durende mars van de Indiase landrechtenbeweging Ekta Parishad van Delhi naar Genève moest vanwege Corona in maart 2020 in Armenië worden afgelast. Artikel in "Grassroots Revolution" No. 449:

https://www.machtvonunten.de/indien-suedasien/377-corona-stoppt-fussmarsch-der-indischen-landrechtebewegung-ekta-parishad.html

 

Zoek op reaktorpleite.de met het trefwoord: India
http://www.reaktorpleite.de/interne-suche.html?searchword=Indien

 

***

Beste lezers!

top of pageNaar de bovenkant van de pagina - www.reaktorpleite.de -

De eerste 55 nummers van de THTR-circulaire waren elk maximaal 100 pagina's dik en gedocumenteerd, onder andere belangrijke documenten, correspondentie met autoriteiten, radioactiviteitsmetingen, discussies over stralingsbescherming en tijdschriftartikelen. Ze zijn van groot belang voor toekomstig onderzoek en geschiedschrijving over de THTR en het verzet.

Ook deze exemplaren werden van meet af aan regelmatig naar het Stadsarchief van Hammer gestuurd. Toen ik twee jaar geleden vroeg of het ene of het andere nummer misschien nog nodig was, kreeg ik na verschillende navragen de informatie dat het archief "de holdings niet op korte termijn kan controleren", maar "we kunnen ook een complete reeks weer overnemen" .

Uiteraard zijn de THTR nieuwsbrieven niet meer te vinden. - Dit is een aanklacht. Er zijn slechts enkele geïsoleerde exemplaren van de eerste 55 nummers. Naast de Duitse Nationale Bibliotheek, waar twee depotexemplaren gaan, is de THTR-Rundbrief in Stuttgart alleen verkrijgbaar bij de Bibliotheek voor Hedendaagse Geschiedenis (documentatiecentrum voor onconventionele literatuur, die daar overigens voor betaald heeft!) En tegen de zeer aan te bevelen en actieve archief voor alternatieve literatuur (afas) in Duisburg, dat ik ooit bezocht. Het is een vrij verkeer archief met veel vrijwilligerswerk en weinig overheidssubsidies. Maar uiteraard betrouwbaarder dan sommige autoriteiten, zoals blijkt uit het voorbeeld van het Stadsarchief Hamm. De afas-inventaris omvat 2.000 meter schapruimte, 9.000 tijdschriften met 200.000 losse nummers en 4.500 brochures van sociale bewegingen.

Ik zou op dit punt de zeer interessante startpagina willen aanbevelen: http://afas-archiv.de/

 

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt uitgegeven door de 'BI Milieubescherming Hamm' en wordt gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account:

BI milieubescherming Hamm

Doel: THTR circulaire

IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79

BIC: WELADED1HAM

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina

***

 

GTranslate

deafarbebgzh-CNhrdanlenettlfifreliwhihuidgaitjakolvltmsnofaplptruskslessvthtrukvi
rb141.jpg