Nieuwsbrief XLVIII 2023

26 november tot 2 december

***


  2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011

Nieuws + achtergrond kennis

Het PDF-bestand"Kernenergie-ongevallen" bevat nog een aantal andere incidenten uit verschillende sectoren van de nucleaire industrie. Sommige incidenten zijn nooit via officiële kanalen gepubliceerd, dus deze informatie kon alleen via een omweg voor het publiek beschikbaar worden gesteld. De lijst met incidenten in het pdf-bestand is dus niet 100% identiek aan "INES en de verstoringen in nucleaire installaties", maar vertegenwoordigt eerder een toevoeging.

4. November 2004 (INES ? Klas.?) Akwa Balakovo, RUS

11. November 1983 (INES 3) nucleaire fabriek Sellafield, GB

16. November 2001 (INES ? Klas.?) Hoge Flux Reactor, Petten, NLD

19. November 2003 (INES 2 Klas.?) nucleaire fabriek La Hague, FR

19. November 1975 (INES ? Klas.?) Akwa Gundremmingen, GER

20. November 1959 (INES 4) nucleaire fabriek Oak Ridge, Tennessee, VS

22. November 2002 (INES 2) Akwa Tihange, BEL

28. November 2007 (INES 2) Akwa Asco, ESP

29. November 1970 (INES 3 | NAMEN 2,5) nucleaire fabriek Sellafield, GB

29. November 1955 (INES 4) Onderzoeksreactor EBR-I, NTRS Idaho, VS

30. November 1975 (INES 5) Akwa Sosnovy Bor, Leningrad, Sovjet-Unie

*

2. December 2009 (INES 2) Cruas, FRA

2. December 1949 (INES 4 | NAMEN 3,8) nucleaire fabriek Hanford, VS

*

We zijn op zoek naar actuele informatie. Kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar: nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

 


2. december


 

China | Vereinigte Staaten | fossielCOP28

Uitfasering van olie, gas en steenkool

China en de VS negeren het meest urgente probleem op de wereldklimaatconferentie

Zonder het uitfaseren van olie, gas en steenkool kan de opwarming van de aarde niet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt; daarover zijn alle deskundigen het eens. Toch is het onderwerp controversieel op de VN-klimaatconferentie. Hoe positioneren de wereldmachten China en de VS zich?

Op de Wereldklimaatconferentie in Dubai spraken de twee grootste klimaatzondaars van de planeet, China en de VS, zich voor het eerst in meer detail uit. De twee wereldmachten, die het op veel punten anders met elkaar oneens waren, kwamen overeen de spreekwoordelijke olifant in de kamer te negeren: dit verwijst naar het vertrek uit olie, gas en steenkool, waar tientallen staten en honderden milieuorganisaties om hebben opgeroepen. De Amerikaanse vice-president Kamala Harris maakte in haar toespraak voor de plenaire vergadering van zaterdag geen melding van de kwestie. En ook in de toespraak van de Chinese vice-premier de avond ervoor: dreunende stilte.

Dit is geen wonder. De VS zijn nu bijvoorbeeld de grootste olieproducent ter wereld en tegelijkertijd de grootste olieverbruiker. En het gigantische Chinese imperium, dat wereldwijd bijna een derde van alle broeikasgassen uitstoot, wil de komende decennia afhankelijk zijn van klimaatschadelijke steenkool en pas op zijn vroegst in 2060 klimaatneutraal worden...

*

kernwapens | afschrikking | vredesbeweging

Kernwapens: wat als nucleaire afschrikking mislukt?

Naarmate de spanningen toenemen, vertrouwt het Westen op afschrikking. Dit is een gevaarlijke verkeerde afslag. Het veiligheidsbeleid moet worden gedemocratiseerd. Een gastpost.

Vrede is het meesterwerk van de rede.
Immanuel Kant

Naar mijn mening was er nooit enige kans dat nucleaire afschrikking het vredesprobleem voor altijd zou oplossen: deze oplossing komt op mij over als krankzinnige waanzin.
Carl Friedrich von Weizsäcker

Hoewel de vredesbeweging enigszins stil is geworden, blijft het veiligheidsbeleid een centrale kwestie van algemeen belang. Vraagstukken over het veiligheidsbeleid zijn niet langer het exclusieve domein van wetenschappers, politici of militaire experts...

*

Emissiehandel | landrecht | Blue Carbon

Gebied groter dan Groot-Brittannië

Sheikh koopt op grote schaal Afrikaanse bossen op

Als voorzitter van Blue Carbon sluit Ahmed Dalmook al-Maktoum uit de Verenigde Arabische Emiraten COXNUMX-deals met Afrikaanse landen. Het gaat om miljarden euro’s en een enorm gebied aan waardevolle grond.

Talloze staatshoofden en regeringsleiders komen momenteel bijeen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) om tijdens COP28 te debatteren over klimaatbeschermingsmaatregelen – of ‘het lot van de mensheid’, om de zielige woorden van VN-secretaris-generaal António Guterres te gebruiken. Het gaat over de vooruitgang die tot nu toe is geboekt, de energietransitie die moet worden beheerd en de vraag hoe eerlijke klimaatbescherming, en zelfs eerlijk samenleven in de wereld, er eigenlijk uit ziet.

Tegelijkertijd zijn er al maanden onderhandelingen gaande door een bedrijf gevestigd in de VAE dat rechten wil kopen op uitgestrekte Afrikaanse bosgebieden in een reeks uitgebreide compensatieovereenkomsten. Een gebied van zeker 25 miljoen hectare bos wordt getroffen, dat is groter dan Groot-Brittannië, aldus onder meer de Britse ‘Guardian’.
gerapporteerd. Een lid van de koninklijke familie van Dubai zou de leiding hebben over het bedrijf...

*

Olaf Scholz | klimaatconferentieafritfossiel | 1,5 graden

COP28 klimaattop:

Scholz roept op tot een mondiale exit uit steenkool, olie en gas

In Dubai riep de bondskanselier op tot een mondiale verschuiving, weg van fossiele brandstoffen. Klimaatverandering blijft “de grote, mondiale uitdaging van onze tijd.”

“We moeten nu allemaal vastberadenheid tonen om af te zien van fossiele brandstoffen – in de eerste plaats steenkool. We kunnen hier op deze klimaatconferentie de zeilen op zetten”, zei de SPD-politicus zaterdag in zijn toespraak in Dubai. Olaf Scholz zei ook dat het dit decennium nog steeds mogelijk is om de klimaatschadelijke uitstoot van broeikasgassen zodanig terug te dringen dat de in 2015 in Parijs afgesproken doelstelling van 1,5 graad wordt gehaald. “Maar de wetenschap vertelt ons heel duidelijk: we moeten opschieten – ondanks alle geopolitieke spanningen”, zei hij, verwijzend naar de oorlogen in de Gazastrook en Oekraïne.

Klimaatverandering blijft “de grote, mondiale uitdaging van onze tijd”, benadrukt Scholz. Maar er zijn al alle noodzakelijke middelen om deze uitdaging aan te gaan. "De technologieën zijn er: windenergie, fotovoltaïsche zonne-energie, elektrische aandrijvingen, groene waterstof." Duitsland zet deze ontwikkelingen voort. “Als succesvol industrieland willen we in 2045 klimaatneutraal leven en werken.”

Scholz doet een beroep op de bijna 200 landen die tot half december in Dubai bijeenkomen om zich te engageren in de energietransitie...

*

Wereld klimaatconferentie | COP28

120 landen willen de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen verdrievoudigen

Op de Wereldklimaatconferentie in de Verenigde Arabische Emiraten hebben talrijke landen zich aangesloten bij het plan om hun elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen tegen 2030 te verdrievoudigen. De voorzitter van de conferentie, al-Jaber, zei in Dubai dat tot nu toe 120 landen hadden ondertekend. Tot de ondertekenaars behoren Duitsland en de andere EU-landen.

Het doel is ook om de energie-efficiëntie te verdubbelen. Dit betekent dat er minder energie nodig zal zijn om goederen of diensten te produceren.

Een groep van ongeveer twintig landen riep op tot uitbreiding van kernenergie. Het doel is om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, aldus het rapport. De VS, Frankrijk, Groot-Brittannië en het gastland de Verenigde Arabische Emiraten zijn onder meer betrokken bij de gezamenlijke verklaring. Rusland en China, die ook een groter aantal kerncentrales hebben, hebben geen handtekening gezet...

*

KlimaschutzGerechtigkeitCO2-budget

Onderzoek naar rechtvaardigheid bij klimaatbescherming:

De rekening staat al geruime tijd rood

Het CO2-budget voor de doelstelling van 1,5 graad opwarming van de aarde krimpt. Uit een onderzoek blijkt: de rijke landen hebben hun aandeel tientallen jaren geleden opgebruikt.

[...] Rijke landen als de VS en Duitsland begonnen al lang eerder met het verbranden van fossiele brandstoffen. Ze hebben zichzelf geïndustrialiseerd met de op deze manier verkregen energie en een economisch voordeel veiliggesteld. En ze hebben de wereld op de rand van een ineenstorting van het klimaat gebracht.

Hoe eerlijk is het dat deze landen nog tientallen jaren broeikasgassen willen blijven uitstoten terwijl veel mensen in de wereld weinig toegang hebben tot energie? En wat als deze mensen in landen wonen die historisch gezien weinig hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis?

De fossiele energie van de wereld kan worden gezien als een enorme erfenis...

*

INES-categorie 2 "Incident"2. December 2009 (INES 2) Cruas, FRA

Vegetatie blokkeerde de inlaat van het koelsysteem, het systeem moest worden stilgelegd en gerepareerd. (Kosten ongeveer US $ 4 miljoen)

Kernenergie-ongevallen
 

Wikipedia fr

Centrale nucleaire de Cruas

Op 2 december, in Unit 4 van Cruas NPP, verzamelden bladeren en ander herfstafval zich in het koelwatercircuit van de rivier en verstopten het. De reactor werd stilgelegd en op hot standby geschakeld met de stroomonafhankelijke noodstroomvoorziening via de stoomgeneratoren. Maar ook na dit proces moet de reactorkern met het rivierkoelwater - vanwege het aanhoudende verval - in de zogenaamde nakoelingsmodus verder worden gekoeld, zodat deze niet oververhit raakt en smelt ...

Kernenergie-ongevallen per land#Frankrijk

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Kerncentrales plaag

Cruas_(Frankrijk)

*

ines42. December 1949 (INES 4 | NAMEN 3,8) nucleaire fabriek Hanford, VS

De verantwoordelijken wedden opzettelijk onder meer 8.000 curies (289 TBq) Jodium-131 ​​vrij; dit experiment werd veel later bekend als de "Groene Run". (Kosten ongeveer US $ 1100 miljoen)

Kernenergie-ongevallen
 

In die tijd wisten maar heel weinig mensen wat er in Hanford gebeurde. Maar inmiddels hebben we er allemaal wel eens iets van gehoord, of anders gezegd, we hebben er allemaal wel eens iets van gehoord!

Wikipedia

Groene run

Het 'Green Run'-experiment omvatte het vrijkomen van een radioactieve wolk uit het militaire nucleaire complex van Hanford Site. Schattingen lopen uiteen van enkele honderden TBq Jodium 131 en nog meer cesium 133. Het aandeel jodium 131 alleen al was 5500 curie; Dit komt overeen met ongeveer 250 keer de hoeveelheid die volgens officiële informatie in de omgeving vrijkwam bij het ongeval in 1979 bij de kerncentrale Three Mile Island bij Harrisburg. Het gevaar van jodium 131 voor de schildklier werd in de jaren veertig nog niet onderkend; jodium 1940 kon ongefilterd uit de systemen van de Hanford Site ontsnappen, zelfs als het werd gebruikt zoals bedoeld. Tijdens normaal gebruik kunnen verschillende 131 TBq nucliden met een middellange en lange levensduur die in de Columbia River vrijkomen. Hanford wordt beschouwd als de meest radioactief besmette plaats op het westelijk halfrond...

Hanford-site

De VS betalen jaarlijks meer dan $ 200.000 miljard aan particuliere bedrijven om de faciliteit te ontsmetten; daarnaast moet er zo'n 2014 kubieke meter radioactief afval worden geborgen. Begin 2047 werd voor de derde keer een projectmanager ontsmetting ontslagen nadat hij of zij zorgen had geuit over de veiligheid van operaties en monitoringprocedures. Een voorlopig plan riep op tot het einde van de werkzaamheden in 2014, sinds 2052 gaat het ministerie van Energie uit van minimaal XNUMX ...

Kernenergieongevallen per land#United_States
 

Kerncentrales plaag

Hanford (VS)

Het Hanford Military Complex ligt aan de Columbia-rivier ten noorden van de stad Richland in de staat Noordwest-Washington en werd vanaf 1943 gebruikt voor de productie van plutonium voor militair gebruik ...

Met Hanford heeft de VS de ergste bestraalde nucleaire installatie in de westerse wereld, die in 1988 werd gesloten en sindsdien is ontsmet...

 


1. december


 

Lage stralingIPPNWKreeft

Meer sterfgevallen door kanker dan verwacht, zelfs bij lage stralingsdoses

Dit blijkt uit een onderzoek onder kernwerkers. Het treft ook patiënten en medisch personeel.

“Statistische evaluaties bij grotere bevolkingsgroepen laten zien dat er bij stralingsdoses onder de 100 mSv geen gezondheidseffecten kunnen worden vastgesteld.” Dit staat in een factsheet van het Federal Office of Energy uit 2018, dat de autoriteit nog steeds verspreidt.

“Deze verklaring is in tegenspraak met recente wetenschappelijke bevindingen”, zei de vereniging “Doctors for Social Responsibility and the Prevention of Nuclear War” (PSR/IPPNW) vorig jaar in een artikel in de “Schweizerische Ärztezeitung”. De auteurs citeerden “resultaten van meer dan twintig epidemiologische onderzoeken van de afgelopen vijftien jaar.”

Nu komt er nog een belangrijke Studie toegevoegd dat deze verklaring ondersteunt. Het toont een verband aan tussen lage niveaus van radioactieve straling en meer sterfgevallen door kanker en is bedoeld als informatie voor commissies voor stralingsbescherming - ook met betrekking tot de risico-batenafweging bij medische onderzoeken...

*

Israël geheime diensten hebben mislukt

Verslag uit de “New York Times”

Israël zou al meer dan een jaar op de hoogte zijn van de gedetailleerde aanvalsplannen van Hamas

Blauwdrukken voor een dergelijke aanval circuleerden blijkbaar maanden vóór het bloedbad van Hamas in Israëlische veiligheidskringen. Volgens een bericht in de media werden de plannen echter als te ambitieus beschouwd.

Leidende personen in het Israëlische leger en de geheime diensten zouden ruim een ​​jaar vóór de verwoestende terroristische aanval van Hamas op Israël op de hoogte zijn gesteld van de aanvalsplannen van de terroristische organisatie. Dit is wat de »New York Times« onder verwijzing naar een document van 40 pagina's dat tot in detail een invasie op Israëlisch grondgebied beschrijft.

Het document heeft de codenaam ‘Jericho Wall’ en zou in elk detail vergelijkbaar zijn geweest met de aanval die Hamas-terroristen op 7 oktober vanuit de Gazastrook uitvoerden. Het scenario werd door Israëlische militaire en inlichtingenfunctionarissen afgedaan als te veeleisend en moeilijk uit te voeren. Recentelijk had de 'Financial Times' al gerapporteerd over eerdere waarschuwingen binnen Israëlische veiligheidskringen, die echter door een hoge officier van de Israëlische militaire inlichtingendienst als een 'denkbeeldig scenario' zouden zijn afgedaan...

*

IAEASMRCOP28

IAEA roept op de wereldklimaatconferentie op tot meer kernenergie

Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap kan klimaatneutraliteit niet worden bereikt zonder kernenergie. Dit maakt ze nu officieel bekend in Dubai.

Het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA) van de VN benadrukte op de tweede dag van de Wereldklimaatconferentie in Dubai dat kernenergie noodzakelijk is om de klimaatverandering tegen te gaan. Sinds het begin van de 21e eeuw heeft kernenergie ervoor gezorgd dat 30 gigaton broeikasgassen is vermeden, blijkt uit een verklaring die volgens het IAEA door meerdere landen wordt gesteund.

“Net Zero vereist kernenergie”, vat de IAEA samen. Uit onderzoek blijkt dat om het doel te bereiken om in 2050 wereldwijd CO₂-neutraal te zijn, er geïnvesteerd moet worden in kernenergie. Welke precies, zegt het IAEA in haar mededeling niet.

Het gaat over “het bouwen van een koolstofarme brug naar de toekomst.” Dit vergt ook investeringen in kleine modulaire reactoren, waarmee kerncentrales makkelijker gebouwd en flexibeler geëxploiteerd kunnen worden. IAEA-directeur-generaal Raphael Grossi riep op tot een eerlijk klimaat, wat momenteel niet het geval is...
 

naar mijn bescheiden mening

Dhr. Vergroot is echt een uitstekende entertainer, ik ben altijd tot tranen toe geroerd. En hij heeft volkomen gelijk: er bestaat niet zoiets als een eerlijk klimaat. Het IAEA wordt, als lobby en vijgenblad voor de nucleaire industrie, door ruim 170 lidstaten gefinancierd met miljarden dollars, terwijl tegenstanders van kernenergie afhankelijk zijn van donaties van het publiek.

*

WürgassenkernafvalTransport

Vanwege kritiek: waarschijnlijk een nieuwe transportstudie naar de geplande opslagplaats voor kernafval in Beverungen-Würgassen

Het BI Atomfreis-3-Ländeeck meldt dat een nieuwe haalbaarheidsstudie met een focus op logistiek voor de geplande opslagfaciliteit voor kernafval in Würgassen is aanbesteed. De tegenstanders merkten het een en ander op.

Vanwege massale kritiek op het geplande logistieke centrum Konrad (LoK) in Würgassen publiceerde de Afvalbeheerscommissie (ESK) in augustus een verklaring. Daarbij kwalificeerde zij de veiligheidscriteria die zij zichzelf voor een dergelijk bouwproject had gesteld op verschillende punten, zodat het vestigingsbesluit van de BGZ voor Würgassen ook in de toekomst kon worden nageleefd.

Met betrekking tot de transportlogistiek achtte de ESK het echter noodzakelijk om de kritiekpunten in het Regio-Consult-rapport te onderzoeken, zoals het burgerinitiatief Atomfreis-3-Ländeeck samenvat.

Dit rapport is tot stand gekomen in opdracht van het BI met steun van individuele gemeenten en stadsdelen. “Er moet echter snel duidelijkheid komen over de inspanningen die nog nodig zijn voor een robuuste transportinfrastructuur”, aldus de ESK.

[...] "Het feit dat de BGZ een dergelijk onderzoek niet heeft geïntegreerd in het selectieproces alvorens de locatie in Würgassen voor de LoK te bepalen, toont eens te meer aan dat de BGZ niet geïnteresseerd is in het vinden van de veiligste en meest economische oplossing voor de probleem van de verwijdering van kernafval ging ..."

*

atmosfeer | Elon MuskSpaceX

SpaceX: wetenschappers bezorgd – Raketten scheuren ‘atmosferische gaten’ in de lucht

Het is een visueel verbluffende vorm van aurora gecreëerd door vallende SpaceX-raketten. De stukken die naar de aarde terugvallen, scheuren tijdelijk gaten in de ionosfeer en creëren gloeiende rode lichtbollen.

Deskundigen zijn bezorgd dat deze bloedrode lichtschermen – ook wel SpaceX-aurora’s genoemd – onbekende problemen kunnen veroorzaken voor de astronomie en communicatie. Er valt een aanzienlijk toename van het optreden van deze verschijnselen te verwachten, hoewel er geen gevolgen zijn voor het leven en de ledematen van de aardbewoners of voor het milieu.

Raketten maken gaten in de atmosfeer

Kortom, zowel stijgende als dalende draagraketten veroorzaken ionosferische gaten omdat ze brandstof in de ionosfeer vrijgeven. Dit zorgt ervoor dat geïoniseerde zuurstofatomen recombineren of terugkeren naar normale gasmoleculen.

Het fenomeen is al tientallen jaren bekend. Het lanceren van raketten in de ruimte kan gaten in de bovenste ionosfeer veroorzaken. Dit is het deel van de atmosfeer tussen 80 en 644 kilometer boven het aardoppervlak. Hier wordt gas geïoniseerd of bevrijd van elektronen...

*

Konrad schachtbouwvergunningRetourneren

Opslagplaats voor kernafval Konrad-schacht: tegenstanders eisen beslissing

Minister van Milieu Meyer (Groenen) wil eind december beslissen of de bouwvergunning voor de opslagplaats voor kernafval Schacht Konrad in Salzgitter zal worden ingetrokken. Critici roepen op tot een spoedig besluit.

Met een bijeenkomst voor Schacht Konrad wilden ze een ‘aftelling’ initiëren die de minister vanaf nu dagelijks zou herinneren aan het aanstaande besluit, aldus de werkgroep van Schacht Konrad. Onder meer Salzgitters burgemeester Frank Klingebiel (CDU) zou als spreker optreden. De critici wilden vervolgens met fakkels en lantaarns naar het Konradhaus in de wijk Bleckenstedt marcheren.

AG eist intrekking van de bouwvergunning

AG Schacht Konrad roept ook minister van Milieu Christian Meyer op om te besluiten de bouwvergunning in te trekken...

*

Henry Kissingeroorlogsmisdadiger

Deze realpolitiker was een ongehinderde oorlogsmisdadiger

Pas in mei 2023 publiceerde het National Security Archive in Washington ernstig belastend materiaal over Henry Kissinger.

De honderdste verjaardag [afgelopen mei] zorgde voor wereldwijde aandacht voor zijn nalatenschap als vooraanstaand staatsman, meesterdiplomaat en realpolitik-strateeg voor het buitenlands beleid. ‘Niemand ter wereld heeft meer ervaring met internationale zaken’, schreef The Economist onlangs in een lofrede voor Kissinger.

Tijdens zijn ambtstermijn als nationaal veiligheidsadviseur en minister van Buitenlandse Zaken van januari 1969 tot januari 1977 produceerde Kissinger een lange reeks geheime documenten waarin hij zijn beleidsoverwegingen, discussies en richtlijnen over vele initiatieven vastlegde. Hij werd beroemd door enkele van deze initiatieven: ontspanning met de USSR, openstelling voor China en shuttle-diplomatie in het Midden-Oosten.

Maar de historische gegevens documenteren ook de donkere kant van Kissingers controversiële ambtstermijn:

  • zijn rol in de omverwerping van de democratie en de opkomst van de dictatuur in Chili,
  • zijn minachting voor de mensenrechten en zijn steun voor vuile en zelfs genocidale oorlogen in het buitenland,
  • geheime bomaanslagen in Zuidoost-Azië,
  • zijn betrokkenheid bij de criminele activiteiten van de regering-Nixon, waaronder het geheim afluisteren van zijn eigen hooggeplaatste assistenten.

Om bij te dragen aan een evenwichtige en uitgebreidere beoordeling van Kissingers nalatenschap, stelt het National Security Archive hierbij een klein dossier samen met vrijgegeven documenten...

 


30. november


 

finnlandOlkiluotoEPR | Olkiluoto kerncentrale-eenheden 1, 2 en 3

Tweede defect binnen een paar dagen

Finland: Kernreactor Olkiluoto 3 wordt na storing weer stilgelegd

De derde reactor van de kerncentrale van Olkiluoto heeft sinds de inbedrijfstelling in het voorjaar van 2022 al enige verstoringen ondervonden. Nu is het binnen een paar dagen twee keer voorgekomen dat Blok 3 van de grid gehaald moest worden.

Concreet leidde een kortsluiting deze woensdag tot een stilstand, nadat afgelopen zondag al een storing in het turbinesysteem had plaatsgevonden. De herstart stond eigenlijk halverwege de week gepland.

“Tijdens tests ontstond er een korte kortsluiting in de omgeving van de energiecentrale, waardoor een spanningsval ontstond”, moest de exploitant van de energiecentrale, Teollisuuden Voima, toegeven dat de volgende storing binnen een paar dagen plaatsvond...

*

HuishoudenLobbyenschulden rem

Geld, invloed en lobbyen: bijna niemand praat over de oorzaak van de begrotingscrisis

De investeringsachterstand wordt groter en het budget wordt kleiner. En de Bondsdag keurt de verkeerde zet van de regering goed. Wie profiteert van deze systeemfout? Een gastcommentaar.

Mensen praten niet over geld. Dat is echter precies wat er moet gebeuren met betrekking tot de federale begroting. Nu kan door de grondwettelijke uitspraak en de ‘ontbrekende’ 60 miljard een publiek debat niet langer worden voorkomen.

Maar het discours wordt gekenmerkt door rookgordijnen, bedrog en afleiding van wat werkelijk op het spel staat: ons geld, onze invloed en onze winstlobby. Een bijzonder duidelijk voorbeeld hiervan is de defensiebegroting.

Het budget krimpt

Ons economisch en monetair systeem is zo ontworpen dat alles verplicht moet groeien: de economische productie, het inkomen, de winsten – dit verhoogt noodzakelijkerwijs ook de kosten en uitgaven van de staat.

De federale begroting bleef stijgen tot een record van bijna 500 miljard euro in 2021. Dat had uiteraard ook te maken met de Corona-periode.

Sindsdien zijn we echter niet uit de crisismodus gekomen.

Bovendien spreken alle economische instituten – ongeacht hun oriëntatie – zoals het Duitse Economische Instituut (IW), van een groeiende investeringsachterstand.

Toch is het budget teruggeschroefd en komt er volgend jaar slechts een krappe 446 miljard euro beschikbaar.

Op veel gebieden worden besparingen doorgevoerd en niemand vecht daartegen. Zoals meestal het geval is, zou dit alles in stilte hebben plaatsgevonden.

Maar toen was er de uitspraak van het Grondwettelijk Hof.

Sparen wordt in Duitsland als een grote deugd beschouwd, en het terugdringen van de schuldenlast is tegenwoordig de heiligste koe in de politiek...

*

milieuverenigingen | Klimaatbeschermingswet

Hogere Administratieve Rechtbank Berlijn-Brandenburg:

Hof verplicht regering om onmiddellijk actie te ondernemen tegen broeikasgassen

Duitsland doet niet genoeg om schadelijke broeikasgassen terug te dringen, zeggen twee verenigingen. In de rechtszaal hadden ze gelijk. De regering overweegt nu of zij in beroep gaat.

Na een uitspraak van het hogere administratieve gerechtshof van Berlijn-Brandenburg moet de federale regering beslissen over aanvullende onmiddellijke maatregelen om de broeikasgassen van verkeer en gebouwen terug te dringen. Dat heeft de rechtbank besloten na klachten van Deutsche Umwelthilfe en de milieuvereniging BUND. Het maakte herziening mogelijk. De regering overweegt nu of zij deze weg zal inslaan...

*

Broeikasgas1,5 gradenCOP28

“We hebben noodremming nodig”

Klimaatonderzoeker Niklas Höhne over het verschil tussen een tweegraden- en een viergradenwereld, de lessen van Corona en het belangrijkste punt op de klimaattop in Dubai.

Klimaatverslaggever: Meneer Höhne, de mondiale uitstoot van broeikasgassen is in 2022 gestegen tot een recordhoogte van 57,4 miljard ton. De wereldgemeenschap had dertig jaar eerder tijdens de VN-Earth Summit al besloten om de uitstoot radicaal te beperken. Is de zaak hopeloos – nu, twee dagen voor VN-klimaatconferentie nummer 30?

Niklas Hohne: Niet hopeloos, maar wel frustrerend. Twintig jaar geleden wisten we al wat we moesten doen. Een zachte landing op de 20 graaddoelstelling had kunnen worden bereikt door de CO1,5-uitstoot geleidelijk af te remmen.

Wat we nu moeten doen is een noodstop maken. Het is niet langer een kwestie van elegant afremmen, maar van daadwerkelijk voor het rode licht tot stilstand komen. Dit vergt echt drastische maatregelen...

*

1,5 gradenWereld klimaatconferentieCOP28

COP28: Wat zijn de kansen op de Wereldklimaatconferentie?

Belangrijkste thema's en moeilijkheden van de klimaattop in Dubai

Slechte voortekenen: de wereldklimaatconferentie COP30 begint vandaag, 2023 november 28, in Dubai. Twee weken lang zullen afgevaardigden uit 197 landen onderhandelen over verdere klimaatbeschermingsmaatregelen, financiële hulp voor landen die bijzonder getroffen zijn door de klimaatcrisis en over wat er tot nu toe is bereikt. Maar de voorwaarden voor een akkoord zijn allesbehalve gunstig: de oorlog in Oekraïne, het conflict in het Midden-Oosten en het energietekort hebben de politieke fronten verhard. En het gastland staat tot nu toe beter bekend om zijn olie en gas dan om zijn klimaatbescherming.

Op wat nu de 28e Wereldklimaatconferentie in Dubai is, zullen de 12 partijen bij het VN-Klimaatverdrag – 198 landen en de EU – tot 197 december bijeenkomen om klimaatbescherming te bespreken. Nadat de internationale gemeenschap in 2015 in het Klimaatakkoord van Parijs besloot de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden, maar maximaal 2 graden, vergeleken met pre-industriële niveaus, zal de top nu de balans opmaken...

*

INES Categorie 5 "Ernstig Ongeval"30. November 1975 (INES 5) Akwa Sosnovy Bor, Leningrad, Sovjet-Unie

Er was sprake van koelvloeistofverlies in een brandstofkanaal van Unit 1, wat leidde tot de ontbinding van een brandstofelement
brandstofelement en resulteerde in een aanzienlijke stralingsuitstoot die een maand duurde. (vrijgave ca. 55.500 TBq, kost ongeveer 99,5 miljoen US$)

Kernenergie-ongevallen
 

Wikipedia

Kerncentrale van Leningrad

In 1975 vond er een gedeeltelijke vernietiging plaats van de reactorkern in eenheid 1 van de kerncentrale van Leningrad. De reactor werd stilgelegd. De volgende dag werd de kern gereinigd door er een noodreserve stikstof doorheen te pompen en deze door de uitlaatschoorsteen te blazen. Ongeveer 1,5 megacurie (55 PBq) van radioactieve stoffen die in het milieu terechtkomen.

Kernenergieongevallen per land#Rusland

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 

Kerncentrales plaag

Kerncentrale van Leningrad (Rusland)

In 1975 werd de kern van de reactor gedeeltelijk vernietigd, wat resulteerde in 1,5 miljoen mensen. Curie radioactieve stoffen die in het milieu terechtkomen...

 


29. november


 

België | termijn verlenging | Tihange | Doel

Kernenergie in Tihange en Doel:

De Belgische regering sluit uitbreiding voor kernreactoren niet uit

De sluiting van de Belgische kerncentrales in Tihange en Doel werd al meerdere malen uitgesteld. Nu bespreekt premier De Croo een verdere uitbreiding van de reactoren.

Volgens premier Alexander De Croo zouden kernreactoren in België zelfs langer kunnen draaien dan momenteel gepland. “Een verlenging met twintig jaar is heel goed mogelijk als een volgende regering ons werk voortzet”, schreef De Croo woensdag op platform X (voorheen Twitter). Meer kernenergie is goed voor de klimaatneutraliteit en zorgt voor betaalbare energie. Niet ver van de grens met Duitsland ligt één van de twee Belgische kerncentrales...

*

Greenpeace | oceaan | diepzee mijnbouw

Greenpeace-activisten over de bezetting:

“Diepzeemijnbouw vernietigt oceanen”

Twee activisten willen voorkomen dat een schip op de bodem van de Stille Oceaan naar grondstoffen zoekt. Ze zeggen dat diepzeemijnbouw net als de olie-industrie is.

taz: Het Canadese bedrijf “The Metals Company” onderzoekt de zeebodem in de diepzee voor het Pacifische eiland Nauru omdat het daar grondstoffen wil winnen. Als Greenpeace-activisten bezetten jullie het schip. Sinds wanneer?

Amanda Louise Helder: We zijn niet meteen gepromoveerd. De eerste vier dagen peddelden we vredig en onafgebroken op zee, waarbij we de plannen van The Metals Company (TMC) van zonsopgang tot zonsondergang dwarsboomden.

Sofia Castellanos: Op de vierde dag begonnen we met klimmen. Sinds zaterdag bemannen we om de beurt de scheepskraan, en we zijn er nog steeds. Op de kraan ontvouwden we spandoeken met de boodschap “Stop diepzeemijnbouw” in het Engels en onze eigen talen. Dit was voor ons om verschillende redenen erg belangrijk.

Helder: Voor mij was de boodschap in het Noors belangrijk omdat mijn land plannen heeft aangekondigd voor diepzeemijnbouw in het Noordpoolgebied. Het feit dat de Noorse regering de ene dag belooft de oceanen te beschermen en de volgende dag diepzeemijnbouw voorstelt, is hypocrisie van de hoogste orde. Premier Jonas Gahr Støre en het Noorse parlement hebben een morele en wettelijke verplichting om het Noordpoolgebied voor mij en voor toekomstige generaties te beschermen.

Castellanos: Diepzeemijnbouw is niet anders dan de olie-industrie. In Mexico zijn we jarenlang bezig geweest met het opruimen van talloze olielekken aan onze kusten. Ik kan niet teruggaan en de start van de olie-industrie tegenhouden, maar ik ben hier omdat we de diepzeemijnbouw kunnen stoppen voordat deze onze oceanen vernietigt...

*

Energiewende zonder subsidies voor klimaat moordenaar

Verminder 65 miljard aan subsidies voor dingen die het klimaat beschadigen

Om het miljardengat in Duitsland te dichten is het niet nodig om op de middellange termijn te bezuinigen op sociale zaken of op de uitbreiding van de infrastructuur.

Sinds het Duitse Federale Hof van Justitie een einde heeft gemaakt aan het schuldenfraude van de overheid, probeert de stoplichtcoalitie uit te vinden hoe het gat van $60 miljard kan worden gedicht.

Het hoeft niet ten koste te gaan van de herstructurering van Deutsche Bahn of van digitalisering of sociale voorzieningen. Het zou voldoende zijn om alle subsidies voor activiteiten die schadelijk zijn voor het klimaat en het milieu af te schaffen. Belastingvermindering of belastingvoordelen zijn subsidies onder een andere naam. Het afschaffen ervan zou een besparing van ongeveer 65 miljard euro opleveren...

*

Emissiehandel | CO2-prijsKlimaat- en Transformatiefonds

"De verstandige manier"

Klimaateconoom roept op tot hogere CO2-prijzen in plaats van schulden aan te gaan

Sinds de begrotingsuitspraak van het Federaal Constitutioneel Hof is het klimaat- en transformatiefonds 60 miljard euro misgelopen. Om dit te compenseren vertrouwt klimaatonderzoeker Ottmar Edenhofer op nationale emissiehandel. Dat biedt meer voordelen dan een hogere staatsschuld.

Klimaat- en economisch expert Ottmar Edenhofer heeft gepleit voor het bereiken van de transformatie die nodig is om de klimaatdoelen te bereiken door middel van hogere CO2-beprijzing. “Klimaatbescherming door middel van hogere schulden zal in de toekomst niet langer mogelijk zijn”, zei de directeur van het Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), verwijzend naar de uitspraak van het Constitutionele Hof over de schuldenrem.

[...] Het fonds mist nu dus fondsen, waarvan de meeste al gepland waren. Daarnaast heeft de rechtbank ook de boekingsregels aangescherpt en een duidelijkere toewijzing van leningen aan een boekjaar geëist. Afgezien van de betwiste overdracht wordt de KTF nu al voornamelijk gevoed met inkomsten uit de Europese en nationale emissiehandel.

*

CDUMerzthut Janix wil er geen Hervorming de schulden rem

Wegner spreekt Merz tegen en roept op tot hervormingen

CDU-leider Merz en CSU-leider Söder probeerden – zonder succes – een einde te maken aan het interne partijdebat over de schuldenrem. De Berlijnse CDU-regeringsleider Wegner blijft bij zijn oproep tot hervormingen.

Het dispuut in de Unie over de vraag hoe om te gaan met de schuldenrem houdt niet op. De regerende burgemeester van Berlijn, Kai Wegner, heeft gereageerd op de kritiek van CDU-federaalvoorzitter Friedrich Merz en herhaalde zijn oproep tot een hervorming van de schuldenrem. “Ik heb een duidelijk standpunt: het hervormen van de schuldenrem voor toekomstige investeringen is dringend nodig”, zei CDU-politicus Wegner tegen het tijdschrift Stern.

Zowel CSU-leider Markus Söder als CDU-leider Friedrich Merz hadden eerder geprobeerd het debat over de hervorming van de schuldenrem binnen hun eigen gelederen te beëindigen met machtswoorden. Verschillende politici van de Union-partijen, waaronder enkele CDU-premiers, hadden zich eerder opengesteld voor hervormingen...

*

INES Categorie 3 "Ernstig Incident"29. November 1970 (INES 3 | NAMEN 2,5) nucleaire fabriek Sellafield, GB

 Er vond een uitstoot plaats van ca. 230 via de schoorsteen van gebouw B1,6 TBq Plutonium. (Kosten ongeveer US $ 100 miljoen)

Kernenergie-ongevallen
 

Dit incident en verschillende andere lozingen van radioactiviteit zijn binnen Wikipedia niet meer te vinden.

Wikipedia

Sellafield (voorheen Windscale)

Het complex werd beroemd door een catastrofale brand in 1957 en door frequente nucleaire incidenten, wat een van de redenen is waarom het werd omgedoopt tot Sellafield. Tot het midden van de jaren tachtig werden grote hoeveelheden kernafval die bij de dagelijkse operaties vrijkwamen in vloeibare vorm via een pijpleiding in de Ierse Zee geloosd.

Sellafield # Incidenten

radiologische releases

Tussen 1950 en 2000 waren er 21 ernstige off-site incidenten of ongevallen met radiologische lozingen die classificatie op de International Nuclear Event Scale rechtvaardigden, één op niveau 5, vijf op niveau 4 en vijftien op niveau 3. Daarnaast waren er opzettelijke lozingen van plutonium en bestraalde uraniumoxidedeeltjes in de atmosfeer, bekend gedurende langere perioden in de jaren vijftig en zestig...

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 

Kerncentrales plaag

Sellafield (voorheen_Windscale), Verenigd Koninkrijk

Volgens exploitant Sellafield Ltd., sinds april 2016 een dochteronderneming van de Nuclear Decommissioning Authority (NDA) namens de Britse regering, zullen de opwerkingswerkzaamheden bij Sellafield in 2020 worden afgerond. Er is een transformatieprogramma gestart dat tot doel heeft Sellafield te ontsmetten, de gevaarlijke situatie te verminderen en de kosten te verlagen.

Volgens een rapport uit oktober 2018 zal de ontmanteling van Sellafield tegen 2120 voltooid zijn. Geschat op £ 121 miljard...

Er zijn vergelijkbare kernfabrieken over de hele wereld:

Uraniumverrijking en opwerking - faciliteiten en locaties

Tijdens de opwerking kan de inventaris van verbruikte splijtstofelementen in een complex chemisch proces (PUREX) van elkaar worden gescheiden. Gescheiden uranium en plutonium kunnen dan hergebruikt worden. Tot zover de theorie...

*

INES Categorie 4 "Ongeval"29. November 1955 (INES 4) Onderzoeksreactor EBR-I, NTRS Idaho, VS

 Gedeeltelijke meltdown tijdens een koelmiddelstroomtest. (Kosten ongeveer US $ 1500 miljoen)

Kernenergie-ongevallen
 

Kerncentrales plaag

Idaho Falls, VS - 1955: Gedeeltelijke kernsmelting in EBR-1

Het eerste ongeval vond plaats in de Experimentele Kweekreactor (EBR-1). Na twee jaar bouwen ging de snelle kweker in 1951 in bedrijf en had een vermogen van 0,2 MW. Volgens een berekening uit 1953 creëerde hij slechts één nieuw atoom voor elk gespleten atoom.

Toen de EBR-1 op 29 november 1955 werd onderworpen aan een prestatie-upgradetest, maakte een technicus een fatale fout. Met een knop duwde hij per ongeluk een langzaam bewegende stuurstang (in plaats van een snel bewegende) in de reactorkern. De technicus merkte de fout meteen op, maar na enkele seconden was de helft van de radioactieve kern gesmolten. De EBR-1 werd in 1964 buiten gebruik gesteld.

De gedeeltelijke kernsmelting werd beoordeeld als niveau 4 (ongeval) op de INES-schaal...
 

Langzaam maar zeker komt alle relevante informatie over verstoringen in de nucleaire industrie beschikbaar Wikipedia VERWIJDERD!

Wikipedia

Nationaal laboratorium van Idaho

In dit Wikipedia-artikel over de INL wordt het INES 4-incident van 29 november 1955 niet eens genoemd...

Lijst van ongevallen in nucleaire installaties

29 november 1955 - Op het National Reactor Testing Station Idaho leed de EBR-I-onderzoeksreactor een gedeeltelijke meltdown. De kern, gemaakt van verrijkt uranium gecombineerd met 2% zirkonium, smolt in tests die een snelle prestatieverbetering vereisten vanwege het kromtrekken van brandstofbuizen. Verdamping van de koelvloeistof NaK transporteerde de smeltende brandstof naar de buizen van het koelsysteem en zakte onder de kritische waarde, waardoor de reactor zichzelf stopte...

In het Engels Wikipedia ziet er niet veel beter uit...

Kernenergieongevallen per land#United_States

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 


28. november


 

Landbouwopen ruimtes | Fotovoltaïsche landbouw

Hoe “Agri-PV” landbouw en zonneparken met elkaar verbindt

Er is veel vraag naar velden in Brandenburg als gebied voor nieuwe zonne-energiesystemen. Maar boeren moeten dan beslissen: landbouw of energieproductie? Zogenaamde “Agri-PV” is bedoeld om beide te combineren door de vloeren onder de modules bruikbaar te houden. 

In de proefopstelling van Sunfarming in Rathenow (Havelland) experimenteren boeren sinds 2022 met hoe de veehouderij of groenteteelt onder zonnepanelen zou kunnen werken. Agri-photovoltaics (agri-PV) is de naam van het concept waarbij landbouw onder zonnecellen mogelijk moet blijven.

Bij Agri-PV-systemen worden de panelen doorgaans hoger gemonteerd dan conventionele grondgemonteerde zonnesystemen. Dit betekent dat landbouwproducten beneden geoogst kunnen blijven worden – en tegelijkertijd de elektriciteit boven kan worden geleverd.

*

feitenklimaatconferentieCOP28

COP28: Klimaatverandering in 11 grafieken

De VN-klimaatconferentie in Dubai brengt de klimaatcrisis opnieuw onder de aandacht. We laten de belangrijkste feiten zien over hoe de planeet al is veranderd.

Wereldleiders bespreken voor de 28e keer de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. De volgende vijf vragen en antwoorden laten zien hoeveel onze planeet al is veranderd.

#1 Welke regio stoot de meeste CO2 uit?

#2 Wat zijn de grootste bronnen van de uitstoot van broeikasgassen?

#3 Hoe is de CO2-uitstoot de afgelopen eeuwen veranderd?

#4 Hoeveel is de aarde al opgewarmd?

#5 Hoeveel is de zeespiegel al gestegen?

*

Energiewendezonnestelselsbureaucratie

Hoe zonnesystemen op appartementsgebouwen worden gehinderd door bureaucratie

Zonne-energie is belangrijk voor de energietransitie. Maar de bureaucratie belemmert hun expansie, vooral in steden met hun appartementsgebouwen.

Elektriciteit is duur en op een gegeven moment kan het nodig zijn dat u een zonnestelsel op het dak heeft. Dus waarom zou u niet meteen zonne-energie opvangen, zelfs op appartementsgebouwen? “We krijgen veel vragen”, zegt Rudolf Stürzer. De advocaat is voorzitter van de vereniging van huizen- en grondeigenaren in München en omgeving. “Maar velen verlieten het consultatiegesprek met een heel koel gevoel.” De reden is gemakkelijk te noemen, maar ingewikkeld om mee om te gaan: bureaucratie...

*

klimaatconferentieLekkenCOP28

COP28: Schandaal rond de klimaatconferentie?

De Verenigde Arabische Emiraten zouden voorlopige topconferenties hebben gebruikt om deals over fossiele brandstoffen te regelen

Bock veranderde in een tuinman: gelekte documenten suggereren dat de president van de komende wereldklimaattop in Dubai, Sultan Al Jaber, voorbereidende gesprekken voor COP28 gebruikte of op zijn minst wilde gebruiken als middel om deals over fossiele brandstoffen te initiëren. Dienovereenkomstig zette Al Jaber tijdens de bilaterale gesprekken aanbiedingen voor vloeibaar gas en andere fossiele brandstoffen op de agenda, zoals leden van het COP28-team ook bevestigden. Al Jaber is tevens CEO van de nationale oliemaatschappij Adnoc van de Verenigde Arabische Emiraten.

Zelfs in de aanloop naar de komende COP28-wereldklimaattop was er kritiek op het feit dat de onderhandelingen over klimaatbescherming vooral in Dubai zouden plaatsvinden. De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) halen een groot deel van hun welvaart uit de productie en verkoop van olie en gas – en daarmee fossiele energiebronnen. Er werd ook kritiek geuit op het feit dat de officiële president van COP28, Sultan Al Jaber, CEO is van de nationale oliemaatschappij Adnoc – en heeft geweigerd deze positie in ieder geval voor de duur van de klimaattop te verlaten.

Leak onthult de commerciële belangen van de COP-president

Nu is explosieve informatie aan het licht gekomen: het Centre for Climate Reporting (CCR) en de BBC in Groot-Brittannië hebben meer dan 150 pagina’s met gelekte documenten ontvangen die wijzen op ernstig wangedrag van Sultan Al Jaber en zijn staf. Dienovereenkomstig zou All Jaber de afgelopen maanden de bilaterale voorbereidende gesprekken in meer dan 30 landen hebben gebruikt om nieuwe zaken voor Adnoc te initiëren...

*

Temperatuur1,5 gradenCOP28

VN-secretaris-generaal Guterres roept op tot een einde aan het tijdperk van fossiele brandstoffen

“Antarctica schreeuwt om actie”: VN-chef Guterres riep op tot beslissende actie voorafgaand aan de wereldklimaattop. Zonder koerswijziging bestaat het risico van een verwoestende temperatuurstijging.

VN-secretaris-generaal António Guterres riep de internationale gemeenschap drie dagen voor de start van de Wereldklimaatconferentie (COP28) in Dubai op om beslissende actie te ondernemen tegen de klimaatverandering. De mensheid zit gevangen in een ‘dodelijke cyclus’, maar de oplossingen zijn bekend, zei Guterres maandag. Hij voegde eraan toe dat leiders actie moeten ondernemen om “de mondiale temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden Celsius, mensen te beschermen tegen klimaatchaos en een einde te maken aan het tijdperk van fossiele brandstoffen.”

*

INES-categorie 2 "Incident"28. November 2007 (INES 2) Akwa Asco, ESP

Kerncentrales plaag

Akw Asco (Spanje)

Ontsnappen van radioactief water

In november 2007 leken de omstandigheden in de kerncentrale erbarmelijk. Radioactieve deeltjes kwamen via de ventilatie vrij en bereikten ook huizen en de Ebro. De operators gaven het lek pas maanden later toe nadat milieuorganisaties de relevante informatie hadden ontvangen. Inmiddels hadden tientallen schoolklassen de kerncentrale bezocht. Er is een procedure gestart tegen de verantwoordelijken...
 

Wikipedia

Kerncentrale Ascó

Bij een incident op 28 november 2007 kwamen in totaal 84,95 miljoen becquerel radioactieve deeltjes in het milieu terecht. De exploitant heeft de toezichthoudende autoriteiten (“Consejo de Seguridad Nuclear”, CSN) echter pas op 4 april 2008 geïnformeerd, en slechts onvolledig. Op 15 april 2008 is het incident geclassificeerd als INES-niveau 2.
 

Ascó kerncentrale

In november 2007 vond een INES level 1 incident plaats in reactorblok 2. De Spaanse Nucleaire Veiligheidsraad (CSN) werd pas op 4 april geïnformeerd over het lek. Hoewel het lek in november begon, werden de deeltjes pas in maart 2008 buiten ontdekt.

De CSN schatte aanvankelijk de totale gedetecteerde radioactiviteit op ongeveer 235.000 becquerel. De exploitant van de centrale schatte later dat er maximaal 2,3 microcurie aan radioactiviteit ontsnapte. CSN kondigde aan dat het de classificatie van het lek zou veranderen van niveau 1 naar niveau 2 omdat "de controle op het radioactieve materiaal ontoereikend was en er onvolledige en gebrekkige informatie aan de controleautoriteit was voorgelegd". Er werd een onderzoek ingesteld en de directeur van de faciliteit werd ontslagen...

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 


27. november


 

Aiwanger | Transformatie | burger geld

“Ga massaal in op sociale zaken”: Aiwanger wil geld besparen op migratie en op het geld van de burgers

Hij roept op tot “een enorme impact op sociale kwesties, maar niet ten koste van gepensioneerden”: Hubert Aiwanger, leider van de Vrije Kiezers, heeft duidelijke ideeën over waar de federale overheid moet bezuinigen – het feit dat het gat van 60 miljard niet eens kan worden opgevuld. laat hem niet onder de indruk achter.

Na het begrotingsvonnis van Karlsruhe verwierp de Beierse minister van Economische Zaken, Hubert Aiwanger, besparingen op economische projecten en riep op tot bezuinigingen op de burgeruitkeringen en op het gebied van migratie. “Mijn suggestie is om een ​​enorme impact te maken op sociale kwesties, maar niet ten koste van gepensioneerden”, zei de Vrije Kiezers-politicus maandagavond in ZDF’s “heute journal”...

*

Stortplaats voor nucleair afval | Nucleair Onderzoekscentrum | JRC

De nieuwbouw loopt al jaren vertraging op

Nucleaire opslagfaciliteit in Karlsruhe: tegenstanders spreken van “zorgwekkende omstandigheden”

De geplande nieuwbouw voor het EU-nucleair onderzoekscentrum aan het Karlsruhe Institute of Technology heeft enkele jaren vertraging opgelopen. Dat is de reden waarom het Karlsruhe Anti-Nuclear Initiative zich zorgen maakt.

Het Karlsruhe Anti-Nuclear Initiative maakt zich zorgen over de vertraging bij de bouw van het nieuwe nucleaire onderzoekscentrum aan het Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Het Joint Research Centre (JRC), onderdeel van het voormalige nucleaire onderzoekscentrum op het KIT-terrein, wordt beschouwd als de belangrijkste locatie in de EU voor nucleair onderzoek. Hier liggen grote hoeveelheden radioactieve stoffen opgeslagen en wordt daar decennialang onderzoek naar gedaan.

In de toekomst zullen de radioactieve materialen veilig worden opgeslagen in een nieuw gebouw dat al jaren gepland staat. Maar de voltooiing heeft een aantal jaren vertraging opgelopen. Nu bekritiseert het anti-nucleaire initiatief Karlsruhe de vertraging in de bouw en de veiligheid...

*

Hoog Gerechtshof | Huishouden | Transformatie Fonds

Sociale maatregelen en klimaatprojecten in gemeenschappen die worden bedreigd door een begrotingscrisis

De uitspraak van het Federaal Constitutioneel Hof over het Klimaat- en Transformatiefonds heeft niet alleen de verkeerslichtcoalitie in crisismodus gebracht. Ook steden en wijken zullen de gevolgen voelen. Ze zijn afhankelijk van geld van de federale overheid, vooral in de sociale sector. Een expert in gemeentelijke financiën ziet besparingspotentieel, vooral op de bedrijfswagenvergoeding.

[...] Net als veel lokale functionarissen weet Stefan Nüßle, eerste raadslid van het district Nordhausen, nog steeds niet zeker wat er met hem en de begroting van zijn district zal gebeuren na de schuldenrem. Ten eerste, zo vermoedt hij, zal de verstoring voelbaar zijn op het arbeidsbureau. Hun financiering staat sowieso al jaren op wankele grond, zegt Nüßle.

[...] De gemeenten verwachten ook merkbare veranderingen in projecten die betaald moeten worden uit het geannuleerde klimaat- en transformatiefonds, zegt Mischa Woitschek, directeur van de Saksische Vereniging van Steden en Gemeenten. “Het klimaat- en transformatiefonds omvatte financieringsprogramma’s, zoals het bevorderen van gemeentelijke warmteplanning, energiezuinige stadsvernieuwing, maar ook modelprojecten voor het openbaar vervoer om de overstap naar alternatieve vormen van vervoer mogelijk te maken.” Uiteraard zou het nu zo kunnen zijn dat deze financieringsaanvragen niet meer worden gehonoreerd en de maatregelen daardoor niet kunnen worden uitgevoerd, vreest Woitschek...

*

Groene partijconferentie

“Het baart mij grote zorgen” – Trittin neemt het op tegen Friedrich Merz op de conferentie van de Groene Partij

De Groenen gebruiken hun partijconferentie niet alleen om zichzelf voor de toekomst te positioneren. Vooral Friedrich Merz krijgt op het evenement zijn vet eraf.

Karlsruhe – Maandenlang leken de Groenen de favoriete zweepslagenjongen in de verkeerslichtcoalitie te zijn. Voormalig linkse politicus Sahra Wagenknecht noemde het zelfs ‘de gevaarlijkste partij’ in de Bondsdag. CDU-leider Friedrich Merz koos de Ecopartij deze zomer als de “belangrijkste tegenstander” van de Unie, omdat dit de democratie in gevaar zou brengen. Onlangs volgde hij de beschuldiging op dat er “20-jarige schooluitvallers” waren in de Bundestagfractie.

[...] Trittin vergelijkt Merz met Trump op de Groene Partij-conferentie: “Laat het land niet over aan zulke politiek”

Trittin vergeleek Merz zelfs met Donald Trump. Met andere woorden, de president die de democratie in de VS heeft geschokt en nog steeds intacte vooruitzichten heeft om over iets meer dan een jaar terug te keren naar het Witte Huis. “Hij legde feitelijk een Trump-achtige lijn en een beleid à la Trump op aan de CDU/CSU-fractie”, zegt de Groene politicus: “En dat baart mij grote zorgen, omdat we het land niet aan een dergelijke politiek kunnen overlaten.”

In deze tijden schreeuwt dit alles letterlijk om een ​​comeback uit het Union-kamp. Dit is altijd iets om in gedachten te houden. Zelfs na het einde in Hessen zijn er nog steeds vijf deelstaatregeringen waarin zwart en groen zij aan zij moeten werken: Baden-Württemberg, Brandenburg, Noordrijn-Westfalen, Saksen en Sleeswijk-Holstein.

Daar is de CDU in coalitie met haar “belangrijkste tegenstander”. En de Groenen regeren met een ‘partij van gisteren’.

*

finnlandOlkiluotoEPR-reactor | Olkiluoto kerncentrale-eenheden 1, 2 en 3

EPR-kernreactor Olkiluoto III stilgelegd

Rommel vanaf het begin

Olkiluoto III was een van de weinige nieuwe kernreactoren en werd in april 2023 in gebruik genomen. Als gevolg van enorme ontwerpgerelateerde trillingen in het reactordrukvat waren er ruim 13 maanden verstreken sinds de eerste netwerkverbinding. Nu verraste een automatische snelle uitschakeling de operatorgroep TVO.

[...] De bouw van de EPR-reactor in de Finse kerncentrale Olkiluoto begon in augustus 2005. Elke één of twee jaar moesten de geschatte bouwkosten naar boven worden bijgesteld - van de oorspronkelijke 3,2 miljard euro naar 4,5, naar 5,5, naar 6,6, naar 8,5, naar 10,5... Oorspronkelijk was het zo. De start van de werkzaamheden werd aangekondigd voor 2009, maar dit werd ook achtereenvolgens uitgesteld tot 2011, tot 2012, tot 2014, tot 2016... Het eerste kritieke punt zou in december 10 kunnen worden aangekondigd, meer dan tien jaar te laat. De eerste netwerkkoppeling vond plaats in maart 2021 en de commerciële exploitatie begon een jaar later, in april 2022...

 


26. november


 

Merzthut Janix | Kini Jodler | Höckler

Gevaarlijke clichés

‘Groen’ heeft niets te maken met gebreide truien en jute tassen – maar met de toekomst van ons allemaal

De Groene Partijconferentie loopt ten einde, maar “groene projecten” worden gezien als een probleem – voor de Unie en de werkgeversvoorzitter. De kleur had ooit veel betekenis als symbool. Nu lijkt het meer een obstakel.

Zoals bekend heeft Friedrich Merz weinig op met de Groenen. Pas onlangs verklaarde de CDU-leider dat de fractie van de Groene Partij vol zit met ‘20-jarige schoolverlaters’ die ‘de wereld van ‘s ochtends tot ‘s avonds uitleggen’ aan de rest van het land. Kanselier Olaf Scholz laat deze mensen doen wat ze willen en wil ‘alle projecten financieren die te belangrijk zijn voor het groene milieu’.

De eerste helft is al onbedoeld vreemd omdat er in de Groene fractie meer Kamerleden met een universitair diploma (en ook een groter aandeel gepromoveerden) zitten, met een totaal van 92,4 procent, dan in de Unie-fractie (90,4 procent).

Het tweede deel van de tirade, dat over ‘projecten die te belangrijk zijn voor het groene milieu’, is echter nog onrealistischer. Werkgeverspresident Rainer Dulger herhaalde dit weekend dezelfde gevoelens: ‘Groene verkeerslichtprojecten’ zouden nu ‘op de plank moeten liggen’. Ze “passen niet langer bij de tijd” en verzwakten “de bedrijfslocatie”. ‘Oudere ondernemers’ denken er daarom aan om ‘helemaal te stoppen’. Je vraagt ​​je af wie het is die “niet meer in de tijd past”...

*

Groene partijconferentiestaatsondersteunend | Asielrecht

Geschil tussen de Groenen over het asielbeleid:

Op een gegeven moment is het teveel

De Groenen verharden hun asielbeleid. Het gekke ervan: ze worden momenteel bekritiseerd vanwege beleid dat ze niet implementeren.

Het was drie dagen grotendeels stil op de Groene partijconferentie, zelfs als het ging om de schuldenrem en de nu ontbrekende 60 miljard euro in het klimaat- en transformatiefonds, wat het nog moeilijker zal maken om groen beleid in de stoplichten door te voeren. Pas in het debat over migratie en asielbeleid kwam het onbehagen dat zich in delen van de basis had opgehoopt, los. Over het feit dat de Groenen betrokken zijn bij de zwaarste aanscherping van de asielwetten van de afgelopen dertig jaar; en dat het verkeerd is om op een verschuiving naar rechts te reageren door steeds meer tegemoet te komen aan rechts. Het formuleren van kritiek op de eigen topmensen en het afblazen van stoom waren belangrijk voor de partij. Zullen er consequenties zijn? Kan men daaraan twijfelen?

Voor leidende Groenen is het duidelijk: gezien de sociale stemming zou het verkeerd zijn om de menselijkheid te veel te benadrukken in het asieldebat. In plaats daarvan moeten de Groenen ook over orde praten: dat wil zeggen over controle, beperkingen, deportatie. Anders zouden ze, volgens de analyse, de sociale goedkeuring blijven verliezen en weer in de niche belanden...

*

AfD | Radikal | uiterst rechts

Socioloog over het radicalisme van de AfD:

“Er is iets veranderd”

Wilhelm Heitmeyer houdt zich al tientallen jaren bezig met autoritaire houdingen en rechts-extremisme. Hoe verklaart hij de verschuiving van Duitsland naar rechts?

taz: Meneer Heitmeyer, velen zien de rechts-extremistische AfD al lang als een probleem in het Oosten. Nu heeft het ook zijn hoogste resultaten tot nu toe behaald in de West-Duitse deelstaten Beieren en Hessen, namelijk 15 en 18 procent. Wat gebeurt er daar?

Wilhelm Heitmeyer: Je moet beginnen met de karakterisering van de AfD. Over rechts-populisme wordt nog steeds vaak op een bagatelliserende manier gesproken, soms zelfs ‘deels rechts-extremistisch’. Ik vraag het altijd, maar hoe zit het met de andere delen? De kwalificatie als rechts-extremistisch schrikt sympathisanten en kiezers niet langer af. Dat was anders in de tijd van de NPD en de Republikeinen. En rechts-populisme is sowieso een lege huls zonder criteria waar je van alles in kunt stoppen. De term is alleen gericht op staten van opwinding, maar de AfD gaat veel verder dan dat. Het is veel gevaarlijker omdat het aantrekkelijk is voor verschillende bevolkingsgroepen.

Hoe typeer jij de AfD?

Het is autoritair nationaal radicalisme. Dit verklaart het huidige hoogtepunt. De AfD propageert een autoritair sociaal model met traditionele levenswijzen – tegen de pluralistische cultuur en vóór etnische homogeniteit. Nationalisme is het superieure idee van de Duitse cultuur. In termen van economisch beleid is ‘Duitsland eerst’ nodig. Dan is er nog de etnisch-nationale identiteitspolitiek met Duits-zijn als identiteitsanker en de herinterpretatie van het Duitse verleden. Het radicalisme bestaat vooral uit communicatie en mobilisatie met groepsgerelateerde misantropie tegen bepaalde uitgesproken bevolkingsgroepen. Deze componenten zijn aantrekkelijk, en dit is hoe de verkiezingsresultaten moeten worden geïnterpreteerd...

*

Energiewende | warmtepomp | stadsverwarming

Energietransitie aan zee: Grote warmtepompen zijn beter dan steenkool

In de Deense kustplaats Esbjerg wordt momenteel een nieuw type zeewaterwarmtepomp gebouwd. Vanaf volgend jaar wordt de lokale kolencentrale hierdoor overbodig. De Deense koningin zal aanwezig zijn bij de inauguratieceremonie. Wat maakt het project zo bijzonder? En: is het een rolmodel voor Noord-Duitsland?

Het kleine stadje Esbjerg ligt in het zuidwesten van Denemarken, direct aan de Noordzee. Er wonen ongeveer 70.000 mensen. Rijk geworden door olievoorraden voor de kust, is de stad nu afhankelijk van de offshore windindustrie: de haven is een overslagpunt voor windturbines die in de Noordzee worden gebouwd.

Klimaatvriendelijke energie is sowieso een groot issue. Momenteel wordt op locatie een uniek systeem gebouwd: de grootste zeewaterwarmtepomp ter wereld. Burgemeester Jesper Frost Rasmussen is enthousiast over het project van 300 miljoen euro: "Elke keer als ik de faciliteit bezoek, ben ik erg opgewonden. Ik ben me ervan bewust dat we hier de geschiedenis van de toekomst schrijven."

De kolencentrale is niet goed voor de klimaatbalans

De enorme warmtepomp moet een belangrijke bijdrage leveren aan het overbodig maken van de oude kolencentrale in de stad. De planning is ambitieus: eind juni 2024 moet het nieuwe systeem klaar zijn, zodat de kolencentrale dan kan worden uitgeschakeld...

*

Klimaatcrisis | subsidies | klimaat noodgeval | schulden rem

Schulden tegen de klimaatcrisis, fossiele pieken en populistische reflexen

De diepe klimaatcrisis kan alleen in de loop van tientallen jaren worden opgelost en daarom moet de schuldenrem worden opgeschort, zegt Claudia Kemfert, energie-econoom en lid van de redactieraad van Klimareporter°. Ze bekritiseert de voorzitter van de klimaattop omdat hij de toekomst ziet in ‘emissievrije’ in plaats van hernieuwbare energie.

Klimaatverslaggever°: Mevrouw Kemfert, door de uitspraak van het Federaal Constitutioneel Hof loopt het stoplicht plotseling 60 miljard euro mis voor haar klimaat- en transformatiefonds. Wat betekent dit voor de klimaatbescherming in het land?

Claudia Kemmert: Een zeer ongelukkige situatie. Maar niet hopeloos. De overheid moet nu drie dingen doen. Ten eerste: bezuinigingen op niet-toekomstige gebieden. Jaarlijks betalen we ruim 60 miljard euro aan milieuschadelijke subsidies, waarvan een deel direct kan worden weggegeven. De afschaffing van de privileges voor diesel- en bedrijfswagens heeft bijvoorbeeld al veel te lang moeten duren.

Ten tweede: onderzoek onnodige uitgaven van het klimaatfonds. Er moet worden onderzocht of micro-elektronica gesubsidieerd kan worden uit andere bronnen dan het klimaatfonds en of de verlaging van de elektriciteitsbelasting werkelijk zinvol is zoals gepland.

Ten derde: het opschorten van de schuldenrem. Hiervoor bestaan ​​voldoende argumenten. Het Federaal Constitutioneel Hof heeft ze zelf uitgesproken in zijn klimaatoordeel uit 2021. Klimaatbescherming is daarom een ​​centrale taak van de staat. We zitten midden in een diepgaande klimaatcrisis die niet binnen een jaar, maar pas over tientallen jaren kan worden opgelost.

We moeten nu de klimaatnoodtoestand afkondigen, zodat we weer actie kunnen ondernemen. En maak tegelijkertijd gebruik van de mogelijkheid om de schuldenrem fundamenteel te hervormen. We hebben meer flexibiliteit nodig. Niet alleen de huidige regering, maar ook alle toekomstige regeringen hebben een internationale plicht. Duitsland heeft de Overeenkomst van Parijs ondertekend, ingestemd met een klimaatbeschermingswet en bindende klimaatdoelstellingen. Om dit te bereiken moeten we de CO2-uitstoot terugdringen en moeten we investeren...

 


Nieuws +  achtergrond kennis top of page

 

Nieuws +

**

Greenwashing | nationalisatie de energieleverancierCOP28

Greenwashing op COP28: hoe bedrijven lobbyen tegen klimaatdoelstellingen

De Wereldklimaatconferentie zou een grote show kunnen worden. Energiebedrijven komen klimaatbeloften vaak niet na. Waarom energievoorziening thuishoort in de publieke sector.

De grote fossiele energiebedrijven streven naar een netto nuluitstoot, terwijl ze op de achtergrond proberen het overeenkomstige klimaatbeleid tegen te werken. Op de klimaattop valt opnieuw te vrezen voor een grote aanwezigheid van de lobby voor fossiele brandstoffen.

Het staatsolie- en gasbedrijf van de Arabische Emiraten, Adnoc, heeft de afgelopen twintig jaar bijna dagelijks gas afgefakkeld in zijn olie- en gasvelden. meldde "The Guardian" vorige vrijdag.

Dit is in meerdere opzichten explosief. Ten eerste is affakkelen een verspilling van hulpbronnen, schadelijk voor het milieu en het klimaat en kan in de meeste gevallen worden vermeden met de juiste technologieën. Ten tweede heeft Adnoc zich twintig jaar geleden gecommitteerd aan het beëindigen van routinematig affakkelen. En ten derde is Sultan Al Jaber, de directeur van Adnoc, voorzitter van de komende COP 20-klimaatconferentie.

Het vermoeden van routinematig affakkelen komt uit satellietbeelden, aldus de Guardian. Adnoc ontkent op zijn beurt de bewering dat pilootvlammen verward zouden kunnen zijn met fakkels op de satellietbeelden.

Maar het is niet alleen Adnoc dat zich ontransparant gedraagt, ook de regering van de Verenigde Arabische Emiraten rapporteert al bijna tien jaar het niveau van haar methaanemissies niet aan de Verenigde Naties. meldde de Guardian ook recentelijk. Bij de winning van fossiele brandstoffen kan methaan ontsnappen.

Het risico van greenwashing op de klimaatconferentie

De gastheer van de klimaatconferentie geeft daarmee het slechte voorbeeld en roept twijfels op over de geloofwaardigheid ervan. Omdat hun eigen klimaatschadelijke praktijken en de niet-transparante omgang daarmee het daadwerkelijke belang in klimaatbescherming in twijfel trekken.

In plaats daarvan zou de klimaatconferentie een groot greenwashing-evenement kunnen worden voor fossielebrandstofbedrijven en staten die niet bereid zijn actie te ondernemen. Greenwashing-actoren zijn echter al lang aanwezig op internationale klimaatconferenties.

Uit gegevens van de niet-gouvernementele organisatie Corporate Europe Observatory (CEO) blijkt dat lobbyisten van de grote fossielebrandstofbedrijven de afgelopen twintig jaar vaak toegang hebben gehad tot de VN-klimaatonderhandelingen. In zeker 20 gevallen kregen vertegenwoordigers van bedrijven en hun lobbyverenigingen toegang tot de klimaatonderhandelingen, zegt CEO.

Tegenstrijdig gedrag van de energiebedrijven

Fossiele bedrijven lobbyen achter de schermen tegen de netto-nul-emissiedoelstellingen, die ze zelf graag op een effectieve manier promoten, zo blijkt uit onderzoek van de... Invloedkaart van denktanks stevig. Chevron, Delta Air Lines, Duke Energy, ExxonMobil, Glencore International, Nippon Steel Corporation, Repsol, Stellantis, Southern Company en Woodside Energy Group Ltd. behoren tot de bedrijven met het grootste risico op greenwashing.

“Ze hebben allemaal een netto-nuldoelstelling of een vergelijkbaar doel aangekondigd, maar de gegevens van InfluenceMap laten zien dat hun klimaatbeleidsbelofte niet in lijn is met het beleid om het Akkoord van Parijs te implementeren”, aldus het rapport. Het aantal keren dat een bedrijf de term ‘netto nulemissies’ op zijn website vermeldt, houdt doorgaans geen verband met de daadwerkelijke klimaatactie van het bedrijf.

ExxonMobil heeft bijvoorbeeld B. sprak zich uit tegen de nieuwe regelgeving voor elektriciteitscentrales in de VS en vóór uitbreiding van de olie- en gasproductie in de VS. Chevron heeft zich ook gecommitteerd aan het uitgeven van nieuwe offshore mijnbouwvergunningen in de VS. Het Japanse staalbedrijf Nippon voert campagne tegen een CO2035-belasting en tegen kolenvrije staalproductie in eigen land. Het Spaanse energiebedrijf Repsol lobbyt tegen het verbod op auto's met verbrandingsmotoren in de EU vanaf XNUMX en dat Spanje opnieuw investeert in nieuwe gasprojecten.

Greenwashing in de multinationale energie-industrie

Een studie van het Transnational Institute (TNI) getiteld "Groene multinationals blootgelegdEr worden vijftien multinationale energiebedrijven onderzocht die zich met een groen imago presenteren en ook investeren in duurzame energie. De bedrijven blijven echter zaken doen met fossiele brandstoffen en breiden deze zelfs uit.

In het ergste geval (Adani Group) werden middelen uit de duurzame energiesector omgeleid naar de financiering van de steenkoolmijnbouw. Een populaire strategie is ook om de vuile steenkoolactiviteiten te verkopen aan andere bedrijven die deze vervolgens zullen blijven exploiteren - in Europa zijn er verschillende verkopen geweest aan Energetický a Průmyslový Holding (EPH). E.ON richtte op zijn beurt zijn eigen nieuwe bedrijf op, Uniper, om zijn klimaatschadelijke activiteiten uit te besteden. De onderzochte bedrijven verkochten soms kernenergie, elektriciteit uit grote waterkrachtcentrales, houtverbranding of afvalverbranding als groene stroom.

Pleidooi voor een publieke energievoorziening

Bedrijven vinden het volgens het onderzoek ook moeilijk om groene investeerders te zijn. De investeringskosten worden vaak grotendeels gedekt door overheidsfinanciering en subsidies, terwijl de daaropvolgende winsten niet worden gebruikt voor nieuwe investeringen in duurzame energie, maar worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Een goed argument om de energievoorziening vanaf het begin in publieke handen te organiseren: "(…) de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen is sterk afhankelijk van subsidies of hoge groothandelsprijzen, wat betekent dat de belastingbetalers of consumenten verantwoordelijk zijn voor het rendement op hun energierekeningen. "Multinational bedrijven betalen. In een publiek systeem zouden de winsten terugvloeien naar het grote publiek", aldus de studie.

 


Nieuws +  achtergrond kennis top of page

 

achtergrond kennis

**

De kaart van de nucleaire wereld

Aan het einde van het evenement nodigt tuinman Ziegenbock de gasten uit om in de tuin te eten...

De “interne zoektocht”

met de zoektermen

Greenwashing | nationalisatieCOP28

leverde onder meer de volgende resultaten op:
 

12 november 2023 - McKinsey en de Klimaatconferentie - The Doom Consultants

*

29 december 2022 - “Greenwashing” in de EU: kernenergie en gas krijgen het milieukeurmerk

*

29 september 2022 - Bas is voorstander van het nationaliseren van de levering van water, elektriciteit en gas

 


De zoekmachine Ecosia plant bomen!

Zoekwoord = COP28

https://www.ecosia.org/search?q=COP28
 

Wikipedia

VN-conferentie over klimaatverandering in Dubai 2023

De VN-klimaatconferentie in Dubai 2023, of kortweg COP 28 (Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, 28e Conferentie van de Partijen, “Conferentie van de Partijen”) is de 28e VN-conferentie over klimaatverandering.

Het vindt plaats van 30 november tot 12 december 2023 in Dubai, de hoofdstad van het emiraat Dubai en de grootste stad in de Verenigde Arabische Emiraten...

Kritik

Het gebrek aan scheiding tussen de organisatie van COP 28 en de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), bijvoorbeeld de scheiding van hun IT-systemen, wordt bekritiseerd.

Meer specifiek hebben meer dan 130 politici uit Europa en de VS opgeroepen tot het afzetten van COP 28-president Ahmed Al Jaber: het besluit om het hoofd van een van de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld te benoemen tot COP 28-president vergroot het risico om de onderhandelingen te ondermijnen. Na data-analyse van de toekomstplannen van het bedrijf voor de olie- en gaswinning en de te verwachten enorme gevolgen voor het mondiale klimaat, werd opnieuw kritiek geuit op de selectie van de COP 28-president.

Die van het internationale managementadviesbureau. Volgens Agence France-Presse (AFP) voorziet het conferentieplan, opgesteld door McKinsey & Company voor COP 28, een “energietransitieverhaal” dat tot doel heeft een aanzienlijk deel van de fossiele brandstoffen na 2050 te realiseren en de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasreserves. - De secretaris-generaal van de VN, António Gueterres, noemde deze doelstelling “morele en economische waanzin”.

Activisten hadden ook kritiek op het gebrek aan vrijheid van meningsuiting in Dubai.

Het Britse dagblad The Guardian beschuldigt het COP 28-team van greenwashing op Wikipedia.

 


YouTube

Zoekwoord = COP28 klimaatconferentie

https://www.youtube.com/results?search_query=COP28+Klimakonferenz
 

Talloze video's over dit onderwerp...

*

ARTEde - 24 november 2023 - 12:50

COP28: Waar staat de EU?
 

Wordt geopend in een nieuw venster! - YouTube-kanaal "Reactorstoring" afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ...

Deze afspeellijst bevat meer dan 150 video's over dit onderwerp

 


Terug naar:

Nieuwsbrief XLVII 2023 - 19 t/m 25 november

Krantenartikel 2023

 


Voor werk aan 'THTR nieuwsbrief','reactorpleite.de'En'Kaart van de nucleaire wereld'je hebt behoefte aan actuele informatie, energieke, frisse strijdmakkers onder de 100 (;-) en donaties. Kunt u helpen, stuur dan een bericht naar: info@ Reaktorpleite.de

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt uitgegeven door de 'BI Milieubescherming Hamm' en wordt gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account: BI milieubescherming Hamm

Doel: THTR nieuwsbrief

IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79

BIC: WELADED1HAM

 


Nieuws + achtergrond kennis top of page

***