Nieuwsbrief XLVII 2023

19. naar 25. november

***


  2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011

Nieuws + achtergrond kennis

Het PDF-bestand"Kernenergie-ongevallen" bevat nog een aantal andere incidenten uit verschillende sectoren van de nucleaire industrie. Sommige incidenten zijn nooit via officiële kanalen gepubliceerd, dus deze informatie kon alleen via een omweg voor het publiek beschikbaar worden gesteld. De lijst met incidenten in het pdf-bestand is dus niet 100% identiek aan "INES en de verstoringen in nucleaire installaties", maar vertegenwoordigt een toevoeging...

4. November 2004 (INES ? Klas.?) Akwa Balakovo, RUS

11. November 1983 (INES 3) nucleaire fabriek Sellafield, GB

16. November 2001 (INES ? Klas.?) Hoge Flux Reactor, Petten, NLD

19. November 2003 (INES 2 Klas.?) nucleaire fabriek La Hague, FR

19. November 1975 (INES ? Klas.?) Akwa Gundremmingen, GER

20. November 1959 (INES 4) nucleaire fabriek Oak Ridge, Tennessee, VS

22. November 2002 (INES 2) Akwa Tihange, BEL

28. November 2007 (INES 2) Akwa Asco, ESP

29. November 1970 (INES 3 | NAMEN 2,5) nucleaire fabriek Sellafield, GB

29. November 1955 (INES 4) Onderzoeksreactor EBR-I, NTRS Idaho, VS

30. November 1975 (INES 5) Akwa Sosnovy Bor, Leningrad, Sovjet-Unie

*

We zijn op zoek naar actuele informatie. Kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar: nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

 


25. november


 

Turkije | Rosatom | Akkuyu

Turkije voordat het het nucleaire tijdperk inging

Binnenkort gaat de eerste Turkse kerncentrale in bedrijf. We vroegen Özgür Gürbüz, medeoprichter van de Turkse milieubeschermingsorganisatie Ekosfer, hoe het Turkse publiek de intrede in het nucleaire tijdperk ervaart. Interview: Horst Hamm

De heer Gürbüz, de eerste van vier reactoren op de locatie van de kerncentrale van Akkuyu aan de Turkse Middellandse Zeekust, zal naar verwachting in 2024 in bedrijf worden genomen. Wat zegt het Turkse publiek over dit project?

Het is 23 jaar geleden dat de voormalige minister van Energie de poging tot de bouw van een kerncentrale aankondigde. Het project heeft vertraging opgelopen, maar we bevinden ons nu in de laatste fase en de eerste reactor zal naar verwachting in 2024 operationeel zijn, zoals u zei. De overgrote meerderheid van de media in Turkije wordt gecontroleerd door de regerende AKP-partij, dus daar bestaat geen echt debat over. De afgelopen 23 jaar heeft de regering nooit een debat gehad met de anti-nucleaire beweging.

De oppositiepartijen bekritiseren het Akkuyu-project vooral vanwege de dure elektriciteit, maar nemen geen duidelijk standpunt in tegen kernenergie. Als je echter naar opiniepeilingen kijkt, is er een duidelijke afwijzing van kernenergie. In de rapporten van onderzoeksorganisatie Konda over klimaatverandering zegt slechts 5 procent van de bevolking de voorkeur te geven aan elektriciteit uit kerncentrales. Uit een ander onderzoek van hetzelfde bedrijf bleek dat slechts 19 procent van de mensen kernenergie ziet als een oplossing voor de energieafhankelijkheid, terwijl 71 procent zonne-energie steunt en 64 procent windenergie. Vergelijkbare onderzoeken worden al jaren uitgevoerd: in 2011 constateerde het marktonderzoeksinstituut IPSOS dat 71 procent van de mensen in Turkije tegen kernenergie is. Er zou geen kerncentrale in Turkije zijn als de regering naar het volk had geluisterd.

Rosatom ontvangt 12,35 dollarcent per kilowattuur voor de helft van de elektriciteit die in Akkuyu wordt opgewekt, de andere helft wordt tegen marktprijzen betaald. Is kernenergie niet veel te duur voor Turkije?

Maar! Kernenergie is ongelooflijk duur. Bij de aanbestedingen voor zonne- en windenergie boden de winnende bedrijven tussen de 2 en 3 cent per kWh en zelfs minder. De gegarandeerde aankoopprijs voor Akkuyu bedraagt ​​12,35 dollarcent per kWh gedurende 15 jaar. Kernenergie is in Turkije vier tot vijf keer duurder dan zonne- of windenergie. Zelfs als we batterijopslag toevoegen, zal kernenergie nog steeds duurder zijn. Kernenergie is gevaarlijk en maakt Turkije afhankelijk van andere landen...

*

laatste generatie | crimineel | ongehoorzaamheid

Is de Laatste Generatie crimineel?:

Een kwestie van democratie

De regionale rechtbank van München heeft het vermoeden bevestigd dat de Last Generation een criminele organisatie is. Maar het argument is niet overtuigend.

In mei vonden landelijk huiszoekingen plaats bij activisten van de laatste generatie. Er werden computers in beslag genomen, het donatieaccount werd in beslag genomen, evenals de oorspronkelijke homepage. De basis vormden onderzoeken tegen de getroffenen wegens lidmaatschap of steun aan een ‘criminele organisatie’. De rechtbank in München had de invallen vooraf goedgekeurd. De regionale rechtbank München I heeft dit nu bevestigd: er bestaat een eerste vermoeden dat de Last Generation een criminele organisatie is.

De regionale rechtbank heeft hiervoor twee centrale argumenten: enerzijds is het plegen van strafbare feiten – vooral wegblokkades – een van de doeleinden van de laatste generatie. Bovendien is er een “aanzienlijk gevaar” voor de openbare veiligheid, omdat de laatste generatie de democratie in twijfel trekt: “Wat cruciaal is, is dat het sociale discours met onwettige middelen wordt geschonden door een groep die probeert – indien nodig moreel te verheerlijken – de rechtsstaat te verheerlijken. “Om orde en democratische processen te garanderen”, was de centrale verklaring van de uitspraak van de rechtbank in München.

[...] Het is misschien moeilijk te begrijpen voor advocaten, maar burgerlijke ongehoorzaamheid is niet antidemocratisch; het wordt gezien als een noodzakelijke correctie binnen de democratie.

Er kunnen andere redenen zijn waarom de Laatste Generatie een ‘significante’ bedreiging vormt voor de openbare veiligheid (zoals hun dreiging om hele steden lam te leggen en de openbare orde ‘tot het uiterste te verstoren’). De argumenten van de regionale rechtbank München I zijn daarentegen niet overtuigend.

*

Klimawandel | 1,5 graden | COP28

“We moeten minder praten over klimaatbescherming en meer over toekomstige levensvatbaarheid”

Klimaatbescherming kan een voordeel zijn voor Duitsland en zijn industrie, zegt klimaatonderzoeker Mojib Latif. Maar hij legt ook uit wat de klimaatconferentie in Dubai niet gaat oplossen.

Professor Latif, dit jaar ervaren we extreme droogte en hitte in Brazilië, met temperaturen die aanvoelen als boven de 58 graden. In Spanje moeten tankers vanwege de droogte binnenkort mogelijk drinkwater naar Catalonië brengen. Klimaatverandering lijkt steeds tastbaarder te worden. Is het nog steeds realistisch om de opwarming tegen het einde van de eeuw te beperken tot 1,5 graden, zoals afgesproken in het klimaatverdrag van Parijs?

Mojib Latif: De 1,5 graden is helemaal niet te halen. Deze mening was ik er al in 2015 bij, toen onderhandeld werd over het klimaatakkoord van Parijs. Ik was destijds verbaasd dat 1,5 graden als doelstelling in het protocol was opgenomen. Dat kon toen niet en zeker nu niet. In oktober van dit jaar zaten we al ruim 1,5 graden ten opzichte van de pre-industriële tijd, en voor heel 2023 zullen we al een stijging van 1,2 graden hebben...

 


24. november


 

klimaatbeweging | Greta Thunberg | COP28

Luisa Neubauer over de klimaatbeweging:

“We zijn verwikkeld in een cultuuroorlog”

Klimaatactivist Luisa Neubauer over de VN-klimaatconferentie, Greta Thunberg en de vraag waarom het klimaatbeleid in Duitsland zo hard is.

wochentaz: Mevrouw Neubauer, wat verwacht u precies van de COP, de VN-klimaatconferentie, die volgende week begint?

Luisa Neubauer: De COP zal niet de plaats zijn waar we de wereldvrede organiseren. De COP heeft het al moeilijk genoeg, en in de huidige situatie zou ik het omschrijven als een vriendelijk wonder als we er als klimaatbeweging en als ecologische civiele samenleving enigszins verzameld uit komen. En als we erin slagen het einde van het fossielentijdperk iets dichterbij te brengen en in het beste geval elkaar helderder in de ogen van de wereld kunnen aankijken dan we nu doen.

[...] Ziet u het verlies aan klimaatmoraal waar Thunberg voor stond?

Ik zou onderscheid willen maken tussen een mediamaatschappij die, naar mijn mening, lichte hechtingsproblemen met Greta heeft, en een burgermaatschappij die zelfverzekerd opkomt voor haar eigen moraal.

Wat bedoelt Thunberg met ‘hechtingsproblemen’?

Ik wil helemaal niet rechtvaardigen dat het joodse lijden niet door Greta werd genoemd. Maar Greta is ook een projectieoppervlak voor een mediawereld die lange tijd in haar heeft gezocht naar wat geen mens kan zijn. En nu is deze mediawereld verbaasd dat Greta niet is wat ze nooit wilde zijn. Ik zie deze dynamiek niet als mijn probleem...

*

gezondheid | limieten | Schadstoffe

Gezondheidsrisico in Europa

In 250.000 stierven 2021 mensen door fijnstof

Verontreinigende stoffen in de lucht maken je ziek en kunnen zelfs dodelijk zijn. In een nieuw rapport laat het Europese Milieuagentschap zien hoeveel sterfgevallen vermeden kunnen worden.

Slechte lucht blijft een groot gezondheidsrisico: in 250.000 stierven meer dan 2021 mensen in de landen van de Europese Unie als gevolg van hoge fijnstofniveaus. Dat maakte het Europees Milieuagentschap (EMA) bekend op het EU-‘Clean Air Forum’ in Rotterdam.

Het probleem is: volgens het EMA ontstaat het grootste gezondheidsrisico als gevolg van omgevingsomstandigheden doordat de aanbevolen grenswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) niet worden nageleefd.

“De effecten van luchtvervuiling op onze gezondheid zijn nog steeds te groot”, zegt EMA-directeur Leena Ylä-Mononen. Volgens schattingen veroorzaakt fijnstof de grootste gezondheidslast door hartziekten, gevolgd door beroertes, diabetes, chronische obstructieve longziekte (COPD), longkanker en astma...

*

Oostenrijk | Rusland | gasinvoer

Waar er nog steeds vraag is naar Russisch gas

De Russische gasimport in Oostenrijk neemt procentueel toe. Het semi-staatsenergiebedrijf OMV is zelf een beetje aan het boren. Bestaat er nu ook een dreiging van fracking?

Er ontstond grote opwinding toen activisten van de ‘Laatste Generatie’ maandagochtend de stad Wenen ‘verlamden’. De boel afsluiten is natuurlijk wat overdreven, maar er stond in ieder geval tien kilometer file op de toegangsweg A2.

De woede werd zichtbaar en liep op tot wanhoop. Chauffeurs vielen de demonstranten aan – en grote delen van de politiek zagen de actie als een geschenk uit de hemel. Eindelijk was de rand weer duidelijk zichtbaar; En dus was er veel kritiek van rechts op ‘klimaatchaotische mensen’, waaronder de bekende oproep tot zwaardere straffen.

[...] Vanaf 24 november 2023 financiert de Republiek Oostenrijk de Russische oorlogsmachine gedurende 639 dagen door haar gas te blijven kopen bij het Kremlin. De geopolitieke onmacht sluit zich aan bij de milieupolitieke onmacht.

In Oostenrijk heerst het vreemde gevoel dat alles op de een of andere manier wel goed zal komen. Dit is op zijn zachtst gezegd een gewaagde gok. Hiervoor bestaat geen wetenschappelijk bewijs. Volgens de VN stevent de wereld af op een opwarming van 3 graden Celsius. Dan wordt het waarschijnlijk ook in Oostenrijk ongemakkelijk.

*

klimaatbeleid | Vrijdagen voor de toekomst | 1,5 graden

Is het stoplicht-klimaatbeleid nu gebroken?

Het stoplicht gebruikte Corona-geld voor klimaatbescherming. Dat zou ongrondwettelijk moeten zijn. Nu ontbreken er 60 miljard voor het klimaat. Is het stoplicht-klimaatbeleid nu ten einde?

Daarnaast is Fridays for Future verdeeld vanwege het conflict in het Midden-Oosten. Is er nu niet genoeg druk van onderaf voor een efficiënter klimaatbeleid?

Het ‘Emissions Gap Report 2023’ van het VN-milieuprogramma Unep heeft zojuist aangetoond dat de eisen en de realiteit van klimaatbescherming ver uiteen liggen. Wereldwijd zijn we mijlenver verwijderd van het behalen van de klimaatdoelstelling van Parijs van 1,5 graad. Van januari tot september 2023 was het mondiale gemiddelde gedurende 86 dagen warmer dan 1,5 graden in pre-industriële tijden.

Het VN-Milieuprogramma (UNEP) heeft berekend dat de lucht op het aardoppervlak al met 1.2 graden is opgewarmd. Deze opwarming omvat ook de lucht boven de oceanen. De temperaturen op het land zijn ongeveer twee keer zo hoog. Daarom is het in Duitsland nu al ruim twee graden warmer dan 150 jaar geleden...

*

Groene partijconferentie | Coalitie voor verkeerslichten | Neoliberalismus

De Groene Partij: Twee jaar hypocrisie in de regering

In heel Europa worden groene regeringspartijen voorstanders van het autoritaire liberalisme. Sterkste in Duitsland. Waarom is dat? Een gastcommentaar.

Momenteel vindt in Karlsruhe de federale partijconferentie van de Groenen plaats. Na bijna twee jaar stoplichtcoalitie is het tijd om de balans op te maken van het beleid van de Groenen in deze coalitie. Vanuit het perspectief van emancipatorisch links kan dit eenvoudigweg als catastrofaal worden omschreven.

[...] De sociaal-democratische advocaat H. Heller was een van de eersten die al in 1934 de term autoritair liberalisme bedacht:

“Zodra er over de economie wordt gesproken, doet de autoritaire staat volledig afstand van zijn gezag, en zijn zogenaamd conservatieve woordvoerders kennen alleen de slogan: Vrijheid van de economie van de staat.” en grote boeren, maar eerder een autoritaire ontmanteling van het sociaal beleid.

Dat is precies het beleid van de stoplichtcoalitie vandaag de dag, met actieve deelname van de Groenen.

Met het oog op dit scenario had de groene wijkvereniging Cloppenburg de partijleiding in het voorjaar al gevraagd de stoplichtcoalitie te verlaten. Er zijn te veel ‘rode lijnen’ overschreden. We zullen benieuwd zijn of dit op de partijconferentie van Karlsruhe zal worden besproken.

 


23. november


 

Fossiel | Winsten | Belastingvervuilers

Fossiele multinationals

Winst boven alles

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de olie- en gasbedrijven hadden kunnen betalen voor de klimaatschade die ze hadden veroorzaakt en toch hoge winsten hadden kunnen maken. Kennelijk kan er niet op hun vrijwillige klimaatverplichtingen worden vertrouwd.

Het laatste waarschuwingssignaal kwam deze week: volgens het VN-milieuprogramma Unep is de wereld momenteel op weg naar drie graden opwarming. Volgens het Klimaatakkoord van Parijs mag het indien mogelijk maar 1,5 graden zijn, anders treden kantelende elementen in het klimaat in werking.

Het is daarom te voorzien dat de schade en verliezen als gevolg van de klimaatcrisis de komende jaren aanzienlijk zullen toenemen, en dat er grote hoeveelheden geld nodig zullen zijn om deze te boven te komen. Een nieuw onderzoek laat zien waar ze vandaan zouden kunnen komen: de winsten van olie- en gasmultinationals.

[...] de ontwikkelingslanden bespraken ook de deelname van de fossiele brandstoffenindustrie. De premier van Barbados, Mia Mottley, riep op tot een belasting van XNUMX procent op de winsten van olie- en gasbedrijven, waarvan de opbrengst in het geplande fonds moet worden gestort.

Schleussner denkt dat dergelijke eisen juist zijn. “Na de superwinsten van vorig jaar komen sommige van deze bedrijven terug op hun klimaatafspraken, wat aantoont dat we niet op hun inzet kunnen vertrouwen – vooral niet in het tempo dat we nodig hebben.”

De klimaatwetenschapper roept overheden op om in te grijpen. Ze zouden “vervuilers moeten belasten om hen te laten betalen voor de verliezen en schade die ze veroorzaken.” Daarnaast moet op de klimaattop in Dubai een stevig commitment worden uitgesproken voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen om de 1,5 graaddoelstelling binnen bereik te houden.

*

Europees Parlement | pesticiden | Lobbyen

EU neemt afscheid van pesticidedoelstellingen – deskundige verontwaardigd: “Onze onderzoeksresultaten tellen niet mee”

Na glyfosaat opnieuw voor tien jaar te hebben goedgekeurd, heeft de EU zich nu tegen een algemene vermindering van pesticiden tegen 2030 gekeerd. Milieuactivisten spreken van een “zwarte dag”.

Brussel – Het EU-Parlement heeft woensdag (22 november) een wet vernietigd om chemische pesticiden in Europa te verminderen. Het was een krappe meerderheid die tegen stemde: 299 stemden tegen, 207 vóór en 121 leden onthielden zich van stemming. Maar dit betekent dat de plannen van de EU om het gebruik van pesticiden tegen 2030 met de helft terug te dringen, zijn mislukt. Ook het Parlement heeft verdere onderhandelingen afgewezen. Landbouworganisaties verwelkomden het besluit.

De EU vernietigt de pesticidenwet – twee weken na het besluit over glyfosaat

Het was een “zwarte dag” voor de natuur en voor boeren in Europa, zei parlementair rapporteur Sarah Wiener (Groenen) na de stemming. De meerderheid van de parlementsleden stelt de winsten van grote landbouwbedrijven boven gezondheid en milieu...

*

klimaatconferentieFake News | disinformatie

Claudia Kemfert over klimaatbeleid:

‘Dat had niet mogen gebeuren’

Claudia Kemfert wil niet dat vertegenwoordigers van fossiele energie aanwezig zijn op de klimaatconferentie in Dubai. De econoom hekelt de dringende noodzaak van hervormingen.

taz: Mevrouw Kemfert, de VN-klimaatconferentie COP28 staat op het punt te beginnen in Dubai. De voorzitter van dit jaar is Sultan Ahmed al-Jaber, tevens minister van Industrie van de Verenigde Arabische Emiraten en hoofd van de staatsoliemaatschappij Abu Dhabi National Oil Company. Ondermijnt dat niet de hele gebeurtenis?

Claudia Kemmert: Het is duidelijk dat deze persoonlijkheid de geloofwaardigheid van de VN-Klimaatconferentie schaadt omdat er sprake is van belangenverstrengeling. Dat had niet mogen worden toegestaan. Al-Jaber zegt openlijk dat de toekomst niet in hernieuwbare energiebronnen ligt, maar in emissievrije energieën. Hij wil fossiele energiebronnen blijven gebruiken, en de CO2 zal blijkbaar op miraculeuze wijze ergens worden opgeslagen. Dat zal niet mogelijk zijn.

[...] Maar de samenleving ziet klimaatbescherming nu steeds meer als een bedreiging.

Dat is niet nieuw. Al meer dan veertig jaar wordt nepnieuws gebruikt om ons te overtuigen van de mythe dat klimaatbescherming een bedreiging is. De echte dreiging is de steeds groter wordende klimaatcrisis! Deze door belangen gedreven manipulatie van het publiek stopt effectief de echte klimaatbescherming. Dit maakt het des te belangrijker om klimaatbescherming als een gemeenschappelijke en democratische taak te aanvaarden en dienovereenkomstig te handelen. In plaats van polariserende, agressieve desinformatiecampagnes hebben we wetenschappelijke feiten en duidelijke informatie nodig om de rust in het debat terug te brengen...

*

Salzgitter | Konrad schacht | Stortplaats voor nucleair afval

Langere bouwtijd

De opslag van kernafval in Salzgitter zal waarschijnlijk meer kosten

Laag- en middelactief afval zal binnenkort worden opgeslagen in de Konrad-schacht. Maar na vertraging in de planning wordt het project aanzienlijk duurder.

Nieuwe berekeningen voor de controversiële opslagplaats voor kernafval in Salzgitter gaan uit van een aanzienlijke prijsstijging. De Federal Company for Final Storage (BGE) verwacht dat er tot de voltooiing nog eens 2,64 miljard euro nodig zal zijn, zoals BGE aan SPIEGEL heeft bevestigd. Het Duitse persbureau had dit eerder gemeld, daarbij verwijzend naar bedrijfskringen.

Volgens BGE was er eind 2022 al zo’n 2,83 miljard euro in de bouwfase gestroomd. Samen met de huidige raming zullen de totale kosten nu naar verwachting circa 5,5 miljard euro bedragen. Het bedrijf, gevestigd in Peine, had eerder een geschatte totale kosten van 4,6 miljard euro berekend...

*

Afrika | olie-biodiversiteitTotale energie | Oeganda

Oegandese petroleumproject:

Een pijplijn door de biodiversiteit heen

Met een pijpleiding door zijn land wil Oeganda eindelijk profiteren van de olieopleving in Afrika. Een verhaal over winsten die het land verlaten. En van schade die overblijft.

[...] Hier zal een gigantisch olieproject worden gebouwd, in enkele van de meest soortenrijke natuurgebieden in Oost-Afrika. De Oegandese president Yoweri Museveni maakt het voor iedereen die twijfelt, die de voordelen en de milieuvriendelijkheid in twijfel trekt, wat velen doen, duidelijk: wees voorzichtig met wat ze zeggen: 'Houd je handen van mijn olie', waarschuwt de autoritaire heerser de milieuactivisten.

De boodschap komt over. Het begin van de aanleg van de Oost-Afrikaanse pijpleiding voor ruwe olie, de EACOP, verspreidt niet alleen lawaai en vuil in het land, maar zorgt ook voor een klimaat van angst.

De buis zal zich 1445 kilometer lang uitstrekken door het Oost-Afrikaanse landschap, helemaal tot aan Tanzania aan de Indische Oceaan. Met zijn startpunt in Hoima aan het Albertmeer mist het het bos van Budongo, waar de Reynolds onderzoek doen, een paar kilometer verder. Niet ver daarvandaan plant de Franse energiegigant TotalEnergies zijn Tilenga-project. Samen met het Kingfisher-project van het Chinese bedrijf CNOOC, dat verder naar het zuiden wordt gebouwd, gaat TotalEnergies de grondstof uit de aarde halen, die vervolgens naar de kust zal reizen...

 


22. november


 

KlimaschutzFake News | disinformatie

Desinformatie tegen klimaatbescherming:

Tijd om actie te ondernemen tegen klimaatleugens!

De fossielenlobby verspreidt zijn leugens al sinds de jaren zeventig, daarna offline, nu op internet. Platformexploitanten moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen.

Er bestaat een brede consensus onder de bevolking dat klimaatverandering een existentiële bedreiging voor ons is en dat we regels en maatregelen moeten nemen om deze te bestrijden. Maar deze steun wordt doelbewust ondermijnd. Aan de ene kant is er de olie- en gaslobby, die zich al sinds de jaren zeventig organiseert – vanaf het moment dat zij zich bewust werd van haar bijdrage aan de klimaatverandering. Ze werken wereldwijd samen met rechts-extremistische partijen, blanke supremacisten, Reichsburgers en laterale denkers om de klimaatbescherming te ondermijnen.

Ze worden gesteund door vijandige statelijke actoren zoals het Kremlin of de Chinese regering. Daarnaast zijn er websites die op internet veel geld verdienen met sensationele anti-klimaatbeschermingsinhoud, omdat verontwaardiging hoge klikpercentages en dus advertentie-inkomsten genereert.

Ze versterken allemaal het rechts-populistische verhaal dat klimaatbescherming een truc is van de zogenaamde mondiale elites om de bevolking van hun rechten en welvaart te beroven. Dit schept angst...

*

zonnestelselsInschrijving | overtekend

Sterk overdreven: Resultaten van de aanbesteding voor zonne-energiesystemen op gebouwen en geluidsschermen zijn beschikbaar

Bonn - Het Federale Netwerkagentschap (BNetzA) heeft de aanbestedingsprijzen voor zonne-energiesystemen op gebouwen en geluidsschermen (zonnesystemen van het tweede segment) vanaf 1 oktober 2023 gepubliceerd. De vraag blijft hoog. De ontwikkeling dit jaar klopt ook gezien de huidige ontwikkeling van de PV-markt in Duitsland.

Ook bij de meest recente aanbesteding van BNetzA was de belangstelling voor de aanbesteding voor PV-systemen in het tweede segment aanzienlijk groter dan het daadwerkelijke aanbestedingsvolume van 191 megawatt (MW). Er werden 184 biedingen met een volume van 373 MW ingediend, waardoor de aanbestedingsronde aanzienlijk overtekend was...

*

Kennedy

Goedgekeurd voor schieten

Vandaag precies 60 jaar geleden – om 12 uur lokale tijd in Dallas/Texas – werd de 30e president van de VS neergeschoten. John Fitzgerald Kennedy werd rond 35 uur dood verklaard. Waarom moest hij sterven?

In de lente van 1963 had John F. Kennedy een indrukwekkend aantal zonden opgebouwd in de ogen van zijn steeds verbitterder wordende tegenstanders in de CIA, het Pentagon en de Cubaanse gemeenschap in ballingschap. Hij had ervoor gezorgd dat de invasie van de Varkensbaai op een debacle uitliep. Hij had de Cubaanse rakettencrisis achter de rug van zijn leger en inlichtingendiensten opgelost door middel van een geheime notawisseling met Chroesjtsjov. Op dezelfde manier was hij op een discrete manier tot overeenstemming gekomen met Fidel Castro, de revolutionaire vijand aan zijn eigen kust, en saboteerde zo uiteindelijk de heroveringsplannen van de militante communistische jagers en de rechtse Cubaanse ballingen in zijn land.

Hij had een aantal van de sabel-rammelende vertegenwoordigers van de Generale Staf vervangen door meer gematigde generaals, de belangrijkste mannen die verantwoordelijk waren voor het Varkensbaai-avontuur ontslagen – Allen Dulles en Richard Bisell –, meer controle uitgeoefend op de uitvoering van geheime operaties, opdracht gegeven tot een er werd bezuinigd op de CIA-begroting en de topagenten William Harvey werden teruggeroepen, die militante acties tegen Cuba bleven uitvoeren, zelfs nadat Operatie Mongoose was stopgezet. Hij had ook de racistische blanken in de zuidelijke staten tegengewerkt toen hij de Nationale Garde gebruikte om ervoor te zorgen dat James Meredith, de eerste zwarte student, werd ingeschreven aan de Universiteit van Mississippi en om de rechts-extremistische generaal Edwin Walker gevangen te zetten, die leiding gaf aan de protesten ertegen laten duren...

*

nucleaire economieSMRkosten explosie

Toekomst van kernenergie: waarom het niet werkt zonder subsidies

Kernenergie wordt door sommigen nog steeds gezien als hoop op een schone energievoorziening. Maar het blijkt dat het economisch niet kan worden geëxploiteerd. Twee voorbeelden.

Duitsland heeft voorlopig afscheid genomen van kernenergie. Want als delen van de federale FDP hun zin zouden krijgen, zou de kernuitstap waarschijnlijk worden teruggedraaid.

Zelfs als de liberalen erin zouden slagen de herstart van zeven shutdown-reactoren af ​​te dwingen, zouden ze met enorme problemen te maken krijgen; op de lange termijn zou de belastingbetaler moeten betalen. Want als het om kernenergie gaat, staan ​​staatsbedrijven over de hele wereld er nu alleen voor.

In het geval van de Europese nucleaire ambities gaat het niet alleen om de vraag waar de brandstof vandaan zal komen als Rusland en Niger als leveranciers falen. Er is ook het probleem dat het benodigde personeel gepensioneerd is of op andere gebieden werkzaam is en dat de relevante opleiding grotendeels is teruggeschroefd...

*

CastorJülichAhaus

De weerstand tegen Castor-transporten naar Ahaus groeit

Dinsdagavond demonstreerden in Ahaus ongeveer 100 mensen tegen het tweede testtransport van splijtstofelementen van Jülich naar de tussentijdse opslagplaats in Ahaus.

Een verlichte parade met 20 tractoren rijdt door Ahaus. Tegelijkertijd verzamelden zich ongeveer 150 tegenstanders van kernenergie ter plaatse. De demonstranten brachten hun gitaren en "kernenergie - nee bedankt"-vlaggen mee. Sommige van deze vlaggen zijn 30 jaar oud. Een vrouw printte kleine gele vlaggetjes en bereidde ze voor met koolzaadolie om ze tegen de regen te beschermen.

De meeste demonstranten komen uit Ahaus, er zijn veel ouderen, maar ook jongeren en kinderen. Ze willen allemaal voorkomen dat niet alleen test- maar ook daadwerkelijke transporten van zeer radioactieve lading van de onderzoeksreactor in Jülich naar Ahaus, 170 km verderop, reizen. “We zijn bang dat we hier een eindopslagplaats worden”, zegt een oudere vrouw. Ze demonstreerde dertig jaar geleden tegen de tijdelijke brandstofopslag in Ahaus. “Waarom kan het kernafval niet in Jülich blijven?” vraagt ​​een boer. “We willen niet het kernafvaltoilet van Duitsland worden.”

[...] In Jülich blijven zou een andere optie zijn. De regerende partijen in Noordrijn-Westfalen, de CDU en de Groenen, spraken zich hiervoor in hun regeerakkoord uit 2022 uit.

*

INES-categorie 2 "Incident" 22. November 2002 (INES 2) Akwa Tihange, BEL

 Kerncentrales plaag

Tihange (België)

Het gevaarlijkste incident, geclassificeerd als INES-niveau 2, vond plaats in 2002: doordat een klep per ongeluk werd geopend, daalde de druk in het primaire circuit van de kerncentrale van Tihange en verdampte het koelwater. Als de veiligheidssystemen niet hadden gereageerd, had een kernsmelting het gevolg kunnen zijn.
 

Wikipedia

Kerncentrale van Tihange

Op 22 november 2002 vond een ongeval plaats in Unit 2 (INES 2). De reactor - op dat moment stilgelegd en niet langer kritisch - produceerde nog steeds vervalwarmte, die, net als bij werking op elektriciteit, werd afgevoerd door koelmiddel in het primaire circuit te laten circuleren. Tijdens een test werd per ongeluk een veiligheidsklep in de drukhouder geopend, waardoor de druk in het primaire circuit zeer snel daalde van 155 bar naar 85 bar. Door de hoge druk in het primaire circuit tijdens bedrijf kookt het water niet, maar blijft het zelfs bij hoge temperaturen vloeibaar. Als de druk daalt, daalt ook de kooktemperatuur van het water. Dan kan de vervalwarmte van de splijtstofelementen niet meer worden afgevoerd en bestaat het risico op kernsmelting. In dit specifieke geval werden vanwege de snelle drukdaling verschillende veiligheidssystemen geactiveerd, die water in het primaire circuit pompten en zo de brandstofelementen verder koelden. Het per ongeluk geopende overdrukventiel werd na drie minuten weer gesloten.

Kernenergie-ongevallen per land#België

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 


21. november


 

Temperaturen | 1,5 graden | Copernicus

Voor het eerst is de mondiale temperatuur 2 graden hoger dan in het pre-industriële tijdperk

Op 17 november werd voor het eerst de grens van twee graden overschreden. Dit is het resultaat van gegevens van de EU-dienst voor klimaatverandering Copernicus. Deskundigen spreken van een ‘alarmerende regelmaat’.

Voor het eerst sinds het begin van de metingen lag de gemiddelde dagtemperatuur op aarde ruim 2 graden boven het pre-industriële niveau. De EU-klimaatveranderingsdienst Copernicus bevestigde dinsdag op verzoek dat, volgens voorlopige gegevens, de temperatuur op 17 november het gemiddelde voor de periode van 1850 tot 1900 voor die dag met 2,06 graden overschreed.

Vergeleken met de periode 1991 tot en met 2020 was de temperatuur die dag 1,17 graden hoger. Tegelijkertijd benadrukte Copernicus: "Het is belangrijk om duidelijk te maken dat dit geen schending van de Overeenkomst van Parijs betekent, maar eerder onderstreept dat we dicht bij de internationaal overeengekomen grenswaarden staan."

Op de Wereldklimaatconferentie van 2015 in Parijs kwamen landen over de hele wereld overeen om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 2 graden, en indien mogelijk zelfs tot 1,5 graden. Het gaat hier om waarden voor de langere termijn en niet om individuele dagen, maanden of jaren. De achtergrond van het besluit zijn de fatale gevolgen van de opwarming van de aarde, zoals steeds vaker voorkomende en hevigere stormen, droogtes, overstromingen en bosbranden. De afgelopen maanden hebben een reeks temperatuurrecords opgeleverd; experts zijn van mening dat 2023 waarschijnlijk het warmste jaar zal zijn sinds het begin van de records. Volgens Copernicus lag de gemiddelde temperatuur eind oktober 1,43 graden boven het pre-industriële gemiddelde...

*

migranten | kanker | opruiend

Maaßen vergelijkt ‘buitenlanders met een vreemde cultuur’ met kanker – experts zijn geschokt

Met zijn laatste grensovergang lijkt Hans-Georg Maaßen zijn critici te bevestigen. Zijn taalgebruik doet denken aan de nazi-dictie.

Berlijn – Waarschijnlijk is geen enkele persoonlijkheid binnen de CDU controversiëler dan het voormalige hoofd van het Federaal Bureau voor de Bescherming van de Grondwet (BfV), Hans-Heorg Maaßen. De advocaat trekt al jaren de aandacht met uitspraken die de nabijheid van rechts-radicale ideeën en actoren suggereren – en die het publiek verbaasd hebben achtergelaten dat Maaßen van 2012 tot 2018 leiding kon geven aan een veiligheidsagentschap als de BfV.

[...] Op 11 november publiceerde het voormalig hoofd van het Bureau voor de Bescherming van de Grondwet een artikel in de rechtse Weltwoche, het weekblad van de Zwitserse uitgever Roger Köppel. Daarin stelt hij metaforisch een “ongecontroleerde, miljoenen buitenlanders die zich vestigen uit cultureel vreemde gebieden” gelijk aan kanker.

Het volgende schandaal van Maaßen: de aanwezigheid van “cultureel vreemde buitenlanders” als oorzaak van kanker

Aanleiding voor het artikel was de migratietop tussen de federale regering en de premier begin november, waarbij het onderwerp irreguliere migratie centraal stond. In zijn artikel bekritiseerde Maaßen de resoluties van deze top, die geen enkele bijdrage zouden leveren aan de bestrijding van de “migratiecatastrofe”. In plaats daarvan riep hij op tot “chemotherapie voor Duitsland”...

*

plastic afval | Milieu conferentiePetroleumstaten

Hulpmiddelenexpert op het gebied van plastic afspraken: “De fronten zijn duidelijk geworden”

Henning Wilts van het Wuppertal Instituut ziet nog steeds mogelijkheden voor een VN-overeenkomst. Wat Brussel beslist over verpakkingen is sowieso belangrijker voor Europa.

taz: Meneer Wilts, zijn de onderhandelingen in Nairobi mislukt?

Henning Wilts: Nee, dat kun je nog niet zeggen. In Nairobi werd het conceptcontract, de zogenaamde Zero Draft, besproken. Het was een soort verlanglijstje waarop alles stond wat de zeer verschillende actoren in gedachten hadden met betrekking tot het onderwerp plastic. Er was geen idee waar we heen wilden met dit akkoord. Het was dus duidelijk dat de staten het niet eens konden worden over concrete maatregelen.

Liever?

De fronten zijn in ieder geval duidelijk geworden: er zijn landen als Saoedi-Arabië, Rusland, Iran en India die het afvalprobleem zien als een probleem voor afvalbeheer. Anderen, waaronder de EU, willen de hele levenscyclus van plastic producten aanpakken, inclusief verboden en beperkingen op productiehoeveelheden.

Waarom slagen individuele staten erin dit proces te stoppen?

De kwestie van plastic afval werd voor het eerst op VN-niveau besproken. Wat de procedures betreft staan ​​we ongeveer op het punt waar we stonden tijdens de klimaatonderhandelingen vóór Parijs; het unanimiteitsbeginsel heerst nog steeds. Eén staat of een kleine groep staten kan het hele proces belemmeren. De onderhandelingen zullen de komende zes maanden achter de schermen worden voortgezet, en er kan nog veel gebeuren. Ik denk niet dat het nodig is om het schema op te geven om medio 2025 een VN-overeenkomst tot stand te brengen...

*

Israël | Ultra-rechtsatoombomTodesstrafe | Palästina

Israëls ultra-rechts in oorlog Van de atoombom tot de doodstraf

De rechts-extremistische coalitiepartners van de Israëlische premier Netanyahu vallen tegenwoordig vooral op vanwege hun radicale retoriek. Zijn oorlogskabinet geeft de premier wat ademruimte. Maar hij heeft extreemrechts nodig.

Itamar Ben-Gvir is voorstander van het opleggen van de doodstraf aan Palestijnse extremisten. “Als we de doodstrafwet voor terroristen aannemen, zal Hamas iets te verliezen hebben. Als we de doodstrafwet voor terroristen goedkeuren, zal dat helpen...”

Leden van de Hamas-gijzelaars onderbreken Ben-Gvir. Zij zien dat de levens van de gijzelaars in gevaar komen als Israël de regels over de doodstraf uitbreidt. Tot nu toe is dit alleen mogelijk geweest bij misdaden tegen de menselijkheid of in tijden van oorlog.

[...] Ben-Gvirs partijgenoot Amichai Elijahu – de minister voor cultureel erfgoed – zorgde ook voor opschudding. In een radio-interview werd hem gevraagd of er een atoombom op de Gazastrook moest worden gedropt.

“Ja, dat zou een mogelijkheid zijn,” zei Elijahu. "We moeten kijken naar wat hen bang maakt en afschrikt. Want dreigen met de dood is niet genoeg. Ze zijn niet bang voor de dood."

In het interview verwierp de minister ook elke humanitaire hulp voor de bevolking van de Gazastrook. Hij noemde de Palestijnen ‘monsters uit Gaza’. Ze zouden ‘naar Ierland of de woestijn’ moeten gaan.

[...] Premier Benjamin Netanyahu negeert vaak de uitspraken van zijn rechts-extremistische coalitiepartners. Maar de kwestie van de atoombom was hem te veel. Netanyahu heeft Elijahu voorlopig uitgesloten van kabinetsvergaderingen...

Juden | AntisemitismusIdentiteit | Palästina

De Joodse identiteit begrijpen: een gids weg van vooroordelen

Wie is Joods en wie niet? En wat heeft deze vraag te maken met de huidige oorlog in Israël? Waarom je niet in stereotypen moet denken. Een essay. (Deel 1 | Deel 2 en conclusie)

Het bewijst veel joden een slechte dienst als alle politieke of religieuze oppositie als antisemitisch wordt bestempeld

Halverwege de jaren tachtig had zich in de joodse gemeenschap in Oost-Berlijn de groep ‘Wij voor ons’ gevormd – mensen van mijn generatie met een of twee, soms drie of vier joodse grootouders die geïnteresseerd raakten in hun roots.

Onze favoriete grap: Als drie Joden elkaar in het verleden ontmoetten, maakten ze ruzie over de Messias. Als ze elkaar vandaag ontmoeten, discussiëren ze over de Joodse identiteit. We waren allemaal atheïstisch, maar opgegroeid met kibboetsachtige ideeën. We hadden geen religieuze identiteit; een raciale of eufemistisch etnische identiteit was na de nazi-waanzin uitgesloten.

Waarom voelden we ons nog steeds op de een of andere manier ver verwant? Sommigen zeiden dat dit puur cultureel en biografisch is. Mischpoche, sprak de anderen zelfspot tegen. Dus maakten we ruzie, en als we niet stierven, maken we vandaag nog steeds ruzie.

[...] In plaats van de middeleeuwse aberratie van het antisemitisme nieuw leven in te blazen, is het belangrijk om in het algemeen het fetisjisme van de uitsluiting achterwege te laten en kennis te nemen van de werkelijke belangen van de tegenpartij. Daar hoort ook het doorbreken van hardnekkige misverstanden bij. Bijvoorbeeld de verkeerd begrepen betekenis van de Joden als een door God uitverkoren volk. Het kan ook vertaald worden als gewaardeerde of bijzondere mensen.

Dit gaat niet over het bevoordelen van Joden boven anderen, maar eerder over het tegenovergestelde: met de openbaring van de Thora op de berg Sinaï aanvaardde Abraham een ​​grote morele verplichting. Namelijk een tussenpersoon zijn voor alle mensen tussen God en de schepping. Zal Israël, dat zoveel waarde hecht aan het feit dat het een Joodse staat is, deze verplichting nakomen met de inferno die het nu in Gaza veroorzaakt? Zeker niet.

Wij zijn uitverkoren om te lijden, had mijn moeder (de joodse vader) gezegd. Maar nee, Mame, geen God, geen staat en geen militaire alliantie heeft het recht om welke gemeenschap dan ook te laten lijden. Maar ja, we zijn allemaal verdoemd op deze kleine, prachtige aarde – verdoemd om met elkaar overweg te kunnen. En dat komt ons goed uit.

*

CastorJülichAhaus

Lieve mensen,

De Castor-gekte tussen Jülich en Ahaus gaat de volgende ronde in. Aanstaande dinsdagavond 21.11 november zal rond 22 uur het derde testwiel weer starten in Jülich met veel blauw licht. Vervolgens gaat het door het westelijke Ruhrgebied naar Ahaus. Aankomst rond 2 uur

Hiertegen bestaat steeds meer protest, waarvoor wij u van harte uitnodigen:

Ahaus: Om 18 uur begint een demonstratie met tractorparade op de rotonde Legdener Strasse/Schumacher-Ring (rotonde Tobit). We zijn erg blij dat boeren opnieuw solidair mobiliseren.

Jülich: Om 20 uur begint een wake voor de hoofdingang van het Jülich Research Center tot het vertrek van het Castor-konvooi. Steun de lokale actiealliantie!

Route: Onderweg zijn er ook veel mogelijkheden om te protesteren. In Jülich neemt de Castor eerst de B56 naar de A44. Op de snelwegen is het blauw fonkelende konvooi goed te zien. Spontane wakes bij de opritten van de snelwegen of in het zicht van de snelwegen zijn een sterk teken dat er ook langs de route protesten plaatsvinden. Want: dit keer neemt het ministerie van Economische Zaken van NRW deel als nucleaire toezichthouder!

En: Alle routeobservaties zijn van harte welkom!

Wij eisen dat de staats- en federale regeringen dit zinloze en gevaarlijke Castor-spektakel met 300 zeer radioactieve splijtstofelementen in de 000 Castor-containers onmiddellijk stopzetten en in plaats daarvan beginnen met de bouw van een nieuwe tijdelijke opslagfaciliteit in Jülich, die herhaaldelijk politiek is uitgesteld.

En wij eisen dat de groene NRW-minister van Economische Zaken Neubaur eindelijk de open discussie in Jülich en Ahaus onder ogen ziet en zich niet in Düsseldorf verschanst. Verantwoordelijkheid heeft zijn prijs.

Verdere informatie en contacten: www.westcastor.org, www.bi-ahaus.de, www.aussendung.de, www.sofa-ms.de

Oh ja: Helaas is het heel goed mogelijk dat de Urenco woensdagochtend (22.11 november) opnieuw probeert een nieuw uraniumpak via Hamm, Münster, Steinfurt en Ochtrup naar de uraniumverrijkingsfabriek in Gronau te sturen in de slipstream van de Probecastor. Houd hier dus uw ogen open en meld eventuele waarnemingen.

De hete nucleaire herfst is begonnen in Noordrijn-Westfalen - laten we samen deze radioactieve waanzin stoppen!

Nucleair-vrij klimaat groeten
Actiealliantie Münsterland tegen atoomcentrales, SOFA (Onmiddellijke nucleaire uitfasering) Münster

www.sofa-ms.de, www.urantransport.de

 


20. november


 

Argentiniëprivatiseringkoers van het aandeel

Argentijnse aandelen in trek

Verkiezingswinnaar Milei kondigt onmiddellijk privatiseringen aan

De nieuwe president van Argentinië, Milei, lijkt direct na de verkiezingen actie te willen ondernemen. Hij kondigt rechtstreeks de privatisering van staatseigendommen aan. Hij wil niet stoppen bij bedrijven of omroepen. Aandelen van Argentijnse bedrijven reageren op de aankondiging.

De dag na zijn verkiezingsoverwinning kondigde de toekomstige Argentijnse president de privatisering van staatsbedrijven en publieke omroepen aan. “Alles wat in handen kan zijn van de particuliere sector, zal in handen zijn van de particuliere sector”, zei de ultraliberale politicus op de radio. Milei wil onder meer het staatsenergiebedrijf YPF, de publieke televisie en radio en het officiële persbureau Télam privatiseren. “Als we geen snelle vooruitgang boeken met structurele veranderingen, stevenen we regelrecht af op de ergste crisis uit onze geschiedenis”, had Milei zijn politieke route al uitgestippeld.

[...] "De eerste aankondigingen van het beleid van Milei zullen de markten in verrukking brengen, waarbij agressieve begrotingsconsolidatie en het afschaffen van deviezen- en kapitaalcontroles de grootste prioriteiten zijn", aldus Thierry Larose, portefeuillemanager bij de Zwitserse vermogensbeheerder Vontobel. Sterker nog, de financiële markten reageerden positief op de verkiezingsuitslag. De aandelen van Argentijnse bedrijven op de New York Stock Exchange zijn inmiddels met 23 procent gestegen, staatsobligaties met 6 procent...

*

FrankrijkVoedselPFAS

Parijs waarschuwt voor particulier gehouden eieren vanwege PFAS-besmetting

Volgens gezondheidsautoriteiten is de bodem rond Parijs overmatig vervuild met zogenaamde eeuwige chemicaliën. Particulier gehouden eieren kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar ook andere voedingsmiddelen worden getroffen.

In de regio rondom Parijs raden gezondheidsautoriteiten het eten van eieren van particuliere boerderijen af ​​vanwege overmatige vervuiling van de bodem met per- en polygefluoreerde alkylverbindingen (PFAS). De gezondheidsautoriteit ARS in Parijs zei dat het eten van groenten en fruit uit je eigen tuin en het tuinieren zelf een gezondheidsrisico kan opleveren voor mensen in de regio. De waarschuwing betreft vooral kinderen en zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Eieren uit de professionele landbouw die aan de detailhandel worden geleverd, ondervinden hier dus geen hinder van, omdat kippen daar worden blootgesteld aan minder verontreinigde grond.

In 23 van de 25 onderzochte particuliere kippenhokken vertoonden de eieren een verhoogde besmetting met de zogenaamde eeuwige chemicaliën. Hieruit kan worden afgeleid dat de bodem in stedelijke gebieden doorgaans verontreinigd is met PFAS, zonder dat dit aan een specifieke bron te wijten is, aldus de autoriteiten. De vervuiling is vaak de erfenis van decennialange afzettingen van materialen die na verloop van tijd uiteenvallen en verontreinigende stoffen vrijkomen. In de omgeving van afvalverbrandingsinstallaties was de vervuiling niet significant anders dan buiten de installaties...

*

ItaliaansMaffiaoordelen

Proces tegen de Italiaanse maffia:

Namen die lijken op iets uit een Hollywood-film

338 verdachten, 50 kroongetuigen en de officier van justitie eisten honderden jaren gevangenisstraf. Een van de grootste maffiaprocessen aller tijden loopt ten einde.

LAMEZIA TERME dpa | In het grootste maffiaproces in Italië in decennia heeft een rechtbank in de zuidelijke regio Calabrië maandag gevangenisstraffen van honderden jaren uitgesproken. De hoogste straffen werden opgelegd aan twee bazen van de criminele organisatie 'Ndrangheta, die ieder dertig jaar de gevangenis in moesten.

Ook een voormalig lid van regeringspartij Forza Italia werd veroordeeld: de conservatieve politicus Giancarlo Pittelli moet elf jaar achter de tralies omdat hij in dienst was van de maffia. Verschillende ex-politieagenten en andere corrupte functionarissen worden ook naar de gevangenis gestuurd.

Sinds begin 2021 moeten ruim 300 vermoedelijke leden of helpers van de maffia zich verantwoorden voor het spectaculaire proces in de stad Lamezia Terme. De aanklager eiste in totaal ruim 4.700 jaar gevangenisstraf. De rechtbank, voorgezeten door rechter Brigida Cavasino, volgde dit grotendeels.

Het voorlezen van de vonnissen duurde enkele uren. De beschuldigingen varieerden van moord en lidmaatschap van een criminele organisatie tot drugshandel en het witwassen van geld tot corruptie bij bouwcontracten van de overheid - vrijwel het volledige programma...

*

plastic afval | Milieu conferentiePetroleumstaten

Discussies om plastic afval wereldwijd te voorkomen eindigen op een onduidelijke manier

Ongeveer 170 landen hebben in Kenia een overeenkomst gesloten om plastic afval te verminderen. Volgens verenigingen boekten ze weinig vooruitgang vanwege het verzet van de oliestaten.

Volgens de deelnemers eindigde de derde onderhandelingsronde voor een mondiaal bindende overeenkomst om plastic afval terug te dringen zonder noemenswaardige vooruitgang. De vertegenwoordigers van de ongeveer 170 VN-lidstaten hadden “stilgestaan” tijdens de zevendaagse gesprekken, aldus WWF Duitsland. Een officiële aankondiging van het VN-milieuprogramma Unep, dat de conferentie organiseerde, laat nog op zich wachten.

Volgens informatie uit onderhandelingskringen hebben Iran, Saoedi-Arabië, Rusland en een klein aantal andere olieproducerende staten vooruitgang in de onderhandelingen verhinderd met een groot aantal nieuwe voorstellen. Hierdoor is de tekst van het contract enorm gegroeid en is de verwerking van de individuele punten aanzienlijk vertraagd. Er zijn in totaal vijf onderhandelingsronden gepland.

“De remmanoeuvres en het verzet van olieproducerende staten als Saoedi-Arabië, Rusland en Iran kostten veel tijd en brachten de onderhandelingen bijna volledig tot stilstand”, aldus WWF-vertegenwoordiger Florian Titze. Er werd zo weinig bereikt tijdens de bijeenkomst dat het “nauwelijks de moeite waard” was. Er kon dus geen mandaat worden gegeven voor verder politiek werk aan de tekst tussen de onderhandelingsrondes door, noch voor technische werkgroepen over de wetenschappelijke basis van de overeenkomst. Beiden zouden dringend nodig zijn om de planning te garanderen, zei Titze...

*

finnlandOlkiluotouit

Fout in de turbinefabriek

Nieuwe Finse kerncentrale Olkiluoto 3 gesloten

Helsinki - De nieuwe kerncentrale Olkiluoto 3 in Finland is gisteravond automatisch stilgelegd vanwege een storing in de turbinefabriek. Zoals exploitant Teollisuuden Voima Oyj (TVO) aankondigde, ging de kerncentrale met een bruto vermogen van 1.720 MW op zondag 19.11.2023 november 19 om 10 uur onverwacht offline. Kolen- en gascentrales moesten tussenbeide komen en opstarten als reservecentrales om de Finse elektriciteitsvoorziening veilig te stellen.

Volgens eerdere onderzoeken is de oorzaak een ‘verkeerde temperatuurmeting in het koelsysteem van de generator’. Na de reparaties zullen er eerst inspecties en tests plaatsvinden in de kerncentrale...

*

RassismussemitismeXenofoob

In de beschuldiging van racisme overleeft het idee van ras

Tegenwoordig weet iedereen wat antisemitisme betekent en is hij vaak bereid het woord te gebruiken. Onze auteur vraagt ​​zich af: Weet iedereen wat Semitisme betekent? Een essay. (Deel 1 | Deel 2)

De middeleeuwse pogrom van Hamas tegen de vreedzaam vierende, veelal pro-Palestijnse Israëli's en de vijandelijkheden tegen de Joden die zich in veel landen als geluidsgolven verspreiden, hebben een debat over antisemitisme op gang gebracht dat meer vragen oproept dan beantwoordt.

Als alle mondiale protesten en oproepen tegen vreemdelingenhaat en haat het radicalisme sindsdien hier en daar alleen maar hebben verergerd, als preventieprogramma’s net zo weinig succes hebben gehad als de antisemitismecommissarissen van de staat of de harde vonnissen van de rechtbank, zijn we duidelijk op de verkeerde weg. Een overweging dus, voorlopig, onzeker, zoals alles op dit moment...

*

KlimaschutzBroeikasgasExtreme weersomstandigheden

Klimaatbescherming: ontnuchterende resultaten

Nieuwe records voor broeikasgasniveaus, klimaatbeschermingsplannen onvoldoende

Slecht nieuws: twee weken voor de mondiale klimaattop zijn er verschillende ontnuchterende berichten. De mondiale broeikasgasniveaus zijn hoger dan ze in drie miljoen jaar zijn geweest – en de trend blijft stijgen, zoals de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) meldt. Maar er is nauwelijks beweging op het gebied van de klimaatbescherming: het VN-klimaatsecretariaat meldt dat de tot nu toe ingediende National Self-Commitments (NDC) net voldoende zijn om de CO2-uitstoot tegen 2030 met vijf procent te verminderen ten opzichte van 2019 – in het beste geval.

Aanhoudende stagnatie: het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 besloot niet alleen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden, beter nog tot 1,5 graden, vergeleken met pre-industriële waarden. Sindsdien moeten alle verdragsluitende staten nationale commitments (NDC’s) indienen bij het VN-klimaatveranderingssecretariaat (UNFCC), waarin zij aangeven wanneer, hoeveel en hoe zij hun uitstoot van broeikasgassen willen verminderen. Maar tot nu toe liggen deze reductieplannen ver beneden wat nodig zou zijn om de mondiale klimaatbeschermingsdoelstellingen te verwezenlijken.

[...] “Ondanks tientallen jaren van waarschuwingen vanuit de wetenschappelijke gemeenschap, duizenden pagina’s aan rapporten en tientallen klimaatconferenties gaan we nog steeds de verkeerde kant op”, zegt WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas. “Dit betekent ook meer weersextremen zoals hitte en zware regenval, meer smelten van ijs en stijging van de zeespiegel en warmere en verzurende oceanen. De sociaal-economische en ecologische kosten zullen exploderen.”

*

INES Categorie 4 "Ongeval" 20. November 1959 (INES 4) nucleaire fabriek Oak Ridge, Tennessee, VS

Bij een chemische explosie kwam 15 gram plutonium-239 vrij. (Kosten ?)

Kernenergie-ongevallen
 

Langzaam maar zeker komt alle relevante informatie over verstoringen in de nucleaire industrie beschikbaar Wikipedia VERWIJDERD!

In het Wikipedia-artikel "Oak Ridge National Laboratory"Dit INES 4-ongeval wordt niet eens meer genoemd.

Wikipedia

Lijst van ongevallen in nucleaire installaties

Er vond een chemische explosie plaats in de radiologische chemische fabriek van Oak Ridge National Laboratory in Tennessee tijdens de ontsmetting van de werkfaciliteiten. In totaal kwam 15 gram plutonium-239 vrij. Dit veroorzaakte tijdens de explosie een aanzienlijke vervuiling van het gebouw, de aangrenzende straten en de gevels van aangrenzende gebouwen. Aangenomen wordt dat de explosie is veroorzaakt door contact van salpeterzuur met fenolische ontsmettingsvloeistoffen. Een technicus vergat een verdamper met water schoon te maken om deze te ontdoen van decontaminatievloeistoffen. Gebieden die niet konden worden gesaneerd, werden gemarkeerd met een opvallende waarschuwingskleur of in beton gegoten...

 


19. november


 

Afrikaplastic afvalWegwerp plastic

Milieuvervuiling in het Mondiale Zuiden

Afrika verdrinkt in plastic

In Afrikaanse landen sterven mensen door overstromingen van plastic als het regent. Velen roepen op tot een mondiaal verbod op plastic. De Verenigde Naties willen in actie komen.

Elke keer als het regenseizoen begint, wordt het plastic afval in de sloten een dodelijke val. Dat was afgelopen dinsdag ook het geval, toen midden in de nacht een storm uitbrak boven de daken van de Oegandese hoofdstad Kampala.

[...] Steeds meer mensen sterven door de plasticoverstromingen

Dit probleem bestaat in veel delen van Afrika en daarom wil het VN-Milieuagentschap (Unep) een mondiaal akkoord sluiten over plasticvervuiling. Half november vond de derde van vijf onderhandelingsrondes plaats in de Keniaanse hoofdstad Nairobi...

*

Vereinigte Staaten | ChinaCO2 uitstoot

Het Chinese energiebeleid kantelt – in de goede richting

Het beste nieuws van deze week werd opnieuw bijna over het hoofd gezien: de Chinese CO₂-uitstoot zal naar verwachting al in 2024 dalen. En dat is nog niet alles, zoals bleek uit het bezoek van Xi Jinping aan de VS.

Er waren nogal gemengde reacties op de Chinees-Amerikaanse topontmoeting tussen Joe Biden en het Chinese staatshoofd Xi Jinping, die deze week in de VS plaatsvond. Xi Jinping verklaarde dat de aarde ‘groot genoeg is om beide landen te huisvesten’, wat, althans in vertaling, even voor de hand liggend als triviaal is. Volgens geïnformeerde waarnemers gaf Xi aan dat hij China ziet als een supermacht met mondiale invloed.

De belangrijkste verklaring werd echter aangekondigd voordat het bezoek begon: dinsdag, voordat Xi in de VS aankwam, publiceerden beide landen een gezamenlijke verklaring over hun toekomstige samenwerking op het gebied van klimaatbescherming. China beloofde niet een einde te maken aan de uitbreiding van de kolengestookte energieopwekking, of zelfs maar steenkool geleidelijk af te schaffen. Beide landen verklaarden echter dat ze "zich zouden inspannen om de mondiale capaciteit voor hernieuwbare energie tegen 2030 te verdrievoudigen". Bovendien hebben beide landen zich gecommitteerd aan “significante absolute emissiereducties op het gebied van elektriciteitsopwekking”...

*

Frankrijkmilieuactivisteco-terroristen

Franse milieuactivisten zijn geen ecoterroristen

De regering in Frankrijk leed verschillende nederlagen in de rechtbank

In juni vaardigde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin een decreet uit waarbij de milieubeschermingsorganisatie "Soulèvements de la Terre" (Opstanden van de Aarde) werd ontbonden. Nu heeft de Raad van State, de hoogste administratieve rechtbank van Frankrijk, het verbod op de organisatie ongedaan gemaakt. Volgens het vonnis kunnen de milieuactivisten niet worden beschuldigd van ‘provocatie of oproepen tot geweld tegen mensen’. De ontbinding is geen noodzakelijke en evenredige maatregel.

[...] "Soulèvements de la Terre" en de andere verenigingen die de rechtszaken hebben aangespannen, zeiden tevreden te zijn met de vonnissen. Dit zou “een einde maken aan de desinformatiecampagnes die al jaren megabassins promoten als middel om de waterwinning te verminderen”, merkten ze op in een gezamenlijke verklaring.

*

glyfosaatchemische industrieMonsanto

Bayer veroordeeld tot 1,5 miljard dollar schadevergoeding

Er zijn nog tienduizenden zaken open in de VS – nu heeft Bayer opnieuw een nederlaag geleden in een glyfosaatproces. Het bedrijf is strijdlustig.

Een jury in Jefferson City, Missouri, heeft Bayer-dochter Monsanto veroordeeld tot het betalen van ruim 1,5 miljard dollar aan schadevergoeding aan drie eisers. De eisers schrijven hun kanker toe aan jarenlang gebruik van de controversiële onkruidverdelger glyfosaat. Het chemie- en farmaceutische bedrijf Leverkusen kondigde aan in beroep te gaan tegen de uitspraak.

[...] De uitspraak van vrijdag is nu de vierde juridische tegenslag voor Bayer binnen een maand; nog maar twee weken geleden kreeg een 57-jarige in Californië in totaal $332 miljoen toegekend. Daarvoor was er echter een hele reeks oordelen in het voordeel van de groep.

Bayer nam in 2018 de glyfosaatfabrikant Monsanto over voor 63 miljard dollar. Ongeveer 113.000 van de 160.000 zaken die door vermeende slachtoffers zijn aangespannen, zijn tot nu toe afgerond. De groep heeft hiervoor voorzieningen aangelegd ter waarde van $16 miljard.

*

wapenexportKlaar voor oorlogSociaal klimaat

We bidden tot de kracht van de wapens

Een antwoordbrief aan een lezer die het positieve wil.

Een paar weken geleden, begin november, klaagde een lezer over mijn teksten: “Waar zit het positieve in u, meneer Luik?”

Ja, waar is het positieve? Lastig in deze tijden, waarin alles wankelt, het land ‘klaar wordt gemaakt voor oorlog’, terwijl medeburgers, het zijn moslims, autoritair worden opgeroepen door minister van Economische Zaken Habeck om actie te ondernemen na de verschrikkelijke aanslagen op 7 oktober. Deze ongelooflijke aanval van Hamas op Israël is bedoeld om afstand te nemen van het antisemitisme – anders zouden ze hun verblijfsstatus in dit land kunnen verliezen. Leg dus een geloofsbelijdenis af, maar subito, anders is de tolerantie van de staat heel snel voorbij!

Moet ik als Duitser afstand nemen van Duitsland als rechts-radicale Duitsers huizen van asielzoekers in brand steken? Verlies ik mijn staatsburgerschap als ik dit niet doe? Is dit de nieuwe ‘staatsreden’? Een woord dat nu steeds vaker wordt gebruikt door de machthebbers, een woord dat teruggaat tot Machiavelli en de staat boven alles stelt. Volgens dit beginsel is elk middel toegestaan ​​om politieke macht te verwerven en te behouden. Onafhankelijk van recht en moraal. Een woord dat geen plaats heeft in een democratie, maar helemaal niets. “L'État, c'est moi!”...

*

INES-categorie 2 "Incident"19. November 2003 (INES 2 Klas.?) nucleaire fabriek La Hague, FR

X werknemers zijn tijdens schoonmaakwerkzaamheden besmet met plutonium. (Kosten ?)

Kernenergie-ongevallen
 

Wikipedia

Opwerkingsfabriek La Hague

De zeer actieve stoffen die in deze opwerkingsfabriek worden behandeld, geven voortdurend explosieve waterstof af, wat de dichtheid van het gebouw bedreigt wanneer het reageert met zuurstof. Om een ​​explosie te voorkomen, wordt de lucht in het gebouw door continue circulatie ontdaan van waterstof. Gedurende 3,5 uur werkte deze circulatie alleen in normaal bedrijf, beide reserveluchtlijnen waren niet operationeel vanwege defecten of onderhoudswerkzaamheden. (Bron: ASN)

Greenpeace ontdekte onder supervisie van een gecharterde ingenieur dat een vier mijl lange pijp 400 kubieke meter radioactief rioolwater per dag via Herqueville de Alderney Strait in spoelde. Deze operatie is legaal, aangezien alleen het dumpen van vaten met nucleair afval in zee verboden is, maar directe lozing niet ...

Locatie La Haag

Kernenergie-ongevallen per land#Frankrijk

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 

Kerncentrales plaag

La Haag (Frankrijk)

's Werelds grootste opwerkingsfabriek

Sinds de ingebruikname is er een aantal incidenten geweest in La Hague.

Een studie gepubliceerd door het Europees Parlement in 2001 somt gebeurtenissen op van 1989 tot 2011 die door de exploitant werden gemeld. Acht ongevallen werden nader beschreven...

Er zijn vergelijkbare kernfabrieken over de hele wereld:

Uraniumverrijking en opwerking - faciliteiten en locaties

Tijdens de opwerking kan de inventaris van verbruikte splijtstofelementen met behulp van een complex chemisch proces (PUREX) van elkaar worden gescheiden. Gescheiden uranium en plutonium kunnen dan opnieuw worden gebruikt. Dat is de theorie...

*

INES-categorie? 19. November 1975 (INES ? Klas.?) Akwa Gundremmingen, GER

2 arbeiders stierven. Vanwege de “onduidelijke situatie” is aan dit incident geen INES-niveau toegekend!

Wikipedia

Kerncentrale Gundremmingen

In november 1975 vond in de Bondsrepubliek Duitsland een ongeval plaats waarbij voor het eerst mensen omkwamen in een kerncentrale.spiegel). Twee slotenmakers, Otto Huber, 34, en Josef Ziegelmüller, 46, hadden op 19 november 1975 om 10 uur het deksel van een klep op het primaire waterzuiveringscircuit van Blok A verwijderd om een ​​defecte pakkingbus te vervangen. De reactor werd eerder stilgelegd en rond zes uur drukloos gemaakt. De arbeiders hadden de leiding met de defecte klep geïsoleerd van het systeem met twee afsluitkleppen stroomopwaarts en stroomafwaarts. Het kleppendeksel schoot onverwachts los toen het werd losgemaakt. Ongemerkt stond in dit deel van de leiding water onder druk met een druk van 42 bar en ca. 65 °C, dat gedeeltelijk verdampte toen het deksel afbrak en de twee arbeiders plotseling verbrandden. Terwijl Huber onmiddellijk overleed, probeerde Ziegelmüller naar de passagierssluis te rennen, maar viel kort daarvoor ook in elkaar van de pijn. Korte tijd later werd Ziegelmüller per helikopter naar een speciale brandwondenkliniek in Ludwigshafen gebracht en een dag later overleed...
 

Kerncentrales plaag

Gundremmingen A (Beieren)

In 1975 stierven twee meesterslotenmakers tijdens reparaties als gevolg van ernstige brandwonden door ontsnappende radioactieve stoom...
 

'Gar Nix' geeft meer informatie

 


Nieuws +  achtergrond kennis top of page

 

Nieuws +

**

Vereinigte Staaten | SMR | Nuschaal

Spectaculaire tegenslag voor de ontwikkeling van kleine kernreactoren in de VS

Het dode paard

In de Verenigde Staten heeft de ontwikkeling van kleine kernreactoren een spectaculaire tegenslag gekend.

Op 8 november heeft het in de VS gevestigde Nuscale Power Corp. kondigde aan dat het zijn zogenaamde Carbon Free Power Project zou annuleren. Het plan was om in een onderzoekscentrum nabij Idaho Falls een kerncentrale te bouwen bestaande uit zes modules met een vermogen van elk 77 megawatt. Dit totaal van 462 megawatt was bedoeld om energie te leveren aan gemeentelijke nutsbedrijven in Arizona, Idaho, Californië, Nevada, New Mexico, Utah en Wyoming. Het was een showcaseproject voor kleine kernreactoren, bekend als Small Modular Reactors (SMR). Deze nieuwe technologie wordt niet alleen krachtig gesteund door de Amerikaanse overheid, maar heeft ook enthousiaste aanhangers in de politiek en de media over de hele wereld. Dit zijn echter grotendeels dezelfde kringen die eerdere nucleaire technologie al hebben gevierd.

Van de bijna twintig bedrijven die in de VS werken aan de implementatie van SMR-concepten, is Nuscale tot nu toe het enige bedrijf waarvan het reactorontwerp is goedgekeurd door de nucleaire toezichthouder. De piloot uit Idaho leek dus een voorsprong te hebben op alle anderen. De bouw zou in 20 moeten beginnen, de eerste reactor zou in 2026 online moeten gaan en de andere vijf modules zouden een jaar later moeten volgen - een “uiterst optimistisch” plan, aldus econoom David Schlissel. De oorspronkelijke kosten bedroegen 2029 miljard dollar, en het Amerikaanse ministerie van Energie had 5,3 miljard dollar aan financiering beloofd. De financiering moet worden veiliggesteld door ervoor te zorgen dat er voldoende (grote) klanten zijn die de opgewekte elektriciteit permanent afnemen tegen een vaste prijs van 1,4 cent per kilowattuur.

Wat volgde was wat gewoonlijk gebeurt in de nucleaire industrie. Ze hadden zich opnieuw misrekend. Aan het begin van het jaar schatte Nuscale de kosten van het project op 9,3 miljard dollar. Daarom moet de vaste prijs per kilowattuur worden verhoogd naar 8,9 cent – ​​en dat is de groothandelsprijs, niet de prijs voor eindgebruikers. Onder deze omstandigheden zou de aankoop van 80 procent van de opgewekte elektriciteit veiliggesteld moeten worden.

De zaken gaan dus niet zo soepel met de dappere nieuwe nucleaire wereld als de propagandisten zich hadden voorgesteld.

Volgens het bedrijf was dit niet mogelijk. "Als je op een dood paard zit, stap je eraf", zei CEO John Hopkins; er waren niet genoeg klanten. Ook beleggers zijn verloren gegaan: het aandeel is de afgelopen elf maanden gedaald van twaalf naar amper twee dollar.

Internationaal zal een noodstop ook gevolgen hebben. Nuscale beweert een netwerk van potentiële klanten in verschillende landen te hebben opgebouwd. Polen en Roemenië hadden hun voornemen kenbaar gemaakt om RBE's van Nuscale te kopen. Het is momenteel niet bekend of ze de Europese Commissie al naar subsidies hebben gevraagd.

De zaken gaan dus niet zo soepel met de dappere nieuwe nucleaire wereld als de propagandisten zich hadden voorgesteld. De financiële misrekeningen vormen slechts het topje van de ijsberg. In een lange paragraaf somt Nuscale de problemen en risico’s op waar het Carbon Free Power Project mee te kampen had: de Covid-19-pandemie en de gevolgen daarvan, het tekort aan geschoolde arbeidskrachten, de concurrentie in de industrie, het falen van internationale partners (bijvoorbeeld in Italië en Duitsland), de naleving van hun verplichtingen, inbreuken op de cyberbeveiliging, problemen bij het vinden van geschikte verzekeraars, nieuwe overheidseisen, juridische geschillen, enz.

De longlist heeft ook een afleidingsfunctie. Nuscale wil de indruk wekken dat het product zelf geen probleem is. Met zijn SMR-model vermijdt het bedrijf zelfs avontuurlijke ontwerpen die andere start-ups gebruiken om zichzelf te promoten, zoals gesmolten zout als koelmiddel, het gebruik van kernafval als brandstof en dergelijke. In plaats daarvan geeft Nuscale de voorkeur aan de bekende technologie van drukwaterreactoren met twee koelmiddelcircuits en laagverrijkt uranium (LEU) als brandstof. De innovatie is om het reactordrukvat en de stoomgenerator in één module te integreren, waardoor er geen grote pompen en leidingen in het primaire circuit nodig zijn. Bovendien zouden er in één en hetzelfde reactorgebouw maximaal twaalf van dergelijke SMR's kunnen worden geëxploiteerd. Als gevolg hiervan beloofde Nuscale kostenbesparingen, die uiteraard alleen op papier bestonden.

Centraal staat de mate van verrijking van de brandstof. Alle andere SMR-concepten die in de VS worden ontwikkeld, vergelijkbaar met onderzoeksreactoren, vereisen uranium met een verrijking van de splijtbare fractie van 20 procent (HALEU). Het Amerikaanse ministerie van Energie heeft zijn instemming uitgesproken - een weinig opvallende maar gedenkwaardige breuk met de eerdere praktijk om alleen LEU goed te keuren om de proliferatie moeilijker te maken. Het is heel goed mogelijk dat Nuscale door deze gang van zaken zijn eerdere concurrentievoordeel heeft verloren.

Het is onwaarschijnlijk dat deze tegenslag de vastberadenheid van veel regeringen zal veranderen om hun verheven SMR-plannen voort te zetten. Het heeft echter niet bepaald de bereidheid van investeerders vergroot om in de zogenaamd duurzame technologie te investeren.

 


Nieuws +  achtergrond kennis top of page

 

achtergrond kennis

**

De kaart van de nucleaire wereld

Of het nu gaat om grote of kleine reactoren, kernenergie is te duur en te gevaarlijk...

De “interne zoektocht”

met de zoektermen

Vereinigte Staaten | SMR | Nuschaal

leverde onder meer de volgende resultaten op:
 

13 juni 2023 - Droom van goedkope minireactoren verdampt in Idaho

*

15 april 2023 - Toestand van de nucleaire industrie "Plannen produceren geen elektriciteit"

*

7 juni 2022 - Kernenergie: kleine reactoren verergeren het opbergprobleem

 


De zoekmachine Ecosia plant bomen!

Zoekwoord = SMR-kosten

https://www.ecosia.org/search?q=SMR%20Kosten
 

Wikipedia

Kleine modulaire reactor

Kleine Modulaire Reactoren (SMR) zijn modulaire kernsplijtingsreactoren die kleiner zijn dan conventionele reactoren en daarom in een fabriek kunnen worden geprefabriceerd en vervolgens naar een assemblagelocatie kunnen worden getransporteerd. Ze zijn bedoeld om minder inspanningen ter plaatse, een grotere efficiëntie van risicobeheersing en een grotere veiligheid van de gebruikte kernmaterialen mogelijk te maken. Er zijn ook SMR's voorgesteld om financieringsproblemen te omzeilen die te maken hebben met conventionele kernreactoren met een groter vermogen (bijv. EPR, VVER) en meerdere malen hogere investeringskosten...

BASE/Eco-Instituut (2021)

Op 10 maart 2021 presenteerde het Federaal Bureau voor de Veiligheid van Nucleair Afvalbeheer (BASE) een uitgebreid rapport dat 136 verschillende historische en huidige reactoren of SMR-concepten beschouwt, waarvan 31 bijzonder gedetailleerd. Het rapport opgesteld door het Öko-Institut in opdracht van BASE geeft een beoordeling van mogelijke toepassingsgebieden, de kwestie van definitieve opslag, veiligheidskwesties en het risico van proliferatie.

De resultaten van het rapport zijn onder meer:

  • Om wereldwijd hetzelfde elektrische vermogen op te wekken als bij conventionele kerncentrales, zou de bouw van vele duizenden tot tienduizenden SMR-systemen nodig zijn.
  • Vergeleken met kerncentrales met een hoog rendement zouden individuele SMR's potentieel veiligheidsvoordelen kunnen behalen omdat ze een lagere radioactieve voorraad per reactor hebben.
  • Het grote aantal reactoren dat nodig is om dezelfde hoeveelheid elektrische energie te produceren vergroot het algehele risico echter vele malen.
  • In tegenstelling tot wat sommige fabrikanten beweren, moet worden aangenomen dat bij een ernstig ongeval de radioactieve besmetting tot ver buiten het terrein van de installatie zal reiken.
  • Door het lage elektrische vermogen zijn de bouwkosten voor SMR relatief hoger dan voor grote kerncentrales. Een berekening van de productiekosten, rekening houdend met schaal-, massa- en leereffecten van de nucleaire industrie, suggereert dat gemiddeld 3.000 SMR's zouden moeten worden geproduceerd voordat de productie van SMR de moeite waard zou zijn.
  • In het geval van een terugkeer naar kernenergie zouden operationele, veiligheids- en ongevalsrisico's op lange termijn moeten worden aanvaard. Uitgebreide tussentijdse opslag en brandstoftransport blijven nodig. Een repository zou in ieder geval nog steeds nodig zijn.
  • Het gebruik van bestaande uraniumreserves door middel van partitionerings- en transmutatieconcepten (P&T) is alleen van toepassing op verbruikte splijtstofstaven. 40 procent daarvan is echter al in Duitsland opgewerkt. Het resulterende verglaasde afval zou niet vatbaar zijn voor P&T-processen.
  • Hoewel bepaalde transuranen zoals plutonium in hoeveelheid kunnen worden verminderd, zou de hoeveelheid afval voor andere langlevende radioactieve splijtingsproducten toenemen, b.v. T. zelfs tot 75 procent (cesium-135) vergeleken met de hoeveelheid die zonder P&T moet worden opgeslagen.
  • Ten slotte zou het gevaar blijven bestaan ​​dat het plutonium dat in het P&T-proces moest worden afgescheiden, gemakkelijker toegankelijk zou worden voor wapenproductie.

De kritische algemene beoordeling stelt: Geen van de besproken technologieën is momenteel of voorzienbaar op de markt. Tegelijkertijd worden ze aangeprezen met beloften die vergelijkbaar zijn met die voor reactoren in de jaren vijftig en zestig.

 


YouTube

Trefwoord = Nuscale SMR Idaho

https://www.youtube.com/results?search_query=Nuscale+SMR+Idaho
 

Talloze video's over dit onderwerp Nuscale SMR Idaho, maar nauwelijks iets over het einde van dit project. De nucleaire lobby heeft waarschijnlijk wat tijd nodig om deze nederlaag in een overwinning om te zetten...

*

Terra X Lesch & Co - 2 juni 2021 - 18 uur

De grote fout van Bill Gates: mini-kerncentrales
 

Wordt geopend in een nieuw venster! - YouTube-kanaal "Reactorstoring" afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ...

Deze afspeellijst bevat meer dan 150 video's over dit onderwerp

 


Terug naar:

Nieuwsbrief XLVI 2023 - 12 t/m 18 november

Krantenartikel 2023

 


Voor werk aan 'THTR nieuwsbrief','reactorpleite.de'En'Kaart van de nucleaire wereld'je hebt behoefte aan actuele informatie, energieke, frisse strijdmakkers onder de 100 (;-) en donaties. Kunt u helpen, stuur dan een bericht naar: info@ Reaktorpleite.de

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt uitgegeven door de 'BI Milieubescherming Hamm' en wordt gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account: BI milieubescherming Hamm

Doel: THTR nieuwsbrief

IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79

BIC: WELADED1HAM

 


Nieuws + achtergrond kennis top of page

***