Nieuwsbrief XLII 2023

15. naar 21. oktober

***


  2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011

Nieuws + achtergrond kennis

Het PDF-bestand"Kernenergie-ongevallen" bevat nog een aantal andere incidenten uit verschillende sectoren van de nucleaire industrie. Sommige incidenten zijn nooit via officiële kanalen gepubliceerd, dus deze informatie kon alleen via een omweg voor het publiek beschikbaar worden gesteld. De lijst met incidenten in het pdf-bestand is dus niet 100% identiek aan "INES en de verstoringen in nucleaire installaties", maar vertegenwoordigt een toevoeging...

1. Oktober 1981 (INES 3 | NAMEN 1,3) nucleaire fabriek Sellafield, GB

3. Oktober 1986 (Broken Arrow) nucleaire onderzeeër K-219, Sovjet-Unie

3. Oktober 1952 (1e Britse atoombomtest) Trimouille-eiland, GBR

5. Oktober 1966 (INES 4) Akwa Enrico Fermi 1, VS

7. Oktober 1957 (INES 5 | NAMEN 4,6) nucleaire fabriek Windschaal/Sellafield, GBR

9. Oktober 2006 (1e Noord-Koreaanse atoombomtest) Punggye-ri, PRK

12. Oktober 1969 (INES 4) nucleaire fabriek Sellafield, GB

15. Oktober 1958 (INES 4) Boris Kidrič Instituut, Vinca, YU

17. Oktober 1969 (INES 4) Akwa Saint Laurent, FRA

19. Oktober 1989 (INES 3) Akwa Vandellòs-1, ESP

30. Oktober 1961 (Tsaarbom AN602) Novaja Zembla, Sovjet-Unie

*

We zijn op zoek naar actuele informatie. Kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar: nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

 


21. oktober


 

Brazilië | landrechtLandbouwlobby

President Lula blokkeert de wet tegen inheemse landrechten

Met een veto heeft de Braziliaanse president Lula aanvankelijk voorkomen dat inheemse territoriale aanspraken gekoppeld werden aan een deadline in 1988. Inheemse vertegenwoordigers vieren feest – landbouw- en industriële lobbyisten niet.

De Braziliaanse president Lula da Silva gebruikte zijn veto om een ​​wet te voorkomen die de bescherming van de landrechten van inheemse volkeren dreigde te ondermijnen. Het wetsontwerp stelde voor om de datum van afkondiging van de huidige Braziliaanse grondwet als deadline te stellen om te bepalen met welke landaanspraken van inheemse volkeren rekening moet worden gehouden. Een inheems volk dat een grondgebied claimt, zou daarom moeten bewijzen dat zij daar vóór 5 oktober 1988 woonden of geprobeerd hadden het grondgebied op legale wijze te claimen.

Het Braziliaanse Hooggerechtshof had het voorstel in september al afgewezen, maar de Senaat keurde het verzoek alsnog goed. Conservatieve senatoren, die dicht bij de machtige Braziliaanse landbouwlobby zouden staan, keurden het wetsvoorstel goed met 43 stemmen voor en 21 tegen. Lula had tot vrijdag de tijd om een ​​presidentieel veto te gebruiken om de wet geheel of gedeeltelijk te blokkeren. Hij deed dit “last minute”...

*

Israël | Rachebrandoffer

Israëlische journaliste Amira Hass: Hoe kan de wereld het bloedbad in Gaza aanschouwen?

Beroemde Haaretz-correspondent is geschokt. Ze spreekt van een brutaliseringsplan. Waarom vrienden van haar in Gaza zichzelf niet kunnen redden. Gast post.

De Israëlische journaliste Amira Hass, correspondent van Haaretz voor de bezette Palestijnse gebieden, gevestigd in Ramallah, spreekt over de Israëlische bombardementen op de Gazastrook. Meestal verblijft ze in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever.

Op dit moment is ze in de VS. Woensdag nam ze deel aan een historische demonstratie van Joodse vredesgroepen in Washington DC, met duizenden deelnemers.

Haar laatste artikel in Haaretz heeft als kop: "Zonder water en elektriciteit uit Israël worden mensen in Gaza geconfronteerd met uitdroging en ziekte." Hass is de enige Israëlisch-Joodse journalist die al dertig jaar in Gaza en de Westelijke Jordaanoever woont en verslag doet.

[...] De Israëlische regering zet het politieke programma voort van de extreem fascistische, messiaanse, religieuze, rechtse kolonistenpartij onder leiding van Bezalel Smotrich, die in 2017 zei dat hij een plan had voor de Palestijnen. Ze hadden drie opties, zei hij tegen de Palestijnen. De eerste is: je geeft toe en accepteert dat je nooit een staat zult hebben, dat je nooit vrij zult zijn, dat je nooit je recht op zelfbeschikking zult kunnen verwezenlijken. Je zult dan als vijfde- of zesderangsmensen moeten leven in wat dan als Israël zal worden beschouwd.

Ik vertegenwoordig mijn ouders, die de Holocaust hebben overleefd

De tweede optie voor hen is emigreren, zo heet dat. Een overdracht dus, een “uitzetting met toestemming van de ontheemden”.

En de derde optie is: als u zich daar niet aan houdt, dat wil zeggen niet emigreert en zich niet verzet, weet het Israëlische leger wel wat het met u moet doen. En dat is precies wat er nu gebeurt in zowel de Gazastrook als de Westelijke Jordaanoever. Israël voert het plan uit, het politieke plan, van deze extreem fascistische kolonisten, de koloniserende rechtervleugel...

*

Doorzichtigheid | lobby registreren

Meer transparantie: de Bondsdag scherpt het lobbyregister aan

Belangenvertegenwoordigers zullen in de toekomst meer informatie moeten geven over hun financiering, mogelijke financiers en hun doelstellingen. Een “wetgevende voetafdruk” ontbreekt nog steeds.

Met de stemmen van de verkeerslichtcoalitie heeft de Bondsdag vrijdagavond een eerste wijziging van de wet op het lobbyregister aangenomen. Het doel van het initiatief is om de transparantie over belanghebbenden, maar ook over hun financiering, achtergrond en ambities, te vergroten. De CDU/CSU- en AfD-fracties stemden tegen het plan, links onthield zich van stemming. De Conservatieven hadden vooral kritiek op het feit dat het ontwerp zou leiden tot een “onevenredige hoeveelheid bureaucratie”.

Sinds 2022 moeten belangenvertegenwoordigers zich bij de Bondsdag of de federale overheid registreren in het publiekelijk toegankelijke lobbyregister. In maart waren er 5762 inzendingen. Wanneer de wet begin 2024 in werking treedt, zullen al deze actoren specifiek moeten uitleggen op welke wetten of besluiten zij proberen te beïnvloeden...

*

Vereinigte Staaten | OekraïneEuropa

Perfect Storm: Willen we de gezondheid van West-Europa opofferen in het belang van Oekraïne?

De VS riskeren de stabiliteit van hun bondgenoten in Europa. Duitsland staat centraal. Wat dat voor iedereen zou betekenen. Gast post.

De huidige richting van het Amerikaanse beleid dreigt West-Europa op te offeren ter wille van Oekraïne, en Amerikaanse beleidsmakers moeten dit risico onderkennen.

Als dat zou gebeuren, zou dat een van de ergste gevolgen zijn in de hele geschiedenis van de Amerikaanse strategie. West- en Centraal-Europa, en niet Oekraïne, zijn al meer dan een eeuw het gebied van de werkelijke Amerikaanse kernbelangen op het Europese continent.

Bovendien zou het verlammen van West-Europa en de Europese Unie de reële kansen van Oekraïne op toekomstige democratische welvaart en stabiliteit vernietigen, die in de eerste plaats afhangen van de betrekkingen met de EU, en niet met de Verenigde Staten...

*

Frieden | OekraïneEuropa

Gerhard Schröder in een interview: Zo mislukten de vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland

De voormalige bondskanselier vertelt over het Israëlbeleid van Olaf Scholz, het antisemitisme van migranten, de moraal van Baerbock en hoe een nieuw vredesplan voor Oekraïne eruit zou kunnen zien.

Gerhard Schröder en zijn vrouw Soyeon heten Schröder-Kim welkom in zijn huis in het centrum van Hannover. De voormalige kanselier is in een goed humeur, geeft een rondleiding door zijn kantoor en legt uit wat er op de vele foto's te zien is, wie de talrijke kunstwerken heeft gemaakt en vermaakt de gasten met anekdotes over de geschiedenis van hun creatie. Maar dan verandert de stemming. De 79-jarige staatsman maakt zich zorgen over de situatie in Israël en Oekraïne.

[...] Volgens Oekraïne hebben de door de Russen gepleegde bloedbaden in Bucha geleid tot het einde van de onderhandelingen.

Gerhard Schröder: Over Butscha was niets bekend tijdens de gesprekken met Umjerow op 7 en 13 maart (2022). Ik denk dat de Amerikanen het compromis tussen Oekraïne en Rusland niet wilden. De Amerikanen denken dat ze de Russen onder controle kunnen houden. Nu is het zo dat twee actoren, China en Rusland, die beperkt worden door de VS, hun krachten bundelen. Amerikanen geloven dat ze sterk genoeg zijn om beide partijen onder controle te houden. Naar mijn bescheiden mening is dit een vergissing. Kijk maar eens hoe verscheurd de Amerikaanse kant nu is. Kijk naar de chaos in het Congres.

Hebben de Amerikanen zichzelf overschat?

Gerhard Schröder: Dat is wat ik verwacht.

Denkt u dat uw vredesplan kan worden hervat?

Gerhard Schröder: Ja. En de enigen die dit kunnen initiëren zijn Frankrijk en Duitsland.

Maar hoe kun je de Russen vertrouwen? In januari 2022 werd gezegd dat de Russen geen oorlog met Oekraïne wilden. Toen de Russen Donbass binnenvielen, werd er gezegd dat de Russen niet naar Kiev wilden. Al deze beloften zijn gebroken. Waarom zouden we niet bang zijn dat de Russen steeds verder zullen gaan?

Gerhard Schröder: We hebben geen bedreiging. Deze angst voor de komst van de Russen is absurd. Hoe moeten ze de NAVO verslaan, laat staan ​​West-Europa bezetten?

Ze zijn bijna naar Kiev gekomen.

Gerhard Schröder: Wat willen de Russen? Status quo in Donbass en de Krim. Niet meer. Ik denk dat het een fatale fout was dat Poetin de oorlog begon. Het is mij duidelijk dat Rusland zich bedreigd voelt. Kijk: Turkije is lid van de NAVO. Er zijn raketten die Moskou rechtstreeks kunnen bereiken. De VS wilden de NAVO naar de westelijke grens van Rusland brengen, met bijvoorbeeld Oekraïne als nieuw lid. Dit alles voelde als een bedreiging voor de Russen. Er zijn ook irrationele standpunten. Dat wil ik niet ontkennen. De Russen reageerden met een mix van beide: angst en voorwaartse verdediging. Dat is de reden waarom niemand in Polen, de Baltische staten, en zeker niet in Duitsland – alle NAVO-leden trouwens – hoeft te geloven dat ze in gevaar zijn. De Russen zouden met geen enkel NAVO-lid een oorlog beginnen...

 


20. oktober


 

groene energie | Kracht naar warmte | waterstof

Verkeerslichtpartijen willen de inperking van groene stroom terugdringen met behulp van een veilingmodel

Berlijn - De fracties van de SPD, de Groenen en de FDP in de Bondsdag hebben snel een amendement ingediend waarmee een nieuwe regeling voor het omgaan met gereguleerde hoeveelheden groene stroom moet worden opgenomen in de geplande wijziging van de Energy Industry Act (EnWG).

Het doel van de verordening is om veilingen te gebruiken om het gebruik van anderszins gereguleerde groene elektriciteitsopwekking te stimuleren. Schakelbare belastingen zoals power-to-heat-systemen of elektrolyzers zouden dan waterstof of warmte kunnen produceren met deze regeneratief gegenereerde hoeveelheden elektriciteit. Op deze manier zouden ook andere sectoren kunnen profiteren van het principe van “gebruik in plaats van beperkingen”...

*

asielMigratie | immigratie

Ruzie maken over migranten lost geen enkel probleem op

Terwijl de politiek verstrikt raakt in populistische migratiedebatten, blijven de echte problemen in Duitsland onopgelost. En uiteindelijk is zelfs de AfD blij.

Er bestaat momenteel een verbazingwekkende politieke consensus in Duitsland: alle partijen zien de toelating van vluchtelingen als een groot probleem. Deze focus op immigratie zal echter geen van de werkelijk urgente problemen van het land oplossen, maar deze juist vergroten. Pogingen om de standpunten van de AfD te kopiëren zullen waarschijnlijk contraproductief blijken en belangrijke tijd verspillen.

Het is al enkele jaren bekend dat de CDU en de FDP groot belang hechten aan de kwestie van vluchten en migratie. We mogen niet vergeten dat de CDU gedurende zestien jaar als kanselier de hoofdverantwoordelijkheid draagt ​​voor de huidige structuren. Wat echter verrassend is, is de plotselinge verandering van gedachten onder de SPD en de Groenen, van wie velen nu op de debatwagen zijn gesprongen.

[...] De uitdaging is niet dat er te veel mensen naar Duitsland komen, maar eerder dat degenen die aankomen goed geïntegreerd zijn in de arbeidsmarkt en de samenleving.

[...] Duitsland heeft alle kansen om deze uitdagingen met succes te overwinnen. We moeten immigratie eindelijk niet meer als een bedreiging gaan zien, maar vooral als een kans. Duitsland zou er goed aan doen deze kans te benutten om zijn enorme demografische probleem aan te pakken. Een land kan zijn bevolking niet kiezen; dit geldt in hoge mate ook voor migranten en vooral vluchtelingen. In plaats van te klagen over het aantal, de huidskleur, de religie of de kwalificaties van mensen, hebben we openheid en pragmatisme nodig. Duitsland heeft de mogelijkheid om migratie voor alle partijen winstgevend te maken en mag daarom niet verdwalen in populistische debatten die uiteindelijk alleen maar de AfD helpen.

*

Migratiedebat: de verhitte stemming speelt rechts in de kaart

De federale overheid moet migratie beperken, of beter nog voorkomen: rechts zei het. En het zogenaamde midden heeft er inmiddels iets van gemaakt. Kathrin Gerlof kan alleen maar haar hoofd schudden gezien de strengere asielwetten in dit land

Inhoudelijk liggen ze dicht bij elkaar. De deelnemers aan de topbijeenkomst over het migratiebeleid in de Bondskanselarij vorige week werden het nooit beu om dit te benadrukken. Op 6 november moeten concrete beslissingen worden genomen over hoe migratie kan worden beperkt of liever voorkomen. De afgelopen weken is de taal van het debat gedegenereerd tot de kern van de kwestie. Misschien is dat maar goed ook, want het biedt nu een vrij duidelijke vertaaldienst over wat er eigenlijk bedoeld en gewenst is.

[...] Een van de slechtste woorden in deze context is het “repatriëringspakket”. Dit betekent dat vluchtelingen als stukgoed worden behandeld en dat er wordt gehandeld alsof het alleen een kwestie is van de juiste afspraken, veilige hekken en financiële prikkels voor landen aan de buitengrenzen van de EU of de commissie die hier arriveert, kan worden weggenomen. Acceptatie weigeren, terugsturen naar afzender.

Het ‘repatriëringspakket’ stuurt mensen naar de doodszones; politici noemen het een ‘essentiële stap in de richting van het beperken van irreguliere migratie’. Wij bepalen wat onregelmatig is. Ook is men taal gewend als er sprake is van een ‘pakket aan maatregelen’ dat zorgt voor een consistentere handhaving van de verplichting om het land te verlaten. Psychologisch gezien werkt het, maar de “algemeen geïdentificeerde stemming van de bevolking” bewijst hoe goed. Rechts zei het, het zogenaamde centrum maakte er iets van. De solidariteit van de één zal ellende zijn voor de ander.

*

Waarom we sommige dingen liever niet weten

Egoïstische beslissingen zijn gemakkelijker als we de gevolgen voor anderen niet kennen

Opzettelijke onwetendheid: we willen helemaal geen informatie - of het nu een diagnose van een ziekte is of de klimaatgevolgen van onze acties. Onderzoekers hebben nu de psychologische mechanismen erachter opgehelderd. Dienovereenkomstig is bewuste onwetendheid nauw verbonden met ons egoïsme. Want als je de gevolgen van je eigen beslissingen niet kent, kun je egoïstisch handelen en toch een positief zelfbeeld behouden. Gekozen onwetendheid biedt dus een kans om morele eisen te omzeilen.

Of het nu gaat om de klimaatcrisis, oorlogsnieuws of de milieuschadelijke oorsprong van onze kleding: we willen niet altijd over alle informatie beschikken die we kunnen krijgen. Zelfs als de aanvullende kennis nuttig voor ons zou kunnen zijn, vormt het soms een last die we liever vermijden – bijvoorbeeld als we te weten komen over ons risico op ernstige ziekten. Zelfs als het gaat om de gevolgen van onze daden, kan onwetendheid een aangenamere keuze zijn...

*

Grönland | KlimawandelopwarmingZeeniveau

Onderzoek naar kantelelementen

Groenlandse ijskap stabieler dan verwacht

Zelfs als de opwarming van de aarde later wordt afgeremd, kan nog steeds worden voorkomen dat de Groenlandse ijskap volledig omvalt. Voor de stijging van de zeespiegel is dit echter nog niet echt duidelijk, en zeker niet voor andere klimaateffecten.

De vooruitzichten zijn, althans op de lange termijn, erg somber: als de Groenlandse ijskap volledig smelt, zouden veel van de megasteden nabij de kust, zoals New York, Londen of Shanghai, onbewoonbaar worden. Een ineenstorting van de Golfstroom, het ‘centrale verwarmingssysteem’ van Europa, dat zorgt voor het relatief milde klimaat op ons continent, zou ook mogelijk zijn.

Maar nieuw onderzoek toont aan dat de gigantische ijskap waarschijnlijk beter bestand is tegen de opwarming van de aarde dan eerder werd gedacht. Zelfs een – korte termijn – scherpe temperatuurstijging zou dan draaglijk zijn. Er zouden dan echter snel tegenmaatregelen moeten worden genomen.

[...] In feite zijn er meer dan een dozijn kantelende elementen die op veel kortere tijdschalen kunnen veranderen of zelfs de neiging hebben abrupte, onomkeerbare veranderingen te ondergaan - bijvoorbeeld regenwouden, wind- en neerslagpatronen of oceaanstromingssystemen.

*

ZDFinfo - hellevuur en hoop

Het atoomtijdperk: van Hiroshima tot de Cubaanse rakettencrisis

De ontdekking van kernsplijting luidt een nieuw tijdperk in. De vraag is: hoe zal de mensheid dit nieuwe energiepotentieel gebruiken?

Het atoomtijdperk: van de wapenwedloop tot Tsjernobyl

De Cubaanse rakettencrisis brengt de wereld op de rand van een nucleaire oorlog. De machthebbers beseffen dat het voortbestaan ​​van de menselijke beschaving op het spel staat.

Het atoomtijdperk: van ontwapening tot de zoektocht naar een definitieve opslagplaats

Met de hereniging van Duitsland lijkt een keerpunt mogelijk. Zal de behoefte aan kernwapens ineenstorten met de bipolaire wereldorde?

naar mijn bescheiden mening

In alle drie de delen van de serie worden de militaire voordelen van kernenergie besproken, maar niet echt ter zake gebracht. Het gaat om geld en macht. Het gaat om tientallen biljoenen staatsgeld, waarvan de gebruikelijke 10% de corruptie in elk land ter wereld aanwakkert. Het militair-industriële complex (MiK) is de grootste en machtigste maffiastructuur ter wereld en is te groot om te falen.

Deze enorme roze olifant is er altijd, hij eet, grijnst en wordt genegeerd.

Het derde deel gaat vooral over de hoop dat alles goed komt. Klimaat, geneeskunde, vooruitgang. Een flinke dosis pro-nucleaire propaganda die alle zoete leugens van de nucleaire industrie herhaalt die MiK ons al twee generaties lang voedt.

Geen enkele warmteproducerende elektriciteitscentrale kan de opwarming van de aarde tegenhouden. De kracht van atomen wordt gebruikt om eerst de kanker te creëren en vervolgens het juiste medicijn. De chemische industrie doet hetzelfde met haar pesticiden en de wapenindustrie doet hetzelfde met haar wapens, eerst worden ze wereldwijd verkocht en daarna worden ze met dezelfde middelen bestreden.

De gevaren van radioactiviteit, de toenemende straling van laag niveau in alle gebieden van het milieu, die zich de komende jaren zal blijven ophopen totdat het niet langer straling van laag niveau is, maar zeer gevaarlijk voor al het leven op deze planeet.

 


19. oktober


 

windenergie | zonne-energieOpwekking van energie uit steenkool

Ruim 100 miljard kWh windenergie in 2023: windenergie is de belangrijkste energiebron in Duitsland - afname van de opwekking van elektriciteit uit kolencentrales

Münster - Windenergie zal in 2023 de belangrijkste energiebron zijn in de elektriciteitssector in Duitsland. Tegelijkertijd is het aandeel steenkool en bruinkool sinds het begin van het jaar aanzienlijk gedaald, ondanks de uitfasering van kernenergie.

In Duitsland ontwikkelt de wind- en zonne-energiemarkt zich dit jaar zeer dynamisch. Alleen al van januari tot september 2023 zijn wind- en zonne-energiesystemen met een vermogen van ongeveer 13.000 MW in bedrijf genomen (januari - september 2022: ongeveer 7.520 MW). Tegelijkertijd neemt ook de opwekking van hernieuwbare elektriciteit toe.

De elektriciteitsopwekking uit kolencentrales daalt met ruim 30 procent

In Duitsland is windenergie anno 2023 veruit de belangrijkste energiebron in de elektriciteitssector. Vandaag (19.10.2023 oktober 100) is de grens van 83 miljard kWh aan windenergie dit jaar al overschreden. Hiervan komt ongeveer 17 miljard kWh uit windenergie op land en XNUMX miljard kWh uit windenergie op zee...

*

Parteien | LinkenGrünen

Hoe Boris Palmer denkt over de mogelijke partij van Wagenknecht

Sahra Wagenknecht en Boris Palmer in één partij? Een foto van de burgemeester van Tübingen met de linkse politicus voedde onlangs de speculatie. Nu lijkt de oprichting van een partij door Wagenknecht snel werkelijkheid te worden, maar Palmer is niet geïnteresseerd.

Sahra Wagenknecht en Boris Palmer – dat zou voor veel mensen zo goed bij elkaar passen, een media kopte onlangs het ‘politieke droompaar’, later werd het een ‘alliantie van buitenstaanders’: een foto van de twee die Palmer op zijn Facebook-pagina publiceerde maand geleden heeft de speculatie aangewakkerd over een mogelijke samenwerking tussen de linkse politicus en de partijloze burgemeester van Tübingen.

Maandag wordt de Alliantie Sahra Wagenknecht gepresenteerd

Uiteindelijk zijn de twee verenigd door hun gedeeltelijke vervreemding van hun respectievelijke partij, waaraan ze jarenlang trouw bleven: aan de ene kant Palmer, die na een schandaal eind april ontslag nam uit de Groene Partij in de marge van een migratiegolf. conferentie in Frankfort. Aan de andere kant Wagenknecht, die momenteel uit de linkse partij wordt gezet. Beiden hebben vooral last van de standpunten van de respectieve partijen over het migratiebeleid. En beiden zijn het erover eens dat er een gat zit in het partijensysteem in Duitsland...

*

Afrika | RosatomBurkina Faso

Elektriciteit voor Afrika: de nieuwe bloei van kernenergie

Veel Afrikaanse landen flirten met kernenergie – en sommige projecten zijn al heel concreet. Ze zijn bedoeld om te helpen voorzien in de groeiende behoefte aan energie; Maar in het zonnige Afrika is daar ook kritiek op.

Burkina Faso is een van de minst geëlektrificeerde landen ter wereld. Volgens gegevens van het Internationaal Energie-Nucleair Agentschap (IEA) heeft slechts ongeveer twintig procent van de bevolking toegang tot elektriciteit. Elektriciteit zou dringend nodig zijn en ook van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling. De militaire regering heeft nu een intentieverklaring getekend die over een paar jaar voor meer elektriciteit kan zorgen in Burkina Faso: het Russische staatsbedrijf Rosatom gaat een kerncentrale bouwen.

Ibrahim Traoré regeert het land sinds de militaire staatsgreep in de herfst van 2022. Met zijn 35 jaar is Traoré het jongste staatshoofd ter wereld. Hij keerde de voormalige koloniale macht Frankrijk als partner grotendeels de rug toe en wendde zich in plaats daarvan tot het Rusland van Vladimir Poetin.

Zonne-energie zou de oplossing moeten zijn in Afrika

Voor critici als Adrien Poussou, voormalig Centraal-Afrikaanse minister voor Nationale Verzoening, is de bouw van de kerncentrale slechts Russische propaganda: “Het is absurd dat het Afrikaanse continent, dat zon heeft, problemen kan hebben met energie en elektriciteit”, zegt de politiek analist. in een DW-interview. Zonne-energie zou de oplossing moeten zijn, niet een overeenkomst om een ​​kerncentrale te bouwen...

*

Landbouwbiodiversiteit | Fotovoltaïsche landbouw

Driedubbele winst is niet genoeg voor zonne-energie uit het veld

Landbouw en het opwekken van zonne-energie op hetzelfde gebied – het concept van agri-fotovoltaïsche zonne-energie kent alleen maar winnaars. Sterker nog, boeren en ontwikkelaars van zonne-energieprojecten schrikken er meestal voor terug. Het is de vraag of het zonnepakket van het stoplicht daar verandering in gaat brengen.

Het aantal is werkelijk indrukwekkend: het Fraunhofer Instituut voor Zonne-energiesystemen (ISE) schat dat fotovoltaïsche zonne-energie in de landbouw in Duitsland een piekvermogen van wel 1,7 miljoen megawatt zou kunnen bereiken. De onderzoekers berekenen verder dat slechts ongeveer vier procent van het binnenlandse landbouwareaal voldoende zou zijn om de huidige elektriciteitsbehoefte van Duitsland te dekken met hooggemonteerde "agri-PV".

[...] Onlangs presenteerden bijna twintig bedrijven in de sector, waaronder grote spelers als Baywa Re, Enertrag en Eon Solar, een position paper voor biodiversiteitsbevorderende agri-PV.

Bio-agri-PV zou in de eerste plaats moeten plaatsvinden op landbouwgrond die braak ligt of op het punt staat braak te liggen. Vergeleken met klassieke grondgemonteerde PV blijven bredere groenstroken vrij tussen de vrij lage modules. Daarnaast is er sprake van een betere waterretentie, insectvriendelijk maaien en het afzien van kunstmest en gewasbescherming...

*

drinkwater | droogteoverstromingen

Mondiale waterchaos: alarmerende voorspellingen met het oog op de opwarming van de aarde

Onderzoek toont aan: De waterbalans op aarde is al ernstig verstoord. De gevolgen zijn fataal. Wat staat ons te wachten als er geen actie wordt ondernomen.

De wereld wordt droger, tenminste wat zoet water betreft. In 2022 waren veel gebieden droger dan normaal, een trend die zich vanaf 2021 voortzet.

Dit blijkt uit een rapport over de toestand van de mondiale watervoorraden dat vorige week werd gepubliceerd door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). “Meer dan 60 procent van de grote waterreservoirs ondervond een onder- of normale instroom, wat een uitdaging vormde voor de watervoorziening voor alle gebruikers in een steeds onstabieler klimaat”, schrijft de WMO in haar publicatie.

Volgens de Verenigde Naties hebben ruim 3,6 miljard mensen, oftewel ruim 45 procent van de wereldbevolking, minimaal één maand per jaar onvoldoende toegang tot water. In 2050 kan dit maar liefst vijf miljard mensen treffen.

Maar terwijl er enerzijds te weinig water beschikbaar is, eist extreme regenval anderzijds mensenlevens en veroorzaakt economische schade. "De watercyclus raakt uit balans als gevolg van de klimaatverandering en menselijke activiteiten", zo vat de WMO het probleem samen...

*

was Westinghouse op verdenking corruptie vanaf het inkoopproces tot en met Ontmanteling dynamische SM-1A in Alaska uitgesloten?

Contract voor de ontmanteling van een historische Amerikaanse reactor opnieuw toegekend

Aptim-Amentum Alaska Decommissioning (A3D) heeft van het US Army Corps of Engineers een zesjarig contract ter waarde van $ 95,5 miljoen gekregen voor de ontmanteling en ontmanteling van de SM-1A-reactor in Alaska. Het contract was eerder aan Westinghouse gegund, maar A3D heeft dat besluit aangevochten.

De SM-1A - een 20,2 MW (thermische) drukwaterreactor met één cyclus - bevindt zich nabij Delta Junction in het militaire reservaat Fort Greely in centraal Alaska, 225 kilometer ten noordoosten van Anchorage.

[...] De bouw van de reactor, die draaide op hoogverrijkte uraniumoxidebrandstof omhuld met roestvrij staal, begon in 1958 en de eerste kritieke fase werd bereikt in maart 1962. Na de definitieve sluiting in 1972 werd de reactor gereedgemaakt voor veilige opslag, ook wel bekend als "Safstor".

[...] In augustus 2022 gunde het US Army Corps of Engineers een contract van $ 103 miljoen aan Westinghouse Government Services (WGS) voor ontmantelings-, ontmantelings- en verwijderingswerkzaamheden.

A3D protesteerde echter tegen deze toekenning bij het Amerikaanse Government Accountability Office en beweerde dat het US Army Corps of Engineers (USACE) het bod van WGS onjuist had beoordeeld en er ook niet in was geslaagd passende en rechtvaardige gesprekken met het bedrijf aan te gaan. In april heeft het Amerikaanse Government Accountability Office het protest gedeeltelijk ingewilligd. Zijn beslissing luidde:
"Wij adviseren de instantie om WGS uit te sluiten van verdere gunning en, indien van toepassing, de opdracht te gunnen aan een van de resterende bedrijven in de competitie. Als alternatief raden we aan dat het bureau de discussies tussen concurrenten heropent, herziene voorstellen vraagt ​​en beoordeelt, en een nieuwe bronselectiebeslissing neemt."

A3D heeft het contract nu binnengehaald nadat het zijn bod had verlaagd van $133,5 miljoen naar $95,5 miljoen...

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

*

INES Categorie 3 "Ernstig Incident" 19. Oktober 1989 (INES 3) Akwa Vandellòs-1, ESP

Een brand in de kerncentrale van Vandellòs heeft de veiligheidssystemen ernstig beschadigd. Vandellòs 1 werd toen uiteindelijk stilgelegd. (Kosten ongeveer US $ 931 miljoen)

Kernenergie-ongevallen
 

Kerncentrales plaag

Vandellos (Spanje)

Oorspronkelijk leverden twee reactoren elektriciteit op de site. Vandellós-1 was een 500 MW gasgekoelde, grafiet-gemodereerde reactor (GCR) waarvan de bouw begon op 21 juni 1968 en in gebruik werd genomen op 11 februari 1972. In 1990 werd het uitgeschakeld na een turbinebrand die bijna tot een kernsmelting leidde...
 

Langzaam maar zeker komt alle relevante informatie over verstoringen in de nucleaire industrie naar buiten Wikipedia VERWIJDERD!

Wikipedia

Kerncentrale Vandellòs

Op 19 oktober 1989 vond daar een ernstig ongeval plaats, waarbij het blok onherstelbaar beschadigd raakte. Het repareren van de centrale zou onrendabel zijn geweest, dus op 31 juli 1990 werd besloten Unit 1 te sluiten...

 


18. oktober


 

Europäische Union | subsidieskernenergie

Hervorming van de elektriciteitsmarkt in de EU:

geld voor kernenergie

De energieministers van de EU zijn het eens over de hervorming van de elektriciteitsmarkt. Nieuwe staatssubsidies voor Franse kerncentrales zijn in de toekomst mogelijk.

BERLIJN taz | In het dispuut over de hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt heeft Frankrijk een belangrijk punt gewonnen: in de toekomst zullen de EU-lidstaten bestaande kerncentrales mogen subsidiëren. Dat hebben de energieministers van de Europese Unie dinsdagavond afgesproken. Dit zal echter alleen worden geïmplementeerd als het EU-Parlement ermee instemt.

Met de hervorming wil de EU het afstappen van de opwekking van fossiele energie bevorderen en extreme prijsschommelingen voorkomen. Daartoe moeten alle staatssubsidies voor de elektriciteitsproductie worden vervangen door zogenaamde Contracts for Difference. Met deze contracten garandeert de staat de producenten een bepaalde prijs die hij zelf bepaalt.

Als de marktprijs lager is, betaalt de staat het verschil. Als het daarboven ligt, ontvangt de staat de extra inkomsten. In de EU bestond al overeenstemming dat deze contracten ook voor nieuwe kerncentrales mogelijk moesten zijn. De controversiële vraag was of overheidssubsidies ook onbeperkt mogelijk zouden moeten zijn voor bestaande kerncentrales. Frankrijk benadrukt deze mogelijkheid omdat het land talrijke kerncentrales exploiteert...

*

wagen jongen | Partijvorming

Sahra Wagenknecht richt haar eigen partij op

De linkse politica Sahra Wagenknecht heeft besloten haar eigen partij op te richten. Volgens informatie van SPIEGEL wil ze het maandag openbaar maken.

Sahra Wagenknecht wil een nieuwe partij oprichten. Dat zal ze maandag waarschijnlijk bekendmaken op de federale persconferentie, zo bevestigen verschillende bronnen dicht bij haar aan SPIEGEL. Het kantoor van Wagenknecht weigerde desgevraagd commentaar te geven.

Wagenknecht en haar naaste aanhangers aan de linkerkant hadden deze stap al enkele maanden besproken, maar hadden al lange tijd geen definitief besluit genomen. Het Bondsdaglid van de partij Die Linke had meerdere malen publiekelijk verklaard dat zij overwoog een partij op te richten.

Op de persconferentie maandag wordt gezegd dat Wagenknecht voor het eerst de oprichting van de vereniging “BSW – For Reason and Justice e. V.” publiekelijk aanwezig. In hun directe omgeving is onlangs ‘BSW’ opgericht; de afkorting zou staan ​​voor ‘Alliantie Sahra Wagenknecht’. Ook wordt er een inhoudelijk document gepresenteerd, een soort conceptprogramma. Op de federale persconferentie zal Wagenknecht een “duidelijke kijk” geven op de oprichting van de partij waarvoor de vereniging, zoals dat heet, zou moeten dienen...

*

Bayern | HernieuwbaarWindenergie

Erneuerbare energie:

Staatsboswachters zijn van plan 500 windturbines te bouwen in Beieren

Er zijn verschillen binnen de coalitie als het gaat om het uitbreiden van windenergie: CSU-minister van Bosbouw Kaniber zegt dat FW-baas Aiwanger beter geïnformeerd moet zijn en "niet zomaar iets de wereld in moet borrelen".

De staatsbossen willen in totaal 500 windturbines in hun bossen laten bouwen. Er zijn tot nu toe 101 systemen in gebruik en voor ongeveer 150 windturbines zijn al terreinverzekeringscontracten afgesloten. Dat meldt CEO Martin Neumeyer woensdag op de jaarbalans van het bedrijf in München. De doelstelling van 450 tot 500 mogelijke windturbines gaat terug op een ‘potentieel rapport’ dat het staatsbosbeheer twee jaar geleden had opgesteld. “Daarom is het aantal van 500 voor ons de leidraad in dit rapport”, aldus Neumeyer.

Met een oppervlakte van ruim 8000 vierkante kilometer zijn de staatsbossen de grootste boseigenaren in Duitsland, en de deelstaatregering heeft het bedrijf een belangrijke rol gegeven in de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen. Als het echter om de bouw van windturbines gaat, bestaan ​​er meningsverschillen tussen de huidige en toekomstige coalitiepartners in de CSU en de Vrije Kiezers. FW-partijleider Hubert Aiwanger eist dat nieuwe projecten indien mogelijk door burgers worden gefinancierd en geëxploiteerd...

*

Energiewende | zonne-energieSpeicher

Energietransitie: Zonne-energie zal binnenkort de mondiale elektriciteitsmix domineren

Volgens een onderzoek hebben reeds uitgevoerde maatregelen ervoor gezorgd dat zonne-energie al op weg is om binnenkort de elektriciteitsopwekking wereldwijd te domineren.

De mondiale energietransitie is misschien al een keerpunt gepasseerd en zonne-energie is mogelijk op weg om tegen het midden van de eeuw de mondiale energiemix te gaan domineren. Een onderzoeksgroep onder leiding van Femke Nijsse van de Universiteit van Exeter in Groot-Brittannië heeft dit vastgesteld, maar waarschuwt voor mogelijke obstakels. Volgens hun analyse zal zonne-energie tegen het midden van de eeuw verantwoordelijk zijn voor meer dan 50 procent van de wereldwijd geproduceerde elektriciteit, “zelfs zonder verdere beleidsmaatregelen ter ondersteuning van hernieuwbare energie.” Dit komt omdat elektriciteit uit fotovoltaïsche zonne-energie goedkoper is in vergelijking met de alternatieven en de voorraden steeds groter worden.

[...] Het net zou veerkrachtig moeten worden gemaakt om rekening te houden met de dagelijkse afhankelijkheid van dit soort elektriciteitsopwekking. Anders zou het gebrek aan zonne-energie ‘s nachts moeten worden vervangen door de verbranding van fossiele brandstoffen. Als dit niet gebeurt, bestaat het risico dat een door zonne-energie gedomineerde energiemix wereldwijd afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen...

*

China | Vereinigte StaatenPropaganda | Imperium

Riskante vliegmanoeuvres

VS publiceert tientallen gevallen van dwang door Chinese straaljagers

Draai en vlieg dichtbij: het Pentagon heeft tientallen gevallen gepubliceerd waarin Chinese vliegtuigen Amerikaanse gevechtspiloten lastigvallen. De toename van incidenten in de afgelopen twee jaar is dan ook enorm.

De spanningen tussen de VS en China lopen al jaren op. Nu heeft het Pentagon tientallen opnames vrijgegeven waarop te zien is dat Amerikaanse straaljagers worden lastiggevallen door Chinese vliegtuigen in het internationale luchtruim. In totaal zouden er alleen al in de afgelopen twee jaar meer dan 180 van dergelijke incidenten hebben plaatsgevonden – volgens het Pentagon meer dan in het hele voorgaande decennium samen.

Amerikaanse militaire functionarissen zeggen dat dit een zorgwekkende trend is. De ontwijkingsvluchten waren riskant en agressief, maar in de meeste gevallen niet onveilig – dat wil zeggen niet levensbedreigend…

naar mijn bescheiden mening

Even drie vragen, zodat ik het niet verkeerd begrijp:

Vonden deze gevaarlijke ontmoetingen plaats in het internationale luchtruim in Azië of in de buurt van het Amerikaanse luchtruim?
Hoeveel vluchten zijn er in deze periode (in de afgelopen 2 of 10 jaar) door Amerikaanse straaljagers uitgevoerd?
Zullen de VS bereid zijn te vechten tot de laatste Taiwanezen?

 


17. oktober


 

Bulgarije Belene | WestinghouseKozloduy

Bulgarije annuleert het kernenergieproject van Belene

De Bulgaarse regering heeft het besluit om de kerncentrale van Belene te bouwen als een project van nationaal belang en de procedure voor het selecteren van een strategische investeerder geannuleerd. “Met het besluit van vandaag geeft de regering de minister van Energie opdracht maatregelen te nemen om het door de Nationale Elektriciteitsmaatschappij (NEK) aangekondigde proces voor de selectie van een strategische investeerder voor de bouw van de kerncentrale van Belene en de aanvragers die een aanvraag hebben ingediend, te beëindigen. overeenkomstige aanbiedingen, op de hoogte te stellen”, aldus een regeringsverklaring.

[...] Na de regeringswisseling in april gaf het nieuwe parlement in juli de minister van Energie toestemming om onderhandelingen te beginnen over de mogelijke verkoop van de buiten gebruik gestelde faciliteiten in Belene, waaronder twee reactoren, vier stoomgeneratoren en vier circulatiepompen, aan Oekraïne. De transactie zal naar verwachting de kosten dekken die Sofia tot nu toe heeft gemaakt ter hoogte van BGN 1,2 miljard ($644 miljoen). Oekraïne overweegt de apparatuur te gebruiken in zijn kerncentrale Khmelnitsky.

Sinds vorig jaar bestaan ​​er plannen voor een nieuwe reactor in Kozloduy, die hebben geleid tot een Memorandum of Understanding met het Amerikaanse bedrijf Westinghouse Electric over de mogelijke bouw van een AP1000-reactor. In juni kwamen de twee bedrijven overeen om het potentieel van de Bulgaarse industrie en infrastructuur op de Kozloduy-locatie te bestuderen ter ondersteuning van het AP1000-project.

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

*

Boeren | rechts-extremistendisinformatie | Pionvanger

Samenzweringsmythes op boerenbijeenkomsten:

Boeren flirten met rechtsradicalen

Demagogen als ex-constitutioneel beschermer Maaßen hekelen in het bijzijn van boeren het landbouwbeleid. Ook zij kregen applaus met leuzen over gender en migratie.

Het feit dat veel boeren de neiging hebben rechts te zijn op het gebied van landbouwbeleid is niets nieuws: ze zijn bijvoorbeeld tegen regels die van ontvangers van landbouwsubsidies eisen dat ze meer milieubescherming doen. Maar nu hebben bekende boeren laten zien dat ze ook rechts-radicale ideeën benaderen: tijdens een evenement met de titel ‘Boeren dood - iedereen in nood’ half september op een onbekende locatie nabij Berlijn.

Ze ontmoetten elkaar onder bijna samenzweerderige omstandigheden in een zaal met balen stro en hooivorken op het podium. De exacte locatie en de namen van de organisatoren zijn niet officieel gepubliceerd, noch op de uitnodiging, noch in de video die de betrokkenen op YouTube hebben geüpload...

*

JülichAhaus | Tussenopslag | overbrenging van nucleair afval

Zwenkalarm in NRW!

Er bestaat een dreiging van nieuwe transporten van kernafval volgend jaar

Er worden 288 ballen ter grootte van tennisballen verondersteld te bewegen. Het probleem: de ballen zijn niet zo onschadelijk als tennisballen. Het gaat om hoogradioactief afval uit de onderzoeksreactor in Jülich, die in 161 werd stilgelegd. Er waren altijd politieke meningsverschillen over de brandstofballen. Ook over de vraag wat er nu met hen moet gebeuren, bestaat onenigheid.

De basis: De vergunning voor de opslagfaciliteit van de voormalige onderzoeksreactor in Jülich is al tien jaar niet goedgekeurd. Vanuit het perspectief van het kernafvalverwerkingsbedrijf uit Jülich is dit in orde omdat tot nu toe geen van de andere opties mogelijk is. Een optie zou zijn om ze naar de VS te verzenden, waar de ballen vandaan komen. Dit werd echter uitgesloten vanwege de hoge inspanning die ermee gemoeid was. De resterende opties: ofwel een nieuwe opslagfaciliteit in Jülich, ofwel het verplaatsen van het kernafval naar de tijdelijke opslagfaciliteit van Ahaus. Het onderzoekscentrum en afvalverwerkingsbedrijf in Jülich geven de voorkeur aan de laatste optie. Er wordt gezegd dat het de goedkoopste en meest efficiënte is. Je betaalt in Ahaus al een jaarlijkse huur van één miljoen euro en hebt alle voorbereidingen getroffen voor het transport. De radioactieve ballen zijn verpakt in 10 zwenkwielen en er zijn speciale vrachtwagens van gemaakt. Vanuit het perspectief van Jülich kan het beginnen. Deze optie heeft ook de voorkeur van de federale overheid vanwege de kosten...

*

Israël | oorlogsmisdadenstrafrechter

Nieuwe Nakba dreigt: Spaanse minister wil Netanyahu voor de strafrechter dagen

Van verhongeren tot het bombarderen van burgers: geldt wat voor Poetin geldt ook voor Netanyahu? Waarom voormalig hoofd van Human Rights Watch Gaza op de rand van etnische zuivering ziet

De Spaanse minister van Sociale Zaken bracht gisteren een verklaring uit waarin zij de regerende coalitie van haar land opriep om het Internationaal Strafhof te vragen oorlogsmisdaden tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu te onderzoeken. Ione Belarra haalt de aanhoudende luchtaanvallen op de Gazastrook aan en de verwoestende blokkade van de enclave, die de stroom van humanitaire hulp verhindert.

“Het gebruik van de gruwelijke moorden op Israëlische burgers door gewapende Palestijnse groepen als voorwendsel om de misdaden van Israël in het algemeen en het bloedbad in Gaza in het bijzonder te rechtvaardigen is onaanvaardbaar”, zei de leider van de Spaanse linkse partij Podemos in een videoverklaring.

[...] "De Verenigde Staten en de Europese Unie kijken niet weg en blijven niet neutraal, maar steunen de staat Israël in zijn apartheids- en bezettingsbeleid, dat een ernstige schending van de mensenrechten vormt", aldus Belarra. “Het gebruik van Hamas als excuus om duizenden Palestijnse burgers, inclusief kinderen, te vermoorden, is onuitsprekelijke hypocrisie van zowel Israël als de landen die dit beleid rechtvaardigen.”

*

INES Categorie 4 "Ongeval" 17. Oktober 1969 (INES 4) Akwa Saint Laurent, FRA

 Meer dan 50 kilogram uraniumbrandstof in de kerncentrale van Saint-Laurent begon te smelten nadat de koelsystemen uitvielen. De fabriek moest worden stilgelegd en gerepareerd. De reparatie van de reactor duurde een jaar. (Kosten ongeveer US $ 541,4 miljoen)

Kernenergie-ongevallen
 

Kerncentrales plaag

Saint Laurent (Frankrijk)

1969: Gedeeltelijke meltdown in reactor A-1

Het eerste ongeval bij reactor A-1 op 17 oktober 1969 werd veroorzaakt door een menselijke fout en een technisch defect. Tijdens het laden van vier brandstofkamers stopte de machine meerdere keren, maar de medewerker herriep de stops en ging door met laden. Als gevolg van oververhitting en een toename van de radioactiviteit werd een alarm geactiveerd en werd de noodstop in gang gezet. Sommige brandstofelementen die zojuist waren geladen, smolten. Omdat het koelsysteem nog steeds op een kwart van het normale niveau functioneerde, was er geen sprake van een grote catastrofe. Slechts kleine hoeveelheden radioactiviteit ontsnapten uit het gebouw. Het schoonmaken van het gebouw duurde een jaar, waarna de reactor weer in bedrijf werd gesteld.

De gebeurtenis werd geclassificeerd als een ongeval van INES-niveau 4.
 

Wikipedia

Kerncentrale Saint Laurent

Op 17 oktober 1969 werd de reactorkern beschadigd tijdens het laden van de grafietreactor A1. De koeling van een brandstofelement werd onderbroken, dat vervolgens smolt. 50 kg uranium ontsnapt. Alleen het terrein was verontreinigd; de bevolking werd niet geïnformeerd. In 1969 werd dit level 4 ongeval op de INES schaal door de EdF tot 'incident' verklaard...

 


16. oktober


 

Italiaans | Erdbeben | Vulkan

Extreme geur van zwavel in de lucht, zee trekt zich terug - de supervulkaan van Italië trilt opnieuw

De supervulkaan bij Napels bleef een paar dagen stil. Maar opnieuw schudt hij de havenstad Pozzuoli wakker. Bewoners ruiken zwavel.

Pozzuoli - Bijna een week lang had de supervulkaan van de Flegreïsche Velden de inwoners van de havenstad Pozzuoli en de naburige gemeenschappen ten westen van Napels (Italië) in een vals gevoel van veiligheid gesust: het aantal aardbevingen daalde drastisch van meer dan 140 per dag tot waarden van één cijfer, en deze trillingen waren zo zwak dat bijna niemand ze opmerkte.

[...] Er rommelt nu weer meer onder de grond, op maandag (9 oktober) werden binnen 24 uur twaalf trillingen geteld, waarvan drie boven de drempel van 1 op de schaal van Richter.

[...] Sinds juli 2005 is de grond 1,15 meter boven de zee gestegen. De reden is de magmakamer onder de supervulkaan, waarin de druk is toegenomen...

*

Vrouwen | PFAS | kankers

Kankerrisico: Vrouwen moeten bijzonder voorzichtig zijn met PFAS

Fenolen, die in alledaagse voorwerpen voorkomen, verhogen ook aanzienlijk het risico op bepaalde vormen van kanker bij vrouwen.

Borst- en prostaatkanker zijn de meest voorkomende vormen van kanker, maar de oorzaken van het ontstaan ​​ervan zijn nog deels onduidelijk. Erfelijke stress, levensstijl, omgevingsfactoren en sociale omstandigheden spelen een rol, maar dat verklaart niet alles.

Een team van onderzoekers uit de VS heeft nu een duidelijk verband gevonden tussen de blootstelling aan chemicaliën van getroffen vrouwen en sommige soorten kanker bij de ontwikkeling waarvan hormonen een rol spelen.

Vrouwen met hogere niveaus van PFAS hebben meer kans op huidkanker

Vrouwen die besmet zijn met bepaalde per- en polygefluoreerde alkylverbindingen (PFAS) en bepaalde fenolen hebben een grotere kans op het ontwikkelen van borstkanker, eierstokkanker, endometriumkanker, schildklierkanker en huidkanker. Voor mannen bestaat zo'n verband niet...

*

Klimawandel | C kosystem | Antarctica

Kan Antarctica nog gered worden? Onderzoekers zoeken naar oplossingen

Het zee-ijs van Antarctica smelt dramatisch, zo blijkt uit een recent langetermijnonderzoek. Niet alleen keizerspinguïns en walvissen zijn in gevaar, maar de hele planeet. De Antarctische Commissie zou oplossingen moeten vinden, maar zit al jaren op een doodlopende weg

[...] De doorbraak is tot nu toe mislukt vanwege Rusland en China

Een van de belangrijkste kwesties is opnieuw de aanwijzing van drie grote beschermde mariene gebieden (MPA's) in Oost-Antarctica, de Weddellzee en de wateren van het Antarctisch Schiereiland. Vanwege de weerstand van Rusland en China is een doorbraak altijd mislukt - meest recentelijk in juni tijdens een speciale CCAMLR-bijeenkomst over dit onderwerp in Santiago de Chile. Alle besluiten van de CCAMLR moeten unaniem worden genomen door de 27 lidstaten, inclusief Duitsland.

[...] Strengere eisen voor de krillvisserij staan ​​ook op de agenda. De kleine schaaldieren worden massaal gevangen om er olie en visvoer van te maken, maar ze zijn van groot belang voor het kwetsbare Antarctische ecosysteem met dieren als walvissen en pinguïns. “In verband met de klimaatcrisis zorgt de krillvisserij ervoor dat het hele Antarctische ecosysteem wankelt en daarmee de klimaatstabiliteit van onze planeet”, benadrukt Sascha Müller-Kraenner, federaal directeur van de Duitse Milieuhulp (DUH).

*

Vereinigte Staaten | Propaganda | Imperium

Het Amerikaanse imperium is niet passief en onschuldig

Het stomste wat het imperium ons wil laten geloven is dat het zichzelf verdedigt terwijl het aanvallen organiseert.

Caitlin Johnstone heeft een »Klein EHBO-boekje tegen propaganda" uitgegeven. Het helpt om gewapend te zijn tegen de onzin van onze tijd.

Het stomste wat het gecentraliseerde Amerikaanse imperium ons wil doen geloven is dat de militaire omsingeling van zijn twee grootste geopolitieke rivalen een defensieve maatregel is en geen daad van extreme agressie.

De manipulatoren die over ons heersen, eisen dat we een heleboel werkelijk onzinnige verhalen geloven, maar ik denk dat dit wel eens de kroon zou kunnen spannen. Het idee dat de Amerikaanse militaire omsingeling van Rusland en China eerder een daad van verdediging dan van agressie is, is zo overduidelijk idioot dat iedereen die er kritisch genoeg over nadenkt, het onmiddellijk als complete onzin moet afdoen. Niettemin is dit het gangbare verhaal in de westerse wereld, en miljoenen mensen aanvaarden het als waar. Want dat is de kracht van de Amerikaanse propaganda

*

Spanje | droogte | klimaatbeleid

Droogte in Spanje

De griezelige vastberadenheid om door te gaan

Groene golfbanen, het hele jaar door sinaasappels en een gebrek aan regen: de gevaren van het ‘kapitalistische klimaatbeleid’ kunnen in Spanje worden bestudeerd.

Leden van de prestigieuze golfclub Sant Cugat in het achterland van Barcelona waren woedend toen ze beschadigde vlaggen en holes op hun geliefde baan aantroffen. De provocerende directe actie werd uitgevoerd door Arran, een linkse jongerenorganisatie.

Met hun sabotagestaatsgreep in Sant Cugat protesteerde de Catalaanse groep tegen de verspilling van water aan ‘luxegoederen van de burgerij’. Onlangs droegen leden van Arran borden door de straten met de tekst 'Water voor het leven, niet voor golf'.

Watergebruik is een brandend probleem in Spanje. Het land wordt geconfronteerd met een ongekende droogte, die nog is verergerd door de recente hittegolven. Er bestaat een risico op wijdverbreide mislukte oogsten.

Maandenlang proberen de Spaanse autoriteiten met behulp van wetgeving een uitweg uit de crisis te vinden. De watercrisis is te wijten aan het gebrek aan regen, maar wordt verergerd door de landbouwsector. Volgens een rapport van Greenpeace overschrijdt het waterverbruik van het land aanzienlijk de hoeveelheid die duurzaam kan worden geleverd.

[...] Of zoals Rafael Seiz, coördinator van het WWF-waterprogramma, het verwoordt: "In plaats van de mensen in de Hoorn van Afrika te voeden via irrigatie, voorzien we een aantal mensen het hele jaar door van sinaasappelen."

Nu de mensheid afstevent op een ecologische ineenstorting, hebben we betere politieke antwoorden nodig dan het kapitalistische klimaatbeleid. Zoals Andreas Malm opmerkt, zijn kapitalistisch georganiseerde staten structureel niet in staat adequaat om te gaan met informatie zoals die over het klimaat.

Bovendien hebben ze een bijna griezelige vastberadenheid om koste wat het kost door te gaan met business as usual. Voor een adequate aanpak van de klimaatcrisis zou het echter nodig zijn deze structurele tekortkomingen aan te pakken en uiteindelijk te elimineren...

*

geboren | manoeuvreren

“Steadfast Noon”: de NAVO begint met kernwapenoefeningen

De NAVO begint vandaag met haar jaarlijkse manoeuvres om het grondgebied van het bondgenootschap te verdedigen. Ook wordt er geoefend met het omgaan met kernwapens. ‘Steadfast Noon’ is niet bedoeld als reactie op de Russische agressieoorlog, maar bevat wel een boodschap aan het Kremlin.

De oefening "Steadfast Noon" is niet nieuw, deze wordt één keer per jaar gehouden, altijd in oktober. En ook dit jaar mag het niet worden opgevat als een reactie op de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne, zoals de NAVO benadrukt. Bij de manoeuvre zullen geen scherpe wapens worden gebruikt, maar het gaat om een ​​routinematige trainingsmaatregel die op minstens 1.000 kilometer van de Russische grens zal worden gehouden, zo wordt gezegd...

*

RuslandAfrikaRosatom | Memorandum of Understanding

Rosatom breidt de samenwerking in West-Afrika uit

Het Russische staatsnucleaire bedrijf Rosatom heeft een memorandum van overeenstemming ondertekend met Burkina Faso en een ander met Mali over samenwerking op het gebied van het gebruik van kernenergie voor vreedzame doeleinden.

De overeenkomsten werden op 13 oktober in Moskou ondertekend in de marge van het 6e Russian Energy Weekly Forum.

Er werd een MoU over samenwerking ondertekend tussen Rosatom en het Ministerie van Energie, Mijnen en Steengroeven van Burkina Faso. De ondertekening werd uitgevoerd door Nikolay Spassky, plaatsvervangend algemeen directeur van Rosatom en Simon-Pierre Bussim, minister van Energie, Mijnen en Steengroeven.

Rosatom omschreef het memorandum van overeenstemming als “het eerste document op het gebied van het vreedzaam gebruik van kernenergie tussen Rusland en Burkina Faso.” Het MoU legt de basis voor samenwerking op een groot aantal gebieden, waaronder de aanpak van de opwekking van kernenergie, niet-energetische toepassingen van kernenergie in de industrie, de landbouw en de geneeskunde, de ontwikkeling van de nucleaire infrastructuur van Burkina Faso en het vergroten van het publieke bewustzijn van nucleaire technologieën.

Spassky ondertekende ook een memorandum van overeenstemming met Bintou Camara, minister van Energie en Watervoorraden van Mali...

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 


15. oktober


 

kernafvalVervoer | JülichAhaus

250 mensen protesteren tussen Jülich en Ahaus

Vandaag waren er op verschillende plaatsen tussen Jülich en Ahaus protesten tegen de dreiging van het transport van kernafval langs de mogelijke snelwegtransportroutes door Noordrijn-Westfalen. Ongeveer 200 mensen namen deel aan de bijeenkomst in Ahaus en ongeveer 50 mensen namen deel aan de wakes in Jülich, Düsseldorf en Duisburg. In Düsseldorf en Duisburg vonden de wakes plaats nabij mogelijke transportroutes via de snelweg. Ook ten noorden van Ahaus aan de A31 in Lingen was er een solidariteitsprotest.

Tijdens de protestbijeenkomst in Ahaus werd er zware kritiek geuit op het Onderzoekscentrum Jülich (FZJ): Vanaf volgend jaar wil de FZJ de ongeveer 152 bolvormige splijtstofelementen van de buiten gebruik gestelde AVR-testreactor naar de tussentijdse opslagfaciliteit van Ahaus verplaatsen met behulp van een totaal van 300.000 wegtransporten. De bouw van een nieuw magazijn in Jülich zelf, dat voldoet aan de huidige veiligheidseisen, wordt al tien jaar geboycot door de FZJ en haar afvalverwerkingsbedrijf JEN. “Dit onverantwoordelijke gedrag kan door een wetenschappelijke instelling niet worden geaccepteerd. De Jülich-brandstofelementen moeten op de juiste wijze worden aangegeven en geconditioneerd voordat ze later worden afgevoerd. De procedure hiervoor moet nog ontwikkeld worden en de FZJ is hiervoor verantwoordelijk. In Ahaus kan dit om technische en juridische redenen niet gebeuren...

*

Rusland | Oekraïne | Vereinigte Staaten | geboren

NAVO en Rusland: "De oorlog in Oekraïne is een oorlog voor uitbreiding van de NAVO"

Jens Stoltenberg gaf onlangs toe dat er een belangrijke reden voor de oorlog was. Amerikaanse wetenschappers werden verguisd vanwege dezelfde theorie. Wat het debat ons leert.

Jeffrey D. Sachs – Amerikaans econoom en professor aan de Columbia University in New York – heeft gediend als adviseur voor verschillende secretarissen-generaal van de VN en is een pleitbezorger voor de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, die tegen 2030 geïmplementeerd moeten zijn en daar ook bij horen het doel van vreedzame sociale ontwikkeling maakt er deel van uit.

Sachs kwam naar buiten met helderziende analyses van de oorlog in Oekraïne en duidelijke woorden voor een onderhandelde oplossing. Hij is van mening dat de oorlog in Oekraïne een proxy-oorlog is die jarenlang door de Amerikaanse regering is uitgelokt om haar mondiale hegemonie te behouden. Daarom moet er een einde aan gemaakt worden door de huidige Amerikaanse regering.

De grootste provocaties waren de gewelddadige omverwerping van de democratisch gekozen, Ruslandvriendelijke Oekraïense president Viktor Janoekovitsj, gesteund door de VS in 2014, en het Amerikaanse plan om Oekraïne toe te laten tot de NAVO...

*

Afghanistan | Erdbeben

Opnieuw regio rond Herat

Een nieuwe zware aardbeving schudt Afghanistan

Slechts een week na verschillende aardbevingen met meer dan 1000 doden worden de inwoners van de regio Herat getroffen door nieuwe aardbevingen. Ook dit keer is er grote schade te verwachten.

West-Afghanistan is binnen enkele dagen opnieuw getroffen door een zware aardbeving. Volgens het Amerikaanse Earthquake Observatory USGS had de ochtendbeving een kracht van 6,3 en vond plaats ongeveer 30 kilometer ten noordwesten van de stad Herat op een diepte van zes kilometer. Slechts een paar minuten later volgde een tweede aardbeving met een kracht van 5,5. Volgens een woordvoerder van de provinciegouverneur kwam één persoon om het leven. Zeker 35 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht...

*

Groot-Brittannië | Bergbauzeldzame aarde

De mijnbouwindustrie in Cornwall maakt een comeback

Er is nu meer vraag dan ooit naar cruciale mineralen. Van alle plaatsen zijn er grote afzettingen in het rustige Rosamunde Pilcher-land van Cornwall. De Britse regering is ook geïnteresseerd in het nieuw leven inblazen van de mijnen.

Richard Williams onderzoekt een oude mijnschacht 50 meter onder de grond. Hij wil weten hoeveel tin er in het gesteente zit. Er werd ruim vierhonderd jaar lang tin gewonnen in de South Crofty-mijn in Cornwall. De mijn was het hart van de lokale economie. Maar eind jaren negentig was het voorbij omdat de productie financieel niet meer rendabel was. Managing director Williams wil nu de mijn nieuw leven inblazen. Het zou de enige actieve tinmijn in Europa zijn.

South Crofty is geen alleenstaand geval. De mijnbouwindustrie in Cornwall, die tientallen jaren geleden in de vergetelheid was geraakt, is vandaag de dag weer relevant. Of het nu gaat om de productie van zonnepanelen en accu’s van elektrische auto’s of om de bouw van geothermische energiecentrales: overal zijn zogenaamde kritische mineralen en zeldzame aardmetalen nodig. De geologie van Cornwall is rijk aan zulke grondstoffen...

*

INES Categorie 4 "Ongeval"15. Oktober 1958 (INES 4) Boris Kidrič Instituut, Vinca, YU

Zes arbeiders werden blootgesteld aan een hoge dosis straling, van wie er één enkele dagen later overleed. (Kosten ?)

Kernenergie-ongevallen
 

NTI - Initiatief voor nucleaire dreiging

https://www.nti.org/analysis/articles/former-yugoslavia-nuclear/

Joegoslavië werkte samen met Noorwegen op het gebied van de opwerking van plutonium, zette een afdeling op voor de opwerking van verbruikte splijtstofelementen in Vinca, tekende in 1956 een samenwerkingsovereenkomst met de Sovjet-Unie voor de 6,5 MW onderzoeksreactor RA (zwaarwaterreactor met matiging en koeling ) en bouwde de RB, een kritische regeling met natuurlijk uranium zwaar water bij nul output. Beschreven door Vinca-functionarissen als "in wezen een reactor voor de productie van plutonium", was de RA-reactor van fundamenteel belang voor Tito's wapenonderzoek.

In het begin van de jaren zestig, toen het nucleaire onderzoeksprogramma aan kracht won, heeft Tito naar verluidt het wapenaspect van het programma teruggeschroefd. In 1960 kwam bij een kritiek ongeval in de Vinca zwaarwater-RB-reactor één persoon om het leven en liepen vijf anderen stralingsvergiftiging op...

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 


Nieuws +  achtergrond kennis top of page

 

Nieuws +

**

Faschismus | populismeDemokratie in de wurggreep van de horrorclowns

Voor een nieuw concept van fascisme

Waarom we niet alleen over rechts-populisme moeten praten als het gaat om Poetin, Orbán en Co

Het aanhoudende schandaal van de Russische ‘antifascistische’ defensieve oorlog om Oekraïne te ‘denazificeren’ lijkt de westerse waarnemers in shock te hebben gebracht. Hoewel de politieke coalitie tegen de Russische agressie tot nu toe verrassend stabiel is geweest en in staat is om actie te ondernemen, is er sindsdien nauwelijks sprake geweest van terminologisch verzet. Het was lang vóór 24 februari 2022 te voorzien dat de mondiale kaart van politieke ideeën en bewegingen opnieuw zou moeten worden gemeten, en niet alleen vanwege de cynische bewering van ‘antifascistische’ doelstellingen van een imperialistisch Russisch beleid, waar Moskou zich vooral zorgen over maakt. waarbij de eigen bevolking wordt uitgebuit voor historische en politieke doeleinden. Veel verder dan de huidige gebeurtenissen in Oost-Europa, een blik op een lange reeks internationale politieke bewegingen, partijen en regimes – van Hongarije en Wit-Rusland tot Brazilië en Turkije tot de Filipijnen en India, maar ook in gevestigde democratieën als de VS, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en de Scandinavische landen – een duidelijk tekort aan conceptuele instrumenten. “Rechts”, “rechts-populistisch”, “rechts-extremistisch”, “nationaal-autoritair” – al deze titels en hun varianten, vooral in het woord familie rond “populisme”, worden keer op keer gebruikt om beschrijven zeer heterogene, maar in essentie structureel gerelateerde, politieke verschijnselen. Maar niet alleen sinds Poetins militaire agressie is er een gevoel van ontoereikendheid gebleven.

De politieke wetenschappen hadden zich echt ingespannen en een schat aan literatuur aan het nieuwe populisme gewijd. Al met al leek dit voor de meeste mensen relatief mysterieus en samenhangend beschreven, bijvoorbeeld in het essay van Jan-Werner Müller 'Wat is populisme?' uit 2016, en de terminologieplank was opgeruimd. Als er niet dit onbehagen was geweest: Orbán, Trump en Bolsonaro, Erdogan, Poetin en Modi – het zijn allemaal zeker populisten, maar hebben deze figuren niet meer gemeen dan dat? En zijn er geen duidelijke verwantschappen met historische figuren als Mussolini, Horthy of Franco?

Opvallend is dat één term nauwelijks wordt genoemd: fascisme. Het feit dat geen van de grotere politieke ‘ismen’ (inclusief het communisme) zo grondig wordt verloochend als het fascisme kan worden begrepen als het resultaat van de wereldhistorische nederlaag van het Duitse nationaal-socialisme, dat als de meest extreme en destructieve variant van het Europese fascisme , nam al zijn andere politieke affiniteiten mee en werd in 1945 in de afgrond gescheurd. Sindsdien beschouwen velen de zaak als historisch gesloten; neofascistische bewegingen zijn door de consensus van de westerse democratieën symbolisch en politiek op de drempel van relevantie gehouden. Maar dat veranderde op zijn laatst met het einde van het Sovjetcommunisme en de nieuwe, je zou kunnen zeggen, mondiale bloei van rechtse nationalistische bewegingen, die echter bleven vermijden onder hun historische vlag te verschijnen. Politieke successen van nationalistisch rechts, zoals recentelijk in Italië waargenomen, vereisen uiteraard een permanente distantie van het historisch overdreven beladen label van ‘fascisme’. Interessant is dat de politieke journalistiek en de wetenschap de organisaties volgen die in deze camouflagestrategie opereren en de besmette term vermijden, die betekenisloos of historisch opgebruikt lijkt vanwege de uitgebreide gebruiksgeschiedenis ervan.

In de Duitse context, waarin de nalatige vergelijking van fascisme en nationaal-socialisme, evenals het polemische en onzorgvuldige gebruik van de termen fascisme en neofascisme, sinds 1968 bijzonder populair zijn bij links, is deze terughoudendheid niet moeilijk te begrijpen. In dit land wil niemand in het spectrum van nadenkende mensen de ‘fascistische club’ lichtvaardig naar voren brengen. In politieke terminologie betekent ‘Fa’ dat fascisme alleen als een beschamende afkorting kan worden gehoord in het autonome Antifa.

[...]

De carrousel van fascistische projectie

De ervaring van koloniale onderwerping en verlies van soevereiniteit kan mogelijk ook worden begrepen als een oorzaak van de nieuwe fascismen in de oudere westerse en jongere oostelijke democratieën van het mondiale noorden. De recente crisiservaringen in deze landen kunnen ook worden opgevat als koloniale processen. De volledige overname van het neoliberale economische en sociale model in Midden- en Oost-Europa, door Ivan Krastev en Stephen Holmes beschreven als een halfvrijwillige, halfonvrijwillige ‘imitatie’, kan gemakkelijk worden omschreven als kolonisatie (de auteurs spreken van ‘imitatie als onteigening”) en heeft in deze landen ongetwijfeld de mentale grondstof geleverd voor antidemocratische en fascistische overtuigingen en bewegingen.[20] En de geluiden uit de Amerikaanse Rust Belt, uit het agressieve Brexiteer-kamp, ​​de bolwerken van de Rassemblement National in de Franse en de AfD in de Saksische provincies klinken identiek: herstel (!) van het verlies van culturele hegemonie en de machinaties van duistere machten (“Deep State”, “Brussel” en andere verdorven kosmopolitische elites) verloren hun soevereiniteit.

Welkom bij de draaimolen van de fascistische projectie: Oekraïne moet worden binnengevallen om te voorkomen dat het zich bij de NAVO aansluit – want als het dat zou doen, zou het niet langer zo gemakkelijk zijn om binnen te vallen! Imperiale agressie wordt afgeschilderd als een anti-imperialistische maatregel, het fascistische landroofbeleid als ‘denazificatie’, en iedereen die zich hier in het land tegen verzet, moet een terrorist zijn. Het feit dat staten als Turkije of Rusland met een expliciet koloniaal verleden en heden hun agressieve territoriale beleid proberen te presenteren als een bijdrage aan een nieuwe, gedekoloniseerde wereldorde is een bijzonder delicate voetnoot. Je moet ervan uitgaan dat wie zo spreekt, ook echt zo denkt. En de toekomst suggereert dat de bronnen van dergelijke domheid niet zullen opdrogen, maar zullen toenemen.

Zonder vrijheid, eerlijkheid en onderwijs blijft het fascisme een metgezel en een permanente bedreiging voor de politieke moderniteit. En er zijn te veel parallellen tussen de gebeurtenissen van vandaag en die in Europa van honderd jaar geleden om het zich te kunnen veroorloven af ​​te zien van een sterk, vernieuwd concept van fascisme. Verrast door de terugkeer van de oorlog in Europa moeten democraten over de hele wereld zich dringend aanpassen aan de nieuwe relevantie van het fascisme.

 


Nieuws +  achtergrond kennis top of page

 

achtergrond kennis

**

De kaart van de nucleaire wereld

De wapenindustrie verhoogt de productie en de winst, maar kan nog steeds nauwelijks aan de vraag voldoen.

De interne zoektocht naar

Faschismus | populismeDemokratie in de wurggreep van de horrorclowns

leverde onder meer de volgende resultaten op:

24 september 2023 – “Populistisch, verbaal radicaal, etnisch” – en geen einde in zicht

*

27 mei 2023 - Versterk alstublieft de AfD

*

16 oktober 2022 - De "Vrienden van MIK" in AFD, CDU/CSU en FDP staan ​​klaar om te vechten voor de nucleaire industrie totdat de democratie voorbij is.

*

Degenen die de waarheid spreken zullen worden beschuldigd van liegen en beledigd door de horrorclowns.

 


YouTube

Fascisme populistisch

https://www.youtube.com/results?search_query=Faschismus+Populismus
 

uitleg - 5 oktober 2022 - 3:11

Het fascisme eenvoudig uitgelegd

*

alpha Learning - 14 juli 2021 - 2:11

Wat is populisme?

*

Erich Fromm - 6 mei 2020 - 33:02

Psychoanalyse van het fascisme. Over fascisme en autoritair karakter

 

Wordt geopend in een nieuw venster! - YouTube-kanaal "Reactorstoring" afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ...

Deze afspeellijst bevat meer dan 150 video's over dit onderwerp

 


De zoekmachine Ecosia plant bomen!

Fascisme-populisme

https://www.ecosia.org/search?q=Faschismus Populismus
 

Wikipedia

Faschismus

Fascisme (van de Italiaanse fascio ‘bund’) was aanvankelijk de naam van de Partito Nazionale Fascista (Duits: Nationale Fascistische Partij of Nationale Fascistische Partij), een politieke beweging die in Italië van 1922 tot 1943/45 dominant was onder leiding van van de politieke macht van Benito Mussolini en vestigde een dictatoriaal regeringssysteem, het Italiaanse fascisme.

Vanaf de jaren twintig werd de term gebruikt voor alle ultranationalistische, antiliberale en antimarxistische bewegingen, ideologieën of heersende systemen, georganiseerd volgens het leidersprincipe, die sinds de Eerste Wereldoorlog de parlementaire democratieën probeerden te vervangen. De generalisatie van het concept fascisme van een tijdelijk en nationaal beperkte persoonlijke naam naar een generieke naam voor een specifiek type regel is controversieel, vooral voor de Duitse nazi-staat. De theorie van het fascisme houdt zich bezig met de beschrijving en verklaring van het fascisme.

In engere zin verwijst neofascisme naar de politieke beweging in Italië die werd gesteund door aanhangers van het fascisme na de omverwerping van Mussolini (Movimento Sociale Italiano, 1946–1995). In bredere zin worden bewegingen en partijen van extreem Nieuw Rechts die in andere landen bestaan ​​ook wel deze genoemd, die zich inzetten voor het leidersprincipe, voor etnisch of raciaal gebaseerd elitisme, en die buitensporig nationalisme en militant anticommunisme cultiveren. en een latente bereidheid om geweld te gebruiken. In de Bondsrepubliek Duitsland geldt dit voor de neonazi's...

 

populisme

Sociale wetenschappers kennen verschillende attributen toe aan de term populisme (van het Latijnse populus 'volk'). Kenmerkend is een keuze van onderwerpen en retoriek die gekoppeld is aan politieke intenties en gericht is op volkssentiment. Aan de ene kant gaat het om het creëren van bepaalde stemmingen, en aan de andere kant gaat het om het exploiteren en versterken van bestaande stemmingen voor de eigen politieke doeleinden. Populisme manifesteert zich vaak in een specifieke politieke stijl en dient als strategie om macht te verwerven. Het is de laatste tijd vaker in onderzoek verschenen als onderdeel van individuele ideologieën...

 


Terug naar:

Nieuwsbrief XLI 2023 - 8 t/m 14 oktober

Krantenartikel 2023

 


Voor werk aan 'THTR nieuwsbrief','reactorpleite.de'En'Kaart van de nucleaire wereld'je hebt behoefte aan actuele informatie, energieke, frisse strijdmakkers onder de 100 (;-) en donaties. Kunt u helpen, stuur dan een bericht naar: info@ Reaktorpleite.de

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt uitgegeven door de 'BI Milieubescherming Hamm' en wordt gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account: BI milieubescherming Hamm

Doel: THTR nieuwsbrief

IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79

BIC: WELADED1HAM

 


Nieuws + achtergrond kennis top of page

***