In 2017 publiceerde de nieuwe rechtse ideoloog en hoofdredacteur van zijn tijdschrift Afscheiding, Gotz Kubitschek, de tekst “Zelf-trivialisering”. Daarin doet hij aanbevelingen voor de AfD om de ‘emotionele barrière’ van de kiezersmassa weg te nemen. En hij pleit ook voor ‘het creëren van nieuwe gewoonten’. AfD-politici proberen herhaaldelijk grenzen te verleggen, “om op provocerende wijze de grensgebieden binnen te dringen van wat alleen maar gezegd en haalbaar is”, zoals Kubitschek het in zijn tekst verwoordt. Partijvertegenwoordigers keren de schuldgevoelens terug en laten openlijk zien dat ze niet bereid zijn de misdaden van het naziregime aan te pakken, deze zelfs maar te erkennen en er afstand van te nemen.