Kaart van de nucleaire wereld Het uraniumverhaal
INES, NAMEN en de verstoringen Radioactieve lage straling?!
Uraniumtransporten door Europa Het ABC-implementatieconcept

INES en de verstoringen in nucleaire installaties

1950 bis 1959

***


INES, wie de f... is INES?

De internationale schaal van nucleaire en radiologische gebeurtenissen (INES) is een hulpmiddel om het publiek te informeren over de veiligheidsimplicaties van nucleaire en radiologische gebeurtenissen, maar INES heeft een probleem...

Wij zijn altijd op zoek naar actuele informatie. Als iemand kan helpen, stuur dan een bericht naar: nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

*

2019-2010 | 2009-20001999-19901989-19801979-19701969-19601959-19501949-1940 | eerder

 


1959


 

20. November 1959INES Categorie 4 "Ongeval" (INES 4) nucleaire fabriek Oak Ridge, Tennessee, VS

Bij een chemische explosie kwam 15 gram plutonium-239 vrij. (Kosten ?)

Kernenergie-ongevallen
 

Langzaam maar zeker komt alle relevante informatie over verstoringen in de nucleaire industrie beschikbaar Wikipedia VERWIJDERD!

In het Wikipedia-artikel "Oak Ridge National Laboratory"Dit INES 4-ongeval wordt niet eens meer genoemd.

Wikipedia

Lijst van ongevallen in nucleaire installaties

Er vond een chemische explosie plaats in de radiologische chemische fabriek van Oak Ridge National Laboratory in Tennessee tijdens de ontsmetting van de werkfaciliteiten. In totaal kwam 15 gram plutonium-239 vrij. Dit veroorzaakte tijdens de explosie een aanzienlijke vervuiling van het gebouw, de aangrenzende straten en de gevels van aangrenzende gebouwen. Aangenomen wordt dat de explosie is veroorzaakt door contact van salpeterzuur met fenolische ontsmettingsvloeistoffen. Een technicus vergat een verdamper met water schoon te maken om deze te ontdoen van decontaminatievloeistoffen. Gebieden die niet konden worden gesaneerd, werden gemarkeerd met een opvallende waarschuwingskleur of in beton gegoten...

 


26. Juli 1959INES Categorie 6 "Ernstig Ongeval" (INES 6) SNL, Simi Valley, CA, VS

Gedeeltelijke kernsmelting in het natriumreactorexperiment van het Santa Susana Field Laboratory. (Kosten ongeveer US $ 38 miljoen)

Kernenergie-ongevallen
 

Wikipedia

Santa_Susana_Field_Laboratorium

In het Santa Susana Field Laboratory in Californië, dat een natriumgekoelde snelle kweekreactor van 7,5 MWe exploiteerde, vond in die reactor een meltdown van 30 procent plaats als gevolg van een verstopt koelkanaal. Het merendeel van de splijtingsproducten kon worden afgefiltreerd. De meeste radioactieve gassen kwamen echter in het milieu terecht, wat resulteerde in een van de grootste uitstoot van jodium-131 ​​in de nucleaire geschiedenis. Het ongeval werd lange tijd geheim gehouden...

ongeval in 1959

Sodium_Reactor_Experiment#Ongeval_in_jaar_1959

... Het is zeer waarschijnlijk dat de koelvloeistof gedeeltelijk kookte (kookpunt van natrium: 883 °C), waardoor conclusies kunnen worden getrokken over de lokale temperaturen. De smelttemperatuur van het metallische uranium dat als brandstof werd gebruikt, werd echter niet bereikt, alleen de bekleding van de splijtstofstaaf begon vloeibaar te worden. De exacte datum van de schade is niet bekend, maar kan worden teruggebracht tot de periode tussen 12 en 26 juli 1959.

Kernenergieongevallen per land#United_States

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 

Kerncentrales plaag

Simi_Valley,_VS_1959

Op 26 juli 1959 vond een gedeeltelijke meltdown plaats in het Sodium Reactor Experiment (SRE), een natriumgekoelde reactor met een vermogen van 7,5 tot 20 MW in het Santa Susana Field Laboratory nabij Moorpark, Californië.

Door de hoge hitte raakten 10 van de 43 splijtstofelementen beschadigd en kwamen radioactieve stoffen vrij. De reactor werd in februari 1964 gesloten...

 


1958


 

30. December 1958 INES Categorie 4 "Ongeval"(INES 4) Los Alamos, NM, VS

Langzaam maar zeker komt alle relevante informatie over verstoringen in de nucleaire industrie beschikbaar Wikipedia VERWIJDERD!

Dit INES 4-incident en alle andere Los Alamos-ongevallen worden in vier zinnen behandeld. 

Wikipedia

Los Alamos National Laboratory

Tijdens extractiewerkzaamheden met een plutoniumhoudende oplossing in het Los Alamos Scientific Laboratory in New Mexico heeft zich een kritiek ongeval voorgedaan. De operator stierf aan acute stralingsziekte. Na dit ongeval schakelde het kritische massawerk in de Verenigde Staten eindelijk over op het gebruik van manipulatoren. Tot dan toe was, ondanks de kritieke ongevallen in de jaren veertig, het handmatig hanteren van plutonium gebruikelijk.

 


INES Categorie 4 "Ongeval"15 oktober 1958 (INES 4) Boris Kidrič Instituut, Vinca, SRB

 

Vinca, Boris Kidrič Instituut, YU, SRB

Zes arbeiders werden blootgesteld aan een hoge dosis straling, van wie er één enkele dagen later overleed. (Kosten ?)

Kernenergie-ongevallen
 

NTI - Initiatief voor nucleaire dreiging

https://www.nti.org/analysis/articles/former-yugoslavia-nuclear/

Joegoslavië werkte samen met Noorwegen op het gebied van de opwerking van plutonium, zette een afdeling op voor de opwerking van verbruikte splijtstofelementen in Vinca, tekende in 1956 een samenwerkingsovereenkomst met de Sovjet-Unie voor de 6,5 MW onderzoeksreactor RA (zwaarwaterreactor met matiging en koeling ) en bouwde de RB, een kritische regeling met natuurlijk uranium zwaar water bij nul output. Beschreven door Vinca-functionarissen als "in wezen een reactor voor de productie van plutonium", was de RA-reactor van fundamenteel belang voor Tito's wapenonderzoek.

In het begin van de jaren zestig, toen het nucleaire onderzoeksprogramma aan kracht won, heeft Tito naar verluidt het wapenaspect van het programma teruggeschroefd. In 1960 kwam bij een kritiek ongeval in de Vinca zwaarwater-RB-reactor één persoon om het leven en liepen vijf anderen stralingsvergiftiging op...

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 


INES-categorie?24 mei 1958 (INES Klas.?) Akwa Krijtrivier, Ontario, CAN

Een splijtstofstaaf vloog in brand en verontreinigde de helft van de faciliteit. (Kosten ongeveer US $ 78 miljoen)

Kernenergie-ongevallen

De macht van de nucleaire lobby. Net zoals er toen nog geen INES-classificatie bestond, is dit ongeval nog steeds in het Duits geclassificeerd Wikipedia alleen niet genoemd.

Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Chalk_River_Laboratories#1958_NRU_incident

Het ongeval in 1958 leidde tot een splijtstofbreuk en brand in het reactorgebouw van de National Research Universal Reactor (NRU). Sommige brandstofstaven waren oververhit geraakt. Met behulp van een robotkraan werd een van de staven met metallisch uranium uit het reactorvat getrokken. Toen de arm van de kraan zich van het reactorvat verwijderde, vatte het uranium vlam en brak de staaf. Het grootste deel van de staaf viel in het opvangvat en brandde nog steeds. Het hele gebouw was verontreinigd. Ventilatiesysteemkleppen werden geopend en een groot gebied buiten het gebouw was vervuild. Het vuur werd geblust door wetenschappers en onderhoudspersoneel in beschermende kleding, die emmers nat zand door het gat in de insluiting gooiden en het zand naar beneden gooiden zodra ze de rokende ingang passeerden.

... De Canadese coalitie voor nucleaire verantwoordelijkheid, een anti-nucleaire organisatie, wijst er echter op dat sommige opruimers die deel uitmaakten van het militaire contingent in het NRU-reactorgebouw tevergeefs een militair invaliditeitspensioen hebben aangevraagd vanwege een slechte gezondheid. Chalk River Laboratories blijft tot op de dag van vandaag een AECL-faciliteit en wordt zowel als onderzoeksfaciliteit (in samenwerking met de NRC) als als productiefaciliteit (namens de AECL) gebruikt ter ondersteuning van andere Canadese elektriciteitsbedrijven...

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 


Waterstofbom verdwenen (Broken Arrow)11 maart 1958 (Broken ArrowMars Bluff, South Carolina, VS

Wikipedia op

1958 Mars Bluff B-47 incident met kernwapenverlies

Op 11 maart 1958 vertrok een Boeing B-47E-LM Stratojet van de Amerikaanse luchtmacht om ongeveer 375 uur vanaf Hunter Air Force Base, geëxploiteerd door het 308th Bombardment Squadron van de 16th Bombardment Wing, nabij Savannah, Georgia. gepland om naar Groot-Brittannië en vervolgens Noord-Afrika te vliegen als onderdeel van Operatie Snow Flurry. Het vliegtuig had kernwapens aan boord voor het geval er oorlog zou uitbreken met de Sovjet-Unie. Kapitein van de luchtmacht Bruce Kulka, die optrad als navigator en bommenrichter, werd naar het bommenruim geroepen nadat de gezagvoerder van het vliegtuig, kapitein Earl Koehler, een storingslampje in de cockpit had opgemerkt, wat erop duidde dat de borgpen van het bommenharnas niet vast zat. Toen Kulka om de bom heen reikte om zichzelf omhoog te trekken, greep hij per ongeluk de noodontgrendelingspin. De Mark 34 atoombom viel op de deuren van het bommenruim van de B-6, en het gewicht duwde de deuren open, waardoor de bom 47 meter (4.600 voet) op de grond viel...

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Broken Arrow-incidenten

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft tussen 32 en 1950 ten minste 1980 Broken Arrow-incidenten officieel erkend.

Voorbeelden van deze evenementen zijn:

1950 British Columbia B-36-crash
1956 B-47 verdwijning
1958 Mars Bluff B-47 incident met kernwapenverlies
1958 Tybee Island botsing in de lucht
1961 Yuba City B-52-crash
1961 Goldsboro B-52 crasht
1964 Savage Mountain B-52-crash
1964 Bunker Hill AFB-baanongeval
1965 Filippijnse Zee A-4-incident
1966 Palomares B-52 stort neer
1968 Thule Air Base B-52 crasht
1980 Damascus Titan-raketexplosie, Arkansas

Officieus heeft de Defense Atomic Support Agency (nu bekend als de Defense Threat Reduction Agency (DTRA)) honderden ‘Broken Arrow’-incidenten gedetailleerd beschreven.

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

De OOPS-lijst

In een rapport van Sandia Laboratories uit 1973, waarin een destijds geheime legercompilatie werd aangehaald, werd gesteld dat tussen 1950 en 1968 in totaal 1.250 Amerikaanse kernwapens betrokken waren bij ongevallen of incidenten van verschillende ernst, waaronder 272 (22%), waarbij omstandigheden plaatsvonden die veroorzaakte in sommige gevallen de ontploffing van het conventionele explosief van het wapen...

 


Waterstofbom verdwenen (Broken Arrow)5 februari 1958 (Broken ArrowTybee-eiland, VS

Wikipedia nl

Tybee-bom

De Tybee Bomb is een Mark 3,5-waterstofbom van 15 ton die op 5 februari 1958 verloren ging nabij Tybee Island bij Savannah, Georgia. Nadat een Boeing B-47 bommenwerper van het Strategic Air Command van de Amerikaanse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht in de lucht in botsing kwam met een F-86, moest de commandant de bom laten vallen om het vliegtuig veilig te laten landen. Het is een van de elf ontbrekende Amerikaanse kernwapens...
 

Wikipedia op

Broken Arrow-incidenten

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft tussen 32 en 1950 ten minste 1980 Broken Arrow-incidenten officieel erkend.

Voorbeelden van deze evenementen zijn:

1950 British Columbia B-36-crash
1956 B-47 verdwijning
1958 Mars Bluff B-47 incident met kernwapenverlies
1958 Tybee Island botsing in de lucht
1961 Yuba City B-52-crash
1961 Goldsboro B-52 crasht
1964 Savage Mountain B-52-crash
1964 Bunker Hill AFB-baanongeval
1965 Filippijnse Zee A-4-incident
1966 Palomares B-52 stort neer
1968 Thule Air Base B-52 crasht
1980 Damascus Titan-raketexplosie, Arkansas

Officieus heeft de Defense Atomic Support Agency (nu bekend als de Defense Threat Reduction Agency (DTRA)) honderden ‘Broken Arrow’-incidenten gedetailleerd beschreven.

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

De OOPS-lijst

In een rapport van Sandia Laboratories uit 1973, waarin een destijds geheime legercompilatie werd aangehaald, werd gesteld dat tussen 1950 en 1968 in totaal 1.250 Amerikaanse kernwapens betrokken waren bij ongevallen of incidenten van verschillende ernst, waaronder 272 (22%), waarbij omstandigheden plaatsvonden die veroorzaakte in sommige gevallen de ontploffing van het conventionele explosief van het wapen...

 


02. Januari 1958INES Categorie 4 "Ongeval" (INES 4) nucleaire fabriek Majak, Sovjet-Unie

Bij een ongeval op het Mayak-complex kwamen drie mensen om het leven en raakte een arbeider ernstig gewond. (Kosten ?)

Kernenergie-ongevallen
 

Wikipedia

Mayak, 2 januari 1958

Na een kritikaliteitsexperiment moet de uraniumoplossing worden overgebracht naar geometrisch veilige containers. Om tijd te besparen, omzeilden de onderzoekers de standaard decanteerprocedure, in de veronderstelling dat de resterende oplossing ver beneden de kritieke waarde was. Vanwege de veranderde geometrie tijdens het decanteren was de aanwezigheid van de mensen echter voldoende om voldoende neutronen te reflecteren, zodat de oplossing onmiddellijk kritiek werd. De oplossing explodeerde en drie arbeiders kregen stralingsdoses van ongeveer 60 Gray en stierven na vijf tot zes dagen. Een arbeider op 3 meter afstand kreeg 6 Gray, overleefde de acute stralingsziekte maar leed aan ernstige gevolgen...
 

Kerncentrales plaag

De plutoniumfabriek van Mayak 

Majak ligt 15 kilometer ten oosten van de stad Kyshtym in de oblast Tsjeljabinsk aan de oostkant van de Zuidelijke Oeral en was een belangrijk onderdeel van Stalins plannen uit 1945 om snel plutonium van wapenkwaliteit te produceren en de Sovjet-Unie in te halen op het gebied van kernwapens. .

[...] In Mayak werden naast twee opwerkingsfabrieken en een fabriek voor de productie van metallisch plutonium tien reactoren voor de productie van plutonium gebouwd...

Sinds 1945 hebben zich in Mayak meer dan 230 incidenten voorgedaan...

Er zijn vergelijkbare kernfabrieken over de hele wereld:

Uraniumverrijking en opwerking - faciliteiten en locaties

Tijdens de opwerking kan de inventaris van verbruikte splijtstofelementen in een complex chemisch proces (PUREX) van elkaar worden gescheiden. Gescheiden uranium en plutonium kunnen dan hergebruikt worden. Tot zover de theorie...
 

YouTube

Uraniumeconomie: voorzieningen voor de verwerking van uranium

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval

Alle uranium- en plutoniumfabrieken produceren radioactief kernafval: uraniumverwerkings-, verrijkings- en opwerkingsfabrieken, of het nu in Hanford, La Hague, Sellafield, Mayak, Tokaimura of waar ook ter wereld zijn, ze hebben allemaal hetzelfde probleem: bij elke verwerkingsstap Meer en meer extreem giftig en hoogradioactief afval wordt geproduceerd ...

 


1957


 

07 - 12 oktober 1957 (INES 5 | NAMEN 4,6) nucleaire fabriekINES Categorie 5 "Ernstig Ongeval" Windschaal/Sellafield, GBR

 Een brand deed plutonium ontbranden en produceerde een zeer grote hoeveelheid radioactief stof (1786 TBq), waardoor onder meer omliggende melkveebedrijven moesten opgeven. (Kosten ongeveer US $ 89,9 miljoen)

Kernenergie-ongevallen

De volledige omvang van het ongeval en de fouten in de organisatie en technologie werden dertig jaar lang geheim gehouden.
 

Dit vuur van Windscale in oktober 1957, geclassificeerd als een "ernstig ongeval" (INES 5), is het enige ongeval in Sellafield van vóór 2005 dat nog niet is geëindigd Wikipedia is verdwenen...

Wikipedia

Windschaal/Sellafield

Sinds het einde van de jaren veertig en het begin van Windscale/Sellafield zijn ongeveer 1940 incidenten van meer of minder ernstige aard gemeld waarbij radioactiviteit vrijkwam. Tot het midden van de jaren tachtig werden grote hoeveelheden kernafval die bij de dagelijkse operaties vrijkwamen in vloeibare vorm via een pijpleiding in de Ierse Zee geloosd.

Windscale merk

In de kernreactor Pile No. 1 in respectievelijk Windscale en Sellafield, hebben technici de reactor opgewarmd om de zogenaamde Wigner-energie te laten gloeien uit het grafiet dat als moderator dient...

Het ongeval wordt later de schuld voor tientallen sterfgevallen door kanker.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sellafield

Kernenergieongevallen per land#United_Kingdom

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 

Kerncentrales plaag

Sellafield (voorheen_Windscale), VK 1957

Windscale begon zijn activiteiten in de jaren veertig. De locatie was aanvankelijk verantwoordelijk voor de inspectie en verpakking van munitie voor handvuurwapens en later, geholpen door de geïsoleerde ligging, voor de productie van plutonium voor het Britse kernwapenprogramma...

Op 7 oktober 1957 werd paal 1 voor de negende keer verwarmd en aanvankelijk waren er geen complicaties. Toen de temperatuur de volgende dag echter niet tot het vereiste niveau steeg, besloot de bemanning het weer op te warmen, waardoor de reactor uit de hand liep. Er was een plotselinge temperatuurstijging, die de volgende dagen aanhield zonder te stoppen. Op 10 oktober vatte de reactor vlam en kwam er radioactiviteit vrij. Alle pogingen om het te verwijderen zijn mislukt. Op 11 oktober 1957 werd een maximumtemperatuur van 1.300 °C bereikt en een grote radioactieve wolk met jodium, cesium, strontium en plutonium verspreidde zich over de Ierse Zee. De reactor werd uiteindelijk met grote hoeveelheden water gekoeld en de volgende dag werd de brand geblust.

Er zijn vergelijkbare kernfabrieken over de hele wereld:

Uraniumverrijking en opwerking - faciliteiten en locaties

Tijdens de opwerking kan de inventaris van verbruikte splijtstofelementen met behulp van een complex chemisch proces (PUREX) van elkaar worden gescheiden. Gescheiden uranium en plutonium kunnen dan opnieuw worden gebruikt. Dat is de theorie...
 

YouTube

Uraniumeconomie: voorzieningen voor de verwerking van uranium

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval

Alle uranium- en plutoniumfabrieken produceren radioactief kernafval: uraniumverwerkings-, verrijkings- en opwerkingsfabrieken, of het nu in Hanford, La Haag, Sellafield, Mayak, Tokaimura of waar dan ook ter wereld is, hebben allemaal hetzelfde probleem: bij elke verwerkingsstap steeds extremer Er ontstaat giftig en zeer radioactief afval...

 


29 september 1957 (INES 6 | NAMEN 7,3) nucleaire fabriekINES Categorie 6 "Ernstig Ongeval" Majak, Sovjet-Unie

Het waren er ongeveer 1 miljoen TBq Radioactiviteit vrijgekomen. Bij de opslagfaciliteit voor verbruikte splijtstof van de Majak Scientific-Production Association faalden de warmtewisselaars in de nitraatopslagtank, wat een grote chemische explosie veroorzaakte. (Kosten ongeveer US $ 1733 miljoen)

Kernenergie-ongevallen
 

Wikipedia

Het Kyshtym-ongeluk in Mayak

Ook bekend als het Mayak-ongeval. De opwerkingsfabriek daar sloeg zijn afvalproducten op in grote tanks. Door het radioactieve verval van de stoffen komt warmte vrij, daarom moeten deze tanks constant gekoeld worden. Nadat in de loop van 1956 de koelleidingen van één van deze 250 m³ tanks lekte en de koeling daarom werd uitgeschakeld, begon de inhoud van deze tank uit te drogen. Getriggerd door een vonk van een intern meetapparaat, explodeerden de nitraatzouten die erin zaten en kwamen grote hoeveelheden radioactieve stoffen vrij. Omdat de verontreinigde wolk dicht bij de grond bleef, was de vervuiling in het gebied rond het Russische Kyshtym bijna het dubbele van de hoeveelheid van het ongeval in Tsjernobyl. Aangezien de besmetting beperkt bleef tot de Oeral, luidden meettoestellen in Europa geen alarm (zie ongeval in Tsjernobyl), waardoor het ongeval 30 jaar geheim kon worden gehouden voor het wereldpubliek. (INES-niveau 6)

Kernenergieongevallen per land#Rusland

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 

Kerncentrales plaag

De plutoniumfabriek van Mayak 

In 1957 vond het eerste grote ongeval plaats bij het gebruik van atoomenergie, die qua omvang vergelijkbaar is met de rampen in Fukushima en Tsjernobyl, maar pas in 1989 bekend werd bij het wereldpubliek.

Het nucleaire complex Mayak, 15 kilometer ten oosten van de stad Kyshtym in de oblast Chelyabinsk aan de oostkant van de zuidelijke Oeral, was een belangrijk onderdeel van Stalins plannen in 1945 om snel plutonium voor wapens te produceren en het kernwapentekort van de Sovjet-Unie te dichten. In 1948 werd de eerste reactor ingeschakeld, in 1949 werd de eerste atoombom tot ontploffing gebracht en had Stalin de VS ingehaald.

In Mayak vonden 235 radioactieve ongelukken plaats met ernstige gevolgen voor het milieu...
 

YouTube

Uraniumeconomie: voorzieningen voor de verwerking van uranium

Alle uranium- en plutoniumfabrieken produceren radioactief kernafval: uraniumverwerkings-, verrijkings- en opwerkingsfabrieken, of het nu in Hanford, La Haag, Sellafield, Mayak, Tokaimura of waar dan ook ter wereld is, hebben allemaal hetzelfde probleem: bij elke verwerkingsstap steeds extremer Er ontstaat giftig en zeer radioactief afval...

 


11 september 1957 (INES 5 | NAMEN 2,3) nucleaire fabriekINES Categorie 5 "Ernstig Ongeval" Rocky Flats, VS

Een brand verwoestte een plutoniumverwerkingsfabriek. Het werd ongeveer 7800 TBq Radioactiviteit vrijgekomen. (Kosten ongeveer US $ 8189 miljoen)

Kernenergie-ongevallen
 

Wikipedia

Rotsachtige flats

Spontane ontbranding van plutonium vond plaats in een container met daarin 600 ton brandbaar materiaal. Bij de brand werd 2 ton van het materiaal verbrand, waarbij plutoniumoxide vrijkwam. Door bodemmonsters rond de faciliteit te nemen, werd vastgesteld dat het gebied vervuild was met plutonium. Omdat de exploitanten van de fabriek weigerden onderzoek te doen, werden de monsters genomen als onderdeel van een onofficieel onderzoek...
 

YouTube

Uraniumeconomie: voorzieningen voor de verwerking van uranium

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval

Alle uranium- en plutoniumfabrieken produceren radioactief kernafval: uraniumverwerkings-, verrijkings- en opwerkingsfabrieken, of het nu in Hanford, La Haag, Sellafield, Mayak, Tokaimura of waar dan ook ter wereld is, hebben allemaal hetzelfde probleem: bij elke verwerkingsstap steeds extremer Er ontstaat giftig en zeer radioactief afval...

  


1956


 

Heb ik iets gemist? Was er een toets? Een van de officieel bekende militaire exemplaren in 2056 Kernwapenproeven sinds 1945 of zelfs een voorheen onbekende, mogelijk civiele test met briljante resultaten?

nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

Bedankt voor de tip, Nathan de wees!
 

Wikipedia

Operatie Koperwiek

Operatie Koperwiek was de dertiende reeks Amerikaanse kernwapenproeven die tussen 4 mei en 21 juli 1956 op de Marshalleilanden in de Stille Oceaan werden uitgevoerd. In totaal zijn zeventien kernwapens bovengronds getest. De operatie werd uitgevoerd om krachtige thermonucleaire wapens te testen die niet konden worden getest op de Nevada Test Site...

 


1955


 

8. December 1955INES Categorie 3 "Ernstig Incident" (INES 3) nucleaire fabriek wind schaal/ Sellafield, GB

 In gebouw B247 brak brand uit in een silo voor radioactief afval. (Kosten ongeveer US $ 1300 miljoen)

Kernenergie-ongevallen
 

Dit incident en verschillende andere lozingen van radioactiviteit zijn binnen Wikipedia niet meer te vinden.

Wikipedia

Sellafield # Incidenten

radiologische releases

Tussen 1950 en 2000 vonden er 21 ernstige incidenten of ongevallen plaats met radiologische lozingen buiten de locatie die classificatie op de International Nuclear Event Scale rechtvaardigden, één op niveau 5, vijf op niveau 4 en vijftien op niveau 3. Daarnaast waren er opzettelijke lozingen van plutonium en bestraalde uraniumoxidedeeltjes in de atmosfeer gedurende lange perioden zoals bekend in de jaren vijftig en zestig...

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 

Kerncentrales plaag

Sellafield (voorheen_Windscale), Verenigd Koninkrijk

Er zijn vergelijkbare kernfabrieken over de hele wereld:

Uraniumverrijking en opwerking - faciliteiten en locaties

Tijdens de opwerking kan de inventaris van verbruikte splijtstofelementen met behulp van een complex chemisch proces (PUREX) van elkaar worden gescheiden. Gescheiden uranium en plutonium kunnen dan opnieuw worden gebruikt. Dat is de theorie...

 


29. November 1955INES Categorie 4 "Ongeval" (INES 4) EBR-I, NRTS Idaho Falls, VS

Gedeeltelijke meltdown tijdens een koelmiddelstroomtest. (Kosten ongeveer US $ 1500 miljoen)

Kernenergie-ongevallen
 

Kerncentrales plaag

Idaho Falls, VS - 1955: Gedeeltelijke kernsmelting in EBR-1

Het eerste ongeval vond plaats in de Experimentele Kweekreactor (EBR-1). Na twee jaar bouwen ging de snelle kweker in 1951 in bedrijf en had een vermogen van 0,2 MW. Volgens een berekening uit 1953 creëerde hij slechts één nieuw atoom voor elk gespleten atoom.

Toen de EBR-1 op 29 november 1955 werd onderworpen aan een prestatie-upgradetest, maakte een technicus een fatale fout. Met een knop duwde hij per ongeluk een langzaam bewegende stuurstang (in plaats van een snel bewegende) in de reactorkern. De technicus merkte de fout meteen op, maar na enkele seconden was de helft van de radioactieve kern gesmolten. De EBR-1 werd in 1964 buiten gebruik gesteld.

De gedeeltelijke kernsmelting kreeg niveau 4 (ongeval) op de INES-schaal...
 

Langzaam maar zeker komt alle relevante informatie over verstoringen in de nucleaire industrie beschikbaar Wikipedia VERWIJDERD!

Wikipedia

Nationaal laboratorium van Idaho

In dit Wikipedia-artikel over de INL wordt het INES 4-incident van 29 november 1955 niet eens genoemd...

Lijst van ongevallen in nucleaire installaties

29 november 1955 - In het National Reactor Testing Station in Idaho leed de EBR-I-onderzoeksreactor een gedeeltelijke meltdown. De kern van verrijkt uranium, gecombineerd met 2% zirkonium, smolt tijdens tests en was bedoeld om het vermogen snel te vergroten omdat brandstofbuizen kromgetrokken waren. Door verdamping van het koelmiddel NaK werd de smeltende brandstof in de buizen van het koelsysteem getransporteerd en zakte onder de kritische grens, waardoor de reactor zichzelf uitschakelde...

In het Engels Wikipedia ziet er niet veel beter uit...

Kernenergieongevallen per land#United_States

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 


14 juli 1955 (INES 3)INES Categorie 3 "Ernstig Incident" nucleaire fabriek wind schaal/ Sellafield, GB

Tijdens opruimwerkzaamheden is een radioactief lek ontdekt. (Kosten ongeveer US $ 2900 miljoen)

Kernenergie-ongevallen
 

Dit ongeval en verschillende andere lozingen van radioactiviteit zijn binnen Wikipedia niet meer te vinden.

Wikipedia

Sellafield

Het complex werd beroemd door een catastrofale brand in 1957 en door frequente nucleaire incidenten, wat een van de redenen is waarom het werd omgedoopt tot Sellafield. Tot het midden van de jaren tachtig werden grote hoeveelheden kernafval die bij de dagelijkse operaties vrijkwamen in vloeibare vorm via een pijpleiding in de Ierse Zee geloosd.

Sellafield # Incidenten

radiologische releases

Tussen 1950 en 2000 vonden er 21 ernstige incidenten of ongevallen plaats met radiologische lozingen buiten de locatie die classificatie op de International Nuclear Event Scale rechtvaardigden, één op niveau 5, vijf op niveau 4 en vijftien op niveau 3. Daarnaast waren er opzettelijke lozingen van plutonium en bestraalde uraniumoxidedeeltjes in de atmosfeer gedurende lange perioden zoals bekend in de jaren vijftig en zestig...

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 

Kerncentrales plaag

Sellafield (voorheen_Windscale), Verenigd Koninkrijk

De exploitant Sellafield Ltd. geeft toe dat delen van de ondergrond bij Sellafield besmet zijn met radioactieve stoffen zoals cesium-137, technetium-99, strontium-90, jodium-129, tritium, koolstof-14, plutonium en uranium. Geschat wordt dat negen tot 13 miljoen kubieke meter door de verontreiniging wordt aangetast.

"Kinderen en adolescenten uit Sellafield hebben tien keer meer kans om bloedkanker te krijgen dan het nationale gemiddelde. In de tanden van adolescenten werden sporen van plutonium en strontium gevonden."

Er zijn vergelijkbare kernfabrieken over de hele wereld:

Uraniumverrijking en opwerking - faciliteiten en locaties

Tijdens de opwerking kan de inventaris van verbruikte splijtstofelementen met behulp van een complex chemisch proces (PUREX) van elkaar worden gescheiden. Gescheiden uranium en plutonium kunnen dan opnieuw worden gebruikt. Dat is de theorie...
 

YouTube

Uraniumeconomie: voorzieningen voor de verwerking van uranium

Opwerkingsfabrieken zetten een paar ton nucleair afval om in vele tonnen nucleair afval

Alle uranium- en plutoniumfabrieken produceren radioactief kernafval: uraniumverwerkings-, verrijkings- en opwerkingsfabrieken, of het nu in Hanford, La Haag, Sellafield, Mayak, Tokaimura of waar dan ook ter wereld is, hebben allemaal hetzelfde probleem: bij elke verwerkingsstap steeds extremer Er ontstaat giftig en zeer radioactief afval...

 


25 maart 1955 (INES 4 | NAMEN 4,3)INES Categorie 4 "Ongeval" nucleaire fabriek wind schaal/ Sellafield, GB

Bij deze brand kwam ongeveer 1000 terabecquerel aan radioactiviteit vrij. (Kosten ongeveer US $ 4400 miljoen)

Kernenergie-ongevallen
 

Dit incident en verschillende andere lozingen van radioactiviteit zijn binnen Wikipedia niet meer te vinden.

Wikipedia

Sellafield # Incidenten

radiologische releases

Tussen 1950 en 2000 waren er 21 ernstige off-site incidenten of ongevallen met radiologische lozingen die classificatie op de International Nuclear Event Scale rechtvaardigden, één op niveau 5, vijf op niveau 4 en vijftien op niveau 3. Daarnaast waren er opzettelijke lozingen van plutonium en bestraalde uraniumoxidedeeltjes in de atmosfeer, bekend gedurende langere perioden in de jaren vijftig en zestig...

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
 

Kerncentrales plaag

Sellafield (voorheen_Windscale), Verenigd Koninkrijk

Er zijn vergelijkbare kernfabrieken over de hele wereld:

Uraniumverrijking en opwerking - faciliteiten en locaties

Tijdens de opwerking kan de inventaris van verbruikte splijtstofelementen met behulp van een complex chemisch proces (PUREX) van elkaar worden gescheiden. Gescheiden uranium en plutonium kunnen dan opnieuw worden gebruikt. Dat is de theorie...

 


1954


 

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testen28 februari 1954 - Testserie met 6 waterstofbommen op de Bikini-atol, USAKernwapens proefterrein

 

Wikipedia

Lijst van kernwapenproeven

Op 28.02.1954 februari 6 vond de eerste van zes waterstofbomproeven plaats binnen XNUMX weken nabij Bikini-atol, de hele serie werd bekend onder de naam 'Operatie Kasteel'. Als gevolg hiervan leden 236 mensen op het eiland Rongelap aan hoge niveaus van straling. De 140 bemanningsleden van de Japanse vissersboot werden op 23 km van de explosieplek gevonden.Lucky Dragon V.'zwaar bestraald.
 

Kernwapens A - Z

kernwapenstaten

Er zijn negen kernwapenstaten, maar slechts vijf worden ‘erkend’. De VS, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië – de staten die ook een permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad hebben – worden in het NPV ‘kernwapenstaten’ genoemd omdat zij vóór 1957 kernwapens tot ontploffing hebben gebracht. India, Pakistan, Israël en Noord-Korea bezitten echter ook kernwapens, hoewel Israël deze niet toegeeft, en daarom geen lid zijn van het NPV...

 


1953


 

Heb ik iets gemist? Was er een toets? Een van de officieel bekende militaire exemplaren in 2056 Kernwapenproeven sinds 1945 of zelfs een voorheen onbekende, mogelijk civiele test met briljante resultaten?

nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

In Korea is sinds 27 juli 1953 een wapenstilstand van kracht!

 


1952


 INES Categorie 5 "Ernstig Ongeval"12 december 1952 (INES 5) Akwa Krijtrivier, Ontario, CAN

Een waterstofexplosie beschadigde het inwendige van de reactor en liet 30 kilogram uraniumoxidedeeltjes vrijkomen. (Kosten ongeveer US $ 53 miljoen)

Kernenergie-ongevallen
 

Wikipedia

Het eerste ernstige reactorongeval vond plaats in de zogenaamde NRX-reactor in Chalk River Laboratories nabij Ottawa, Canada. Tijdens een test van de onderzoeksreactor werd de reactorkern vernietigd in een gedeeltelijke meltdown als gevolg van onjuiste bediening, misverstanden tussen operator en bedienend personeel, onjuiste statusweergaven in de controlekamer, verkeerde inschattingen van de operator en aarzelend handelen. Een knalgasexplosie in de reactorkern gooide de koepel van een vier ton wegende heliumgascontainer 1,2 meter hoog, waardoor deze vast kwam te zitten in de structuur. Bij de explosie kwamen zeker honderd mensen om het leven TBq van de splijtingsproducten die in de atmosfeer terechtkomen. Tot vier miljoen liter met ongeveer 400 TBq Langlevende splijtingsproducten, radioactief besmet water, werden vanuit de kelder van de reactorkuip in een zandige septic tank gepompt om besmetting van de niet ver weg gelegen rivier de Ottawa te voorkomen. De beschadigde reactorkern werd begraven. De latere Amerikaanse president Jimmy Carter, toen een nucleair technicus bij de marine, hielp met het opruimwerk dat enkele maanden duurde ...

Chalk River Laboratoria

NRX-reactor#reactorongeval

Lijst van ongevallen in nucleaire installaties

Kernenergieongevallen per land#Canada
 

Kerncentrales plaag

Krijtrivier, Canada 1952

Tijdens een experiment op 12 december 1952 werden per ongeluk vier kleppen onder de reactor geopend, maar deze konden weer gesloten worden. Niettemin raakten na het openen enkele regelstaven vastgelopen, nam de radioactiviteit snel toe en ontplofte het deksel van het drukvat na een explosie. Na misverstanden bij het operationele team liep de reactor uit de hand en begon het splijtbare materiaal te smelten. Om de kettingreactie te stoppen kwamen honderdduizenden liters hoogradioactief water vrij, dat zich verzamelde in de kelder van de reactor. Er werd begonnen met de evacuatie van de gebouwen. Omdat er slechts enkele regelstaven waren aangetast en de NRX slechts een laag rendement had, kwam de reactor na een paar uur weer tot rust en bleef de schade beperkt...

 


De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testen03 oktober 1952: Groot-Brittannië's eerste atoombomtest Trimouille-eilandKernwapens proefterrein

Wikipedia

Lijst van kernwapentests # Groot-Brittannië

Groot-Brittannië gebruikte testlocaties in Australië (12 tests), op de Christmas Island (6 pogingen) en verder Malden eiland (3 pogingen).

De operatie orkaan was de eerste Britse atoombomtest, op 3 oktober 1952 op Trimouille Island, een van de 174 kleine Montebello-eilanden uitgevoerd aan de noordwestkust van West-Australië...

kernwapens A - Z

Trimoulle-eiland - Montebello-eilanden

De Montebello-eilanden liggen ongeveer 100 km ten noordwesten van de Australische kust. Groot-Brittannië voerde hier tussen 1952 en 1956 in het geheim drie kernproeven uit met goedkeuring van de Australische premier Robert Menzies. Het is de vraag of Menzies zijn kabinet bij het besluit heeft betrokken. De Australische bevolking wist er aanvankelijk niets van.

De eerste Britse atoombom werd op 3 oktober 1952 om 8 uur lokale tijd tot ontploffing gebracht als onderdeel van ‘Operatie Hurricane’. Het was een plutoniumbom met een opbrengst van 25 KT (kiloton) en werd tot ontploffing gebracht op een schip, de HMS Plym. Het schip lag voor anker in een lagune nabij het eiland Trimouille. Het plutonium dat werd gebruikt voor de implosiebom, vergelijkbaar met de “Fat Man”-bom, werd geproduceerd in Windscale (later Sellafield) en geleverd vanuit Canada. De explosie ontstond benedendeks en dus 2,7 meter onder water. Het creëerde een krater op de oceaanbodem van 6 meter diep en meer dan 300 meter breed...

 


1951


 

Heb ik iets gemist? Was er een toets? Een van de officieel bekende militaire exemplaren in 2056 Kernwapenproeven sinds 1945 of zelfs een voorheen onbekende, mogelijk civiele test met briljante resultaten?

nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

 


1950


 

De Koreaanse oorlog begon op 25 juni 1950!

*

Waterstofbom verdwenen (Broken Arrow)13 februari 1950 (Broken ArrowBrits Columbia, CAN

Wikipedia

B-36 crash in Brits-Columbia 1950

Op 13 februari 1950 vertrok de langeafstandsbommenwerper Convair B-36 van de Amerikaanse luchtmacht voor een trainingsvlucht vanaf de luchtmachtbasis Eielson. De bestemming was de gezamenlijke reservebasis Fort Wort van het Naval Air Station. Drie van de zes motoren vlogen in brand. De bemanning liet de Mark 4 niet-kernatoombom aan boord los; het ontplofte conventioneel in de lucht. De bemanning sprong uit het vliegtuig; Van de 17 bemanningsleden overleefden er 12. De B36 zelf stortte neer op Mount Kologet in British Columbia...
 

Wikipedia op

Broken Arrow-incidenten

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft tussen 32 en 1950 ten minste 1980 Broken Arrow-incidenten officieel erkend.

Voorbeelden van deze evenementen zijn:

1950 British Columbia B-36-crash
1956 B-47 verdwijning
1958 Mars Bluff B-47 incident met kernwapenverlies
1958 Tybee Island botsing in de lucht
1961 Yuba City B-52-crash
1961 Goldsboro B-52 crasht
1964 Savage Mountain B-52-crash
1964 Bunker Hill AFB-baanongeval
1965 Filippijnse Zee A-4-incident
1966 Palomares B-52 stort neer
1968 Thule Air Base B-52 crasht
1980 Damascus Titan-raketexplosie, Arkansas

Officieus heeft de Defense Atomic Support Agency (nu bekend als de Defense Threat Reduction Agency (DTRA)) honderden ‘Broken Arrow’-incidenten gedetailleerd beschreven.

vertaling met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

De OOPS-lijst

In een rapport van Sandia Laboratories uit 1973, waarin een destijds geheime legercompilatie werd aangehaald, werd gesteld dat tussen 1950 en 1968 in totaal 1.250 Amerikaanse kernwapens betrokken waren bij ongevallen of incidenten van verschillende ernst, waaronder 272 (22%), waarbij omstandigheden plaatsvonden die veroorzaakte in sommige gevallen de ontploffing van het conventionele explosief van het wapen...

 


*

2019-2010 | 2009-20001999-19901989-19801979-19701969-19601959-19501949-1940 | eerder

 


Voor werk aan 'THTR nieuwsbrief','reactorpleite.de'En'Kaart van de nucleaire wereld'je hebt behoefte aan actuele informatie, energieke, frisse strijdmakkers onder de 100 (;-) en donaties. Kunt u helpen, stuur dan een bericht naar: info@ Reaktorpleite.de

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt uitgegeven door de 'BI Milieubescherming Hamm' en wordt gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account: BI milieubescherming Hamm

Doel: THTR nieuwsbrief

IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79

BIC: WELADED1HAM

 


Zwelling top of page

***