Nieuwsbrief XXII 2023

28 mei tot 3 juni


  2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011

Nieuws + achtergrond kennis

Kernenergie-ongevallen

Dit PDF-bestand bevat een niet-uitputtende lijst van bekende incidenten en lozingen van radioactiviteit...

Uittreksel voor deze maand:

04 juni 2008  (INES 0 Klas.?) Akwa Krsko, SVN

06 juni 2008  (INES 1) Akwa Philipsburg, ENG

08 juni 1970  (INES 4 | NAMEN 3,6) LLNL, USA

09 juni 1985  (INES 4) Akwa Davis Besse, USA

10 juni 2009  (INES 2) nucleaire fabriek Kadarache, FR

10 juni 1977  (INES ? Klas.?) Akwa Molensteen, USA

13 juni 1984  (INES ? Klas.?) Akwa Fort Sint-Vrain, USA

14 juni 1985  (INES ? Klas.?) nucleair centrum bestanddelen, ARG

16 juni 2005  (INES ? Klas.?) Akwa Braidwood, USA

17 juni 1997  (INES ? Klas.?nucleaire fabriek Arzamas-16, RUS

18 juni 1999  (INES 2) Akwa shika, JPN

18 juni 1988  (INES ? Klas.?) Akwa Tihange-1, BE

18 juni 1982  (INES ? Klas.?) Akwa oconee, USA

18 juni 1978  (INES ? Klas.?) Akwa Brunsbüttel, ENG

19 juni 1961  (INES 3 | NAMEN 4) nucleaire fabriek Sellafield, GBR

21 juni 2013  (INES ? Klas.?) Akwa Kuosheng, TWN

23 juni 2012  (INES 1 Klas.?) Akwa Rajasthan, INDI

26 juni 2000  (INES 1 Klas.?) Akwa Grafenrheinfeld, ENG

28 juni 2007  (INES 0 Klas.?) Akwa Brunsbüttel, ENG

28 juni 2007  (INES 0 Klas.?) Akwa kruimels, ENG

28 juni 1992  (INES 2) Akwa staafrol-2, ZWE

29 juni 2005  (INES ? Klas.?) Akwa Forsmark, ZWE

30 juni 1983  (INES ? Klas.?) Akwa Reservoir, ARG

*

We zijn op zoek naar actuele informatie. Kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar: nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

 


3. juni


 

Groot-Brittannië | China | EDF | Hinkley Point | Kosten

Britse kernenergie

Dit is waar de spanningen tussen China en het Westen zich manifesteren in de Britse kernenergie

De bouw van Hinkley Point C, een van Europa's grootste kernreactoren, vordert met Chinese deelname, laten exclusieve satellietbeelden zien. Maar het is al een gedenkteken voor escalerende kosten. En er is een enorme crash tussen de Chinezen, het Franse energiebedrijf EDF en de Britten. Andere kernenergieprojecten zijn al geannuleerd. Economy from above is een samenwerking met LiveEO.

[...]

EDF moest ook de kosten van het project verschillende keren aanpassen: terwijl het aanvankelijke cijfer £ 18 miljard was, wordt nu verwacht dat de bouw van de energiecentrale meer dan £ 32 miljard zal kosten - een kostenstijging van 80 procent.

[...]

EDF krijgt gedurende 35 jaar een gegarandeerde elektriciteitsprijs van £ 92,50 per megawattuur. Als de marktprijs onder dit bedrag zakt, moeten elektriciteitsklanten in het hele land, of ze nu EDF-klant zijn of niet, het verschil betalen in de vorm van een toeslag. De bestedingswaakhonden van de Algemene Rekenkamer (NAO) hebben daarom scherpe kritiek op deze regeling.

Dit betekent dat Britse consumenten te maken krijgen met extra kosten tot £ 35 miljard. De centrale levert netto slechts een extra vermogen van 3,2 gigawatt. Ter vergelijking: Britse windturbines hadden vorig jaar al een vermogen van ruim 28 gigawatt, en de trend zet snel door.

[...]

Een reden waarom Groot-Brittannië nog steeds afhankelijk is van kernenergie, die duur en moeilijk te financieren is, is waarschijnlijk militair. Het land is afhankelijk van een civiele kernenergiesector om zijn kernwapenarsenaal met enige mate van onafhankelijkheid in stand te houden. Critici klaagden daarom al vroeg over de betrokkenheid van een Chinees staatsbedrijf...

*

Namibië | Energiewende | groene waterstof | kolonialisme

Overeenkomst met Namibië

Een "Wereldwijde blauwdruk voor groene waterstof"

In Namibië moet met Duitse deelname een megaproject voor de wereldwijde energietransitie worden gerealiseerd. Er zijn investeringen gepland ter hoogte van het jaarlijkse bruto binnenlands product van het land. Werkgaranties zijn ook bedoeld om zorgen over "groen kolonialisme" weg te nemen.

Boom met waterstof in plaats van diamanten? Met Duitse hulp wordt een van de grootste waterstofprojecten ter wereld tot nu toe gebouwd in een nationaal park in Namibië nabij de havenstad Lüderitz.

In het voormalige diamantmijngebied in de woestijn is het extreem droog, er groeit niets behalve een paar struiken. Er zijn hier in Zuidwest-Afrika twee bronnen die steeds belangrijker worden in een post-fossiele wereld: veel zon en veel wind.

Hieruit kan goedkoop waterstof worden geproduceerd die, omgezet in ammoniak, ook geëxporteerd kan worden naar Europa en Duitsland. En dat is precies waar de koers nu op is uitgezet.

[...]

We leggen de basis voor een rechtvaardige energietransitie in Namibië en dienen als blauwdruk voor andere landen in het Zuiden."

Dit zou de bezorgdheid moeten wegnemen dat de nieuwe waterstofwereld een nieuw groen kolonialisme zou kunnen vestigen waarin Afrika Europa van energiebronnen voorziet en er, afgezien van milieuschade, niets mee wint.

Sterker nog, er werd afgesproken dat 3.000 procent van de meer dan 90 vaste banen in het Lüderitz-project zou moeten worden ingevuld door Namibische arbeiders. Bovendien moet 30 procent van de benodigde goederen, diensten en materialen lokaal worden ingekocht. En de zeewaterontziltingsinstallatie wordt zo gedimensioneerd dat ook de groeiende stad Lüderitz er baat bij heeft met een betere aanvoer van zoet water.

 


2. juni


 

subsidies voor de industrie vanwege verspilling van energie

Waarom het geschenk van 50 miljard aan de industrie een mislukking is

Energie en klimaat - compact: Federale overheid wil industrieel energieafval meer belonen. Tegelijkertijd dalen de elektriciteitsprijzen al geruime tijd weer. Over fossiele business as usual in plaats van hernieuwbare intelligentie.

Zoals gemeld wil de federale overheid industriële elektriciteit zwaar subsidiëren. Er zou tot 30 miljard euro kunnen vloeien en de Duitse vakbondsfederatie, waarvan lid IG Metall al maanden aan het trommelen is, juicht deze gunst uitdrukkelijk toe.

Een niveau van zes cent voor 80 procent van de behoefte is passend en evenwichtig, aldus een persbericht van de vereniging. Ondertussen lijkt de DGB-baas Yasmin Fahimi een communicatieprobleem te hebben met haar persbureau, want zoals gezegd roept ze in het Handelsblatt zelfs op tot een elektriciteitsprijs van vier cent per kilowattuur, dat zou nog eens 20 miljard euro en 50 miljard euro extra opleveren. euro aan subsidies.

[...]

Zou het niet beter zijn om in plaats van nieuwe subsidies - nieuwer, want industriële elektriciteit is al op veel manieren begunstigd - deze zelfvoorziening op zonne-energie te bevorderen? Misschien ook de inzet van elektrolysers voor zelfvoorziening met waterstof?

Of wil je de industrie echt belonen omdat ze jarenlang aarzelde om gebruik te maken van het enorme besparingspotentieel dat ze heeft in energieverbruik vanwege het oog voor snelle winst?

*

Hernieuwbaar | uitbreiding

Recorduitbreiding: IEA verwacht in 440 wereldwijd 2023 GW hernieuwbare energie - China bovenaan

Brussel – Het Internationaal Energieagentschap (IEA) verwacht een snelle groei van de wereldmarkt en een recordtoename van nieuwe centrales voor het huidige jaar 2023 voor hernieuwbare energie wereldwijd. Volgens het laatste updaterapport van het IEA zorgen hogere prijzen voor fossiele brandstoffen en zorgen over energiezekerheid voor een sterke expansie van fotovoltaïsche energie en windenergie.

Volgens het IEA zal de wereldwijde toename van de capaciteit van hernieuwbare energiecentrales alleen al in 2023 met 107 GW toenemen tot meer dan 440 GW (440 MW) aan nieuwe capaciteit van hernieuwbare energiecentrales. Dat is een recordtoename van 000 procent in marktgroei.

[...]

Nieuw geïnstalleerde PV- en windcapaciteit heeft volgens het IEA de EU-elektriciteitsconsumenten in de periode 2021-2023 naar schatting 100 miljard euro bespaard door de duurdere energieopwekking op basis van fossiele brandstoffen te verdringen. Volgens het nieuwe IEA-rapport zouden de groothandelsprijzen voor elektriciteit in Europa in 2022 8 procent hoger zijn geweest zonder de extra hernieuwbare capaciteit.

*

Chemische industrie | Bleef stil | Gift | PFAS

Onderdrukte bevindingen

Hoe de chemische industrie de giftigheid van eeuwige chemicaliën verdoezelde

Stoffen die in veel materialen voorkomen, zijn niet afbreekbaar en in sommige gevallen zeer giftig. Fabrikanten weten dit al veel langer dan het grote publiek

Ze zijn te vinden in een grote verscheidenheid aan producten zoals voedselverpakkingen, pannen, schoenspray, blusmiddelen of cosmetica - overal waar hun praktische eigenschappen vereist zijn: chemicaliën uit de PFAS-groep van stoffen (afkorting van per- en polyfluoralkylstoffen). Deze stoffen zijn olie- en waterafstotend en gaan ook vervuiling tegen. Tegenover hun duidelijke voordelen staan ​​echter enorme nadelen: PFAS zijn niet of slechts zeer langzaam afbreekbaar onder omgevingsomstandigheden. Als ze in de natuur terechtkomen, blijven ze daar praktisch permanent, daarom worden ze ook wel "forever chemicals" genoemd. Ze kunnen zich ook ophopen in menselijke en dierlijke lichamen - met potentieel schadelijke gevolgen.

[...]

Hoe lang het probleem van PFAS eigenlijk al bekend is in de industrie, meldt een Amerikaanse onderzoeksgroep in het tijdschrift "Annals of Global Health": Volgens dit hadden grote Amerikaanse fabrikanten al duidelijke aanwijzingen van de enorme toxiciteit van sommige PFAS en de probleem voor mens en milieu. Maar in plaats van het publiek te informeren of de betreffende chemicaliën te elimineren, is intern onderzoek geheim gehouden en is de wettelijke regulering van deze stoffen vertraagd...

 


1. juni


 

Frankrijk | EDF EPR | Nucleaire stopzetting geannuleerd in Frankrijk

Politiek voor nucleaire en landbouwlobby:

Het miserabele ecologische evenwicht van Macron

De Franse president Emmanuel Macron vindt dat de EU voldoende milieunormen heeft aangenomen. Niet alleen de energietransitie hapert.

PARIJS taz | Heeft de EU in vergelijking met de VS, China en andere economische grootmachten al genoeg gedaan voor milieu en klimaat en kan ze nu op haar lauweren rusten? Dat lijkt de mening te zijn van de Franse president Emmanuel Macron. Hij denkt dat we in Europa al "veel hebben gereguleerd, meer dan al onze buren". En om geen terrein te verliezen in de concurrentie, zou hij graag een "pauze van de regelgeving in Europa" willen. Hij is niet de enige: soortgelijke waarschuwingen over (vermeende) te veel "bureaucratie" ten koste van de concurrentiekracht van industrie en landbouw komen uit België. Macron krijgt ook steun van de conservatieve EVP-fractie in het Europees Parlement.

Maar klimaatverandering neemt geen pauze. En het milieurecord van de president, die in 2017 aantrad onder het motto "Make our planet great again", is allesbehalve glorieus.

[...]

Ook op het gebied van energietransitie verdient Macron het cijfer ‘onvoldoende’. Zoals beloofd door zijn voorganger liet hij de oudste kerncentrale in Fessenheim sluiten, maar startte tegelijkertijd een omvangrijk investeringsprogramma: zes reactoren met EPR-technologie zijn besteld, acht zijn gepland als optie, en ook Frankrijk is om "mini-reactoren" te bouwen. De "phase-out"-doelstelling om het aandeel elektriciteit geproduceerd uit kernenergie in ieder geval geleidelijk te verminderen tot 50 procent is bijna ongemerkt verwijderd uit het energiebeleid van Macron...

*

Chomsky | Fake News | Vals citaat

Hoe Noam Chomsky het slachtoffer werd van een nepnieuwsaanval

Heeft de 94-jarige de oorlog van Rusland tegen Oekraïne echt vergoelijkt? Dat meldt een Britse krant. Hier is het echte verhaal. De redactie van Telepolis.

Dit artikel over een interview met de Amerikaanse intellectueel Noam Chomsky baarde opzien. Iets meer dan een maand geleden, eind april, publiceerde het Britse weekblad New Statesman een artikel waarin de nu 94-jarige Chomsky het militaire optreden van Rusland in Oekraïne betrekkelijk voorzichtig zou hebben genoemd. "Rusland vecht humaner dan de Verenigde Staten in Irak", kopte de krant, maar dat heeft Chomsky nooit gezegd.

Dat dit in eerste instantie niet openbaar werd gemaakt, lag aan de New Statesman zelf.De redactie zette de tekst van hun Berlijnse correspondent Ido Vock, die met Chomsky had gesproken, online. Maar op de homepage werd tevergeefs naar de video van het interview gezocht.

Het is nu duidelijk dat Chomsky, een prominente vertegenwoordiger van de Amerikaanse vredesbeweging, de Russische oorlog tegen Oekraïne niet als "humaan" of "humaner" heeft beschreven. Niet dat Rusland zich militair "gereserveerd en gematigd" gedraagt. Beide uitspraken, die Chomsky enorme kritiek opleverden, werden hem in de mond gelegd ...

*

Hernieuwbaar | Onderzoek | Vochtigheid

Schone elektriciteit uit de lucht: doorbraak in hernieuwbare energie

Een onderzoeksteam uit de VS doet een ontdekking die de moeite waard zou moeten zijn om verder te ontwikkelen: een dunne film kan schone elektriciteit uit de lucht produceren.

Amherst – In tijden van klimaatverandering is hernieuwbare energie een belangrijk onderwerp. Elektriciteitsproductie uit zonne-energie of windenergie heeft echter een groot nadeel: er wordt alleen elektriciteit geproduceerd als de zon schijnt of het waait. Een onderzoeksteam van de Universiteit van Massachusetts in Amherst heeft nu echter een mogelijkheid gepresenteerd die de elektriciteitsproductie radicaal zou kunnen veranderen.

Het team van Xiaomeng Liu ontdekte het zogenaamde "generieke Air-gen-effect". "De lucht bevat een enorme hoeveelheid elektriciteit", legt co-auteur Jun Yao uit. “Denk aan een wolk, die niets anders is dan een massa waterdruppeltjes. Elk van deze druppeltjes heeft een lading en als de omstandigheden goed zijn, kan de wolk een blikseminslag genereren", vervolgt de onderzoeker. "We weten niet hoe we energie van bliksem betrouwbaar kunnen opvangen. We hebben echter een kleine wolk ontwikkeld die voorspelbaar en continu energie voor ons produceert, zodat we die kunnen oogsten", legt Yao uit in een verklaring van zijn universiteit.

*

energiebedrijf | BelastingsgeldUniper

Waarom Uniper ons belastinggeld geen miljarden oplevert

Energie en klimaat – compact: Het energiebedrijf zou het goede voorbeeld kunnen geven. Maar ondanks staatsgelden wordt het klimaat nog steeds vernietigd. Duitsland is zelfs eigenaar geworden van kerncentrales.

Wat is er eigenlijk gebeurd met Uniper, het energiebedrijf dat in 2022 zoveel giften ontving van Duitse belastingbetalers en uiteindelijk quasi genationaliseerd werd? De federale overheid had enkele maanden geleden immers enkele miljarden euro's uitgegeven.

Het bedrijf is in 2016 afgesplitst van E.on. Het concern wilde vooral van zijn fossiele energiecentrales af en onderging later samen met RWE een aantal herstructureringen. In 2018 is onder andere het gebied van hernieuwbare energie overgedragen aan RWE.

[...]

Een dubbelcijferig miljardenbedrag uit de staatskas stroomde naar leningen, kapitaalverhogingen en aandelenaankopen. De Bondsrepubliek Duitsland werd uiteindelijk in twee stappen de enige eigenaar. De hulp was immers gekoppeld aan restricties op bestuurderssalarissen en bonussen. Wat was een jaar eerder de uitzondering met de Coronahulp.

In december 2022 keurde de Europese Commissie uiteindelijk de quasi-nationalisatie goed onder verschillende voorwaarden. Het bedrijf krijgt mogelijk steun van maximaal 34,5 miljard euro, had Brussel beslist.

Uiterlijk in 2026 moeten onder meer diverse buitenlandse bedrijven zijn verkocht. In dit land moet Uniper afstand doen van de schandalige energiecentrale Datteln 4 en het stadsverwarmingsbedrijf...

 


31. mei


 

opwarming van de aarde | omslagpunt | Klimaatonderzoek

Studie over klimaatonderzoek

De grenzen van de aarde al overschreden?

Een internationaal klimaatonderzoeksteam is van mening dat een veilig en rechtvaardig leven voor alle mensen op aarde nauwelijks meer mogelijk is. Vrijwel alle limieten zijn al overschreden - maar er is ook kritiek op het onderzoek.

De toestand van de aarde en het welzijn van de mensheid zijn nauw met elkaar verbonden. Dit is het uitgangspunt van de "Earth Commission", een internationale vereniging van wetenschappers. Samen hebben ze nu veilige en rechtvaardige grenzen van het systeem aarde benoemd en in cijfers uitgedrukt. Ze publiceerden hun studie in het tijdschrift "Nature".

Alleen als de planeet in goede staat verkeert, is een veilig en rechtvaardig leven mogelijk voor alle mensen en andere soorten. En niet alleen vandaag, maar ook voor toekomstige generaties. Volgens het onderzoeksteam onder leiding van de directeur van het Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Johan Rockström, kan deze toestand alleen bestaan ​​als de grenzen van de veerkracht van de planeet op acht fundamentele gebieden niet worden overschreden.

Het gaat over de opwarming van de aarde, de toestand en functionaliteit van ecosystemen, de beschikbaarheid van oppervlakte- en grondwater en de vervuiling van lucht en milieu met verontreinigende stoffen, stikstof en fosfor. De studie is gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen van de afgelopen jaren en computermodellering...

*

AfD | fascisten | Populair | Springers Bild-krant | bangmaker

Mondstuk van rechtse verhalen verbaasde zich over waar goedkeuring voor AfD vandaan komt

Helaas zijn we er niet Postiljon. Het meest verstrekkende desinformatieblad in het land, BILD, was verrast om erachter te komen waarom de extreemrechtse AfD momenteel meer goedkeuring geniet dan ooit. Bij Forsa 17% of bij het omstreden INSA 18%. Vergeleken met de uitslag van de Bondsdagverkiezingen heeft de SPD ongeveer 7 procentpunten verloren bij Forsa, de FDP bijna 5 en de Groenen bijna één. Laten we proberen dit op een op feiten gebaseerde manier te bespreken - dat wil zeggen vrij ongebruikelijk voor BILD.

onzekerheid

Johannes Hillje, beleids- en communicatieadviseur onlangs op Twitter publiceerde een diepgaande analyse van de stijgende populariteit van de AfD. Volgens Hillje is het verkeerd om de peilingen van de partij terug te brengen tot één factor zoals de stoplichtcoalitie, de Unie of het wakeness-discours. Dergelijke vereenvoudigde interpretaties, stelt hij, spelen uiteindelijk de AfD in de kaart.

In werkelijkheid is de steun voor de AfD multicausaal en complex. Hillje benadrukt dat de grootste sprong in de peilingen voor de AfD in juli 2022 was, toen er algemene onzekerheid heerste in de context van inflatie, energietekorten en de economische neergang. "De AfD kon van deze angsten profiteren door ze om te zetten in woede tegen het 'establishment'", legt hij uit. Het is ook een "tegen" partij...

 

naar mijn bescheiden mening

Ik kan het alleen maar eens zijn met de analyses van fascisten, populisten en alle gemene bangmakerij rond Springer's Bild Zeitung. Toch heb ik een naar gevoel als ik ze lees. Al deze goedbedoelde artikelen zouden ook gelezen kunnen worden als 'ze weten niet wat ze doen', en dat denk ik niet. Groene haters en politieke klimaatveranderaars zoals Döpfner, Markwort en alle andere geheime of sinistere propagandisten van de AfD weten precies wat ze doen, en de huidige opiniepeilingen laten zien hoe goed het werkt...

*

Tsjernobyl | Verantwortung | Oekraïne oorlog

Aanvallen op het elektriciteitsnet

Tsjernobyl en het grote oorlogsgevaar

Aan het begin van de oorlog bezetten Russische soldaten Tsjernobyl. Voor het aanwezige personeel was het de langste dienst in de geschiedenis van kernenergie. De strijd om de veiligheid van de fabriek dreef iedereen tot het uiterste - maar het gevaar is tot op de dag van vandaag niet volledig afgewend.

De zilveren sarcofaag is bedoeld om de stralende ruïnes van reactor 4 in Tsjernobyl te beschermen, d.w.z. om te voorkomen dat straling ontsnapt. De plant blijft echter een gevaar vormen, vooral tijdens de oorlog in Oekraïne. De nieuwe schaal is alleen gemaakt van plaatstaal - het biedt geen bescherming tegen kogels. Alles zou kunnen instorten en een zeer radioactieve stofwolk zou de hele regio kunnen besmetten...

*

atmosfeer | mens gemaakt | CO₂-uitstoot | temperatuurstijging

Vingerafdruk technieken

Menselijke invloed op temperatuurveranderingen in de atmosfeer

Volgens een nieuwe meetmethode werden temperatuurveranderingen in de middelste tot bovenste stratosfeer ongetwijfeld veroorzaakt door menselijke CO₂-emissies.

Livermore (VS). Verschillen in de temperatuurtrends van de onderste laag van de atmosfeer (troposfeer) en de stratosfeer worden al lang door wetenschappers aanvaard als een indicatie van menselijke invloeden op het klimaat. De invloed van de mens in de middelste tot bovenste stratosfeer, waarin volgens satellietmetingen de laatste jaren ook sterke veranderingen in de temperatuurstructuur optreden, is tot nu toe nauwelijks onderzocht. De oorzaak van de temperatuurschommelingen is daarom nog niet opgehelderd.

Onderzoekers van het Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) hebben nu voor het eerst de middelste tot bovenste stratosfeer bestudeerd, die zich op 25 tot 50 kilometer boven het aardoppervlak bevindt, door de vingerafdruktechnieken uit te breiden die worden gebruikt om de invloed van de mens op het klimaat te identificeren. De nieuwe methode kan menselijke invloeden op het klimaat vijf keer nauwkeuriger analyseren...

*

Groot-Brittannië | Wereldmarkt voor kerncentrales | uit

Wereldmarkt kerncentrale zonder dynamiek - Groot-Brittannië sluit in 2022 de meeste kerncentrales ter wereld

Münster – De wereldmarkt voor kerncentrales blijft in 2022 op het lage niveau van het voorgaande jaar, zonder tekenen van een renaissance. Dat blijkt uit gegevens van het International Atomic Energy Agency (IAEA).

In 2022 zullen slechts zes nieuwe kerncentrales op het net zijn aangesloten of kritiek zijn geworden. Vijf oude kerncentrales werden in dezelfde periode stilgelegd, de meeste in het VK...

*

Freiheit voor Pers en Kunst, Julian Assange en Roger Waters ...

Vrijheid voor Roger Waters!

Bijna niemand merkt hoe bizar het debat over de oprichter van Pink Floyd is. En welke gevaren het met zich meebrengt. Een Telepolis-redactioneel commentaar.

Het gaat over een vliegend varken, een leren jas op het podium, een armband met gekruiste hamers: het debat over de concerten van Pink Floyd-oprichter Roger Waters is qua bizarheid nauwelijks te overtreffen. Men zou het met een vermoeide schouderophalen kunnen afwijzen – ware het niet dat er een even autoritaire als revisionistische tendens uit naar voren kwam.

Zelfs de politie van het voormalige Reich en de huidige federale hoofdstad Berlijn doet nu immers onderzoek naar de 79-jarige Brit. Er is een aanvankelijk vermoeden, zo wordt gemeld, dat het optreden van de muzikant in een lange zwarte leren jas, die zou moeten doen denken aan SS-uniformen, waarschijnlijk "de waardigheid van de slachtoffers van het nationaal-socialisme schendt, het nationaal-socialisme verheerlijkt en het publiek stoort". vrede".

Wacht even! Schreven ze echt "... om het nationaal-socialisme te verheerlijken"?

[...]

Degene die deze formulering en deze beschuldiging in de Berlijnse gerechtelijke autoriteiten heeft geschreven, bewijst op zijn best zijn (of haar) onwetendheid over de muziekgeschiedenis. Want beide stilistische middelen zijn ontleend aan het personage "Pink" uit "The Wall" uit 1979, een fictieve fascistische rockster. En al in de video voor "The Wall" marcheerden de hamers met - onmiskenbaar - stijlen in zwart en rood.

Wie denkt dat dit leidt tot een strafrechtelijk verwijt van verheerlijking - niet alleen bagatellisering! – van het nationaal-socialisme weet net zoveel van onderwerpen als Milli Vanilli van zingen. En eigenlijk zou deze bekentenis van de Berlijnse rechterlijke macht zelf moeten worden onderworpen aan een strafrechtelijk onderzoek vanwege de overduidelijke eermisdaad ...

*

Japan | Wahnsinn | Termijn onbeperkt

Ondanks het risico op aardbevingen

Japan verlengt levensduur kernreactoren

Om de afhankelijkheid van olie en gas te verminderen en klimaatbeschermingsdoelen te bereiken, zullen kerncentrales in Japan in de toekomst voor onbepaalde tijd kunnen draaien. Het parlement heeft een overeenkomstige wet aangenomen - ondanks het gevaar van aardbevingen.

Na de kernramp in Fukushima heeft de regering in Japan de kernreactoren in het land stilgelegd. Nu moeten ze weer op het netwerk worden aangesloten en moet hun looptijd worden verlengd. Het parlement heeft een wet aangenomen die de levensduur niet langer beperkt tot 60 jaar, maar mogelijk een onbeperkte levensduur...

 


30. mei


 

industrie elektriciteitsprijs | schuld staat

Goedkope elektriciteit voor de industrie kan Duitsland tot 50 miljard euro kosten

Vakbonden willen industriële elektriciteitsprijs op vier cent. Zonder hulp is de Duitse industrie nauwelijks concurrerend. Wat heeft dat te maken met een vertraagde energietransitie.

De Duitse economie staat onder druk. In internationale vergelijking zijn de elektriciteitsprijzen in dit land hoog. Bondsminister van Economische Zaken Robert Habeck (Groenen) zou het daarom voor de industrie willen bedekken. Dit project toont opnieuw de mogelijke breuklijnen binnen de regerende coalitie.

Het plan van Habeck is om de elektriciteitsprijs voor de industrie in 2030 te beperken tot zes cent per kilowattuur (kWh). Dat zou ongeveer de helft van de huidige prijs zijn. Dit zou de staat tot 30 miljard euro kosten. De industriële elektriciteitsprijs zou worden gefinancierd via het Economisch Stabilisatiefonds (WSF), oftewel: via schulden.

Het Duitse Verbond van Vakverenigingen (DGB) is in principe ingenomen met het project, alleen wil het de elektriciteitsprijs beperken tot vier cent per kWh.

[...]

Inmiddels heeft ook de Duitse Kamer van Koophandel (DIHK) een alternatief voorstel voor de industriële elektriciteitsprijs...

Het DIHK-voorstel beoogt dat de staat in eerste instantie "zoveel mogelijk overneemt" of "zoveel mogelijk vermindert" belastingen, heffingen en vergoedingen. Als er nog steeds ontberingen zouden zijn, zouden daar aanvullende maatregelen moeten komen. Bedrijven en huishoudens kunnen zo'n tien miljard euro worden ontlast als de elektriciteitsbelasting en andere heffingen worden verlaagd.

*

Vereinigte Staaten | verwarming wet | aardgas

Gaskachels: Het geschil woedt ook in de VS

De staat Washington schort het besluit over warmtepompen in nieuwe gebouwen op. Definitieve beslissing in augustus. Daar gaat het betoog over.

Niet alleen in Duitsland, maar ook in de VS is er een voortdurend geschil over gasverwarming en warmtepompen. Onlangs heeft de staat Washington de goedkeuring van een nieuwe verordening uitgesteld die elektrische warmtepompen verplicht zou stellen in het uiterste noordwesten van de Verenigde Staten.

Dat meldt onder meer de Amerikaanse nieuwsdienst voor de energie- en milieusector E&ENews. De stemming is met drie maanden uitgesteld.

De achtergrond is een uitspraak van een Amerikaanse federale rechtbank die een verbod op gasverwarming in nieuwe gebouwen vernietigde dat in 2019 in Berkeley, Californië, was uitgevaardigd. De stad aan de westkust gaat in beroep tegen het vonnis van april, maar pro-gasverwarmers hebben voorlopig de overhand...

*

industrie elektriciteitsprijs | Uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen | energieprijzen

IW roept op tot uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen

Volgens het onderzoek zijn elektriciteitskosten voor de industrie straks onbetaalbaar

Met de verschuiving van aardgas neemt de vraag naar elektriciteit toe. Volgens een IW-studie is Duitsland hiervoor slecht toegerust. Het tempo van de uitbreiding van wind- en zonnesystemen moet omhoog, anders krijgen industrie en consumenten te maken met onbetaalbare energieprijzen.

Volgens een studie moet Duitsland de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen en de bijbehorende netten vanaf nu tot 2030 enorm versnellen als het zijn industrie op zijn plaats wil houden. Dit is het resultaat van een nog niet gepubliceerde studie van het branchegerelateerde Instituut voor de Duitse Economie (IW), waarvan de krant "Rheinische Post" bericht. Volgens dit zal het Duitse aardgasverbruik in 2030 met ongeveer 17,5 procent of 136 terawattuur dalen ten opzichte van 2022. De vraag naar elektriciteit zal echter in dezelfde mate toenemen, aangezien bedrijven en consumenten hun verbruik steeds meer zullen moeten elektrificeren.

"Het beoogde aandeel hernieuwbare energiebronnen van 80 procent in 2030 verwijst daarom naar een hoger totaal elektriciteitsverbruik, zodat het tempo van de uitbreiding van wind- en fotovoltaïsche systemen moet versnellen", schrijven de IW-onderzoekers...

 


29. mei


 

verwarming wet | Springer pershaast

Habeck verzacht de verwarmingswet:

Geen reden om blij te zijn

De aankondiging van Habeck is het resultaat van een lastercampagne door de Springer-media. Maar het zendt fatale signalen uit naar de burgers en de economie.

De groene federale minister van Economische Zaken Robert Habeck heeft een versoepeling van de warmtebeurswet aangekondigd. Hij houdt rekening met de enorme publieke opwinding en de dalende opiniepeilingen voor de Groenen. Dat is begrijpelijk, maar geen goed nieuws. Hoe later de verwarmingsvervanging wordt aangepakt, hoe slechter het is, niet alleen voor de klimaatbescherming. Huiseigenaren die denken baat te hebben bij verzachting vergissen zich enorm. Iedereen die een nieuwe gas- of olieverwarming laat installeren, kreunt al snel tegen de enorme kosten - of het apparaat nu in een nieuw of oud huis staat. Klimaatvriendelijke verwarmingssystemen worden pas standaard en dus veel goedkoper dan nu als industrie en handel zich heel snel aanpassen. En daar zijn duidelijke signalen van politici voor nodig.

De aankondiging van Habeck is het resultaat van een lastercampagne door de Springer-media, die niet alleen dodelijk toetrad tot de Unie, maar ook tot haar coalitiepartner, de FDP. Met valse beweringen en beruchte verdraaiingen probeert deze fossielvriendelijke alliantie niet alleen dit project te beschadigen, maar ook de klimaatbescherming en de Groenen als geheel in diskrediet te brengen...

*

aardgas | fossiele lobbyliegenrealiteit ontkenning

Klimaateconoom Claudia Kemfert: "We kregen leugens voorgeschoteld"

Gas De bekendste energie- en klimaateconoom van Duitsland is boos over het debat over gasverwarming, een catastrofaal energiebeleid en over het feit dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de bevoorradingscrisis er gewoon mee wegkomen

Energie-economie is meestal iets voor kenners en specialisten, het gaat over zaken als het balanceren van groepsboekhouding voor elektriciteit of de merit order van het Duitse elektriciteitscentralepark. Sinds de oorlog in Oekraïne maken de energie-industrie en het energiebeleid zich echter plotseling zorgen over hoe lang we nog gas voor verwarming zullen hebben en waarom de elektriciteitsprijzen zo hoog zijn. En welke fouten uit het verleden hier precies verantwoordelijk voor zijn. Claudia Kemfert publiceerde er in februari een boek over, dat heet schokgolven.

der Freitag: Mevrouw Kemfert, u probeert in het reine te komen met de fouten en verkeerde wendingen in het Duitse energiebeleid van de afgelopen decennia, met andere woorden alle ontwikkelingen die hebben geleid tot de gascrisis waar we nog steeds in vastzitten. Het lijkt erop dat een 'achteraf is slimmer'-verhaal terrein wint, zoiets als: 'Als we maar hadden geweten dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen en ons gas zou afsluiten, hadden we Nord Stream niet gebouwd. Maar niemand had kunnen vermoeden dat het zo zou eindigen..."

Claudia Kemmert: En dat is precies wat er mis is. We hadden niet alleen kunnen weten, we hadden moeten weten dat Rusland zijn energievoorraden gebruikt als politiek onderhandelingstroefje. Omdat Rusland dat eigenlijk keer op keer heeft gedaan in allerlei contexten. We hadden moeten weten dat afhankelijk zijn van één leverancier en afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen ons kwetsbaar maakt voor chantage. Ik persoonlijk, maar ook vele andere wetenschappers, heb herhaaldelijk in studies en via openbare verklaringen gewaarschuwd dat we de Nord Stream-pijpleidingen aan het bouwen zijn - vanwege kunstmatig geëxtrapoleerde gasvereisten waarvoor geen basis was. Het probleem lag voor de hand. We liepen naar binnen met onze ogen wijd open.

Hoe was dat mogelijk?

Er zijn ons leugens verteld, zo simpel is het. De werkelijkheid werd ontkend, inzichten onder tafel geveegd...

*

Klimawandel | KatastropheAnpassungApokalypse

Het nieuwe verhaal over aanpassing aan de klimaatverandering: wees niet zo groot!

Ondergang Wie heeft het nog over een catastrofe? Adaptatie is de nieuwe trend in het klimaatverhaal. Een trend die veel schoolmeesters heeft - en niets meer is dan een nieuwe editie van gefascineerd pseudo-darwinisme

Wat al geruime tijd het achtergrondgeluid was van alle vertogen en debatten onder de trefwoorden "klimaatverandering", "opwarming van de aarde" of eenvoudigweg "catastrofe", is allang overgegaan van het stadium van een scenario naar dat van direct bewijs. Er vinden bosbranden, overstromingen, stormen, droogtes, het uitsterven van soorten, het uitsterven van gletsjers en misoogsten plaats. De volgende voorzienbare fase is de transformatie van "op de een of andere manier" verbonden individuele catastrofes in een catastrofale toestand.

Het probleem met catastrofaal bewijs ligt in de onvoorspelbaarheid ervan. Er zijn mensen, ideeën en culturen die nog steeds een zekere apocalyps verkiezen boven een staat van chaotische openheid. Maar er zijn ook mensen, ideeën en culturen die het apocalyptische uit de onvoorspelbaarheid verbannen. Omdat we niet precies weten wat er aan de hand is, kunnen we net zo goed niets doen. Erger nog, blijf doen wat we altijd hebben gedaan.

[...]

Söder nodigt je uit voor een stage

Alle voorstanders van het adaptatieverhaal (laten we de opmerking behouden dat, wat de publieke aandacht betreft, het allemaal mannen zijn voor een ander discours) gebruiken de rol van schoolmeester: Markus Söder nodigt politici uit andere regio's uit voor de "stage". adaptatie-economen Reiner Eichenberger en David Stadelmann leggen in de titel van hun gastartikel in Spiegel uit: "Dit is hoe Duitsland een klimaatrolmodel zou kunnen worden", en Markus Lanz presenteerde zichzelf afgelopen herfst in zijn show als iemand die de snotterige vrouwen uit de laatste generatie: "Ze moeten vertrouwen hebben in hun aanpassingsvermogen", snauwt hij tegen een jonge vertegenwoordiger van eco-activisme, en hij eist nog meer vertrouwen in het systeem, zelfs vertrouwen in ouderen. Uit zijn lichaamstaal blijkt echter dat de aanpassing die hij voor ogen heeft niets met vertrouwen te maken heeft. Ze eist onderwerping.

*

recycling | Plastic | chemische industrieVN-overeenkomst

"Wondermateriaal" met gevaarlijke bijwerkingen

De onderhandelingen over een VN-akkoord tegen wereldwijde plasticvervuiling beginnen vandaag in Parijs. Milieuorganisaties waarschuwen voor 'recyclagesprookjes' in de petroleum- en chemische industrie en pleiten voor landelijke herbruikbare aanbiedingen.

Volgens VN-normen is dat snel. Er moet al in 2024 worden onderhandeld over een internationale plasticovereenkomst om de vervuiling door plasticafval op het land en in de zee te verminderen en deze moet in 2025 in werking treden.

De tweede van in totaal vijf onderhandelingsrondes hierover begint vandaag, maandag, in Parijs. En de kans is niet klein dat daar aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt. Niet-gouvernementele organisaties bekritiseren echter dat de doelstellingen van de geplande overeenkomst te zwak zijn en dat het onderhandelingsproces niet transparant genoeg is.

De negatieve gevolgen van de sterke toename van de plasticproductie sinds het midden van de vorige eeuw zijn onomstreden. Plastic afval vervuilt de bodem, rivieren, meren, oceanen en de lucht en vergaat maar heel langzaam. Microplastics in het menselijk lichaam vormen gezondheidsrisico's. En de productie van kunststoffen, die momenteel wereldwijd zo'n 400 miljoen ton per jaar bedraagt, gaat gepaard met een enorme CO2-uitstoot...

 


28. mei


 

FrankrijkKlimawandelgrondwater | droogte

Frankrijk vreest weer een droge zomer

Het land probeert zich voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering, maar niet alle maatregelen zijn onomstreden.

In de vroege ochtend van 18 mei regende het eindelijk weer in het Zuid-Franse stadje Saint-Chamas. Daar werd in vier dagen tijd 24,2 millimeter gevangen - niet genoeg om het enorme tekort na weken zonder regen goed te maken, maar psychologisch was het belangrijk, zegt Alain Bonnerue, die in zijn pensionering zorgt voor een tuin vol vijgen-, amandel- en vijgenbomen kersenbomen in de gemeente ten westen van Aix-en-Provence. "Het haalt de stress uit het tellen van de dagen zonder regen."

En dat zijn er steeds meer, vooral in het zuiden van Frankrijk. Qua klimaat was 2022 een uitzonderlijk jaar met recordtemperaturen, aanhoudende droogte en soms dramatische bosbranden. Maar het kan ook een nieuw normaal zijn, zoals gevreesd door de hoogste autoriteiten.

[...]

Vorig jaar werden zo'n 1.000 gemeenten in Zuid-Frankrijk tijdelijk voorzien van water via tankwagens. De landbouwproductie daalde op sommige plaatsen met wel 30 procent. In 2022 brandde meer dan 785.000 hectare bos af - een triest record. Het heeft deze winter veel te weinig geregend. Al in april werd ongeveer de helft van de 96 departementen op het vasteland van Frankrijk gewaarschuwd voor watertekorten. Op 1 mei stond 68 procent van de grondwaterreservoirs op een laag niveau, waarvan 20 procent op een zeer laag niveau. Een deel van de maatregelen die afgelopen zomer bijna in het hele land van kracht waren, is op sommige plaatsen al weer ingevoerd.

In sommige gebieden is het verboden velden en tuinen te besproeien of de auto te wassen. In vijf gemeenten in Zuid-Frankrijk worden tot 2027 geen bouwvergunningen meer afgegeven voor particuliere woningen omdat de watervoorziening niet gegarandeerd kan worden. Het verbod op de verkoop van vrijstaande zwembaden in het departement Pyrénées Orientales aan de Spaanse grens heeft voor opschudding gezorgd...

*

Oekraïne oorlog | Zaporizja | onder een valse vlag

Wederom wederzijdse beschuldigingen van valse vlag acties tegen de kerncentrale van Zaporizhia

Het is verbazingwekkend hoe weinig zorgwekkend het nucleaire risico in de oorlog in Oekraïne is geworden. Effect van een verdoving in de escalatiecarrousel?

De Oekraïense militaire inlichtingendienst, geleid door de mediaminnende Budanov, heeft opnieuw gewaarschuwd dat Rusland een valse-vlag-operatie plant in de kerncentrale van Zaporizja. Het plan is om een ​​aanval op de door Russische strijdkrachten bezette kerncentrale te simuleren om vervolgens een ontsnapping van radioactieve straling te melden. Oekraïne moet hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

[...]

Renat Karchaa, een adviseur van de algemeen directeur van de Rosatom Group, verzekerde zondag echter dat alles normaal loopt en dat de medewerkers van de kerncentrale en het Russische leger elke valse vlag-actie kunnen afweren. Wat Oekraïne of het 'collectieve Westen' ook van plan is, het is voorspelbaar. Zolang het voorspelbaar is, zou men succesvol zijn. Dat laat natuurlijk een maas in de wet achter. En ook de VS lijkt zich op te maken voor valse vlag acties (VS bouwt sensornetwerk om de daders van nucleaire explosies in Oekraïne te identificeren)...

*

Oostenrijk | Demokratiefascisten

Tentoonstelling over Austrofascisme:

Oostenrijks fascisme

Een tentoonstelling in Wenen geeft momenteel informatie over de vernietiging van de democratie en de oprichting van een bedrijfsstaat rond 1930 in de Alpenrepubliek.

Zelfeliminatie van het parlement", werd in maart 1933 in Oostenrijk gezegd. Jarenlang werd ook op scholen onderwezen dat de autoritaire corporatieve staat – alleen links noemde het “austrofascisme” – een min of meer natuurlijk gevolg was van het falen van democratische instellingen.

De tentoonstelling "De vernietiging van de democratie" in de Weense stadhuisbibliotheek vertelt nu het andere verhaal: hoe Oostenrijk de autoritaire wending maakte en in een burgeroorlog afgleed voordat het werd geannexeerd door nazi-Duitsland.

De wereldwijde economische crisis en de massale werkloosheid vanaf 1929 hadden de democratische instellingen al uitgeput. Een poging tot staatsgreep door de rechtse paramilitaire Heimwehr onder leiding van Walter Pfrimer in september 1931 mislukte, maar rechtsextremisten waren in opmars.

stemmen voor de NSDAP

De NSDAP, die ook in Oostenrijk actief was en sinds de verkiezingen van 1930 met 3 procent van de stemmen een marginale kracht in het parlement was, behaalde in de deelstaatverkiezingen in Wenen, Neder-Oostenrijk en Salzburg plotseling dubbele cijfers tot 1932 procent. 20.

De sociaal-democraten, nog steeds de sterkste partij in het parlement, maakten zich grote zorgen over wat er in Duitsland gebeurde. Ze probeerden tevergeefs de christen-socialen een gemeenschappelijk front tegen de nazi's in Oostenrijk te bieden. Maar ze hadden andere plannen. Welke laat de huidige tentoonstelling in het stadhuis van Wenen zien...

*

Klimawandel | KlimaatcrisisKlimaatrampAnpassung

Hedonisme in klimaatverandering: waarom we bereid zouden moeten zijn om zonder te doen

Klimaatverandering zal komen en ons leven beïnvloeden. Daar zouden we ons aan moeten aanpassen. Maar weerstand tegen noodzakelijke verzaking is zinloos. Een replica.

Telepolis-auteur Jörg Phil Friedrich sprak onlangs de angst uit dat we toekomstige generaties een wereld van verzaking zullen achterlaten. Maar dit is precies de weg die we inslaan met onze consumptiegerichte levensstijl, die niet voldoet aan de eisen van de klimaatcrisis.

Omdat hij verwacht dat mensen - in verschillende mate van ernst - een ander soort verzaking doen. In een kaswereld kunnen maar weinigen genieten van een half intacte natuur, wordt voldoende drinkwater het hele jaar door een luxeartikel en hittegolven beperken de bewegingsvrijheid.

Steeds vaker wordt de vraag gesteld in hoeverre de opwarming van de aarde überhaupt nog gestopt kan worden en of het niet zinvoller is om middelen en innovaties te investeren in aanpassing aan de veranderde klimaatomstandigheden op aarde.

Deze vraag gaat echter voorbij aan het feit dat er geen of/of is; d.w.z. hetzij de uitstoot van broeikasgassen snel en drastisch terugdringen en vervolgens volledig elimineren, hetzij overgaan tot aanpassingsmaatregelen.

Wie het werk van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) volgt, weet dat dit internationale orgaan, waar honderden wetenschappers over de hele wereld voor werken, zich zeker bezighoudt met de mogelijkheden voor de mensheid om zich aan te passen aan de klimaatcrisis.

Het IPCC 6th Assessment Report bestaat uit bijdragen van drie werkgroepen:

1. Wetenschappelijke onderbouwing van klimaatverandering.

2. Gevolgen van klimaatverandering, aanpassing en kwetsbaarheid.

3. Beperking van klimaatverandering.

In haar in november 2022 gepubliceerde rapport ging met name de tweede werkgroep in op de noodzaak, de mogelijkheden maar ook de grenzen van adaptatie...

*

De paddestoelwolk staat voor atoom- of waterstofbommen, ook in het kader van testenKernwapens proefterrein28. 30 up. Mei 1998 - 6 Pakistaanse atoombomtesten - Ras Ko, PAH

Wikipedia

Strijdkrachten van Pakistan

Volgens eigen verklaringen heeft Pakistan op 28 en 30 mei 1998 met succes zes kernproeven uitgevoerd (als reactie op de 5 Indiase tests op 11 en 13.05.1998 mei XNUMX). Op basis van de seismische signalen gaan experts er echter van uit dat er slechts twee tests zijn uitgevoerd ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Pakistanisches_Atomprogramm

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

Kernwapens A - Z

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten/pakistan.html

De Pakistaanse kernwapens werden in de jaren zeventig ontwikkeld onder leiding van AQ Khan, in opdracht van premier Zulfikar Ali Bhutto. Khan had tijdens zijn werk bij het nucleaire bedrijf Urenco plannen voor centrifuges uit Nederland gestolen en gebruikt om uranium te verrijken en kernwapens te ontwikkelen...

 


Nieuws + achtergrond kennis

 

Nieuws +

**

FDP | AfD | CDU CSUBild-Zeitung

Politieke stijl in Duitsland Versterk alstublieft de AfD

De FDP onderscheidt zich binnen de coalitie door sabotage en afleidingsmanoeuvres. »Bild« en Union steunen met populistische uitspraken. Dit komt - absoluut voorspelbaar - vooral een andere partij ten goede.

Beantwoord alstublieft de volgende vraag in uw hoofd, snel en zonder na te denken: Welke aanhangers van de partij hebben de meeste oppositie tegen de Groenen?

Let op het antwoord, we komen er later op terug.

Als je de officiële einduitslag van de federale verkiezingen vergelijkt met de meest recente enquête van de onderzoeksgroepverkiezingen, dan zie je een vrij duidelijke uitslag. Binnen de stoplichtcoalitie won slechts één partij licht: de Groenen zijn 16 procent in de peiling en 14,8 procent in de verkiezingen. De SPD daarentegen verloor bijna zes procentpunten, van 25,7 naar 20. En de FDP halveerde haar resultaat bijna, van 11,5 naar 6 procent.

Zeker, enquêtes hebben foutenmarges, zijn momentopnamen en verschillende instituten komen tot iets andere resultaten. Maar over het algemeen laten alle zondagse vragen van de afgelopen weken, of ze nu afkomstig zijn van Kantar, Forsa, Allensbach, GMS enzovoort, vergelijkbare resultaten zien: de Groenen zitten tussen de 14 en 17 procent, de FDP tussen de 6 en 8, de SPD tussen 18 en 20,5.

Onzekerheid helpt de extremisten

Procentueel gezien is de AfD de grootste winnaar in vergelijking met de verkiezingsuitslag. Bij de verkiezingen op 26 september 2021 kreeg ze 10,3 procent, nu is ze tussen de 15 en 17. De AfD is een radicaal rechts tot rechts-extremistische partij, waarmee gelukkig tot nu toe niemand een coalitie heeft willen vormen. Dus hoe komt het dat meer mensen bereid lijken om voor hen te kiezen?

Zeker: er is onzekerheid in het land, de klimaatcrisis is er, en langzamerhand heeft iedereen begrepen dat er echt een transformatie zal komen om het af te remmen en internationaal concurrerend te blijven. AI, klimaat, oorlog, alles verandert, alles lijkt steeds sneller te gaan. Als het misgaat, profiteren de extremisten met de zogenaamd simpele oplossingen van zoiets.

Op dit punt komt echter een technische term uit de politicologie om de hoek kijken, die vijf jaar geleden al in deze column aan de orde was: »Eigendom uitgeven«. De term, bedacht door de Amerikaanse politicoloog John Petrocik, beschrijft het feit dat bepaalde kwesties van bepaalde partijen kunnen 'behoren'. Klimaatbescherming is hoogstwaarschijnlijk eigendom van de Groenen, sociale rechtvaardigheid wordt opgeëist door zowel de SPD als links, enzovoort. "Issue ownership" heeft impact: als de problemen van een oppositiepartij bijzonder aanwezig zijn in de media, profiteert deze partij daar meestal ook van in peilingen en verkiezingen. Dit is meermaals empirisch aangetoond.

De polen zijn niet "links" en "rechts"

Waar dacht je spontaan aan toen je de openingsvraag stelde? Mijn gok is: je dacht dat het onderwerp "afwijzing van de Groenen" een AfD-onderwerp was. Daar zou je gelijk in hebben: volgens een studie van de Konrad Adenauer Foundation, die is gebaseerd op enquêtes in 2019 en 2020, wees 77 procent van de AfD-aanhangers destijds de Groenen af. Dit is een topwaarde die alleen wordt overtroffen door een andere constellatie: 92 procent van de Groenen-aanhangers verwerpt de AfD. De studie bevat deze belangrijke zinnen:

  • "Bij alle andere partijaanhangers is er deze constellatie, d.w.z. sympathie voor de AfD en afwijzing van de Groenen, op minder dan 5 procent."
  • »De vorming van politieke kampen wordt weerspiegeld in de houding ten opzichte van de Groenen en AfD.«

Dit alles is niet zo verwonderlijk, want de extreemrechtse AfD verzet zich immers al jaren luidkeels tegen het zelf gecreëerde 'vuile links-groene' vijandbeeld. De Unie, vooral de campagnevoerende CSU, neemt dit beeld van de vijand momenteel steeds meer over als het hare. De CSU, maar ook delen van de CDU, maken maffia-grappen over minister van Economische Zaken Robert Habeck (o.a. de gefotoshopte "The Godfather"-poster), nemen de anti-groene leuzen over van de "Bild"-krant ("Heiz-Hammer", "Heiz -Pranger", »Heating spionage«, »Heating Stasi«), spreekt in koor met de AfD bij elke hint van strategisch denken over »geplande economie«. Tegelijkertijd stelt niemand bij de Groenen echt vraagtekens bij de markteconomie.

De »Heiz-Stasi« bestaat al – in Beieren

Overigens is de opwinding over het verzamelen van gemeentelijke verwarmingsgegevens, aangewakkerd door »Bild« best grappig: er is al zo'n »energiestaatsveiligheidsagentschap«, zo'n »snuffelstaat« (volgens Thüringer CDU-voorzitter Mario Voigt)! Namelijk in de deelstaten Baden-Württemberg en Sleeswijk-Holstein, die mede worden bestuurd door de Unie - en in de CSU-staat Beieren. In alle drie de landen voorzien de klimaatbeschermingswetten al in een overeenkomstige gegevensverzameling.

[...]

Lindners grappige interviewzin

Zoals bekend had de topman van Springer-Verlag destijds aan zijn hoofdredacteur gevraagd: "Versterk alstublieft de FDP." (sic) Volgens zijn sms houdt de AfD eigenlijk niet zo van Mathias Döpfner voor klimaatverandering". Maar "Bild" en "Welt" dragen ook bij aan iets anders met hun ononderbroken anti-groene campagne: alsjeblieft, versterk de AfD.

Grappig genoeg zei FDP-leider Christian Lindner, van wie bekend is dat hij voor de tweede keer met een Springer-journalist is getrouwd, deze week in een interview: "We maken de AfD niet klein door hun slogans over te nemen."

Daar heeft hij gelijk in: de FDP maakt de AfD niet klein door zijn stijl over te nemen. Ze maakt zichzelf klein - en de AfD groter.

 

 


Nieuws + achtergrond kennis

 

achtergrond kennis

**

De kaart van de nucleaire wereld

Geen geschiedenis, verhalen herhalen zich...

*

De interne zoektocht naar

fascistisch | PopulairSpringer pers

leverde onder meer de volgende resultaten op:

 

10 maart 2023 - Vals bericht uit de krant "Bild": Habeck gaat ons geen biljoen kosten

*

15 november 2022 - Conservatief? Huichelaar!

*

31 oktober 2022 - Crisis van de democratie: "We staan ​​voor een puzzel"

 


YouTube

Zoeken op sleutelwoorden: populisme in Duitsland

https://www.youtube.com/results?search_query=Populismus in Deutschland

 

Videos:

uitleg van 7 november 2016 - 3:47

Populisme eenvoudig uitgelegd

*

Y collectief van 19. Mei 2019 - 43: 55

Duitsland voor de Duitsers? Hoe praat je met rechtse populisten? WOEDE!

*

NZZ van 20 juni 2018 - 3:47

Populisme: een gevaar voor de democratie?

 

Wordt geopend in een nieuw venster! - YouTube-kanaal "Reactorstoring" afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ...

Deze afspeellijst bevat meer dan 150 video's over dit onderwerp

 


Ecosia

Deze zoekmachine plant bomen!

Trefwoord zoeken: populisme

https://www.ecosia.org/search?q=Populismus

 


Wikipedia

 

populisme

Sociale wetenschappers kennen verschillende attributen toe aan de term populisme (van het Latijnse populus, 'mensen'). Kenmerkend is de keuze van onderwerpen en retoriek gekoppeld aan politieke intenties en gericht op volkssentiment. Enerzijds gaat het om het creëren van bepaalde stemmingen, anderzijds gaat het om het uitbuiten en versterken van bestaande stemmingen voor eigen politieke doeleinden. Populisme manifesteert zich vaak in een specifieke politieke stijl en dient als strategie om aan de macht te komen. Om interpretatieve soevereiniteit in het publieke discours te verwerven, maakt het populisme gericht gebruik van sociale digitale media. Slechts af en toe verschijnt het in onderzoek als onderdeel van individuele ideologieën ...

 


LpB BW - Staatscentrum voor burgereducatie

 

Democratie en populisme gaan niet samen

Waarom passen populisme en populistische politiek niet bij het democratische basisidee?

Populisten beweren het "ene ware volk" te vertegenwoordigen. In de populistische ideologie wordt dit geconstrueerde populaire idee tegengewerkt door de zogenaamde "elite", d.w.z. politici of andere vijandelijke beelden bijvoorbeeld, die zij het recht ontzeggen om inspraak te hebben in de politiek. Een centraal ideaal van democratie is echter pluralisme. Gewoon willen beslissen wie tot het 'volk' behoort en wie de staat moet vertegenwoordigen, is antipluralistisch en niet democratisch.

Populisten hanteren een specifieke stijl van discussiëren. Beledigingen en zogenaamde "alternatieve feiten", d.w.z. valse, eenzijdige en valse beweringen, nemen de plaats in van feitelijke debatten. Dit belemmert het politieke proces, bemoeilijkt afspraken en kan burgers afschrikken. In een democratie worstelt men echter om op basis van feiten het best mogelijke compromis te vinden, waarbij iedereen in het gesprek elkaar respecteert.

Populisten wekken bij hun aanhangers wantrouwen op in democratische organisaties zoals regeringen en parlementen, bewerend dat ze worden geregeerd door de "elite" en handelen tegen de wil van de "echte mensen" die ze zich voorstellen. Natuurlijk is in een democratie terechte en feitelijke kritiek op de instellingen en processen niet alleen toegestaan, maar zelfs aangemoedigd. Maar het democratisch proces fundamenteel in twijfel trekken en ondermijnen met complotverhalen is ondemocratisch...

 


Terug naar:

Nieuwsbrief XXI 2023 - 21 t/m 27 mei

Krantenartikel 2023

 


Voor werk aan 'THTR nieuwsbrief','reactorpleite.de'En'Kaart van de nucleaire wereld'je hebt behoefte aan actuele informatie, energieke, frisse strijdmakkers onder de 100 (;-) en donaties. Kunt u helpen, stuur dan een bericht naar: info@ Reaktorpleite.de

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt uitgegeven door de 'BI Milieubescherming Hamm' en wordt gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account: BI milieubescherming Hamm

Doel: THTR nieuwsbrief

IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79

BIC: WELADED1HAM

 


Nieuws + achtergrond kennis top of page

***