Nieuwsbrief VI 2023

5. tot 11. Februari

***


  2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011

Nieuws + achtergrond kennis

Kernenergie-ongevallen

Dit pdf-bestand bevat een lijst met ongevallen en het vrijkomen van radioactiviteit. Een deel van deze informatie werd alleen onder zeer moeilijke omstandigheden openbaar gemaakt. Als er nieuwe informatie naar voren komt, zal deze lijst worden uitgebreid en bijgewerkt...

Uittreksel voor deze maand:

5. Februari 1958 (Broken ArrowTybee Island, USA

6. Februari 1974 (INES 5) Akwa Sosnovy Bor, USSR

13. Februari 1950 (Broken ArrowPrinses Koninklijk Eiland, KAN

16. Februari 2011 (INES 2) Akwa Tricastin, FR

22. Februari 1977 (INES 4) Akwa Jaslovke Bohunice, SVK

Februari 2010 (INES ? Klas.?) Akwa Vermont Yankee, USA

*

We zijn op zoek naar actuele informatie. Kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar: nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

 

***

11. februari

 

CO2 | opwarming | Geo-engineering

Wetenschapper op Geo-engineering:

“We geven de natuur wind mee”

De geologe Maria-Elena Lieferh ontwikkelt technieken waarmee CO2 uit de atmosfeer kan worden gehaald. Ze zegt: het werkt niet zonder geo-engineering.

taz: Mevrouw Lieferh, u zegt dat het uw taak is om de aarde af te koelen. Hoe doe je dat?

Maria-Elena Lieferh: De aarde weet zo goed als hoe ze zichzelf moet koelen. Zolang het bestaat, transporteert het zelf kooldioxide en broeikasgassen uit de atmosfeer terug naar de grond of het water. Dat doet het bijvoorbeeld door fotosynthese, waarbij CO2 wordt omgezet in biomassa, die na het afsterven van de planten uiteindelijk ondergronds ligt. Het andere proces is rotsverwering. Mijn werkgroep en ik onderzoeken dit al vele jaren - en specifiek hoe we het proces kunnen versnellen.

taz: Wat houdt het precies in?

Rotsverwering werkt als volgt: wanneer water en CO2 elkaar ontmoeten, wordt een zwak zuur gevormd, namelijk koolzuur. Wanneer dit op zijn beurt gaat rocken, lost het op. Bij deze reactie verandert CO2 in bicarbonaat. Dit is een stof die heel lang in water kan blijven of zelfs een vast mineraal kan worden. Door de mineralisatie is de koolstof die voorheen de aarde verwarmde als CO2 als het ware onschadelijk. We onderzoeken hoe verschillende steensoorten hieraan bijdragen en hoe we de natuur een windje in de rug kunnen geven om dit zeer langzame proces wat sneller te laten verlopen...

*

Erdbeben | Turkije | Syrien

IPPNW roept op tot stopzetting van Turkse bombardementen en opheffing van sancties

Turkije bombardeert Noord-Syrië in aardbevingsgebied

De medische vredesorganisatie IPPNW roept de federale regering op om met Turkije samen te werken om de Turkse artillerie-operaties in Noord-Syrië onmiddellijk te stoppen. Naast het openstellen van de grenzen tussen Turkije en Syrië, zou de Duitse regering zich ook moeten inzetten voor het opheffen van de westerse sancties tegen Syrië. Het embargo van de VS en de EU tegen Syrië treft burgers in het hele land. Ook het hoofd van de Syrian Crescent, Khaled Habubati, heeft de EU opgeroepen haar sancties op te heffen en hulp te sturen."We zijn geschokt door de verwoestende gevolgen van de aardbeving voor de mensen in Turkije en Syrië. Het zou een humanitaire noodzaak zijn dat Turkije, althans in deze situatie, de oorlog zou onderbreken en de grensovergangen naar Syrië zou openen voor hulpleveringen", legt Dr. medisch Angelika Claussen, voorzitter van de IPPNW ...

*

Laufzeit | nucleaire lobby | Verduistering

Verduisterende verhalen

Het sprookje van de zogenaamd dreigende black-out wordt al tientallen jaren gebruikt – wanneer de nucleaire lobby politieke beslissingen wil beïnvloeden. De "redenering" van vandaag voor nog een levensverlenging lijkt verbazingwekkend veel op de pro-nucleaire campagnes uit het verleden.

"Het risico bestaat dat het elektriciteitsnet in de herfst en winter volledig overbelast raakt en dat er onvoldoende stroom is." Zo schreef de zelfbenoemde energiedeskundige en CDU-leider Friedrich Merz begin september 2022 in de Bild am Sonntag. Het is de schuld van de regering dat ze vasthoudt aan de kernuitstap.

"Habeck en de verkeerslichten riskeren opzettelijk een black-out", zei de Beierse premier Markus Söder (CSU), die opriep tot verlenging van de kerncentrales tot ten minste 2024.

Ook de FDP, onderdeel van de verkeerslichtenregering, eist dat de kerncentrales blijven draaien vanwege een vermeend stroomtekort. Veel mensen zijn onrustig, stroomgeneratoren en radio's verkopen als zoete broodjes...

*

Koreaanse kernwapens | Pantserlobby

Debat in Zuid-Korea

Kim nucleaire tellers geven?

Een uitspraak van de Zuid-Koreaanse president Yoon heeft geleid tot een debat over de vraag of het land kernwapens moet adopteren vanwege de bewapening van Noord-Korea. Yoon roeide weer terug. Maar de voorstanders van kernwapens ruiken de dageraad.

Sinds zijn aantreden in mei 2022 heeft de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol herhaaldelijk een blunder gemaakt, waarbij hij hier en daar een onnadenkende uitspraak deed die zijn staf vervolgens moest inhalen. Dit was ook het geval half januari, toen Yoon zelfs zo ver ging om te zeggen: "Als het probleem (met Noord-Korea) erger wordt, moeten we misschien onze eigen kernwapens hebben."

Hij liet in het midden of hij eigen productie bedoelde of een hernieuwde stationering van Amerikaanse wapens, zoals tot 1991 het geval was geweest, en sprak over een toekomstscenario. Maar toch was het onderwerp in de wereld.

Daehan Lee van het Zuid-Koreaanse Forum for Nuclear Strategy, een eind 2022 opgerichte lobbygroep voor kernwapens, is natuurlijk blij: "Ons verzoek kwam sneller bij de president terecht dan we dachten." ...

 

***

10. februari

 

Oekraïne oorlogwagen jongen | onderhandeling vrede | levering van wapens

"Manifest voor vrede"

Telepolis-documenten: oproep van Alice Schwarzer en Sahra Wagenknecht tegen verdere militaire escalatie. Voor solidariteit met de bevolking en tegen "escalatie van wapenleveranties".

Vandaag is de 352e dag van de oorlog in Oekraïne. Tot nu toe zijn meer dan 200.000 soldaten en 50.000 burgers gedood. Vrouwen werden verkracht, kinderen bang gemaakt, een heel volk getraumatiseerd. Als de gevechten zo doorgaan, zal Oekraïne binnenkort een ontvolkt, verwoest land zijn. En veel mensen in heel Europa zijn ook bang voor een escalatie van de oorlog. Ze vrezen voor hun toekomst en die van hun kinderen...

*

Asse II opslagfaciliteit voor kernafval | Opslagplaats | Tussenopslag

Nucleaire afvalstortplaats verdrinkt:

De problemen in de Asse stapelen zich op

Het kernafval in de Asse moet afgevoerd worden. En kom dan naar een tussenopslag. Waar moet dat zijn en hoe lang tot de repository?

GOETTINGEN taz | Het aantal deelnemers - persoonlijk en online - was beheersbaar toen het Federaal Agentschap voor Opruiming (BGE) donderdagavond onder de onopgesmukte titel "Betreff: Asse" informeerde wat er volgens hen in 2022 is gebeurd rond de opslagplaats voor kernafval in de Wolfenbüttel wijk. En wat zij als exploitant van de centrale dit jaar van plan is om de bouwvallige put te stabiliseren en de berging van het radioactieve afval diep beneden voor te bereiden.

[...]

Vorig jaar stroomde zo'n 5.000 kubieke meter zout water de mijn in door scheuren in het zout en in de ondergrondse bergen. Het meeste wordt opgevangen voordat het in contact komt met het opgeslagen radioactieve afval. Volgens het BGE daalde de hoeveelheid zoutoplossing die de Asse binnensijpelde bij het hoofdinzamelpunt vorig jaar immers terug van zo'n 12,5 kubieke meter per dag naar zo'n 11,5 kubieke meter per dag. De oorzaak van de daling is momenteel onduidelijk. Er sijpelt echter ook zo'n 15 liter per dag door de emplacementkamers en is besmet met radioactieve stoffen, voornamelijk tritium en cesium-137...

*

kernafval | Tussenopslag | Een opslagplaats zoeken

Repository search: Hoe lang kan nucleair afval in de tijdelijke opslagfaciliteit blijven?

De zoektocht naar een repository zal tientallen jaren vertraging oplopen. Het kernafval blijft dus veel langer in de tijdelijke opslagfaciliteiten. Maar hun veiligheidscertificaten zijn daar niet op berekend.

Er staan ​​momenteel 237 vaten met hoogradioactief afval in de tijdelijke opslagfaciliteiten in Nedersaksen. De helft daarvan bevindt zich op het terrein van de stilgelegde kerncentrales Unterweser en Grohnde en de nog in bedrijf zijnde kerncentrale in Lingen. De overige ruim honderd nucleair afvalcontainers staan ​​in de centrale tijdelijke opslag in Gorleben. Deze tijdelijke opslagfaciliteiten zijn eigenlijk alleen bedoeld als tussenoplossing totdat er een definitieve opslagfaciliteit is. Maar als dit pas ongeveer vier decennia later klaar is, heeft dit ook gevolgen voor de tijdelijke opslagfaciliteiten, zegt Wolfram König, voorzitter van het Federaal Bureau voor de Veiligheid van het Beheer van Kernafval (BASE) op NDR ...

*

media | klimaat vraagstukken | TV

Zendtijd voor het klimaat:

De televisie stelt klimaatkwesties

Volgens een studie van de Universiteit van Hamburg is het klimaat nu een veel voorkomend onderwerp op de openbare televisie. Doet dat recht aan de klimaatcrisis?

[...]

Een team van vier communicatiewetenschappers van de Universiteit van Hamburg heeft onderzocht hoe vaak met name de publieke televisiestations rekening hebben gehouden met deze enorme opgave en het klimaat hebben aangepakt. Het resultaat: In het totale programma van de eerste, ZDF- en WDR-televisie, is de klimaatreportage de afgelopen twee jaar toegenomen. De "Tagesschau" heeft het sinds 2018 steeds vaker over de klimaatcrisis. Tot dan toe was het echter nauwelijks een probleem, en zelfs nu is er nog "veel ruimte voor verbetering", zoals de studie zegt ...

*

Bundesrat | Klokkenluidersregeling

Federale Raad vernietigt klokkenluiderswet

De Bondsraad vernietigt de klokkenluiderswet die in december door de Bondsdag is aangenomen. Het voorzag in uitgebreidere bescherming en meer contactpunten voor dergelijke klokkenluiders. Voor sommigen ging de regelgeving echter te ver.

De Bondsraad heeft de zogenaamde klokkenluiderswet stopgezet. In december had de Bondsdag de wet al aangenomen. In de staatskamer kreeg het echter niet de benodigde meerderheid. Het is bedoeld om mensen die misstanden bij autoriteiten of bedrijven melden beter te beschermen tegen represailles. Duitsland voldoet daarmee aan een EU-richtlijn die sinds december 2021 geïmplementeerd had moeten zijn.

De Beierse minister van Justitie Georg Eisenreich (CSU) zei dat er overeenstemming was dat er bescherming voor klokkenluiders moest zijn en dat de bijbehorende EU-richtlijn geïmplementeerd moest worden. Maar men kan niet akkoord gaan met de wet in de huidige vorm ...

*

Nord Stream 2 | feiten controleren

ballonnen en bommen

Grote Amerikaanse media negeren het rapport van Hersh. Bij ons onderwerpen ze hem aan een factcheck zonder gecontroleerde feiten.

[...]

Het feit dat Rusland Duitsland van goedkoop gas voorzag, is de Amerikaanse regering altijd een doorn in het oog geweest, vooral nu met de oorlog in Oekraïne. Sinds de knal kopen we gas in Amerika, wat duur is. In ruil daarvoor mogen Duitse bedrijven nog steeds niet leveren aan Amerikaanse bedrijven die overheidscontracten hebben, want America First! Het gerucht gaat altijd dat de Verenigde Staten achter de aanval zitten, maar Hersh is de eerste journalist die dit openlijk claimt.

Hersh is Amerika's beroemdste onderzoeksjournalist, in tegenstelling tot Bob Woodward, die slechts een stenograaf is, of Ronan Farrow, die eerder aan zijn Oedipus-complex werkt. Hij ontmaskerde het bloedbad in My Lai - waarvoor hij de Pulitzerprijs ontving - de marteling in Abu Ghraib, het geheime Israëlische kernwapenprogramma en de neocontriges in het Pentagon.

[...]

Natuurlijk is het om politieke of pragmatische redenen een goede zaak dat Nord Stream met geweld is gesloten vanwege Poetin en zo, vooral als Amerikaan - hoewel je dan eigenlijk geen oliegeld aan de sjeiks in Saoedi-Arabië zou moeten geven. Of het verhaal van Hersh waar is of niet, is een heel andere vraag. Anders zeg je met Palmstrom uiteindelijk dat wat niet zou moeten zijn, niet kan zijn.

We mogen blij zijn dat de ballon uit China niet boven Hamburg is verschenen, anders zou de konijnenpootpers waarschijnlijk speculeren of ze zich de waarneming niet gewoon verbeeldden. Kijk niet omhoog! En dat er in onze telefoons spionagetechnologie is ingebouwd, is gewoon weer een complottheorie.

*

LNG vloeibaar gas | methaan | gasprijs

LNG: Hoeveel vloeibaar gas komt er momenteel aan in Duitsland?

Mede door de oorlog in Oekraïne is Duitsland nu steeds meer afhankelijk van vloeibaar gas voor zijn energievoorziening. De eerste LNG-terminals in het noorden zijn in gebruik - het importvolume neemt gestaag toe.

Drijvende terminals moeten Duitsland voorzien van vloeibaar aardgas (LNG): twee zijn al in gebruik en andere zijn in aanbouw of in de planningsfase. In Wilhelmshaven is de normale werking al begonnen en ook aardgas uit Lubmin stroomt op testbasis het Duitse net binnen vanuit zogenaamde Floating Storage and Regasification Units (FSRU). Op 20 januari werd de drijvende LNG-terminal "Höegh Gannet" in Brunsbüttel officieel in ontvangst genomen. De reguliere werkzaamheden starten in februari.

[...]

Het LNG-aandeel van alle aardgasimporten naar Duitsland is nog klein. Het zou echter moeten stijgen naarmate er meer terminals voor vloeibaar gas worden aangesloten. Als alle zes vaste drijvende terminals eind 2023 operationeel zijn, hebben ze een totale capaciteit van ongeveer 30 miljard kubieke meter aardgas. Dit komt overeen met ongeveer een derde van de hoeveelheid die in 2021 werd geïmporteerd volgens het federale ministerie van Economische Zaken en Klimaatbescherming...

*

fotovoltaïsche zonne-energie | Elektriciteitsnet Beieren | bureaucratie

Te veel fotovoltaïsche energie: het Beierse elektriciteitsnet zit aan de limiet

Het regionale elektriciteitsnet in Beieren zit op veel plaatsen aan de grens van zijn capaciteit. De reden: de grote uitbreiding van fotovoltaïsche systemen. In de Nördlinger Ries kunnen zelfs middelgrote fotovoltaïsche installaties niet meer op het net worden aangesloten.

"Ik denk dat het me zal verbazen!" Dat was zijn eerste reactie, zegt Axel Güthner. De baas van een ijzer- en sanitairgroothandel wilde op het dak van zijn bedrijf in Oettingen in het district Donau-Ries een fotovoltaïsch systeem installeren met een vermogen van 300 kW. Een middelgroot pand, tegenwoordig niets ongewoons. Maar van Netze ODR, de netwerkoperator in de Nördlinger Ries, kwam er een weigering.

De geplande fotovoltaïsche installatie kan niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten. De reden: het elektriciteitsnet in de regio is overbelast. De kleine systemen op de daken van particuliere woningen konden nog op het net worden aangesloten, maar de grotere systemen niet meer, aldus de netbeheerder...

 

***

9. februari

 

Erdbeben | Turkije | Akkuyu

Turkije bouwt een kerncentrale in het aardbevingsgebied

De enige in aanbouw zijnde kerncentrale van Turkije werd maandag ook getroffen door de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië. Critici pleiten nu voor een grondige herziening.

Een kerncentrale in een aardbevingsgebied roept onvermijdelijk herinneringen op aan de ramp in Fukushima. De kerncentrale van Akkuyu wordt gebouwd op slechts 600 kilometer van het epicentrum van de aardbeving op maandag en zal uiteindelijk vier reactoren hebben. Volgens de Russische fabrikant Rosatom moet de energiecentrale trillingen tot een kracht van 6,5 op de schaal van Richter kunnen weerstaan.

De kerncentrale van Akkuyu bevindt zich in de buurt van een geologische breukzone, de Oost-Anatolische breuklijn. De regio wordt als bedreigd beschouwd omdat de kleine Anatolische plaat bijna als een wig ingeklemd zit tussen de Arabische plaat, die vanuit het zuiden duwt, en de Euraziatische plaat, die naar het noorden ligt...

*

Federatie van natuurbehoud | Greenwashing | verkeersstraten

Nieuwe wegen zijn meer schadelijk voor het klimaat dan verwacht

De klimaatschade door wegenbouwprojecten is veel hoger dan eerder werd aangenomen. Dit is het resultaat van een studie in opdracht van de Bund Naturschutz (BN), die vier wegenbouwprojecten in Franken en Zwaben nader onderzocht.

De uitkomst van het rapport is duidelijk: het Federaal Verkeersrouteplan berekent mooi de gevolgen van wegenbouwprojecten voor het klimaat. Het adviesbureau Regioconsult heeft de korte studie voorbereid in opdracht van de Bund Naturschutz. "We gaan ervan uit dat het plan met zijn wegenbouwprojecten illegaal is omdat het de klimaatimpact niet correct berekent", zegt Werner Reh, woordvoerder van de verkeerswerkgroep BUND.

*

Greenpeace | Rechtszaak EU-taxonomie | Europese Commissie

Greenpeace kondigt rechtszaak aan tegen classificatie van nucleair en gas als groen

Na het bezwaar volgt een rechtszaak: Greenpeace wil in april in beroep gaan tegen de nieuwe EU-taxonomieregels bij het HvJ. Ze classificeren gas en kernenergie als klimaatvriendelijk.

De milieuorganisatie Greenpeace heeft een rechtszaak aangekondigd tegen de classificatie van gas en kernenergie in de EU als duurzaam. Greenpeace spant in april een rechtszaak aan bij het Europese Hof van Justitie (HvJ) in Luxemburg in verband met de zogenaamde taxonomieverordening, zo maakte de milieuorganisatie bekend...

*

Klimaschutz | Klimaatvuillobby | Lobbyen

Hoe klimaatbescherming wordt vertraagd

Om de klimaatverandering tegen te gaan, moet de CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Maar met name de uitfasering van kolen laat zien dat we veel verder hadden kunnen komen als invloedrijke belangengroepen uit het bedrijfsleven, de samenleving en de politiek niet op de rem hadden getrapt.

Bij elke omwenteling wekken de machtige rotoren van de windturbine elektriciteit op. Windturbines dekken nu bijna een kwart van de Duitse elektriciteitsbehoefte. Het aandeel zou aanzienlijk hoger kunnen zijn - als hernieuwbare energie zoals in het begin was blijven promoten. Volgens het Federale Milieuagentschap hebben we ondanks de Russische oorlog geen energiecrisis.

Maar er was en is nog steeds een belang om de klimaatbescherming niet te snel te laten verlopen. Journaliste Annika Joeres noemt ze "de remmers" en beschrijft ze in haar boek 'The Climate Dirt Lobby': "Dit is de groep van managers in het bedrijfsleven, maar ook politici die er altijd voor hebben gepleit dat bijvoorbeeld de kolencentrales zo lang mogelijk draaien, of die hebben voorkomen dat hernieuwbare energie zich uitbreidt. Dat is de zeer invloedrijke groep die de afgelopen jaren veel vooruitstrevende dingen heeft voorkomen.' ...

*

Nord Stream 2 | Saboteren

Seymour Hersh: VS achter Nord Stream-sabotage

De bekende Amerikaanse journalist Hersh beschuldigt de regering-Biden ervan de pijpleidingen in de Oostzee te hebben opgeblazen. Dat meldt een bron die bekend is met het plan. Het Witte Huis spreekt van "uitvinding". Over een explosief verhaal.

De berichtgeving van Pulitzer Prize-winnaar en onderzoeksjournalist Seymour Hersh over de sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen in de Oostzee voert de druk op de Amerikaanse regering op. In een artikel dat gisteren op het Substack-platform in de VS is gepubliceerd, Hersh beschuldigt de regering-Biden ervan achter de ontploffing te zitten...

*

klimaat economie | energie crisis | energiebesparing

De energiecrisis kan een dubbel gunstige uitkomst hebben voor het klimaat en de economie

Studie berekent met terugwerkende kracht de uitval van Russisch gas en olie voor 2022

Sinds de Russische aanval op Oekraïne bijna een jaar geleden is er geen gebrek aan pessimistische klimaat- en economische voorspellingen: geopolitieke spanningen zouden de strijd tegen de opwarming van de aarde kunnen overschaduwen, en olie- en gasprijsschokken zouden onze welvaart kunnen ruïneren. Maar een nieuwe studie op basis van een gerespecteerd economisch evenwichtsmodel denkt dat het tegenovergestelde denkbaar is: een win-winsituatie voor klimaat en economie. Het onderzoek is gemaakt met het oog op de CO2-uitstoot en het bruto binnenlands product en de ambitieuze EU-brede besparingen en gepubliceerd op 06.02.2023 februari XNUMX Natuur Klimaatverandering. Het Berlijnse klimaatonderzoeksinstituut MCC (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change) was betrokken ...

 

***

8. februari

 

windenergie | verkeerslicht coalitie | rechtszaken bespoedigen

Nieuwe wet voor meer windenergie:

Remmen verkeerslichten de energietransitie af?

Het stoplicht wil eigenlijk meer windturbines bouwen. Maar bewoners klagen vaak. Minister van Justitie Buschmann wil daar verandering in brengen - met een wet waar veel kritiek op is gekomen.

... Het stoplicht wil eigenlijk van dit probleem af. Minister van Justitie Marco Buschmann (FDP) is verantwoordelijk voor de levering. Hij heeft wetgeving ingevoerd om rechtszaken tegen windturbines te versnellen.

[...]

Als je het oordeel van de experts mag geloven, heeft uitgerekend de FDP-minister Buschmann de "Duitsland-snelheid" een snelheidslimiet gegeven. De stoplichtcoalitie heeft nu een amendement ingediend. Of daarmee de tekortkomingen van het wetsontwerp kunnen worden verholpen, zal op zijn vroegst vrijdag blijken. Dan moet de wet worden aangenomen in de Bondsdag.

*

Afrika | RuslandChina | Vereinigte Staaten

diplomatie

Afrika: Rusland, China en de VS strijden om invloed

Kaapstad/Moskou (dpa) - Rusland, China, VS - willen allemaal hun invloed in Afrika uitbreiden. Hoe meer de betrekkingen tussen de grote mogendheden verslechteren, hoe meer ze strijden om het continent, dat rijk is aan minerale hulpbronnen en groeipotentieel. "Afrika is een arena geworden voor concurrentie tussen wereldmachten", zegt Jakkie Cilliers, politiek analist aan het Institute for Security Studies (ISS) in Zuid-Afrika. "Het is een enorm diplomatiek spel."

Eigenlijk houdt elke grote mogendheid zich met iets anders bezig. Als grootste investeerder en handelspartner van Afrika is China vooral geïnteresseerd in de invoer van grondstoffen. De VS willen voorkomen dat Afrika te nauw verbonden raakt met China. En Moskou?

Rusland ziet Afrika als een instrument in de strijd tegen het Westen, vooral sinds het begin van de aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Daartoe probeert Moskou zichzelf in de voorhoede van de antikoloniale beweging te plaatsen ...

*

waterstof | CO2-uitstoot | klimaatneutrale industrie

decarbonisatie van de economie

Van grijs tot groen staal

De Wetenschappelijke Adviesraad van het Ministerie van Economische Zaken adviseert om een ​​klimaatneutrale industrie in Duitsland vooral tot stand te brengen via groene loodmarkten. De commissie is nogal sceptisch over klimaatafspraken tussen de staat en bedrijven - bijvoorbeeld voor groen staal.

Om klimaatneutraal te worden volstaat het niet om auto's te laten rijden met groene stroom of gebouwen te verwarmen met groene warmte. De auto of het huis zelf moet ook "groen" zijn.

Autofabrikanten begrazen momenteel de staalindustrie op zoek naar groen plaatwerk. Het daarvoor benodigde staal wordt niet meer geproduceerd met cokes en kolen, maar vooral met groene waterstof, indien beschikbaar.

Vanaf 2025 moeten dergelijke voertuigen met groen staal onder de lak op de markt komen en volgens de huidige schattingen 300 tot 700 euro duurder zijn dan nu. Gezien de prijsstijgingen in de auto-industrie is dit een vrij te verwaarlozen factor.

Qua klimaatbeleid is er geen echt alternatief voor de overstap naar groen staal. Staal veroorzaakt momenteel 30 procent van de Duitse CO2-emissies in de industrie. Als je daar andere grondstoffen uit de cement- of chemische industrie bij optelt, komt dat neer op bijna tweederde van de industriële uitstoot van momenteel zo'n 180 miljoen ton CO2 per jaar...

*

kernafval | Opslagplaats | Konrad schacht

Schacht Konrad: Alliantie roept op tot beëindiging van de bouw van opslagplaatsen

De Konrad-schacht in Salzgitter is al lang goedgekeurd als opslagplaats voor laag- en middelradioactief afval - en wordt momenteel gebouwd. De weerstand hiertegen is groot. Een brede alliantie pleit voor stopzetting van de bouw.

Districtsbestuurders, burgemeesters en burgemeesters uit de regio Salzgitter willen vandaag een oproep doen aan de rood-groene deelstaatregering in Hannover. Volgens het initiatief zou dit moeten werken voor de federale overheid en helpen voorkomen dat de Konrad-mijn een opslagplaats voor nucleair afval wordt. De vertegenwoordigers van de gemeenten zijn ervan overtuigd dat de Konrad-mijn volgens de huidige normen niet langer zou worden goedgekeurd als opslagplaats...

*

opwarming van de aarde | klimaatconferentie | CO2-concentratie

Een oliesjeik wordt voorzitter van de volgende VN-conferentie over klimaatverandering

Tot nu toe is de wereldgemeenschap er totaal niet in geslaagd om klimaatbescherming te creëren. Nog in de jaren negentig werden waarschuwingen gegeven dat een CO90-concentratie van meer dan 400 ppm in de atmosfeer levensbedreigend was voor de menselijke beschaving. Op dat moment was de CO2-concentratie al rond de 2 ​​ppm. Vandaag zitten we op 360 ppm en in feite hebben de weerrampen al catastrofale proporties aangenomen met vele doden in verschillende delen van de wereld.

We naderen de overgang van de planeet naar een oncontroleerbare hete periode van de aarde met meer dan 2°C opwarming van de aarde boven het pre-industriële niveau en het bijbehorende einde van alle menselijke beschaving...

*

klimaatbeleid | Kolenuitgang | PIK | Klimaatonderzoek

Wereldwijde uitfasering van steenkool niet mogelijk zonder strategiewijziging

Volgens klimaatonderzoekers van PIK is een wereldwijde uitfasering van steenkool alleen mogelijk met veel sterkere klimaatbeleidsmaatregelen en alleen in samenwerking met China. Koolstofbeprijzing en het uitfaseren van steenkoolwinning zouden effectieve maatregelen zijn.

In een recent onderzoek naar de wereldwijde energietoekomst hebben het Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) en de Universiteit van Potsdam vastgesteld dat het huidige klimaatbeleid, inclusief inspanningen zoals de Powering Past Coal Alliance, onvoldoende is om een ​​wereldwijde kolenfase tot stand te brengen -uit...

 

***

7. februari

 

Lobbyen | Europäische Union | Geheime wetten

lobbyen in de EU

Geheime EU-wetgeving: wij dienen klacht in!

Belangrijke onderhandelingsdocumenten dienen tijdig beschikbaar te zijn

Veel te vaak weigert of stelt de Europese Unie de vrijgave van belangrijke documenten over de onderhandelingen tussen de EU-Commissie, het EU-Parlement en de lidstaten uit (trialoog). Dit is een toegangspoort tot lobbyen. Dit overkwam ons het meest recent met de Digital Markets Act, die bedoeld is om de macht van grote digitale bedrijven te beperken. Ons verzoek om documenten, waarmee we inzicht wilden krijgen in de voortgang van de grotendeels geheime onderhandelingen, werd aanvankelijk afgewezen, vervolgens uitgesteld en pas beantwoord nadat de onderhandelingen waren afgerond.

schending van openbaarmakingsvereisten

Het Europees Parlement heeft daarmee zijn verplichting geschonden om de gevraagde documenten openbaar te maken. We vragen daarom de EU-ombudsman om dit misbruik te onderzoeken...

*

kernafval | Würgassen | Grafenrheinfeld | Ahaus

In februari rolt het eerste transport van kernafval naar Grafenrheinfeld

De aankondiging om nucleair afval van Würgassen naar Grafenrheinfeld te brengen, veroorzaakte discussies in de regio Schweinfurt. Precies wat de critici zeggen.

Nu is het officieel: delen van het kernafval van de ontmantelde kerncentrale van Würgassen in Noordrijn-Westfalen gaan naar de tijdelijke opslagplaats in Grafenrheinfeld (district Schweinfurt). De eerste van de controversiële transporten rolt medio februari naar Neder-Franken, zoals gemeld door de exploitant van de kerncentrale Preussen-Elektra. De exacte datum wil het bedrijf niet geven...

*

Italiaans | Enel | productie van zonnepanelen

Enel breidt Siciliaanse zonnemodulefabriek uit tot de grootste van Europa

Het Italiaanse energieconcern Enel wil zijn fabriek voor de productie van 3Sun-zonnemodules op Sicilië, die de grootste fabriek van Europa wordt, uitbreiden.

De 3Sun-fabriek in de Siciliaanse stad Catania is al een van de grootste productiefaciliteiten voor zonnepanelen in Europa en de eerste in zijn soort in Europa die massaal panelen produceert die zonne-energie van beide kanten opvangen.

Volgens Enel zal de fabriek, die momenteel een productiecapaciteit heeft van zo'n 200 megawatt per jaar, haar productie van fotovoltaïsche modules tegen juli 2024 uitbreiden tot 3 gigawatt.

*

Nucleaire opslagfaciliteit Würgassen | vervoer verbinding

Nucleaire opslagfaciliteit Würgassen: rapport bekritiseert transportverbindingen

Dinsdag presenteerde het initiatief "nucleairvrije drielandendriehoek" een nieuw rapport over het geplande logistiek centrum voor kernafval in Würgassen. Daarin wordt de vervoersverbinding bekritiseerd.

De experts van een adviesbureau voor verkeers- en milieumanagement kwamen tot de conclusie dat noch de weg noch de spoorverbinding in het Weserbergland geschikt zijn voor het transport van kernafval. Straten zijn soms te smal, de spoorlijn is maar één spoor, terwijl er voor het transport van nucleair afval twee sporen nodig zijn. Er zijn ook vervallen bruggen. Deze kritiekpunten zijn niet nieuw, maar zijn voor het eerst uitgebreid door een expert onderzocht. Het Federaal Agentschap voor Tussenopslag (BGZ) negeerde deze tekortkomingen in zijn Würgassen-plannen, bekritiseren de experts ...

*

Siemens Energie | Rosatom | nukem | Framatome

Gevolgen van de aanval op Oekraïne:

Verenigingen kritiek op Siemens Energy

De Urgewald-organisatie eist dat het energiebedrijf geen zaken meer doet met het Russische bedrijf Rosatom.

Kiev taz | Kan een bedrijf als Siemens Energy samenwerken met een partner in de Russische defensie-industrie die ook betrokken is bij de aanvalsoorlog tegen Oekraïne, vraag milieugroeperingen als Urgewald, Ecodefense, Friends of the Earth en de Critical Shareholders. En beantwoord je vraag met een volmondig nee. In een gezamenlijke verklaring protesteerden ze tegen de zakelijke betrekkingen van het energiebedrijf met het Russische nucleaire agentschap Rosatom met het oog op de aandeelhoudersvergadering van Siemens Energy op dinsdag.

Samen met zijn Franse partner Framatome levert Siemens Energy "Instrumentation & Control (I&C) systems" voor Russische reactoren, aldus de milieugroeperingen. Deze zeer complexe systemen vormen het controlecentrum van een reactor. In de nieuwere generatie reactoren van Rosatom, WWER-1200, is het Teleperm XS procesbesturingssysteem van Siemens Energy al toegepast in de Russische reactoren Novovoronezh II en Leningrad II. Volgens de milieuactivisten zijn er ook aanwijzingen dat Siemens Energy-technologie is gebruikt voor de derde VVER 1200-reactor die al is voltooid in Ostrovets I in Wit-Rusland. De Russische drukwaterreactor VVER-1200 met een nominaal elektrisch vermogen van 1.200 megawatt ging in 2017 voor het eerst in bedrijf en is een doorontwikkeling van de Sovjetreactor VVER-1000.

Milieuactivisten bekritiseren niet alleen de samenwerking tussen Siemens Energy en Rosatom, maar ook in Lingen, Nedersaksen. De daar gevestigde splijtstofelementenfabriek is van het Franse bedrijf Framatome. En volgens de Russische milieuactivist en winnaar van de alternatieve Nobelprijs, Vladimir Slivjak, ontvangt het uranium uit Rusland. Slivjak bekritiseert ook het feit dat het bedrijf Nukem een ​​Rosatom-bedrijf is dat actief is in Duitsland...

*

Nucleair programma van Noord-Korea | Cyber ​​aanval

Geld voor nucleair programma

Noord-Koreaanse hackers stelen meer dan XNUMX miljard dollar

Volgens de Verenigde Naties financiert Noord-Korea zijn eigen nucleaire programma door middel van georganiseerde cybercriminaliteit. Er zou in de afgelopen zes jaar voor $ 1,2 miljard zijn gestolen.

Kernwapens zouden Noord-Korea's afschrikmiddel tegen het Westen zijn. Keer op keer worden wapensystemen getest, het afgelopen jaar stond in het teken van diverse raketlanceringen onder leiding van Kim Jong Un. Een intern rapport van de Verenigde Naties laat nu zien hoe de onderneming wordt gefinancierd - namelijk door hackerinvallen en cyberaanvallen ...

*

Batterijen | terrein van de kerncentrale | energie-opslag

Creatieve kerncentrale "blijven" gebruiken

Bayern-SPD wil grote stroomopslag op locaties van eerdere kerncentrales

De Beierse SPD-staatsvoorzitter Florian von Brunn roept op tot de bouw van grote elektriciteitsopslagsystemen op oude kerncentrales - en beschuldigt de deelstaatregering ook op dit gebied van inactiviteit. Want zelfs als de kernreactoren Grafenrheinfeld (foto), Gundremmingen en Isar bij Landshut zouden worden stilgelegd, zouden de elektriciteitsleidingen daarheen voorlopig blijven bestaan. Daarom zouden de locaties van de energiecentrales volgens de Beierse SPD-leider Florian von Brunn bijzonder goede locaties zijn voor grote elektriciteitsopslag ...

 

***

6. februari

 

Vereinigte Staaten | explosie gevaar | trein wrak

Explosiegevaar na treinongeluk in de VS

Een goederentrein met gevaarlijke chemicaliën ontspoorde in Ohio, VS, met explosiegevaar. De gouverneur van Ohio, Mike DeWine, drong er bij iedereen binnen een mijl (1,6 km) van de plaats van het ongeval op aan om hun huizen te evacueren.

Een van de ketelwagons van de ontspoorde trein stond op ontploffen na een extreme temperatuurstijging, zeiden bronnen. Splinters kunnen hierdoor tot een mijl vliegen. Bovendien is de kans groot dat er giftige gassen vrijkomen...

*

Erdbeben | Turkije | Syrien

Ramp in Turkije en Syrië:

De monsterbeving

Zware aardbevingen in het Turks-Syrische grensgebied doden meer dan 2.000 mensen. De bevingen behoren tot de ergste ooit gemeten.

De meeste mensen die om vier uur 's ochtends wakker werden in Turkije en Syrië met de onheilspellend trillende grond onder hun voeten, keken eerst naar Twitter. Zelfs voordat er officiële aankondigingen waren, kwam de volledige omvang van de gruwel hier elke seconde naar voren. "Adana, het trilt", dan "Ankara, aardbeving", dan "Diyarbakır, ook hier". Mersin, Iskenderun, Malatya, Kahramanmaras, Gaziantep Kahta en Urfa volgden. Binnen een uur was duidelijk dat er doden waren gevallen in in totaal tien steden in Turkije...

*

Dänemark | Noordzee | CCS | Opslag van CO₂

250 kilometer uit de kust

Denemarken staat CO₂-opslag toe onder de Noordzee

De Deense overheid heeft verschillende bedrijven groen licht gegeven om CO₂ onder de zeebodem op te slaan. Het gaat om miljoenen tonnen kooldioxide per jaar.

Denemarken heeft de eerste vergunningen afgegeven om bedrijven in staat te stellen op grotere schaal CO₂ op te slaan onder de zeebodem van de Noordzee. Het Deense ministerie van Klimaat maakte maandag bekend dat de goedkeuringen zijn gegaan naar de TotalEnergies-groep en een consortium van de bedrijven Ineos en Wintershall Dea. Het werk kon dus meteen beginnen...

*

uitbreiding van investeringen | hernieuwbare energie

Vooral elektriciteitsopwekking kost geld

Duitsland heeft 600 miljard euro nodig voor een snelle energietransitie

In Duitsland blijft het groeitempo van hernieuwbare energie aanzienlijk achter, dat is een bekend feit. Uit de Voortgangsmonitor Energiewende blijkt dat er ook een fors gebrek aan investeringen is. Jaarlijks zou zo'n 55 miljard euro nodig zijn, waarvan een fractie in 2021 zal worden uitgegeven. De doelen lijken ver weg.

Volgens een studie is er in 2030 naar schatting 602 miljard euro nodig voor een snelle energietransitie. Dat zou jaarlijks 54 tot 57 miljard euro zijn, blijkt uit de nieuwe ‘Voortgangsmonitor Energietransitie’, die de energiebranche en organisatieadviesbureau EY presenteerden. In 2021 werd echter slechts 14,5 miljard euro geïnvesteerd. De branche riep daarom de politiek op om belemmeringen weg te nemen...

*

Pantserlobby | FDP Strack Zimmermann

Tamedia verdoezelt de belangenverstrengeling van Strack-Zimmermann

Tages-Anzeiger, Bund etc. portretteerden de FDP-politica zonder haar militair-politieke verplichtingen te noemen.

Ze was "Scholz' machtigste tegenstander", kopten de Tamedia-kranten op 3 februari. De FDP-politicus Marie-Agnes Strack-Zimmermann bekritiseerde "de aarzeling van de bondskanselier ernstiger dan welke oppositie dan ook". De Berlijnse correspondent Dominique Eigenmann beschreef de 64-jarige als "snel van begrip en argumentatief, feitelijk en bekwaam". Critici zijn van mening dat Strack-Zimmermann minder feitelijk dan emotioneel spreekt.

De Tamedia-kranten bleven schrijven dat iedereen die een mening uitte "Duitsland zou overhalen tot een militair conflict", net als de "bekende pacifist Rolf Münzenich", die de FDP-vrouw niet bekritiseert, maar hij "etst".

De Tamedia-kranten negeren hun betrokkenheid bij militair-politieke organisaties. In slechts één zin vermeldde Eigenmann dat "anderen" zouden proberen "haar te belasteren als lobbyist voor de defensie-industrie"...

*

Siemens | Rosatom | kernwapenbedrijf

Het nucleaire pact met de duivel - Siemens Energy moet zijn zakelijke relatie met ROSATOM onmiddellijk beëindigen

Op de jaarlijkse algemene vergadering van Siemens Energy morgen bekritiseerden urgewald, Friends of the Earth Europe, de overkoepelende organisatie van kritische aandeelhouders en de Russische milieu-ngo Ecodefense het bedrijf vanwege de voortdurende zakelijke relatie met het Russische staatsbedrijf voor kernenergie ROSATOM. Deze zijn blijkbaar onaangetast gebleven door het vertrek van Siemens Energy uit Rusland, hoewel ROSATOM zelfs rechtstreeks betrokken is bij de oorlog tegen Oekraïne. Siemens Energy moet deze transacties per direct beëindigen.

ROSATOM rapporteert rechtstreeks aan de Russische president Vladimir Poetin en omvat ruim 350 dochterondernemingen. Volgens eigen verklaringen plant en bouwt het bedrijf momenteel wereldwijd 34 reactoren en voorziet het er 75 van brandstof. Daarnaast is ROSATOM verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van Russische kernwapens. Dit alles maakt ROSATOM tot een van de krachtigste instrumenten van het Kremlin voor zijn geopolitieke inspanningen. Aangezien er tot nu toe geen sancties zijn tegen de Russische nucleaire sector, kan ROSATOM grotendeels ongestoord opereren...

*

Klimawandel | Wasserversorgung | Droogte overstroming

Nieuwe meetgegevens tonen aan dat klimaatverandering verwoestende gevolgen heeft voor de watervoorziening

Klimaatverandering beïnvloedt de waterkringloop en leidt daarmee tot veranderingen in de afvoer van rivieren en beken. De aquatische ecosystemen reageren echter veel gevoeliger op voortschrijdende opwarming van de aarde dan eerder werd gedacht - dit blijkt nu uit nieuwe data-analyses van de Technische Universiteit van Wenen.

De gevolgen van klimaatverandering zijn verstrekkend: stijgende temperaturen, de toename en intensivering van natuurrampen, stijgende zeespiegels en diepgaande veranderingen in ecosystemen. Vooral aquatische ecosystemen worden beïnvloed door de effecten van de opwarming van de aarde. De gevolgen zijn onder meer verschillende neerslagpatronen en verdampingsprocessen, die op hun beurt de stroming van rivieren en beken veranderen.

Nu blijkt echter uit nieuwe data-analyses van de Technische Universiteit (TU) Wenen dat de waterecosystemen gevoeliger dan verwacht reageren op de veranderende klimaatparameters. Bovendien is het risico op lokale watercrises zoals overstromingen of droogte groter dan eerdere prognoses suggereerden...

*

06. Februari 1974 (INES 4-5) Akwa Sosnovy Bor, USSR

Wikipedia

Kerncentrale van Leningrad

Het eerste ongeval vond plaats op 6 februari 1974, in het eerste bedrijfsjaar. In unit 1 brak de warmtewisselaar door kokend water. Radioactief water uit het primaire circuit kwam samen met hoogradioactief filterslib in het milieu terecht. Drie mensen stierven als gevolg van brandwonden door kokend water. (INES: 4-5)

Kort daarna, in oktober 1975, vond het volgende ongeval plaats in blok 1 van de energiecentrale. Verschillende splijtstofelementen smolten en de reactorkern werd gedeeltelijk vernield...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leningrad

- - 

Kerncentrales plaag

Kort na de ingebruikname hebben zich bij de reactor twee ernstige ongevallen voorgedaan die beide zijn geclassificeerd als INES-niveau 4-5 (ongeval/ernstig ongeval).

Nadat op 7 januari 1974 een gascontainer werd vernield die radioactieve gassen moest tegenhouden, vond kort daarna een ernstig ongeval plaats. Op 6 februari 1974 brak het tussencircuit van de reactor omdat er per ongeluk kokend water in zat. Drie medewerkers kwamen om het leven en hoogradioactief water en radioactief slib uit filterpoeder kwamen in het milieu terecht. Bij het tweede ernstige ongeval in oktober 1975 werd de kern van de reactor gedeeltelijk vernield, waarna 1,5 miljoen curie aan radioactieve stoffen in het milieu terechtkwamen...

https://atomkraftwerkeplag.fandom.com/de/wiki/Leningrad_(Russland)

 

***

5. februari

 

FDP | vooruitgang technologie | Klimaschutz

Het afval van de FDP

"Geavanceerde technologieën" moeten zich kunnen handhaven in de vrije concurrentie. Als het om klimaatbescherming gaat, zijn kernenergie, kernfusie, e-brandstoffen en CCS bijzonder belangrijk voor hen. De kolom "Eco-Logisch".

Het FDP-presidium heeft opgeroepen tot de verankering van een "beginsel van vrijheid van technologie" in de wet. "Geavanceerde technologieën" moeten zich daarom kunnen handhaven in de vrije concurrentie. Voor klimaatbescherming belichten ze vier verliezers van alle dingen: kernenergie, kernfusie, e-brandstoffen en CCS.

Terwijl de zoektocht naar een opslagplaats voor 60 jaar nucleair afval net tientallen jaren is uitgesteld, zet de FDP in op de ontwikkeling van nieuwe kerncentrales. Maar ze zouden de oude veiligheidsproblemen hebben, zouden veel te laat komen voor klimaatbescherming en alleen gebouwd kunnen worden met vele miljarden overheidssubsidies.

Zelfs na 50 jaar technologische ontwikkeling werkt het miljardengraf van kernfusie alleen in het laboratorium, in een millimeter kleine kamer onder extreme omstandigheden en gedurende een fractie van een seconde. De FDP pleit voor de ontwikkeling van een Duitse kernfusiereactor. De wanden en materialen zouden extreem hoge belastingen moeten kunnen weerstaan. Per seconde zou een hoeveelheid energie vrijkomen die overeenkomt met een middelgrote bom of 250 kg TNT. Misschien heeft iemand over 1000 jaar een idee hoe dit zou moeten werken

*

Energiewende | Windturbines | Scholz hernieuwbaar

Bondskanselier Scholz wil vier tot vijf nieuwe windturbines per dag

Bondskanselier Olaf Scholz wil gas geven bij de uitbreiding van windenergie in Duitsland. In de toekomst zouden de deelstaten maandelijks moeten rapporteren over de voortgang, kondigde de regeringsleider aan.

Bondskanselier Olaf Scholz heeft een landelijk plan aangekondigd om windenergie uit te breiden. "We pakken de uitbreiding met militaire precisie aan: we stellen momenteel een tijdschema op van wanneer nieuwe centrales moeten worden gebouwd, zodat we onze doelen voor 2030 kunnen bereiken", vertelde hij aan de "Bild am Sonntag". “Elke maand zal er met de landen worden besproken hoe ver ze zijn. Wat niet op tijd gebeurt, moet worden ingehaald. In 2030 staan ​​er gemiddeld vier tot vijf windturbines per dag op het land. "

De output moet in 2030 verdubbeld zijn

Volgens branchegegevens staan ​​er momenteel meer dan 28.000 windturbines op het land in Duitsland met een totaal vermogen van ongeveer 58 gigawatt. Het doel van de federale overheid is een geïnstalleerd vermogen van 115 gigawatt tegen 2030. Windenergie op land speelt een sleutelrol in de energietransitie, de vervanging van fossiele energie zoals steenkool door hernieuwbare energie uit wind en zon...

*

Kerncentrale Emsland | Risse | uitgezonden

Laatste herstart van de kerncentrale Emsland - overbodig en riskant

Alle drie de kerncentrales draaien de hele winter alleen voor de export en dragen niet bij aan de voorzieningszekerheid in het land. Ook hier worden geen scheurcontroles meer uitgevoerd.

Na een onderbreking van 15 dagen waarin de splijtstofelementen in de reactorkern werden herschikt, zal de kerncentrale van Emsland volgens de uitzending van zondagavond (5.2 februari) voor de laatste keer op het net gaan. Armin Simon van de anti-nucleaire organisatie legt uit: “De herstart van de kerncentrale van Emsland is een absoluut onnodig risico voor de hele regio en energietechnisch overbodig. Het Bundesnetzagentur heeft onlangs bevestigd dat de voorzieningszekerheid ook zonder kerncentrales gegarandeerd was en is. Een blik op de elektriciteitsstatistieken leert dat de kerncentrales in Duitsland de hele winter draaien voor de export...

*

Klimawandel | Zeeniveau | Atlantische kust

Franse Atlantische kust

Klimaatverandering: flatgebouw moet wijken

Het einde van een vakantiedroom: het eerste vakantieappartementenblok aan de Franse Atlantische kust moet wegens erosie gesloopt worden.

Het directe uitzicht op de Atlantische Oceaan en de korte afstand tot het water brengen al tientallen jaren vakantievreugde bij de bewoners van het appartementencomplex "Le Signal" in het Franse Soulac-sur-Mer. Vanaf maandag zullen graafmachines het gebouw uit 1967 waterpas zetten. Het is ook de klimaatverandering die een einde maakt aan de droom van zomer en zon voor de 78 appartementseigenaren...

*

CO2 | Handelsartikel | koolstof

Lucht wordt koolstof - onderzoek voor klimaatbescherming

Om de klimaatcrisis in te dammen moet er veel CO2 uit de atmosfeer worden gehaald. Een benadering komt uit Karlsruhe, waar hightech grondstoffen worden gemaakt van lucht - die ook...

Karlsruhe (dpa) - . Zelfs een licht briesje is genoeg om het zwarte poeder weg te blazen.

Het is de hightech grondstof carbon black die onderzoekers van het Karlsruher Institute of Technology (KIT) letterlijk uit lucht hebben gemaakt. Ze gebruiken een apparaat om het klimaatschadelijke CO2 uit de omgevingslucht te halen en gebruiken het om koolstof te produceren. Carbon black is niet alles, zegt Benjamin Dietrich van het KIT Institute for Thermal Process Engineering. Afhankelijk van de temperatuur en druk kunnen ook grafiet en grafeen worden geproduceerd - materialen die in de industrie worden begeerd.

[...]

Volgens Dietrich is het ook denkbaar om emissies uit bijvoorbeeld de chemische industrie op te ruimen met een daar standaard wassysteem en de zo uitgefilterde CO2 direct naar de tweede stap van het NECOC-proces, namelijk methanisering, te leiden. . Maar dat is niet echt de oplossing voor de toekomst, want dan moet er zoveel mogelijk zonder fossiele koolstofbronnen gewerkt worden - sleutelwoord decarbonisatie. "Er moeten minder schoorstenen komen als we klimaatverandering willen bewerkstelligen", benadrukt Purr...

*

05. Februari 1958 (Broken Arrow) Tybee Island, GA, VS

Wikipedia

Tybee-bom

De Tybee Bomb is een Mark 3,5 waterstofbom van 15 ton die op 5 februari 1958 verloren ging nabij Tybee Island bij Savannah, Georgia. Nadat een Boeing B-47 bommenwerper van de US Air Force Strategic Air Command tijdens een trainingsvlucht in de lucht in botsing kwam met een F-86, moest de commandant de bom laten vallen om het vliegtuig veilig te laten landen...

https://de.wikipedia.org/wiki/Tybee-Bombe

Ongevallen

Tussen 1950 en 1980 werden alleen al 32 ongevallen met Amerikaanse kernwapens gemeld. Volgens onderzoek van Eric Schlosser registreerde de Amerikaanse regering tussen 1950 en 1968 minstens 700 "significante" ongevallen en incidenten waarbij ongeveer 1250 kernwapens betrokken waren. Vooral in de jaren vijftig en zestig moesten tijdens noodlandingen veel wapens uit bommenwerpers worden gedropt. Sommige wapens zijn nooit teruggevonden omdat ze in de oceanen zijn gedropt (maar niet tot ontploffing zijn gebracht). Greenpeace schat dat ongeveer 1950 atoombommen verloren zijn gegaan. De VS missen officieel elf bommen. Radioactieve besmetting werd in verschillende gevallen gedetecteerd...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernwaffe#Unfälle

 

***


Nieuws + achtergrond kennis

***

Nieuws +

**

oorlog vrede | Gepantserde waanzin | oorlogszuchtige

Oorlog is vrede, vrede is oorlog

Europa, de VS, maar vooral Duitsland zijn hopeloos ondergewapend voor de stalen storm die opdoemt. Wat is er aan de hand? Zou het kunnen dat een soort collectieve waanzin de rede terzijde heeft geschoven?

Ik sla de kranten open, lees: "Habeck duwt Scholz in het tankdebat", lees: "Europa heeft meer wapenfabrieken nodig", lees: "Europa bereidt zich voor op een eventuele oorlog", lees: "We moeten overgaan op een oorlogseconomie", lees: "100 miljard zal niet genoeg zijn!", lees: "Je hebt 300 miljard speciale fondsen nodig voor de Bundeswehr".

Dit is wat Eva Högl, parlementair commissaris voor de strijdkrachten, eist, en NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg eist apodictisch dat de wapenproductie wordt "verhoogd". Hij herinnert zich dat de Verenigde Staten de Tweede Wereldoorlog ingingen met minder dan 2000 vliegtuigen en er uiteindelijk 300 bouwden: zoiets moet gebeuren, zegt de sociaaldemocraat. Er is munitie nodig, koste wat kost – namelijk: subito!

Zoals 1914

En de Groenen, die jarenlang vrede wilden creëren zonder wapens, lieten Sara Nanni, ombudsvrouw van deze militante ex-vredespartij in het Defensiecomité, zeggen dat als je vrede wilt, je moet “investeren in veiligheid. De komende jaren moeten we de productie opvoeren.” Bij de NAVO staat er in een notendop: "We hebben nieuwe wapenfabrieken nodig!"

Omdat, zoals minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock voor de Raad van Europa in Straatsburg zei, "we een oorlog voeren tegen Rusland", en ze verklaarde op Orwelliaanse wijze: "Wapens redden levens!"

Deze gedachten van deze minister tot het uiterste doordacht: oorlog is vrede. vrede is oorlog

Berlijn, Sportpalast, 1943: "Totale oorlog - kortste oorlog!"

Katrin Göring-Eckhardt, 2023: "Leopard is bevrijd!"

Zo'n naïef, kinderlijk enthousiasme voor oorlog heeft eerder bestaan ​​- voor het laatst in 1914.

En wat Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), voorzitter van de Defensiecommissie, eist: daar wil ik niet over praten, het zou me in een depressie storten.

Een breuk in het tijdperk!, roept de bondspresident uit. Een keerpunt!, roept de bondskanselier uit. We kunnen er niets aan doen. Wij, Europa, de VS maar vooral Duitsland zijn hopeloos ondergewapend voor de staalstorm die klaarblijkelijk opdoemt.

Wat gebeurd er? Zou het kunnen dat een soort collectieve waanzin de rede terzijde heeft geschoven?

342 miljard niet genoeg?

Afgezien van de emoties, het gemompel, een koele blik op de huidige cijfers, weet ik dat het toch geen zin heeft: in 2021 gaven de staten meer dan twee biljoen dollar uit aan het leger, meer dan ooit tevoren.

Een aantal indrukwekkende lengte: $ 2.113.000.000.000.

De Verenigde Staten hebben het grootste aandeel in deze uitgaven (dit zijn cijfers van het gerenommeerde Stockholmse onderzoeksinstituut SIPRI) met ruim 800 miljard dollar, dat is 38 procent van alle wapenuitgaven wereldwijd.

Met andere woorden, de VS gaven ongeveer evenveel uit aan hun oorlogsbewapening als de volgende tien landen in de bewapeningsranglijst: China verspilde 293 miljard dollar, India 76,6 miljard; VK $ 68,4 miljard; Rusland is 5e met $ 65,9 miljard; Frankrijk 56,6 miljard, Duitsland 56 miljard dollar.

Alleen al de Europese NAVO-landen investeerden in 2021 meer dan 342 miljard dollar in hun strijdkrachten – meer dan vijf keer het Russische defensiebudget.

En dan vertelt HofreiterScholzHabeckHöglStrack-ZimmermannNouripourMerzvonderLeyenSöderBaerbockPistorius me non-stop: we moeten meer geld in de bewapening steken!

Polemisch gevraagd, nee, wanhopig: kan het nog?

Ja, dat kan, en hoe. Ik hoorde net de persrecensies op DLF. Alle, zonder uitzondering, alle geciteerde commentatoren trommelen voor: luipaarden, leeuwen op weg naar de Oekraïne, goede, ja, zelfs zwaardere wapens zijn nodig, misschien, waarom niet: straaljagers. raketten. onderzeeërs. oorlogsschepen.

Alle lessen uit de Tweede Wereldoorlog – meedogenloos weggegooid. Het lijden en de horror - vergeten.

Emigreren? Waarheen?

Het is (bijna) alleen oorlogspropaganda dat de klok rond op mijn pad komt via de radio en de gedrukte media, een staccato van bevelen, eisen, verzoeken: meer wapens. Meer geld voor pantser. Sterk leger.

Het "Instituut voor Sociaal Onderzoek" in Frankfurt werd bijna precies 100 jaar geleden opgericht - ook als reactie op de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog. Haar vertegenwoordigers, zoals Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Theodor W. Adorno geloofden dat een betere, nog socialere en vreedzamere wereld mogelijk was.

Daar schreven ze voor. En ze werden gelezen, besproken en zelfs aanbeden - vooral door degenen, zoals de Green Alternatives aD, die tegenwoordig iets anders aanbidden met bijna religieuze ijver: wapens. Alle soorten wapens en het vertrappelen van de dromen van je jeugd - is er iets droeviger?

Als je naar de realiteit van vandaag kijkt, hebben de vele woorden en slimme gedachten, de doordachte essays en analytische geschriften van de kritische theoretici helemaal niets opgeleverd. Ze zouden waarschijnlijk wanhopen aan dit door de geschiedenis vergeten enthousiasme voor wapens dat nu zo aanstootgevend is - en weer emigreren. Alleen: waarheen?

Ook de nieuwe 'position paper' van de SPD, die deze partij onlangs presenteerde, past in deze wanhoop. Het verwijdert alle overblijfselen van een verlangen naar vrede, en neemt in termen van buitenlands beleid veel van de ideeën over die ooit bondspresident Horst Köhler zijn ambt hebben gekost (toen waren de tijden waarschijnlijk heel anders): dat Duitsland zou moeten verschijnen en optreden agressiever in het buitenland, in overeenstemming met zijn economische omvang. Afscheid van terughoudendheid. We zijn weer wie.

Wacht, de SPD heeft zich nog niet volledig overgegeven aan de onheilspellende geest van de eeuwwisseling.

Straaljagers zullen komen, raketten zullen worden geleverd, oorlogsschepen, alles

SPD-Links, dat feitelijk al vele jaren heeft opgehouden te bestaan, heeft in deze krant een belangrijke overwinning behaald. De dappere linkse kameraden (die eigenlijk al jaren niet meer bestaan) mochten het door voorzitter Lars Klingbeil gewenste woord "leiderschapsmacht" vervangen door het woord: "Fühlingslolle". Ik bedoel natuurlijk 'leiderschap'.

stap weg.

stond stil.

Luisteren.

Deutschlandfunk: "Informatie om 25 uur." Vandaag weer XNUMX minuten non-stop, hoe zal ik het noemen, agitatie voor leveringen van Leo-tanks en ander oorlogsmaterieel aan de Oekraïne. Bovendien suggestieve vragen van dit soort: "Hebben we te lang geaarzeld?" "De kanselier kondigde het keerpunt aan, maar heeft hij het ook uitgevoerd?" "Heeft de kanselier Duitsland geïsoleerd met zijn lange aarzeling over de tankkwestie?" Zouden we maanden geleden zwaardere wapens moeten leveren?' 'Zijn we niet onnodig bang om in de oorlog betrokken te worden?'

Altijd deze nationale gemeenschap "wij".

Die vriendelijke vragen aan die altijd dezelfde tankexportvriendelijke experts die horen bij alle denktanks of stichtingen waarvan de financieringsbelangen altijd anoniem blijven, zijn voor mij opiniegedreven, stemmingmakerij: bijna ondraaglijk (zelfs puur technisch).

Even een kanttekening: de berichtgeving over Oekraïne heeft dezelfde moreel overdreven en overdreven toon van urgentie als de coronapandemie. Bezwaar? tegenstellingen? nuances? Ongewenst.

In plaats daarvan: constante escalatie. Mondelinge opwaardering. Zonder na te denken waar dit toe zou kunnen leiden.

Het is te voorzien: China zal Rusland niet willen laten "verliezen". China zal Rusland vroeg of laat met wapens steunen. Ook China moet zijn oorlogsmaterieel onder reële omstandigheden testen: voordat het tot een confrontatie met de VS komt.

Ineens de vraag in je hoofd: Hoe voelt het als er een oorlog wordt aangekondigd?

Misschien wel?

Een klein gezelschap Knobelbecher-journalisten, Sabine Adler (DLF), een collega van Die Zeit, een heer van Spiegel, een vertegenwoordiger van de Berliner Zeitung, zit in de ARD-persclub over het onderwerp: “Vandaag tanks, morgen straaljagers? Hoe ver zal het Westen gaan?”

Na deze show weet ik het: straaljagers komen, raketten worden afgeleverd, oorlogsschepen, alles. Het hele programma.

Voor de grote Kladderadatsch.

"God met ons!"

 

  ***


Nieuws + achtergrond kennis

***

achtergrond kennis

**

Kaart van de nucleaire wereld:

Atoms for Peace? Verdiend aan de oorlog MiK mehr!

*

De interne zoektocht naar

wapens oorlog vrede

leverde onder meer de volgende resultaten op:

 

04 mei 2022 - Debat over wapenleveranties: Stalen onweersbuien in de hoofden van mensen

*

06 april 2022 - Grote machtsspanningen: hoe het noordpoolgebied wordt gemilitariseerd

*

14 december 2021 - Nobelprijswinnaars roepen op tot twee procent ontwapening voor het klimaat

*

13 november 2021 - De "grote staatslieden" van deze wereld zijn marionetten van het leger

 

**

YouTube

Trefwoord zoeken: wapens oorlog vrede

https://www.youtube.com/results?search_query=Waffen Krieg Frieden

 

Videos:

 

Markus Lanz - ZDF - 15:29

Wapens voor Oekraïne: gedragen Baerbock en Scholz zich correct?

*

klimaat:neutraal - 11:24

Oorlog: Fataal voor mens en klimaat!

*

kunst - 59:48

Het waargebeurde verhaal van de 1e Golfoorlog

*

Ruwe data dump - arte documentatie - 01:38:43

Documentaire: Waarom we vechten - Amerika's oorlogen - het militair-industriële complex

 

Wordt geopend in een nieuw venster! - YouTube-kanaal "Reaktorpleite" afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ...

Deze afspeellijst bevat meer dan 150 video's over dit onderwerp

 

**

Ecosia

Deze zoekmachine plant bomen!

 

Trefwoord zoeken: wapens oorlog vrede

https://www.ecosia.org/search?q=Waffen Krieg Frieden

 

**

Wikipedia

 

Russisch-Oekraïense oorlog

De Russisch-Oekraïense oorlog (voornamelijk bekend als het Oekraïne-conflict, tot februari 2022 gewoonlijk de Oekraïne-crisis, de Oekraïne-oorlog, de oorlog tegen Oekraïne of het Russisch-Oekraïense conflict genoemd) begon eind februari 2014 in de vorm van een regionaal gewapend conflict op het Oekraïense schiereiland de Krim. Na de illegale annexatie van de Krim volgden verdere escalaties door Rusland, met name de oprichting van pro-Russische gewapende milities in de Oost-Oekraïense Donbass, die daar samen met reguliere Russische troepen vochten tegen de Oekraïense strijdkrachten en vrijwillige milities. De akkoorden van Minsk van september 2014 en februari 2015, die tot stand kwamen met internationale hulp, voorzagen in een permanent staakt-het-vuren voor de oorlog in Oost-Oekraïne en de goedkeuring van een Oekraïense wet "Over de tijdelijke orde van lokaal zelfbestuur in bepaalde regio's van de Regio's Donetsk en Lugansk"; wat feitelijk werd bereikt, was op zijn best een stabilisering van het lokale conflict met voortdurende provocaties door de Russische separatistische kant.

[...]

Oekraïense leger en zijn uitrusting van januari 2014 tot maart 2022

Begin 2014 bevond het "niet-operationele en gebroken-corrupte" leger van Oekraïne zich in een desolate staat waar al jaren over werd geklaagd: het was ondergefinancierd en slecht opgeleid en uitgerust; de nieuwste generatie wapens was volledig afwezig. Rusland werd in voorgaande jaren al genoemd als mogelijke tegenstander...

 

**

Terug naar:

Nieuwsbrief V 2023 - 29 januari t/m 4 februari

Krantenartikel 2023

 


Voor werk aan 'THTR nieuwsbrief','reactorpleite.de'En'Kaart van de nucleaire wereld'je hebt behoefte aan actuele informatie, energieke, frisse strijdmakkers onder de 100 (;-) en donaties. Kunt u helpen, stuur dan een bericht naar: info@ Reaktorpleite.de

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt uitgegeven door de 'BI Milieubescherming Hamm' en wordt gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account: BI milieubescherming Hamm

Doel: THTR nieuwsbrief

IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79

BIC: WELADED1HAM

 


Nieuws + achtergrond kennis top of page

***