Nieuwsbrief LI 2022

20-25 december

 

***


    2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011

Nieuws + achtergrond kennis

***

Kernenergie-ongevallen

Dit pdf-bestand bevat een lijst met bekende ongevallen en het vrijkomen van radioactiviteit. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt, zal deze lijst worden uitgebreid en bijgewerkt...

Uittreksel voor deze maand:

02. December 1949 (INES 4 | NAMS 3,8) nucleaire fabriek Hanford, USA

05. December 1965 (Broken Arrow) Douglas A-4E Skyhawk, USA

06. December 1972 (INES 3 | NAMS 1,6) nucleaire fabriek Sellafield, GBR

07. December 1975 (INES 3) Akwa Greifswald, DDR

21. December 1972 (INES Klas.?!) nucleaire fabriek Pawling, USA

31. December 1978 (INES 4) Akwa Beloyarsk, USSR

*

We zijn op zoek naar actuele informatie. Kunt u ons helpen, stuur dan een bericht naar: nucleaire-welt@ Reaktorpleite.de

 

***

25. december

 

nucleaire bommenwerper

Vrede is niet onze taak

De levende en bloeiende waanzin van nucleaire oorlogsvoering in Amerika

Hé, vrolijk op want het is echt een beauty! Ik heb het over de nieuwste "stealth-bommenwerper" van dit land, de B-21 Raider, die zojuist in al zijn glorie is onthuld door Northrop Grumman, het bedrijf dat hem maakt. Met zijn kenmerkende vleermuisvleugelvorm en het vermogen om een ​​zeer grote knal te ontketenen (zoals kernwapens), is het onze eigen 'Bomber of the Future'. Zoals minister van Defensie Lloyd Austin in zijn explosieve debuut zei, zal hij "Amerika's vermogen versterken om agressie af te schrikken, nu en in de toekomst". Maakt me echt trots om een ​​Amerikaan te zijn...

*

Assange | Mensenrecht

De jacht op Julian Assange maakt een aanfluiting van alle mensenrechten

Om critici van hun onmenselijke machtspolitiek af te schrikken, willen de VS een voorbeeld stellen aan de oprichter van Wikileaks.

Op 10 december, Internationale Dag van de Mensenrechten, werden op veel plaatsen in de wereld demonstraties en wakes gehouden voor de vrijlating van Julian Assange. Maar in de grote media van de westerse wereld vond dit geen noemenswaardige respons. "De publieke opinie" wordt momenteel bijna dagelijks overspoeld met berichten over mensenrechtenschendingen in de Golfstaat Qatar of in Iran. Aan de andere kant verspreidt de stilte zich over de Assange-zaak...

*

Klimaschutz | BroeikasgasLandbouw

Veehouderij voor klimaatbescherming? Greenwashing opgelet!

Ter verdediging van de veehouderij worden tegenwoordig verschillende klimaat- en milieuargumenten gebruikt. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze verwijzen naar bijzondere vormen van veehouderij die weinig te maken hebben met de hedendaagse vlees- en zuivelindustrie.

Het is al jaren bekend dat de productie van vlees, melk en eieren gepaard gaat met een enorme uitstoot van broeikasgassen. Volgens relevante rapporten is de veehouderij bijzonder schadelijk voor het klimaat: gemiddeld zorgt een kilo rundvlees voor acht keer zoveel uitstoot als een kilo varkensvlees en zelfs 60 keer zoveel als een kilo erwten...

*

Deel 1 | Deel 2

internationaal rechtPropaganda | mislukte staat

'Internationaal recht geen referentiesysteem meer voor staatsoptreden'

Daniela Dahn over de slechtst denkbare variant van Scholz' keerpunt. Over de historische vraag of de Russen oorlog willen. En een probleem van geschiedschrijving. (Deel 1)

Mevrouw Dahn, de titel van uw nieuwe boek, "In oorlog verliezen ook de overwinnaars. Alleen vrede kan worden gewonnen" getuigt al van uw afwijzing van alle overwinningsfantasieën. Wat betekent het keerpunt van Scholz voor u?

Daniela Dahn: Het echte keerpunt was de ineenstorting van het Oostblok begin jaren negentig. En daarmee het bipolaire beveiligingssysteem, het einde van het ontspanningsbeleid. Rusland was zo zwak dat je er alles mee kon doen. Zelfs openlijk verkiezingen manipuleren met Amerikaanse specialisten zodat Jeltsin, die meedoet met het Westen, tegen alle verwachtingen in weer wint...

 

***

24. december

 

oorlogsdienst

Weinig kerstmuziek

Ik had het niet genoemd tijdens de rechtszitting ter erkenning van mijn gewetensbezwaren, maar een belangrijke factor in mijn beslissing om "gewapende dienst" te weigeren was een lied geweest dat ik een paar jaar eerder voor het eerst had gehoord en daarna steeds weer opnieuw. opnieuw gehoord: “Universal Solider” van Donovan. Gecombineerd met de gruwelijke beelden uit de oorlog in Vietnam, waar rijstboeren werden gebombardeerd om “onze vrijheid” te verdedigen, deed de boodschap van dit lied me beseffen dat er eigenlijk maar één oplossing is als het om oorlog gaat: niet meedoen. ..

*

Hitze | droogteKoude

Weer 2022: Een jaar van extremen

Hitterecords, droogtes, snel dalende temperaturen: het jaar dat was laat zien hoe onzeker ons leven is in de klimaatcatastrofe. Ook in Duitsland nemen de extremen toe.

Pakistan en India rapporteerden in maart en april 2022 recordtemperaturen tot 50 graden in de schaduw: dergelijke temperaturen zijn levensbedreigend. In de zomer woedde de moesson in Pakistan zo dat een kwart van het land onder water stond en 1.500 mensen het leven lieten.

In december daalde de temperatuur in Australië – dat wil zeggen in de zomer daar – in minder dan 24 uur met 50 graden Celsius: zoiets is alleen nog maar voorgekomen in rampenfilms als “The Day after Tomorrow” …

*

Elektriciteitsprijs

Helena Steinhaus: "Met drie baby's loopt de droger door en is de stroom onbetaalbaar!"

Interview In de afgelopen weken hebben honderden mensen op Hartz IV en mensen die in armoede leven en hun extra elektriciteitsbetalingen niet meer kunnen betalen, contact opgenomen met de vereniging "Sanktionsfrei". Oprichtster Helena Steinhaus waarschuwt: hier dreigt bittere kou

Vanaf januari krijgen degenen met een burgerinkomen iets minder dan 43 euro per maand voor elektriciteit. Is dat in 2023 echt genoeg voor doorstroomgeisers, wasmachines, drogers en fornuizen? De sanctievrije vereniging heeft Hartz IV-ontvangers aangeboden om de extra elektriciteitsbetalingen op zich te nemen als ze betalingsproblemen hebben - 500 gezinnen hebben contact met ons opgenomen. Helena Steinhaus slaat alarm.

Der Freitag: Mevrouw Steinhaus, neem me niet kwalijk als ik het zo zeg, maar u ziet er een beetje gehavend uit.

Helen Steinhaus: De afgelopen weken waren erg zwaar. We hebben de getroffenen van Hartz IV opgeroepen om contact met ons op te nemen als ze een extra elektriciteitsbetaling niet kunnen betalen. In drie weken tijd hebben zich meer dan 500 gezinnen aangemeld! Er is al 136.000 euro uitgekeerd.

Heeft u hiervoor voldoende donaties?

Helen Steinhaus: We kregen een grote donatie en veel mensen schonken ook hun energietoeslag aan ons. Maar deze pot is nu leeg, ook al hebben we de overname afgetopt op 500 euro. Mensen blijven melden dat ze hun elektriciteitsrekening niet kunnen betalen. Evenals: Het standaardtarief is slechts 38,07 euro voor elektriciteit ...

*

Lutzerath | BroeikasgasBraunkohle

Bauer Eckardt en de 1,5 graden

Jaaroverzicht 2022. Vandaag: klimaatbescherming. Emissie van broeikasgassen nauwelijks afgeremd, strijd voor Parijs-doelen in Lützerath

Het einde van het jaar kan ongetwijfeld als verloren worden beschouwd voor het Duitse klimaatbeschermingsbeleid. Er werden LNG-terminals gebouwd, kolencentrales uit de reserve gehaald en uiteindelijk werd groen licht gegeven om het protestkamp in Lützerath in het Rijnland te ontruimen om meer bruinkool uit de grond te halen. Van alle dingen. Bruinkool is de ergste en daarom meest klimaatbeschadigende van alle fossiele brandstoffen. Er is weinig overgebleven van de hoge verwachtingen die velen hadden gehecht aan de deelname van Bündnis 90/Die Grünen aan de regering.

Er werd meer elektriciteit opgewekt dan vorig jaar uit steenkool, dat was in 2021 - na jaren van teruggang - al het geval. In de eerste negen maanden van dit jaar steeg het verbruik van bruinkool met acht procent op jaarbasis, dat van steenkool met maar liefst twaalf procent en dat van minerale olie met 5,2 procent (gegevens van de Werkgroep Energiebalansen ). Alleen het gasverbruik is gedaald, dus de totale uitstoot van broeikasgassen zal in 2022 waarschijnlijk aanzienlijk zijn toegenomen. Vanwege de genoemde brandstoffen is gas degene met de laagste uitstoot per opgewekte kilowattuur...

 

***

23. december

 

Europese Commissie | Uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen

Europese Commissie keurt wijzigingen in de EEG en WindSeeG goed

Berlijn - Kort voor Kerstmis gaf de Europese Commissie groen licht voor de wijzigingen in de EEG 2023 en WindSeeG 2023 waartoe de Bondsdag in de zomer had besloten als onderdeel van het zogenaamde Paaspakket. Dit biedt een belangrijke basis voor de verdere uitbreiding van hernieuwbare energie in Duitsland.

Op woensdag (21.12.2022 december 2023) heeft de Europese Commissie de wijzigingen in de Wet hernieuwbare energiebronnen (EEG 2023) en de Wet windenergie op zee (WindSeeG 1) goedgekeurd vanuit het oogpunt van staatssteun. Dit betekent dat alle daar geplande maatregelen, die bedoeld zijn om de uitbreiding van hernieuwbare energie in Duitsland te versnellen, zoals gepland kunnen worden toegepast op 2023 januari XNUMX ...

*

feiten | windenergiefotovoltaïsche zonne-energie

Windenergie en fotovoltaïsche zonne-energie: hardnekkige mythes in een factcheck

In de discussie over wind- en zonne-energie doen talloze mythen en legendes de ronde. Maar wat zit er werkelijk achter? We hebben de feiten gecheckt.

De energietransitie van fossiele energieproductie naar hernieuwbare energiebronnen is een fel debat. Keer op keer circuleren beweringen, halve waarheden en urban legends over hernieuwbare energiebronnen op het internet. Ons achtergrondartikel onderzoekt dergelijke beweringen over de thema's windenergie en fotovoltaïsche cellen op hun aannemelijkheid.

We onderzoeken in totaal negen mythen die steeds weer opduiken in discussies op hun waarheidsgehalte en vergelijken ze met feiten. Zo krijg je de tools in handen om in een volgende discussie op feiten gebaseerde tegenargumenten te kunnen maken...

 

***

22. december

 

burger dialoog | Asse opslagfaciliteit voor kernafval

Ondersteuningstraject voor de opslag van kernafval in Asse beëindigd

Na een lange crisis is het kritieke begeleidende proces voor de kernafvalopslag Asse in Nedersaksen voorlopig beëindigd. "Het is aangetoond dat deze vorm van steun niet effectief was bij het beschermen van de legitieme belangen van de bevolking in de regio", zei Christiana Steinbrügge, districtsbestuurder van Wolfenbüttel, donderdag in een verklaring van het federale ministerie van Milieu. Zij is voorzitter van de Adviesgroep Asse 2

[...]

"Naar onze mening maakt het verlies aan vertrouwen dat de afgelopen jaren is opgetreden, deze stap onvermijdelijk", aldus Steinbrügge. Er is echter een fundamentele sceptische bereidheid om een ​​nieuw, goed doordacht participatieproces te ontwikkelen...

*

Taiwan | Leckkoelsysteem

Lek in reactor kerncentrale gerepareerd

In een reactor van een van de kerncentrales van Taiwan is gisteren tijdens een routinetest een lek in de koelbuizen ontdekt. Taiwan Power Company (Taipower), het staatsbedrijf van Taiwan, heeft vandaag aangekondigd dat het lek al is gerepareerd.

Fabrieksarbeiders voerden gisteren een signaaltest uit voor de back-up dieselgeneratorset toen ze een lek in het koelsysteem ontdekten. Technici stopten de test handmatig, waardoor de stroomvoorziening van het land tijdelijk afnam...

*

Grafenrheinfeld | kernafval

Nucleair afval, nee bedankt!: Verenigd protest tegen geplande transporten naar Grafenrheinfeld

De transporten van kernafval van de ontmantelde kerncentrale in Würgassen naar Grafenrheinfeld, aangekondigd door de centrale-exploitant Preussen Elektra, hebben geleid tot een tot nu toe unieke solidariteit van alle organisaties en partijen in de regio Schweinfurt, waarvan sommige tegen kernenergie waren al decenia.

Vanwege de eerste transporten van Noordrijn-Westfalen naar Neder-Franken, die begin 2023 worden verwacht, 30 vertegenwoordigers van de actiealliantie Schweinfurt tegen kernenergie, van de BA-BI, de burgeractie voor afval en milieu, van People 4 Future, van de Bund Naturschutz, van de SPD en de Groenen onthulden vanuit de stad en het district Schweinfurt bij de kruising met de KKG op de districtsweg van Grafenrheinfeld naar Röthlein het eerste spandoek. De twee kernboodschappen: "Nucleair afval, nee bedankt" en "Grafenrheinfeld is geen stortplaats voor nucleair afval"...

*

Griekenland | aardgasKlimaatdoelen

Gasafzettingen in de Middellandse Zee

De Grieken zijn op zoek naar gas

Voor de kusten van Griekenland worden grote aardgasvoorraden vermoed. Niet alleen zouden ze het land tientallen jaren van energie kunnen voorzien, ze zouden Europa ook kunnen helpen bij het vervangen van Russisch gas. Daarom gaat de Griekse regering nu door met de exploratie. Maar ze wil vasthouden aan haar ambitieuze klimaatdoelstellingen.

... Nu wil premier Kyriakos Mitsotakis doorgaan met gasexploratie. "Hoewel we gefocust blijven op een snelle overgang naar groene energie, hebben we tegelijkertijd de plicht om mogelijkheden voor aardgasproductie te onderzoeken die kunnen bijdragen aan onze eigen energiezekerheid en de voorziening van Europa", aldus de premier. Volgens Rikard Skoufias, CEO van het staatsbedrijf voor het beheer van koolwaterstoffen en energiebronnen (EDEY), kan Grieks aardgas “niet alleen een belangrijke rol spelen voor ons land, maar ook voor de bevoorrading van Europa, dat op zoek is naar voor binnenlandse energiebronnen op dit moment. "...

*

Japan | termijn verlenging

Elf jaar na de ramp in Fukushima keert Japan terug naar kernenergie

Kernenergie Verloren horror: ondanks de ramp in Fukushima kondigt de Japanse premier Fumio Kishida zijn plannen aan voor de bouw van reactoren van de volgende generatie. We willen hier immers vanaf 2050 geen CO2-uitstoot meer produceren

... Premier Fumio Kishida kondigt plannen aan om reactoren van de volgende generatie te bouwen. Daarnaast moeten aggregaten die na het ongeval in Fukushima in 2011 zijn stilgelegd, weer in gebruik worden genomen. Het wil een einde maken aan de afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen en tegen 2050 netto nulemissie bereiken. Kishida's "groene transformatie" voorziet in een langere levensduur van reactoren dan het huidige maximum van 60 jaar. Het gaat over een betaalbare energievoorziening en de ervaring dat tijdens de hittegolf van deze zomer stroomuitval werd verwacht in Tokyo...

 

***

21. december

 

Kolen | CO2COXNUMX-voetafdrukInschrijving

Emissies van broeikasgassen:

Kolenhausse verwoest de ecologische voetafdruk

De energiecrisis laat zich voelen in de Duitse energie-industrie. Voor het eerst in lange tijd stijgt de uitstoot weer.

BERLIJN taz | De energiecrisis laat zich voelen in de Duitse klimaatbalans – en zoals verwacht negatief. De energie-industrie heeft zich uitgesproken en gewaarschuwd dat het de CO2-limieten van de Climate Protection Act 2022 heeft overschreden ...

De industrie veroorzaakte de uitstoot van 260 miljoen ton kooldioxide - 3 miljoen ton meer dan toegestaan ​​volgens de wet inzake klimaatbescherming.

[...]

Er was opnieuw weinig belangstelling voor de vierde en laatste aanbesteding van het Federaal Netwerkagentschap voor duurzame energie.

Windindustrie bekritiseert maximumprijs in aanbesteding

Energiebedrijven moeten meedoen aan de aanbestedingen als ze overheidssubsidies willen krijgen voor hun windturbines en zonne-installaties. Het idee: de goedkoopste krijgt het contract. Dat is al ruim vijf jaar zo. Voorheen waren er wettelijk gegarandeerde subsidiepercentages.

De steun voor windturbines op land met een totaal vermogen van 604 megawatt werd in december aangekondigd. De 16 geboden zijn echter alleen voldoende voor ongeveer 204 megawatt. Er zou dus geld zijn geweest voor ongeveer drie keer het bedrag. Tegelijkertijd liep er een aanbesteding voor zonnesystemen op gebouwen, die ook duidelijk was ondertekend ...

*

Philipsburg | riolering lek

Ontmantelde kerncentrale

Radioactief afvalwater lekte uit de ontmantelde kerncentrale van Philippsburg

Rapporteerbaar incident in de ontmantelde kerncentrale van Philippsburg: 400 liter radioactief water lekte uit een tank.

In de ontmantelde kerncentrale van Philippsburg lekte zwak radioactief afvalwater uit een buffertank. 400 liter vloeistof bleef achter in de ruimte voor de tank en kon worden opgevangen omdat de ruimte is ontworpen voor lekkages...

*

Noordrijn-Westfalen | wind uitbreidingAfstandsregel

Windenergie Kerstpakket

NRW afstandsregeling van 1.000 meter voor repowering vallen

Düsseldorf - De parlementaire fracties van NRW van de CDU en de Groenen hebben een wetsontwerp en een bijbehorende aanvraag ingediend. Het doel is om de uitbreiding van windenergie in NRW te versnellen.

Met het windenergiepakket van de CDU en de Groenen wordt de algemene minimumafstand van 1.000 meter tot woongebouwen in het hele land afgeschaft voor alle gemeenten met wettelijk bindende windenergieconcentratiezones en voor de repowering van windturbines in NRW. Dit betekent dat wanneer oudere windturbines worden vervangen door modernere, efficiëntere exemplaren, de algemene minimumafstand die tot nu toe veel repowering-projecten heeft verhinderd, in de toekomst kleiner zou worden.

Met een begeleidende aanvraag geven de parlementaire fracties de deelstaatregering ook opdracht om windturbines toe te staan ​​op naaldbosgebieden en bosgebieden die beschadigd zijn - veroorzaakt door droogte, stormen en schorskevers. Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat gemeenten zo goed mogelijk worden ondersteund bij de uitbreiding van windenergie, dat het respectieve potentieel wordt benut en dat ook de uitbreiding van windenergie op staatsgronden voortvarend verloopt. Tegelijkertijd moeten buurtbewoners delen in de winst...

*

Frankrijk | CattenomRisse

Scheuren in lijnen:

Exploitant EdF haalt blok drie van kerncentrale Cattenom langer van het net

Cattenom Slijtage aan de kerncentrale van Cattenom maakte het vervangen van leidingen noodzakelijk. Nu wil operator EdF een blok langer van het net halen dan oorspronkelijk gepland. Wat zit erachter?

Slechts een paar dagen geleden heeft operator Electricité de France (EdF) een van de vier blokken in de kerncentrale van Cattenom opnieuw opgestart. Maar een andere reactor in de fabriek aan de grens met Saarland zal nu langer uitgeschakeld blijven dan oorspronkelijk gepland.

Dit geeft aanleiding tot bezorgdheid dat de problemen met de faciliteit groter zijn dan ze publiekelijk toegeven...

*

Vereinigte Staaten | Plutonium

21. December 1972 (INES Klas.?!) nucleaire fabriek Pawling, USA

In december 1972 vonden er brand en twee explosies plaats in de fabricagefaciliteit van de Gulf United Nuclear Corporation nabij Pawling, New York, waar Pu-brandstof voor snelle kweekers werd vervaardigd. Een onbepaalde hoeveelheid plutonium werd verspreid buiten het fabrieksterrein, dus de gebeurtenis kan nauwelijks minder zijn dan INES-niveau 4. Een NAMS-gebeurtenis van magnitude 4,0 zou worden veroorzaakt door het vrijkomen van slechts 10 g 239Pu en 240Pu in de atmosfeer; aangezien de brand en explosies zo hevig waren dat de fabriek moest worden stilgelegd, is het waarschijnlijk dat de vrijlating een orde van grootte of twee groter was dan dit gewicht aan Pu. Bovendien blijkt de incidentie van chronische myeloïde leukemie (CML) in Pawling 3 te zijn in een stad van 5000 inwoners, terwijl de verwachte waarde 1 à 2 per 100 000 inwoners is. Volgens de CML Wikipedia-webpagina: "De enige goed beschreven risicofactor voor CML is blootstelling aan ioniserende straling." Dus het cluster van CML-zaken bij Pawling geeft aan dat er minstens één serieuze vrijlating heeft plaatsgevonden in de faciliteit.

https://physicstoday.scitation.org/do/10.1063/PT.4.0367/full/

vertaald met https://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 

***

20. december

 

Japan | oude reactor | mihama

Rechtbank verwerpt sluiting Japanse oude reactor mag online blijven

Buurtbewoners klaagden over de werking van reactor drie van de kerncentrale van Mihama: die zou geen aardbeving kunnen doorstaan. Een rechtbank ziet dat nu anders: de kerncentrale kan nog tientallen jaren op het net aangesloten blijven.

Japan houdt vast aan oude reactor, tegenstanders van kernenergie hebben een nederlaag geleden in de rechtbank: de oudste in bedrijf zijnde kernreactor van het land, meer dan 40 jaar oud, mag online blijven.

De districtsrechtbank van Osaka verwierp de eisen van bewoners om de verouderde reactor 3 van de Mihama-kerncentrale in centraal Japan te sluiten vanwege veiligheidsoverwegingen. Eenheid 3 in de prefectuur Fukui werd in 1976 in gebruik genomen. Na de kernramp in Fukushima in 2011 werd het voor tien jaar van het net gehaald. Na een tussentijds onderhoud produceert hij sinds september weer stroom.

Negen inwoners van de prefecturen Fukui, Shiga en Kyoto, die binnen een straal van 80 tot XNUMX kilometer van de centrale wonen, hadden betoogd dat de reactor geen zware aardbeving zou doorstaan. De exploitant Kansai Electric had daarentegen aangevoerd dat aan de veiligheidseisen was voldaan. Het was de eerste rechterlijke uitspraak over de veiligheid van een verouderde reactor...

*

Zonnecel | Tandem | perovskiet

Nieuw wereldrecord tandemzonnecel

Gecombineerde module gemaakt van silicium en perovskiet behaalt een efficiëntie van 32,5 procent

Meer efficiëntie voor fotovoltaïsche cellen: een Duits onderzoeksteam heeft een nieuw wereldrecord gevestigd voor de efficiëntie van tandemzonnecellen. Hun combinatie van een siliciumbodemcel en een perovskiet-bovencel zet 32,5 procent van de invallende zonne-energie om in elektriciteit. Deze vooruitgang is bereikt door speciale nanotexturen en aanpassingen aan de interfaces. Volgens het team onderstreept het record het grote potentieel van dergelijke tandemzonnecellen.

Fotovoltaïsche energie wordt beschouwd als een belangrijke pijler van de energietransitie. Hoe efficiënt de omzetting van zonne-energie in elektriciteit is, hangt echter af van de efficiëntie van de gebruikte zonnecellen – en van hun ontwerp. Bij conventionele siliciumzonnemodules ligt het rendement ruim onder de 30 procent, organische dunnefilmzonnecellen halen maximaal 22 procent. Maar de efficiëntie kan worden verhoogd door cellen van verschillende halfgeleiders en met verschillende absorptiespectra te combineren...

*

Rutherford | atoomkern

Vandaag 112 jaar geleden

Ernest Rutherford ontdekt de atoomkern

Door het beroemde goudfolie-experiment kwam de natuurkundige tot een verbazingwekkende conclusie: bijna de hele massa van het atoom bevindt zich op één punt in het midden - de atoomkern.

Ernest Rutherford, geboren in Nieuw-Zeeland in 1871 en opgegroeid als een van de twaalf broers en zussen, was op jonge leeftijd een pionier. In 1908 ontving hij de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn ontdekking van radioactief verval. Zijn beroemdste experiment slaagde echter pas na de toekenning. Op 20 december 12 bombardeerden hij en twee van zijn collega's, na vele voorbereidende tests, een dunne goudfolie met hoogenergetische alfadeeltjes. Veel van de deeltjes vlogen ongehinderd door de goudfolie, maar sommige kaatsten terug...

 

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina
Nieuws + achtergrond kennis

***

Nieuws +

 

**

Verenigde Naties | Een | Veiligheidsraad

Eén VN voor iedereen

Hoe kan misbruik van internationale organisaties worden voorkomen? Wat is er nodig om de VN te democratiseren? Hervormingsvoorstellen van voormalig VN-diplomaat Hans-Christoph von Sponeck.

"Het gaat om veel meer dan alleen 'hervormingen'", zei de voormalige Duitse VN-diplomaat Hans-Christoph Graf von Sponeck op de landelijke vredesraad in Kassel op 11.12.2022 december XNUMX. De bijeenkomst van vredesbeleidsgroepen stond in het teken van de oorlog in Oekraïne en de vraag hoe een mondiale vredesorde tot stand kan worden gebracht.

Hans-Christof Graf von Sponeck (geboren in 1939 in Bremen) is een voormalige Duitse VN-diplomaat, non-fictieschrijver en universitair docent. Van 1968 tot 2000 werkte hij voor de Verenigde Naties, laatstelijk in Irak. Hij is de zoon van luitenant-generaal Hans von Sponeck, die op 20 juli door de nazi's werd vermoord.

Dit gaat niet alleen over "hervormingen", hoe dan ook een zwak woord gezien de catastrofale geopolitieke chaos waarmee burgers over de hele wereld vandaag worden geconfronteerd. Het gaat om veel meer, veel meer.

Mens en natuur worden aangetast door ziektes. We hebben de 'medicijnen', de wereldwijde commons, voor genezing, maar we gebruiken ze niet. In de loop der jaren zijn er veel belangrijke mensenrechten gecreëerd.

De verplichting om deze rechten uit te oefenen bestaat dus om vrede, menselijke veiligheid en duurzame ontwikkeling voor iedereen mogelijk te maken. Toepassing zou betekenen dat onze wereld zou kunnen genezen.

Dat gaat niet zonder multilateralisme, zoals bepaald in het VN-Handvest. Stalin, Roosevelt en Churchill, een communist uit het Oosten en twee kapitalisten uit het Westen, hadden in 1945 op de Krim afgesproken om de Verenigde Naties op te richten en beloofden de wereld een gemeenschap.

Dit kon niet goed gaan. De ideologische kloof en de verschillende nationale geopolitieke verwachtingen waren te groot. Toen kwam de Koude Oorlog, die vandaag nog kouder is geworden.

Er valt hier veel uit te leggen. Ik moet de korte tijd die ik heb echter gebruiken om de balans op te maken van de multilaterale realiteit in de 21e eeuw en natuurlijk om passend advies te geven over de vernieuwing ervan.

Stichtende staten en huidige lidstaten

De 51 stichtende staten van de VN in 1945 zijn nu 193 lidstaten geworden. In termen van machtspolitiek is de VN echter een op het Westen gerichte organisatie gebleven, precies zoals de twee kapitalisten Churchill en Roosevelt 77 jaar geleden wilden:

Van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad komen er drie uit het Westen; Afrika en Latijns-Amerika hebben geen zetels, Azië met China slechts één. Het politieke hoofdkwartier van de VN bevindt zich in New York; de VN-agentschappen, -fondsen en -programma's hebben zonder uitzondering hun hoofdkantoor in het Westen; de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds, twee in Washington gevestigde VN-organen, zijn duidelijk onderhevig aan westerse belangen.

U zult het gewicht van zo'n representatie in twijfel trekken. Ik ook, totdat ik vele maanden besteedde aan het bestuderen van de jaarlijkse stemresultaten van de Algemene Vergadering van de VN. Wat ik vond was een onthutsend getuigenis van de machteloosheid van de meerderheid van de staten.

Vooral westerse landen, met name de Verenigde Staten met hun opgelegde neoliberale unilateralisme, hebben jaar na jaar systematisch elke poging onderdrukt om de mensenrechten en de menselijke veiligheid voor iedereen te beschermen, waar ze ook wonen.

Van het kernwapenverdrag en kernwapenvrije zones tot de dekolonisatie van gebieden in Azië, Afrika en Latijns-Amerika en de introductie van een nieuwe economische wereldorde met gelijke concurrentievoorwaarden voor geïndustrialiseerde landen en ontwikkelingslanden, deze werden grotendeels voorkomen, bijna geboycot, door het Westen of, beter gezegd, door de VS.

Overigens zijn de VS en Somalië de enige landen die het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind uit 1989 nog niet hebben geratificeerd; Hetzelfde geldt voor het VN-Vrouwenrechtenverdrag uit 1979, dat ook de VS tot op de dag van vandaag heeft verworpen.

De rol van de VN-Veiligheidsraad

Alle wettelijke verplichtingen van het VN-Handvest met zijn 111 artikelen worden door de permanente leden van de Veiligheidsraad keer op keer zonder scrupules en ongestraft genegeerd of geschonden. Dus precies van de vijf staten waaraan de Algemene Vergadering van de VN de hoofdverantwoordelijkheid voor wereldvrede en wereldwelzijn heeft toevertrouwd. Het internationale recht is dus alleen van toepassing op anderen. Er is geen gebrek aan bewijs van de machteloosheid van de VN.

De oorlogen in Joegoslavië, Irak, Syrië, Afghanistan, Libië en natuurlijk in Oekraïne zijn de gruwelijke getuigen van deze dubbele standaard. Het Internationaal Strafhof in Den Haag was tot nu toe alleen verantwoordelijk voor deze "andere" 188 VN-lidstaten. Saddam Hoessein is terecht veroordeeld, George Bush en Tony Blair zijn ten onrechte ongestraft gebleven.

Het blijft de wet van macht prevaleren en niet de macht van de wet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de in 1990 in Parijs gedane belofte voor een Europees vredesproject – echt een groots moment in de internationale betrekkingen – al snel verwaterde tot een onmenselijk doorlopend oorlogsproject.

De huidige pogingen van de NAVO om het publiek te overtuigen van het West-Oekraïense beleid, zien volledig over het hoofd dat het helpt om het maatschappelijk middenveld wakker te schudden en ons verzet kracht bij te zetten.

Maar de voorwaarde voor het echte, duurzame succes van de vredesbewegingen, in Duitsland en overal, blijft: we moeten dichter bij elkaar komen, we moeten onze krachten bundelen en dit doen met moed, innerlijke overtuiging en eerlijke menselijkheid.

De fatale en ongepaste Westerse aanspraak op leiderschap - het Westen is goed voor acht procent van de wereldbevolking! - in de wereldorganisatie en het bijbehorende zware juk voor het vredeswerk van de VN is de belangrijkste reden voor de erbarmelijke toestand van de VN-Veiligheidsraad en blijft de belangrijkste uitdaging voor gevaarlijk achterstallige hervormingen van de VN.

Mijn 32 jaar dienst in de politiek zo verenigde naties en de tijd om daarna na te denken, geven me het vertrouwen om deze ernstige en beschuldigende verklaring af te leggen.

De droom van het mogelijke voor een vreedzamere en rechtvaardigere wereld is in de 77 jaar van de VN een tragische nachtmerrie geworden van het schijnbaar onmogelijke.

Wat moet er gebeuren om het fatale juk van de VN te halen?

Concreter daarover zodra ik het tweede onderwerp, het voortdurende misbruik van internationale organisaties, kort heb aangeroerd met een acuut voorbeeld.

Politiek misbruik naar het voorbeeld van de OPCW

De wereld is niet vergeten hoe de VS in het voorjaar van 2003 in de VN-Veiligheidsraad hun gevaarlijke spel speelden met de onwaarheid over vermeende massavernietigingswapens in Irak - die allang niet meer bestonden! - weergegeven ter voorbereiding op de illegale Anglo-Amerikaanse oorlog tegen het land.

Minder bekend, maar zeker zo gevaarlijk, zijn valse rapporten van de OPCW, de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag, over het vermeende gebruik van chemische wapens op 7 april 2018 in de Syrische Doema. Een team van experts dat vervolgens door de OPCW was uitgezonden, concludeerde dat de 43 mensen die bij de aanval omkwamen, niet door chemische wapens waren omgekomen.

In plaats van hun wetenschappelijke bevindingen verscheen er een rapport van de OPCW-directie die het tegendeel wilde bewijzen, namelijk dat er toch chemische wapens waren gebruikt. Dit was bedoeld om de aanval van 18 april 2018 in Syrië door de Amerikaanse, Britse en Franse luchtmacht te legitimeren.

Sindsdien hebben twee OPCW-wetenschappers die gezamenlijk verantwoordelijk waren voor het onderzoek ter plaatse, uit protest ontslag genomen, 28 internationaal bekende mensen, waaronder vier andere OPCW-wetenschappers en de eerste OPCW-directeur-generaal, José Bustani, hebben in een openbare verklaring hun bezorgdheid hierover uitgesproken beveiligingsincident, dat zo ernstig is in termen van beveiligingsbeleid, en het klaarblijkelijke misbruik van een internationale organisatie. Dit zeer ernstige incident is min of meer genegeerd door de media hier en in westerse landen.

In 2021 vormde een kleine groep van vier personen, waartoe ik behoor, met behulp van experts en parlementariërs een 130 pagina's tellende expertise, waaruit blijkt dat niet alleen de kwestie van het gebruik van chemische wapens, maar ook de Toxicologie en ballistiek zijn gepolitiseerd en verkeerd voorgesteld door de OPCW in Doema.

Dit rapport zal binnenkort worden gepresenteerd aan een parlement in Europa en aan het publiek met de steun van een groep leden van het Europees Parlement, die eisen dat alle OPCW-wetenschappers die aan het Doema-onderzoek van deze organisatie hebben gewerkt een nieuw onderzoek uitvoeren en verkeerde vertegenwoordigers ter verantwoording roepen om te worden teruggetrokken.

Het gaat hier niet om ideologie of het verdedigen van de Syrische regering, die elders in het land inderdaad chemische wapens heeft gebruikt. Het gaat om het verdedigen van de waarheid, veiligheid en integriteit van de OPCW, een belangrijk internationaal orgaan.

Nog twee opmerkingen hierover: De VN heeft niet gereageerd, zowel op politiek als op operationeel niveau, ondanks herhaalde verzoeken om verklaringen over de Doema - een uiterst ernstige verduistering van haar verplichtingen onder internationaal recht.

Erger nog: als partnerorganisatie in samenwerking met de OPCW hebben zowel de maandelijkse debatten in de VN-Veiligheidsraad over chemische wapens in Syrië als de verklaringen van de secretaris-generaal van de VN en zijn hogere staf aangetoond dat er geen bereidheid is in de VN om tegemoet te komen aan de zorgen van het maatschappelijk middenveld om de kwestie van OPCW, Doema en chemische wapens opnieuw te bekijken. De Veiligheidsraad is een geopolitiek theater geworden ten koste van de bevolking van Syrië.

Elke poging van onze kant om deze belangrijke kwestie op verantwoorde wijze te bespreken, stuitte op niets anders dan stilte, boosaardigheid of vulgaire afwijzing. Dit is niet alleen ontmoedigend - integendeel, het is een uitdaging, omdat dit conflict representatief is voor de wereldwijde strijd tussen een geopolitieke en oorlogszuchtige wereld van immense rijkdom met gelijktijdige achterstelling en armoede enerzijds - en een multipolaire wereld anderzijds waarin rechtvaardigheid, vrijheid en veiligheid ons leven beheersen en de VN de katalysator kan zijn die we nodig hebben.

Lange lijst met eisen

De lijst van juridische, structurele en inhoudelijke aanpassingen door de VN aan de vitale behoeften van onze wereld in de 21e eeuw is lang.

Ik zou u willen herinneren aan de conferentie van alle lidstaten van de VN, zoals voorgesteld in het VN-Handvest (artikel 109), die in 1955 had moeten plaatsvinden om te beslissen over de noodzakelijke hervormingen. Wat hier nodig is, is de politieke wil van de Algemene Vergadering, na vele jaren van nalatigheid, om zo'n belangrijke bijeenkomst af te ronden.

De VN-klimaatconferenties zijn een voorproefje van hoe moeilijk het zal worden om het eens te worden over effectieve hervormingen. Er zijn zulke belangrijke kwesties als de integratie van niet-gouvernementele organisaties en jongeren in het werk van de VN; of de introductie van verantwoording van individuen en entiteiten; het waarborgen van het internationale karakter en de onafhankelijkheid van de VN; de toekomstige rol van de secretaris-generaal van de VN en de selectie van functionarissen voor de VN-dienst en nog veel meer.

Wereldwijde crises: de belangrijkste hoofdeisen

Wat volgt is een beperkte selectie van vernieuwingen die mij bijzonder urgent lijken:

1. Het belangrijkste orgaan van de VN, de Algemene Vergadering, heeft geen uitvoerende macht. Alleen de Veiligheidsraad kan besluiten, op één uitzondering na: wanneer de internationale spanningen dreigende proporties aannemen en er geen unanimiteit is onder de permanente leden van de Veiligheidsraad, dan en alleen dan kan de Algemene Vergadering de Veiligheidsraad terzijde schuiven (A. /Res 377, 3 november 1950). Dit recht van de algemene vergadering moet aanzienlijk worden uitgebreid.

2. De vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad blijven hameren op het primaat van de geopolitiek, het grootmachtennationalisme en de anachronistische samenstelling van deze groep. De samenstelling van de permanente leden van de Veiligheidsraad is in 77 jaar niet veranderd en moet dringend worden aangepast om ervoor te zorgen dat Afrika, Latijns-Amerika en Azië adequaat vertegenwoordigd zijn.

Het bestaande vetorecht heeft herhaaldelijk vredesopbouwende maatregelen verhinderd en vereist een fundamentele hervorming om meerderheidsbesluiten mogelijk te maken om uiteindelijk te voorkomen dat individuele leden het alleen doen uit geopolitieke belangen. Aan constructieve suggesties geen gebrek.

3. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft, net als de Algemene Vergadering, geen uitvoerende macht, alleen adviserende functies en is daarom in realpolitik opzicht grotendeels onbelangrijk. Dit VN-gerechtshof kan alleen effectief worden als het mandaat krijgt voor bindende jurisdictie en dus uitvoerbare beslissingen kan nemen.

4. De kloof tussen wat nodig is en de beschikbare middelen voor de secretaris-generaal van de VN wordt groter. Het toch al zielige budget van 3,2 miljard dollar voor haar wereldwijde initiatieven is dit jaar veel minder dan het budget van de politie in de Amerikaanse metropool New York.

Het kleine staatje Bhutan in de Himalaya betaalt per hoofd van de bevolking meer voor de VN-begroting dan de VS en ons land. De jaarlijkse VN-bijdrage van Qatar bedraagt ​​7,8 miljoen dollar. Volgens persbureau Reuters betaalt de overheid in Doha 500 miljoen dollar per week voor de infrastructuur voor het WK.

Het oude thema: de wereld heeft meer dan genoeg geld. De hertoewijzing van dit geld moet worden ondernomen als een niet-onderhandelbare vereiste voor menselijke veiligheid, duurzame ontwikkeling en een VN als een wereldwijd uitvoerend agentschap.

Uitzicht

Tot slot wil ik u verzekeren dat ik me er volledig van bewust ben dat er in de huidige wereld van staatscentrisme en geopolitieke "wet van uitzondering" noch de politieke wil, noch de ethische ambitie is om de hier gedane VN-hervormingsvoorstellen mogelijk te maken.

Defaitisme? Dit zou echt een onverantwoorde reactie zijn.

Ik geloof in het potentieel van de kracht van een actief maatschappelijk middenveld - hier en wereldwijd. De urgentie, megacrises zoals klimaatverandering of de ongelijkheid van levenskansen en de angst voor het mogelijke gebruik van kernwapens in crisissituaties zullen ons, het maatschappelijk middenveld en vele regeringen samenbrengen om de moed te hebben voor onze eigen rede in de beste kantiaanse verstand ontplooien om ook een UNO op te bouwen die, met politieke eerlijkheid en verantwoordelijkheid, een gemeenschap kan worden waartoe iedereen behoort.

 

  ***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina
Nieuws + achtergrond kennis

***

achtergrond kennis

 

**

reactorpleite.de

 

Kaart van de nucleaire wereld:

De vijf vetobevoegdheden in de VN-Veiligheidsraad beslissen alles...

*

De interne zoektocht naar

Verenigde Naties

leverde onder meer de volgende resultaten op:

 

02 oktober 2022 - Chomsky: "Zal Poetin gewoon inpakken en wegsluipen?"

*

07 augustus 2022 - Echte politici doen niet wat nodig is

 

**

YouTube

Zoeken op sleutelwoorden: Voorstellen voor hervorming van de Veiligheidsraad

https://www.youtube.com/results?search_query=sicherheitsrat+reformvorschläge

 

Videos:

2022 - ARD: dagelijks nieuws - 2:12

Veiligheidsraad over annexaties: Rusland spreekt zijn veto uit over VN-resolutie

*

2022 - arte - Met open kaarten - 2:30

UNO: Een achterhaald model

*

2019 - arte - Verhalen over conflicten - 6:17

UNO: Top of Flop?

 

Wordt geopend in een nieuw venster! - YouTube-kanaal "Reaktorpleite" afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ... - https://www.youtube.com/playlist?list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5Afspeellijst - radioactiviteit wereldwijd ...

Deze afspeellijst bevat meer dan 150 video's over dit onderwerp

 

**

Ecosia

Deze zoekmachine plant bomen!

 

Zoeken op trefwoord: hervorming van de VN-Veiligheidsraad

https://www.ecosia.org/search?q=Reform%20des%20UNO-Sicherheitsrats

 

**

Wikipedia

Verenigde Naties

De Verenigde Naties (afgekort VN; Engelse Verenigde Naties, afgekort VN; ook Organisatie van de Verenigde Naties (OVN) of UNO (van Engelse Organisatie van de Verenigde Naties); Franse Organization des Nations unies (afgekort ONU)) is een intergouvernementele vereniging van 193 staten en als een wereldwijde internationale organisatie, een volledig erkend onderwerp van internationaal recht.

Volgens haar handvest zijn de belangrijkste taken van de organisatie het waarborgen van de wereldvrede, het naleven van het internationaal recht, de bescherming van de mensenrechten en het bevorderen van internationale samenwerking. De focus ligt ook op ondersteuning op economisch, sociaal, humanitair en ecologisch gebied (zie ook de Millennium Development Goals van de UNO).

De Verenigde Naties zelf en veel van haar suborganisaties hebben de Nobelprijs voor de vrede ontvangen voor hun diensten; samen worden ze het vaakst toegekend. In 2020 vierde het zijn 75e verjaardag...

*

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, ook wel de Wereldveiligheidsraad genoemd, is een orgaan van de Verenigde Naties. Het bestaat uit vijf permanente leden (ook bekend als P5) en tien niet-permanente leden (gekozen leden) of staten. De vijf permanente leden (Frankrijk, Rusland, de Verenigde Staten, de Volksrepubliek China en het Verenigd Koninkrijk) hebben een uitgebreid vetorecht bij het aannemen van resoluties en worden daarom ook wel vetorecht genoemd...

*

Hervorming van de VN-Veiligheidsraad

Sinds het begin van de jaren negentig wordt in de politiek en de politieke wetenschappen gediscussieerd over een hervorming van de VN-Veiligheidsraad. Sindsdien heeft VN-secretaris-generaal Kofi Annan in 1990 een proces gelanceerd om de Verenigde Naties te hervormen, en de hervorming van de VN-Veiligheidsraad is een onderdeel van dit debat.

Een hervorming van de VN-Veiligheidsraad volgens artikel 108 van het VN-Handvest vereist een tweederde meerderheid van de lidstaten van de Verenigde Naties in de Algemene Vergadering van de VN. Bovendien moet zo'n hervorming, om van kracht te worden, vervolgens worden geratificeerd door tweederde van de VN-lidstaten en de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad (P5). De mogelijkheid om de permanente leden van de Veiligheidsraad te blokkeren, maakt de hervorming van de Veiligheidsraad bijzonder moeilijk.

De besproken wijzigingen hebben in wezen betrekking op vijf onderwerpen: categorieën van lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad, de kwestie van het vetorecht van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, het evenwicht van de regionale vertegenwoordiging, de omvang en werking van de hervormde Veiligheidsraad en de relatie van de Veiligheidsraad met de Algemene Vergadering van de VN ...

 

**

Terug naar:

Nieuwsbrief L 2022 - 15 t/m 19 december

Krantenartikel 2022

 

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina
Nieuws + achtergrond kennis

***

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt uitgegeven door de 'BI Milieubescherming Hamm' en wordt gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account:

BI milieubescherming Hamm
Doel: THTR circulaire
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina


***