Nieuwsbrief XVII 2021

16 t/m 19 april

 

***


    2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012 2011

Nieuws + achtergrond kennis

***

In Oekraïne en Beieren:

18 april 2021 - Wilde zwijnen in bossen nog gedeeltelijk radioactief

*

18 april 2021 - Tijdelijke opslag van kernafval in Würgassen: discussie over afstand tot huizen en mogelijke straling

*

Zuidoost-Azië

17 april 2021 - Vietnam beleeft een zonne-boom

*

17 april 2021 - Duurzame kernenergie? De supporters behalen hun eerste overwinning

*

Controversiële joint venture

16 april 2021 - Duits-Russische kernfabriek in Emsland

*

Mooi, de uitslag van de reportage is dus op voorhand bekend!

16 april 2021 - Kerncentrale Fukushima: nucleaire toezichthouder van de VN wil de verwijdering van tritiumwater beoordelen

*

Je kunt sommige mensen soms voor de gek houden...

16 april 2021 - Fukushima: schattige tritiumman wordt niet goed ontvangen door getroffenen

*

16 april 2021 - Wereldrecord zonne-energie: zonnecel bereikt ongekende efficiëntie

 

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina
Nieuws + achtergrond kennis

***

Nieuws +

 

**

CO2 | CCS

16 april 2021 - CO2-prijsstelling: hoge prijs maakt onttrekking van kooldioxide overbodig

Kooldioxide moet zo snel mogelijk correct - en dat betekent - hoog geprijsd worden. Dan zijn er geen compensatiemechanismen nodig die het gas uit de atmosfeer halen.

Tal van huidige klimaatbeschermingsmodellen zijn gebaseerd op het feit dat klimaatschadelijke kooldioxide weer uit de atmosfeer kan worden verwijderd. Bijvoorbeeld door snelgroeiende planten te kweken en deze vervolgens te verbranden voor energie, waarbij de vrijkomende CO2 wordt opgevangen en ondergronds wordt opgeslagen. "Bio-energie met CO2-scheiding en -opslag" of kortweg BECCS is de naam van dit concept. CO2 kan ook uit de atmosfeer worden verwijderd door herbebossing. Je kunt de kooldioxide ook direct uit de lucht filteren...

 

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina
Nieuws + achtergrond kennis

***

achtergrond kennis

 

**

reactorpleite.de

 

Kaart van de nucleaire wereld:

De CO2-uitstoot moet omlaag, maar daarvoor is geen kernenergie nodig...

 

De Engelse versie van deze wereldkaart:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1fCmKdqlqSCNPo3We1TWZexPjgNDQOaLD

 

**

De zoekopdracht in de reaktorpleite.de met de zoekterm 

     
  CO2-prijs  
     

 

leverde onder meer de volgende resultaten op:

 

21.0 jan 2020 - Elektriciteits- en olieprijzen: we laten ons subsidiëren door het milieu

Ralf Volke / rnd.de

 

**

Wikipedia

 

CO2-prijs

Een koolstofprijs, ook wel koolstofprijs genoemd, is een prijs die moet worden betaald voor de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). De koolstofprijs dient om de externe kosten van de uitstoot van koolstofdioxide te internaliseren, met name de gevolgen van de opwarming van de aarde. Voor elke ton CO2 die wordt uitgestoten, moet de prijs van CO2 worden betaald. Het kan worden geïmplementeerd als een CO2-belasting of als een CO2-emissiehandelssysteem. Een argument voor een CO2-heffing is dat de hoogte van de lasten beter kan worden gecontroleerd door de politieke instanties. Het voordeel van CO2-emissiehandel is dat de op kwantiteit gebaseerde CO2-reductiedoelstellingen nauwkeurig kunnen worden nageleefd. Ook hybride oplossingen zijn mogelijk, zoals emissiehandel met minimum- of maximumprijzen.

De beprijzing van kooldioxide wordt door veel experts gezien als een belangrijk instrument om de tweegradendoelstelling te halen, als een vrijwillige afspraak zoals die is gemaakt op de VN-klimaatconferentie in Parijs in 2015. Om de doelstellingen van Parijs te halen, zijn uiterlijk in 2020 CO2-prijzen tussen de 40 en 80 dollar nodig, die in 2030 moeten stijgen naar 50 tot 100 dollar. In een kostenraming die in november 2018 werd gepubliceerd, gaat het Federaal Milieuagentschap (UBA) uit van een schade van ongeveer 2016 euro per ton kooldioxide op basis van de Duitse uitstoot van broeikasgassen in 180. Dit wordt tegengegaan door de marktgerichte oplossingen van certificatenhandel, waarbij de actoren zelf de prijs bepalen door te kopen/verkopen en te investeren in betere technologieën om de uitstoot te verminderen. Begin en eind 2019 lag de prijs tussen de 19 en 25 euro, in juli op een niveau van ruim 28 euro per ton CO2...

 

**

Kerncentrales plaag

 

CO2 en kernenergie

Opmerking:

Het doel is hier niet om te proberen duidelijk te maken in hoeverre CO2 bijdraagt ​​aan de opwarming van de aarde / klimaatverandering. Er moet worden gedocumenteerd of en - zo ja - hoe de aanpak van de CO2-uitstoot kernenergie in Duitsland weer acceptabel maakt.

Inleiding: klimaatbeschermingsakkoord 2015

Op 12 december 2015 ondertekenden 195 landen op de klimaatconferentie in Parijs het zogenaamde klimaatbeschermingsakkoord. Het doel is om de opwarming van de aarde te beperken tot onder de 2 graden Celsius en, indien mogelijk, onder de 1,5 graden Celsius. De overeenkomst is op 4 november 2016 in werking getreden.

Positie van de nucleaire lobby

Het argument dat kernenergie "koolstofarm" is, heeft een belangrijke plaats in de grote nucleaire lobbyorganisaties.

Volgens de International Atomic Energy Agency (IAEA) heeft kernenergie het potentieel om broeikasgassen te helpen verminderen; hierdoor is de CO2-uitstoot in de afgelopen decennia fors vermeden. De IAEA verwijst daarbij naar het Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering (IPCC) van de Verenigde Naties, dat in 1988 - twee jaar na de ramp in Tsjernobyl - werd opgericht en in zijn statusrapporten vergelijkbare standpunten inneemt.

De World Nuclear Association (WNA) beschouwt kernenergie als een "koolstofarme" vorm van energie en bekritiseert dat het niet wordt genoemd als een belangrijk onderdeel van de strijd tegen klimaatverandering. De WNA reproduceerde ook een position paper uit "Nuclear for Climate" van november 2018, een verklaring van 160 nucleaire organisaties over de hele wereld waarin wordt opgeroepen om kernenergie deel te laten uitmaken van het klimaatdebat. Ook hier wordt een beroep gedaan op het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)...

 

**

Verder naar: Krantenartikel 2021

 

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina
Nieuws + achtergrond kennis

***

Bel voor donaties

- De THTR-Rundbrief wordt uitgegeven door de 'BI Milieubescherming Hamm' en wordt gefinancierd door donaties.

- De THTR-Rundbrief is inmiddels een veelbesproken informatiemedium. Wel zijn er doorlopende kosten door de uitbreiding van de website en het drukken van aanvullende informatiebladen.

- De THTR-Rundbrief onderzoekt en rapporteert in detail. Om dat te kunnen doen, zijn we afhankelijk van donaties. Wij zijn blij met elke donatie!

Donaties-account:

BI milieubescherming Hamm
Doel: THTR circulaire
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


top of pagePijl omhoog - Naar de bovenkant van de pagina


***