Kodolpasaule Urāna stāsts
AGNES und kodolavārijas Radioaktīvais zems starojums ?!
Urāna transportēšana caur Eiropu ABC izvietošanas koncepcija

AGNES (Starptautiskā kodolnotikuma skala)

***

INES - Starptautiskā novērtēšanas skala - attēls no GRS

INES līmenis 0 - 7 / īss nosaukums

0-7 līmenis
Aspekti
1. aspekts:

Radioloģiskā ietekme ārpus objekta

2. aspekts:

Radioloģiskā ietekme objektā

3. aspekts:

Pasliktināšanās drošības pasākumiem

INES 7. kategorija
7 Katastrofāla avārija
Smagākais izlaidums:

Ietekme uz veselību un vidi plašā diapazonā

   
INES 6. kategorija
6 Nopietns negadījums
Nozīmīgs izlaidums:

Pilnīga katastrofu kontroles pasākumu apņemšanās

   
INES 5. kategorija
5 Nopietns negadījums
Ierobežots izlaidums:

Individuālo katastrofu kontroles pasākumu izmantošana

Nopietns reaktora aktīvās zonas/radioloģisko barjeru bojājums  
INES 4. kategorija
4 negadījums
Zems izlaidums:

Iedzīvotāju radiācijas apstarošana aptuveni dabiskās radiācijas apstarošanas līmenī

Ierobežots reaktora aktīvās zonas/radioloģisko barjeru bojājums

Radiācijas iedarbība personāla vidū, kas izraisa nāvi

 
INES 3. kategorija
3 Nopietns incidents
Ļoti zems izlaidums:

Iedzīvotāju radiācijas apstarošana, kas ir daļa no dabiskās radiācijas iedarbības

Smags piesārņojums

Akūti bojājumi personāla veselībai

Gandrīz negadījums

Plaša pakāpenisku drošības pasākumu kļūme

INES 2. kategorija
2 incidents
  Būtisks piesārņojums

Nepieļaujami augsta radiācijas iedarbība personāla vidū

Nelaimes gadījums

Ierobežota pakāpenisku drošības pasākumu atteice

INES 1. kategorija
1 vaina
    Novirze no pieļaujamajiem diapazoniem drošai sistēmas darbībai
INES 0. kategorija
0 ziņojams notikums
    Nav vai ļoti maza nozīme drošībai

***


pietūkums  Incidentu saraksts lapas augšu

***

INES! Kas notiek?

Mirt INES notikumu saraksts ietver tikai pēdējo 12 mēnešu notikumus.
Pilns saraksts, vismaz kopš IAEA (Starptautiskā atomenerģijas aģentūra) dibināšanas 1957. gadā, nav bijis pieejams no SAEA. Jautājumi par šo tēmu līdz šim ir ignorēti...

Neviļus rodas divi vai trīs jautājumi:

1. Rūpējieties par sadarbība der PVO ar SAEA, ESAO / NEA und WANO ka caurspīdīgums kļūst par neskaidrību?

2. Vai INES tika izveidots, lai novērstu skaidrību?

3. Vai IAEA dārznieks, iespējams, ir āzis?

 

SPIEGEL ziņojums par slēptām avārijām atomelektrostacijās visā pasaulē

Spogulis 17/1987

Auksti drebuļi pārņem manu muguru

Cilvēce vairākas reizes par mata tiesu ir paslīdējusi garām katastrofai. To atklāj 48 negadījumu ziņojumi, kurus slēpa IAEA - Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra: nereti visdīvainākie un ikdienišķākie bojājumi no ASV un Argentīnas līdz Bulgārijai un Pakistānai ...

 

INES stāvoklis nav labs!

Esiet INES kodolnotikumu sarakstā Fukušima 12. gada 2011. martā und Černobiļa 26. gada 1986. aprīlī kā INES 7 kategorija un gandrīz superkatastrofa no Harisburgā 28. gada 1979. martā5 kategorija klasificēts.

Tomēr radioaktivitātes izdalīšanās vidē notika:

28. Martā 1979 Harisburgā ar 3,7 miljoni TBq (INES 5 kategorija)
daudz augstāks nekā uz
11. Martā 2011 Fukušimā ar 1,59 miljoni TBq (INES 7 kategorija),
INES klasifikācija šķiet līdzīgi sajaukta salīdzinājumā ar
26. Aprīlis 1986 Černobiļā ar 5,2 miljoni TBq (INES 7 kategorija).

 

Man ir tikpat nesaprotami, kāpēc negadījums noticis THTR 300 Hammā / Uentropā tikai kā AGNES 0 kategorija klasificēts, lai gan 4. gada 5. un 1986. maijā vidē tika iepūsti ļoti radioaktīvi grafīta putekļi. Saskaņā ar INES kritērijiem tiek uzskatīta pat "Ļoti neliela radioaktivitātes izplūde vidē". AGNES 3 kategorija Nopietns incidents novērtēt.

Līdzīga situācija ir ar avāriju Kanādā 17. gada 2011. martā Pickering/Ontario atomelektrostacijā, šajā negadījumā Ontario ezerā tika novadīti 73.000 XNUMX litru ar tritiju piesārņota ūdens, un līdz šai dienai nav INES klasifikācijas. Acīmredzot citus incidentus nevarēja pareizi klasificēt, jo situācija maisījumā, iespējams, ir palikusi neskaidra līdz šai dienai (piemēram, Gundremmingena 1975. gads und 1977).

Vairāki citi incidenti kļuva zināmi tikai gadus vēlāk un tādējādi izdevās INES vispār neparādīties vai tikai gadus vēlāk. Piemēram, gandrīz super sabrukums Argentīnas Embalse atomelektrostacijā 30. Jūnijs 1983 und 1986, vai masveida radioaktivitātes izplūde Krievijas pārstrādes rūpnīcās Tomska 7 1993 und Majaka 2017. gads ...

 

Nesaprotami vai nav INES klasifikācijas?!

Var ierakstīt tikai operatora pārsūtītos datus. SAEA var rīkoties tikai tad, ja par slepeniem negadījumiem kļūst zināmi ārējie mērījumi vai trauksmes cēlēji – tad tā pieprasa informāciju kodolobjektu operatoriem un cer uz atbildi. Lai gan operatoriem ir jāsniedz informācija, pietiekami bieži viņi to vienkārši nedara; sadarbība ar SAEA ir brīvprātīga. Šī dažkārt nepietiekamā sadarbība nozīmē, ka dažos gadījumos izdalīto radioaktivitāti var tikai aplēst.

 

Fragments no pašbildes:

INES skala

Starptautiskais kodolieroču un radioloģisko incidentu skala (INES) ir instruments, lai informētu sabiedrību par kodolnegadījumu un radioloģisko incidentu nozīmi drošības jomā. Šo skalu var izmantot notikumiem, kas notiek dažādās iekārtās (piemēram, AES, degvielas cikla iekārtās, pētniecības reaktoros un paātrinātājos, kā arī objektos, kas saistīti ar radioaktīvajiem atkritumiem) un saistīti ar plašu darbību klāstu...

Tulkots ar https://www.DeepL.com/Translator (bezmaksas versija)

*

Šie divi raksti ienes tumsā nedaudz gaismas:

 

1. raksts

Spiegel raksts no 08

Kodolenerģijas risks: kad uzspridzinās nākamā atomelektrostacija?

Rezumējot:

Riska pētnieki šaubās par aprēķinu metodēm, ar kurām var novērtēt avāriju rašanos atomelektrostacijās. Pats galvenais, īsais, tikai 25 gadu pārtraukums starp Černobiļas un Fukušimas katastrofām neatbilst ilgajiem laika periodiem bez nopietniem starpgadījumiem, ar kuriem operatori strādā. Iespējams, ka kodolenerģijas riski tiek sistemātiski nepietiekami novērtēti ...

 

2. raksts

Objektīva lieluma skala kodolnegadījumiem, lai noteiktu nopietnus un katastrofālus notikumus 

Deivids Smits

FIZIKA ŠODIEN, 12. gada 2011. decembrī

tulkojums ar www.DeepL.com/Translator (bezmaksas versija):

Esošās Starptautiskās kodolnotikumu skalas (INES) nepilnības ir kļuvušas skaidras, salīdzinot avārijas 2011. gadā Fukušimas Daiiči atomelektrostacijā un 1986. gadā Černobiļā.

(Piezīme - abi tika nosaukti INES 7 kategorija lai gan 1986. gadā Černobiļā tika izdalīti 5,2 miljoni TBq radioaktivitātes un 2011. gadā Fukušimā - 1,59 TBq.)

- Pirmkārt, skala ir būtībā diskrēts kvalitatīva ranking, ka nav definēts aiz notikumu 7. līmenī.

Otrkārt, tas tika veidots kā sabiedrisko attiecību instruments, nevis objektīvs zinātnisks mērogs.

Treškārt, tā nopietnākais trūkums ir tas, ka tas sajauc izmēru un intensitāti.

Es ierosinu jaunu kvantitatīvo lieluma skalu kodolnegadījumiem (NAMS). Tas izmanto zemestrīces stipruma pieeju, lai aprēķinātu avārijas lielumu M = log (20R), kur R = radioaktivitātes izplūde atmosfērā ārpus vietas, normalizēta līdz joda-131 ekvivalentam terabekerela ...

 

Atomenerģijas avārijas

Tā kā "INES Nuclear Event List" ir izrādījies ierobežots pielietojums empīriskām analīzēm, trīs riska pētnieki no Saseksas Universitātes un ETH Cīrihes, Spensers Vitlijs, Bendžamins Sovakols un Didjē Sornete ir izveidojuši savu kodolavāriju sarakstu savam darbam. un publicēts 22. gada 2016. martā žurnālā "Riska analīze"publicēja rakstu par šo tēmu. Šajā sarakstā ir daži negadījumi, kas kāda iemesla dēļ neiekļuva INES sarakstā ...

 

NAMS — kodolavārijas lieluma skala

Deivida Smita kodolavārijas mēroga skala cenšas novērst Starptautiskās kodolavārijas skalas (INES) trūkumus, atšķirībā no INES:

 - ir nepārtraukts un atvērts augšpusē

 - ir saistīts ar objektīvu mainīgo (TBq)

 - Atdala lielumu no intensitātes

Analogi divām zemestrīču skalām:

Viena skala vērtē zemestrīces fizisko spēku, otra – zemestrīces postošo ietekmi, kas cita starpā ir atkarīga no ģeoloģiskiem un strukturāliem faktoriem. To var redzēt, piemēram, ja Lucens pētniecības reaktora serdeņa kušanu (1969) salīdzina ar ugunsgrēku Windscale (1957). Abi negadījumi novērtēti ar 5 pēc INES skalas, lai gan daudz nopietnākais incidents noticis Lucenā - taču, pateicoties reaktora pazemes izbūvei, radioaktīvā piesārņojuma teritorijā nebija.

NAMS ir balstīts uz radioaktivitātes daudzumu, kas tiek izlaists atmosfērā un vidē ārpus no reaktora vietas piesārņota...

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Accident_Magnitude_Scale

 

Dati no dažādiem avotiem (Kodolenerģijas incidenti un avārijas, NAMS — Kodolavārijas lieluma skala, INES — Starptautiskais kodolenerģijas notikumu mērogs, Wikipedia un pēdējais, bet ne mazāk svarīgais Atomelektrostaciju mēris) Man ir šajā sarakstāIncidenti un avārijas kodoliekārtās'' un no neapstrādātajiem datiem izveidoja šādu PDF failu:

 

Šeit ir izvilkums no PDF:

Atomenerģijas avārijas (PDF)

Netīrākais ducis...

Datums, atrašanās vieta un radioaktivitātes izdalīšanās terabekerelā (šķirots pēc Atlaidiet TBq), klasifikācija NAMS un INES, kā arī izmaksas miljonos dolāru (2013. gada dolāra kurss):

datums
datums

Adrese
Atrašanās vieta

Atlaidiet
(TBq)

VĀRDI

AGNES

Izmaksas
(miljoni ASV dolāru)

26. Aprīlis 1986 Černobiļa, UKR 5,2 miljoni 8 7 259336
28. Martā 1979 TMI, Harisburga, ASV 3,7 miljoni 7,9 5 10910
11. Martā 2011 Fukušima, Japāna 1,59 miljoni 7,5 7 166089
29. sept 1957. gads Majaks, PSRS 1,0 miljoni 7,3 6 1733
11. sept 1957. gads Rocky Flats, ASV 7800 2,3 5 8189
1. Aprīlis 1967 Majaks, PSRS 5600 5 5 ?
6. Aprīlis 1993 Severska, Krievija 3500 4,8 4 51.4
7. gada 1957. oktobris Windscale, Lielbritānija 1786 4,6 5 89.9
25. Martā 1955 Sellafīlda, Lielbritānija 1000 4,3 4 4400
1. Maijā 1968 Sellafīlda, Lielbritānija 550 4 4 1900
19. Jūnijs 1961 Sellafīlda, Lielbritānija 540 4 3 800
10. Aprīlis 2003 Paksa, HUN 360 3,9 3 42.8

un daudz vairāk ...

INES un kodoliekārtu incidentu un avāriju saraksts

 

***


pietūkums  Incidentu saraksts lapas augšu

pietūkums

 

Kas ir Bekerels — radioaktivitātes vienība — definīcija

Bekerels ir SI vienība radioaktivitātes daudzuma mērīšanai. Viens bekerels (1 Bq) ir vienāds ar 1 sabrukšanu sekundē. Bekerels (simbols Bq). Bekerels ir nosaukts franču fiziķa Anrī Bekerela vārdā, kurš 1896. gadā atklāja radioaktivitāti. radiācijas dozimetrija.

1ci = 3,7 × 10 10 Bq = 37 GB q (1 kirijs = 37 giga bekereli)

https://www.radiation-dosimetry.org/de/was-ist-becquerel-einheit-der-radioaktivitat-definition/

-

INES (Starptautiskā kodolnotikuma skala)

INES JAUNUMI Pasākumi - Pašreizējie ziņojumi par incidentiem no SAEA ...

Atomenerģijas avārijas

Tā kā "INES Nuclear Event List" ir izrādījies ierobežots pielietojums empīriskām analīzēm, trīs riska pētnieki no Saseksas Universitātes un ETH Cīrihes, Spensers Vitlijs, Bendžamins Sovakols un Didjē Sornete ir izveidojuši savu kodolavāriju sarakstu savam darbam. un publicēts 22. gada 2016. martā žurnālā "Riska analīze"publicēja rakstu par šo tēmu. Šajā sarakstā ir daži negadījumi, kas kāda iemesla dēļ neiekļuva INES sarakstā ...

Notikumu saraksts ar kodolenerģijas incidentiem un avārijām (PDF)

NAMS — kodolavārijas lieluma skala

Dati no dažādiem sarakstiem vienā PDF failā...

Atomenerģijas avārijas + NAMS + INES (PDF)

-

Izlasiet arī rakstu vietnē www.spiegel.de no 08.07.2016. gada XNUMX. jūlija:
Kodolenerģijas risks: kad uzspridzinās nākamā atomelektrostacija?

-

Tagesschau.de no 11. gada 2014. marta:

Kodolavāriju izmaksas - Fukušima, Černobiļa un daudzas citas

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

Atomelektrostacijas:

kodolavārijas

Citas kodolavārijas un incidenti

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

Kodolieroči AZ:

kodolieroču valstis

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

Daudz negadījumu un Cilvēka radītās radioaktivitātes izmeši nav vai vairs nav vācu valodā Wikipedia atrast.

Wikipedia:

Atomelektrostaciju saraksts - visā pasaulē

Kodolobjektu saraksts - visā pasaulē

Avāriju saraksts kodoliekārtās - visā pasaulē
Nelaimes gadījums --- INES 4 līdz 7

Bojājumu saraksts Eiropas atomelektrostacijās
Incidents --- INES 1 līdz 3

Ziņojamo notikumu saraksts Vācijas kodoliekārtās
Notikums, par kuru jāziņo --- INES 0

-

Wikipedia — angļu:

Atomenerģijas avāriju saraksts pa valstīm

Kodolenerģijas un radiācijas nāves gadījumu saraksts pa valstīm

Militāro kodolavāriju saraksts

Civilo kodolavāriju saraksts

- -

-------------------------------------------------- -------------------------

'Pavisam nekas' Informācija par Gundremmingenu.

-------------------------------------------------- -------------------------

Spogulis:

Kad uzspridzinās nākamā atomelektrostacija? - 08.07.2016

Kodolvalsts - Japāna 2011. gada maijā

Auksti drebuļi pārņem manu muguru - Spogulis 17/1987

THTR incidents "Spiegel" - Vācija 1986. gada jūnijā

Informācija par Gundremmingenu - Vācija 1975. gada novembrī

Los Alamos - Aizliegtā pilsēta - ASV 1962. gada decembrī

Laimīgais pūķis V. - japāņu zvejas laiva netālu no Bikini atola 1954. gada martā

- -

-------------------------------------------------- ------------------------- 

WNISR:

Pasaules kodolrūpniecības statusa ziņojums (WNISR)

 

**


Kodoluzraudzība Vācijā

Vācijā šis termins attiecas uz kodolenerģijas uzraudzības un licencēšanas iestādēm, kuras, tāpat kā finanšu iestādes, atrodas federālajās zemēs, savukārt kodoltiesību likumdošanas kompetence ir federālajai valdībai. Parasti Vācijas kodolenerģijas regulējošās iestādes ir norīkotas attiecīgajai Vides ministrijai, un tās pārrauga visu attiecīgās federālās zemes kodoliekārtu attiecīgo zonu drošību un apstiprina visas būtiskās ar drošību saistītās izmaiņas...

 

Federālā vides, dabas aizsardzības, būvniecības un kodoldrošības ministrija

Federālais radiācijas aizsardzības birojs

- -

-------------------------------------------------- ------------------------- 

Vides valsts ministrijas:

Vides, klimata aizsardzības un enerģētikas ministrija Bādene-Virtemberga;


Bavārijas Valsts Vides un patērētāju aizsardzības ministrija;


Hesenes Vides, klimata aizsardzības, lauksaimniecības un patērētāju aizsardzības ministrija;


Mēklenburgas-Priekšpomerānijas štata Lauksaimniecības, vides un patērētāju aizsardzības ministrija;


Ziemeļreinas-Vestfālenes štata Vides, dabas aizsardzības, lauksaimniecības un patērētāju aizsardzības ministrija;


Vides, Zemkopības, Pārtikas, Vīnkopības un Meža ministrija RLP;


Saksijas štata Vides un lauksaimniecības ministrija;

 

 **


Atomenerģijas iestādes, kas atbild par uzraudzību, finansējumu
un dažreiz arī piesegšanai:

IAEA - Starptautiskā atomenerģijas aģentūra

Beļģija: FANK Federālā kodolieroču kontroles aģentūra

Ķīna: Ķīnas Nacionālā kodolenerģijas korporācija

Somija: STUK Säteilyturvakeskus

Francija ASN Autorité de surete nucléaire

Lielbritānija: Kodolenerģijas regulējuma birojs

Indija: AERB Atomenerģijas regulatīvā padome

Irāna: Irānas Atomenerģijas organizācija

Izraēla: Izraēlas Atomenerģijas komisija

Japāna: Japānas kodolenerģijas regulēšanas aģentūra

Nīderlenda: KFD kodolenerģijas fiziskais dienests

Krievija: Rostekhnadzor

Zviedrija: SSM Strålsäkerhetsmyndigheten

Šveice: ENSI Federālā kodoldrošības inspekcija

Spānija: CSN Consejo de Seguridad Nuclear

Dienvidkoreja: Kodoldrošības un kodoldrošības komisija

Čehu Republika: SUJB Valsts kodoldrošības birojs

ASV: NRC Kodolenerģijas regulēšanas komisija

*

Meklējam aktuālo informāciju. Ja varat palīdzēt, lūdzu, sūtiet ziņu uz: atome-welt@ Reaktorpleite.de

 

***


pietūkums  Incidentu saraksts lapas augšu

***

Aicinājums ziedot

- THTR-Rundbrief publicē “BI Environmental Protection Hamm”, un to finansē no ziedojumiem.

- Pa to laiku THTR-Rundbrief ir kļuvis par plaši pamanītu informācijas nesēju. Tomēr pastāv pastāvīgas izmaksas saistībā ar vietnes paplašināšanu un papildu informācijas lapu drukāšanu.

- THTR-Rundbrief detalizēti pēta un ziņo. Lai mēs to varētu izdarīt, esam atkarīgi no ziedojumiem. Priecājamies par katru ziedojumu!

Ziedojumi konts:

BI vides aizsardzība Hamm
Mērķis: THTR cirkulārs
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELDED1HAM

***


pietūkums  Incidentu saraksts lapas augšu

***