Kodolpasaule Urāna stāsts
INES un atomelektrostacijas avārijas Radioaktīvais zems starojums ?!
Urāna transportēšana caur Eiropu ABC izvietošanas koncepcija

AGNES (Starptautiskā kodolnotikuma skala)

un kodoliekārtās notikušo incidentu un avāriju sarakstu


Gadu radioaktīvie notikumi:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***

INES - Starptautiskā novērtēšanas skala - attēls no GRS

INES līmenis 0 - 7 / īss nosaukums

0-7 līmenis
Aspekti
1. aspekts:

Radioloģiskā ietekme ārpus objekta

2. aspekts:

Radioloģiskā ietekme objektā

3. aspekts:

Pasliktināšanās drošības pasākumiem

INES 7. kategorija
7 Katastrofāla avārija
Smagākais izlaidums:

Ietekme uz veselību un vidi plašā diapazonā

INES 6. kategorija
6 Nopietns negadījums
Nozīmīgs izlaidums:

Pilnīga katastrofu kontroles pasākumu apņemšanās

INES 5. kategorija
5 Nopietns negadījums
Ierobežots izlaidums:

Individuālo katastrofu kontroles pasākumu izmantošana

Nopietns reaktora aktīvās zonas/radioloģisko barjeru bojājums
INES 4. kategorija
4 negadījums
Zems izlaidums:

Iedzīvotāju radiācijas apstarošana aptuveni dabiskās radiācijas apstarošanas līmenī

Ierobežots reaktora aktīvās zonas/radioloģisko barjeru bojājums

Radiācijas iedarbība personāla vidū, kas izraisa nāvi

INES 3. kategorija
3 Nopietns incidents
Ļoti zems izlaidums:

Iedzīvotāju radiācijas apstarošana, kas ir daļa no dabiskās radiācijas iedarbības

Smags piesārņojums

Akūti bojājumi personāla veselībai

Gandrīz negadījums

Plaša pakāpenisku drošības pasākumu kļūme

INES 2. kategorija
2 incidents
  Būtisks piesārņojums

Nepieļaujami augsta radiācijas iedarbība personāla vidū

Nelaimes gadījums

Ierobežota pakāpenisku drošības pasākumu atteice

INES 1. kategorija
1 vaina
    Novirze no pieļaujamajiem diapazoniem drošai sistēmas darbībai
INES 0. kategorija
0 ziņojams notikums
    Nav vai ļoti maza nozīme drošībai

***

INES! Kas notiek?

Mirt INES notikumu saraksts ietver tikai pēdējo 12 mēnešu notikumus.

Pilnīga arhīva, vismaz kopš IAEA (Starptautiskās atomenerģijas aģentūras) dibināšanas 1957. gadā, nav. Uzziņas par tēmu līdz šim ir ignorētas...

Neviļus rodas divi vai trīs jautājumi:

1. Rūpējieties par sadarbība der PVO ar SAEA, ESAO / NEA und WANO ka caurspīdīgums kļūst par neskaidrību?

2. Vai INES tika izveidots, lai novērstu skaidrību?

3. Vai dārznieks, iespējams, ir āzis?

 

Spiegel ziņojums par slēptiem atomelektrostaciju incidentiem visā pasaulē

Cilvēce vairākas reizes par mata tiesu ir paslīdējusi garām katastrofai. To atklāj 48 ziņojumi par negadījumiem, kurus Vīnes Starptautiskā atomenerģijas aģentūra glabāja noslēpumā: avārijas, bieži vien visdīvainākās, rupjākās, no ASV un Argentīnas līdz Bulgārijai un Pakistānai...

Auksti drebuļi pārņem manu muguru Spogulis 17/1987

 

INES stāvoklis nav labs!

Esiet INES kodolnotikumu sarakstā Fukušima 12. gada 2011. martā und Černobiļa 26. gada 1986. aprīlī kā INES 7 kategorija un gandrīz superkatastrofa no Harisburgā 28. gada 1979. martā5 kategorija klasificēts.

Tomēr radioaktivitātes izplūde vidē bija ieslēgta

28. Martā 1979 Harisburgā ar 3,7 miljoni TBq (INES 5 kategorija)
daudz augstāks nekā uz
11. Martā 2011 Fukušimā ar 1,59 miljoni TBq (INES 7 kategorija),
INES klasifikācija šķiet līdzīgi sajaukta salīdzinājumā ar
26. Aprīlis 1986 Černobiļā ar 5,2 miljoni TBq (INES 7 kategorija).

 

Man ir tikpat nesaprotami, kāpēc negadījums noticis THTR 300 Hammā / Uentropā tikai kā AGNES 0 kategorija tika klasificēts, lai gan 4. gada 5. un 1986. maijā vidē tika izlaisti augsti radioaktīvi grafīta putekļi, jo saskaņā ar INES kritērijiem pat "ļoti zema radioaktivitātes izplūde vidē" ir uzskatāma. AGNES 3 kategorija Nopietns incidents novērtēt.

Līdzīga situācija ir ar avāriju Kanādā 17. gada 2011. martā Pickering/Ontario atomelektrostacijā, šajā negadījumā Ontario ezerā tika novadīti 73.000 XNUMX litru piesārņota ūdens, un joprojām nav INES klasifikācijas. Acīmredzot citus incidentus nevarēja pareizi klasificēt, jo situācija esot palikusi neskaidra līdz šai dienai (piem. Gundremmingena 1975. gads und 1977).

 

Vēlāk es atradu šādus rakstus, kas nedaudz izskaidro INES vērtējumu nekonsekvenci:

1. - Prece out FIZIKA ŠODIEN, 12. gada 2011. decembrī

Tulkots ar www.DeepL.com/Translator (bezmaksas versija):

Objektīva lieluma skala kodolnegadījumiem, lai noteiktu nopietnus un katastrofālus notikumus 

Deivids Smits

Esošās Starptautiskās kodolnotikumu skalas (INES) nepilnības ir kļuvušas skaidras, salīdzinot avārijas 2011. gadā Fukušimas Daiiči atomelektrostacijā un 1986. gadā Černobiļā.

(Piezīme - abi tika nosaukti INES 7 kategorija lai gan 1986. gadā Černobiļā tika izdalīti 5,2 miljoni TBq radioaktivitātes un 2011. gadā Fukušimā - 1,59 TBq.)

 - Pirmkārt, skala ir būtībā diskrēts kvalitatīva ranking, ka nav definēts aiz notikumu 7. līmenī.

 Otrkārt, tas tika veidots kā sabiedrisko attiecību instruments, nevis objektīvs zinātnisks mērogs.

 Treškārt, tā nopietnākais trūkums ir tas, ka tas sajauc izmēru un intensitāti.

Es ierosinu jaunu kvantitatīvo lieluma skalu kodolnegadījumiem (NAMS). Tas izmanto zemestrīces stipruma pieeju, lai aprēķinātu avārijas lielumu M = log (20R), kur R = radioaktivitātes izplūde atmosfērā ārpus vietas, normalizēta līdz joda-131 ekvivalentam terabekerela ...

 

2. - 08. gada 2016. jūlija raksts no spiegel.de: 

Kodolenerģijas risks: kad uzspridzinās nākamā atomelektrostacija?

Rezumējot:

Riska pētnieki šaubās par aprēķinu metodēm, ar kurām var novērtēt avāriju rašanos atomelektrostacijās. Pats galvenais, īsais, tikai 25 gadu pārtraukums starp Černobiļas un Fukušimas katastrofām neatbilst ilgajiem laika periodiem bez nopietniem starpgadījumiem, ar kuriem operatori strādā. Iespējams, ka kodolenerģijas riski tiek sistemātiski nepietiekami novērtēti ...

 

**

Atomenerģijas avārijas

Tā kā "INES kodolnotikumu saraksts" ir izrādījies ierobežots izmantošanas empīriskām analīzēm, trīs riska pētnieki no Saseksas Universitātes un ETH Cīrihes, Spensers Vitlijs, Bendžamins Sovakols un Didjē Sornete ir pieņēmuši savu darbu. Kodolavāriju saraksts apkopots un publicēts 22. gada 2016. martā žurnālā "Riska analīze"publicēja rakstu par šo tēmu. Šajā sarakstā ir daži negadījumi, kas kāda iemesla dēļ neiekļuva INES sarakstā ...

 

NAMS — kodolavārijas lieluma skala

Deivida Smita kodolavārijas mēroga skala cenšas novērst Starptautiskās kodolavārijas skalas (INES) trūkumus, atšķirībā no INES:

 - ir nepārtraukts un atvērts augšpusē

 - ir saistīts ar objektīvu mainīgo (TBq)

 - Atdala lielumu no intensitātes

Analogi divām zemestrīču skalām:

Viena skala vērtē zemestrīces fizisko spēku, otra – zemestrīces postošo ietekmi, kas cita starpā ir atkarīga no ģeoloģiskiem un strukturāliem faktoriem. To var redzēt, piemēram, ja Lucens pētniecības reaktora serdeņa kušanu (1969) salīdzina ar ugunsgrēku Windscale (1957). Abi negadījumi novērtēti ar 5 pēc INES skalas, lai gan daudz nopietnākais incidents noticis Lucenā - taču, pateicoties reaktora pazemes izbūvei, radioaktīvā piesārņojuma teritorijā nebija.

NAMS ir balstīts uz radioaktivitātes daudzumu, kas tiek izlaists atmosfērā un vidē ārpus no reaktora vietas piesārņota...

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Accident_Magnitude_Scale

 

Dati no dažādiem avotiem (Kodolenerģijas incidenti un avārijas, NAMS — Kodolavārijas lieluma skala, INES — Starptautiskais kodolenerģijas notikumu mērogs, Wikipedia un pēdējais, bet ne mazāk svarīgais Atomelektrostaciju mēris) Man ir šajā sarakstāIncidenti un avārijas kodoliekārtās'' un no neapstrādātajiem datiem izveidoja šādu PDF failu:

 

Atomenerģijas avārijas + NAMS + INES (PDF)

 

Šeit ir fragments no PDF: Netīrākais ducis ...

Datums, vieta un radioaktivitātes izdalīšanās Terabekerelā, klasifikācija NAMS un INES sarakstos un izmaksas miljonos dolāru (dolāra kurss no 2013. gada):

datums

datums

Adrese

Atrašanās vieta

Atbrīvot (TBq)

 Terabekerels

VĀRDI

 

AGNES

 

Izmaksas

(miljoni ASV dolāru)

26. Aprīlis 1986 Černobiļa,
UKR
5,2 miljoni 8 7 259336
28. Martā 1979 TMI, Harisburga,
ASV
3,7 miljoni 7,9 5 10910
11. Martā 2011 Fukušima,
JPN
1,59 miljoni 7,5 7 166089
29. gada 1957. septembris Majaks,
PSRS
1,0 miljoni 7,3 6 1733
11. gada 1957. septembris akmeņaini dzīvokļi,
ASV
7800 2,3 5 8189
1. Aprīlis 1967 Majaks,
PSRS
5600 5 5 0
6. Aprīlis 1993 Seversk,
RUS
3500 4,8 4 51.4
7. gada 1957. oktobris vēja skala,
UK
1786 4,6 5 89.9
25. Martā 1955 Sellafield,
UK
1000 4,3 4 4400
1. Maijā 1968 Sellafield,
UK
550 4 4 1900
19. Jūnijs 1961 Sellafield,
UK
540 4 3 800
10. Aprīlis 2003 Pakss,
HUN
360 3,9 3 42.8

 un vēl daudz vairāk.

***

Negadījumu un negadījumu saraksts
kodoliekārtās


Gadu radioaktīvie notikumi:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāsUz atsaucēm Iet uz augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

12.03.2011 – Fukušima mūs visus satricināja. Bet es negribēju uz visiem laikiem iegrimt klusā nodošanā un satraukumā vai veikt nekādas bezjēdzīgas izlaišanas darbības. Staigājot pa ielu, vicinot karogus, kliedzot saukļus un klausoties politiķu liekulīgās tenkas, tā īsti nav mana tējas tase. Tāpēc es sāku veidot šo sarakstu. Man bija pietrūcis šāda - cerams, nedaudz - pilnīga pārskata kopš 1980. gadu sākuma, taču vienmēr biju bijis pārāk slinks, lai to izdarītu pats - līdz 2011. gada pavasarim.

*

Sēņu mākonis apzīmē atombumbas vai ūdeņraža bumbas, arī testu kontekstāKodolieroču izmēģinājumu vietaStrādājot pie šī saraksta, es "uzdūros" abiem Atombumbas virs Japānas kā arī pāri vairāk nekā 2050 atombumbas izmēģinājumi kuras visā pasaulē tiek veiktas kopš 1945. gada.

Diezgan 'ne pa tēmu', jo atombumbas un to izmēģinājumi nav iekļauti INES sarakstā, bet es negribēju un nevarēju izlaist šos un citus faktus par 'radioaktivitātes izdalīšanos'...

Tā nav „tīrā mācība”, es zinu un jau iepriekš par to atvainojos.

Ja es aizmirsu vai aizmirstu kaut ko svarīgu vai esmu pieļāvis kādu citu kļūdu, lūdzu, dalieties savās zināšanās un norādiet uz to. Es ievērošu katru nopietnu padomu un pēc tam nekavējoties iekļaušu jaunas zināšanas.

 

Verners Noibauers

 

PS. Kamēr es strādāju stundas un stundas, lai sastādītu šo diezgan blāvo mūsu nodarījumu sarakstu kopš 1940. gada, manā galvā nemitīgi peldēja viena doma:

"Dati, uz kuriem balstās šis gandrīz bezgalīgs vadībā tuksnesis faktiski būtu rotāti diezgan, krāsainiem attēliem."

Tik drīz pēc šī saraksta sākotnējās pabeigšanas, izmantojot Google Maps, es sākuKodolpasaules karte' radīt.

 

***


Gadu radioaktīvie notikumi:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk   lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

2017

-------------------------------------------------- -------------------------

03. septembris - P'unggye-ri, Ziemeļkorejas sestais kodolbumbas izmēģinājums

Sēņu mākonis apzīmē atombumbas vai ūdeņraža bumbas, arī testu kontekstāKodolieroču izmēģinājumu vieta03. gada 2017. septembrī pulksten 11:00 pēc vietējā laika zemestrīču novērošanas stacijas visā pasaulē reģistrēja mākslīgi izraisītu zemestrīci Ziemeļkorejā. Saskaņā ar Ķīnas zemestrīču aģentūras datiem, tās stiprums bija 6,3 — aģentūra to izmantoja, lai koriģētu sākotnējos amerikāņu mērījumus, kas sākotnēji liecināja par 5,6. Ziemeļkoreja paziņoja par veiksmīgu ūdeņraža bumbas izmēģinājumu. Tāpat kā iepriekšējos testos, hipocentrs atradās Kilču reģionā valsts ziemeļaustrumos, kur atrodas arī P'unggye-ri kodolieroču izmēģinājumu poligons.

Līdz šim tas bija pēdējais no kopējā 2056 Kodolieroču izmēģinājumi visā pasaulē...

Šī kodolizmēģinājuma rezultātā ANO Drošības padome nolems vēl vairāk pastiprināt sankcijas pret Ziemeļkoreju...

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkoreanisches_Kernwaffenprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

2016

-------------------------------------------------- -------------------------

09. septembris - P'unggye-ri, Ziemeļkorejas piektais kodolbumbas izmēģinājums

Sēņu mākonis apzīmē atombumbas vai ūdeņraža bumbas, arī testu kontekstāKodolieroču izmēģinājumu vieta09. gada 2016. septembrī ap pulksten 2:30 pēc CET zemestrīces stacijas Dienvidkorejā, Ķīnā, ASV un Eiropā Ziemeļkorejā reģistrēja 5,3 magnitūdu zemestrīci. Dažas stundas vēlāk Ziemeļkoreja paziņoja, ka ir veiksmīgi izmēģinājusi atombumbu.

Šī kodolizmēģinājuma rezultātā ANO Drošības padome nolems vēl vairāk pastiprināt sankcijas pret Ziemeļkoreju...

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkoreanisches_Kernwaffenprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

-------------------------------------------------- -------------------------

04. janvāris - P'unggye-ri, Ziemeļkorejas ceturtais kodolbumbas izmēģinājums

Sēņu mākonis apzīmē atombumbas vai ūdeņraža bumbas, arī testu kontekstāKodolieroču izmēģinājumu vieta06.gada 2016.janvārī ap plkst.2:30 pēc Centrāleiropas laika zemestrīču stacijas Dienvidkorejā, Ķīnā, ASV un Eiropā reģistrēja mākslīgi izraisītu zemestrīci ar magnitūdu 5,1 balsti Ziemeļkorejā. Aptuveni stundu vēlāk Ziemeļkoreja paziņoja par veiksmīgu ūdeņraža bumbas izmēģinājumu. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkoreanisches_Kernwaffenprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

2015

-------------------------------------------------- -------------------------

18. augusts - Blaaiis, FRA INES 2. kategorija

Nejauša darbinieka pārmērīga pakļaušana jonizējošā starojuma devai, kas pārsniedz regulējuma robežas.

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Blayais

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Blayais_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

28. maijs - Cattenom, FRAINES 1. kategorija

Negaidīta vārsta atvēršanās sekundārajā sistēmā, kā rezultātā izplūda tvaiks

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Cattenom

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Cattenom_(Frankreich)

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

2014

-------------------------------------------------- -------------------------

INES 1. kategorija17. maijs - Tarapore, Maharaštra, IND

Darbinieka pārdozēšana apstarotā neitronu detektora pārvietošanas procesā.

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tarapur

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tarapur_(Indien)

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

2013

-------------------------------------------------- -------------------------

26. septembris - Pettens, NLDINES 2. kategorija

Trīs no sešiem vadības stieņiem uzrādīja defektus, un elektrostacija bija jāslēdz uz 5 mēnešiem.

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_Energie

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Niederlande

-------------------------------------------------- -------------------------

24. aprīlis - Blaaiis, FRA INES 2. kategorija

Darbinieka nejauša pārdozēšana, kas pārsniedz likumā noteikto robežu.

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Blayais

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Blayais_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

12. februāris - P'unggye-ri, Ziemeļkorejas trešais kodolizmēģinājums

Sēņu mākonis apzīmē atombumbas vai ūdeņraža bumbas, arī testu kontekstāKodolieroču izmēģinājumu vieta12.gada 2013.februārī ap plkst.12 pēc vietējā laika (4:4,9 pēc Centrāleiropas laika) zemestrīču kontroles stacijas vairākās valstīs fiksēja mākslīgi izraisītu zemestrīci ar stiprumu 5,2 līdz 6 balles Ziemeļkorejā. Hipocentrs atradās aptuveni kilometru zem virsmas Kilču reģionā valsts ziemeļaustrumos, kur atrodas P'unggye-ri kodolieroču izmēģinājumu poligons. Valsts ziņu aģentūra KCNA iepriekš bija paziņojusi par "augstas intensitātes akciju". Pēc zemestrīces KCNA paziņoja par viegla, miniaturizēta kodolieroča pazemes izmēģinājumu, taču ar lielāku spēku nekā iepriekš. Dienvidkoreja aplēsusi sprādzienbīstamības spēku 7 līdz 40 kilotonnu trotila ekvivalenta apmērā, kas ir aptuveni puse no Hirosimas atombumbas sprādzienbīstamības spēka. Vācijas eksperti no Federālā ģeozinātņu un dabas resursu institūta (BGR) novērtēja sprādzienbīstamības spēku XNUMX kilotonnu apmērā. 

Šī kodolieroču izmēģinājuma rezultātā ANO Drošības padome 7.gada 2013.martā vienbalsīgi nolēma pastiprināt sankcijas pret Ziemeļkoreju. Cita starpā tika lemts par ceļošanas aizliegumiem un kontu iesaldēšanu. Pirms Drošības padomes sēdes Ziemeļkorejas vadība pirmo reizi draudēja ASV un Dienvidkorejai ar preventīvu kodoltriecienu. Reaģējot uz jaunajām ANO sankcijām, Ziemeļkoreja dažas stundas vēlāk atcēla savu neuzbrukšanas līgumu ar Dienvidkoreju un visus citus saistītos līgumus. Tiks slēgts arī pastāvīgā savienojuma kanāls uz dienvidiem, kas pazīstams kā “sarkanais telefons”. Ziemeļkoreja arī paziņoja par savas kodoltehnoloģiju programmas paplašināšanu...

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkoreanisches_Kernwaffenprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

2012

-------------------------------------------------- -------------------------

18. janvāris - Cattenom, FRA

INES 2. kategorija

18.gada 2012.janvārī notika INES 2.līmeņa incidents.Trūkstoša sastāvdaļa nenovērsa pretplūsmu 2.un 3.bloka degvielas elementu uzglabāšanas baseina dzesēšanas līnijās. Krātuves baseins varēja tikt iztukšots nekontrolēti. Nepareizas darbības rezultātā izlietotās kodoldegvielas komplekta baseina dzesēšanas ūdens padeves līnija varētu - tā vietā, lai ievadītu parasto ūdeni, bet iesūktu ūdeni no baseina, kas to lēnām iztukšotu un izraisītu lielāku radioaktivitātes izplūdi. Parasti ir ierīce, kas pārtrauc šo sūkšanas procesu. Janvārī Katenomā tika atklāts, ka tas nekad nav bijis uzstādīts 2. un 3. blokā. Ja baseins tur būtu iztukšots, pēdējais pretpasākums būtu ārēja ūdens, piemēram, no upes, iesūknēšana ar ugunsdzēsēju autocisternām un šļūteņu savienojumiem. INES 2...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Cattenom

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Cattenom_(Frankreich)

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

2011

-------------------------------------------------- -------------------------

17. marts - Pickerings, Ontario, CAN

Pēc operatora teiktā, 73.000 XNUMX litru ūdens no Pikeringas atomelektrostacijas ieplūda ezerā uz Kanādas un ASV robežas, jo sūknim radās blīvējuma problēma. Saskaņā ar informāciju, ūdens saturēja radioaktīva materiāla tritija pēdas. Man nezināmu iemeslu dēļ šim incidentam nebija INES klasifikācijas ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Pickering

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Pickering_(Kanada)

-------------------------------------------------- -------------------------

13. marts - Mērķis, BEL INES 2. kategorija

13. gada 2011. martā tika atklāts ūdens sūkņa bojājums 4. blokā, kas klasificēts kā INES 2. līmenis.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Doel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Doel_(Belgien)

-------------------------------------------------- -------------------------

12. marts - Fukušima 2 Daini, JPN INES 3. kategorija

Sakarā ar lielu Tohoku zemestrīces martā 11, 2011 un pēc tam cunami, visi 4 reaktoru blokus Fukušimas-Daini (Fukushima II) atomelektrostacijas automātiski tika izslēgts.

12.03.2011. gada 1. martā temperatūra 2., 4. un 100. bloku kondensācijas kamerās paaugstinājās līdz virs 10 °C un pārstāja darboties spiediena samazināšanas sistēmas. Fukušimai II tika pasūtīta evakuācijas zona 20 kilometru rādiusā. Fukušima II evakuācijas zona gandrīz pilnībā atradās Fukušima I Daiichi 3 km evakuācijas zonā. Temperatūra 15 reaktoros nokritās zem 100 ° C tikai XNUMX. martā.

Japānas kodolenerģijas regulējošā iestāde (NISA) 18.04.2011. gada 3. aprīlī novērtēja notikumus Fukušimā-Daini kā INES XNUMX. līmeni.

https://de.wikipedia.org/wiki/Chronologie_der_Katastrophe_in_Japan_von_2011

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Fukushima_Daini_(Japan)

-------------------------------------------------- -------------------------

 12. marts - Fukušima 1 Daiichi, JPN INES 7. kategorija

Sakarā ar elektroapgādes un dzesēšanas sistēmas bojājumiem, ko izraisīja 11. gada 2011. marta lielā Tohoku zemestrīce un tai sekojošais cunami, kā arī mobilo elektroenerģijas ģeneratoru kabeļu trūkuma dēļ, tas noticis trijos no sešiem plkst. Fukušimas-Daiiči (Fukušima I) atomelektrostacijas reaktors bloķē reaktora aktīvās zonas pārkaršanu.

Notika vairāki sprādzieni:
1. blokā 12. martā
3. blokā 14. martā un
2. blokā 15. martā,

kurā tika iznīcināti ēkas ārējie apvalki un izdalījās radioaktīvais materiāls. Turklāt 15. martā ugunsgrēks izcēlās 4. reaktora blokā. 1. un 3. bloka reaktora serdeņi tika appludināti ar jūras ūdeni un borskābi pagaidu dzesēšanai un aizsardzībai pret radioaktīvo starojumu. Japānas valdība lika veikt evakuācijas pasākumus 20 km rādiusā, kas līdz šim ir skāruši aptuveni 80.000 XNUMX cilvēku.

Japānas kodolenerģijas regulējošā iestāde (NISA) 1. gada 3. martā notikumus 18.–2011. blokā provizoriski piešķīra INES 5. līmenim. Tomēr 15. martā Francijas atomdrošības iestāde Autorité de sûreté nucléaire (ASN) un ASV Zinātnes un starptautiskās drošības institūts (ISIS) incidentus novērtēja kā INES 6. līmeni.

12.04.2011. gada 7. aprīlī Japānas Kodolenerģijas regulēšanas iestāde (NISA) nostādīja Fukušimu-Daiči vienā līmenī ar Černobiļas katastrofu (INES XNUMX. līmenis) ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Chronologie_der_Katastrophe_in_Japan_von_2011

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Fukushima_Daiichi_(Japan)

-------------------------------------------------- -------------------------

16. februāris - Trikastīns, FRA INES 2. kategorija

16.februārī konstatēts, ka vairāk nekā pusē avārijas dīzeļģeneratoru 3. un 4.blokā atsevišķas atsevišķas detaļas, kas pirms diviem gadiem izmantotas nomaiņas nolūkā, var priekšlaicīgi sabojāt, ja dīzelis darbojas ilgāku laiku laiks. Pārbaudē citā AES šīs kvalitātes nepilnības izrādījās totālas dīzeļu atteices cēlonis, taču tur ar tiem bija aprīkota tikai neliela daļa. Ārējā elektrotīkla un rezerves tīkla (avārijas barošanas avota) atteices gadījumā ar Tricastin 3/4 nebūtu nodrošināta strāvas padeve sabrukšanas siltuma dzesēšanai reaktora aktīvajā zonā, sliktākajā gadījumā tā pat varēja izraisīt kodola sabrukumu abās vienībās. (INES 2. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tricastin

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tricastin_(Frankreich)

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

2010

-------------------------------------------------- -------------------------

2. janvāris - Vermonta jeņķis, ASV

27. gada 2013. augustā īpašnieks Entergy, neskatoties uz pagarināto licenci, paziņoja, ka atomelektrostacija 2014. gadā ir jāpārtrauc, jo turpmāka darbība vairs nav ekonomiski izdevīga. Senāta lēmuma iemesls bija a Tritijs noplūde rūpnīcas pazemē, ar ko uzraudzības iestāde NRC bija pārliecinājusies, ka nav tūlītēju apdraudējumu gruntsūdeņiem un ka attīstība tiek uzraudzīta ar mērzondēm...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Vermont_Yankee

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Vermont_Yankee_(USA)

-

ASV atomelektrostacija - radioaktīvās vielas piesārņo augsni:

https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/us-atomkraftwerk-radioaktive-substanzen-verseuchen-boden-a-686621.html

***


Gadu radioaktīvie notikumi:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

2009

-------------------------------------------------- -------------------------

27. decembris - Fēzenheima, FRA INES 1. kategorija

27. decembrī Fesenheimas AES notika līdzīgs traucējums kā iepriekš Kruasā, kurā, iedarbinot reaktoru (INES 1. posms), dzesēšanas kontūrā nokļuva augu atliekas.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Fessenheim

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Fessenheim_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

02. decembris - Cruas, FRA INES 2. kategorija

2. decembrī Cruas AES 4. blokā upes dzesēšanas ūdens kontūrā sakrājās lapas un citi rudens gruži un to nosprostoja. Reaktors tika izslēgts un pārslēgts karstā gaidīšanas režīmā ar no plūsmas neatkarīgu avārijas padevi caur tvaika ģeneratoru. Taču arī pēc šī procesa reaktora kodols ir jādzesē tālāk ar upes dzesēšanas ūdeni – notiekošā sabrukšanas dēļ – tā sauktajā pēcdzesēšanas režīmā, lai tas nepārkarstu un neizkust. Tika iedarbināts iekšējais avārijas plāns, un kā ārkārtas pasākums izlietotās kodoldegvielas elementu dzesēšanas baseina dzesēšanas kontūra tika savienota ar reaktora dzesēšanas kontūru. Pēc 5,5 stundām aizsprostojums ieplūdes struktūrā tika novērsts un tika atjaunota normāla pēcdzesēšanas darbība. Incidents klasificēts ar INES 2.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Cruas

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Cruas_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

15. oktobris - Kadarače, FRA INES 2. kategorija

Francijas kodoliekārtas Kadarašā, 39 kilogrami plutonija, iespējams, bija atklāti jau jūnijā demontāžas darbu laikā. uz Atomdrošības aģentūra ASN pārtrauca darbu gada 15. oktobrī, un klasificēts incidenta INES 2. kategorijā. Turklāt viņa apsūdzēja operatoru, ka viņš nav laikus ziņojis par notikumu ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Cadarache

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Cadarache_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

12. augusts - Gravelines, FRA INES 1. kategorija

Montāžas sistēmai neizdevās pareizi izmest izlietotās degvielas stieņus no Gravelines atomelektrostacijas, un tas izraisīja degvielas stieņu iesprūšanu un reaktora izslēgšanu.

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Gravelines

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Gravelines_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

25. maijs - P'unggye-ri, Ziemeļkorejas otrais atombumbas izmēģinājums

Sēņu mākonis apzīmē atombumbas vai ūdeņraža bumbas, arī testu kontekstāKodolieroču izmēģinājumu vietaPazemē, 10-20 kilotonnas (kT) - 25. gada 2009. maijā Ziemeļkorejā tika veikts otrais kodolizmēģinājums. Pēc Krievijas informācijas, sprādzienbīstamās ierīces sprādzienbīstamais spēks bijis 20 kilotonnu. Papildus kodolizmēģinājumam tika palaistas vairākas tuva darbības rādiusa raķetes.

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkoreanisches_Kernwaffenprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

2008

-------------------------------------------------- -------------------------

Asko, ESP INES kategorija 1 - 3

Laikā no 5. septembra līdz 6. novembrim divu bloku objektā reģistrēti astoņi INES incidenti, no tiem pieci II blokā. (Avots: CSN)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Ascó

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Asc%C3%B3_(Spanien)

-------------------------------------------------- -------------------------

oktobris - Gravelines 5, FR INES kategorija 1 - 3

Pārskatīšanas laikā jūnijā tika nomainīts dzinējs vienam no diviem avārijas jaudas dīzeļiem. Pēc vairāk nekā trīs mēnešiem oktobrī tika atklāts, ka šis rezerves dzinējs nav pareizi uzstādīts: dīzelis nebūtu bijis pieejams trīs mēnešus, kas liecina par pārāk ilgu pārlaišanas kļūmi (avots: ASN).

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Gravelines

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Gravelines_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

25. augusts - IRE Fleurus, BEL INES 3. kategorija

Atkritumu apglabāšanas jomā Radionuklīdu institūtā (franču: Institut des Radioéléments — IRE) Fleurusā, Beļģijā, šķidro atkritumu pārvietošanas laikā caur skursteni tika izdalīti aptuveni 45 GBq joda-131. Beļģijas kodolenerģētikas regulatīvā iestāde Agence Fédérale de Contrôle Nucleaire (AFCN) slēdza IRE, kas ir radioizotopu ražotājs medicīnas nozarei, tūlīt pēc tam, kad tika ziņots par negadījumu. Sešas dienas pēc notikušā policija skaļruņos brīdināja iedzīvotājus par augļu, dārzeņu, piena un ūdens patēriņu no apkārtnes pēc tam, kad valdības krīzes komanda atcēla sākotnējo visu skaidrību un aktivizēja Eiropas informācijas sistēmu ECURIE. Notikums tika klasificēts kā "Nopietns incidents" INES skalas 3. līmenī.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_radioéléments

-

http://www.greenpeace.de/themen/energiewende/atomkraft/belgien-strahlenunfall-schwerer-als-gedacht

-------------------------------------------------- -------------------------

15. jūlijs - Santa Maria de Garona, ESP INES kategorija 1 - 3

15. jūlijā un 19. augustā tika pārbaudītas divas rūpnīcas akumulatoru sistēmas. Pēc iestādes CSN domām, viņu kapacitāte bija nepietiekama. Nepareizas darbības gadījumā šīs līdzstrāvas sistēmas pilda dažādas drošības funkcijas, piemēram, kā palīglīdzeklis avārijas dīzeļdegvielai vai reaktora statusa displejs. Galvenā šī notikuma problēma ir tā, ka pēc pirmās sistēmas darbības traucējumu atklāšanas 15. jūlijā operators netestēja otro sistēmu uzreiz, bet tikai 19. augustā ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Santa_María_de_Garoña

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_de_Garo%C3%B1a_(Spanien)

-------------------------------------------------- -------------------------

jūlijs - Trikastīns, FRA INES kategorija 1 - 3

23.jūlijā elektrostacijas apkopes darbu laikā, bet zem dozas robežvērtībām, radioaktīvi piesārņoti ap 100 cilvēku (avots: ASN)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tricastin

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tricastin_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

jūlijs - Eirodif, FRA INES kategorija 1 - 3

8. jūlijā no urāna bagātināšanas iekārtas Eurodif noplūda 30 kubikmetri radioaktīvā šķidruma, un daļa no tā nokļuva apkārtējās upēs (avoti: ASN/ IRSN)

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearanlage_Tricastin

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tricastin_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

06. jūnijs - Filipsburga, LAT INES 1. kategorija

Saskaņā ar Bādenes-Virtembergas Vides ministrijas sniegto informāciju, naktī uz piektdienu, 6. gada 2008. jūniju, I bloka norobežojumā tika konstatēts spiediena kritums, kas pārsniedza pieļaujamās vērtības. Tvertnē, kas aptver svarīgas reaktora daļas, normālas darbības laikā ir neliels 20 milibāru pārspiediens. Ministrija norāda, ka noteiktais spiediena kritums bija 1 milibārs stundā, un tas noticis noplūdes dēļ. Noplūde radās, kad sistēma tika iedarbināta pēc kapitālā remonta un uzreiz pēc tam, kad tvertne tika appludināta ar slāpekli. (INES 1. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Philippsburg

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Philippsburg_(Baden-W%C3%BCrttemberg)

-------------------------------------------------- -------------------------

Jūnijs - Rivne, UKR INES kategorija 1 - 3

Gandrīz divas nedēļas pēc Krško tas pats scenārijs atkārtojās Ukrainas AES Rivne/Rowno. Šoreiz mediji ziņoja ļoti maz vai nemaz. Elektrostacija uz laiku tika atslēgta no elektrotīkla.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Riwne

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Riwne_(Ukraine)

-------------------------------------------------- -------------------------

04. jūnijs - augs, SVN INES 0. kategorija

4. gada 2008. jūnijā pulksten 15 notika dzesēšanas šķidruma noplūdes avārija. Dzesēšanas šķidrums bija noplūdis galvenajā dzesēšanas sistēmā (primārajā kontūrā), un pēc tam reaktora jauda tika drosele. Reaktors tika izslēgts un pilnībā izslēgts pulksten 07:20, lai noskaidrotu problēmas cēloni. Saskaņā ar Slovēnijas kodolenerģijas uzraudzības iestādes sniegto informāciju noplūdušais radioaktīvais ūdens tika notverts tvertnē, drošības konteinerā. Ārpus atomelektrostacijas ietekmes nebija. Incidents tika klasificēts kā "neparasts", zemākais bīstamības līmenis.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Kr%C5%A1ko

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kr%C5%A1ko_(Slowenien)

-------------------------------------------------- -------------------------

maijs - Cruas 4, FR INES kategorija 1 - 3

Šis bloks bija pārskatīšanas dīkstāvē ar atvērtu reaktoru. Pēkšņi tika pamanīts, ka divi atlikušā siltuma noņemšanas vārsti bija tikai daļēji atvērti veselas četras dienas, kas būtiski apgrūtināja pēcsabrukšanas siltuma noņemšanu. Raksta no automātiskā modinātāja ASN nekas, tāpēc ir iespējams, ka viss tika pamanīts tikai pēc šīm četrām dienām, kad reaktora applūstošajā baseinā parādījās tvaiks (Piezīme: AES ir jāatdzesē degviela arī pēc reaktora atdzesēšanas un pirmās atvēršanas, jo sadalīšanās produkti turpinās ar degresīvu intensitāti, sadalīšanās). To, ka acīmredzami netika reģistrētas neparastas devas, var izskaidrot ar to, ka reaktora ūdens tiek tehniski iztīrīts pirms tā slēgšanas.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Cruas

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Cruas_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

Aprīlis - Flamanville, FRA INES kategorija 1 - 3

Akw 2. blokā Flamanville bija saskaņā ar Kodolenerģijas regulēšanas iestāde ASN Abu avārijas dīzeļģeneratoru dzinēja dzesēšanas līnijās konstatēta "smaga korozija". Tāpēc drošības rezerves avārijas strāvas gadījumā bija nelielas ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Flamanville

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Flamanville_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

Aprīlis - Asko, ESP INES 2. kategorija

Radioaktivitātes atklāšana no degvielas komplekta ēkas rūpnīcas telpās. Lai gan devas bija zem robežvērtībām, CSN iestāde incidentu klasificēja ar INES 2: operators mēnešiem ilgi bija nepareizi interpretējis skaidras norādes (izraisīja trauksmes signālus) un pēdējā laikā sniedza CSN mazinošus datus ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Ascó

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Asc%C3%B3_(Spanien)

-------------------------------------------------- -------------------------

04. februāris - drupatas, LAT

Krūmele - Gēsthahtas atomelektrostacija - 4. gada 2008. februāra rītā elektrostacijā izcēlās gruzdošs ugunsgrēks ventilācijas sistēmā. Kodolenerģijas regulējošā iestāde pēc tam nosūtīja ekspertu. Tomēr radioaktivitāte nekad nebija noplūdusi, jo avārijas vieta atradās ārpus reaktora ēkas. Šis incidents atkal izraisīja lielu plašsaziņas līdzekļu interesi, un daudzas vides aizsardzības organizācijas to izmantoja kā iespēju atkārtoti apšaubīt Krūmeles AES un kodolenerģijas drošību. Šajā laikā elektrostacija bija dīkstāvē kopš 2007. gada.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Krümmel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kr%C3%BCmmel_(Schleswig-Holstein)

-------------------------------------------------- -------------------------

februāris - Hāga, FRA INES kategorija 1 - 3

Šajā pārstrādes rūpnīcā apstrādātās ļoti aktīvās vielas nepārtraukti atbrīvo sprādzienbīstamu ūdeņradi, kas, reaģējot ar skābekli, apdraud ēkas hermētiskumu, kas ir daudz neaizsargātāks nekā rietumu atomelektrostacijās. Lai izvairītos no sprādziena, ēkas gaiss tiek atbrīvots no ūdeņraža, nepārtraukti cirkulējot. 3,5 stundas šī cirkulācija darbojās tikai normālā režīmā, abas rezerves gaisa līnijas nedarbojās defektu vai apkopes darbu dēļ. (Avots: ASN)

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufarbeitungsanlage_La_Hague

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/La_Hague_(Frankreich)

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

februāris - Paluels, FRA INES kategorija 1 - 3

Nepareizi izolācijas furnitūras izvietojumi februārī konstatēti vienā no četriem blokiem, kas pastāvējuši vairāk nekā piecus mēnešus. "Tas apšaubīja ierobežojuma hermētiskumu," raksta ASN, "attiecīgajā laika posmā ir noticis negadījums". Serdes kausējums varēja izraisīt izdalīšanos.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Paluel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Paluel_(Frankreich)

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

2007

-------------------------------------------------- -------------------------

decembris - Vandellòs 2, ESP INES kategorija 1 - 3

Pēc tam, kad astoņas Spānijas AES vienības bija reģistrējušas 14 INES incidentus tikai trīs mēnešus pēc kārtas, Vandellosā decembrī notika vēl viens incidents. Pārbaudes laikā, kad reaktors darbojas, daži izslēgšanas stieņi negaidīti sabruka kodolā. Kā norāda uzraudzības iestāde CSN, tas izraisīja spiediena kritumu reaktora ķēdē un līdz ar to arī avārijas dzesēšanas iedarbināšanu. Sekojošā spiediena palielināšanās izraisīja reaktora drošības vārstu aktivizēšanos un nedaudz piesārņota dzesēšanas ūdens noplūdi ierobežošanas tvertnē. Tika iedarbināta iekšējā avārijas priekštrauksme.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Vandellòs

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Vandell%C3%B3s_(Spanien) 

-------------------------------------------------- -------------------------

21. augusts - Beznau 1, CHE INES kategorija 1 - 3

21. augustā 2. blokam tika veikta ikgadēja pārskatīšana. Kopējā rezerves tīkla padeve tika atslēgta apkopes darbu veikšanai. Lai to kompensētu, tukšgaitā tika ieslēgts 1. bloka avārijas dīzeļģenerators, kas darbojas ar pilnu slodzi. Pēc rezerves tīkla atjaunošanas tika pamanīts, ka šis dīzelis kļūmes dēļ nebūtu izpildījis savu avārijas jaudas funkciju. Pēc HSK iestādes domām, teorētiski būtu bijis šķērssavienojums ar 2. izslēgšanas bloka avārijas dīzeļdegvielu, taču arī šī dīzeļdegviela atradās apkopes procesā. Ja būtu bijuši tādi plūdi kā tikai divpadsmit dienas iepriekš, arī hidroelektrostacija nebūtu pieejama ar pietiekamu avārijas jaudu. Ar papildu pārtraukumu maģistrālajam tīklam KKB 1 paliktu tikai divi dīzeļģeneratori, lai novērstu serdeņa kušanu, un katrs no tiem iegūtu tikai 50% no nepieciešamās avārijas jaudas. Šie vai tiem pievienotie avārijas dzesēšanas sūkņi, iespējams, pēc ieslēgšanas var salīdzinoši ātri sabojāt darbības traucējumu dēļ.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Beznau

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Beznau_(Schweiz)

-------------------------------------------------- -------------------------

jūlijs - Lejas Vēzers, LAT INES 1. kategorija

Saskaņā ar E.ON jūlija ziņojumu, viena no četrām avārijas un pēcdzesēšanas sistēmas virknēm nenoteiktā laikā bija "pieejama tikai ierobežotā mērā". Turklāt periodiski tika veikti remontdarbi otrajā līnijā. Atlikušās divas virknes (2 x 50%), būtu nodrošināts pietiekams dzesēšanas kapacitāti ierobežojošā incidentu, ja nepieciešams.

Pēc tam BMU piebilda un kritizēja šo faktu: operators par defektu attiecīgajā līnijā zināja jau vairāk nekā gadu, taču netika novērsts. (INES 1. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Unterweser

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Unterweser_(Niedersachsen) 

-------------------------------------------------- -------------------------

28. jūnijs - Brunsbuettel, LAT INES 0. kategorija

E.ON veicot apkopes darbus apakšstacijā ārpus elektrostacijas teritorijas, ieslēdzot tikko uzstādīto pārveidotāju, pagaidām nenoskaidrota iemesla dēļ noticis īssavienojums. Rezultātā AES tika atvienota no elektrotīkla 28. gada 2007. jūnijā un tika izslēgta, izmantojot automātisku avārijas izslēgšanu. Pēc TÜV Nord datiem, izslēgšana nav noritējusi gludi. Izplūstošās eļļas dēļ turbīnā izcēlās neliels gruzdošs ugunsgrēks. Turklāt uz pārseguma plāksnēm būtu izveidojušās plaisas.

Kad reaktors tika restartēts, personāla nepareiza darbība 1.jūlijā izraisīja divas atslēgšanās reaktora ūdens attīrīšanas sistēmā. Ievadot ūdeni no reaktora kondensācijas kamerā, ir pārsniegta robežvērtība. Šī robežvērtība ir paredzēta, lai norādītu uz plīstu cauruli sistēmā un pēc tam novirzītu sistēmu uz slēgšanu, bet caurules plīsums nebija.

Neraugoties uz reaktora uzraudzības izteikto lūgumu 2. jūlijā darbu vadītāja vietniekam, pēdējais sākotnēji noliedza šo ziņojamo notikumu, bet oficiāli tika ziņots tikai 6. jūlija pusdienlaikā. (INES 0. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Brunsbüttel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Brunsb%C3%BCttel_(Schleswig-Holstein) 

-------------------------------------------------- -------------------------

28. jūnijs - drupatas, LAT INES 0. kategorija

28.gada 2007.jūnijā AES vietā izcēlās ugunsgrēks transformatorā, kuru izdevās likvidēt dažu stundu laikā. Tiek ziņots, ka transformatora eļļa ir aizdegusies neizskaidrojama iemesla īssavienojuma dēļ. Atbilstoši varasiestāžu teiktajam, AES kodolzonai briesmas nebija, ievainojumu nav. Kodolreaktors tika slēgts ar avārijas izslēgšanas palīdzību.

Ugunsdzēsēju brigāde kopā ar aptuveni 80 neatliekamās palīdzības dienestiem atradās uz vietas, lai novērstu ugunsgrēku. Ķīles Sociālo lietu ministrija, kas ir atbildīga par kodoluzraudzību, uzskata, ka notikumi Krīmmelā un Brunsbitelē ir "noteikti ziņojami". Krūmeles AES operatora Vattenfall Europe pārstāvis sākotnēji savai elektrostacijai to noliedza, jo notikums noticis ārpus reaktora. Atbildīgā ministrija vēlāk atzina, ka reaktors cietis arī sekundāri. Pārāk straujš reaktora spiediena samazinājums cilvēka kļūdas dēļ - reaktora operators pārprata sava priekšnieka norādījumu un ar roku atvēra divus drošības un drošības vārstus - un "neplānota atteice vienam no vairākiem reaktora padeves ūdens sūkņiem" noveda pie "ātras darbības". spiediena un līmeņa kritums reaktora spiedtvertnē" no 65 līdz 20 bāriem. "Vienmēr virs degvielas stieņiem joprojām bija pietiekami daudz ūdens," sacīja ministrijas pārstāvis. Ūdens līmeņa un spiediena kritumu varētu kompensēt, automātiski pieslēdzot papildu drošības sistēmu. Vattenfall apstiprināja notikumus, taču norādīja, ka ministrija par anomālijām tika informēta "tūlīt pēc ugunsgrēka un avārijas izslēgšanas". Avārijas izslēgšanas rezultātā radās arī problēmas ar pašas elektrostacijas elektroapgādi un datu dublēšanu. Turklāt ugunsgrēka dūmu gāzes caur ventilācijas sistēmu nokļuva vadības telpā, tā ka reaktora vadītājs piesardzības nolūkos tikai pēc vārstu atvēršanas varēja turpināt darbu ar respiratoru.

Šīs virknes bojājumu dēļ iejaucās Federālās vides ministrijas kodolenerģijas uzraudzības iestāde. 13. gada 2007. jūlijā policija veica kratīšanu, jo Vattenfall vairākkārt bija atteicies nopratināt reaktora vadītāju. Kratīšanas orderis tika izdots pēc taz ziņojuma, ka vadības telpā, iespējams, atrodas ievainoti cilvēki.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Krümmel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kr%C3%BCmmel_(Schleswig-Holstein) 

-------------------------------------------------- -------------------------

INES kategorija 1 - 3

Jūnijs - Cattenom, FRA

Ražotne, kas atrodas uz robežas ar Zārlandi, jūnijā Mozeles upē izlaida cinku koncentrācijā, kas pārsniedza atļauto robežu. Gada limits nav pārsniegts, raksta EDF; joprojām nav skaidrs, vai tas bija parastais cinks (smagais metāls) vai radioaktīvais izotops.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Cattenom

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Cattenom_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

07. maijs - Filipsburga, LAT INES 1. kategorija

7. gada 2007. maijā norobežojums pēc kapitālā remonta netika pareizi aizvērts, "jo gala slēdzis nebija precīzi pārslēgts". Abās drošības slēdzenes pusēs bija atvērts vārsts (INES 1. līmenis).

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Philippsburg

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Philippsburg_(Baden-W%C3%BCrttemberg)

-------------------------------------------------- -------------------------

Leibštate, CHE INES kategorija 1 - 3

Kad automātiskā spiediena samazināšanas sistēma (DAS) nejauši tika iedarbināta testa laikā normālā darbībā, daži reaktora sistēmas spiediena samazināšanas vārsti atvērās. Ūdens bija jāpapildina ar avārijas dzesēšanu (avoti: IAEO, HSK)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leibstadt

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Leibstadt_(Schweiz) 

-------------------------------------------------- -------------------------

Aprīlis - Penly 2, FR INES kategorija 1 - 3

Kad bloks tika restartēts pēc kapitālremonta aprīlī, pēc divu dienu testēšanas tika konstatēts, ka visi avārijas dzesēšanas sūkņi, ja nepieciešams, divu dienu laikā nebūtu pieejami (avots: ASN)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Penly

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Penly_(Frankreich) 

-------------------------------------------------- -------------------------

Dampierre, FRA INES 1. kategorija

Ārējā tīkla, ieskaitot rezerves tīklu, kā arī avārijas dīzeļģeneratora ar 100% piegādes jaudu, atteice. Rūpnīca atrodas aptuveni 80 km attālumā no Parīzes. Reaktors tika atdzesēts ar vienīgo atlikušo dīzeļdegvielu (100%). Tomēr Francijas regulējošā iestāde ASN incidentu klasificēja tikai ar INES 1. Iemesls: Tvaika pašpiedziņas palīgturbīnas (gatavas tūlītējai lietošanai) un gāzturbīnas (kuras sinhronizācija varētu ilgt stundas) rezerves rezerves joprojām bija pieejamas (avoti: ASN, IRSN)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Dampierre

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Dampierre_(Frankreich) 

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

2006

-------------------------------------------------- -------------------------

09. oktobris - P'unggye-ri, Ziemeļkorejas pirmā atombumba tests

Sēņu mākonis apzīmē atombumbas vai ūdeņraža bumbas, arī testu kontekstāKodolieroču izmēģinājumu vietaPazemē, 0,55 kilotonnas (kT) - Saskaņā ar Ziemeļkorejas informāciju, pārbaude tika veiksmīgi veikta 9. gada 2006. oktobrī. Daudzas valdības visā pasaulē asi kritizēja bumbas izmēģinājumu; pat Ķīna, sabiedrotā ar Ziemeļkoreju, saskārās ar sekām ...

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkoreanisches_Kernwaffenprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Punggye-ri_(Testgelände)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

-------------------------------------------------- -------------------------

25. jūlijs - Forsmarka, SWE INES kategorija 1 - 3

25. gada 2006. jūlijā Forsmark-1 reaktors tika automātiski atslēgts no elektroapgādes pēc īssavienojuma apakšstacijā, caur kuru atomelektrostacija nodod savu elektroenerģiju vispārējam tīklam. Tas izraisīja ģeneratora slodzes samazināšanos, un reaktorā saražoto siltumu vairs nevarēja pārvērst elektroenerģijā. Reaktors tika izslēgts ar avārijas izslēgšanu. Atteicās elektrība AES vadībai un padeves sūkņi, kuriem jāizkliedē sabrukšanas siltums. To vajadzēja nodrošināt ar dīzeļdegvielas avārijas elektroenerģijas ģeneratoriem kā nomaiņu. Tomēr divi no četriem ģeneratoriem nevarēja pievienoties avārijas elektrotīklam, jo ​​tie palika elektriski savienoti ar 500 V līniju, kas bija bojāta. Turklāt dažām vadības telpā esošajām mērierīcēm radās strāvas padeve. Pēc 23 minūtēm pārējos divus dīzeļģeneratorus varēja ieslēgt manuāli. Šis savienojums ļāva atkal paaugstināt ūdens līmeni reaktorā līdz normālam līmenim. Saskaņā ar Zviedrijas radiācijas aizsardzības iestādes SKI sniegto informāciju, nevienā incidenta brīdī nebija gaidāma akūta kodola sabrukšana, taču tas būtu bijis ļoti nopietns incidents.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Forsmark

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Forsmark_(Schweden) 

-------------------------------------------------- -------------------------

11. marts - IRE Fleurus, BEL INES 4. kategorija

Apstarošanas iekārtā radiofarmaceitisko produktu ražošanai Institut National des Radio-éléments (IRE) hidrauliskās kļūmes dēļ kobalta avots tika izcelts no starojumu aizsargājoša ūdens baseina, lai gan apstarošanas process nenotika un durvis istaba bija atvērta. Sakarā ar signalizācijas iedarbināšanu telpā ienāca darbinieks. Uzturēšanās laikā tikai 20 sekundes viņš saņēma starojuma devu aptuveni 4,6 Zīvertu apmērā, kas var būt dzīvībai bīstami vidējā termiņā (INES 4. līmenis). (Nelaimes gadījumi tīri medicīnas iestādēs parasti netiek klasificēti kā INES, bet IRE ir kodoliekārta).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_des_radioéléments

-------------------------------------------------- -------------------------

06. marts — NFS, Ervins, Tenesī štats, ASV INES 2. kategorija

Kodoldegvielas pakalpojumu rūpnīca — 2006. gada martā no necaurlaidīgas caurules izplūda 35 litri urāna šķīduma un izplūda pa gaiteni, nesavācot pietiekami daudz.

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuclear_Fuel_Services 

-------------------------------------------------- -------------------------

01. marts - Kozlodujs 5, BGR INES 2. kategorija

5. martā pēc galvenā dzesēšanas šķidruma sūkņa atteices 1. bloka izslēgšanas laikā trešdaļa visu vadības ierīču bija iestrēgušas augšējā stāvoklī. Lai izslēgtu reaktoru, bija jāveic avārijas borēšana. Sākotnēji operators incidentu klasificēja kā INES 0, bet regulējošā iestāde to laboja uz INES 2. līmeni ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Kosloduj

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kosloduj_(Bulgarien) 

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

2005

-------------------------------------------------- -------------------------

29. jūnijs - Forsmarka, SWE INES kategorija 1 - 3

29. gada 2005. jūnijā radioaktīvais ūdens no Zviedrijas Forsmarkas AES zema un vidēja radioaktīvo atkritumu pagaidu krātuves ieplūda Baltijas jūrā. Ūdeņos netālu no spēkstacijas tika mērīts desmit reizes lielāks radioaktīvā cēzija līmenis par normālu. Tomēr saskaņā ar Zviedrijas Radiācijas aizsardzības institūta SSI datiem tas joprojām ir pieļaujamās robežās. Iespējams, noplūdē vainojami sarūsējušie skārda konteineri ar radioaktīvajiem atkritumiem.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Forsmark

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Forsmark_(Schweden)

-------------------------------------------------- -------------------------

19. aprīlis - Sellafield, GBRINES 3. kategorija

Pēc 1957. gada smagās avārijas un 1973. gada avārijas Sellafīldā 2005. gadā notika vēl viens incidents (INES 3. līmenis). Pēc vairāk nekā 7 mēnešiem pārstrādes rūpnīcā tika atklāta noplūde, caur kuru noplūda aptuveni 83.000 XNUMX litru radioaktīvā šķidruma, kas sastāv no slāpekļskābes, urāna un plutonija. Skartā zāle bija masveidā piesārņota, tāpēc tālvadības iekārtām bija jāatbrīvojas no šķidruma.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu.

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

28. marts - Leibštate, CHE INES kategorija 1 - 3

28. gada 2005. martā Leibštates AES uz pieciem mēnešiem apstājās. Iemesls tam bija ģeneratora bojājums; Par ģeneratora remontdarbiem nebija atbildīga HSK (Kodolenerģijas uzraudzības iestāde), jo AES kodoldaļa netika ietekmēta.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leibstadt

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Leibstadt_(Schweiz)

-------------------------------------------------- -------------------------

Visas kodolmašīnas Francijā INES 2. kategorija

Mirt ASN uzraudzības iestāde paziņoja, ka - noplūdes gadījumā reaktora ķēdē - ja avārijas dzesēšanas līnijas iesūkšanas sieti norobežojošā kartenē (ar atkritumiem, piemēram, izolācijas materiāliem vai lupatām) ir aizsērējuši, "aktīvās zonas dzesēšana netiek garantēta". INES klasifikācija: 2. Izziņoti pilnveidošanas pasākumi. Tīrība ir mazākā problēma; iepriekšminētais izolācijas materiāls atdalās tikai radušās noplūdes rezultātā izplūstošās ūdens strūklas spiediena spēku rezultātā.

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

2004

-------------------------------------------------- -------------------------

Vandellòs 2, ESP INES 2. kategorija

Uzraudzības iestāde CSN konstatēja, ka šīs stacijas operators gadiem ilgi no tās saglabājis līniju koroziju, kas varēja apšaubīt komponentu dzesēšanas funkcionalitāti. Ja abas līnijas būtu sabojājušās aptuveni vienlaikus (un ne tikai viena, kā tas notika), reaktoru diez vai būtu izdevies atdzesēt (INES 2. posms).

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Vandellòs

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Vandell%C3%B3s_(Spanien)

-------------------------------------------------- -------------------------

04. novembris - Balakovo, RUS INES kategorija 1 - 3

4. novembrī Balakovā notika incidents. Reaktors tika slēgts. Pēc operatora Rosenergoatom teiktā, radioaktivitāte nav izkļuvusi.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Balakowo

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Balakovo_(Russland) 

-------------------------------------------------- -------------------------

09. augusts - mihama, JPN INES 1. kategorija

Tvaika sprādzienā Mihamas atomelektrostacijā gāja bojā 5 strādnieki un desmitiem tika ievainoti.

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Mihama

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Mihama_(Japan) 

-------------------------------------------------- -------------------------

27. jūlijs - Nekarvestheima, LAT INES 1. kategorija

Nekarvestheimas atomelektrostacijā notika cilvēka kļūdas izraisīts incidents, kurā ūdens no II bloka, kas bija piesārņots ar diviem megabekereliem, nokļuva Nekarā, neskatoties uz tūlītējiem pretpasākumiem. Pirmo reizi Vācijā incidenta rezultātā atomelektrostacijas (EnBW) ekspluatējošajam uzņēmumam bija jāmaksā soda nauda (25.000 1 eiro). Viens operāciju vadītājs tika atlaists, jo viņš bija kritisks. (INES XNUMX. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Neckarwestheim

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Neckarwestheim_II_(Baden-W%C3%BCrttemberg) 

-------------------------------------------------- -------------------------

08. februāris - Bībele, LAT INES 0. kategorija

Biblis AES notikusi kļūme, kurā viena pēc otras atteicās vismaz piecas no elektroapgādes sistēmām. Vētras laikā pie AES sadūrās divas augstsprieguma līnijas un radās īssavienojums. Rezultātā elektrostacijā atteicās viens maģistrālā tīkla pieslēgums, kam neilgi pēc tam sekoja otrs. Arī rezerves pieslēgums nedarbojās. Pēc tam atteicās arī A bloka avārijas barošana un B bloka iekšējā padeve. Tāpēc pastāvēja risks, ka drošības sistēmas vairs nevarēs piegādāt ar enerģiju. Šo notikumu rezultātā drošības apsvērumu dēļ reaktors tika automātiski izslēgts. Pareizi strādājošie avārijas dīzeļģeneratori novērsa sliktāk. Agrāk daži no šiem četriem avārijas elektroenerģijas ģeneratoriem nebija pieejami vairākas reizes, veicot regulāras atkārtotas pārbaudes, taču ar vienu pietiek, lai nodrošinātu reaktora drošības saglabāšanu. (INES 0. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Biblis

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Biblis_(Hessen) 

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

2003

-------------------------------------------------- -------------------------

19. novembris - Hāga, FRA INES 2. kategorija

Darba ņēmējs putekļu noņemšanas operācijas laikā tika piesārņots ar plutoniju...

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufarbeitungsanlage_La_Hague

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/La_Hague_(Frankreich)

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

10. aprīlis - Pakss, HUN INES 3. kategorija

Tīrot degvielas stieņus Paksas AES 2. blokā, tika bojāts to korpuss. Izplūda radioaktīvā gāze, kas izraisīja "nopietnu avāriju" (INES 3. līmenis). Šajā negadījumā neviens nav cietis. Taču mērzondes teritorijā reģistrēja cēlgāzes piesārņojumu virs robežvērtībām.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Paks

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Paks_(Ungarn) 

-------------------------------------------------- -------------------------

01. marts - Kozlodujs 3, BGR INES kategorija 1 - 3

Pilnas slodzes režīmā pēkšņi metināšanas šuvē radās primārās ķēdes noplūde. Sāka darboties avārijas dzesēšana. Atšķirībā no jaudīgākajiem 1. un 4. blokiem un visiem rietumu spiediena ūdens reaktoriem, 5. līdz 6. bloks, kas tagad ir slēgts, varēja ar vārstiem izslēgt atsevišķus primārās ķēdes segmentus. Tika veikta atslēgšana, lai pēc salīdzinoši neilga laika varētu apturēt ūdens zudumu.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Kosloduj

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kosloduj_(Bulgarien)

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

2002

-------------------------------------------------- -------------------------

22. novembris - Tihange, BEL INES 2. kategorija

Lai gan reaktors šajā laikā tika izslēgts un vairs nebija kritisks, reaktors joprojām ražoja siltumu sabrukšanas siltuma dēļ, kas, tāpat kā strāvas režīmā, tiek izkliedēts ar dzesēšanas šķidruma cirkulāciju primārajā kontūrā. Pārbaudes rezultātā spiediena regulatorā kļūdaini tika atvērts drošības vārsts, kā rezultātā spiediens primārajā kontūrā ļoti īsā laikā nokritās no 155 bāriem līdz 85 bāriem. Augsts spiediens primārajā ķēdē darbības laikā nozīmē, ka ūdens nevārās pat augstā temperatūrā, bet paliek šķidrā stāvoklī. Taču, ja spiediens pazeminās, ūdens viršanas temperatūra pazeminās un tas pāriet gāzveida stāvoklī. Tad degvielas komplektu sabrukšanas siltums vairs nevar tikt novadīts un pastāv serdeņa kušanas risks. Taču šajā gadījumā straujā spiediena krituma dēļ tika aktivizētas vairākas drošības sistēmas, kas reaktorā ievadīja ūdeni un tādējādi vēl vairāk atdzesēja degvielas komplektus. Nepareizi atvērtais spiediena samazināšanas vārsts tika atkal aizvērts tikai pēc trim minūtēm sakaru problēmu dēļ. Incidents (INES 2. līmenis).

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tihange

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tihange_(Belgien)

-------------------------------------------------- -------------------------

08. marts - Dāvis Besse, Ohaio, ASV INES 3. kategorija

2002. gada martā novēlotas pārbaudes laikā tika konstatēts, ka borskābe ir izplūdusi no reaktora pie vadības stieņa caurlaides uz reaktora spiedtvertnes vāka. Borskābi izmanto, lai kontrolētu reaktoru, un to pievieno dzesēšanas šķidrumam. Tomēr skābe ļoti agresīvi reaģē uz smagajiem metāliem. Rezultātā uz reaktora vāka izveidojās spēcīga korozija, tā ka no vāka iekšējās oderes palika tikai dažus milimetrus plāns slānis. Pēc tam Oak Ridge Nacionālās laboratorijas eksperti aprēķināja, ka sliktākajā gadījumā būtu pagājuši vēl pieci mēneši, līdz reaktora vākā veidojas liela noplūde. NVO Norūpēto zinātnieku savienības (UCS) kodolenerģijas eksperti apvienoja šo scenāriju ar problēmām, kas tika atklātas pirms dažiem gadiem saistībā ar atsevišķu atomelektrostaciju purva sietu aizsērēšanu.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Davis_Besse#St%C3%B6rf%C3%A4lle

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Davis-Besse_(USA)

-------------------------------------------------- -------------------------

21. janvāris - Mančes krājumu centrs, FRA INES 1. kategorija

Vadības sistēmas un drošības vārsti atteicās pēc nepareizas kondensatoru uzstādīšanas un piespiedu kārtā tika izslēgti divus mēnešus.

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Centre_de_la_Manche

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Frankreich#Atomm.C3.BCll.2C_Wiederaufarbeitung_und_Endlager

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

2001

-------------------------------------------------- -------------------------

Augusts - Filipsburga, LAT INES 2. kategorija

Filipsburgas atomelektrostacijā, iedarbinot 2. bloku, ekspluatācijas komanda neievēroja faktu, ka avārijas dzesēšanas sistēma neatbilst ekspluatācijas rokasgrāmatas prasībām. Avārijas dzesēšanas sistēma bija pietiekama, lai atdzesētu auksto un nekritisko reaktoru. Pēc reaktora pārstartēšanas avārijas dzesēšanas sistēma tika modernizēta robežvērtību noteiktajā apjomā. Tomēr tālāk minētais incidents notika. AES applūšanas tvertnēs (avārijas dzesēšanas sistēmā) buferētais dzesēšanas šķidrums nokritās zem pieļaujamās bora koncentrācijas. Tika ietekmēti trīs no četriem esošajiem konteineriem. Šo notikumu dēļ amatus zaudēja spēkstacijas vadītājs un divi operatora EnBW valdes locekļi. (INES 2. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Philippsburg

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Philippsburg_(Baden-W%C3%BCrttemberg)

-------------------------------------------------- -------------------------

14. decembris - Brunsbuettel, LAT

Nopietns incidents Brunsbiteles AES. Kā kļuva zināms tikai dažus mēnešus vēlāk, tiešā reaktora spiedtvertnes tuvumā bija notikusi ūdeņraža eksplozija. Padeves līnija reaktora vāka dzesēšanai ar diametru 100 mm tika pārrauta 2 līdz 3 metru garumā. Pastāvēja risks, ka šķembas var sabojāt norobežojumu, ejot garām šķembu aizsargam. Operatore HEW centās pēc iespējas slēpt incidentu. Piemēram, par to tikai ziņots atbildīgajai ministrijai kā "spontāna blīvējuma noplūde". Tikai pēc diviem mēnešiem uzraudzības iestādēm izdevās pārbaudīt “noplūdi”, kamēr reaktors tika slēgts, un tika atklāts incidenta apjoms, neskatoties uz vardarbīgu strīdu ar operatoru. Ja uzreiz pēc sprādziena reaktors būtu slēgts atbilstoši noteikumiem, operatoram ziemas sākumā būtu jāpērk papildu elektrība par vairākiem miljoniem eiro.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Brunsbüttel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Brunsb%C3%BCttel_(Schleswig-Holstein)

-------------------------------------------------- -------------------------

16. novembris — HFR Pettens, NLD

Saskaņā ar bijušā IE direktora Fransa Sarisa ziņojumu 16. gada 2001. novembrī High Flux reaktorā notika oficiāli slēpts incidents (Station Blackout = pilnīgs strāvas padeves pārtraukums), kurā viens tikai gatavojās sakust. Ārējā barošanas avota atteices dēļ sūkņi, kas tiek izmantoti reaktora dzesēšanai, pēkšņi palika bez strāvas. Pēc tam atteicās arī avārijas barošana, un neadekvātās barošanas avota dēļ operatoriem bija lielas grūtības atvērt vārstu, kas tiek izmantots pasīvajai avārijas dzesēšanai...

https://de.wikipedia.org/wiki/Institut_für_Energie

-

http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Niederlande

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

2000

-------------------------------------------------- -------------------------

05. jūlijs - Grafenrheinfeld, LAT INES 0. kategorija

Grāfenreinfeldes atomelektrostacijā aizdegās galvenā dzesēšanas šķidruma sūkņa dzinējs, kas atrodas tiešā reaktora spiedtvertnes tuvumā. (INES 0. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Grafenrheinfeld

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Grafenrheinfeld_(Bayern) 

-------------------------------------------------- -------------------------

26. jūnijs - Grafenrheinfeld, LAT INES 1. kategorija

26.gada 2000.jūnijā Grāfenreinfeldes AES notika INES 1.posma negadījums, kurā tika konstatēti tehniski defekti piecos no astoņiem iepriekšējā gadā uzstādītajiem vadības vārstiem.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Grafenrheinfeld

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Grafenrheinfeld_(Bayern) 

***


Gadu radioaktīvie notikumi:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1999

-------------------------------------------------- -------------------------

27. decembris - Blaaiis, FRA

INES 2. kategorija

Četru bloku Blayais atomelektrostacijā netālu no Bordo Atlantijas okeānā vētra Lotārs applūdināja teritoriju un izraisīja daļēju ārējās elektroapgādes atteici. Divus blokus nācās atdzesēt, izmantojot avārijas dīzeļa ģeneratoru komplektus. Turklāt daži avārijas dzesēšanas un komponentu dzesēšanas sūkņi bija applūduši un vajadzības gadījumā nebūtu darbojušies (avoti: EDF, ASN) INES 2. līmenis

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Blayais

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Blayais_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

INES 4. kategorija30. septembris - Tokaimura, JPN

Kurināmā elementu rūpnīcā Tokaimurā, Japānā, strādnieki sagatavošanas tvertnē iepildīja 16,6 kg urāna maisījuma (vajadzīgo 2,3 kg vietā). Sākās nekontrolēta ķēdes reakcija, un starojums izbēga. To cilvēku skaits, kuri saņēma palielinātas starojuma devas, ir no 35 līdz 63. Trīs strādnieki tika pakļauti īpaši augstam radioaktivitātes līmenim līdz pat 17 Zīvertiem. Apmēram 300.000 4 iedzīvotāju tika lūgti nepamest savas mājas. Šis negadījums oficiāli novērtēts ar INES 5, bet daži zinātnieki ir novērtējuši INES 17. Strādnieks, kurš saņēma XNUMX Zīverta devu, nomira dažus mēnešus pēc negadījuma, neskatoties uz to, ka viņam tika veikta kaulu smadzeņu transplantācija...

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearunfall_von_T%C5%8Dkaimura_1999

-

http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Tokaimura,_Japan_1999

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

18. jūnijs - Shika, Išikava, JPNINES 2. kategorija

Vadības stieņa darbības traucējumi izraisīja nekontrolētu kodolreakciju Šikas atomelektrostacijas blokā-1.

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Shika

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Shika_(Japan) 

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1998

-------------------------------------------------- -------------------------

28. un 30. maijs - Ras Koh, Pakistāna pazemē uzspridzina 6 atombumbas

Sēņu mākonis apzīmē atombumbas vai ūdeņraža bumbas, arī testu kontekstāKodolieroču izmēģinājumu vietaSaskaņā ar pašas paziņojumiem Pakistāna veiksmīgi veica sešus kodolizmēģinājumus 28. gada 30. un 1998. maijā (kā reakcija uz Indijas izmēģinājumiem 11.05.1998. gada XNUMX. maijā). Tomēr, pamatojoties uz seismiskiem signāliem, eksperti pieņem, ka faktiski tika veikti tikai divi testi ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Streitkr%C3%A4fte_Pakistans

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten/pakistan.html

-------------------------------------------------- -------------------------

11.-13.maijs - Pokhran, Indija pazemē uzspridzina 6 atombumbas

Sēņu mākonis apzīmē atombumbas vai ūdeņraža bumbas, arī testu kontekstāKodolieroču izmēģinājumu vietaPirmā kodollādiņa sprādzienbīstams spēks bija 43 kilotonnas trotila ekvivalenta, un tas tika uzspridzināts izmēģinājuma nolūkos 11. gada 1998. maijā armijas vietā netālu no Pokhranas (Radžastānā) Taras tuksnesī; turpmāko 5 dienu laikā tika veikti 2 papildu izmēģinājumi. .

https://de.wikipedia.org/wiki/Indisches_Atomprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten/indien.html

-------------------------------------------------- -------------------------

Mērķis oder Tihange, BELINES kategorija 1 - 3

Beļģija ir viena no retajām Rietumeiropas valstīm, kas, tāpat kā ASV, pārbauda savus negadījumus, izmantojot tā sauktās prekursoru analīzes, lai noteiktu riska nozīmīgumu. Uzraudzības iestāde AVN izmanto arī varbūtības aprēķinu. Nopietnākais incidents kopš 1997. gada bija pilnīga īstermiņa komponentu dzesēšanas atteice nenoteiktā Doelas vai Tihanges AES vietu blokā. Daudzu darbības un drošības sistēmu darbība ir atkarīga no dzesēšanas no citām sistēmām (tās, kurām ir radusies kļūme), kas ilustrē šī incidenta apjomu.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Doel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Doel_(Belgien)

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tihange

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tihange_(Belgien)

-------------------------------------------------- -------------------------

Bilibino Sibīrijā, RUSINES 2. kategorija

INES 2 incidents notika 1998. gadā Bilibino atomelektrostacijā.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Bilibino

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Bilibino_(Russland)

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1997

-------------------------------------------------- -------------------------

03. novembris - Tokaimura, JPNINES 3. kategorija

Vismaz 37 darbinieki tika pakļauti paaugstinātam radiācijas līmenim pēc neliela sprādziena rūpnīcā. Nedēļu pēc tam, kad 25 jūdzes uz dienvidrietumiem no rūpnīcas tika konstatēts augsts kalcija līmenis...

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearunfall_von_T%C5%8Dkaimura_1999

-

http://de.atomkraftwerkeplag.wikia.com/wiki/Tokaimura,_Japan_1999

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1996

-------------------------------------------------- -------------------------

Oskarshamna 1, SWE INES kategorija 1 - 3

Šajā sistēmā galvenā apvalka bija jānomaina, jo tās apkārtmēra šuve bija plīsusi gandrīz visa apkārtmēra garumā. Aktīvās zonas apvalks ir daļa no reaktora tvertnes iekšējām daļām. Tā plīsums var padarīt neiespējamu reaktora ātru izslēgšanu. (Avoti: IAEA, SKI)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Oskarshamn

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Oskarshamn_(Schweden) 

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1995

-------------------------------------------------- -------------------------

Trillo, ESP INES kategorija 1 - 3

Pārbaužu laikā tika konstatēts, ka puse no virzieniem kartera recirkulāciju avārijas dzesēšanas tika bloķēti ar svešķermeņiem. Pēc iestādes CSN domām, runa bija par nepareizu izvietojumu būvniecības posmā pirms astoņiem gadiem, kas nozīmēja, ka atbildīgs bija arī piegādātājs Siemens-KWU (avots: NRC-NUREG 0933)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Trillo

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Trillo_(Spanien)

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1994

-------------------------------------------------- -------------------------

marts - Bībele A, GER

1994.gada martā Biblis A norobežojuma iekšpusē aizdegās galvenā dzesēšanas šķidruma sūkņa dzinējs, jo apkopes darbu laikā dzinējā aizmirsta kalta dēļ bija noticis īssavienojums....

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Biblis

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Biblis_(Hessen)

-------------------------------------------------- -------------------------

Dukovany, CZE INES kategorija 1 - 3

: Elektriķa kļūda tīkla apkopes laikā noveda pie visu četru reaktoru bloku atsaistīšanas no tīkla. Divi no blokiem pēc slodzes samazināšanas sasniedza pašpatēriņa ražošanu, pārējie divi nokavēja šo procedūru, un pēc avārijas izslēgšanas tie bija jābaro ar to avārijas dīzeļģeneratoriem. Viens no dīzeļiem neieslēdzās automātiski un bija jāiedarbina manuāli uz vietas. Bija arī liels skaits nelielu darbības traucējumu (avots: SKI Report IRS)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Dukovany

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Dukovany_(Tschechien)

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1993

-------------------------------------------------- -------------------------

06. aprīlis - Tomska 7, Severska, RUS INES 4. kategorija

Tomskas kodolobjekta pārstrādes rūpnīcā (galvenokārt tiek izmantota ieroču kvalitātes plutonija ražošanai) avārijas rezultātā izplūda liels daudzums īslaicīgu radioaktīvu vielu. Rezultātā Severskas apgabalā (pazīstams arī kā Tomska-7) tika piesārņoti simts kvadrātkilometri. (INES 2.–4. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kerntechnische_Anlage_Tomsk

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sewersk/Tomsk-7,_ehemalige_Sowjetunion_1993

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1992

-------------------------------------------------- -------------------------

Mola atomu rūpnīca Deselā, BEL INES kategorija 1 - 3

Eiropas lielākajā MOX degvielas elementu (urāna-plutonija jauktā oksīda) ražošanas rūpnīcā noticis negadījums: salūza degvielas stienis un izdalījās MOX putekļi. Tā rezultātā vismaz viens darbinieks ieelpoja plutoniju. Plutonijs ir radiotoksisks (avots: Öko-Institut).

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Studienzentrum_f%C3%BCr_Kernenergie

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Mol_(Belgien)

-------------------------------------------------- -------------------------

28. jūnijs - Barseback-2, SWE INES 2. kategorija

Bārsebekas verdošā ūdens reaktorā sūcas pilotvārsts automātiski iedarbināja drošības funkcijas, piemēram, reaktora aizsprostojumu, augstspiediena drošības iesmidzināšanu, kodola izsmidzināšanas un ierobežošanas izsmidzināšanas sistēmas. Tvaika strūkla no atvērta drošības vārsta atsitās pret siltumizolētu aprīkojumu. Izolācijas materiāls tika ieskalots slāpēšanas baseinā un ietekmēja avārijas kodola dzesēšanas sistēmu, kas ir būtiska siltuma noņemšanai reaktora dzesēšanas šķidruma noplūdes gadījumā. Līdzīgi incidenti notika vairākās valstīs, un izrādījās, ka problēma attiecas uz daudziem, ja ne uz lielāko daļu vieglā ūdens reaktoru pasaulē.

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Barseb%C3%A4ck

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Barseb%C3%A4ck_(Schweden)

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1991

-------------------------------------------------- -------------------------

10. jūlijs - Bilibino, RUSINES 3. kategorija

Šķidru augsta radioaktivitātes līmeņa radioaktīvo atkritumu pārvietošanas noliktavā rezultātā notikusi noplūde. Piesārņota bija ne tikai Akw ēka un transporta līdzekļi, bet arī galvenā biroja telpas.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Bilibino

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Bilibino_(Russland)

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1990

-------------------------------------------------- -------------------------

Leibštate, CHE INES 2. kategorija

Iedarbinot šo reaktoru, kas atrodas uz Vācijas robežas, pēc trīs stundām ar 20% jaudu tika konstatēts, ka avārijas izslēgšana nedarbosies pēc pieprasījuma. Reaktors tika lēnām izslēgts ar vadības stieņu motoriem. Iestāde HSK klasificējusi notikušo ar INES 2. pakāpi.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leibstadt

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Leibstadt_(Schweiz)

***


Gadu radioaktīvie notikumi:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1989

-------------------------------------------------- -------------------------

Vandellòs-1, ESP INES 3. kategorija

Ugunsgrēks Akw Vandellòs smagi skāra drošības sistēmas. Vandellòs 1 beidzot tika slēgts pēc Spānijas valdības politiska lēmuma. (INES 3. līmenis)

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Vandellos

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Vandell%C3%B3s_(Spanien) 

-------------------------------------------------- -------------------------

augs, SVN INES kategorija 1 - 3

Kā pareiza reakcija uz darbības traucējumiem, spiediena dēļ atvērās spiediena samazināšanas vārsts reaktora ķēdē. Pēc spiediena pārejas izkliedēšanas tas negaidīti iestrēga atvērtā stāvoklī (kā tas notika pirms sabrukšanas avārijas 1979. gadā Three Mile Island). Saistītā dzesēšanas ūdens zuduma dēļ avārijas dzesēšana ieslēdzās automātiski (atšķirībā no TMI, personāla kļūdas dēļ to atkārtoti neizslēdza). Pēc aptuveni 15 minūtēm vārsts joprojām bija aizvērts, un avārijas dzesēšana bija zināmā mērā piepildījusi reaktora ķēdi. Pēc negadījuma no norobežojošās tvertnes bija jāizņem nedaudz radioaktīvais ūdens, izlejot to blakus esošajā upē (avots: SKI Report IRS)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Kr%C5%A1ko

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Kr%C5%A1ko_(Slowenien)

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1988

-------------------------------------------------- -------------------------

12. maijs - Civaux-1, FRA INES 2. kategorija

Civaux-1 spiediena ūdens reaktors tika apturēts uz piecām dienām, kad palaišanas pārbaužu laikā atplīsa galvenās atlikušā siltuma noņemšanas sistēmas caurule 25 cm diametrā un primārajā dzesēšanas kontūrā radās liela noplūde (30,000 18 litru stundā). . Reaktora serde ir pastāvīgi jāatdzesē, pat ja tā ir izslēgta, lai izvadītu ievērojamo degvielas atlikušā siltuma daudzumu. Bija nepieciešamas deviņas stundas, lai izolētu noplūdi un panāktu stabilu situāciju. Uz metinājuma tika konstatēta plaisa 300 cm garumā un reaktora ēkā bija noplūduši 3 m50 primārā dzesēšanas šķidruma. Pirms notikuma iekārta darbojās tikai sešus mēnešus ar maksimālo 1% jaudu. Operators EDF ieteica novērtēt šo notikumu 2. līmenī INES skalā, bet drošības iestādes nolēma par XNUMX. līmeni.

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Civaux 

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Civaux_(Frankreich) 

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1987

-------------------------------------------------- -------------------------

16. decembris - Bībele A, GER INES 1. kategorija

Reaktoram iedarbinot, iestrēga un palika atvērts vārsts, kuram bija jānoslēdz pieslēguma līnija ar reaktora ķēdi, kura spiediens ir zem 150 reižu augstāks par atmosfēras spiedienu. Tikai pēc 15 stundām apkalpojošais personāls nopietni uztvēra mirgojošo brīdinājuma lampu; tika uzskatīts, ka lampas vadības loģika ir bojāta. Personāls nekavējoties neizslēdza reaktoru, bet atvēra otru, lieku drošības vārstu, lai izskalotu iestrēgušo vārstu un tādējādi to aizvērtu. Vārsts neaizvērās un gredzenā ieplūda 107 litri radioaktīvā dzesēšanas ūdens. Drošības vārsts aizvērās pēc dažām sekundēm. Notikums sabiedrībā nonāca tikai pēc gada ar rakstu kādā amerikāņu žurnālā (Nucleonic Weeks), taču operators par to laikus ziņoja varas iestādēm, kas savukārt preses relīzi nepublicēja. Vēlāk incidents tika klasificēts kā 1. līmenis (incidents) pēc INES skalas. Pēc negadījuma ražotāji veica korektīvus pasākumus: modernizējot spiediena samazināšanas vārstu starp šo savienojuma līniju primāro un sekundāro slēgvārstu (ti, minētajiem vārstiem), rodas sekundārās noslēgšanas un līdz ar to apvedceļa kļūme. novērsta pēc sākotnējās izslēgšanas ar spiediena samazināšanas palīdzību norobežojumā.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Biblis

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Biblis_(Hessen)

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1986

-------------------------------------------------- -------------------------

Mīlbergs, CHE INES kategorija 1 - 3

Černobiļas gadā neatkarīgs fizikas skolotājs veica dozu mērījumus Mīlbergas atomelektrostacijas apkaimē. Viņam par izbrīnu, kādu dienu rādījumi bija neparasti augsti. Operatoram bija jāatzīst filtra bojājumi, kuru dēļ izplūdes bija nedaudz zem robežvērtības. Esot ne operators, ne HSK uzraudzības iestāde šo izlaidumu reģistrējusi. Vērtības šodien joprojām ir nedaudz augstākas...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Mühleberg

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/M%C3%BChleberg_(Schweiz)

-------------------------------------------------- -------------------------

21. maijs - Hāga, FRAINES 3. kategorija

Francijas pārstrādes rūpnīcā Hāgā 5 strādnieki negadījumā tika pakļauti radiācijas iedarbībai. (INES 2.–3. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufarbeitungsanlage_La_Hague

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/La_Hague_(Frankreich)

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

04. - 05. maijs - THTR 300, LATINES 0. kategorija

Radioaktīvie aerosoli noplūda no Hammas-Uentropas atomelektrostacijas THTR-300. Salauzti sfēriskie degvielas elementi aizsērēja uzlādes sistēmas caurules un ar augstu gāzes spiedienu tika mēģināts šīs caurules atkal izpūst. Esošās mērierīces notikuma brīdī bija izslēgtas, tāpēc par precīzām summām nekas nav zināms. Turpmāko mēģinājumu rezultātā visas iestrēgušās bumbiņas salūza un sistēmas daļas tika saliektas. Reaktors uz laiku tika slēgts. 1. gada 1989. septembrī tika pieņemts lēmums par THTR-300 ekspluatācijas pārtraukšanu, jo radās domstarpības par turpmāko finansējumu. (INES 0. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_THTR-300#Probleme_und_St.C3.B6rf.C3.A4lle

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Hamm-Uentrop_(Nordrhein-Westfalen)

-

Skatīt: Negadījums

-

Kā arī ieguldījums 'dzirkstošās acis' spogulī

-------------------------------------------------- -------------------------

26. aprīlis - Černobiļa, PSRS INES 7. kategorija

Super-GAU (INES 7. līmenis) Černobiļas Akw 4. blokā Ukrainā notika sabrukums un tā rezultātā notika sprādzieni. Reaktora aktīvās zonas iedarbības un ugunsgrēka rezultātā tika izdalīts liels radioaktivitātes daudzums, tuvākā apkārtne bija stipri piesārņota; turklāt palīgstrādnieku vidū bija daudzi tiešā starojuma upuri. Sliktāko scenāriju pierādīja radioaktivitātes mērījumi un nokrišņi Zviedrijā un citās Eiropas valstīs. Tika izveidota liela lieguma zona un teritorija evakuēta. Cietušo cilvēku skaits ievērojami atšķiras atkarībā no pētījuma. Fakts, ka negadījumā līdz šim ir negaidīti maz upuru (saskaņā ar SAEA datiem), daļēji skaidrojams ar to, ka spēcīgā grafīta ugunsgrēkā liela daļa radioaktivitātes tika nogādāta tieši un uz augšu atmosfērā un ka vējš lielā mērā pūta mazāk apdzīvotu reģionu virziens pirms lielāku pilsētu, piemēram, Pripiat, evakuācijas.

https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearkatastrophe_von_Tschernobyl

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tschernobyl_(Ukraine)

-------------------------------------------------- -------------------------

06. janvāris - Cimarron degvielas ražošanas vieta, Oklahoma, ASVINES 4. kategorija

Kerr-McGee pārstrādes rūpnīcā Gorā, Oklahomas štatā, pēc nepareizas karsēšanas salūza kodolmateriāla cilindrs. Viens strādnieks nomira, un 100 nācās hospitalizēt. (INES 2.–4. līmenis)

https://en.wikipedia.org/wiki/Kerr-McGee

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1985

-------------------------------------------------- -------------------------

Augusts - Kodolzemūdene K-431, Vladivostoka, PSRSINES 5. kategorija

Čazmas līcī netālu no Vladivostokas notika nopietna avārija, kad tika nomainīts kodolzemūdenes K-314 degvielas elements. Kad reaktora vāks tika nomainīts, nepareiza apstrāde izraisīja spontānu ķēdes reakciju. Dzesēšanas ūdens pēkšņi iztvaikoja, un sprādzienā reaktora kodols tika izmests uz mola. 29 cilvēki saņēma lielas starojuma devas, vēl 10 cilvēki nomira no letālas neitronu devas. Radioaktīvais mākonis nesasniedza 55 kilometrus attālo Vladivostoku, taču tuvākās vietās nevar izslēgt arī turpmākus šīs avārijas upurus (ilgstošu vēzi). (INES 5. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Echo-Klasse#K-31

-------------------------------------------------- -------------------------

09. jūnijs - Dāvis Besse, Ohaio, ASV INES 4. kategorija

9. gada 1985. jūnijā, kad tika nodota ekspluatācijā 'Kkw Davis Besse 1' dzesēšanas sistēma, radās sūkņa darbības traucējumi, jo operators to darbojās nepareizi. Lai to novērstu, piegādes ātrums tika samazināts. Neilgi pēc tam uz cita sūkņa bija pārspiediens. Operatori izslēdza sūkni. Taču tas apturēja dzesēšanas šķidruma cirkulāciju. Lai to novērstu, operators aktivizēja avārijas padeves ūdens sūkņus. Vispirms notikums tika klasificēts kā "ārkārtējs"; Vēlāk incidents tika izpētīts rūpīgāk un konstatēts, ka tas gandrīz nonāca līdz serdeņa izkusumam (reaktora serdeņa kušanai). Pēc SAEA aplēsēm, incidents uz INES bija jāvērtē vismaz kā 4. līmenis, ti, "negadījums".

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Davis_Besse#St%C3%B6rf%C3%A4lle

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Davis-Besse_(USA)

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1984

-------------------------------------------------- -------------------------

17. jūlijs - Sellafield, GBR

INES 3. kategorija

Šķīdinātāja ugunsgrēku B241 ēkas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas dūņu tvertnē izraisīja karsts metāls, kas radās dedzināšanas operācijās ...

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1983

-------------------------------------------------- -------------------------

Mērķis 1 un 2, BELINES kategorija 1 - 3

Pēc 380 kV tīkla atteices un spēcīgām sprieguma svārstībām rezerves tīklā, divos vecākajos Doel blokos radās elektroenerģijas avārijas situācija. Ieslēdzās četri dīzeļģeneratori, taču kļūdu dēļ nevarēja garantēt nepieciešamo padevi aukstajai palaišanai. Kā pēdējā rezerve abos reaktoru blokos iedarbojās no elektrības neatkarīga dzesēšanas sistēma, ko darbina sabrukšanas siltuma tvaiks, līdz elektroapgāde tika atjaunota pēc aptuveni stundas (avots: SKI Report IRS)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Doel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Doel_(Belgien)

-------------------------------------------------- -------------------------

Buenosairesa, ARG INES 4. kategorija

Nevērojot drošības noteikumus, reaktora aktīvās zonas modifikācijas laikā gāja bojā operators. Viņš atradās tikai dažu metru attālumā un saņēma nāvējošu starojuma devu aptuveni 20 Gy (INES 4. līmenis).

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

Spiegel ziņojums par slēptiem atomelektrostaciju incidentiem visā pasaulē

Cilvēce vairākas reizes par mata tiesu ir paslīdējusi garām katastrofai. To atklāj 48 ziņojumi par negadījumiem, kurus Vīnes Starptautiskā atomenerģijas aģentūra glabāja noslēpumā: avārijas, bieži vien visdīvainākās, rupjākās, no ASV un Argentīnas līdz Bulgārijai un Pakistānai...

Auksti drebuļi pārņem manu muguru Spogulis 17/1987

-------------------------------------------------- -------------------------

Balzamēt, ARG

30.gada 1983.jūnijā atomelektrostacijā notika nopietns incidents (dzesēšanas kontūra pārkaršana), kuru tomēr varēja kontrolēt darbinieki. 1986. gadā notika vēl viens incidents, kad no elektrostacijas izplūda smagais ūdens. Abus incidentus atbildīgie ilgstoši turējuši noslēpumā, informēta tikai Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (IAEA). Operatori acīmredzami varēja novērst INES klasifikāciju. Tikai ar pētījumu palīdzību plašsaziņas līdzekļiem izdevās šo incidentu nodot sabiedrībai.

Līdz 2007. gadam Akw Embalse kopumā bija notikuši desmit incidenti ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Embalse

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Embalse_(Argentinien)

-------------------------------------------------- -------------------------

01. novembris - Sellafield, GBR

INES 3. kategorija

Nejauša 59 TBq aktivitātes pārnešana ar šķīdinātāju un netīrumu no ēkas B205 uz jūras tvertni ēkā B242...

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1982

-------------------------------------------------- -------------------------

Septembris - Černobiļa, PSRS INES 5. kategorija

Černobiļas atomelektrostacijas 1. blokā personāla kļūdu dēļ tika iznīcināts degvielas kanāls reaktora vidū. Liels daudzums radioaktīvo vielu tika izplatīts kodolspēkstacijas rūpnieciskajā zonā un Pripjatas pilsētā. Šīs avārijas seku likvidēšanā iesaistītie darbinieki saņēma lielas starojuma devas. (INES 5. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Tschernobyl

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tschernobyl_(Ukraine)

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1981

-------------------------------------------------- -------------------------

01. oktobris - Sellafield, GBR

INES 3. kategorija

Netīša kurināmā pārstrāde no Oldberijas spēkstacijas bija atdzesēta tikai 27 dienas, un tas izraisīja joda izdalīšanos

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

 

-------------------------------------------------- -------------------------

Hāga, FRA INES 3. kategorija

Ziemeļfrancijas kodoldegvielas pārstrādes rūpnīcā sabojājās divi strāvas padeves transformatori un līdz ar to arī visi elektriskie sūkņi, kas izkliedē pēc sabrukšanas radīto siltumu no dažādiem degvielas uzglabāšanas baseiniem. Tā kā turpmākas atlaišanas nebija, avārijas padeve uz laiku bija jāizveido ar rokām. Tā kā degvielas pēcsabrukšanas siltums šajā posmā jau ir daļēji samazinājies (degresīvais kurss), bija pietiekami daudz laika, lai to izdarītu. Incidents klasificēts kā INES 3 (nopietns incidents) ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiederaufarbeitungsanlage_La_Hague

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/La_Hague_(Frankreich)

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

 

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1980

-------------------------------------------------- -------------------------

Senlorāns, FRAINES 4. kategorija

Dažu degvielas elementu daļēja kušana izraisīja reaktora ēkas piesārņojumu (INES 4. līmenis). Pirmie divi Sentlorenā uzbūvētie reaktori bija grafīta moderēti un ar gāzi dzesēti. Tāpēc avārijas dzesēšana netika veikta ar ūdeni, bet gan ar gaisu, kas ievilkts no rūpnīcas vides. Reaktors pēc remonta kādu laiku turpināja darboties.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Saint-Laurent

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Saint-Laurent_(Frankreich)

-------------------------------------------------- -------------------------

22. septembris - Sellafield, GBR

INES 3. kategorija

Pastiprinātā korozija ēkas B38 magnoksa uzglabāšanas tvertnē izraisīja izplūdes atmosfērā 35 € “70 GBq” apmērā.

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

 

***


Gadu radioaktīvie notikumi:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1979

-------------------------------------------------- -------------------------

Mērķis 2, BEL INES kategorija 1 - 3

Tvaika ģeneratora apkures caurules pārrāvums izraisīja nelielu radioaktivitātes noplūdi vidē. Lai kontrolētu šo incidentu, personālam ir pareizi jārīkojas ar sarežģītām procedūrām. Četras Doelas atomelektrostacijas atrodas tikai 8 km attālumā no Antverpenes (avots: NEA-OECD)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Doel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Doel_(Belgien)

-------------------------------------------------- -------------------------

11. septembris - Sellafield, GBR

INES 4. kategorija

Plutonija noplūde atmosfērā, pārvadot zemas radioaktīvas šķidruma notekūdeņus uz ēku B242

Šie dati nāk no Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

 

-------------------------------------------------- -------------------------

16. jūlijs - Sellafield, GBR

INES 3. kategorija

Magnoksa skaidu un urāna ugunsgrēks notika attālā dekanēšanas alā ēkā B30

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

 

-------------------------------------------------- -------------------------

28. marts - Three Mile Island, ASVINES 5. kategorija

Atomelektrostacijā netālu no Harisburgas mašīnu detaļu un mērījumu signālu kļūmes, kā arī komandas darbības kļūdas izraisīja reaktora dzesēšanas sistēmas atteici, kā rezultātā notika daļēja kušana (50% no kodola) un reaktora atbrīvošana. 90 TBq radioaktīvo gāzu. Šis negadījums ir līdz šim vissliktākais komerciālā reaktorā ASV, un SAEA to ir novērtējusi ar INES 5.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Three_Mile_Island

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Harrisburg/Three_Mile_Island_(USA)

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1978

-------------------------------------------------- -------------------------

31. decembris - Belojarska, PSRS INES 4. kategorija

Belojarskas AES 2. bloka turbīnu mājā griestu plāksne uzkrita turbīnas eļļas tvertnei un izraisīja lielu ugunsgrēku. Organizējot reaktora avārijas dzesēšanu, lielas radiācijas devas guvuši 8 cilvēki. (INES 3.–4. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Belojarsk

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Beloyarsk_(Russland) 

-------------------------------------------------- -------------------------

18. jūnijs - Brunsbuettel, LAT

Tikai divus gadus pēc nodošanas ekspluatācijā divas tonnas radioaktīvā tvaika noplūda mašīnbūvē caur aklu sprauslu un pēc tam caur jumta atlokiem brīvā dabā. Neskatoties uz to, reaktors turpināja darboties vairāk nekā divas stundas. Operatīvā komanda bija manipulējusi ar automātisko drošības sistēmu, lai sistēma būtu savienota ar tīklu. Pēc tam Brunsbiteles atomelektrostacija stāvēja uz vietas vairāk nekā divus gadus.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Brunsbüttel

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Brunsb%C3%BCttel_(Schleswig-Holstein)

-------------------------------------------------- -------------------------

13. maijs - AVR Julich, LAT

Ūdens iekļūšanas avārija Jülich eksperimentālajā reaktorā, kas tajā laikā tika piešķirta tikai zemākajai C kategorijai, izraisīja augstu dzesēšanas kontūras un zem reaktora esošās augsnes un gruntsūdeņu piesārņojumu ar stronciju-90 un tritiju. Oļu slāņa reaktora koncepcijas kritiķiem ir aizdomas, ka pārāk labvēlīgā šī notikuma klasificēšana kā nenozīmīga no mūsdienu viedokļa kalpoja oļu slāņa reaktoru attīstības iespēju saglabāšanai.

https://de.wikipedia.org/wiki/AVR_(Jülich)

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/J%C3%BClich_(Nordrhein-Westfalen)

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1977

-------------------------------------------------- -------------------------

24. septembris - Dāvis Besse, Ohaio, ASV INES 3. kategorija

24. gada 1977. septembrī atvērās spiediena samazināšanas vārsts primārajā kontūrā, izraisot tvaika izplūdi. Kontroles telpas darbinieki ilgu laiku nespēja kontrolēt situāciju. Pastāvēja risks, ka lielā dzesēšanas šķidruma zuduma dēļ reaktora serde varētu būt atsegta un pārkarsusi. Pirms tas notika, vārstu varēja atkal aizvērt. Dažus gadus vēlāk incidents tika piešķirts 3. kategorijai Starptautiskajā kodolnotikumu vērtēšanas skalā.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Davis_Besse#St%C3%B6rf%C3%A4lle

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Davis-Besse_(USA)

-------------------------------------------------- -------------------------

Belojarska, PSRS INES 5. kategorija

Avārijā Belojarskas AES 50. blokā — RBMK līdzīgā spiediena cauruļu reaktorā — izkusa 2% degvielas kanālu. Remonts ilga apmēram gadu. Personāls bija pakļauts augsta līmeņa radiācijas iedarbībai. (INES 5. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Belojarsk

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Beloyarsk_(Russland)

-------------------------------------------------- -------------------------

februāris - Jaslovke Bohunice, SVKINES 4. kategorija

Avārija notika pirmajā Slovākijas AES Bohunice A-1, kas bija aprīkota ar spiediencaurules reaktoru: Iekraujot svaigus degvielas elementus, daži no tiem pārkarsa un tika piesārņota reaktora zāle (INES 4. līmenis). Pēc avārijas reaktors tika izslēgts.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Bohunice 

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tschechien

-------------------------------------------------- -------------------------

13. janvāris — Akw Gundremmingen, LAT

Neskaidrās situācijas dēļ šim incidentam netika piešķirts INES līmenis!

Aukstā un mitrā laikā divās strāvu nesošās augstsprieguma līnijās radās īssavienojumi. Rezultātā ātrā izslēgšana izraisīja kontroles kļūdas. Pēc aptuveni desmit minūtēm radioaktīvais ūdens A bloka reaktora ēkā bija aptuveni trīs metrus augsts, un temperatūra bija paaugstinājusies līdz aptuveni 80 °C. Sākumā tika teikts, ka reaktoru varēs atsākt darboties pēc dažām nedēļām. Pēc incidenta operatori pieņēma, ka A bloks tiks ātri atgriezts ekspluatācijā. Tomēr, ņemot vērā politikas un uzraudzības iestāžu pieprasīto kontroles un drošības tehnoloģiju modernizāciju, operatori vēlāk nolēma neatsākt A bloka (A vai E kategorijas) ekspluatāciju ekonomisku un politisku iemeslu dēļ.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Gundremmingen

-

'Gar Nix' sniedz papildu informāciju

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Gundremmingen_A_(Bayern)

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1976

-------------------------------------------------- -------------------------

05. janvāris - Jaslovke Bohunice, C.S

(Nav INES klasifikācijas)

Oglekļa dioksīda noplūde no reaktora dzesēšanas sistēmas Bohunices atomelektrostacijā nāvējoši nosmaka divus strādniekus.

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Bohunice 

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Tschechien

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1975

-------------------------------------------------- -------------------------

07. decembris - Greifsvaldes, VDR INES 3. kategorija

Kad Greifsvaldes AES elektriķis vēlējās parādīt māceklim, kā apiet elektriskās ķēdes, viņš 1. blokā bloka transformatora primārajā pusē izraisīja īssavienojumu. Izraisošais loks izraisīja kabeļa aizdegšanos. Ugunsgrēkā maģistrālajā kabeļu kanālā tika iznīcināta 5 galveno dzesēšanas šķidruma sūkņu (vienā blokā darbojas 6) elektroapgāde un vadības līnijas. Varēja draudēt serdeņa sabrukšana, jo 1. reaktoru vairs nevarēja pienācīgi atdzesēt. Taču uzņēmuma ugunsdzēsēju brigāde ugunsgrēku ātri savaldīja un uz laiku tika atjaunota elektroapgāde sūkņiem. Lieta tika publiskota televīzijā tikai pēc mūra krišanas 1989. gadā. Padomju varas iestādes informēja SAEA tikai dažas stundas pēc incidenta, kas vēlāk to klasificēja INES 3 kategorijā (negadījuma priekštecis, šeit "stacijas aptumšošanas" kušanas scenārijs).

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Greifswald

-

 

-------------------------------------------------- -------------------------

19. novembris — Akw Gundremmingen, LAT

Neskaidras situācijas dēļ (?) Šim incidentam netika piešķirts INES līmenis!

Gundremmingenas atomelektrostacijā notiek avārija, kurā iet bojā divi cilvēki (Spiegel). Strādājot pie primārās ķēdes palīgsistēmas, 2 atslēdznieki atslābina blīvējuma kārbas stiprinājumu un uzsprāgst radioaktīvais tvaika-ūdens maisījums ar temperatūru 280 ° C. Jaunākais no abiem, Meistars 34 gadu vecumā, trāpīja tieši ar staru un mira uzreiz. Tikai 15 minūtes pēc negadījuma viņu atguva citi spēkstacijas darbinieki, kas valkāja smagos radiācijas aizsardzības tērpus. Otrs bija 46 gadus vecs un sākotnēji spēja izkļūt no slēgtās telpas, neskatoties uz smagiem apdegumiem. Viņš tika nogādāts tuvējā Lauingenas slimnīcā neatliekamās palīdzības sniegšanai. Pēc tam viņš ar helikopteru tika nogādāts apdegumu traumu klīnikā, kur nākamās dienas agrās stundās nomira.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Gundremmingen

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Gundremmingen_A_(Bayern)

-

'Gar Nix' sniedz papildu informāciju

-------------------------------------------------- -------------------------

30. novembris - Sosnovijs Bors, Ļeņingrada, PSRSINES 5. kategorija

1975. gadā Ļeņingradas AES 1. bloka reaktora kodols tika daļēji iznīcināts. Reaktors tika slēgts. Nākamajā dienā serde tika iztīrīta, izsūknējot caur avārijas slāpekļa rezervi un izpūšot to caur izplūdes skursteni. Apkārtējā vidē nonāca aptuveni 1,5 megakūrijas (55 PBq) radioaktīvo vielu. (INES 4.–5. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leningrad

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Leningrad_(Russland)

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1974

-------------------------------------------------- -------------------------

18. maijs - Pokhran, Indijas pirmais atombumbas izmēģinājums

Sēņu mākonis apzīmē atombumbas vai ūdeņraža bumbas, arī testu kontekstāKodolieroču izmēģinājumu vieta

Bumbas sprādzienbīstams spēks bija aptuveni 8 kilotonnas trotila ekvivalenta, un tā tika uzspridzināta pārbaudes nolūkos 18. gada 1974. maijā 107 m dziļumā armijas vietā netālu no Pokhranas (Rajastānas) Taras tuksnesī.

https://de.wikipedia.org/wiki/Indisches_Atomprogramm

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Smiling_Buddha

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten/indien.html

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

-------------------------------------------------- -------------------------

INES 5. kategorija06. februāris - Sosnovijs Bors, Ļeņingrada, PSRS

Verdoša ūdens dēļ plīsis siltummainis 1. blokā.Trīs cilvēki gāja bojā. Augsti radioaktīvais ūdens no primārā kontūra kopā ar radioaktīvām filtru dūņām tika izlaists vidē. (INES 4.–5. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leningrad

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Leningrad_(Russland)

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1973

-------------------------------------------------- -------------------------

26. septembris - Sellafield, GBR

INES 4. kategorija

Pārstrādes rūpnīcā eksotermiska reakcija notika baseinā, kas tika iztukšots remontam, kad tas tika atkārtoti uzpildīts ar ūdeni, jo baseina grīdā bija karsti radionuklīdi. Tā rezultātā daļa objekta un 35 darbinieki tika radioaktīvi piesārņoti. Iekšējā piesārņojuma un acīmredzot arī zināmas noplūdes dēļ šis negadījums tika klasificēts kā INES 4.

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1972

-------------------------------------------------- -------------------------

06. decembris - Sellafield, GBR

INES 3. kategorija

Netīšai Chapelcross degvielas elementu apstrādei bija augsts joda saturs un izdalīšanās 2.2 TBq

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

1972 - Santa Maria de Garona, ESP INES kategorija 1 - 3

Pirmajos darbības gados šis verdošā ūdens reaktors regulāri reģistrēja ievērojamus emisiju robežvērtību pārsniegumus, kas tajā laikā vēl bija mazāk ierobežojoši (avots: IAEA)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Santa_María_de_Garoña

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_de_Garo%C3%B1a_(Spanien)

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1971

-------------------------------------------------- -------------------------

19. marts - Sellafield, GBR

INES 3. kategorija

Dzirksteles no elektriskā loka aizdedzināja radioaktīvos atkritumus pagrabā, izraisot 0.48 GBq

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1970

-------------------------------------------------- -------------------------

29. novembris - Sellafield, GBR

INES 3. kategorija

Caur ēkas B1.6 skursteni notika neparasta aptuveni 230 GBq Pu izlāde

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

08. jūnijs - Lorenss Livermors, ASVINES 4. kategorija

Negadījuma rezultātā 650,000 jūdžu attālumā tika izlaisti aptuveni 200 XNUMX tritija kariju.

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Livermore_National_Laboratory 

-------------------------------------------------- -------------------------

10. marts - Sellafield, GBR

INES 3. kategorija

Nenormāla aptuveni 1.8 GBq Pu izlāde, izmantojot ēkas B230 skursteni

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Gadu radioaktīvie notikumi:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1969

-------------------------------------------------- -------------------------

17. oktobris - Senlorāns, FRA INES 4. kategorija

Vairāk nekā 50 kilogrami urāna degvielas Senlorānas atomelektrostacijā sāka kust pēc dzesēšanas sistēmu atteices un piespiedu slēgšanas un remonta.

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Saint-Laurent

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Saint-Laurent_(Frankreich) 

-------------------------------------------------- -------------------------

12. oktobris - Sellafield, GBR

INES 4. kategorija

Uzlabota izlāde no B204 ēkas skursteņa ar aptuveni 1.8 TBq beta radioaktivitāti

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

11. maijs - Akmeņaini dzīvokļi, ASVINES 5. kategorija

Plutonijs spontāni aizdegās konteinerā ar 600 t degoša materiāla. Ugunsgrēkā sadega 2 tonnas materiāla un izdalījās plutonija. Noņemot augsnes paraugus objekta tuvumā, tika konstatēts, ka teritorija ir piesārņota ar plutoniju. Tā kā rūpnīcas operatori atteicās uzsākt izmeklēšanu, paraugi tika ņemti neoficiālas izmeklēšanas ietvaros. (INES 4.–5. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Rocky_Flats

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/USA

-------------------------------------------------- -------------------------

01. maijs - Ågesta, Stokholma, SWE

(Nav INES klasifikācijas)

Vārsta darbības traucējumi izraisīja applūšanu Agesta zemspiediena smagā ūdens kodolreaktorā.

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_%C3%85gesta 

-------------------------------------------------- -------------------------

05. marts - Sellafield, GBR

INES 3. kategorija

370 MBq Pu izšļakstīšanās B229 ēkas laboratorijā izraisa ievērojamu izplūdi

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

21. janvāris - Lucens, CHEINES 5. kategorija

Kad Lucens eksperimentālajā atomelektrostacijā (VAKL) Vo kantonā sabojājās eksperimentālā reaktora dzesēšanas sistēma, reaktorā notika daļēja serdeņa kušana. 1968. gada sākumā notika reaktora ekspertīze, kas saražoja 8 MW enerģijas. Tas tika nodots ekspluatācijā aprīlī/maijā, bet pēc tam atkal izslēgts līdz nākamā gada janvārim. Šīs dīkstāves laikā ārējais ūdens caur bojātu ventilatora blīvējumu ieplūda reaktora dzesēšanas kontūrā. Magnija degvielas stieņa apšuvuma caurules sarūsējušas. Kad reaktors atkal tika nodots ekspluatācijā 21. gada 1969. janvārī pulksten 4:00, korozijas produkti kavēja dzesēšanu. Ap pulksten 17:00 degviela pārkarsa un izkusa vairāki degvielas stieņi. Vesels kūlis degvielas stieņu aizdegās un pārsprāga moderatora tvertne. Oglekļa dioksīds (dzesēšanas šķidrums) un smagais ūdens (moderators) noplūda reaktora dobumā. Tā kā paaugstinātā radioaktivitāte tika mērīta nedaudz agrāk, spēkstaciju varēja evakuēt un alu izolēt. Felsas reaktora alā tika izlaists liels daudzums radiācijas. Radioaktīvos atkritumus no tuneļa sistēmas varēja iztīrīt tikai gadus vēlāk. Alā joprojām atradās daudz radioaktīvo materiālu, taču tā bija slēgta tā, lai sākotnēji neviens starojums nevarētu nokļūt vidē. Tīrīšanas darbi ilga līdz 1973. gada maijam. Grupas tika uzglabātas slēgtos konteineros uz vietas, līdz tās 2003. gadā tika transportētas uz centrālo pagaidu noliktavu Virenlingenā (ZWILAG). (INES 4.–5. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Reaktor_Lucens

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Lucens,_Schweiz_1969

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1968

-------------------------------------------------- -------------------------

01. maijs - Sellafield, GBR

INES 4. kategorija

Mēnesi ilga radioaktivitāte tiek izvadīta no B230 ēkas skursteņa neveiksmīga filtra rezultātā

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

05. aprīlis - Majaks, Čeļabinska, PSRSINES 5. kategorija

Tehniķis nomira no iedarbības pēc pārbaudes uzsākšanas Krievijas Federālajā kodolcentrā.

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Majak_(Russland) 

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1967

-------------------------------------------------- -------------------------

Würenlingena, CHEINES kategorija 1 - 3

Mazajā pētniecības reaktorā "Diorit" tika ražots izkusis degvielas elements, reaktora zāle bija piesārņota. Vēlāk tika izgatavota notekūdeņu partija, kas 40 reizes pārsniedza normālo vērtību. (Avots: ASK, šodienas Federālā kodoldrošības inspekcija ENSI)

https://de.wikipedia.org/wiki/Forschungsreaktor_Diorit

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Schweiz

-------------------------------------------------- -------------------------

02. maijs - Chaplecross, Skotija, GBRINES 4. kategorija

Degvielas stienis aizdegās un izraisīja daļēju sabrukšanu Chaplecros Magnox atomelektrostacijā.

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Chapelcross

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Chapelcross_(Gro%C3%9Fbritannien) 

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1966

-------------------------------------------------- -------------------------

05. oktobris - Enrico Fermi, Mičigana, ASVINES 4. kategorija

Nātrija dzesēšanas sistēmas darbības traucējumi Enriko Fermi demonstrācijas kodolreaktorā Ēri ezera krastā izraisīja daļēju sabrukšanu, kurā no norobežojuma neizplūda radiācija. Reaktora kodolā bija 105 degvielas komplekti, kas izgatavoti no tapām, kas pārklātas ar cirkoniju. Negadījums ir saistīts ar cirkonija gabalu, kas bloķēja plūsmas regulatoru nātrija dzesēšanas sistēmā. Reaktora ēka tika automātiski izolēta ar sensoriem; tajā brīdī neviens personāls neatradās. Darbiniekiem izdevās manuāli izslēgt reaktoru. Divi no 105 degvielas komplektiem izkusa, bet starojums ārpus norobežojuma netika mērīts. Tomēr nedēļas vēlāk joprojām pastāvēja bažas, ka tas tiks kritizēts. 60 MWe reaktors atkal darbojās ar pilnu jaudu 1970. gada oktobrī. Šis incidents bija pamats pretrunīgi vērtētajai Džona G. Fullera polemikai Mēs gandrīz zaudējām Detroitu. (INES 4. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Enrico_Fermi_(USA)#Enrico_Fermi_1

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Fermi_(USA)

-------------------------------------------------- -------------------------

02. jūlijs - Muroroa atols, Francijā pirmais atombumbas izmēģinājums

Sēņu mākonis apzīmē atombumbas vai ūdeņraža bumbas, arī testu kontekstāKodolieroču izmēģinājumu vietahttp://www.spiegel.de/einestages/mururoa-wie-frankreich-atombomben-auf-dem-atoll-testete-a-1100371.html

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

-------------------------------------------------- -------------------------

07. maijs - Melekess, netālu no Ņižņijnovgorodas (Gorki), PSRSINES 4. kategorija

Atomreaktoru pētniecības institūtā Melekess eksperimentālā verdošā ūdens reaktorā (VK reaktorā) notika jaudas ekskurss pa ātrajiem neitroniem. Operatore un maiņas priekšnieks saņēma lielas starojuma devas. (INES 3.–4. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/RIAR

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/VK-50_Melekess_(Russland) 

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1965

-------------------------------------------------- -------------------------

2. gada 1965. martā ASV pirmo reizi bombardēja Ziemeļvjetnamu, un no 8. marta Vjetnamā izkāpa regulārās ASV kaujas vienības.

-------------------------------------------------- -------------------------

20. janvāris - Lorenss Livermors, ASVINES 4. kategorija

Aptuveni 350,000 331 Ci tika atbrīvoti no skursteņa XNUMX. ēkā

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Livermore_National_Laboratory 

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1964

-------------------------------------------------- -------------------------

No 1964. līdz 1979. gadam - Belojarska, PSRSINES 4. kategorija

No 1964. līdz 1979. gadam Belojarskas atomelektrostacijas 1. reaktorā tika iznīcināti degvielas kanāli. Katrā no šiem negadījumiem darbinieki tika pakļauti ievērojamai radiācijas iedarbībai. (INES 4. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Belojarsk

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Beloyarsk_(Russland)

-------------------------------------------------- -------------------------

23. jūlijs - CharlestownRodailendā, ASV INES 4. kategorija

Vudriveras savienojuma ķīmiskā procesa rūpnīcā Čārlstaunā kāds vīrietis nomira no nāvējošas radiācijas devas, kad šķidrais urāna šķīdums, ar kuru viņš strādāja, kļuva kritisks. (INES 4. līmenis)

Vairāk informācijas nav!

-------------------------------------------------- -------------------------

1964 - rikšot Nor, Ķīnas kodolieroču izmēģinājumu poligons

Sēņu mākonis apzīmē atombumbas vai ūdeņraža bumbas, arī testu kontekstāKodolieroču izmēģinājumu vietaĶīnieši Lop Nor Nuclear Weapons Izmēģinājumu vieta tika dibināta 1. gada 1960. aprīlī Siņdzjanā netālu no Qinggiras uz ziemeļiem no Lop Nor tuksneša Kuruk Tagh kalnos kā lielākā kodolieroču izmēģinājumu poligons pasaulē ar platību 100.000 1964 km². No 1996. līdz 45. gadam tur tika veikti kopumā 16 virszemes (pēdējais 1980. gada 1967. oktobrī) un pazemes kodolizmēģinājumi plutonija bumbām un no XNUMX. gada arī ūdeņraža bumbām.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernwaffentestgel%C3%A4nde_Lop_Nor

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1963

-------------------------------------------------- -------------------------

Šķietami bijis laimīgs gads cilvēcei...

Vai arī es vienkārši kaut ko aizmirsu?

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1962

-------------------------------------------------- -------------------------

01. maijs - Nejauki, Francijas kodolizmēģinājumu vietā Alžīrijā

Sēņu mākonis apzīmē atombumbas vai ūdeņraža bumbas, arī testu kontekstāKodolieroču izmēģinājumu vietaApkārtnē In Ekker Francijā darbojās militāro spēku eksperimentālais centrs ("Center d'expérimentations militaires des oasis, CEMO"). No 7. gada 1961. novembra līdz 16. gada 1966. februārim tur tika veikti 13 kodolieroču izmēģinājumi. Otrajā pārbaudē (Berila) 1. gada 1962. maijā tunelis netika slēgts. Tika izdalītas radioaktīvas gāzes, putekļi un lava. Pārbaudes novērotāji bija piesārņoti (tostarp klātesošie Francijas ministri).

https://de.wikipedia.org/wiki/Algerien#Franz%C3%B6sische_Atomwaffentests

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Algerien#Streitkr.C3.A4fte

-

https://de.wikipedia.org/wiki/In_Ekker

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1961

-------------------------------------------------- -------------------------

30. oktobris - Novaja Zemļa, AN602 ūdeņraža bumbas pārbaude, PSRS

Sēņu mākonis apzīmē atombumbas vai ūdeņraža bumbas, arī testu kontekstāKodolieroču izmēģinājumu vietaLidmašīna AN602, kas pazīstama arī kā cara bumba, tika uzspridzināta 30. gada 1961. oktobrī pulksten 11 pēc Maskavas laika virs izmēģinājumu poligona Mitjušikas līcī, Novaja Zemļas salā Ziemeļjūrā. Bumba tika nomesta no modificēta bumbvedēja Tupolev Tu 32W vairāk nekā 95 10.000 metru augstumā un palēnināta ar izpletni, lai lidmašīnai būtu pietiekami daudz laika atstāt izmēģinājuma zonu.
Sprādziens notika aptuveni 4.000 m augstumā. Cara bumbas sprādzienbīstamība bija 57 megatonnas trotila ekvivalenta, padarot to aptuveni 4000 reižu jaudīgāku par Hirosimas Little Boy bumbu un apmēram trīs līdz četras reizes jaudīgāku par Bravo pili, kas ir visspēcīgākais kodolieroču izmēģinājums Amerikas Savienotajās Valstīs. Bija cara bumbas konstruktors Andrejs Saharovs ...

Ķīmiskās sprādzienbīstamās TNT daudzumam, kas izdalītu enerģiju, kas salīdzināma ar cara bumbu (57 MT), kā lodes diametrs būtu 400 metri.

AN602 bija lielākais cilvēka radītais kodolierocis, un postošā ietekme visiem politiķiem, kuri domā un rīkojas atbildīgi, skaidri norādīja, ka, turpinot ar lielākām un lielākām bumbām, šī planēta neizbēgami kļūs neapdzīvojama.

https://de.wikipedia.org/wiki/AN602

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

-------------------------------------------------- -------------------------

19. jūnijs - Sellafield, GBR

INES 3. kategorija

No iztvaicētāja noplūdes procesa dzesēšanas ūdenī noplūda plutoniju saturošs šķidrums ...

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

INES 4. kategorija03. janvāris - NRTS Aidaho ūdenskritums, ASV

Nacionālajā reaktoru izmēģinājumu stacijā Aidaho eksperimentālais reaktors SL-1 piedzīvoja kritisku tvaika sprādzienu un lielu radioaktīvo materiālu noplūdi, kas nogalināja trīs apkalpes locekļus. Izņemot jodu-131, starojuma izplatība bija ierobežota līdz 12.000 30 m². 131 km rādiusā ap reaktoru veģetācijas piesārņojums ar jodu-100 bija aptuveni 80 reižu lielāks nekā dabiskā starojuma intensitāte. Pat 50 km attālumā veģetācijas piesārņojums bija divreiz augstāks, tostarp ainavu joslā gar Snake River pie Bērlijas un Amerikas ūdenskritumiem. Reaktoram bija manuāli darbināmi vadības stieņi. Viena nūja pārvietošana varēja izraisīt kritiskuma incidentu. Bija zināms, ka stieņi var iesprūst vieglajā alumīnija korpusā. Daži izmeklētāji uzskatīja, ka šāds stabs bija iestrēdzis un pēkšņi atraisījās, kas, domājams, izraisīja avāriju. Izmeklētāji tā arī nav noskaidrojuši, kāpēc zizlis izņemts. Operatore tika atrasta pie griestiem iespiesta vadības stieņa. Stienis acīmredzot tika izmests tvaika spiediena dēļ. Reaktora kodols sastāvēja no augsti bagātināta urāna (apmēram 2%). Ātra vadības stieņa izvilkšana izraisīja īpaši ātru ķēdes reakciju (veiktspējas ekskursiju), kas izraisīja tvaika sprādzienu. Negadījumu atklāja strādnieki ārpus reaktora ēkas, kad glābējus brīdināja radiācijas un pārmērīgas temperatūras trauksme. Viņi konstatēja dozas jaudas vērtības, kas pārsniedza 10 mSv / h simts metru attālumā no reaktora ēkas. Sākumā glābšanas komanda nevarēja atrast ne ugunsgrēku, ne upurus, bet reaktora ēkā viņi atrada radiācijas vērtības ap 22 mSv/h. Kad ieradās piemēroti aizsarglīdzekļi, brigāde ielauzās reaktora ēkā un atrada mirušu vīrieti un vēl vienu trīs cilvēku komandas locekli dzīvus. Viņš tika nekavējoties izglābts, bet pēc dažām stundām nomira no akūtas staru slimības. Mirušais vīrietis tika izglābts nākamajā dienā, sākotnēji pazudušais reaktora apkalpes loceklis tikai dažas dienas vēlāk. Saskaņā ar ASV Atomenerģijas komisijas ziņojumu 30 no glābšanas darbiniekiem saņēma ekvivalentu devu diapazonā no 270 līdz 12 mSv. Reaktors tika demontēts, un 4 t serde un spiedtvertne tika aprakti dažus mēnešus vēlāk... (INES XNUMX. līmenis)

http://de.wikipedia.org/wiki/Idaho_National_Laboratory

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Experimental_Breeder_Reactor_I

 

Kas ir nepareizi ar Wikipedia?

No šejienes norādītajā Wikipedia rakstā šis liktenīgais INES 4 incidents gandrīz nav minēts.

4.gada 29.11.1955.novembra incidents, kas arī novērtēts ar INES XNUMX, vispār netiek izskatīts.

Ar diviem INES 4 incidentiem faktiski vajadzētu pietikt, lai iekļautu atsevišķu incidentu kategoriju.

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1960

-------------------------------------------------- -------------------------

03. aprīlis - Valšu dzirnavas, ASV INES 4. kategorija

Daļēja serdeņa kušana notika reaktorā svētdienas, 3. gada 1960. aprīļa vakarā. Viens degvielas elements izkusa, izdalot radioaktīvos gāzveida dalīšanās produktus kriptonu un ksenonu. Tiek ziņots, ka degvielas elementa pārkaršanu un sekojošus bojājumus izraisīja lokāls nepietiekamas dzesēšanas šķidruma plūsmas trūkums. Starptautiskajā kodolnotikuma skalā negadījums novērtēts ar 4, negadījums ar vietējām sekām...

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Westinghouse_TR-2#1960_accident

-------------------------------------------------- -------------------------

13. februāris - Regens, Francijas kodolizmēģinājumu vietā Alžīrijā

Sēņu mākonis apzīmē atombumbas vai ūdeņraža bumbas, arī testu kontekstāKodolieroču izmēģinājumu vietaAptuveni 50 km uz dienvidrietumiem no Reggane vai 20 km uz dienvidiem no Hamoudia atradās Francijas kodolieroču izmēģinājumu poligons (CSEM - Center Sahara des Expérimentations Militaires) līdz 1965. gadam. Tur 13. gada 1960. februārī Francija veica savu pirmo kodolizmēģinājumu ar 70 kT atombumbu, kas bija aptuveni 4 reizes jaudīgāka par Hirosimas bumbu. 1. gada 1960. aprīlī, 27. gada 1960. decembrī un 25. gada 1961. aprīlī šajā vietā tika veikti vēl trīs virszemes atombumbas izmēģinājumi, katrs ar jaudu mazāku par 5 kT...

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/atomtests-frankreich-liess-soldaten-vorsaetzlich-verstrahlen-1940835.html

30.000 virszemes kodolizmēģinājumu rezultātā tika nodarīti zaudējumi līdz 4 XNUMX cilvēku.

https://de.wikipedia.org/wiki/Algerien#Streitkr.C3.A4fte

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Reggane

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Gadu radioaktīvie notikumi:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1959

-------------------------------------------------- -------------------------

20. novembris - Oak Ridge laboratorija, ASVINES 4. kategorija

Oak Ridžas Nacionālajā laboratorijā Tenesī radioķīmiskajā rūpnīcā darba telpu dekontaminācijas laikā notika ķīmisks sprādziens. Kopumā tika atbrīvoti 15 grami plutonija-239. Tas izraisīja ievērojamu ēkas, blakus esošo ielu un blakus esošo ēku fasāžu piesārņojumu sprādziena laikā. Tiek uzskatīts, ka sprādzienu izraisīja slāpekļskābes saskare ar fenolu saturošiem dekontaminācijas šķidrumiem. Tehniķis aizmirsa iztīrīt iztvaicētāju ar ūdeni, lai atbrīvotu to no dekontaminācijas šķidrumiem. Vietas, kuras nevarēja attīrīt, tika marķētas ar pamanāmu brīdinājuma krāsu vai iebetonētas. Oak Ridge varas iestādes sāka izmantot ierobežošanu, rīkojoties ar radioaktīviem ķīmiskiem materiāliem. (INES 3.–4. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Oak_Ridge_National_Laboratory

Kas ir nepareizi ar Wikipedia?

No šejienes piesaistītajā Wikipedia rakstā šis INES 4 incidents pat nav minēts.

Kāpēc jūs to atlaidāt? Vai jūs nebaidāties no savas uzticamības?

Informāciju par notikušo varat atrast šeit: Avāriju saraksts kodoliekārtās no 1950. līdz 1959. gadam

-------------------------------------------------- -------------------------

26. gada 1959. jūlijs - Santa Susana lauka laboratorija, Simi ieleja, ASVINES 6. kategorija

Santa Susana lauka laboratorijā Kalifornijā, kurā tika darbināts ar nātriju dzesējams ātrs selekcionārs ar 7,5 MWe, šajā reaktorā notika 30 procentu kodola kušana bloķēta dzesēšanas kanāla dēļ. Lielāko daļu dalīšanās produktu varēja filtrēt. Lielākā daļa radioaktīvo gāzu tika izlaistas vidē, kā rezultātā radās viena no lielākajām joda-131 izplūdēm kodolenerģijas vēsturē. Negadījums ilgu laiku tika turēts noslēpumā. (INES 5.–6. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Santa_Susana_Field_Laboratory

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sodium_Reactor_Experiment#Stoerfall_im_Jahr_1959

Tātad tas ir iespējams arī Vikipēdijā! Wikipedia rakstos, uz kuriem ir saites no šejienes, šis INES 6 incidents ir dokumentēts kā piemērs.

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1958

-------------------------------------------------- -------------------------

30. decembris - Los Alamos, ASVINES 4. kategorija

Ekstrahējot plutoniju saturošu šķīdumu Los Alamos zinātniskajā laboratorijā Ņūmeksikā, notika kritiska avārija. Operatore nomira no akūtas staru slimības. Pēc šī negadījuma ASV manipulatori tika izmantoti, strādājot ar kritiskajām masām. Līdz tam, neskatoties uz kritiskuma negadījumiem 1940. gados, roku darbs, apstrādājot plutoniju, bija plaši izplatīts. (INES 4. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Los_Alamos_National_Laboratory

Kas vainas Vikipēdijai? Wikipedia rakstā, uz kuru ir saite no šejienes, šis INES 4 incidents, tāpat kā visi citi incidenti Losalamosā, ir pieminēts tikai vienā teikumā ...

-------------------------------------------------- -------------------------

15. oktobris - Vinca, YU

(Nav INES klasifikācijas)

NTI — Kodoldraudu iniciatīva

Dienvidslāvija sadarbojās ar Norvēģiju plutonija pārstrādes jomā, Vincā izveidoja izlietotās kodoldegvielas elementu pārstrādes nodaļu, 1956. gadā parakstīja sadarbības līgumu ar Padomju Savienību par 6,5 MW pētniecības reaktoru RA (smagā ūdens reaktors ar regulēšanu un dzesēšanu). ) un uzbūvēja RB, kas ir kritisks risinājums ar smagā ūdens dabīgo urānu ar nulles jaudu. Vinca amatpersonas raksturoja kā "būtībā reaktoru plutonija ražošanai", RA reaktors bija būtisks Tito ieroču izpētē.

1960. gadu sākumā, kad kodolpētniecības programma ieguva apgriezienus, Tito, kā ziņots, atcēla programmas ieroču aspektu. 1958. gadā Vinca smagā ūdens RB reaktorā kritiskā avārijā gāja bojā viens cilvēks un vēl pieci tika saindēti ar radiāciju. Taču Tito lēmums varētu būt saistīts arī ar atkusni padomju un Dienvidslāvijas attiecībās pēc Staļina nāves. Citi faktori, iespējams, bija acīmredzamais programmas rezultātu trūkums un finansiālais stress, ko tā radīja valsts ekonomikai. Dienvidslāvija arī iestājās par kodolatbruņošanos starptautiskā līmenī un mudināja kodolvalstis atteikties no kodolieročiem. Dienvidslāvija parakstīja KNL 1968. gadā un ratificēja to 1970. gadā. Bija arī pazīmes, kas liecina, ka Dienvidslāvijas kodolprogrammas fokuss no pētniecības pāriet uz kodolenerģijas programmu. Pēc gadiem ilgām priekšizpētēm ASV uzņēmumam Westinghouse tika uzdots uzbūvēt valstī pirmo atomelektrostaciju, vieglā ūdens spiediena reaktoru ar jaudu 664 MW Krsko ...

https://www.nti.org/learn/countries/former-yugoslavia/nuclear/

Tulkots ar https://www.DeepL.com/Translator (bezmaksas versija)

-

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-------------------------------------------------- -------------------------

24. gada 1958. maijs - Krīta upe, Ontario, CAN

(Nav INES klasifikācijas)

Sestdien, 24. gada 1958. maijā, NRU cieta smagā avārijā. Bojāts urāna degvielas stienis aizdegās un, izņemot no serdeņa, pārplīsa divās daļās. Ugunsgrēks tika nodzēsts, taču ievērojams daudzums radioaktīvo degšanas produktu bija piesārņojis reaktora ēkas iekšpusi un mazākā mērā apkārtējo laboratoriju teritoriju. Tīrīšana un remonts aizņēma trīs mēnešus. NRU atkal sāka darboties 1958. gada augustā ...

https://de.wikinew.wiki/wiki/National_Research_Universal_reactor#History

Degvielas stienis aizdegās un piesārņoja pusi iekārtas.

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-------------------------------------------------- -------------------------

02. janvāris - Majaks, Čeļabinska, PSRSINES 4. kategorija

Pēc kritiskuma eksperimenta urāna šķīdums jāpārvieto ģeometriski drošos konteineros. Lai ietaupītu laiku, eksperimentētāji apieta standarta dekantēšanas procedūru, jo uzskatīja, ka atlikušais šķīdums bija ļoti zemkritisks. Tomēr pārvietošanas laikā mainītās ģeometrijas dēļ cilvēku klātbūtne bija pietiekama, lai atspoguļotu pietiekami daudz neitronu, lai risinājums nekavējoties kļūtu kritisks. Šķīdums eksplodēja, un trīs strādnieki saņēma aptuveni 60 pelēku starojuma devas un nomira pēc piecām līdz sešām dienām. Strādnieks 3 metru attālumā saņēma 6 Grey, pārdzīvoja akūtu staru slimību, bet cieta no smagām sekundārām slimībām. Pēc tam kritiskuma eksperimenti šajā rūpnīcā tika pārtraukti. Starptautiskajā kodolincidentu novērtējuma skalā (INES) incidents tika klasificēts 4. līmenī (avārija) ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Kerntechnische_Anlage_Majak#2._Januar_1958:_Kritikalit%C3%A4tsst%C3%B6rfall_in_Beh%C3%A4lter_mit_hochangereichertem_Uran

-

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf 

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu.

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1957

-------------------------------------------------- -------------------------

07. - 12. oktobris - Windscale/ Sellafield, GBRINES 5. kategorija

Kaudzē Nr. 1 Windscale vai Sellafield tehniķi uzsildīja reaktoru, lai no grafīta izgaismotu tā saukto Vīgnera enerģiju, kas kalpo kā moderators. Reaktors bija viens no diviem ar gaisu dzesētiem un grafīta moderētiem reaktoriem. Tie tika darbināti ar dabisko urānu un tika izmantoti, lai ražotu plutoniju kodolieročiem. Viņus atdzesēja milzīgu ventilatoru radīta gaisa straume. 7. gada 1957. oktobra rītā reaktors tika kontrolēti izslēgts un gaisa dzesēšana tika izslēgta. Pēc tam reaktoru atkal iedarbināja zemākā jaudas diapazonā. Tehniķi pamanīja temperatūras pazemināšanos, nevis temperatūras paaugstināšanos. Lai Vīgnera enerģiju varētu izkliedēt ātrāk, nākamajā dienā reaktors tika iedzīts nepieļaujamā jaudas diapazonā. Tehniķi tomēr pieļāva kļūdu: parastā darbībā temperatūras maksimumi radās pavisam citās vietās nekā atkausēšanas laikā. Tomēr šajās vietās nebija sensoru, un tāpēc grafīts tur sāka degt, sākotnēji nemanot. Gaisa filtri uguni izturēja tikai īsu laiku, pēc tam radioaktivitāte varēja netraucēti izplūst pa izplūdes skursteņiem. No reaktora aizmugures pacēlās zilas liesmas. Atmosfērā tika izlaisti 750 TBq. Uguns dega četras dienas un patērēja lielu daļu grafīta prezentētāja. Tehniķiem izdevās tikai izstumt daļu kodoldegvielas stieņu no reaktora degšanas zonas. Tāpēc viņi nogrieza ugunsdrošības joslu, izsitot blakus esošās nūjas. Tā rezultātā reaktors tika appludināts ar ūdeni. Šie plūdi bija ļoti bīstami, jo augstā temperatūra varēja sadalīt ūdeni skābekļa ūdeņradi. Tas būtu izraisījis sprādzienu. Tomēr, par laimi, ūdens uguni apslāpēja. Atmosfērā izplūda liels daudzums radioaktīvo gāzu. Tie galvenokārt bija jods, kriptons un ksenons. Piena ražošana tika aizliegta 520 km² platībā. Drīz pēc 1. reaktora iznīcināšanas avārijas rezultātā tika slēgts arī 2. reaktors, kad tika saprasts, ka droša Vīgnera enerģijas izkliedēšana nav iespējama konstrukcijas dēļ. Slēgto reaktoru demontāža sākās 1993. gadā, un to paredzēts pabeigt 2012. gadā. Negadījums vēlāk tiek vainots desmitiem vēža izraisīto nāves gadījumu. (INES 5. līmenis)

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

29. septembris - Majaks, Kištimas avārija, PSRSINES 6. kategorija

Zināms arī kā Mayak avārija. Vietējā pārstrādes rūpnīca savus atkritumus uzglabāja lielās tvertnēs. Vielu radioaktīvā sabrukšana rada siltumu, tāpēc šīs tvertnes ir pastāvīgi jādzesē. Pēc tam, kad 1956. gadā vienā no šīm 250 m³ tvertnēm noplūda dzesēšanas līnijas un tāpēc dzesēšana tika izslēgta, šīs tvertnes saturs sāka izžūt. Iedarbinot dzirksteles no iekšējās mērierīces, tajā esošie nitrātu sāļi eksplodēja un izdalīja lielu daudzumu radioaktīvo vielu. Tā kā piesārņotais mākonis palika tuvu zemei, piesārņojums Krievijas Kištimas apkaimē bija gandrīz divas reizes lielāks nekā Černobiļas avārijas gadījumā. Tā kā piesārņojums aprobežojās ar Urāliem, mērierīces Eiropā neradīja trauksmi (skat. Černobiļas avāriju), kas nozīmēja, ka avāriju no pasaules sabiedrības varēja slēpt 30 gadus. (INES 6. līmenis)

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Kyschtym-Unfall

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Majak,_ehemalige_Sowjetunion_1957 

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu.

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1956

-------------------------------------------------- -------------------------

Šķietami bijis laimīgs gads cilvēcei...

Vai arī es vienkārši kaut ko palaidu garām?

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1955

-------------------------------------------------- -------------------------

08. decembris - Windscale/ Sellafield, GBR

INES 3. kategorija

Ēkā B247 radioaktīvo atkritumu tvertnē izcēlās ugunsgrēks...

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

29. novembris - NRTS Aidaho ūdenskritums, ASVINES 4. kategorija

Pētniecības reaktors EBR-I cieta daļēju kodola sabrukšanu Nacionālajā reaktoru izmēģinājumu stacijā Aidaho. Bagātinātā urāna kodols kopā ar 2% cirkonija izkusa testos, kuru mērķis bija strauji palielināt veiktspēju, jo degvielas caurules deformējās. Iztvaicējot dzesēšanas šķidrumam NaK, kūstošā degviela tika transportēta dzesēšanas sistēmas caurulēs un netika sasniegta kritiskā robeža, līdz ar to reaktors pats izslēdzās. Reaktora serde tika izstrādāta tā, lai tā būtu maināma, un to varētu nomainīt ... (INES 4. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Idaho_National_Laboratory

Jo Wikipedia rakstā, šis INES 4 incidents no 29.11.1955. novembra, 4. pat nav minēts, un letālas incidents no 03.01.1961. janvāra, 4, novērtēja arī INES XNUMX, ir tikai īsumā īsumā. Ar diviem INES XNUMX incidentiem faktiski vajadzētu pietikt, lai iekļautu atsevišķu sadaļu incidentiem.

-------------------------------------------------- -------------------------

14. gada 1955. jūlijs — vēja skala / Sellafield, GBR

INES 3. kategorija

Vēl radioaktīvo noplūdi un sanāciju darbība ...

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

25. gada 1955. marts — vēja skala / Sellafield, GBR

INES 4. kategorija

Ugunsgrēks atmosfērā izdala līdz pat dažām desmitdaļām terabekerela radioaktivitātes

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sellafield

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Sellafield_(ehemals_Windscale),_Gro%C3%9Fbritannien_1957

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1954

-------------------------------------------------- -------------------------

28. februāris - Bikini atols, Testu sērija ar 6 ūdeņraža bumbām

Sēņu mākonis apzīmē atombumbas vai ūdeņraža bumbas, arī testu kontekstāKodolieroču izmēģinājumu vieta28.02.1954. gada 6. februārī XNUMX nedēļu laikā netālu no Bikini atola notika pirmais no sešiem ūdeņraža bumbas izmēģinājumiem, visa sērija kļuva zināma ar nosaukumu "Operācija Pils'. Rezultātā 236 cilvēki Rongelapas salā cieta no augsta līmeņa radiācijas. Japāņu zvejas laivas 140 apkalpes locekļi tika atrasti 23 km attālumā no sprādziena vietas.Laimīgais pūķis V.'stipri apstarota.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1953

-------------------------------------------------- -------------------------

Acīmredzot tas bija laimīgs gads cilvēcei, nav bijuši nekādi nozīmīgi kodolenerģija augu incidenti ...
Vai arī es vienkārši kaut ko palaidu garām?

Kopš 27. gada 1953. jūlija Korejā ir spēkā pamiera līgums!

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1952

-------------------------------------------------- -------------------------

12. decembris - Krīta upe, VARINES 5. kategorija

Pirmā nopietnā reaktora avārija notika tā sauktajā NRX reaktorā Chalk River Laboratories netālu no Otavas, Kanādā. Pētnieciskā reaktora pārbaudes laikā nepareiza darbība, pārpratumi starp operatoru un apkalpojošo personālu, nepareiza statusa rādījumi vadības telpā, nepareizi operatora novērtējumi un vilcināšanās izraisīja reaktora aktīvās zonas iznīcināšanu daļējas aktīvās zonas gadījumā. sakust. Skābekļa ūdeņraža sprādziens reaktora aktīvajā zonā uzsvieda četras tonnas smaga hēlija gāzes konteinera kupolu 1,2 m augstumā, kā rezultātā tas iestrēga konstrukcijā. Sprādziens atmosfērā izlaida vismaz 100 TBq skaldīšanas produktu. Līdz četriem miljoniem litru radioaktīvi piesārņota ūdens ar aptuveni 400 TBq ilgstošiem sadalīšanās produktiem no reaktora izolatora pagraba tika iesūknēts smilšainā septikā, lai novērstu tuvējās Otavas upes piesārņošanu. Bojātais reaktora kodols tika aprakts. Vēlākā ASV prezidents Džimijs Kārters, pēc tam jūras spēku kodoltehniķis, palīdzēja vairākus mēnešus ilgajā tīrīšanā. Pēc diviem gadiem reaktors atkal sāka darboties. (INES 5. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Chalk_River_Laboratories

Šis INES 5 incidents Vikipēdijas rakstā gandrīz nav minēts. Jūsu meklētā informācija ir pieejama tikai, izmantojot šo saiti.

https://de.wikipedia.org/wiki/NRX-Reaktor#Reaktorunfall

-

Atomenerģijas avārijas-2016.pdf

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Unfaellen_in_kerntechnischen_Anlagen

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Chalk_River,_Kanada_1952

-------------------------------------------------- -------------------------

03. oktobris - Trimuļa sala, Lielbritānijas pirmais kodolizmēģinājums

Sēņu mākonis apzīmē atombumbas vai ūdeņraža bumbas, arī testu kontekstāKodolieroču izmēģinājumu vieta Lielbritānija izmantoja testēšanas vietas Austrālijā (12 testi), uz Ziemassvētku sala (6 mēģinājumi) un tālāk Maldenas sala (3 mēģinājumi).

Mirt Operācija Hurricane bija pirmais brits Atombumbas izmēģinājumskurš dzīvoja 3. gada 1952. oktobrī Trimouille salā, viens no 174 mazajiem Montebello salas tika veikta Austrālijas rietumu ziemeļrietumu piekrastē.

Pēdējais atmosfēras tests notika 1958. gadā. 1962. gadā Lielbritānija atļāva ASV veikt Dominika testu sēriju Ziemassvētku salās. Lielbritānija pievienojās atmosfēras kodolieroču izmēģinājumu aizliegumam 1962. gadā. Pēc tam visi testi tika veikti pazemē sadarbībā ar ASV Nevadas izmēģinājumu poligonā (24 testi), pēdējo reizi 1991. gadā. Lielbritānija kopumā veica 45 testus.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1951

-------------------------------------------------- -------------------------

Acīmredzot tas bija laimīgs gads cilvēcei, nav bijuši nekādi nozīmīgi kodolenerģija augu incidenti ...
Vai arī es vienkārši kaut ko palaidu garām?

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1950

-------------------------------------------------- -------------------------

Acīmredzot tas bija laimīgs gads cilvēcei, nav bijuši nekādi nozīmīgi kodolenerģija augu incidenti ...
Vai arī es vienkārši kaut ko palaidu garām?

Ak jā, Korejas karš sākās 25. gada 1950. jūnijā!

***


Gadu radioaktīvie notikumi:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1949

-------------------------------------------------- -------------------------

02. decembris - "Zaļais skrējiens" Hanfordas vietne, ASV
Radioaktivitātes izdalīšanās

Kodolieroču izmēģinājumu vietaGreen Run eksperimentā tika atklāts radioaktīvs mākonis no Hanfordas vietas militārā kodolkompleksa. Aplēses ir robežās no vairākiem 100 TBq joda-131 un vēl vairāk cēzija-133. Joda-131 daļa vien bija 5500 kirī; tas atbilst aptuveni 250 reižu lielākam daudzumam, kas saskaņā ar oficiālajiem datiem tika novadīts šajā apgabalā 1979. gada avārijā Three Mile Island atomelektrostacijā netālu no Harisburgas. Joda 131 bīstamība vairogdziedzerim vēl nebija apzināta 1940. gadsimta 131. gados; jods 10 varēja izplūst nefiltrēts no Henfordas vietas pat tad, ja to izmantoja atbilstoši paredzētajam mērķim. Normālas darbības laikā Kolumbijas upē katru dienu tika izlaisti vairāki XNUMX TBq vidēji un ilgstoši nuklīdi. Henforda tiek uzskatīta par vissmagāk radioaktīvo vietu rietumu puslodē.

Tolaik gandrīz neviens neko nezināja par to, kas notika 02.12.1949. gada XNUMX. decembrī Henfordas Vašingtonā. Mēs visi kaut ko ieguvām no tā...

https://de.wikipedia.org/wiki/Green_Run

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Hanford_Site

-

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Hanford_(USA)

Pārstrādes rūpnīcas dažas tonnas kodolatkritumu pārvērš daudzās tonnās kodolatkritumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VqqHyqSycEU&list=PLJI6AtdHGth3FZbWsyyMMoIw-mT1Psuc5

Visā pasaulē ir šādas kodolrūpnīcas:

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Wiederaufarbeitung#Standorte_f.C3.BCr_Wiederaufarbeitung

-------------------------------------------------- -------------------------

29. augusts - Semipalatinska, "RDS-1" Pirmais Padomju Savienības atombumbas izmēģinājums

Sēņu mākonis apzīmē atombumbas vai ūdeņraža bumbas, arī testu kontekstāKodolieroču izmēģinājumu vietaPadomju Savienība veica savu pirmo atombumbas izmēģinājumu ("RDS-1") 29. gada 1949. augustā Semipalatinskas kodolieroču izmēģinājumu poligons (tagad Kazahstāna) cauri. Laikā no 1949. līdz 1990. gadam Padomju Savienība kopumā veica 715 izmēģinājumus ar 969 atsevišķām sprāgstvielām ...

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1948

-------------------------------------------------- -------------------------

Acīmredzot tas bija laimīgs gads cilvēcei, nav bijuši nekādi nozīmīgi kodolenerģija augu incidenti ...
Vai arī es vienkārši kaut ko palaidu garām?

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1947

-------------------------------------------------- -------------------------

Acīmredzot tas bija laimīgs gads cilvēcei, nav bijuši nekādi nozīmīgi kodolenerģija augu incidenti ...
Vai arī es vienkārši kaut ko palaidu garām?

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1946

-------------------------------------------------- -------------------------

jūlijs - Bikini atols, Klusais okeāns

Sēņu mākonis apzīmē atombumbas vai ūdeņraža bumbas, arī testu kontekstāKodolieroču izmēģinājumu vietaMirt Operācija Crossroads bija otrā ASV bruņoto spēku kodolizmēģinājuma operācija. Tas ietvēra divus kodolizmēģinājumus "Able" un "Baker" Bikini atolā Amerikas Klusā okeāna salu trasta teritorijā 1946. gada vasarā, katrs ar TNT ekvivalentu 23 kT: Test Able bija viens 1. gada 1946. jūlijā no a. Boeing B. -29 Mk.158 spridzināšanas bumbas tika nomestas un detonētas 3 metrus virs lagūnas Test Baker bija identiskas bumbas zemūdens detonācija 27 metru dziļumā un notika 25. gada 1946. jūlijā 1. gada martā notika lielākā dziļumā. , bet tika atcelts.

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

-------------------------------------------------- -------------------------

21. maijs - Los Alamos, ASVINES 4. kategorija

In der Kodolieroču rūpnīca Losalamosā Kanādiešu fiziķis Luiss Slotins vairāku zinātnieku klātbūtnē veica plutonija kritiskuma testus. Eksperimentālā iekārta sastāvēja no subkritiskā plutonija kodola, kas svēra aptuveni 6 kg (tas pats, kas tika iesaistīts 1945. gada avārijā un kas vēlāk tika saukts par "dēmona kodolu") un diviem puslodes formas apvalkiem, kas izgatavoti no berilija un kas kalpoja kā neitronu atstarotāji un varētu aptvert kodolu. Jo tuvāk puslodes apvalki tika satuvināti, jo mazāk neitronu varēja izkļūt un jo mazāka bija kritiskumam nepieciešamā masa. Parasti divi 3,2 mm starplikas darbojās kā drošības ierīce, taču Slotins tos noņēma pirms eksperimenta uzsākšanas. Tā vietā viņš spraugā ievietoja skrūvgriezi, pagriežot to, lai lēnām tuvinātu puslodes formas krūzes, vienlaikus turot augšējo krūzi ar otru roku. Tomēr skrūvgriezis izslīdēja, un izkārtojums nekavējoties kļuva pārāk kritisks. Iesaistītie sajuta īsu karstuma vilni, un izmēģinājumu telpa bija tīta zilganā mirdzumā (Čerenkova gaisma). Slotins spēja pacelt augšējo puslodes apvalku un tādējādi atkal samazināt reaktivitāti. Tomēr negadījuma rezultātā viņš tika pakļauts nāvējošai absorbētās devas apmēram 10 Grey, septiņi novērotāji saņēma līdz 1,7 Grey. Slotins nomira no staru slimības 30. maijā. Šis negadījums tiek apspriests arī filmā "Resnais vīrs un mazais zēns" (1989). (INES 4. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Slotin

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Unfaellen_in_kerntechnischen_Anlagen

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1945

-------------------------------------------------- -------------------------

21. augusts - Los Alamos, ASV

INES 4. kategorija

Harijs K. Daglians jaunākais strādāja vietnē Omega Kodolieroču rūpnīca Losalamosā un radīja superkritisko masu, kad viņš nejauši uzmeta volframa karbīda gabalu uz plutonija serdes. Lai gan viņš šo gabalu atgrūda, incidentā viņš saņēma nāvējošu radiācijas devu un nomira 15. gada 1945. septembrī. (INES 4. līmenis)

https://de.wikipedia.org/wiki/Harry_Daghlian

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Unfaellen_in_kerntechnischen_Anlagen

-------------------------------------------------- -------------------------

06. un 09. augusts - nolaižot Atombumbas uz Japānu

Sēņu mākonis apzīmē atombumbas vai ūdeņraža bumbas, arī testu kontekstā9. gada 1945. augusts — Nagasaki nometa otrā atombumba — plutonija bumba 'Resnais vīrs'! (Sprādzienbīstamība 2 22.000 tonnu trotila)

6. gada 1945. augusts — Hirosimā tika nomesta pirmā atombumba – urāna bumba “Little Boy”! (Sprādzienbīstams spēks 1 12.500 tonnas trotila)

Tie divi Atombumbas sprādzienu nekavējoties nogalināja aptuveni 92.000 XNUMX cilvēku.
Vēl 130.000 1945 cilvēku gāja bojā uzbrukumu rezultātā līdz XNUMX. gada beigām, un neskaitāmi citi nomira no sekojošiem postījumiem nākamajos gados.

-------------------------------------------------- -------------------------

16. jūlijs - "Trīsvienība", Ņūmeksika, ASV

Sēņu mākonis apzīmē atombumbas vai ūdeņraža bumbas, arī testu kontekstāKodolieroču izmēģinājumu vietaASV vadīja pirmo "Trīsvienības" atombumbas tests Alamogordo izmēģinājumu diapazonā par skaldāmo materiālu tika izmantots Hanfordas vietā ražotais plutonijs-239; sprādzienbīstamais spēks bija 20-22 kilotonnas (kT).

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kernwaffentests

-

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1944

-------------------------------------------------- -------------------------

Otrais pasaules karš plosās...

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu iepriekš - 1942 Gadu vēlāk - 1944 lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1943

-------------------------------------------------- -------------------------

Otrais pasaules karš plosās...

Strādājiet pie Hanfordas inženieru darbi (HEW) sākās 1943. gada martā. Pirms kara beigām 1945. gada augustā Henfordā tika uzceltas 554 ēkas:

- trīs reaktori (100-B, 100-D un 100-F)

- trīs plutonija pārstrādes rūpnīcas (200-T, 200-B un 200-U)

- 64 pazemes tvertnes īpaši radioaktīviem atkritumiem

- urāna bagātināšanas rūpnīcas

- 621 km ceļa

- 254 km dzelzceļa līnijas

- 4 elektrosadales stacijas

- plus simtiem kilometru žogu.

Šim nolūkam tika izmantoti 600.000 40.000 m³ betona un 230 XNUMX tonnas tērauda par kopējām izmaksām XNUMX miljonu ASV dolāru apmērā. Ričlendas pilsētā tika uzceltas arī strādnieku patversmes. Henforda tiek uzskatīta par vissmagāk radioaktīvo vietu Rietumu puslodē ...

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1942

-------------------------------------------------- -------------------------

Otrais pasaules karš plosās...

1942. gada jūlijā Valsts Zinātniskās pētniecības un attīstības biroja (OSRD) Urāna komiteja Čikāgas Universitātes Metalurģijas laboratorijā (MetLab) uzsāka intensīvu plutonija pētījumu programmu.

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums Gadu agrāk Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1941

-------------------------------------------------- -------------------------

Otrais pasaules karš plosās...

07.12.1941. gada XNUMX. decembrī Japānas flotes aviatori uzbruka Amerikas ostai.Pearl HarborHavaju salās 08.12.1941. gada XNUMX. decembrī ASV oficiāli iestājās Otrajā pasaules karā.

24.02.1941. gada 94. februārī ķīmiķis Arturs Vāls sniedza skaidrus pierādījumus par elementu XNUMX (plutoniju).

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums   Pēc viena gada lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

1940

-------------------------------------------------- -------------------------

Otrais pasaules karš plosās...

Plutonijs gadā dibināja amerikāņi Glens T. Sīborgs, Dž.V.Kenedijs, EM Makmilans, Maikls Cefola un Artūrs Vāls. 14.12.1940 atklāti, viņi ražoja izotopu 238Pu, bombardējot urānu 238U ar deitēriju ciklotronā ...

Der Otrais pasaules karš sākās 01.09.1939 ar vācu iebrukumu Polijā. Tajā laikā Japāna bija robežkarā ar Padomju Savienību (1938./39.) un Austrumāzijā, kopš incidenta pie Marko Polo tilta 07.07.1937. gada XNUMX. jūlijā, karā ar Ķīnu ...

Am 02.08.1939 Alberts Einšteins uzrakstīja vēstuli ASV prezidentam Rūzveltam, ko viņš pats vēlāk raksturoja kā savu "lielāko kļūdu".

***


Gadu radioaktīvie notikumi:
2019-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980
1979-1970 1969-1960 1959-1950 1949-1940

***


Uz atsaucēm šīs lapas beigāspietūkums lapas augšuLīdz lapas augšai - www.reaktorpleite.de -

Atsauces

-------------------------------------------------- -------------------------

INES (Starptautiskā kodolnotikuma skala)

INES JAUNUMI Pasākumi - Pašreizējie ziņojumi par incidentiem no SAEA ...

 

Atomenerģijas avārijas

Tā kā "INES Nuclear Event List" ir izrādījies ierobežots pielietojums empīriskām analīzēm, trīs riska pētnieki no Saseksas Universitātes un ETH Cīrihes, Spensers Vitlijs, Bendžamins Sovakols un Didjē Sornete ir izveidojuši savu kodolavāriju sarakstu savam darbam. un publicēts 22. gada 2016. martā žurnālā "Riska analīze"publicēja rakstu par šo tēmu. Šajā sarakstā ir daži negadījumi, kas kāda iemesla dēļ neiekļuva INES sarakstā ...

Kodolenerģijas incidenti un avārijas (PDF)

 

NAMS — kodolavārijas lieluma skala

Fakti no trim dažādiem sarakstiem, kodolenerģijas avārijas, INES un NAMS vienā PDF failā ...

Atomenerģijas avārijas + NAMS + INES (PDF)

Izlasiet arī rakstu vietnē www.spiegel.de no 08.07.2016. gada XNUMX. jūlija: "Kodolenerģijas risks: kad uzspridzinās nākamā atomelektrostacija?"

-------------------------------------------------- -------------------------

Wikipedia:

Atomelektrostaciju saraksts - visā pasaulē

Kodolobjektu saraksts - visā pasaulē

 

Avāriju saraksts kodoliekārtās - visā pasaulē
Nelaimes gadījums --- INES 4 līdz 7

Bojājumu saraksts Eiropas atomelektrostacijās
Incidents --- INES 1 līdz 3

Ziņojamo notikumu saraksts Vācijas kodoliekārtās
ziņojams notikums --- INES 0

 

11.03.2011/XNUMX/XNUMX Lieliska katastrofa Fukušimā

26.04.1986/XNUMX/XNUMX Lieliska katastrofa Černobiļā

28.03.1979. "Trīs jūdžu sala" Harisburgā

 

Henfordas atomelektrostacija Plutonija ražošana

Oak Ridge National Laboratory Atombumbu rūpnīca

Los Alamos National Laboratory Kodolpētniecība — Manhetenas projekts

 

Kodolieroču izmēģinājumu saraksts - No 1945. līdz 2013. gadam notika 2.053 kodolieroču izmēģinājumi!

Atombumbas Hirosimā un Nagasaki 1945. gada augustā.

-------------------------------------------------- -------------------------

Atomelektrostaciju mēris

https://atomkraftwerkeplag.wikia.org/de/wiki/Weitere_Atomunf%C3%A4lle_und_St%C3%B6rf%C3%A4lle

-------------------------------------------------- -------------------------

Kodolieroči AZ:

https://www.atomwaffena-z.info/heute/atomwaffenstaaten.html

-------------------------------------------------- -------------------------

'Pavisam nekas' Informācija par Gundremmingenu.

-------------------------------------------------- -------------------------

Spogulis:

Kad uzspridzinās nākamā atomelektrostacija? - 08.07.2016

Kodolvalsts - Japāna 2011. gada maijā

Auksti drebuļi pārņem manu muguru - Spogulis 17/1987

THTR incidents "Spiegel" - Vācija 1986. gada jūnijā

Informācija par Gundremmingenu - Vācija 1975. gada novembrī

Los Alamos - Aizliegtā pilsēta - ASV 1962. gada decembrī

Laimīgais pūķis V. - japāņu zvejas laiva netālu no Bikini atola 1954. gada martā

 


Kodoluzraudzība Vācijā

Vācijā šis termins tiek lietots, lai apzīmētu kodoltiesību regulējošās un licencētās iestādes, kuras, tāpat kā finanšu pārvaldes, atrodas federālajās zemēs, savukārt kodoltiesību likumdošanas kompetence ir federālajai valdībai. Vācijas kodolenerģijas uzraudzības iestādes parasti tiek norīkotas uz attiecīgo Vides ministriju, un tās pārrauga visu attiecīgās federālās zemes kodoliekārtu attiecīgo jomu drošību un apstiprina visas būtiskās ar drošību saistītās izmaiņas. Kodolpārraudzības iestāžu izveide federālajās zemēs bija viens no pamatiem strīdam par Federālās padomes pienākumu 2010.gadā piekrist Vācijas atomelektrostaciju ekspluatācijas laika pagarināšanai no federālās valdības puses. Citās valstīs, piemēram, Lielbritānijā vai Šveicē, kodolregulators atšķirībā no Vācijas ir federāla iestāde.

 

Federālā vides, dabas aizsardzības, būvniecības un kodoldrošības ministrija

Federālais radiācijas aizsardzības birojs

-------------------------------------------------- ------------------------- 

Vides valsts ministrijas:

Vides, klimata aizsardzības un enerģētikas ministrija Bādene-Virtemberga;


Bavārijas Valsts Vides un patērētāju aizsardzības ministrija;


Hesenes Vides, klimata aizsardzības, lauksaimniecības un patērētāju aizsardzības ministrija;


Mēklenburgas-Priekšpomerānijas štata Lauksaimniecības, vides un patērētāju aizsardzības ministrija;


Ziemeļreinas-Vestfālenes štata Vides, dabas aizsardzības, lauksaimniecības un patērētāju aizsardzības ministrija;


Vides, Zemkopības, Pārtikas, Vīnkopības un Meža ministrija RLP;


Saksijas štata Vides un lauksaimniecības ministrija;

 


Atomenerģijas iestādes, kas atbild par uzraudzību, finansējumu
un dažreiz arī piesegšanai:

IAEA - Starptautiskā atomenerģijas aģentūra

Beļģija: FANK Federālā kodolieroču kontroles aģentūra

Ķīna: Ķīnas Nacionālā kodolenerģijas korporācija

Somija: STUK Säteilyturvakeskus

Francija ASN Autorité de sûreté nucléaire

Lielbritānija: Kodolenerģijas regulējuma birojs

Indija: AERB Atomenerģijas regulatīvā padome

Irāna: Irānas Atomenerģijas organizācija

Izraēla: Izraēlas Atomenerģijas komisija

Japāna: Japānas kodolenerģijas regulēšanas aģentūra

Nīderlenda: KFD kodolenerģijas fiziskais dienests

Krievija: Rostekhnadzor

Zviedrija: SSM Strålsäkerhetsmyndigheten

Šveice: ENSI Federālā kodoldrošības inspekcija

Spānija: CSN Consejo de Seguridad Nuclear

Dienvidkoreja: Kodoldrošības un kodoldrošības komisija

Čehu Republika: SUJB Valsts kodoldrošības birojs

ASV: NRC Kodolenerģijas regulēšanas komisija

***


lapas augšuAugšupvērstā bultiņa — līdz lapas augšdaļai

***

Aicinājums ziedot

- THTR-Rundbrief publicē “BI Environmental Protection Hamm”, un to finansē no ziedojumiem.

- Pa to laiku THTR-Rundbrief ir kļuvis par plaši pamanītu informācijas nesēju. Tomēr pastāv pastāvīgas izmaksas saistībā ar vietnes paplašināšanu un papildu informācijas lapu drukāšanu.

- THTR-Rundbrief detalizēti pēta un ziņo. Lai mēs to varētu izdarīt, esam atkarīgi no ziedojumiem. Priecājamies par katru ziedojumu!

Ziedojumi konts:

BI vides aizsardzība Hamm
Mērķis: THTR cirkulārs
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELDED1HAM

***


lapas augšuAugšupvērstā bultiņa — līdz lapas augšdaļai

***

GTranslate

deafarbebgzh-CNhrdanlenettlfifreliwhihuidgaitjakolvltmsnofaplptruskslessvthtrukvi
Brennkugel.jpg