אתה נגד מתיחה מוחלטת, אז הרעיון לתת לתחנות הכוח הגרעיניות לפעול עוד קצת בלי מוטות דלק חדשים?