A nukleáris világ térképe Az urán történet
AGNES, NEVEK és a zavarokat Radioaktív alacsony sugárzás?!
Az urán szállítása Európán keresztül Az ABC telepítési koncepciója

AGNES (Nemzetközi Nukleáris Esemény Skála)

***


INES – Nemzetközi Besorolási Skála – Kép az üzem- és reaktorbiztonsági társaságtól (GRS)

INES szint 0 - 7 / rövid név

Szint 0-7
Szempontok
1. szempont:

Radiológiai hatások
a létesítményen kívül

2. szempont:

Radiológiai hatások
az üzemen belül

3. szempont:

biztonság romlása
óvintézkedések

INES 7. kategória
7 Katasztrofális baleset
A legsúlyosabb kiadás:

Egészségre és környezetre gyakorolt ​​hatások széles körben

   
INES 6. kategória
6 Súlyos baleset
Jelentős kiadás:

A katasztrófavédelmi intézkedések teljes körű elkötelezettsége

   
INES 5. kategória
5 Súlyos baleset
Korlátozott kiadás:

Egyéni katasztrófavédelmi intézkedések alkalmazása

A reaktormag/radiológiai akadályok súlyos károsodása  
INES 4. kategória
4 baleset
Alacsony kiadás:

A lakosság sugárterhelése megközelítőleg a természetes sugárterhelés szintjén

A reaktor zónájának korlátozott károsodása / radiológiai akadályok

A személyzet halálát okozó sugárterhelése

 
INES 3. kategória
3 Súlyos esemény
Nagyon alacsony kibocsátás:

A lakosság sugárterhelése a természetes sugárterhelés töredékével egyenlő

Erős szennyeződés

A személyzet akut egészségkárosodása

Majdnem baleset

A lépcsőzetes biztonsági óvintézkedések súlyos meghibásodása

INES 2. kategória
2 esemény
  Jelentős szennyeződés

Megengedhetetlenül magas sugárterhelés a személyzet körében

Baleset

A fokozatos biztonsági óvintézkedések korlátozott meghibásodása

INES 1. kategória
1 hiba
    Eltérés a rendszer biztonságos működése érdekében megengedett tartományoktól
INES 0. kategória
0 Jelenthető esemény
    Nincs, vagy nagyon csekély jelentősége van a biztonság szempontjából


duzzanat Az események listája

INES! Mi történik?

Az INES Skála

Részlet a NAÜ INES önábrázolásából:

A Nukleáris és Radiológiai Incidensek Nemzetközi Skála (INES) egy olyan eszköz, amellyel a közvélemény közvetíti a nukleáris és radiológiai események biztonsági jelentőségét. A skála különböző létesítményekben (például atomerőművekben, üzemanyagciklus-létesítményekben, kutatóreaktorokban és gyorsítókban, valamint radioaktív hulladékkal kapcsolatos létesítményekben) előforduló eseményekre alkalmazható, és számos tevékenységhez köthető...

Fordítva https://www.DeepL.com/Translator (ingyenes verzió)
 

...és most a valóságba

az INES eseménylista általában csak az elmúlt 12 hónap eseményeit tartalmazza. A teljes lista, legalábbis a NAÜ (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség) 1957-es alapítása óta, nem áll rendelkezésre a NAÜ-től...

Két-három kérdés önkéntelenül is felmerül:

1. Vigyázzon a együttműködés az WHO A NAÜ, OECD / NEA és WANO hogy az átláthatóság homályossá válik?

2. Az INES-t az egyértelműség elkerülése érdekében hozták létre?

3. Lehetséges, hogy a NAÜ kertésze egy kecske?

* 

Osztály.? Érthetetlen vagy nincs INES besorolás

Még egy nagyon csekély kibocsátást is, a lakosság sugárterhelését, amely a természetes sugárterhelés töredékét teszi ki, a NAÜ az INES 3. kategóriába tartozó "súlyos esemény" kategóriába sorolja!

Azonban csak az üzemeltető által továbbított adatokat rögzítjük. A NAÜ csak akkor tud intézkedni, ha külső mérések vagy bejelentők útján titkos balesetek derülnek ki - ekkor kér tájékoztatást a nukleáris létesítmény üzemeltetőitől, és választ remél. Míg az üzemeltetők kötelesek információt szolgáltatni, gyakran nem teszik meg; a NAÜ-vel való együttműködés önkéntes. Ez az esetenként elégtelen együttműködés azt jelenti, hogy bizonyos esetekben a kibocsátott radioaktivitást csak becsülni lehet. Ha az incidenseket "elég sokáig" (12 hónapig) titokban tartják, nem jelennek meg az INES-ben, így nem kerülnek a közfigyelem középpontjába.

 

A SPIEGEL jelentése a rejtett atomerőművi eseményekről világszerte

"Hideg borzongás fut végig a gerincemen"

Az emberiség többször is egy hajszálnyival túllépett a katasztrófán. Ez derül ki 48 baleseti jelentésből, amelyeket a Bécsi Nemzetközi Atomenergia-ügynökség titokban tartott: gyakran a legfurcsább, legprofánabb jellegű üzemzavarok az Egyesült Államoktól és Argentínától Bulgáriáig és Pakisztánig...

 

 

Az INES állapota nem jó

Legyen benne az INES nukleáris események listáján Fukushima 12. március 2011-én és Csernobil 26. április 1986-án mint INES kategória 7 és a majdnem szuper katasztrófa Harrisburgban 28. március 1979-án mint kategória 5 osztályozott.

A radioaktivitás környezetbe való kibocsátása azonban:

28. Március 1979 Harrisburgban együtt 3,7 Mio. TBq (INES kategória 5)
sokkal magasabb, mint a
11. Március 2011 Fukusimában 1,59 Mio. TBq (INES kategória 7).

Az ezzel való összehasonlítás sem ad egyértelműséget
26. Április 1986 Csernobilban együtt 5,2 Mio. TBq (INES kategória 7).

 

Ugyanilyen érthetetlen számomra, hogy miért történt a baleset a THTR 300, Hamm / Uentrop csak mint AGNES kategória 0 minősített, bár 4. május 5-én és 1986-én erősen radioaktív grafitport fújtak a környezetbe. Az INES-kritériumok szerint a radioaktivitás "nagyon alacsony kibocsátása" a környezetbe is számításba jön INES 3. kategória "Súlyos incidens" értékelni.

Hasonló a helyzet egy kanadai balesettel is 17. március 2011-én a Pickering / Ontario atomerőműben, ez a baleset 73.000 XNUMX liter tríciummal szennyezett vizet dobott az Ontario-tóba, és nem volt INES minősítés. Más incidenseket állítólag nem lehetett megfelelően besorolni, mert a keverék helyzete tisztázatlan maradt (Gundremmingen 1975 és 1977).

Minden egyes rendellenesség önmagában „aligha érdemes megemlíteni”, de a mögöttes törvények a túlzott önbizalom és „Aminek nem szabad, az nem lehet", a pofátlanság és a problémák kezelése a nyilvánossággal kapcsolatban mindenütt jelen van. A kritikus hangok lejátszása, eltussolása, kigúnyolása, hogy ne vegyék őket komolyan, így volt ez az atomerőmű kezdete óta vita, és ez így van a mai napig, a "A MIK barátai"játszani galamb sakk ...

Számos egyéb incidens csak évekkel később vált ismertté, így az INES-ben egyáltalán nem jelent meg. Például egy szinte szuperösszeomlás az argentin Embalse atomerőműben 1983 és 1986, vagy az oroszországi újrafeldolgozó üzemekben óriási mértékű radioaktivitás-kibocsátás Tomszk 7, 1993 és Mayak 2017 ...

 

A következő cikkek világítanak rá:

1. cikk

Spiegel cikk 08. július 2016-tól

Atomenergia kockázat: mikor robban fel a következő atomerőmű?

Összefoglalva:

A kockázatkutatóknak kétségei vannak azokkal a számítási módszerekkel kapcsolatban, amelyekkel az atomerőművi balesetek bekövetkezése becsülhető. A csernobili és a fukusimai katasztrófa közötti rövid, mindössze 25 éves különbség nem éri el azt a hosszú, súlyos incidens nélküli időszakot, amellyel az üzemeltetők működnek. Lehetséges, hogy az atomenergia kockázatait rendszeresen alábecsülik...
 

2. cikk

Objektív méretskála a nukleáris balesetekhez a súlyos és katasztrofális események számszerűsítésére 

David Smithe

FIZIKA MA 12. december 2011

A jelenlegi Nemzetközi Nukleáris Esemény Skála (INES) hiányosságai világossá váltak a Fukushima Daiichi atomerőműben 2011-ben és az 1986-ban történt csernobili balesetek összehasonlítása révén.

(Megjegyzés – mindkettő INES nevet kapott kategória 7 minősített, bár 1986-ban 5,2 millióan haltak meg Csernobilban. TBq és 2011-ben 1,59 TBq radioaktivitást bocsátottak ki Fukusimában.)

- Először is, a skála lényegében egy diszkrét minőségi rangsor, amely nincs meghatározva a 7. eseményszinten túl.

Másodszor, PR-eszköznek tervezték, nem pedig objektív tudományos léptéknek.

Harmadszor, a legsúlyosabb hiányossága, hogy összekeveri a méretet és az intenzitást.

Új mennyiségi méretskálát javaslok a nukleáris balesetekre (NAMS). A földrengés magnitúdós megközelítését használja az M = log (20R) baleseti magnitúdó kiszámításához, ahol R = a radioaktivitás légköri kibocsátása a helyszínen kívül, jód-131 ekvivalens terabecquerelre normalizálva...

fordítás -val www.DeepL.com/Translator (ingyenes verzió)
 

** 

Atomenergia-balesetek

Mivel az "INES Nuclear Event List" korlátozottan használható empirikus elemzésekhez, a Sussexi Egyetem és az ETH Zurich három kockázatkutatója, Spencer Wheatley, Benjamin Sovacool és Didier Sornette összeállította a saját nukleáris balesetek listáját munkájukhoz. és 22. március 2016-én jelent meg a "Kockázatelemzés"közzétett egy cikket a témában. Ez a lista olyan baleseteket tartalmaz, amelyek bármilyen okból nem kerültek fel az INES listájára...
 

NAMS - Nukleáris balesetek nagyságrendje

A David Smythe által készített Nukleáris Baleset Nagyságrendű Skála a Nemzetközi Nukleáris Esemény Skála (INES) hiányosságait próbálja kijavítani az INES-től eltérően:

 - folyamatos és felül nyitott

 - objektív mennyiséghez kapcsolódik (TBq)

 - Elválasztja a nagyságot az intenzitástól

A két földrengési skálához hasonlóan:

Az egyik skála a földrengés fizikai erejét, a másik a földrengés pusztító hatását értékeli, amely többek között geológiai és szerkezeti tényezőktől is függ. Ez látható például, ha a lucens kutatóreaktor magolvadását (1969) összehasonlítjuk a Windscale-ben (1957) kitört tűzzel. Mindkét baleset 5-ös besorolást kapott az INES skálán, bár a jóval súlyosabb incidens Lucensen történt - a reaktor földalatti építésének köszönhetően azonban nem volt radioaktív szennyeződés a területen.

A NAMS a légkörbe és a környezetbe kibocsátott radioaktivitás mennyiségén alapul ausserhalb a reaktor területének szennyezett...

Nukleáris baleseti nagyságrend (NAMS)

 

Különféle forrásokból származó adatok (Atomenergia-események és balesetek, NEVEK - Nukleáris balesetek nagyságrendje, INES – Nemzetközi Nukleáris Esemény Skála, Wikipedia és végül de nem utolsó sorban Az atomerőművek pestis) a következő listán szerepelIncidensek és balesetek nukleáris létesítményekben", és létrehozta a következő PDF-fájlt a nyers adatokból.

Íme egy részlet a PDF-ből:

Atomenergia-balesetek (PDF)

A legpiszkosabb tucat...

A Terabecquerel radioaktivitásának dátuma, helye és kibocsátása (rendezés: Engedje TBq), a besorolás NAMS-ben és INES-ben, valamint a költségek millió dollárban (2013-as dollárárfolyam):

találka
dátum

Települések
hely

Engedje
(TBq)

NEVEK

AGNES

Költség
(millió USD)

26. Április 1986 Csernobil, Egyesült Királyság 5,2 Mio. 8 7 259336
28. Március 1979 TMI, Harrisburg, USA 3,7 Mio. 7,9 5 10910
11. Március 2011 Fukushima, JPN 1,59 Mio. 7,5 7 166089
Szeptember 29 1957 Majak, Szovjetunió 1,0 Mio. 7,3 6 1733
Szeptember 11 1957 Rocky Flats, Egyesült Államok 7800 2,3 5 8189
1. Április 1967 Majak, Szovjetunió 5600 5 5 ?
6. Április 1993 Seversk, Oroszország 3500 4,8 4 51.4
7. október 1957 Windscale, Egyesült Királyság 1786 4,6 5 89.9
25. Március 1955 Sellafield, Egyesült Királyság 1000 4,3 4 4400
1. Május 1968 Sellafield, Egyesült Királyság 550 4 4 1900
19. Június 1961 Sellafield, Egyesült Királyság 540 4 3 800
10. Április 2003 Paks, HUN 360 3,9 3 42.8
és még sok más ...          


duzzanat Az események listája

duzzanat

 

Mi az a Becquerel - Radioaktivitás mértékegysége - Meghatározás

A becquerel az SI mértékegysége a radioaktivitás mértékének mérésére. Egy becquerel (1Bq) másodpercenként 1 bomlásnak felel meg. Becquerel (Bq szimbólum). A Becquerel nevét Henri Becquerel francia fizikusról kapta, aki 1896-ban fedezte fel a radioaktivitást. sugárzási dozimetria.

1Ci = 3,7 × 10 10 Bq = 37 GBq (1 curie = 37 giga becquerel)

https://www.radiation-dosimetry.org/de/was-ist-becquerel-einheit-der-radioaktivitat-definition/ 

A radioaktivitás mértékegységeinek konvertálása

https://www.umrechnung.org/masseinheiten-radioaktivitaet-umrechnen/radioaktivitaet-einheiten-umrechnung.htm 

INES (Nemzetközi Nukleáris Esemény Skála)

INES HÍREK Események - A jelenlegi incidens jelentések a NAÜ-től...

Jelentős események a nukleáris üzemanyagciklusú létesítményekben
 

Atomenergia-események és balesetek

Mivel az "INES Nuclear Event List" korlátozottan használható empirikus elemzésekhez, a Sussexi Egyetem és az ETH Zurich három kockázatkutatója, Spencer Wheatley, Benjamin Sovacool és Didier Sornette összeállította a saját nukleáris balesetek listáját munkájukhoz. és 22. március 2016-én jelent meg a "Kockázatelemzés" közzétett egy cikket ebben a témában. Ez a lista olyan baleseteket tartalmaz, amelyek bármilyen okból nem kerültek fel az INES listájára: 

Eseménylista – Atomenergia-események és -balesetek (PDF)
 

Olvassa el a „www.spiegel.de” 08.07.2016. július XNUMX-i cikket is:

Atomenergia kockázat: mikor robban fel a következő atomerőmű?

Tagesschau.de 11. március 2014-től:

A nukleáris balesetek költsége - Fukushima, Csernobil és még sokan mások

 


Atomerőművek:

nukleáris balesetek

Egyéb nukleáris balesetek és események

 


AZ nukleáris fegyverek:

nukleáris fegyverrel rendelkező állam

 


Számos baleset és ember által előidézett radioaktivitás kibocsátása nem vagy már nem a németországi Wikipedia találni.

Wikipedia:

Atomerőművek listája - világszerte

A nukleáris létesítmények listája - világszerte

A nukleáris létesítményekben bekövetkezett balesetek listája - világszerte
Baleset --- INES 4 bis 7

Az európai atomerőművek hibáinak listája
Incidens --- INES 1 bis 3

A német nukleáris létesítményekben jelentendő események listája
Jelentendő esemény --- INES 0

Wikipédia - angol:

Az atomenergiával kapcsolatos balesetek listája országonként

A nukleáris és sugárzási halálesetek listája országok szerint

A katonai nukleáris balesetek listája

Polgári nukleáris balesetek listája
 

'Semmi sem' Információ Gundremmingenről.
 

A tükör:

Mikor robban fel a következő atomerőmű? - 08.07.2016

A nukleáris állam - Japán 2011 májusában

A hideg borzongás fut végig a gerincemen - Tükör 17/1987

A THTR incidens a Spiegelben - Németország 1986 júniusában

Információ Gundremmingenről - Németország 1975 novemberében

Los Alamos – Tiltott Város - USA 1962 decemberében

Lucky Dragon V. - egy japán halászhajó a Bikini Atoll közelében 1954 márciusában
 

WNISR:

World Nuclear Industry Status Report (WNISR)

 


Nukleáris felügyelet Németországban

Németországban a kifejezés a nukleáris szabályozó és engedélyezési hatóságokat jelenti, amelyek a pénzügyi igazgatáshoz hasonlóan a szövetségi államokban találhatók, míg a nukleáris jog törvényhozói a szövetségi kormányt illetik. A német nukleáris szabályozó hatóságok általában az illetékes környezetvédelmi minisztériumhoz vannak rendelve, és felügyelik az adott szövetségi állam nukleáris létesítményeinek valamennyi releváns területének biztonságát, és jóváhagynak minden jelentős biztonsággal kapcsolatos változtatást...

Szövetségi Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Építési és Nukleáris Biztonsági Minisztérium

Szövetségi Sugárvédelmi Hivatal

Állami környezetvédelmi minisztériumok:

Környezetvédelmi, Klímavédelmi és Energiaügyi Minisztérium, Baden-Württemberg;

Bajor Állami Környezetvédelmi és Fogyasztóvédelmi Minisztérium;

Hessian Környezetvédelmi, Klímavédelmi, Mezőgazdasági és Fogyasztóvédelmi Minisztérium;

Mecklenburg-Vorpomeránia tartomány Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Fogyasztóvédelmi Minisztériuma;

Észak-Rajna-Vesztfália tartomány Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Mezőgazdasági és Fogyasztóvédelmi Minisztériuma;

Környezetvédelmi, Mezőgazdasági, Élelmiszerügyi, Szőlészeti és Erdészeti Minisztérium RLP;

Szász állam környezetvédelmi és mezőgazdasági minisztériuma;

 


A felügyeletért, promócióért felelős nemzetközi nukleáris hatóságok
és néha elfedésre is:

NAÜ – Nemzetközi Atomenergia Ügynökség

Belgium: FANK Szövetségi Nukleáris Ellenőrzési Ügynökség

Kína: Kínai Nemzeti Nukleáris Társaság

Finnország: STUK Säteilyturvakeskus

Franciaország: ASN Autorité de surete nucléaire

Nagy-Britannia: Nukleáris Szabályozási Hivatal

India: AERB Atomenergia Szabályozó Testület

Irán: Iráni Atomenergia-szervezet

Izrael: Izraeli Atomenergia Bizottság

Japán: Japán Nukleáris Szabályozó Ügynökség

Hollandia: KFD nukleáris fizikai szolgáltatás

Oroszország: Rostekhnadzor

Svédország: SSM Strålsäkerhetsmyndigheten

Svájc: ENSI Szövetségi Nukleáris Biztonsági Felügyelőség

Spanyolország: CSN Consejo de Seguridad Nuclear

Dél-Korea: Nukleáris Biztonsági és Biztonsági Bizottság

Cseh Köztársaság: SUJB Állami Nukleáris Biztonsági Hivatal

USA: NRC Nukleáris Szabályozó Bizottság

 

Wayback gép:

Régi honlapok keresése: https://archive.org/

 


a 'THTR hírlevél','reaktorcsőd.de' és 'A nukleáris világ térképe' naprakész információkra, energikus, friss, 100 év alatti harcostársakra (;-) és adományokra van szükség. Ha tud segíteni, kérem küldjön üzenetet a következő címre: info@ Reaktorpleite.de

Felajánlás adományokért

- A THTR-Rundbrief-et a „BI Environmental Protection Hamm” adja ki, és adományokból finanszírozzák.

- A THTR-Rundbrief időközben sokat figyelt információs médiummá vált. A weboldal bővítése és a további tájékoztatók nyomtatása miatt azonban folyamatos költségek merülnek fel.

- A THTR-Rundbrief részletesen kutat és tudósít. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, adományokra támaszkodunk. Örülünk minden adománynak!

Adományok profil: BI környezetvédelem Hamm

Használat: THTR hírlevél

IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79

BIC: HEGESZTETT1 HAM


***