Reaktori pankrot – THTR 300 THTR uudiskirjad
Uuringud THTR-i ja palju muu kohta. THTR jaotusloend
HTR-i uuring THTR-i juhtum ajakirjas Spiegel

THTR-i uudiskirjad aastast 2003

***


        2021 2020
2019 2018 2017 2016 2015 2014
2013 2012 2011 2010 2009 2008
2007 2006 2005 2004 2003 2002

***

THTR Infoleht nr 85 september 2003


Vastupanu neemel – vaikus Saksamaal

Sündmused jätkuvad Lõuna-Aafrikas. Kavandatava Pebble Bed Modular Reactori (PBMR) keskkonnamõju hindamise heakskiitmise vastulause esitamise tähtaeg lõppes 25. juulil. Arvukad protestid ja avalikkuse surve tähendasid, et keskkonna- ja turismiminister Chippy Olver * pidi pikendama vastulause esitamise tähtaega 25. augustini.

Selle aja jooksul viis Kaplinna kaubanduskoda, mis oli varem pooldanud PBMR-i ehitamist Koebergi kolme miljoni suurusest linnast vaid 28 km põhja pool, selle kavandatava reaktori majandusliku elujõulisuse ümberhindamise. Nendel päevadel sai teatavaks, et Lõuna-Aafrika läänerannikul avastati tohutud maagaasimaardlad! See sündmus andis püsiva tõuke Lõuna-Aafrika energiaarutelule tuumaenergia alternatiivide üle. Forest Oili uus uuring leidis, et gaasiküttel töötav elektrijaam läänerannikul oleks säästlikum ja sellel oleks majandusarengule kaugeleulatuvad tagajärjed.

Kaplinna provintsi valitseb ANC ja Uue Rahvuspartei (endine apartheidirežiimi valitsev partei) koalitsioon, mis on seni olnud PBMR-i kavandatava ehituse suhtes üsna skeptiline. Et aga koalitsioonirahu mitte ohtu seada, võttis provintsi valitsus lõpuks sõna tuumaprojekti poolt. Kaplinna linna esindajad läksid aga oma murega Pretoriasse föderaalvalitsuse juurde ja kutsuti seal üles toetama ANC riiklikku tuumameelset liini.

Enamus Kaplinna linnanõunikest otsustas aga anda linna peadirektorile ülesandeks vastuväiteid esitada. Mida ta siis viimasel päeval enne vastulause tähtaja möödumist tegi. See on oluline osaline edu!

Juhuslikult jooksis toona Kaplinnast paarisaja meetri kaugusel madalikule kaubalaev, mis vedas 50 tonni keskmiselt rikastatud uraani.

Saksamaal püüavad tuumaenergia oskusteabe ekspordi eest vastutajad probleemi vaikida. Keskkonnaminister Trittin pole mitte ainult 6 kuu jooksul meie palvele vastamata, vaid eirab ka Münsteri roheliste ringkondade ühenduse küsimusi. Teadusminister Bulmahn kirjutas meile, et tulevikus peaks Forschungszentrum Jülich koostama nn ekspertiisi mõne PBMR-i ohutusaspekti kohta ja pole nelja kuu jooksul meie konkreetsetele päringutele vastanud. Ka 2000. aastal Lõuna-Aafrikat külastanud välisminister Fischer, kelle ülimuslikkuse all lepiti kokku senine tuumakoostöö Saksamaa ja Lõuna-Aafrika vahel, vaikib.

Järk-järgult peame mõtlema, kuidas vastutavate isikute käitumisega toime tulla. Augustis olin koos meie veebimeistri Werner Neubaueriga Berliinis, et külastada sobivaid protestipaiku teatud PBMR-iga seotud valitsusasutustes ning luua kontakte Berliini meedia ja rühmitustega. Anname sellest hiljem aru. Sel perioodil tekkis kontakt Lõuna-Aafrikaga – täielik õnn! Mõne päevaga tõlgiti meie veebisaidi www.thtr-a.de 21 lehekülge inglise keelde ja postitati mõne tunni jooksul Internetti. See oli lähedal: mõni päev enne vastulause tähtaja möödumist kasvas Lõuna-Aafrikast pärit Interneti-juurdepääsude arv hüppeliselt. Lõuna-Aafrika keskkonnakaitsjad teavad nüüd, et Saksamaal oli ja on pikaajaline vastupanu HTR-tehnoloogiale ning nad ei ole oma võitluses üksi. Kuna arutelu jätkub ja edasised otsused on ootel PBMR-i mitmesuguste muude aspektide kohta, siis praegu uuritakse, kas THTR-i käsitlevaid täiendavaid aruandeid, avaldusi või raamatuid tuleks tõlkida Saksamaalt inglise keelde. Kodanikuavalduses läheneme Hammi linnale, et saaks toimuda ametlik kogemustevahetus Hammi ja Kaplinna vahel.

Horsti lill

(Allikad: "Cape Argus" 28. juuli, 25. ja 26. august; "The Star" 6. juuni ja 28. juuli; "Green Clippings" 29. juuli; "Netzeitung" 22. august 2003)

* Chippy Olver oli endine Consription Campaign (ECC) silmapaistev aktivist.

1982: ANC rünnak Koebergi tuumaelektrijaamale

Lehe ülaosaLehe ülaossa - reaktorpleite.de -

Koebergis on Atlandil juba kaks surveveereaktorit, millest igaühe võimsus on 922 MW. See on Aafrika ainus tuumaelektrijaam. 1982. aastal suutis ANC käivitamist edasi lükata, viies 18. juulil ja 7. detsembril paar päeva enne kütusevarraste laadimist läbi kaks sabotaaži. Ta tegi seda seetõttu, et soovis takistada valgete rassistliku režiimi laiendamist Lõuna-Aafrikas seal toodetava plutooniumi abil oma sõjalist ja majanduslikku võimupositsiooni laiendamast. Täna toetab ANC võimuerakonnana uue reaktoriliini ehitamist otse kahe vana reaktoriploki kõrvale.

(Allikas: "Lõuna-Aafrika teabeteenistus" Nr .: 3/1983)

PBMR-i areng Lõuna-Aafrikas viimase aasta jooksul

Lehe ülaosaLehe ülaossa - reaktorpleite.de -

Järgmine tekst "Nuclear Monitor" (WISE-Amsterdam) nr 582 31.1. jaanuarist 2003 tõstab esile PBMR-i arengu viimasel aastal:

15. jaanuaril 2000 pakuti Lõuna-Aafrika masinale Murray ja Roberts ühisettevõttes USA ettevõttega Stone + Webster ja ettevõtte Proman Management Services toel lepingut PBMR-i tarnimiseks. Murray ja Roberts vastutasid Pelimdabasse Loodeprovintsis ehitatava PBMR-i tuumakütuse rajatise põhiprojekti ja teostatavusuuringu eest.

Pärast PBMR-i vastuolulise keskkonnamõju hindamise lõpetamist koostasid Angela Andrews ja Adrian Pole õigusressursside keskusest kohaliku aktivistide rühma Earthlife Africa nimel 150-leheküljelise juriidilise analüüsi, mis sisaldas tunnustatud teadlaste ja valitsusametnike ekspertarvamusi. Vahepeal oli avalike kommentaaride aeg läbi.

Keskkonnamõju hindamine on edastatud kommenteerimiseks järgmistes mõjutatud provintsides: Lääne-Kapiland (Kaplinn), Kwazulu-Natal (Durban), Gauteng (Johannesburg) ja loodeosa (Pelindaba), mille ehitust kaalutakse. pilootreaktor. Näidisreaktor peaks olema Kaplinnas. Durban on mõeldud rikastatud uraani impordi asukohaks. Gauteng asub Lõuna-Aafrika tuumaenergia korporatsiooni (NECSA) poolt käitatava kütuse ümbertöötlemistehase ehitusplatsina loodepiiril.

Kummalisel kombel jäi igasugune kriitika tuumajäätmete kohta avalikust arutelust välja. Sellega hakkab kauges tulevikus tegelema riiklik energiaamet – kuigi Koeberg jätkab oma kõrge radioaktiivsete jäätmete ladustamist ise. Põhjakap Vaalputsi keskmise ja madala radioaktiivsusega radioaktiivsete jäätmete hoidlate haldamist jätkab NECSA (...)

3. detsembril 2002 tsiteeriti PBMR-i pressiesindajat, kes ütles: "Meie investorid peavad andma oma nõusoleku projekti järgmise etapi alustamiseks. DFS on lõpule viidud ja rahastamisplaan on lõpule viidud, et investorid saaksid seda üle vaadata. Samuti on vaja. Keskkonna- ja Turismiministeeriumi (DEAT) kirjalik aruanne keskkonnamõju hindamise kohta, mille meie konsultandid taotlesid oktoobri lõpus. (...)

31. jaanuaril 2003 lõppenud nädalal olid kõik pilgud suunatud Western Cape provintsile, mida on pakutud PBMR-i asukohaks. Kui provintsi endise apartheidivalitsuse rahvuspartei peaminister Marthinus von Schalkwyk toetas arengut igati, siis Kaplinna (umbes 3 miljoni elanikuga) linnavalitsuse ametnikud selles nii kindlad ei olnud.

"Ümar asi"??

Lehe ülaosaLehe ülaossa - reaktorpleite.de -

Kahjuks jõudis meieni alles nüüd ülaltoodud pealkirjaga artikkel FAZ-i lisast 02.04.2003. aprillist XNUMX. Osaliselt dokumenteerime:

Rõõm Lõuna-Aafrikas: Kivikihi moodulreaktor (PBMR) on teinud suuri edusamme. Kuna hiljuti võeti edukalt kasutusele katseseade (mikroturbiini mudel) energia muundamiseks vastavalt PBMR kontseptsioonile. See on maailma esimene suletud ahelaga mitmeastmeline gaasiturbiin.

Lõuna-Aafrika energiaettevõte ESKOM on kivikihiga reaktoreid uurinud alates 1993. aastast. ESKOM on taaselustamas tehnoloogiat, mida on tuntud juba umbes 40 aastat, kuid mida on seni vaevalt edasi arendatud. ESKOM suutis partneriteks võita Industrial Development Corporationi ja British Nuclear Fuelsi. Investorina kaasati ka Ameerika kommunaalettevõte Exelon, kes aga eelmisel aastal projektist taganes. Praegu käivad läbirääkimised edasiste investeeringute üle.

Katseseade töötati välja ja ehitati Lõuna-Aafrika Potchefstroomi ülikooli inseneriosakonnas koostöös kivikihi reaktori projektimeeskonnaga. Teaduskonna dekaani professor Gideon Greyvensteini sõnul näitab süsteemi edukas kasutuselevõtt, et nüüdseks valitud energia muundamise seadme konfiguratsioonid on stabiilsed ja töökindlad. (...) Süsteem on tulevase PBMR-i elektrijaama funktsionaalselt täpne koopia. (...) Tulevikus on plaanis 125-megavatise kivikivimooduli prototüübi ehitamine Kaplinna lähedale Koebergi lähedale, kus asub Aafrika ainus tuumajaam. Sellega on ühendatud Pretoria lähedal Pelindaba lähedal asuv kütusetootmisettevõte, kus varem on Koebergi jaoks kütuseid toodetud.

See kontseptsioon võimaldab sõltuvalt võimsusvajadusest hiljem täiendavaid mooduleid lisada. Kui jahutusvett on piisavalt, saab reaktorit käivitada peaaegu igas kohas. Veelgi vabam asukohavalik võimaldab kuivjahutust – see aga suurendaks kulusid.

Kivikihiga moodulreaktorite kontseptsioon näeb ette kommertskasutuseks mõeldud väikesi 165 megavatiseid reaktoreid. Kivikihi reaktor peab olema seadistatud nii, et see koosneks erinevatest väikestest elektrijaamadest, mida saab kokku panna kaheks, neljaks või kaheksaks, et abi- ja abisüsteeme maksimaalselt ära kasutada. (...)

Lõuna-Aafrika tuumaenergia korporatsioon (NECSA), kes on sõlminud lepingu PBMR (Pty) Ltd-ga kütusetootmise laiendamiseks, teeb suuri edusamme sfääriliste kütuseelementide keeruka tootmistehnoloogia arendamisel. Alles hiljuti kaeti kütuselaboris esimest korda uraan. PBMR kütus põhineb end tõestanud Saksa kütusedisainil (!?), mis koosneb nõrgalt rikastatud kolmekordse kattega uraani tuumade osakestest, mis on põimitud grafiitmaatriksisse. Üks kaetud uraandioksiidi osake on ümbritsetud neli korda. (...)

Gorleben: Castor tuleb novembri 2. nädalal

Lehe ülaosaLehe ülaossa - reaktorpleite.de -

4. septembril hõivasid 14 kodanikualgatuslikku aktivisti Gorlebeni hoidla kaevanduse ja juhtisid tähelepanu järgmisele kavandatavale Castori transpordile. Tuumaenergia vastased olid sisenenud šahti ametliku külastajate grupina ja lahkusid sealt alles kell 21. Umbes 100 teist keskkonnakaitsjat protesteerisid kogu päeva jooksul kaevanduse sissepääsu juures. Novembri teisel nädalal veereb La Hague'ist Gorlebeni taas kaksteist konteinerit väga radioaktiivsete tuumajäätmetega. Seekordses sügise planeerimises mängib rolli ka see, et kaheteistkümne kuu jooksul võib Gorlebenisse tulla kolm transporti. Alates 2004. aastast veereb Wendlandi lisaks igal aastal kaheteistkümnele Prantsusmaalt pärit konteinerile ka kuus Sellafieldi konteinerit. Politsei strateegia on välja töötatud vastupanuvõime kulutamiseks nii, et hiljemalt järgmise aasta vedudel tuleb kaitseks paigutada oluliselt vähem ametnikke. Sest kui seda ei juhtu, on teil järgmisel aastal tohutu personaliprobleem.

Wendlandlased koostavad juba avatud tegevuskava, et X-päeval saaksid osa võtta kõik vastuhakkajad. Küll aga püütakse oma kontseptsiooni aegsasti integreerida paljude inimeste seni sageli täheldatud "viimase minuti vastupanu". Lisateavet saab aadressilt:

www.x1000malquer.de

www.grassroots.net

01.11.2003. november XNUMX: suur meeleavaldus sotsiaalse röövimise vastu Berliinis

Lehe ülaosaLehe ülaossa - reaktorpleite.de -

Sellel pole enam mõtet Laulude tegemiseks

vastutajate asemel vähendama.

- Georg Kreisler -

Niipea kui vaatate televiisorist õhtuseid uudiseid, langeb meie peale tõeline uudiste tulv, kuidas poliitikud ületavad üksteist punase pliiatsi kasutamisel kõigis ühiskonnaelu valdkondades, piirates raskelt võidetud töötajate tagasihoidlikke õigusi ja kõrgust. jultumusest tahetakse langetada ka nn II töötu abiraha 345 või 331 eurole.

Mind haarab külm viha, kuidas meediajõuk kasutab teatud erandnähtusi nagu hoolekandesaajad välismaal, et korraldada ohjeldamatut jahti "heaoluriigi" viimastele kaitsjatele. Ärritab ka see, et praegu puudub massiline vastupanu sotsiaalsele röövimisele. Üldine rünnak sotsiaalkindlustussüsteemide vastu toimub praegu peaaegu kõigil tasanditel ja kõikides valdkondades, nii et ilmselt on paljud inimesed tundnud halvatust ja inimeste meelevalda. Selgelt nähtavad vastupanumärgid on muutunud haruldaseks ja neid näidatakse meedias harva või laimatakse neid teadlikult.

Kui nüüd lõpuks on arvukad tööpuuduse algatused, mõned DGB baasi vasakpoolsed, ATTAC ja teised suutnud korraldada piirkondlikud tegevuspäevad 20. oktoobril ja üleriigilise meeleavalduse Berliinis 1. novembril, on see hädasti vajalik lahkumissignaal! Kui arglikumad kahtlused on endiselt ülekaalus, sest osa DGB aparaadist ilmselt mobilisatsioonis ei osale, siis teised teavad, et meil ei jää muud üle, kui lõpuks ise aktiivseks saada.

Horsti lill


Head lugejad!

Reedel, 10.10.2003. oktoobril XNUMX toimub Düsseldorfis Böllstiftung NRW üritus koos Lõuna-Aafrika energiaekspertide delegatsiooniga. Teema: Millise energiastrateegia valib Lõuna-Aafrika? Arutlemiseks on palju võimalusi. Kas keegi on huvitatud sinuga kaasa minemast? Anna siis teada

horst-blume@thtr-a.de

Selles uudiskirjas sisalduva teabe kohaselt peaks olema selge, et Lõuna-Aafrikas pole energiapoliitikat veel kaugeltki heidetud ja meil on veel palju teha. See maksab ka raha, mida läheb vaja näiteks oluliste materjalide hädasti vajalike tõlgete jaoks.

***


Lehe ülaosaÜlesnool – kuni lehe ülaossa

***

Annetuste pöördumine

- THTR-Rundbriefi sponsoriks on BI Environmental Protection Hamm e. V.' välja antud ja rahastatud annetustest.

- THTR-Rundbriefist on vahepeal saanud palju tähelepanu pööratud teabekandja. Küll aga kaasnevad jooksvad kulud, mis tulenevad kodulehe laienemisest ja lisainfolehtede printimisest.

- THTR-Rundbrief uurib üksikasjalikult ja annab aru. Selleks, et saaksime seda teha, sõltume annetustest. Meil on hea meel iga annetuse üle!

Annetused konto:

BI keskkonnakaitse Hamm
Eesmärk: THTR ringkiri
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELAADED1HAM

***


Lehe ülaosaÜlesnool – kuni lehe ülaossa

***

GTranslate

deafarbebgzh-CNhrdanlenettlfifreliwhihuidgaitjakolvltmsnofaplptruskslessvthtrukvi
Brennkugel.jpg