Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Κάτω Σαξονίας εξετάζει εδώ και σχεδόν ένα χρόνο εάν εξακολουθεί να ισχύει η οικοδομική άδεια για το χώρο αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων. Εν τω μεταξύ, η κατασκευή συνεχίζεται.