Historie Videoer og tv-bidrag
Historien om BI i Hamm Avisudklip
Fort St. Vrain - HTR-prototypen Bøger om emnet

Historien om modstanden mod THTR i Hamm

***


Grundlæggelsen af ​​'Citizens' Initiative for Environmental Protection Hamm'

THTR-nedlukningen som en "succeshistorie" om rekognosceringen - Hvordan nedlukkes en reaktor?! - En illustreret kronik

29-5-76 atomkraftværker skaber fremtidenAllerede i 1970 var der enkeltstående indsigelser mod det planlagte byggeri af THTR, men der var ikke længerevarende borgerinitiativ kort før byggestart. Først da det i 1975 blev kendt, at der skulle bygges en letvandsreaktor i Hamm, opstod den første modstand. Selvom Hamm stolt kaldte sig en storby med sine 180.000 indbyggere, svarede det sociale og kulturelle liv mere til det, der normalt omtales som den dybeste provins. Det meste af befolkningen viste ringe interesse for politiske spørgsmål og var dårligt informeret.

 

*

Underskriftskampagne "For Fred ..."

2-76 For fred

I den SPD-ledede føderale og delstatsregering i Nordrhein-Westfalen var der næppe nogen kritiske røster om atomkraftværker, og flertallet af CDU og FDP i Hamm godkendte alt, hvad United Electricity Works (VEW) forelagde dem. Sådan var det ikke alle steder. Modstanden fra de baden-alsassiske borgerinitiativer mod det planlagte Wyhl-atomkraftværk opnåede en høj omtale og fik også nogle mennesker i Hamm til at sætte sig op og mærke efter. De gik sammen og undersøgte mulighederne for at stifte et borgerinitiativ (BI). Det var særligt interessant for os, at protesten kom fra mange ret konservative mennesker, og at initiativerne konsekvent handlede bevidst ikke-voldeligt.

*

Plakat mod HTR-linjen

Plakat mod HTR-linjenAllerede i 1975 kom de første kontakter til Ikkevoldelig Aktion Arnsberg, som havde uddelt løbesedler i Hamm. Indtil 24. december 12 blev indsigelser mod den planlagte letvandsreaktor indsamlet i mindre målestok. Den 1975. januar 12 var en pro- og moddiskussion med 1976 mennesker meget velbesøgt af Westphalian-Lippische Landjugend (WLL) i en lille landsby nær Hamm. Dette arrangement gav os et løft, og yderligere foldere, presseartikler og informationsstande lagde grundlaget for BI. I begyndelsen af ​​februar afholdt vi et weekendseminar med en talsmand for de baden-alsiske borgerinitiativer for at uddybe vores kendskab til farerne ved atomkraftværker og for at få førstehånds grundlæggende viden om organisering og arbejdsmetoder vedr. borgerinitiativer.

*

Begivenhedsplakat 1976

Begivenhedsplakat 1976Omkring 18 borgere deltog i det officielle stiftelsesarrangement af BI den 1976. februar 60, hvoraf 47 blev medlemmer med det samme. BI tilsluttede sig Federal Association of Citizens' Initiatives Environmental Protection (BBU). Denne paraplyorganisation er ikke-partisk, foretrækker klart ikke-voldelige kampteknikker og afviste atomkraftværker over hele verden – også i det tidligere Sovjetunionen og Kina. Den tilstrømning af interesserede til BI, der startede fra nu af, kunne ikke skjule, at vi stadig var i en minoritetsposition i Hamm. Vi havde gentagne gange gjort den oplevelse, at vi med størst sandsynlighed ville mobilisere ubeslutsomme borgere, når pro- og moddebattører var til stede ved arrangementer. Efter at VEW havde gjort sig grundigt blufærdig på podiediskussionen af ​​de unge på landet, nægtede de enhver yderligere deltagelse i offentlige diskussioner og satte sig dermed på sidelinjen.

*

Plakat af lejrdeltagerne i 1976 i Uentrop

5-76

Diskussionsmødet for den planlagte letvandsreaktor blev brugt i marts 1976 til at repræsentere vores tusinde indsigelser over for offentligheden. Da det var forudsigeligt, at vi ikke ville nå vores mål med vores tidligere indsats, blev der i maj 1976 arrangeret et stævne med 600 deltagere nær THTR-byggepladsen sammen med andre borgerinitiativer fra området. Her opstod de første konflikter med den maoistisk orienterede Kommunistiske Liga i Vesttyskland (KBW), som ønskede at misbruge denne partipolitiske begivenhed til sine egoistiske bestræbelser ved hensynsløst og højlydt at præsentere sine slogans og aviser.
På en lidt provokerende måde gjorde vi kort tid senere VEW's økonomiske bidrag til ledende Hammer-lokalpolitikere til et emne. Vi rejste "Rinsche-Pfennig" for en "bestikkelse", der var kritisk over for atomspørgsmålet, og modtog post fra den fornærmede pengemodtagers advokat.

***


Pil ned - Til noterne og yderligere informationkommentarer Øverst på sidenPil op - Op til toppen af ​​siden

***

1977: Landboungdommen inviterer til et atomkritisk teaterstykke - opført på en traktortrailer i landsbyen Norddinker

9-76Sammen med de Baden-Alsassiske borgerinitiativer, der kæmpede mod atomkraftværket Whyl, modtog vi i december 1976 "Schalom-prisen" fra de kristne fredstjenester. Denne pris gav os en masse mod til vores vanskelige fremtidige arbejde. Som det så ofte er tilfældet med borgerinitiativer, buldrede begivenheder frem hos os det første år efter stiftelsen. I 1977 følte vi de politisk fastsatte grænser for vores engagement: Naturligvis opgav VEW ikke deres planer på grund af nogle få foldere og kampagner. Vores styrker var utilstrækkelige til at gennemføre nye kampagner med nogle få ugers mellemrum med den tidligere intensitet. Vi skulle forberede os på langvarig, hård modstand. De voldsomme sammenstød og slagsmål omkring Brokdorf-atomkraftværket forværrede ikke kun klimaet mellem tilhængere og modstandere af atomenergi, men den interne bevægelsesdebat om spørgsmålet om vold blev desværre til en altdominerende strid.

*

1977: BI modtager Schalom-prisen

1-77Efter de kvasi-militære sammenstød ved atomkraftværkets hegn viste, at det var næsten umuligt at besætte byggepladser, tænkte nogle på andre former for modstand. Den ikke-voldelige kampagne i Dortmund og borgerinitiativet for miljøbeskyttelse i Hamm startede kampagnen for 10 % afslag på at betale el. Da energiforsyningsselskaberne også finansierer opførelsen af ​​atomkraftværker med de penge, de får fra elforbrugerne, fratager afslaget på at betale strøm dem den tidligere stiltiende støtte til et projekt, der er strengt afvist. Efter at have uddelt over 8.000 foldere, deltog over hundrede husstande i Dortmund i denne vovede handling af civil ulydighed. I Hamm derimod blev denne kampagne med interesse noteret af en gradvist voksende offentlighed, men en større boykot blev ikke til noget. For mange mennesker, der kun lige havde taget det første skridt i retning af at afvise atomkraft, så denne form for modstand i første omgang ud til at være for omfattende. På trods af denne fiasko modtog i hvert fald mange mennesker i Hamm for første gang information om de forskellige former for civil ulydighed. Dette gav en vigtig tankegang, som først senere skulle bære frugt, for eksempel gennem ikke-voldelige blokadeaktioner og kreative besættelsesaktioner.

*

Plakat til påskevandringen i Uentrop 1977

7-77Da VEW ikke gav os mulighed for at fremføre vores synspunkt i deres "informationscenter", bør der opstilles et informationstelt af borgerinitiativet på det pigtrådsindhegnede område foran centret. I en folder til deltagere i kampagnen blev kampagnens mål sat op, og forskellige mulige konfliktformer og vores mest fornuftige reaktioner blev præsenteret. Efter at 300 mennesker havde indtaget pladsen og sat et informationstelt op, overrakte vi det nærgående politi en særlig folder, hvori vi begrundede vores handling og oplyste vores fredelige hensigter. Efterfølgende har vi i dialog med politiet forhandlet en vis periode for, at vi kan blive i lokalerne. Talrige samtaler med politibetjente blev holdt i en afslappet atmosfære.

*

Ring til en søndagstur på THTR

*

1977: "Uentrop Environment Newspaper"

2-77Da NRW-statsregeringen satte godkendelsesprocessen for den planlagte letvandsreaktor i bero, fokuserede vores modstand udelukkende på THTR, som var under opførelse. Indtil videre er dens forestående idriftsættelse af borgergrupperne blevet set som en begivenhed, der næppe kan forhindres. Ingen kunne på det tidspunkt have vidst, at tekniske problemer ville forsinke det indtil 1985.

BI begyndte at organisere sin modstand på længere sigt. Miljøbutikken, der har åbent hver dag, tilbød en bred vifte af miljølitteratur og fungerede som konferencelokale og kommunikationscenter. Hverdagsmodstanden udgik herfra. Med “Uentroper Umweltzeitung” (med 4 udgivne udgaver) og “Der Grüne Hammer” (med 23 udgivne udgaver) grundlagde vi alternative medier, da de etablerede mediekoncerner ikke tillod os at tale tilstrækkeligt eller ofte ligefrem ærekrænkede os. Ved at inkludere andre miljøspørgsmål (transportpolitik, praktisk miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, tredje verden) i "Den Grønne Hammer", blev vores kontakt med andre grupper mere intensiv. Så vi nåede efterhånden ud til flere og flere mennesker med vores anti-atomargumenter.

*

1977: Landdistriktsungdomsbrochure om bl.a. atomkraftværker

10-76Gennemførelsen af ​​Påskevandringen i 1977 førte til en af ​​de sværeste situationer i BIs historie. Det var oprindeligt planlagt af syv lokale borgerinitiativer fra Hammer-området. Med tiden sluttede flere og flere eksterne grupper og enkeltpersoner sig til koordinationsmøderne og pressede på for mere militante aktioner. De fleste af dem var ikke traditionelle borgerinitiativer, men også maoistiske kadergrupper med tilhængere, som ville gennemtvinge deres foretrukne tilgang med et stort pres og en masse tricks. Arbejdsstilen og manererne fra de tidligere konferencer ændrede sig pludselig. Den sympatiske meningsudveksling, der hidtil var blevet dyrket, var forbi. Fra nu af overvandt bitre magtkampe spørgsmålet om, hvordan påskevandringen skulle se ud. Selv en samtale med repræsentanter for politiet blev af nogle udenlandske grupper beskrevet som et kompromis med fjenden. Som følge heraf delte de under påskevandringen ikke foldere om atomkraftværker, men derimod traktater med påstande mod lokale borgergrupper. En fatal situation! Mere end tusinde mennesker demonstrerede, men den nukleare fare var en mindre sag. Og den anden side sov aldrig: Samme år byggede VEW en stor mur omkring deres lokaler for 20 millioner DM.

*

1977: Flyer om bygningen af ​​muren omkring THTR, som kostede 20 millioner DM

8-76Med denne handling blev det gjort klart, at vi var parate til at bryde eksisterende love, hvis det skulle være nødvendigt. Behovet opstod fra vores kontaktpersoners adfærd. Hvis han ignorerede breve til redaktøren, presseartikler, masseindsigelser og vores foldere, var de næste skridt, vi tog, stævner og demonstrationer. Hvis VEW heller ikke reagerede på dette, var blokader, besættelser eller andre former for civil ulydighed den logiske konsekvens. Da mennesker fra forskellige partier og livssyn arbejder sammen i et borgerinitiativ, er det nødvendigt, at alle medlemmer finder en fælles tilgang. Fordi vores handlinger ikke er et mål i sig selv, skal det eksisterende juridiske råderum først udnyttes. Hvis et vigtigt element i dette spillerum udelades, ville det føre til alvorlige mæglingsproblemer med egne medlemmer og befolkningen og reducere antallet af sympatiske borgere.

*

Plakat til påskevandringen 1977

6-76Sammen med andre BI'er besatte vi kortvarigt Sundheds- og Socialministeriet i Düsseldorf med en meget stor gennemslagskraft i pressen, for at opnå den gratis offentliggørelse af referatet af overvejelserne for den planlagte letvandsreaktor. I august 1976 støttede BI den seks uger lange lejr nær byggepladsen, som hovedsageligt var organiseret af studerende fra Münster. Herfra startede mange små informationsture på cykel til nabolandsbyerne, mindre skuespil, moritater og sange blev givet til de bedste. I september 1976 ønskede VEW at åbne deres "informationscenter", som kostede adskillige millioner DM, ved siden af ​​THTR byggepladsen. Som svar på dette har de lokale borgerinitiativer udarbejdet en omfattende handlingsplan sammen med Ikkevoldelig Aktion Arnsberg.

***


Pil ned - Til noterne og yderligere informationkommentarer Øverst på sidenPil op - Op til toppen af ​​siden

***

1982: 28 siders brochure om BI om THTR

af241Indtil 1982 fandt flere dages aktion og demonstrationer sted med op mod 1500 mennesker i Hamm. Som et lokalt borgerinitiativ havde vi til opgave at stille oplæg om THTR-emnet til arrangementer i andre byer samt udgive og udsende brochurer. Dette arbejde tog en betydelig del af vores tid. Plangodkendelsesproceduren for opførelsen af ​​THTR blev gennemført i 1970/71, men operatørerne ansøgte om adskillige tilføjelser og ændringer til tilladelserne til delbyggeriet i løbet af de næste 15 år. Vi var af den opfattelse, at hvis konceptet skulle ændres, skulle de berørte borgere inddrages igen.

I den efterfølgende periode klagede tre Hammer-borgere over THTR med støtte fra borgerinitiativet og indgav desuden en grundlovsklage. For at stimulere viljen til at donere til de omkostningstunge processer udstedte BI en "retsbeskyttelsesandel" med et gammelt bybillede i Hamm, som kunne erhverves for 5 til 100 DM. I januar 1981 kørte mindst 200 mennesker som demonstranter til et møde i forvaltningsretten i Arnsberg.

*

Retsværnsandel 20 DM, realiseret af R. Wirschun

*

Rockkoncert mod THTR for at finansiere forsøgene

af179Alle vores forskelligartede aktiviteter i første halvdel af 80'erne bedragede os ikke med hensyn til, at farerne fra THTR kun spillede en underordnet rolle i bevidstheden om de landsdækkende miljøforkæmpere. Enhver, der førte kampagne mod THTR, kunne ikke tjene laurbær så hurtigt. Reaktoren var jo ved at gå i drift - selv troede vi, den havde været i mere end fem år. Ikke desto mindre lod vi os ikke gå ned og var jævnligt på måtten hos Federal Association of Citizen' Initiatives Environmental Protection (BBU) eller staten og føderale GRØNNE med nye kampagne- og handlingsforslag. Men de havde som regel vigtigere ting at gøre og gav os meget lidt støtte.

I 1983 var vi bekymrede over de kommende prøvekørsler af THTR. Så vi forberedte os omhyggeligt til en demonstration den 17. september. Anti-atomkraftsbevægelsen var dog i en dvale landsdækkende på dette tidspunkt, da den såkaldte fredsbevægelse og squatter-scene solede sig i mediernes gunst. Det var derfor ikke nemt at få samlet et stort antal tilhængere til demo-opkaldet.

*

1983: Byavisen Distel om THTR

af214Men med tiden blev det sværere og sværere, selv for aktive BI-medlemmer, at forstå de komplicerede juridiske og tekniske processer. Der opstod tvivl om, hvorvidt en så møjsommelig proces ville give mening i betragtning af den nuværende magtbalance.

Ikke desto mindre holdt flertallet af BI-medlemmerne fast i behovet for at gøre krav på eksisterende borgerrettigheder gennem juridiske kanaler. Gennem årenes procesarbejde blev der trods alt erhvervet omfattende viden om de tekniske problemer i konstruktionen og udviklingen af ​​THTR. Da atomindustrien endnu en gang pralede af sine vidtrækkende planer for HTR-linjen, var vi i stand til at imødegå dens blændende visioner med vores resultater. Processerne blev naturligvis ledsaget af mange års intensivt pr-arbejde og medierapportering, som gentagne gange rejste tvivl om konkursreaktoren hos mange mennesker.

*

Plakat for den første storstilede demonstration på THTR med 3.000 mennesker i 1983

af174For at gøre opmærksom på demonstrationen besatte vi VEW informationscentret ved siden af ​​THTR en dag 12 dage i forvejen. Mediernes respons var stor. Vi uddelte også en særlig folder til minearbejderne foran Hammer-kullerne. Deltagelse af 3.000 mennesker ved demoen blev set af os som en mindre succes under de givne forhold. Den konstruktive adfærd fra alle grupper involveret i forberedelsen og gennemførelsen af ​​aktiviteterne var også positiv.
Indtil nu har vi nøjedes med at udgive valgprøvesten og spørgsmål til politikere ved valg. Vi gjorde oplevelsen af, at vores borgeres forslag og beslutninger næsten ikke blev lyttet til i lokale parlamenter og udvalg, fordi ingen der talte for vores sag. Frem for alt kunne vi ikke se direkte på fingrene på den regerende SPD i disse samfund, som var en meget ivrig tilhænger af THTR.
Med deltagelse af BI-medlemmer blev den kommunale valggruppe "Grøn Alternativ Liste" (GAL) stiftet i Hamm, som havde kostet mange kræfter og viste sig at være et konfliktfyldt foretagende. - Nogle af os var nu folkevalgte: rådmand, kredsrepræsentant, udvalgsmedlem. En livlig ansøgnings- og taleaktivitet startede også på THTR og blev dokumenteret i detaljer af den lokale presse. På den ene side viste det sig at være en fordel, at vi kunne få medindflydelse i vigtige debatter om eksempelvis katastrofeplanen for reaktoren.

*

BI-folder mod den truede idriftsættelse af THTR

af194I 1985, efter adskillige kolde testfaser, kom selve idriftsættelsen af ​​THTR tættere og tættere på. På høje tid med en katastrofekontrolplan. Dette gav os mange nye muligheder for specifikt at pege på de kommende farer og "varme op" til de kommende stridigheder om den endelige nedlukning. Den 23. april 1985 måtte Hammer byadministration, THTR-operatørerne og NRW-statsregeringen besvare spørgsmål på et særligt rådsmøde i den store sal ved Maximilianpark.

Formålet med stridighederne var især reduktionen af ​​sikkerhedszonen fra 10 til 5 kilometer, talrige uoverensstemmelser i gennemførelsen af ​​hjælpeforanstaltninger til befolkningen og manglen på sikkerhed ved THTR. Befolkningen blev efterladt i mørke om, hvordan man afholder dette særlige rådsmøde for at kunne overliste dem endnu bedre. I en udbredt folder opfordrede BI befolkningen til at komme i massevis til det særlige rådsmøde. Den vedhæftede "blanket", som kan klippes ud, skal også give borgere, der ikke er så velbevandret i administrative spørgsmål, mulighed for at stille deres spørgsmål om katastrofebekæmpelsesplanen på skrift. 48 Hammer-borgere gjorde trods alt brug af det og stillede i alt 395 spørgsmål.

Vi gjorde også opmærksom på denne begivenhed med over 100 udstillingstavler. Et skelet inviterede med ordene: ”Oplev selv, hvordan du håndterer din sikkerhed!” Faktisk ønskede omkring 500 mennesker at opleve dette.

*

BI plakat til det særlige rådsmøde "Katastrofeplan" fra 1985

af168Vi antager, at ud over 5 km er der ingen farer overhovedet. Du kan altså ikke få 1. jodtabletter, fordi du ikke har brug for dem. Du bor uden for bydelen, og teoretisk set kan der ikke ske noget for dig. Og det andet spørgsmål skal besvares på en sådan måde, at evakuering ikke kommer på tale for dig, og det tredje spørgsmål skal besvares på en sådan måde, at du ikke skal bekymre dig om dine dyr. ”De tilstedeværende borgere reagerede indigneret og med talrige heklerier. Udklædt som et skelet kom nogle borgere nu ind på scenen, og jeg betjente travlt med en hylende håndsirene. Tilbage stod ret impotente verbale indlæg fra spørgerne og GAL-forslag, der blev krøllet sammen af ​​socialdemokratiske parlamentarikere og smidt på gulvet. Borgerne, som fik de obligatoriske opfordringer til orden og irettesættelser af forsamlingsledelsen, fik oplevelsen af, at deres sikkerhed var langt værre, end de havde forestillet sig i deres vildeste drømme. Og frem for alt bemærkede de: Fra nu af bliver det virkelig alvor! Idriftsættelse er nært forestående. Medierne rapporterede meget detaljeret før og efter begivenheden. De tilstedeværendes ubehag og protesterne blev en snak i byen. Med tegneserie- og satirefoldere samt mindre kampagner har vi også taget det eksplosive problem op med mere utraditionelle midler. På dette tidspunkt, efter 10 års BI-arbejde, var vi formentlig i stand til for første gang at vinde størstedelen af ​​befolkningen til vores stilling.

***


arkivering - Til notater og yderligere informationkommentarer Øverst på sidenPil op - Op til toppen af ​​siden

***

Med satiriske foldere blev Hammer Bürger gjort opmærksom på farerne ved THTR-operationer:

af276I julen er der jodtabletter, gasmasker og strålebeskyttelsesdragter. Ikke desto mindre gik THTR i drift. Nogle gange i et par timer, så igen i et par dage. Ind imellem nedetid, nedlukninger, problemer, forbedringer, reparationer, angiveligt mindre funktionsfejl, fejl, afbrydelser, utætheder og revner. Det gik efterhånden op for selv de mest godtroende: Vi blev brugt som marsvin til deres eksperimenter af en skruppelløs atommafia. Hvornår kom det store "bang"?

Først hørte vi videre 26. April 1986 blot nogle få vage, vage rapporter om bekymrende hændelser på et atomkraftværk i det fjerne Rusland. På et sted, hvis navn vi aldrig havde hørt før, og som vi skal huske for al fremtid. Det var først de følgende dage, at det blev skræmmende klart for os, at den fare, vi havde advaret mod i årevis, ikke længere var teoretisk, men virkelighed ...


Pludselig virkede alt, hvad vi akut havde brug for at leve - luft, vand og mad - ikke længere livgivende, men snarere livstruende. Rædselen og frygten steg for hver dag, der gik. Hvor skal du få uforurenet mad fra, og kunne du overhovedet vove dig ud af huset? Kom hurtigt væk med fly, men hvor skal du hen? Studer Bequerel-tabeller i TAZ hver dag.

*

Hændelsen er målt!

af224Otte dage senere var der en reaktorulykke ved THTR-Hamm, hvor store mængder radioaktivitet blev sluppet ud i miljøet. Ved 4. Maj 1986 en kugle sidder fast i kugleladningssystemet. Den blev blæst fri med radioaktiv gas i en slags pneumatisk rør. United Electricity Works (VEW) hævdede kort tid senere, at værdierne af 50.000 Bequerels, vi målte med vores egne enheder, udelukkende skyldtes Tjernobyl-ulykken. Det var netop i denne afgørende periode, at måle- og registreringssystemerne for den udsendte radioaktivitet blev afbrudt. En utrolig skandale. Atomindustriens stædige benægtelse viste sig at være en fed løgn, for vi kunne bevise det modsatte med vores egne målesystemer (som kostede ca. 50.000 DM).

*

I mellemtiden har forureningen af ​​fødevarerne truet bøndernes eksistens. Alliancen "Landmænd og forbrugere mod atomenergi" opstod fra den fælles trussel i Westfalen. I en blanding af vrede og desperation samledes de om natten seks dage efter THTR-hændelsen 10. Maj 1986 med et dusin traktorer i en skov, sneg sig op til reaktoren på afsidesliggende jordveje og spærrede helt overraskende de to hovedporte i to dage for operatørerne. 500 mennesker demonstrerede til tider. Fra nu af gik det hurtigt efter hinanden:

Folder af "Landmænd og forbrugere"

scanning 03Hidtil efter hændelsen er det lykkedes at integrere og henvende os til en stor del af den regionale befolkning i vores modstandskampagner. Vi opmuntrede dem til at gøre modstand og hjalp dem med at overvinde deres egen frygt. På trods af vedvarende regn og kun indledende mediedækning blev vi ved med at vokse.

af282Højdepunktet var 7.000-rallyet, selvom de seneste målinger havde frarådet gravide kvinder og små børn at deltage. Politiet turde ikke tvinge os til at køre os foran reaktoren. Mange tilstedeværende politibetjente lagde ikke skjul på deres sympati for vores ikke-voldelige kamp.

Plenum af blokeringer ved THTR besluttede på den syvende dag at suspendere blokaden. Fordi bønderne akut måtte gå tilbage til deres gårde.

*

Der var og er information nok - de der kan læse har en fordel!

af183

1986 - Aktioner ved THTR i Hamm Uentrop og i Düsseldorf!

17. maj 1986: Landsdækkende stævne af Jusos i centrum af Hammer med 1.000 deltagere.

19. maj 1986: Stort stævne af "landmænd og forbrugere" med 2.500 mennesker foran THTR.

28. maj 1986: Rådsmøde i Hamm. Borgerinitiativerne kræver taleret, men det afvises. Efter en kort drilleri blev mødet afbrudt. Byen Hamm fortsatte med at forholde sig tavs om THTR-hændelsen, mens andre byer i Nordrhein-Westfalen sælger deres VEW-aktier og kræver, at atomenergi udfases.

1. juni 1986: Ved åbningen af ​​miljøbeskyttelsesugen blev tilstedeværelsen af ​​VEW kritiseret af alle de involverede naturfredningsforeninger. Efter en demonstration blev VEW standen demonteret.

2. juni 1986: "Landmændene og forbrugerne" blokerede igen de to hovedindgange til THTR. En lille teltlandsby blev oprettet. På trods af silende regn og langsom støtte på tværs af regioner blev blokaden opretholdt i i alt syv (!) dage!

*

1986 - frygt og masser af spørgsmål!

af1856. juni 1986: På blokadens femte dag blev den tredje indkørsel også spærret for at tvinge en VEW-måleenhed til overdragelse efter alarmerende meldinger om radioaktive værdier. Den smalle, snoede jordvej var bagindgangen og den sidste midlertidige adgang til reaktoren. Men enheden, som ikke engang var blevet kalibreret, var uegnet til at udføre en meningsfuld måling.

7. juni 1986: Massemøde med 7.000 mennesker for at understøtte blokeringen. Rallyet blev afgjort kun tre dage tidligere og var stadig en kæmpe succes.

8. juni 1986: I en pressemeddelelse skriver "landmændene og forbrugerne": "Vores bekymring over truslen mod levebrød og eksistensen af ​​gårde blev genoplivet af skandalen den 4. maj. Den blev ikke formindsket af statsregeringens og operatørernes forsonings- og desinformationspolitik. Tværtimod blev det forstærket af igen høje målinger den 21. maj og den 6. juni."

Der blev arrangeret flere regnbuefestivaler sammen med andre initiativer

af177GAL's reelle muligheder for at påvirke energipolitiske beslutninger var dog små inden for rammerne af de lokale parlamenter og gav os også en masse ekstra arbejde. Kun få tidsprivilegerede mennesker havde råd til et konstant engagement i BI og GAL. Derudover blev det partiløse forhold, som vi hævdede, beskadiget, da nogle BI-medlemmer konstant blev citeret som GAL-valgte embedsmænd i pressen. Og det på trods af, at GAL var et fælles vælgerfællesskab, altså en selvstændig organisation. Vores tilgang til at udvide modstanden på tværs af partibarrierer viste sig at være ekstremt vanskelig, fordi medlemmer og sympatisører fra andre partier så os som konkurrenter og holdt afstand.


Måske er det derfor, vores GAL-engagement var en fejl. I 1989, ved slutningen af ​​valgperioden, opløstes GAL. Under alle omstændigheder var 95 % af offentligheden ikke klar over, at GAL og Greens var to forskellige organisationer.

*

1987: Informationsarrangement landet over

af173

af311

Siden 1986 er det nu også i april: "Hvert år ..."

Fordi den 26.04. er

'Tjernobyl jubilæum'

***


arkivering - Til notater og yderligere informationkommentarer Øverst på sidenPil op - Op til toppen af ​​siden

***

Den 29.08.2008. august XNUMX i Hamm / Uentrop - de store hoveder på THTR

29.08.2008/XNUMX/XNUMX - Folder til indvielsen af ​​det kulfyrede kraftværks byggeplads i Hamm / Uentrop af kansler Angela Merkel

Flyer til indvielsen af ​​en smart RWE stor byggeplads af kansler Angela Merkel.

I Hamm/Uentrop skal der bygges et nyt, flot, innovativt og naturligvis særligt grønt kulkraftværk.

Ja, næsten præcis hvor vi så det helt nye, store og innovative atomkraftværk 'THTR-300' for tredive år siden ...

***

Bemærkninger:

Hver generation af herskere bygger deres egne monumenter.

Der plejede at være enorme pyramidegrave 'i'Derefter blev bade og teatre bygget til de klappende masser, slotte og fæstninger blev bygget til hofmændene, fængsler, kaserner og våbenfabrikker blev bygget til de mindre privilegerede.

Efter oplysningstiden blev der investeret mere i musernes templer, senere, prisværdigt, kom hospitaler og skoler på mode, og endnu senere, desværre, affaldsforbrændingsanlæg og atomkraftværker.

I vore dage finder vores mægtige mennesker gigantiske industri- og kraftværksruiner overalt Store!

Så vidt alt er klart, er der kun én ting, der irriterer mig ved historien; Hvorfor fanden har de gjort dette i det smukke Lippetal i 50 år?

***


Øverst på sidenPil op - Op til toppen af ​​siden

***

Ring for donationer

- THTR-Rundbrief er udgivet af 'BI Environmental Protection Hamm' og er finansieret af donationer.

- THTR-Rundbrief er i mellemtiden blevet et meget bemærket informationsmedie. Der er dog løbende omkostninger på grund af udvidelse af hjemmesiden og udskrivning af yderligere informationsblade.

- THTR-Rundbrief undersøger og rapporterer i detaljer. For at vi kan gøre det, er vi afhængige af donationer. Vi er glade for hver donation!

Donationer konto:

BI miljøbeskyttelse Hamm
Formål: THTR-cirkulær
IBAN: DE31 4105 0095 0000 0394 79
BIC: WELADED1HAM

***


Øverst på sidenPil op - Op til toppen af ​​siden

***

GTranslate

deafarbebgzh-CNhrdanlenettlfifreliwhihuidgaitjakolvltmsnofaplptruskslessvthtrukvi
luegenbaron-trump.jpg